Slutrapport 1 för STEM-projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1"

Transkript

1 Rapportbilaga Slutrapport 1 för STEM-projekt Bilageförteckning Bilaga 1 Karta över s tätort Bilaga 2 Karta över s tätort Bilaga 3 Karta över /Stensele tätort Bilaga 4 Karta över s tätort Bilaga 5 Utskicksbrev Bilaga 6 Påminnelsebrev Bilaga 7 Enkätformulär Bilaga 8 Övrigt resultat för undersökningen Bilaga 9 Förslag på förbättringar av miljön och trivseln för respektive kommun

2 Bilaga Stortorget (VOC) 2. Fridhemsskolan (VOC, Sot) 3. Villavägen 34(VOC) 4. Storgatan, Teckans kiosk (PM 10, VOC,, Sot) 5. Villavägen, ICA (VOC) 6. Hantverkargatan 7. Ventilgatan (VOC) 8. Backgatan (VOC) 9. Teknikerstigen (VOC)

3 Bilaga Södermalm (VOC) 2. Centrum (VOC) 3. Forsdala (VOC) 4. Norräng (VOC) 5. Norrmalm (VOC) 6. Furuvik (VOC, PM 10 )

4 Bilaga Höjdvägen (VOC) 2. Granvägen 3. Röbrostigen 4. Timotejvägen 5. Smedsvägen 6. Lindahlsvägen, Stensele

5 Bilaga Västermalm 1, Västermalms förskola (PM 10 ) 2. Västermalm 2 (VOC) 3. Altuna 2 (VOC) 4. Altuna 1 (VOC) 5. Kommunhuset, förvaltningsbyggnad (PM 10 ) 6. Östermalm 1 (VOC) 7. Östermalm 2 (VOC)

6 Bilaga 5 Umeå universitet Den 6/ Bäste kommuninnevånare! Du är en av de personer som slumpmässigt via kommuninvånarregistret valts ut att ingå i en undersökning om miljö, hälsa och trivsel i Din kommun. Undersökningen utförs i samarbete mellan flera kommuner och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet. Undersökningen genomförs nu i kommunerna,, samt och senare i ytterligare kommuner. Syftet med undersökningen är att få en bred bild över hur invånarna inom respektive kommun tycker och tänker kring miljö, hälsa och trivsel samt att öka kunskaperna om hur invånarna mår och trivs. Sammanställningen sker anonymt och resultaten redovisas endast så att man kan se hur gruppen män respektive kvinnor i olika åldrar har svarat på olika platser. Det nummer som finns på framsidan av formuläret kommer bara att användas för att se vilka som sänt in sitt formulär så att vi ska kunna sända ut en påminnelse. Dessutom för att Ni ska kunna delta i vår utlottning av 10 presentkort på CDskivor, bland de femhundra först inkomna svarsbreven. Vi hoppas och tror att Du vill vara med i undersökningen, den är viktig för framtida planering i Din kommun. Ta tillvara detta tillfälle att tala om vad Du anser. Det är viktigt att få en sådan fullständig bild som möjligt av förhållandena. Ett portofritt svarskuvert bifogas. Rapporten kommer att finnas tillgänglig hos oss på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet och på kommunkontoren från sommaren. Eventuella frågor för undersökningen kan besvaras av Jenny Johansson på telefon Tack för Din medverkan! Umeå universitet Jenny Johansson Lars Modig Bertil Forsberg

7 Bilaga 6 Umeå universitet Den 8/ Påminnelse! Enligt våra anteckningar har Du ännu inte besvarat frågeformuläret som Du bör ha fått för några veckor sedan. Vi hoppas och tror att du vill vara med i undersökningen och att Du bara glömt att svara. Det är av allra största betydelse att även du svarar. Vi är tacksamma om Du skickar in formuläret ifyllt så fort som möjligt. För den händelse att ditt formulär förekommit så skickar vi här ett nytt. Har du redan svarat, kan du bortse från detta meddelande. Vårt ursprungliga brev kan läsas på baksidan. Vi är mycket tacksamma för din medverkan. Umeå universitet Jenny Johansson Lars Modig Bertil Forsberg

8 Miljö Hälsa Trivsel i Din kommun Bilaga 7 Allmänna frågor 1. Är Du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Hur gammal är Du? år a I vilken ort bor Du? gå till fråga 3.b 3.b Du som bor i, inom vilket Centrum/Villaryd bostadsområde bor Du? Forsdala/Forsbacka Norrmalm/Norräng Södermalm/Jonsta Furuvik Lugnet Frågor om Din bostad 4. I vilken typ av bostad bor Du? Småhus/villa Lägenhet Annat 5. När är huset Du bor i byggt? 1960 eller tidigare Efter 1985 Känner inte till när huset byggdes 6. Hur ventileras Din/Er bostad? Endast självdrag Självdrag samt köksfläkt och/eller badrumsfläkt Genom mekanisk ventilation Vet ej eller annat:. 7. Vilken typ av grund har huset? Källare/suteränghus Kryp-/torpargrund Platta på marken Vet ej eller annat:.

9 8. Hur värms Din/Er bostad i huvudsak? Fjärrvärme eller panncentral Jord eller bergvärme Oljeeldning Ved, flis- eller pelletpanna i huset Vattenburen elvärme, oljefyllda element, elvärmda golv Direktverkande element, luftvärme (el) Vedkamin, kakelugn etc. Vet ej eller annat:. 9. Används vintertid någon eldstad, kamin Ja, ungefär...timmar per vecka? etc. inne i bostaden? Nej 10. Finns synliga fukt- eller mögelskador i Ja, i våtutrymme bostaden? Ja, i kök/bostadsrum Ja, i källare/grund Nej 11. Har du de senaste 3 månaderna känt Dig besvärad av något av följande i Din bostad? Ja, minst en gång per vecka Ja, men mer sällan Nej, aldrig Torr luft Damm Andras tobaksrök Instängd (dålig) luft Drag För hög temperatur För låg temperatur Fläkt/ventilationsbuller Frågor om Ditt bostadsområde och om miljön 12. Hur trivs Du i bostadsområdet? Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt

10 13. Vilka är de största nackdelarna med Långt till arbete Ditt bostadsområde? (Flera alternativ Långt till vänner och bekanta kan anges) Brist på service (butiker etc) Brist på hälso- och sjukvård Brist på barnomsorg Buller från trafik Avgaser från trafik Luftföroreningar från industri Buller från industri Luftföroreningar från vedeldning Människor som är störande Annat, nämligen 14. Besväras Du av lukt i bostadsområdet? Besväras ej, gå till fråga 16 Besväras Besväras mycket 15. Besväras Du mer av lukten någon Ingen skillnad särskild årstid? Vår Sommar Höst Vinter 16. Besväras Du av sot/damm i Besväras ej, gå till fråga 18 bostadsområdet? Besväras Besväras mycket 17. Besväras du mer av sot/damm någon Ingen skillnad särskild årstid? Vår Sommar Höst Vinter 18. Hur ofta besväras Du i bostaden/bostadsområdet av nedanstående? Ofta Ibland Aldrig Bilavgaser Lukt från vedeldning Lukt från djurstallar Lukt från industrier Buller från trafik Buller från industri Skällande hundar

11 19. Medför luftföroreningarna i Din bostadsmiljö att du får? (Om ja, markera alternativet) Fönster/uteplats/bil etc. smutsiga Illamående Svårt att vädra/vädra kläder Nervösa besvär Sot/damm i utrymme för mat Trötthet Huvudvärk Irritation i näsan Andningsbesvär Irritation i halsen Yrsel Irritation i ögonen Oro över att luften kan vara farlig 20. Är du oroad för strålningen från Inte alls mobiltelefon och 3G-master? Lite Ganska mycket Mycket Frågor om Ditt hälsotillstånd 21. Hur är Ditt Hälsotillstånd? Bra Ganska bra Medelmåttigt Ganska dåligt Dåligt 22. Tar Du regelbundet medicin för Ja någonting? Nej 23. Hur ofta har du de senaste 12 månaderna känt följande symptom? (Ange ett svar för varje symptom) Aldrig/nästan aldrig Ibland Ofta Huvudvärk Yrsel Illamående Trötthet Sömnbesvär Irritation i näsan Irritation i halsen Irritation i ögonen Allergiska utslag eller besvär Hösnuva/allergisk snuva Rethosta eller torrhosta Ont i bröstet Ont i ryggen Ont i magen Diarré

12 24. Har du av läkare fått diagnosen astma? Ja Nej 25. Har du de senaste 12 månaderna haft astmabesvär? (Med astmabesvär menas periodvisa eller anfallsvisa andningsbesvär eller anfåddhet) Ja Nej 26. Använder Du någon medicin mot Ja, regelbundet astma? Ja, endast vid behov Nej Övrigt 27. Gör Du någonting som Du tror kan Äter hälsosamt främja din hälsa? Motionerar varje vecka Undviker alkohol Undviker stress Utövar fritidsintressen 28. Vilka rökvanor har Du? Röker inte, och har inte varit rökare Röker inte, men har varit rökare Röker, men inte dagligen Röker dagligen 29. Har Ditt hushåll något husdjur? Ja, pälsdjur Ja, kräldjur/annat Nej 30. Vad tycker Du att man skulle kunna göra i Din kommun för att förbättra miljön och trivseln? Tack för Din medverkan!

13 Övrigt resultat för undersökningen Bilaga 8 Allmänna frågor Tabell 1. Åldersfördelning för respektive ort. (Procent) ,1 13,8 10,4 13,9 13, ,7 15,5 18,1 13,9 14, ,6 18,3 22,3 12,7 19, ,5 19,2 19,7 19,7 19, ,2 33,2 29,5 39,9 33,3 Bostad Tabell 2. Fördelning av de tillfrågade efter bostadstyp. (Procent) Småhus/villa 77,5 63,6 71,5 76,3 70,9 Lägenhet 21,4 31,1 28,0 23,1 27,0 Annat 1,1 4,5 0,0 0,6 2,1 Tabell 3. Fördelning av de tillfrågade efter när huset det bor i är byggt. (Procent) 1960 eller tidigare 22,8 31,7 30,5 15,6 26, ,4 34,0 35,3 46,2 35, ,4 18,5 26,8 25,4 25,0 Efter ,8 7,3 2,1 6,4 5,3 Känner inte till när huset byggdes 7,6 8,4 5,3 6,4 7,2 Tabell 4. Fördelning av de tillfrågade efter ventilation i huset de bor i. (Procent) Endast självdrag 10,2 9,3 3,6 11,1 8,6 Självdrag samt köksfläkt ocheller 64,5 59,2 58,9 66,7 61,6 badrumsfläkt Mekanisk ventilation 20,4 21,5 32,3 15,8 22,5 Vet ej eller annat 4,8 9,9 5,2 6,4 7,2

14 Tabell 5. Fördelning av de tillfrågade efter typ av grund för huset de bor i. (Procent) Källare/suteränghus 53,2 58,6 64,2 29,1 53,1 Kryp/torpargrund 3,8 10,1 14,0 45,3 16,3 Platta på marken 37,6 23,9 18,7 17,4 24,4 Vet ej eller annat 5,4 7,3 3,1 8,1 6,2 Tabell 6. Fördelning av dem som noterat synliga fukt- eller mögelskador. (Procent) Ja, i våtutrymmet 4,3 2,0 2,6 4,2 3,0 Ja, i kök/bostadsrum 0,5 1,4 1,6 1,2 1,2 Ja, i källare/grund 6,5 5,9 7,9 2,4 5,8 Nej 88,6 90,7 87,9 92,3 90,0 Tabell 7. Fördelning av de som vintertid använder eldstad, kamin etc. inne i bostaden uppdelad på respektive ort och totalt. (Procent) Nej 67,2 73,8 69,8 75,6 71,9 Ja 32,8 26,2 30,2 24,4 28,0 Hälsa Tabell 8. Andel som är oroad för strålning från mobiltelefon och 3G-master (Procent) Inte alls 51,9 42,0 45,5 44,2 45,2 Lite 39,6 44,6 40,7 47,7 43,3 Ganska mycket 5,3 7,1 7,9 5,2 6,6 Mycket 3,2 6,3 5,8 2,9 4,9

15 Tabell 9. Andel rökare bland män/kvinnor för respektive ort för studien och totalt. (Procent) Män Röker inte, och har inte varit 53,6 55,9 65,1 54,7 56,2 rökare Röker inte, men har varit rökare 31,0 27,6 23,3 30,7 28,5 Röker men inte dagligen 6,0 5,5 4,7 5,3 5,5 Röker dagligen 9,5 11,0 7,0 9,3 9,8 Kvinnor Röker inte, och har inte varit 49,5 63,0 62,4 48,4 57,9 rökare Röker inte, men har varit rökare 23,2 22,6 20,8 24,2 22,5 Röker men inte dagligen 10,1 2,4 3,4 5,3 4,5 Röker dagligen 17,2 12,0 13,4 22,1 15,1 Tabell 10. Andel läkardiagnostiserade som är besvärad av lukt, procent för varje ort. Ej besvärad 95,0 78,1 75,0 80,0 81,5 Besvärad 5,0 18,8 20,0 15,0 15,4 Mycket besvärad 0,0 3,1 0,0 5,0 2,2 Tabell 11. Andel läkardiagnostiserade som är besvärad av sot/damm, procent för varje ort. Ej besvärad 85,0 68,8 65,0 65,0 70,7 Besvärad 15,0 28,1 35,0 35,0 28,3 Mycket besvärad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabell 12. Andel läkardiagnostiserade som har andningsbesvär, procent för varje ort. Andningsbesvär 10,0 6,3 10,0 15,0 9,8

16 Tabell 13. Andel besvärade av lukt, sot/damm och lukt från vedeldning som själva är vedeldare, procent för varje ort. Besvärad eller mycket besvärad 14,5 14,9 4,9 20,5 13,2 av lukt Besvärad eller mycket besvärad 15,9 14,9 16,7 18,0 16,1 sot/damm Besvärad av lukt från vedeldning ofta eller ibland 43,1 42,4 55,7 31,6 44,3 Tabell 14. Andel besvärade av lukt, sot/damm och lukt från vedeldning som själva inte är vedeldare, procent för varje ort. Besvärad eller mycket besvärad 13,9 17,8 11,0 19,2 16 av lukt Besvärad eller mycket besvärad 26,8 26,0 17,1 22,3 23,4 sot/damm Besvärad av lukt från vedeldning ofta eller ibland 46 45,3 39,8 45,4 44,3 Övrigt Tabell 15. Andel som har något husdjur i hushållet. (Procent) Ja, pälsdjur 31,9 36,4 44,8 30,6 36,2 Ja, annat 1,1 2,0 2,1 2,4 1,9 Nej 67,0 61,6 53,1 67,1 61,9

17 Bilaga 9 Förbättra miljön och trivseln i din kommun (antal med samma svar) Nackdel Ingenting 9 Musikbuller När insyn, tätt mellan husen Skotertrafik i området Avgaser från bilar som går på tomgång Hög hastighet på bilar efter gatan Bilar som sladdar Pollen från tallar Skällande hundar Katter Dålig utsikt 2 Dåligt läge Luftföroreningar från värmeverk Avgaser från skoter Buller från grannar Bor i ett industriområde Skuggigt läge på villan Dålig snöröjning 2 Trivsel Stoppa utflytten, skapa framtidstro Stödja och verka för att VI ungdomar stannar kvar i kommunen. Mer fritidsaktiviteter, bättre skola och utbildning och därmed större möjlighet till arbete i kommunen Bättre sjukvård Bättre skola Elbelysning runt hela Nyborgstjärn, samt ploga runt den Bättre snöröjning Bygg om ishallen Fler planteringar, plantera mer buskar Röj bort sly som växer vid gångvägar Vi vill ha ett bullerplank Borde finnas en stor och fin lekplats åt barnen Placera ungdomar tillsammans, som flygande studenter, liknande känsla som universitet Mer aktiviteter åt de unga 2 Mer kultur Öppna fler pubar i stan Aktualisera en marknad inne i stan Minska kostnaderna för företagande i mindre kommuner Mer aktiviteter på kvällar och helger 2 Skapa en skola för attraktiva business Poliser här på kvällar och helger Hyresvärde bör vara tuffare mot störande grannar

18 Se till så att poliserna finns tillhands när man behöver dem Förbjud skoteråkningen i tätbebyggt område, kvällar och nätter. Eftersom det inte finns någon närpolis, desto viktigare att förstå lagar Miljön och trivseln är mycket bra Vi har en super bra kommun, både utifrån miljön och trivsel Inte ha ett bussgarage i anslutning till närliggande bostadsområde Miljö Fjärrvärmen är på gång, så förhoppningsvis ska det bli bättre luft Hoppas alla andra villaägare runt ikring oss kunde byta till fjärrvärme, bergvärme, jordvärme, då skulle det bli lättare att andas Sänk kostnaderna för fjärrvärme och pellets Minska användningen av fossila bränslen, övergå till Förlägg inte fjärrvärmeverket vid vårat bostadsområde (K4). Hemsk utsikt, oetiskt, dålig luft och andra bieffekter Ge K4 slangbellor istället! Skulle bli tystare Gå ut med information till allmänheten om vad man får elda och vad man inte får elda Sluta surelda med sur ved och för lite drag 3 Mindre vedeldning, miljövänligare alternativ, kontrollera vedeldning Större krav på vedeldare Vedeldare borde vara tvungna att gå kurs för att lära sig att elda rätt. Det är värst när luften slår ner och kryper in genom våran ventilation. Förbjud vedeldning för uppvärmning inom tätort. 2 Speciellt när de ät 15 grader varmt ute och man gärna har fönstren öppna Kontrollera det felaktiga eldandet med ved vintertid 2 Informera om hur man ska elda i kamin/öppen spis för att minska sotröken vintertid 4 Reglera hur man eldar ved, t.ex man får inte elda ved efter sista april och fram till 1 november Se över utsläppen från värmeverket som Lubor äger, hemska utsläpp i form av sot Minska vedeldning genom att använda pelletskaminer, kommunen kan ge bidrag Skärp reglerna och mer tillsyn av villapannor i bostadsområden, de är undermåliga och medför nedfall Se till att alla vedpannor förses med ackmulatortank Minska genomfartstrafik efter storgatan, av framför allt tung trafik 5 Förbättra trafiksituationen genom rondeller Försök styra den tunga trafiken från centrum Fler cykelbanor efter Storgatan Sanda och salta mindre Bättre snöröjning Kontrollera tomgångskörning 4 Förbjud tung trafik inom centrum Sopa gatorna blötare så att det inte blir så dammigt Förbjud skoteråkning i villaområden, vill slippa andas in dessa avgaser 3 Bättre ventilation och fläktar Bättre kollektivtrafik Inhägna fabriksområdena och skrotmaterialuppställningar av bilskrot. Det ligger bråte i och varierande mängd skräp i annars trevliga områden. Utomstående uppmärksammar detta som vi som bor här kan vara hemmablinda för! Förbättra sopsorteringen, källsorteringen, öka öppettiderna Vore bra med en brun tunna även till lägenhetshus. Varför ska man sortera ut förpackningar när ändå allt skickas till förbränning?

19 Avdrag från avgiften för soporna om man källsorterar Försök minska utsläppen av dagvattenbrunnar i Nyborgsjön, rensa upp runt sjön, bygg badbryggor och bänkar Sätt ut fler hundlatriner i samhället Anordna rastgårdar för hundar Uppmana hundägare och hästägare att ta upp spillningen som ligger överallt Förbjud hundägare att ha sina hundar i hundgård dygnet runt. 2 Uppmana kattägare att hålla sina katter kopplade så att de inte pinkar överallt Centrum/Villaryd Nackdel Helikopter och snabba bilar Dålig luft, mögel i trappuppgång och tvättstuga Vägdamm Hundskall Tonåringar och fester Gör ny utfart mot E12 vid polishuset, för att få bort biltrafiken över den trånga bron över Djupskolavan. Bredda järnvägsbron över Vilhelminavägen-Bångvägen. Utfarter från Glasbergsvägen Förbättra trafiksituation vid Domus och systembolaget Se över tomgångskörningen, mitt i kärnan finns ett mejeri där lastbilar står på tomgång konstant 24 timmar per dygn 365 dagar per år för att kylanläggningarna drivs med diesel. Trots påtryckningar gör miljökontoret ingenting. Gör en rondell av korsningen villarydsvägen och glasbergsvägen, gör vägbulor efter Villarydsvägen Mycket ljud och buller där jag bor från Blåvägen Bättre kollektivtrafik Uppmuntra till att välja kollektivtrafiken 3, och att köra mindre bil och cyklar och promenera mera Planera torget, gör det trevligare, mysigare och intimare Gör torget intimare, grönare Mer träd buskar, uteplatser och parkbänkar på mer avskilda platser utanför centrum Förbättra rekreationsområden Fler cykel och gångbanor Underlätta vistelsen vid älven, cykelbanor, bryggor Inför fjärrvärme till alla, bygg ut fjärrvärmen för att minska vedeldning 4, måste bli billigare annars skaffar ingen det! Vi måste tänka på miljön och våra barns framtid. Gräv fjärrvärme åt alla hushåll. Tror inte att kombinationen flygplansutsläpp, vedeldning och samt oljeeldning är så vidare Förbjud vedeldning i tätbebyggt område 3 Minska trafiken i centrala 2 Stäng vissa gator för tung trafik, förbättra cykeltrafiken 2 Mer belysning på gångstigar Damm utomhus är vissa tider irriterande för mig, Vet inte vad man göra åt det.

20 Dammar mkt när ungdomar sladdar på grusparkeringen! Låt kommunanställda få behålla sin friskvård. Ge mer resurser till Nordlund på tekniska, han har utvecklat många bra idéer och har fler Förbättra för barnfamiljer så att de vill stanna kvar. Mer lekplatser Satsa mer på turistnäringen. Arbeta mer med människors attityder Skapa fler arbetstillfällen 2, sluta lägga ner skolor. Byt ut politikerna, kompisgänget har suttit alldeles för länge. Önskar politiker som har en positiv framtidstro, och sätter sig ner och planerar långsiktigt. Idag nedrustas allt i vår kommun. Inrätta en tjänst som får till uppgift att rekrytera nya kommuninnevånare. Inrätta referensgrupper som är opolitiska med intresserade och kloka personer, så att ni får kloka och idéer och nya infallsvinklar. Värna om skola/sjukvård/barnomsorg och förbättra företagsklimat samt föra fram de positiva faktorerna för en inlandskommun 2, Bättre förutsättningar och klimat för ungdomar i glesbygden Ta bort den allmänna stressen, bara nedskärningar och minskad service, inga pengar och vi bara kostar genom att finnas till i ett välfärdssamhälle, tala om stress på hög nivå. Forsdala/Forsbacka Nackdel Ingenting Lukt från reningsverk 7 Fortkörning, buskörning Dåliga gator och trottoarer Katter 2 Bilbränder Minska vedeldning 2, reglera vedeldning Förbjud vedeldning 2, sommartid inom bostadsområden Det är alldeles för dyrt att byta ut alla el-radiatorer för att sedan kunna ansluta till fjärrvärmenätet, det behövs stöd från staten Förbjud tomgångskörning Bättre förbindelser mer lokaltrafik, kollektivtrafik eller samåkning 2 Lägre hastighet inom bostadsområdet Fjärrvärme åt alla villaägare för ett rimligt pris, fortsätt utbyggnaden av fjärrvärmen Åtgärda lukten från reningsverket 3, flytta reningsverket plus den påbörjade industrihantering av slam från bostadområdet Fler soptunnor Rensa bort alla oduglingar i kommunstyrelsen, fullmäktige och nämnder Mer grönområden med bänkar och dylikt, fortsätt upprusta parker och strövområden Mer affären och butiker till stan Fixa centrum Minska trafikrytmen till idrottshuset, trafikhinder, ingen bryr sig om hastigheten Dra ner på tjänstemän och politiker och satsa på ungdomarna Få hundägare att ta sitt ansvar för hundlatrin, sätt upp fler hundlatriner Klipp oftare allmänningar och fler planteringar är en underbar stad att bo i, jag trivs utmärkt här Sätt hälsovård, äldreomsorg och skolor i första hand, annars är staden trivsam, lugn och vacker. Eftersom jag inte är astmatiker lider jag inte av den uppmätta dåliga luften Störs mycket av flygplansbuller

21 Normalm/Norräng Nackdel Inget Lokalbussen kör för fort Buller från järnvägen Dålig snöröjning Fortkörande bilister Snöskotrar Katter Hundar som skäller 2 Folk som rastar sina hundar och inte plockar upp efter sig Tåget Finns ingen bankomat Åtgärder för bättre miljö och trivsel Energi Bygg ett värmevärk så att soporna inte behöver fraktas till Umeå Förbjud vedeldning, begränsa vedeldningen 7 Det finns de som eldar dygnet runt i braskaminer för att hålla värmen i huset. Informera villaägare som eldar att elda miljövänligt. Gör något åt dem som eldar med ved. Det ligger som ett lock över vintertid. Det här ska våra barn vara ute och leka i och dra i sig, det kan inte vara hälsosamt! Ställ krav på utsläpp från kaminer, mer information till de boende Sluta elda sur ved Vet inte om jag tror att förbjuda vedeldning i kamin vore särskilt gångbart Billigare och bättre fjärrvärme, subventionera 3 Bättre luft och värme i skolorna Se över tomgångskörning i tätorten. Bättre med parkeringar i centrum, med motorvärmarplats för att hindra tomgångskörning, och att de inte parkerar ändå in i affärerna. Avgaserna borde mätas i Domus parkeringshusen kall vinterdag. Förbjud skoteråkning i tätbebyggt område, reglera den bättre 2 Förläng gåtan i centrum så att biltrafiken minskar För mycket tung biltrafik inne i stan Mindre biltrafik i stan Sänk hastigheten i stan Se över hastigheten för bilar och motorcyklar Utöka kollektivtrafiken, billigare och bättre 7 Sopa och spola gatorna bättre Placera ut skräpkorgar längs med gångstigarna/cykelvägarna Bygg fler och bättre cykel och gångbanor Gör en cykel och gångbro över Umeälven. Ge parkchefen mer resurser att förgylla utemiljön. Fler lekparker för barnen Gör torget lite trevligare, blommor och buskar. Se till så att det finns sopkorgar. Ta ned tallar och rensa ris kring Emmausbäcken

22 Röj upp kring bäcken som går genom vårt område Få människor att tänka positivt Utöka aktiviteter för familjer Skaffa en skateboardlokal till de ungdomar som kämpat med detta ärende i snart 10 år tid. Mysiga fik, mer aktiviteter för ungdomar 2 Fler affärer Laga, se över lekplatserna 2 Vad som helst, stan är ju död Öppna upp en badplats med försäljning i ett fik Skjuta alla hundar som skäller Mer hundlatriner Hundägare ska plocka upp avföringen efter sig Det är bra som det är. Bättre snöröjning 2 Ploga trottoarerna vintertid så att man kan vara ute och gå utan att gå mitt på gatan Använd skattepengarna mer konsekvent för långsiktiga beslut Skapa fler arbetstillfällen Anordna mera evenemang Det har varit olika undersökningar för miljön, men man får aldrig se redovisningen. Så denna undersökning hamnar väl i något arkiv och ligger bara där och samlar damm! Södermalm/Jonsta Nackdelar Ingenting 4 Fläktljud från butik Bilister som inte håller hastigheten Allt sitter ju i pengar! En positivare attityd, inte bara fokusera på det som är dåligt i kommunen (ekonomin etc.) utan även visa upp det som är bra (god företagsamhet, aktivt kulturliv, rikt utbud av sport och friluftsaktiviteter). Tillvarata bättre den kompetens och vilja som finns hos pensionärer Satsa mer på idrotten Satsa på ridskolan, lägg inte ner den Stimulera och stödja kulturella aktiviteter, En stor fest här sommaren, med bra artister För lite lekmöjligheter för barn 2, bra parker för barn, ex dom skulle ha en klätterborg Bättre cykel- och gångvägar Bättre kollektivtrafik 2 Minska trafikbullret vid bostadsområdet Mindre tung trafik Minska bilkörning i stadskärnan 2 Få fastighetsägare att åtgärda dåliga ventilationsanläggningar Att alla tjänstebilar skulle vara etanolbilar Börja om med järnvägstrafiken Förbjud vedeldning, Minska vedeldning 3 Färre hushåll med vedeldning i tätort Återinför skrotningsavgifter för gamla vedpannor, så kanske fler väljer fjärrvärme

23 Satsa på fjärrvärmen, mer utbyggnad 2, rabatterad fjärrvärme Begränsa illa skött vedeldning Har otäta fönster i lägenheten, det blir drag och kommer inte lukt från vedeldning Bygg till fler garage som man kan hyra till rimligt pris Mer fartbegränsningar Tuffare mot tomgångskörning Ge subventioner till installation av energibesparande uppvärmningsalternativ Mer uppmuntran till företag i kommunen Informera gärna allmänheten, möten om vår dåliga luft Förbjud rökning, gäller hela Sverige Mer blommor och grönt i vissa bostadsområden Underhåll grönområden Se till så att inga skrotbilar finns uppställda i naturen Tycker miljön och trivseln är bra, för mig handlar det om ekonomi så att vi kunde koppla in fjärrvärme Miljön och trivseln är bra som den är Närmre till en liten butik Mindre skolklasser Spola upp mer isbanor Anmärkning: lukt i ett fall lika med lukt från sopsortering, soprum!!! Furuvik Nackdel Smällare och raketer Bättre bussförbindelser till Furuvik 3 Främja fjärrvärme för att minska vedeldning Katter som pinkar Sluta spara på allt Förbättra för ungdomar, ta hand om arbetslösa, gör en fritidsgård Lite väl många eldar med ved Se över alla som eldar, vädring är omöjlig Mindre vedeldning Se över tomgångskörningen Bättre snöröjning Försöka behålla den service som finns vad gäller sjukvård och skola Försöka få en positiv syn på så att företag vågar satsa här Gallra ut skog, hålla större stigar öppna. Sanera runt den lilla tjärnen och ställa upp en uteplats med grillmöjligheter vid skidspårets början. Idag är det under all kritik. Lugnet Bättre kollektivtrafik Förbjud vedeldning Borde finnas en kiosk i närheten Mer restriktiv med vedeldning och mer uppmärksamma på att utsläppen renas Bygg ut fjärrvärmen Töm containrarna på miljöstationerna oftare Minska trafiken i centrala stan

24 Sluta dra ner på allt! Nackdelar Inga 4 Kommunala snöröjningen, Snöplogning 6 Cigarettrök och matos från grannar 3 Biltrafik i bostadsområdet 2 Trafiken kör för fort Hundskällande 8 Hundskit Katter Gamla grannar, inga barnfamiljer, konstiga grannar Avfolkningsbyggd med de konsekvenser det innebär Återvinningscontainrar Ingen kompost Dålig Tv-mottagning, berg som skuggar och så kommer solen sent på våren För få parkeringsplatser och svårt att få tvättider Drunkningsrisk för barn För liten tomtmark Vill bo mer ensligt i naturen Trivsel Tråkigt med en avfolkningsbyggd med vikande arbetstillfällen. Svårt att trivas när det inte finns några jobb! Svårt att komma med förslag och idéer när man bor i en fattig kommun. Skapa intresseföreningar. Negativt med utflyttning, människor mår därför sämre. Det behövs mer positiv anda i kommunen. Allas negativa och dåliga framtidstro på kommunen smittar av sig på helheten. Skapa fler arbetestillfällen 4 Utveckla möjligheterna till olika fritidssysselsättningar, både kulturella och idrottsaktiviteter. Ordna arbetstillfällen så att man slipper se och höra alla pessimistiska och deprimerade människor Främja friskvård på arbetsplatserna 3 Vi jobbar för mycket! Dra om E12:an utanför Sorsele. 3 Barnen kan bli påkörda! Mycket buller och avgaser Minska hastigheten för bilar i tätbebyggda områden 2, sätt ut farthinder, blomrabatter Bättre vägstandard Bygg om järnvägsgatan från skoaffären till konsum, ansiktslyftning av järnvägsgatan Ta bort genomfartstrafiken genom centrum Gågata mitt i centrum med ett minde köpcentrum där mindre företag ryms Servicebutik för området ovanför centrum Vägbelysning till Luspholmen Bättre snöröjning 2 Flygplatsen borde läggas ner Bättre lokaltrafik Mer samåkning Mer gym

25 Mer aktiviteter åt ungdomarna 2 Satsa på cykel- och gångbanor 3 Jag har valt att bo på landet för där trivs jag. Kommunen behöver inte förbättra något för att jag ska må bra. Satsa mer på kultur 3, mer liv och rörelse, satsa på turister, hemvärnsmuseum, Mer nöjen och fritidsaktiviteter Satsa på en fik och mera affärer Rent och fint på gator och fler papperskorgar och askkoppar. Snyggt och fint vid in- och utfarter till samhället. Välskötta vandringsstråk Bättre camping Förbjud kalavverkningar, det blir kallare klimat och ingen trivsam utemiljö Bättre miljö runt badsjön 7, offentliga toaletter och skräpkorgar, mer turistinbjudande på sommaren och isbana på vintern, åkbacke och grillplatser 2 Bygg ett äventyrsbad vid badsjön Bygg en trampolin vid badsjön, snygga till runt campingområdet Bättre simhall 2 Vidareutveckla slalombacken 4, flytta norska gränsen eller ge bort tärnaby, alla pengar går ändå dit Röj i skogspartier Röj sly och buskar i tätorten Rusta upp lekparkerna 2 Bättre aktiviteter för barn och ungdomar, behåll caféverksamheten, stöd till lekparker Bättre barnomsorgsmiljö, barnen måste leka på parkeringsplatser Se till tjernas behov, hjälp till mer med ridskolan Tillhandahålla bra och billiga komposter till försäljning och hemleverans Mer hundlatriner när det är så hund-tät kommun 6, att kommunen vidtar åtgärder till hundägare som inte plockar upp efter sig Hundar ska inte stå och skälla i hundgårdar 2 Hundar i hundgårdar bara om de inte skäller Hårdare tag, förbjud mot hundägare som låter sina hundar vistas i hundgårdar sena kvällar och nätter skällande Gör parkområde på de vildvuxna områdena i centrum där det en gång stått ett hus Vi bor granna med före detta vägverket, numera Ali Rubertssons verkstad. Får man ha sådan verksamhet i ett bostadsområden? Irriterande när det bankar och bullrar maskiner vid midnatt och tidigt på morgonen! Trivsel är bra, inget som kommun eller landsting behöver fixa det kan vi själva, handlar bara om vilja och fantasi och tänka mer positivt Trivseln är bra, bor bara i fel hyreshus för att vara astmatiker Miljö Miljön är bättre nu när fabrikerna är nedlagda Se över tomgångskörningen 3 (vem som nu ska göra det i vilda västern) Förbjud vedeldning 3, Få folk att gå från vedeldning till fjärrvärme och pellets Högre krav på pannor/kaminer för att minska utsläpp Kolla upp vedeldare så att deras hemska rök blir renare, vissa tider när det eldas mycket är det svårt att vistas ute, det sätter sig i kläder och det blir svårt att andas Kolla upp innehållet i röken från vedeldning Bättre information kring vedeldning

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 2010-06-14

Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 2010-06-14 Glad Dokumentation Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 21-6-14 Glad Reklam AB, Västra Esplanaden 5, 93 25 Umeå www.gladreklam.se 1 Innehållsförteckning k Bakgrund till kampanjen...

Läs mer

Nacka Strand enkät januari 2013

Nacka Strand enkät januari 2013 Nacka Strand enkät januari 2013 Procent Antal Arbetsplats i Nacka Strand 23,9% 89 Boende i Nacka Strand 51,6% 192 Elev i Nacka Strand 1,6% 6 Annat (t ex boende i angränsande område, besökande etc) 17,7%

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07 Utflyttade Standardrapport 2011-11-07 Procent Antal 18-24 25,4% 58 25-34 30,3% 69 35-44 11,8% 27 45-54 12,3% 28 55-64 8,3% 19 65 år eller äldre 11,8% 27 Svarande 228 Inget svar 0 Procent Antal Kvinna 61,8%

Läs mer