Grundutbildning. för Junisledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundutbildning. för Junisledare"

Transkript

1 Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati, Internationell solidaritet och Mänsklig miljö. ska vara medlem i IOGT-NTOs Juniorförbund och dessutom i något av IOGT-NTOrörelsens övriga förbund. ska främja för det goda ledarskapet. (se nästa stycke) inte ska använda tobak i barnens närhet. Dessutom ska ni som är verksamhetsledare genomgå grundutbildning inom ett år. Vi rekommenderar också någon form av första hjälpen-utbildning. Gott ledarskap (från NSF:s material) - Behandla alla rättvist och med respekt. - Föregå med gott exempel. - Ge tid för samtal när barn/ungdomar vill prata. - Vara modig och säg ifrån om du ser något som inte känns okej och uppmuntra andra att göra det samma. - Vara varsam med barns/ungdomars känslor. - Komma ihåg att andra kan misstolka dina handlingar, hur oskyldiga de än må vara. - Se till att vara mer än en ledare närvarande vid aktiviteter eller se till att vara inom hör- och synhåll. - Vara försiktig med beröring i känsliga situationer, till exempel om någon berättar något för dig i förtroende. Det viktigaste med Junisföreningen är - att Juniorerna har roligt - att det inte är skola - att alla ska bli sedda - att röra sig och leka 2. Värdegrunden Fakta: En persons värdegrund är den plattform utifrån var och en av oss styr våra handlingar. Vår värdegrund blir i stort sett klar under de tolv första levnadsåren och det är föräldrar samt pedagoger i förskola och grundskola som står för den största påverkan. När man ska arbeta som ledare i en organisation som Junis är det viktigt att vara 1

2 medveten om vilken värdegrund man själv har samt hur den stämmer med Junis profilfrågor. Som ledare för barn är du ju sedan med och skapar deras värdegrund. Gå igenom de fyra profilerna. Gå till dokumentet om profilerna. Koppla dem till deltagarna som personer. Gör övningar som ger möjlighet till ställningstagande i Junis värdegrundsfrågor. Här nedan förklarar vi två övningar som är bra. Heta stolen Heta stolen går till så att alla deltagarna sitter på varsin stol i en ring. En stol är tom. Du som ledare säger ett påstående till exempel Det är bra att det finns alkohol. Alla som håller med flyttar sig till en annan stol. Ledaren ställer sedan frågor till dem som flyttat och till dem som satt kvar. De som blir tillfrågade får möjlighet att förklara hur de tänker i frågan. Det är bra att börja med några neutrala påståenden. Tänk på att du som ledare måste förhålla dig neutral till deltagarnas åsikter så att alla törs säga sin åsikt. Exempel på frågeställningar inom alkoholområdet: Man borde sälja sprit i snabbköpen. All spritförsäljning borde förbjudas. Det är svårt att låta bli att dricka när man är tonåring. Det är bra att föräldrar bjuder sina tonåringar på vin hemma. Vem som helst kan bli alkoholist. Föräldrar borde veta mer om hur deras barn dricker. 4-hörnsövning Exempel på en 4-hörnsövning med ett alkoholdilemma. Delge gruppen följande förutsättningar: Mia 15 år, möter Tomas och Erik. De bjuder henne till en fest på lördagen och frågar hur många starköl hon vill beställa. Eriks storebror ska köpa ut. Vad tycker du att Mia ska göra? 1. Tacka ja till festen men nej till starköl. 2. Tacka ja till festen och beställa öl. 3. Tacka nej och skylla på något. (Ska bort med föräldrarna.) 4. Öppet hörn Varje siffra finns i ett hörn i rummet. Deltagarna får nu gå till det hörn där deras åsikt bor. De kan diskutera sitt ställningstagande med varandra och sedan kan du som ledare be dem berätta för hela gruppen. Om någon hamnar ensam i ett hörn kan du själv gå dit och diskutera med den personen. Kom ihåg att inte värdera deltagarnas åsikter. Fler tips på övningar hittar du i mappen Övergripande material och i böckerna Aktiva värderingar av John M Steinberg och Du har huvudrollen i ditt liv av Katrin Byréus. Anpassa övningarna till Junis frågor. Finns övningar i handledningen till Anders och Joakim och Bea och Todd. Steget är ett material från Folkhälsoinstitutet som tar upp kompisskap, droger och livsfrågor. 2

3 3. Förebild En förebild är en person i ens omgivning som betyder mycket för en, förälder, syskon, förskollärare, lärare, ledare inom fritidslivet etc. Barn härmar sina förebilder och söker ofta att likna dem. Yngre barn härmar och gör som man gör. Äldre ungdomar söker efter ideal att efterlikna. Vad innebär det att vara en god förebild för barnen. Hur beter du dig inför gruppen? Lever du som du lär? Barn gör som du gör, inte som du säger! Vad har Junis som organisation för förväntningar på dig som ledare? Hur möter du barnens föräldrar? 4. Ledare I juniorföreningen behövs olika typer av ledare för att få en förening att fungera, det är därför bra att man är ett ledarteam. Här kommer förslag på olika typer av ledare: Administrera, ta emot post, informera, föra närvarokort och rapportera till kommun och förbund. Vara idéspruta, komma på nya idéer till träffarna, nya sätt att arbeta med barn och föräldrar. Vara producent, planera samt se till att träffarna blir genomförda. Gruppsammanhållare, vara den som klarar av att hålla ordning på gruppen, skapa sammanhållning, lösa konflikter, se alla, visa respekt i ord och handling mot alla i gruppen. Olika ledare har olika ledarstil. Den auktoritära styr med järnhand sin grupp och tillåter inte deltagarna att vara med och bestämma. Den demokratiske ledaren för en dialog med gruppen och lyssnar till deras åsikter. Han tar sedan sina beslut utifrån allas bästa och i samförstånd med gruppen. Låt gå ledaren låter gruppen hållas, han ingriper inte och deltagarna får göra vad de vill i stort sätt. Det är skillnad på att vara auktoritär och att vara en auktoritet. En auktoritet är en ledare som vet vad han eller hon vill, kan förmedla det till gruppen samt förklara vad syftet är. Tydlighet är viktigt och personen visar ett genuint intresse för människorna den möter. Ledaren med auktoritet är välplanerad och har en given status i förhållande till gruppen. Personen har en bra självbild och ett gott självförtroende. Formella och informella ledarskapet Ni som är utsedda att vara med i ledarteamet för juniorgruppen är de formella ledarna. I juniorgruppen finns det säkert också en eller flera informella ledare som är ledare för sina kompisar. Det är viktigt att ha lite koll på dessa informella ledare så de är med på vad ni som ledare vill göra. Är de informella ledarna negativa till aktiviteten så får de ofta med sig fler av sina kompisar och det blir en dålig stämning. 3

4 Ledarteam Juniorförbundet strävar efter att alla juniorgrupper har ledarteam, alltså en grupp på 2-4 ledare. Tanken med ledarteam är att ledarna kompletterar varandra, ger varandra stöd och blir ett kompisgäng för att ledargärningen ska ge ledarna även ett eget verksamhetsinnehåll. Fördelarna är också om någon är sjuk eller bortrest så finns det ledare kvar som kan ha gruppen och man slipper ställa in. Dessutom är ledarna bra på olika saker. Diskussion: - Gå igenom olika typer av ledarskap. Vikten av att vara en auktoritet, en tydlig förebild med god självkänsla och självbild. Demokratiskt ledarskap, auktoritärt eller låt gå. - Varför uppstår det informella ledare? - Varför är det bra att vara i ledarteam? - Vilka roller har vi i vårt ledarteam? Övning: På linjen Lägg ut sex lappar på golvet numrerade 1-6. Låt sedan deltagarna placera sig på skalan efter hur de tycker om påståenden kring ledarskapsfrågor. EXEMPEL: 1. Det är alltid bra med ledare i alla sammanhang. 6. Det är aldrig bra med ledare inte i några sammanhang. Det finns ingen mitt i en på-linjen övning så det stora valet blir kring tre eller fyra. Deltagarna får motivera varför de står på sin siffra och delge de andra sin åsikt. Några tips på hur du ska vara som ledare Var alltid ense utåt sett mot barnen. Ledarna behöver inte alltid tycka lika. Försök dock att bestämma viktiga saker innan, sedan står alla ledarna för beslutet. Man kan inte säga till barnen; så tycker jag men det var Maria som bestämde. Har en ledare sagt nej, gäller detta. Hjälps åt att säga till barnen när de är för högljudda. Ingår ni i ett ledarteam så ska ni tillsammans hjälpas åt att hålla ordning på gruppen. Annars blir en av er den snälla fröken som alltid säger ja, och den andre den stränga som alltid skäller och säger nej. Barn gillar ordning och klara regler. Se ALLA barn vid varje träff! Var alltid glad och positiv. Att se juniorerna i ögonen och le är inte svårt men betyder mycket för barnen. Det är även mycket viktigt att vara trevlig mot föräldrarna. Lär er barnens namn snabbt. De känner sig mycket mer omtyckta om ni kan deras namn. Det är också viktigt att barnen kan varandras namn. Kör många namnlekar i början av terminen. 4

5 Det är bättre att vara sträng i början och släppa lite på reglerna efter hand. Barnen provar alltid hur mycket de får göra innan ledarna säger till. Helst ska de tänja gränserna och busa lite mer än vad som är tillåtet. Därför är det alltid bättre att vara bestämd i början. Se till att alla barnen får vara med. Ni kommer med all säkerhet att få barn som vill sitta i knät, klänga på er m.m. Det kan då vara svårt att se de blyga barnen. Ofta är de som behöver uppmärksamhet. De flesta barnen vill sitta jämte ledarna, låt inte de sötaste och de snabbaste alltid få de bästa platserna. Slösa med beröm! Man lär sig mer och utvecklas bättre genom att få förstärkning av det man gör bra. Ägna all er uppmärksamhet åt barnen när ni är ledare. Stäng av era mobiltelefoner. Ibland kan det vara smart att prata med låg röst. Då måste barnen vara stilla och tysta för höra vad du säger. Vid aktiviteter, lekar och frågor; se till att inget barn utsätts för en tyst pinsam situation. T.ex. då barnet fått en fråga och inte kan svaret utan bara sitter och tittar rakt ut. Ledare och juniorer kan tillsammans jobba fram regler för träffarna. Att vara ledare ska vara kul. Det är dock mycket svårt att vara ledare i början. Man kan inte veta hur man ska agera i alla situationer. Har ni otur så får ni något barn som är besvärligt och som stör hela gruppen. Barnet lyssnar inte alls på era förmaningar och får vederbörande fortsätta så slutar flera andra för att det är för stökigt. Fråga då om hjälp! Många föräldrar kan också ha synpunkter på verksamheten. Det är då bättre att de pratar med konsulenten. Var inte rädda för att fråga och ta hjälp! Diskutera i storgrupp hur en bra ledare ska vara, skriv ner alla förslag på blädderblock. Fundera sedan hur just du ska bli en bättre ledare. 5. Genusfrågan Alla människor är lika värda oavsett kön. Trots det behandlas flickor och pojkar fortfarande olika. Som ledare behöver du vara klar över din egen inställning i frågan och om du gör åtskillnad mellan könen. Hur ser du på kvinnligt och manligt? Behandlar vi pojkar och flickor lika? Är det biologiska skillnader, alltså medfödda beteenden eller är det inlärda könsroller? Gör det någon skillnad om du är kille eller tjej när du kliver in i rollen som ledare? 5

6 Bakgrund Genom historien har det funnits olika sätt att se på vad det är som påverkar hur en människa blir den hon är. Vissa människor tror att det är miljön som har störst betydelse för hur du blir som människa, dvs. vilken familj du växer upp med, vilka kompisar du har och i vilket land du lever. Andra tror att biologin, dvs. dina gener, är det enda som betyder något och därför spelar det ingen roll var du växer upp. Det mest vanliga är trots allt att man tror att både miljö och biologi påverkar oss. Genom historien har dessa två olika synsätt haft varierad betydelse. Det rådande synsättet just nu är dock att människor formas till kille eller tjej beroende på hur vår miljö vill att tjejer och killar skall bete sig. Killar och tjejer uppfostras till att bli olika. När en tjej busar och bråkar så tycker man ofta att hon inte beter sig som en tjej ska göra, utan att hon är som en kille. Samtidigt tycker man kanske att en tyst och lugn kille beter sig som en tjej. Och inget är bra för man vill att en tjej skall bete sig som en tjej och en kille som en kille för det är det som är mest normalt. Alla vill betraktas som normala och därför är det lätt att falla in i de normer och värderingar som finns runt oss i samhället. Forskning visar att en nyfödd kille får blå kläder, man pratar till honom med en mörkare röst och tar inte upp honom lika snabbt om han gråter som man gör med en tjej. Dessutom visar undersökningar att killar får betydligt färre kramar vid sex års ålder än vad tjejer får. I ungdomsåren kan det ses som normalt när killar är stökigare än tjejer. De får oftare prata rakt ut, ta mycket plats och även bråka i större utsträckning än vad tjejer får göra. Här skyller man ofta på att hormoner gör att killar beter sig så. Men tjejer har väl också hormoner? Tjejer i tonåren kan bl a bli mycket intresserade av sitt utseende, att vara söt, smal och snäll. Enligt samhällets ideal är det väl så en riktig tjej ska vara!? För många tjejer blir deras handlingsutrymme begränsat och många tjejer riktar mycket av sin ilska och frustration mot sig själva istället för mot andra. På gymnasiet väljer många killar och tjejer den utbildning kompisen väljer. Detta bidrar också till att utbildningarna ofta blir väldigt könssegregerade. Vad har då detta med ledarskap att göra? Ledarskap förknippas ofta med män. Bl a eftersom de flesta ledare, historiskt sett, varit män. Själva ordet ledarskap är laddat med värderingar. Det tolkas ofta som ett tecken på självständighet, att kunna ta beslut, ge och ta kritik, vara objektiv och rak, kunna säga ifrån. I killars uppfostran förstärker man ofta just de egenskaperna. Tjejer får snarare ofta höra att hon skall vara glad och positiv, lyssna på andra och lösa problem ihop istället för att ta egna beslut. Sådan uppfostran påverkar tjejer och killar i deras roller som ledare. Som ledare har man ansvar för hur man behandlar killar och tjejer. Det är viktigt att man som ledare i Junis inte medvetet bidrar till att förstärka könsroller. Det är också bra om killar och tjejer redan från tidig ålder får lära sig att de har samma rättigheter och möjligheter. Hur kan du som ledare undvika att behandla tjejer och killar olika? Är det så lätt som man först kan tro att det är? Hur kan du jobba med genusfrågan i din Junisgrupp? 6

7 6. Föräldrakontakter Det är viktigt att man som ledare har en bra kontakt med barnens föräldrar. Gå igenom vad man ska tänka på när man har ett föräldramöte, information, säkerhet, försäkringar etc. Betona vikten av att informera om Junis verksamhet samt om möjligheten att som förälder bli ledare och medlem i IOGT-NTO. Hur får vi bra kontakt med föräldrarna? Vad kan föräldrarna hjälpa till med? Kan IOGT-NTO vara en resurs för att möte föräldrar? 7. Barns utveckling Barnen vi har i verksamheten är mellan 7 och 14 år. Det är mycket som händer under de här åren i barnets utveckling. Barnen i årskurs 1-3 utvecklar allt mer sin koordinationsförmåga (att kunna samordna enskilda rörelser till en helhet) och lära sig komplicerade rörelsekombinationer. Barn i årsåldern ökar åter tillväxten dramatiskt. Under denna period har barnen ganska svårt att hänga med känslomässigt i kroppens utveckling. Viss verksamhet passar därför bättre till lite yngre barn och en del verksamhet för de äldre. Vill du läsa mer om barnens utveckling kan du göra det på pdf-filen Redskap för ledarskap. Sidan Man kan också få boken gratis från förbundskansliet. Varför är det viktigt av att anpassa innehållet i verksamheten efter ålder eller andra förutsättningar hos barnen? T ex att man visar rätt film till rätt ålder, spelar en pjäs som passar till just de barnen. Hur gör ni för att juniorverksamheten ska bli något annat än skolverksamhet? 7

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR ANNA EHDE MALMBERG OCH ROLF HAMARK 1 2007 Datatext Anna Ehde Malmberg, Hamark Produktion Layout: Datatext Anna Ehde Malmberg Materialet

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Hemligheter kända av många -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Av : Ve r o n i c a S v e n s k C o p y r i g h t F ö r b u n d e t U n g a R ö r e l s e h i n d r a d e F i n a n

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson

Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson Institutionen för pedagogik Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson Examensarbete 10 poäng i Lärarutbildningen Kursbeteckning GOX 219, 299 Sommarterminen 2007 Examensarbete 10 poäng

Läs mer

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT Handledning Av Susanne Boll i samarbete med: Margareta Berggren, Agneta Josephson och Pia Bohlin Projektledare: Gunilla Larsson Innehåll: Susanne Boll OM DU VAR JAG filmer

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer