Vårdprogram och register för lungcancer Gäller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31"

Transkript

1 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller Femte upplagan

2 Vårdprogrammet finns på Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008

3 Inledning Inom Uppsala/Örebroregionen är lungcancer den tredje vanligaste tumörsjukdomen både hos män och kvinnor, och totalt sett den vanligaste orsaken till död i cancer. Målet med vårdprogrammet är att skapa förutsättningar för en gemensam utrednings- och behandlingspolicy vad avser lungcancer i Uppsala/Örebroregionen. Det långsiktiga målet med vårdprogrammet är givetvis att ytterligare förbättra omhändertagandet och behandlingen av patienter med lungcancer. Sedan 1995 finns ett regionalt register för lungcancer. Registreringen av samtliga patienter med lungcancer har inneburit ytterligare kunskaper om hur lungcancerpatienter utreds och behandlas. En koppling mellan registret och ett regionalt vårdprogram innebär en kvalitetsutveckling och kommer förhoppningsvis att innebära ytterligare möjligheter till kvalitetsförbättring. Genom att ta vara på erfarenheter som visar sig under tiden, bl a från registreringen, kommer vårdprogrammet att regelbundet revideras och är därför tidsbegränsat. Nationellt register för lungcancer startade år Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen ansvarar för registret och den årliga nationella sammanställningen. Sedan år 2002 finns det även en webbaserad registrering av lungcancer på Klinikerna registrerar direkt i en gemensam databas och kan fortlöpande hämta sin egen statistik. Rapportering via INCA-systemet för lungcancer beräknas att komma i skarp drift 1 junij För mer information om INCA, se eller kontakta ansvarig på ROC. Berörda kliniker i regionen kommer att utbildas i systemet. ROC kontaktar klinikerna och bjuder in till utbildning.

4

5 Vårdprogramsgruppen Uppsala län Gunnar Wagenius Onkologikliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Michael Bergqvist Onkologikliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Kristina Nilsson Onkologikliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Kristina Lamberg Lungkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Johan Ramström Thoraxkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Helena Willén Patologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Simon Ekman Onkologikliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Södermanlands län Gunnar Licke Lungsektionen Mälarsjukhuset Eskilstuna Peter Górzov Onkologkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Värmlands län Anders Sjögren Lungkliniken Centralsjukhuset Karlstad Charlotte Mörth Onkologkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Gunilla Ljung Onkologkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Britta Lödén Onkologiska kliniken Centralsjukhuset Karlstad Örebro län Lars Thaning Lungkliniken Universitetssjukhuset Örebro Västmanlands län Lena Steinholtz Lungsektionen, Med klin Centrallasarettet Västerås Andrzej Piwowar Onkologkliniken Centrallasarettet Västerås Dalarnas län Pierre Sobrino Lungkliniken Falu lasarett Gävleborgs län Stefan Bergström Onkologkliniken Gävle Sjukhus Hirsh Koyi Lungkliniken Gävle Sjukhus

6 Even Höye Lungkliniken Gävle Sjukhus Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen Karin Olsson Sjuksköterska/Koordinator Sjuksköterskenätverket för lungcancer Följande har reviderat kapitlet Omvårdnad vid lungcancer Uppsala län Maria B Larsson Onkologikliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Södermanlands län Iréne Halling Lungkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Iris Johansson Lungkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Värmlands län Erica Carlsson Onkologkliniken Centralsjukhuset Karlstad Örebro län Mattias Nordell Lungkliniken Universitetssjukhuset Örebro Iréne Nygren Lungkliniken Universitetssjukhuset Örebro Dalarnas län Anders Birkehag Lung/Allergisektion, Med klin Falu lasarett Gävleborgs län Inga-Lill Melander Lungkliniken Gävle Sjukhus Anna-Carin Gustafson Lungkliniken Gävle Sjukhus

7 Innehåll Epidemiologi och etiologi... 1 Utredning för diagnos... 6 Tumörutredning... 6 Metastasutredning... 7 Differentialdiagnos... 7 Stadieindelning... 8 Morfologisk bedömning Behandling...15 Småcellig lungcancer (SCLC) Preoperativ funktionsbedömning Kirurgisk behandling...23 Kemoterapi...26 Strålbehandling...31 Lokalbehandling vid generaliserad sjukdom Palliativ behandling...40 Dyspné...40 Fjärrmetastaser...41 Hosta...41 Hyperkalcemi...41 Hämoptys...42 Perikardvätska...42 Pleuravätska...42 Problem i centrala luftvägar SIADH...44 Omvårdnad vid lungcancer Psykosocialt omhändertagande Cytostatikabehandling...47 Strålbehandling...51 Nutrition...53 Smärta...54 Andningsproblem...55 Kliniska prövningar...57 Studier...59

8 Pågående studier...59 Planerade studier...62 Avslutade och publicerade studier som bedrivits inom regionen...63 Studier stängda för inklusion...64 Bilaga 1. Performance status...66 Bilaga 2. Riktlinjer för DT-kontroller av noduli...67 Bilaga 3. Förslag till behandling av icke småcellig lungcancer (NSCLC)...68 Bilaga 4. Förslag till behandling av småcellig lungcancer (SCLC)...70 Bilaga 5. Smärtanamnes...72 Smärtschema...73 Referenser...74 Register för lungcancer...85 Allmänt...89 Anvisningar för ifyllande av blanketter...92

9 Epidemiologi och etiologi I Sverige insjuknade (inkl mesoteliom) män och kvinnor i lungcancer år Inom Uppsala/Örebroregionen var år 2005 lungcancer den tredje vanligaste tumörsjukdomen både bland män och kvinnor. Under 2005 inträffade 774 nya fall av lungcancer inom Uppsala/Örebroregionen vilket motsvarar en incidens per invånare på 46,7 för män och 29,3 för kvinnor (Tabell 1). 1 Tabell 1. Incidens per (2005), åldersstandardiserad efter befolkning år 2000 Sverige Män 46,0 Kvinnor 30,6 Uppsala/Örebroregionen Män 46,7 Kvinnor 29,3 Uppsala Män 49,2 Kvinnor 25,5 Södermanland Män 42,2 Kvinnor 25,0 Värmland Män 31,3 Kvinnor 31.2 Örebro Män 61,3 Kvinnor 30,1 Västmanland Män 55.4 Kvinnor 30,2 Dalarna Män 37,7 Kvinnor 27,0 Gävleborg Män 51,2 Kvinnor 34,8 Källa: Tabell 5. Cancer Incidence in Sweden 2005, Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum. 1

10 60 50 Antal fall per Man Kvinna Diagnosår Figur 1. Lungcancer per kön. Åldersstandardiserad incidens per enligt befolkningen Uppsala/Örebroregionen, Källa: Socialstyrelsens statistikdatabaser. Statistik från Cancerregistret Lungcancer är en sjukdom där antalet personer som insjuknar varje år ökar. I mitten av 1980-talet började sjukdomen minska bland män medan den hela tiden har ökat bland kvinnor. Procent Ålder Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Åldersgrupper Figur 2a. NSCLC. Ålder vid diagnos per kön,

11 Procent Ålder Män Kvinnor Män Kvinnor Åldersgrupper Figur 2b. SCLC. Ålder vid diagnos per kön, Medianåldern för insjuknande i icke-småcellig och småcellig lungcancer är 70 respektive 69 år. Bland kvinnor verkar sjukdomen uppträda i tidigare ålder vilket visar sig genom att bland personer med icke-småcellig lungcancer som är yngre än 60 år så är sjukdomen vanligast bland kvinnor. För personer med småcellig lungcancer är motsvarande gräns nu 70 år. Detta avspeglar givetvis även det faktum att sjukdomen blir allt vanligare bland kvinnor. 45 Procent Män Kvinnor Histopatologi Män Kvinnor Småcellig Skivepitel Adenocarcinom Storcellig/odiff NSCLC Adenoskvamös Carcinoid Oklassificerad ca Annat Uppgift saknas Totalt Småcellig Skivepitel Storcellig/ odiff NSCLC Adenocarcinom Adenoskvamös Oklassificerad cancer Carcinoid Annat Uppgift saknas Figur 3. Histopatologi per kön, Fotnot Annat = Pleomorfa/sarkomatösa inslag (n = 3) och Ej PAD-verifierad diagnos (n = 115). 3

12 Skivepitelcancer har tidigare varit den vanligaste histopatologiska undergruppen och är så fortfarande vad gäller män med lungcancer. Bland kvinnor är adenocarcinom vanligast och i takt med att lungcancer ökar bland kvinnor och minskar bland män så har nu adenocarcinom totalt sett blivit den vanligaste undergruppen. Adenocarcinom har dock även ökat bland männen. Orsaken till att adenocarcinom ökar är oklar, men detta är en trend som även ses vid andra tumörformer, bland annat esofaguscancer och cervixcancer. Procent Stadium Män Kvinnor IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Uppgift saknas Totalt Män Kvinnor 10 0 IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Uppgift Stadium saknas Figur 4. NSCLC. Stadium per kön, Procent Stadium Män Kvinnor IA 6 11 IB IIA 1 2 IIB 4 14 IIIA IIIB IV Uppgift saknas Totalt Män Kvinnor 10 0 IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Uppgift Stadium saknas Figur 5. SCLC. Stadium per kön,

13 En stor del (40%) av patienterna med icke småcellig lungcancer har en fjärrspridning vid diagnos och klassificeras i stadium IV. Motsvarande siffra för småcellig lungcancer är närmare 60%. Endast en minoritet av patienterna med icke-småcellig lungcancer bedöms vara operabla vid diagnos, då andelen patienter i stadium I och II utgör 23% av materialet. Kvinnor har generellt sett en bättre prognos än män, men detta kan inte förklaras av att de skulle ha en mindre avancerad sjukdom vid diagnos då tendensen snarast är den motsatta. Tabell 2. Histopatologi Rökning Rökare Dagligen i minst 1 år X-Rökare Rökfri > 1 år Aldrig rökare Endast feströkt Uppgift saknas Totalt Histopatologi Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Skivepitelcancer , ,2 60 3,3 33 1, Småcellig , , , Adenocarcinom , , ,7 86 3, Storcellig/odiff NSCLC , ,4 39 6,5 20 3,4 596 Adenoskvamös ,9 2 5, Carcinoid 27 22, , ,6 1 0,8 118 Oklassificerad ca , ,1 37 5,3 704 Annat 54 45, , ,9 118 Uppgift saknas 15 36, , ,4 2 4,9 41 Totalt , , , , Fotnot Annat = Pleomorfa/sarkomatösa inslag (n = 3) och Ej PAD-verifierad diagnos (n = 115). Rökning är den största enskilda riskfaktorn för att utveckla lungcancer. Cirka 10% av patienterna som inrapporteras till registret har aldrig rökt. Inom undergruppen adenocarcinom, som är vanligast bland kvinnor, är andelen ickerökare större, motsvarande ca 17%. Bland patienter med småcellig lungcancer och skivepitelcancer tillhör det undantagen att patienten aldrig rökt. 5

14 Utredning för diagnos När man på lungkliniken har fått en remiss på en patient med misstanke om lungcancer, bör utredningen skötas enligt följande 2 Det bör inte gå mer än 7 dagar från det remissen kommit till lungkliniken och till första besöket. Det bör inte gå mer än 21 dagar från första besöket och till diagnosen lungcancer ställs och beslut om behandling tagits. Tiden från beslut om behandling till behandlingsstart bör inte överstiga 10 dagar. Genom att kontinuerligt följa utredningstiderna har den enskilda kliniken möjlighet till en intern kvalitetskontroll. Målsättningen är att detta gäller 80% av patienterna. Parallellt med primärtumörutredning görs operabilitetsbedömning och metastasutredning. En prioritering med tanke på eventuell förtur/extra förtur görs. Ny lungröntgen kan tas vid första besökstillfället. Man bör ha en egen ursprunglig bild att jämföra med under resten av sjukdomsförloppet. Bedömning av lungröntgen är patienten tekniskt operabel? Bedömning av patienten är patienten funktionsmässigt operabel? spirometri arbets-ekg artärgas eller pulsoxymetrivärde regional lungfunktion Hb, Ca/s, albumin, leverstatus Se Preoperativ funktionsbedömning, sidan 19. Tumörutredning Fiberbronkoskopi med provtagning för cytologisk eller PAD-diagnos px, borstprov, sköljvätska transbronkiell finnålspunktion av breddökat septum eller om tumören inte tycks vara slemhinnegenombrytande Noggrann palpation av lymfkörtelstationer. CT-thorax med snitt i buk ner t o m nedre njurpolen. För att stödja malignitetsmisstanke och stadieindelning kan PET/PET CT användas. Mediastinoskopi om lymfkörtlar i eller ovan carinanivå är > 1,0 cm och man bedömer patienten som en eventuell operationskandidat. 6

15 Om pleuravätska föreligger bör thorakocentes eller thorakoskopi utföras. Transthorakal finnål eller helst mellannålsbiopsi, CT-ledd eller via genomlysning. Thorakotomi om man trots utredning inte fått diagnos och malignitetsmisstanken kvarstår. Sputumcytologi kan tas om bronkoskopi ej planeras. Metastasutredning Primär lungcancer Noggrann palpation av lymfkörtelstationer. CT-thorax med snitt i buk ner t o m nedre njurpolen. Även PET/PET CT kan användas vid utredning. MRT eller ev skelettscint endast om patienten har skelettsmärtor. Hyperkalcemi är i sig ingen indikation för skelettscint. Ingen rutinmässig CT-skalle om patienten ej har CNS-symtom. Thorakocentes och/eller thorakoskopi om pleuravätska föreligger. Cristabiopsi eller sternalpunktion kan utföras för att verifiera metastasering. Metastas från annan misstänkt primärtumör Se nedan. Differentialdiagnos En solitär malign process i lungan kan vara primär lungcancer eller metastas av annan primärtumör. Misstanke på att en solitär tumör utgörs av en metastas är aktuell i första hand om det föreligger tidigare känd cancersjukdom. Särskilt om det gäller adenocarcinom finns frågan om det rör sig om metastas av extrapulmonell primärtumör. Metastas Primärtumörer som ofta metastaserar till lungan är lungcancer, kolorektal cancer, njurcancer, mammarcancer, malignt melanom, pancreascancer, gynekologisk cancer och sarkom. Värdefulla behandlingsmöjligheter kan finnas vid primärtumör i testis, thyroidea, mammae, gynekologisk cancer och vid maligna lymfom. Utredningen måste utesluta sådan behandlingsbar primärtumör. Histopatologi från resektion eller biopsi är vägledande. Immunohistokemi kan ge ytterligare information. Vid enstaka metastaser bör operation övervägas. CT av thorax och övre delen av buken kan påvisa multipla härdar och tydlig metastasbild. Genomgång av blodstatus, levervärden, serumalbumin och serumkalcium liksom naturligtvis klinisk undersökning kan tala för spridd sjukdom. 7

16 Om den sammantagna bilden talar för primär lungcancer och inga uppgifter talar emot kan vanligen diagnosen lungcancer anses säkerställd, även i fråga om pulmonellt adenocarcinom. Rundhärd En på lungröntgen påvisad rundhärd är en vanlig utgångspunkt för utredning med lungcancermisstanke. En liten rundhärd med mycket distinkt avgränsning ger en hög sannolikhet för benign genes, liksom inslag av förkalkningar. Exempel på benigna rundhärdar är hamartom, tuberkulom, vaskulit. Fleischner Society har utformat riktlinjer för hur man ska hantera en solitär rundhärd, se tabell i bilaga 2, sid 67. Observera att riktlinjerna gäller för män och kvinnor över 35 års ålder med ingen känd tidigare eller pågående cancer. Man har också gjort en indelning i låg- (aldrig rökare utan andra riskfaktorer) respektive högrisk (rökare eller andra riskfaktorer) grupp med olika handläggning. En oklar solitär rundhärd skall bedömas utifrån storlek, utseende och individuellt vad patienten har för riskfaktorer. Radiologisk bild med diffus, stråkig eller småtaggig avgränsning kan ge ett klart intryck av primär lungmalignitet. Om misstanken på malignitet finns och flerårig radiologisk observationstid saknas bör utredningen syfta till resektion. Det får avgöras i det enskilda fallet om det finns skäl att i utredningen innefatta transthorakal punktion. En sådan kan ge malignitetsdiagnos men det kan vara svårare att ställa kategorisk diagnos på benign förändring. Pleuravätska Exsudativ pleurit är ett symtom som ofta för patienten till utredning. Malign pleurit som debutsymtom kan vara metastasering från lungcancer, från annan primärtumör eller ibland primär malignitet i pleura, malignt mesoteliom. Cytologi på pleuraexsudat kan påvisa cancerceller. Den cytologiska bilden kan ge vägledning men histopatologisk diagnos bör eftersträvas. Sådan kan erhållas genom thorakoskopisk biopsi eller Abrams pleurabiopsi. Om utredning görs för att klarlägga en symtomlös primärtumör bör undersökningarna kunna motiveras av att ett positivt fynd medför behandlingsmöjlighet. Pleuravätska kan även vid lungcancer ha en icke malign orsak, exempelvis pleuropneumoni eller lungemboli. Mesoteliom Diagnos ställs genom PAD på px från pleura. Histopatologisk diagnos är svår vid malignt mesoteliom. Immunhistokemi är till hjälp. Vid misstanke på mesoteliom kan hyaluronsyra i pleuravätska provtas. Förloppet med lokalt invasivt växtsätt kan bekräfta mesoteliomdiagnos. Stadieindelning Som underlag till ett beslut om behandling är en noggrann stadieindelning av tumören av största vikt. Som underlag för denna används en TNM-klassifikation som beskriver primärtumörens utbredning (T), eventuella körtelmetastaser (N) samt förekomst av eventuell fjärrmetastasering (M). 8

17 TNM-klassifikationen beskriver tumörutbredningen före en eventuell operation. Klassifikationen beskriver ej vilka undersökningar som ska ingå som underlag för en klassificering vilket givetvis kan medföra skillnader mellan olika material. Vid genomgång av det regionala lungcancerregistret år 2006 inom Uppsala/Örebroregionen finner man att en basal utredning omfattande bronkoskopi, lungröntgen, CT-thorax samt undersökning av övre delen av buken i form av ultraljudsundersökning eller CT genomfördes i ca 80% av fallen. Efter en eventuell operation kan ytterligare information erhållas som antingen kan påvisa en minskad eller mer omfattande tumörutbredning än den kliniska TNM-klassificeringen. Denna anges då som ptnm. Efter en klassifikation enligt TNM grupperas de olika TNM kategorierna i olika stadier. Denna stadieindelning revideras med jämna mellanrum. Den senaste revideringen, 6:e upplagan, publicerades Enligt UICC kommer den sjunde upplagan av TNM klassifikationen publiceras i början av år , 4, 5, 6. Småcellig lungcancer Begränsad och utbredd sjukdom Indelning i begränsad respektive utbredd sjukdom har visat sig vara fördelaktig som grund för terapival och prognosbedömning. Begränsad sjukdom innebär tumör begränsad till en hemitorax, ipsilaterala hiluslymfkörtlar, ipsilaterala och kontralaterala supraklavikulära lymfkörtlar samt ipsilaterala och kontralaterala mediastinala lymfkörtlar. Pleural utgjutning bedöms som T4. Utbredd sjukdom innebär metastas i kontralaterala lungan eller fjärrmetastaser i organ såsom hjärna, skelett och lever. 9

18 KLASSIFICERING I T1 T2 T3 T4 bygger på TUMÖRSTORLEK tumörens diameter 3 cm > 3 cm ATELEKTAS som når hilus och omfattar segment eller lob hela lungan CENTRAL VÄXT i huvudbronk med tumörfri del 2 cm < 2 cm 0 cm carina, trakea och/eller inväxt i mediastinum cor, stora kärl PERIFER VÄXT engagemang av pleura visceralis parietalis malignt exsudat och/eller inväxt i bröstvägg diafragma perikard satellittumör inom samma lob ryggkota KLASSIFICERING I N0 N1 N2 N3 bygger på Fynd av regionala lymfkörtelmetastaser inga inom lunga ipsilaterala inkl carina Kontralaterala mediast hilus Kontralaterala mediast hilus supraclav o scal Figur 6. Tablå över hur T- och N-fynd påverkar TNM-klassificeringen. Det räcker med en egenskap i högre klass för att den ska bli gällande. Av M-klasser finns M0 och M1 för tumörer som ej har respektive har befunnits metastasera till andra organ som t ex lever, skelett eller hjärna eller till mer avlägsna lymfkörtlar än N-klassificeringen tar upp. (Reviderad efter Göran Hambræus). 10

19 M-Fjärrmetastaser MX M0 M1 Fjärrmetastasering ej bedömbar Inga fjärrmetastaser Fjärrmetastaser Kategori M1 kan specificeras ytterligare med följande beteckningar lunga PUL benmärg MAR skelett OSS pleura PLE lever HEP peritoneum PER hjärna BRA hud SKI lymfkörtlar LYM annan lokal OTH Stadieindelning I - IV M0 T1 T2 T3 T4 N0 IA IB IIB IIIB IV N1 IIA IIB IIIA IIIB IV N2 IIIA IIIA IIIA IIIB IV N3 IIIB IIIB IIIB IIIB IV IV IV IV IV M1 Stadieindelning av lungcancer baserad på TNM-klassificering. (Tabellen är reviderad efter Göran Hambræus) Övriga stadier Ockult cancer Stadium 0 TXN0M0 TisN0M0 11

20 TNM-klassifikation (Sixth edition 2002) T-Primärtumör TX T0 Tis T1 T2 T3 T4 Primärtumören ej bedömbar eller tumör påvisad genom förekomst av maligna celler i sputum eller bronksköljvätska men inte synlig med röntgenologiska metoder eller vid bronkoskopi. Ingen påvisbar primärtumör Carcinoma in situ Tumör med största diameter högst 3 cm, omgiven av lunga eller visceral pleura, utan bronkoskopiska belägg för växt proximalt om lobära bronker (d v s inte i huvudbronk eller stambronk) 1 Tumör med minst en av följande egenskaper ifråga om storlek eller utbredning största diameter mer än 3 cm engagerar huvudbronk eller stambronk minst 2 cm distalt om carina växer in i visceral pleura förenad med atelektas eller obstruktiv pneumonit som når hilusområdet men inte omfattar hela lungan Tumör av vilken storlek som helst som växer in i något (några) av följande bröstkorgsväggen (inklusive sulcus superiortumörer) diafragma mediastinala pleura parietala perikardiet eller tumör i huvudbronk mindre än 2 cm från carina utan engagemang av carina eller förenad med atelektas eller obstruktiv pneumonit som omfattar hela lungan Tumör av vilken storlek som helst som växer in i något (några) av följande mediastinum hjärta stora kärl trakea esofagus kotkropp(ar) carina eller tumör med malign pleural vätskeutgjutning 2 satellittumör inom samma lob Anm.1 Anm.2 Den ovanliga, ytligt växande tumör av vilken storlek som helst som har sin invasiva komponent begränsad till bronkväggen klassificeras också som T1, även om den proximalt når huvudbronk eller stambronk. Flertalet pleurala vätskeutgjutningar i samband med lungcancer beror på tumören. Det finns dock ett fåtal patienter hos vilka upprepade cytologiska undersökningar av pleuravätska inte visar några maligna celler, där vätskan inte är blodig och inte ett exsudat. Om så är fallet och man kliniskt bedömer att vätskan inte är tumörbetingad bör man bortse från den vid stadieindelningen och klassificera patienten som T1, T2 eller T3. N-Regionala lymfkörtlar NX N0 N1 N2 N3 Regionala lymfkörtlar ej bedömbara Inga regionala lymfkörtelmetastaser Metastasering till ipsilaterala peribronkiella lymfkörtlar och/eller ipsilaterala hiluslymfkörtlar inklusive direkt inväxt Metastasering till ipsilaterala mediastinala och/eller subcarinala lymfkörtlar Metastasering till kontralaterala mediastinala lymfkörtlar, kontralaterala hiluskörtlar, ipsi- eller kontralaterala skalenuskörtlar eller supraklavikulära lymfkörtlar 12

21 Morfologisk bedömning Inom ramen för tumörutredningen skickas provmaterial till patolog/cytologavdelningen för cytologisk och/eller histopatologisk undersökning. Cytologiskt provmaterial kan utgöras av borstprov, bronksekret, bronksköljvätska, pleuravätska och finspetspunktat. Histologiskt provmaterial består av provexcisioner ( px ) och s k mellannålsbiopsier, samt ibland även av lymfkörtlar. Korrekt hantering och fixering av provmaterial är därvid en förutsättning för den mikroskopiska bedömningen. Den morfologiska diagnosen blir sedan ofta kategorisk, ibland endast sannolik, men nästan alltid vägledande. Man strävar efter en så exakt benämning av tumörtypen som möjligt, d v s som provmaterialet tillåter, men i den kliniska vardagen är carcinom av icke småcellig typ, en ganska vanlig diagnos i utredningsfasen. Immunohistokemiska färgningar används vid behov på histologiskt provmaterial för att bekräfta eller stödja en morfologisk bedömning, exempelvis prostataspecifika markörer eller hormonreceptormarkörer vid misstanke på metastas från en prostata- respektive mammarcancer. I samband med en thorakotomi eller thorakoskopi sänds ibland även vävnad under pågående operation till patologavdelningen för mikroskopisk analys, s k fryssnittsundersökning. Det kan röra sig om px från tumör när diagnos ej erhållits preoperativt eller om en lymfkörtel med frågeställningen metastas, eller om vävnad från resektionsranden i bronken med frågeställningen tumörfri resektionsrand, vid en lungresektion. Fryssnittstekniken ger en annorlunda snittkvalitet som visserligen begränsar bedömningen, men som brukar vara tillräcklig vid frågeställningarna i den akuta situationen. Operationspreparaten skickas sedan så snabbt som möjligt ofixerade ( torra ) till patologavdelningen. Detta möjliggör tillvaratagande av färsk tumörvävnad för eventuell kompletterande specialanalys, t ex DNA-mätning eller kartläggning av cytostatikaresistens, men även för nedfrysning i s k tumörbank. Lungresektaten ska skickas intakt (d v s icke inskuret) tillstånd. Detta för att möjliggöra en sanningsenlig bedömning av tumörens läge, särskilt relationen till viscerala pleura. Resektaten fixeras därefter i formalin, då helst endobronkiellt. Den slutliga rapporten, d v s den patologiska-anatomiska diagnosen (PAD), innefattar en makroskopisk beskrivning med uppgift om resektattyp tumörens läge i relation till pleurayta resektionsränder tumörens storlek med största diametern Det är väsentligt att undersöka en tillräcklig mängd tumör (minst en cm stor vävnadsbit per centimeter tumör), gärna i s k storsnitt. Dessutom bör alla peribronkiella lymfkörtlar analyseras. Den mikroskopiska beskrivningen innehåller uppgift om histopatologisk tumörtyp differentieringsgrad eventuell kärlinväxt relationen till pleura spridning till lymfkörtlar och eventuell periglandulär tumörinfiltration 13

22 Slutligen görs även en uppskattning angående operationens radikalitet. Vanligast förekommande tumördiagnoser inom lungresektat är skivepitel- och adenocarcinom, men även carcinoider förekommer. Inom ramen för pågående studier kompletteras undersökningen med vissa immunohistokemiska markörer på alla opererade fall. Histologisk klassifikation av lungcancer 1 Skivepitelcancer 2 Småcellig cancer 3 Adenocarcinom 4 Storcelligt carcinom 5 Adenoskvamöst carcinom Huvudgrupper 6 Carcinom med pleomorfa, sarkomatoida eller sarkomatösa inslag 7 Carcinoidtumörer 8 Carcinom av spottkörteltyp 9 Carcinom UNS Baserat på: Histological Typing of Lung and Pleural Tumors. WHO, 3rd Ed. Springer

23 Behandling Småcellig lungcancer (SCLC) Småcellig lungcancer (SCLC) orsakar ca 17% av all lungcancer i Uppsala/ Örebroregionen. I Sverige är incidensen ca 550 fall per år. Hälften av patienterna med småcellig lungcancer (50% i Uppsala/Örebroregionen ) är under 70 år och ca 55% av patienterna har vid diagnosen spridd sjukdom, extensive disease, stadium IV och mycket få har stadium I eller II sjukdom (5% respektive 2%). SCLC karaktäriseras av snabb tumörproliferation och tidig utveckling av metastaser vilket förklarar varför sjukdomen i allmänhet är avancerad vid tiden för diagnos. Enbart kirurgi botar mycket få patienter, men sjukdomen svarar hos 70-90% av patienterna på kemoterapi som sedan 20 år är grunden för terapin. Medianöverlevnaden vid obehandlad SCLC är ca 3 månader, men efter standardbehandling ca månader för patienter med stadium I - III ( Limited disease ) och 8-10 månader för dem med stadium IV ( Extensive disease ). Standardkemoterapin är platinumkombinationer (cisplatin eller paraplatin) i kombination med etoposid. Tillägg av strålbehandling mot primärtumören ökar 3-årsöverlevnaden med ca 5% i absoluta tal hos patienter med stadium I - III från 9% utan strålning till 14% med strålning (p = 0,001) 11, men har ingen effekt hos patienter med stadium IV. Dock är 5-årsöverlevnaden endast 5-10% vid stadium I - III och 1-2% vid stadium IV. Under många år, från införandet av cytostatikabehandling under 70-talet har överlevnadssiffrorna stått relativt konstanta. Många olika försök har gjorts att modifiera terapin för att förbättra överlevnaden. Man har studerat olika kombinationer av cytostatika, dosintensitet, varierande antal kurer, alternerande regimer, tillägg av strålbehandling, variationer på sättet att kombinera cytostatika och strålning, profylaktisk kraniell bestrålning (PCI) och tillägg av underhållsterapi till patienter som gått i komplett remission. Kirurgi bör övervägas vid selekterade fall. Vad gäller strålbehandlingen har försök till förbättringar gjorts. De kanske mest lovande resultaten har uppnåtts hos patienter med stadium I, II och III, genom tidig strålbehandling mot primärtumören, given i anslutning till den första eller andra cytostatikakuren. Två material omfattande ca 150 respektive 300 patienter har med detta upplägg visat 5-årsöverlevnad på 20% respektive 26% 25, 26. Vidare har en randomiserad studie där en slutdos motsvarande 45 Gy antingen gavs som dagsdoser en (1,8 Gy) eller två gånger dagligen (2 x 1,5 Gy) visat på en signifikant bättre 2-årsöverlevnad då strålbehandlingen gavs två gånger dagligen 29. Denna studie har dock kritiserats då den biologiskt jämförbara dosen blir högre vid strålbehandling givet två gånger dagligen. Hypotetiskt har den goda effekten av strålbehandling förklarats med att den slagit ut cytostatikaresistenta kloner, som därigenom inte kunnat utvecklas till att efterhand dominera tumören. Profylaktisk hjärnbestrålning har tidigare givits till patienter, såväl i limited disease (LD) som extensive disease (ED). De patienter som uppnår en CR där man inte ger profylaktiskt hjärnbestrålning har en risk motsvarande 50-80% att utveckla hjärnmetastaser inom 2-3 år. Dessutom har de en risk motsva- 15

24 rande 15% att få hjärnmetastaser som första eller enda recidiv. Profylaktisk hjärnbestrålning till de som uppnått CR har i en meta-analys visat att överlevnaden för patienter med LD ökar från 15% till 20% samt att andelen patienter som utvecklar hjärnmetastaser minskar från 59% till 33% 30. En nyligen publicerad studie 31 vid extensive disease inkluderande 286 patienter med någon form av respons, d v s inte bara patienter med CR utan även patienter med vilken respons som helst, även med minor respons, under primär cytostatikabehandling. Dessa patienter randomiserades till PCI eller expektans. Studien visade att andelen patienter som utvecklade hjärnmetastaser minskade från 40% för gruppen utan strålbehandling till 15% för den som fick strålbehandling. Vidare ökade ett-årsöverlevnaden från 13% till 23%. Denna studie innebär att praxis bör förändras såtillvida att alla patienter med ED som har någon form av respons på given behandling bör erhålla PCI, och inte som idag endast de med komplett respons. Neurotoxicitet i form av bland annat minnesfunktioner har diskuterats vid PCI. I flera studier där man har studerat detta prospektivt har man funnit att upp mot 40% av de i gruppen med diagnosticerad SCLC, även innan någon behandling hade givits, hade en försämrad förmåga jämfört med matchade kontroller 32. Någon ytterligare försämring sågs ej efter ytterligare behandling 33. Förslagsvis ges PCI med 2 Gy fraktioner till en slutdos motsvarande 30 Gy. Beträffande valet av cytostatikakombinationer har väsentligen två huvudtyper av kombinationer använts, doxorubicinbaserad eller platinumbaserad. Väsentligen samma resultat beträffande respons och överlevnad har erhållits med båda typerna. Försök att alternera en doxorubicinkombination med en platinumkombination har gjorts eftersom det tycks föreligga en begränsad korsresistens mellan grupperna och responser är möjliga att uppnå med den andra kombinationen hos patienter som progredierar på någon av dem. Försök med sådan s k alternerande terapi har givit skiftande resultat, men huvudsakligen negativa även om vissa studier har talat för att det är av värde 21. Det finns idag nyare cytostatika, t ex topotecan, irinotecan och taxoiderna, som har hög aktivitet vid SCLC och som är föremål för studier. En studie där cisplatin + etoposid jämfördes med cisplatin + irinotecan avbröts i förtid då den visade på en signifikant förbättrad medianöverlevnad för den sistnämnda gruppen 34. Därefter har ytterligare några studier med samma upplägg publicerats som dock inte kunde upprepa de goda resultaten från den studien (Hanna et al). Nyligen redovisades dock en svensk-norsk studie som jämförde carboplatin + etoposid med carboplatin + irinotecan vid extensive disease. Denna studie visade på en förbättrad överlevnad för carboplatin + etoposid. Denna studie har dock blivit diskuterad då den använde sig av per oralt etoposid i något lägre dos än brukligt. Topotecan i kombination med Cisplatin har visat sig vara jämförbart med standardbehandlingen Cisplatin/- Etoposid vid ED (Eckard JCO 2006), vidare har oralt Topotecan visat sig bättre än BSC vid second line behandling (O Brien JCO 2006) och Topotecan är den enda singeldrog behandlingen som är godkänd av FDA i USA för behandling av recidiverande SCLC. Av taxanerna paclitaxel och docetaxel är det den förstnämnda som framförallt har studerats. I en stor randomiserad studie 22 har tillägget av paclitaxel till standardbehandling studerats. Resultatet visade på samma effekt men mer toxicitet för tillägget med paclitaxel. Beträffande kombination av carboplatin och etoposid har försök gjorts att öka effektiviteten genom tillägg av ifosfamid, och Smith et al uppnådde med 16

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Lungcancer Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Mortalitet och incidens I Sverige 3 500 personer får lungcancer varje år, vilket gör den till den 5:e vanligaste cancer. Incidensen har stabiliserats bland

Läs mer

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT och lungcancer Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lungcancerincidens Sverige 1970-2012 Nya fall och mortalitet per 100 000 Trend 10 år: -1,4 %/år (M) +1,2 %/år (K) Källa:

Läs mer

Behandling av SCLC. Sverre Sörenson Inst. för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet i Linköping och Medicinkliniken Ryhov, Jönköping

Behandling av SCLC. Sverre Sörenson Inst. för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet i Linköping och Medicinkliniken Ryhov, Jönköping Behandling av SCLC Sverre Sörenson Inst. för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet i Linköping och Medicinkliniken Ryhov, Jönköping Mediastinalt oat-cellsarkom Oat-cellcancer Småcellig anaplastisk cancer

Läs mer

Peniscancer- ovanligt

Peniscancer- ovanligt Peniscancer- ovanligt 100 män per år får diagnosen invasiv peniscancer i Sverige. (+40 fall av carcinoma in situ). Över 9000 män får diagnosen prostatacancer. 21 män avlider i snitt varje år av peniscancer.

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 UROGENITALA TUMÖRER Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013 Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 Blåscancer Incidens Män 30/ 100 000 Kvinnor 10/100 000 Utgör sammanlagt

Läs mer

Lungcancer klinik och utredning

Lungcancer klinik och utredning Lungcancer klinik och utredning Bengt Bergman, docent, överläkare Lungmedicin SÄS + SU Radiologikurs 2014-10-14 Åldersstandardiserad incidens Trend 10 år: -0,9%/år (M) +2,2%/år (K) Källa: Cancer Incidence

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Lungcancer incidens. Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004)

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Lungcancer incidens. Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004) Lungcancer Ronny Öhman Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund Lungcancerstatistik Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004)

Läs mer

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Fördelning i olika åldrar. Lungcancer incidens. Fråga: Hur många får lungcancer varje år?

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Fördelning i olika åldrar. Lungcancer incidens. Fråga: Hur många får lungcancer varje år? Fråga: Hur många får lungcancer varje år?? Lungcancer Martin Wallberg Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund 1. 1500 2. 2500 3. 3500 4. 4500 1 2 Lungcancerstatistik 3500 3000

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Lungcancer. Ulrica Forslöw Lungonkologiska enheten Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Lungcancer. Ulrica Forslöw Lungonkologiska enheten Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Lungcancer Ulrica Forslöw Lungonkologiska enheten Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Disposition Orsaker Epidemiologi Typer av lungcancer Symtom Utredning Behandling Prognos ORSAKER Rökning 85-90%

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca 42 % Corpuscancer ca Ovarialcancer ca 785. Cervixcancer ca 439

Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca 42 % Corpuscancer ca Ovarialcancer ca 785. Cervixcancer ca 439 Corpuscancer ca 1325 Ovarialcancer ca 785 Borderline 222 Cervixcancer ca 439 Vulvacancer ca 129 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 42 Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden Page 1 of 5 Startsidan 2007-04-22 Esofaguscanceri faktorer som påverkar överlevnaden Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin

Läs mer

Utredning av misstänkt lungcancer

Utredning av misstänkt lungcancer Utredning av misstänkt lungcancer Avd. för och Allergologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utredningsschema vid Lungcancer Symptom Klinisk bild Lungcancermisstanke Lungröntgen Remiss Diagnostik Metastaser

Läs mer

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret För Sydöstra Sjukvårdsregionen Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel 018-15 19 10 Layout:

Läs mer

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne Labprocess kolorektala cancerpreparat Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi patologi, Patologi Labmedicin Skåne Kolorektal cancer Labprocess Kolorektal cancer 617 operationspreparat i Region

Läs mer

Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer

Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer Non invasiv staging anamnes Symptom Viktminskning Fokal skelettal eller muskuloskelettal smärta Huvudvärk Syncope Kramper Svaghet arm/ben Mental förändring Noninvasive

Läs mer

Cervixcancer Henrik Falconer, docent 2016

Cervixcancer Henrik Falconer, docent 2016 Cervixcancer Henrik Falconer, docent 2016 Cervixcancer i världen Cervixcancer i världen Fjärde vanligaste kvinnliga cancern i världen Femte dödligaste cancern Ca 470000 fall 2008, 250000 dödsfall Globalt

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Vård vid astma, allergi, KOL & övriga lungsjukdomar. Lungcancer. Martin Wallberg Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund

Vård vid astma, allergi, KOL & övriga lungsjukdomar. Lungcancer. Martin Wallberg Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund Lungcancer Martin Wallberg Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund 1 Lungsektionen SUS Tx AVD 1 CF HYPOVENT AVD 3 INTERVENTION MOTT-L THX-ONK MOTT-M THX-ONK ALLERGI 2 Hur många

Läs mer

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450 Corpuscancer ca 1300 Ovarialcancer ca 800 Borderline 200 Cervixcancer ca 450 Vulvacancer ca 125 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 40 Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca

Läs mer

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret 2014 Kontaktsjuksköterska Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet. Har ett tydligt skriftligt uppdrag. Datum när patienten

Läs mer

Lungcancer. Gunnar Wagenius oktober 2008

Lungcancer. Gunnar Wagenius oktober 2008 Lungcancer Gunnar Wagenius oktober 2008 1 Tre fall 67-årig lantbrukare. Rökare. Bröstsmärtor misstänkt hjärtinfarkt. Lokaliserad lungcancer. 70-årig akademiker. Rökare. Blodiga upphostningar, bröstsmärtor.

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår tom 2014. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår tom 2014. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår tom 214 Uppsala-Örebroregionen Okt 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår tom 214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Gastroesofageal cancer - onkologiska aspekter

Gastroesofageal cancer - onkologiska aspekter Gastroesofageal cancer - onkologiska aspekter David Borg Anders Johnsson Skånes onkologiska klinik 2014-10-06 Multi Disciplinär Tumörkonferens (MDT) Terapibeslut tas, baserat på Tumörtyp Histologi Stadium

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Giltighetstid 2013-06-01 2014-12-31 Regionala arbetsgruppen för Gynekologisk

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Maligna lymfom Tumörform i lymfkörtelsystemet och/eller benmärg/mjälte Både B-ochT-lymfocyter Kan växa extranodalt,

Läs mer

TNM vid lungcancer Hur gör vi i Göteborg? Lisbeth Denbratt Överläkare,Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

TNM vid lungcancer Hur gör vi i Göteborg? Lisbeth Denbratt Överläkare,Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset TNM vid lungcancer Hur gör vi i Göteborg? Lisbeth Denbratt Överläkare,Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset TNM ctnm - klinisk ptnm patologisk rtnm radiologisk? TNM I Göteborg är det endast

Läs mer

Lungcancer. Maria Öhman Lungmedicin US 2010. Bild höger myseek.info, vänster medline

Lungcancer. Maria Öhman Lungmedicin US 2010. Bild höger myseek.info, vänster medline Lungcancer Maria Öhman Lungmedicin US 2010 Bild höger myseek.info, vänster medline Bindningar eller Jävsförhållanden Ingenting Mål Epidemiologi Etiologi Symptom Klassiska manifestationer Epidemiologi Sett

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

F-FDG PET-CT i klinik. Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

F-FDG PET-CT i klinik. Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala 18 F-FDG PET-CT i klinik Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION Positronannihila+on Positron 511 kev foton + 511 kev foton - - Elektron Coincidence

Läs mer

THORAXRADIOLOGI. Aktuella ämnen: Lungtumörer. och metastaser. Metoder för f r utredning. Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar

THORAXRADIOLOGI. Aktuella ämnen: Lungtumörer. och metastaser. Metoder för f r utredning. Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar THORAXRADIOLOGI Fredrik Ahlfors Specialistläkare Thoraxradiologi, SU/Sahlgrenska Aktuella ämnen: Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar KOL/emfysem Bronkiektasier Interstitiella lungsjukdomar Tumörer

Läs mer

Lungcancer. SK-kurs thoraxradiologi 2016 Bengt Bergman

Lungcancer. SK-kurs thoraxradiologi 2016 Bengt Bergman Lungcancer SK-kurs thoraxradiologi 2016 Bengt Bergman Antal nya fall Åldersstandardiserad incidens Nya LC-fall - åldersfördelning Nya LC-fall 2005-14 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 Män Kvinnor 1

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Regionalt vårdprogram. vid Lungcancer

Regionalt vårdprogram. vid Lungcancer Giltigt till 081231 Regionalt vårdprogram vid Lungcancer Utarbetat av Christer Sederholm Överläkare Fastställt av AnnSofie Sommer Klinikchef Fastställt datum Giltigt till Diarie nummer Utgåva nr 071016

Läs mer

Ortopedisk onkologi. cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150

Ortopedisk onkologi. cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 Ortopedisk onkologi cancer 50 000 metastaser 25 000 skelettmetastaser 10 000 skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 57-årig frisk sjukvårdsbiträde 2 månaders anamnes på belastningssmärta vänster lår. finnålspunktion

Läs mer

R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M / R I K T L I N J E R 2 0 0 4. Lungcancer ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN

R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M / R I K T L I N J E R 2 0 0 4. Lungcancer ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M / R I K T L I N J E R 2 0 0 4 Lungcancer ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Tyreoideacancer. Tyreoideacancer. Incidens 4-5/ (kvinnor 2:1) God prognos = många pat med risk för recidiv. Incidensökning orsaker?

Tyreoideacancer. Tyreoideacancer. Incidens 4-5/ (kvinnor 2:1) God prognos = många pat med risk för recidiv. Incidensökning orsaker? Tyreoideacancer Tyreoideacancer Incidens 4-5/100.000 (kvinnor 2:1) God prognos = många pat med risk för recidiv Incidensökning orsaker? 1 Tyreoideacancer Incidens 4-5/100.000 (kvinnor 2:1) God prognos

Läs mer

Pancreascancer -onkologisk behandling

Pancreascancer -onkologisk behandling Pancreascancer -onkologisk behandling 140307 Margareta Heby Skånes onkologiska klinik Tumörer i pancreas Duktal pancreascancer > 90% Distal choledochuscancer Periampullär cancer Duodenal cancer Lymfom

Läs mer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Lungcancer stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 14 Sept 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen

Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen Histologi Molekylär diagnostik Funktionsstatus Första linjens behandling CT (thorax & övre buk) efter 4:e kuren eller

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Vårdprogram för lungcancer

Vårdprogram för lungcancer Vårdprogram för lungcancer Utredning och behandling av lungcancer i södra sjukvårdsregionen Sydsvenska lungcancergruppen 2011 Vårdprogrammets giltighetstid: 2011 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Rekommendationer lokalt avancerad NSCLC

Rekommendationer lokalt avancerad NSCLC Patient 1 lokalt avancerad NSCLC Rekommendationer lokalt avancerad NSCLC Utredning med PET CT och CT/MR hjärna Stråldos > 66 Gy Konkomitant cisplatin baserad kemoterapi Vilka kriterier skall vi ha för

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Del 3_12 sidor_20 poäng

Del 3_12 sidor_20 poäng Del 3_12 sidor_20 poäng En 72-årig man söker på distriktsläkarmottagningen för blod i avföringen. Sedan en tid tillbaka har han noterat blod när han torkat sig och han tror han har hemorrojder, han har

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Kirurgisk stadieindelning av ovarialcancer enligt FIGO (1988) A B C I IA IB IC A B C V Tumören är begränsad till

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Del 3_5 sidor_12 poäng

Del 3_5 sidor_12 poäng En 27-årig kvinna är remitterad till endokrinkirurgmottagning från hennes familjeläkare pga en knöl till höger på halsen. Patienten är orolig pga knölen, som upptäcktes för 3 månader sedan och som nu har

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Presentation av huvuddragen SFOG-veckan Kristianstad 2012 Redaktionskommitten: Elisabeth Åvall Lundqvist Angelique Flöter Rådestad Bengt Tholander Bakgrund alla

Läs mer

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Dr Åke Berglund, Onkologen Akademiska Sjukhuset i Uppsala, talar om Onkologisk behandling samt livsstilsfaktorer. Dr Torbjörn Sakari och Stomisköterska

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Endoskopiskt Ultraljud. Ronny Öhman Överläkare Lung och Allergisjukdomar Universitetssjukhuset i Lund

Endoskopiskt Ultraljud. Ronny Öhman Överläkare Lung och Allergisjukdomar Universitetssjukhuset i Lund Endoskopiskt Ultraljud Ronny Öhman Överläkare Lung och Allergisjukdomar Universitetssjukhuset i Lund Endobronkiellt Ultraljud Begrepp och förkortningar: EBUS: Endobronkiellt Ultraljud EUS: Endoskopiskt

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Gastrointestinal cancer

Gastrointestinal cancer Gastrointestinal cancer Esofagus, ventrikel, tunntarm, pancreas, lever, gallvägar, colon, rectum, anus 9.000 fall/år i Sverige 6.000 dödsfall/år april-07 Åke Berglund Övre Gastrointestinal cancer Esofagus,

Läs mer

Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling

Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling Pernilla Dahm Kähler Överläkare, Med Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Regional Processägare Ovarialcancer / Medlem Nationell Ovarialcancer VP Sahlgrenska

Läs mer

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten?

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL + Läkemedelsverket Livlinan!? FEV 1 /FEV 6 -mätning

Läs mer

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi Urogenital PET/CT SK-kurs i Urogenital Radiologi Johan Fredén Lindqvist, Nuklearmedicin, Sahlgrenska 2015-11-20 PET / CT positron-emissions-tomografi Vi kör en PET PET/CT (hybrid imaging) FDG (fluoro-deoxy-glukos)

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

VÅRDPROGRAM MESOTELIOM

VÅRDPROGRAM MESOTELIOM VÅRDPROGRAM MESOTELIOM Mesoteliom kommer att vara ett fortsatt problem i sjukvården, trots begränsningar i asbestanvändningen. Beroende på den långa latensen innan sjukdomen dyker upp, förväntas cirka

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Respirationsfysiologi

Respirationsfysiologi Respirationsfysiologi Thoraxradiologikurs 161018 Per Nivedahl Vårdenhetsöverläkare Lung- och arbetsfysiologi Klinisk Fysiologi SU Obstruktivitet låga forcerade exspiratoriska flöden astma, KOL, bronkiolit.

Läs mer

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet Onkologi Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet 2017-10-10 Onkologi Onkos = klump Logos = lära Cancer Epidemiologi statistik Patofysiologi vad är cancer? Symptom Diagnos

Läs mer

The tissue is the issue eller No meat no treat. Diagnostik och behandling av lungcancer Kandidatundervisning

The tissue is the issue eller No meat no treat. Diagnostik och behandling av lungcancer Kandidatundervisning The tissue is the issue eller No meat no treat Diagnostik och behandling av lungcancer Kandidatundervisning 161013 Lungcancer Utredning Kort om behandling Symtom Några korta fallbeskrivningar 2 Föreläsningens

Läs mer

Anatomi i vardagen - inklusive basal lungtolkning

Anatomi i vardagen - inklusive basal lungtolkning Anatomi i vardagen - inklusive basal lungtolkning Lisbeth Denbratt Överläkare, Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ett sätt att bedöma en lungröntgenbild 1 Allmänt intryck 2 Diafragmavalv

Läs mer

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Tjock- och ändtarmscancer i Sverige 2014 6 297 nya fall tredje vanligast 9,8 % av alla tumörer Ökande incidens i de flesta länder Minskande mortalitet

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad Regelverk för anmälan via kvalitetsregisterblanketten eller via cancer anmälningsblanketten Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet Nedanstående tabell anger inklusionskriterier

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer Standardiserat vårdförlopp (SVF) Bröstcancer 3 stora organisatoriska förändringar Bröstkirurgin i länet samlad till Ryhov Poliklinisering av kirurgi Införande av SVF 2016-04-25 Vårdförlopp Bröstcancer

Läs mer

Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av

Läs mer

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Knöl på halsen HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Patientfall1 62 årig kvinna Tidigare sjukdomar: hypertoni,astmabesvär Aktuellt: lufthunger i liggande, sväljningsbesvär Status? Vad kan det vara?

Läs mer

Urothelial cancer Icke muskelinvasiv sjukdom

Urothelial cancer Icke muskelinvasiv sjukdom Urothelial cancer Icke muskelinvasiv sjukdom Camilla Thellenberg Karlsson Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Kalmar 2017-02-09 Kliniskt besvärligt sjukdomspanorama relativ banal sjukdom som ofta recidiverar

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014 Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer