ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid?"

Transkript

1 ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON Symtom? Vid andningssvårigheter, pipande andning vid kroppsansträngning eller ihållande hosta under natten. Om endast ena ögat är irriterat. Vid allergibesvär under hela året (perenn rinit). Tid? Om ingen förbättring märks efter 2 veckors behandling med receptfria mediciner. Allergi är en överreaktion i kroppens immunförsvar. Det bildas då antikroppar mot ämnen (allergen) som vi normalt inte är känsliga för, t ex pollen. Antikropparna fäster sig på mastcellerna, som bland annat finns i ögonens och näsans slemhinnor. Vid en pollenattack förenar sig pollen med IgE-antikroppar på mastcellen. Detta utlöser en reaktion så att mastcellen släpper ut en rad aktiva ämnen, bl a histamin, som påverkar blodkärl och slemhinnor. Detta gör att man får de typiska allergisymtomen med rinnande näsa, kliande ögon, nysningar etc. Symtomen kommer fort, ofta bara minuter efter kontakt med allergenet. Björk, gräs och gråbo är de växter som oftast orsakar pollenallergi. Allergibesvären är säsongsbundna till pollenperioderna. Vår och försommar blommar lövträden. Framförallt björk, men även hassel, al och ek, kan ge besvär. Björkallergiker är ibland också känsliga för äpplen, nötter, körsbär och andra stenfrukter, vilka kan orsaka klåda och svullnad i mun och svalg. I junijuli får de som är allergiska mot gräspollen besvär. På sensommaren, i skiftet juli-augusti, blommar gråbo. Gråboallergiker kan också få besvär av selleri och persilja. Allergi mot pälsdjur eller kvalster kan man råka ut för året runt. Denna allergi bör konstateras av läkare. 116

2 SYMTOM Pollenallergi ger nästan samma symtom som vid en vanlig förkylning. Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan de vanligaste symtomen. SYMTOM POLLENALLERGI FÖRKYLNING Nästäppa Ofta Ofta Snuva Vattnig Först vattnig, senare slemmig Nysningar I serie Enstaka Klåda i ögon och näsa Ofta Sällan Röda ögon Ofta Sällan Rinnande ögon Ofta Sällan Feber Nej Ibland PROFYLAX Det är svårt att undvika pollen under vår och sommar. Några saker som dock kan vara bra att tänka på: Ta inte i de växter som orsakar pollenallergin. Ha fönstret till sovrummet stängt under pollensäsongen. Torka inte tvätt utomhus och vädra inte sängkläderna ute under pollensäsongen. Undvik kontakt med hundar och katter; de har ofta massor av pollen i pälsen. Följ pollenrapporterna. Rök inte och undvik rökfyllda lokaler allergiker är extra känsliga för tobaksrök. BEHANDLING ANTIHISTAMINER Clarityn, Clarityn S, Loratadin, Versal tabletter 10 mg (loratadin) och Acura, Cetirizin, Cidron, Reactine, Zyrlex tabletter 10 mg (cetirizin) samt Kestine tabletter 10 mg (ebastin) lindrar allergisymtomen från näsa och ögon genom att minska effekterna av histamin. Preparaten tillhör de moderna antihistaminerna som oftast inte har sedativ effekt men hos vissa patienter kan reaktionsförmågan nedsättas. Då effekten av antihistaminer varierar från individ till individ kan det vara motiverat att byta preparat om det först prövade ej har tillfredsställande effekt på allergin. För lokal behandling finns Livostin (levokobastin) som nässpray och ögondroppar, Azelvin (azelastin) som nässpray och Zaditen (ketotifen) som ögondroppar. Zaditen finns även som engångspipetter utan konserveringsmedel för kontaktlinsbärare. 117

3 NATRIUMKROMOGLIKAT OCH NEDOKROMIL Natriumkromoglikat och nedokromil förebygger allergiska besvär genom att förhindra att histamin frigörs. Natriumkromoglikat finns som nässpray i styrkan 5,2 mg/dos under preparatnamnen Lomudal Nasal och Pollyferm. Av complianceskäl rekommenderas styrkan 5,2 mg/dos, som doseras 2 4 gånger dagligen. Det tar upp till två dagar innan nässprayen ger full effekt. Den måste sedan användas varje dag för att den ska fungera på sikt och förebygga nya besvär. Natriumkromoglikat finns som ögondroppar i styrkan 40 mg/ml under preparatnamnen Lecrolyn och Lomudal. Vid regelbunden användning av ögondroppar i styrkan 40 mg/ml är doseringen endast 2 gånger dagligen. OBS! Bärare av mjuka kontaktlinser ska använda ögondroppar utan konserveringsmedel, dvs i form av engångspipetter, såsom Lecrolyn eller Lomudal engångspipetter 40 mg/ml. Nedokromil (Tilavist) finns som ögondroppar i styrkan 20 mg/ml. OBS! Innehåller konserveringsmedel. Ögondropparna har snabbt insättande effekt och lindrar besvären inom några minuter till skillnad från nässprayen som endast är godkänd för profylaktisk behandling. NASALA STEROIDER Nässpray med kortison finns som Becotide Nasal 50 µg/dos (beklometason), Budesonid Scand Pharm 50 µg/dos (budesonid), Flutide Nasal 50 µg/dos (flutikason) och Rhinocort Aqua 32 µg/dos (budesonid). Flutide Nasal doseras 1 gång per dag, medan övriga kortisonnässprayer doseras 2 gånger dagligen. Nässpray med kortison är det effektivaste medlet mot besvärlig nästäppa. Effekten inträder inom några timmar. Full effekt kommer oftast efter ett par dagar, men kan dröja upp till ett par veckor. När full effekt erhållits kan dosen trappas ner till lägsta möjliga effektiva underhållsdos. Om effekten uteblir efter 14 dagars behandling eller om nässpray med kortison vid förbättring behöver användas dagligen i mer än tre månader i sträck ska läkare kontaktas. Personer som regelbundet använder kortison (inhalation, tabletter eller salva) för exempelvis astma eller eksem bör rådfråga läkare före behandling. REKOMMENDATION TILL BARN (för detaljerade åldersgränser vid egenvård, se tabellen på sid 120) Livostin nässpray rekommenderas i första hand, eftersom det har snabbt insättande effekt och doseras glesare än Lomudal nässpray. Vid ögonbesvär rekommenderas natriumkromoglikat ögondroppar Lomudal respektive Lecrolyn 40 mg/ml eller nedokromil ögondroppar Tilavist. Alternativt levokabastin ögondroppar Livostin eller ketotifen ögondroppar 118

4 Zaditen. Preparaten har ungefär lika snabbt insättande effekt och samma doseringsintervall. Det är ingen åldersgräns för nässpray och ögondroppar som innehåller natriumkromoglikat eller levokabastin. Nässpray med kortison är godkänd behandling för Rhinocort Aqua från 6 års ålder och Flutide Nasal från 12 år. Vid besvär från både näsa och ögon är perorala antihistaminer ett alternativ (se tabell). REKOMMENDATION TILL VUXNA Antihistamintabletter (Clarityn, Loratadin, Versal, Acura, Cetirizin, Cidron, Reactine, Zyrlex, Kestine) har snabbt insättande effekt och kan rekommenderas i första hand vid besvär från både näsa och ögon. Livostin nässpray och ögondroppar, Azelvin nässpray eller Zaditen ögondroppar är alternativ för den som föredrar lokal behandling vid näs- resp ögonbesvär. Vid otillräcklig effekt av antihistamintabletter och då diagnosen pollenallergi är fastställd kan tabletterna kombineras med natriumkromoglikat nässpray eller ögondroppar alternativt nedokromil ögondroppar. Däremot är det osäkert om lokala antihistaminberedningar som nässpray eller ögondroppar har någon additiv effekt till antihistamintabletter, då preparaten har samma verkningsmekanism (antihistamin). Om nästäppa är det dominerande symtomet kan nässpray med kortison rekommenderas, eventuellt med tillägg av peroralt antihistamin vid symtomgenomslag. ALLERGI MOT PÄLSDJUR ELLER KVALSTER Vid misstänkt allergi mot t ex pälsdjur eller kvalster kan antihistamintabletter eller någon nässpray användas vid tillfälliga besvär. Pälsdjursallergiker bör ta antihistamintabletten ca en timme innan besök i hem med pälsdjur. Det viktigaste är dock att i största möjliga utsträckning undvika det man får allergibesvär av. 119

5 DOSERING EFFEKT ÅLDERSGRÄNS GRAVID/AMMAR INOM TABLETT/MIXTUR (mot besvär i både ögon och näsa) Clarityn tabl 30 kg; 1 tabl/dag Ca 1 timme Från 6 år ** Till gravida/ammande efter Clarityn oral lösn < 30 kg: 5 ml x 1 Från 6 år ** rekommendation från sjukvården 30 kg: 10 ml x 1 Loratadin, Versal 1 tabl/dag Från 12 år** Acura, Cetirizin, Cidron 30 kg: 1 tabl/dag Från 6 år ** Till gravida efter Reactine, Zyrlex < 30 kg: 1/2 tabl/dag Ca 1 timme rekommendation från sjukvården Kestine 1-2 tabl/dag Ca 1 timme Från 12 år ** EJ REKOMMENDERAT NÄSSPRAY Livostin 2 spr 2 ggr/dag Ca 15 min Ingen Till gravida/ammande efter rekommendation från sjukvården Azelvin 1 spr 2 ggr/dag Ca 15 min Från 12 år** EJ REKOMMENDERAT Lomudal Nasal 5,2 mg/ml 1 spr 2-4 ggr/dag Effekten kom- Ingen OK Pollyferm 5,2 mg/ml mer inom några dagar. Rhinocort Aqua, 2 spr 2 ggr/dag Några timmar.* Från 6 år** Efter rekommendation från läkare Budesonid 2 spr 2 ggr/dag Några timmar.* Från 18 år** Efter rekommendation från läkare Becotide Nasal 1-2 spr 2 ggr/dag Några timmar.* Från 18 år ** Efter rekommendation från läkare Flutide Nasal 1-2 spr 1 gång/dag Några timmar.* Från 12 år ** Efter rekommendation från läkare ÖGONDROPPAR Livostin 1 dr 2 ggr/dag Ca 15 min Ingen OK Zaditen 1 dr 2 ggr/dag Ca 15 min Från 3 år** Efter rekommendation från sjukvården Tilavist 1 dr 2 ggr/dag Ca 15 min Från 6 år** Efter rekommendation från sjukvården Lecrolyn 40 mg/ml 1-2 dr 2 ggr/dag Ca 15 min Ingen OK Lomudal 40 mg/ml * Nasala steroider ger lindring inom några timmar maximal effekt nås efter några dagar/veckor. ** Ges till yngre personer endast efter ordination. 120

6 FÖRKYLNING OCH FEBER HOS VUXNA Vem? Vid förkylning och/eller feber hos barn (se sid 15). Vid svår förkylning/influensa hos en person med kronisk lungsjukdom, hjärtsvikt eller diabetes. Symtom? Vid medvetanderubbning i samband med feber. Om febern efter 3 dygn har gått ner, men sedan åter stiger. Vid svåra sväljningsbesvär och hög feber. Vid feber i kombination med svåra besvär i öron, bihålor, svalg eller luftrör (bakteriell infektion). Tid? Vid feber i mer än 4 5 dygn. Vid gulgrön tjock snuva som varar mer än 1 vecka om allmänpåverkan tillstöter (bakteriell infektion). Vid långvarig hosta (över 3 veckor) eller om man även kiknar/kräks. Vid en vanlig s k förkylningssnuva, som nästan alltid är orsakad av virus, svullnar slemhinnan i näsan, bihålorna och örontrumpeterna. Vid bakteriell infektion är symtombilden en annan och kan komma i efterförloppet av en förkylning. Influensa och förkylning är inte samma sjukdom, även om symtomen liknar varandra mycket i början. Både förkylning och influensa börjar med snuva, ont i halsen och en allmän sjukdomskänsla. Oftast får den som har influensa starkare sjukdomskänsla, huvudvärk, muskelvärk och hög feber (39 40 C) under 3 6 dagar. 121

7 SYMTOM Förkylning kan yttra sig som vattnig snuva, nästäppa, trötthet, feber, värk och tyngdkänsla i näsa huvud, ont i halsen, hosta och heshet. SYMTOM BAKTERIER VIRUS Heshet Sällan Ofta Muskelvärk Sällan Ofta (växlande lokalisation) Besvär mest från ett ställe Ofta Sällan (t ex hals, öron) BEHANDLING Allmänna råd vid förkylning är att vila och att undvika kroppsansträngning, personkontakter och rökning. Dessutom är det viktigt med noggrann handhygien. Om man orkar är det bättre att vara uppe än att ligga till sängs. Sängläge vid förkylning ökar risken för öron- och bihåleinflammation. I övrigt är behandlingen endast lindrande och kan prövas om symtomen känns besvärande (se Halsbesvär, sid 123; Hosta, sid 124; Snuva, sid 129). Hög feber utan andra symtom, t ex slöhet, är inte farlig och behöver ej behandlas, bara man håller svalt i rummet och är lätt klädd. Man bör dricka rikligt för att ersätta den vätskeförlust som följer av feber. Paracetamol (Alvedon, Panodil eller Reliv) är förstahandspreparat till vuxna vid feber. Paracetamol används av personer med gastrit- eller magsårsbesvär, ökad blödningsbenägenhet (t ex blödarsjuka, Waran-behandling, lätt får näsblod) eller överkänslighet för acetylsalicylsyra. Astmatiker har en högre benägenhet för överkänslighet mot acetylsalicylsyra. Observera att personer som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra ej kan använda NSAID samt att paracetamol i underhållsdos på minst 1,5 g/dag i 5 dagar kan ge förstärkt Waran-effekt. Alindrin, Ibumetin och Ipren tabletter innehåller ibuprofen och kan användas från 6 år vid muskelvärk och/eller över 39 C feber. Vuxna kan som alternativ använda Bamyl brustabletter eller Magnecyl brus brustabletter (acetylsalicylsyra). OBS! Acetylsalicylsyra skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år med feber, utan att läkare först tillfrågats. Det har visat sig att acetylsalicylsyra ökar risken för att yngre personer som har feber, främst i samband med influensa och vattenkoppor, kan utveckla Reyes syndrom. Detta är en mycket sällsynt, men allvarlig sjukdom med 122

8 främst hjärn- och leverpåverkan. Vid behandling av feber hos personer under 18 år rekommenderas paracetamol i första hand. För ytterligare information se Smärtstillande läkemedel, sid 100. NATURLÄKEMEDEL Echinagard droppar, sugtabletter och Echinova sugtabletter innehåller pressaft från röd solhatt och har enligt tradition använts för lindring av symtom vid förkylning. Klinisk dokumentation av sådan kvalitet att effekt vid förkylning kan styrkas föreligger ej. Allvarliga överkänslighetsreaktioner (angioödem, andningspåverkan och blodtrycksfall) har rapporterats. HALSBESVÄR (Rev ) Vem? Vid röstkrävande yrke (ev sjukskrivning). Symtom? Vid andningssvårigheter (falsk krupp eller epiglottit). Vid svåra sväljsvårigheter och hög feber (halsfluss eller epiglottit). Vid halsont, grötig röst och svårighet att gapa (peritonsillit). Vid halsont i samband med hudutslag. Vid halsont och sår runt näsan eller munnen. Tid? Vid halsont och feber i mer än 4 dygn. Om halsbesvären inte gått över efter 1 vecka. Vid heshet som varar mer än 3 veckor, särskilt hos rökare. Halsont förorsakas vanligtvis av virusinfektioner och är ett av symtomen på förkylning (se sid 121). Om halsont och sväljningsbesvär utan snuva och hosta dominerar sjukdomsbilden, kan det vara en bakteriell infektion, vanligen då av streptokocker (halsfluss). Vid hög feber och kraftig sjukdomskänsla kan antibiotika - behandling behövas. Vid mycket svåra sväljningsbesvär och hög feber kan det vara struplocksinflammation (epiglottit). Andningssvårigheter kan även förekomma. Detta gäller både barn och vuxna. 123

9 Vid halsont, grötig röst och svårighet att gapa kan det vara fråga om en halsböld (peritonsillit). Akut heshet (laryngit, stämbandskatarr) föregås oftast av en akut övre luftvägsinfektion. Rökning och röstmissbruk förvärrar tillståndet och kan vara en bidragande orsak till kronisk laryngit. Heshet, som varar mer än 3 veckor, kan vara ett tidigt symtom på någon allvarlig sjukdom, t ex cancer på stämbanden. BEHANDLING Eftersom orsaken till förkylning med ont i halsen i regel är ett virus, har man tyvärr ännu inte funnit något effektivt läkemedel. Halsbesvären kan dock lindras. Allmänna råd vid halsinfektion är att undvika fysisk ansträngning och att inte röka. Varm dryck kan lindra.vid heshet måste man dessutom vila rösten. Att tala, viska och harkla sig anstränger stämbanden. Måste man tala bör man tala lågt och mjukt att viska anstränger rösten mer. Om hesheten är kombinerad med rethosta kan man använda en hostdämpande medicin som innehåller noskapin (se Hosta). Mot smärtan i halsen och ev hög feber kan acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen eller paracetamol användas (se Smärtstillande läkemedel sid 100). Bafucin sugtablett (2 mg bensokain), Mucoangin sugtablett (20 mg ambroxol) och Zyx sugtablett (3 mg benzydaminhydroklorid) innehåller lokalt smärtstillande medel, som kan dämpa sveda och irritation. Zyx (benzydamin) bör inte användas av personer med överkänslighet för salicylsyra eller icke-steroida antiinflammatoriska medel, sk NSAID. HOSTA Vem? Barn under 2 år med irriterande hosta. Vid hosta hos barn under 1 år som kiknar och/eller kräks (kikhosta - obs! kan börja som vanlig förkylning). Vid skällhosta hos barn (falsk krupp). Symtom? Vid hosta i samband med andnöd eller hållsmärta i bröstet (lung/lungsäcksinflammation). Om det upphostade slemmet är blodigt (lungcancer, infektion eller andra orsaker). 124

10 Tid? Vid hosta förenad med feber i mer än 4 dygn. Vid hosta och/eller heshet som inte givit med sig efter 3 veckor. Hostan är kroppens naturliga reaktion då andningsvägarna är irriterade. Hostan kan ses som en slags skyddsreflex och man bör därför inte dämpa den i onödan. Den vanligaste orsaken till hosta är akut luftvägsinfektion (förkylning). Andra orsaker är inhalation av irriterande substanser (tobaksrök, luftföroreningar), allergi, luftvägsobstruktion (astma, kronisk bronkit) eller hjärtsvikt. Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med begynnande infektion hos barn, särskilt kvällar och nätter, kan vara falsk krupp. Luftrören är känsliga efter en förkylning, varför hostattacker ofta utlöses vid ansträngning eller av kall luft. Hosta kan även bero på en läkemedelsbiverkan (t ex ACE-hämmare). Det finns två slags hosta; slemhosta och torrhosta (rethosta). Hosta med upphostning av slem är ett naturligt försvar mot främmande ämnen och överproduktion av slem i andningsvägarna och bör därför inte dämpas i onödan. Torrhostan fungerar endast som en larmsignal om att något irriterar luftvägarna och har ingen reningsfunktion. Själva hostan kan reta slemhinnan ytterligare och ge upphov till mer hosta och kramp i luftrören. En sådan hosta är verkningslös och kan behöva dämpas. Ihållande hosta är irriterande och kan ge svårigheter att sova, muskelsmärtor mm. BEHANDLING AV HOSTA HOS BARN Vid förkylningshosta behöver barn vanligen inte någon form av hostmedicin. Undvik all rökning inomhus, det försämrar ett barns hosta och förlänger besvären. Vid hosta med segt slem, ge rikligt med ljummen dryck. Vätskan gör slemmet mindre segt och lättare att hosta upp. Att sova med huvudet högt lindrar ofta besvären. Nipaxon eller Noskapin 2,5 mg/ml mixtur (sockerfria) innehåller noskapin som verkar hostdämpande. De kan användas vid besvärande torrhosta, speciellt till natten. Till barn under 2 år endast efter läkares ordination. Hos små barn kan hostdämpande medel orsaka ansamling av slem i luftvägarna. 125

11 Dosering av Nipaxon/Noskapin mixtur 2,5 mg/ml: 2 4 år: 02,5 ml 4 10 år: 05 ml år: 10 ml Doserna kan upprepas var 8:e timme. BEHANDLING AV HOSTA HOS VUXNA Allmänna råd vid hosta är att inte röka och undvika rökiga lokaler. Både slemhosta och torrhosta (rethosta), särskilt i samband med hög feber, lindras ofta av riklig dryck. Vätsketillförsel hjälper till att göra slemmet mindre segt (ökar dess vattenhalt) och lättare att hosta upp. Man kan pröva att lindra besvären genom att sova med huvudet och överkroppen högt (en extra kudde eller höja sängens huvudända). Slemmet i samband med förkylning är i regel tunt och lätt att hosta upp. Förkylningshosta brukar normalt gå över på någon vecka, oavsett om den behandlas eller inte. Bromhexin (Bisolvon, Bromhexin) och guaifenesin (Resyl S) anses inte ha någon effekt vid slemhosta i samband med förkylning. Viss positiv effekt har registrerats med dessa ämnen vid segt slem. Nipaxon tabletter eller Noskapin tabletter kan användas för att dämpa besvärande torrhosta (rethosta). Detta gäller också slemhosta, om man hostar så ofta att det känns irriterande, framför allt på natten. Båda preparaten innehåller noskapin, som är ett icke-narkotiskt hostdämpande medel med central verkningsmekanism. Nipaxon eller Noskapin mixtur (sockerfria) används av vuxna med sväljningssvårigheter. Äldre och svaga, speciellt sängliggande personer bör inte använda hostdämpande medel utan läkares ordination, eftersom det finns risk att slem samlas i luftvägarna. Detta gäller även personer med kroniska lungsjukdomar. Ej rekommenderade är preparat som innehåller ytaktiva och saliniska medel som ammoniumklorid (t ex Quilla simplex). 126

12 NÄSBLÖDNING Vem? Personer som står på antikoagulantiabehandling (t ex acetylsalicylsyra, Waran). Symtom? Vid ofta återkommande näsblödningar. Tid? Vid näsblödning som inte upphör efter nedanstående behandling. Näsblödning uppstår när blodkärl i nässlemhinnan brister. Blödningen kan uppstå spontant eller exempelvis vid en förkylning, speciellt vid samtidigt intag av acetylsalicylsyrapreparat. Om man haft en näsblödning, bör i stället paracetamolpreparat användas. Andra orsaker till näsblödning är blod- eller blödningssjukdom samt antikoagulantiabehandling. BEHANDLING De flesta näsblödningar kan man stoppa själv. Man skall spotta ut det blod, som kommer ned i svalget. Nedsvalt blod orsakar illamående och kräkning. Följande metod kan rekommenderas: 1. Snyt först ren näsan. 2. Sitt upp med huvudet framåtlutat för att slippa få ned blod i halsen. Håll en blöt kall handduk mot pannan (kylan drar samman näsans blodkärl). 3. Ta ett stadigt tag med tumme och pekfinger om näsvingarna och kläm åt om näsans nedre, mjuka del i 15 minuter. 4. Om detta inte hjälper, stoppa in en stor hårt kramad bomullssudd i näsborren (matolja på sudden gör den lättare att ta ut). Håll därefter om näsan igen i 15 minuter utan att släppa taget. Avsvällande näsdroppar, t ex Nezeril, 3 5 droppar, kan förstärka effekten, om de droppas på bomullssudden innan den stoppas in i näsan. Alternativt kan Blodstillande vadd (innehåller kalciumalginat) användas. Sedan blödningen stannat, låt sudden sitta kvar i minst en timma så att blödningen inte återkommer. Ta därefter försiktigt bort sudden. Under några dagar efter en kraftig näsblödning bör man undvika kroppsansträngning och att snyta näsan. Vid upprepade näsblödningar, med torr och sårig nässlemhinna, i samband med övre luftvägsinfektioner kan besvär förebyggas med Nozoil nässpray (sesamolja). 127

13 SNUVA HOS BARN Symtom? Vid illaluktande, eventuellt blodtillblandad snuva, i enbart den ena näsborren (främmande föremål). Vid snuva/förkylning hos barn under 1 år med misstänkt kikhostesmitta (kan vara kikhosta). Tid? Vid samtidig feber, med värk i kind, panna eller öron under mer än ett två dygn. Vid gulgrön tjock snuva som varar i mer än 1 vecka om allmänpåverkan tillstöter (bakteriell infektion). Vid långvarig och ofta återkommande snuva. Snuva är precis som feber, ett tecken på att kroppens försvar mot infektioner fungerar. Med snuvan följer de avfallsprodukter som då bildas. Låt därför snuvan rinna. Den behöver inte ständigt snytas bort. Vid snuva svullnar nässlemhinnan. Oftast orsakas snuva av virus. Vid långvarig eller ofta återkommande snuva kan allergi misstänkas. BEHANDLING För att minska svullnaden i nässlemhinnan är det bra att sova eller vila med huvudet i högläge. Spädbarn kan sova i babysitter eller barnbilstol. De kan också sova i barnvagnsinsatsen, som man placerar lutande i barnets säng. Se till att den inte kan välta genom att stödja med kuddar. Hos spädbarn kan en tät näsa leda till att barnet har svårt att suga från bröst eller flaska. Nästäppa hos spädbarn beror inte alltid på svullna slemhinnor. Det kan bero på att näsöppningarna täppts till av intorkad snuva och då kan man försiktigt torka rent med tops i näsöppningen inte längre in. Om det inte hjälper kan man under kortare tid använda koksaltnäsdroppar (1 struket kryddmått = 1 ml vanligt bordssalt löses upp i 1 dl vatten). Alternativt kan Renässans i form av engångspipetter eller nässpray med isoton koksaltlösning användas. Produkterna innehåller inte konserveringsmedel. De allra flesta barn klarar av sin snuva utan näsdroppar och då bör man låta dem göra det. Ibland kan man behöva använda avsvällande näsdroppar/nässpray för att lindra tillfällig nästäppa, speciellt när barnet ska sova. Består besvären mest av att näsan rinner är det meningslöst att använda avsvällande näsdroppar/nässpray. 128

14 Slemhinneavsvällande näsdroppar används inte till spädbarn under 1 månads ålder utan rekommendation från sjukvården. Nezeril endospipetter, nässpray, Nasin nässpray innehållande oxymetazolin resp Nasoferm nässpray, Otrivin nässpray innehållande xylometazolin har en slemhinneavsvällande effekt. Näsdroppar i endosförpackning samt Nezeril och Otrivin innehåller ej konserveringsmedel. Övriga näsdroppar i sprayform är konserverade med bensalkonklorid. Endospipetter kan användas från 1 månads ålder och nässpray från 7 månader. Näsdropparna används högst 10 dagar i följd, även om de bara tas till natten. Man bör låta näsan vila i minst en vecka innan nästa kur. Överdriven användning kan leda till kronisk nästäppa. Dosering av Nezeril i varje näsborre: Ålder Styrka Pipett Spray 1 7 mån: 0,1 mg/ml 2 droppar av endospipetten (kan användas från 7 mån) 7 mån 2 år: 0,1 mg/ml 1 endospipett 2 sprayningar 2 7 år: 0,25 mg/ml 2 droppar av endospipetten 1 sprayning 7 10 år: 0,25 mg/ml 1 endospipett 2 sprayningar Doserna bör ej ges oftare än var 8:e timme. SNUVA HOS VUXNA (Rev ) Vem? Vid nästäppa/snuva hos barn (se sid 128). Symtom? Vid ensidig snuva (främmande föremål). Vid gulgrön snuva och feber med samtidig svår värk i pannan, kinderna eller tänderna (bihåleinflammation). Vid öronvärk och feber eller flytning ur öronen (öroninflammation). Tid? Vid gulgrön tjock snuva som varar i mer än 1 vecka om allmänpåverkan tillstöter (bakteriell infektion). Vid nästäppa/ljus snuva i mer än 3 veckor. 129

15 Inflammation i nässlemhinnan (rinit) ger snuva och nästäppa p g a ökad blodfyllnad i näsans slemhinnor. Rinit kan vara av flera olika slag. Akut infektiös rinit i samband med övre luftvägsinfektion orsakas primärt av virus (se Förkylning sid 121). I början är sekretet lättflytande (rinnsnuva) för att så småningom bli mer tjockflytande och gulaktigt. Ibland kan bihåleinflammation (sinuit) utvecklas. Infektionen kan också ge upphov till öroninflammation (otit). Risken för otit ökar om förbindelsen mellan mellanörat och svalget (örontrumpeten) svullnar igen. Allergisk rinit (nysningar, klåda i näsan, nästäppa och rinnsnuva, ofta i samband med ögonbesvär) utlöses av olika allergener, t ex pollen (säsongsbundna besvär), damm, djurepitel eller vissa födoämnen (året-runt-besvär), se Allergibesvär, sid 116. Vasomotorisk rinit ( kärlsnuva, överretbara slemhinnor ) ger allergiliknande symtom, men något allergen kan ej påvisas. Slemhinnorna är extra känsliga hos dessa personer. Den utlösande faktorn kan vara temperaturväxling, rök, damm, starka dofter, varm mat eller dryck. Täppt näsa kan också ha andra orsaker, såsom främmande föremål, anatomiskt hinder, tumör (blodig snuva) eller kronisk infektion. Nästäppa ökar i liggande ställning, särskilt hos gravida. Läkemedel kan ge nästäppa p g a sina farmakologiska egenskaper; t ex vissa psykofarmaka och nitroglycerinpreparat. De senare verkar utvidgande direkt på kärlväggen. BEHANDLING Om nästäppa är besvärande nattetid kan man pröva att sova med huvudet och överkroppen högt (en extra kudde eller höja sängens huvudända). NÄSDROPPAR/SPRAYER Då man har besvär av nästäppa i samband med förkylning, dvs vid akut infektiös rinit, kan man tillfälligt använda slemhinneavsvällande näsdroppar. Näsdropparna används högst 10 dagar i följd, även om de bara tas till natten. Man bör låta näsan vila i minst en vecka innan nästa kur. Överdriven användning kan leda till kronisk nästäppa. Iliadin nässpray, Nasin nässpray, Nezeril endospipetter, nässpray innehållande oxymetazolin resp Nasoferm nässpray, Otrivin nässpray innehållande xylometazolin har en slemhinneavsvällande effekt. Näsdroppar i endosförpackning samt Iliadin, Nezeril och Otrivin nässpray innehåller ej konserveringsmedel. Övriga näsdroppar i sprayform är konserverade med bensalkonklorid. Preparaten finns i flera styrkor passande till olika åldrar. Ofta behöver dropparna ges endast morgon och kväll. När nästäppan är kraftig och sekretionen riklig, kan man dock behöva dosera morgon, middag och kväll. 130

16 Otrivin Comp nässpray (xylometazolin och ipratropium) kan provas i stället för vanliga näsdroppar/sprayer vid kraftig snuva i samband med förkylning. Kombinationspreparatet är godkänt för behandling av nästäppa och snuva (rinorré) i samband med förkylning, ej till barn under 18 år. Ipratropium kan reducera hypersekretionen från näsans körtlar. P g a den antikolinerga substansen ipratropium utgör glaukom kontraindikation. Behandlingstiden bör ej överskrida 10 dagar. TORRA NÄSSLEMHINNOR Vid torra nässlemhinnor med krustabildningar t ex under vinterhalvåret kan Nozoil nässpray användas i första hand. Den innehåller sesamolja. Alternativt kan Renässans näsdroppar eller näsdusch som innehåller natriumklorid användas. Produkterna innehåller inte konserveringsmedel. Vuxna och barn över 12 år kan använda nässköljaren Nasaline för att effektivt skölja rent näsan med en större mängd koksaltlösning. Koksaltlösningen kan man blanda själv genom att lösa ett struket kryddmått = 1 ml vanligt bordssalt i 1 dl ljummet vatten. I längden blir detta ett billigare alternativ. NATURLÄKEMEDEL Sinova tabletter innehåller en kombination av extrakt från växterna gentiana, gullviva, ängssyra, fläder samt järnört och har enligt tradition använts för att lindra snuva och nästäppa vid förkylning. Klinisk dokumentation av sådan kvalitet att effekt kan styrkas föreligger ej. VAXPROPPAR Symtom? Vid vetskap om hål på trumhinnan. Vid flytning ur örat. Vid öronsmärta och/eller feber. Vid klåda eller eksem i hörselgången. Vid kronisk öroninflammation. Tid? Vid kvarstående besvär eller hörselnedsättning efter användning av vaxlösande medel. 131

17 Vax bildas i hörselgången som normalt är självrengörande. Det kan ibland sätta sig som en propp. Det slår då lock för örat, särkilt efter bad, och kan ge hörselnedsättning. Vaxpropp är vanligt hos användare av hörapparat och öronproppar. BEHANDLING Allmänna råd är att undvika peta i örat. Om man petar med stickor eller liknande föremål ökar vaxbildningen. Det finns risk för perforation av trumhinnan och för inflammation eller eksem i hörselgången. Revaxör suspension (etoxylerat lanolin, Tween m m) eller Cerusol engångspipetter (natriumkarbonat) används enligt bruksanvisning i förpackningen för att lösa upp vaxproppar. Behandlingen kan upprepas under 1 2 dagar. Båda preparaten innehåller ytspänningsnedsättande medel som ska emulgera fettet i vaxproppen, så att det rinner ut. Vid riklig vaxbildning kan vaxlösande droppar användas regelbundet (förslagsvis en gång per månad). Bollspruta av gummi bör undvikas p g a risk för trumhinneskada. ÅKSJUKA Vem? Om barn under 5 år behöver åksjukemedel (Postafen ej receptfritt till barn under 5 år). Tid? Om egna åtgärder inte hjälper. Åksjuka i form av illamående och kräkningar framkallas av upprepade krängande eller häftiga rörelser som man är ovan vid. Rörelserna medför en alltför kraftig retning av innerörats balansorgan. Vissa personer är särskilt känsliga för rörelseförändringar och blir därför lätt åksjuka, men benägenheten att bli sjuk kan variera från gång till gång. PROFYLAX Sitt i färdriktningen. Försök fästa blicken på vägen eller horisonten. Läs inte under resan. Frisk luft brukar minska illamåendet. Tobaksrök förvärrar besvären. 132

18 BEHANDLING ANTIHISTAMINER Postafen tabletter innehåller antihistaminet meklozin. Postafen är godkänd för egenvårdsanvändning från 5 års ålder. Dosering: Tabletten tas 1 timme före avresan. Barn under 5 år: enligt läkares ordination 5 12 år: 1/2 tablett Barn över 12 år och vuxna: 1 tablett Dosen kan upprepas var 12:e timme. Calma medicinskt tuggummi innehåller antihistaminet dimenhydrinat. Calma är godkänt från 12 års ålder. Ett tuggummi tuggas väl i minst 10 minuter, helst minuter före resan. Om illamående trots allt uppkommer kan ytterligare ett tuggummi tuggas efter 30 minuter, maximal daglig dos är 4 tuggummin. Calma och Postafen kan ge upphov till dåsighet och försämra reaktionsförmågan och är därför olämpligt för t ex bilförare. Calma kan ge en kortvarig och övergående domningskänsla i munhålan. Calma ska inte användas av gravida. AKUPRESSORBAND Sea-Band armband har en påsydd plastkula, som trycker ner och stimulerar en akupressorpunkt, P6 (tre fingrar från handloven mellan ett par senor) på underarmens insida. Seaband används på båda handlederna (barn från 3 år och vuxna). Studier med armbandet är främst utförda på postoperativt illamående och illamående i samband med graviditet. Här har man sett en lindring av besvären. Däremot är studier vid rörelsesjuka färre och av låg kvalitet. 133

19 ÖRONVÄRK Symtom? Omedelbart om den som har öronvärk blir slö och allmänpåverkad. Vid öronvärk och hög feber. Om det rinner ur örat. Vid klåda och eksem i hörselgången. Tid? Vid öronvärk på natten vänta till morgonen. Öronvärk kan ha flera orsaker. Bland annat kan det bero på öroninflammation, eksem i hörselgången, främmande föremål i örat eller vaxpropp. En kortvarig smärta i öronen är inte ovanlig i samband med förkylning. Värk eller tryck mot öronen, örsprång och lockkänsla är vanligt vid förkylning och beror på tilltäppning av örontrumpeten (förbindelsen mellan svalg och mellanöra). Värken kommer ofta på natten eftersom svullnaden ökar när man ligger ner. Om värken är intensiv och långvarig eller feber tillstöter beror det vanligen på att det är en bakterieinfektion. BEHANDLING ALLMÄNNA RÅD Peta aldrig i örat. Vid förkylning kan man minska svullnaden i näsans och örats slemhinnor genom att ligga högt med huvudet. LÄKEMEDEL Avsvällande näsdroppar eller nässpray kan vara till nytta vid täppt näsa och svullna slemhinnor. Näsdropparna/spray används högst 10 dagar i följd, även om de bara tas till natten. Man bör låta näsan vila i minst en vecka innan nästa kur. Överdriven användning kan leda till kronisk nästäppa. För beskrivning av preparaten se Snuva hos barn sid 128, resp Snuva hos vuxna sid 129. Om man får ont i ett öra på kvällen eller natten kan man lindra värken med ett smärtstillande läkemedel innehållande paracetamol (Alvedon, Panodil eller Reliv). Vänta till morgonen. Är smärtan kvar då, bör man ta kontakt med sjukvården för bedömning. 134

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

Fakta om förkylningar

Fakta om förkylningar Fakta om förkylningar Förkylning beror på virus och kan därför inte botas. Men besvär som en förkylning kan ge kan lindras. Vanligaste besvären är snuva, nästäppa, hosta och feber. Ett annat ord för förkylning

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

BARN OCH LÄKEMEDEL. Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar

BARN OCH LÄKEMEDEL. Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar BARN OCH LÄKEMEDEL Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar 1 2 De allra flesta barn får medicin någon gång. Oftast rör det sig om vanliga

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

Loratadin ratiopharm. Vid behandling av allergiska besvär

Loratadin ratiopharm. Vid behandling av allergiska besvär Loratadin ratiopharm Vid behandling av allergiska besvär Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Loratadin ratiopharm måste trots det användas

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga är då,

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Fakta om pollenallergi

Fakta om pollenallergi Fakta om pollenallergi Det är sällan farligt att vara pollenallergisk men utan behandling blir den ljusa tiden av året lätt besvärlig istället för härlig. Kunskap och tips kan göra såväl våren som sommaren

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

BARN ALLMÄNTILLSTÅND. Barn

BARN ALLMÄNTILLSTÅND. Barn BARN ALLMÄNTILLSTÅND Det kan vara svårt att bedöma hur sjukt ett barn är. får inte alltid typiska besvär från det organ som är sjukt. Ibland blir de enbart allmänpåverkade. Tecken på att barnets allmäntillstånd

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen sid 1/6. (Detta förmulär är endast till för besöket och kommer ej att sparas.) Efter- och förnamn Personnummer Vikt (ca) Längd A Yrke, sysselsättning

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009 Förkylning 25 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Förkylning Förkylning är en akut och kortvarig virusinfektion i övre luftvägarna, som går över av sig själv. Vuxna finländare drabbas i medeltal av 1 5 förkylningar

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Allergiläkemedel under graviditet

Allergiläkemedel under graviditet Allergiläkemedel under graviditet Uppsala sinformationscentral Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset Senast uppdaterad april 2013 Innehållsförteckning Perorala antihistaminer... 2 Klemastin (Tavegyl)...

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicyn är en sammanställning av några av de vanligaste symtomen som barn i förskoleåldern kan drabbas

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

INFEKTIONER. Ett material för föräldrar med barn i förskoleåldern

INFEKTIONER. Ett material för föräldrar med barn i förskoleåldern INFEKTIONER Ett material för föräldrar med barn i förskoleåldern Vad är. Förkylning eller övre luftvägsinfektion Ger nästäppa, rinnande snuva, irriterade ögon, ont i halsen, lätt feber och efter några

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se Egenvårdstest 090508 I den praktiska examinationen ingår 10 egenvårdsfall där studenten ska ge råd i egenvården med handledaren som kund. Till varje fall lämnas vissa förutsättningar som en guide vid kommunikationen

Läs mer

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Otrivin Comp 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nässpray, lösning 08-07-2014, version 2.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN?

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? En ständigt återkommande fråga är; var går gränsen för när mitt barn bör vara hemma från förskolan? Vi har valt att hämta vår gränsdragning ur boken Smitta i förskolan som Socialstyrelsen

Läs mer

PERORALA ANTIHISTAMINER Läkemedel Graviditetsgrupp FASS Graviditet - andra källor Anges endast då FASS inte är grupp A.

PERORALA ANTIHISTAMINER Läkemedel Graviditetsgrupp FASS Graviditet - andra källor Anges endast då FASS inte är grupp A. PERORALA ANTIHISTAMINER Klemastin (Tavegyl) Inga kända risker vid användning under graviditet. Loratadin (Clarityn m fl) Anses OK att använda under graviditet. Ebastin (Kestine m fl) Begränsad erfarenhet,

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Den täppta näsan. Doktorn, jag är täppt i näsan! Varför ökar allergierna? Föroreningar? Hygien hypotesen. Amning. Förekomst

Den täppta näsan. Doktorn, jag är täppt i näsan! Varför ökar allergierna? Föroreningar? Hygien hypotesen. Amning. Förekomst Den täppta näsan Allergier och andra orsaker Doktorn, jag är täppt i näsan! Cecilia Ahlström Emanuelsson Morgan Andersson ÖNH-Klin, Lund Förekomst Varför ökar allergierna? Prevalens 15% Incidens 0,6 %

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika T ps ti t ll dig som om handled e are

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika T ps ti t ll dig som om handled e are Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 22 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta om bildens innehåll.

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Frågeformulär 24 månader

Frågeformulär 24 månader Frågeformulär 24 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Det är en härlig och solig sommardag. Och vad passar bättre än

Läs mer

Vård hemma vid influensa

Vård hemma vid influensa 2009-07-02 1(5) Vård hemma vid influensa De allra flesta som får influensa tillfrisknar på egen hand, utan behandling eller sjukhusvård. Men många får hjälp och omvårdnad i sina hem, av personal från kommuner

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont. Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 20 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta kring bildens innehåll.

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Patientinformation Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn

Läs mer

Patientinformation. Loratadin ratiopharm vid behandling av allergiska besvär

Patientinformation. Loratadin ratiopharm vid behandling av allergiska besvär Patientinformation Loratadin ratiopharm vid behandling av allergiska besvär OBSERVERA! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Loratadin ratiopharm måste

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer