Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström"

Transkript

1 Sammanställning av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

2

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND PÅ VÄG MOT PROCESSEN TILLSAMMANS MOT FRAMTIDEN SAMMANSTÄLLNING MEDBORGARDIALOGER FÖRKORTNING/TILLFÄLLEN/TYP AV TILLFÄLLE FOKUSOMRÅDE 1: KOMPETENS & SYSSELSÄTTNING RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS KOMPETENS OCH SYSSELSÄTTNING ALLA INKOMNA KOMMENTARER KOMPETENS OCH SYSSELSÄTTNING FOKUSOMRÅDE 2: GRUNDLÄGGANDE SERVICE RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS GRUNDLÄGGANDE SERVICE ALLA INKOMNA KOMMENTARER GRUNDLÄGGANDE SERVICE FOKUSOMRÅDE 3: KOMMUNIKATIONER RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS KOMMUNIKATIONER ALLA INKOMNA KOMMENTARER KOMMUNIKATIONER FOKUSOMRÅDE 4: LEVNADSMILJÖ & UPPLEVELSER RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS LEVNADSMILJÖ & UPPLEVELSER ALLA INKOMNA KOMMENTARER LEVNADSMILJÖ & UPPLEVELSER... 97

4 1 Bakgrund 1.1 På väg mot 2030 För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar måste vi växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet där vi tar fram en strategi och plan för hur vi ska bli fler och vara en attraktiv plats att bo och verka på. Skellefteå, liksom många andra kommuner, står införstora utmaningar. I grunden handlar det om demografi, det vill säga vår befolkningssammansättning. Sedan 90-talet har Skellefteås befolkning minskatsamtidigt som åldern på de som bor i kommunen blivit högre. En viktig utmaning som vi måste hantera är därför hur vi i framtiden ska kunna upprätthålla en god välfärd och samhällsservice när den andel avbefolkningen som ska stå för våra skatteintäkter ständigt minskar. Ambitionen är att genomföra det viktiga arbetet med Skellefteå 2030 på ett involverande och inspirerandesätt, där öppenhet och dialog genomsyrar processen. Vi vill därför möta dagens och morgondagens Skelleftebor i många olika forum för att frigöra de idéer och den handlingskraft som finns inneboende i alla. I arbetet vill vi även bidra till att höja kunskapsnivån och engagemanget hos alla intresserade och göra dem tillviktiga medspelare i Skellefteås strategiarbete. Det är Skellefteå kommun som har initierat arbetet och tagit fram en grund till strategi. Den ska vi nu tillsammans alla invånare se till att utveckla och vässa. Bilden av Skellefteå är viktig för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. Därför är det enormt betydelsefullt att den bild vi beskriver och sprider sinsemellan och till omvärlden, vårt platsvarumärke och gemensamma identitet, inte bygger på särintressen. Där alla kan känna sig inkluderade kan vi skapa förutsättningar för att så många krafter som möjligt samverkar för att göra Skellefteå ännu tydligare och attraktivare. Resan har bara börjat. 1.2 Processen Etapp 1 Kunskapsutbyte vår 2014 Här påbörjar vi ett samtal kring framtidsfrågor och skapar ett team av drivna, intresserade Skelleftebor som vill delta, påverka och fungera som stöd i arbetet. I öppna och uppsökande möten diskuterar vi fokusområden och prioriteringar för framtiden. En förhoppning är att vi utvecklar fokusområdena och fastställer en samsyn på var Skellefteå befinner sig, och vad som krävs för att nå målen. Etapp 2 Strategi/dialog höst 2014 I den andra delen av arbetsprocessen vill vi öppna för ytterligare dialog och samverkan. Här kommer analyser, idéer och kunskap att brytas ner till en strategi som ska leda oss in i det operativa framtidsarbetet. Denna strategi kommer att förankras och diskuteras, och en plan kring vem som ansvarar för vilka delar i kommande arbete påbörjas. Etapp 3 Beslut och genomförande 2015 och framåt I den tredje etappen går vi från ord till handling. Här kommer vi tillsammans att säkerställa att våra mål uppfylls och att den väg vi har valt i strategin följs. Naturligtvis kommer arbetet över tid att behöva utvärde-

5 ras och kanske förändras. Det är därför vi måste se arbetet som en process där vi delar synen på problem och möjligheter och är öppna för olika infallsvinklar. 1.3 Tillsammans mot framtiden Att utveckla en plats sker inte över en natt. Men någonstans måste man börja. Någonska ta initiativet, sedan ska det utredas och beslutas. Vill man göra ett bra jobb är det dessutom viktigt att ha frågan väl förankradhos alla. För det angår alla. Ett sätt är att bege sig ut på turné för att väcka engagemang. Det är precis vad en grupp tjänstemän och politiker inom Skellefteåkommun gjort, och gensvaret är enormt. Jag är otroligt glad att så många engagerar sig. Det har varit mycket folk på allamöten, säger Moa Hedström, som leder Skellefteå 2030-kontoret. Mellan januari och mars ägde ett antal så kallade framtidsworkshopsrum i Skellefteå och i serviceorterna runt om i kommunen. Över 900 personer deltog och på agendan stod Skellefteå 2030, det största gemensammaframtidsarbete som genomförts i Skellefteå. Syftet var att på riktigt få igång en dialog och ett engagemangmed lokalbefolkning, näringsliv, föreningsliv, politiker och tjänstemän om vår framtid hur vi ska skapa en ännu attraktivare plats med fler invånare. Viktigt att prioritera Delegationen på plats presenterade situationen i Skellefteå, hur det såg ut i går, hur det ser ut i dag och hur det kommer att se ut i morgon om ingenting görs. Som ett underlag till diskussionerna hade fyra fokusområden (kompetens/sysselsättning, levnadsmiljö/upplevelser, grundläggande service och kommunikationer)förberetts under hösten, där man från kommunenshåll definierat vilka styrkor och utmaningar Skellefteå har inom respektive områden. Vi har läst och beställt rapporter om hur Skellefteå utvecklas i förhållande till världen i övrigt, mot andrastäder, regionalt och nationellt. Vi har undersökt vilka trender som råder och tagit del av mycket forskning. Vi har även pratat internt inom förvaltningarna om vad som är våra styrkor och svagheter. Baserat på det har vi valt ut fokusområdena, säger Moa Hedström (t.v.). Varje fokusområde är i sig komplext och har en mängd olika beståndsdelar som tas upp till diskussion. Vilka delar som är viktigast att arbeta medmåste vi alla vara med och bestämma. Fokusområdena som vi har lyft fram är vad vi frånkommunens håll tycker är viktigt att prioritera och att använda oss av som underlag i diskussionerna. Men vi tänker inte att det är allt. Det handlar om ett kunskapsutbyte och vi är sugna på att höra folks åsikter för att utveckla fokusområdena, säger Moa. Och åsikter har de fått. Träffarna har varit väl besökta och kännetecknats av en god stämning med bra samtal och relevanta diskussioner.

6 Många är också frustrerade, men inte uppgivna. Vi har fått in otroligt många konstruktiva och kloka tankar om hur man bör agera, säger Moa som inte vill påstå att något område varit mer dominerande än andra. Generellt sett har möten utanför centrala stan lockat fler, sett till folkmängden. I Jörn kom nästan 100 personer! Jag kan tänka mig att mycket har förändrats där. De ser kanske effekten av urbaniseringen tydligare än på andra håll och blir därmed mer angelägna att engagera sig. Stort engagemang Viljan att bidra är stor, vilket märks inte minst i det massiva material som samlats in under träffarna. Vid varje möte har man dessutom ställt en avslutande fråga som folk besvarat via mentormeterknappar: Kan du tänka dig att engagera dig ytterligare för Skellefteås framtid? 97 procent av de svarande är positiva till det. Det är väldigt roligt, för en kommunorganisation kan och bör inte ensam utveckla en plats, det här arbetet måste göras av oss alla under lång tid, säger Moa och fortsätter: Nästa steg i 2030-kontorets arbete är nu att sammanställa och analysera alla de kommentarer som kommit in. Analysen görs tillsammans med experter från både Skellefteå och andra delar av Sverige. I höst får alla Skelleftebor möjlighet att tycka till om analysen. Även om de öppna mötena varit framgångsrika med stor uppslutning och en väldigt jämn könsfördelning har det visat sig svårt att nå vissa grupper. Inte minst de åtråvärda åringarna, som framtidsarbetet tillstora delar handlar om, har varit underrepresenterade. En av de grupper som är svårast att nå är småbarnsföräldrar. De har inte tid. Då har vi försökt komma dit de är, bland annat har vi besökt Leos lekland och öppna förskolan på Anderstorp. Men vi har även varit på ställen som Campus, Ungdomsfullmäktige, SFI och Folkparken för en kväll där vi träffade unga upp till 35, säger Moa som konstaterar att det finns många likheter mellan ungdomars och pensionärers tankar om vad som krävs i Skellefteå. Det handlar om jobb och pendlingsmöjligheter, ett levande samhälle med människor i rörelse, kultur och fritid.

7 2 Sammanställning medborgardialoger 2.1 Förkortning/Tillfällen/Typ av tillfälle Förkortning Tillfälle Typ av tillfälle 20S 20 Största företagen Uppsökande aktivitet BAL Balderskolan Uppsökande aktivitet Boliden Öppet möte Burträsk Öppet möte Bureå Öppet möte BYS Byske Öppet möte CAM Campus Uppsökande aktivitet Frukostmöte Öppet möte företag FKN Förskolan Knuten Uppsökande aktivitet GRH Grand Hotel Öppet möte Jörn Öppet möte KTJ Kundtjänst före April Telefon, webb, brev KTJ2 Kundtjänst efter April Telefon, webb, brev Kåge Öppet möte LEL Leos Lekland Uppsökande aktivitet Lövånger Öppet möte PLD Prata landsbygd Uppsökande aktivitet SPC Språkcafé Uppsökande aktivitet Skellefteå Stadshotell Inbjudna Sävenäs Öppet möte UF8 Ungdomsfullmäktige Åk. 8 Uppsökande aktivitet UF2 Ungdomsfullmäktige Åk. 2 Uppsökande aktivitet AGM Agera mera Öppet möte ungdomar SNS Lunchseminarium SNS Uppsökande aktivitet BLÅ Blandade åsikter Olika kanaler

8 2.2 Fokusområde 1: Kompetens & Sysselsättning Ett välmående näringsliv med tillgång till rätt kompetens för företag, samt människor i arbete är viktiga delar för ett samhälle som vill växa och utvecklas. Med kompetens och sysselsättning menas här att företag och offentlig sektor har tillgång till rätt kompetens och att människor har tillgång till utbildning och arbete. 2.3 Röster från deltagare vid framtidsworkshops Kompetens och Sysselsättning Det vore intressant att ytterligare utveckla IT-sektorn här och satsa på e-handel och datacenters. Det behövs fler etableringar, både till centrala Skellefteå och till serviceorterna. Såväl privat som offentlig verksamhet är viktig i ett tillväxtperspektiv och för att locka kompetens. Det är en ökad branschbredd också, med en större andel företagare som är kvinnor. Framtiden finns också till stor del i kunskapsintensiva branscher, men även där vi kan bli bättre på att vidareförädla produkter. Att marknadsföra spjutspetsarna är en bra metod för att göra oss attraktivare för etableringar. Undanröj hinder för investeringar i glesbygden, underlätta för unga att starta eget... Turismen är ett av de viktigaste områdena att fokusera på, eftersom den bidrar till att service bibehålls och faktiskt ger värdefulla instegsjobb åt unga.

9 Undanröj hinder för investeringar i glesbygden, underlätta för unga att starta eget och uppmuntra projekt där oväntade branscher möts. Överhuvudtaget borde samarbeten och utbyten öka i Skellefteå, men minst lika mycket i nationella och internationella sammanhang. Befintliga och nystartade företag skulle gynnas av ökade möjligheter till olika finansieringslösningar. Klargör vilka bristyrken som spås, vilken kompetens som saknas och matcha utbildningar mot dem. Varför inte starta en högskola och utveckla Campus till ett multicampusområde, likt det i finska Seinäjoki. Det är för övrigt inte bra att Campus är för beroende av universiteten i Umeå och Luleå. Mer forskning och utveckling till Campus efterfrågas, och en utökad samverkan mellan kommun, näringsliv och universitet likaså. Det lokala näringslivet kan ha stor nytta av forskningen och det är viktigt att finna fungerande former som alla vinner på. Vi har många invandrare som har mycket att bidra med, men som aldrig får chansen. Det måste vi ändra på. De måste känna sig hemma. Profilera och marknadsför näringslivet, de starka och unika branscher och företag som finns. Men glöm inte bort att marknadsföra serviceorterna som goda alternativ. Vi har mycket att vara stolta 2.4 Alla inkomna kommentarer Kompetens och Sysselsättning Tillfälle Förslag Varför 20S få instegsjobb, hur ska ungdomar och utrikesfödda utan högre utbildning komma in på arbetsmarknaden? 20S även branscher som inte har specifika utbildningar (gummi etc.) efterfrågar anställda med viss utbildning. I samarbete med arbetsförmedlingen skulle dessa grundläggande utbildningsbehov kunna ges till unga. 20S dagens arbetsmarknad svårt anställa ungdomar på tillsvidare, turordningen - svårt för unga att komma in, Instegsjobben saknas 20S jobba med entreprenörskap tvärs över gränserna, branscher, start i skolan. Ger unga en möjlighet att våga starta eget, komma in på arbetsmarknaden den vägen. 20S generationsskifte i alla led - anställda, ledare, ägare etc. behöver fokus och stöd. Svårt hitta folk på orten som har kapital att ta över, åtminstone i inlandskommunerna 20S Problem med ägarskift: företagen används som pensionsförsäkring och övervärderas av ägarna 20S Ägarskiften hos de företag lokalt som är underleverantörer till andra lokala företag- problematiskt om de inte lyckas och försvinner. Då köper ortens företag av företag på andra platser istället.

10 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S Ägarskiften - svårt för nya ägare. Ofta traditioner och familjeföretag Ägarskiften - behov av finansiellt stöd, andra alternativ än bankerna borde finnas. Riskkapital en möjlighet men försvinner ägarskapet? Kompetens - lägg fokus på hur arbetskraft kan lockas hit utifrån, räkna inte med att alla studerar här. Nå personer redan när de flyttar ut från Skellefteå till studier på andra orter, kan ha intresse av att flytta tillbaka sen. Hitta nya kombinationslösningar - läs på halvfart från Skellefteå för dem som är äldre och vill vidareutbilda sig men inte vill flytta och har ett jobb redan. Skapa samarbete mellan företag lokalt i behov av vidareutbildning bland personalen, så det kan bli bra studiegrupper som kan studera på deltid på distans och bjuda in föreläsare hit. "Attraktiv plats" är centralt för att attrahera arbetskraft mera vidareutbildning, lärlingssystem mm genom internt lärande på arbetsplatsen. EU pengar ex kan finansiera lärlingarnas tid och handledare tex. Försök på gång inom IF metall. Idag är det många olika branscher som har problem att rekrytera i Skellefteå. Efterfrågan på kompetens inom trä hög, men inga som utbildar sig lokalt Hur göra grupper som står utanför arbetsmarknaden anställningsbara är en svår fråga, traineesystem och vidareutbildning på arbetsplatsen kan vara ett alternativ. Flexibelt utbildningssystem som tar hand om unga, de som ändrar sig under livet, utrikesfödda efterfrågas Vad kan vi göra för att bli lika självklart alternativ för unga från t.ex. Brighton eller Borås som alternativet "rensa fisk i Norge" är för ungdomar i Skellefteå? yrkestvätt - människor med yrkeskunskap från andra länder intensivutbildning för att lära sig den svenska arbetsmarknaden. Konkurrenskraft - fokus på att företagen jobbar smart, drivande anställda och konkurrenskraftiga. Grunden till hållbara företag. Lean. Konkurrenskraft över tid är nyckel. Lokalt ägande också viktigt för långsiktighet, då finns intresset att göra företag i Skellefteå konkurrenskraftiga och inte flytta produktionen istället. Framtidens branscher: trä och malm och el med ökad vidareförädling. Traditionen av entreprenörskap och uppfinningsrikedom är värdefull men måste blandas med utbildning och influenser utifrån. Lyckas vi med detta så hittar vi de nya näringarna för Skellefteå. Hur stimulerar vi människor att våga starta eget? Det är en lång resa som krävs, inte minst på befintliga arbetsplatser - vilken roll får/kan du ta men redan i grundskolan kan frö sås. Medföljande jobb viktigt för att attrahera kompetens personal Flyktingmottagande. Möjligheten och viljan att stanna kvar i Skellefteå vid uppehållstillstånd är en nyckel till Starta företag. Kulturförändring: se det som en möjlighet att anställa utrikesfödda. Lättare att stanna om du har jobb. Fritidsgårdarna ( t ex 51:an) har stängt på helgerna. Inget att göra

11 20S 20S BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL till stor del en inställningsfråga att våga inställa utrikesfödda, unga, "andra" könet etc. Många av de "enkla jobben" har försvunnit i industrin, mer inom vård, lokalvård etc. Instegsjobb och extrajobb via kommunen Mer El/Industrijobb Fler teknikprogram på högskolan Tydligare information om utbildning och karriärsmöjligheter Fler industrijobb Byggjobb Bättre information om karriär, utbildning och starta eget Mer pengar via csn Fler utbildningar efter gymnasiet Jobba medan man går i skolan Skattefria extrajobb under skoltid Arbeta med en attitydförändring mot invandrare Alla ska ha sommarjobb/feriejobb Skräddarjobb/Hantverksjobb Fler jobb Jobba mer med integration Mer hänsyn ska visas till invandrare när det gäller jobb Sommarjobb till ALLA En ungdomsbarometer som kan penjla av jobb till ungdomar Fler mötesplatser till unga vuxna 18+ där det ska finnas massor med information om t ex jobb, skola, bostäder osv) Campusområdet har kommunen inflytande över det eller är man åskådare till vad Umeå och Luleå Universitet bestämmer? Yrkeshögskoleutbildningen mot tunga maskiner är bra Svårt att rekrytera bra kompetens till Boliden när inte partnern kan få jobb eller utbildning som passar. Öka attraktiviteten så att unga vill bo här. Det finns inga bostäder att tillgå för att få hitflyttning. Ungar söker också kultur för att få en bra livsmiljö Vi måste ha mer fritidsaktiviteter att erbjuda och vi behöver mer gympa i Boliden. Fritidsmöjligheter är nyckeln till en bra livsmiljö och få inflyttning Det är för mycket inpendling till Boliden och de kunde bo i Boliden om det fanns möjlighet Det måste finnas en trygg vårdapparat i Boliden för att folk ska flytta hit Företagen behöver också fungerande vård Bostäder är viktigt, kringservice och kommunikationer. Rekrytering av kompetent personal blir svår när det inte finns arbete åt partnern. De flyttar ofta efter något år. Vi måste försöka behålla personalen längre tid, nu flyttar de för ofta efter kort tid. Vi har sysselsättning i Boliden men 50% är pendlare. Pendlingen skulle dras in. Det behövs utbildningar mot gruvsektorn i Skellefteå Medflyttarservice Badhuset är stängt på sommaren Vården har och kommer att försämras Medflyttarservice

12 100 bilar per dag kommer från stan. Solbacken har förstört många mindre affärer utanför centrum. På servicesidan borde det finnas möjlighet till arbete. Det är SKEBOs fel som inte inser att Kankbergsgruvan inte kommer att få anställda som bor i Bilden. SFI flyttade till stan trots att invandrarna finns i Boliden Urbaniseringen kommer att fortsätta så att inlandet kommer att försörja Skellefteå ett tag till Om vi har 600 asylsökande och hälften får uppehållstillstånd så gäller det att behålla dem i kommunen så att de inte flyttar till ställen där det finns landsmän. Fånga upp de som får uppehållstillstånd och dra nytta av deras utbildning Migrationsverkets anställda ville hellre jobba i stan så de flyttade. Bara två hus i Boliden har gått vidare i arv utan här byts folk hela tiden. Det finns ingen kultur att bo kvar i Boliden hit flyttar man för att jobba inte för att bo. Det är typiskt modernt brukssamhälle. Bolaget skött allt före kommunsammanslagningen sedan har vi litat på kommunen. Den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen syns inte så mycket i Boliden. Men ny är de nyanlända ett problem med att få jobb. 1/3 av barnens klass är nyanlända men skolan kan bli bättre för att möte framtiden. Renovera skolan den är inte i ett bra skick. Det har varit lärarbrist i Boliden. Många av asylerna mår inte bra. Runt Jörn bor många Engelsmän, tyskar, holländare hur behåller vi dem och drar nytta av deras kunskaper? En del flyttar för att skolan inte håller måttet för föräldrarna Boliden har frihet och bra social samvaro jag kan tänka mig att flytta tillbaka när jag har utbildat mig. Det behövs större mångfald av arbeten i Boliden. Det finns inga större lokaler så dataföretagen flyttade Bolidenbolaget ser problem med bostäder i Boliden. Det finns inga lägenheter för unga i Boliden eller Skellefteå. Det borde finnas underlag för utbildningar som Bolidenbolaget har behov av som t.ex. geologer. På andra gruvorter finns utbildningar men inte i Skellefteå. Bostadsbrist Attraktivt samhälle Synpunkter på "bostadspolitik" Attraktivt samhälle Attraktivt samhälle Förbättra mottagandet av nyanlända

13 Det behövs mer jobb inom IT-sidan i Boliden Vill göra en film om Boliden för att göra marknadsföring för Boliden. Det behövs mer pengar än de idépengar som fritidsgården satsat. Mer modern fritidssysselsättning för ungdomar över 16 år. Tänk på att vi tar hand om integration i boliden & jörn, unikt i Skellefteå kommun Möjliggör för de nyanlända/asylsökande i Boliden att få aktiviteter, utbildning, sfi, samtal med af, mm I IDEN. mer utbyte med Bodö, Jakobstad, Vasa, Karlberg och Mo i Rana i form av handels/studieresor och mässor för små företag. Ordna kapitalkanaler till små företag med risk. Dvs inte banklån utamn "0-kupongare" med 5 års köptid Ordna bostäder i 1a han åt ungdomar som vill stanna på orten. Och till dom som vill bo och arbeta. Att fylla våra hyresbostäder till ankommande nysvenskar måste kanske begränsas så att de integreras på bästa sätt. högre utbildning som Skeria, med möjlighet för att starta företag med stöd t ex låg hyra vid större företagshus anpassad utbildning efter varierande behov. Det går ej att förutse behov allt för långt i förväg så en förändringvillig utbildning är viktig Bra kommunikationer för såväl folk som varor stödja - initiera samverkan mellan mindre företag var utbildad, utbildning inom trä skapa intresse hos de unga för att studera hitta utbildad personal för basnäring bredband, företag hög kostnad erbjuda praktikarbete och sommarjobb. Viktigt att det finns möjligheter utbildningar, högskoleutbildningar, universitet och utbildningsplatser utrikesfödda på arbetsmarknad. Företag behöver hjälp med hur man ska mottaga utrikesfödda Ta hand om de med låg och hög utbildning Språkutbildning Genom att decentralisera företag till billiga tomma lokaler som i stort sett är gratis. Och ge dem en chans att driva sina företag med en rimlig vinst. utbildade medborgare inom lokala branscher ex trä o andra basnäringar kompetensförsörjning bredband och IT-utbyggnad till alla till lägre kostnad rättvisefråga åringar bör erbjudas praktikarbetet, sommarjobb kommunprofilering högskoleutbildningar utvecklingsmöjligheter lokalt utrikesföddas integration, ffa i små orter, stötta och hjälp företagen småorternas utveckling

14 varierande behov bland utrikesfödda möjligheter för alla SFI-utbildning är grundläggande Ta vara på kompetenser Resursutnyttjande Sport och fritidsanläggningar Attraktiva arbetsplatser gm bra lönenivåer, utvecklingsmöjligheter Utveckla nischer Billigare bostäder, pendlingsmöjligheter finns Ungdomars etableringsmöjligheter Jobb till partner Möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden Arbetsmarknadens attraktivitet Utvecklings- Utvecklingsmöjligheter i företagen Kompetensförsörjning till vården nödvändigt för grundläggande service Skogs- och energibranscherna Jordbruksmöjligheter Konsumentansvar Kommunala inköpsregler enligt svenska regler Lokala näringens förutsättningar statliga subventioner Informationsbehov och informationsansvar För att lotsa konsumenterna Nätverk och samarbete behövs inom burträskbygden Förutsättningar för byggande i Burträsk ungdomars etablering och boende Omväxlande näringsliv och arbetsmarknad skapa attraktivitet Lönenivåer Samverkan samhälle o företag utbildningsmöjligheter skapade i samverkan näringsliv o samhälle Träbranschens möjligheter Utvecklar bygden Naturresurser Öka basnäringars attraktivitet Lyssna på ungdomarnas önskemål underlag för beslut Använd resurser som finns i samhället och gör saker tillsammans Bredda kunskaper om resurser Öka ungdomars kunskaper om arbetslivet Bredda kunskaper om resurser Arbetsgivarna behöver ta ansvar för kompetensförsörjning Långsiktighet Öka medvetenhet om behoven av personal Öka lärlingsplatser Kompetensförsörjning förbättra förskolans utemiljöer öka attraktiviten Ske-å kraft o industrin kan bilda privat sjukvårdsbolag och sälja sjukvårningsmöjligheter Ny nisch ger sysselsätt- Subventionerade bussar för studenter måste fungera även i Burträsk Rättvisa villkor för studenter Jordbruket Sambandet mellan tillväxt o befolkning behöver analyseras Skolsystemet behöver reformeras och anpassas till en ny framtid Skolan ger inte det som framtiden behöver De nya branscherna inom servicesektorn behöver personal Kompetensförsörjning

15 Vårdbranschen ger möjligheter Breddad branschbredd Ge möjligheter till träning i Burträsk Samhällets attraktivitet Musiklivet, vart tog det vägen Attraktiv miljö för ungdomar Teater, musik och kultur Samhällets attraktivitet Satsa inte för smalt, prioritera mångfald även hantverk Bra bas för utveckling företagen behöver hjälp att hitta kompetenta medarbetare Företagen behöver anpassa kravprofilerna Bredare arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter för kvinnor Burträsk behöver ökad branschbredd ex turism och service bredare bas breddar rekryteringsmöjligheter Utbildning ger bara en del av den nödvändiga kompetensen tillgång till utbildningsmöjligheter i kommunen Förutsättning för kompetensförsörjning Vårdens behov av utbildade undersköterskor Möjligheter till vidareutbildning av anställda Industrin utveckling Utbildning för industrin Industrins utveckling Folkhögskola och gymnasieskola är viktiga för Burträsk Skapar attraktivitet och inflyttning Möjligheter till finansiering av företag och boende i Burträsk Integration av nya svenskar skolan måste bli bättre, hela vägen från förskolan skolan borde vara statlig vi är dåliga på att vidareförädla våra råvor vi skickar bara iväg våra råvaror älvsmynningar måste underhållas älvsmyniningar kan vara en styrka ur turist många kommer från vattnet båthamning är viktig rikta campus mot de vi vill ha, ex förädling av trä, koppar universitetssjukhusen, där ske mkt forskning vi borde kunna få några utvecklingsspår hit lassarettet måste få vara kvar, det är viktigt lassarettet är viktigt för att få hit unga barnfamiljer utbildning är viktigt för att locka hit ungdomar Både mer högskoleutbildningar och en bra grundskola många vill studera här kommer utifrån ovan industrin kommer att rationaliseras järnvägen / kommunikation är viktigt Kommunikationer bostäder är viktigt Livsmiljöer det borde byggas pensionärslägenheter på bureå torg Livsmiljöer pensionärslägenheterna frilägger villor Livsmiljöer service och lysen är viktigt för landsbyggden Livsmiljöer bygg ett ålderdomshem i svarttjärn Grundläggande service bureborna vill bo kvar i bureå även när man är äldre Livsmiljöer de unga lockas av det låga huspriserna till bureå Livsmiljöer en multihall skull vara bra Livsmiljöer datoriseringen är inte bara ungdomar äldre vill också läsa ex tidningen på nätet

16 datakurser för äldre migrationsverket borde sitta i bureå, här det billiga hyror all grundläggande service finns i bureå, det måste vi marknadsföra Grundläggande service marknadsför vi att vi har bra IT utbyggnad Kommunikationer Kan vi locka hit utländska företag som kan nyttja vårt fina IT nätverk hög kompetens som kan bemanna jobben boendemiljön borde vi marknadsföra bättre Livsmiljöer förbjud preventivmedel mer barn dela ut kondomer och gör hål i dem för att få föryngring mer barn riks att inlandet utarmas vi måste ha en attraktiv plats att erbjuda vi måste erbjuda jobb vi kan erbjuda attraktiva boenden Livsmiljöer klimatförändringen kan spela oss i händerna Fler Klimatflyktingar bostadsbristen är ett problem Livsmiljöer de äldre vill bo kvar i bureå Livsmiljöer det finns inga lägenheter i bureå Livsmiljöer lärlingssystemet är ett bra system för att överbrygga generationsklyften Få in unga i arbetslivet saknar du kontaktnätet så är det tufft att få jobb Få in unga i arbetslivet det är billigt att bo här, det borde vi marknadsföra Livsmiljöer man måste räkna på nettot inte bara se till lönen i norr enklare jobb är borta, företagen behöver bara välutbildade vi får inte bara anställa de gamla, utan satsa på de unga reglerna kring lärlingar är för snåriga det tar tid och kostar pengar att lära upp unga om man tittar kortsiktigt det måste finnas ett längre tänk bland företagen vad är kompetens? förbjud preventivmedel man måste räkna på nettot inte bara se till lönen i norr enklare jobb är borta, företagen behöver bara välutbildade vi får inte bara anställa de gamla, utan satsa på de unga reglerna kring lärlingar är för snåriga det tar tid och kostar pengar att lära upp unga om man tittar kortsiktigt det måste finnas ett längre tänk bland företagen vad är kompetens? social kompetens är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden ge de unga chansen, låt dem pröva stirra dig inte blind på yrkeserfarenhet våra platsannonser är inte rimliga alla företag måste räkna med att växa för att få fler arbetstillfällen nyetableringar är viktiga för att få fler arbetstillfällen fritiden är också viktigt Livsmiljöer sälj ett helt koncept med både jobb och livsmiljöer det behövs en etablering i bureå mer arbetstillfällen

17 Yahoo får gärna etablera sig här mer arbetstillfällen vad gör vi för att företagen ska etablera sig här mer arbetstillfällen vi måste jobba för att locka hit företag mer arbetstillfällen vi måste besöka företagen och locka hit dem vi kan inte sitta och vänta bjud hit dem och hälsa på marknadsför att vi har lägre personalomsättning här jämfört med i sthlm vi måste få folk att rota sig här vi måste marknadsföra andra värden än lön här, ex tid, föreningsliv mm det är bra att de åker ut i världen och upptäcker lönen är för låg på kommunen vill ungdomarna bli kommunanställda vi måste besöka företagen och locka hit dem vi kan inte sitta och vänta bjud hit dem och hälsa på marknadsför att vi har lägre personalomsättning här jämfört med i sthlm vi måste få folk att rota sig här vi måste marknadsföra andra värden än lön här, ex tid, föreningsliv mm det är bra att de åker ut i världen och upptäcker lönen är för låg på kommunen vill ungdomarna bli kommunanställda gratis boende för utländska studenter som vill pröva jobba och forska Locka spetskompetens här vi måste locka hit spetskompetens för att vara konkurrenskraftiga vi borde ha Sveriges bästa äldrevård Grundläggande service det är viktigt med bra utbildningar det är viktigt att det får komma ut tidigt i arbetslivet uppmuntra arbetsgivaran att ta emot ungdomarna yrkesutbildningar är viktigt vi måste ta hand om varandra sommarjobbare är en bra ingång i arbetslivet måste man vara 18 för att få sommarjobba? kommunala sommarjobb borde gå att få även för yngre fler ferie arbetsplatser kan man ge de unga bra arbetsuppgifter trots att de är unga egenföretagare kommer inte att anställa unga som inte får göra något det är viktigt att får dem tidigt för att locka det att jobba alla ungdomar vill inte studera det borde finnas enklare jobb medan de funderar på vad de vill göra, inte bara gå och dra benen efter sig Lagar och regler gör att ungdomar under 18 år inte får göra vissa arbetsuppgifter så att ungdomar inte blir passiva och får arbetserfarenhet

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Resultat cafédialog på Komvux

Resultat cafédialog på Komvux 2017-01-23 Beredning lärande Uppdrag Framtidens utbildningar Sofie Johansson Beredningskoordinator Resultat cafédialog på Komvux Totalt nio elever från tre program Grundläggande vuxenutbildning (GRUV),

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning?

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Göra jobben och arbetsgivarna aktiva och attraktiva. Skapa möten mellan barn/unga och arbetsliv. kartlägga kunskaper och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

Blomstrande näringsliv

Blomstrande näringsliv Blomstrande näringsliv i Hudiksvalls kommun En gemensam näringslivsstrategi framtagen i samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor. Samhällstjänster av högsta kvalitet Attraktiv och hållbar livsmiljö

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer