Håller måttet VIKTGRUPP I MOTALA TEMA: HJÄRTA FORSKNING: AXELSMÄRTA. Fler överlever sjukdomar i hjärta och kärl. Nytt träningsprogram effektivt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håller måttet VIKTGRUPP I MOTALA TEMA: HJÄRTA FORSKNING: AXELSMÄRTA. Fler överlever sjukdomar i hjärta och kärl. Nytt träningsprogram effektivt"

Transkript

1 Ett magasin från Landstinget i Östergötland Håller måttet VIKTGRUPP I MOTALA TEMA: HJÄRTA Fler överlever sjukdomar i hjärta och kärl FORSKNING: AXELSMÄRTA Nytt träningsprogram effektivt Nummer

2 INNEHÅLL HÄLSOTECKEN Nummer 2, 2013 REDAKTÖREN Det är kärlkrampen - Kärlkrampen, det är kärlkrampen, sa min farfar, höll sig för bröstet och tog upp en liten burk medicin ur jackfickan. En tablett under tungan och efter en stund försvann andfåddheten och smärtan i bröstet. Det är många år sedan, men jag minns tydligt att det här skedde ofta under de sista åren i hans liv. Särskilt om vi hade promenerat tillsammans, ansträngning utlöste symtomen, och värst var det när det var kallt ute. Det var också vanligt att det hände om han var stressad och upprörd. Det var han många gånger, det vet jag eftersom jag har ärvt hans humör. Jag minns min farfars kärlkramp. Du kanske har någon anhörig, vän eller arbetskamrat som har en hjärt- och kärlsjukdom, eller så är du drabbad själv. Eftersom 1,4 miljoner personer i Sverige lever med en hjärt-och kärlsjukdom är vi alla berörda på något sätt. Därför berättar vi om dessa sjukdomar och om en del av hjärtsjukvården i landstinget i det här numret av tidningen. Läs om den högspecialiserade hjärtsjukvården på Universitetssjukhuset i Linköping, satsningen på hjärtsjukvården i den östra länsdelen och om vad du kan göra själv för att minska risken för att drabbas av hjärtoch kärlsjukdomar. Cecilia Ottosson E-post: Telefon: VÅRDVAL INOM HÖRSELVÅRDEN 4-5 I korthet 6 Ändrat ansvar i hemsjukvården 7 Läsplatta lugnar barn inför narkos 8 HÄLSOCOACHERNA: Frågor och svar om hälsa och livsstil 9 Hälsotecken på webben TEMA HJÄRTA: Fler överlever sjukdomar i hjärta och kärl Webbplatserna lio.se och 1177.se FORSKNING: Nytt träningsprogram effektivt vid axelsmärta 18 Viktgrupp i Motala 19 Korsordet RÅD FRÅN TOPP TILL TÅ: Heshet, nedstämdhet och torr hud 22 HALLÅ DÄR: Lasse Pettersson om extra resurser Redaktör: Cecilia Ottosson, Landstinget i Östergötland Grafisk form: Markus Reklambyrå AB Omslagsbild: Distriktssköterska Petra Rask på Vårdcentralen Brinken, Foto: Katja Kircher Foto: Katja Kircher, Staffan Gustavsson, Göran Billeson och Shutterstock Tryck: Elanders Gummessons AB 2 HÄ L SOT EC K E N NR Upplaga: ex Distribution: Posten Adress: Landstinget i Östergötland, Linköping Telefon: E-post: Webbplats: lio.se 23 LÄKEMEDEL: Fler får stöd till preventivmedel 24 YRKESPORTRÄTTET: Helena Torlofson, audionom

3 Fredrik Sjöstrand (M), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Projektledare Klas Lindström som lett arbetet med att förbereda vårdvalet. Vårdvalet omfattar framförallt bedömning och utprovning av hörapparater eller enklare hörhjälpmedel. Ökad valfrihet inom hörselvården Allt fler söker hjälp för nedsatt hörsel. Nu får du som patient större möjlighet att välja på vilken mottagning du vill få din hörselvård. Antalet vuxna som behöver hörapparat eller andra hörhjälpmedel har ökat under de senaste åren, vilket främst beror på en ökande andel äldre i befolkningen. Samtidigt råder brist på audionomer, något som inneburit att väntetiderna för att få göra hörselprov och prova ut hörapparat eller andra hörhjälpmedel tidvis varit långa i länet. Från den 1 oktober i år gäller vårdval inom primär hörselrehabilitering. Syftet är att öppna för fler aktörer som kan erbjuda hörselvård på landstingets uppdrag. Välja hörselvård Som patient kommer man alltså att kunna välja om man vill gå till landstingets hörselvård eller till en mottagning som drivs i annan regi. Målet är att vårdvalet ska öka tillgängligheten, vilket har skett i andra landsting som infört vårdval inom hörselrehabilitering, säger landstingsrådet Fredrik Sjöstrand (M), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Fördjupad rehabilitering vid mer komplexa hörselnedsättningar ingår inte i vårdvalet, utan görs även i fortsättningen av den landstingsdrivna hörselvården. välja hjälpmedel utan det är ur ett sortiment som landstinget har upphandlat. Landstinget har ett fullskaligt sortiment av hörapparater och hörhjälpmedel av hög kvalitet som bedöms täcka de olika individuella behov som kan finnas, säger projektledaren Klas Lindström som lett arbetet med att förbereda vårdvalet. Justerade avgifter De vårdgivare som vill ingå i vårdvalet ska uppfylla ett antal krav som landstinget ställer för att man ska få bli auktoriserad. Som patient betalar man samma avgift för besök och hjälpmedel oavsett vilken mottagning man väljer. I samband med att vårdvalet trädde i kraft justerades också patientavgifterna i hörselvården. Avgiften för mottagningsbesök och egenavgiften för hörapparat är oförändrade, medan avgifter för servicebesök, övriga hörhjälpmedel och flytt av fasta hörhjälpmedel har ändrats. Vårdvalet innebär inte att man fritt kan Fotnot: Läs om yrket audionom på sidan 24. Samma avgift Text: Bodil Knuthammar Foto: Katja Kircher och arkiv HÄ LSOT EC K E N NR

4 I KORTHET Tandvårdsstöd vid sjukdom eller funktionsnedsättning Den 1 januari infördes ett nytt tandvårdsstöd för personer med vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Landstingskatalogen ges inte ut mer Landstingskatalogen med kontaktuppgifter till vården kommer inte längre att ges ut. Alla aktuella kontaktuppgifter finns istället på landstingens och regionernas gemensamma webbplats 1177.se. Den tryckta Landstingskatalogen har fram till nu getts ut en gång per år. Då vårdverksamheterna ofta förändras blir katalogen snabbt inaktuell. Eftersom kontaktuppgifterna så snabbt blir inaktuella och eftersom fler och fler använder webben för att söka efter kontaktuppgifter kommer vi inte längre att ge ut Landstingskatalogen, säger landstingets kommunikationschef Ulrika Ohlson. Numera finns alla kontaktuppgifter till vården istället på webbplatsen 1177.se, där de enklare kan hållas aktuella. Vi är medvetna om att alla inte har tillgång till internet, men det går bra att ringa till oss för att få uppgifter eller en utskrift av uppgifter för den vårdenhet man önskar, säger Ulrika Ohlson. Detta kan göras via landstingets informationslinje på telefonnummer Landstingets 150-årsjubileum firat VID TRE TILLFÄLLEN under hösten har landstingets 150-årsjubileum uppmärksammats med öppet hus på torg i Linköping, Norrköping och Motala. Landstinget har visat upp sin bredd och historia för många intresserade invånare, bland annat genom en utställning. Medarbetare och förtroendevalda har informerat och svarat på frågor. Besökarna har också kunnat prova sin lungkapacitet och se hur en hjärtstartare fungerar och ambulans och blodbuss har medverkat. Till Nallesjukhuset, som ses på bilden från Stora Torget i Motala, har barn kommit för att få sina nallar omhändertagna av läkarstudenter. Dessa personer har ofta behov av regelbunden och kostsam tandvård. Syftet med stödet är att ge personerna möjlighet att få regelbunden tandvård till en rimlig kostnad. Vi vill påminna om att stödet finns eftersom vi inte har fått in så många ansökningar som det finns personer som beräknas vara berättigade till stödet, säger Maria Johansson, enhetschef för tandvårdsgruppen i Landstinget i Östergötland där tandvårdsstödet administreras. Stödet riktar sig till personer som har stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Personerna ska dessutom ha stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att få tandvårdsbehandling. Det kan till exempel vara personer med svår psykisk funktionsnedsättning, multipel skleros, cerebral pares eller Parkinsons sjukdom. För att få stödet krävs ett intyg från en läkare. Man vänder sig till sin läkare för att få intyget som sedan ska skickas till landstinget. Du kan läsa mer om när man har rätt att få tandvårdsstödet på landstingets webbplats 4 HÄLSOTECKEN NR Foto: Christian Nordén, Carolina Hawranek och Shutterstock

5 Studie om munhälsa och tandvård Vilket behov har äldre personer av tandvård och vilka är riskgrupperna? För att planera morgondagens tandvård är den befolkningsenkät som landstingen i Östergötland och Örebro gör vart femte år ett viktigt underlag. SEDAN 1992 har landstingen i Östergötland och Örebro vart femte år gjort befolkningsenkäter (TE-studier) till alla personer i länen som är födda Numera ingår även personer födda 1932 och 1962 i studierna. Vi vet att antalet äldre blir fler. Genom att ta reda på vad några olika åldersgrupper tycker får vi ett underlag för att kunna dra slutsatser om vilka behov av tandvård som kommer att finnas i framtiden, säger Sven Ordell, övertandläkare och samhällsodontolog i tandvårdsgruppen i Landstinget i Östergötland. I enkäterna ställs frågor om attityder till tänder, upplevda munproblem och erfarenheter av tandvård. Förutom att enkäterna är viktiga för planeringen av framtidens tandvård är syftet med dem att se om landstinget uppfyller tandvårdslagens krav och Socialstyrelsens indikatorer för god tandvård. Rapporten från 2012 års studie har nyligen kommit. I den framgår till exempel att cirka 80 procent i de tre åldersgrupperna är nöjda med sina tänder. En majoritet av dem har besökt tandvården under en tvåårsperiod. Studien visar bland annat också att riskgrupperna för sämre tandhälsa finns bland dem som är lågutbildade, utlandsfödda eller ensamstående. Läs hela rapporten här: Bra betyg för barnsjukvården BARN OCH FÖRÄLDRAR uppskattar barnsjukvården i Östergötland, visar en nationell patientenkät som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort. Många tillfrågade upplevde att de bemötts med respekt och på ett hänsynsfullt sätt inom barnsjukvården. Förtroendet för läkare var också högt. Barnsjukvården i Östergötland står sig väl jämfört med övriga landet och hamnar nära eller över riksgenomsnittet när resultaten av åtta frågor jämförs. Diabetesvården i Östergötland i topp LANDSTINGET I ÖSTERGÖT- LAND är ett av fyra landsting med särskilt bra utfall i en benchmarkundersökning om diabetesvården som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort. Landstinget ligger bland de bästa vad gäller hög kvalitet på vården. Ett exempel är att diabetesvården redovisar en hög måluppfyllelse inom primärvården, bland annat för blodsocker, blodtryck och blodfetter. 20 SÅ MÅNGA PROCENT av invånarna i Östergötland har ett konto i e-tjänsten Mina Vårdkontakter. Det innebär att invånare har ett konto, jämfört med i januari Genom Mina vårdkontakter kan du sköta vårdärenden, som att förnya recept, via webbplatsen 1177.se. Gravida rekommenderas influensavaccination NU PÅGÅR VACCINATIONER mot säsongsinfluensan. Du som är gravid, eller är 65 år eller äldre eller har vissa kroniska sjukdomar, kan minska risken att drabbas av svår influensa genom att vaccinera dig. Socialstyrelsen rekommenderar från och med i år säsongsvaccin till alla gravida. Vaccinationen görs lämpligen i vecka 18 till 20, efter att ultraljudsundersökningen är genomförd. Årets influensavaccin skyddar mot tre influensatyper och ges på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. HÄLSOTECKEN NR

6 I januari tar länets kommuner över ansvaret för hemsjukvården vad gäller de patienter som behöver hälso-och sjukvård i hemmet. Kommunerna tar över hemsjukvård I januari nästa år tar länets kommuner över ansvaret för hemsjukvården, som landstinget sköter i dag. Syftet är att skapa en bättre vård och omsorg. De patienter som berörs av förändringen kommer att få personlig information i god tid. Vi gör det här för att skapa en ännu bättre vård och omsorg för patienterna, säger Camilla Salomonsson, projektledare för hemsjukvårdsreformen i Östergötland. Hemsjukvårdsreformen innebär att länets kommuner tar över ansvaret från landstinget för hemsjukvården. De patienter som behöver hälso- och sjukvård i hemmet får den av kommunen, medan de patienter som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso-och sjukvård av landstinget även i fortsättningen. Kommunerna kommer att ansvara för patienter som behöver hemsjukvård inklusive rehabilitering, hjälpmedel och psykiatri. Landstinget fortsätter att ansvara för den specialiserade hemsjukvården där också specialiserad rehabilitering ingår. Helhetssyn och tidigare insatser Genom att föra över ansvaret till kommunerna skapar vi en mer sammanhållen vård och omsorg för patienterna i hemmet. I dag ansvarar landstinget för vissa insatser och kommunen för andra, men nu får kommunerna helhetsansvaret. Det blir en bättre helhetssyn på de behov patienterna har, vilket till exempel gör att förebyggande insatser kan sättas in tidigare, säger Camilla Salomonsson. Camilla Salomonsson, projektledare för hemsjukvårdsreformen i Östergötland. Sedan lång tid tillbaka arbetar flera olika specialistgrupper med förberedelser inför övergången, så att förändringen ska kunna ske så smidigt som möjligt. Arbetet går bra och enligt planeringen, berättar Camilla Salomonsson. Förändringen genomförs den 20 januari nästa år. Alla patienter som berörs kommer att få information om förändringen i god tid, bland annat av den hemsjukvårdspersonal de har i dag. FAKTA Bakgrund Det är ett nationellt mål att all hemsjukvård ska föras över från landstingen till kommunerna. Syftet är att skapa en bättre och tryggare vård för patienterna och att det ska bli enklare att ta kontakt med vården. I de flesta län i Sverige har kommunerna redan tagit över ansvaret för hemsjukvården. Där det har genomförts är patienter och medarbetare nöjda. 6 HÄLSOTECKEN NR Text: Cecilia Ottosson Foto: Shutterstock Porträttbild: Jason Martin

7 Den tidigare patienten Sindre Kaale, sex år, är med och testar läsplattan tillsammans med narkossjukskötare Gunnar Svensson och operationssjuksköterska Elisabeth Nilsson. Lugnare med bilderbok och läsplatta Barn som ska opereras och få narkos får förbereda sig på ett nytt sätt på öron-näsa-hals-kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. En bilderbok och en läsplatta med dataspel har en lugnande effekt. Metoden har utvärderats i ett forsknings- och utvecklingsprojekt på kliniken. Elisabeth Nilsson, operationssjuksköterska, och Gunnar Svensson, narkossjukskötare, har drivit projektet. Drygt hälften av deras patienter är barn som de träffar först vid operationstillfället. Många barn var rädda när de kom till oss. Det som är mest jobbigt är att vi sätter dit nålen där narkosläkemedlen ges. Vi kände att vi behövde ett bättre sätt att förbereda barnen på vad som skulle hända, säger Elisabeth Nilsson. Bilder visar momenten I projektet har de tagit fram ett häfte med bilder på de olika momenten på operationsdagen. Det skickas till familjen i förväg. Bilderna visar hur man sitter i väntrummet, träffar doktorn, får nål i armen, sover, vaknar, äter glass och går hem. Låna läsplatta Barn tycker om bilder och bilder passar också föräldrar som talar andra språk. När de kommer hit tas bilderna bort en efter en, så att de ser att de klarar momenten, säger Elisabeth Nilsson. När narkosnålen ska stickas in får barnen låna en läsplatta. Den är laddad med olika dataspel som fångar barnens uppmärksamhet. Medan patienten spelar exempelvis Angry Birds kan vi sätta in nålen utan att barnet visar rädsla, säger Gunnar Svensson. Sindre Kaale, sex år, har gjort en öronoperation innan metoden fanns. Nu testar han läsplattan. Då gjorde sprutan ont, men nu tänkte jag nästan inte på nålen, säger han. Tryggare av förberedelse Kliniken fick idén till metoden från Drottning Silvias barnsjukhus, Östra sjukhuset i Göteborg. De har också samarbetat med habiliteringen vid Vrinnevisjukhuset när de tagit fram konceptet. Utvärderingen och enkätundersökningen bland föräldrar visar mycket goda resultat. Ju mer man förbereder barnet desto tryggare blir det. Det påverkar också samspelet mellan barn och föräldrar och vi upplever att också föräldrarna blivit tryggare, säger Gunnar Svensson. Barnen verkar även bli lugnare när de vaknar ur narkosen, vilket ska utvärderas närmare. Text och foto: Maria Carlqvist HÄLSOTECKEN NR

8 HÄLSOCOACHERNA Fråga hälsocoacherna! Vill du ställa en fråga till hälsocoacherna? Skicka ett brev till: Hälsocoacherna, Landstinget i Östergötland, Linköping, skicka e-post till: eller ställ frågan via landstingets webbplats Jag är inte förtjust i grönsaker, men tycker mycket om frukt. Är det lika nyttigt att äta frukt som att äta grönsaker? VI TYCKER ATT du ska fortsätta att äta frukt. Vitaminer och mineraler är ämnen som är livsnödvändiga för kroppen. Vissa vitaminer kan kroppen tillverka själv, men de flesta vitaminer, som C-vitaminer, och mineraler måste tillföras. Frukt och grönt är bra källor som tillför kroppen flera av dessa ämnen. Livsmedelsverket rekommenderar att en vuxen person ska äta 500 gram frukt och grönsaker per dag och rådet är att hälften bör vara frukt och bär och hälften grönsaker. Hälften av grönsakerna rekommenderas i sin tur vara grova som till exempel rotfrukter, vitkål och broccoli. Bidraget från juice bör inte vara mer än en deciliter om dagen. Ett tips till dig är att det kanske blir enklare för dig att äta mer grönsaker om du blandar frukt och grönsaker i sallader till maten. HÉLÈNE OTTOSSON MARGARETA SMEDBERG Hälsosamordnare på Cityhälsan Söder. Arbetar bland annat med frågor som rör tobaksavvänjning, levnadsvanor och förkortning av sjukskrivningstider. Hälsosamordnare på Cityhälsan Söder och BVC-sjuksköterska. Jobbar bland annat med frågor som rör levnadsvanor och Fysisk aktivitet på recept. Är det viktigt att stretcha efter träning och i så fall varför? EN VIKTIG FAKTOR som många fors- kare håller med om och som talar för stretchning är att den bidrar till ökad eller bibehållen rörlighet i leder och muskulatur. Vid träning drar musklerna ihop sig. Generellt gör stretchning efter ett träningspass mer nytta än före. Det finns dock inget som säger att stretchning före ett träningspass är farligt. Om du tycker att det är svårt att avgöra om du ska stretcha eller inte i samband med din träning så tycker vi att du ska prova dig fram till vad som känns bäst för dig. Stretchning efter ett träningspass gör att pulsen och kroppen får en välbehövlig nedvarvning. DE PERSONER SOM vill gå upp i vikt VISSTE DU ATT... mer än hälften av Östergötlands äldre befolkning, det vill säga de som är 65 år eller äldre, är fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag? 8 HÄ L SOT EC K E N NR Det pratas mycket om att gå ner i vikt, men jag har det motsatta problemet. Jag mår bra, men skulle behöva gå upp lite i vikt. Jag har försökt, men vill inte sluta röra på mig och börja äta onyttigt. Har ni några tips på vad jag kan göra? har ungefär lika svårt att nå sina mål som de som vill gå ner i vikt. Vi är byggda olika, har varierande kroppssammansättning, genetiskt arv och ämnesomsättning och därmed också olika förutsättningar för att vara smala eller överviktiga. Generellt tycker vi att det är viktigt att du äter regelbundet, äter flera mellanmål per dag och använder bra fetter. Glöm inte heller kolhydrater och protein. Ät både före och efter att du har tränat. Det här är viktigt att vi alla gör, men du kanske behöver äta lite mer än många andra. Vi rekommenderar också att du tränar dina muskler med styrketräning. Foto: Shutterstock och Göran Billeson

9 Kampanj om tonåringar och alkohol KOMMER DU IHÅG den nationella informationskampanjen Tänk om, som Statens folkhälsoinstitut är initiativtagare till? Med hjälp av den kan du som förälder få kunskap om tonåringar och alkohol. Målet med kampanjen är bland annat att få tonårsföräldrar att förstå riskerna med en tidig alkoholdebut och att inte köpa alkohol till ungdomar under 20 år. Kampanjarbetet fokuseras kring risktillfällen som nyår. Landstinget i Östergötland stödjer kampanjen genom att sprida information om den på vårdcentralerna. Läs mer om kampanjen och få råd på webbplatsen AKUT-testet vid stroke Tre HPV-sprutor för fullgott skydd Du kommer väl ihåg AKUT- testet om du misstänker att någon har drabbats av stroke? A - Ansikte. Be personen att le och visa tänderna. Om mungipan hänger ring 112! K - Kroppsdel. Be personen att lyfta armarna och hålla kvar i tio sekunder. Om en arm faller ring 112! U - Uttal. Be personen säga en enkel mening. Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord ring 112! T - Tid. Ju fortare behandlingen sätts in, desto mindre blir skadorna. HAR DU TAGIT en eller två vac- cinationssprutor mot HPV trots att du behöver tre? Då kan du ta vaccinet på någon av de vårdcentraler eller mottagningar som vaccinerar. Du hittar dem på 1177.se. Det är viktigt att man tar alla tre sprutorna för att få ett fullgott skydd, säger Ann Josefsson, överläkare vid Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. HPV-vaccination skyddar mot 70 procent av all livmoderhalscancer. En del flickor födda mellan 1993 och 1998 har påbörjat vaccinationen, men inte tagit alla tre sprutorna. LÄS MER PÅ Vaccinationsprogrammet med tre sprutor ingår numera i skolhälsovårdens barnvaccinationsprogram. VISSTE DU ATT... under en genomsnittlig dag i landstinget ger 66 invånare i Östergötland blod och fyra personer testas för blodgivning? HÄLSOTECKEN PÅ WEBBEN Vet du om att Hälsotecken också finns på landstingets webbplats Lättläst på De invånare i Östergötland som har svårt att läsa eller förstå svenska ska lättare kunna ta till sig den information som Hälsotecken innehåller. Därför finns hela Hälsotecken i en lättläst version, som en pdf-fil, på landstingets webbplats Du kan också beställa dessa sidor på telefon eller via e-post Frågor till hälsocoacher Via webben kan du också skicka frågor om hälsa och livsstil till Hälsoteckens hälsocoacher Margareta Smedberg och Hèléne Ottosson. Du kan också skicka din fråga via e-post Håll sedan utkik i nästa nummer av tidningen så kanske just din fråga besvaras. Tidigare tidningar På webbplatsen hittar du även Hälsotecken som pdf-fil. Det finns också ett arkiv med tidigare nummer av tidningen. Om du saknar ett gammalt nummer av tidningen kan du beställa det via e-post HÄ LSOT EC K E N NR

10 TEMA: HJÄRTA Sjukdomar i hjärta och kärl är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, men allt fler överlever. Landstinget i Östergötland erbjuder högspecialiserad hjärtsjukvård på Universitetssjukhuset i Linköping och satsar samtidigt på att utveckla hjärtsjukvården vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Fler överlever sjukdomar i hjärta och kärl 10 HÄLSOTECKEN NR Text: Cecilia Ottosson Foto: Katja Kircher och Shutterstock

11 Lennart Nilsson, universitetslektor och överläkare. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Bara under de senaste tio åren har dödligheten i hjärtinfarkt i Sverige halverats. Det beror på den medicinska utvecklingen, bättre förebyggande behandling och en ökad medvetenhet om att snabbt söka vård. SJUKDOMAR I HJÄRTA OCH KÄRL är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige, men dödligheten minskar. Det verkar som vi har nått kulmen, både insjuknande och dödlighet har gått ner de senaste åren, säger Magnus Janzon, överläkare och verksamhetschef vid kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US). Den vanligaste hjärtsjukdomen är hjärtinfarkt. Det är dock den hjärtsjukdomen som har minskat mest, färre drabbas och färre dör av den. Under de senaste 25 åren har insjuknandet i hjärtinfarkt minskat med mellan en och två procent varje år och dödligheten har halverats bara under de senaste tio åren. Bättre förebyggande behandling Forskning och medicinsk utveckling är en orsak. Människor har också blivit bättre på att snabbt söka vård och tid är avgörande för att rädda liv och Motion är bra för att minska risken för att få hjärt- och kärlsjukdomar. begränsa skador vid en hjärtinfarkt. En förbättrad förebyggande behandling är ett viktigt skäl till att färre insjuknar. En mycket stor del av hjärt- och kärlsjukdomar går att förebygga eftersom de orsakas av våra levnadsvanor, säger Lennart Nilsson. Han är universitetslektor och överläkare och arbetar med prevention, det vill säga förebyggande åtgärder, på de kardiologiska klinikerna på US och på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. hjärtinfarkt ska bli sjuka igen. Det kan dels göras med medicinering, dels med livsstilsförändringar. Det är viktigt att sluta med tobak, att träna och att äta rätt, säger Lennart Nilsson. Där handlar den förebyggande behandlingen om att minska risken för att patienter som exempelvis haft en Inom hjärtrehabiliteringen erbjuds därför bland annat kostrådgivning hos dietist, fysisk träning och hjälp att sluta röka och snusa. Det förebyggande arbetet handlar också om att minska risken för att personer som är friska ska drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det görs främst inom primärvården, som till exempel kan ge råd och stöd kring levnadsvanor. FAKTA FAKTA Hjärt- och kärlsjukdomar Så minskar du risken för hjärt- och kärlsjukdomar Kostrådgivning och träning De vanligaste hjärtsjukdomarna är hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärt- svikt, hjärtrytmrubbningar och klaffsjukdom personer i Sverige får hjärtinfarkt varje år, varav cirka 9000 dör. I Östergötland får 596 män och 306 kvinnor per invånare och år hjärtinfarkt. Av dem dör 148 män och 85 kvinnor. Källa: Socialstyrelsen Undvik tobak. Motionera. Vardagsmotion och minst 30 minuters ansträngande träning tre gånger i veckan. Ät rätt kost. Frukt, grönsaker och nötter dagligen, fisk minst två gånger i veckan och välj omättat fett istället för mättat fett och undvik helt transfett. Källa: Lennart Nilsson HÄ LSOT EC K E N NR

12 TEMA: HJÄRTA Mer hjärtsjukvård på Vrinnevisjukhuset Patienterna kan erbjudas utredning och ballongvidgning av kranskärl på Vrinnevisjukhuset i Norrköping från och med nästa vår. Det är en del i den satsning som landstinget gör på hjärtsjukvården i östra länsdelen. ETT PCI-LABORATORIUM håller på att byggas vid kardiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Det ska användas vid ballongvidgning och stentning (när ett rörformat nät sätts in i ett kranskärl efter en ballongvidgning) av kranskärl. I dag ges den behandlingen endast på kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US). Det underlättar för patienterna att de slipper åka dit. Det blir säkrare och enklare för dem och de kan utredas snabbare, säger Rose-Marie Pettersson, överläkare och verksamhetschef vid kardiologiska kliniken. Laboratoriet är en del i satsningen på hjärtsjukvården på Vrinnevisjukhuset som inleddes med att den dåvarande hjärtsektionen blev en egen klinik Rose-Marie Pettersson, överläkare och verksamhetschef vid kardiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Kliniken utreder, behandlar och följer upp hjärtsjukdomar. Vi har all specialiserad hjärtsjukvård och vi gör pacemakeroperationer. När patienterna behöver högspecialiserad vård ges den på US, men sedan kommer de tillbaka hit för uppföljning och rehabilitering, förklarar Rose-Marie Pettersson. Bra grundkondition Torbjörn Lundgren, 62 år, är ett exempel på det. Två veckor innan Hälsotecken träffar honom har han genomgått ett aortaklaffbyte på thorax-kärlkliniken på US. Jag mår riktigt bra och läkaren sa att det beror på att jag har en bra grundkondition. Jag har alltid tränat, säger han. Det ska han fortsätta med nu, i anpassad form, för träning är en viktig del i rehabiliteringen vid en hjärtsjukdom. Eftersom Torbjörn bor i Finspång kommer han att få sin fortsatta rehabilitering där. Hög kvalitet PCI- laboratoriet ska vara klart nästa vår och kommer då att ta emot patienter som har svår kärlkramp, riskerar att drabbas av en hjärtinfarkt eller har fått en infarkt. Kardiologer eller röntgenläkare från kardiologiska kliniken på US kommer att ge vården här, med samma utrustning och höga kvalitet som där, säger Rose-Marie Pettersson. Motionscykling är en del av rehabiliteringen för Torbjörn Lundgren, som har genomgått ett klaffbyte. KOMMENTAR FRÅN FÖRTROENDEVALD MARIE MORELL (M): - Det är viktigt med en väl fungerande hjärtsjukvård. Under många år har vi sett att hjärtsjukligheten i östra länsdelen är större än i övriga länet. Det har därför varit extra viktigt att göra satsningar på hjärtsjukvården på Vrinnevisjukhuset. Vi måste också fortsätta att ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling. Vi har därför även satsat på Seldingerenheten på US i Linköping. En vård och utveckling som kommer alla östgötar till del. 12 HÄLSOTECKEN NR Text: Cecilia Ottosson Foto: Katja Kircher

13 Skonsam behandling med avancerad teknik En mer skonsam behandling för patienten och ökade möjligheter att rädda liv. Det innebär den avancerade kateterteknik som används vid behandling av hjärt- och kärlsjukdomar på Seldingerenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Magnus Janzon, överläkare och verksamhetschef för kardiologiska kliniken. PÅ SELDINGERENHETEN, som tillhör kardiologiska kliniken, finns sex laboratorier med högteknologisk utrustning som används för undersökningar och ingrepp vid hjärt- och kärlsjukdomar. Här görs både stora operationer och mindre ingrepp, akut eller planerat. Vi har ett eget ambulansintag så om man bor i länet och får en stor hjärtinfarkt så körs man direkt hit, säger Magnus Janzon, överläkare och verksamhetschef för kardiologiska kliniken. Kontrasten mellan det akuta och det planerade blir tydlig när han sedan visar den övervakningssal dit patienterna kommer på morgonen, byter om och till exempel får behandling för hjärtrytmrubbning (ablation) för att sedan återkomma till övervakningssalen, ta det lugnt en stund i en fåtölj framför tv:n och sedan åka hem. Snabbare återhämtning Seldingerenheten har funnits sedan 2010 och samlar de verksamheter som främst arbetar med kateterburna ingrepp. Kateterteknik innebär att man styr instrument och implantat med hjälp av en kateter som förs in via exempelvis ljumsken. Det kan bland annat handla om att vidga förträngda kranskärl, sätta in hjärtklaffar eller åtgärda rytmrubbningar utan att behöva öppna bröstkorgen. Ingreppet blir lindrigare för patienten och återhämtningen går snabbare, berättar Magnus Janzon. Ingreppet blir lindrigare och återhämtningen går snabbare. Specialister inom kardiologi, kärlkirurgi, röntgen, fysiologi, hjärtkirurgi och anestesi samverkar på enheten, så att patienterna inte behöver slussas runt på olika avdelningar. Det är ett unikt och bra arbetssätt. Vi lär av varandras kompetenser och höjer därmed också vårdkvaliteten för patienterna, säger Magnus Janzon. Patienter från regionen En viktig del i vårdutvecklingen är också det aktiva forskningsarbete som utförs på enheten. Seldingerenheten tar emot patienter från hela sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Kalmar och Jönköping). Enheten har fått sitt namn efter den banbrytande radiologen Sven-Ivar Seldinger. På 1950-talet utvecklade han en metod för att på ett skonsamt sätt föra in katetrar i blodkärl för att kunna spruta in kontrastvätska. FAKTA På laboratorierna görs: Laboratorium 1 och 2: Ballongvidgningar och inläggning av stent (nät) av kranskärl. Laboratorium 2: Mätningar av hjärtats pumpfunktion, vidgning av förträngda hjärtklaffar och kateterbehandling av medfödda hjärtfel. Laboratorium 3: Både kateterburna ingrepp och öppna operationer. Även kateterburna hjärtklaffingrepp. Laboratorium 3 och 4: Behandling vid förträngningar, utbuktningar i eller blödningar från kroppens blodkärl. Behandling i lever och njurar. Laboratorium 5 och 6: Behandling av hjärtrytmrubbningar. Text: Cecilia Ottosson Foto: Katja Kircher HÄLSOTECKEN NR

14 Både 1177.se och nya lio.se anpassar sig efter den skärmstorlek som besökaren har. Tydlighet med två webbplatser All patientinformation om hälsa och sjukvård, e-tjänster och kontaktuppgifter till vården finns nu på landstingens gemensamma webbplats 1177.se. I slutet av november lanseras landstingets omgjorda webbplats där innehållet har renodlats. LANDSTINGETS NYA WEBBPLATS kommer att bli mer lättanvänd och innehållet renodlas. Det innebär bland annat att all information om hälsa och sjukvård som riktar sig till patienterna har flyttats till landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om hälsa och sjukvård, 1177.se. Vi har haft mycket likadan information som riktar sig till patienter på lio.se och på 1177.se. Genom att bara ha information på ett ställe blir det tydligt för medborgarna var de kan hitta just den information som de söker, säger Ulrika Ohlson, kommunikationschef i Landstinget i Östergötland. Hälften surfar mobilt Förändringen innebär att 1177.se kommer att bli landstingets främsta plats för patientinformation, e-tjänster, kontaktuppgifter och kommunikation med patienter på internet. Webbplatsen lio.se blir en plats för nyheter om landstinget, rekrytering, demokratisk insyn i landstinget, forskning och utveckling Ulrika Ohlson, kommunikationschef i Landstinget i Östergötland. 14 HÄLSOTECKEN NR Text: Cecilia Ottosson Foto: Göran Billeson och arkiv

15 och information om organisationen. Både 1177.se och nya lio.se har en responsiv design, vilket betyder att webbplatserna anpassar sig efter den skärmstorlek som besökaren har. Vi vet att hälften av besökarna på 1177.se surfar mobilt och vi vill möta den utvecklingen, säger Ulrika Ohlson. Patienterna får därmed likvärdiga råd oavsett om de ringer eller söker information på webbplatsen. De som ringer 1177 Sjukvårdrådgivningen kan dygnet runt få medicinska råd av erfarna sjuksköterskor och hänvisas rätt om de behöver besöka vården. Samlad kontaktinformation FAKTA Landstinget i Östergötland är först i Sverige med att samla all kontaktinformation till de vårdverksamheter som finns i länet på 1177.se. I tjänsten Hitta och jämför vård kan patienterna söka efter en mottagning och hitta kontaktuppgifter, öppettider, utbud och e-tjänster. Patienterna kan också jämföra olika vårdcentraler och till exempel få reda på hur snabbt man får en läkartid på respektive vårdcentral. Fler och fler använder webben för att söka både kontaktuppgifter och information om hälsa och vård och då måste vi finnas där med bra tjänster och kvalitetssäkrad information, säger Ulrika Ohlson Sjukvårdsrådgivningen bygger på samma medicinskt kvalitetssäkrade faktabas som webbplatsen 1177.se. Mer om 1177.se Innehåller flera tusen medicinska artiklar om till exempel sjukdomar och behandlingar. Har flera temaområden som Barn och föräldrar, Egenvård och Psykisk hälsa. Anpassas automatiskt efter var du bor. Därför får du nyheter, infor mation och e-tjänster som gäller i Landstinget i Östergötland. E-tjänsten Mina vårdkontakter nås via 1177.se. Genom tjänsten kan du sköta vårdärenden som att förnya recept, välja vårdcentral och av- och omboka tid via webben har gått ihop med Vårdguiden 1177 och Stockholms läns motsvarighet Vårdguiden har gått ihop och heter nu 1177 Vårdguiden. Det innebär att alla invånare i Sverige har fått ett och samma telefonnummer för sjukvårdsrådgivning och en gemensam webbplats för information, rådgivning och inloggning för att utföra e-tjänster inom vård och hälsa. + FÖR DIG SOM BOR i Östergötland är förändringen inte så stor. Det nya namnet är 1177 Vårdguiden men precis som tidigare går du in på adressen 1177.se på webben och ringer numret 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Nyheter i höst Några nyheter innebär ändå sammanslagningen. Under hösten har 1177.se fått både utökat innehåll och nya tjänster, bland annat: 50 nya artikeltexter. självtester för att testa sina levnads- vanor kring mat, stress, rörelse, sömn och diabetesrisk. tjänsten rökfri som finns på webb och som app. två nya temaområden, Sex och relationer och Senior. Innehållet på 1177 Vårdguiden kvalitetssäkras tillsammans med experter som arbetar inom hälso- och sjukvården i hela Sverige. FAKTA 1177 Vårdguiden i din mobil I tjänsten Hitta och jämför vård på 1177.se kan patienterna söka efter en mottagning och hitta kontaktuppgifter, öppettider, utbud och e-tjänster. Sms:a RÅD till för att få 1177 Vårdguidens kontaktuppgifter direkt in i kontakterna i din telefon. Text: Jennie Widborg HÄ LSOT EC K E N NR =

16 FORSKNING: AXELSMÄRTA Nytt träningsprogram effektivt vid axelsmärta Lars Enquist har fått tillbaka ett normalt rörelsemönster i axeln. Här bedöms han av ortopeden Hanna Björnsson Hallgren. Ortopeden Hanna Björnsson Hallgren och sjukgymnasten Theresa Holmgren har gjort en stor studie i Linköping på patienter med axelsmärta. Vi ser att många kan slippa operation om de får genomföra specifik träning under guidning av sjukgymnast. SOM ORTOPED bedömer Hanna Björnsson Hallgren dagligen patienter som står på väntelistan till operation. Forskningen hjälper oss att välja ut vilka patienter som verkligen behöver operation och vilka som kan bli rehabiliterade med sjukgymnastik. Om man kan träna sig frisk slipper man riskerna med operation och kan ofta klara sig utan sjukskrivning, säger Hanna Björnsson Hallgren. I studien har ett helt nytt sjukgymnastiskt träningsprogram med specifika övningar tagits fram för patienter med axelsmärta. Träningen gör att personen börjar använda sin axel på ett mer normalt sätt, blir uthålligare och kan göra mer i sin vardag. Den specifika träningen syftar till att återställa felaktiga rörelsemönster och öka uthålligheten i muskulaturen kring axelleden. Det är viktigt att träna under handledning av sjukgymnast för att utföra övningarna på rätt sätt och för att få hjälp att anpassa intensiteten på träningen, säger Theresa Holmgren. Olika träningsprogram I studien ingick 104 personer i åldrarna 30 till 60 år som stod på väntelistan till operation. Alla hade tränat tidigare i primärvården. För att kunna börja en ny träningsperiod fick de en kortisonspruta i axelns slemsäck som minskade smärtan. Deltagarna delades upp i två grupper som fick olika träningsprogram. Den ena gruppen tränade med det nya programmet, den andra fick mer generella övningar. Alla fick fylla i träningsdagböcker där deras värden mättes och ritades ut på kurvor. Studien var blind och bara Theresa, som tränade deltagarna, visste vem som tränade vad. Deltagarna gick på regelbundna kontroller hos Hanna på ortopedmottagningen. 16 HÄLSOTECKEN NR Text: Maria Carlqvist Foto: Katja Kircher

17 Jag visste inte vilka som tränade med vilket program, men under studietiden kunde jag se att det blev stora skillnader mellan patienterna. De i den specifika träningsgruppen förbättrade sin axelfunktion och fick mindre smärta jämfört med de andra, säger Hanna Björnsson Hallgren. Utvärderingen efter tre månader visade att nästan alla som förbättrats mycket hade fått det specifika träningsprogrammet. 80 procent av patienterna var så bra att de inte längre ville opereras och kunde strykas från väntelistan jämfört med 24 procent i den andra gruppen. Ett år senare hade de som tränat med de specifika övningarna kvar sin förbättrade axelfunktion. Resultaten har fått betydelse för hur patientgruppen behandlas. Nu ska alla genomgå denna träning innan operation. De specifika övningarna ökar uthålligheten i muskulaturen kring axelleden. Lars Enquist tränade med sjukgymnastprogrammet som Theresa Holmgren tagit fram. Jag upplevde plötsligt en snabb förbättring Sjukgymnasten Theresa Holmgren och ortopeden Hanna Björnsson Hallgren forskar på samma patientgrupp utifrån varsin profession. Båda har doktorerat. FAKTA Vad beror axel- och skuldersmärta på? En mängd muskler och senor ska fungera ihop för att utföra rörelser i axeln. När det inte råder balans mellan dessa delar eller någon del har blivit skadad, uppstår smärta och dålig funktion. Ofta finns retning i slemsäcken och en skada på senorna i axeln. Felbelastning av axeln, men även ärftlighet kan bidra. Lars Enquist var en av patienterna som tränade i studien. Fyra år efter behandlingen är han fri från smärtor i sin axel. Efter flera år av smärtor upplevde jag plötsligt snabb förbättring med det nya träningsprogrammet, berättar han. Lars Enquist arbetar som säljchef i industrin och lever ett aktivt liv som också innebär många stillasittande timmar i bilen. Smärtan kom på natten och kändes som något som högg till i axeln. Den gav mig sömnproblem, därför sökte jag vård. Men sjukgymnastiken som jag först fick hjälpte inte alls. Han erbjöds en plats i studien. Att börja träna med de specifika, mer krävande övningarna var en tuff match som kroppen behövde. På bara två veckor kände jag resultat. För första gången i vården fick jag höra att jag kunde ta i även om det tillfälligt ökade smärtan. Smärtan minskade Nu blev han motiverad på ett nytt sätt, och fick in träningen i vardagen. Han satte upp gummiband hemma i trappan och tränade medan han tittade på nyheterna. Träningen ökade stabiliteten i axeln och fler muskler aktiverades. Funktionen förbättrades och han vaknade alltmer sällan av smärta. Jag var triggad eftersom jag tidigare kunnat bli bra i en höft tack vare träning. Nu kände jag hur smärtan minskade och att jag blev allt mer rörlig. Jag blev själv förvånad att det plötsligt kändes lätt. Nu efter fyra år har han varken känningar eller smärta i axeln. Med en fungerande axel får Lars träningen naturligt eftersom han kan jobba med trädgård och ombyggnadsprojekt på fritiden. HÄLSOTECKEN NR

18 Gick ned i vikt med kognitiv beteendeterapi Jag har inte bara gått ner i vikt, jag har blivit en helt ny människa, säger Tarja Edelmalm. Hon har blivit hjälpt av kognitiv beteendeterapi (KBT) som används i de viktgrupper som finns på Vårdcentralen Brinken i Motala. - Jag mår bättre och är rörligare, säger Tarja Edelmalm, som tar dagliga promenader. FAKTA Viktgrupperna Bygger på Stahremetoden som utvecklats av Lisbeth Stahre, socionom, KBT-terapeut och forskare vid Karolinska institutet. För personer med övervikt och fetma som gjort flera misslyckade bantningsförsök, riskerar hälsan på grund av vikten och är motiverade till en livsstilsförändring. Består av tio behandlingstillfällen, där en halv dag vid varje tillfälle ägnas åt lektioner och diskussioner i grupp och en halv dag åt hemuppgifter. Efter halva behandlingstiden skrivs Fysisk aktivitet på recept ut till deltagarna. VIKTGRUPPERNA, med inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT), för personer med övervikt och fetma startades Vi fokuserar på orsakerna till ätbeteendet. Övervikt handlar om känslor och för att gå ner i vikt och hålla vikten krävs en beteende- och livsstilsförändring, säger Petra Rask distriktssköterska och hälsosamordnare som driver viktgrupperna tillsammans med KBT-terapeuten Lilli-Ann Bergqvist. Stärkt hela mig Metoden innehåller ett behandlingsprogram och ett kostprogram. Tarja Edelmalm har varit överviktig i många år och har gjort flera försök att gå ner i vikt med olika dieter, men har snabbt gått upp igen. Genom viktgruppen har Tarja gått ner 18 kilo. Jag mår bättre och är rörligare, men det här handlar inte bara om vikten. Det har stärkt hela mig och jag kan stå på mig mer, säger hon. De flesta patienterna har likadana erfarenheter, visar uppföljningar av de fyra tidigare viktgrupperna. Patienterna har fortsatt att gå ner i vikt efter behandlingen och majoriteten har blivit hjälpta med sådant som inte direkt handlar om ätbeteendet. I behandlingsprogrammet har patienterna lektioner och diskussioner kring olika teman, liksom hemuppgifter. Exempel på teman är självbildens betydelse för ätbeteendet, stress och automatiska tankar och medvetna tankar. Kopplat till känsla Ätbeteendet är ofta kopplat till en känsla. Vi kan äta för att belöna oss eller för att trösta oss. Genom medvetna tankar kan vi påverka känslorna och förändra beteendet, säger Lilli-Ann Bergqvist. I kostprogrammet följer varje deltagare ett kostschema som talar om mängden mat som kan ätas. Jag har fått kontroll på mitt ätande, säger Tarja Edelmalm. Petra Rask, distriktssköterska och hälsosamordnare på Vårdcentralen Brinken. Lilli-Ann Bergqvist, KBT-terapeut på Vårdcentralen Brinken. 18 HÄLSOTECKEN NR Text: Cecilia Ottosson Foto: Katja Kircher

19 KORSORDET # KIRUR- GISK SPECI- ALITET RÖD OCH VACKER I VAS GÖRA HÅL NYNNA SÅDAN BÄR UPP FÖDER LITEN SOM FNÖSKE ARTIST- MISS SYSTER HASTIGA GOTT MED SYLT KAN MAN HÅLLA GOD KRAMP- RYCK- NING MUGG BOR DET MÅNGA I LINJE SPELA LITEN ROLL DE KAN STÅ EN NÄRA UT- SLAGS- PLATS I GOLF SKRIVS I MOBIL FAR TILL HAVS OFLAX KLAR- SIGNAL LÄMNA GETT ETT RÅD FEG FÅGEL? OKTO- BERMAN TRÄ- LJUD DEN BE- TALAS I KAN PAR VARA LAGAS I KÖK DE BRUKAS AV ORIENTERARE VERDI- OPERA BILDAR KÖRTEL FRID NOTA BENE BORTA HÖR UPP! DET RYTER GÖR KOMIKER KAN FÖR- KNÅPADE KYLD HA ONT I VRIDA KAMERA HELIGT LÖFTE LIPTON HAR SILVER- GRUVA FÖRST I BIT SOL- VÄSEN OREGON KORT MOTPOL TILL UT TRÅNG- MÅL MUSIK- TECKEN FRÄTA STÄNGER SOM FISKAR ENTRÉ STÄLLDE BILEN GARDELL GÄRNA LÅTA FÅ DE GÅR RUNT PÅ UR CIRKEL KANYL LOSSA I BITAR NEJ I TEXAS BÅT- PLATS TUREN ÄMNES- LÄRA GATA I PARIS JÄMTE LORENTZ ÄR 100 EN HÖG? HA PÅ VISS KRYDDA SPEJADE HÖRS HOA? FINT TILLTAL ÖNSKAS GOD OTÄCK PÅ BIO MAX I TRIO RÅMAT KÄRVE KAN ORON FLEMING BE- LEVAD GÅR RIDÅN VILL FRIARE FÅ PIKAR ITU PUTSA SOM SLITA UPP- REPA AV- TALET FINNER ALADDIN EN I LAMPA KLADD I SÅR BLOTT GODS- TRANS- PORT KVÄVE Bulls Skicka din lösning tillsammans med ditt namn och din adress senast den 18 december 2013 till: Hälsotecken, Landstinget i Östergötland, Linköping. Namn: Adress: Postadress: Det finns inte längre möjlighet att lösa korsordet på landstingets webbplats. GRATTIS VINNARNA I KORSORDET # :A PRIS: STÅLTERMOS Gunvor Möller, Finspång. 2:A PRIS: BADLAKAN Gunilla Pettersson, Mantorp. 3 4:E PRIS: RYGGSÄCK Lillemor Widén, Kolmården. Gun Rosell, Finspång. 5 8:E PRIS: PARAPLY Gun Bjernersjö, Linköping. Ingemar Evertsson, Linköping. Suzanne Moulin, Motala. Margita Hansson, Söderköping. Korsord: Bulls Press HÄLSOTECKEN NR

20 RÅD från TOPP till TÅ... Vila rösten vid heshet Prata om din nedstämdhet Det är vanligt att ibland bli hes och oftast beror hesheten på att stämbanden har blivit inflammerade i samband med en förkylning. Stämbanden är röda och svullna och det kan göra ont att svälja och hosta. Ibland kan rösten försvinna helt under flera dagar. Hesheten försvinner för det mesta efter några dagar eller någon vecka, när förkylningen har gått över. Att då och då känna nedstämdhet, oro och håglöshet är en naturlig del av livet. Ibland är det vissa händelser som gör att man känner sig nedstämd. Det kan till exempel vara en anhörig som har dött eller en kärleksrelation som har tagit slut. Ofta kan man vara nedstämd utan att det har hänt något speciellt. Stress eller sömnbrist kan bidra till känslan. Vissa påverkas också av höstmörkret och en del kvinnor blir nedstämda före mens. Nedstämdhet går för det mesta över av sig själv, även om det kan ta tid. Vad kan jag göra själv? Vad kan jag göra själv? Det är bra att vila rösten så mycket som möjligt om du är förkyld och hes. Om du viskar så belastar du också stämbanden. Rökning irriterar stämbanden och gör besvären med hes röst värre och mer långvariga. Helst ska du även undvika att vara där andra röker. Det finns inga läkemedel mot heshet. Om du har torr hosta som retar i svalget, kan du prova att dricka vatten när hostan kommer eller använda sockerfria halstabletter som lenar. Mot rethosta finns det även hostdämpande receptfria mediciner, som innehåller noskapin, som kan hjälpa. När ska jag söka vård? Kontakta din vårdcentral om din heshet inte har gått över efter tre veckor. Om du är hes och får svårt att andas eller får stora besvär med att svälja ska du söka vård omedelbart. Källa: VISSTE DU ATT... Landstinget i Östergötland har en egen sida på Facebook? Du hittar den på Om du känner dig nedstämd hjälper det ofta om du pratar med någon som du litar på, kanske en vän eller någon i familjen. Ibland kan också samtal med en kurator eller psykolog vara till hjälp. För att må bra är det viktigt att du träffar andra människor och gör saker som du tycker om, men du kan även behöva tid att få vara för dig själv och återhämta dig. Vid nedstämdhet kan det ofta hjälpa att motionera, även om det kan kännas motigt att göra det. Att till exempel ta en promenad skingrar tankarna och gör att du sover bättre. Det är särskilt bra att gå ut när det är ljust, eftersom ljuset gör att du blir piggare. Det är lättare att klara av psykiska påfrestningar om du äter bra och sover tillräckligt. När ska jag söka vård? Om du känner dig nedstämd varje dag i flera veckor, får svårt att sova och koncentrera dig, tappar aptiten och förlorar intresset för vanliga aktiviteter, kan du ha en depression som bör behandlas. Det gäller också om du presterar sämre på arbetet, om du drar dig undan från människor eller ägnar all din tid åt att grubbla. Då bör du kontakta din vårdcentral för att få träffa en läkare. Källa: 20 HÄ L SOT EC K E N NR

Tecken är ett av Annas språk

Tecken är ett av Annas språk Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 2 2012 TEMA: ALLA SKA FÖRSTÅ Tecken är ett av Annas språk + BYGGER FÖR FRAMTIDENS SJUKVÅRD Stor satsning på sjukhusen i länet + FORSKNING: DIABETES Jakten

Läs mer

Gravida Zandra deltar i forskningsstudie

Gravida Zandra deltar i forskningsstudie Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 1 2012 FORSKNING: ALLERGIER HOS BARN Gravida Zandra deltar i forskningsstudie + TEMA: FÖREBYGGA CANCER HOS KVINNOR Cellprov, mammografi och HPV-vaccination

Läs mer

Nytt namn & nummer. Säg aaah! Välj rätt fett. nr 4 2013. Terapi på nätet. Paddnacke eller sms-tumme? Ta det lugnt, det är krupp. Möt fyra som provat

Nytt namn & nummer. Säg aaah! Välj rätt fett. nr 4 2013. Terapi på nätet. Paddnacke eller sms-tumme? Ta det lugnt, det är krupp. Möt fyra som provat nr 4 2013 Stockholms län Terapi på nätet Möt fyra som provat Paddnacke eller sms-tumme? Läs om de moderna åkommorna Ta det lugnt, det är krupp Välj rätt fett Säg aaah! Nytt namn & nummer Notiser Lättare

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 12008 3 Notiser 4 Tema Neuropsykiatriska

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

Tänder. tarmcancer. borstning, stålar och tandagnisslan. Jag går igång på socker. Kiss i sängen när barnen inte blir torra. för Stockholms län

Tänder. tarmcancer. borstning, stålar och tandagnisslan. Jag går igång på socker. Kiss i sängen när barnen inte blir torra. för Stockholms län nr 1 2013 för Stockholms län Babben Larsson: Jag går igång på socker Kiss i sängen när barnen inte blir torra tarmcancer Tidig upptäckt räddar liv Tänder borstning, stålar och tandagnisslan Notiser Har

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Tips för god munhälsa

Tips för god munhälsa medicin hälsa välbefinnande Nr 2 maj 2009 Rökstopp läkemedel och personligt stöd hjälper TA med tidningen hem gratis! Tips för god munhälsa Stahremetoden nå din idealvikt för gott Sveriges mest lästa tidning

Läs mer

Topp till tå. Smak för det sunda Goda vanor skapas av Mika, mamma och pappa. Årets kulturkommun. för att unga ska må bra och vilja bo kvar.

Topp till tå. Smak för det sunda Goda vanor skapas av Mika, mamma och pappa. Årets kulturkommun. för att unga ska må bra och vilja bo kvar. Topp till tå Din guide om hälsa från Landstinget Blekinge JUNI 2013 Smak för det sunda Goda vanor skapas av Mika, mamma och pappa Alla kan lyfta Styrkelyft är en sport för alla, menar världsmästaren Frida

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

nr 2 2010 vårdguiden för Stockholms län en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in

nr 2 2010 vårdguiden för Stockholms län en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in vårdguiden nr 2 2010 för Stockholms län Vattenpipan en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in Innehåll nr 2 2010 3 Notiser 4 Tema sommar 5 Konsten att bli

Läs mer

Ett yrke på liv och död 8

Ett yrke på liv och död 8 2/11 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Ett yrke på liv och död 8 3 Gemensam väg nödvändig Ilskan 18 pyser ut Pratglad fågel 10 15 Här lyckas besparingarna 3 aktuellt: 4 5 6 8 10

Läs mer

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2010 Tensta vårdcentral lyfter astma- och KOL-vården Teamet med fokus på andningsorganen Ny modell främjar hälsoarbetet

Läs mer

mat Vikt : Emma Wiklunds Maria Akrakas träningstips: så kommer du igång Sömn: så sover du bättre Kosttillskott för ett aktivt liv syn på skönhet

mat Vikt : Emma Wiklunds Maria Akrakas träningstips: så kommer du igång Sömn: så sover du bättre Kosttillskott för ett aktivt liv syn på skönhet februari 2012 bättre Pris: 29 kr mat som medicin Emma Wiklunds syn på skönhet Kosttillskott för ett aktivt liv så kommer du igång Sömn: så sover du bättre Vikt : Åsa bestämde sig och gick ner 36 kilo Maria

Läs mer

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast Pulsen Munnen är kroppens spegel som visar hur man mår SID 10 11 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2013 CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS SID 4 5 HOPP FÖR HÄLSAN Många ringer 1177 för råd

Läs mer