FOKUS ordlista FOKUS ORDLISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUS ordlista FOKUS ORDLISTA"

Transkript

1 FOKUS ORDLISTA INNEHÅLL Planetens gränser 90 Livets myller 93 Ordning i myllret 94 Bakterier och arkéer 98 Djur 100 Växter 109 Svampar 112 Ekologi 114 Så fungerar naturen 115 Människan i naturen 117 Människan 124 Att vara människa 125 Hud, skelett och muskler 128 Blodet 130 Maten 132 Andningen 134 Kroppens avfall 135 Hjärnan 136 Sinnena 141 Sex 144 Droger 149 Arv och utveckling 152 Arvet 153 Genteknik 155 Livets utveckling

2 PLANETENS GRÄNSER Ingressen s 6 lagom så mycket eller så lite att man blir nöjd, så mycket eller så lite som man behöver lämplig lämpligt lämpliga passande hinna en hinna (hinnan, några hinnor, hinnorna) ett tunt lager av något som liknar ett mjukt skal och som skyddar Ögat är täckt av en hinna som kallas hornhinnan. jordklotet ett jordklot (jordklotet) planeten Jorden som vi lever på fungerar att fungera (fungerar, fungerade, har fungerat) gå eller arbeta bra Skolan fungerar inte utan lärare. En planet som passar för liv s 7 glödande som glöder att glöda (glöder, glödde, har glött) (om rester av eld) fortfarande lysa och vara het Elden i den öppna spisen hade nästan slocknat, men den glödde lite fortfarande. ett klot (klotet, några klot, kloten) något som är runt som en boll stelnade att stelna (stelnar, stelnade har stelnat) bli hårdare och sluta rinna bildades att bildas (bildas, bildades, har bildats) bli eller komma vattenånga vattenångan, vatten som blivit gas föröka sig att föröka sig (förökar sig, förökade sig, har förökat sig) bli fler därför att de får barn eller ungar planet en planet (planeten, några planeter, planeterna) ett stort klot som rör sig i rymden, t ex kring solen Jorden och Mars är exempel på planeter. luftlagret ett luftlager (luftlagret, några luftlager, luftlagren) ett lager av luft, den luft som finns runt jorden atmosfär atmosfären den luft eller gas som omger jorklotet Livet formade sin planet s 7 bakterier en bakterie (bakterien, några bakterier, bakterierna) en mycket liten organism, alltså något levande, som kan ge sjukdomar varelserna en varelse (varelsen, några varelser, varelserna) något som lever, alltså ett djur, en insekt eller en människa nödvändigt nödvändig (nödvändigt, nödvändiga) som man måste ha eller göra Om man bor långt ute på landet är det nödvändigt att ha en bil. syreatomer en syreatom (syreatomen, några syreatomer, syreatomerna) den minsta delen i ämnet syre en atom (atomen, några atomer, atomerna) en mycket liten del av ett ämne ozon (ozonen eller ozonet) en giftig typ av syre som skyddar jorden mot solens starka strålar ozonskikt ozonskiktet lager av ozon i jordens atmosfär som skyddar jorden mot solens farliga strålning UV-strålning UV-strålning ultraviolett strålning (ljus), ett ljus som har osynliga strålar och som ger solbränna art en art (arten, några arter, arterna) en sort, en grupp av växter eller djur som ser likadana ut eller har mycket gemensamt Bildtext s 7 solstrålning strålning som kommer från solen värmestrålning värme som kommer från jorden Jordens tunna skal av liv s 8 ett skal (skalet, några skal, skalen) ett tunt lager som ligger ovanpå något och som skyddar Äpplets skal går att äta, men inte apelsinens, för det är för tjockt. gränser en gräns (gränsen, några gränser, gränserna) en tänkt linje där något slutar och något annat börjar Det finns en gräns för hur många läxor vi elever orkar med varje dag. Högst upp och djupast ner s 8 rekordet ett rekord (rekordet, några rekord, rekorden) det som är mer eller bättre än allt annat av samma sort eller i samma grupp Han vann tävlingen och satte dessutom nytt rekord i höjdhopp. djup (djupt, djupa) som har botten långt från ytan Jag kan inte simma, så jag vill inte bada på djupt vatten. en streckad linje en linje som inte är hel utan som är många korta linjer efter varandra en linje (linjen, några linjer, linjerna) en väg eller ett streck mellan två punkter rymden en rymd (rymden, några rymder, rymderna) utrymmet (det som finns) mellan jorden, solen, stjärnorna och planeterna skyddande som skyddar Räcker jorden till? s 8 odla att odla (odlar, odlade, har odlat) att låta något växa i jorden I Sverige odlar man mycket potatis, men i Kina odlar man ris. 90

3 PLANETENS GRÄNSER yta en yta (ytan, några ytor, ytorna) hur stort ett område är på längden och bredden Rummets yta är tolv kvadratmeter. täckt (täckta) med något som ligger ovanpå I Antarktis är marken helt täckt av is. Bildtext s 8 överleva att överleva (överlever, överlevde, har överlevt) inte dö i t ex svält, sjukdom eller olycka Bara några få människor överlevde den svåra tågolyckan. organismer en organism (organismen, några organismer, organismerna) allt som lever, t ex ett djur eller en växt materia materian, några materier, materierna, något som alla saker består av och som man kan ta på forskare en forskare (forskaren, några forskare, forskarna) en person som undersöker något för att få veta eller bevisa något Bildtext s 9 bosättning en bosättning (bosättningen, några bosättningar, bosättningarna) där människor kan bo och leva odlingsgräns en odlingsgräns (odlingsgränsen, några odlingsgränser, odlingsgränserna) en gräns för hur långt upp man kan odla utrustning en utrustning (utrustningen, några utrustningar, utrustningarna) kläder eller verktyg som man behöver för att göra något, t ex klättra i berg Rep och yxa ingår i en bergsklättrares utrustning. förruttnelsebakterier bakterier som bildas när något ruttnar Liv i olika miljöer s 10 trivs att trivas (trivs, trivdes, har trivts) må bra, leva och växa bra nordpolen en punkt på jorden som finns längst i norr sydpolen en punkt på jorden som finns längst i söder områdena ett område (området, några områden, områdena) en del av t ex en stad, ett land, eller en världsdel Arktis är ett område på jorden där det är mycket kallt. ekvatorn en tänkt linje runt jordklotet mitt på klotet, lika långt från sydpolen som nordpolen Människan bygger stora städer s 10 miljöer (en) miljö (miljön, några miljöer, miljöerna) allt som finns runt omkring oss där vi lever Jag mår bäst i lugna miljöer, t ex i skogen eller vid havet. klimat (klimatet, några klimat, klimaten) den typ av väder som är vanligt i ett område åkrar en åker (åkern, några åkrar, åkrarna) en bit mark där människor har gjort så att det växer något lövskogar en lövskog (lövskogen, några lövskogar, lövskogarna) en skog där det bara växer träd som har löv några få inte många utan bara några stycken Bildtext s frusen (fruset, frusna) som har blivit is Sjön är frusen ända fram till april månad. året om hela året slätten en slätt (slätten, några slätter, slätterna) ett stort område med slät (platt) mark där man t ex har jordbruk tappar blad bägge sidor vissa perioder vissa tider perioder en period (perioden, några perioder, perioderna) en tid som kan vara t ex några dagar, några veckor eller några år breder ut sig att breda 'ut sig ta stor plats, ta allt mer plats trädlösa trädlös (trädlöst, trädlösa) utan träd stäppen en stäpp (stäppen, några stäpper, stäpperna) ett stort och platt område där det växer gräs men inte så många träd 91

4 PLANETENS GRÄNSER Att forska och undersöka s 12 upptäckt några upptäckter, upptäckterna, något som man hittar och som man inte visste att det fanns vetenskapsmän en vetenskapsman (vetenskapsmannen, några vetenskapsmän, vetenskapsmännen) en person som är utbildad inom ett särskilt ämne, t ex fysik eller kemi, och som arbetar med att noggrant försöka beskriva och förklara verkligheten naturvetenskap (naturvetenskapen) vetenskapen om naturen, t ex kemi, fysik, astronomi och botanik experiment ett experiment (experimentet, några experiment, experimenten) ett försök eller ett prov som man gör för att lära sig något På NO-lektionerna i skolan får eleverna göra många experiment och de tycker det är spännande. Undersökningar i skolan s 12 beskriva att beskriva (beskriver, beskrev, har beskrivit) berätta hur någon eller något är eller ser ut genomföra att genomföra (genomför, genomförde, har genomfört) göra något som man t ex har planerat Genomföra ett experiment arbetsgången den ordning som man genomför ett antal arbetsuppgifter baktill på baksidan eller på den del som är längst bak problem ett problem (problemet, några problem) något som känns svårt och är jobbigt Jag har problem med ekonomin. fuktigt (fuktigt, fuktiga) lite blöt Marken var fortfarande fuktig efter regnet. 2. Planering s 13 genomföra att genomföra (genomför, genomförde, har genomfört) göra något som man t ex har planerat utrustning en utrustning (utrustningen, några utrustningar, utrustningarna) kläder eller verktyg som man behöver för att göra något, t ex klättra i berg Rep och yxa ingår i en bergsklättrares utrustning. 3. Genomförande s 13 resultat ett resultat (resultatet, några resultat, resultaten) hur bra eller dåligt något blir observation observationen, några observationer, observationerna, något som man ser eller hör Bildtext s 13 laboratorium ett laboratorium (laboratoriet, några laboratorier, laboratorierna) ett ställe där man gör undersökningar och vetenskapliga experiment, alltså forskar 1. Fråga eller problem s 13 besvara att besvara (besvarar, besvarade, har besvarat) svara på en fråga 92

5 LIVETS MYLLER Ingressen s 14 myller ett myller (myllret) en stor mängd av något, t ex myror som rör sig hela tiden myllrar att myllra (myllrar, myllrade, har myllrat) vara full av något som rör sig På sommaren myllrar hela staden av turister. varelser en varelse (varelsen, några varelser, varelserna) något som lever, alltså ett djur, en insekt eller en människa former en form (formen, några former, formerna) en sort eller en typ av något enkla bakterier bakterier som inte har så många celler i sig enkel (enkelt, enkla) som inte har så många delar, som inte är svår att förstå en bakterie (bakterien, några bakterier, bakterierna) en mycket liten organism, alltså något levande, som kan ge sjukdomar Myller kring sjön s 14 skymningen (en) skymning (skymningen) en tid på kvällen när ljuset börjar försvinna och mörkret kommer betesmarker en betesmark (betesmarken, några betesmarker, betesmarkerna) mark där det växer gräs som djuren kan beta på, alltså äta av få ro att få ro mikroskop ett mikroskop (mikroskopet, några mikroskop, mikroskopen) en apparat som förstorar (gör större) det som man tittar på Eleverna fick titta på små insekter i mikroskop och undersöka dem. Myller i mikroskopet s 15 allra mer eller mindre än alla andra Hon var allra minst i klassen, men hon sprang allra fortast. vattendroppe en vattendroppe (vattendroppen, några vattendroppar, vattendropparna) en mycket liten mängd av vatten som är rund är formade som har samma form som att forma (formar, formade, har format) göra så att något får en viss form, t ex runt eller fyrkantigt Bagaren formade runda bullar av degen. kulor en kula (kulan, några kulor, kulorna) något som är runt och hårt och ser ut som en väldigt liten boll klumpar en klump (klumpen, några klumpar, klumparna) många eller mycket av något som sitter ihop i en ganska stor bit 93

6 ORDNING I MYLLRET OBS! Ordning i myllret Ingressen s 16 ordning en ordning (ordningen) när saker ligger där de ska ligga, t ex att något ligger efter något annat Vi måste ställa böckerna i ordning på hyllan, säger vår lärare. forskaren en forskare (forskaren, några forskare, forskarna) en person som undersöker något för att få veta eller bevisa något samlar att samla (samlar, samlade, har samlat) hämta och spara mycket av något, t ex för att man ska använda det senare insekter en insekt (insekten, några insekter, insekterna) ett litet djur som har en tredelad kropp, sex ben och ofta vingar Flugor, fjärilar och myggor är insekter. sorterar att sortera (sorterar, sorterade, har sorterat) dela in saker i olika grupper Innan pappa tvättar, sorterar han kläderna i olika högar. naturen (en) natur (naturen) skog, hav, berg, gräs, träd och mycket annat som inte människan har skapat Vilda djur tycker bättre om att vara i naturen än på zoo. biologin (en) biologi (biologin) en vetenskap (kunskap och forskning) eller ett ämne i skolan om allt som lever gemensamt gemensam (gemensamt, gemensamma) samma eller likadan Sara och jag går i samma skola och vi har många gemensamma vänner. Vad är typiskt för liv? s 17 typiskt typisk (typiskt, typiska) som tydligt visar att något hör till en viss sort Staden jag bor i är en typisk småstad. Alla känner alla. en lus (lusen, några löss, lössen) en insekt som suger blod och lever i håret eller på kroppen hos människor eller djur en vitsippa (vitsippan, några vitsippor, vitsipporna) en liten vit blomma som kommer på våren tillverka att tillverka (tillverkar, tillverkade har tillverkat) göra, skapa, bygga upp Av trä kan man tillverka papper. andas att andas (andas, andades, har andats) först dra in luft i lungorna och sedan blåsa ut den Det var så dålig luft i staden att det kändes svårt att andas. lämna att lämna (lämnar, lämnade, har lämnat) gå i väg och låta något vara kvar avfall (avfallet) det som man lämnar eller slänger bort när man har använt det som man behöver Det är viktigt att sortera avfall. Flaskor ska lämnas på ett ställe och papper på ett annat. föröka sig att föröka sig (förökar sig, förökade sig, har förökat sig) bli fler därför att de får barn eller ungar Bakterier lever men inte virus s 17 virus ett virus (viruset, några virus, virusen) något som är så litet att det inte syns och som kan ge sjukdomar Virus kan ge munsår. att skilja mellan att förstå att två saker är olika att skilja (skiljer, skilde, har skilt) räknas till att räkna till tycka att något hör ihop med något att räkna (räknar, räknade, har räknat) göra sig 'av med att göra sig 'av med lämna ifrån sig, göra så att man inte längre har något, t ex genom att kasta det att göra (gör, gjorde, har gjort) inuti på en plats inne i något Öppna paketet så vi får se vad som finns inuti. Allt som lever har celler s 17 organismer en organism (organismen, några organismer, organismerna) allt som lever, t ex ett djur eller en växt delar en del (delen, några delar, delarna) något som är mindre och som hör till något som är större Nu har jag delat äpplet i två delar. Du får den ena och jag tar den andra. kork en kork (korken, några korkar, korkarna) ett mycket lätt material från barken på ett träd, alltså utsidan av trädets stam ett kloster (klostret, några kloster, klostren) ett stort hus där munkar eller nunnor bor, alltså människor som valt att leva och arbeta för Gud uppbyggd (uppbyggt, uppbyggda) som har byggts upp organ ett organ (organet, några organ, organen) en del som finns inne i kroppen, t ex hjärtat eller lungorna (som man andas med) En eller flera celler s 18 klarar sig att klara sig (klarar sig, klarade sig, har klarat sig) ha det bra och inte behöva mer Toffeldjuret klarar allt med en enda cell s 18 toffeldjur ett toffeldjur (toffeldjuret, några toffeldjur, toffeldjuren) ett mycket litet djur som har en form som en toffel, alltså en sko som har man på sig hemma i rad flera bredvid varandra eller efter varandra Innan eleverna fick gå in i klassrummet fick de ställa sig i rad. består av har i sig, är uppbyggd av, har en eller flera delar av Familjen Andersson består av fem personer: mamma, pappa och tre barn. en enda bara en syre (ett) syre (syret) ett ämne som finns både i luften och i vattnet och som människor och djur behöver för att leva Människor andas in syre genom luften, fiskar tar in syre i vattnet. 94

7 ORDNING I MYLLRET koldioxid (en) koldioxid (koldioxiden) en gas som människor och djur andas ut och som också bildas när något brinner en blåsa (blåsan, några blåsor, blåsorna) en liten bubbla, t ex på huden spricker att spricka (spricker, sprack, har spruckit) gå sönder kroppsytan en kroppsyta (kroppsytan, några kroppsytor, kroppsytorna) ytan på kroppen, utsidan på kroppen Människan har celler! s 18 flera olika sorter flera olika typer en sort (sorten, några sorter, sorterna) en grupp där alla har något gemensamt och t ex är ungefär på samma sätt specialister en specialist (specialisten, några specialister, specialisterna) en person som kan mycket om något eller som är bäst på att göra något Min bror tycker om djur och han är specialist på fåglar. rörelse en rörelse (rörelsen, några rörelser, rörelserna) när någon eller något rör sig eller flyttar sig känsel en känsel (känseln) när man kan känna något mot huden eller i kroppen Olika slags celler s 19 slags ett slag (slaget, några slag, slagen) en sort, en typ, en grupp där alla har något gemensamt håller ihop att hålla i'hop fortsätta att vara hel och inte gå sönder att hålla (håller, höll, har hållit) en hinna (hinnan, några hinnor, hinnorna) ett tunt lager av något som liknar ett mjukt skal och som skyddar Ögat är täckt av en hinna som kallas hornhinnan. cellmembran ett membran som omger cellen ett/en membran (membranet eller membranen, några membraner, membranen) en tunn hinna arvsanlag ett arvsanlag (arvsanlaget, några arvsanlag, arvsanlagen) Se förklaring på sidan 269. styr att styra (styr, styrde, har styrt) bestämma över något en cellkärna (cellkärnan, några cellkärnor, cellkärnorna) den del som ligger i mitten, längst in, i en cell utspridda utspridd (utspritt, utspridda) som finns på många ställen Barnets leksaker låg utspridda i hela huset. färgämnet ett färgämne (färgämnet, några färgämnen, färgämnena) ett ämne som ger färg klorofyll (en/ett) klorofyll (klorofyllen eller klorofyllet) ett ämne som ger växterna deras gröna färg Bildtext s 19 cellplasma det som finns runt kärnan i en cell cellsaftrum ett rum med cellsaft, alltså en vätska (något som rinner) som finns i cellen klorofyllkorn ett korn med klorofyll ett korn (kornet, några korn, kornen) något som är mycket litet Det går inte att räkna varje korn av sand som finns på en badstrand. Linné ordnade växter och djur s 20 ordnade att ordna (ordnar, ordnade, har ordnat) sortera saker så att de finns i en viss ordning, alltså på ett sätt som passar bra och känns rätt studera att studera (studerar, studerade, har studerat) undersöka något, titta noga på något för att lära sig och förstå en vetenskapsman (vetenskapsmannen, några vetenskapsmän, vetenskapsmännen) en person som är utbildad inom ett särskilt ämne, t ex fysik eller kemi, och som arbetar med att noggrant försöka beskriva och förklara verkligheten arter en art (arten, några arter, arterna) en sort, en grupp av växter eller djur som ser likadana ut eller har mycket gemensamt slog ihop att slå ihop göra så att två eller flera saker bildar en grupp I vår skola slog man ihop tre små klasser till en stor klass. att slå (slår, slog, har slagit) systemet ett system (systemet, några system, systemen) ett sätt att ordna något tvärtemot i motsats till något, på ett helt annat sätt Jag sa åt dig att först göra läxorna och sedan träffa kompisarna, men du gjorde tvärtemot vad jag sa! Carl von Linné i sin trädgård s 21 trädgård en trädgård (trädgården, några trädgårdar, trädgårdarna) ett område med gräs, blommor och buskar (små träd) vid ett hus Om det är varmt kan vi sitta i trädgården och äta. botanisk (botaniskt, botaniska) som har att göra med botanik, alltså vetenskapen om växterna gjorde om att göra om ändra något, göra så att något blir annorlunda helt och hållet när det gäller allt, när det handlar om allt dammar en damm (dammen, några dammar, dammarna) en väldigt liten sjö som människan har gjort 95

8 ORDNING I MYLLRET växthus ett växthus (växthuset, några växthus, växthusen) ett hus av glas eller plast där luften kan bli mycket varm och fuktig (lite blöt) så att blommor, grönsaker eller frukt växer bra drivhus ett drivhus (drivhuset, några drivhus, drivhusen) ett växthus frön ett frö (fröet, några frön, fröna) ett litet korn som kan bli en växt lökar en lök (löken, några lökar, lökarna) en knöl som finns nederst på en del växter och som man planterar (sätter i jorden) för att det ska växa och bli t ex en blomma plantor en planta (plantan, några plantor, plantorna) en växt som man planterar så att den får växa och bli större kaffebuskar en kaffebuske (kaffebusken, några kaffebuskar, kaffebuskarna) en buske som det växer kaffebönor på som man gör kaffe av en djurpark (djurparken, några djurparker, djurparkerna) ett område (ett ställe) där man kan gå och titta på många sorters djur, ett zoo odlas odlar man att odla (odlar, odlade, har odlat) att låta något växa i jorden I Sverige odlar man mycket potatis, men i Kina odlar man ris. Arter och deras namn s 22 latinska latinsk (latinskt, latinska) som kommer från språket latin, ett språk som talades i romarriket fram till ungefär år 300 efter Kristus slår upp att slå upp leta efter och hitta ett ord i en ordbok Artens namn har två delar s 22 ju Används när man tycker att något är självklart och att alla borde veta det just Används för att visa att man menar en sak eller person och ingen annan Vad bra att du ringde, för det var just dig jag ville prata med. speciellt speciell (speciellt, speciella) som har något som är annorlunda en hage (hagen, några hagar, hagarna) ett område med staket runt, där t ex hästar och kor går och betar (äter gräs) Vad är en art? s 23 i sin tur sedan, efter det Jag frågade Eva om hon ville följa med på bio och Eva frågade i sin tur Fatma om hon också ville följa med. en blandning (blandningen, några blandningar, blandningarna) när något har två eller flera saker blandade i sig Den gröna färgen är en blandning av blått och gult. Bildtext s 23 vildkatt en vildkatt (vildkatten, några vildkatter, vildkatterna) en katt som lever fritt i naturen vild (vilt, vilda) som lever fritt i naturen Älgen och vargen är vilda djur, men katten och hunden är tama djur. tamkatt en tamkatt (tamkatten, några tamkatter, tamkatterna) en katt som lever med människor tam (tamt, tama) (om djur) som är van att leva nära människor och därför inte är rädd härstammar att härstamma (härstammar, härstammade, har härstammat) komma från och börja sin utveckling, alltså vara släkt med raser en ras (rasen, några raser, raserna) en typ av t ex hund eller katt Det finns många olika raser av hundar, t ex schäfer och tax. Ny ordning i livets myller s 24 indelningen en indelning (indelningen, några indelningar, indelningarna) när man delar upp något i mindre grupper upptäcker att upptäcka (upptäcker, upptäckte, har upptäckt) hitta och se något eller någon som man inte sett tidigare När de bott en tid i staden, upptäckte de att det fanns en bra afrikansk restaurang där. Från tre riken till tre domäner s 24 riken ett rike (riket, några riken, rikena) en del av världen, ett stort område domäner en domän (domänen, några domäner, domänerna) ett område, en grupp beror på att bero på Förklarar varför något har hänt eller hör ihop med något Hur du lyckas på provet beror på hur mycket du har läst. att bero (beror, berodde, har berott) frusen (fruset, frusna) som har blivit is Sjön är frusen ända fram till april månad. så småningom när det gått en tid, efter en tid Så småningom började hon trivas i sin nya lägenhet. Livets utveckling s 25 utveckling en utveckling (utvecklingen) en förändring av något så att det t ex blir bättre eller större skapat att skapa (skapar, skapade, har skapat) att göra så att något finns I många religioner tror man att det är Gud som har skapat världen. förde 'fram att föra 'fram visa eller säga vad man tycker om något eller berätta om en ny idé att föra (för, förde, har fört) göra så att någon eller något kommer till en plats 96

9 ORDNING I MYLLRET lade grunden för att lägga grunden för börja bygga upp något, starta något att lägga (lägger, lade eller la, har lagt) Släktträd s 25 grenar en gren (grenen, några grenar, grenarna) en ganska tjock del av ett träd som växer ut från trädets stam Bildtext s 25 urcell en urcell (urcellen, några urceller, urcellerna) den allra första cellen som fanns från början Charles Darwin studerade finkar s 26 finkar en fink (finken, några finkar, finkarna) en sorts fågel engelsmannen en engelsman (engelsmannen, några engelsmän, engelsmännen) en man som kommer från England skeppet ett skepp (skeppet, några skepp, skeppen) en stor båt Christofer Columbus seglade med tre skepp ända till Amerika. seglade att segla (seglar, seglade, har seglat) åka med en segelbåt (en båt som kommer framåt med hjälp av vinden) särskilt särskild (särskilt, särskilda) allra mest Hela familjen, men särskilt mamma, älskar havet. spännande (spännande, spännande) mycket intressant bland annat inte bara det utan flera andra saker också Han berättade bland annat att han hade fått ett nytt jobb. näbbar en näbb (näbben, några näbbar, näbbarna) munnen hos en fågel öar en ö (ön, några öar, öarna) en bit land (mark) med vatten på alla sidor Gotland är Sveriges största ö. spetsiga spetsig (spetsigt, spetsiga) som har sidor som smalnar av och slutar i en spets trubbiga trubbig (trubbigt, trubbiga) som inte är spetsig kom 'på att komma 'på upptäcka eller förstå något att komma (kommer, kom, har kommit) borde att böra (bör, borde, har bort) Talar om att man tror eller måste något Nu har jag läst så mycket till provet att jag borde klara det. hade förts hade flyttats fastlandet ett landområde som inte är en ö Det finns en bro mellan ön och fastlandet. överlevde att överleva (överlever, överlevde, har överlevt) inte dö i t ex svält, sjukdom eller olycka Bara några få människor överlevde den svåra tågolyckan. antal ett antal (antalet, några antal, antalen) en mängd av något som man kan räkna Bildtext s 27 knoppar en knopp (knoppen, några knoppar, knopparna) en början till ett blad eller en blomma larver en larv (larven, några larver, larverna) en unge till en insekt som ser ut som en liten mask kaktusfrukter en kaktusfrukt (kaktusfrukten, några kaktusfrukter, kaktusfrukterna) en frukt som växer på en kaktus en kaktus (kaktusen, några kaktusar, kaktusarna) en växt med tjocka blad och taggar (vassa spetsar) som brukar växa där det är varmt och torrt bär ett bär (bäret, några bär, bären) en liten mjuk frukt Vinbär och krusbär växer i trädgården, men blåbär växer vilt i skogen. passar till att passa till vara bra till något eller rätt för något Den här tröjan passar bra till mina nya jeans. att passa (passar, passade, har passat) Sammanfattning Ordning i myllret s 27 begrepp ett begrepp (begreppet, några begrepp, begreppen) det som man menar eller tänker på när man använder ett ord 97

10 BAKTERIER OCH ARKÉER Ingressen s 28 heta het (hett, heta) mycket varm så att det bränns Kaffet var så hett att jag brände mig i munnen då jag drack. vulkansjöar en vulkansjö (vulkansjön, några vulkansjöar, vulkansjöarna) en sjö i gropen överst på en vulkan en vulkan (vulkanen, några vulkaner, vulkanerna) ett berg som kan spruta ut lava (en het massa) från jordens inre delar nyttiga nyttig (nyttigt, nyttiga) som är bra för någon eller något Det är nyttigt att äta mycket frukt. skadliga skadlig (skadligt, skadliga) farlig och som skadar, alltså gör någon eller något illa Först och minst s 29 spår ett spår (spåret, några spår, spåren) något som visar att något har hänt eller har funnits Skaffar sig mat på flera olika sätt s 29 skaffar att skaffa (skaffar, skaffade, har skaffat) göra så att man får något, t ex genom att köpa, byta eller låna det näring (näringen) ämnen som behövs för att någon eller något ska kunna leva och som finns t ex i mat parasiter en parasit (parasiten, några parasiter, parasiterna) en växt eller ett djur som tar näring från andra växter eller djur för att leva Arkéer tål mer än bakterier s 29 tuffare miljöer heta källor ett ställe där det kommer mycket varmt vatten ur jorden saltbassänger bassäng där man utvinner salt ur havsvatten genom att låta vattnet avdunsta energi (energin) det som gör att en människa eller ett djur orkar röra sig Bildtext s 29 kända känd (känt, kända) som många människor har sett eller hört om Bakterier överallt s 30 bär på att bära på ha något med sig, på sig eller i sig att bära (bär, bar, har burit) tarmen en tarm (tarmen, några tarmar, tarmarna) ett långt och mjukt rör i magen som maten går igenom på väg ut ur kroppen gott om mycket av något I skogen finns det gott om träd. avföringen (en) avföring bajs urinen (en) urin kiss nyfött nyfödd (nyfött, nyfödda) som nyss har fötts eller bara är några dagar gammal Bakterier kan göra oss sjuka s 30 kan spridas kan nå (komma fram till) andra människor eller andra platser att sprida (sprider, spred, har spridit eller har spritt) låta något komma till många människor eller till många platser smittad som har smittats att smitta (smittar, smittade, har smittat) sprida bakterier eller en sjukdom till någon annan loppor en loppa (loppan, några loppor, lopporna) en mycket liten insekt som kan suga blod från människor och djur skyddar att skydda (skyddar, skyddade, har skyddat) stoppa något som man inte vill ha för att det är obehagligt eller farligt Lejonhonan skyddar sina ungar mot andra djur. kastruller en kastrull (kastrullen, några kastruller, kastrullerna) ett kärl med handtag som man kokar vatten eller mat i skålar (skålen, några skålar, skålarna) en djup tallrik I Kina äter man ris ur en skål. frysa att frysa (fryser, fryste, har fryst) göra t ex mat mycket kall så att den inte ska bli förstörd så snabbt antibiotika medicin som dödar bakterier penicillin (penicillinet) en medicin som dödar bakterier bildas att bildas (bildas, bildades, har bildats) bli eller komma Bakterier kan göra oss friska s 30 vitaminer ett vitamin (vitaminet, några vitaminer, vitaminerna) ett ämne som kroppen behöver och som finns i mat C-vitamin finns i frukt och bär. tar 'upp att ta 'upp ta emot och använda att ta (tar, tog, har tagit) skickar 'ut att skicka 'ut göra så att något kommer till en annan plats att skicka (skickar, skickade, har skickat) Bakteriesjukdomar på spåren s 30 på spåren man är på väg att avslöja eller upptäcka något eller någon Polisen är tjuvarna på spåren. fransmannen en fransman (fransmannen, några fransmän, fransmännen) en man som kommer från Frankrike 98

11 BAKTERIER OCH ARKÉER Bakterier gör stor nytta i naturen s 31 gör nytta att göra nytta vara bra och hjälpa fungerar som att fungera som arbeta med att göra något även om det inte var meningen Eftersom Shirin inte kan språket så bra, får hennes dotter fungera som tolk. att fungera (fungerar, fungerade, har fungerat) gå eller arbeta bra Skolan fungerar inte utan lärare. renhållningsarbetare en renhållningsarbetare (renhållningsarbetaren, några renhållningsarbetare, renhållningsarbetarna) en person som arbetar med att hålla rent och snyggt genom att ta hand om sopor bryts 'ner att bryta 'ner dela något i mycket små delar så att det blir helt förändrat att bryta (bryter, bröt, har brutit) innehåller att innehålla (innehåller, innehöll, har innehållit) ha något i sig ämnen ett ämne (ämnet, några ämnen, ämnena) det som något är gjort av Grönsaker innehåller många ämnen som är nyttiga för kroppen. Bakterier som jobbar med bioteknik s 31 surkål en surkål (surkålen) maträtt av vitkål (en grönsak) med lite sur smak surströmming en surströmming (surströmmingen, några surströmmingar, surströmmingarna) en salt strömming som fått jäsa och som luktar starkt reningsverket ett reningsverk (reningsverket, några reningsverk, reningsverken) ett ställe där smutsigt vatten från avloppen renas (görs rent) olja en olja (oljan, några oljor, oljorna) en tjock vätska (något som rinner) som man använder t ex för att elda med och värma upp hus gifter ett gift (giftet, några gifter, gifterna) ett ämne som är farligt att t ex äta eller andas in eller som kan skada på annat sätt metaller en metall (metallen, några metaller, metallerna) ett hårt ämne som leder elektricitet och värme bra, t ex järn komposten en kompost (komposten, några komposter, komposterna) en hög eller låda med t ex gräs och rester av mat som man låter ligga och bli till jord bekämpa att bekämpa (bekämpar, bekämpade, har bekämpat) kämpa mot, alltså arbeta hårt för att få bort Polisen försöker bekämpa brottsligheten. skadedjur ett skadedjur (skadedjuret, några skadedjur, skadedjuren) djur som gör skada, t ex insekter som äter av det som man odlar odlingar en odling (odlingen, några odlingar, odlingarna) mark där det växer något, t ex potatis eller ris konservera att konservera (konserverar, konserverade, har konserverat) göra så att mat håller sig längre djurfoder ett djurfoder (djurfodret, några djurfoder, djurfodren) mat till djur 99

12 DJUR Ingressen s 32 områden ett område (området, några områden områdena) en del av t ex en stad, ett land, eller en världsdel Arktis är ett område på jorden där det är mycket kallt. djupt nere långt nere djup (djupt, djupa) som har botten långt från ytan Jag kan inte simma, så jag vill inte bada på djupt vatten. havsbotten en havsbotten (havsbottnen, några havsbottnar, havsbottnarna) den nedersta eller understa delen av havet, marken under havet Han dök ner till havsbotten och hämtade en mussla. sitter 'fast att sitta 'fast finnas på något och inte gå att ta bort att sitta (sitter, satt, har suttit) knep ett knep (knepet, några knep, knepen) ett smart och klokt sätt att göra något och kanske lura andra Han kunde många knep för att slippa hjälpa till att diska. Vad behöver alla djur? s 33 röra sig att röra sig (rör sig, rörde sig, har rört sig) att flytta på sig eller röra sina armar och ben energi (energin) det som gör att en människa eller ett djur orkar röra sig intryck ett intryck (intrycket, några intryck, intrycken) en känsla som man får när man ser eller hör något faror en fara (faran, några faror, farorna) en risk att något kan bli farligt kräla att kräla (krälar, krälade, har krälat) röra sig som en orm med magen mot marken fly att fly (flyr, flydde, har flytt) lämna något snabbt, t ex för att det är farligt att stanna De flydde från sitt land när det blev krig. Olika sätt att sortera djuren s 34 ordning och reda bra ordning så att alla saker ligger där de ska ligga och man förstår hur det fungerar förökar sig att föröka sig (förökar sig, förökade sig, har förökat sig) få barn stöd ett stöd (stödet, några stöd, stöden) (här) något som gör att kroppen kan hålla sig uppe och inte ramlar ihop i en hög skelettet ett skelett (skelettet, några skelett, skeletten) de hårda ben som finns inne i kroppen på människor och djur (Se bild på sidan 151.) en ryggrad (ryggraden, några ryggrader, ryggraderna) den del av skelettet som går mellan nacken och stjärten Djur med ryggrad och djur utan ryggrad s 34 sjunka i'hop att sjunka i'hop långsamt falla (ramla) mot marken eller golvet att sjunka (sjunker, sjönk, har sjunkit) brosk ett brosk (brosket, några brosk, brosken) (i kroppen) ett material som är mjukare än ben och som finns t ex i örat kotor en kota (kotan, några kotor, kotorna) ett ben i ryggraden (Se bilder på sidorna ) hit hör att höra hit vara en del av det som man just har pratat om höra (hör, hörde, har hört) Bildtext s 34 kalkskal ett kalkskal (kalkskalet, några kalkskal, kalkskalen) ett skal av kalk kalk (kalken) ett ämne som bygger upp skelettet I mjölk finns kalk som är bra för skelettet. ett skal (skalet, några skal, skalen) ett tunt lager som ligger ovanpå något och som skyddar Äpplets skal går att äta, men inte apelsinens, för det är för tjockt. muskler en muskel (muskeln, några muskler, musklerna) en vävnad i kroppen som ger kroppen styrka så att man kan röra sig (Se sidan 153.) Han har starka muskler i armarna och orkar lyfta tungt. en säck (säcken, några säckar, säckarna) en stor påse av t ex tyg eller plast som man använder för att bära eller ha saker i kalkplåtar en kalkplåt (kalkplåten, några kalkplåtar, kalkplåtarna) en plåt av kalk en plåt (plåten, några plåtar, plåtarna) en tunn skiva eller platta knölar en knöl (knölen, några knölar, knölarna) något som kan vara runt och hårt Hon hade en knöl på foten som gjorde ont när hon tog på sig skorna. taggar en tagg (taggen, några taggar, taggarna) en vass spets som kan finnas på växter eller djur Rosens stjälk har taggar. Djurens utveckling s 35 leder 'fram till att leda 'fram till (om t ex en väg) gå till en plats Leder den här vägen fram till skolan? att leda (leder, ledde, har lett) encellig (encelligt, encelliga) som bara har en cell egenskap en egenskap (egenskapen, några egenskaper, egenskaperna) ett sätt att vara som är typiskt för någon eller något på så vis på det sättet 100

13 DJUR Bildtext s 35 kom 'till att komma 'till, börja finnas, bildas att komma (kommer, kom, har kommit) längst till höger så långt åt höger som möjligt Urdjur s 36 fuktigt fuktig (fuktigt, fuktiga) bara lite blöt Luften kändes fuktig efter regnet. Svampdjur s 36 strömmar att strömma (strömmar, strömmade, har strömmat) rinna eller komma mycket av något och med stor kraft När tvättmaskinen gick sönder strömmade vattnet ut på golvet. sköter 'om att sköta 'om ta hand om och ha ansvar för något och se till att det fungerar bra Jag brukar sköta om matlagningen hemma. att sköta (sköter, skötte, har skött) fångar 'in att fånga 'in ta fast något och hålla det kvar att fånga (fångar, fångade, har fångat) fortplantar sig att fortplanta sig (fortplantar sig, fortplantade sig, har fortplantat sig) föröka sig, bli fler släpps ut att släppa 'ut låta något komma ut att släppa (släpper, släppte, har släppt) inte hålla kvar smälter samman att smälta 'samman smälta ihop, göra en del av två eller flera delar att smälta (smälter, smälte, har smält) yttre (yttre, yttre) som finns på utsidan eller längst ut befruktning en befruktning (befruktningen, några befruktningar, befruktningarna) när något blir befruktat, alltså då en människa eller ett djur skapas (blir till) bitar en bit (biten, några bitar, bitarna) en del av något större lossnat att lossna (lossnar, lossnade, har lossnat) inte längre sitta fast Bildtext s 36 viftar att vifta (viftar, viftade, har viftat) röra något fram och tillbaka En hund viftar på svansen när den är glad. glider 'fram att glida 'fram röra sig långsamt framåt att glida (glider, gled, har glidit) underlaget ett underlag (underlaget, några underlag, underlagen) det som är under något Nässeldjur s 37 sprutar 'in att spruta 'in föra in en vätska att spruta (sprutar, sprutade, har sprutat) låta en vätska, t ex vatten, komma mycket snabbt över någon eller något bedövar att bedöva (bedövar, bedövade, har bedövat) använda gift för att göra så att t ex ett djur inte kan röra sig en vätska (vätskan, några vätskor, vätskorna) något som rinner, t ex vatten eller bensin När man är sjuk och har hög feber är det viktigt att dricka mycket vätska. blir 'över att bli 'över bli kvar, finnas när allt som behövs har använts Det är konstigt att det blev pengar över efter semestern. att bli (blir, blev, har blivit) en knopp (knoppen, några knoppar, knopparna) en liten kula som sitter på något faller 'av att falla 'av ramla av, komma ner från något att falla (faller, föll, har fallit) Maneter s 37 rör sig fritt att röra sig fritt flytta sig utan att göra något eller utan att något stoppar fångstarmarna en fångstarm (fångstarmen, några fångstarmar, fångstarmarna) en arm som kan fånga t ex andra djur gelé en/ett gelé (gelén eller geléet, några geléer, geléerna) en massa som man nästan kan se igenom och som darrar om man skakar lite på den Många människor tycker att det är gott att äta gelé av bär till kött. kusten en kust (kusten, några kuster, kusterna) en gräns mellan hav och land västkusten kusten på den västra sidan av ett land Danmark ligger mycket nära den svenska västkusten. kraftigt kraftig (kraftigt, kraftiga) stark obehagligt obehaglig (obehagligt, obehagliga) som gör att man blir t ex irriterad, nervös eller rädd eller att man mår dåligt Koralldjur s 37 bildar att bilda (bildar, bildade, har bildat) skapa, göra så att något finns, forma håligheter en hålighet (håligheten, några håligheter, håligheterna) ett hål i något, en grop t ex i marken eller i berg tropiska hav hav som finns i tropikerna, alltså i mycket varma områden kring ekvatorn 101

14 DJUR enorm (enormt, enorma) mycket stor mängder en mängd (mängden, några mängder, mängderna) ett stort antal eller en stor samling av något Det hade regnat och kommit stora mängder vatten under natten. Maskar s 38 en tarmkanal (tarmkanalen, några tarmkanaler, tarmkanalerna) ett mjukt rör i magen, en väg av tarmar en analöppning (analöppningen, några analöppningar, analöppningarna) där tarmen slutar och där bajs kommer ut ur kroppen material ett material (materialet, några material, materialen) ett ämne som man kan göra något av, det som något är gjort av Papper är ett material som böcker är gjorda av. Rundmaskar s 38 slät (slätt, släta) jämn och platt yta (utsida) föda (födan) mat Plattmaskar s 38 platt (platt, platta) mycket låg och tunn, som en pannkaka Hon trampade på Coca-Colaburken så att den blev alldeles platt. bottenslam (bottenslammet) en blandning av vatten och jord som finns på botten Ringmaskar s 38 iglar en igel (igeln, några iglar, iglarna) en ringmask som suger blod Tagghudingar s 39 verkligen Används för att visa att man tycker något särskilt mycket taggiga taggig (taggigt, taggiga) som har taggar (vassa spetsar) på sig plattor en platta (plattan, några plattor, plattorna) en platt bit slangar en slang (slangen, några slangar, slangarna) ett långt mjukt rör av gummi eller plast som man leder vatten igenom När han vattnade blommorna i trädgården använde han en lång slang. ske att ske (sker, skedde, har skett) hända Sjöstjärnor s 39 rovdjur ett rovdjur (rovdjuret, några rovdjur, rovdjuren) ett djur som dödar och äter andra djur sitter på finns på, sitter fast på undersidan en undersida (undersidan, några undersidor, undersidorna) den sida som är vänd neråt förlamar att förlama (förlamar, förlamade, har förlamat) göra så att man inte kan röra sig normalt Sjukdomen förlamade hans ben, så nu sitter han i rullstol. Sjöborrar s 39 igelkottar en igelkott (igelkotten, några igelkottar, igelkottarna) ett litet djur som har taggar på ryggen skrapar 'i sig att skrapa 'i sig samla ihop för att äta genom att dra t ex en hand mot en yta Flickan skrapade i sig alla chips som låg i skålen. att skrapa (skrapar, skrapade, har skrapat) dra något, t ex en hand eller ett redskap, mot en yta resterna en rest (resten, några rester, resterna) det som är kvar när man har använt det man behöver ovansidan en översida (översidan, några översidor, översidorna) den sida som är vänd uppåt Blötdjur s 40 slemmiga slemmig (slemmigt, slemmiga) full av slem, lite hal och kladdig Snäckor s 40 för det mesta oftast som är vridet som vrider sig att vrida (vrider, vred, har vridit) göra en rörelse som går runt hotar att hota (hotar, hotade, har hotat) vara farligt nära dra 'in att dra 'in flytta något in i något annat att dra (drar, drog, har dragit) känselspröt ett känselspröt (känselsprötet, några känselspröt, känselspröten) en smal del på huvudet som t ex insekter känner med på skaft längst ut på en smal del som sticker ut från huvudet (Se bilden överst på sidan 40.) ett skaft (skaftet, några skaft, skaften) en smal del av t ex ett verktyg eller ett redskap gälar en gäl (gälen, några gälar, gälarna) ett organ som t ex fiskar andas med fransiga fransig (fransigt, fransiga) som har något som liknar trådar som hänger ner en lunga (lungan, några lungor, lungorna) ett organ i kroppen som man andas med saknar att sakna (saknar, saknade, har saknat) inte ha det som borde finnas, vara utan något 102

15 DJUR Musslor s 40 spänd hårt sträckt slappnar av att slappna 'av bli mindre spänd, bli tunnare och mjukare gräva 'ner sig att gräva 'ner sig göra ett hål eller en grop i marken och sedan lägga sig där att gräva (gräver, grävde, har grävt) göra ett hål eller en grop i marken sticker 'upp att sticka 'upp synas t ex för att det är spetsigt eller för att det når lite högre upp än det som är runt omkring Min hund gömmer sig, men jag kan se att hans öron sticker upp bakom soffan. att sticka (sticker, stack, har stuckit) öppningar en öppning (öppningen, några öppningar, öppningarna) ett ställe där något är öppet insida en insida (insidan, några insidor, insidorna) den del av något som är vänd inåt I dag har jag tvättat fönstren, men bara på insidan. pärlemor (pärlemorn) det innersta vita lagret i musslornas skal som glänser sandkorn ett sandkorn (sandkornet, några sandkorn, sandkornen) ett korn av sand, en mycket liten bit av sten en pärla (pärlan, några pärlor, pärlorna) en liten kula av pärlemor som växer inuti en mussla och som man har i t ex halsband Bläckfi skar s 41 huden (en) hud det mjuka skinnet på kroppen byte ett byte (bytet, några byten, bytena) ett djur som ett annat djur dödar för att äta det sugskålar en sugskål (sugskålen, några sugskålar, sugskålarna) små bitar av hud som har formen av en skål och som kan suga fast ett byte hålla 'fast att hålla 'fast hindra (stoppa) något eller någon från att röra sig eller från att smita (fly) Bildtext s 41 baklänges med ryggen åt det håll som man normalt går eller åker spruta 'ut att spruta 'ut låta t ex vatten komma ut snabbt bläck ett bläck (bläcket) en blå eller svart vätska Leddjur s 42 utsidan en utsida (utsidan, några utsidor, utsidorna) den del av något som är vänd utåt böja sig att böja sig vända sig åt sidan eller neråt att böja (böjer, böjde, har böjt) göra så att något inte längre är rakt Mångfotingar s 42 stubbar en stubbe (stubben, några stubbar, stubbarna) en bit av ett träd som blir kvar när man huggit ner trädet bark en bark (barken, några barker, barkerna) ett lager som sitter på utsidan runt stammen på ett träd Kräftdjur s 43 driver om'kring att driva om'kring röra sig sakta utan att vara på väg någonstans att driva (driver, drev, har drivit) ända upp till så mycket som klor en klo (klon, några klor, klorna) en vass och spetsig nagel som t ex katter och fåglar har egentligen i verkligheten och inte bara som det verkar Han lät väldigt arg i går, men egentligen är han ganska snäll. omvandlade som har omvandlats och blivit något annat att omvandla (omvandlar, omvandlade, har omvandlat) göra så att något blir något annat I dag kan vi omvandla solljus till energi (el). försvara sig (försvarar sig, försvarade sig, har försvarat sig) skydda sig mot något som är farligt klippor en klippa (klippan, några klippor, klipporna) en bit berg där det inte växer något och som t ex finns i havet eller vid havet på land på fast mark och inte på havet eller på sjön Bildtext s 43 i verkligheten det som man kan t ex se, höra eller känna och som inte är dröm eller fantasi I verkligheten finns inga spöken. Spindeldjur s 44 par ett par (paret, några par, paren) två av något, två som hör ihop, t ex ett par skor egentliga spindlar spindlar som verkligen är spindlar spinna att spinna (spinner, spann, har spunnit) göra tråd eller garn, t ex av ull eller bomull trådar en tråd (tråden, några trådar, trådarna) något långt och tunt, t ex av bomull fångstnät ett fångstnät (fångstnätet, några fångstnät, fångstnäten) ett nät (många trådar tillsammans) för att fånga t ex flugor med giftkörtel en giftkörtel (giftkörteln, några giftkörtlar, giftkörtlarna) en körtel med gift i en körtel (körteln, några körtlar, körtlarna) ett organ i kroppen som bildar ett ämne som är viktigt för att kroppen ska fungera damm (dammet) grå torr smuts som t ex finns på hyllor när man inte har städat 103

16 DJUR hakar sig 'fast att haka sig 'fast sätta sig fast och sitta kvar att haka (hakar, hakade, har hakat) allvarliga allvarlig (allvarligt, allvarliga) farlig, som gör att man blir orolig angriper att angripa (angrep, har angripit, vara angripen) skadar någon lederna en led (leden, några leder, lederna) ett ställe där två ben i skelettet möts och som gör t ex att armen och benet kan böja sig Insekter s 45 anpassa sig att anpassa sig ändra sig för att passa in bättre att anpassa (anpassar, anpassade, har anpassat) ändra så att något passar bättre I morgon ska vi på utflykt. Tänk på att anpassa kläderna efter vädret. paddla att paddla (paddlar, paddlade, har paddlat) (här) flytta fötterna fram och tillbaka för att ta sig fram i vattnet klamra sig 'fast att klamra sig 'fast hålla i något hårt så att man inte tappar taget och ramlar av att klamra (klamrar, klamrade, har klamrat) sticker att sticka (sticker, stack, har stuckit) ge stick, trycka in något som är vasst eller spetsigt en mygga som sticks könsceller en könscell (könscellen, några könsceller, könscellerna) en cell som gör att människor och djur kan föröka sig lämpligt ställe Från ägg till vuxen insekt s 46 ofullständig (ofullständigt, ofullständiga) inte fullständig, inte helt utan bara till en del förvandling en förvandling (förvandlingen, några förvandlingar, förvandlingarna) när ett djur, en person eller en sak blir något helt annat När prinsessan kysste grodan blev den en prins. Det var verkligen en förvandling! fullständig (fullständigt, fullständiga) hel Ofullständig förvandling s 46 lagt sina ägg att lägga sina ägg låta äggen (som ska bli ungar) lämna kroppen kläcks (om ägg) öppnas När fågelungarna är färdiga att komma ut, kläcks äggen. att kläcka (kläcker, kläckte, har kläckt) Fullständig förvandling s 46 gnaga i sig att gnaga 'i sig äta genom att bita ganska länge på något med vassa tänder att gnaga (gnager, gnagde, har gnagt) kring runt om orörlig (orörligt, orörliga) som inte rör sig eller som inte kan röra sig och som därför är alldeles stilla färdigbildad som har skapats och är färdig, som inte ska utvecklas mer Speciella skydd mot fi ender s 48 fiender en fiende (fienden, några fiender, fienderna) någon eller något som inte är en vän För många djur är människan den största fienden. mönster ett mönster (mönstret, några mönster, mönstren) linjer, blommor, rutor eller figurer på t ex papper Jaguaren har ett vackert mönster på sin päls. hit och dit fram och tillbaka eller till flera olika ställen skräckmönster ett skräckmönster (skräckmönstret, några skräckmönster, skräckmönstren) ett mönster som gör att man känner skräck (blir rädd) en skräck (skräcken) en mycket stark rädsla Insekterna har ett doftspråk s 49 doftspråk ett doftspråk (doftspråket, några doftspråk, doftspråken) när olika dofter betyder olika saker, när t ex insekter säger något med hjälp av olika dofter dofter en doft (doften, några dofter, dofterna) en god lukt det är dags att det är rätt tid att para sig att para sig (parar sig, parade sig, har parat sig) (om djur) göra ungar tillsammans signalerar att signalera (signalerar, signalerade, har signalerat) meddela något genom att ge ett tecken, t ex med ljud, ljus, rörelse eller doft avstånd ett avstånd (avståndet, några avstånd, avstånden) en sträcka mellan två punkter eller platser som man mäter i t ex meter eller kilometer Avståndet mellan mitt hus och min skola är bara 300 meter, så jag kan gå dit. Insekterna är viktiga i naturen s 49 bin ett bi (biet, några bin, bina) en insekt som har vingar och samlar honung (en söt saft) från blommor humlor en humla (humlan, några humlor, humlorna) en insekt med vingar och lite hårig kropp som är släkt med biet, men något större besöker att besöka (besöker, besökte, har besökt) komma till någon eller till en plats och inte stanna så länge går 'till att gå till hända att gå (går, gick, har gått) Besvärliga insekter s 49 besvärliga besvärlig (besvärligt, besvärliga) som är svår eller ger problem 104

17 DJUR besvär ett besvär (besväret, några besvär, besvären) något som är svårt eller ger problem jordbrukare en jordbrukare (jordbrukaren, några jordbrukare, jordbrukarna) en person som har en gård och som arbetar med att odla t ex vete eller ris på åkrar, en bonde skogsbrukare en person som sköter och använder skogen för att sälja virke (trä) allt i sin väg allt som växer där de kommer fram Ryggradsdjur s 50 kräldjur ett kräldjur (kräldjuret, några kräldjur, kräldjuren) en typ av djur med tjock hud som krälar fram, alltså rör sig som en orm med magen mot marken (Se bild på sidan 50.) däggdjur ett däggdjur (däggdjuret, några däggdjur, däggdjuren) ett djur som föder ungar som får mjölk från mamman, t ex hästar och hundar lagom så mycket eller så lite att man blir nöjd, så mycket eller så lite som man behöver jämn (jämnt, jämna) likadan hela tiden, likadan överallt kroppstemperatur en kroppstemperatur (kroppstemperaturen, några kroppstemperaturer, kroppstemperaturerna) den temperatur som kroppen har temperaturen en temperatur (temperaturen, några temperaturer, temperaturerna) hur varmt eller kallt det är i grader På vintern är temperaturen i Sverige ofta väldigt låg. omgivningen en omgivning (omgivningen, några omgivningar, omgivningarna) de eller det som finns runt omkring och i närheten av en plats Ingen i hennes omgivning visste att hon hade varit svårt sjuk. växlar att växla (växlar, växlade, har växlat) ändras hela tiden Bildtext s 50 foster ett foster (fostret, några foster, fostren) ett barn eller en unge som inte har vuxit färdigt i mammans mage moderns en moder (modern, några mödrar, mödrarna) ett högtidligt (lite finare) ord för mamma Fiskar är som gjorda för vatten s 51 strömlinjeformad (strömlinjeformat, strömlinjeformade) med en form som gör att det är lätt att röra sig framåt i vatten eller luft ett lager (lagret, några lager, lagren) det som ligger ganska tunt ovanpå något Det låg ett lager av damm på bokhyllan. fjäll ett fjäll (fjället, några fjäll, fjällen) en tunn och platt bit av huden hos t ex fiskar eller ormar fenorna en fena (fenan, några fenor, fenorna) ett organ som fiskar har och som de rör på när de simmar driver att driva (driver, drev, har drivit) få något att röra på sig styr att styra (styr, styrde, har styrt) göra så att något går eller åker dit man vill En bil styr man med en ratt. håller balansen att hålla balansen inte ramla en balans (balansen) när två krafter eller sidor är lika starka eller tunga Fiskar har ett eget sinne s 51 ett sinne (sinnet, några sinnen, sinnena) något som gör att man t ex kan se, höra och känna smärta Hur fi skar förökar sig s 51 mjölke (mjölken) sädesvätska hos fiskar, alltså den vätskan som kommer från hanen och som tillsammans med honans rom (ägg) ska bli yngel (ungar) hanliga från hanen könsceller en könscell (könscellen, några könsceller, könscellerna) en cell som gör att människor och djur kan föröka sig fiskyngel ett fiskyngel (fiskynglet, några fiskyngel, fiskynglen) en mycket liten unge till en fisk Bildtext s 51 bukfena en fena som sitter på buken (magen) bröstfena en fena som sitter på bröstet (övre delen av framsidan på kroppen) gällock lock som sitter över gälarna, en platt bit hud för att stänga gälarna med ett lock (locket, några lock, locken) något som man kan stänga t ex en burk eller en kastrull med gälspringa en springa vid gälen en springa (springan, några springor, springorna) en lång och mycket smal öppning Ljuset från solen kom in genom en springa i dörren. Groddjur s 52 tropiska områden områden runt ekvatorn Bildtext s 52 dvala (dvalan) en typ av sömn som är djupare än då man sover lövhög en lövhög (lövhögen, några lövhögar, lövhögarna) en hög av löv, en mängd av löv som ser ut som ett litet berg ett löv (lövet, några löv, löven) ett blad från ett träd eller en buske 105

18 DJUR bottenslam (bottenslammet) en blandning av vatten och jord som finns på botten tar sig att ta sig flytta sig, gå, åka Hur tar du dig till skolan? Cyklar du eller åker du buss? att ta (tar, tog, har tagit) Lever både i vatten och på land s 53 befruktas blir befruktad att befrukta (befruktar, befrukade, har befruktat) (om spermie) smälta ihop med ägg klibbiga klibbig (klibbigt, klibbiga) lite blöt och seg på ett obehagligt sätt så att saker kan fastna Vad gör grodorna på vintern? s 53 växelvarm (växelvarmt, växelvarma)(om djur) som anpassar temperaturen i kroppen efter temperaturen i omgivningen en håla (hålan, några hålor, hålorna) ett djupt hål i marken eller i berget, en djup grop is (isen) vatten som har frusit och blivit hårt Bildtext s 53 tofsar en tofs (tofsen, några tofsar, tofsarna) hår eller trådar som sitter ihop Den lilla flickan hade håret i två tofsar. krympa att krympa (krymper, krympte, har krympt) bli mindre När jag tvättade min tröja i tvättmaskinen, så krympte den. fullvuxen (fullvuxet, fullvuxna) helt vuxen, som har vuxit färdigt och som inte blir större Klarar sig bra på land s 54 täckt (täckta) med något som ligger ovanpå I Antarktis är marken helt täckt av is. plåtar en plåt (plåten, några plåtar, plåtarna) en tunn skiva eller platta (Se bild på sidan 54.) yttersta (yttersta) som finns längst ut könsöppning en könsöppning (könsöppningen, några könsöppningar, könsöppningarna) öppningen där könet sitter, alltså det organ som visar om djuret är en hane eller en hona parningen en parning (parningen, några parningar, parningarna) när djur gör ungar Bildtext s 54 en ryggsköld (ryggskölden, några ryggsköldar, ryggsköldarna) en sköld (ett skydd) som sitter över ryggen en sköld (skölden, några sköldar, sköldarna) en platta som en soldat bär som skydd mot vapen en buksköld (bukskölden, några buksköldar, buksköldarna) en sköld som sitter över buken (magen) sammanväxta som har vuxit samman, som har vuxit ihop hornplåtar en hornplåt (hornplåten, några hornplåtar, hornplåtarna) en plåt av horn (ett material som liknar våra naglar) Bra luktsinne men dålig hörsel s 55 ringlar i'väg att ringla i'väg (om något som är långt) flytta sig framåt och bort genom att röra sig i svängar att ringla (ringlar, ringlade, har ringlat) luktämnen faran en fara (faran, några faror, farorna) en risk att något kan bli farligt Bara sex kräldjur i Sverige s 55 spottkörtlar en spottkörtel (spottkörteln, några spottkörtlar, spottkörtlarna) en körtel som gör spott (en vätska i munnen) hugger att hugga (hugger, högg, har huggit) (om ett djur) plötsligt bita någon pressar ut att pressa 'ut trycka hårt för att något ska komma ut att pressa (pressar, pressade, har pressat) ett bett (bettet, några bett, betten) när ett djur hugger (biter) genast utan att vänta, nu behandling en behandling (behandlingen, några behandlingar, behandlingarna) vård av en sjuk person, t ex genom att ge medicin fläckarna en fläck (fläcken, några fläckar, fläckarna) en liten del av en yta som har en annan färg än resten av ytan Jag har en katt som är svart och som har en vit fläck på ena örat. felaktigt felaktig (felaktigt, felaktiga) inte sant eller inte bra Bildtext s 55 pupill en pupill (pupillen, några pupiller, pupillerna) svart prick i mitten av ögat som kan ändra storlek kantigt kantig (kantigt, kantiga) som har skarpa och tydliga kanter eller sidor Fåglar s 56 undantag ett undantag (undantaget, några undantag, undantagen) när något inte är som det brukar vara eller som man kan tro Jag är alltid i skolan, men förra veckan var ett undantag för då var jag sjuk. fjädrar en fjäder (fjädern, några fjädrar, fjädrarna) det som fåglar har på kroppen 106

19 DJUR ihåliga ihålig (ihåligt, ihåliga) tom inuti, utan något i bröstmuskler en bröstmuskel (bröstmuskeln, några bröstmuskler, bröstmusklerna) muskler vid bröstet Bildtext s 56 Antarktis en världsdel som ligger vid sydpolen och där det är mycket kallt Fåglar hör och ser bra s 57 syn (synen) en förmåga att se, alltså att kunna se Jag ser dåligt och har haft dålig syn hela mitt liv. en mus (musen, några möss, mössen) ett litet djur med päls, spetsig nos och lång svans uppfatta att uppfatta (uppfattar, uppfattade, har uppfattat) se, höra och förstå Jag hade inte uppfattat att vi skulle ha ett prov i matematik i dag. läten ett läte (lätet, några läten, lätena) ett ljud, något som hörs t ex från ett djur Fåglar har många olika läten. En del kvittrar vackert medan andra kraxar fult. hörsel (hörseln) att kunna höra Fåglarna lägger ägg som de ruvar s 57 ruvar att ruva (ruvar, ruvade, har ruvat) (om fåglar) ligga på ägg och värma dem tills de ska kläckas värper att värpa (värper, värpte, har värpt) (om fåglar) låta äggen som ska bli ungar lämna honans kropp, lägga ägg boet ett bo (boet, några bon, bona) ett ställe där djur bor och har sina ungar Varför sjunger fåglarna? s 57 är till att vara till finnas jaga bort att jaga bort få någon eller något att försvinna snabbt, t ex genom att hota eller skrämmas att jaga (jagar, jagade har jagat) slagsmål ett slagsmål (slagsmålet, några slagsmål, slagsmålen) när man slåss locka (lockar, lockade, har lockat) försöka få någon att komma Butiken hade låga priser för att locka många kunder. Uppvaktning s 57 uppvaktning en uppvaktning (uppvaktningen, några uppvaktningar, uppvaktningarna) när en djurhane uppvaktar en hona, alltså på olika sätt försöker få honan att bli intresserad, t ex genom att vara nära och visa sig fin och bra visar 'upp sig att visa 'upp sig låta någon se hur man ser ut och hur fin man är att visa (visar, visade, har visat) gör sig 'till att göra sig 'till anstränga sig lite extra för någon, arbeta hårt för att någon ska tycka att man är bra Bildtext s 57 spaning en spaning (spaningen, några spaningar, spaningarna) när man letar noga efter någon eller något vattenytan en vattenyta (vattenytan, några vattenytor, vattenytorna) den översta delen av vattnet på t ex sjön eller havet Tre olika typer av däggdjur s 58 moderkaka en moderkaka (moderkakan, några moderkakor, moderkakorna) ett organ som ger fostret näring från mamman livmoder en livmoder (livmodern, några livmödrar, livmödrarna) ett organ i buken (magen) på kvinnor och hondjur där befruktade ägg växer och blir foster blåvalen en blåval (blåvalen, några blåvalar, blåvalarna) en typ av val (Se bild på sidan 61.) utvecklas vidare fortsätter att utvecklas ett hudveck (hudvecket, några hudveck, hudvecken) ett veck på huden, ett ställe på kroppen där huden är vikt, alltså där huden är dubbel (ungefär som en ficka) en spene (spenen, några spenar, spenarna) en bröstvårta t ex hos en ko Pälsen hjälper däggdjuren att hålla värmen s 59 pälsen en päls (pälsen, några pälsar, pälsarna) håret på kroppen hos t ex katter och hundar Risk för utrotning av många arter s 59 utrotning (utrotningen) när man utrotar t ex djur eller växter, alltså får dem att försvinna helt hugger 'ner att hugga 'ner slå hårt på något med en yxa eller ett vasst verktyg så att det faller till marken att hugga (hugger, högg, har huggit) barrskogarna en barrskog (barrskogen, några barrskogar, barrskogarna) en skog där träd som har barr växer, t ex gran och tall (Se bild av barr på sidan 76.) virke (virket) trä eller brädor som man använder för att t ex bygga hus lövskogar en lövskog (lövskogen, några lövskogar, lövskogarna) en skog där det bara växer träd som har löv åkrar en åker (åkern, några åkrar, åkrarna) en bit mark där människor har gjort så att det växer något betesmarker en betesmark (betesmarken, några betesmarker, betesmarkerna) mark där det växer gräs som djuren kan beta på, alltså äta av 107

20 DJUR Lever ofta tillsammans i flockar s 59 flockar en flock (flocken, några flockar, flockarna) en grupp djur av samma sort som håller ihop och går tillsammans Störst och minst bland ryggradsdjuren s 60 Bildtext s 60 absolut utan undantag om man räknar alla som finns någonsin någon gång i tiden Hur gör djur? s 62 situationer en situation (situationen, några situationer, situationerna) hur t ex en bestämd stund eller händelse är för någon eller hur livet är för någon Alla tyckte att han var så tuff och modig, men i vissa situationer var han både blyg och feg. beteenden ett beteende (beteendet, några beteenden, beteendena) hur man beter sig, alltså hur man är eller hur man gör något Hon hade ett väldigt konstigt beteende. Hon skrek alltid bara rakt ut. forskningen en forskning (forskningen, några forskningar, forskningarna) när man undersöker något noga för att få veta eller bevisa något nobelpris ett nobelpris (nobelpriset, några nobelpris, nobelprisen) ett pris som man delar ut i Sverige varje år till forskare och författare ett pris (priset, några priser eller pris, priserna eller prisen) något som man kan få om man vinner en tävling eller har gjort något mycket bra instinkter en instinkt (instinkten, några instinkter, instinkterna) ett sätt att bete sig som djur föds med och inte kan styra gåsungar en gåsunge (gåsungen, några gåsungar, gåsungarna) en unge till en gås (Se bild av gäss på sidan 62.) nämligen Används när man vill förklara exakt vem, vad eller varför Två elever hade alla rätt på provet, nämligen Nadia och Nils. prägling en prägling (präglingen, några präglingar, präglingarna) när t ex ett nyfött djur präglas, alltså påverkas och lär sig saker av t ex sin mamma bikupan en bikupa (bikupan, några bikupor, bikuporna) där bin bor gråtrutar en gråtrut (gråtruten, några gråtrutar, gråtrutarna) en ganska stor fågel som lever vid havet spyr 'upp att spy 'upp få upp det som man har ätit och få ut det genom munnen att spy (spyr, spydde, har spytt) pickar att picka (pickar, pickade, har pickat) (om fåglar) slå lätt många gånger med näbben mot något en signal (signalen, några signaler, signalerna) ljud, ljus eller färg som visar eller meddelar något kräkas 'upp att kräkas 'upp spy upp att kräkas (kräks, kräktes, har kräkts) normal (normalt, normala) vanlig, som det brukar vara en stav (staven, några stavar, stavarna) en rak och smal käpp (Se bild på sidan 62.) band ett band (bandet, några band, banden) en lång och smal bit av t ex tyg eller papper eller en lång och smal linje överdrev att överdriva (överdriver, överdrev, har överdrivit) få något att verka viktigare eller större än det är, göra något mer än vad som behövs tydligen Man kan se eller förstå att det är så Sammanfattning Djur s 63 ordning och reda bra ordning så att alla saker ligger där de ska ligga och man förstår hur det fungerar 108

Livets utveckling. Livet startades för 3,5 miljarder år sedan

Livets utveckling. Livet startades för 3,5 miljarder år sedan Livets utveckling Livet startades för 3,5 miljarder år sedan 4,5 miljarder år sedan: Inget liv på jorden, inget syre, giftigt luft glödande lava och många aktiva vulkaner åskväder hela tiden 3,5 miljarder

Läs mer

Biologi. Livet på jorden

Biologi. Livet på jorden Biologi Livet på jorden Vi känner bara till en planet i universum där det finns liv. Det är jorden. Tack vare solen har vi ljus och lagom temperatur. Här finns också syre att andas, mat att äta och många

Läs mer

Vad ska ni kunna om djur?

Vad ska ni kunna om djur? Livets former Vad ska ni kunna om djur? Vad som är gemensamt för alla djur. Vad som skiljer ryggradslösa djur från ryggradsdjur. Vad som skiljer växelvarma djur från jämnvarma djur. Vad som menas med yttre

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Årskurs 7 - Biologi. Djurvärlden

Årskurs 7 - Biologi. Djurvärlden Årskurs 7 - Biologi Djurvärlden Allmänt Djuren är indelade i olika grupper beroende på hur nära släkt de är. Huvudgrupper Ryggradsdjur (ex, fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur) Ryggradslösa

Läs mer

Biologi Livets utveckling

Biologi Livets utveckling Biologi Livets utveckling Begrepp att kunna Biologi Fossil Det naturliga urvalet Evolution Djur-,växt- och bakterieceller Klorofyll Fotosyntes Latinska namn Släktnamn och artnamn Ryggradsdjur och ryggradslösadjur

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

skelett Fosterutveckli ng DNA (genern a)

skelett Fosterutveckli ng DNA (genern a) Fossiler Jämför skelett Fosterutveckli ng DNA (genern a) Alla varelser som lever består av celler. Urdjur består bara av en cell. Cell betyder litet rum och cellerna gör så att man kan leva. Hos encelliga

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Biologi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Biologi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Biologi Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Läs och lär kära elev. Pollinering. Pollinering är namnet på blommornas fortplantning.

Läs och lär kära elev. Pollinering. Pollinering är namnet på blommornas fortplantning. I det här arbetsområdet ska du få lära dig en del om några olika biologiska samband. Du ska få läsa om hur blommor blir till frukter, repetera det där med kretslopp och lära dig om jordens kanske viktigaste

Läs mer

Biologi är läran om livet. Vad är liv?? Alla organismer (levande varelser) har DNA

Biologi är läran om livet. Vad är liv?? Alla organismer (levande varelser) har DNA Biologi är läran om livet. Vad är liv?? Alla organismer (levande varelser) har DNA Organismer består av celler Likheter mellan olika celler? Skillnaderna mellan dem? svampcell Att alla celler har en cellkärna.

Läs mer

A Titta dig omkring, ute eller inne, och försök hitta fem levande föremål, fem som varit levande

A Titta dig omkring, ute eller inne, och försök hitta fem levande föremål, fem som varit levande Sammanfattning Liv i utveckling En introduktion och diskussion kring vad liv är Vad är levande och vad är inte levande runt oss? Hur har livet utvecklats och hur kommer det sig att just jorden har liv?

Läs mer

Ormar. Malmö Naturskola

Ormar. Malmö Naturskola Ormar Ormarna är kräldjur och alltså släktingar till dinosaurierna som levde på jorden förr. Andra kräldjurssläktingar är ödlor, sköldpaddor och krokodiler. De är växelvarma liksom till exempel grodor

Läs mer

Herr Bell fick idén att uppfinna telefonen av örats funktioner. Vad har telefonen

Herr Bell fick idén att uppfinna telefonen av örats funktioner. Vad har telefonen Naturens kopior Titta på Naturteaterns film och lyssna noga. 1. Skriv ner fem sätt hur djuren kan röra sig på. Människan Herr Bell fick idén att uppfinna telefonen av örats funktioner. Vad har telefonen

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas.

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas. Frågor Noa på taket av Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. NOA PÅ TAKET på taket ISBN 978-91-86651-97-8 www.hegas.se noa_paa_taket_oms.indd 1

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

DÄGGDJUR. Utter. Utter

DÄGGDJUR. Utter. Utter REMIBAR REMIBAR DÄGGDJUR Utter Utter tillhör en grupp djur som kallas mårddjur. Under 1970-talet släpptes det ut mycket miljögifter i naturen och många utterungar dog. Men de senaste 10 åren har antalet

Läs mer

Vår Historia. Klass 3b Stehagskolan Våren 2011

Vår Historia. Klass 3b Stehagskolan Våren 2011 Vår Historia Klass 3b Stehagskolan Våren 2011 Big bang Big Bang var en stor smäll. Smällen bildade planeter. Big Bang börja med massa plus och minus. Jorden var ett stort glödande klot. Det fanns massa

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan.

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Jorden Bildas Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Det var en gång en måne som kallades gubben i månen för han var typ en levande måne som åkte omkring i rymden och skapade saker. Han var gud över allting

Läs mer

SMÅKRYP I SÖTVATTEN. Innehåll. Malmö Naturskola

SMÅKRYP I SÖTVATTEN. Innehåll. Malmö Naturskola SMÅKRYP I SÖTVATTEN Innehåll Innehåll... 1 Buksimmare... 2 Dykare... 2 Flickslända... 3 Gråsuggor... 3 Iglar... 4 Klodyvel... 5 Ryggsimmare... 6 Sävslända... 6 Sötvattensmärla... 7 Tordyvel... 7 Trollslända...

Läs mer

SMAK- PROV. Utkommer till ht 14

SMAK- PROV. Utkommer till ht 14 SMAK- PROV Utkommer till ht 14 Tankar om biologi I KAPITLET FÅR DU LÄRA DIG: { något om vad biologi är ( hur man vet det man vet idag u hur man sorterar växter och djur och ger dem namn hur man gör en

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Kroppen. Studiematerial. TEMA:

Kroppen. Studiematerial. TEMA: Studiematerial. TEMA: Kroppen Studiematerial från Göteborgs Naturhistoriska Museum. Slottsskogen Östra, Museivägen 10, 413 11 Göteborg. 010-441 44 01 www.gnm.se Vad luktar det? Ta fram tre skålar. Lägg

Läs mer

Värme, kyla och väder. Åk

Värme, kyla och väder. Åk Värme, kyla och väder Åk 4 2017 Viktiga begrepp att kunna: Solen Energi Ljus Värme Växelvarm Jämnvarm Lagrad solenergi Värme genom ledning Värme genom strålning Värme genom strömning Ledare Isolator Spara

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Exempeluppgift. Förutsättningar för liv

Exempeluppgift. Förutsättningar för liv Exempeluppgift Förutsättningar för liv exempeluppgift för läraren FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LIV I den här uppgiften får eleverna träna på informationssökning i en läroboks text. Informationen använder eleverna

Läs mer

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen HISTORIA: De första levande organismerna på jorden fanns i havet. Detta var alger och bakterier. Med tiden började djur som kunde leva på land att utvecklas. Många tror att människan utvecklats från aporna.

Läs mer

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla a sorters energ i. ~--,;s..- -;-- NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET OLIKA SORTERS ENERGI SKA DU känna till energiprincipen känna till olika sorters energi veta att energi kan omvandlas från en sort till en annan

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

Sammanfattning skelettet och muskler

Sammanfattning skelettet och muskler Sammanfattning skelettet och muskler Skelettet Om du inte hade något skelett skulle din kropp vara som en stor klump, men benen i ditt skelett är starka och hårda. Därför klarar de att hålla upp din kropp.

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

3. titta i ditt läromedel (boken)

3. titta i ditt läromedel (boken) Sätt dig ner, 1. Kolla planeringen 2. titta i ditt skrivhäfte. Vad gjorde vi förra gången? Har du några frågor? 3. titta i ditt läromedel (boken) Vad ska vi göra idag? Årskurs 7 NO - Tema: Kretslopp Årskurs

Läs mer

Sortera på olika sätt

Sortera på olika sätt Material Sortera material Att sortera material innebär att vi delar i materialen i grupper utifrån deras egenskaper. Egenskaper berättar hur någonting är, t.ex. färg, form, storlek, naturligt eller konstgjort.

Läs mer

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Döden är ingen livshändelse menade Ludvig Wittgenstein och Shakespeare lät Hamlet säga: Döden, det oupptäckta landet

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år Sivu 1/6 STÄNGA AV FÖNSTER De 45 vackra illustrerade korten avbildar 15 olika djur som flyger. Alla djuren finns i tre delar och i varje spel försöker man samla och para ihop kort för att få fram den kompletta

Läs mer

Frågor. Noa gör upp eld. av Kirsten Ahlburg. 1. Varför gör Noa upp eld? 2. Vad händer när Noa häller bensin på veden? 3. Varför hämtar Noa vatten?

Frågor. Noa gör upp eld. av Kirsten Ahlburg. 1. Varför gör Noa upp eld? 2. Vad händer när Noa häller bensin på veden? 3. Varför hämtar Noa vatten? Frågor Noa gör upp eld av gör upp eld 1. Varför gör Noa upp eld? 2. Vad händer när Noa häller bensin på veden? 3. Varför hämtar Noa vatten? 4. Vem hör när Noa ropar Hjälp!? 5. Vem släcker elden? FRÅGOR

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr *

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * Stenåldern * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * När det blev varmare smälte isen så sakta. Lite för varje år. Sten och grus var allt som fanns kvar när isen hade smält. Först började det växa

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

2. MÄNNISKANS URSPRUNG

2. MÄNNISKANS URSPRUNG MÄNNISKOKROPPEN Bild: fotavtryck på tre olika människor. Vem är minst? 2. MÄNNISKANS URSPRUNG Allting började när universum bildades. De flesta astronomer tror att detta skedde för mellan 8 och 20 miljarder

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren ELEVBLAD - Blommor Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren 1. Djurkort Tag fram ditt djurkort och fundera på: Är detta en trivsam plats för ditt djur? Skulle djuret kunna bygga ett bo

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

stativ alternativ perspektiv 1. Eleverna fick välja mellan olika på idrottsdagen. sommartider årstider påsk 2. Vår och höst är olika.

stativ alternativ perspektiv 1. Eleverna fick välja mellan olika på idrottsdagen. sommartider årstider påsk 2. Vår och höst är olika. 1. Eleverna fick välja mellan olika på idrottsdagen. stativ alternativ perspektiv 2. Vår och höst är olika. sommartider årstider påsk 3. Barn i olika takt. avvecklas invecklas utvecklas 4. Samira var rädd

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Skogssork (Clethrionomys glareolus)

Skogssork (Clethrionomys glareolus) Skogssork (Clethrionomys glareolus) Är vanlig i hela Sverige. Kroppslängden är 8-13,5 cm med ett smalt huvud. Har en ± tydligt rödbrun rygg, sidor ljusa/gulaktiga och vitaktig buk. Svansen är 3-6 cm och

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Anna Siverbo 5B Ht-15

Anna Siverbo 5B Ht-15 1 Drakägget Kapitel 1 Hej jag heter Maja jag är 9 år. Jag och min familj bor på en bondgård. När jag går ut från vårat hem så kommer jag till en marknad som heter Rikedall. Så min familj brukar gå dit

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag heter Sara. Jag är 10 år gammal. Jag har en lillasyster. Hon är 3 år. Hon heter Linda. Jag har en mamma och pappa också. Vi är en fattig familj. Vi bor i ett litet hus på landet.

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia ENKEL Kemi 2 Atomer och molekyler atomkärna elektron Atomer Allting runt omkring oss är uppbyggt av atomer. En atom är otroligt liten. Den går inte att se för blotta ögat. Ett sandkorn rymmer ungefär hundra

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT?

VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT? VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT? RÅSSLASKOLAN, ÅR 4, KARIN KIVELÄ BEDÖMNINGSMATRIS DU FÅR

Läs mer

Sörgårdens arbete mot Grön flagg och tema vattenresurser

Sörgårdens arbete mot Grön flagg och tema vattenresurser Sörgårdens arbete mot Grön flagg och tema vattenresurser Vi valde att arbeta utifrån en saga. Sagan fick heta Gumman Gunnel och var inte färdigskriven från början utan hittades på efter hand beroende på

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 En solig dag mitt i sommaren satt Zackarina på stranden och frös så att tänderna skallrade. Här, ta på dig badrocken, sa pappa. Han frös också. De hade varit i vattnet i säkert en timma, för Zackarina

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Trycket är beroende av kraft och area

Trycket är beroende av kraft och area Vad är tryck? Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer du inte

Läs mer

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Kroppen del 1 Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Matspjälkningen Begrepp att kunna: Tänder Saliv/spott Tunga Matstrupen Magmun Magsäck Magsaft Tolvfingertarm

Läs mer

GRUNDSKOLA. Arskurserna 3 och 4 PROV A. Internationella provuppgifter

GRUNDSKOLA. Arskurserna 3 och 4 PROV A. Internationella provuppgifter GRUNDSKOLA o Arskurserna 3 och 4 Internationella provuppgifter PROV A Provuppgifterna roterade i fyra grupper, eleverna har svarat på 24 av 32 uppgifter. 23 Uppgift RA101 Vilken gas i leva? luften måste

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Vuxen 1. Barn 1. Många djur bor under marken. Vilket gulligt djur av dessa gräver sina bon under marken?

Vuxen 1. Barn 1. Många djur bor under marken. Vilket gulligt djur av dessa gräver sina bon under marken? Vuxen 1 Daggmasken lever under jorden där den bryter ned gamla löv och annat till ny fin jord, samtidigt som den rör om i jorden. Men hur blir det nya maskar? 1. Daggmasken är tvåkönad och kan para sig

Läs mer

Skruttans badträning

Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttan, flickan med en mage som luras. En saga om och för barn med Prader-Willi syndrom. Skruttan måste varje vecka gå till sjukhuset för att träna i den stora

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost Donny Bergsten Skifte vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost bäcken syr sitt täcke igelkotten luktar på vinden ute på havet seglar ett skepp mot horisonten

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI ORDLISTA FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI LÄRAN OM ÄMNENS UPPBYGGNAD OCH EGENSKAPER, OCH OM DERAS REAKTIONER MED VARANDRA NAMN: Johan

Läs mer

Döda bergen Elevmaterial

Döda bergen Elevmaterial sidan 1 Kapitel 1 Min vän Mugul 1. Varför tror du att Aram inte vill att rövarna ska hitta kartan i hans ficka? 2. På sidan 12 säger Aram: Först vill jag att vi kommer överens om en sak. Om jag visar er

Läs mer

Del 1. 3,2-4,6 miljarder år sedan

Del 1. 3,2-4,6 miljarder år sedan Del 1. 3,2-4,6 miljarder år sedan jordens skapades för ca 4600 miljoner år sedan. Jordens första atmosfär var giftig: metangas, ammoniak, vattenånga Jorden svalnade alltmer och stelnade. Kometer med is

Läs mer

Naturkunskap årskurs 7 elevuppgifter

Naturkunskap årskurs 7 elevuppgifter Naturkunskap årskurs 7 elevuppgifter Olika fiskar har olika former och färger. Platta, runda, långsmala, tjock och kompakta. Fenorna är också olika i form, antal och storlek. Alla fiskar är utvecklade

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

Max handtvättskola. Handhygien

Max handtvättskola. Handhygien Max handtvättskola Handhygien 2 Nu har jag lärt mig en del om att tvätta händerna, så jag tänkte att jag skulle dela med mig av det till dig. Jag hoppas att du kommer att tycka att det är lika kul som

Läs mer

och muskler Hud, skelett

och muskler Hud, skelett Hud, skelett och muskler Mycket av det som du lägger märke till hos en annan människa har att göra med hud, skelett och muskler. Hela kroppen täcks ju av hud. Och det är skelettet och musklerna som ger

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer