Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan"

Transkript

1 Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan överkänslighet. Våra lokalföreningar finns i hela Sverige och tillsammans arbetar vi för ett friskare liv.

2 Friskare liv med Astma- och Allergiförbundet! Inom Astma- och Allergiförbundet arbetar vi för människor med många olika diagnoser. Astma, allergi och eksem är väldigt breda områden och vi har medlemmar som påverkas dagligen av sina sjukdomar medan andra knappt känner av dem. Hos oss kan du bli medlem av många orsaker. Det kan vara därför att din lokalförening har bra verksamhet, att du vill vara med och påverka samhället, att du vill hålla koll på vad som händer inom forskningen eller att du helt enkelt vill stödja vår verksamhet. Du behöver inte ens vara allergisk, ha astma eller eksem för att bli medlem alla som stödjer oss är välkomna! Foto Mats Alm, Jollyfoto.se Ett av våra främsta mål är att öka kunskapen hos andra om hur det är att ha astma, allergi eller eksem. För många av våra medlemmar är allergi, astma eller eksem ett hinder i vardagen. Vi tror att ökad kunskap hos vår omgivning gör att vi får det lättare att delta i samhället på lika villkor som andra. Så ju fler medlemmar vi blir, desto större chans har vi att påverka och göra det bättre för alla som har astma, eksem eller allergier! Välkommen som medlem du också! Ingalill Bjöörn förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet 3

3 INNEHÅLL Kort om den här foldern I den här foldern hittar du korta faktatexter om diagnoser som våra medlemmar kan ha inom Astma- och Allergiförbundet. Alla medlemmar ska kunna delta i vår verksamhet även om man till exempel är överkänslig mot dofter eller allergisk mot djur eller mat. Därför anpassar vi verksamheten till våra medlemmar så att alla kan delta. Verksamheten i våra lokalföreningar kan vara mycket skiftande beroende på medlemmarnas intressen och här kan du vara med och påverka hur programmet ska se ut i just din förening. Astma- och Allergiförbundet är till för dig med allergier och vi har över hundra lokala föreningar runt om i hela landet. På förbundets hemsida kan du se vilken förening som finns närmast dig. I slutet av foldern kan du läsa mer om förbundets verksamhet. Gemenskap på bryggan. Medlemmar fiskar krabbor på ett barn- och ungdomsläger i Bohuslän. Faktatexter Monica Arvidsson, Eva-Maria Dufva, Lars Gottberg, Olle Löwhagen och Sonja Werner. Texten om mat är hämtad ur Säker mat i skola och förskola. Tack till Marianne Jarl, Gunnar Lilja och Magnus Wickman. Redaktion och bearbetning Eva-Maria Dufva och Ronny Larsson Produktion Jollymedia.se Foto Mats Alm/Jollyfoto.se, Colourbox.com Tryck Ljungbergs.se Astma- och Allergiförbundet 2011 Astma Astma beror på en inflammation i luftrörens slemhinnor och kännetecknas av en ökad känslighet (hyperreaktivitet) för en mängd olika ämnen och faktorer, t.ex. fysisk ansträngning eller allergener. Kontakten med dessa faktorer leder till en sammandragning av luftrören, vilket i sin tur ger olika symtom som andnöd och hosta. Typiskt för astma är att sammandragningen av luftrören kan gå tillbaka och att lungfunktionen kan variera från period till period mellan sänkt och helt normal. Astma kan indelas på olika sätt och ett vanligt indelningssätt är att skilja på allergisk och icke-allergisk astma. Allergisk astma Allergisk astma börjar oftast i barndomen och är den vanligaste formen av astma hos barn och ungdomar. Allergi beror på en ärftlig benägenhet att bilda speciella allergiantikroppar mot olika äggviteämnen (allergener) som en människa normalt ska tåla, t.ex. olika pollen, pälsdjur, kvalster och mögel. När den allergiske personen utsätts för dessa ämnen utlöses en allergisk reaktion som leder till symtom som hösnuva och astma. Allergiutredning kan göras genom hudtest eller allergiblodprov. Icke-allergisk astma Astma kan uppstå under hela livet, även i medelåldern och senare, och det är då oftast fråga om en icke-allergisk astma. Hos dessa personer kan inga allergiantikroppar påvisas. Ärftliga faktorer kan även här ha betydelse. Diagnostik All diagnostik grundar sig på patientens sjukdomshistoria där såväl symtom som utlösande faktorer kartläggs. Vid diagnostik mäts lungfunktionen med s.k. spirometer före och efter inhalation av luftrörsvidgande medicin. Variationen i lungfunktion kan mätas med en enkel lungfunktionsmätare (PEF-mätare) i hemmet morgon och kväll under en period. Om diagnos inte kan ställas på ovanstående sätt finns ett flertal metoder att med hjälp av provokation av luftrören se om patienten utvecklar tecken på sammandragning av dessa. Behandling Grundläggande vid astmabehandling är att ta reda på vad som orsakar astman och om möjligt undvika detta. Oftast måste ändå läkemedelsbehandling ges. Alla astmatiker ska ha en inhalator med luftrörsvidgande medicin med snabb verkan att ta vid behov. Patienter med dagliga symtom ska dessutom ta regelbundna kortisoninhalationer. Den här typen av läkemedel kan effektivt motverka och förebygga uppkomsten av astmatisk luftvägsinflammation samtidigt som biverkningarna minimeras eftersom endast en mycket låg dos kortison krävs. För patienter med medelsvår och svår astma finns olika tilläggsläkemedel som långverkande luftrörsvidgande läkemedel och s.k. antileukotriener. Allergenspecifik immunterapi (hyposensibilisering) kan ges till vissa patienter med allergisk astma. Läs mer om astma På vår hemsida kan du beställa eller ladda ner: n Astma och Allergi, handbok vid graviditet & amning n Lär dig andas rätt, träningsprogram för dig med astma 4 5

4 Astmaliknande tillstånd Astma är en välkänd sjukdom liksom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), men det finns också astmaliknande tillstånd som är mindre kända och där det råder oklarheter kring namn, symtom och verkningsmekanismer. Vissa tillstånd drabbar även ögon och övre luftvägar och kan då likna allergi. De mest kända astmaliknande tillstånden är hyperventilation, paradoxal stämbandsrörlighet (vocal cord dysfunction) och Multiple Chemical Sensitivity (MCS, multipel kemisk känslighet). Vid hyperventilation andas individen för snabbt vilket utlöser yrsel och stickningar i fingrarna samt ibland också andningsbesvär som kan förväxlas med astma. Vid paradoxal stämbandsrörlighet uppstår kramp i struphuvudet vilket kan medföra astmaliknande andningssvårigheter. MCS inbegriper överkänslighet för flera olika kemiska ämnen med symtom från olika organ. Inget test är beskrivet som kan påvisa tillståndet. Sensorisk hyperreaktivitet Andra mindre internationellt kända astmaliknande tillstånd är funktionell andningsrubbning, dysfunktionell andning och sensorisk hyperreaktivitet. Mest beskrivet är sensorisk hyperreaktivitet (SHR), som kännetecknas av överkänslighet för luktande/doftande ämnen och ett positivt capsaicintest. Inhalationstest med capsaicin har tidigare använts för studier av hosta. Ämnet, som finns naturligt i spansk peppar, utlöser intensiv hosta hos doftöverkänsliga individer och även astmaliknande andningsbesvär. Dofter/luktande ämnen kan utlösa besvär från flera organ, till exempel irriterade ögon, snuva, hosta, andningssvårigheter, huvudvärk och trötthet. Det är dock inte doften i sig som utlöser besvären genom luktsinnet utan det anses vara särskilt känsliga receptorer i luftvägarnas slemhinna som reagerar. Därför kan även doftfria ämnen som testsubstansen capsaicin utlösa besvär. Dysfunktionell andning Funktionell andningsrubbning eller dysfunktionell andning innefattar alla tillstånd (inklusive SHR) med astmaliknande symtom där astma eller annan känd sjukdom har uteslutits. Vanliga symtomutlösande faktorer är fysisk ansträngning, dofter och psykisk stress. Dessa astmaliknande tillstånd förväxlas ofta med klassisk astma, men kännetecknas av att kramp i luftrören inte kan påvisas och att astmamediciner har liten eller ingen effekt. Astma och astmaliknande tillstånd Studier har visat att upptill var tredje patient med astmadiagnos har tecken på dysfunktionell andning. Klassisk astma och astmaliknande symtom kan alltså förekomma parallellt hos samma individ. För astma finns oftast god farmakologisk behandling men för astmaliknande tillstånd finns ännu ingen sådan behandling. Den som har båda tillstånden kan därför inte räkna med full behandlingseffekt. Andningsgymnastik kan ha symtomlindrande effekt både vid astma och astmaliknande tillstånd. Läs mer om astmaliknande tillstånd På vår hemsida kan du beställa eller ladda ner: n Informationsfolder om doft- och kemikalieöverkänslighet Rinit Rinit är en inflammation i slemhinnorna i näsan. Ofta drabbas även bihålornas slemhinnor, man kallar det då rinosinuit. Akuta besvär kan orsakas av infektion av virus, ibland även av bakterier. Många får allergiska besvär under pollensäsongen. Lövträden kan börja blomma redan i slutet av vintern och fortsätta fram till början av sommaren. Redan då har gräsen börjat blomma och de fortsätter hela sommaren. Gråbon blommar från mitten av juli till början av hösten. Om man har besvär året runt kan det bero på allergi mot pälsdjur eller kvalster, men det kan också orsakas av icke-allergisk rinit som beror på ökad känslighet i slemhinnan för retande ämnen. Symtom Vanliga besvär är nysningar, klåda, rinnsnuva och nästäppa. Vid allergiska besvär får man ofta även besvär från ögonen, det kan klia i munnen och halsen och många blir väldigt trötta. Det har också visat sig att många med rinit även har astmabesvär. Diagnos Det viktigaste är sjukdomshistorien, vilka symtom man har, årstidsvariation, hemma- och arbetsmiljön, om det finns pälsdjur och så vidare. Det är bra att göra en ordentlig näsundersökning. Om det påverkar behandlingen kan man göra en allergiutredning med hudtest eller blodprover. Det är också lämpligt att mäta lungfunktionen. Behandling Vid alla typer av rinit är det bra att skölja näsan med koksaltlösning. Man bör förstås försöka undvika det som utlöser besvären. Det finns en fara med näsdroppar vid nästäppa, eftersom de inom några dagar kan förvärra nästäppan. Vid lindriga besvär av allergisk rinit kan man själv köpa antihistamintabletter. För att få bäst effekt bör man ta dem varje dag. Vid mer besvär kan man även använda näskortisonspray. Det är viktigt att använda rätt sprayningsteknik. Vid svåra besvär och kraftig trötthet, där vanlig medicin inte räcker till, har många nytta av allergenspecifik immunterapi (hyposensibilisering). Vid ickeallergisk rinit hjälper näskortisonspray, fast inte lika bra som vid allergi. Akut rinit orsakad av virusinfektion brukar gå över av sig själv på en vecka, vid behov kan man använda smärtstillande och näskortisonspray. Läs mer om rinit På vår hemsida kan du beställa eller ladda ner: n Informationsfolder om pollen n Boken Grönskande rum 6 7

5 Eksem Huden är kroppens största organ, ungefär två kvadratmeter hos en vuxen människa. Den är ett levande organ och vårt skydd mot omvärlden. Eksem är en inflammation i hudens övre lager. De första symtomen är rodnad och klåda. Sedan kommer röda knottror och ibland vätskefyllda blåsor, huden kokar över, vilket är den ursprungliga innebörden av det grekiska ordet ekzema, varifrån det svenska namnet kommer. Går blåsorna sönder uppstår sår som kan bli infekterade. I senare stadier kan huden bli torr, förtjockad och få smärtsamma sprickor. Diagnos Diagnos ställs med hjälp av sjukdomshistoria och genom undersökning av huden. I vissa fall tas ett allergiblodprov eller görs ett pricktest, Tre vanliga typer av eksem är atopiskt eksem, kontakteksem och handeksem: 1. Atopiskt eksem Atopi är en ärftlig benägenhet att utveckla allergi. Atopiskt eksem är en hudsjukdom som har blivit allt vanligare och som kan påverka hela livet. Klådan kan försämra nattsömnen och koncentrationsförmågan och det kan vara svårt att motionera; när man blir varm och börjar svettas kan klådan öka. Stress är en försämrande och ibland utlösande faktor. n Atopiskt eksem hos barn Hos barn kallas sjukdomen ibland böjveckseksem, eftersom utslagen i allmänhet finns i knä- och armbågsveck, runt vrister, handleder och halsen. Hos spädbarn sitter eksemet ofta i ansiktet eller på armarnas och benens utsidor. Sjukdomen kan vara det första tecknet men detta behövs inte för att ställa diagnos, utan är ibland ett led i utredningen av vad som utlöser eksemet. En individ kan samtidigt ha mer än en eksemdiagnos. Därför ska oklara och långdragna fall utredas av specialistläkare. Behandling Det är viktigt att konstatera vad man reagerar på så att framtida kontakt och därmed obehagliga reaktioner kan undvikas. Vid eksem är det viktigt att behålla fukten i huden genom att regelbundet använda mjukgörande krämer som hindrar avdunstning. Vid lindriga besvär kan det räcka med behandling med mjukgörande krämer i kombination med receptfria kortisonkrämer. Målet med behandlingen är att lindra besvären och göra tillvaron så bra som möjligt. på överkänslighet som kan leda till andra allergier. Långt ifrån alla med atopiskt eksem har dock allergi, utan faktorer som svettning, bad, dusch, stickiga kläder och rivning gör att huden blir lättirriterad, inflammerad och kliande. De flesta som har atopiskt eksem blir bättre eller helt bra sommartid. Den som har haft den här typen av eksem löper större risk att senare i livet få astma och hösnuva. Hos en del barn försämras eksemet om de äter vissa födoämnen. De födoämnen som oftast ger allergi är mjölk, ägg, fisk och vetemjöl. Det är inte lämpligt att på egen hand utesluta födoämnen för att se om eksemet blir bättre. Det ska alltid ske i samråd med läkare och/eller dietist. n Atopiskt eksem hos vuxna Många vuxna har eksembesvär av varierande intensitet och varaktighet långt upp i åldrarna. Hos vuxna ses atopiskt eksem oftast som handeksem. Eksemet kan ändra karaktär och blir svårare att diagnostisera. 2. Kontakteksem Kontakteksem är inte medfött utan kan uppkomma efter kortare eller längre tids kontakt med ett ämne som irriterar eller framkallar allergi. Det finns två olika typer av kontakteksem, allergiskt och icke-allergiskt. n Allergiskt kontakteksem Det allergiska kontakteksemet uppstår när huden varit i kontakt med något du utvecklat allergi mot, till exempel nickel. För vissa ämnen krävs det långvarig kontakt för att allergi ska uppstå, för andra kan det gå fort. Exempel på ämnen som ofta framkallar allergiskt kontakteksem är nickel, krom, gummi, parfymämnen och vissa konserveringsmedel. Sammanlagt finns det ca ämnen som kan orsaka kontaktallergi. Risken för att utveckla nickelallergi, som är den vanligaste kontaktallergin, ökar om du använder smycken som innehåller nickel. Risken är särskilt hög om man tar hål i öron eller låter pierca sig och använder nickelhaltiga smycken. Diagnos ställs med hjälp av epikutantest (lapptest) och patientens egen sjukdomshistoria. n Icke-allergiskt kontakteksem eller irritationseksem Detta eksem sitter oftast på händerna. Det uppstår när hudens naturliga skydd bryts ner, till exempel genom att man ofta tvättar sig med tvål och lösningsmedel. Det är vanligt med den här typen av eksem i yrken där personalen handskas mycket med vatten och rengöringsmedel. Hur känslig man är skiljer sig mycket från person till person. Risken att få icke-allergiskt kontakteksem ökar om man har haft atopiskt eksem som barn, särskilt om detta varit svårt och långdraget. Hos barn och ungdomar är irritationseksem vanligt under sportskydd, till exempel under benskydd i samband med ishockey- eller fotbollsspel. Även täta skor kan orsaka irritationseksem. 3. Handeksem Handeksem kan vara av flera typer: handeksem som ett led i atopiskt eksem, irritationseksem och kontaktallergiskt eksem. Den vanligaste typen av handeksem är irritationseksem som ofta orsakas av att huden blivit irriterad av upprepad kontakt med vatten och rengöringsmedel, hudretande kemikalier eller nötning på huden. Handeksem är den vanligaste yrkesbetingade hudsjukdomen och är ganska vanlig hos sjukvårdspersonal, tandvårdspersonal, livsmedelsarbetare och frisörer. Orsaken är framför allt irritationseksem. Handeksem blir ofta kroniskt och den som får handeksem av sitt arbete kan tvingas bli sjukskriven, byta arbetsplats eller kanske utbilda sig till ett helt annat yrke. Hos barn före skolåldern förekommer handeksem nästan uteslutande som en yttring av atopiskt eksem. Läs mer om eksem n På vår hemsida kan du beställa filmen Eksem vanligare än du tror n Här kan du även se en lista med våra rekommenderade produkter n Läs mer om nickeldirektivet på 8 9

6 Läkemedelsöverkänslighet Läkemedelsöverkänslighet innebär allergiliknande biverkningar av mediciner. Vanligast är hudutslag, som kan vara lindriga och begränsade men också utbredda och allvarliga. De kan ibland vara del av en akut allergisk/anafylaktisk reaktion, som kan utvecklas snabbt och som är viktig att känna igen. Klåda, nässelutslag och svullnad kan då ingå. Blåsbildning i hud och slemhinnor tyder på en annan typ av allvarlig reaktion medan bara prickar i huden brukar tyda på något mer beskedligt. Förutom reaktioner i huden kan man få andningsbesvär och symtom från magtarmkanalen med illamående, kräkningar, diarréer och magkramper. Även andra organ kan drabbas. Ibland kan det finnas bidragande faktorer till reaktionen, t.ex. infektion, stress eller solbelysning. Antibiotika, särskilt penicillin, och värktabletter (ASA, NSAID) ger reaktioner oftare än andra läkemedel, men alla mediciner kan ge överkänslighet. Människor med allergi reagerar dock inte särskilt mycket oftare än andra på just läkemedel. Diagnos Det är framförallt sjukdomshistorien med typiska symtom och tidssamband med läkemedelsintag som ger diagnosen. Vid äkta allergi är immunsystemet involverat och då kan tester bekräfta detta. Blodprov som kan påvisa allergiantikroppar, specifikt immunglobulin E (IgE), kan då bli aktuell liksom hudtester, nämligen pricktest vid snabballergi, lapptest hos hudläkare vid fördröjd reaktion/ kontakteksem. Ibland görs provokationstest. Man tillför det misstänkta läkemedlet, öppet eller blindat. I det senare fallet vet inte patienten och ibland inte heller närvarande personal ( dubbelblindat ) om det är läkemedel eller sockerpiller som ges. Eventuella symtom registreras. Behandling Den viktigaste förebyggande åtgärden är att undvika det läkemedel/den läkemedelsgrupp som gett reaktion. För att det säkert ska ske varningsmärks den medicinska journalen. Ett varningskort är också bra att bära med sig i plånboken och visa upp vid behov. I det akuta skedet ska behandlingen med misstänkt läkemedel avbrytas och vid behov kan medel mot symtomen ges, till exempel antihistamin, kortison och adrenalin, det senare vid svår akut reaktion och då bör man snabbt söka vård. Bra att veta n Med hjälp av Word Medical Card (WMC) kan du skapa din egen profil för att snabbt kunna förmedla korrekt medicinsk information om dig, oavsett var i världen du befinner dig. Läs mer om WMC på vår hemsida. Anafylaxi Anafylaxi är en mycket svår överkänslighetsreaktion som kan drabba alla organ i kroppen med en kraftig allmänpåverkan. Reaktionen leder alltid till påverkan på andningsvägarna eller hjärtkärlsystemet eller båda. Utlösande orsaker kan vara allergiska eller icke-allergiska. En allergisk anafylaxi kan orsakas av sådant som man intar som mat och läkemedel. Det kan även vara sådant som kommer in i kroppen genom injektioner, till exempel läkemedel eller stick av getingar och bin. Mer ovanlig orsak är naturgummi (latex) som kommer i kontakt med hud eller slemhinnor. Icke-allergisk anafylaxi kan orsakas av läkemedel, t ex acetylsalicylsyra och andra antiinflammatoriska läkemedel, röntgenkontrastmedel och även av ansträngning. Ibland finner man ingen säker orsak till anafylaxin. Symtom Symtomen kommer oftast inom några minuter sedan man kommit i kontakt med den utlösande orsaken. Risken för svår reaktion är större om symtomen kommer snabbt. De första symtomen är ofta nässelutslag, svullnader och klåda i handflator, fotsulor och hårbotten. Sedan kan det bli kraftig rinnsnuva, heshet och hackhosta. Många får andningsbesvär. Ungefär en tredjedel får symtom från magtarmkanalen med illamående, kräkningar, diarréer och magkramper. Därefter kan det komma symtom från hjärtkärlsystemet med blodtrycksfall och svimning, men ibland kommer detta först. Man kan se tecken på hjärnpåverkan med oro, rastlöshet, kraftig trötthet, förvirring och känsla av katastrof. Behandling Den viktigaste åtgärden är att så snabbt som möjligt ge adrenalin mitt på utsidan av låret. Enklast är att använda adrenalinpennor, Anapen eller EpiPen. Det är viktigt att den som har fått en sådan också får öva i förväg med en riktig adrenalinpenna (hos små barn får föräldern öva på sig själv). Det är viktigt att vid astma ge luftrörsvidgande medicin. Antihistamintabletter lindrar klåda och nässelutslag, effekten kommer efter minuter. Kortison har ingen akut effekt, för både tabletter och injektioner tar det cirka 2 timmar innan verkan kommer. Bra att veta n Med hjälp av Word Medical Card (WMC) kan du skapa din egen profil för att snabbt kunna förmedla korrekt medicinsk information om dig, oavsett var i världen du befinner dig. Läs mer om WMC på vår hemsida

7 Allergi och överkänslighet mot mat kan ge samma symtom Allergi beror på att kroppens immunförsvar reagerar mot vissa ämnen, allergen, som kroppen normalt borde tåla och som andra personer klarar av. Annan överkänslighet kan definieras som ett tillstånd där känsligheten för vanliga ämnen är sjukligt förhöjd i ett eller flera organ i kroppen. Alla proteinhaltiga livsmedel kan fungera som allergen. När livsmedel som inte tidigare konsumerats i ett land börjar att användas, ökar antalet personer som är allergiska mot detta livsmedel. I Sverige har till exempel jordnötter, cashew, pecannöt, makadamianöt, sesam, pinjenötter och kiwi börjat användas allt mer de senaste decennierna, och det har medfört att fler drabbats av allergi mot dessa livsmedel. Livsmedlen och ämnena i listan på nästa sida är de som oftast framkallar allergi- och andra överkänslighetsreaktioner. Man kan få reaktioner av olika svårighetsgrad. En del får endast lättare besvär medan andra kan vara extremt allergiska mot samma livsmedel. Reaktionerna kan variera beroende på hur man mår. Om man är trött eller sjuk kan symtomen bli värre. Vanliga reaktioner Reaktioner på ett födoämne kan komma direkt efter det att man fått i sig allergenet, men de kan också dröja flera dygn. Vanliga symtom är klåda i munhåla och svalg, rodnad kring munnen, svullna läppar, magsmärtor, diarré, illamående, kräkningar, snuva, andningssvårigheter, astma, klåda, rodnad och svullnad i ögonen, rinnande ögon, rinnande näsa, nässelutslag, klåda och eksem på kroppen. Den allvarligaste reaktionen vid matallergi är anafylaxi vilket du kan läsa mer om på sidan 11. Tillståndet är sällsynt och drabbar framförallt personer med IgE-förmedlade allergiska reaktioner. Exempel på livsmedel som kan framkalla allergi n Jordnöt (baljväxt) och andra baljväxter n Soja n Trädnötter (hasselnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistagemandel (-nöt), makadamianöt/queenslandsnöt, valnöt, mandel, aprikoskärna) n Mjölk n Ägg n Fisk n Fröer (exempelvis senap, sesam, solros, vallmo, pinjenöt) n Skaldjur (kräftdjur som exempelvis räka, kräfta, krabba, hummer; blötdjur som exempelvis musslor, ostron, bläckfisk, snäckor) n Vete och andra cerealier (råg, korn och havre) Exempel på ämnen som kan framkalla annan överkänslighet i vissa fall n Mjölksocker (laktos) n Sulfit, svaveldioxid (E , E ) n Bensoesyra, natriumbensoat och andra bensoater (E ) n Histaminer och andra biogena aminer i maten n Citrusfrukter n Tomat Läs mer om födoämnesöverkänslighet På vår hemsida kan du beställa eller ladda ner: n Säker mat i förskola och skola n Informationsfolder om mat Andra läsvärda hemsidor: n n Livsmedelsverkets allergiinformation 12 13

8 Livsmedel som ofta ger reaktioner Mjölk Allergi mot komjölk innebär att man är allergisk mot de proteiner som finns i mjölk. Även små mängder av komjölk kan räcka för att framkalla en allergisk reaktion. Mjölkallergi ska inte förväxlas med laktosintolerans som uppkommer genom enzymbrist. Allergi mot komjölksprotein drabbar två till tre procent av alla barn. Allergin brukar klinga av i två-treårsåldern och växer i regel bort före skolåldern. För vissa blir dock mjölkallergin bestående. Mjölkproteiner finns i alla produkter som tillverkas av mjölk, till exempel yoghurt, ost, smör och glass. I laktos (mjölksocker) kan det även finnas spår av mjölkproteiner. Det finns produkter som man kan tro är mjölkfria men som kan innehålla mjölkprotein. Exempel på det är margarin, charkvaror, maränger och kryddblandningar, vilket gör att den mjölkallergiske alltid bör läsa innehållsförteckningar. Mjölkproteiner förändras delvis vid uppvärmning och en del kan därför tåla mjölk som kokats. Det finns korsreaktioner mellan komjölk, getmjölk, fårmjölk, hästmjölk och åsnemjölk. Flertalet komjölksallergiska personer kan inte använda dessa andra mjölksorter eller produkter gjorda av dem. Laktos mjölksocker Laktosintolerans innebär att kroppen inte klarar av att bryta ned laktos (mjölksocker) på grund av en enzymbrist i tarmen. Detta är alltså inte någon allergisk reaktion. Reaktionen är begränsad enbart till tarmen där mjölksockret som inte bryts ned i stället blir näring till bakterier i tarmen. Bakterierna jäser sockret och det bildas gaser. De bildar också ämnen som ger upphov till diarré. Den vanligaste orsaken till laktosintolerans är att förmågan att bryta ned laktos minskar när man blir äldre. Laktosintolerans är till en del ärftligt och vanligare inom vissa befolkningsgrupper. I Sverige har 3-4 procent av befolkningen laktosintolerans medan det i Finland är 15 procent. I Medelhavsområdet, Asien och vissa delar av Afrika är det mycket vanligt. Laktos finns naturligt i all mjölk. Messmör och mesost innehåller stora mängder laktos medan syrade mjölkprodukter som yoghurt och filmjölk innehåller mindre mängd laktos än vanlig mjölk. Det finns många mejerivaror som är laktosreducerade eller laktosfria. Fisk Fisk av alla sorter, både i form av små mängder i matvaror, damm som andas in eller som ånga vid tillredning av maten, kan ge kraftiga allergiska reaktioner. Ämnena som utlöser allergiska reaktioner ändras inte av kokning eller stekning och vissa personer är så känsliga att de inte kan vistas i ett rum där fisk serveras. De allergiframkallande ämnena i fisk finns mest i fiskköttet och mindre i lever och rom. Därför kan vissa (men inte alla) med allergi mot fisk tåla kaviar, torskrom och torsklever. Fiskallergi brukar bestå under lång tid. Man kan vara allergisk mot all slags fisk, men alla fiskallergiker är inte det. Det är vanligast att man reagerar mot torsk om man är allergisk mot fisk. Fisksorter inom samma familj kan ge korsreaktioner därför att de kan innehålla samma allergiframkallande ämne. Allergiframkallande ämnen från fisk kan finnas i många olika maträtter. Läs innehållsdeklarationer noga eftersom det ibland kan dölja sig fisk i produkter där man inte väntar sig att finna det, till exempel i leverpastej, buljonger och i asiatisk mat. Om man har fiskallergi bör man inte äta oljor från fisk, som exempelvis omega-3-olja. Skaldjur kräftdjur och blötdjur Många vuxna är allergiska mot olika skaldjur som räkor, krabba, hummer, kräftor, musslor, ostron och bläckfisk. De innehåller mycket aktiva allergen och några av dem korsreagerar så att man ofta är allergisk mot alla om man är allergisk mot en av dem. Allergi mot skaldjur varar vanligtvis i många år. Skaldjur korsreagerar inte med fisk. Ägg Allergi mot ägg innebär att man är allergisk mot de proteiner som finns i ägg. Såväl äggvita som äggula kan ge allergiska reaktioner vid mycket små mängder bland dem som är extremt känsliga. Rått ägg ger i regel upphov till svårare reaktioner än genomkokt eller genomstekt ägg. Äggallergi är vanlig bland små barn, men minst hälften av barnen blir fria från den i förskoleåldern eller något senare. Äggallergi brukar inte debutera senare i livet. Ägg finns i många rätter som pannkaka, pajer, och bakverk samt panering av fisk och kött. Det är viktigt att läsa innehållsdeklarationer noga eftersom det ibland kan dölja sig ägg i produkter där man inte väntar sig att finna det. Ägg från olika fåglar kan ge upphov till korsreaktioner, men med varierande styrka. Till exempel kan vaktelägg ge personer med hönsäggallergi reaktioner. Vete och andra spannmål Vete, råg och korn innehåller andra proteiner än gluten som också kan ge upphov till allvarlig allergi. Allergi mot vete och andra kornsorter ska inte blandas ihop med celiaki. Vissa blir allergiska också mot något i vete och råg som är fortsatt aktivt efter tillagning. Hos vissa av dessa (men inte alla) är de aktuella allergenen knutna till gluten så att de tål glutenfritt mjöl. Dinkelvete innehåller samma proteiner som vete och ska därför inte ätas av människor som är allergiska mot vete. Vetestärkelse kan innehålla små mängder protein som kan vara tillräckliga för att utlösa symtom. Det finns en betydande korsreaktivitet mellan vete och råg och något med korn. Rågmjöl innehåller en liten del vetemjöl på grund av att de hanteras inom samma system. Den som är allergisk mot vetemjöl tål därför inte alltid råg. Gluten Celiaki, glutenintolerans, är en livslång sjukdom som kan debutera i alla åldrar. Så många som 3-4 personer av 1000 lider av sjukdomen i Sverige. Celiaki innebär att kroppen inte tål gluten vilket är ett protein som finns i sädesslagen vete (även dinkelvete), råg och korn. Sjukdomen beror på en inflammationsliknande process i tunntarmen som leder till att tarmluddet försvinner vilket gör att tarmen inte kan smälta maten. Det leder i sin tur till att näringen inte kan tas upp i normal omfattning. Gluten finns i vanliga livsmedel gjorda på vete, råg och korn som bröd, mjöl, flingor och pasta. Havre saknar naturligt gluten, men är ofta förorenat med vete. Det finns dock ren havre som vanligtvis fungerar för den som har celiaki. Soja Sojaprotein kan vara allergiframkallande och för väldigt känsliga personer kan soja ge mycket svåra reaktioner. Sojaprotein används i många olika livsmedel som köttbullar, soppor, glass och bakverk. Sojalecitin (E 322, emulgeringsmedel), sojasåser och kallpressad eller rå sojaolja kan innehålla små mängder av sojaprotein. Lecitin finns i produkter som choklad och margarin

9 Jordnöt Jordnöten innehåller mycket starka allergiframkallande ämnen och är en av de vanligaste orsakerna till allergichock. Jordnöten är trots sitt namn ingen nöt, utan är släkt med sojabönan och andra baljväxter. Det finns enstaka personer som är så allergiska mot jordnötter att de reagerar om det finns jordnötter i rummet eller om någon öppnar en påse jordnötter. Jordnötsallergi varar i många år. Jordnötsallergi blir allt vanligare och kan bryta ut redan när barnet är mycket litet. Jordnötter finns mer eller mindre synliga i en mängd produkter som choklad, bakverk och i orientalisk matlagning. Även tillagade jordnötter kan ge personer som redan är allergiska svåra reaktioner. Korsreaktioner kan förekomma mellan jordnöt och andra baljväxter, trädnötter samt fröer. Jordnöt kan till och med korsreagera med allergenet i björkpollen. Mjöl från lupiner har börjat användas i bakverk och pasta. Det har förekommit reaktioner på lupinmjöl hos personer som är jordnötsallergiska. Reaktioner vid korsallergi blir i regel betydligt lindrigare än om man reagerar på det man primärt är allergisk mot. Lupin, ärta och andra baljväxter Proteinerna är liknande inom familjen baljväxter och därför kan man vara allergisk mot flera av dem samtidigt. Risken att reagera mot någon av dessa ökar om man redan har en allergi mot flera inom familjen baljväxter. Många livsmedel tillhör baljväxtfamiljen; lupin, ärtor, kikärtor, spritärtor, sockerärtor, gula ärtor, vita bönor, limabönor, vaxbönor, gröna bönor, bondbönor, bruna bönor, mungbönor, haricots verts, böngroddar, linser, jordnötter och lakrits. Ärtor används mycket för att öka näringsvärdet och ge fastare konsistens i färdiga matvaror. Lupin- och ärtproteiner förändras inte vid upphettning eller kokning. Ärtor kan ge reaktioner när det andas in som ånga vid tillredning eller som damm i luften från förvaringspåsar. Trädnötter och mandel Vissa är allergiska mot alla slags nötter och mandlar. Detta i motsats till allergiska barn som oftast bara är allergiska mot en eller två sorters nötter. Nötallergi varar hela livet. Mycket små mängder av nötter och mandel är nog för att utlösa allvarliga allergireaktioner. Nötter som finns i choklad och godis är en av de vanligaste orsakerna till allergisk chock hos barn och unga. Damm från knäckning av nötter kan utlösa luftvägsallergi och astma. Sådant damm kan finnas kvar efter nötknäckningen. Nötter och mandel förekommer i många olika livsmedel, från müsliblandningar till såser, så det gäller att vara uppmärksam och läsa innehållsförteckningar noga. Hasselnöt korsreagerar med paranöt, valnöt och pekannöt. Hasselnötter korsreagerar med björkpollen. I Sverige har cirka två miljoner svenskar björkpollenallergi. Man räknar med att ungefär hälften av dem som är allergiska mot björk, hassel och al får klåda i munnen av hasselnötter och i en del fall av mandel, äpplen, råa morötter och rå potatis. Muskot och kokosnöt är inte nötter, men kan som allt annat i naturen ge upphov till allergier. Reaktioner mot muskot och kokosnöt förekommer mycket mer sällan jämfört med annan nötallergi. Rekommenderade produkter Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och Allergiförbundet arbetat med att granska och rekommendera produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. För att produkter ska få märkas med vårt namn och symbol måste de vara fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. På så vis kan vi hjälpa våra medlemmar och andra som vill hitta bra produkter. Eftersom alla människor reagerar olika kan vi inte ge någon fullständig garanti utan enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten. Men för de allra flesta fungerar märkningen som en bra vägledning. Läs mer om rekommenderade produkter n På vår hemsida kan du se en lista med våra rekommenderade produkter 16 17

10 Foto Mats Alm, Jollyfoto.se Vi stödjer viktig forskning Allergier drabbar allt fler i Sverige men ännu vet vi inte vad det är som gör att somliga reagerar med sjukdom på det som andra tål. Forskare söker svar på det och arbetar med att finna faktorer som gör livet lättare för dem som redan är allergiska. Tack vare våra fonder kan vi varje år bidra till nödvändig forskning, information och även rekreation för allergiska barn. n Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond stödjer speciellt forskning som sätter individen i centrum och har som inriktning att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Tack vare bidrag från allmänheten har fonden genom åren kunnat dela ut mer än 100 miljoner kronor till angelägen allergiforskning. Forskningsfonden Pg n Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond ska verka för direkta åtgärder som främjar astma- och allergisjuka barns miljöer samt stödja forskning och rekreation för astma- och allergisjuka barn. Barnallergifonden beviljar bidrag till allergi- och astmasjuka barn upp till den dag barnet fyller 18 år. För att vara berättigad att söka medel ur fonden krävs medlemskap i Astmaoch Allergiförbundet sedan minst 12 månader. Barnallergifonden Pg n Astma- och Allergiförbundets Blomsterfond stödjer rehabilitering och rekreation för astmaoch allergisjuka och deras familjer. Fonden bedriver informationsverksamhet i samhället och stödjer Astma- och Allergiförbundets verksamhet i stort. Blomsterfonden Pg Våra fonder har så kallade 90-konton. Det är bara verksamheter som kan garantera att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader, som får använda sådana konton. Välkommen att stödja allergiforskningen. Ditt bidrag gör stor nytta! 18

11 Som medlem i Astma- och Allergiförbundet har du tillgång till många medlemsförmåner n Delta i våra lokalföreningars verksamhet. På vår hemsida hittar du vilka lokalföreningar som finns nära dig. n Medlemstidningen Allergia kommer åtta gånger om året och här kan du ta del av den senaste forskningen, få tips och råd och läsa intressanta reportage. n Ta del av kunskaperna och erfarenheterna från andra medlemmar och från ombudsmännen på förbundet. n Delta i något av våra olika nätverk, till exempel för föräldrar till allergiska barn, för doft- och kemikalieöverkänsliga, eksemlistan med flera. n Barn och ungdomar som är medlemmar i Astma- och Allergiförbundet kan även gå med i ungdomsförbundet Unga Allergiker. n Möjlighet att teckna förmånlig försäkring. Som medlem är du försäkrad på alla aktiviteter som arrangeras inom förbundet. n Medlemmar upp till 18 år kan söka bidrag ur Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond. Fonden kan lämna bidrag till rekreation och direkta åtgärder för att främja barns miljöer. Läs mer om hur du blir medlem och dina medlemsförmåner på vår hemsida n Bo på vårt eget allergianpassade vandrarhem Södergården utanför Åre. Som ny medlem får du första natten gratis Astma- och Allergiförbundet, Box , Stockholm

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Ditt deltagande är frivilligt, men vi är mycket tacksamma om du väljer att medverka! Som tack för hjälpen kan du välja mellan presentkort

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

NÖTTER OCH FRÖER. Caroline Hjorth leg. dietist Barn- och Ungdomsmedicin Dalarna

NÖTTER OCH FRÖER. Caroline Hjorth leg. dietist Barn- och Ungdomsmedicin Dalarna NÖTTER OCH FRÖER Caroline Hjorth leg. dietist Barn- och Ungdomsmedicin Dalarna FAKTA OM ALLERGI MOT NÖTTER/FRÖER Allergi mot nötter, jordnöt och fröer framträder oftast hos äldre barn och växer sällan

Läs mer

Mild allergisk reaktion. Korsreaktioner. Den akuta reaktionen Allergisk chock

Mild allergisk reaktion. Korsreaktioner. Den akuta reaktionen Allergisk chock FÖDOÄMNESÖVERKÄNSLIGHET Linda Dahlqvist, leg dietist Barnkliniken, Kristianstad Hud (80 90 %) Nässelfeberutslag Handflata, fotsula, hårbotten, hörselgång Svullnader Mun Stickande känsla Svullna läppar

Läs mer

Allergi och överkänslighet mot livsmedel

Allergi och överkänslighet mot livsmedel Allergi och överkänslighet mot livsmedel Therese Sterner Astma- och Allergisjuksköterska Allergikonsult Skåne www.allergikonsultskåne.se Allergi mot livsmedel Matallergi kan ge många olika symtom, alltifrån

Läs mer

Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se

Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se Laktos Laktos: som är ett mjölksocker - ger mjölken dess söta smak. Laktos finns i all mjölk, både modersmjölk, ko-, buffel-, åsne-,

Läs mer

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål Lathund till dig som ska servera någon som inte tål gluten laktos mjölk soja Svenska Celiakiförbundet för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja Glutenintolerans Gluten finns i: Den glutenintolerante

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2012-11-30 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Bilaga 1 2011-08-31 Kostenheten Specialkostintyg förskola/skola Ifylld blankett lämnas till skolsköterskan (gäller skolelev) eller till köket (gäller förskolebarn). Nytt intyg skall lämnas vid ändring!

Läs mer

Frågeformulär 24 månader

Frågeformulär 24 månader Frågeformulär 24 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

ALLERGI ÖVERKÄNSLIGHET

ALLERGI ÖVERKÄNSLIGHET ALLERGI ÖVERKÄNSLIGHET HUR SER DET UT PÅ JORDEN ANDEL SVENSKAR MED NÅGON SLAGS ALLERGI ANDEL AFRIKANER MED NÅGON SLAGS ALLERGI 375 AV 1500 INV 1 1500 OCH VARFÖR BLIR VI ALLT MER ALLERGISKA? Immunförsvaret

Läs mer

Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2016-10-24 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom och allergi hos skolbarn Vad ska vi tänka på Kan vi minska risken att de drabbas Förskola / skola barnens arbetsplats Många individer / ytenhet Hög fysisk aktivitet Allergi och miljö i skolan Seminarium

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Frågeformulär 6 månader

Frågeformulär 6 månader Frågeformulär 6 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Allergi, irritation, kontakteksem

Allergi, irritation, kontakteksem Allergi, irritation, kontakteksem Alla som kommer i kontakt med irriterande ämnen riskerar att få eksem. Därför måste man undvika hudkontakt med sådana ämnen. Den som får kontakteksem av ett ämne i sin

Läs mer

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes.

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Allergi eller intollerans? 1. Födoämnesallergi/matallergi 2. Matintolerans/överkänslighet Skillnaden mellan dessa är att vid födoämnesallergi/matallergi

Läs mer

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen sid 1/6. (Detta förmulär är endast till för besöket och kommer ej att sparas.) Efter- och förnamn Personnummer Vikt (ca) Längd A Yrke, sysselsättning

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

9. Checklista för dig som är: Konsument

9. Checklista för dig som är: Konsument 9. Checklista för dig som är: Konsument Syfte: Att göra livsmedelsinköpen säkrare ur allergisynpunkt. Att minimera riskerna för misstag. Förutsättningar: Att uppmärksamma konsumenternas egenansvar. Konsumenten

Läs mer

Astma, allergi och laboratoriearbete

Astma, allergi och laboratoriearbete Astma, allergi och laboratoriearbete Jonas Brisman, Med.dr., Överläkare Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska akademin och Universitetssjukhuset 2012-10-17 1 Åkommor allergiska eller icke-allergiska Slemhinnor

Läs mer

DOFT ÖVER KÄNSLIG HET

DOFT ÖVER KÄNSLIG HET DOFT ÖVER KÄNSLIG HET Ett Okänt Problem Doftöverkänslighet - Ett okänt problem 2 Doftöverkänslighet - Ett okänt problem 3 Till dig som studerar till sjuksköterska eller läkare Till högskolor och universitet

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 1: Till dig som jobbar i skolkök. Sid 2: Till annan skolpersonal. Sid 4: Till färäldrar och elever

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 1: Till dig som jobbar i skolkök. Sid 2: Till annan skolpersonal. Sid 4: Till färäldrar och elever Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Guiden är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Värt att veta om allergi Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Allergi hur påverkas du? När vi bjuder på fest frågar vi sällan gästerna om det är något de

Läs mer

Födoämnesallergier hos barn

Födoämnesallergier hos barn Födoämnesallergier hos barn Lennart Nordvall Uppsala De atopiskt allergiska sjukdomarna Astma Eksem Hösnuva (allergisk rino-konjunktivit) Födoämnesallergi visst slag av Nässelutslag (urtikaria) Allergisk

Läs mer

Mängd laktos i olika livsmedel

Mängd laktos i olika livsmedel Mängd laktos i olika livsmedel Mesost/messmör till en smörgås 7 8 g laktos I dl mjölk/lättmjölk 5 g laktos I dl filmjölk/lättfil 4 g laktos I dl kaffegrädde 4 g laktos 1 dl (50 g) glass, 8% fett 4 g laktos

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

9. Checklista för dig som är: Konsument

9. Checklista för dig som är: Konsument 9. Checklista för dig som är: Konsument Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelsinköpen säkrare. Att minimera riskerna för misstag. Att uppmärksamma konsumenternas egenansvar. Konsumenten förväntar

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN 2015-12-14 allergi Ockelbo.docx 1 (8) Innehåll HAndlingsplan mot Allergi för skolorna i ockelbo kommun... 1 Handlingsplan mot allergi... 3 Pälsdjursallergi...

Läs mer

PROVOCERA ELLER INTE HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman

PROVOCERA ELLER INTE HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman PROVOCERA ELLER INTE ww HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman Remiss Leyla 15 år Frågeställning: Äkta jordnötsallergi? Önskad undersökning: Provokation jordnöt Anamnes:

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Sver-IgE. Födoämnesallergier hos barn. De atopiskt allergiska sjukdomarna. Lennart Nordvall. Uppsala

Sver-IgE. Födoämnesallergier hos barn. De atopiskt allergiska sjukdomarna. Lennart Nordvall. Uppsala Födoämnesallergier hos barn Lennart Nordvall Uppsala De atopiskt allergiska sjukdomarna Astma Eksem Hösnuva (allergisk rino-konjunktivit) Födoämnesallergi Sver-IgE visst slag av Nässelutslag (urtikaria)

Läs mer

Diagnostik vid. matöverkänslighet. Innehåll. Förekomst. Olika typer av överkänslighet. Utredning av en misstänkt allergisk reaktion

Diagnostik vid. matöverkänslighet. Innehåll. Förekomst. Olika typer av överkänslighet. Utredning av en misstänkt allergisk reaktion Diagnostik vid ww matöverkänslighet Susanne Glaumann, Barnläkare Med dr Allergi och lungmottagningen Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Innehåll Olika typer av överkänslighet Utredning av en misstänkt

Läs mer

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet Mat och måltid i fokus för hemtjänst och LSS-verksamhet Innehåll Maten och näringens betydelse för kroppen...3 Energi och näring... 3 Kort om några näringsämnen... 4 Vid särskilda behov...7 Allergi och

Läs mer

Procordia Foods satsning på SärNär

Procordia Foods satsning på SärNär Procordia Foods satsning på SärNär Sex nya färsrätter under varumärket Liva Liva är ett nytt varumärke, där goda lösningar för speciella kostbehov samlas. Procordia Food har tagit fram sex färsrätter till

Läs mer

Anafylaxi hos barn. Faktautbildning för allmänläkare 131114. Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov

Anafylaxi hos barn. Faktautbildning för allmänläkare 131114. Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov Anafylaxi hos barn Faktautbildning för allmänläkare 131114 Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov Fall 1 16-årig pojke. Tid sjukdom: Som liten besvärlig astma. Nuv sjukdom: besvär

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Värt att veta om pricktest

Värt att veta om pricktest Värt att veta om pricktest Värt att veta om pricktest 3 Vad är allergi? Allergi är vår snabbast växande folksjukdom. Ungefär en fjärdedel av befolkningen har någon form av allergi eller annan överkänslighet.

Läs mer

Hurra, en allergisk gäst!

Hurra, en allergisk gäst! Hurra, en allergisk gäst! Hur du förvandlar din restaurang till favoritkrog för gäster med matallergi En handbok framtagen av Astma- och Allergiförbundet i samarbete med Visita Svensk Besöksnäring Detta

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen www.epipen.nu 1. Vad är EpiPen och hur verkar adrenalin? EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin (epinefrin) och används som akutbehandling vid en anafylaktisk

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Kommunerna i Jönköpings län Jönköping 2010 2 Sammanfattning Kommunerna i Jönköpings län har genomfört projektet Allergener/specialkost i förskolor

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

juni-2008 Allergi hos barn och vuxna patientinformation

juni-2008 Allergi hos barn och vuxna patientinformation juni-2008 Allergi hos barn och vuxna patientinformation Innehåll Sida Allergi hos barn och vuxna... 2 Allergiantikroppar (IgE)... 3 Symtom på allergi... 3 Astma... 3 Allergisk snuva... 3 Ögoninflammation...

Läs mer

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5 Maten till äldre Hej! Det här är en guide med råd och tips till dig som lagar och serverar mat och fika till äldre som är matöverkänsliga. Den är framtagen i samverkan med Kristina Lind som är kostkonsulent

Läs mer

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier Fri från allergi? Om forskning och framsteg inom matallergier Mirja Vetander, Med Dr, ST-läkare i barnmedicin Hur vanligt är det med matallergi, blir det vanligare och i sådant fall varför? Vilka diagnostiska

Läs mer

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Hur kan vi möta barn med allergier i skolan Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Barnet och familjen i förskolan/skolan För barn med astma och allergi är det viktigt att det fungerar bra

Läs mer

Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella

Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN. Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella biverkningar 10 Följ läkarens ordination

Läs mer

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Det är en härlig och solig sommardag. Och vad passar bättre än

Läs mer

Mjölkfri kost. Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010

Mjölkfri kost. Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010 Mjölkfri kost Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010 Olika reaktioner på mjölk Komjölkproteinallergi: är en allergi mot proteinerna i mjölk. Vanliga symtom är kräkningar,

Läs mer

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Medicinska teamet. Vem är med i Idre? Barnläkare med specialistkompetens

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen 1. Vad är EpiPen och hur verkar det? EpiPen är en säker och snabb akutbehandling av anafylaktisk chock. EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin. Anafylaktisk

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

När skall KOL misstänkas?

När skall KOL misstänkas? Astma eller KOL eller både och? och vad innebär det för patienten? Gagnefs vc E-post: b.stallberg@telia.com När skall KOL misstänkas? Hos rökare med Långvarig eller återkommande hosta Långvarig eller återkommande

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Den är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Bakgrund. Beaktandesats BILAGA II Ämnen/produkter som orsakar allergi/intolerans

Bakgrund. Beaktandesats BILAGA II Ämnen/produkter som orsakar allergi/intolerans Bakgrund Allergeninformation på restaurang & Café Infoförordningen ställer nya krav på information Krav på information för livsmedel som inte är färdigförpackad. Exempel: Företagen måste kunna ge konsumenterna

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Johanna Bråred Christensson Yrkes- och miljödermatologiska mottagningen Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Gunilla Hedlin Astrid Lindgrens barnsjukhus Centrum för Allergiforskning

Gunilla Hedlin Astrid Lindgrens barnsjukhus Centrum för Allergiforskning Gunilla Hedlin Astrid Lindgrens barnsjukhus Centrum för Allergiforskning Vad är födoämnesöverkänslighet? Klassificering av matöverkänslighet Ref.Carrard A. m.fl. Update on food allergy, Allergy 2015 Matöverkänslighet

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen www.epipen.nu 1. Vad är EpiPen och hur verkar adrenalin EpiPen är en injektionspenna med en förfylld engångsdos av adrenalin (epinefrin). Epipen är ett receptbelagt läkemedel och

Läs mer

Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS Allergi beror på att kroppens normala försvarsmekanismer immunförsvaret

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun

Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun Rapport av miljö- och hälsoskyddsinspektörer Fouad Maroof och Malin Löwbom 2) Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Miljökontoret Livsmedelskontroll Livsmedelsrapport Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Datum: 2011-11-17 Handläggare: Victor Muñoz och Åsa Almberg Diarienummer: 2011-232

Läs mer

Kostbehandling hos barn med allergier

Kostbehandling hos barn med allergier Kostbehandling hos barn med allergier Åsa Zetterlund Leg.dietist Akademiska barnsjukhuset Januari 2009 Vad ska jag prata om? Kostbehandling vid de vanligaste allergierna hos barn Konsekvenser av födoämnesallergi

Läs mer

Patrik Nordenfelt Lung- och allergimottagningen Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Patrik Nordenfelt Lung- och allergimottagningen Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping Patrik Nordenfelt Lung- och allergimottagningen Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping Vilka besvär? Årstidsbundna besvär? Besvär året runt? När på dygnet? Hemmiljö? Husdjur inte bara pälsdjur

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Frågeformulär 3 månader

Frågeformulär 3 månader Frågeformulär 3 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen.

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Under 2012 satsar Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på att samla in extra mycket pengar. Pengar som

Läs mer

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel Patientinformation Behandling av atopiskt eksem med Elidel Du har fått Elidel förskrivet för behandling av atopiskt eksem. I denna informationsbroschyr

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Specialkost för skola. Therese Lindh, leg dietist

Specialkost för skola. Therese Lindh, leg dietist Specialkost för skola Therese Lindh, leg dietist Allergiutbildning för kökspersonal Februari 2015 Therese Lindh, dietist Fakta Ca 34 000 personer i kommunen Centralorten Kinna ca 7000 personer Textilindustri

Läs mer

Livsmedelsallergier och överkänslighet

Livsmedelsallergier och överkänslighet Livsmedelsallergier och överkänslighet Beställning Denna broschyr, Livsmedelsverkets föreskrifter m fl trycksaker kan beställas från Livsmedelsverkets webbutik på www.livsmedelsverket.se, per telefon 018-17

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Frågor & svar. om pollenallergi och Livostin, ett lokalt antihistamin.

Frågor & svar. om pollenallergi och Livostin, ett lokalt antihistamin. Livostin är det enda receptfria antihistaminet för lokalt bruk vid pollenallergi. Effekten är snabb och långvarig. Livostin börjar verka inom 15 minuter. Livostins verksamma ämne är levokabastin, en selektiv

Läs mer

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER LÄS ÄVEN BIPACKSEDELN I FÖRPACKNINGEN INNEHÅLL Allergi mot husdammskvalster 5 Vad är allergivaccination? 6 Vad är ACARIZAX? 6 Innan du tar ACARIZAX 7 Hur tar

Läs mer

ETT FAKTABLAD FRÅN CENTRUM FÖR ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN 2016. Välj rätt yrke. undvik astma och eksem

ETT FAKTABLAD FRÅN CENTRUM FÖR ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN 2016. Välj rätt yrke. undvik astma och eksem ETT FAKTABLAD FRÅN CENTRUM FÖR ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN 2016 Välj rätt yrke undvik astma och eksem När man ska välja yrke och gymnasieprogram behöver man ta hänsyn till sina intressen och talanger, men

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Matallergi hos vuxna. Kuva: Shutterstock. www.allergia.fi

Matallergi hos vuxna. Kuva: Shutterstock. www.allergia.fi Matallergi hos vuxna Kuva: Shutterstock www.allergia.fi 1 2 Innehåll 4 Matallergi hos vuxna 4 Mekanismerna bakom matallergin 4 Symptom 5 Problem i matsmältningskanalen 5 Hudproblem 6 Svullnad 6 Anafylaxi

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer