Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan"

Transkript

1 Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan överkänslighet. Våra lokalföreningar finns i hela Sverige och tillsammans arbetar vi för ett friskare liv.

2 Friskare liv med Astma- och Allergiförbundet! Inom Astma- och Allergiförbundet arbetar vi för människor med många olika diagnoser. Astma, allergi och eksem är väldigt breda områden och vi har medlemmar som påverkas dagligen av sina sjukdomar medan andra knappt känner av dem. Hos oss kan du bli medlem av många orsaker. Det kan vara därför att din lokalförening har bra verksamhet, att du vill vara med och påverka samhället, att du vill hålla koll på vad som händer inom forskningen eller att du helt enkelt vill stödja vår verksamhet. Du behöver inte ens vara allergisk, ha astma eller eksem för att bli medlem alla som stödjer oss är välkomna! Foto Mats Alm, Jollyfoto.se Ett av våra främsta mål är att öka kunskapen hos andra om hur det är att ha astma, allergi eller eksem. För många av våra medlemmar är allergi, astma eller eksem ett hinder i vardagen. Vi tror att ökad kunskap hos vår omgivning gör att vi får det lättare att delta i samhället på lika villkor som andra. Så ju fler medlemmar vi blir, desto större chans har vi att påverka och göra det bättre för alla som har astma, eksem eller allergier! Välkommen som medlem du också! Ingalill Bjöörn förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet 3

3 INNEHÅLL Kort om den här foldern I den här foldern hittar du korta faktatexter om diagnoser som våra medlemmar kan ha inom Astma- och Allergiförbundet. Alla medlemmar ska kunna delta i vår verksamhet även om man till exempel är överkänslig mot dofter eller allergisk mot djur eller mat. Därför anpassar vi verksamheten till våra medlemmar så att alla kan delta. Verksamheten i våra lokalföreningar kan vara mycket skiftande beroende på medlemmarnas intressen och här kan du vara med och påverka hur programmet ska se ut i just din förening. Astma- och Allergiförbundet är till för dig med allergier och vi har över hundra lokala föreningar runt om i hela landet. På förbundets hemsida kan du se vilken förening som finns närmast dig. I slutet av foldern kan du läsa mer om förbundets verksamhet. Gemenskap på bryggan. Medlemmar fiskar krabbor på ett barn- och ungdomsläger i Bohuslän. Faktatexter Monica Arvidsson, Eva-Maria Dufva, Lars Gottberg, Olle Löwhagen och Sonja Werner. Texten om mat är hämtad ur Säker mat i skola och förskola. Tack till Marianne Jarl, Gunnar Lilja och Magnus Wickman. Redaktion och bearbetning Eva-Maria Dufva och Ronny Larsson Produktion Jollymedia.se Foto Mats Alm/Jollyfoto.se, Colourbox.com Tryck Ljungbergs.se Astma- och Allergiförbundet 2011 Astma Astma beror på en inflammation i luftrörens slemhinnor och kännetecknas av en ökad känslighet (hyperreaktivitet) för en mängd olika ämnen och faktorer, t.ex. fysisk ansträngning eller allergener. Kontakten med dessa faktorer leder till en sammandragning av luftrören, vilket i sin tur ger olika symtom som andnöd och hosta. Typiskt för astma är att sammandragningen av luftrören kan gå tillbaka och att lungfunktionen kan variera från period till period mellan sänkt och helt normal. Astma kan indelas på olika sätt och ett vanligt indelningssätt är att skilja på allergisk och icke-allergisk astma. Allergisk astma Allergisk astma börjar oftast i barndomen och är den vanligaste formen av astma hos barn och ungdomar. Allergi beror på en ärftlig benägenhet att bilda speciella allergiantikroppar mot olika äggviteämnen (allergener) som en människa normalt ska tåla, t.ex. olika pollen, pälsdjur, kvalster och mögel. När den allergiske personen utsätts för dessa ämnen utlöses en allergisk reaktion som leder till symtom som hösnuva och astma. Allergiutredning kan göras genom hudtest eller allergiblodprov. Icke-allergisk astma Astma kan uppstå under hela livet, även i medelåldern och senare, och det är då oftast fråga om en icke-allergisk astma. Hos dessa personer kan inga allergiantikroppar påvisas. Ärftliga faktorer kan även här ha betydelse. Diagnostik All diagnostik grundar sig på patientens sjukdomshistoria där såväl symtom som utlösande faktorer kartläggs. Vid diagnostik mäts lungfunktionen med s.k. spirometer före och efter inhalation av luftrörsvidgande medicin. Variationen i lungfunktion kan mätas med en enkel lungfunktionsmätare (PEF-mätare) i hemmet morgon och kväll under en period. Om diagnos inte kan ställas på ovanstående sätt finns ett flertal metoder att med hjälp av provokation av luftrören se om patienten utvecklar tecken på sammandragning av dessa. Behandling Grundläggande vid astmabehandling är att ta reda på vad som orsakar astman och om möjligt undvika detta. Oftast måste ändå läkemedelsbehandling ges. Alla astmatiker ska ha en inhalator med luftrörsvidgande medicin med snabb verkan att ta vid behov. Patienter med dagliga symtom ska dessutom ta regelbundna kortisoninhalationer. Den här typen av läkemedel kan effektivt motverka och förebygga uppkomsten av astmatisk luftvägsinflammation samtidigt som biverkningarna minimeras eftersom endast en mycket låg dos kortison krävs. För patienter med medelsvår och svår astma finns olika tilläggsläkemedel som långverkande luftrörsvidgande läkemedel och s.k. antileukotriener. Allergenspecifik immunterapi (hyposensibilisering) kan ges till vissa patienter med allergisk astma. Läs mer om astma På vår hemsida kan du beställa eller ladda ner: n Astma och Allergi, handbok vid graviditet & amning n Lär dig andas rätt, träningsprogram för dig med astma 4 5

4 Astmaliknande tillstånd Astma är en välkänd sjukdom liksom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), men det finns också astmaliknande tillstånd som är mindre kända och där det råder oklarheter kring namn, symtom och verkningsmekanismer. Vissa tillstånd drabbar även ögon och övre luftvägar och kan då likna allergi. De mest kända astmaliknande tillstånden är hyperventilation, paradoxal stämbandsrörlighet (vocal cord dysfunction) och Multiple Chemical Sensitivity (MCS, multipel kemisk känslighet). Vid hyperventilation andas individen för snabbt vilket utlöser yrsel och stickningar i fingrarna samt ibland också andningsbesvär som kan förväxlas med astma. Vid paradoxal stämbandsrörlighet uppstår kramp i struphuvudet vilket kan medföra astmaliknande andningssvårigheter. MCS inbegriper överkänslighet för flera olika kemiska ämnen med symtom från olika organ. Inget test är beskrivet som kan påvisa tillståndet. Sensorisk hyperreaktivitet Andra mindre internationellt kända astmaliknande tillstånd är funktionell andningsrubbning, dysfunktionell andning och sensorisk hyperreaktivitet. Mest beskrivet är sensorisk hyperreaktivitet (SHR), som kännetecknas av överkänslighet för luktande/doftande ämnen och ett positivt capsaicintest. Inhalationstest med capsaicin har tidigare använts för studier av hosta. Ämnet, som finns naturligt i spansk peppar, utlöser intensiv hosta hos doftöverkänsliga individer och även astmaliknande andningsbesvär. Dofter/luktande ämnen kan utlösa besvär från flera organ, till exempel irriterade ögon, snuva, hosta, andningssvårigheter, huvudvärk och trötthet. Det är dock inte doften i sig som utlöser besvären genom luktsinnet utan det anses vara särskilt känsliga receptorer i luftvägarnas slemhinna som reagerar. Därför kan även doftfria ämnen som testsubstansen capsaicin utlösa besvär. Dysfunktionell andning Funktionell andningsrubbning eller dysfunktionell andning innefattar alla tillstånd (inklusive SHR) med astmaliknande symtom där astma eller annan känd sjukdom har uteslutits. Vanliga symtomutlösande faktorer är fysisk ansträngning, dofter och psykisk stress. Dessa astmaliknande tillstånd förväxlas ofta med klassisk astma, men kännetecknas av att kramp i luftrören inte kan påvisas och att astmamediciner har liten eller ingen effekt. Astma och astmaliknande tillstånd Studier har visat att upptill var tredje patient med astmadiagnos har tecken på dysfunktionell andning. Klassisk astma och astmaliknande symtom kan alltså förekomma parallellt hos samma individ. För astma finns oftast god farmakologisk behandling men för astmaliknande tillstånd finns ännu ingen sådan behandling. Den som har båda tillstånden kan därför inte räkna med full behandlingseffekt. Andningsgymnastik kan ha symtomlindrande effekt både vid astma och astmaliknande tillstånd. Läs mer om astmaliknande tillstånd På vår hemsida kan du beställa eller ladda ner: n Informationsfolder om doft- och kemikalieöverkänslighet Rinit Rinit är en inflammation i slemhinnorna i näsan. Ofta drabbas även bihålornas slemhinnor, man kallar det då rinosinuit. Akuta besvär kan orsakas av infektion av virus, ibland även av bakterier. Många får allergiska besvär under pollensäsongen. Lövträden kan börja blomma redan i slutet av vintern och fortsätta fram till början av sommaren. Redan då har gräsen börjat blomma och de fortsätter hela sommaren. Gråbon blommar från mitten av juli till början av hösten. Om man har besvär året runt kan det bero på allergi mot pälsdjur eller kvalster, men det kan också orsakas av icke-allergisk rinit som beror på ökad känslighet i slemhinnan för retande ämnen. Symtom Vanliga besvär är nysningar, klåda, rinnsnuva och nästäppa. Vid allergiska besvär får man ofta även besvär från ögonen, det kan klia i munnen och halsen och många blir väldigt trötta. Det har också visat sig att många med rinit även har astmabesvär. Diagnos Det viktigaste är sjukdomshistorien, vilka symtom man har, årstidsvariation, hemma- och arbetsmiljön, om det finns pälsdjur och så vidare. Det är bra att göra en ordentlig näsundersökning. Om det påverkar behandlingen kan man göra en allergiutredning med hudtest eller blodprover. Det är också lämpligt att mäta lungfunktionen. Behandling Vid alla typer av rinit är det bra att skölja näsan med koksaltlösning. Man bör förstås försöka undvika det som utlöser besvären. Det finns en fara med näsdroppar vid nästäppa, eftersom de inom några dagar kan förvärra nästäppan. Vid lindriga besvär av allergisk rinit kan man själv köpa antihistamintabletter. För att få bäst effekt bör man ta dem varje dag. Vid mer besvär kan man även använda näskortisonspray. Det är viktigt att använda rätt sprayningsteknik. Vid svåra besvär och kraftig trötthet, där vanlig medicin inte räcker till, har många nytta av allergenspecifik immunterapi (hyposensibilisering). Vid ickeallergisk rinit hjälper näskortisonspray, fast inte lika bra som vid allergi. Akut rinit orsakad av virusinfektion brukar gå över av sig själv på en vecka, vid behov kan man använda smärtstillande och näskortisonspray. Läs mer om rinit På vår hemsida kan du beställa eller ladda ner: n Informationsfolder om pollen n Boken Grönskande rum 6 7

5 Eksem Huden är kroppens största organ, ungefär två kvadratmeter hos en vuxen människa. Den är ett levande organ och vårt skydd mot omvärlden. Eksem är en inflammation i hudens övre lager. De första symtomen är rodnad och klåda. Sedan kommer röda knottror och ibland vätskefyllda blåsor, huden kokar över, vilket är den ursprungliga innebörden av det grekiska ordet ekzema, varifrån det svenska namnet kommer. Går blåsorna sönder uppstår sår som kan bli infekterade. I senare stadier kan huden bli torr, förtjockad och få smärtsamma sprickor. Diagnos Diagnos ställs med hjälp av sjukdomshistoria och genom undersökning av huden. I vissa fall tas ett allergiblodprov eller görs ett pricktest, Tre vanliga typer av eksem är atopiskt eksem, kontakteksem och handeksem: 1. Atopiskt eksem Atopi är en ärftlig benägenhet att utveckla allergi. Atopiskt eksem är en hudsjukdom som har blivit allt vanligare och som kan påverka hela livet. Klådan kan försämra nattsömnen och koncentrationsförmågan och det kan vara svårt att motionera; när man blir varm och börjar svettas kan klådan öka. Stress är en försämrande och ibland utlösande faktor. n Atopiskt eksem hos barn Hos barn kallas sjukdomen ibland böjveckseksem, eftersom utslagen i allmänhet finns i knä- och armbågsveck, runt vrister, handleder och halsen. Hos spädbarn sitter eksemet ofta i ansiktet eller på armarnas och benens utsidor. Sjukdomen kan vara det första tecknet men detta behövs inte för att ställa diagnos, utan är ibland ett led i utredningen av vad som utlöser eksemet. En individ kan samtidigt ha mer än en eksemdiagnos. Därför ska oklara och långdragna fall utredas av specialistläkare. Behandling Det är viktigt att konstatera vad man reagerar på så att framtida kontakt och därmed obehagliga reaktioner kan undvikas. Vid eksem är det viktigt att behålla fukten i huden genom att regelbundet använda mjukgörande krämer som hindrar avdunstning. Vid lindriga besvär kan det räcka med behandling med mjukgörande krämer i kombination med receptfria kortisonkrämer. Målet med behandlingen är att lindra besvären och göra tillvaron så bra som möjligt. på överkänslighet som kan leda till andra allergier. Långt ifrån alla med atopiskt eksem har dock allergi, utan faktorer som svettning, bad, dusch, stickiga kläder och rivning gör att huden blir lättirriterad, inflammerad och kliande. De flesta som har atopiskt eksem blir bättre eller helt bra sommartid. Den som har haft den här typen av eksem löper större risk att senare i livet få astma och hösnuva. Hos en del barn försämras eksemet om de äter vissa födoämnen. De födoämnen som oftast ger allergi är mjölk, ägg, fisk och vetemjöl. Det är inte lämpligt att på egen hand utesluta födoämnen för att se om eksemet blir bättre. Det ska alltid ske i samråd med läkare och/eller dietist. n Atopiskt eksem hos vuxna Många vuxna har eksembesvär av varierande intensitet och varaktighet långt upp i åldrarna. Hos vuxna ses atopiskt eksem oftast som handeksem. Eksemet kan ändra karaktär och blir svårare att diagnostisera. 2. Kontakteksem Kontakteksem är inte medfött utan kan uppkomma efter kortare eller längre tids kontakt med ett ämne som irriterar eller framkallar allergi. Det finns två olika typer av kontakteksem, allergiskt och icke-allergiskt. n Allergiskt kontakteksem Det allergiska kontakteksemet uppstår när huden varit i kontakt med något du utvecklat allergi mot, till exempel nickel. För vissa ämnen krävs det långvarig kontakt för att allergi ska uppstå, för andra kan det gå fort. Exempel på ämnen som ofta framkallar allergiskt kontakteksem är nickel, krom, gummi, parfymämnen och vissa konserveringsmedel. Sammanlagt finns det ca ämnen som kan orsaka kontaktallergi. Risken för att utveckla nickelallergi, som är den vanligaste kontaktallergin, ökar om du använder smycken som innehåller nickel. Risken är särskilt hög om man tar hål i öron eller låter pierca sig och använder nickelhaltiga smycken. Diagnos ställs med hjälp av epikutantest (lapptest) och patientens egen sjukdomshistoria. n Icke-allergiskt kontakteksem eller irritationseksem Detta eksem sitter oftast på händerna. Det uppstår när hudens naturliga skydd bryts ner, till exempel genom att man ofta tvättar sig med tvål och lösningsmedel. Det är vanligt med den här typen av eksem i yrken där personalen handskas mycket med vatten och rengöringsmedel. Hur känslig man är skiljer sig mycket från person till person. Risken att få icke-allergiskt kontakteksem ökar om man har haft atopiskt eksem som barn, särskilt om detta varit svårt och långdraget. Hos barn och ungdomar är irritationseksem vanligt under sportskydd, till exempel under benskydd i samband med ishockey- eller fotbollsspel. Även täta skor kan orsaka irritationseksem. 3. Handeksem Handeksem kan vara av flera typer: handeksem som ett led i atopiskt eksem, irritationseksem och kontaktallergiskt eksem. Den vanligaste typen av handeksem är irritationseksem som ofta orsakas av att huden blivit irriterad av upprepad kontakt med vatten och rengöringsmedel, hudretande kemikalier eller nötning på huden. Handeksem är den vanligaste yrkesbetingade hudsjukdomen och är ganska vanlig hos sjukvårdspersonal, tandvårdspersonal, livsmedelsarbetare och frisörer. Orsaken är framför allt irritationseksem. Handeksem blir ofta kroniskt och den som får handeksem av sitt arbete kan tvingas bli sjukskriven, byta arbetsplats eller kanske utbilda sig till ett helt annat yrke. Hos barn före skolåldern förekommer handeksem nästan uteslutande som en yttring av atopiskt eksem. Läs mer om eksem n På vår hemsida kan du beställa filmen Eksem vanligare än du tror n Här kan du även se en lista med våra rekommenderade produkter n Läs mer om nickeldirektivet på 8 9

6 Läkemedelsöverkänslighet Läkemedelsöverkänslighet innebär allergiliknande biverkningar av mediciner. Vanligast är hudutslag, som kan vara lindriga och begränsade men också utbredda och allvarliga. De kan ibland vara del av en akut allergisk/anafylaktisk reaktion, som kan utvecklas snabbt och som är viktig att känna igen. Klåda, nässelutslag och svullnad kan då ingå. Blåsbildning i hud och slemhinnor tyder på en annan typ av allvarlig reaktion medan bara prickar i huden brukar tyda på något mer beskedligt. Förutom reaktioner i huden kan man få andningsbesvär och symtom från magtarmkanalen med illamående, kräkningar, diarréer och magkramper. Även andra organ kan drabbas. Ibland kan det finnas bidragande faktorer till reaktionen, t.ex. infektion, stress eller solbelysning. Antibiotika, särskilt penicillin, och värktabletter (ASA, NSAID) ger reaktioner oftare än andra läkemedel, men alla mediciner kan ge överkänslighet. Människor med allergi reagerar dock inte särskilt mycket oftare än andra på just läkemedel. Diagnos Det är framförallt sjukdomshistorien med typiska symtom och tidssamband med läkemedelsintag som ger diagnosen. Vid äkta allergi är immunsystemet involverat och då kan tester bekräfta detta. Blodprov som kan påvisa allergiantikroppar, specifikt immunglobulin E (IgE), kan då bli aktuell liksom hudtester, nämligen pricktest vid snabballergi, lapptest hos hudläkare vid fördröjd reaktion/ kontakteksem. Ibland görs provokationstest. Man tillför det misstänkta läkemedlet, öppet eller blindat. I det senare fallet vet inte patienten och ibland inte heller närvarande personal ( dubbelblindat ) om det är läkemedel eller sockerpiller som ges. Eventuella symtom registreras. Behandling Den viktigaste förebyggande åtgärden är att undvika det läkemedel/den läkemedelsgrupp som gett reaktion. För att det säkert ska ske varningsmärks den medicinska journalen. Ett varningskort är också bra att bära med sig i plånboken och visa upp vid behov. I det akuta skedet ska behandlingen med misstänkt läkemedel avbrytas och vid behov kan medel mot symtomen ges, till exempel antihistamin, kortison och adrenalin, det senare vid svår akut reaktion och då bör man snabbt söka vård. Bra att veta n Med hjälp av Word Medical Card (WMC) kan du skapa din egen profil för att snabbt kunna förmedla korrekt medicinsk information om dig, oavsett var i världen du befinner dig. Läs mer om WMC på vår hemsida. Anafylaxi Anafylaxi är en mycket svår överkänslighetsreaktion som kan drabba alla organ i kroppen med en kraftig allmänpåverkan. Reaktionen leder alltid till påverkan på andningsvägarna eller hjärtkärlsystemet eller båda. Utlösande orsaker kan vara allergiska eller icke-allergiska. En allergisk anafylaxi kan orsakas av sådant som man intar som mat och läkemedel. Det kan även vara sådant som kommer in i kroppen genom injektioner, till exempel läkemedel eller stick av getingar och bin. Mer ovanlig orsak är naturgummi (latex) som kommer i kontakt med hud eller slemhinnor. Icke-allergisk anafylaxi kan orsakas av läkemedel, t ex acetylsalicylsyra och andra antiinflammatoriska läkemedel, röntgenkontrastmedel och även av ansträngning. Ibland finner man ingen säker orsak till anafylaxin. Symtom Symtomen kommer oftast inom några minuter sedan man kommit i kontakt med den utlösande orsaken. Risken för svår reaktion är större om symtomen kommer snabbt. De första symtomen är ofta nässelutslag, svullnader och klåda i handflator, fotsulor och hårbotten. Sedan kan det bli kraftig rinnsnuva, heshet och hackhosta. Många får andningsbesvär. Ungefär en tredjedel får symtom från magtarmkanalen med illamående, kräkningar, diarréer och magkramper. Därefter kan det komma symtom från hjärtkärlsystemet med blodtrycksfall och svimning, men ibland kommer detta först. Man kan se tecken på hjärnpåverkan med oro, rastlöshet, kraftig trötthet, förvirring och känsla av katastrof. Behandling Den viktigaste åtgärden är att så snabbt som möjligt ge adrenalin mitt på utsidan av låret. Enklast är att använda adrenalinpennor, Anapen eller EpiPen. Det är viktigt att den som har fått en sådan också får öva i förväg med en riktig adrenalinpenna (hos små barn får föräldern öva på sig själv). Det är viktigt att vid astma ge luftrörsvidgande medicin. Antihistamintabletter lindrar klåda och nässelutslag, effekten kommer efter minuter. Kortison har ingen akut effekt, för både tabletter och injektioner tar det cirka 2 timmar innan verkan kommer. Bra att veta n Med hjälp av Word Medical Card (WMC) kan du skapa din egen profil för att snabbt kunna förmedla korrekt medicinsk information om dig, oavsett var i världen du befinner dig. Läs mer om WMC på vår hemsida

7 Allergi och överkänslighet mot mat kan ge samma symtom Allergi beror på att kroppens immunförsvar reagerar mot vissa ämnen, allergen, som kroppen normalt borde tåla och som andra personer klarar av. Annan överkänslighet kan definieras som ett tillstånd där känsligheten för vanliga ämnen är sjukligt förhöjd i ett eller flera organ i kroppen. Alla proteinhaltiga livsmedel kan fungera som allergen. När livsmedel som inte tidigare konsumerats i ett land börjar att användas, ökar antalet personer som är allergiska mot detta livsmedel. I Sverige har till exempel jordnötter, cashew, pecannöt, makadamianöt, sesam, pinjenötter och kiwi börjat användas allt mer de senaste decennierna, och det har medfört att fler drabbats av allergi mot dessa livsmedel. Livsmedlen och ämnena i listan på nästa sida är de som oftast framkallar allergi- och andra överkänslighetsreaktioner. Man kan få reaktioner av olika svårighetsgrad. En del får endast lättare besvär medan andra kan vara extremt allergiska mot samma livsmedel. Reaktionerna kan variera beroende på hur man mår. Om man är trött eller sjuk kan symtomen bli värre. Vanliga reaktioner Reaktioner på ett födoämne kan komma direkt efter det att man fått i sig allergenet, men de kan också dröja flera dygn. Vanliga symtom är klåda i munhåla och svalg, rodnad kring munnen, svullna läppar, magsmärtor, diarré, illamående, kräkningar, snuva, andningssvårigheter, astma, klåda, rodnad och svullnad i ögonen, rinnande ögon, rinnande näsa, nässelutslag, klåda och eksem på kroppen. Den allvarligaste reaktionen vid matallergi är anafylaxi vilket du kan läsa mer om på sidan 11. Tillståndet är sällsynt och drabbar framförallt personer med IgE-förmedlade allergiska reaktioner. Exempel på livsmedel som kan framkalla allergi n Jordnöt (baljväxt) och andra baljväxter n Soja n Trädnötter (hasselnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistagemandel (-nöt), makadamianöt/queenslandsnöt, valnöt, mandel, aprikoskärna) n Mjölk n Ägg n Fisk n Fröer (exempelvis senap, sesam, solros, vallmo, pinjenöt) n Skaldjur (kräftdjur som exempelvis räka, kräfta, krabba, hummer; blötdjur som exempelvis musslor, ostron, bläckfisk, snäckor) n Vete och andra cerealier (råg, korn och havre) Exempel på ämnen som kan framkalla annan överkänslighet i vissa fall n Mjölksocker (laktos) n Sulfit, svaveldioxid (E , E ) n Bensoesyra, natriumbensoat och andra bensoater (E ) n Histaminer och andra biogena aminer i maten n Citrusfrukter n Tomat Läs mer om födoämnesöverkänslighet På vår hemsida kan du beställa eller ladda ner: n Säker mat i förskola och skola n Informationsfolder om mat Andra läsvärda hemsidor: n n Livsmedelsverkets allergiinformation 12 13

8 Livsmedel som ofta ger reaktioner Mjölk Allergi mot komjölk innebär att man är allergisk mot de proteiner som finns i mjölk. Även små mängder av komjölk kan räcka för att framkalla en allergisk reaktion. Mjölkallergi ska inte förväxlas med laktosintolerans som uppkommer genom enzymbrist. Allergi mot komjölksprotein drabbar två till tre procent av alla barn. Allergin brukar klinga av i två-treårsåldern och växer i regel bort före skolåldern. För vissa blir dock mjölkallergin bestående. Mjölkproteiner finns i alla produkter som tillverkas av mjölk, till exempel yoghurt, ost, smör och glass. I laktos (mjölksocker) kan det även finnas spår av mjölkproteiner. Det finns produkter som man kan tro är mjölkfria men som kan innehålla mjölkprotein. Exempel på det är margarin, charkvaror, maränger och kryddblandningar, vilket gör att den mjölkallergiske alltid bör läsa innehållsförteckningar. Mjölkproteiner förändras delvis vid uppvärmning och en del kan därför tåla mjölk som kokats. Det finns korsreaktioner mellan komjölk, getmjölk, fårmjölk, hästmjölk och åsnemjölk. Flertalet komjölksallergiska personer kan inte använda dessa andra mjölksorter eller produkter gjorda av dem. Laktos mjölksocker Laktosintolerans innebär att kroppen inte klarar av att bryta ned laktos (mjölksocker) på grund av en enzymbrist i tarmen. Detta är alltså inte någon allergisk reaktion. Reaktionen är begränsad enbart till tarmen där mjölksockret som inte bryts ned i stället blir näring till bakterier i tarmen. Bakterierna jäser sockret och det bildas gaser. De bildar också ämnen som ger upphov till diarré. Den vanligaste orsaken till laktosintolerans är att förmågan att bryta ned laktos minskar när man blir äldre. Laktosintolerans är till en del ärftligt och vanligare inom vissa befolkningsgrupper. I Sverige har 3-4 procent av befolkningen laktosintolerans medan det i Finland är 15 procent. I Medelhavsområdet, Asien och vissa delar av Afrika är det mycket vanligt. Laktos finns naturligt i all mjölk. Messmör och mesost innehåller stora mängder laktos medan syrade mjölkprodukter som yoghurt och filmjölk innehåller mindre mängd laktos än vanlig mjölk. Det finns många mejerivaror som är laktosreducerade eller laktosfria. Fisk Fisk av alla sorter, både i form av små mängder i matvaror, damm som andas in eller som ånga vid tillredning av maten, kan ge kraftiga allergiska reaktioner. Ämnena som utlöser allergiska reaktioner ändras inte av kokning eller stekning och vissa personer är så känsliga att de inte kan vistas i ett rum där fisk serveras. De allergiframkallande ämnena i fisk finns mest i fiskköttet och mindre i lever och rom. Därför kan vissa (men inte alla) med allergi mot fisk tåla kaviar, torskrom och torsklever. Fiskallergi brukar bestå under lång tid. Man kan vara allergisk mot all slags fisk, men alla fiskallergiker är inte det. Det är vanligast att man reagerar mot torsk om man är allergisk mot fisk. Fisksorter inom samma familj kan ge korsreaktioner därför att de kan innehålla samma allergiframkallande ämne. Allergiframkallande ämnen från fisk kan finnas i många olika maträtter. Läs innehållsdeklarationer noga eftersom det ibland kan dölja sig fisk i produkter där man inte väntar sig att finna det, till exempel i leverpastej, buljonger och i asiatisk mat. Om man har fiskallergi bör man inte äta oljor från fisk, som exempelvis omega-3-olja. Skaldjur kräftdjur och blötdjur Många vuxna är allergiska mot olika skaldjur som räkor, krabba, hummer, kräftor, musslor, ostron och bläckfisk. De innehåller mycket aktiva allergen och några av dem korsreagerar så att man ofta är allergisk mot alla om man är allergisk mot en av dem. Allergi mot skaldjur varar vanligtvis i många år. Skaldjur korsreagerar inte med fisk. Ägg Allergi mot ägg innebär att man är allergisk mot de proteiner som finns i ägg. Såväl äggvita som äggula kan ge allergiska reaktioner vid mycket små mängder bland dem som är extremt känsliga. Rått ägg ger i regel upphov till svårare reaktioner än genomkokt eller genomstekt ägg. Äggallergi är vanlig bland små barn, men minst hälften av barnen blir fria från den i förskoleåldern eller något senare. Äggallergi brukar inte debutera senare i livet. Ägg finns i många rätter som pannkaka, pajer, och bakverk samt panering av fisk och kött. Det är viktigt att läsa innehållsdeklarationer noga eftersom det ibland kan dölja sig ägg i produkter där man inte väntar sig att finna det. Ägg från olika fåglar kan ge upphov till korsreaktioner, men med varierande styrka. Till exempel kan vaktelägg ge personer med hönsäggallergi reaktioner. Vete och andra spannmål Vete, råg och korn innehåller andra proteiner än gluten som också kan ge upphov till allvarlig allergi. Allergi mot vete och andra kornsorter ska inte blandas ihop med celiaki. Vissa blir allergiska också mot något i vete och råg som är fortsatt aktivt efter tillagning. Hos vissa av dessa (men inte alla) är de aktuella allergenen knutna till gluten så att de tål glutenfritt mjöl. Dinkelvete innehåller samma proteiner som vete och ska därför inte ätas av människor som är allergiska mot vete. Vetestärkelse kan innehålla små mängder protein som kan vara tillräckliga för att utlösa symtom. Det finns en betydande korsreaktivitet mellan vete och råg och något med korn. Rågmjöl innehåller en liten del vetemjöl på grund av att de hanteras inom samma system. Den som är allergisk mot vetemjöl tål därför inte alltid råg. Gluten Celiaki, glutenintolerans, är en livslång sjukdom som kan debutera i alla åldrar. Så många som 3-4 personer av 1000 lider av sjukdomen i Sverige. Celiaki innebär att kroppen inte tål gluten vilket är ett protein som finns i sädesslagen vete (även dinkelvete), råg och korn. Sjukdomen beror på en inflammationsliknande process i tunntarmen som leder till att tarmluddet försvinner vilket gör att tarmen inte kan smälta maten. Det leder i sin tur till att näringen inte kan tas upp i normal omfattning. Gluten finns i vanliga livsmedel gjorda på vete, råg och korn som bröd, mjöl, flingor och pasta. Havre saknar naturligt gluten, men är ofta förorenat med vete. Det finns dock ren havre som vanligtvis fungerar för den som har celiaki. Soja Sojaprotein kan vara allergiframkallande och för väldigt känsliga personer kan soja ge mycket svåra reaktioner. Sojaprotein används i många olika livsmedel som köttbullar, soppor, glass och bakverk. Sojalecitin (E 322, emulgeringsmedel), sojasåser och kallpressad eller rå sojaolja kan innehålla små mängder av sojaprotein. Lecitin finns i produkter som choklad och margarin

9 Jordnöt Jordnöten innehåller mycket starka allergiframkallande ämnen och är en av de vanligaste orsakerna till allergichock. Jordnöten är trots sitt namn ingen nöt, utan är släkt med sojabönan och andra baljväxter. Det finns enstaka personer som är så allergiska mot jordnötter att de reagerar om det finns jordnötter i rummet eller om någon öppnar en påse jordnötter. Jordnötsallergi varar i många år. Jordnötsallergi blir allt vanligare och kan bryta ut redan när barnet är mycket litet. Jordnötter finns mer eller mindre synliga i en mängd produkter som choklad, bakverk och i orientalisk matlagning. Även tillagade jordnötter kan ge personer som redan är allergiska svåra reaktioner. Korsreaktioner kan förekomma mellan jordnöt och andra baljväxter, trädnötter samt fröer. Jordnöt kan till och med korsreagera med allergenet i björkpollen. Mjöl från lupiner har börjat användas i bakverk och pasta. Det har förekommit reaktioner på lupinmjöl hos personer som är jordnötsallergiska. Reaktioner vid korsallergi blir i regel betydligt lindrigare än om man reagerar på det man primärt är allergisk mot. Lupin, ärta och andra baljväxter Proteinerna är liknande inom familjen baljväxter och därför kan man vara allergisk mot flera av dem samtidigt. Risken att reagera mot någon av dessa ökar om man redan har en allergi mot flera inom familjen baljväxter. Många livsmedel tillhör baljväxtfamiljen; lupin, ärtor, kikärtor, spritärtor, sockerärtor, gula ärtor, vita bönor, limabönor, vaxbönor, gröna bönor, bondbönor, bruna bönor, mungbönor, haricots verts, böngroddar, linser, jordnötter och lakrits. Ärtor används mycket för att öka näringsvärdet och ge fastare konsistens i färdiga matvaror. Lupin- och ärtproteiner förändras inte vid upphettning eller kokning. Ärtor kan ge reaktioner när det andas in som ånga vid tillredning eller som damm i luften från förvaringspåsar. Trädnötter och mandel Vissa är allergiska mot alla slags nötter och mandlar. Detta i motsats till allergiska barn som oftast bara är allergiska mot en eller två sorters nötter. Nötallergi varar hela livet. Mycket små mängder av nötter och mandel är nog för att utlösa allvarliga allergireaktioner. Nötter som finns i choklad och godis är en av de vanligaste orsakerna till allergisk chock hos barn och unga. Damm från knäckning av nötter kan utlösa luftvägsallergi och astma. Sådant damm kan finnas kvar efter nötknäckningen. Nötter och mandel förekommer i många olika livsmedel, från müsliblandningar till såser, så det gäller att vara uppmärksam och läsa innehållsförteckningar noga. Hasselnöt korsreagerar med paranöt, valnöt och pekannöt. Hasselnötter korsreagerar med björkpollen. I Sverige har cirka två miljoner svenskar björkpollenallergi. Man räknar med att ungefär hälften av dem som är allergiska mot björk, hassel och al får klåda i munnen av hasselnötter och i en del fall av mandel, äpplen, råa morötter och rå potatis. Muskot och kokosnöt är inte nötter, men kan som allt annat i naturen ge upphov till allergier. Reaktioner mot muskot och kokosnöt förekommer mycket mer sällan jämfört med annan nötallergi. Rekommenderade produkter Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och Allergiförbundet arbetat med att granska och rekommendera produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. För att produkter ska få märkas med vårt namn och symbol måste de vara fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. På så vis kan vi hjälpa våra medlemmar och andra som vill hitta bra produkter. Eftersom alla människor reagerar olika kan vi inte ge någon fullständig garanti utan enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten. Men för de allra flesta fungerar märkningen som en bra vägledning. Läs mer om rekommenderade produkter n På vår hemsida kan du se en lista med våra rekommenderade produkter 16 17

10 Foto Mats Alm, Jollyfoto.se Vi stödjer viktig forskning Allergier drabbar allt fler i Sverige men ännu vet vi inte vad det är som gör att somliga reagerar med sjukdom på det som andra tål. Forskare söker svar på det och arbetar med att finna faktorer som gör livet lättare för dem som redan är allergiska. Tack vare våra fonder kan vi varje år bidra till nödvändig forskning, information och även rekreation för allergiska barn. n Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond stödjer speciellt forskning som sätter individen i centrum och har som inriktning att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Tack vare bidrag från allmänheten har fonden genom åren kunnat dela ut mer än 100 miljoner kronor till angelägen allergiforskning. Forskningsfonden Pg n Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond ska verka för direkta åtgärder som främjar astma- och allergisjuka barns miljöer samt stödja forskning och rekreation för astma- och allergisjuka barn. Barnallergifonden beviljar bidrag till allergi- och astmasjuka barn upp till den dag barnet fyller 18 år. För att vara berättigad att söka medel ur fonden krävs medlemskap i Astmaoch Allergiförbundet sedan minst 12 månader. Barnallergifonden Pg n Astma- och Allergiförbundets Blomsterfond stödjer rehabilitering och rekreation för astmaoch allergisjuka och deras familjer. Fonden bedriver informationsverksamhet i samhället och stödjer Astma- och Allergiförbundets verksamhet i stort. Blomsterfonden Pg Våra fonder har så kallade 90-konton. Det är bara verksamheter som kan garantera att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader, som får använda sådana konton. Välkommen att stödja allergiforskningen. Ditt bidrag gör stor nytta! 18

11 Som medlem i Astma- och Allergiförbundet har du tillgång till många medlemsförmåner n Delta i våra lokalföreningars verksamhet. På vår hemsida hittar du vilka lokalföreningar som finns nära dig. n Medlemstidningen Allergia kommer åtta gånger om året och här kan du ta del av den senaste forskningen, få tips och råd och läsa intressanta reportage. n Ta del av kunskaperna och erfarenheterna från andra medlemmar och från ombudsmännen på förbundet. n Delta i något av våra olika nätverk, till exempel för föräldrar till allergiska barn, för doft- och kemikalieöverkänsliga, eksemlistan med flera. n Barn och ungdomar som är medlemmar i Astma- och Allergiförbundet kan även gå med i ungdomsförbundet Unga Allergiker. n Möjlighet att teckna förmånlig försäkring. Som medlem är du försäkrad på alla aktiviteter som arrangeras inom förbundet. n Medlemmar upp till 18 år kan söka bidrag ur Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond. Fonden kan lämna bidrag till rekreation och direkta åtgärder för att främja barns miljöer. Läs mer om hur du blir medlem och dina medlemsförmåner på vår hemsida n Bo på vårt eget allergianpassade vandrarhem Södergården utanför Åre. Som ny medlem får du första natten gratis Astma- och Allergiförbundet, Box , Stockholm

Säker mat i förskola och skola

Säker mat i förskola och skola Säker mat i förskola och skola Hur du förbättrar skolmåltiderna för elever med allergi En handbok framtagen av Astma- och Allergiförbundet Detta material är skyddat av upphovsrätten och får ej kopieras

Läs mer

MAT. och ÖVERKÄNSLIGHET. Ett kunskapsunderlag

MAT. och ÖVERKÄNSLIGHET. Ett kunskapsunderlag MAT och ÖVERKÄNSLIGHET Ett kunskapsunderlag Maj 2006 MAT och ÖVERKÄNSLIGHET Ett kunskapsunderlag Maj 2006 Författare till Kunskapsunderlaget: Ulf Bengtsson Magnus Borres Anders Dannaeus Ulla Edberg Nils

Läs mer

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Hälsorisker och hantering av kost vid förskolor Foto: Microsoft Office ClipArt Lunds Universitet Handledare: Nils-Bo Bo Nilsson Författare: Jovanka

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

allergi Därför angriper kroppen sig själv

allergi Därför angriper kroppen sig själv Sommarfina fossingar Dags att förbereda fötterna för uteliv Alla borde testa sig Håkan Florin om vikten av PSA-prov Läkemedelsberoende När är det dags att dra i nödbromsen? En tidning för ett friskare

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

ASTMA HOS BARN OCH UNGA

ASTMA HOS BARN OCH UNGA ASTMA HOS BARN OCH UNGA Innehåll Astma som sjukdom 5 Symtom och misstankar om astma 5 Astmaundersökningar som stöd för diagnos och uppföljning 6 Hur behandlas astma 10 - Behandling med mediciner 10 - Medicinapparater

Läs mer

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Version 3 Det är skillnaden som gör skillnaden sa en gång en klok person till mig. Vill du ha en förändring så måste du förändra något.

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2009 A ÖGAT allt du behöver veta D A D Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor NY TIDNING! Från Landstinget Sörmland 1 foto björn fröberg

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA NOVEMBER 2005 VAR FJÄRDE SKOLBARN HAR ALLERGISKA ELLER ASTMATISKA BESVÄR Både arv och miljö spelar in men det

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons December 2008 Öron-Näsa-Hals Hörapparaten har blivit en modeacessoar Läs mer på sid 4 Högljudd i sängkammaren? Vi har lösningarna på snarkproblemen

Läs mer

Nytt namn & nummer. Säg aaah! Välj rätt fett. nr 4 2013. Terapi på nätet. Paddnacke eller sms-tumme? Ta det lugnt, det är krupp. Möt fyra som provat

Nytt namn & nummer. Säg aaah! Välj rätt fett. nr 4 2013. Terapi på nätet. Paddnacke eller sms-tumme? Ta det lugnt, det är krupp. Möt fyra som provat nr 4 2013 Stockholms län Terapi på nätet Möt fyra som provat Paddnacke eller sms-tumme? Läs om de moderna åkommorna Ta det lugnt, det är krupp Välj rätt fett Säg aaah! Nytt namn & nummer Notiser Lättare

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Allergenguide för restauranger. Ny lagstiftning vi hjälper er att göra rätt

Allergenguide för restauranger. Ny lagstiftning vi hjälper er att göra rätt Allergenguide för restauranger Ny lagstiftning vi hjälper er att göra rätt Känner ni till lagändringen? Känner ni till lagändringen? Den 13 december 2014 kommer den så kallade informationsförordningen

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 VÄLMÅENDE MAGE 4 TIPS FÖR ATT BLI AV MED DINA FOTO: LENNART EDVARDSSON/RÄTTVIKS BILDARKIV Martin Lidberg: Vill du bli vän

Läs mer

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5 Maten till äldre Hej! Det här är en guide med råd och tips till dig som lagar och serverar mat och fika till äldre som är matöverkänsliga. Den är framtagen i samverkan med Kristina Lind som är kostkonsulent

Läs mer

Bra mat för spädbarn. under ett år

Bra mat för spädbarn. under ett år Bra mat för spädbarn under ett år 1 341 279 Livsmedelsverket 2011 Första upplagan, andra tryckningen, februari 2012 Box 622, 751 26 Uppsala Telefon: 018-17 55 00 E-post: livsmedelsverket@slv.se Grafisk

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet medicin hälsa välbefinnande nr 4 december 2009 PRis 49 kr Mindre näring i vår mat SverigeS mest lästa tidning i väntrummet! Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Carinas liv med bipolär sjukdom Överviktsoperation

Läs mer

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi i lf grhwbbrc< cwqeutffmx SÄKER MAT I IDROTTSRÖRELSEN En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi Kopiera gärna delar av eller hela häftet; du kan också skriva ut dem från www.r.f.se

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Patientinformation inför överviktsoperation

Patientinformation inför överviktsoperation 1 Patientinformation inför överviktsoperation 2 Inledning Den här informationen riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma eller just blivit det. En överviktsoperation kan hjälpa många

Läs mer