FOKUS ordlista FOKUS ORDLISTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUS ordlista FOKUS ORDLISTA"

Transkript

1 FOKUS ORDLISTA INNEHÅLL Planetens gränser 90 Livets myller 93 Ordning i myllret 94 Bakterier och arkéer 98 Djur 100 Växter 109 Svampar 112 Ekologi 114 Så fungerar naturen 115 Människan i naturen 117 Människan 124 Att vara människa 125 Hud, skelett och muskler 128 Blodet 130 Maten 132 Andningen 134 Kroppens avfall 135 Hjärnan 136 Sinnena 141 Sex 144 Droger 149 Arv och utveckling 152 Arvet 153 Genteknik 155 Livets utveckling

2 PLANETENS GRÄNSER Ingressen s 6 lagom så mycket eller så lite att man blir nöjd, så mycket eller så lite som man behöver lämplig lämpligt lämpliga passande hinna en hinna (hinnan, några hinnor, hinnorna) ett tunt lager av något som liknar ett mjukt skal och som skyddar Ögat är täckt av en hinna som kallas hornhinnan. jordklotet ett jordklot (jordklotet) planeten Jorden som vi lever på fungerar att fungera (fungerar, fungerade, har fungerat) gå eller arbeta bra Skolan fungerar inte utan lärare. En planet som passar för liv s 7 glödande som glöder att glöda (glöder, glödde, har glött) (om rester av eld) fortfarande lysa och vara het Elden i den öppna spisen hade nästan slocknat, men den glödde lite fortfarande. ett klot (klotet, några klot, kloten) något som är runt som en boll stelnade att stelna (stelnar, stelnade har stelnat) bli hårdare och sluta rinna bildades att bildas (bildas, bildades, har bildats) bli eller komma vattenånga vattenångan, vatten som blivit gas föröka sig att föröka sig (förökar sig, förökade sig, har förökat sig) bli fler därför att de får barn eller ungar planet en planet (planeten, några planeter, planeterna) ett stort klot som rör sig i rymden, t ex kring solen Jorden och Mars är exempel på planeter. luftlagret ett luftlager (luftlagret, några luftlager, luftlagren) ett lager av luft, den luft som finns runt jorden atmosfär atmosfären den luft eller gas som omger jorklotet Livet formade sin planet s 7 bakterier en bakterie (bakterien, några bakterier, bakterierna) en mycket liten organism, alltså något levande, som kan ge sjukdomar varelserna en varelse (varelsen, några varelser, varelserna) något som lever, alltså ett djur, en insekt eller en människa nödvändigt nödvändig (nödvändigt, nödvändiga) som man måste ha eller göra Om man bor långt ute på landet är det nödvändigt att ha en bil. syreatomer en syreatom (syreatomen, några syreatomer, syreatomerna) den minsta delen i ämnet syre en atom (atomen, några atomer, atomerna) en mycket liten del av ett ämne ozon (ozonen eller ozonet) en giftig typ av syre som skyddar jorden mot solens starka strålar ozonskikt ozonskiktet lager av ozon i jordens atmosfär som skyddar jorden mot solens farliga strålning UV-strålning UV-strålning ultraviolett strålning (ljus), ett ljus som har osynliga strålar och som ger solbränna art en art (arten, några arter, arterna) en sort, en grupp av växter eller djur som ser likadana ut eller har mycket gemensamt Bildtext s 7 solstrålning strålning som kommer från solen värmestrålning värme som kommer från jorden Jordens tunna skal av liv s 8 ett skal (skalet, några skal, skalen) ett tunt lager som ligger ovanpå något och som skyddar Äpplets skal går att äta, men inte apelsinens, för det är för tjockt. gränser en gräns (gränsen, några gränser, gränserna) en tänkt linje där något slutar och något annat börjar Det finns en gräns för hur många läxor vi elever orkar med varje dag. Högst upp och djupast ner s 8 rekordet ett rekord (rekordet, några rekord, rekorden) det som är mer eller bättre än allt annat av samma sort eller i samma grupp Han vann tävlingen och satte dessutom nytt rekord i höjdhopp. djup (djupt, djupa) som har botten långt från ytan Jag kan inte simma, så jag vill inte bada på djupt vatten. en streckad linje en linje som inte är hel utan som är många korta linjer efter varandra en linje (linjen, några linjer, linjerna) en väg eller ett streck mellan två punkter rymden en rymd (rymden, några rymder, rymderna) utrymmet (det som finns) mellan jorden, solen, stjärnorna och planeterna skyddande som skyddar Räcker jorden till? s 8 odla att odla (odlar, odlade, har odlat) att låta något växa i jorden I Sverige odlar man mycket potatis, men i Kina odlar man ris. 90

3 PLANETENS GRÄNSER yta en yta (ytan, några ytor, ytorna) hur stort ett område är på längden och bredden Rummets yta är tolv kvadratmeter. täckt (täckta) med något som ligger ovanpå I Antarktis är marken helt täckt av is. Bildtext s 8 överleva att överleva (överlever, överlevde, har överlevt) inte dö i t ex svält, sjukdom eller olycka Bara några få människor överlevde den svåra tågolyckan. organismer en organism (organismen, några organismer, organismerna) allt som lever, t ex ett djur eller en växt materia materian, några materier, materierna, något som alla saker består av och som man kan ta på forskare en forskare (forskaren, några forskare, forskarna) en person som undersöker något för att få veta eller bevisa något Bildtext s 9 bosättning en bosättning (bosättningen, några bosättningar, bosättningarna) där människor kan bo och leva odlingsgräns en odlingsgräns (odlingsgränsen, några odlingsgränser, odlingsgränserna) en gräns för hur långt upp man kan odla utrustning en utrustning (utrustningen, några utrustningar, utrustningarna) kläder eller verktyg som man behöver för att göra något, t ex klättra i berg Rep och yxa ingår i en bergsklättrares utrustning. förruttnelsebakterier bakterier som bildas när något ruttnar Liv i olika miljöer s 10 trivs att trivas (trivs, trivdes, har trivts) må bra, leva och växa bra nordpolen en punkt på jorden som finns längst i norr sydpolen en punkt på jorden som finns längst i söder områdena ett område (området, några områden, områdena) en del av t ex en stad, ett land, eller en världsdel Arktis är ett område på jorden där det är mycket kallt. ekvatorn en tänkt linje runt jordklotet mitt på klotet, lika långt från sydpolen som nordpolen Människan bygger stora städer s 10 miljöer (en) miljö (miljön, några miljöer, miljöerna) allt som finns runt omkring oss där vi lever Jag mår bäst i lugna miljöer, t ex i skogen eller vid havet. klimat (klimatet, några klimat, klimaten) den typ av väder som är vanligt i ett område åkrar en åker (åkern, några åkrar, åkrarna) en bit mark där människor har gjort så att det växer något lövskogar en lövskog (lövskogen, några lövskogar, lövskogarna) en skog där det bara växer träd som har löv några få inte många utan bara några stycken Bildtext s frusen (fruset, frusna) som har blivit is Sjön är frusen ända fram till april månad. året om hela året slätten en slätt (slätten, några slätter, slätterna) ett stort område med slät (platt) mark där man t ex har jordbruk tappar blad bägge sidor vissa perioder vissa tider perioder en period (perioden, några perioder, perioderna) en tid som kan vara t ex några dagar, några veckor eller några år breder ut sig att breda 'ut sig ta stor plats, ta allt mer plats trädlösa trädlös (trädlöst, trädlösa) utan träd stäppen en stäpp (stäppen, några stäpper, stäpperna) ett stort och platt område där det växer gräs men inte så många träd 91

4 PLANETENS GRÄNSER Att forska och undersöka s 12 upptäckt några upptäckter, upptäckterna, något som man hittar och som man inte visste att det fanns vetenskapsmän en vetenskapsman (vetenskapsmannen, några vetenskapsmän, vetenskapsmännen) en person som är utbildad inom ett särskilt ämne, t ex fysik eller kemi, och som arbetar med att noggrant försöka beskriva och förklara verkligheten naturvetenskap (naturvetenskapen) vetenskapen om naturen, t ex kemi, fysik, astronomi och botanik experiment ett experiment (experimentet, några experiment, experimenten) ett försök eller ett prov som man gör för att lära sig något På NO-lektionerna i skolan får eleverna göra många experiment och de tycker det är spännande. Undersökningar i skolan s 12 beskriva att beskriva (beskriver, beskrev, har beskrivit) berätta hur någon eller något är eller ser ut genomföra att genomföra (genomför, genomförde, har genomfört) göra något som man t ex har planerat Genomföra ett experiment arbetsgången den ordning som man genomför ett antal arbetsuppgifter baktill på baksidan eller på den del som är längst bak problem ett problem (problemet, några problem) något som känns svårt och är jobbigt Jag har problem med ekonomin. fuktigt (fuktigt, fuktiga) lite blöt Marken var fortfarande fuktig efter regnet. 2. Planering s 13 genomföra att genomföra (genomför, genomförde, har genomfört) göra något som man t ex har planerat utrustning en utrustning (utrustningen, några utrustningar, utrustningarna) kläder eller verktyg som man behöver för att göra något, t ex klättra i berg Rep och yxa ingår i en bergsklättrares utrustning. 3. Genomförande s 13 resultat ett resultat (resultatet, några resultat, resultaten) hur bra eller dåligt något blir observation observationen, några observationer, observationerna, något som man ser eller hör Bildtext s 13 laboratorium ett laboratorium (laboratoriet, några laboratorier, laboratorierna) ett ställe där man gör undersökningar och vetenskapliga experiment, alltså forskar 1. Fråga eller problem s 13 besvara att besvara (besvarar, besvarade, har besvarat) svara på en fråga 92

5 LIVETS MYLLER Ingressen s 14 myller ett myller (myllret) en stor mängd av något, t ex myror som rör sig hela tiden myllrar att myllra (myllrar, myllrade, har myllrat) vara full av något som rör sig På sommaren myllrar hela staden av turister. varelser en varelse (varelsen, några varelser, varelserna) något som lever, alltså ett djur, en insekt eller en människa former en form (formen, några former, formerna) en sort eller en typ av något enkla bakterier bakterier som inte har så många celler i sig enkel (enkelt, enkla) som inte har så många delar, som inte är svår att förstå en bakterie (bakterien, några bakterier, bakterierna) en mycket liten organism, alltså något levande, som kan ge sjukdomar Myller kring sjön s 14 skymningen (en) skymning (skymningen) en tid på kvällen när ljuset börjar försvinna och mörkret kommer betesmarker en betesmark (betesmarken, några betesmarker, betesmarkerna) mark där det växer gräs som djuren kan beta på, alltså äta av få ro att få ro mikroskop ett mikroskop (mikroskopet, några mikroskop, mikroskopen) en apparat som förstorar (gör större) det som man tittar på Eleverna fick titta på små insekter i mikroskop och undersöka dem. Myller i mikroskopet s 15 allra mer eller mindre än alla andra Hon var allra minst i klassen, men hon sprang allra fortast. vattendroppe en vattendroppe (vattendroppen, några vattendroppar, vattendropparna) en mycket liten mängd av vatten som är rund är formade som har samma form som att forma (formar, formade, har format) göra så att något får en viss form, t ex runt eller fyrkantigt Bagaren formade runda bullar av degen. kulor en kula (kulan, några kulor, kulorna) något som är runt och hårt och ser ut som en väldigt liten boll klumpar en klump (klumpen, några klumpar, klumparna) många eller mycket av något som sitter ihop i en ganska stor bit 93

6 ORDNING I MYLLRET OBS! Ordning i myllret Ingressen s 16 ordning en ordning (ordningen) när saker ligger där de ska ligga, t ex att något ligger efter något annat Vi måste ställa böckerna i ordning på hyllan, säger vår lärare. forskaren en forskare (forskaren, några forskare, forskarna) en person som undersöker något för att få veta eller bevisa något samlar att samla (samlar, samlade, har samlat) hämta och spara mycket av något, t ex för att man ska använda det senare insekter en insekt (insekten, några insekter, insekterna) ett litet djur som har en tredelad kropp, sex ben och ofta vingar Flugor, fjärilar och myggor är insekter. sorterar att sortera (sorterar, sorterade, har sorterat) dela in saker i olika grupper Innan pappa tvättar, sorterar han kläderna i olika högar. naturen (en) natur (naturen) skog, hav, berg, gräs, träd och mycket annat som inte människan har skapat Vilda djur tycker bättre om att vara i naturen än på zoo. biologin (en) biologi (biologin) en vetenskap (kunskap och forskning) eller ett ämne i skolan om allt som lever gemensamt gemensam (gemensamt, gemensamma) samma eller likadan Sara och jag går i samma skola och vi har många gemensamma vänner. Vad är typiskt för liv? s 17 typiskt typisk (typiskt, typiska) som tydligt visar att något hör till en viss sort Staden jag bor i är en typisk småstad. Alla känner alla. en lus (lusen, några löss, lössen) en insekt som suger blod och lever i håret eller på kroppen hos människor eller djur en vitsippa (vitsippan, några vitsippor, vitsipporna) en liten vit blomma som kommer på våren tillverka att tillverka (tillverkar, tillverkade har tillverkat) göra, skapa, bygga upp Av trä kan man tillverka papper. andas att andas (andas, andades, har andats) först dra in luft i lungorna och sedan blåsa ut den Det var så dålig luft i staden att det kändes svårt att andas. lämna att lämna (lämnar, lämnade, har lämnat) gå i väg och låta något vara kvar avfall (avfallet) det som man lämnar eller slänger bort när man har använt det som man behöver Det är viktigt att sortera avfall. Flaskor ska lämnas på ett ställe och papper på ett annat. föröka sig att föröka sig (förökar sig, förökade sig, har förökat sig) bli fler därför att de får barn eller ungar Bakterier lever men inte virus s 17 virus ett virus (viruset, några virus, virusen) något som är så litet att det inte syns och som kan ge sjukdomar Virus kan ge munsår. att skilja mellan att förstå att två saker är olika att skilja (skiljer, skilde, har skilt) räknas till att räkna till tycka att något hör ihop med något att räkna (räknar, räknade, har räknat) göra sig 'av med att göra sig 'av med lämna ifrån sig, göra så att man inte längre har något, t ex genom att kasta det att göra (gör, gjorde, har gjort) inuti på en plats inne i något Öppna paketet så vi får se vad som finns inuti. Allt som lever har celler s 17 organismer en organism (organismen, några organismer, organismerna) allt som lever, t ex ett djur eller en växt delar en del (delen, några delar, delarna) något som är mindre och som hör till något som är större Nu har jag delat äpplet i två delar. Du får den ena och jag tar den andra. kork en kork (korken, några korkar, korkarna) ett mycket lätt material från barken på ett träd, alltså utsidan av trädets stam ett kloster (klostret, några kloster, klostren) ett stort hus där munkar eller nunnor bor, alltså människor som valt att leva och arbeta för Gud uppbyggd (uppbyggt, uppbyggda) som har byggts upp organ ett organ (organet, några organ, organen) en del som finns inne i kroppen, t ex hjärtat eller lungorna (som man andas med) En eller flera celler s 18 klarar sig att klara sig (klarar sig, klarade sig, har klarat sig) ha det bra och inte behöva mer Toffeldjuret klarar allt med en enda cell s 18 toffeldjur ett toffeldjur (toffeldjuret, några toffeldjur, toffeldjuren) ett mycket litet djur som har en form som en toffel, alltså en sko som har man på sig hemma i rad flera bredvid varandra eller efter varandra Innan eleverna fick gå in i klassrummet fick de ställa sig i rad. består av har i sig, är uppbyggd av, har en eller flera delar av Familjen Andersson består av fem personer: mamma, pappa och tre barn. en enda bara en syre (ett) syre (syret) ett ämne som finns både i luften och i vattnet och som människor och djur behöver för att leva Människor andas in syre genom luften, fiskar tar in syre i vattnet. 94

7 ORDNING I MYLLRET koldioxid (en) koldioxid (koldioxiden) en gas som människor och djur andas ut och som också bildas när något brinner en blåsa (blåsan, några blåsor, blåsorna) en liten bubbla, t ex på huden spricker att spricka (spricker, sprack, har spruckit) gå sönder kroppsytan en kroppsyta (kroppsytan, några kroppsytor, kroppsytorna) ytan på kroppen, utsidan på kroppen Människan har celler! s 18 flera olika sorter flera olika typer en sort (sorten, några sorter, sorterna) en grupp där alla har något gemensamt och t ex är ungefär på samma sätt specialister en specialist (specialisten, några specialister, specialisterna) en person som kan mycket om något eller som är bäst på att göra något Min bror tycker om djur och han är specialist på fåglar. rörelse en rörelse (rörelsen, några rörelser, rörelserna) när någon eller något rör sig eller flyttar sig känsel en känsel (känseln) när man kan känna något mot huden eller i kroppen Olika slags celler s 19 slags ett slag (slaget, några slag, slagen) en sort, en typ, en grupp där alla har något gemensamt håller ihop att hålla i'hop fortsätta att vara hel och inte gå sönder att hålla (håller, höll, har hållit) en hinna (hinnan, några hinnor, hinnorna) ett tunt lager av något som liknar ett mjukt skal och som skyddar Ögat är täckt av en hinna som kallas hornhinnan. cellmembran ett membran som omger cellen ett/en membran (membranet eller membranen, några membraner, membranen) en tunn hinna arvsanlag ett arvsanlag (arvsanlaget, några arvsanlag, arvsanlagen) Se förklaring på sidan 269. styr att styra (styr, styrde, har styrt) bestämma över något en cellkärna (cellkärnan, några cellkärnor, cellkärnorna) den del som ligger i mitten, längst in, i en cell utspridda utspridd (utspritt, utspridda) som finns på många ställen Barnets leksaker låg utspridda i hela huset. färgämnet ett färgämne (färgämnet, några färgämnen, färgämnena) ett ämne som ger färg klorofyll (en/ett) klorofyll (klorofyllen eller klorofyllet) ett ämne som ger växterna deras gröna färg Bildtext s 19 cellplasma det som finns runt kärnan i en cell cellsaftrum ett rum med cellsaft, alltså en vätska (något som rinner) som finns i cellen klorofyllkorn ett korn med klorofyll ett korn (kornet, några korn, kornen) något som är mycket litet Det går inte att räkna varje korn av sand som finns på en badstrand. Linné ordnade växter och djur s 20 ordnade att ordna (ordnar, ordnade, har ordnat) sortera saker så att de finns i en viss ordning, alltså på ett sätt som passar bra och känns rätt studera att studera (studerar, studerade, har studerat) undersöka något, titta noga på något för att lära sig och förstå en vetenskapsman (vetenskapsmannen, några vetenskapsmän, vetenskapsmännen) en person som är utbildad inom ett särskilt ämne, t ex fysik eller kemi, och som arbetar med att noggrant försöka beskriva och förklara verkligheten arter en art (arten, några arter, arterna) en sort, en grupp av växter eller djur som ser likadana ut eller har mycket gemensamt slog ihop att slå ihop göra så att två eller flera saker bildar en grupp I vår skola slog man ihop tre små klasser till en stor klass. att slå (slår, slog, har slagit) systemet ett system (systemet, några system, systemen) ett sätt att ordna något tvärtemot i motsats till något, på ett helt annat sätt Jag sa åt dig att först göra läxorna och sedan träffa kompisarna, men du gjorde tvärtemot vad jag sa! Carl von Linné i sin trädgård s 21 trädgård en trädgård (trädgården, några trädgårdar, trädgårdarna) ett område med gräs, blommor och buskar (små träd) vid ett hus Om det är varmt kan vi sitta i trädgården och äta. botanisk (botaniskt, botaniska) som har att göra med botanik, alltså vetenskapen om växterna gjorde om att göra om ändra något, göra så att något blir annorlunda helt och hållet när det gäller allt, när det handlar om allt dammar en damm (dammen, några dammar, dammarna) en väldigt liten sjö som människan har gjort 95

8 ORDNING I MYLLRET växthus ett växthus (växthuset, några växthus, växthusen) ett hus av glas eller plast där luften kan bli mycket varm och fuktig (lite blöt) så att blommor, grönsaker eller frukt växer bra drivhus ett drivhus (drivhuset, några drivhus, drivhusen) ett växthus frön ett frö (fröet, några frön, fröna) ett litet korn som kan bli en växt lökar en lök (löken, några lökar, lökarna) en knöl som finns nederst på en del växter och som man planterar (sätter i jorden) för att det ska växa och bli t ex en blomma plantor en planta (plantan, några plantor, plantorna) en växt som man planterar så att den får växa och bli större kaffebuskar en kaffebuske (kaffebusken, några kaffebuskar, kaffebuskarna) en buske som det växer kaffebönor på som man gör kaffe av en djurpark (djurparken, några djurparker, djurparkerna) ett område (ett ställe) där man kan gå och titta på många sorters djur, ett zoo odlas odlar man att odla (odlar, odlade, har odlat) att låta något växa i jorden I Sverige odlar man mycket potatis, men i Kina odlar man ris. Arter och deras namn s 22 latinska latinsk (latinskt, latinska) som kommer från språket latin, ett språk som talades i romarriket fram till ungefär år 300 efter Kristus slår upp att slå upp leta efter och hitta ett ord i en ordbok Artens namn har två delar s 22 ju Används när man tycker att något är självklart och att alla borde veta det just Används för att visa att man menar en sak eller person och ingen annan Vad bra att du ringde, för det var just dig jag ville prata med. speciellt speciell (speciellt, speciella) som har något som är annorlunda en hage (hagen, några hagar, hagarna) ett område med staket runt, där t ex hästar och kor går och betar (äter gräs) Vad är en art? s 23 i sin tur sedan, efter det Jag frågade Eva om hon ville följa med på bio och Eva frågade i sin tur Fatma om hon också ville följa med. en blandning (blandningen, några blandningar, blandningarna) när något har två eller flera saker blandade i sig Den gröna färgen är en blandning av blått och gult. Bildtext s 23 vildkatt en vildkatt (vildkatten, några vildkatter, vildkatterna) en katt som lever fritt i naturen vild (vilt, vilda) som lever fritt i naturen Älgen och vargen är vilda djur, men katten och hunden är tama djur. tamkatt en tamkatt (tamkatten, några tamkatter, tamkatterna) en katt som lever med människor tam (tamt, tama) (om djur) som är van att leva nära människor och därför inte är rädd härstammar att härstamma (härstammar, härstammade, har härstammat) komma från och börja sin utveckling, alltså vara släkt med raser en ras (rasen, några raser, raserna) en typ av t ex hund eller katt Det finns många olika raser av hundar, t ex schäfer och tax. Ny ordning i livets myller s 24 indelningen en indelning (indelningen, några indelningar, indelningarna) när man delar upp något i mindre grupper upptäcker att upptäcka (upptäcker, upptäckte, har upptäckt) hitta och se något eller någon som man inte sett tidigare När de bott en tid i staden, upptäckte de att det fanns en bra afrikansk restaurang där. Från tre riken till tre domäner s 24 riken ett rike (riket, några riken, rikena) en del av världen, ett stort område domäner en domän (domänen, några domäner, domänerna) ett område, en grupp beror på att bero på Förklarar varför något har hänt eller hör ihop med något Hur du lyckas på provet beror på hur mycket du har läst. att bero (beror, berodde, har berott) frusen (fruset, frusna) som har blivit is Sjön är frusen ända fram till april månad. så småningom när det gått en tid, efter en tid Så småningom började hon trivas i sin nya lägenhet. Livets utveckling s 25 utveckling en utveckling (utvecklingen) en förändring av något så att det t ex blir bättre eller större skapat att skapa (skapar, skapade, har skapat) att göra så att något finns I många religioner tror man att det är Gud som har skapat världen. förde 'fram att föra 'fram visa eller säga vad man tycker om något eller berätta om en ny idé att föra (för, förde, har fört) göra så att någon eller något kommer till en plats 96

9 ORDNING I MYLLRET lade grunden för att lägga grunden för börja bygga upp något, starta något att lägga (lägger, lade eller la, har lagt) Släktträd s 25 grenar en gren (grenen, några grenar, grenarna) en ganska tjock del av ett träd som växer ut från trädets stam Bildtext s 25 urcell en urcell (urcellen, några urceller, urcellerna) den allra första cellen som fanns från början Charles Darwin studerade finkar s 26 finkar en fink (finken, några finkar, finkarna) en sorts fågel engelsmannen en engelsman (engelsmannen, några engelsmän, engelsmännen) en man som kommer från England skeppet ett skepp (skeppet, några skepp, skeppen) en stor båt Christofer Columbus seglade med tre skepp ända till Amerika. seglade att segla (seglar, seglade, har seglat) åka med en segelbåt (en båt som kommer framåt med hjälp av vinden) särskilt särskild (särskilt, särskilda) allra mest Hela familjen, men särskilt mamma, älskar havet. spännande (spännande, spännande) mycket intressant bland annat inte bara det utan flera andra saker också Han berättade bland annat att han hade fått ett nytt jobb. näbbar en näbb (näbben, några näbbar, näbbarna) munnen hos en fågel öar en ö (ön, några öar, öarna) en bit land (mark) med vatten på alla sidor Gotland är Sveriges största ö. spetsiga spetsig (spetsigt, spetsiga) som har sidor som smalnar av och slutar i en spets trubbiga trubbig (trubbigt, trubbiga) som inte är spetsig kom 'på att komma 'på upptäcka eller förstå något att komma (kommer, kom, har kommit) borde att böra (bör, borde, har bort) Talar om att man tror eller måste något Nu har jag läst så mycket till provet att jag borde klara det. hade förts hade flyttats fastlandet ett landområde som inte är en ö Det finns en bro mellan ön och fastlandet. överlevde att överleva (överlever, överlevde, har överlevt) inte dö i t ex svält, sjukdom eller olycka Bara några få människor överlevde den svåra tågolyckan. antal ett antal (antalet, några antal, antalen) en mängd av något som man kan räkna Bildtext s 27 knoppar en knopp (knoppen, några knoppar, knopparna) en början till ett blad eller en blomma larver en larv (larven, några larver, larverna) en unge till en insekt som ser ut som en liten mask kaktusfrukter en kaktusfrukt (kaktusfrukten, några kaktusfrukter, kaktusfrukterna) en frukt som växer på en kaktus en kaktus (kaktusen, några kaktusar, kaktusarna) en växt med tjocka blad och taggar (vassa spetsar) som brukar växa där det är varmt och torrt bär ett bär (bäret, några bär, bären) en liten mjuk frukt Vinbär och krusbär växer i trädgården, men blåbär växer vilt i skogen. passar till att passa till vara bra till något eller rätt för något Den här tröjan passar bra till mina nya jeans. att passa (passar, passade, har passat) Sammanfattning Ordning i myllret s 27 begrepp ett begrepp (begreppet, några begrepp, begreppen) det som man menar eller tänker på när man använder ett ord 97

10 BAKTERIER OCH ARKÉER Ingressen s 28 heta het (hett, heta) mycket varm så att det bränns Kaffet var så hett att jag brände mig i munnen då jag drack. vulkansjöar en vulkansjö (vulkansjön, några vulkansjöar, vulkansjöarna) en sjö i gropen överst på en vulkan en vulkan (vulkanen, några vulkaner, vulkanerna) ett berg som kan spruta ut lava (en het massa) från jordens inre delar nyttiga nyttig (nyttigt, nyttiga) som är bra för någon eller något Det är nyttigt att äta mycket frukt. skadliga skadlig (skadligt, skadliga) farlig och som skadar, alltså gör någon eller något illa Först och minst s 29 spår ett spår (spåret, några spår, spåren) något som visar att något har hänt eller har funnits Skaffar sig mat på flera olika sätt s 29 skaffar att skaffa (skaffar, skaffade, har skaffat) göra så att man får något, t ex genom att köpa, byta eller låna det näring (näringen) ämnen som behövs för att någon eller något ska kunna leva och som finns t ex i mat parasiter en parasit (parasiten, några parasiter, parasiterna) en växt eller ett djur som tar näring från andra växter eller djur för att leva Arkéer tål mer än bakterier s 29 tuffare miljöer heta källor ett ställe där det kommer mycket varmt vatten ur jorden saltbassänger bassäng där man utvinner salt ur havsvatten genom att låta vattnet avdunsta energi (energin) det som gör att en människa eller ett djur orkar röra sig Bildtext s 29 kända känd (känt, kända) som många människor har sett eller hört om Bakterier överallt s 30 bär på att bära på ha något med sig, på sig eller i sig att bära (bär, bar, har burit) tarmen en tarm (tarmen, några tarmar, tarmarna) ett långt och mjukt rör i magen som maten går igenom på väg ut ur kroppen gott om mycket av något I skogen finns det gott om träd. avföringen (en) avföring bajs urinen (en) urin kiss nyfött nyfödd (nyfött, nyfödda) som nyss har fötts eller bara är några dagar gammal Bakterier kan göra oss sjuka s 30 kan spridas kan nå (komma fram till) andra människor eller andra platser att sprida (sprider, spred, har spridit eller har spritt) låta något komma till många människor eller till många platser smittad som har smittats att smitta (smittar, smittade, har smittat) sprida bakterier eller en sjukdom till någon annan loppor en loppa (loppan, några loppor, lopporna) en mycket liten insekt som kan suga blod från människor och djur skyddar att skydda (skyddar, skyddade, har skyddat) stoppa något som man inte vill ha för att det är obehagligt eller farligt Lejonhonan skyddar sina ungar mot andra djur. kastruller en kastrull (kastrullen, några kastruller, kastrullerna) ett kärl med handtag som man kokar vatten eller mat i skålar (skålen, några skålar, skålarna) en djup tallrik I Kina äter man ris ur en skål. frysa att frysa (fryser, fryste, har fryst) göra t ex mat mycket kall så att den inte ska bli förstörd så snabbt antibiotika medicin som dödar bakterier penicillin (penicillinet) en medicin som dödar bakterier bildas att bildas (bildas, bildades, har bildats) bli eller komma Bakterier kan göra oss friska s 30 vitaminer ett vitamin (vitaminet, några vitaminer, vitaminerna) ett ämne som kroppen behöver och som finns i mat C-vitamin finns i frukt och bär. tar 'upp att ta 'upp ta emot och använda att ta (tar, tog, har tagit) skickar 'ut att skicka 'ut göra så att något kommer till en annan plats att skicka (skickar, skickade, har skickat) Bakteriesjukdomar på spåren s 30 på spåren man är på väg att avslöja eller upptäcka något eller någon Polisen är tjuvarna på spåren. fransmannen en fransman (fransmannen, några fransmän, fransmännen) en man som kommer från Frankrike 98

11 BAKTERIER OCH ARKÉER Bakterier gör stor nytta i naturen s 31 gör nytta att göra nytta vara bra och hjälpa fungerar som att fungera som arbeta med att göra något även om det inte var meningen Eftersom Shirin inte kan språket så bra, får hennes dotter fungera som tolk. att fungera (fungerar, fungerade, har fungerat) gå eller arbeta bra Skolan fungerar inte utan lärare. renhållningsarbetare en renhållningsarbetare (renhållningsarbetaren, några renhållningsarbetare, renhållningsarbetarna) en person som arbetar med att hålla rent och snyggt genom att ta hand om sopor bryts 'ner att bryta 'ner dela något i mycket små delar så att det blir helt förändrat att bryta (bryter, bröt, har brutit) innehåller att innehålla (innehåller, innehöll, har innehållit) ha något i sig ämnen ett ämne (ämnet, några ämnen, ämnena) det som något är gjort av Grönsaker innehåller många ämnen som är nyttiga för kroppen. Bakterier som jobbar med bioteknik s 31 surkål en surkål (surkålen) maträtt av vitkål (en grönsak) med lite sur smak surströmming en surströmming (surströmmingen, några surströmmingar, surströmmingarna) en salt strömming som fått jäsa och som luktar starkt reningsverket ett reningsverk (reningsverket, några reningsverk, reningsverken) ett ställe där smutsigt vatten från avloppen renas (görs rent) olja en olja (oljan, några oljor, oljorna) en tjock vätska (något som rinner) som man använder t ex för att elda med och värma upp hus gifter ett gift (giftet, några gifter, gifterna) ett ämne som är farligt att t ex äta eller andas in eller som kan skada på annat sätt metaller en metall (metallen, några metaller, metallerna) ett hårt ämne som leder elektricitet och värme bra, t ex järn komposten en kompost (komposten, några komposter, komposterna) en hög eller låda med t ex gräs och rester av mat som man låter ligga och bli till jord bekämpa att bekämpa (bekämpar, bekämpade, har bekämpat) kämpa mot, alltså arbeta hårt för att få bort Polisen försöker bekämpa brottsligheten. skadedjur ett skadedjur (skadedjuret, några skadedjur, skadedjuren) djur som gör skada, t ex insekter som äter av det som man odlar odlingar en odling (odlingen, några odlingar, odlingarna) mark där det växer något, t ex potatis eller ris konservera att konservera (konserverar, konserverade, har konserverat) göra så att mat håller sig längre djurfoder ett djurfoder (djurfodret, några djurfoder, djurfodren) mat till djur 99

12 DJUR Ingressen s 32 områden ett område (området, några områden områdena) en del av t ex en stad, ett land, eller en världsdel Arktis är ett område på jorden där det är mycket kallt. djupt nere långt nere djup (djupt, djupa) som har botten långt från ytan Jag kan inte simma, så jag vill inte bada på djupt vatten. havsbotten en havsbotten (havsbottnen, några havsbottnar, havsbottnarna) den nedersta eller understa delen av havet, marken under havet Han dök ner till havsbotten och hämtade en mussla. sitter 'fast att sitta 'fast finnas på något och inte gå att ta bort att sitta (sitter, satt, har suttit) knep ett knep (knepet, några knep, knepen) ett smart och klokt sätt att göra något och kanske lura andra Han kunde många knep för att slippa hjälpa till att diska. Vad behöver alla djur? s 33 röra sig att röra sig (rör sig, rörde sig, har rört sig) att flytta på sig eller röra sina armar och ben energi (energin) det som gör att en människa eller ett djur orkar röra sig intryck ett intryck (intrycket, några intryck, intrycken) en känsla som man får när man ser eller hör något faror en fara (faran, några faror, farorna) en risk att något kan bli farligt kräla att kräla (krälar, krälade, har krälat) röra sig som en orm med magen mot marken fly att fly (flyr, flydde, har flytt) lämna något snabbt, t ex för att det är farligt att stanna De flydde från sitt land när det blev krig. Olika sätt att sortera djuren s 34 ordning och reda bra ordning så att alla saker ligger där de ska ligga och man förstår hur det fungerar förökar sig att föröka sig (förökar sig, förökade sig, har förökat sig) få barn stöd ett stöd (stödet, några stöd, stöden) (här) något som gör att kroppen kan hålla sig uppe och inte ramlar ihop i en hög skelettet ett skelett (skelettet, några skelett, skeletten) de hårda ben som finns inne i kroppen på människor och djur (Se bild på sidan 151.) en ryggrad (ryggraden, några ryggrader, ryggraderna) den del av skelettet som går mellan nacken och stjärten Djur med ryggrad och djur utan ryggrad s 34 sjunka i'hop att sjunka i'hop långsamt falla (ramla) mot marken eller golvet att sjunka (sjunker, sjönk, har sjunkit) brosk ett brosk (brosket, några brosk, brosken) (i kroppen) ett material som är mjukare än ben och som finns t ex i örat kotor en kota (kotan, några kotor, kotorna) ett ben i ryggraden (Se bilder på sidorna ) hit hör att höra hit vara en del av det som man just har pratat om höra (hör, hörde, har hört) Bildtext s 34 kalkskal ett kalkskal (kalkskalet, några kalkskal, kalkskalen) ett skal av kalk kalk (kalken) ett ämne som bygger upp skelettet I mjölk finns kalk som är bra för skelettet. ett skal (skalet, några skal, skalen) ett tunt lager som ligger ovanpå något och som skyddar Äpplets skal går att äta, men inte apelsinens, för det är för tjockt. muskler en muskel (muskeln, några muskler, musklerna) en vävnad i kroppen som ger kroppen styrka så att man kan röra sig (Se sidan 153.) Han har starka muskler i armarna och orkar lyfta tungt. en säck (säcken, några säckar, säckarna) en stor påse av t ex tyg eller plast som man använder för att bära eller ha saker i kalkplåtar en kalkplåt (kalkplåten, några kalkplåtar, kalkplåtarna) en plåt av kalk en plåt (plåten, några plåtar, plåtarna) en tunn skiva eller platta knölar en knöl (knölen, några knölar, knölarna) något som kan vara runt och hårt Hon hade en knöl på foten som gjorde ont när hon tog på sig skorna. taggar en tagg (taggen, några taggar, taggarna) en vass spets som kan finnas på växter eller djur Rosens stjälk har taggar. Djurens utveckling s 35 leder 'fram till att leda 'fram till (om t ex en väg) gå till en plats Leder den här vägen fram till skolan? att leda (leder, ledde, har lett) encellig (encelligt, encelliga) som bara har en cell egenskap en egenskap (egenskapen, några egenskaper, egenskaperna) ett sätt att vara som är typiskt för någon eller något på så vis på det sättet 100

13 DJUR Bildtext s 35 kom 'till att komma 'till, börja finnas, bildas att komma (kommer, kom, har kommit) längst till höger så långt åt höger som möjligt Urdjur s 36 fuktigt fuktig (fuktigt, fuktiga) bara lite blöt Luften kändes fuktig efter regnet. Svampdjur s 36 strömmar att strömma (strömmar, strömmade, har strömmat) rinna eller komma mycket av något och med stor kraft När tvättmaskinen gick sönder strömmade vattnet ut på golvet. sköter 'om att sköta 'om ta hand om och ha ansvar för något och se till att det fungerar bra Jag brukar sköta om matlagningen hemma. att sköta (sköter, skötte, har skött) fångar 'in att fånga 'in ta fast något och hålla det kvar att fånga (fångar, fångade, har fångat) fortplantar sig att fortplanta sig (fortplantar sig, fortplantade sig, har fortplantat sig) föröka sig, bli fler släpps ut att släppa 'ut låta något komma ut att släppa (släpper, släppte, har släppt) inte hålla kvar smälter samman att smälta 'samman smälta ihop, göra en del av två eller flera delar att smälta (smälter, smälte, har smält) yttre (yttre, yttre) som finns på utsidan eller längst ut befruktning en befruktning (befruktningen, några befruktningar, befruktningarna) när något blir befruktat, alltså då en människa eller ett djur skapas (blir till) bitar en bit (biten, några bitar, bitarna) en del av något större lossnat att lossna (lossnar, lossnade, har lossnat) inte längre sitta fast Bildtext s 36 viftar att vifta (viftar, viftade, har viftat) röra något fram och tillbaka En hund viftar på svansen när den är glad. glider 'fram att glida 'fram röra sig långsamt framåt att glida (glider, gled, har glidit) underlaget ett underlag (underlaget, några underlag, underlagen) det som är under något Nässeldjur s 37 sprutar 'in att spruta 'in föra in en vätska att spruta (sprutar, sprutade, har sprutat) låta en vätska, t ex vatten, komma mycket snabbt över någon eller något bedövar att bedöva (bedövar, bedövade, har bedövat) använda gift för att göra så att t ex ett djur inte kan röra sig en vätska (vätskan, några vätskor, vätskorna) något som rinner, t ex vatten eller bensin När man är sjuk och har hög feber är det viktigt att dricka mycket vätska. blir 'över att bli 'över bli kvar, finnas när allt som behövs har använts Det är konstigt att det blev pengar över efter semestern. att bli (blir, blev, har blivit) en knopp (knoppen, några knoppar, knopparna) en liten kula som sitter på något faller 'av att falla 'av ramla av, komma ner från något att falla (faller, föll, har fallit) Maneter s 37 rör sig fritt att röra sig fritt flytta sig utan att göra något eller utan att något stoppar fångstarmarna en fångstarm (fångstarmen, några fångstarmar, fångstarmarna) en arm som kan fånga t ex andra djur gelé en/ett gelé (gelén eller geléet, några geléer, geléerna) en massa som man nästan kan se igenom och som darrar om man skakar lite på den Många människor tycker att det är gott att äta gelé av bär till kött. kusten en kust (kusten, några kuster, kusterna) en gräns mellan hav och land västkusten kusten på den västra sidan av ett land Danmark ligger mycket nära den svenska västkusten. kraftigt kraftig (kraftigt, kraftiga) stark obehagligt obehaglig (obehagligt, obehagliga) som gör att man blir t ex irriterad, nervös eller rädd eller att man mår dåligt Koralldjur s 37 bildar att bilda (bildar, bildade, har bildat) skapa, göra så att något finns, forma håligheter en hålighet (håligheten, några håligheter, håligheterna) ett hål i något, en grop t ex i marken eller i berg tropiska hav hav som finns i tropikerna, alltså i mycket varma områden kring ekvatorn 101

14 DJUR enorm (enormt, enorma) mycket stor mängder en mängd (mängden, några mängder, mängderna) ett stort antal eller en stor samling av något Det hade regnat och kommit stora mängder vatten under natten. Maskar s 38 en tarmkanal (tarmkanalen, några tarmkanaler, tarmkanalerna) ett mjukt rör i magen, en väg av tarmar en analöppning (analöppningen, några analöppningar, analöppningarna) där tarmen slutar och där bajs kommer ut ur kroppen material ett material (materialet, några material, materialen) ett ämne som man kan göra något av, det som något är gjort av Papper är ett material som böcker är gjorda av. Rundmaskar s 38 slät (slätt, släta) jämn och platt yta (utsida) föda (födan) mat Plattmaskar s 38 platt (platt, platta) mycket låg och tunn, som en pannkaka Hon trampade på Coca-Colaburken så att den blev alldeles platt. bottenslam (bottenslammet) en blandning av vatten och jord som finns på botten Ringmaskar s 38 iglar en igel (igeln, några iglar, iglarna) en ringmask som suger blod Tagghudingar s 39 verkligen Används för att visa att man tycker något särskilt mycket taggiga taggig (taggigt, taggiga) som har taggar (vassa spetsar) på sig plattor en platta (plattan, några plattor, plattorna) en platt bit slangar en slang (slangen, några slangar, slangarna) ett långt mjukt rör av gummi eller plast som man leder vatten igenom När han vattnade blommorna i trädgården använde han en lång slang. ske att ske (sker, skedde, har skett) hända Sjöstjärnor s 39 rovdjur ett rovdjur (rovdjuret, några rovdjur, rovdjuren) ett djur som dödar och äter andra djur sitter på finns på, sitter fast på undersidan en undersida (undersidan, några undersidor, undersidorna) den sida som är vänd neråt förlamar att förlama (förlamar, förlamade, har förlamat) göra så att man inte kan röra sig normalt Sjukdomen förlamade hans ben, så nu sitter han i rullstol. Sjöborrar s 39 igelkottar en igelkott (igelkotten, några igelkottar, igelkottarna) ett litet djur som har taggar på ryggen skrapar 'i sig att skrapa 'i sig samla ihop för att äta genom att dra t ex en hand mot en yta Flickan skrapade i sig alla chips som låg i skålen. att skrapa (skrapar, skrapade, har skrapat) dra något, t ex en hand eller ett redskap, mot en yta resterna en rest (resten, några rester, resterna) det som är kvar när man har använt det man behöver ovansidan en översida (översidan, några översidor, översidorna) den sida som är vänd uppåt Blötdjur s 40 slemmiga slemmig (slemmigt, slemmiga) full av slem, lite hal och kladdig Snäckor s 40 för det mesta oftast som är vridet som vrider sig att vrida (vrider, vred, har vridit) göra en rörelse som går runt hotar att hota (hotar, hotade, har hotat) vara farligt nära dra 'in att dra 'in flytta något in i något annat att dra (drar, drog, har dragit) känselspröt ett känselspröt (känselsprötet, några känselspröt, känselspröten) en smal del på huvudet som t ex insekter känner med på skaft längst ut på en smal del som sticker ut från huvudet (Se bilden överst på sidan 40.) ett skaft (skaftet, några skaft, skaften) en smal del av t ex ett verktyg eller ett redskap gälar en gäl (gälen, några gälar, gälarna) ett organ som t ex fiskar andas med fransiga fransig (fransigt, fransiga) som har något som liknar trådar som hänger ner en lunga (lungan, några lungor, lungorna) ett organ i kroppen som man andas med saknar att sakna (saknar, saknade, har saknat) inte ha det som borde finnas, vara utan något 102

15 DJUR Musslor s 40 spänd hårt sträckt slappnar av att slappna 'av bli mindre spänd, bli tunnare och mjukare gräva 'ner sig att gräva 'ner sig göra ett hål eller en grop i marken och sedan lägga sig där att gräva (gräver, grävde, har grävt) göra ett hål eller en grop i marken sticker 'upp att sticka 'upp synas t ex för att det är spetsigt eller för att det når lite högre upp än det som är runt omkring Min hund gömmer sig, men jag kan se att hans öron sticker upp bakom soffan. att sticka (sticker, stack, har stuckit) öppningar en öppning (öppningen, några öppningar, öppningarna) ett ställe där något är öppet insida en insida (insidan, några insidor, insidorna) den del av något som är vänd inåt I dag har jag tvättat fönstren, men bara på insidan. pärlemor (pärlemorn) det innersta vita lagret i musslornas skal som glänser sandkorn ett sandkorn (sandkornet, några sandkorn, sandkornen) ett korn av sand, en mycket liten bit av sten en pärla (pärlan, några pärlor, pärlorna) en liten kula av pärlemor som växer inuti en mussla och som man har i t ex halsband Bläckfi skar s 41 huden (en) hud det mjuka skinnet på kroppen byte ett byte (bytet, några byten, bytena) ett djur som ett annat djur dödar för att äta det sugskålar en sugskål (sugskålen, några sugskålar, sugskålarna) små bitar av hud som har formen av en skål och som kan suga fast ett byte hålla 'fast att hålla 'fast hindra (stoppa) något eller någon från att röra sig eller från att smita (fly) Bildtext s 41 baklänges med ryggen åt det håll som man normalt går eller åker spruta 'ut att spruta 'ut låta t ex vatten komma ut snabbt bläck ett bläck (bläcket) en blå eller svart vätska Leddjur s 42 utsidan en utsida (utsidan, några utsidor, utsidorna) den del av något som är vänd utåt böja sig att böja sig vända sig åt sidan eller neråt att böja (böjer, böjde, har böjt) göra så att något inte längre är rakt Mångfotingar s 42 stubbar en stubbe (stubben, några stubbar, stubbarna) en bit av ett träd som blir kvar när man huggit ner trädet bark en bark (barken, några barker, barkerna) ett lager som sitter på utsidan runt stammen på ett träd Kräftdjur s 43 driver om'kring att driva om'kring röra sig sakta utan att vara på väg någonstans att driva (driver, drev, har drivit) ända upp till så mycket som klor en klo (klon, några klor, klorna) en vass och spetsig nagel som t ex katter och fåglar har egentligen i verkligheten och inte bara som det verkar Han lät väldigt arg i går, men egentligen är han ganska snäll. omvandlade som har omvandlats och blivit något annat att omvandla (omvandlar, omvandlade, har omvandlat) göra så att något blir något annat I dag kan vi omvandla solljus till energi (el). försvara sig (försvarar sig, försvarade sig, har försvarat sig) skydda sig mot något som är farligt klippor en klippa (klippan, några klippor, klipporna) en bit berg där det inte växer något och som t ex finns i havet eller vid havet på land på fast mark och inte på havet eller på sjön Bildtext s 43 i verkligheten det som man kan t ex se, höra eller känna och som inte är dröm eller fantasi I verkligheten finns inga spöken. Spindeldjur s 44 par ett par (paret, några par, paren) två av något, två som hör ihop, t ex ett par skor egentliga spindlar spindlar som verkligen är spindlar spinna att spinna (spinner, spann, har spunnit) göra tråd eller garn, t ex av ull eller bomull trådar en tråd (tråden, några trådar, trådarna) något långt och tunt, t ex av bomull fångstnät ett fångstnät (fångstnätet, några fångstnät, fångstnäten) ett nät (många trådar tillsammans) för att fånga t ex flugor med giftkörtel en giftkörtel (giftkörteln, några giftkörtlar, giftkörtlarna) en körtel med gift i en körtel (körteln, några körtlar, körtlarna) ett organ i kroppen som bildar ett ämne som är viktigt för att kroppen ska fungera damm (dammet) grå torr smuts som t ex finns på hyllor när man inte har städat 103

16 DJUR hakar sig 'fast att haka sig 'fast sätta sig fast och sitta kvar att haka (hakar, hakade, har hakat) allvarliga allvarlig (allvarligt, allvarliga) farlig, som gör att man blir orolig angriper att angripa (angrep, har angripit, vara angripen) skadar någon lederna en led (leden, några leder, lederna) ett ställe där två ben i skelettet möts och som gör t ex att armen och benet kan böja sig Insekter s 45 anpassa sig att anpassa sig ändra sig för att passa in bättre att anpassa (anpassar, anpassade, har anpassat) ändra så att något passar bättre I morgon ska vi på utflykt. Tänk på att anpassa kläderna efter vädret. paddla att paddla (paddlar, paddlade, har paddlat) (här) flytta fötterna fram och tillbaka för att ta sig fram i vattnet klamra sig 'fast att klamra sig 'fast hålla i något hårt så att man inte tappar taget och ramlar av att klamra (klamrar, klamrade, har klamrat) sticker att sticka (sticker, stack, har stuckit) ge stick, trycka in något som är vasst eller spetsigt en mygga som sticks könsceller en könscell (könscellen, några könsceller, könscellerna) en cell som gör att människor och djur kan föröka sig lämpligt ställe Från ägg till vuxen insekt s 46 ofullständig (ofullständigt, ofullständiga) inte fullständig, inte helt utan bara till en del förvandling en förvandling (förvandlingen, några förvandlingar, förvandlingarna) när ett djur, en person eller en sak blir något helt annat När prinsessan kysste grodan blev den en prins. Det var verkligen en förvandling! fullständig (fullständigt, fullständiga) hel Ofullständig förvandling s 46 lagt sina ägg att lägga sina ägg låta äggen (som ska bli ungar) lämna kroppen kläcks (om ägg) öppnas När fågelungarna är färdiga att komma ut, kläcks äggen. att kläcka (kläcker, kläckte, har kläckt) Fullständig förvandling s 46 gnaga i sig att gnaga 'i sig äta genom att bita ganska länge på något med vassa tänder att gnaga (gnager, gnagde, har gnagt) kring runt om orörlig (orörligt, orörliga) som inte rör sig eller som inte kan röra sig och som därför är alldeles stilla färdigbildad som har skapats och är färdig, som inte ska utvecklas mer Speciella skydd mot fi ender s 48 fiender en fiende (fienden, några fiender, fienderna) någon eller något som inte är en vän För många djur är människan den största fienden. mönster ett mönster (mönstret, några mönster, mönstren) linjer, blommor, rutor eller figurer på t ex papper Jaguaren har ett vackert mönster på sin päls. hit och dit fram och tillbaka eller till flera olika ställen skräckmönster ett skräckmönster (skräckmönstret, några skräckmönster, skräckmönstren) ett mönster som gör att man känner skräck (blir rädd) en skräck (skräcken) en mycket stark rädsla Insekterna har ett doftspråk s 49 doftspråk ett doftspråk (doftspråket, några doftspråk, doftspråken) när olika dofter betyder olika saker, när t ex insekter säger något med hjälp av olika dofter dofter en doft (doften, några dofter, dofterna) en god lukt det är dags att det är rätt tid att para sig att para sig (parar sig, parade sig, har parat sig) (om djur) göra ungar tillsammans signalerar att signalera (signalerar, signalerade, har signalerat) meddela något genom att ge ett tecken, t ex med ljud, ljus, rörelse eller doft avstånd ett avstånd (avståndet, några avstånd, avstånden) en sträcka mellan två punkter eller platser som man mäter i t ex meter eller kilometer Avståndet mellan mitt hus och min skola är bara 300 meter, så jag kan gå dit. Insekterna är viktiga i naturen s 49 bin ett bi (biet, några bin, bina) en insekt som har vingar och samlar honung (en söt saft) från blommor humlor en humla (humlan, några humlor, humlorna) en insekt med vingar och lite hårig kropp som är släkt med biet, men något större besöker att besöka (besöker, besökte, har besökt) komma till någon eller till en plats och inte stanna så länge går 'till att gå till hända att gå (går, gick, har gått) Besvärliga insekter s 49 besvärliga besvärlig (besvärligt, besvärliga) som är svår eller ger problem 104

17 DJUR besvär ett besvär (besväret, några besvär, besvären) något som är svårt eller ger problem jordbrukare en jordbrukare (jordbrukaren, några jordbrukare, jordbrukarna) en person som har en gård och som arbetar med att odla t ex vete eller ris på åkrar, en bonde skogsbrukare en person som sköter och använder skogen för att sälja virke (trä) allt i sin väg allt som växer där de kommer fram Ryggradsdjur s 50 kräldjur ett kräldjur (kräldjuret, några kräldjur, kräldjuren) en typ av djur med tjock hud som krälar fram, alltså rör sig som en orm med magen mot marken (Se bild på sidan 50.) däggdjur ett däggdjur (däggdjuret, några däggdjur, däggdjuren) ett djur som föder ungar som får mjölk från mamman, t ex hästar och hundar lagom så mycket eller så lite att man blir nöjd, så mycket eller så lite som man behöver jämn (jämnt, jämna) likadan hela tiden, likadan överallt kroppstemperatur en kroppstemperatur (kroppstemperaturen, några kroppstemperaturer, kroppstemperaturerna) den temperatur som kroppen har temperaturen en temperatur (temperaturen, några temperaturer, temperaturerna) hur varmt eller kallt det är i grader På vintern är temperaturen i Sverige ofta väldigt låg. omgivningen en omgivning (omgivningen, några omgivningar, omgivningarna) de eller det som finns runt omkring och i närheten av en plats Ingen i hennes omgivning visste att hon hade varit svårt sjuk. växlar att växla (växlar, växlade, har växlat) ändras hela tiden Bildtext s 50 foster ett foster (fostret, några foster, fostren) ett barn eller en unge som inte har vuxit färdigt i mammans mage moderns en moder (modern, några mödrar, mödrarna) ett högtidligt (lite finare) ord för mamma Fiskar är som gjorda för vatten s 51 strömlinjeformad (strömlinjeformat, strömlinjeformade) med en form som gör att det är lätt att röra sig framåt i vatten eller luft ett lager (lagret, några lager, lagren) det som ligger ganska tunt ovanpå något Det låg ett lager av damm på bokhyllan. fjäll ett fjäll (fjället, några fjäll, fjällen) en tunn och platt bit av huden hos t ex fiskar eller ormar fenorna en fena (fenan, några fenor, fenorna) ett organ som fiskar har och som de rör på när de simmar driver att driva (driver, drev, har drivit) få något att röra på sig styr att styra (styr, styrde, har styrt) göra så att något går eller åker dit man vill En bil styr man med en ratt. håller balansen att hålla balansen inte ramla en balans (balansen) när två krafter eller sidor är lika starka eller tunga Fiskar har ett eget sinne s 51 ett sinne (sinnet, några sinnen, sinnena) något som gör att man t ex kan se, höra och känna smärta Hur fi skar förökar sig s 51 mjölke (mjölken) sädesvätska hos fiskar, alltså den vätskan som kommer från hanen och som tillsammans med honans rom (ägg) ska bli yngel (ungar) hanliga från hanen könsceller en könscell (könscellen, några könsceller, könscellerna) en cell som gör att människor och djur kan föröka sig fiskyngel ett fiskyngel (fiskynglet, några fiskyngel, fiskynglen) en mycket liten unge till en fisk Bildtext s 51 bukfena en fena som sitter på buken (magen) bröstfena en fena som sitter på bröstet (övre delen av framsidan på kroppen) gällock lock som sitter över gälarna, en platt bit hud för att stänga gälarna med ett lock (locket, några lock, locken) något som man kan stänga t ex en burk eller en kastrull med gälspringa en springa vid gälen en springa (springan, några springor, springorna) en lång och mycket smal öppning Ljuset från solen kom in genom en springa i dörren. Groddjur s 52 tropiska områden områden runt ekvatorn Bildtext s 52 dvala (dvalan) en typ av sömn som är djupare än då man sover lövhög en lövhög (lövhögen, några lövhögar, lövhögarna) en hög av löv, en mängd av löv som ser ut som ett litet berg ett löv (lövet, några löv, löven) ett blad från ett träd eller en buske 105

18 DJUR bottenslam (bottenslammet) en blandning av vatten och jord som finns på botten tar sig att ta sig flytta sig, gå, åka Hur tar du dig till skolan? Cyklar du eller åker du buss? att ta (tar, tog, har tagit) Lever både i vatten och på land s 53 befruktas blir befruktad att befrukta (befruktar, befrukade, har befruktat) (om spermie) smälta ihop med ägg klibbiga klibbig (klibbigt, klibbiga) lite blöt och seg på ett obehagligt sätt så att saker kan fastna Vad gör grodorna på vintern? s 53 växelvarm (växelvarmt, växelvarma)(om djur) som anpassar temperaturen i kroppen efter temperaturen i omgivningen en håla (hålan, några hålor, hålorna) ett djupt hål i marken eller i berget, en djup grop is (isen) vatten som har frusit och blivit hårt Bildtext s 53 tofsar en tofs (tofsen, några tofsar, tofsarna) hår eller trådar som sitter ihop Den lilla flickan hade håret i två tofsar. krympa att krympa (krymper, krympte, har krympt) bli mindre När jag tvättade min tröja i tvättmaskinen, så krympte den. fullvuxen (fullvuxet, fullvuxna) helt vuxen, som har vuxit färdigt och som inte blir större Klarar sig bra på land s 54 täckt (täckta) med något som ligger ovanpå I Antarktis är marken helt täckt av is. plåtar en plåt (plåten, några plåtar, plåtarna) en tunn skiva eller platta (Se bild på sidan 54.) yttersta (yttersta) som finns längst ut könsöppning en könsöppning (könsöppningen, några könsöppningar, könsöppningarna) öppningen där könet sitter, alltså det organ som visar om djuret är en hane eller en hona parningen en parning (parningen, några parningar, parningarna) när djur gör ungar Bildtext s 54 en ryggsköld (ryggskölden, några ryggsköldar, ryggsköldarna) en sköld (ett skydd) som sitter över ryggen en sköld (skölden, några sköldar, sköldarna) en platta som en soldat bär som skydd mot vapen en buksköld (bukskölden, några buksköldar, buksköldarna) en sköld som sitter över buken (magen) sammanväxta som har vuxit samman, som har vuxit ihop hornplåtar en hornplåt (hornplåten, några hornplåtar, hornplåtarna) en plåt av horn (ett material som liknar våra naglar) Bra luktsinne men dålig hörsel s 55 ringlar i'väg att ringla i'väg (om något som är långt) flytta sig framåt och bort genom att röra sig i svängar att ringla (ringlar, ringlade, har ringlat) luktämnen faran en fara (faran, några faror, farorna) en risk att något kan bli farligt Bara sex kräldjur i Sverige s 55 spottkörtlar en spottkörtel (spottkörteln, några spottkörtlar, spottkörtlarna) en körtel som gör spott (en vätska i munnen) hugger att hugga (hugger, högg, har huggit) (om ett djur) plötsligt bita någon pressar ut att pressa 'ut trycka hårt för att något ska komma ut att pressa (pressar, pressade, har pressat) ett bett (bettet, några bett, betten) när ett djur hugger (biter) genast utan att vänta, nu behandling en behandling (behandlingen, några behandlingar, behandlingarna) vård av en sjuk person, t ex genom att ge medicin fläckarna en fläck (fläcken, några fläckar, fläckarna) en liten del av en yta som har en annan färg än resten av ytan Jag har en katt som är svart och som har en vit fläck på ena örat. felaktigt felaktig (felaktigt, felaktiga) inte sant eller inte bra Bildtext s 55 pupill en pupill (pupillen, några pupiller, pupillerna) svart prick i mitten av ögat som kan ändra storlek kantigt kantig (kantigt, kantiga) som har skarpa och tydliga kanter eller sidor Fåglar s 56 undantag ett undantag (undantaget, några undantag, undantagen) när något inte är som det brukar vara eller som man kan tro Jag är alltid i skolan, men förra veckan var ett undantag för då var jag sjuk. fjädrar en fjäder (fjädern, några fjädrar, fjädrarna) det som fåglar har på kroppen 106

19 DJUR ihåliga ihålig (ihåligt, ihåliga) tom inuti, utan något i bröstmuskler en bröstmuskel (bröstmuskeln, några bröstmuskler, bröstmusklerna) muskler vid bröstet Bildtext s 56 Antarktis en världsdel som ligger vid sydpolen och där det är mycket kallt Fåglar hör och ser bra s 57 syn (synen) en förmåga att se, alltså att kunna se Jag ser dåligt och har haft dålig syn hela mitt liv. en mus (musen, några möss, mössen) ett litet djur med päls, spetsig nos och lång svans uppfatta att uppfatta (uppfattar, uppfattade, har uppfattat) se, höra och förstå Jag hade inte uppfattat att vi skulle ha ett prov i matematik i dag. läten ett läte (lätet, några läten, lätena) ett ljud, något som hörs t ex från ett djur Fåglar har många olika läten. En del kvittrar vackert medan andra kraxar fult. hörsel (hörseln) att kunna höra Fåglarna lägger ägg som de ruvar s 57 ruvar att ruva (ruvar, ruvade, har ruvat) (om fåglar) ligga på ägg och värma dem tills de ska kläckas värper att värpa (värper, värpte, har värpt) (om fåglar) låta äggen som ska bli ungar lämna honans kropp, lägga ägg boet ett bo (boet, några bon, bona) ett ställe där djur bor och har sina ungar Varför sjunger fåglarna? s 57 är till att vara till finnas jaga bort att jaga bort få någon eller något att försvinna snabbt, t ex genom att hota eller skrämmas att jaga (jagar, jagade har jagat) slagsmål ett slagsmål (slagsmålet, några slagsmål, slagsmålen) när man slåss locka (lockar, lockade, har lockat) försöka få någon att komma Butiken hade låga priser för att locka många kunder. Uppvaktning s 57 uppvaktning en uppvaktning (uppvaktningen, några uppvaktningar, uppvaktningarna) när en djurhane uppvaktar en hona, alltså på olika sätt försöker få honan att bli intresserad, t ex genom att vara nära och visa sig fin och bra visar 'upp sig att visa 'upp sig låta någon se hur man ser ut och hur fin man är att visa (visar, visade, har visat) gör sig 'till att göra sig 'till anstränga sig lite extra för någon, arbeta hårt för att någon ska tycka att man är bra Bildtext s 57 spaning en spaning (spaningen, några spaningar, spaningarna) när man letar noga efter någon eller något vattenytan en vattenyta (vattenytan, några vattenytor, vattenytorna) den översta delen av vattnet på t ex sjön eller havet Tre olika typer av däggdjur s 58 moderkaka en moderkaka (moderkakan, några moderkakor, moderkakorna) ett organ som ger fostret näring från mamman livmoder en livmoder (livmodern, några livmödrar, livmödrarna) ett organ i buken (magen) på kvinnor och hondjur där befruktade ägg växer och blir foster blåvalen en blåval (blåvalen, några blåvalar, blåvalarna) en typ av val (Se bild på sidan 61.) utvecklas vidare fortsätter att utvecklas ett hudveck (hudvecket, några hudveck, hudvecken) ett veck på huden, ett ställe på kroppen där huden är vikt, alltså där huden är dubbel (ungefär som en ficka) en spene (spenen, några spenar, spenarna) en bröstvårta t ex hos en ko Pälsen hjälper däggdjuren att hålla värmen s 59 pälsen en päls (pälsen, några pälsar, pälsarna) håret på kroppen hos t ex katter och hundar Risk för utrotning av många arter s 59 utrotning (utrotningen) när man utrotar t ex djur eller växter, alltså får dem att försvinna helt hugger 'ner att hugga 'ner slå hårt på något med en yxa eller ett vasst verktyg så att det faller till marken att hugga (hugger, högg, har huggit) barrskogarna en barrskog (barrskogen, några barrskogar, barrskogarna) en skog där träd som har barr växer, t ex gran och tall (Se bild av barr på sidan 76.) virke (virket) trä eller brädor som man använder för att t ex bygga hus lövskogar en lövskog (lövskogen, några lövskogar, lövskogarna) en skog där det bara växer träd som har löv åkrar en åker (åkern, några åkrar, åkrarna) en bit mark där människor har gjort så att det växer något betesmarker en betesmark (betesmarken, några betesmarker, betesmarkerna) mark där det växer gräs som djuren kan beta på, alltså äta av 107

20 DJUR Lever ofta tillsammans i flockar s 59 flockar en flock (flocken, några flockar, flockarna) en grupp djur av samma sort som håller ihop och går tillsammans Störst och minst bland ryggradsdjuren s 60 Bildtext s 60 absolut utan undantag om man räknar alla som finns någonsin någon gång i tiden Hur gör djur? s 62 situationer en situation (situationen, några situationer, situationerna) hur t ex en bestämd stund eller händelse är för någon eller hur livet är för någon Alla tyckte att han var så tuff och modig, men i vissa situationer var han både blyg och feg. beteenden ett beteende (beteendet, några beteenden, beteendena) hur man beter sig, alltså hur man är eller hur man gör något Hon hade ett väldigt konstigt beteende. Hon skrek alltid bara rakt ut. forskningen en forskning (forskningen, några forskningar, forskningarna) när man undersöker något noga för att få veta eller bevisa något nobelpris ett nobelpris (nobelpriset, några nobelpris, nobelprisen) ett pris som man delar ut i Sverige varje år till forskare och författare ett pris (priset, några priser eller pris, priserna eller prisen) något som man kan få om man vinner en tävling eller har gjort något mycket bra instinkter en instinkt (instinkten, några instinkter, instinkterna) ett sätt att bete sig som djur föds med och inte kan styra gåsungar en gåsunge (gåsungen, några gåsungar, gåsungarna) en unge till en gås (Se bild av gäss på sidan 62.) nämligen Används när man vill förklara exakt vem, vad eller varför Två elever hade alla rätt på provet, nämligen Nadia och Nils. prägling en prägling (präglingen, några präglingar, präglingarna) när t ex ett nyfött djur präglas, alltså påverkas och lär sig saker av t ex sin mamma bikupan en bikupa (bikupan, några bikupor, bikuporna) där bin bor gråtrutar en gråtrut (gråtruten, några gråtrutar, gråtrutarna) en ganska stor fågel som lever vid havet spyr 'upp att spy 'upp få upp det som man har ätit och få ut det genom munnen att spy (spyr, spydde, har spytt) pickar att picka (pickar, pickade, har pickat) (om fåglar) slå lätt många gånger med näbben mot något en signal (signalen, några signaler, signalerna) ljud, ljus eller färg som visar eller meddelar något kräkas 'upp att kräkas 'upp spy upp att kräkas (kräks, kräktes, har kräkts) normal (normalt, normala) vanlig, som det brukar vara en stav (staven, några stavar, stavarna) en rak och smal käpp (Se bild på sidan 62.) band ett band (bandet, några band, banden) en lång och smal bit av t ex tyg eller papper eller en lång och smal linje överdrev att överdriva (överdriver, överdrev, har överdrivit) få något att verka viktigare eller större än det är, göra något mer än vad som behövs tydligen Man kan se eller förstå att det är så Sammanfattning Djur s 63 ordning och reda bra ordning så att alla saker ligger där de ska ligga och man förstår hur det fungerar 108

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand BIOLOGI Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand ISBN 978-91-47-08594-1 2013 Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand och Liber AB Redaktion: Peter Larshammar Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör:

Läs mer

Vad har vi för nytta av skogen?

Vad har vi för nytta av skogen? Vad har vi för nytta av skogen? Skogen är bra på många sätt. Det gäller både vår svenska skog och tropikskogen. Våra förfäder levde nära naturen. De fick ved, virke, lövfoder och en massa annat från skogen.

Läs mer

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas av O.M.Jansson Öppna fönster. Stänga fönster. Går inte att stänga fönster.

Läs mer

Bomben En roman av Christina Nordlander

Bomben En roman av Christina Nordlander Bomben En roman av Christina Nordlander Le chien: sur le chien je n ai rien à dire c est un soupir et c est un cri c est un spasme un charivari La ville: sur la ville je n ai rien à dire Le cœur: sur le

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Var i världen finns våra skogar?

Var i världen finns våra skogar? Var i världen finns våra skogar? På många håll i världen finns det skogar. Skogarna blir höga och täta på platser med bra jord. Skogen vill ha lagom mycket regn och varmt klimat. Vid ekvatorn regnar det

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

Regnmakarna. Av Klaus Hagerup. Del 2

Regnmakarna. Av Klaus Hagerup. Del 2 Regnmakarna Av Klaus Hagerup Del 2 Regnmakarna Den här boken är den andra av tre med historien om Regnmakarna. Boken är publicerad inom EU-projektet Kids4Future, EIE/06/204/SI2.447395, Creating Actions

Läs mer

Vi rymmer till rymden. ett äventyr i tyngdlöshet

Vi rymmer till rymden. ett äventyr i tyngdlöshet Vi rymmer till rymden ett äventyr i tyngdlöshet Rymdstyrelsen Swedish National Space Board Box 4006, 171 04 Solna Tel +46 8 627 64 80 Gå gärna in på vår webbplats rymdstyrelsen.se Initiativtagare: Rymdstyrelsen

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Kapitel 1 Mästerkatten 2A

Kapitel 1 Mästerkatten 2A Kapitel 1 Det var mitt i sommaren. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var, för det var sköldpaddans födelsedag, och den är alltid den 17 juli. Vilken varm dag det var! Alla vi som är sköldpaddans vänner

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

MANNEN SOM SPRANG IFATT LIVET

MANNEN SOM SPRANG IFATT LIVET M A R KUS T ORGEB Y MAGASINET FÖR MATSMARTA»Jag bars i guldstol till hotell Flamenco.«Sid 32 #1 2015 INTERPRESS 0468-01 Lär dig steka sött, starkt Den hajpade rättens TV-kocken som STORT växt TEMANUMMER:

Läs mer

Detaljerna säger allt

Detaljerna säger allt 4 07 Detaljerna säger allt Stort Test! Hängiven? Smånördig? Eller bryr du dig alls? Så här gör du 8 Nybörjarens guide till fältet Slipp irritationen 11 Get down med bromsarna Miljötramp miljökamp 14 Cykeln

Läs mer

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand Så att det går att fortsätta, sen Copyright Thomas Tidholm 2004 Tryckt hos XXX, XXX 2004 isbn 91-46-20468-7 Han kommer ridande genom Hälsinglands

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

Per Acke Orstadius 2010. Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com

Per Acke Orstadius 2010. Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com Per Acke Orstadius 2010 Sättning: Liza B Liljeroth Distribution: Books on Demand Tryck: Books on

Läs mer

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk På Fredriksdal kan du komma i kontakt med äldre husdjursraser som man hade på gårdarna förr, när den största delen av befolkningen fortfarande levde som småbönder

Läs mer

Eldbunden Ylva Lee Lindell

Eldbunden Ylva Lee Lindell Eldbunden Ylva Lee Lindell Eldbunden 2013 Ylva Lee Lindell ISBN e-bok: 978-91-87015-96-0 Mörkersdottir förlag Smashwords edition Mindra Jag minns bara mörker, en plötslig vindpust och en gnisslande grind.

Läs mer

Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5. Marianne. hedström. Episoder från Liberia. Allan Burman

Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5. Marianne. hedström. Episoder från Liberia. Allan Burman Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5 Allan Burman Marianne hedström Episoder från Liberia Marianne Hedström Episoder från Liberia 1 3 Marianne Hedström Episoder från Liberia Allan

Läs mer

STENUNGE BY ÅN & KVARNEN. FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas

STENUNGE BY ÅN & KVARNEN. FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas STENUNGE BY ÅN & KVARNEN FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas VATTENPROVNING Vatten har alltid varit viktigt för människan.

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra)

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) TAKK-symboler 0 (siffra) 1 (siffra) 10_1 (siffra) 10_2 (siffra) 11_1 (siffra) 11_2 (siffra) 12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) 15_1 (siffra) 15_2 (siffra)

Läs mer

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer