(2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-2015-03-17 1 (2)"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas Sekreterare F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1 Upprop 2 Utses att justera 3 Godkännande av dagordningen 4 Allmänhetens frågestund 5 Rapporter - ordföranden - kommunchefen - kommunala bolag - ekonomisk rapport - övrigt 6 Kulturföreningsbidrag 2015 (Carina Isaksson deltar from 09.30) 7 Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag (Carina Isaksson fortsatt deltagande) 8 Social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering 9 Förslag till bildande av gemensam HR-organisation mellan Bollnäs, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner 10 Deltagande vid SMÅKOM:s rikskonferens 11 Nominering av ledamot till LAG-grupp -Utveckling Hälsingebygden/Leader Hälsingebygden 12 Marknadsföringsplan Marknads- och varumärkesstrategi (Handläggarna deltar kl ) 14 Förlängning av avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd 15 Kostnadsökningar och äskanden Kommunstyrelsen (Utskick torsdag) 16 Årsredovisning Aefab 2014 Direktiv till stämmoombud (underlag kommer senare) 17 Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2014 Direktiv till stämmoombud (underlag kommer senare) 18 Årsredovisning OKAB 2014 Direktiv till stämmoombud (underlag kommer senare) 19 Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2014 Direktiv till stämmoombud (kommer senare) 20 Årsredovisning BORAB 2014 Direktiv till stämmoombud (kommer senare)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen 21 Redovisning av delegeringsbeslut 22 Meddelanden

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott KsAu 2 Dnr 2014/383 Kulturföreningsbidrag 2015 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beviljar bidrag enligt följande: Sökande förening Alfta Sockens Hembygdsförening Alfta Spelmanslag Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening Dala Hälsinglands Järnväg Edsbyns Filmförening Föreningen Konstrundan Hälsinglands Kulturscen Jussi Björling Sällskapet Körsällskapet Tonflödet Långbofjärdens byalag Migranternas Vänner Ovanåkers Hembygdsförening Skräddrabo Bygdeförening Svabensverks Bygdeförening Södra Hälsinglands Orkesterförening Voxna Hembygdsförening Voxnadalens Teaterförening Bidrag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bidragen ska tas ur konto A 4531, B 1510, C 315, D 454, H 1. Ärendet Totalt 18 föreningar har lämnat in ansökningar om kulturföreningsbidrag Sammantaget överstiger ansökta bidrag ramen för budget med kr beaktat två summor gällande delar som ej är bidragsgrundande. I budget finns kronor att fördela för innevarande år. forts Skickas till För handläggning: Kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 2 forts Syftet med bidraget är att skapa förutsättning för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Bidrag ges endast till verksamhet. Verksamhet med uttalad barn- och ungdomsinriktning prioriteras. Bidraget söks en gång per år och ska vara Kulturavdeningen tillhanda senast 31 december. Till handlingar ska finnas verksamhetsberättelse för föregående år, verksamhetsplan för sökt år, ekonomisk redogörelse samt för nya föreningar, drogpolicy. Ansvarig tjänsteman håller, förutom sedvanlig beredning av varje ärende, en öppen dialog med föreningarna löpande under året. Utifrån ovan nämnda och syftet i antagna bidragsnormer, antagna i Kf har nämnden att fördela: Sökande förening Alfta Sockens Hembygdsförening Sökt bidrag kr varav kr till verksamhet, kr till åtgärder på byggnader Motivering Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. Man har i år igen sökt en större summa pengar för renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för Alfta Spelmanslag kr Barn- och ungdomsverksamhet Bollnäs-Voxnadalens Inget belopp Hemslöjdsförening angivet Viss barn- och ungdomsverksamhet i samband med höst- och sportlov. Dala Hälsinglands Järnväg kr Bevakar kommunens intresse i frågan kring dala/hälsinglands järnväg. Edsbyns Filmförening kr Föreningen arrangerar, förutom sedvanliga filmföreställningar av icke kommersiellt gångbar film, även regelbundna barn- och ungdomsföreställningar. Föreningen Konstrundan kr Arrangerar under sommartid Konstrundan under en helg då lokala konstnärer håller sina ateljéer öppna för allmänheten. Ett arrangemang som lockar tillresande publik. I år firar man 10 år och satsar på barnverksamhet under flera helger och samverkan med Stora Hälsingegårdars stafett och Alfta Bike Park. Gemensam annonskampanj på x-tågen t.ex. Hälsinglands Kulturscen kr Uttalad barn- och ungdomsverksamhet. Förslag till beslut kr kr kr kr kr kr kr

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) Jussi Björling Sällskapet kr Årligt återkommande kr operakonsert i Voxna kyrka. Kommunen får 4 representationsplatser till konserten. Körsällskapet Tonflödet kr Traditionell körverksamhet kr Långbofjärdens byalag kr Arrangemanget Sågens Dag. Förstudie med Leaderstöd om sågens framtid har gjorts kr Migranternas Vänner Ovanåkers Hembygdsförening Inget belopp angivet Sprider och förvaltar det kulturhistoriska arvet kring migrationen kr Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar kr kr Skräddrabo bygdegårdsförening/finn skogsmuseet kr Bygdegårdsförening som ansvarar för Finnskogsmuseet som återinvigs sommaren Man arrangerar även kulturprogram Stora Hälsingegårdars Väg kr Paraplyorganisation för aktörer utefter regionens enda kulturskyltade väg. Svabensverks Bygdeförening kr Bygdeförening som satsar på teater och konst. Man har för avsikt att hela bidraget ska gå till barn- och ungdomssatsningar. Södra Hälsinglands Orkesterförening kr Uttalad ungdomsverksamhet. Genomför flera konserter där ungdomar får chansen till spelrutin i orkestersituation. Brett samarbete med den kommunala musikskolan kr kr kr kr Voxna Hembygdsförening kr varav okänd del rör driftoch renovering av fastigheter. Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. I årets sökta summa ingår en oredovisad del som avser renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för kr Voxnadalens Teaterförening kr Arrangerade under föreställningar, två teaterresor samt deltog som samarbetspartners i flera andra arrangemang kr

6 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Ks Dnr Kulturföreningsbidrag 2015 Ansvarig tjänsteman: Carina Isaksson, Kulturchef Totalt 18 föreningar har lämnat in ansökningar om kulturföreningsbidrag Sammantaget överstiger ansökta bidrag ramen för budget med kr beaktat två summor gällande delar som ej är bidragsgrundande. I budget finns kronor att fördela för innevarande år. Syftet med bidraget är att skapa förutsättning för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Bidrag ges endast till verksamhet. Verksamhet med uttalad barn- och ungdomsinriktning prioriteras. Bidraget söks en gång per år och ska vara Kulturavdeningen tillhanda senast 31 december. Till handlingar ska finnas verksamhetsberättelse för föregående år, verksamhetsplan för sökt år, ekonomisk redogörelse samt för nya föreningar, drogpolicy. Ansvarig tjänsteman håller, förutom sedvanlig beredning av varje ärende, en öppen dialog med föreningarna löpande under året. Utifrån ovan nämnda och syftet i antagna bidragsnormer, antagna i Kf har nämnden att fördela: Sökande förening Sökt bidrag 2015 Motivering Förslag till beslut: 2015-??-?? Alfta Sockens Hembygdsförening kr varav kr till verksamhet, kr till åtgärder på byggnader Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. Man har i år igen sökt en större summa pengar för renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för kr Alfta Spelmanslag kr Barn- och ungdomsverksamhet kr Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening Inget belopp angivet Viss barn- och ungdomsverksamhet i samband med höst- och sportlov kr Dala Hälsinglands Järnväg kr Bevakar kommunens intresse i frågan kring dala/hälsinglands järnväg kr

7 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Edsbyns Filmförening kr Föreningen arrangerar, förutom sedvanliga filmföreställningar av icke kommersiellt gångbar film, även regelbundna barn- och ungdomsföreställningar kr Föreningen Konstrundan kr Arrangerar under sommartid Konstrundan under en helg då lokala konstnärer håller sina ateljéer öppna för allmänheten. Ett arrangemang som lockar tillresande publik. I år firar man 10 år och satsar på barnverksamhet under flera helger och samverkan med Stora Hälsingegårdars stafett och Alfta Bike Park. Gemensam annonskampanj på x-tågen t.ex kr Hälsinglands Kulturscen kr Uttalad barn- och ungdomsverksamhet kr Jussi Björling Sällskapet kr Årligt återkommande operakonsert i Voxna kyrka. Kommunen får 4 representationsplatser till konserten kr Körsällskapet Tonflödet kr Traditionell körverksamhet kr Långbofjärdens byalag kr Arrangemanget Sågens Dag. Förstudie med Leaderstöd om sågens framtid har gjorts kr Migranternas Vänner Inget belopp angivet Sprider och förvaltar det kulturhistoriska arvet kring migrationen kr

8 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Ovanåkers Hembygdsförening kr Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar kr Skräddrabo bygdegårdsförening/finn skogsmuseet kr Bygdegårdsförening som ansvarar för Finnskogsmuseet som återinvigs sommaren Man arrangerar även kulturprogram kr Stora Hälsingegårdars Väg kr Paraplyorganisation för aktörer utefter regionens enda kulturskyltade väg kr Svabensverks Bygdeförening kr Bygdeförening som satsar på teater och konst. Man har för avsikt att hela bidraget ska gå till barn- och ungdomssatsningar kr Södra Hälsinglands Orkesterförening kr Uttalad ungdomsverksamhet. Genomför flera konserter där ungdomar får chansen till spelrutin i orkestersituation. Brett samarbete med den kommunala musikskolan kr Voxna Hembygdsförening kr varav okänd del rör driftoch renovering av fastigheter. Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. I årets sökta summa ingår en oredovisad del som avser renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för kr Voxnadalens Teaterförening kr Arrangerade under föreställningar, två teaterresor samt deltog som samarbetspartners i flera andra arrangemang kr FÖRSLAG TILL BESLUT Sökande förening Förslag till beslut: 2015-??-?? Alfta Sockens Hembygdsförening Alfta Spelmanslag kr kr

9 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening Dala Hälsinglands Järnväg Edsbyns Filmförening Föreningen Konstrundan Hälsinglands Kulturscen Jussi Björling Sällskapet Körsällskapet Tonflödet Långbofjärdens byalag Migranternas Vänner Ovanåkers Hembygdsförening Skräddrabo Bygdeförening Svabensverks Bygdeförening Södra Hälsinglands Orkesterförening Voxna Hembygdsförening kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Voxnadalens Teaterförening kr

10 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Bidragen ska tas ur konto A 4531, B 1510, C 315, D 454, H 1.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 3 Dnr 2015/67 Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag inkl. nya blanketter Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar de förenklade reglerna gällande kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangörsbidrag inkl. ny blanketter. Ärendet I Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun antagen av Kommunfullmäktige ingår B2 Bidrag till kulturföreningar, B3 Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arr samt C Bidrag till studieförbundens lokala organisationer. Dokumentet härrör från tiden då kultur och fritid låg under samma nämnd. Bidragen behöver lyftas ur det sammanhanget och ligga i ett eget beslut. Det gamla beslutet utmärks av ett ålderdomligt språk, otydlighet och samt kontrollregler som inte är nödvändiga. Kontrollregeln som tagits bort gäller att studieförbunden måste redovisa sina räkenskaper och redovisningshandlingar på det sätt som kommunen bestämer. Kulturavdelningen har av den anledningen omformulerat de tre bidragsreglerna till tre omskrivna bidragsregler samt tagit fram två nya blanketter. Beslutsunderlag Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag. Ansökan rekvisition kulturprogram Kommunalt bidrag studieförbund Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun Kf Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, Skickas till För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige För kännedom: Samtliga kulturföreningar i Ovanåkers kommun och samtliga studieförbund

12 TJÄNSTESKRIVELSE (1) KS Carina Isaksson, kulturchef Tfn 7061 Ks Dnr Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag inkl. nya blanketter. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar de förenklade reglerna gällande kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangörsbidrag inkl. ny blanketter. Sammanfattning av ärendet I Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun antagen av Kommunfullmäktige ingår B2 Bidrag till kulturföreningar, B3 Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arr samt C Bidrag till studieförbundens lokala organisationer. Dokumentet härrör från tiden då kultur och fritid låg under samma nämnd. Bidragen behöver lyftas ur det sammanhanget och ligga i ett eget beslut. Det gamla beslutet utmärks av ett ålderdomligt språk, otydlighet och samt kontrollregler som inte är nödvändiga. Kontrollregeln som tagits bort gäller att studieförbunden måste redovisa sina räkenskaper och redovisningshandlingar på det sätt som kommunen bestämer. Kulturavdelningen har av den anledningen omformulerat de tre bidragsreglerna till tre omskrivna bidragsregler samt tagit fram två nya blanketter. Beslutsunderlag Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag. Ansökan rekvisition kulturprogram Kommunalt bidrag studieförbund Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun Kf Beslutet ska skickas till Samtliga kulturföreningar i Ovanåkers kommun Samtliga studieförbund

13 Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag. Antaget/Antagna av instans (t.ex. kommunfullmäktige) den (datum). Ev ändrat den (datum).

14 Skriv en kort förklaring vad (strategin, programmet, planen, policyn, riktlinjerna, reglerna) handlar om och till vilken nytta användaren har av detta dokument. Ex. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning för o.s.v. Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet och i förekommande fall på kommunens webbplats: Funktion (t.ex. kommunsekreteraren, kommunchef, informationschef). Aktualitetskontroll gjord: (Datum). 2 (5)

15 Kulturföreningsbidrag Syfte Kulturföreningsbidraget ska skapa förutsättningar för ett variationsrikt och tillgängligt kulturliv i Ovanåkers kommun. Inom ramen för budgeterade medel kan bidrag beviljas efter prövning i KS. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras. Ansökan Ansökan görs en gång per år och ska då innehålla: Senaste verksamhetsberättelse. Ekonomisk rapport med revisionsberättelse för föregående år. Verksamhetsplan för kommande år. Verksamhet riktad till barn och ungdomar ska framgå tydligt och redovisas för sig. Aktuell drogpolicy. Övriga upplysningar som föreningen vill meddela. Ansökan lämnas in till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast 31 december. 3 (5)

16 Tillfälligt arrangemangsbidrag Syfte Tillfälligt arrangemangsbidrag ska ge ekonomiska möjligheter åt föreningar, organisationer och andra grupper att genomföra enskilda kulturprogram i Ovanåkers kommun. Under året och inom ramen för budgeterade medel kan bidrag beviljas av kulturchef. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras. Villkor Arrangemanget ska vara offentligt. I annonsering, program o. dyl. ska samverkan med Ovanåkers kommun tydligt framgå genom Ovanåkers kommuns logotype. Använd blanketten Ansökan/rekvisition tillfälligt arrangemangsbidrag. Fyll i blankettens första del där uppskattade kostnader och intäkter uppges och skickas in till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor innan arrangemangets genomförande. När beslut tagits skickas blanketten åter till sökande. Efter kulturchefs beviljande och arrangemangets genomförande gör arrangören en redovisning av kostnader och intäkter på blankettens andra del. Den skickas tillbaka till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor efter arrangemangets genomförande. Därefter betalas bidraget ut. Aktuell drogpolicy ska bifogas. Ansökan lämnas in till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor innan arrangemangets genomförande. 4 (5)

17 Studieförbundsbidrag Syfte Kommunens studieförbundsbidrag ska genom studieförbunden skapa förutsättningar för folkbildningsverksamhet i Ovanåkers kommun. Allmänna bestämmelser Kommunalt bidrag beviljas till studieförbund som erhåller statligt bidrag via Folkbildningsrådet för studietimmar genomförda i Ovanåkers kommun. Bidraget utgår per kalenderår. Underlag för beräkning av bidrag är studieförbundens slutredovisning för senast avslutat redovisningsår. Kommunens anslag för bidrag till studieförbunden fastställs av kommunfullmäktige. Beräkningsgrund Beräkningsgrund för bidrag utgörs av utbetalda statliga bidrag per antal studietimmar under senast genomförda verksamhetsår. Ansökan Ansökan om bidrag kan göras en gång per år, senast 15 maj och på avsedd blankett. Till ansökan ska följande bifogas: ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan för pågående verksamhetsår. Handlingarna ska vara utformade så att verksamheten i Ovanåkers kommun klart kan utskiljas. Av redovisningen ska det tydligt framgå vilken summa studieförbundet har fått från staten för studietimmar utförda i Ovanåkers kommun. 5 (5)

18 ANSÖKAN/REKVISITION Organisation/förening Postgiro/bankgiro (måste fyllas i) Kontaktperson Adress, postadress E-post Telefonnummer Arrangemang Tid och plats Medarrangör Uppskattade kostnader Uppskattade intäkter Arvoden Inträdesavgift Resor, traktamenten Statsbidrag Lokalhyror Bidrag medarrangör Marknadsföring Övriga kostnader precisera) Summa Övriga intäkter Summa Ort, datum Underskrift, namnförtydligande Kostnader Intäkter Arvoden Inträdesavgift Resor, traktamenten Statsbidrag Lokalhyror Bidrag medarrangör Marknadsföring Övriga intäkter Övriga kostnader (precisera) Summa Summa Ort, datum Underskrift, namnförtydligande Skickas till Ovanåkers kommun, kommunstyrelsen, kulturavdelningen, Edsbyn Ansökan/rekvisition kulturprogram Utdelningsadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb Edsbyn Långgatan

19 Kommunalt bidrag studieförbund Studieförbund Adress, postadress Kommun Redovisat verksamhetsår Uppgiftslämnare: namn, tfn Postgiro/bankgiro måste fyllas i Antal statsbidragsberättigade studietimmar Kommunens noteringar Obligatoriska bilagor Studieförbundens gemensamma bokslutsblanketter (balans- och resultaträkning) Verksamhetsberättelse med revisionsberättelse Ort, datum. Ordförande, namnförtydligande Uppgiftslämnare, namnförtydligande Skickas till Ovanåkers kommun, kommunstyrelsen, kulturavdelningen, Edsbyn. Kommunalt bidrag- studieförbund Utdelningsadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb Edsbyn Långgatan

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 5 Dnr 2015/61 Social samordnare - socialchefsnätverket Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att teckna avtal om social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering, 45 tkr, sker via kommunstyrelsens anslag för växkraft under 2015 och regleras från och med 2016 och framåt via utökning av kommunstyrelsens ram. Ärendet Under 2014 har den verksamhet som bedrevs inom Regionförbundet Gävleborg förts över i olika former till den nya Region Gävleborg, dvs. Gävleborgs läns landsting. Den mellankommunala samverkan som var upparbetad och koordinerades av den tidigare Region Gävleborg ingick inte i denna övergång. Finansieringen av den tidigare Region Gävleborg skedde via en avgift från kommunerna. Denna avgift har nu upphört och den överförda verksamheten ovan finansieras idag via landstingsskatten. Behovet av mellankommunal samverkan kvarstår, såväl tidigare upparbetad som tillkommande. Att notera här att mellankommunal samverkan generellt omfattar primärkommunala frågor eller frågor där Gävleborgs läns landsting kan uppträda som part gentemot kommunen/kommunerna. En väletablerad och fungerande samverkan utgörs av det socialchefsnätverk som samordnats av den tidigare Region Gävleborg. Behovet av detta kvarstår och har under hösten vintern konkretisertas via ett uppdrag från kommuncheferna i länet som nu avrapporterats och getts klartecken till. Uppdraget har bl. a inneburit att tjänsteinnehållet konkretiserats och förslag till avtal upprättats. Underlag återfinns i bilagorna. Ovanåkers kommun hade under 2014 en avgift till Region Gävleborg som uppgick till ca 675 tkr. I denna avgift ingick den mellankommunala samverkan. Ovanstående samverkan och ytterligare samverkan kommer att behöva finansieras inom den tidigare kostnadsramen. Ovanåkers kommun tog i samband med budgetbeslutet för 2015 bort budgetposten men utökade anslaget för Växkraft med 500 tkr varför det är finansieringsmöjligheten återfinns. forts Skickas till För handläggning: Kommunstyrelsen För kännedom: Socialchef Anette Forsblom och Ekonomiavdelningen

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 5 forts De framtida kostnaderna för mellankommunal samverkan kan med fördel samlas under kommunstyrelsen för att vi ska ha en samlad bild av såväl omfattning som kostnad. Beslutsunderlag Uppdrag Social samordnare, Rapport ang. arbetet med Social samordnare för länets 10 kommuner, Förslag till Avtal om gemensam Social samordnare Förslag till budget för Social samordnare Tjänsteskrivelse Christer Engström,

22 TJÄNSTESKRIVELSE (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn Ks Dnr Social samordnare - socialchefsnätverket Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att teckna avtal om social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering, 45 tkr, sker via kommunstyrelsens anslag för växkraft under 2015 och regleras från och med 2016 och framåt via utökning av kommunstyrelsens ram. Ärendet Under 2014 har den verksamhet som bedrevs inom Regionförbundet Gävleborg förts över i olika former till den nya Region Gävleborg, dvs. Gävleborgs läns landsting. Den mellankommunala samverkan som var upparbetad och koordinerades av den tidigare Region Gävleborg ingick inte i denna övergång. Finansieringen av den tidigare Region Gävleborg skedde via en avgift från kommunerna. Denna avgift har nu upphört och den överförda verksamheten ovan finansieras idag via landstingsskatten. Behovet av mellankommunal samverkan kvarstår, såväl tidigare upparbetad som tillkommande. Att notera här att mellankommunal samverkan generellt omfattar primärkommunala frågor eller frågor där Gävleborgs läns landsting kan uppträda som part gentemot kommunen/kommunerna. En väletablerad och fungerande samverkan utgörs av det socialchefsnätverk som samordnats av den tidigare Region Gävleborg. Behovet av detta kvarstår och har under hösten vintern konkretisertas via ett uppdrag från kommuncheferna i länet som nu avrapporterats och getts klartecken till. Uppdraget har bl. a inneburit att tjänsteinnehållet konkretiserats och förslag till avtal upprättats. Underlag återfinns i bilagorna. Ovanåkers kommun hade under 2014 en avgift till Region Gävleborg som uppgick till ca 675 tkr. I denna avgift ingick den mellankommunala samverkan. Ovanstående samverkan och ytterligare samverkan kommer att behöva finansieras inom den tidigare kostnadsramen. Ovanåkers kommun tog i samband med budgetbeslutet för 2015 bort budgetposten men utökade

23 TJÄNSTESKRIVELSE (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn anslaget för Växkraft med 500 tkr varför det är finansieringsmöjligheten återfinns. De framtida kostnaderna för mellankommunal samverkan kan med fördel samlas under kommunstyrelsen för att vi ska ha en samlad bild av såväl omfattning som kostnad. Beslutsunderlag Uppdrag Social samordnare, Rapport ang. arbetet med Social samordnare för länets 10 kommuner, Förslag till Avtal om gemensam Social samordnare Förslag till budget för Social samordnare Beslutet ska skickas till Socialchef Anette Forsblom Ekonomiavdelningen

24 BILAGA TILL 20xx- 1 (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn Social samordnare Vid flera tillfällen under denna höst har vi haft möten och skriftväxling kring behovet av och organisationen kring en vad vi nu kallar Social samordnare. En sammanfattande bedömning är att det stora flertalet av kommunchefer/kommundirektörer delar socialchefernas uppfattning om behovet men meningarna är mer delade kring hur den organisatoriska lösningen ska utformas. Den senaste tiden har vi dock kommit fram till en inriktning som innebär att de tio kommunerna tar ansvar utan regionalt inblandning och att vi så för frågan framåt. Nedanstående uppdragsformulering har godkänts av samtliga kommunchefer/kommundirektörer frånsett tillägget att reglering behöver ske kring hur samarbetet avslutas om en eller flera kommuner önskar dra sig ur. För det vidare arbetet uppdras till socialcheferna lämna förslag till följande: Definiera titulatur och innehåll i tjänsten/uppdragets innehåll vars omfattning för närvarande inte ska omfatta mer än 1,0 tjänst. Placering, dvs. vilken av de 10 kommunerna ska vara anställningsmyndighet. Här bör beaktas att personen ska kunna finnas i ett organisatoriskt sammanhang. Finansiering/fördelningsnyckel. Varje kommun ansvarar sedan för att resurser för finansiering finns tillgängliga. Samverkansavtal mellan de 10 kommunerna avseende arbetsformer. Tjänsten ska rekryteras vilket innebär att en kravprofil för denna ska tas fram. Dess roll i förhållande till socialchefsnätverket ska preciseras.

25 BILAGA TILL 20xx- 2 (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn Uppföljning av valt sätt att organisera ska kunna göras. De parametrar som ska värderas ska tas fram. Formerna för och ekonomisk reglering kring förhållandet att andra kommuner ska kunna ansluta. Formerna för avslutning av samarbetet. Förslaget ska redovisas och godkännas för/av den samlade kommunchefsgruppen. Då det ligger i socialchefernas intresse att uppdraget genomförs sätts inte någon tidsgräns för uppdragetsgenomförande.

26 F Ö R S L AG Hälsinglands kommunchefer Sid 1 (3) Dnr Rapport ang arbetet med Social Samordnare för länets 10 kommuner. Bakgrund Under 2013 och 2014 har det förts en dialog kring behovet av att länets kommuner gemensam borde / kunde anställa en gemensam Samordnare för sociala frågor. Detta som ett led i att kommunerna även fortsättningsvis (efter att Regionförbundet Gävleborg upphört) kan ha ett nära samarbete och fortsätta utveckla detta samarbete inom socialtjänstens område. Samarbetet avser främst de områden som berör frågor mellan kommunerna respektive kommunerna och den nationella nivån. Kommuncheferna gav följande uppdrag till socialcheferna: 1. Definiera titulatur och innehåll i tjänsten/uppdragets innehåll vars omfattning för närvarande inte ska omfatta mer än 1,0 tjänst. 2. Placering, dvs. vilken av de 10 kommunerna ska vara anställningsmyndighet. Här bör beaktas att personen ska kunna finnas i ett organisatoriskt sammanhang. 3. Finansiering/fördelningsnyckel. Varje kommun ansvarar sedan för att resurser för finansiering finns tillgängliga. 4. Samverkansavtal mellan de 10 kommunerna avseende arbetsformer. 5. Tjänsten ska rekryteras vilket innebär att en kravprofil för denna ska tas fram. Dess roll i förhållande till socialchefsnätverket ska preciseras. 6. Uppföljning av valt sätt att organisera ska kunna göras. De parametrar som ska värderas ska tas fram. 7. Formerna för och ekonomisk reglering kring förhållandet att andra kommuner ska kunna ansluta. 8. Formerna för avslutning av samarbetet. S O C I A L T J Ä N S T G Ä V L E Förvaltningsledning, Box 803, Gävle Besöksadress Skomakargatan 6 Tfn (vx) Fax

27 Sid 2 (3) Förslaget skulle redovisas och godkännas för/av kommunchefsgruppen i Hälsingland innan genomförande. Hälsinglands kommunchefer beslutade att ett sådant mellankommunalt samarbete skulle ske. Senare anslöt även Gästriklands kommunchefer till samma beslut. Rapport Nedan följer socialchefernas förslag till de 7 uppdrag som gavs av Hälsinglands kommunchefer. 1. Socialcheferna anser att befattning kan heta Samordnare av sociala välfärdsfrågor, men i annonsering kommer att anges att vi söker en Strategisk samordnare för sociala välfärdsfrågor. Detta för att rätt målgrupp skall lockas av annonsen. Ssgr 1,0. Arbetsuppgifterna är i huvudsak följande: * Samordning och bevakning av de sociala välfärdsfrågorna. * Deltagande i vissa länsövergripande styrgrupper och arbetsgrupper (på uppdrag av socialcheferna). * Samordna och bevaka stimulansmedel och prestationsbaserade ersättningar riktade till enbart kommunerna. * Omvärldsbevaka och ha kontakt med andra regioner och nationella myndigheter inom kommunala ansvarsområdet, t.ex. SKL, Socialstyrelsen/IVO, Departement, Högskolor m.fl. * Initiera och stödja utvecklingsarbete och utvecklande insatser utifrån omvärldsbevakning och nationella initiativ. * Hantering av övriga gemensamma utvecklingsfrågor. * Uppföljning av huvudmannaskapsförändringar från ett kommunperspektiv. * Samordna kommunernas behov av kompetensutveckling inom socialtjänstens område. * Stöd, ärendeberedning, sekreterarskap vid länets socialchefsmöten. 2. Samtliga socialchefer i länet är eniga i att en placering i Gävle är mest lämpad för denna tjänst. Förslaget är att anställande myndighet ska vara Socialtjänst Gävle, direkt underställd förvaltningschefen. Tanken är också att den sociala samordnaren skall kunna samlokaliseras med FoU Välfärd för att även fortsättningsvis ge goda förutsättningar för ett nära samarbete med FoU-resursen och deras arbete med att stödja utvecklingen av kommunernas socialtjänst. 3. Fördelning av kostnader för tjänsten, lön, lokalhyror och övriga kostnader föreslås fördelas utifrån befolkningsunderlag i länet, där respek-

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland - Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland Utredning och förslag i första fasen av projektet Else-Marie Nilsson 2014-06-24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utredning om gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland Rubrik

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer