Slutrapport 1 för STEM-projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1"

Transkript

1 Rapportbilaga Slutrapport 1 för STEM-projekt Bilageförteckning Bilaga 1 Karta över s tätort Bilaga 2 Karta över s tätort Bilaga 3 Karta över /Stensele tätort Bilaga 4 Karta över s tätort Bilaga 5 Utskicksbrev Bilaga 6 Påminnelsebrev Bilaga 7 Enkätformulär Bilaga 8 Övrigt resultat för undersökningen Bilaga 9 Förslag på förbättringar av miljön och trivseln för respektive kommun

2 Bilaga Stortorget (VOC) 2. Fridhemsskolan (VOC, Sot) 3. Villavägen 34(VOC) 4. Storgatan, Teckans kiosk (PM 10, VOC,, Sot) 5. Villavägen, ICA (VOC) 6. Hantverkargatan 7. Ventilgatan (VOC) 8. Backgatan (VOC) 9. Teknikerstigen (VOC)

3 Bilaga Södermalm (VOC) 2. Centrum (VOC) 3. Forsdala (VOC) 4. Norräng (VOC) 5. Norrmalm (VOC) 6. Furuvik (VOC, PM 10 )

4 Bilaga Höjdvägen (VOC) 2. Granvägen 3. Röbrostigen 4. Timotejvägen 5. Smedsvägen 6. Lindahlsvägen, Stensele

5 Bilaga Västermalm 1, Västermalms förskola (PM 10 ) 2. Västermalm 2 (VOC) 3. Altuna 2 (VOC) 4. Altuna 1 (VOC) 5. Kommunhuset, förvaltningsbyggnad (PM 10 ) 6. Östermalm 1 (VOC) 7. Östermalm 2 (VOC)

6 Bilaga 5 Umeå universitet Den 6/ Bäste kommuninnevånare! Du är en av de personer som slumpmässigt via kommuninvånarregistret valts ut att ingå i en undersökning om miljö, hälsa och trivsel i Din kommun. Undersökningen utförs i samarbete mellan flera kommuner och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet. Undersökningen genomförs nu i kommunerna,, samt och senare i ytterligare kommuner. Syftet med undersökningen är att få en bred bild över hur invånarna inom respektive kommun tycker och tänker kring miljö, hälsa och trivsel samt att öka kunskaperna om hur invånarna mår och trivs. Sammanställningen sker anonymt och resultaten redovisas endast så att man kan se hur gruppen män respektive kvinnor i olika åldrar har svarat på olika platser. Det nummer som finns på framsidan av formuläret kommer bara att användas för att se vilka som sänt in sitt formulär så att vi ska kunna sända ut en påminnelse. Dessutom för att Ni ska kunna delta i vår utlottning av 10 presentkort på CDskivor, bland de femhundra först inkomna svarsbreven. Vi hoppas och tror att Du vill vara med i undersökningen, den är viktig för framtida planering i Din kommun. Ta tillvara detta tillfälle att tala om vad Du anser. Det är viktigt att få en sådan fullständig bild som möjligt av förhållandena. Ett portofritt svarskuvert bifogas. Rapporten kommer att finnas tillgänglig hos oss på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet och på kommunkontoren från sommaren. Eventuella frågor för undersökningen kan besvaras av Jenny Johansson på telefon Tack för Din medverkan! Umeå universitet Jenny Johansson Lars Modig Bertil Forsberg

7 Bilaga 6 Umeå universitet Den 8/ Påminnelse! Enligt våra anteckningar har Du ännu inte besvarat frågeformuläret som Du bör ha fått för några veckor sedan. Vi hoppas och tror att du vill vara med i undersökningen och att Du bara glömt att svara. Det är av allra största betydelse att även du svarar. Vi är tacksamma om Du skickar in formuläret ifyllt så fort som möjligt. För den händelse att ditt formulär förekommit så skickar vi här ett nytt. Har du redan svarat, kan du bortse från detta meddelande. Vårt ursprungliga brev kan läsas på baksidan. Vi är mycket tacksamma för din medverkan. Umeå universitet Jenny Johansson Lars Modig Bertil Forsberg

8 Miljö Hälsa Trivsel i Din kommun Bilaga 7 Allmänna frågor 1. Är Du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Hur gammal är Du? år a I vilken ort bor Du? gå till fråga 3.b 3.b Du som bor i, inom vilket Centrum/Villaryd bostadsområde bor Du? Forsdala/Forsbacka Norrmalm/Norräng Södermalm/Jonsta Furuvik Lugnet Frågor om Din bostad 4. I vilken typ av bostad bor Du? Småhus/villa Lägenhet Annat 5. När är huset Du bor i byggt? 1960 eller tidigare Efter 1985 Känner inte till när huset byggdes 6. Hur ventileras Din/Er bostad? Endast självdrag Självdrag samt köksfläkt och/eller badrumsfläkt Genom mekanisk ventilation Vet ej eller annat:. 7. Vilken typ av grund har huset? Källare/suteränghus Kryp-/torpargrund Platta på marken Vet ej eller annat:.

9 8. Hur värms Din/Er bostad i huvudsak? Fjärrvärme eller panncentral Jord eller bergvärme Oljeeldning Ved, flis- eller pelletpanna i huset Vattenburen elvärme, oljefyllda element, elvärmda golv Direktverkande element, luftvärme (el) Vedkamin, kakelugn etc. Vet ej eller annat:. 9. Används vintertid någon eldstad, kamin Ja, ungefär...timmar per vecka? etc. inne i bostaden? Nej 10. Finns synliga fukt- eller mögelskador i Ja, i våtutrymme bostaden? Ja, i kök/bostadsrum Ja, i källare/grund Nej 11. Har du de senaste 3 månaderna känt Dig besvärad av något av följande i Din bostad? Ja, minst en gång per vecka Ja, men mer sällan Nej, aldrig Torr luft Damm Andras tobaksrök Instängd (dålig) luft Drag För hög temperatur För låg temperatur Fläkt/ventilationsbuller Frågor om Ditt bostadsområde och om miljön 12. Hur trivs Du i bostadsområdet? Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt

10 13. Vilka är de största nackdelarna med Långt till arbete Ditt bostadsområde? (Flera alternativ Långt till vänner och bekanta kan anges) Brist på service (butiker etc) Brist på hälso- och sjukvård Brist på barnomsorg Buller från trafik Avgaser från trafik Luftföroreningar från industri Buller från industri Luftföroreningar från vedeldning Människor som är störande Annat, nämligen 14. Besväras Du av lukt i bostadsområdet? Besväras ej, gå till fråga 16 Besväras Besväras mycket 15. Besväras Du mer av lukten någon Ingen skillnad särskild årstid? Vår Sommar Höst Vinter 16. Besväras Du av sot/damm i Besväras ej, gå till fråga 18 bostadsområdet? Besväras Besväras mycket 17. Besväras du mer av sot/damm någon Ingen skillnad särskild årstid? Vår Sommar Höst Vinter 18. Hur ofta besväras Du i bostaden/bostadsområdet av nedanstående? Ofta Ibland Aldrig Bilavgaser Lukt från vedeldning Lukt från djurstallar Lukt från industrier Buller från trafik Buller från industri Skällande hundar

11 19. Medför luftföroreningarna i Din bostadsmiljö att du får? (Om ja, markera alternativet) Fönster/uteplats/bil etc. smutsiga Illamående Svårt att vädra/vädra kläder Nervösa besvär Sot/damm i utrymme för mat Trötthet Huvudvärk Irritation i näsan Andningsbesvär Irritation i halsen Yrsel Irritation i ögonen Oro över att luften kan vara farlig 20. Är du oroad för strålningen från Inte alls mobiltelefon och 3G-master? Lite Ganska mycket Mycket Frågor om Ditt hälsotillstånd 21. Hur är Ditt Hälsotillstånd? Bra Ganska bra Medelmåttigt Ganska dåligt Dåligt 22. Tar Du regelbundet medicin för Ja någonting? Nej 23. Hur ofta har du de senaste 12 månaderna känt följande symptom? (Ange ett svar för varje symptom) Aldrig/nästan aldrig Ibland Ofta Huvudvärk Yrsel Illamående Trötthet Sömnbesvär Irritation i näsan Irritation i halsen Irritation i ögonen Allergiska utslag eller besvär Hösnuva/allergisk snuva Rethosta eller torrhosta Ont i bröstet Ont i ryggen Ont i magen Diarré

12 24. Har du av läkare fått diagnosen astma? Ja Nej 25. Har du de senaste 12 månaderna haft astmabesvär? (Med astmabesvär menas periodvisa eller anfallsvisa andningsbesvär eller anfåddhet) Ja Nej 26. Använder Du någon medicin mot Ja, regelbundet astma? Ja, endast vid behov Nej Övrigt 27. Gör Du någonting som Du tror kan Äter hälsosamt främja din hälsa? Motionerar varje vecka Undviker alkohol Undviker stress Utövar fritidsintressen 28. Vilka rökvanor har Du? Röker inte, och har inte varit rökare Röker inte, men har varit rökare Röker, men inte dagligen Röker dagligen 29. Har Ditt hushåll något husdjur? Ja, pälsdjur Ja, kräldjur/annat Nej 30. Vad tycker Du att man skulle kunna göra i Din kommun för att förbättra miljön och trivseln? Tack för Din medverkan!

13 Övrigt resultat för undersökningen Bilaga 8 Allmänna frågor Tabell 1. Åldersfördelning för respektive ort. (Procent) ,1 13,8 10,4 13,9 13, ,7 15,5 18,1 13,9 14, ,6 18,3 22,3 12,7 19, ,5 19,2 19,7 19,7 19, ,2 33,2 29,5 39,9 33,3 Bostad Tabell 2. Fördelning av de tillfrågade efter bostadstyp. (Procent) Småhus/villa 77,5 63,6 71,5 76,3 70,9 Lägenhet 21,4 31,1 28,0 23,1 27,0 Annat 1,1 4,5 0,0 0,6 2,1 Tabell 3. Fördelning av de tillfrågade efter när huset det bor i är byggt. (Procent) 1960 eller tidigare 22,8 31,7 30,5 15,6 26, ,4 34,0 35,3 46,2 35, ,4 18,5 26,8 25,4 25,0 Efter ,8 7,3 2,1 6,4 5,3 Känner inte till när huset byggdes 7,6 8,4 5,3 6,4 7,2 Tabell 4. Fördelning av de tillfrågade efter ventilation i huset de bor i. (Procent) Endast självdrag 10,2 9,3 3,6 11,1 8,6 Självdrag samt köksfläkt ocheller 64,5 59,2 58,9 66,7 61,6 badrumsfläkt Mekanisk ventilation 20,4 21,5 32,3 15,8 22,5 Vet ej eller annat 4,8 9,9 5,2 6,4 7,2

14 Tabell 5. Fördelning av de tillfrågade efter typ av grund för huset de bor i. (Procent) Källare/suteränghus 53,2 58,6 64,2 29,1 53,1 Kryp/torpargrund 3,8 10,1 14,0 45,3 16,3 Platta på marken 37,6 23,9 18,7 17,4 24,4 Vet ej eller annat 5,4 7,3 3,1 8,1 6,2 Tabell 6. Fördelning av dem som noterat synliga fukt- eller mögelskador. (Procent) Ja, i våtutrymmet 4,3 2,0 2,6 4,2 3,0 Ja, i kök/bostadsrum 0,5 1,4 1,6 1,2 1,2 Ja, i källare/grund 6,5 5,9 7,9 2,4 5,8 Nej 88,6 90,7 87,9 92,3 90,0 Tabell 7. Fördelning av de som vintertid använder eldstad, kamin etc. inne i bostaden uppdelad på respektive ort och totalt. (Procent) Nej 67,2 73,8 69,8 75,6 71,9 Ja 32,8 26,2 30,2 24,4 28,0 Hälsa Tabell 8. Andel som är oroad för strålning från mobiltelefon och 3G-master (Procent) Inte alls 51,9 42,0 45,5 44,2 45,2 Lite 39,6 44,6 40,7 47,7 43,3 Ganska mycket 5,3 7,1 7,9 5,2 6,6 Mycket 3,2 6,3 5,8 2,9 4,9

15 Tabell 9. Andel rökare bland män/kvinnor för respektive ort för studien och totalt. (Procent) Män Röker inte, och har inte varit 53,6 55,9 65,1 54,7 56,2 rökare Röker inte, men har varit rökare 31,0 27,6 23,3 30,7 28,5 Röker men inte dagligen 6,0 5,5 4,7 5,3 5,5 Röker dagligen 9,5 11,0 7,0 9,3 9,8 Kvinnor Röker inte, och har inte varit 49,5 63,0 62,4 48,4 57,9 rökare Röker inte, men har varit rökare 23,2 22,6 20,8 24,2 22,5 Röker men inte dagligen 10,1 2,4 3,4 5,3 4,5 Röker dagligen 17,2 12,0 13,4 22,1 15,1 Tabell 10. Andel läkardiagnostiserade som är besvärad av lukt, procent för varje ort. Ej besvärad 95,0 78,1 75,0 80,0 81,5 Besvärad 5,0 18,8 20,0 15,0 15,4 Mycket besvärad 0,0 3,1 0,0 5,0 2,2 Tabell 11. Andel läkardiagnostiserade som är besvärad av sot/damm, procent för varje ort. Ej besvärad 85,0 68,8 65,0 65,0 70,7 Besvärad 15,0 28,1 35,0 35,0 28,3 Mycket besvärad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabell 12. Andel läkardiagnostiserade som har andningsbesvär, procent för varje ort. Andningsbesvär 10,0 6,3 10,0 15,0 9,8

16 Tabell 13. Andel besvärade av lukt, sot/damm och lukt från vedeldning som själva är vedeldare, procent för varje ort. Besvärad eller mycket besvärad 14,5 14,9 4,9 20,5 13,2 av lukt Besvärad eller mycket besvärad 15,9 14,9 16,7 18,0 16,1 sot/damm Besvärad av lukt från vedeldning ofta eller ibland 43,1 42,4 55,7 31,6 44,3 Tabell 14. Andel besvärade av lukt, sot/damm och lukt från vedeldning som själva inte är vedeldare, procent för varje ort. Besvärad eller mycket besvärad 13,9 17,8 11,0 19,2 16 av lukt Besvärad eller mycket besvärad 26,8 26,0 17,1 22,3 23,4 sot/damm Besvärad av lukt från vedeldning ofta eller ibland 46 45,3 39,8 45,4 44,3 Övrigt Tabell 15. Andel som har något husdjur i hushållet. (Procent) Ja, pälsdjur 31,9 36,4 44,8 30,6 36,2 Ja, annat 1,1 2,0 2,1 2,4 1,9 Nej 67,0 61,6 53,1 67,1 61,9

17 Bilaga 9 Förbättra miljön och trivseln i din kommun (antal med samma svar) Nackdel Ingenting 9 Musikbuller När insyn, tätt mellan husen Skotertrafik i området Avgaser från bilar som går på tomgång Hög hastighet på bilar efter gatan Bilar som sladdar Pollen från tallar Skällande hundar Katter Dålig utsikt 2 Dåligt läge Luftföroreningar från värmeverk Avgaser från skoter Buller från grannar Bor i ett industriområde Skuggigt läge på villan Dålig snöröjning 2 Trivsel Stoppa utflytten, skapa framtidstro Stödja och verka för att VI ungdomar stannar kvar i kommunen. Mer fritidsaktiviteter, bättre skola och utbildning och därmed större möjlighet till arbete i kommunen Bättre sjukvård Bättre skola Elbelysning runt hela Nyborgstjärn, samt ploga runt den Bättre snöröjning Bygg om ishallen Fler planteringar, plantera mer buskar Röj bort sly som växer vid gångvägar Vi vill ha ett bullerplank Borde finnas en stor och fin lekplats åt barnen Placera ungdomar tillsammans, som flygande studenter, liknande känsla som universitet Mer aktiviteter åt de unga 2 Mer kultur Öppna fler pubar i stan Aktualisera en marknad inne i stan Minska kostnaderna för företagande i mindre kommuner Mer aktiviteter på kvällar och helger 2 Skapa en skola för attraktiva business Poliser här på kvällar och helger Hyresvärde bör vara tuffare mot störande grannar

18 Se till så att poliserna finns tillhands när man behöver dem Förbjud skoteråkningen i tätbebyggt område, kvällar och nätter. Eftersom det inte finns någon närpolis, desto viktigare att förstå lagar Miljön och trivseln är mycket bra Vi har en super bra kommun, både utifrån miljön och trivsel Inte ha ett bussgarage i anslutning till närliggande bostadsområde Miljö Fjärrvärmen är på gång, så förhoppningsvis ska det bli bättre luft Hoppas alla andra villaägare runt ikring oss kunde byta till fjärrvärme, bergvärme, jordvärme, då skulle det bli lättare att andas Sänk kostnaderna för fjärrvärme och pellets Minska användningen av fossila bränslen, övergå till Förlägg inte fjärrvärmeverket vid vårat bostadsområde (K4). Hemsk utsikt, oetiskt, dålig luft och andra bieffekter Ge K4 slangbellor istället! Skulle bli tystare Gå ut med information till allmänheten om vad man får elda och vad man inte får elda Sluta surelda med sur ved och för lite drag 3 Mindre vedeldning, miljövänligare alternativ, kontrollera vedeldning Större krav på vedeldare Vedeldare borde vara tvungna att gå kurs för att lära sig att elda rätt. Det är värst när luften slår ner och kryper in genom våran ventilation. Förbjud vedeldning för uppvärmning inom tätort. 2 Speciellt när de ät 15 grader varmt ute och man gärna har fönstren öppna Kontrollera det felaktiga eldandet med ved vintertid 2 Informera om hur man ska elda i kamin/öppen spis för att minska sotröken vintertid 4 Reglera hur man eldar ved, t.ex man får inte elda ved efter sista april och fram till 1 november Se över utsläppen från värmeverket som Lubor äger, hemska utsläpp i form av sot Minska vedeldning genom att använda pelletskaminer, kommunen kan ge bidrag Skärp reglerna och mer tillsyn av villapannor i bostadsområden, de är undermåliga och medför nedfall Se till att alla vedpannor förses med ackmulatortank Minska genomfartstrafik efter storgatan, av framför allt tung trafik 5 Förbättra trafiksituationen genom rondeller Försök styra den tunga trafiken från centrum Fler cykelbanor efter Storgatan Sanda och salta mindre Bättre snöröjning Kontrollera tomgångskörning 4 Förbjud tung trafik inom centrum Sopa gatorna blötare så att det inte blir så dammigt Förbjud skoteråkning i villaområden, vill slippa andas in dessa avgaser 3 Bättre ventilation och fläktar Bättre kollektivtrafik Inhägna fabriksområdena och skrotmaterialuppställningar av bilskrot. Det ligger bråte i och varierande mängd skräp i annars trevliga områden. Utomstående uppmärksammar detta som vi som bor här kan vara hemmablinda för! Förbättra sopsorteringen, källsorteringen, öka öppettiderna Vore bra med en brun tunna även till lägenhetshus. Varför ska man sortera ut förpackningar när ändå allt skickas till förbränning?

19 Avdrag från avgiften för soporna om man källsorterar Försök minska utsläppen av dagvattenbrunnar i Nyborgsjön, rensa upp runt sjön, bygg badbryggor och bänkar Sätt ut fler hundlatriner i samhället Anordna rastgårdar för hundar Uppmana hundägare och hästägare att ta upp spillningen som ligger överallt Förbjud hundägare att ha sina hundar i hundgård dygnet runt. 2 Uppmana kattägare att hålla sina katter kopplade så att de inte pinkar överallt Centrum/Villaryd Nackdel Helikopter och snabba bilar Dålig luft, mögel i trappuppgång och tvättstuga Vägdamm Hundskall Tonåringar och fester Gör ny utfart mot E12 vid polishuset, för att få bort biltrafiken över den trånga bron över Djupskolavan. Bredda järnvägsbron över Vilhelminavägen-Bångvägen. Utfarter från Glasbergsvägen Förbättra trafiksituation vid Domus och systembolaget Se över tomgångskörningen, mitt i kärnan finns ett mejeri där lastbilar står på tomgång konstant 24 timmar per dygn 365 dagar per år för att kylanläggningarna drivs med diesel. Trots påtryckningar gör miljökontoret ingenting. Gör en rondell av korsningen villarydsvägen och glasbergsvägen, gör vägbulor efter Villarydsvägen Mycket ljud och buller där jag bor från Blåvägen Bättre kollektivtrafik Uppmuntra till att välja kollektivtrafiken 3, och att köra mindre bil och cyklar och promenera mera Planera torget, gör det trevligare, mysigare och intimare Gör torget intimare, grönare Mer träd buskar, uteplatser och parkbänkar på mer avskilda platser utanför centrum Förbättra rekreationsområden Fler cykel och gångbanor Underlätta vistelsen vid älven, cykelbanor, bryggor Inför fjärrvärme till alla, bygg ut fjärrvärmen för att minska vedeldning 4, måste bli billigare annars skaffar ingen det! Vi måste tänka på miljön och våra barns framtid. Gräv fjärrvärme åt alla hushåll. Tror inte att kombinationen flygplansutsläpp, vedeldning och samt oljeeldning är så vidare Förbjud vedeldning i tätbebyggt område 3 Minska trafiken i centrala 2 Stäng vissa gator för tung trafik, förbättra cykeltrafiken 2 Mer belysning på gångstigar Damm utomhus är vissa tider irriterande för mig, Vet inte vad man göra åt det.

20 Dammar mkt när ungdomar sladdar på grusparkeringen! Låt kommunanställda få behålla sin friskvård. Ge mer resurser till Nordlund på tekniska, han har utvecklat många bra idéer och har fler Förbättra för barnfamiljer så att de vill stanna kvar. Mer lekplatser Satsa mer på turistnäringen. Arbeta mer med människors attityder Skapa fler arbetstillfällen 2, sluta lägga ner skolor. Byt ut politikerna, kompisgänget har suttit alldeles för länge. Önskar politiker som har en positiv framtidstro, och sätter sig ner och planerar långsiktigt. Idag nedrustas allt i vår kommun. Inrätta en tjänst som får till uppgift att rekrytera nya kommuninnevånare. Inrätta referensgrupper som är opolitiska med intresserade och kloka personer, så att ni får kloka och idéer och nya infallsvinklar. Värna om skola/sjukvård/barnomsorg och förbättra företagsklimat samt föra fram de positiva faktorerna för en inlandskommun 2, Bättre förutsättningar och klimat för ungdomar i glesbygden Ta bort den allmänna stressen, bara nedskärningar och minskad service, inga pengar och vi bara kostar genom att finnas till i ett välfärdssamhälle, tala om stress på hög nivå. Forsdala/Forsbacka Nackdel Ingenting Lukt från reningsverk 7 Fortkörning, buskörning Dåliga gator och trottoarer Katter 2 Bilbränder Minska vedeldning 2, reglera vedeldning Förbjud vedeldning 2, sommartid inom bostadsområden Det är alldeles för dyrt att byta ut alla el-radiatorer för att sedan kunna ansluta till fjärrvärmenätet, det behövs stöd från staten Förbjud tomgångskörning Bättre förbindelser mer lokaltrafik, kollektivtrafik eller samåkning 2 Lägre hastighet inom bostadsområdet Fjärrvärme åt alla villaägare för ett rimligt pris, fortsätt utbyggnaden av fjärrvärmen Åtgärda lukten från reningsverket 3, flytta reningsverket plus den påbörjade industrihantering av slam från bostadområdet Fler soptunnor Rensa bort alla oduglingar i kommunstyrelsen, fullmäktige och nämnder Mer grönområden med bänkar och dylikt, fortsätt upprusta parker och strövområden Mer affären och butiker till stan Fixa centrum Minska trafikrytmen till idrottshuset, trafikhinder, ingen bryr sig om hastigheten Dra ner på tjänstemän och politiker och satsa på ungdomarna Få hundägare att ta sitt ansvar för hundlatrin, sätt upp fler hundlatriner Klipp oftare allmänningar och fler planteringar är en underbar stad att bo i, jag trivs utmärkt här Sätt hälsovård, äldreomsorg och skolor i första hand, annars är staden trivsam, lugn och vacker. Eftersom jag inte är astmatiker lider jag inte av den uppmätta dåliga luften Störs mycket av flygplansbuller

21 Normalm/Norräng Nackdel Inget Lokalbussen kör för fort Buller från järnvägen Dålig snöröjning Fortkörande bilister Snöskotrar Katter Hundar som skäller 2 Folk som rastar sina hundar och inte plockar upp efter sig Tåget Finns ingen bankomat Åtgärder för bättre miljö och trivsel Energi Bygg ett värmevärk så att soporna inte behöver fraktas till Umeå Förbjud vedeldning, begränsa vedeldningen 7 Det finns de som eldar dygnet runt i braskaminer för att hålla värmen i huset. Informera villaägare som eldar att elda miljövänligt. Gör något åt dem som eldar med ved. Det ligger som ett lock över vintertid. Det här ska våra barn vara ute och leka i och dra i sig, det kan inte vara hälsosamt! Ställ krav på utsläpp från kaminer, mer information till de boende Sluta elda sur ved Vet inte om jag tror att förbjuda vedeldning i kamin vore särskilt gångbart Billigare och bättre fjärrvärme, subventionera 3 Bättre luft och värme i skolorna Se över tomgångskörning i tätorten. Bättre med parkeringar i centrum, med motorvärmarplats för att hindra tomgångskörning, och att de inte parkerar ändå in i affärerna. Avgaserna borde mätas i Domus parkeringshusen kall vinterdag. Förbjud skoteråkning i tätbebyggt område, reglera den bättre 2 Förläng gåtan i centrum så att biltrafiken minskar För mycket tung biltrafik inne i stan Mindre biltrafik i stan Sänk hastigheten i stan Se över hastigheten för bilar och motorcyklar Utöka kollektivtrafiken, billigare och bättre 7 Sopa och spola gatorna bättre Placera ut skräpkorgar längs med gångstigarna/cykelvägarna Bygg fler och bättre cykel och gångbanor Gör en cykel och gångbro över Umeälven. Ge parkchefen mer resurser att förgylla utemiljön. Fler lekparker för barnen Gör torget lite trevligare, blommor och buskar. Se till så att det finns sopkorgar. Ta ned tallar och rensa ris kring Emmausbäcken

22 Röj upp kring bäcken som går genom vårt område Få människor att tänka positivt Utöka aktiviteter för familjer Skaffa en skateboardlokal till de ungdomar som kämpat med detta ärende i snart 10 år tid. Mysiga fik, mer aktiviteter för ungdomar 2 Fler affärer Laga, se över lekplatserna 2 Vad som helst, stan är ju död Öppna upp en badplats med försäljning i ett fik Skjuta alla hundar som skäller Mer hundlatriner Hundägare ska plocka upp avföringen efter sig Det är bra som det är. Bättre snöröjning 2 Ploga trottoarerna vintertid så att man kan vara ute och gå utan att gå mitt på gatan Använd skattepengarna mer konsekvent för långsiktiga beslut Skapa fler arbetstillfällen Anordna mera evenemang Det har varit olika undersökningar för miljön, men man får aldrig se redovisningen. Så denna undersökning hamnar väl i något arkiv och ligger bara där och samlar damm! Södermalm/Jonsta Nackdelar Ingenting 4 Fläktljud från butik Bilister som inte håller hastigheten Allt sitter ju i pengar! En positivare attityd, inte bara fokusera på det som är dåligt i kommunen (ekonomin etc.) utan även visa upp det som är bra (god företagsamhet, aktivt kulturliv, rikt utbud av sport och friluftsaktiviteter). Tillvarata bättre den kompetens och vilja som finns hos pensionärer Satsa mer på idrotten Satsa på ridskolan, lägg inte ner den Stimulera och stödja kulturella aktiviteter, En stor fest här sommaren, med bra artister För lite lekmöjligheter för barn 2, bra parker för barn, ex dom skulle ha en klätterborg Bättre cykel- och gångvägar Bättre kollektivtrafik 2 Minska trafikbullret vid bostadsområdet Mindre tung trafik Minska bilkörning i stadskärnan 2 Få fastighetsägare att åtgärda dåliga ventilationsanläggningar Att alla tjänstebilar skulle vara etanolbilar Börja om med järnvägstrafiken Förbjud vedeldning, Minska vedeldning 3 Färre hushåll med vedeldning i tätort Återinför skrotningsavgifter för gamla vedpannor, så kanske fler väljer fjärrvärme

23 Satsa på fjärrvärmen, mer utbyggnad 2, rabatterad fjärrvärme Begränsa illa skött vedeldning Har otäta fönster i lägenheten, det blir drag och kommer inte lukt från vedeldning Bygg till fler garage som man kan hyra till rimligt pris Mer fartbegränsningar Tuffare mot tomgångskörning Ge subventioner till installation av energibesparande uppvärmningsalternativ Mer uppmuntran till företag i kommunen Informera gärna allmänheten, möten om vår dåliga luft Förbjud rökning, gäller hela Sverige Mer blommor och grönt i vissa bostadsområden Underhåll grönområden Se till så att inga skrotbilar finns uppställda i naturen Tycker miljön och trivseln är bra, för mig handlar det om ekonomi så att vi kunde koppla in fjärrvärme Miljön och trivseln är bra som den är Närmre till en liten butik Mindre skolklasser Spola upp mer isbanor Anmärkning: lukt i ett fall lika med lukt från sopsortering, soprum!!! Furuvik Nackdel Smällare och raketer Bättre bussförbindelser till Furuvik 3 Främja fjärrvärme för att minska vedeldning Katter som pinkar Sluta spara på allt Förbättra för ungdomar, ta hand om arbetslösa, gör en fritidsgård Lite väl många eldar med ved Se över alla som eldar, vädring är omöjlig Mindre vedeldning Se över tomgångskörningen Bättre snöröjning Försöka behålla den service som finns vad gäller sjukvård och skola Försöka få en positiv syn på så att företag vågar satsa här Gallra ut skog, hålla större stigar öppna. Sanera runt den lilla tjärnen och ställa upp en uteplats med grillmöjligheter vid skidspårets början. Idag är det under all kritik. Lugnet Bättre kollektivtrafik Förbjud vedeldning Borde finnas en kiosk i närheten Mer restriktiv med vedeldning och mer uppmärksamma på att utsläppen renas Bygg ut fjärrvärmen Töm containrarna på miljöstationerna oftare Minska trafiken i centrala stan

24 Sluta dra ner på allt! Nackdelar Inga 4 Kommunala snöröjningen, Snöplogning 6 Cigarettrök och matos från grannar 3 Biltrafik i bostadsområdet 2 Trafiken kör för fort Hundskällande 8 Hundskit Katter Gamla grannar, inga barnfamiljer, konstiga grannar Avfolkningsbyggd med de konsekvenser det innebär Återvinningscontainrar Ingen kompost Dålig Tv-mottagning, berg som skuggar och så kommer solen sent på våren För få parkeringsplatser och svårt att få tvättider Drunkningsrisk för barn För liten tomtmark Vill bo mer ensligt i naturen Trivsel Tråkigt med en avfolkningsbyggd med vikande arbetstillfällen. Svårt att trivas när det inte finns några jobb! Svårt att komma med förslag och idéer när man bor i en fattig kommun. Skapa intresseföreningar. Negativt med utflyttning, människor mår därför sämre. Det behövs mer positiv anda i kommunen. Allas negativa och dåliga framtidstro på kommunen smittar av sig på helheten. Skapa fler arbetestillfällen 4 Utveckla möjligheterna till olika fritidssysselsättningar, både kulturella och idrottsaktiviteter. Ordna arbetstillfällen så att man slipper se och höra alla pessimistiska och deprimerade människor Främja friskvård på arbetsplatserna 3 Vi jobbar för mycket! Dra om E12:an utanför Sorsele. 3 Barnen kan bli påkörda! Mycket buller och avgaser Minska hastigheten för bilar i tätbebyggda områden 2, sätt ut farthinder, blomrabatter Bättre vägstandard Bygg om järnvägsgatan från skoaffären till konsum, ansiktslyftning av järnvägsgatan Ta bort genomfartstrafiken genom centrum Gågata mitt i centrum med ett minde köpcentrum där mindre företag ryms Servicebutik för området ovanför centrum Vägbelysning till Luspholmen Bättre snöröjning 2 Flygplatsen borde läggas ner Bättre lokaltrafik Mer samåkning Mer gym

25 Mer aktiviteter åt ungdomarna 2 Satsa på cykel- och gångbanor 3 Jag har valt att bo på landet för där trivs jag. Kommunen behöver inte förbättra något för att jag ska må bra. Satsa mer på kultur 3, mer liv och rörelse, satsa på turister, hemvärnsmuseum, Mer nöjen och fritidsaktiviteter Satsa på en fik och mera affärer Rent och fint på gator och fler papperskorgar och askkoppar. Snyggt och fint vid in- och utfarter till samhället. Välskötta vandringsstråk Bättre camping Förbjud kalavverkningar, det blir kallare klimat och ingen trivsam utemiljö Bättre miljö runt badsjön 7, offentliga toaletter och skräpkorgar, mer turistinbjudande på sommaren och isbana på vintern, åkbacke och grillplatser 2 Bygg ett äventyrsbad vid badsjön Bygg en trampolin vid badsjön, snygga till runt campingområdet Bättre simhall 2 Vidareutveckla slalombacken 4, flytta norska gränsen eller ge bort tärnaby, alla pengar går ändå dit Röj i skogspartier Röj sly och buskar i tätorten Rusta upp lekparkerna 2 Bättre aktiviteter för barn och ungdomar, behåll caféverksamheten, stöd till lekparker Bättre barnomsorgsmiljö, barnen måste leka på parkeringsplatser Se till tjernas behov, hjälp till mer med ridskolan Tillhandahålla bra och billiga komposter till försäljning och hemleverans Mer hundlatriner när det är så hund-tät kommun 6, att kommunen vidtar åtgärder till hundägare som inte plockar upp efter sig Hundar ska inte stå och skälla i hundgårdar 2 Hundar i hundgårdar bara om de inte skäller Hårdare tag, förbjud mot hundägare som låter sina hundar vistas i hundgårdar sena kvällar och nätter skällande Gör parkområde på de vildvuxna områdena i centrum där det en gång stått ett hus Vi bor granna med före detta vägverket, numera Ali Rubertssons verkstad. Får man ha sådan verksamhet i ett bostadsområden? Irriterande när det bankar och bullrar maskiner vid midnatt och tidigt på morgonen! Trivsel är bra, inget som kommun eller landsting behöver fixa det kan vi själva, handlar bara om vilja och fantasi och tänka mer positivt Trivseln är bra, bor bara i fel hyreshus för att vara astmatiker Miljö Miljön är bättre nu när fabrikerna är nedlagda Se över tomgångskörningen 3 (vem som nu ska göra det i vilda västern) Förbjud vedeldning 3, Få folk att gå från vedeldning till fjärrvärme och pellets Högre krav på pannor/kaminer för att minska utsläpp Kolla upp vedeldare så att deras hemska rök blir renare, vissa tider när det eldas mycket är det svårt att vistas ute, det sätter sig i kläder och det blir svårt att andas Kolla upp innehållet i röken från vedeldning Bättre information kring vedeldning

- - Var har Du tidigare bott i Ditt liv (gäller alltså inte nuvarande bostadsort)? Du kan ange flera alternativ på varje rad.

- - Var har Du tidigare bott i Ditt liv (gäller alltså inte nuvarande bostadsort)? Du kan ange flera alternativ på varje rad. Kodnummer (ifylles av YMK) Bakgrundsdata Fråga 1. Vilket år är Du född? 1 9 Fråga 2. Är Du kvinna eller man? Kvinna Man Fråga 3. Vilket datum fyller Du i enkäten? 2 0 0 - - år månad dag Uppväxtförhållanden

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Rapport 2014-01-15 Inomhusklimatet i i Stockholm Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län

Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län 1 Förord Denna rapport är framtagen under vintern 2008/09 av Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

2015-02-02 Sidan 1 av 5

2015-02-02 Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Hunden människans bästa vän

Hunden människans bästa vän Hunden människans bästa vän Det är både roligt och stimulerande att ha hund men också förenat med ett stort ansvar. Som hundägare får man inte glömma bort att det finns människor som är rädda för hundar,

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening 1 (13) Håkanstorp_Johanneslust.doc För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust 1 Sammanfattning

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Rapport 2013-04-12 Inomhusklimatet i bostadsområdet Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Tid: kl 19 21.30 Plats: Bokelundaskolan Antal stämmodeltagare: 27 KS repr: SHB-nämnden: Tjänstemän: Carina Zachau, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Thomas

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Välkommen till. Åbrinken!

Välkommen till. Åbrinken! SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN INFORMATIONSBLAD 2012-- Välkommen till Samfällighetsföreningen Åbrinken! Detta är ett informationsblad där vi berättar lite om vad det innebär att bo i en samfällighet och information

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN SKELLEFTEÅ KOMMUN LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 12 december 1995, 329. 13 ändrad av kommunfullmäktige 1996-09-17, 239. 16 och 18 ändrad av kommunfullmäktige

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 2010-06-14

Glad Dokumentation. Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 2010-06-14 Glad Dokumentation Dokumentation till Bostaden AB gällande kampanjen Hållbara Ålidhem 21-6-14 Glad Reklam AB, Västra Esplanaden 5, 93 25 Umeå www.gladreklam.se 1 Innehållsförteckning k Bakgrund till kampanjen...

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum måndagen den 6 november 2006 Upprättat 2006-11-20 Reviderat 2006-11-29 Reviderat 2007-09-03 Reviderat 2008-06-25 TRYGGHETSVANDRING KRING HERTSÖNS CENTRUM Tid och

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer