ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid?"

Transkript

1 ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON Symtom? Vid andningssvårigheter, pipande andning vid kroppsansträngning eller ihållande hosta under natten. Om endast ena ögat är irriterat. Vid allergibesvär under hela året (perenn rinit). Tid? Om ingen förbättring märks efter 2 veckors behandling med receptfria mediciner. Allergi är en överreaktion i kroppens immunförsvar. Det bildas då antikroppar mot ämnen (allergen) som vi normalt inte är känsliga för, t ex pollen. Antikropparna fäster sig på mastcellerna, som bland annat finns i ögonens och näsans slemhinnor. Vid en pollenattack förenar sig pollen med IgE-antikroppar på mastcellen. Detta utlöser en reaktion så att mastcellen släpper ut en rad aktiva ämnen, bl a histamin, som påverkar blodkärl och slemhinnor. Detta gör att man får de typiska allergisymtomen med rinnande näsa, kliande ögon, nysningar etc. Symtomen kommer fort, ofta bara minuter efter kontakt med allergenet. Björk, gräs och gråbo är de växter som oftast orsakar pollenallergi. Allergibesvären är säsongsbundna till pollenperioderna. Vår och försommar blommar lövträden. Framförallt björk, men även hassel, al och ek, kan ge besvär. Björkallergiker är ibland också känsliga för äpplen, nötter, körsbär och andra stenfrukter, vilka kan orsaka klåda och svullnad i mun och svalg. I junijuli får de som är allergiska mot gräspollen besvär. På sensommaren, i skiftet juli-augusti, blommar gråbo. Gråboallergiker kan också få besvär av selleri och persilja. Allergi mot pälsdjur eller kvalster kan man råka ut för året runt. Denna allergi bör konstateras av läkare. 116

2 SYMTOM Pollenallergi ger nästan samma symtom som vid en vanlig förkylning. Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan de vanligaste symtomen. SYMTOM POLLENALLERGI FÖRKYLNING Nästäppa Ofta Ofta Snuva Vattnig Först vattnig, senare slemmig Nysningar I serie Enstaka Klåda i ögon och näsa Ofta Sällan Röda ögon Ofta Sällan Rinnande ögon Ofta Sällan Feber Nej Ibland PROFYLAX Det är svårt att undvika pollen under vår och sommar. Några saker som dock kan vara bra att tänka på: Ta inte i de växter som orsakar pollenallergin. Ha fönstret till sovrummet stängt under pollensäsongen. Torka inte tvätt utomhus och vädra inte sängkläderna ute under pollensäsongen. Undvik kontakt med hundar och katter; de har ofta massor av pollen i pälsen. Följ pollenrapporterna. Rök inte och undvik rökfyllda lokaler allergiker är extra känsliga för tobaksrök. BEHANDLING ANTIHISTAMINER Clarityn, Clarityn S, Loratadin, Versal tabletter 10 mg (loratadin) och Acura, Cetirizin, Cidron, Reactine, Zyrlex tabletter 10 mg (cetirizin) samt Kestine tabletter 10 mg (ebastin) lindrar allergisymtomen från näsa och ögon genom att minska effekterna av histamin. Preparaten tillhör de moderna antihistaminerna som oftast inte har sedativ effekt men hos vissa patienter kan reaktionsförmågan nedsättas. Då effekten av antihistaminer varierar från individ till individ kan det vara motiverat att byta preparat om det först prövade ej har tillfredsställande effekt på allergin. För lokal behandling finns Livostin (levokobastin) som nässpray och ögondroppar, Azelvin (azelastin) som nässpray och Zaditen (ketotifen) som ögondroppar. Zaditen finns även som engångspipetter utan konserveringsmedel för kontaktlinsbärare. 117

3 NATRIUMKROMOGLIKAT OCH NEDOKROMIL Natriumkromoglikat och nedokromil förebygger allergiska besvär genom att förhindra att histamin frigörs. Natriumkromoglikat finns som nässpray i styrkan 5,2 mg/dos under preparatnamnen Lomudal Nasal och Pollyferm. Av complianceskäl rekommenderas styrkan 5,2 mg/dos, som doseras 2 4 gånger dagligen. Det tar upp till två dagar innan nässprayen ger full effekt. Den måste sedan användas varje dag för att den ska fungera på sikt och förebygga nya besvär. Natriumkromoglikat finns som ögondroppar i styrkan 40 mg/ml under preparatnamnen Lecrolyn och Lomudal. Vid regelbunden användning av ögondroppar i styrkan 40 mg/ml är doseringen endast 2 gånger dagligen. OBS! Bärare av mjuka kontaktlinser ska använda ögondroppar utan konserveringsmedel, dvs i form av engångspipetter, såsom Lecrolyn eller Lomudal engångspipetter 40 mg/ml. Nedokromil (Tilavist) finns som ögondroppar i styrkan 20 mg/ml. OBS! Innehåller konserveringsmedel. Ögondropparna har snabbt insättande effekt och lindrar besvären inom några minuter till skillnad från nässprayen som endast är godkänd för profylaktisk behandling. NASALA STEROIDER Nässpray med kortison finns som Becotide Nasal 50 µg/dos (beklometason), Budesonid Scand Pharm 50 µg/dos (budesonid), Flutide Nasal 50 µg/dos (flutikason) och Rhinocort Aqua 32 µg/dos (budesonid). Flutide Nasal doseras 1 gång per dag, medan övriga kortisonnässprayer doseras 2 gånger dagligen. Nässpray med kortison är det effektivaste medlet mot besvärlig nästäppa. Effekten inträder inom några timmar. Full effekt kommer oftast efter ett par dagar, men kan dröja upp till ett par veckor. När full effekt erhållits kan dosen trappas ner till lägsta möjliga effektiva underhållsdos. Om effekten uteblir efter 14 dagars behandling eller om nässpray med kortison vid förbättring behöver användas dagligen i mer än tre månader i sträck ska läkare kontaktas. Personer som regelbundet använder kortison (inhalation, tabletter eller salva) för exempelvis astma eller eksem bör rådfråga läkare före behandling. REKOMMENDATION TILL BARN (för detaljerade åldersgränser vid egenvård, se tabellen på sid 120) Livostin nässpray rekommenderas i första hand, eftersom det har snabbt insättande effekt och doseras glesare än Lomudal nässpray. Vid ögonbesvär rekommenderas natriumkromoglikat ögondroppar Lomudal respektive Lecrolyn 40 mg/ml eller nedokromil ögondroppar Tilavist. Alternativt levokabastin ögondroppar Livostin eller ketotifen ögondroppar 118

4 Zaditen. Preparaten har ungefär lika snabbt insättande effekt och samma doseringsintervall. Det är ingen åldersgräns för nässpray och ögondroppar som innehåller natriumkromoglikat eller levokabastin. Nässpray med kortison är godkänd behandling för Rhinocort Aqua från 6 års ålder och Flutide Nasal från 12 år. Vid besvär från både näsa och ögon är perorala antihistaminer ett alternativ (se tabell). REKOMMENDATION TILL VUXNA Antihistamintabletter (Clarityn, Loratadin, Versal, Acura, Cetirizin, Cidron, Reactine, Zyrlex, Kestine) har snabbt insättande effekt och kan rekommenderas i första hand vid besvär från både näsa och ögon. Livostin nässpray och ögondroppar, Azelvin nässpray eller Zaditen ögondroppar är alternativ för den som föredrar lokal behandling vid näs- resp ögonbesvär. Vid otillräcklig effekt av antihistamintabletter och då diagnosen pollenallergi är fastställd kan tabletterna kombineras med natriumkromoglikat nässpray eller ögondroppar alternativt nedokromil ögondroppar. Däremot är det osäkert om lokala antihistaminberedningar som nässpray eller ögondroppar har någon additiv effekt till antihistamintabletter, då preparaten har samma verkningsmekanism (antihistamin). Om nästäppa är det dominerande symtomet kan nässpray med kortison rekommenderas, eventuellt med tillägg av peroralt antihistamin vid symtomgenomslag. ALLERGI MOT PÄLSDJUR ELLER KVALSTER Vid misstänkt allergi mot t ex pälsdjur eller kvalster kan antihistamintabletter eller någon nässpray användas vid tillfälliga besvär. Pälsdjursallergiker bör ta antihistamintabletten ca en timme innan besök i hem med pälsdjur. Det viktigaste är dock att i största möjliga utsträckning undvika det man får allergibesvär av. 119

5 DOSERING EFFEKT ÅLDERSGRÄNS GRAVID/AMMAR INOM TABLETT/MIXTUR (mot besvär i både ögon och näsa) Clarityn tabl 30 kg; 1 tabl/dag Ca 1 timme Från 6 år ** Till gravida/ammande efter Clarityn oral lösn < 30 kg: 5 ml x 1 Från 6 år ** rekommendation från sjukvården 30 kg: 10 ml x 1 Loratadin, Versal 1 tabl/dag Från 12 år** Acura, Cetirizin, Cidron 30 kg: 1 tabl/dag Från 6 år ** Till gravida efter Reactine, Zyrlex < 30 kg: 1/2 tabl/dag Ca 1 timme rekommendation från sjukvården Kestine 1-2 tabl/dag Ca 1 timme Från 12 år ** EJ REKOMMENDERAT NÄSSPRAY Livostin 2 spr 2 ggr/dag Ca 15 min Ingen Till gravida/ammande efter rekommendation från sjukvården Azelvin 1 spr 2 ggr/dag Ca 15 min Från 12 år** EJ REKOMMENDERAT Lomudal Nasal 5,2 mg/ml 1 spr 2-4 ggr/dag Effekten kom- Ingen OK Pollyferm 5,2 mg/ml mer inom några dagar. Rhinocort Aqua, 2 spr 2 ggr/dag Några timmar.* Från 6 år** Efter rekommendation från läkare Budesonid 2 spr 2 ggr/dag Några timmar.* Från 18 år** Efter rekommendation från läkare Becotide Nasal 1-2 spr 2 ggr/dag Några timmar.* Från 18 år ** Efter rekommendation från läkare Flutide Nasal 1-2 spr 1 gång/dag Några timmar.* Från 12 år ** Efter rekommendation från läkare ÖGONDROPPAR Livostin 1 dr 2 ggr/dag Ca 15 min Ingen OK Zaditen 1 dr 2 ggr/dag Ca 15 min Från 3 år** Efter rekommendation från sjukvården Tilavist 1 dr 2 ggr/dag Ca 15 min Från 6 år** Efter rekommendation från sjukvården Lecrolyn 40 mg/ml 1-2 dr 2 ggr/dag Ca 15 min Ingen OK Lomudal 40 mg/ml * Nasala steroider ger lindring inom några timmar maximal effekt nås efter några dagar/veckor. ** Ges till yngre personer endast efter ordination. 120

6 FÖRKYLNING OCH FEBER HOS VUXNA Vem? Vid förkylning och/eller feber hos barn (se sid 15). Vid svår förkylning/influensa hos en person med kronisk lungsjukdom, hjärtsvikt eller diabetes. Symtom? Vid medvetanderubbning i samband med feber. Om febern efter 3 dygn har gått ner, men sedan åter stiger. Vid svåra sväljningsbesvär och hög feber. Vid feber i kombination med svåra besvär i öron, bihålor, svalg eller luftrör (bakteriell infektion). Tid? Vid feber i mer än 4 5 dygn. Vid gulgrön tjock snuva som varar mer än 1 vecka om allmänpåverkan tillstöter (bakteriell infektion). Vid långvarig hosta (över 3 veckor) eller om man även kiknar/kräks. Vid en vanlig s k förkylningssnuva, som nästan alltid är orsakad av virus, svullnar slemhinnan i näsan, bihålorna och örontrumpeterna. Vid bakteriell infektion är symtombilden en annan och kan komma i efterförloppet av en förkylning. Influensa och förkylning är inte samma sjukdom, även om symtomen liknar varandra mycket i början. Både förkylning och influensa börjar med snuva, ont i halsen och en allmän sjukdomskänsla. Oftast får den som har influensa starkare sjukdomskänsla, huvudvärk, muskelvärk och hög feber (39 40 C) under 3 6 dagar. 121

7 SYMTOM Förkylning kan yttra sig som vattnig snuva, nästäppa, trötthet, feber, värk och tyngdkänsla i näsa huvud, ont i halsen, hosta och heshet. SYMTOM BAKTERIER VIRUS Heshet Sällan Ofta Muskelvärk Sällan Ofta (växlande lokalisation) Besvär mest från ett ställe Ofta Sällan (t ex hals, öron) BEHANDLING Allmänna råd vid förkylning är att vila och att undvika kroppsansträngning, personkontakter och rökning. Dessutom är det viktigt med noggrann handhygien. Om man orkar är det bättre att vara uppe än att ligga till sängs. Sängläge vid förkylning ökar risken för öron- och bihåleinflammation. I övrigt är behandlingen endast lindrande och kan prövas om symtomen känns besvärande (se Halsbesvär, sid 123; Hosta, sid 124; Snuva, sid 129). Hög feber utan andra symtom, t ex slöhet, är inte farlig och behöver ej behandlas, bara man håller svalt i rummet och är lätt klädd. Man bör dricka rikligt för att ersätta den vätskeförlust som följer av feber. Paracetamol (Alvedon, Panodil eller Reliv) är förstahandspreparat till vuxna vid feber. Paracetamol används av personer med gastrit- eller magsårsbesvär, ökad blödningsbenägenhet (t ex blödarsjuka, Waran-behandling, lätt får näsblod) eller överkänslighet för acetylsalicylsyra. Astmatiker har en högre benägenhet för överkänslighet mot acetylsalicylsyra. Observera att personer som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra ej kan använda NSAID samt att paracetamol i underhållsdos på minst 1,5 g/dag i 5 dagar kan ge förstärkt Waran-effekt. Alindrin, Ibumetin och Ipren tabletter innehåller ibuprofen och kan användas från 6 år vid muskelvärk och/eller över 39 C feber. Vuxna kan som alternativ använda Bamyl brustabletter eller Magnecyl brus brustabletter (acetylsalicylsyra). OBS! Acetylsalicylsyra skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år med feber, utan att läkare först tillfrågats. Det har visat sig att acetylsalicylsyra ökar risken för att yngre personer som har feber, främst i samband med influensa och vattenkoppor, kan utveckla Reyes syndrom. Detta är en mycket sällsynt, men allvarlig sjukdom med 122

8 främst hjärn- och leverpåverkan. Vid behandling av feber hos personer under 18 år rekommenderas paracetamol i första hand. För ytterligare information se Smärtstillande läkemedel, sid 100. NATURLÄKEMEDEL Echinagard droppar, sugtabletter och Echinova sugtabletter innehåller pressaft från röd solhatt och har enligt tradition använts för lindring av symtom vid förkylning. Klinisk dokumentation av sådan kvalitet att effekt vid förkylning kan styrkas föreligger ej. Allvarliga överkänslighetsreaktioner (angioödem, andningspåverkan och blodtrycksfall) har rapporterats. HALSBESVÄR (Rev ) Vem? Vid röstkrävande yrke (ev sjukskrivning). Symtom? Vid andningssvårigheter (falsk krupp eller epiglottit). Vid svåra sväljsvårigheter och hög feber (halsfluss eller epiglottit). Vid halsont, grötig röst och svårighet att gapa (peritonsillit). Vid halsont i samband med hudutslag. Vid halsont och sår runt näsan eller munnen. Tid? Vid halsont och feber i mer än 4 dygn. Om halsbesvären inte gått över efter 1 vecka. Vid heshet som varar mer än 3 veckor, särskilt hos rökare. Halsont förorsakas vanligtvis av virusinfektioner och är ett av symtomen på förkylning (se sid 121). Om halsont och sväljningsbesvär utan snuva och hosta dominerar sjukdomsbilden, kan det vara en bakteriell infektion, vanligen då av streptokocker (halsfluss). Vid hög feber och kraftig sjukdomskänsla kan antibiotika - behandling behövas. Vid mycket svåra sväljningsbesvär och hög feber kan det vara struplocksinflammation (epiglottit). Andningssvårigheter kan även förekomma. Detta gäller både barn och vuxna. 123

9 Vid halsont, grötig röst och svårighet att gapa kan det vara fråga om en halsböld (peritonsillit). Akut heshet (laryngit, stämbandskatarr) föregås oftast av en akut övre luftvägsinfektion. Rökning och röstmissbruk förvärrar tillståndet och kan vara en bidragande orsak till kronisk laryngit. Heshet, som varar mer än 3 veckor, kan vara ett tidigt symtom på någon allvarlig sjukdom, t ex cancer på stämbanden. BEHANDLING Eftersom orsaken till förkylning med ont i halsen i regel är ett virus, har man tyvärr ännu inte funnit något effektivt läkemedel. Halsbesvären kan dock lindras. Allmänna råd vid halsinfektion är att undvika fysisk ansträngning och att inte röka. Varm dryck kan lindra.vid heshet måste man dessutom vila rösten. Att tala, viska och harkla sig anstränger stämbanden. Måste man tala bör man tala lågt och mjukt att viska anstränger rösten mer. Om hesheten är kombinerad med rethosta kan man använda en hostdämpande medicin som innehåller noskapin (se Hosta). Mot smärtan i halsen och ev hög feber kan acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen eller paracetamol användas (se Smärtstillande läkemedel sid 100). Bafucin sugtablett (2 mg bensokain), Mucoangin sugtablett (20 mg ambroxol) och Zyx sugtablett (3 mg benzydaminhydroklorid) innehåller lokalt smärtstillande medel, som kan dämpa sveda och irritation. Zyx (benzydamin) bör inte användas av personer med överkänslighet för salicylsyra eller icke-steroida antiinflammatoriska medel, sk NSAID. HOSTA Vem? Barn under 2 år med irriterande hosta. Vid hosta hos barn under 1 år som kiknar och/eller kräks (kikhosta - obs! kan börja som vanlig förkylning). Vid skällhosta hos barn (falsk krupp). Symtom? Vid hosta i samband med andnöd eller hållsmärta i bröstet (lung/lungsäcksinflammation). Om det upphostade slemmet är blodigt (lungcancer, infektion eller andra orsaker). 124

10 Tid? Vid hosta förenad med feber i mer än 4 dygn. Vid hosta och/eller heshet som inte givit med sig efter 3 veckor. Hostan är kroppens naturliga reaktion då andningsvägarna är irriterade. Hostan kan ses som en slags skyddsreflex och man bör därför inte dämpa den i onödan. Den vanligaste orsaken till hosta är akut luftvägsinfektion (förkylning). Andra orsaker är inhalation av irriterande substanser (tobaksrök, luftföroreningar), allergi, luftvägsobstruktion (astma, kronisk bronkit) eller hjärtsvikt. Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med begynnande infektion hos barn, särskilt kvällar och nätter, kan vara falsk krupp. Luftrören är känsliga efter en förkylning, varför hostattacker ofta utlöses vid ansträngning eller av kall luft. Hosta kan även bero på en läkemedelsbiverkan (t ex ACE-hämmare). Det finns två slags hosta; slemhosta och torrhosta (rethosta). Hosta med upphostning av slem är ett naturligt försvar mot främmande ämnen och överproduktion av slem i andningsvägarna och bör därför inte dämpas i onödan. Torrhostan fungerar endast som en larmsignal om att något irriterar luftvägarna och har ingen reningsfunktion. Själva hostan kan reta slemhinnan ytterligare och ge upphov till mer hosta och kramp i luftrören. En sådan hosta är verkningslös och kan behöva dämpas. Ihållande hosta är irriterande och kan ge svårigheter att sova, muskelsmärtor mm. BEHANDLING AV HOSTA HOS BARN Vid förkylningshosta behöver barn vanligen inte någon form av hostmedicin. Undvik all rökning inomhus, det försämrar ett barns hosta och förlänger besvären. Vid hosta med segt slem, ge rikligt med ljummen dryck. Vätskan gör slemmet mindre segt och lättare att hosta upp. Att sova med huvudet högt lindrar ofta besvären. Nipaxon eller Noskapin 2,5 mg/ml mixtur (sockerfria) innehåller noskapin som verkar hostdämpande. De kan användas vid besvärande torrhosta, speciellt till natten. Till barn under 2 år endast efter läkares ordination. Hos små barn kan hostdämpande medel orsaka ansamling av slem i luftvägarna. 125

11 Dosering av Nipaxon/Noskapin mixtur 2,5 mg/ml: 2 4 år: 02,5 ml 4 10 år: 05 ml år: 10 ml Doserna kan upprepas var 8:e timme. BEHANDLING AV HOSTA HOS VUXNA Allmänna råd vid hosta är att inte röka och undvika rökiga lokaler. Både slemhosta och torrhosta (rethosta), särskilt i samband med hög feber, lindras ofta av riklig dryck. Vätsketillförsel hjälper till att göra slemmet mindre segt (ökar dess vattenhalt) och lättare att hosta upp. Man kan pröva att lindra besvären genom att sova med huvudet och överkroppen högt (en extra kudde eller höja sängens huvudända). Slemmet i samband med förkylning är i regel tunt och lätt att hosta upp. Förkylningshosta brukar normalt gå över på någon vecka, oavsett om den behandlas eller inte. Bromhexin (Bisolvon, Bromhexin) och guaifenesin (Resyl S) anses inte ha någon effekt vid slemhosta i samband med förkylning. Viss positiv effekt har registrerats med dessa ämnen vid segt slem. Nipaxon tabletter eller Noskapin tabletter kan användas för att dämpa besvärande torrhosta (rethosta). Detta gäller också slemhosta, om man hostar så ofta att det känns irriterande, framför allt på natten. Båda preparaten innehåller noskapin, som är ett icke-narkotiskt hostdämpande medel med central verkningsmekanism. Nipaxon eller Noskapin mixtur (sockerfria) används av vuxna med sväljningssvårigheter. Äldre och svaga, speciellt sängliggande personer bör inte använda hostdämpande medel utan läkares ordination, eftersom det finns risk att slem samlas i luftvägarna. Detta gäller även personer med kroniska lungsjukdomar. Ej rekommenderade är preparat som innehåller ytaktiva och saliniska medel som ammoniumklorid (t ex Quilla simplex). 126

12 NÄSBLÖDNING Vem? Personer som står på antikoagulantiabehandling (t ex acetylsalicylsyra, Waran). Symtom? Vid ofta återkommande näsblödningar. Tid? Vid näsblödning som inte upphör efter nedanstående behandling. Näsblödning uppstår när blodkärl i nässlemhinnan brister. Blödningen kan uppstå spontant eller exempelvis vid en förkylning, speciellt vid samtidigt intag av acetylsalicylsyrapreparat. Om man haft en näsblödning, bör i stället paracetamolpreparat användas. Andra orsaker till näsblödning är blod- eller blödningssjukdom samt antikoagulantiabehandling. BEHANDLING De flesta näsblödningar kan man stoppa själv. Man skall spotta ut det blod, som kommer ned i svalget. Nedsvalt blod orsakar illamående och kräkning. Följande metod kan rekommenderas: 1. Snyt först ren näsan. 2. Sitt upp med huvudet framåtlutat för att slippa få ned blod i halsen. Håll en blöt kall handduk mot pannan (kylan drar samman näsans blodkärl). 3. Ta ett stadigt tag med tumme och pekfinger om näsvingarna och kläm åt om näsans nedre, mjuka del i 15 minuter. 4. Om detta inte hjälper, stoppa in en stor hårt kramad bomullssudd i näsborren (matolja på sudden gör den lättare att ta ut). Håll därefter om näsan igen i 15 minuter utan att släppa taget. Avsvällande näsdroppar, t ex Nezeril, 3 5 droppar, kan förstärka effekten, om de droppas på bomullssudden innan den stoppas in i näsan. Alternativt kan Blodstillande vadd (innehåller kalciumalginat) användas. Sedan blödningen stannat, låt sudden sitta kvar i minst en timma så att blödningen inte återkommer. Ta därefter försiktigt bort sudden. Under några dagar efter en kraftig näsblödning bör man undvika kroppsansträngning och att snyta näsan. Vid upprepade näsblödningar, med torr och sårig nässlemhinna, i samband med övre luftvägsinfektioner kan besvär förebyggas med Nozoil nässpray (sesamolja). 127

13 SNUVA HOS BARN Symtom? Vid illaluktande, eventuellt blodtillblandad snuva, i enbart den ena näsborren (främmande föremål). Vid snuva/förkylning hos barn under 1 år med misstänkt kikhostesmitta (kan vara kikhosta). Tid? Vid samtidig feber, med värk i kind, panna eller öron under mer än ett två dygn. Vid gulgrön tjock snuva som varar i mer än 1 vecka om allmänpåverkan tillstöter (bakteriell infektion). Vid långvarig och ofta återkommande snuva. Snuva är precis som feber, ett tecken på att kroppens försvar mot infektioner fungerar. Med snuvan följer de avfallsprodukter som då bildas. Låt därför snuvan rinna. Den behöver inte ständigt snytas bort. Vid snuva svullnar nässlemhinnan. Oftast orsakas snuva av virus. Vid långvarig eller ofta återkommande snuva kan allergi misstänkas. BEHANDLING För att minska svullnaden i nässlemhinnan är det bra att sova eller vila med huvudet i högläge. Spädbarn kan sova i babysitter eller barnbilstol. De kan också sova i barnvagnsinsatsen, som man placerar lutande i barnets säng. Se till att den inte kan välta genom att stödja med kuddar. Hos spädbarn kan en tät näsa leda till att barnet har svårt att suga från bröst eller flaska. Nästäppa hos spädbarn beror inte alltid på svullna slemhinnor. Det kan bero på att näsöppningarna täppts till av intorkad snuva och då kan man försiktigt torka rent med tops i näsöppningen inte längre in. Om det inte hjälper kan man under kortare tid använda koksaltnäsdroppar (1 struket kryddmått = 1 ml vanligt bordssalt löses upp i 1 dl vatten). Alternativt kan Renässans i form av engångspipetter eller nässpray med isoton koksaltlösning användas. Produkterna innehåller inte konserveringsmedel. De allra flesta barn klarar av sin snuva utan näsdroppar och då bör man låta dem göra det. Ibland kan man behöva använda avsvällande näsdroppar/nässpray för att lindra tillfällig nästäppa, speciellt när barnet ska sova. Består besvären mest av att näsan rinner är det meningslöst att använda avsvällande näsdroppar/nässpray. 128

14 Slemhinneavsvällande näsdroppar används inte till spädbarn under 1 månads ålder utan rekommendation från sjukvården. Nezeril endospipetter, nässpray, Nasin nässpray innehållande oxymetazolin resp Nasoferm nässpray, Otrivin nässpray innehållande xylometazolin har en slemhinneavsvällande effekt. Näsdroppar i endosförpackning samt Nezeril och Otrivin innehåller ej konserveringsmedel. Övriga näsdroppar i sprayform är konserverade med bensalkonklorid. Endospipetter kan användas från 1 månads ålder och nässpray från 7 månader. Näsdropparna används högst 10 dagar i följd, även om de bara tas till natten. Man bör låta näsan vila i minst en vecka innan nästa kur. Överdriven användning kan leda till kronisk nästäppa. Dosering av Nezeril i varje näsborre: Ålder Styrka Pipett Spray 1 7 mån: 0,1 mg/ml 2 droppar av endospipetten (kan användas från 7 mån) 7 mån 2 år: 0,1 mg/ml 1 endospipett 2 sprayningar 2 7 år: 0,25 mg/ml 2 droppar av endospipetten 1 sprayning 7 10 år: 0,25 mg/ml 1 endospipett 2 sprayningar Doserna bör ej ges oftare än var 8:e timme. SNUVA HOS VUXNA (Rev ) Vem? Vid nästäppa/snuva hos barn (se sid 128). Symtom? Vid ensidig snuva (främmande föremål). Vid gulgrön snuva och feber med samtidig svår värk i pannan, kinderna eller tänderna (bihåleinflammation). Vid öronvärk och feber eller flytning ur öronen (öroninflammation). Tid? Vid gulgrön tjock snuva som varar i mer än 1 vecka om allmänpåverkan tillstöter (bakteriell infektion). Vid nästäppa/ljus snuva i mer än 3 veckor. 129

15 Inflammation i nässlemhinnan (rinit) ger snuva och nästäppa p g a ökad blodfyllnad i näsans slemhinnor. Rinit kan vara av flera olika slag. Akut infektiös rinit i samband med övre luftvägsinfektion orsakas primärt av virus (se Förkylning sid 121). I början är sekretet lättflytande (rinnsnuva) för att så småningom bli mer tjockflytande och gulaktigt. Ibland kan bihåleinflammation (sinuit) utvecklas. Infektionen kan också ge upphov till öroninflammation (otit). Risken för otit ökar om förbindelsen mellan mellanörat och svalget (örontrumpeten) svullnar igen. Allergisk rinit (nysningar, klåda i näsan, nästäppa och rinnsnuva, ofta i samband med ögonbesvär) utlöses av olika allergener, t ex pollen (säsongsbundna besvär), damm, djurepitel eller vissa födoämnen (året-runt-besvär), se Allergibesvär, sid 116. Vasomotorisk rinit ( kärlsnuva, överretbara slemhinnor ) ger allergiliknande symtom, men något allergen kan ej påvisas. Slemhinnorna är extra känsliga hos dessa personer. Den utlösande faktorn kan vara temperaturväxling, rök, damm, starka dofter, varm mat eller dryck. Täppt näsa kan också ha andra orsaker, såsom främmande föremål, anatomiskt hinder, tumör (blodig snuva) eller kronisk infektion. Nästäppa ökar i liggande ställning, särskilt hos gravida. Läkemedel kan ge nästäppa p g a sina farmakologiska egenskaper; t ex vissa psykofarmaka och nitroglycerinpreparat. De senare verkar utvidgande direkt på kärlväggen. BEHANDLING Om nästäppa är besvärande nattetid kan man pröva att sova med huvudet och överkroppen högt (en extra kudde eller höja sängens huvudända). NÄSDROPPAR/SPRAYER Då man har besvär av nästäppa i samband med förkylning, dvs vid akut infektiös rinit, kan man tillfälligt använda slemhinneavsvällande näsdroppar. Näsdropparna används högst 10 dagar i följd, även om de bara tas till natten. Man bör låta näsan vila i minst en vecka innan nästa kur. Överdriven användning kan leda till kronisk nästäppa. Iliadin nässpray, Nasin nässpray, Nezeril endospipetter, nässpray innehållande oxymetazolin resp Nasoferm nässpray, Otrivin nässpray innehållande xylometazolin har en slemhinneavsvällande effekt. Näsdroppar i endosförpackning samt Iliadin, Nezeril och Otrivin nässpray innehåller ej konserveringsmedel. Övriga näsdroppar i sprayform är konserverade med bensalkonklorid. Preparaten finns i flera styrkor passande till olika åldrar. Ofta behöver dropparna ges endast morgon och kväll. När nästäppan är kraftig och sekretionen riklig, kan man dock behöva dosera morgon, middag och kväll. 130

16 Otrivin Comp nässpray (xylometazolin och ipratropium) kan provas i stället för vanliga näsdroppar/sprayer vid kraftig snuva i samband med förkylning. Kombinationspreparatet är godkänt för behandling av nästäppa och snuva (rinorré) i samband med förkylning, ej till barn under 18 år. Ipratropium kan reducera hypersekretionen från näsans körtlar. P g a den antikolinerga substansen ipratropium utgör glaukom kontraindikation. Behandlingstiden bör ej överskrida 10 dagar. TORRA NÄSSLEMHINNOR Vid torra nässlemhinnor med krustabildningar t ex under vinterhalvåret kan Nozoil nässpray användas i första hand. Den innehåller sesamolja. Alternativt kan Renässans näsdroppar eller näsdusch som innehåller natriumklorid användas. Produkterna innehåller inte konserveringsmedel. Vuxna och barn över 12 år kan använda nässköljaren Nasaline för att effektivt skölja rent näsan med en större mängd koksaltlösning. Koksaltlösningen kan man blanda själv genom att lösa ett struket kryddmått = 1 ml vanligt bordssalt i 1 dl ljummet vatten. I längden blir detta ett billigare alternativ. NATURLÄKEMEDEL Sinova tabletter innehåller en kombination av extrakt från växterna gentiana, gullviva, ängssyra, fläder samt järnört och har enligt tradition använts för att lindra snuva och nästäppa vid förkylning. Klinisk dokumentation av sådan kvalitet att effekt kan styrkas föreligger ej. VAXPROPPAR Symtom? Vid vetskap om hål på trumhinnan. Vid flytning ur örat. Vid öronsmärta och/eller feber. Vid klåda eller eksem i hörselgången. Vid kronisk öroninflammation. Tid? Vid kvarstående besvär eller hörselnedsättning efter användning av vaxlösande medel. 131

17 Vax bildas i hörselgången som normalt är självrengörande. Det kan ibland sätta sig som en propp. Det slår då lock för örat, särkilt efter bad, och kan ge hörselnedsättning. Vaxpropp är vanligt hos användare av hörapparat och öronproppar. BEHANDLING Allmänna råd är att undvika peta i örat. Om man petar med stickor eller liknande föremål ökar vaxbildningen. Det finns risk för perforation av trumhinnan och för inflammation eller eksem i hörselgången. Revaxör suspension (etoxylerat lanolin, Tween m m) eller Cerusol engångspipetter (natriumkarbonat) används enligt bruksanvisning i förpackningen för att lösa upp vaxproppar. Behandlingen kan upprepas under 1 2 dagar. Båda preparaten innehåller ytspänningsnedsättande medel som ska emulgera fettet i vaxproppen, så att det rinner ut. Vid riklig vaxbildning kan vaxlösande droppar användas regelbundet (förslagsvis en gång per månad). Bollspruta av gummi bör undvikas p g a risk för trumhinneskada. ÅKSJUKA Vem? Om barn under 5 år behöver åksjukemedel (Postafen ej receptfritt till barn under 5 år). Tid? Om egna åtgärder inte hjälper. Åksjuka i form av illamående och kräkningar framkallas av upprepade krängande eller häftiga rörelser som man är ovan vid. Rörelserna medför en alltför kraftig retning av innerörats balansorgan. Vissa personer är särskilt känsliga för rörelseförändringar och blir därför lätt åksjuka, men benägenheten att bli sjuk kan variera från gång till gång. PROFYLAX Sitt i färdriktningen. Försök fästa blicken på vägen eller horisonten. Läs inte under resan. Frisk luft brukar minska illamåendet. Tobaksrök förvärrar besvären. 132

18 BEHANDLING ANTIHISTAMINER Postafen tabletter innehåller antihistaminet meklozin. Postafen är godkänd för egenvårdsanvändning från 5 års ålder. Dosering: Tabletten tas 1 timme före avresan. Barn under 5 år: enligt läkares ordination 5 12 år: 1/2 tablett Barn över 12 år och vuxna: 1 tablett Dosen kan upprepas var 12:e timme. Calma medicinskt tuggummi innehåller antihistaminet dimenhydrinat. Calma är godkänt från 12 års ålder. Ett tuggummi tuggas väl i minst 10 minuter, helst minuter före resan. Om illamående trots allt uppkommer kan ytterligare ett tuggummi tuggas efter 30 minuter, maximal daglig dos är 4 tuggummin. Calma och Postafen kan ge upphov till dåsighet och försämra reaktionsförmågan och är därför olämpligt för t ex bilförare. Calma kan ge en kortvarig och övergående domningskänsla i munhålan. Calma ska inte användas av gravida. AKUPRESSORBAND Sea-Band armband har en påsydd plastkula, som trycker ner och stimulerar en akupressorpunkt, P6 (tre fingrar från handloven mellan ett par senor) på underarmens insida. Seaband används på båda handlederna (barn från 3 år och vuxna). Studier med armbandet är främst utförda på postoperativt illamående och illamående i samband med graviditet. Här har man sett en lindring av besvären. Däremot är studier vid rörelsesjuka färre och av låg kvalitet. 133

19 ÖRONVÄRK Symtom? Omedelbart om den som har öronvärk blir slö och allmänpåverkad. Vid öronvärk och hög feber. Om det rinner ur örat. Vid klåda och eksem i hörselgången. Tid? Vid öronvärk på natten vänta till morgonen. Öronvärk kan ha flera orsaker. Bland annat kan det bero på öroninflammation, eksem i hörselgången, främmande föremål i örat eller vaxpropp. En kortvarig smärta i öronen är inte ovanlig i samband med förkylning. Värk eller tryck mot öronen, örsprång och lockkänsla är vanligt vid förkylning och beror på tilltäppning av örontrumpeten (förbindelsen mellan svalg och mellanöra). Värken kommer ofta på natten eftersom svullnaden ökar när man ligger ner. Om värken är intensiv och långvarig eller feber tillstöter beror det vanligen på att det är en bakterieinfektion. BEHANDLING ALLMÄNNA RÅD Peta aldrig i örat. Vid förkylning kan man minska svullnaden i näsans och örats slemhinnor genom att ligga högt med huvudet. LÄKEMEDEL Avsvällande näsdroppar eller nässpray kan vara till nytta vid täppt näsa och svullna slemhinnor. Näsdropparna/spray används högst 10 dagar i följd, även om de bara tas till natten. Man bör låta näsan vila i minst en vecka innan nästa kur. Överdriven användning kan leda till kronisk nästäppa. För beskrivning av preparaten se Snuva hos barn sid 128, resp Snuva hos vuxna sid 129. Om man får ont i ett öra på kvällen eller natten kan man lindra värken med ett smärtstillande läkemedel innehållande paracetamol (Alvedon, Panodil eller Reliv). Vänta till morgonen. Är smärtan kvar då, bör man ta kontakt med sjukvården för bedömning. 134

Fakta om förkylningar

Fakta om förkylningar Fakta om förkylningar Förkylning beror på virus och kan därför inte botas. Men besvär som en förkylning kan ge kan lindras. Vanligaste besvären är snuva, nästäppa, hosta och feber. Ett annat ord för förkylning

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009 Förkylning 25 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Förkylning Förkylning är en akut och kortvarig virusinfektion i övre luftvägarna, som går över av sig själv. Vuxna finländare drabbas i medeltal av 1 5 förkylningar

Läs mer

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar EVA ELLEGÅRD, KUNGSBACKA SJUKHUS, KUNGSBACKA KRISTIAN ROOS, LUNDBY SJUKHUS, GÖTEBORG INLEDNING Diagnostiken av sjukdomar

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Checklista för egenvård övningsfall

Checklista för egenvård övningsfall Uppdaterad: 2010-04-12 Checklista för egenvård övningsfall Denna checklista ska användas för att kontrollera om alla punkter i lösningsförslaget kommit med till varje fall. Man bör ha tagit upp och motiverat

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons December 2008 Öron-Näsa-Hals Hörapparaten har blivit en modeacessoar Läs mer på sid 4 Högljudd i sängkammaren? Vi har lösningarna på snarkproblemen

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2009 A ÖGAT allt du behöver veta D A D Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor NY TIDNING! Från Landstinget Sörmland 1 foto björn fröberg

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Första tiden med ett nyfött barn

Första tiden med ett nyfött barn Första tiden med ett nyfött barn Innehåll Inledning...4 Nattamning...5 Amning.6 Råmjölk Sökreflex Utdrivningsreflex Hur gör jag? Amningsställningar..7 Rätt tag.9 Små goda råd...10 Brösten...11 Sår på vårtorna

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON Lars Jonsson är överläkare och docent vid öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har under många år arbetat med undervisning för läkare i öppenvården,

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicyn är en sammanställning av några av de vanligaste symtomen som barn i förskoleåldern kan drabbas

Läs mer