Guide för svetsning och tillverkning av bärverk Basindustrins gemensamma tolkningar och krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för svetsning och tillverkning av bärverk Basindustrins gemensamma tolkningar och krav"

Transkript

1 VER 9 Författare: Jonas Fjellner, Boliden AB Richard Granström, Boliden AB Tommy Sjödin, Smurfit Kappa Tomas Malmström SCA Tomas Berglund SCA Niclas Engström, LKAB Per-Erik Jönsson, LKAB Vår beteckning: 0 (17) Billerud Korsnäs Karlsborg Dok.nr Boliden Dok.nr LKAB Dok.nr LKT SCA Munksund Obbola Dok.nr Smurfit Kappa Piteå Dok.nr SSAB Luleå Dok.nr Guide för svetsning och tillverkning av bärverk Basindustrins gemensamma tolkningar och krav

2 Innehåll 1 Bakgrund och syfte Om dokumentet Krav Legala krav Standarder preciserar krav på svetsar och svetsprocessen Specifika krav för respektive beställare Processflöden för nytillverkning eller väsentlig ändring Guide för svetsning och tillverkning av bärverk Byggproduktförordningen (CPR) Maskindirektivet (MD) Reparation och underhåll Exempel på tillämpningar och dokumentationskrav Tabell 1: Matris för svetsarbeten Tabell 2: Dokumentationskrav Referenser Handböcker, broschyrer Standarder Bilagor Bilaga 1: Fördjupad information B 1 Byggprodukter, byggnader och byggnadsverk B 1.1 Bakgrund B 1.2 Byggprodukter B 1.3 Bärverk B 1.4 Tillverkningsunderlag B 1.5 Viktigt att definiera ansvar B 1.6 Val av stålentreprenör B 1.7 Mottagnings B 1.8 Ingrepp i byggnadsverk B 1.9 Ingrepp i maskinanknutna konstruktioner B 2 Maskinrelaterade stålkonstruktioner B 2.1 Maskindirektivet B 2.2 Tryckkärlsdirektivet B 2.3 Andra produkter med särskilda krav på utförande B 3 Dokumentationskrav B 3.1 Byggnadsverk B Projektering B Stålentreprenad B Byggarbetsplats B 3.2 Maskin B Projektering B Tillverkning B 3.3 Andra produkter B Projektering Bilaga 2: Boverket broschyr Vår beteckning: 1 (17)

3 1 Bakgrund och syfte Vår beteckning: 2 (17) 1.1 Om dokumentet Företagen Billerud Korsnäs, Boliden Mineral, LKAB, SCA, Smurfit Kappa och SSAB har enats om en gemensam tolkning av gällande svetsregler samt krav på utförande av svetsarbeten. Syftet med dokumentet är att kortfattat redovisa kraven på svetsarbeten för leverantörer och beställare. I denna guide beskrivs basindustrins krav och tolkning av gällande krav. 2 Krav 2.1 Legala krav Gällande lagstiftning, EU-förordningar, EU-direktiv och nationella föreskrifter ställer de grundläggande kraven på svetsarbeten. 2.2 Standarder preciserar krav på svetsar och svetsprocessen Svetsarbeten är mycket viktiga för utrustningars och anläggningars tillförlitlighet och tillgänglighet. Svetsar är svåra att fullt ut era och åtgärda i efterhand. För att säkerställa att utförandeoch kvalitetskraven uppfylls krävs kännedom om kraven samt kontinuerlig uppföljning och styrning av svetsarbeten mot dokumenterade procedurer. Internationella standarder för svetsning och utgör grunden för de krav som ställs på svetsar. Standarderna ställer krav på utförarens kvalifikationer eller kompetens för svetsarbeten och i övrigt förutsätts att arbetet utförs med den kompetens, den utrustning och de resurser som krävs för att säkerställa att utförandet uppfyller de krav som ställs. Den som leder och utövar tillsyn över arbete med stål- och aluminiumkonstruktioner; ska ha utbildning som svarar mot uppgiftens karaktär, ska vara väl förtrogen med tillämpliga bestämmelser avseende material, utförande och av stål- och/eller aluminium konstruktioner, ska ha kännedom om den aktuella konstruktionens verkningssätt bör, för utförande av bärverk till byggnadsverk, även vara certifierad arbetsledare, CA/tillsynsansvarig CA stål eller motsvarande Om fristående experter anlitas för speciella uppgifter ska dessa, utöver ovanstående; ha teoretiska kunskaper ha praktisk erfarenhet av utförande och ha specialistkompetens som svarar mot uppgiftens karaktär. 2.3 Specifika krav för respektive beställare Utöver tolkningarna och kraven i detta dokument kan beställaren ha företagsspecifika krav. 3 Processflöden för nytillverkning eller väsentlig ändring Kraven sammanfattas i arbetsflödena kapitel på följande sidor. Arbetsflödet 3.1 visar, utifrån svaren i respektive ruta, i vilken flödesbild som kraven för den aktuella tillämpningen (Arbetsflöde ) finns. Flödesbilderna anger även dokumentationskrav.

4 3.1 Guide för svetsning och tillverkning av bärverk Vår beteckning: 3 (17) Start Reparation och Underhåll? 1 Tryckbärande anordning 2 eller behållare? 3 Byggnadsverk? 4 Maskindirektiv (MD) Kap. 3.3 Slut Byggproduktförordningen (CPR) Kap. 3.2 Tryckkärl och behållare Ingår ej i detta dokument Reparation/ Underhåll Kap Reparation och Underhåll 2 Tryckbärande anordning 3 Behållare 4 Byggnadsverk Åtgärd under objekts livslängd för att bevara, återskapa eller säkerställande att det uppfyller kraven på tillförlitlighet. Tryckkärl, rörledning, säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör. Flänsar, stutsar, kopplingar, bärelement, lyftöglor och liknande element, som är sammanfogade med tryckbärande delar, räknas som en del av den tryckbärande anordningen. Vakuumkärl, tryckkärl, cistern och lågtrycksgasbehållare. Bärande konstruktioner i stål och aluminium som har betydelse för byggnadsverkets bärförmåga, stadga eller beständighet och varaktigt ingår i ett byggnadsverk. Maskinrelaterade stålkonstruktioner räknas INTE till detta så länge de ej är en del av en byggnad t.ex. kranbana för travers. Symboler Start/Slut Kontroll Process Aktivitet

5 3.2 Byggproduktförordningen (CPR) Vår beteckning: 4 (17) [Projektör] Kompetens för kvalitetssäkring av eget arbete Projektering Dimensioneringsunderlag (systemhandlingar) Dimensionering enligt SS-EN resp. -3 och Eurokoder Komponentspecifikationer Utförandekrav (tillverkningsritningar) Utförandeplan specifik för konstruktion Monteringsplan tillsammans med vald entreprenör Verifiering [Projektering] Certifikat för projektörens organisation Projektörens plan (kvalitetssäkring av eget arbete) Dimensionerings [Tillverkare] SS-EN för angiven EC Svetsansvarig kvalificerad för EC Intyg om kvalificering av svetspersonal Tillverkning Godkända tekniska underlag (och dimensionerings utförd) Kontrollplan Svetsplan Spårbarhet på ingående material, svetspersonal, etc. enligt krav för angivna utförandeklasser EC Individmärkning av tillverkade detaljer enligt krav för resp. EC Projekteringsunderlag Start Projektering Tillverkning godkänt? 1 Kap. 4.1 Kap Tillverkning godkänd? Montage Montage godkänt? Slut Verifiering [Tillverkning] Certifikat för stålentreprenörens kvalitetssäkring Dokumentation av utförd Individmärkning av tillverkade detaljer Prestandadeklaration för tillverkade byggprodukter CE-märkning av byggprodukter [Entreprenör] Entreprenörens kompetens certifierad för SS-EN 1090 och tillämplig utförandeklass EC Svetsansvarig Svetspersonalens kvalificering Montage Kontrollplan Svetsplan Spårbarhet av ingående material, svetspersonal, montage, skruvförband, åtdragningsmoment, etc. enligt EC Verifiering [Montage] Certifikat för stålentreprenörens kvalitetssäkring Dokumentation av utförd Individmärkning av tillverkade detaljer Prestandadeklaration finns för tillverkade byggprodukter CE-märkning av byggprodukter Symboler Start/Slut Kontroll Process Aktivitet

6 3.3 Maskindirektivet (MD) Vår beteckning: 5 (17) [Projektör] Kompetens Kontrollplan (kvalitetssäkring av eget arbete) Projektering Kravspecifikation Produktdirektiv Harmoniserade standarder Övriga standarder, branschstandarder och anvisningar Riskhantering av konstruktion (ska även beakta montage, drift och underhåll samt destruktion) Utförandekrav (tillverkningsritningar Verifiering [Projektering] Projektörens organisation Kontrollplan för kvalitetssäkring Konstruktionsintyg med intyg om tillämpade krav [Tillverkare] Kvalitetssystem Svetsansvarig Intyg om kvalificering av svetspersonal Tillverkning Godkända tekniska underlag (och dimensionerings utförd) Kontrollplan Uppfyll kraven i de tekniska handlingarna eller minst god teknisk praxis Vid tillverkning av integrerade maskinsystem eller i egenskap av integratör samverka med övriga tillverkare och/eller integratör Projekteringsunderlag Start Projektering Tillverkning godkänt? 1 Kap. 4.1 Kap Tillverkning godkänd? Montage Montage godkänt? Slut Verifiering [Tillverkning] [Entreprenör] Montage Verifiering [Montage] Symboler Teknisk tillverkningsdokumentation enligt krav i produktdirektiv Dokumentation av utförd EG-försäkran om överensstämmelse CE-märkning Kvalitetssystem Svetsansvarig Svetspersonalens kvalificering Mottagnings - rätt produkt med prestanda enligt tekniska handlingar Dokumentera genomförda åtgärder, se kap. 4.2 Kvalitetssystem Dokumentation av utförd Start/Slut Kontroll Process Aktivitet

7 3.4 Reparation och underhåll Vår beteckning: 6 (17) Start Tryckbärande anordning 2 eller behållare? 3 Tryckkärl och behållare Ingår ej i detta dokument Slut Bärverksdel 1? Konstruktion utförd enligt SS-EN , -3? Byggproduktförordningen (CPR) Ej krav på CE-märkning Kap. 4.1 Kap Bärverksdel Projektering Tillverkning Montage Fysiskt utskiljbar del av ett bärverk (t ex pelare, balk, platta, grundläggningspåle) som påverkar byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet. Projektering Tillverkning Montage 2 Tryckbärande anordning Tryckkärl, rörledning, säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör. Flänsar, stutsar, kopplingar, bärelement, lyftöglor och liknande element, som är sammanfogade med tryckbärande delar, räknas som en del av den tryckbärande anordningen. Enligt befintliga krav. Om detta saknas utförs bärande konstruktion enligt SS-EN resp. -3. Undvik att ange EC då det medför krav på certifiering enl. SS-EN Monteringsplan utarbetas tillsammans med entreprenör Beakta AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning Utförs enligt krav i underlag eller minst tekniskt god praxis. Svetsning utförs av kompetent person (arbetsgivaransvar) Svetsning följer tillämpliga delar i SS- EN ISO (även krav i SS-EN 1090) Kontrollplan Dokumentera genomförda åtgärder, se kap. 4.2 Mottagnings - rätt produkt med prestanda enligt tekniska handlingar Dokumentera genomförda åtgärder, se kap. 4.2 Symboler Start/Slut Kontroll 3 Behållare Process Vakuumkärl, tryckkärl, cistern och lågtrycksgasbehållare. Aktivitet

8 4 Exempel på tillämpningar och dokumentationskrav Vår beteckning: 7 (17) I tabellerna nedan finns exempel på vad som gäller för olika tillämpningar som svetsning av räcke, brygga, trappa och reparation samt krav på dokument. 4.1 Tabell 1: Matris för svetsarbeten Reparationer och tillägg till redan befintlig anläggning/byggnad/utrustning Tabell 1: Matris för svetsarbeten Typ av svetsmontage Konsekvensklass Övervägande statisk belastning Betydande utmattningsbelastning Krav enligt SS- EN 1090 Utförandeklass enligt SS-EN 1090 * Svetsarens kvalifikationer Tillsyns-/ Svetsansvarigs kvalifikationer Krav på svetsplan och WPS Krav på svetskvalité Krav på Övrigt Infästning av brygga mot befintligt bärverk Infästning av räcke Infästning av trappa Skarvning av räcken Montage av sparklist/ fotplåt Pelarinfästning mot brygga CC2 - Normal risk CC2 - Normal risk CC2 - Normal risk CC1 - Liten risk CC1 - Liten risk CC2 - Normal risk Högre ställda krav - EC3 Normalt ställda krav - EC2 Högre ställda krav - EC3 Normalt ställda krav - EC2 Normalt ställda krav - EC2 Högre ställda krav - EC3 (SS EN 287-1) alt (SS EN 287-1) alt (SS EN 287-1)alt (SS EN 287-1) alt (SS EN 287-1) alt (SS EN 287-1) alt Normal teknisk kunskap - IWS alt. utbildad Svetsant med god kunskap om WPS:er Grundläggande kunskap - Teknisk erfarenhet och kunskap om tillsyn vid svetsning Normal teknisk kunskap - IWS alt. utbildad Svetsant med god kunskap om WPS:er. Grundläggande kunskap - Teknisk erfarenhet och kunskap om tillsyn vid svetsning Grundläggande kunskap - Teknisk erfarenhet och kunskap om tillsyn vid svetsning Normal teknisk kunskap - IWS alt. utbildad Svetsant med god kunskap om WPS:er. Instruktion för genomförande och WPS EN ISO 5817 Kvalitetsnivå B Krav på WPS EN ISO 5817 Kvalitetsnivå C Instruktion för genomförande och WPS EN ISO 5817 Kvalitetsnivå B Krav på WPS EN ISO 5817 Kvalitetsnivå C Krav på WPS EN ISO 5817 Kvalitetsnivå C Instruktion för genomförande och WPS EN ISO 5817 Kvalitetsnivå B

9 Tabell 1: Matris för svetsarbeten Vår beteckning: 8 (17) Typ av svetsmontage Konsekvensklass Övervägande statisk belastning Betydande utmattningsbelastning Krav enligt SS- EN 1090 Utförandeklass enligt SS-EN 1090 * Svetsarens kvalifikationer Tillsyns-/ Svetsansvarigs kvalifikationer Krav på svetsplan och WPS Krav på svetskvalité Krav på Övrigt Skarvning av durkplåt Tillverkning av räcken Reparationer av maskiner Tryckbärande anordningar och behållare Kranbanor CC1 - Liten risk CC1 - Liten risk CC2 - Normal risk Normalt ställda krav - EC2 Normalt ställda krav - EC2 Normalt ställda krav - EC2 (SS EN 287-1) alt (SS EN 287-1) alt (SS EN 287-1) alt (SS EN 287-1) alt Grundläggande kunskap - Teknisk erfarenhet och kunskap om tillsyn vid svetsning Grundläggande kunskap - Teknisk erfarenhet och kunskap om tillsyn vid svetsning Grundläggande kunskap - Teknisk erfarenhet och kunskap om tillsyn vid svetsning Grundläggande kunskap - Teknisk erfarenhet och kunskap om tillsyn vid svetsning Utförs enligt gällande föreskrifter och standarder Utförs enligt gällande föreskrifter och standarder Krav på WPS EN ISO 5817 Kvalitetsnivå C Krav på WPS EN ISO 5817 Kvalitetsnivå C Krav på WPS EN ISO 5817 Kvalitetsnivå C Beställaren bör kräva dokumentation WPS, Svetsplan Durkplåtsmontage * Utförandeklass EC1 finns inte som ett nationellt valbart alternativ enligt de svenska föreskrivande myndigheterna Boverket och Transportstyrelsen. (Transportstyrelsen är föreskrivande myndighet för byggprodukter som ingår i vägar, i vägbroar och i järnvägar). CC (Consequences class) = Konsekvensklass EC (Execution class) = Utförandeklass IWS (International welding specialist) WPS (Welding Procedure Specification) = Svetsdatablad

10 Vår beteckning: 9 (17) 4.2 Tabell 2: Dokumentationskrav Svetsning Dok. grupp Dokumentationskrav Dokument MD (AFS 2008:03) SS-EN (CPR) EC2 EC3 EC4 Utförs av (beror på upphandlingsform *) Lev Best Lev Best Lev Best Lev Best 1 Försäkran om överensstämmelse 2 Prestandadeklaration N/A N/A 3 Ritning layout 4 Laster 5 Certifierad stålkonstruktör (beslutas från N/A N/A O O O O O O fall till fall) 6 Dimensionering/beräkningar 7 Ritning konstruktion (sammanställning) 8 Ritning tillverkning (detaljritningar, svetsritningar) 9 Komponentspecifikation 10 Dimensionerings 11 Kontrollplan 12 Monteringsplan 13 Nödvändiga godkännanden från andra eller tredje part 14 Riskanalys för konstruktion enligt N/A N/A N/A N/A N/A N/A AFS 2008:03 15 Märkning 16 Driftinstruktion N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17 PMA/EMA 18 Materialöversikt och Materialcertifikat 19 Intyg över svetsarprövning enl. SS-EN ISO (ers. SS-EN 287-1) 20 Förteckning över svetsare 21 Svetsdatablad, WPS, enligt SS-EN ISO och SS-EN ISO Procedurprovning, WPQR, enl. SS-EN ISO Svetsjournal 23 Egen (intern tillverknings) 24 OFP personal enligt SS-EN ISO OFP rapport 26 Värmebehandlingsdokument 28 Förbehandlings-, ytbehandlingsprotokoll 29 Utförande 30 Mottagnings (verkstad) 31 Mottagnings (montage-/byggplats) * Beroende på upphandlingsform kan vissa val skifta från Beställare till Leverantör eller vice versa. N/A = Ej tillämpligt, O = Valbar, OFP = Oförstörande provning EMA (European Approval of Materials) = Europeiskt materialgodkännande, PMA (Particular Material Appraisal) = Särskild materialutvärdering, WPS (Welding Procedure Specification) = Svetsdatablad, WPQR (Welding procedure qualification record) = Protokoll för att kvalificera en svetsprocedur

11 5 Referenser Vår beteckning: 10 (17) 5.1 Handböcker, broschyrer SBI, Stålbyggnadsinstitutets handböcker: Tillverkning, montering och av stålkonstruktioner. Handbok för tillämpning av SS-EN och Vägledning till CE-märkning av bärverk i stål. Boverket broschyr: Dags att CE-märka bärande konstruktioner i stål och aluminium EN Standarder Exempel på viktiga standarder för svetsarbeten Beteckning Titel SS-EN Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav SS-EN Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner SS-EN Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 3: Aluminiumkonstruktioner SS-EN ISO Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål SS-EN ISO 5817 Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser SS-EN ISO Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 1: Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav SS-EN ISO Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 2: Omfattande kvalitetskrav SS-EN ISO Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 3: Normala kvalitetskrav SS-EN ISO Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 4: Enkla kvalitetskrav SS-EN ISO Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 5: Referenser med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse med kvalitetskraven i ISO , ISO eller ISO SIS-CEN ISO/TR Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 6: Riktlinjer för implementering av ISO 3834 SS-EN ISO Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Allmänna regler SS-EN ISO Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsdatablad (WPS) - Del 1: Bågsvetsning SS-EN ISO Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsdatablad (WPS) - Del 2: Gassvetsning SS-EN ISO Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedur - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar SS-EN ISO Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedur - Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar SS-EN ISO 9712 Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal

12 6 Bilagor Bilaga 1: Fördjupad information B 1 Byggprodukter, byggnader och byggnadsverk Vår beteckning: 11 (17) B 1.1 Bakgrund Byggproduktförordningen, CPR, (EU) 305/2011 trädde i kraft den 24 april Eftersom CPR är en EU-förordning så gällde den direkt, över nationella lagar och förordningar, i medlemsländerna utan att först behöva införlivas i respektive lands lagstiftning. I Byggproduktförordningen, CPR, är det respektive tillverkare av byggprodukterna som lämnar en försäkran om överensstämmelse (CE-märkning) mot en harmoniserad standard * för den aktuella byggprodukten och den som uppför byggnaden ska se till att de byggprodukter som levereras till byggnadsverket uppfyller ställda krav och är CE-märkta. Den slutliga byggnaden CE-märks inte. * Enligt CPR CE-märker tillverkaren mot harmoniserade standarder och europeiska tekniska bedömningsdokument. I andra EU-direktiv/förordningar CE-märker man mot direktivet. B 1.2 Byggprodukter CE-märkning är obligatorisk. Alla byggprodukter för vilka det finns en harmoniserad standard (hen) eller en europeisk teknisk bedömning, ETA (European Technical Assessment), ska vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration som beskriver de tekniska egenskaperna. År 2014 fanns det 582 harmoniserade standarder för byggprodukter från fästelement och murbruk till förtillverkade betongprodukter som bjälklag, balkar och pelare, m.m. Det fanns också drygt 3100 st gällande ETA**. ** ETA grundar sig på 35 s.k. ETAG (European Technical Approval Guidelines) och gamla ETA ersätts succesivt fram till utgången av år 2018 av nya ETA som från 1 juli 2013 grundar sig på s.k. EAD (European Assessment Documents). B 1.3 Bärverk För bärande konstruktioner, bärverk, i stål och aluminium, levererade efter , gäller att de ska utföras enligt harmoniserad standard SS-EN eller SS-EN och överensstämmelsen med kraven ska bedömas enligt SS-EN Kravet att sammansatta bärande stål- och aluminiumkonstruktioner, som har betydelse för byggnadsverkets bärförmåga, stadga eller beständighet och varaktigt ingår i ett byggnadsverk, ska certifieras och CE-märkas enligt den harmoniserade standarden SS-EN "Utförande av ståloch aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav". CPR gäller inte maskinrelaterade stålkonstruktioner om de inte är en del av en byggnad som t.ex. kranbana för travers. B 1.4 Tillverkningsunderlag I projekt måste projektörerna (byggkonsulterna) dimensionera, konstruera och beräkna alla bärande stål- och aluminiumkonstruktioner för byggnader och byggnadsverk enligt Eurokod och valda nationella parametrar med utförande enligt standard SS-EN "Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner" respektive SS-EN "Utförande av ståloch aluminiumkonstruktioner - Del 3: Aluminiumkonstruktioner. Notera att standarderna även reglerar bl.a. skruvförbandens utförande, krav på ytbehandling och. Projektören/konsulten ska i konstruktionsritningarna utifrån konstruktionens konsekvensklass, tillverkningskategori och driftklass ange komponentspecifikationer bl.a. utförandeklass ; EC1, EC2, EC3 respektive EC4, för alla bärande konstruktioner som är byggnadsrelaterade. Om inte utförandeklassen finns angiven innebär det att utförandeklass EC2 ska tillämpas. Den angivna utförandeklassen styr valet av val av stålentreprenör (tillverkande verkstad), svetsmetoder, svetsarens kvalifikationer, behov av en svetsansvarig, behov av svetsplan, val av fästelement för skruvförband, behovet av montageplan, av åtdragningsmoment, dokument, individmärkning, spårbarhet, ytbehandling, etc.

13 B 1.5 Viktigt att definiera ansvar Vår beteckning: 12 (17) Det är viktigt att i avtal fastställa vem av beställaren/byggherren eller stålentreprenören som är ansvarig för dimensioneringsunderlaget för komponenterna. B 1.6 Val av stålentreprenör Stålentreprenören/tillverkaren, måste ha en kvalitetssäkring som innebär att tillverkade komponenter överensstämmer med komponentspecifikationerna. Vid val av t.ex. stålentreprenör för bärande konstruktioner måste den som uppför byggnaden använda sig av en tillverkningsanläggning som är certifierad för den valda/specificerade utförandeklassen. Stålentreprenören måste även säkerställa att eventuella underentreprenörer uppfyller kraven och har nödvändig styrning av tillverkningsprocessen eftersom tillverkningen sker under stålentreprenörens/tillverkarens ansvar om underentreprenören inte är certifierad. B 1.7 Mottagnings Utförandeklass på ingående produkter och komponenter påverkar även innehållet i mottagningsen till verkstad respektive byggarbetsplats. I det enklaste fallet EC1 eras inkommande material mot inköpsorder medan det för EC3 och EC4 krävs att materialet är spårbart i alla stadier inklusive aktiviteterna på byggarbetsplatsen. Byggledaren måste se till att rätt CE-märkning är kopplad till rätt produkt och att produkter som inte överensstämmer med kraven inte används. Byggledare och inköpsorganisation måste alltså ha rutiner för mottagnings och för att hålla sig uppdaterade med vilka produkter som ska vara CE-märkta och åtföljas av en prestandadeklaration. B 1.8 Ingrepp i byggnadsverk För ingrepp i det CPR definierar som byggnadsverk måste man innan arbetet ta reda på om CPR:s krav på bärande stålkonstruktioner måste tillämpas med bl.a. krav på svetsplaner, svetskompetens, svetsansvarig, spårbarhet, etc. Reparationer av befintliga byggnadsverk omfattas inte av CPR:s krav på CE-märkning och prestandadeklarationer för de reparerade detaljerna i bärverket men de utbytta detaljernas utförande och hållfasthet ska givetvis motsvara de ursprungliga. B 1.9 Ingrepp i maskinanknutna konstruktioner CPR har ännu ingen formell inverkan på underhållsarbeten på maskinanknutna konstruktioner som t.ex. tillträdesleder till maskiner. Det finns däremot en indirekt påverkan eftersom kravet, att svetsning och montage för maskinanknutna konstruktioner ska utföras enligt god praxis, i praktiken skärps med utvecklingen av praxis. Ett skyddsräcke till en maskinbrygga bör rimligen vara lika säkert förankrad som ett räcke till en byggnad.

14 B 2 Maskinrelaterade stålkonstruktioner Vår beteckning: 13 (17) B 2.1 Maskindirektivet Maskindirektivet, MD, 2006/42/EG, ställer krav på säkerheten för maskiner och maskinrelaterade konstruktioner och därmed även att konstruktionerna har erforderlig hållfasthet som inte äventyrar säkerheten. För MD finns inga hänvisningar till specifika standarder om svetsning. De krav som ställs på svetsning och montage är att de ska uppfylla kraven i de tekniska handlingarna och god teknisk praxis d.v.s. uppfylla aktuell teknisk nivå. I den tekniska filen ska tillverkaren bevisa hur säkerheten åstadkommits. B 2.2 Tryckkärlsdirektivet Tryckkärlsdirektivet, PED, 97/23/EG, ställer krav på säkerheten för tryckbärande anordningar; tryckkärl, rörledningar, säkerhetsutrustningar och tryckbärande tillbehör och därmed även att konstruktionerna har erforderlig hållfasthet som inte äventyrar säkerheten. Direktivet har även hänvisning till harmoniserade standarder som ställer krav på svetsaren som ska svetsa i stål ska uppfylla SS-EN ISO Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål (har ersatt SS-EN 287-1). De övriga krav som ställs på svetsning och montage är att de ska uppfylla god teknisk praxis d.v.s. uppfylla aktuell teknisk nivå. I den tekniska filen ska tillverkaren bevisa hur säkerheten åstadkommits. B 2.3 Andra produkter med särskilda krav på utförande De tekniska handlingarna anger särskilda krav som ställer speciella styrda krav på utförande. I projektering används eventuella tillämpliga direktiv och harmoniserade standarder eller andra krav. Tillverkningen ska följa angivna krav eller minst god verkstadsteknisk praxis vilket innebär att svetsning av stål ska uppfylla SS-EN ISO Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål I den tekniska filen ska tillverkaren bevisa hur säkerheten åstadkommits.

15 B 3 Dokumentationskrav B 3.1 Byggnadsverk Vår beteckning: 14 (17) B Projektering Projektörens kompetens Projektörens organisation för kvalitetssäkring av eget arbete Underlag Dimensioneringsunderlag (systemhandlingar) Dimensionering enligt SS-EN resp. -3 och Eurokoder Komponentspecifikationer Utförandekrav (tillverkningsritningar, ska även beakta montage och underhåll) Utförandeplan specifik för konstruktion Monteringsplan tillsammans med vald entreprenör Verifiering Certifikat för projektörens organisation Projektörens plan (kvalitetssäkring av eget arbete) Dimensionerings B Stålentreprenad Stålentreprenörens kompetens d.v.s. certifierad, av ett anmält organ, för SS-EN och tillämplig utförandeklass, EC Svetsansvarig Svetspersonalens kvalificering Stålentreprenören säkerställer att eventuella underentreprenörer uppfyller kraven och har nödvändig styrning av tillverknings-processen (gäller även ytbehandling som påverkar beständighet) Tillverkning Godkända tekniska underlag (och dimensionerings utförd) Kontrollplan Svetsplan Spårbarhet av ingående material, svetspersonal, etc. enligt krav för angivna utförandeklasser EC Individmärkning av tillverkade detaljer enligt krav för resp. EC Verifiering Certifikat för stålentreprenörens kvalitetssäkring Dokumentation av utförd Individmärkning av tillverkade detaljer (spårbarhet) Prestandadeklaration för tillverkade byggprodukter CE-märkning

16 B Byggarbetsplats Vår beteckning: 15 (17) Entreprenörens kompetens d.v.s. certifierad för SS-EN och tillämplig utförandeklass EC Svetsansvarig Svetspersonalens kvalificering Montage Kontrollplan Svetsplan Spårbarhet av ingående material, svetspersonal, montage, skruvförband, kalibrerade verktyg, åtdragningsmoment, etc. enligt EC Verifiering Certifikat för stålentreprenörens kvalitetssäkring Dokumentation av utförd Individmärkning av tillverkade detaljer Prestandadeklaration finns för tillverkade byggprodukter CE-märkta byggprodukter B 3.2 Maskin B Projektering Projektörens kompetens o Teknisk kompetens o Kunskap om tillämpliga produktdirektiv o Kunskap om användning av harmoniserade standarder o Riskhantering av konstruktion Projektörens plan (kvalitetssäkring av eget arbete) Underlag Kravspecifikation Produktdirektiv Harmoniserade standarder Övriga standarder, branschstandarder och anvisningar Riskhanteringar av konstruktion (ska även beakta montage, drift och underhåll samt destruktion) Utförandekrav (tillverkningsritningar) Verifiering Projektörens organisation Kontrollplan för kvalitetssäkring Konstruktionsintyg med intyg om tillämpade krav B Tillverkning Fysisk tillverkning av maskin Godkända tekniska underlag (och dimensionerings utförd) Kontrollplan Uppfyll kraven i de tekniska handlingarna eller minst god verkstadsteknisk praxis Vid tillverkning av integrerade maskinsystem eller i egenskap av integratör samverka med övriga tillverkare och/eller integratör

17 Verifiering Teknisk tillverkningsdokumentation enligt krav i produktdirektiv Dokumentation av utförd EG-försäkran om överensstämmelse CE-märkning Vår beteckning: 16 (17) B 3.3 Andra produkter B Projektering Projektörens kompetens Tillverkning Godkända tekniska underlag (och dimensionerings utförd) Kontrollplan Uppfyll kraven i de tekniska handlingarna eller minst god verkstadsteknisk praxis Verifiering Teknisk tillverkningsdokumentation enligt krav Dokumentation av utförd I förekommande fall EG-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning

18 Bilaga 2: Boverket broschyr Vår beteckning: 17 (17) Boverkets broschyr: Dags att CE-märka bärande konstruktioner i stål och aluminium EN dags-att-ce-markabarande-konstruktioner-i-stal-och-aluminium.pdf

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 2. Termer och definitioner 4 3. SS-EN 1090-1

Läs mer

EN 1090 En statusuppdatering 15-04-19

EN 1090 En statusuppdatering 15-04-19 EN 1090 En statusuppdatering 1 Sofia Eliasson, Inspecta Revisionsledare ISO 9001, ISO 3834, EN 15085, EN 1090 2 Lite statistik. Antal utfärdade EN 1090-certifikat i Norden 300 400 100? 3 Lite statistik.

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Nyheter inom svetsområdet. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-10-27

Nyheter inom svetsområdet. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-10-27 Nyheter inom svetsområdet Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Lite om innehållet Marknadstrender Svetsning En speciell process Nyheter på standardområdet Svetsarprövning Smältsvetsning

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I phone. Sök på Svetsteknik 1 Föredragshållare Björn Lindhe

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016. Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C

Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016. Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016 Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C Agenda Min bakgrund Vad är Imtech VS-teknik AB? Vad bör svetsaren

Läs mer

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 Vägledning för stålbyggare 4 utgåvan, 2014 CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes

Läs mer

Permanenta förband inte bara svetsning 2013-04-17

Permanenta förband inte bara svetsning 2013-04-17 Permanenta förband inte bara svetsning 1 Behållare av stål Svetsning 2 Behållare av glasfiberarmerad epoxi Laminering 3 Värmeväxlare Expansionsförband 4 Värmeväxlare Expansionsförband 5 Rörledning Lödning

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser

Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser 6 Kvalitetssystemet 25 6.1 Allmänt Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser standardens krav skapas ett kvalitetssystem. Med begreppet rutin avses i detta sammanhang ett

Läs mer

Detaljerat utbildningsprogram 2015

Detaljerat utbildningsprogram 2015 Detaljerat utbildningsprogram 2015 Förberedande svetsansvarig 4 dagar Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator för att klara kraven för EN 1090

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Installationsbesiktning av markförlagda fjärrvärmeledningar

Installationsbesiktning av markförlagda fjärrvärmeledningar Installationsbesiktning av markförlagda fjärrvärmeledningar Anvisningar angående förlagor till kontrollintyg och försäkran om uppfyllande inför installations- eller revisionsbesiktning utförd av ackrediterat

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se

Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se Ove Lagerqvist ove@prodevelopment.se tel 070-6655013 Varför www.1090.se? Nya regler som påverkar inköp, projektering, tillverkning, utförande

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta?

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? FSBI s informations-och utbildningsdagar 2012 i Gävle J-O Nylander 1 Varför EUROKODER? 2 Europasamarbetet på byggområdet Byggproduktförordningen( CPR) Ersätter

Läs mer

1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1

1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1 2. Regelverk för CE-märkning 3 2.1 Byggproduktdirektivet 3 2.2 Harmoniserade standarder 3 3. CE-märkning av stålkonstruktioner

Läs mer

SS-EN 1090-2. EN SAMMANFATTNING. Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01

SS-EN 1090-2. EN SAMMANFATTNING. Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01 SS-EN 1090-2 EN SAMMANFATTNING Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01 Från 1 januari 2011 är den gällande standarden för utförande och kontroll av stålkonstruktioner SS-EN 1090-2. Införandet

Läs mer

Nyckeln till svetsning av stålkonstruktioner

Nyckeln till svetsning av stålkonstruktioner SS-EN 1090 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner Nyckeln till svetsning av stålkonstruktioner Förord FORCE Technology har förberett den här guiden som en hjälp vid fastställande krav för svetsning

Läs mer

Ska du bygga i stål? Industrial Services. Informationsguide till Stålbyggnadsstandarden SS-EN 1090

Ska du bygga i stål? Industrial Services. Informationsguide till Stålbyggnadsstandarden SS-EN 1090 Ska du bygga i stål? Från 1 juli 2014 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser av stål till en byggarbetsplats ha sitt system för tillverkningskontroll

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1997:58 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Construct Products Regulation (CPR) DECLARATION OF PERFORMANCE. 8 oktober 2012 Reykjavik

Construct Products Regulation (CPR) DECLARATION OF PERFORMANCE. 8 oktober 2012 Reykjavik Construct Products Regulation (CPR) DECLARATION OF PERFORMANCE 8 oktober 2012 Reykjavik Construct Products Regulation Vad är CPR? Vilka byggprodukter omfattas? Prestandadeklaration och CE-märkning 120504

Läs mer

Säker ombyggnad av maskiner. Ombyggnad och nybyggnad i befintliga anläggningar, väsentlig förändring. När måste du certifiera på nytt?

Säker ombyggnad av maskiner. Ombyggnad och nybyggnad i befintliga anläggningar, väsentlig förändring. När måste du certifiera på nytt? Säker ombyggnad av maskiner Ombyggnad och nybyggnad i befintliga anläggningar, väsentlig förändring. När måste du certifiera på nytt? Jan Tegehall från MINERVA SAFETY AB Tidigare arbeten och erfarenheter

Läs mer

EN 1090-2 Utförande och kontroll av stålkonstruktioner Professor Bernt Johansson. Stålbyggnadsdagen 2009 1

EN 1090-2 Utförande och kontroll av stålkonstruktioner Professor Bernt Johansson. Stålbyggnadsdagen 2009 1 EN 1090-2 Utförande och kontroll av stålkonstruktioner Professor Bernt Johansson Stålbyggnadsdagen 2009 1 Översikt EN 1090 utarbetas av CEN/TC 135 och behandlar CE-märkning (del 1), utförande av stålkonstruktioner

Läs mer

CE-UPP för brandskyddat trä som levereras via tillverkare och distributörer som inte är prestanda deklarerade.

CE-UPP för brandskyddat trä som levereras via tillverkare och distributörer som inte är prestanda deklarerade. Som BYGGARE har du skyldighet att se i backspegeln efter PRESTANDA DEKLARATION. CE-UPP för brandskyddat trä som levereras via tillverkare och distributörer som inte är prestanda deklarerade. Hej BYGGARE

Läs mer

Johan Åkesson, SP Certifiering Sitac ,

Johan Åkesson, SP Certifiering Sitac , Johan Åkesson, SP Certifiering Sitac 2012-10-16, 2012-10-17 Typgodkännande Gaffelmärkning Svenska kraven i BBR, Boverkets byggregler! CE-märkning Europeisk deklarering av produktegenskaper! Byggherren

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik Vi Björn Lindhe Telefon: 0721-605700 bjorn.lindhe@svetsansvarig.se Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Fem anledningar till

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2007:20 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Material & SVETS Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Effektivisera och kvalitetssäkra ditt arbete!

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer

ARBETSPROCESSEN FÖR CE-MÄRKNING & SÄKRA STYRSYSTEM 2016-04-12

ARBETSPROCESSEN FÖR CE-MÄRKNING & SÄKRA STYRSYSTEM 2016-04-12 Arbetsprocessen för CEmärkning & Säkra styrsystem Joakim Ryer & Håkan Eklund 2016-04-12 CE-MÄRKET MARKNADSSYMBOL?» CE-märket som ska visa att produkter uppfyller EU:s direktiv har fått allt för stor betydelse

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell CE-märkning av byggprodukter Ebbe Rosell Ni vet redan: Att våra regelverk kräver CE-märken på många produkter. Att det finns harmoniserade europeiska produktstandarder. Att det finns olika bekräftelseprocedurer

Läs mer

05 2013-05-06 LKS 035-05-02 Godkänd av Titel Språk Teknikområde

05 2013-05-06 LKS 035-05-02 Godkänd av Titel Språk Teknikområde TEKNISK ANVISNING LKT 1500.860.009 1 5 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument Projektnummer Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Anvisning

Läs mer

IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist

IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist ARRANGÖR INTRÄDESKRAV OMFATTNING INNEHÅLL voestalpine Böhler Welding Nordic AB i Avesta Svetskommissionen, som av IIW har utsetts till Auktoriserat

Läs mer

Uppdaterad 9606-1. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-09-08

Uppdaterad 9606-1. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-09-08 Uppdaterad 9606-1 Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Innehåll SS-EN ISO 9606-1:2013 (Ersätter SS-EN 287-1) Svetsarprövning Smältsvetsning Del 1: Stål 2 SS-EN ISO 9606-1 Ny reviderad

Läs mer

Ordlista CE- märkning

Ordlista CE- märkning Ordlista CE- märkning Ordlista CE-märkning Fackord och fackuttryck på svenska och engelska med förklaringar på svenska. Anmält Organ Notified bodies Anmälda Organ är anmälda till EU-kommissionen som behöriga/ackrediterade

Läs mer

CE-märkning av byggprodukter av stål

CE-märkning av byggprodukter av stål CE-märkning av byggprodukter av stål Företagsspecifik tillämpning av EN 1090-1 Robert Witting Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi Vasa 2016 EXAMENSARBETE

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Dags att CE-märka. bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1

Dags att CE-märka. bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1 Dags att CE-märka bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1 1 Ett verktyg för CE-märkning Den här broschyren är ett verktyg för dig som arbetar med lastbärande konstruktioner i stål och aluminium.

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 28.5.2014 L 159/41 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 574/2014 av den 21 februari 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller bilaga III

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

MASKINSÄKERHET. För användare, leverantörer och konstruktörer.

MASKINSÄKERHET. För användare, leverantörer och konstruktörer. MASKINSÄKERHET För användare, leverantörer och konstruktörer. Tillämpning av nya maskindirektivet 2006/42/EG samt CE-märkning av maskininstallationer i byggnader. Utbildningar och dataprogram 2010. TILLÄMPNING

Läs mer

5Anställ IW-svetsare. fem bra skäl

5Anställ IW-svetsare. fem bra skäl 5Anställ IW-svetsare fem bra skäl Gedigna praktiska och teoretiska kunskaper Svetsaryrket ställer krav på både yrkesteoretisk kunskap och hantverkskicklighet. Det har IW 1 -svetsaren. Han eller hon har

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 SBUF- projekt 12861 Projektnummer: 13007 Kund: Peab/SBUF ProDevelopment i Sverige AB Written by: OL Storgatan 9 2014-04-18 972 38 Luleå www.prodevelopment.se

Läs mer

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Personcertifiering av ventilationsmontörer en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Stockholm 2013 Innehåll 1. Inledning 2. Ändamål 3. Kvalifikationskrav för certifiering 4. Förkunskaper

Läs mer

Gruv 2013 Orsaker till skador och vad kan göras för att förhindra dem. Haverier, skador, driftavbrott på kranar och andra maskiner som utsätts för

Gruv 2013 Orsaker till skador och vad kan göras för att förhindra dem. Haverier, skador, driftavbrott på kranar och andra maskiner som utsätts för Gruv 2013 Orsaker till skador och vad kan göras för att förhindra dem. Haverier, skador, driftavbrott på kranar och andra maskiner som utsätts för belastningar kan till stor del elimineras om alla inblandade

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Dags att CE-märka. bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1. Vem har ansvar för vad? Vilken roll har mitt företag? Vad är mitt ansvar?

Dags att CE-märka. bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1. Vem har ansvar för vad? Vilken roll har mitt företag? Vad är mitt ansvar? Vem har ansvar för vad? Vilken roll har mitt företag? Vad är mitt ansvar? Ska mitt företag vara certifierat? Är det mitt företag som ska CE-märka produkterna När säljs en produkt? Vad är en byggprodukt?

Läs mer

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Datum 2015-03-23 Diarienummer 848/2015 1(5) Värmdö kommun 134 81 Gustavsben Kommentarer till Värmdö kommuns riktlinjer för reningsverk respektive

Läs mer

Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen Byggproduktförordningen Vad är CPR? Vilka byggprodukter omfattas? Prestandadeklaration och CE-märkning 120504 Sida 1 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Krav på CE-märkning regleras i Byggproduktförordningen,

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:4 Utkom från trycket 1999-09-15 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS

Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute

Läs mer

Välkommen till seminarium om CE-märkning. 18 oktober Umeå

Välkommen till seminarium om CE-märkning. 18 oktober Umeå Välkommen till seminarium om CE-märkning 18 oktober Umeå Program 9.00 Allmän introduktion till byggproduktförordningen Hans-Olof Karlsson Hjorth Guide till CE-märkning Sara Elfving 10.00 Kaffe Frågestund

Läs mer

CPR. 27 sep 2012 Annika Wessel

CPR. 27 sep 2012 Annika Wessel CPR 27 sep 2012 Annika Wessel Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG

Läs mer

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2013-12-09 Sara Elfving

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2013-12-09 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter 2013-12-09 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska byggprodukter vara märkta för

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg; beslutade den 17 november 2003. SJÖFS 2003:17 Utkom från trycket

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Skydd mot uppkomst av brand

Skydd mot uppkomst av brand Skydd mot uppkomst av brand Caroline Cronsioe Brandingenjör Sotningskonferens 2012 Innehåll Plan och bygglagen (2010:900), PBL Sotarens roll i byggprocessen Boverkets byggregler Förändringar generellt

Läs mer

Hur hanterar vi CEmärkta. Lahja Rydberg Forssbeck

Hur hanterar vi CEmärkta. Lahja Rydberg Forssbeck Hur hanterar vi CEmärkta produkter Lahja Rydberg Forssbeck Disposition Byggproduktförordningen Boverkets föreskrifter och Trafikverkets föreskrifter Vårt sätt att kravställa produktkrav i AMA-världen Produktstandard

Läs mer

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1388095 Författare Version 1.0 Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-14 Kvalitetssäkrad

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet) (2009/C 309/03)

(Text av betydelse för EES) (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet) (2009/C 309/03) C 309/66 Europeiska unionens officiella tidning 18.12.2009 Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av

Läs mer

MontageledarN. Svetsansvarig.se. Utbildning. Svetsansvarig i Sverige AB

MontageledarN. Svetsansvarig.se. Utbildning. Svetsansvarig i Sverige AB Utbildning MontageledarN Kursinformation MontageledarN Kursen riktar sig till personer, som leder montage, montörer, tillverkningsledare eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-2. Utbildningen

Läs mer

SMPs HISTORIA.

SMPs HISTORIA. SMPs HISTORIA 1897 Bildades efter donation av Gustaf de Laval. Provningslab utanför Malmö och Uppsala 1954 Provningslab etableras även i Umeå 1975 Riksprovplats för grävmaskiner rikstäckande besiktning

Läs mer

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Till dig som använder byggprodukter Vilka byggprodukter kan jag välja? Hur kan jag få reda på vad produkten har för egenskaper? Varför CEmärks byggprodukter?

Läs mer

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg Maskindirektivet, över och underjordsarbete Bertil Forsberg 2013-04-16 1 Maskindirektivet, över och underjordsarbete Maskindirektivet och BRAGS Samband och undantag, maskindirektivet och Bragsen Tillverkarens

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2 Datum 2013-11-19 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på

Läs mer

Med den här boken får du: Författaren:

Med den här boken får du: Författaren: Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Myndigheternas roll och inspektionsverksamhet 12 2 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 3 Organisationen och personal 19 4 Utveckling av medicintekniska produkter

Läs mer

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100.

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31346705.aspx Externt anbuds-id 404245-2011 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Svetsreparationer vad gäller?

Svetsreparationer vad gäller? Svetsreparationer vad gäller? Björn Rundcrantz, B.Sc., IWE, Svetsansvarig Tomislav Buzancic, B.Sc., IWE, Svetsingenjör AREVA NP Uddcomb Tryck & Svets 2013, Göteborg 2013-04-18 Svetsreparationer vad gäller?

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd.

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. 02 / 04 / 2012 2/12 Innehåll 6.1 Referenser...

Läs mer

Hur blir en standard en standard? Mathias Lundin, Svetskommissionen

Hur blir en standard en standard? Mathias Lundin, Svetskommissionen Hur blir en standard en standard?, Svetskommissionen Innehåll Svetskommissionens roll Grundprinciper bra att falla tillbaka på vid standardisering Vad är en standard? definition, intention, drivkraft Hur

Läs mer

Marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2016 Promemoria Datum 2015-12-15 3.10 Diarienummer 3511/2015 Marknadskontrollplan 2016 Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats:

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

Maskinsäkerhet och standarder

Maskinsäkerhet och standarder Maskinsäkerhet och standarder Standarder är frivilliga att använda Målet med föreläsningen Förståelse för standarders nytta och användbarhet Ge en bild av hur koppling mellan standarder och lagstiftning

Läs mer

Seminarium om EU:s Byggproduktförordning. 4 juni 2012

Seminarium om EU:s Byggproduktförordning. 4 juni 2012 Seminarium om EU:s Byggproduktförordning 4 juni 2012 Program 13.00 Allmän introduktion till byggproduktförordningen CPR Kristina Einarsson och Annika Wessel 14.00 Kaffe Manual för CE-märkning och prestandadeklaration

Läs mer

Betongbyggnadsdagen AnnMargret Kindlund Boverket

Betongbyggnadsdagen AnnMargret Kindlund Boverket Vad betyder byggproduktförordningen CPR - för Sverige? Betongbyggnadsdagen 2011-09-29 AnnMargret Kindlund Boverket am.kindlund@boverket.se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

Standardisering inom OFP. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom OFP. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom OFP Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Standardiseringen nationellt/internationellt Påverkan på OFP På gång inom OFP-standardiseringen 2012-03-27 2

Läs mer

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg 1. Regler om vågar i EU 2009/23/EG om icke-automatiska vågar Direktivet för icke-automatiska vågar/nawi Direktivet är genomfört i Sverige

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

P-märket är SPs kvalitetsmärke

P-märket är SPs kvalitetsmärke KVALITET SPs P-märke har länge använts som kvalitetsmärke för exempelvis fabrikstillverkade småhus och fjärrvärmecentraler. Nu utvidgas användningen inom byggområdet. Varje produktområde har särskilda

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

Produktspecifikation Skanova Antennplacering

Produktspecifikation Skanova Antennplacering 1 (5) Produktspecifikation Skanova Antennplacering Gäller från och med 2014-10-01 Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 3 INSTALLATION AV ANTENN OCH ARBETE I ANTENNBÄRARE... 2 3.1 ALLMÄNT...

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC avseende krav på

Läs mer

Tryckkontroll i samband med nyproduktion och revisionsbesiktning. Inspecta Academy 2014-10-30

Tryckkontroll i samband med nyproduktion och revisionsbesiktning. Inspecta Academy 2014-10-30 Tryckkontroll i samband med nyproduktion och revisionsbesiktning Inspecta Academy 1 AFS 2006:8 föreskrift om provning med över/undertryck 1 Dessa föreskrifter gäller personsäkerhet vid provning med över-

Läs mer

Produktspecifikation, Antennplacering Innehåll

Produktspecifikation, Antennplacering Innehåll Sidnr 1 (6) 2008-05-27 E 1301- Produktspecifikation, Antennplacering Innehåll Sida 1 Allmänt 2 2 Geografisk täckning 2 3 Tekniska förutsättningar 2 4 Installation av antenn och arbete i antennbärare 2

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer