vi är livs vi är livs 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vi är livs vi är livs 1"

Transkript

1 vi är livs vi är livs 1

2 2 vi är livs

3 Innehåll Vi föder Sverige 3 Vår ideologi 8 En klok uppfinning 11 Fakta om Livs kollektivavtal 16 Andra superviktiga frågor 17 Vi tar matchen 22 Livs försäkrar 25 Mycket för pengarna 30 Livs - en levande organisation 32 Livs driver på politiken 35 Mer information om vår organisation 36 Här finns vi 38

4 4 nya livs

5 Vi föder Sverige! det är vi, de medlemmarna i Livs, som ser till att svenska folket får mat! Vi är bagare och styckare, städare och chaufförer. Vi jobbar i bagerier, slakterier och charkuterier. Vi gör korv och glass, vi konserverar gurka och djupfryser kyckling. Vi bakar tunnbröd och limpor, vi skapar tårtor och rostar kaffe. Vi jobbar i små familjeföretag och i globala koncerner. Och alla har vi tre saker gemensamt: Vi gör ett viktigt jobb. Vi jobbar i företag som sysslar med mat och andra njutningsmedel som till exempel godis, glass, snus, öl, vin och sprit. Vi är medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet. vi är livs 5

6 6 vi är livs Livs är medlemmarna Det är medlemmarna, alla kollektivanställda i livsmedelsindustrin, som är Livsmedelsarbetareförbundet. Vi har gått samman i en fackförening för att skapa bättre arbets- och livsvillkor för oss själva. Fackföreningen är inget självändamål. Det är nödvändigt att vi agerar gemensamt för att få tryggare jobb, bättre löner, säkrare arbetsplatser, mer inflytande på jobbet och starkare försäkringsskydd. Vi upptäckte tidigt att det inte hjälpte mycket när vi framförde klagomål en och en. Då ryckte förmän och företagare på axlarna. När vi kommer med krav och förslag gemensamt, via vår fackförening, så möts vi med en helt annan respekt. Vi får inte alltid som vi vill, men våra gemensamma åsikter och våra gemensamma krav har en helt annan kraft än när var och en pratar för sig. Tillsammans kan vi sätta kraft bakom våra krav. Ytterst kan vi gå i strejk i protest mot orättvisor och dåliga löner. Fackföreningen ger oss en styrka som ingen enskild arbetare kan ha, varken på stora eller små arbetsplatser. Var och en som förhandlat vet att det krävs både rutin och kunskaper för att resultatet ska bli bra. Att vara tuff och kunna lagar och avtal, är lika viktigt som att kunna förhandlingsteknik. Genom fackföreningen har vi byggt upp kunskaper och förhandlingsrutin som gör att vi kan hävda våra intressen gentemot både arbetsgivare och samhälle. Tillsammans kan vi hålla oss med experter på förhandlingar och försäkringar. Tillsammans kan vi påverka politiken både lokalt och nationellt.

7 vi är livs 7

8 Vår ideologi Vi vet att klasstillhörighet påverkar människors möjligheter och livsval. Kön påverkar människor på samma sätt. Livs ideologi baseras på denna insikt och kombinerar därför en socialistisk samhällssyn, som strävar efter att utjämna klasskillnader, med en feministisk samhällssyn, som strävar efter att utjämna skillnader mellan könen. Vi hävdar alla människors lika värde. Vi arbetar för jämlikhet, rättvisa och jämlik behandling av alla människor oavsett klass, kön, religion eller ursprung. Det fackliga löftet Medlemskapet i Livsmedelsarbetareförbundet innebär ett löfte till våra arbetskamrater: Att aldrig ta ett jobb med lägre lön och sämre arbetsvillkor än kollektivavtalet för branschen lagt fast som miniminivå. Det är detta fackliga löfte som utgör det sammanhållande kittet i fackföreningen. A-kassan en grundpelare För att inte enskilda personer ska bryta detta löfte, så har vi också skapat en arbetslöshetskassa, så att vi hjälper varandra vid arbetslöshet. När vi arbetar för en högre ersättning från a-kassan, så är 8 vi är livs

9 det inte bara för att de som är arbetslösa ska få en bättre trygghet. Det ligger i allas vårt intresse att hålla uppe nivån på arbetslöshetsersättningen, för a-kassans nivå är också grunden för lönesättningen i hela vår bransch. Om ersättningen från a-kassan sänks så innebär det att löneläget i hela branschen pressas ner. Hans-Olof Nilsson, ordförande Alltid inne Det finns de som hävdar att fackföreningar är omoderna i denna individualistiska tidsålder. Det är fel. Fackföreningarna bildades för att vi tillsammans skulle arbeta för större individuell frihet. Det finns ingen motsättning mellan facklig solidaritet och individualism. Tvärtom. Vi har lärt oss att det bara är genom att vara solidariska med varandra som vi kan förbättra våra individuella villkor. Det är bara genom att vara solidariska som vi kan slippa fjäsk och gullegrisar, som vi kan få vara oss själva på jobbet och ändå få rättvis lön och rättvis behandling. nya livs 9

10 10 vi är livs Vi har lärt oss att arbetsplatser där de anställda försöker få bättre löner och göra karriär genom att trampa på sina arbetskamrater och fjäska för sina chefer är dåliga arbetsplatser, där ingen trivs, där jobbet blir dåligt gjort och företagets förmåga att betala bra löner och erbjuda goda villkor försämras. Vi har lärt oss att det bara är genom solidaritet och rättvisa, genom att vi hjälper varandra, som varje enskild arbetare kan få det bättre.

11 En klok uppfinning Kollektivavtalen är en fantastisk uppfinning, som skapar trygghet och rättvisa för löntagarna, samtidigt som de ger företagen stabila villkor och förbättrar deras förmåga att konkurrera och erbjuda trygga anställningar och goda löner. Det ligger faktiskt i löntagarnas intresse att företagen är starka. Det är nämligen bara lönsamma företag som kan betala bra löner och erbjuda trygga jobb. Fackförening arbetsgivare Villkoren i kollektivavtalen läggs fast i förhandlingar mellan fackföreningen och arbetsgivarnas organisationer. De villkor som läggs fast i centrala förhandlingar gäller för alla företag i branschen. När arbetsvillkoren i en bransch regleras i kollektivavtal kan inte företagen konkurrera genom att sänka löner och försämra arbetsvillkoren. I stället måste de konkurrera genom att förbättra sina produkter, modernisera och effektivisera sin produktion. De måste helt enkelt jobba med ständig förbättring. I kollektivavtalet utlovar löntagarna att inte strejka, förutsatt att arbetsgivarna håller sig till de löner och villkor som anges i avtalet. På det sättet får både löntagare och arbetsgivare en trygg grund för sin framtidsplanering. Så trygg som den kan bli i en föränderlig värld. nya livs 11

12 12 nya livs Kollektivavtalen gäller för fastställda tidsperioder och omförhandlas med jämna mellanrum för att anpassas till verkligheten. Inom Livs har vi flera olika kollektivavtal. Grunden är densamma, men varje avtal innehåller specialregler som är viktiga för varje enskild bransch. Kollektivavtal är både mer flexibla och mer stabila än lagstiftade regler för arbetsmarknaden. De är mer flexibla, eftersom reglerna kan anpassas till varje bransch. I bagerier kan höga temperaturer vara ett miljöproblem, och i slakterier är låga temperaturer ett miljöproblem. Det kräver olika regler för att allas intressen ska kunna tas tillvara. De som bakar färskt bröd och börjar jobba mitt i natten har speciella önskemål om ledighet. De som jobbar skift i kontinuerlig drift har andra krav. Med kollektivavtal kan alla få sina intressen tillgodosedda. Med lagstiftning blir villkoren mer stelbenta för både anställda och företag. Det skulle bli väldigt tokigt om utomstående byråkrater skulle bestämma hur vi ska arbeta. Kollektivavtalen är till fördel för både löntagare och arbetsgivare. Därför finns det ingen som helst anledning att backa på kravet att det ska finnas ett kollektivavtal på varje arbetsplats. Den arbetsgivare som inte vill teckna ett kollektivavtal vill ha frihet att sänka löner, försämra arbetsvillkor och konkurrera med andra fö-

13 nya livs 13

14 Acceptera aldrig att arbeta på en arbetsplats utan kollektivavtal! Om du upptäcker att kollektivavtal saknas kontakta Livs så får du hjälp! retagare genom att behandla sina anställda sämre. Genom att se till att det finns kollektivavtal på din arbetsplats så hjälper du alla dina arbetskamrater, för ett kollektivavtal gäller alla på arbetsplatsen inte bara Livs medlemmar. Och om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal utan att vara medlem i Livs, så låter du dina arbetskamrater betala det jobb som gett dig den lön och de förmåner du har. Det finns de som försöker slå in en kil mellan medlemmar och förtroendevalda, som pratar om fackföreningen som om den bara bestod av förtroendevalda och ombudsmän. Det är en felaktig och farlig syn på fackföreningen. Det är medlemmarna som är fackföreningen. Det är medlemmarna som väljer sina förtroendevalda, som anställer ombudsmän och som bestämmer vad de ska jobba med. 14 vi är livs

15 Det finns arbetsgivare som försöker inbilla sina anställda att kollektivavtalet hindrar dem att betala bättre löner och ge bättre villkor. Det är ren lögn. Kollektivavtalet bestämmer de lägsta acceptabla nivåerna för löner och arbetsvillkor. Ingenting hindrar en arbetsgivare att ge sina anställda bättre villkor än avtalet anger. Men givetvis vill vi som är medlemmar i fackföreningen ha ett ord med i laget även då, så att alla behandlas rättvist och så att arbetsgivaren inte spelar ut anställda mot varandra. När arbetsgivare hävdar att det inte behövs något avtal, eftersom de erbjuder bättre villkor än kollektivavtalet finns det alltid en hake. Utan kollektivavtalet är de anställda utlämnade till arbetsgivarens godtycke. Kollektivavtalen anger spelregler och lägsta nivåer. Utan kollektivavtal är den enskilda individen skyddslös när det blir problem på arbetsplatsen. Kollektivavtalet och medlemskapet i fackföreningen är varje löntagares skydd mot orättvis behandling, mot lönesänkningar och försämrade arbetsvillkor. vi är livs 15

16 Fakta om Livs kollektivavtal Livs kollektivavtal reglerar löner, arbetstider, tillägg, avtalsförsäkringar och pensioner på arbetsplatsen. Löner, tillägg och ersättningar Kollektivavtalet anger den lägsta lön som arbetsgivaren måste betala. Någon gräns uppåt för lönen finns inte. I avtalet finns också regler om: Övertidsersättning. OB-tillägg för arbete på obekväm arbetstid. Skiftersättning vid skiftarbete. Semesterlön. Helglön, som är betalning för ledighet i samband med helgdag. Avtalsförsäkringar. Avtalspension. Övrigt I kollektivavtalet finns också regler om: Ledighet med betalning vid olika tillfällen, exempelvis eget bröllop. föräldralön vid barns födelse. Livsarbetstid, vilket innebär att en del av lönen avsätts på ett konto som var och en själv kan bestämma hur det ska användas till kompensationsledighet, pensionsförsäkring eller lön. 16 vi är livs

17 Andra superviktiga frågor Arbetslöshetskassan Livs arbetslöshetskassa lägger grunden för lönenivån i livsmedelsbranschen. Och den är en alldeles nödvändig försäkring för alla medlemmar. Den ger försörjning till den som blir arbetslös och den är en trygghet för den som riskerar arbetslöshet. I dagens snabbrörliga näringsliv kan ingen känna total trygghet i sin anställning. Därför behöver alla en bra arbetslöshetsförsäkring. Den som arbetat minst fyra veckor under en sammanhängande period av fem veckor har rätt att bli medlem i arbetslöshetskassan. I genomsnitt ska man ha arbetat minst 17 timmar per vecka och fortfarande arbeta i samma omfattning. De fullständiga villkoren för arbetslöshetskassan finns på vi är livs 17

18 18 vi är livs

19 Hjälp när det blir kris Grunden för den fackliga verksamheten är förhandlingar om löner och anställningsvillkor. Men fackföreningen hjälper till med mer än så. Med lagar och avtal i ryggen tar Livs också tag i andra problem. När det blir tvist mellan företaget och en enskild arbetare har fackföreningen en viktig roll att spela. Ingen ska behöva stå ensam i en konflikt med företaget. Fackföreningen går in och hjälper till att hitta en rättvis lösning på problemen. Det kan handla om medlemmen som har fått fel lön, som har svårt att få den föräldraledighet som han eller hon har rätt till eller på något annat sätt inte får det som lagar och avtal ger rätt till. När anställningstryggheten hotas i ett företag, vid neddragningar eller nedläggningar, kan fackföreningen hjälpa till att hitta lösningar som tryggar jobben. Fackföreningen har till exempel möjlighet att ta in en löntagarkonsult, som kan se om en kris är så allvarlig som företaget hävdar och om det i så fall finns lösningar som tryggar så många jobb som möjligt. Ibland missbrukar företagen de möjligheter till tillfälliga anställningar som finns. Då kan Livs gå in och förhandla för att omvandla tillfälliga jobb till fasta jobb. vi är livs 19

20 Stöd i allt som gäller jobbet Förutom lön och arbetsmiljö, är det också viktigt att kunna påverka sin arbetssituation på andra områden. Det gäller allt från schemaläggning och semesterperioder till möjligheterna att variera arbetsuppgifter. Livs har alltid en möjlighet att ta upp alla frågor som gäller arbetsplatsen i förhandlingar med arbetsgivaren. Lagar och avtal ger fackföreningen rätt att förhandra vid alla tvister och alla viktiga förändringar. Arbetsmiljön en hjärtefråga Arbetsmiljön i livsmedelsindustrin är ofta riskfylld och många medlemmar drabbas av olika former av arbetsskador. På en del arbetsplatser är ackordshetsen stor, ofta med skarpa knivar som arbetsverktyg. Andra måste jobba i kalla lokaler av hygienskäl, medan åter andra tvingas jobba i miljöer med varma ugnar som gör arbetslokalerna olidligt heta. Ensidiga arbeten, maskiner med roterande delar och klämrisker och ibland dåligt 20 vi är livs

21 ledarskap som ger dålig psykisk arbetsmiljö, är problem som drabbar många av förbundets medlemmar. En av Livs viktigaste uppgifter är att trycka på för att arbetsgivarna ska bedriva ett systematiskt arbete för ständig förbättring av arbetsmiljön. Ansvaret för arbetsmiljön ligger helt och hållet på arbetsgivarna men om inte facket agerar händer ingenting ute på arbetsplatserna. De fackliga skyddsombuden har en nyckelroll. Det är fackföreningen som utser skyddsombuden och arbetsgivaren som ansvarar för deras utbildning. Skyddsombuden ska medverka i planeringen av alla arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. vi är livs 21

22 vi tar matchen Livs tar matchen om maten Idag har de stora matgrossisterna tagit makten över både livsmedelsindustrin och konsumenterna. Vi som jobbar i livsmedelsindustrin påverkas starkt av prispress och konkurrens vi berörs både som producenter och konsumenter. Oavsett om det gäller onyttiga tillsatser, genmanipulerad mat eller handelns egna varumärken så finns Livs med i diskussionen. Vi tar matchen med både livsmedelsindustrin och handeln. Vi värnar våra medlemmars intressen både som anställda i livsmedelsindustrin och som konsumenter. Livs mål är att människor ska ha tillgång till ett brett utbud av bra mat till låga priser, samtidigt som de anställda i livsmedelsindustrin erbjuds bra löner och bra arbetsvillkor. Livs tar matchen globalt Lika viktigt som att påverka förhållandena inom den svenska dagligvaruhandeln är att påverka den globala livsmedelsindustrin. Många av företagen där vi arbetar har utländska ägare och en del är svenska livsmedelskoncerner med dotterbolag i utlandet. Gemenskapen med livsmedelsarbetare över hela världen är därför självklar för oss i Livs. Globaliseringen av livsmedelsproduktionen och konsumtionen 22 vi är livs

23 vi är livs 23

24 24 vi är livs kan bara mötas genom att de fackliga kontakterna över gränserna stärks och utvecklas. Det är bara genom ett gränslöst samarbete som vi kan förhindra lönedumpning och utsugning av arbetare i livsmedelsindustrin. Idag gäller det i första hand att förbättra villkoren för livsmedelsarbetare i länder utanför Europa. Det är nödvändigt för att inte globaliseringen ska leda till försämrade villkor också för svenska livsmedelsarbetare.

25 Livs försäkrar Medlemmarna i Livs har beslutat att låta fackföreningen bygga upp ett bra försäkringsskydd för alla medlemmar. Ingen ska behöva välja mellan att köpa välling eller betala försäkringspremien. Genom att agera gemensamt genom fackföreningen kan alla medlemmar få både bättre försäkringar och lägre priser än om var och en skulle köpa sina försäkringar själv. De försäkringar som ingår i det fackliga försäkringsskyddet är de viktigaste, grundläggande försäkringarna som alla behöver. De fackliga försäkringarna är av två slag: Avtalsförsäkringar som omfattar alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal och som betalas genom att arbetsgivaren betalar in en del av lönesumman till försäkringen. Medlemsförsäkringar som omfattar alla medlemmar i Livs och som betalas via medlemsavgiften. Avtalsförsäkringar Livs har träffat avtal med arbetsgivarna dels om en avtalspension, som kompletterar den allmänna pensionen, dels om ett antal försäkringar som kompletterar samhällets allmänna socialförsäkringssystem. vi är livs 25

26 De kollektivavtalade försäkringarna är: Försäkringar och pensioner Avtalspension, som är ett komplement till den allmänna pensionen. Varje månad betalar arbetsgivaren in en del av lönesumman till avtalspensionen. Avtalspension är uppskjuten lön, som betalas ut efter uppnådd pensionsålder. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) är ett komplement till den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Den ger ersättning vid arbetsskada, eller skada på väg till eller från arbetet. Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) är ett komplement till den allmänna sjukförsäkringen och ger ersättning vid långvarig sjukdom. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en kompletterande ersättning till anhöriga vid dödsfall före 65 års ålder. Avgångsbidragsförsäkringen (AGB) kompletterar arbetslöshetsförsäkringen vid uppsägning pga arbetsbrist. Omställningsstöd, TSL kan finansiera omställningsprogram eller andra åtgärder som ska underlätta för uppsagda arbetare att finna ett nytt arbete. Allt detta betalas ur det löneutrymme som facket förhandlar med arbetsgivarna om med jämna mellanrum. Men livet är inte bara arbete. Genom medlemsförsäkringarna har medlemmarna i Livs också förmånligt skydd vid olycksfall, bränder och andra 26 vi är livs

27 vi är livs 27

28 händelser på fritiden som kan innebära stora ekonomiska problem. De försäkringar som ingår i medlemsavgiften i Livs är: Hemförsäkring med bland annat egendomsskydd, reseförsäkring och ansvarsförsäkring. Olycksfallsförsäkring för fritiden som bland annat ger akutersättning, ersätter sjukhusvistelser, tandskador och rehabilitering vid olyckshändelse. Barngrupplivförsäkring som gäller för barn till och med 18 år Kompletterande tjänstegrupplivförsäkring som förlänger den livförsäkring som ingår i avtalsförsäkringarna. Inkomstförsäkring som innebär att även de medlemmar som tjänar mer än kr i månaden får behålla 80% av sin inkomst om de blir arbetslösa. Genom att upphandla försäkringarna gemensamt har medlemmarna i Livs kunnat pressa priserna och förbättra villkoren, jämfört med om var och en hade köpt en egen försäkring. De allra flesta tjänar kr i månaden på att ha gruppförsäkring i stället för individuell försäkring. Livs medlemsförsäkringar är tecknade i Folksam. 28 vi är livs

29 vi är livs 29

30 Mycket för pengarna En fackförening måste vara stark både ideologiskt och ekonomiskt. En stor del av arbetet i Livs sker frivilligt och med personligt engagemang. Men det behövs också anställda som ombudsmän och andra. Det behövs också pengar till studieverksamhet, utredningar och internationellt stöd. Utan din och alla andra medlemmars medlemsavgift skulle Livs inte kunna existera och din trygghet på jobbet vara obefintlig. Medlemsavgiften är alltid under diskussion; både hur den tas ut och summans storlek. Principen idag är att medlemsavgiften är en fast avgift per månad som baseras på fyra olika inkomstklasser. Medlemsavgiftens storlek bestäms av Livs förbundsmöte som fattar de viktigaste besluten mellan våra kongresser. Avgiften till a-kassan, som ju också ingår i medlemsavgiften, fastställs av riksdagen. Diagrammet visar hur medlemsavgifterna används. 30 vi är livs

31 7 vi är livs 31

32 Livs en levande organisation Klubben Klubben är grunden i vår demokratiska fackförening. På klubbens möten väljer medlemmarna vilka som ska sitta i klubbens styrelse, vara skyddsombud och eller utföra andra fackliga uppdrag, som till exempel ombud till förbundets kongress. Regionen Förbundet är uppdelat i fem geografiska verksamhetsregioner. Regionen samordnar facklig utbildning, arbetsmiljöarbete och mycket annat utifrån de behov som finns. Minst två gånger per år hålls möten i regionen för att diskutera de behov av verksamhet som finns. På de här träffarna deltar representanter från regionens klubbar, lokalombudsmän, ledamöter i förbundsmötet från regionen samt regionala arbetsplatsombud. Förbundet Livs förbundskontor i Stockholm ser till att organisationen fungerar och ger klubbarna råd och stöd i olika frågor. Oavsett om det handlar om lokal, regional eller central verksamhet behövs det gemensamma riktlinjer för vad vi ska göra och 32 vi är livs

33 vi är livs 33

34 hur vi ska göra det. De besluten fattas demokratiskt på förbundskongressen vart fjärde år. Däremellan svarar förbundsmötet och förbundsstyrelsen för den löpande verksamheten. Livs och LO för gemensam styrka Landsorganisationen, LO, är den centrala organisationen för den fackliga grenen av den svenska arbetarrörelsen. LO består av 14 medlemsförbund, varav Livs är ett. Genom medlemskapet i LO ökar vi vår styrka ytterligare. Närmare två miljoner arbetare i privata företag, kommuner och statliga verksamheter är organiserade i de 14 LO-förbunden. LO samordnar fackförbundens verksamhet på olika områden. Kollektivavtal, löner och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar, internationell verksamhet, ungdomsverksamhet och jämställdhet är några av de områden LO arbetar med. Dessutom deltar vi i samarbetet genom att vara representerade i andra centrala organ inom LO. Men lika viktigt som LOs centrala verksamhet är den starka regionala och lokala förankringen genom 13 LO-distrikt och ca 150 LO-fack i kommunerna, där vi kan samordna regionala och lokala fackliga krav och aktioner med andra fackföreningar i regionen och på orten. 34 vi är livs

35 Livs driver på i politiken Fackföreningarna och det socialdemokratiska partiet har gemensamma rötter som går mer än hundra år tillbaka i tiden. Tack vare den envetna fackliga kampen och det uthålliga politiska arbetet har vi tillsammans lyckats skapa ett samhälle som i det stora hela präglas av rättvisa och jämlikhet. Mycket återstår ändå att göra. De ekonomiska klyftorna ökar snabbt, invandrare har svårt att komma in i samhället och jämställdheten mellan kvinnor och män kan bli mycket bättre. Det fackliga arbetet och utvecklingen på våra arbetsplatser i livsmedelsbranschen är oerhört beroende av att rätt politiska förutsättningar skapas. Därför samarbetar vi med Socialdemokraterna på olika sätt, inte minst i det lokala politiska arbetet. Det är många kommunala frågor som är viktiga för våra medlemmar; kollektivtrafiken, barnomsorgen, skolan, vården, fritidsutbudet och vi är livs 35

36 socialpolitiken. Genom det politiska samarbetet mellan facket och socialdemokraterna är det lättare för Livs medlemmar att få gehör för sina politiska krav och önskemål. Mer information om vår organisation Studieverksamhet Fackföreningen ger dig också möjlighet att lära dig mer om facklig verksamhet, ekonomi, samhälle, politik och arbetsmarknad. Den fackliga studieverksamheten är en av grundpelarna för den fackliga organisationen. För att Livs ska kunna tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt krävs kunniga medlemmar, förtroendevalda och funktionärer. Ta kontakt med studieorganisatören i din klubb. Det är många som fått en ny start i livet genom den inspiration som de fackliga utbildningarna ger. 36 vi är livs

37 Tidningen Mål & Medel Alla medlemmar får Livs tidning Mål och Medel tolv gånger per år. Den rapporterar om arbetsmarknaden i allmänhet och om frågor som rör Livs i synnerhet. Läs mer på MedlemsEl MedlemsEl erbjuder garanterat billig el, oavsett boende, till alla medlemmar i Livs. MedlemsEl är ett samarbete mellan LO och Telge Energi. Läs mer om MedlemsEl på LOs hemsida, Medlemslån Alla medlemmar i Livs kan ansöka om Medlemslån i Swedbank eller Nordea på upp till kronor. Lånen har lägre ränta än andra motsvarande lån. Läs mer på Swedbanks hemsida, och på Nordeas hemsida, vi är livs 37

38 Här finns vi Livsmedelsarbetareförbundet Besöksadress: Upplandsgatan 3, Stockholm Förbundet och lokalkontoren Adress: Box 1156, Stockholm Telefon: Fax: e-post: Kontorstid: Kl måndag torsdag, kl fredagar. Mål och Medel, förbundets tidning, har samma adress och telefon. Fax: Förbundets lokalkontor Region norr Umeå Besöksadress: Kungsgatan 89, Umeå Östersund Besöksadress: Rådhusgatan 80, Östersund Skellefteå Besöksadress: Medlefors Folkhögskola, Skellefteå Region Mitt Örebro Besöksadress: Stortorget 19 B, Örebro 38 vi är livs

39 Gävle Besöksadress: Södra Centralgatan 10, Gävle Filipstad Besöksadress: Flottuvevägen 2A, Filipstad Region Väst Göteborg Besöksadress: 2:a Långgatan 11, Göteborg Skara Besöksadress: Vinkölsgatan 4, Skara Halmstad Besöksadress: Hamngatan 11, Halmstad Region Öst Stockholm Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 6 tr, Solna Linköping Besöksadress: Snickaregatan 9, Linköping Gotland Besöksadress: Arbetarrörelsens hus, Visby Region Syd Malmö Besöksadress: Folkets Hus, Olof Palmes plats 1, Malmö Kristianstad Besöksadress: Fackföreningarnas hus, Kanalgatan 94, Kristianstad Helsingborg Besöksadress: Falkenbergsgatan 6, Helsingborg vi är livs 39

40 40 vi är livs

41 produktion: bilda idé. foto: pär helander och anna ledin. tryck: 08 tryck. juni ex. vi är livs 41

42 42 vi är livs

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Uppdraget. att värna löftet

Uppdraget. att värna löftet Uppdraget att värna löftet Författarna och Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Ingemar Göransson och Anna Holmgren Foto: Denise Grünstein/Bildhuset Illustration: Ulf Lundkvist Grafisk form:

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT nr 25 Sid 2 Medlemsavgifter HEM Innehåll Dagordningspunkt 25... 3 Motion nr 16 Angående avgiftsklasser för medlemsavgifter... 3 Motion nr 17 Angående

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta av oss som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Men vi vill bli ännu fler.

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta av oss som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Men vi vill bli ännu fler. ÄNGARE RARE BRUNNSBORRA AGARE BYGGSTÄDAR R FÖRRÅDSARBETAR GOLVLÄGGARE INDU NTÖR MASKINFÖRAR RE BLI EN I LAGET P TSARE SMÅHUSMONT MONTÖR STÄLLNING TRÄARBETARE UNDE ATIONSPLÅTSLAGARE VVS-ISOLERARE VV Byggnads

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer