vi är livs vi är livs 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vi är livs vi är livs 1"

Transkript

1 vi är livs vi är livs 1

2 2 vi är livs

3 Innehåll Vi föder Sverige 3 Vår ideologi 8 En klok uppfinning 11 Fakta om Livs kollektivavtal 16 Andra superviktiga frågor 17 Vi tar matchen 22 Livs försäkrar 25 Mycket för pengarna 30 Livs - en levande organisation 32 Livs driver på politiken 35 Mer information om vår organisation 36 Här finns vi 38

4 4 nya livs

5 Vi föder Sverige! det är vi, de medlemmarna i Livs, som ser till att svenska folket får mat! Vi är bagare och styckare, städare och chaufförer. Vi jobbar i bagerier, slakterier och charkuterier. Vi gör korv och glass, vi konserverar gurka och djupfryser kyckling. Vi bakar tunnbröd och limpor, vi skapar tårtor och rostar kaffe. Vi jobbar i små familjeföretag och i globala koncerner. Och alla har vi tre saker gemensamt: Vi gör ett viktigt jobb. Vi jobbar i företag som sysslar med mat och andra njutningsmedel som till exempel godis, glass, snus, öl, vin och sprit. Vi är medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet. vi är livs 5

6 6 vi är livs Livs är medlemmarna Det är medlemmarna, alla kollektivanställda i livsmedelsindustrin, som är Livsmedelsarbetareförbundet. Vi har gått samman i en fackförening för att skapa bättre arbets- och livsvillkor för oss själva. Fackföreningen är inget självändamål. Det är nödvändigt att vi agerar gemensamt för att få tryggare jobb, bättre löner, säkrare arbetsplatser, mer inflytande på jobbet och starkare försäkringsskydd. Vi upptäckte tidigt att det inte hjälpte mycket när vi framförde klagomål en och en. Då ryckte förmän och företagare på axlarna. När vi kommer med krav och förslag gemensamt, via vår fackförening, så möts vi med en helt annan respekt. Vi får inte alltid som vi vill, men våra gemensamma åsikter och våra gemensamma krav har en helt annan kraft än när var och en pratar för sig. Tillsammans kan vi sätta kraft bakom våra krav. Ytterst kan vi gå i strejk i protest mot orättvisor och dåliga löner. Fackföreningen ger oss en styrka som ingen enskild arbetare kan ha, varken på stora eller små arbetsplatser. Var och en som förhandlat vet att det krävs både rutin och kunskaper för att resultatet ska bli bra. Att vara tuff och kunna lagar och avtal, är lika viktigt som att kunna förhandlingsteknik. Genom fackföreningen har vi byggt upp kunskaper och förhandlingsrutin som gör att vi kan hävda våra intressen gentemot både arbetsgivare och samhälle. Tillsammans kan vi hålla oss med experter på förhandlingar och försäkringar. Tillsammans kan vi påverka politiken både lokalt och nationellt.

7 vi är livs 7

8 Vår ideologi Vi vet att klasstillhörighet påverkar människors möjligheter och livsval. Kön påverkar människor på samma sätt. Livs ideologi baseras på denna insikt och kombinerar därför en socialistisk samhällssyn, som strävar efter att utjämna klasskillnader, med en feministisk samhällssyn, som strävar efter att utjämna skillnader mellan könen. Vi hävdar alla människors lika värde. Vi arbetar för jämlikhet, rättvisa och jämlik behandling av alla människor oavsett klass, kön, religion eller ursprung. Det fackliga löftet Medlemskapet i Livsmedelsarbetareförbundet innebär ett löfte till våra arbetskamrater: Att aldrig ta ett jobb med lägre lön och sämre arbetsvillkor än kollektivavtalet för branschen lagt fast som miniminivå. Det är detta fackliga löfte som utgör det sammanhållande kittet i fackföreningen. A-kassan en grundpelare För att inte enskilda personer ska bryta detta löfte, så har vi också skapat en arbetslöshetskassa, så att vi hjälper varandra vid arbetslöshet. När vi arbetar för en högre ersättning från a-kassan, så är 8 vi är livs

9 det inte bara för att de som är arbetslösa ska få en bättre trygghet. Det ligger i allas vårt intresse att hålla uppe nivån på arbetslöshetsersättningen, för a-kassans nivå är också grunden för lönesättningen i hela vår bransch. Om ersättningen från a-kassan sänks så innebär det att löneläget i hela branschen pressas ner. Hans-Olof Nilsson, ordförande Alltid inne Det finns de som hävdar att fackföreningar är omoderna i denna individualistiska tidsålder. Det är fel. Fackföreningarna bildades för att vi tillsammans skulle arbeta för större individuell frihet. Det finns ingen motsättning mellan facklig solidaritet och individualism. Tvärtom. Vi har lärt oss att det bara är genom att vara solidariska med varandra som vi kan förbättra våra individuella villkor. Det är bara genom att vara solidariska som vi kan slippa fjäsk och gullegrisar, som vi kan få vara oss själva på jobbet och ändå få rättvis lön och rättvis behandling. nya livs 9

10 10 vi är livs Vi har lärt oss att arbetsplatser där de anställda försöker få bättre löner och göra karriär genom att trampa på sina arbetskamrater och fjäska för sina chefer är dåliga arbetsplatser, där ingen trivs, där jobbet blir dåligt gjort och företagets förmåga att betala bra löner och erbjuda goda villkor försämras. Vi har lärt oss att det bara är genom solidaritet och rättvisa, genom att vi hjälper varandra, som varje enskild arbetare kan få det bättre.

11 En klok uppfinning Kollektivavtalen är en fantastisk uppfinning, som skapar trygghet och rättvisa för löntagarna, samtidigt som de ger företagen stabila villkor och förbättrar deras förmåga att konkurrera och erbjuda trygga anställningar och goda löner. Det ligger faktiskt i löntagarnas intresse att företagen är starka. Det är nämligen bara lönsamma företag som kan betala bra löner och erbjuda trygga jobb. Fackförening arbetsgivare Villkoren i kollektivavtalen läggs fast i förhandlingar mellan fackföreningen och arbetsgivarnas organisationer. De villkor som läggs fast i centrala förhandlingar gäller för alla företag i branschen. När arbetsvillkoren i en bransch regleras i kollektivavtal kan inte företagen konkurrera genom att sänka löner och försämra arbetsvillkoren. I stället måste de konkurrera genom att förbättra sina produkter, modernisera och effektivisera sin produktion. De måste helt enkelt jobba med ständig förbättring. I kollektivavtalet utlovar löntagarna att inte strejka, förutsatt att arbetsgivarna håller sig till de löner och villkor som anges i avtalet. På det sättet får både löntagare och arbetsgivare en trygg grund för sin framtidsplanering. Så trygg som den kan bli i en föränderlig värld. nya livs 11

12 12 nya livs Kollektivavtalen gäller för fastställda tidsperioder och omförhandlas med jämna mellanrum för att anpassas till verkligheten. Inom Livs har vi flera olika kollektivavtal. Grunden är densamma, men varje avtal innehåller specialregler som är viktiga för varje enskild bransch. Kollektivavtal är både mer flexibla och mer stabila än lagstiftade regler för arbetsmarknaden. De är mer flexibla, eftersom reglerna kan anpassas till varje bransch. I bagerier kan höga temperaturer vara ett miljöproblem, och i slakterier är låga temperaturer ett miljöproblem. Det kräver olika regler för att allas intressen ska kunna tas tillvara. De som bakar färskt bröd och börjar jobba mitt i natten har speciella önskemål om ledighet. De som jobbar skift i kontinuerlig drift har andra krav. Med kollektivavtal kan alla få sina intressen tillgodosedda. Med lagstiftning blir villkoren mer stelbenta för både anställda och företag. Det skulle bli väldigt tokigt om utomstående byråkrater skulle bestämma hur vi ska arbeta. Kollektivavtalen är till fördel för både löntagare och arbetsgivare. Därför finns det ingen som helst anledning att backa på kravet att det ska finnas ett kollektivavtal på varje arbetsplats. Den arbetsgivare som inte vill teckna ett kollektivavtal vill ha frihet att sänka löner, försämra arbetsvillkor och konkurrera med andra fö-

13 nya livs 13

14 Acceptera aldrig att arbeta på en arbetsplats utan kollektivavtal! Om du upptäcker att kollektivavtal saknas kontakta Livs så får du hjälp! retagare genom att behandla sina anställda sämre. Genom att se till att det finns kollektivavtal på din arbetsplats så hjälper du alla dina arbetskamrater, för ett kollektivavtal gäller alla på arbetsplatsen inte bara Livs medlemmar. Och om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal utan att vara medlem i Livs, så låter du dina arbetskamrater betala det jobb som gett dig den lön och de förmåner du har. Det finns de som försöker slå in en kil mellan medlemmar och förtroendevalda, som pratar om fackföreningen som om den bara bestod av förtroendevalda och ombudsmän. Det är en felaktig och farlig syn på fackföreningen. Det är medlemmarna som är fackföreningen. Det är medlemmarna som väljer sina förtroendevalda, som anställer ombudsmän och som bestämmer vad de ska jobba med. 14 vi är livs

15 Det finns arbetsgivare som försöker inbilla sina anställda att kollektivavtalet hindrar dem att betala bättre löner och ge bättre villkor. Det är ren lögn. Kollektivavtalet bestämmer de lägsta acceptabla nivåerna för löner och arbetsvillkor. Ingenting hindrar en arbetsgivare att ge sina anställda bättre villkor än avtalet anger. Men givetvis vill vi som är medlemmar i fackföreningen ha ett ord med i laget även då, så att alla behandlas rättvist och så att arbetsgivaren inte spelar ut anställda mot varandra. När arbetsgivare hävdar att det inte behövs något avtal, eftersom de erbjuder bättre villkor än kollektivavtalet finns det alltid en hake. Utan kollektivavtalet är de anställda utlämnade till arbetsgivarens godtycke. Kollektivavtalen anger spelregler och lägsta nivåer. Utan kollektivavtal är den enskilda individen skyddslös när det blir problem på arbetsplatsen. Kollektivavtalet och medlemskapet i fackföreningen är varje löntagares skydd mot orättvis behandling, mot lönesänkningar och försämrade arbetsvillkor. vi är livs 15

16 Fakta om Livs kollektivavtal Livs kollektivavtal reglerar löner, arbetstider, tillägg, avtalsförsäkringar och pensioner på arbetsplatsen. Löner, tillägg och ersättningar Kollektivavtalet anger den lägsta lön som arbetsgivaren måste betala. Någon gräns uppåt för lönen finns inte. I avtalet finns också regler om: Övertidsersättning. OB-tillägg för arbete på obekväm arbetstid. Skiftersättning vid skiftarbete. Semesterlön. Helglön, som är betalning för ledighet i samband med helgdag. Avtalsförsäkringar. Avtalspension. Övrigt I kollektivavtalet finns också regler om: Ledighet med betalning vid olika tillfällen, exempelvis eget bröllop. föräldralön vid barns födelse. Livsarbetstid, vilket innebär att en del av lönen avsätts på ett konto som var och en själv kan bestämma hur det ska användas till kompensationsledighet, pensionsförsäkring eller lön. 16 vi är livs

17 Andra superviktiga frågor Arbetslöshetskassan Livs arbetslöshetskassa lägger grunden för lönenivån i livsmedelsbranschen. Och den är en alldeles nödvändig försäkring för alla medlemmar. Den ger försörjning till den som blir arbetslös och den är en trygghet för den som riskerar arbetslöshet. I dagens snabbrörliga näringsliv kan ingen känna total trygghet i sin anställning. Därför behöver alla en bra arbetslöshetsförsäkring. Den som arbetat minst fyra veckor under en sammanhängande period av fem veckor har rätt att bli medlem i arbetslöshetskassan. I genomsnitt ska man ha arbetat minst 17 timmar per vecka och fortfarande arbeta i samma omfattning. De fullständiga villkoren för arbetslöshetskassan finns på vi är livs 17

18 18 vi är livs

19 Hjälp när det blir kris Grunden för den fackliga verksamheten är förhandlingar om löner och anställningsvillkor. Men fackföreningen hjälper till med mer än så. Med lagar och avtal i ryggen tar Livs också tag i andra problem. När det blir tvist mellan företaget och en enskild arbetare har fackföreningen en viktig roll att spela. Ingen ska behöva stå ensam i en konflikt med företaget. Fackföreningen går in och hjälper till att hitta en rättvis lösning på problemen. Det kan handla om medlemmen som har fått fel lön, som har svårt att få den föräldraledighet som han eller hon har rätt till eller på något annat sätt inte får det som lagar och avtal ger rätt till. När anställningstryggheten hotas i ett företag, vid neddragningar eller nedläggningar, kan fackföreningen hjälpa till att hitta lösningar som tryggar jobben. Fackföreningen har till exempel möjlighet att ta in en löntagarkonsult, som kan se om en kris är så allvarlig som företaget hävdar och om det i så fall finns lösningar som tryggar så många jobb som möjligt. Ibland missbrukar företagen de möjligheter till tillfälliga anställningar som finns. Då kan Livs gå in och förhandla för att omvandla tillfälliga jobb till fasta jobb. vi är livs 19

20 Stöd i allt som gäller jobbet Förutom lön och arbetsmiljö, är det också viktigt att kunna påverka sin arbetssituation på andra områden. Det gäller allt från schemaläggning och semesterperioder till möjligheterna att variera arbetsuppgifter. Livs har alltid en möjlighet att ta upp alla frågor som gäller arbetsplatsen i förhandlingar med arbetsgivaren. Lagar och avtal ger fackföreningen rätt att förhandra vid alla tvister och alla viktiga förändringar. Arbetsmiljön en hjärtefråga Arbetsmiljön i livsmedelsindustrin är ofta riskfylld och många medlemmar drabbas av olika former av arbetsskador. På en del arbetsplatser är ackordshetsen stor, ofta med skarpa knivar som arbetsverktyg. Andra måste jobba i kalla lokaler av hygienskäl, medan åter andra tvingas jobba i miljöer med varma ugnar som gör arbetslokalerna olidligt heta. Ensidiga arbeten, maskiner med roterande delar och klämrisker och ibland dåligt 20 vi är livs

21 ledarskap som ger dålig psykisk arbetsmiljö, är problem som drabbar många av förbundets medlemmar. En av Livs viktigaste uppgifter är att trycka på för att arbetsgivarna ska bedriva ett systematiskt arbete för ständig förbättring av arbetsmiljön. Ansvaret för arbetsmiljön ligger helt och hållet på arbetsgivarna men om inte facket agerar händer ingenting ute på arbetsplatserna. De fackliga skyddsombuden har en nyckelroll. Det är fackföreningen som utser skyddsombuden och arbetsgivaren som ansvarar för deras utbildning. Skyddsombuden ska medverka i planeringen av alla arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. vi är livs 21

22 vi tar matchen Livs tar matchen om maten Idag har de stora matgrossisterna tagit makten över både livsmedelsindustrin och konsumenterna. Vi som jobbar i livsmedelsindustrin påverkas starkt av prispress och konkurrens vi berörs både som producenter och konsumenter. Oavsett om det gäller onyttiga tillsatser, genmanipulerad mat eller handelns egna varumärken så finns Livs med i diskussionen. Vi tar matchen med både livsmedelsindustrin och handeln. Vi värnar våra medlemmars intressen både som anställda i livsmedelsindustrin och som konsumenter. Livs mål är att människor ska ha tillgång till ett brett utbud av bra mat till låga priser, samtidigt som de anställda i livsmedelsindustrin erbjuds bra löner och bra arbetsvillkor. Livs tar matchen globalt Lika viktigt som att påverka förhållandena inom den svenska dagligvaruhandeln är att påverka den globala livsmedelsindustrin. Många av företagen där vi arbetar har utländska ägare och en del är svenska livsmedelskoncerner med dotterbolag i utlandet. Gemenskapen med livsmedelsarbetare över hela världen är därför självklar för oss i Livs. Globaliseringen av livsmedelsproduktionen och konsumtionen 22 vi är livs

23 vi är livs 23

24 24 vi är livs kan bara mötas genom att de fackliga kontakterna över gränserna stärks och utvecklas. Det är bara genom ett gränslöst samarbete som vi kan förhindra lönedumpning och utsugning av arbetare i livsmedelsindustrin. Idag gäller det i första hand att förbättra villkoren för livsmedelsarbetare i länder utanför Europa. Det är nödvändigt för att inte globaliseringen ska leda till försämrade villkor också för svenska livsmedelsarbetare.

25 Livs försäkrar Medlemmarna i Livs har beslutat att låta fackföreningen bygga upp ett bra försäkringsskydd för alla medlemmar. Ingen ska behöva välja mellan att köpa välling eller betala försäkringspremien. Genom att agera gemensamt genom fackföreningen kan alla medlemmar få både bättre försäkringar och lägre priser än om var och en skulle köpa sina försäkringar själv. De försäkringar som ingår i det fackliga försäkringsskyddet är de viktigaste, grundläggande försäkringarna som alla behöver. De fackliga försäkringarna är av två slag: Avtalsförsäkringar som omfattar alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal och som betalas genom att arbetsgivaren betalar in en del av lönesumman till försäkringen. Medlemsförsäkringar som omfattar alla medlemmar i Livs och som betalas via medlemsavgiften. Avtalsförsäkringar Livs har träffat avtal med arbetsgivarna dels om en avtalspension, som kompletterar den allmänna pensionen, dels om ett antal försäkringar som kompletterar samhällets allmänna socialförsäkringssystem. vi är livs 25

26 De kollektivavtalade försäkringarna är: Försäkringar och pensioner Avtalspension, som är ett komplement till den allmänna pensionen. Varje månad betalar arbetsgivaren in en del av lönesumman till avtalspensionen. Avtalspension är uppskjuten lön, som betalas ut efter uppnådd pensionsålder. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) är ett komplement till den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Den ger ersättning vid arbetsskada, eller skada på väg till eller från arbetet. Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) är ett komplement till den allmänna sjukförsäkringen och ger ersättning vid långvarig sjukdom. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en kompletterande ersättning till anhöriga vid dödsfall före 65 års ålder. Avgångsbidragsförsäkringen (AGB) kompletterar arbetslöshetsförsäkringen vid uppsägning pga arbetsbrist. Omställningsstöd, TSL kan finansiera omställningsprogram eller andra åtgärder som ska underlätta för uppsagda arbetare att finna ett nytt arbete. Allt detta betalas ur det löneutrymme som facket förhandlar med arbetsgivarna om med jämna mellanrum. Men livet är inte bara arbete. Genom medlemsförsäkringarna har medlemmarna i Livs också förmånligt skydd vid olycksfall, bränder och andra 26 vi är livs

27 vi är livs 27

28 händelser på fritiden som kan innebära stora ekonomiska problem. De försäkringar som ingår i medlemsavgiften i Livs är: Hemförsäkring med bland annat egendomsskydd, reseförsäkring och ansvarsförsäkring. Olycksfallsförsäkring för fritiden som bland annat ger akutersättning, ersätter sjukhusvistelser, tandskador och rehabilitering vid olyckshändelse. Barngrupplivförsäkring som gäller för barn till och med 18 år Kompletterande tjänstegrupplivförsäkring som förlänger den livförsäkring som ingår i avtalsförsäkringarna. Inkomstförsäkring som innebär att även de medlemmar som tjänar mer än kr i månaden får behålla 80% av sin inkomst om de blir arbetslösa. Genom att upphandla försäkringarna gemensamt har medlemmarna i Livs kunnat pressa priserna och förbättra villkoren, jämfört med om var och en hade köpt en egen försäkring. De allra flesta tjänar kr i månaden på att ha gruppförsäkring i stället för individuell försäkring. Livs medlemsförsäkringar är tecknade i Folksam. 28 vi är livs

29 vi är livs 29

30 Mycket för pengarna En fackförening måste vara stark både ideologiskt och ekonomiskt. En stor del av arbetet i Livs sker frivilligt och med personligt engagemang. Men det behövs också anställda som ombudsmän och andra. Det behövs också pengar till studieverksamhet, utredningar och internationellt stöd. Utan din och alla andra medlemmars medlemsavgift skulle Livs inte kunna existera och din trygghet på jobbet vara obefintlig. Medlemsavgiften är alltid under diskussion; både hur den tas ut och summans storlek. Principen idag är att medlemsavgiften är en fast avgift per månad som baseras på fyra olika inkomstklasser. Medlemsavgiftens storlek bestäms av Livs förbundsmöte som fattar de viktigaste besluten mellan våra kongresser. Avgiften till a-kassan, som ju också ingår i medlemsavgiften, fastställs av riksdagen. Diagrammet visar hur medlemsavgifterna används. 30 vi är livs

31 7 vi är livs 31

32 Livs en levande organisation Klubben Klubben är grunden i vår demokratiska fackförening. På klubbens möten väljer medlemmarna vilka som ska sitta i klubbens styrelse, vara skyddsombud och eller utföra andra fackliga uppdrag, som till exempel ombud till förbundets kongress. Regionen Förbundet är uppdelat i fem geografiska verksamhetsregioner. Regionen samordnar facklig utbildning, arbetsmiljöarbete och mycket annat utifrån de behov som finns. Minst två gånger per år hålls möten i regionen för att diskutera de behov av verksamhet som finns. På de här träffarna deltar representanter från regionens klubbar, lokalombudsmän, ledamöter i förbundsmötet från regionen samt regionala arbetsplatsombud. Förbundet Livs förbundskontor i Stockholm ser till att organisationen fungerar och ger klubbarna råd och stöd i olika frågor. Oavsett om det handlar om lokal, regional eller central verksamhet behövs det gemensamma riktlinjer för vad vi ska göra och 32 vi är livs

33 vi är livs 33

34 hur vi ska göra det. De besluten fattas demokratiskt på förbundskongressen vart fjärde år. Däremellan svarar förbundsmötet och förbundsstyrelsen för den löpande verksamheten. Livs och LO för gemensam styrka Landsorganisationen, LO, är den centrala organisationen för den fackliga grenen av den svenska arbetarrörelsen. LO består av 14 medlemsförbund, varav Livs är ett. Genom medlemskapet i LO ökar vi vår styrka ytterligare. Närmare två miljoner arbetare i privata företag, kommuner och statliga verksamheter är organiserade i de 14 LO-förbunden. LO samordnar fackförbundens verksamhet på olika områden. Kollektivavtal, löner och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar, internationell verksamhet, ungdomsverksamhet och jämställdhet är några av de områden LO arbetar med. Dessutom deltar vi i samarbetet genom att vara representerade i andra centrala organ inom LO. Men lika viktigt som LOs centrala verksamhet är den starka regionala och lokala förankringen genom 13 LO-distrikt och ca 150 LO-fack i kommunerna, där vi kan samordna regionala och lokala fackliga krav och aktioner med andra fackföreningar i regionen och på orten. 34 vi är livs

35 Livs driver på i politiken Fackföreningarna och det socialdemokratiska partiet har gemensamma rötter som går mer än hundra år tillbaka i tiden. Tack vare den envetna fackliga kampen och det uthålliga politiska arbetet har vi tillsammans lyckats skapa ett samhälle som i det stora hela präglas av rättvisa och jämlikhet. Mycket återstår ändå att göra. De ekonomiska klyftorna ökar snabbt, invandrare har svårt att komma in i samhället och jämställdheten mellan kvinnor och män kan bli mycket bättre. Det fackliga arbetet och utvecklingen på våra arbetsplatser i livsmedelsbranschen är oerhört beroende av att rätt politiska förutsättningar skapas. Därför samarbetar vi med Socialdemokraterna på olika sätt, inte minst i det lokala politiska arbetet. Det är många kommunala frågor som är viktiga för våra medlemmar; kollektivtrafiken, barnomsorgen, skolan, vården, fritidsutbudet och vi är livs 35

36 socialpolitiken. Genom det politiska samarbetet mellan facket och socialdemokraterna är det lättare för Livs medlemmar att få gehör för sina politiska krav och önskemål. Mer information om vår organisation Studieverksamhet Fackföreningen ger dig också möjlighet att lära dig mer om facklig verksamhet, ekonomi, samhälle, politik och arbetsmarknad. Den fackliga studieverksamheten är en av grundpelarna för den fackliga organisationen. För att Livs ska kunna tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt krävs kunniga medlemmar, förtroendevalda och funktionärer. Ta kontakt med studieorganisatören i din klubb. Det är många som fått en ny start i livet genom den inspiration som de fackliga utbildningarna ger. 36 vi är livs

37 Tidningen Mål & Medel Alla medlemmar får Livs tidning Mål och Medel tolv gånger per år. Den rapporterar om arbetsmarknaden i allmänhet och om frågor som rör Livs i synnerhet. Läs mer på MedlemsEl MedlemsEl erbjuder garanterat billig el, oavsett boende, till alla medlemmar i Livs. MedlemsEl är ett samarbete mellan LO och Telge Energi. Läs mer om MedlemsEl på LOs hemsida, Medlemslån Alla medlemmar i Livs kan ansöka om Medlemslån i Swedbank eller Nordea på upp till kronor. Lånen har lägre ränta än andra motsvarande lån. Läs mer på Swedbanks hemsida, och på Nordeas hemsida, vi är livs 37

38 Här finns vi Livsmedelsarbetareförbundet Besöksadress: Upplandsgatan 3, Stockholm Förbundet och lokalkontoren Adress: Box 1156, Stockholm Telefon: Fax: e-post: Kontorstid: Kl måndag torsdag, kl fredagar. Mål och Medel, förbundets tidning, har samma adress och telefon. Fax: Förbundets lokalkontor Region norr Umeå Besöksadress: Kungsgatan 89, Umeå Östersund Besöksadress: Rådhusgatan 80, Östersund Skellefteå Besöksadress: Medlefors Folkhögskola, Skellefteå Region Mitt Örebro Besöksadress: Stortorget 19 B, Örebro 38 vi är livs

39 Gävle Besöksadress: Södra Centralgatan 10, Gävle Filipstad Besöksadress: Flottuvevägen 2A, Filipstad Region Väst Göteborg Besöksadress: 2:a Långgatan 11, Göteborg Skara Besöksadress: Vinkölsgatan 4, Skara Halmstad Besöksadress: Hamngatan 11, Halmstad Region Öst Stockholm Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 6 tr, Solna Linköping Besöksadress: Snickaregatan 9, Linköping Gotland Besöksadress: Arbetarrörelsens hus, Visby Region Syd Malmö Besöksadress: Folkets Hus, Olof Palmes plats 1, Malmö Kristianstad Besöksadress: Fackföreningarnas hus, Kanalgatan 94, Kristianstad Helsingborg Besöksadress: Falkenbergsgatan 6, Helsingborg vi är livs 39

40 40 vi är livs

41 produktion: bilda idé. foto: pär helander och anna ledin. tryck: 08 tryck. juni ex. vi är livs 41

42 42 vi är livs

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket Kursbok till deltagarna som går utbildningen om facket 1 2 innehåll 5 Kurspass 1 Människovärde 9 Kurspass 2 Unga arbetare och makten på arbetets marknad 13 Kurspass 3 Klass och rättvisa 17 Kurspass 4 Facklig

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Är a-kassan för bra? John Lennon och a-kassan? Vänd på foldern!

Är a-kassan för bra? John Lennon och a-kassan? Vänd på foldern! Är a-kassan för bra? Moderaterna tycker att arbetslöshetskassan är för bra. Vad tycker du? Hur låter argumenten för en hög a-kassa?!? A-kassan är för dig som har arbete. John Lennon och a-kassan? Vänd

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer