Autoimmunitet? ÖL Rolf Svensson MAVA KSS Skövde Ambulanssjukvården Skaraborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autoimmunitet? ÖL Rolf Svensson MAVA KSS Skövde Ambulanssjukvården Skaraborg"

Transkript

1 Autoimmunitet? ÖL Rolf Svensson MAVA KSS Skövde Ambulanssjukvården Skaraborg

2 Autoimmun sjukdom Leversjukdom KAH PBC Endokrinologi Thyreoideasjd Addisons sjd typ 1 diabetes kollagenos Gastroenterologi atrofisk gastrit infl. tarmsjd Neurologi myastenia g MS Nefrologi glomerulonefrit Mb Wegener Dermatologi blåsdermatoser autoantikroppsbildning autoantikroppsbildning escape från kontrollmekanismer vaskuliter hereditär disposition

3 Misstänkt bindvävssjukdom Symptom eller kliniska fynd från flera organsystem Inflammation (artriter spec. händer, morgonstelhet) autoimmuna symptom (Raynaudfenomen, hudförändringar, vaskulittecken, blodbild, serositer)

4 Autoimmuna symptom inflammation malaise muskel / ledsmärta Raynaudsyndrom vaskulittecken njurengagement serosit Initiala labprover Blodstatus, CRP / SR, kreatinin, urinsticka, p-elfores. ANA, anti-ccp (citrulinantikroppar), riktade antikroppar.

5 klinik talande för autoimmunsjukdom primärt engagerade leder händer, handleder,tår,fotleder symmetri händer, MCP>MTP RA? morgonstelhet RA>SS, MCTD>SLE torra slemhinnor, extrem trötthet - Sjögrens syndrom? Initial provtagning vid misstanke kollagenos Blodstatus, SR,CRP, elfores, urinsticka, ANA, RF/ anti-ccp

6 Talande mot bindvävssjukdom Avsaknad av inflammation Enbart ledsmärta utan symmetri Normal elfores Vid muskelsmärta normalt CK

7 Vanliga bindvävssjukdomar (fallande ordning) Primärt Sjögrens syndrom (1-2%) ENA Rheumatoid artrit (1%) anti-ccp SLE ANA Sekundärt Sjögrens syndrom ENA Mixed Connective tissue disease (MCTD) RNP Polymyosit C-ANCA (=PR3-ANCA) Sklerodermi SCL70 Unidentified connective tissue disease ANA Overlap syndromes (Ovis- prim SS-SLE)

8 vanliga bindvävssjukdomar Sjukdom diagnos Rheumatoid artrit klinik, laboratorievärden (anti- CCP, CRP) (röntgen fot-hand, sent fynd) Sjögrens syndrom klinik (keratokonjunktivitis sicca, torra slemhinnor, inflammation, extrem trötthet, atypisk karies) labprover: ANA, SSA, SSB, blodbild (leukopeni, pseudo- trombocytopeni), SLE elfores (IgG ). klinik (inflammatorisk led/muskelsjd) serosit, njurpåverkan (urinsticka), hudexanthem lab-värden: ANA, anti-dna, blodbild (LPK, TPK ), elfores, SR.

9 Sjögrens syndrom primärt Klinik: trötthet extrem keratokonjunktivitis sicca xerostomi artralgi / artrit (80%) bronkiell hyperreaktivitet (50%) körtelförstorningar Raynaudfenomen parotisförstorning Associerade symptom atrofisk gastrit celiaki autoimmun thyreoidit (Hashimoto) lymfom kongenitalt hjärtblock (SSA)

10 diagnostik vid misstänkt autoimmunsjukdom Sjögrens syndrom torra slemhinnor, extrem trötthet, ledvärk/artrit, bilat parotisförstorning lab: elfores med högt IgG (60%), leukopeni, pseudotrombocytopeni, RA-test pos i 70%, SSA-SSB pos i 60%, ANA kan vara neg, ENA pos. Diagnos: Shirmers test, läppbiopsi.

11 Sjögrens syndrom lab-diagnostik Blodbild: leukopeni, pseudotrombocytopeni, anämi. Inflammationsparametrar: elfores med förhöjt IgG, SR förhöjd, CRP normal. Autoantikroppar: Ospecifika ANA, RF. Specifika; anti-ssa anti-ssb, pss, SLE.

12 Rheumatoid artrit Rheumatoid artrit Kliniska varningstecken symmetriska artriter med uttalad morgonstelhet allmänpåverkan (subfebrilitet, viktnedgång) inflammationsparametrar (CRP, Trc, SR, LPK) diagnos ARA-kriterier morgonstelhet artrit i minst 3 leder artrit i händernas leder symmetrisk artrit reumatiska noduli positiv RA-faktor röntgenologiska förändringar

13 Rheumatoid arthrit revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis 1987 criterion definition 1 Morgonstelhet morgonstelhet i och omkring lederna > 1 timma innan maximal förbättring 2 artrit i 3 eller fler leder minst 3 leder med samtidig svullnad observerad av läkare. Möjliga lokaler är MCP, PIP, handled, armbåge, knä, fotled, MTP. 3 arthrit i hand minst 1 led i handled, MCP eller PIPled. 4 symmetrisk artrit bilateralt simultant engagement av MCP, MTP,PIP-ledre utan krav på absolut symmetri. 5 rheumatiska noduli subcutana noduli över benutskott, extensorskidor eller juxtaartikulära strukturer observerade av läkare. 6 rheumatoid factor positiv rheumafaktor i någon test med mindre än 5% i normalpopulationen. 7 radiologiska förändringar rtg-förändringar typiska för RA

14 Diagnostik rheumatoid artrit Symmetrisk artrit spec. händer, uttalad morgonstelhet/ muskelsvaghet. Lab: akutfasreaktanter (CRP) förhöjda, anämi, leukocytos, trombocytos RA-test pos i 80%, anti-ccp >90% elfores ofta IgA-förhöjning

15 Systemisk lupus erythematosus SLE Kliniska varningstecken Artriter kombinerat med exanthem, ljuskänslighet, håravfall, njurpåverkan (nefrit) leuko-trombocytopeni. diagnoskriterier fjärilsexanthem nefrit discoida exanthem neurologisk sjd fotosensitivitet blodför. (penier) artriter immunologiska fynd serositer positiv ANA orala sår 4/11 kriterier krävs för diagnos

16 Systemisk lupus erytematosus SLE Laboratoriefynd stödjande SLE Blodbild: leuko-trombocytopeni, ev hämolys ANA pos under skov,homogen efflorescens = anti-dna (25%). ENA- Smith-AK (10%)= =SLE Urin: protein, erys, korniga cylindrar Elfores: uttalad hyper-igg SR förhöjd, CRP ofta normal.

17 ANA homogen efflorescens Anti DNA ds-dna SLE ss-dna läkemedelsutlöst SLE histon-ak läkemedelsutlöst SLE

18 Kornig ANA- nukleoplasmatiskt antigen ENA RNP-AK mixed connective tissue disease Smith-antigen SLE-specifikt SSA-SSB Sjögrens syndrom Jo-1-AK dermatomyosit

19 ledvärk utan inflammation artros paramalign artrit

20 Ledvärk med inflammation monoartrit pyrofosfatartrit gikt septisk artrit polyartrit > 3 leder kollagenos psoriasis reaktiv artrit akut sarcoidos

21 Differentialdiagnoser bindvävssjukdom Reaktiv artrit Mb Reiter Bechterw`s sjukdom Artrit vid IBD och efter tarminfektioner Akut sarkoidos Psoriasisartrit Polymyalgia rheumatika Central muskelsmärta, subakut, akutfasreaktanter (CRP, SR) förhöjda (90%), Ig normala +Temporalisarterit skalpömhet, tuggclaudikatio, synproblem, huvudvärk, tungsmärta, pulsar Paramalign artrit

22 Polymyalgia rheumatika Polymyalgia rheumatika kan ge artriter i perifera leder vanligen dock samtidig skulder-bäckengördelsymptom PMR ger inget muskelsönderfall (normalt CK) subakut sjukdomsförlopp

23 reaktiva artriter HLA B27 positiva artriter i > 50% Reaktiva efter föregående infektion nedre extremitet>övre, entesopathi överväger Mb Reiter uretrit, konjunktivit, artrit drabbar vanligen unga utlösande agens ofta Chlamydia, Gc Spondylitis ankylopoetika (Mb Bechterw) mycket låga ryggbesvär, ökande efter vila, Artritis postenteritica artriter drabbande pat. efter tarminfektioner Yersinia (knölros?), Salmonella, Shigella

24 reaktiv artrit asymmetrisk oligoartrit, vanligen fotleder, tår entesopathi (oftast achillestendinit) subakut debut < 1-6 veckor efter infektion oftast unga patienter ibland daktylit, uretrit, konjunktivit

25 psoriasisartropathi Entesopathi > artropathi Klinik: Lab: entesopathi (daktylit) nagelpsoriasis uveit, sacroileit, spondylit (20%) asymetrisk oligoartropathi kan vara destruktiv likna RA inflammationsparametrar +- RA-test neg

26 reaktiv artrit - bakomliggande infektioner tarminfektion yersinia enterocolika (erythema nodosum?) salmonella shigella chlostridium difficile campylobacter urogenital chlamydia gonorrhoe Luftvägar grupp A- streptokokker

27 akut sarcoidos Klinik subakut insjuknande (2-4 veckor) bilateral fotledsartrit rethosta erythema nodosum post partum? Diagnos Rtg pulm (bilaterala hiluslymfom) S-Ca och s-ace är ej av värde

28 Labfynd vid autoimmun sjukdom Sjögrens syndrom leukopeni, pseudotrombocytopeni elfores högt IgG RF förhöjd 75%, ENA pos 60%, SSA-SSB pos 60% Rheumatoid artrit akutfasreaktanter förhöjd t.ex. CRP, anämi, leukocytos, trombocytos RF pos 70%, anti-ccp 80% (specifik) SLE anämi ev hämolytisk, leukopeni,trombocytopeni ANA pos 90% i skov, homogen efflorescens (anti- DNA), Smithantigen, lupusantikoagulans, elfores polyklonal IgG-förhöjning Mixed connective tissue disease förlopp som mild SLE, ANA pos kornig, ENA pos. (RNA-AK) Undifferentiated connective tissue disease kollagenosförlopp (milt) men fyller ej specifika kollagenoskriterier, ANA-positiv.

29 polymyositer Dermatomyosit/polymyosit Könsfördelning: Stor övervikt för kvinnor Symptom: central muskelsvaghet hudförändringar-exanthem-periorbitalt ödem-heliotrop missfärgning övre ögonlock artiter förekommer, sväljsvårigheter vanligt Lab: muskelenzymer förhöjda (CK, LD) RA-test förhöjd 40%, ANA 70%, IgG höjt, Observandum: dermatomyosit är kopplat till malign sjd (lunga, mammae, prostata) i 50% vid ålder 50+

30 vaskuliter Storkärlsvaskuliter Temporalisarterit Takayasu`s arterit Panarterits nodosa-typ Panarteritis nodosa Churge-Strauss syndrom (allergisk angit) Småkärlsvaskuliter (oftast leukocytoklastisk angit) Hennoch-Schönleins purpura Läkemedelsutlöst vaskulit Paramaligna/parainfektiösa vaskuliter Vaskulit vid autoimmunsjd (SLE, RA, Sjögren) Wegener`s granulomatos

31 Wegener`s granulomatos Småkärlsvaskulit med granulom Lokalisation övre och nedre luftvägar och njurar men ingen lokal går säker Ledbesvär vanligt (polyartrit, storledsartrit (knän, fotleder) Organmanifestationer: Lunga 94% Sinus 91% Njurar 85% Leder 67% Näshåla 64% Öron 61% Klinisk misstanke: Långvariga symptom (ulcerationer, krustor) från övre/nedre luftvägar med eller utan artriter

32 Wegeners granulomatos Diagnos grundas på biopsi (nässlemhinna, njurar, lunga). Lab: RA-test pos. i ca 50% Förhöjt IgG och IgA vanligt C-ANCA pos (aktivitetsberoende) specifik P-ANCA mer ospecifik (andra vaskulitsjd)

33 Leukocytantikroppar = ANCA C-ANCA = cytoplasmatisk efflorescens =proteinas3- AK (PR3-ANCA) antikroppen är specifik för Mb Wegener men aktivitetsberoende P-ANCA = perinukleär efflorescens = MPO-AK Vaskulit-AK, mindre specifik för Mb Wegener

34 Panarteritis nodosa Vaskulit engagerande små och medelstora artärer Klinik: Lab: segmentell vaskulit med trombotisering på varierande lokaler brokig klinik vanligt är feber, viktnedgång ofta befallna organ: gastrointestinal, njurar, ovarier- corpus epidedymidis, perifera nerver ospecifikt, leukocytos, eosinofili, hög SR, urinfynd (proteinuri, hämaturi, cylindrar) OBS: Hepatit B kan ge liknande vaskulitbild

35 Autoimmun sjukdom Leversjukdom KAH PBC Endokrinologi Thyreoideasjd Addisons sjd typ 1 diabetes kollagenos Gastroenterologi atrofisk gastrit infl. tarmsjd Neurologi myastenia g MS Nefrologi glomerulonefrit Mb Wegner Dermatologi blåsdermatoser autoantikroppsbildning autoantikroppsbildning escape från kontrollmekanismer Vaskuliter PAN, Wegener hereditär disposition

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52 Version 130316 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 Kortsvarsfrågor med svar Maximal poäng 52 1. DISH är ett reumatiskt tillstånd som främst drabbar kotpelaren.

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Polyneuropati. Vårdprogram. Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset FÖR SLUTENVÅRD. Rayomand Press, överläkare, Med dr.

Polyneuropati. Vårdprogram. Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset FÖR SLUTENVÅRD. Rayomand Press, överläkare, Med dr. Polyneuropati Vårdprogram FÖR SLUTENVÅRD Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Rayomand Press, överläkare, Med dr. Senaste revision Dec 2012 2 Innehåll sidan A. Medicinska aspekter Definition

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN YERVOY 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 5 mg ipilimumab. En 10 ml injektionsflaska

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Borrelia något att fästa sig vid? Johan Berglund Professor, MD, PhD

Borrelia något att fästa sig vid? Johan Berglund Professor, MD, PhD Borrelia något att fästa sig vid? Johan Berglund Professor, MD, PhD Vilket spektrum av symtom kan man se vid borrelios? Differentialdiagnoser? Köns- och åldersskillnader? Hur tolkar man serologisvaret?

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Bröstsmärtor hos barn och ungdomar. Bröstsmärtor = myokard ischaemi? Peter Munkhammar Barnhjärtcentrum i Lund. Innehåll

Bröstsmärtor hos barn och ungdomar. Bröstsmärtor = myokard ischaemi? Peter Munkhammar Barnhjärtcentrum i Lund. Innehåll Bröstsmärtor hos barn och ungdomar Bröstsmärtor = myokard ischaemi? Innehåll Symtom Diagnostik Etiologi Förekomst kardiell genes Kardiell genes till bröstsmärtor Peri/myokardit Etiologi Lab Diagnostik

Läs mer

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Version IV 2013 Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Förord Det kan finnas många orsaker till att en person drabbas av återkommande infektioner. En förklaring kan vara att

Läs mer

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department GynObstetrik Sexuellt överförda infektioner (STI) Health Department Innehållsförteckning 1 Introduktion.......2 Klamydia........2 Gonorré.........4 Syfilis......5 Mycoplasma genitalium.........6 Smittspridningstakt...

Läs mer

Kortikosteroider och hypofyshormoner

Kortikosteroider och hypofyshormoner Endokrinologi 651 Kortikosteroider och hypofyshormoner Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Britt Edén Engström, Sektionen för endokrinologi, Akademiska

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Njursvikt för allmänpediatrikern

Njursvikt för allmänpediatrikern Njursvikt för allmänpediatrikern Barndagarna, Sachsska, 2015 Tryggve Nevéus, Uppsala Akademiska Barnsjukhus Bakgrund Vad gör njuren Vad händer när det slutar fungera? Akut njursvikt Kliniska situationer

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Lathund Diagnoser. Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista. Hälsoval Värmland

Lathund Diagnoser. Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista. Hälsoval Värmland Lathund Diagnoser Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista Hälsoval Värmland Riktlinjer för diagnossättning Diagnoserna används i det kliniska arbetet som en sammanfattande bedömning av ett tillstånd.

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning Ändrad 2015-06-26, s 809 0ch 810. Ögon 801 Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inledning Detta kapitel ska vara en hjälp för att diagnostisera och handlägga vanliga ögonåkommor

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner srekommendation De flesta infektioner orsakade av herpes simplexvirus (HSV) och varicellazostervirus (VZV) är lindriga. De terapeutiska

Läs mer

Chronic fatigue syndrome översikt och differentialdiagnoser

Chronic fatigue syndrome översikt och differentialdiagnoser Kommentar Denna artikel publicerades ursprungligen i Nordisk Tidskrift för Biologisk Medisin 2002 (Merz S. Chronic fatigue syndrome översikt och differentialdiagnoser. Nord Tidskr Biol Med nr. 1, 2002;

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Hudsjukdomar. Olle Larkö, Hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Magnus Falk, Kärna vårdcentral, Linköping. Inledning. Eksem

Hudsjukdomar. Olle Larkö, Hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Magnus Falk, Kärna vårdcentral, Linköping. Inledning. Eksem Ändrad 2014-07-16, s 412, 417 och 423. 407 Olle Larkö, kliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Magnus Falk, Kärna vårdcentral, Linköping Inledning Patienter med hudsjukdomar står för ca 6% (hos barn

Läs mer

Membrasin. Havtorn Hippophaë rhamnoides L. Ingemar Joelsson. baserat på ett extrakt från. En skrift av. Professor em.

Membrasin. Havtorn Hippophaë rhamnoides L. Ingemar Joelsson. baserat på ett extrakt från. En skrift av. Professor em. Membrasin baserat på ett extrakt från Havtorn Hippophaë rhamnoides L. En skrift av Ingemar Joelsson Professor em. i kvinnosjukdomar Malmö 2011 Havtorn, Hippophaë rhamnoides L. Botanisk beskrivning Havtorn

Läs mer

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet Vårdprogram för Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2011 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET HEp-2000 FLUORESCERANDE ANA-Ro TESTSYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Det här är ett indirekt fluorescerande antikroppstest för halvkvantitativ detektion

Läs mer