(2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-2015-03-17 1 (2)"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas Sekreterare F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1 Upprop 2 Utses att justera 3 Godkännande av dagordningen 4 Allmänhetens frågestund 5 Rapporter - ordföranden - kommunchefen - kommunala bolag - ekonomisk rapport - övrigt 6 Kulturföreningsbidrag 2015 (Carina Isaksson deltar from 09.30) 7 Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag (Carina Isaksson fortsatt deltagande) 8 Social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering 9 Förslag till bildande av gemensam HR-organisation mellan Bollnäs, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner 10 Deltagande vid SMÅKOM:s rikskonferens 11 Nominering av ledamot till LAG-grupp -Utveckling Hälsingebygden/Leader Hälsingebygden 12 Marknadsföringsplan Marknads- och varumärkesstrategi (Handläggarna deltar kl ) 14 Förlängning av avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd 15 Kostnadsökningar och äskanden Kommunstyrelsen (Utskick torsdag) 16 Årsredovisning Aefab 2014 Direktiv till stämmoombud (underlag kommer senare) 17 Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2014 Direktiv till stämmoombud (underlag kommer senare) 18 Årsredovisning OKAB 2014 Direktiv till stämmoombud (underlag kommer senare) 19 Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2014 Direktiv till stämmoombud (kommer senare) 20 Årsredovisning BORAB 2014 Direktiv till stämmoombud (kommer senare)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen 21 Redovisning av delegeringsbeslut 22 Meddelanden

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott KsAu 2 Dnr 2014/383 Kulturföreningsbidrag 2015 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beviljar bidrag enligt följande: Sökande förening Alfta Sockens Hembygdsförening Alfta Spelmanslag Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening Dala Hälsinglands Järnväg Edsbyns Filmförening Föreningen Konstrundan Hälsinglands Kulturscen Jussi Björling Sällskapet Körsällskapet Tonflödet Långbofjärdens byalag Migranternas Vänner Ovanåkers Hembygdsförening Skräddrabo Bygdeförening Svabensverks Bygdeförening Södra Hälsinglands Orkesterförening Voxna Hembygdsförening Voxnadalens Teaterförening Bidrag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bidragen ska tas ur konto A 4531, B 1510, C 315, D 454, H 1. Ärendet Totalt 18 föreningar har lämnat in ansökningar om kulturföreningsbidrag Sammantaget överstiger ansökta bidrag ramen för budget med kr beaktat två summor gällande delar som ej är bidragsgrundande. I budget finns kronor att fördela för innevarande år. forts Skickas till För handläggning: Kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 2 forts Syftet med bidraget är att skapa förutsättning för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Bidrag ges endast till verksamhet. Verksamhet med uttalad barn- och ungdomsinriktning prioriteras. Bidraget söks en gång per år och ska vara Kulturavdeningen tillhanda senast 31 december. Till handlingar ska finnas verksamhetsberättelse för föregående år, verksamhetsplan för sökt år, ekonomisk redogörelse samt för nya föreningar, drogpolicy. Ansvarig tjänsteman håller, förutom sedvanlig beredning av varje ärende, en öppen dialog med föreningarna löpande under året. Utifrån ovan nämnda och syftet i antagna bidragsnormer, antagna i Kf har nämnden att fördela: Sökande förening Alfta Sockens Hembygdsförening Sökt bidrag kr varav kr till verksamhet, kr till åtgärder på byggnader Motivering Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. Man har i år igen sökt en större summa pengar för renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för Alfta Spelmanslag kr Barn- och ungdomsverksamhet Bollnäs-Voxnadalens Inget belopp Hemslöjdsförening angivet Viss barn- och ungdomsverksamhet i samband med höst- och sportlov. Dala Hälsinglands Järnväg kr Bevakar kommunens intresse i frågan kring dala/hälsinglands järnväg. Edsbyns Filmförening kr Föreningen arrangerar, förutom sedvanliga filmföreställningar av icke kommersiellt gångbar film, även regelbundna barn- och ungdomsföreställningar. Föreningen Konstrundan kr Arrangerar under sommartid Konstrundan under en helg då lokala konstnärer håller sina ateljéer öppna för allmänheten. Ett arrangemang som lockar tillresande publik. I år firar man 10 år och satsar på barnverksamhet under flera helger och samverkan med Stora Hälsingegårdars stafett och Alfta Bike Park. Gemensam annonskampanj på x-tågen t.ex. Hälsinglands Kulturscen kr Uttalad barn- och ungdomsverksamhet. Förslag till beslut kr kr kr kr kr kr kr

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) Jussi Björling Sällskapet kr Årligt återkommande kr operakonsert i Voxna kyrka. Kommunen får 4 representationsplatser till konserten. Körsällskapet Tonflödet kr Traditionell körverksamhet kr Långbofjärdens byalag kr Arrangemanget Sågens Dag. Förstudie med Leaderstöd om sågens framtid har gjorts kr Migranternas Vänner Ovanåkers Hembygdsförening Inget belopp angivet Sprider och förvaltar det kulturhistoriska arvet kring migrationen kr Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar kr kr Skräddrabo bygdegårdsförening/finn skogsmuseet kr Bygdegårdsförening som ansvarar för Finnskogsmuseet som återinvigs sommaren Man arrangerar även kulturprogram Stora Hälsingegårdars Väg kr Paraplyorganisation för aktörer utefter regionens enda kulturskyltade väg. Svabensverks Bygdeförening kr Bygdeförening som satsar på teater och konst. Man har för avsikt att hela bidraget ska gå till barn- och ungdomssatsningar. Södra Hälsinglands Orkesterförening kr Uttalad ungdomsverksamhet. Genomför flera konserter där ungdomar får chansen till spelrutin i orkestersituation. Brett samarbete med den kommunala musikskolan kr kr kr kr Voxna Hembygdsförening kr varav okänd del rör driftoch renovering av fastigheter. Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. I årets sökta summa ingår en oredovisad del som avser renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för kr Voxnadalens Teaterförening kr Arrangerade under föreställningar, två teaterresor samt deltog som samarbetspartners i flera andra arrangemang kr

6 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Ks Dnr Kulturföreningsbidrag 2015 Ansvarig tjänsteman: Carina Isaksson, Kulturchef Totalt 18 föreningar har lämnat in ansökningar om kulturföreningsbidrag Sammantaget överstiger ansökta bidrag ramen för budget med kr beaktat två summor gällande delar som ej är bidragsgrundande. I budget finns kronor att fördela för innevarande år. Syftet med bidraget är att skapa förutsättning för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Bidrag ges endast till verksamhet. Verksamhet med uttalad barn- och ungdomsinriktning prioriteras. Bidraget söks en gång per år och ska vara Kulturavdeningen tillhanda senast 31 december. Till handlingar ska finnas verksamhetsberättelse för föregående år, verksamhetsplan för sökt år, ekonomisk redogörelse samt för nya föreningar, drogpolicy. Ansvarig tjänsteman håller, förutom sedvanlig beredning av varje ärende, en öppen dialog med föreningarna löpande under året. Utifrån ovan nämnda och syftet i antagna bidragsnormer, antagna i Kf har nämnden att fördela: Sökande förening Sökt bidrag 2015 Motivering Förslag till beslut: 2015-??-?? Alfta Sockens Hembygdsförening kr varav kr till verksamhet, kr till åtgärder på byggnader Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. Man har i år igen sökt en större summa pengar för renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för kr Alfta Spelmanslag kr Barn- och ungdomsverksamhet kr Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening Inget belopp angivet Viss barn- och ungdomsverksamhet i samband med höst- och sportlov kr Dala Hälsinglands Järnväg kr Bevakar kommunens intresse i frågan kring dala/hälsinglands järnväg kr

7 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Edsbyns Filmförening kr Föreningen arrangerar, förutom sedvanliga filmföreställningar av icke kommersiellt gångbar film, även regelbundna barn- och ungdomsföreställningar kr Föreningen Konstrundan kr Arrangerar under sommartid Konstrundan under en helg då lokala konstnärer håller sina ateljéer öppna för allmänheten. Ett arrangemang som lockar tillresande publik. I år firar man 10 år och satsar på barnverksamhet under flera helger och samverkan med Stora Hälsingegårdars stafett och Alfta Bike Park. Gemensam annonskampanj på x-tågen t.ex kr Hälsinglands Kulturscen kr Uttalad barn- och ungdomsverksamhet kr Jussi Björling Sällskapet kr Årligt återkommande operakonsert i Voxna kyrka. Kommunen får 4 representationsplatser till konserten kr Körsällskapet Tonflödet kr Traditionell körverksamhet kr Långbofjärdens byalag kr Arrangemanget Sågens Dag. Förstudie med Leaderstöd om sågens framtid har gjorts kr Migranternas Vänner Inget belopp angivet Sprider och förvaltar det kulturhistoriska arvet kring migrationen kr

8 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Ovanåkers Hembygdsförening kr Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar kr Skräddrabo bygdegårdsförening/finn skogsmuseet kr Bygdegårdsförening som ansvarar för Finnskogsmuseet som återinvigs sommaren Man arrangerar även kulturprogram kr Stora Hälsingegårdars Väg kr Paraplyorganisation för aktörer utefter regionens enda kulturskyltade väg kr Svabensverks Bygdeförening kr Bygdeförening som satsar på teater och konst. Man har för avsikt att hela bidraget ska gå till barn- och ungdomssatsningar kr Södra Hälsinglands Orkesterförening kr Uttalad ungdomsverksamhet. Genomför flera konserter där ungdomar får chansen till spelrutin i orkestersituation. Brett samarbete med den kommunala musikskolan kr Voxna Hembygdsförening kr varav okänd del rör driftoch renovering av fastigheter. Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. I årets sökta summa ingår en oredovisad del som avser renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för kr Voxnadalens Teaterförening kr Arrangerade under föreställningar, två teaterresor samt deltog som samarbetspartners i flera andra arrangemang kr FÖRSLAG TILL BESLUT Sökande förening Förslag till beslut: 2015-??-?? Alfta Sockens Hembygdsförening Alfta Spelmanslag kr kr

9 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening Dala Hälsinglands Järnväg Edsbyns Filmförening Föreningen Konstrundan Hälsinglands Kulturscen Jussi Björling Sällskapet Körsällskapet Tonflödet Långbofjärdens byalag Migranternas Vänner Ovanåkers Hembygdsförening Skräddrabo Bygdeförening Svabensverks Bygdeförening Södra Hälsinglands Orkesterförening Voxna Hembygdsförening kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Voxnadalens Teaterförening kr

10 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Bidragen ska tas ur konto A 4531, B 1510, C 315, D 454, H 1.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 3 Dnr 2015/67 Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag inkl. nya blanketter Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar de förenklade reglerna gällande kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangörsbidrag inkl. ny blanketter. Ärendet I Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun antagen av Kommunfullmäktige ingår B2 Bidrag till kulturföreningar, B3 Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arr samt C Bidrag till studieförbundens lokala organisationer. Dokumentet härrör från tiden då kultur och fritid låg under samma nämnd. Bidragen behöver lyftas ur det sammanhanget och ligga i ett eget beslut. Det gamla beslutet utmärks av ett ålderdomligt språk, otydlighet och samt kontrollregler som inte är nödvändiga. Kontrollregeln som tagits bort gäller att studieförbunden måste redovisa sina räkenskaper och redovisningshandlingar på det sätt som kommunen bestämer. Kulturavdelningen har av den anledningen omformulerat de tre bidragsreglerna till tre omskrivna bidragsregler samt tagit fram två nya blanketter. Beslutsunderlag Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag. Ansökan rekvisition kulturprogram Kommunalt bidrag studieförbund Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun Kf Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, Skickas till För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige För kännedom: Samtliga kulturföreningar i Ovanåkers kommun och samtliga studieförbund

12 TJÄNSTESKRIVELSE (1) KS Carina Isaksson, kulturchef Tfn 7061 Ks Dnr Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag inkl. nya blanketter. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar de förenklade reglerna gällande kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangörsbidrag inkl. ny blanketter. Sammanfattning av ärendet I Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun antagen av Kommunfullmäktige ingår B2 Bidrag till kulturföreningar, B3 Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arr samt C Bidrag till studieförbundens lokala organisationer. Dokumentet härrör från tiden då kultur och fritid låg under samma nämnd. Bidragen behöver lyftas ur det sammanhanget och ligga i ett eget beslut. Det gamla beslutet utmärks av ett ålderdomligt språk, otydlighet och samt kontrollregler som inte är nödvändiga. Kontrollregeln som tagits bort gäller att studieförbunden måste redovisa sina räkenskaper och redovisningshandlingar på det sätt som kommunen bestämer. Kulturavdelningen har av den anledningen omformulerat de tre bidragsreglerna till tre omskrivna bidragsregler samt tagit fram två nya blanketter. Beslutsunderlag Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag. Ansökan rekvisition kulturprogram Kommunalt bidrag studieförbund Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun Kf Beslutet ska skickas till Samtliga kulturföreningar i Ovanåkers kommun Samtliga studieförbund

13 Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag. Antaget/Antagna av instans (t.ex. kommunfullmäktige) den (datum). Ev ändrat den (datum).

14 Skriv en kort förklaring vad (strategin, programmet, planen, policyn, riktlinjerna, reglerna) handlar om och till vilken nytta användaren har av detta dokument. Ex. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning för o.s.v. Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet och i förekommande fall på kommunens webbplats: Funktion (t.ex. kommunsekreteraren, kommunchef, informationschef). Aktualitetskontroll gjord: (Datum). 2 (5)

15 Kulturföreningsbidrag Syfte Kulturföreningsbidraget ska skapa förutsättningar för ett variationsrikt och tillgängligt kulturliv i Ovanåkers kommun. Inom ramen för budgeterade medel kan bidrag beviljas efter prövning i KS. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras. Ansökan Ansökan görs en gång per år och ska då innehålla: Senaste verksamhetsberättelse. Ekonomisk rapport med revisionsberättelse för föregående år. Verksamhetsplan för kommande år. Verksamhet riktad till barn och ungdomar ska framgå tydligt och redovisas för sig. Aktuell drogpolicy. Övriga upplysningar som föreningen vill meddela. Ansökan lämnas in till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast 31 december. 3 (5)

16 Tillfälligt arrangemangsbidrag Syfte Tillfälligt arrangemangsbidrag ska ge ekonomiska möjligheter åt föreningar, organisationer och andra grupper att genomföra enskilda kulturprogram i Ovanåkers kommun. Under året och inom ramen för budgeterade medel kan bidrag beviljas av kulturchef. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras. Villkor Arrangemanget ska vara offentligt. I annonsering, program o. dyl. ska samverkan med Ovanåkers kommun tydligt framgå genom Ovanåkers kommuns logotype. Använd blanketten Ansökan/rekvisition tillfälligt arrangemangsbidrag. Fyll i blankettens första del där uppskattade kostnader och intäkter uppges och skickas in till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor innan arrangemangets genomförande. När beslut tagits skickas blanketten åter till sökande. Efter kulturchefs beviljande och arrangemangets genomförande gör arrangören en redovisning av kostnader och intäkter på blankettens andra del. Den skickas tillbaka till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor efter arrangemangets genomförande. Därefter betalas bidraget ut. Aktuell drogpolicy ska bifogas. Ansökan lämnas in till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor innan arrangemangets genomförande. 4 (5)

17 Studieförbundsbidrag Syfte Kommunens studieförbundsbidrag ska genom studieförbunden skapa förutsättningar för folkbildningsverksamhet i Ovanåkers kommun. Allmänna bestämmelser Kommunalt bidrag beviljas till studieförbund som erhåller statligt bidrag via Folkbildningsrådet för studietimmar genomförda i Ovanåkers kommun. Bidraget utgår per kalenderår. Underlag för beräkning av bidrag är studieförbundens slutredovisning för senast avslutat redovisningsår. Kommunens anslag för bidrag till studieförbunden fastställs av kommunfullmäktige. Beräkningsgrund Beräkningsgrund för bidrag utgörs av utbetalda statliga bidrag per antal studietimmar under senast genomförda verksamhetsår. Ansökan Ansökan om bidrag kan göras en gång per år, senast 15 maj och på avsedd blankett. Till ansökan ska följande bifogas: ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan för pågående verksamhetsår. Handlingarna ska vara utformade så att verksamheten i Ovanåkers kommun klart kan utskiljas. Av redovisningen ska det tydligt framgå vilken summa studieförbundet har fått från staten för studietimmar utförda i Ovanåkers kommun. 5 (5)

18 ANSÖKAN/REKVISITION Organisation/förening Postgiro/bankgiro (måste fyllas i) Kontaktperson Adress, postadress E-post Telefonnummer Arrangemang Tid och plats Medarrangör Uppskattade kostnader Uppskattade intäkter Arvoden Inträdesavgift Resor, traktamenten Statsbidrag Lokalhyror Bidrag medarrangör Marknadsföring Övriga kostnader precisera) Summa Övriga intäkter Summa Ort, datum Underskrift, namnförtydligande Kostnader Intäkter Arvoden Inträdesavgift Resor, traktamenten Statsbidrag Lokalhyror Bidrag medarrangör Marknadsföring Övriga intäkter Övriga kostnader (precisera) Summa Summa Ort, datum Underskrift, namnförtydligande Skickas till Ovanåkers kommun, kommunstyrelsen, kulturavdelningen, Edsbyn Ansökan/rekvisition kulturprogram Utdelningsadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb Edsbyn Långgatan

19 Kommunalt bidrag studieförbund Studieförbund Adress, postadress Kommun Redovisat verksamhetsår Uppgiftslämnare: namn, tfn Postgiro/bankgiro måste fyllas i Antal statsbidragsberättigade studietimmar Kommunens noteringar Obligatoriska bilagor Studieförbundens gemensamma bokslutsblanketter (balans- och resultaträkning) Verksamhetsberättelse med revisionsberättelse Ort, datum. Ordförande, namnförtydligande Uppgiftslämnare, namnförtydligande Skickas till Ovanåkers kommun, kommunstyrelsen, kulturavdelningen, Edsbyn. Kommunalt bidrag- studieförbund Utdelningsadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb Edsbyn Långgatan

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 5 Dnr 2015/61 Social samordnare - socialchefsnätverket Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att teckna avtal om social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering, 45 tkr, sker via kommunstyrelsens anslag för växkraft under 2015 och regleras från och med 2016 och framåt via utökning av kommunstyrelsens ram. Ärendet Under 2014 har den verksamhet som bedrevs inom Regionförbundet Gävleborg förts över i olika former till den nya Region Gävleborg, dvs. Gävleborgs läns landsting. Den mellankommunala samverkan som var upparbetad och koordinerades av den tidigare Region Gävleborg ingick inte i denna övergång. Finansieringen av den tidigare Region Gävleborg skedde via en avgift från kommunerna. Denna avgift har nu upphört och den överförda verksamheten ovan finansieras idag via landstingsskatten. Behovet av mellankommunal samverkan kvarstår, såväl tidigare upparbetad som tillkommande. Att notera här att mellankommunal samverkan generellt omfattar primärkommunala frågor eller frågor där Gävleborgs läns landsting kan uppträda som part gentemot kommunen/kommunerna. En väletablerad och fungerande samverkan utgörs av det socialchefsnätverk som samordnats av den tidigare Region Gävleborg. Behovet av detta kvarstår och har under hösten vintern konkretisertas via ett uppdrag från kommuncheferna i länet som nu avrapporterats och getts klartecken till. Uppdraget har bl. a inneburit att tjänsteinnehållet konkretiserats och förslag till avtal upprättats. Underlag återfinns i bilagorna. Ovanåkers kommun hade under 2014 en avgift till Region Gävleborg som uppgick till ca 675 tkr. I denna avgift ingick den mellankommunala samverkan. Ovanstående samverkan och ytterligare samverkan kommer att behöva finansieras inom den tidigare kostnadsramen. Ovanåkers kommun tog i samband med budgetbeslutet för 2015 bort budgetposten men utökade anslaget för Växkraft med 500 tkr varför det är finansieringsmöjligheten återfinns. forts Skickas till För handläggning: Kommunstyrelsen För kännedom: Socialchef Anette Forsblom och Ekonomiavdelningen

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 5 forts De framtida kostnaderna för mellankommunal samverkan kan med fördel samlas under kommunstyrelsen för att vi ska ha en samlad bild av såväl omfattning som kostnad. Beslutsunderlag Uppdrag Social samordnare, Rapport ang. arbetet med Social samordnare för länets 10 kommuner, Förslag till Avtal om gemensam Social samordnare Förslag till budget för Social samordnare Tjänsteskrivelse Christer Engström,

22 TJÄNSTESKRIVELSE (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn Ks Dnr Social samordnare - socialchefsnätverket Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att teckna avtal om social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering, 45 tkr, sker via kommunstyrelsens anslag för växkraft under 2015 och regleras från och med 2016 och framåt via utökning av kommunstyrelsens ram. Ärendet Under 2014 har den verksamhet som bedrevs inom Regionförbundet Gävleborg förts över i olika former till den nya Region Gävleborg, dvs. Gävleborgs läns landsting. Den mellankommunala samverkan som var upparbetad och koordinerades av den tidigare Region Gävleborg ingick inte i denna övergång. Finansieringen av den tidigare Region Gävleborg skedde via en avgift från kommunerna. Denna avgift har nu upphört och den överförda verksamheten ovan finansieras idag via landstingsskatten. Behovet av mellankommunal samverkan kvarstår, såväl tidigare upparbetad som tillkommande. Att notera här att mellankommunal samverkan generellt omfattar primärkommunala frågor eller frågor där Gävleborgs läns landsting kan uppträda som part gentemot kommunen/kommunerna. En väletablerad och fungerande samverkan utgörs av det socialchefsnätverk som samordnats av den tidigare Region Gävleborg. Behovet av detta kvarstår och har under hösten vintern konkretisertas via ett uppdrag från kommuncheferna i länet som nu avrapporterats och getts klartecken till. Uppdraget har bl. a inneburit att tjänsteinnehållet konkretiserats och förslag till avtal upprättats. Underlag återfinns i bilagorna. Ovanåkers kommun hade under 2014 en avgift till Region Gävleborg som uppgick till ca 675 tkr. I denna avgift ingick den mellankommunala samverkan. Ovanstående samverkan och ytterligare samverkan kommer att behöva finansieras inom den tidigare kostnadsramen. Ovanåkers kommun tog i samband med budgetbeslutet för 2015 bort budgetposten men utökade

23 TJÄNSTESKRIVELSE (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn anslaget för Växkraft med 500 tkr varför det är finansieringsmöjligheten återfinns. De framtida kostnaderna för mellankommunal samverkan kan med fördel samlas under kommunstyrelsen för att vi ska ha en samlad bild av såväl omfattning som kostnad. Beslutsunderlag Uppdrag Social samordnare, Rapport ang. arbetet med Social samordnare för länets 10 kommuner, Förslag till Avtal om gemensam Social samordnare Förslag till budget för Social samordnare Beslutet ska skickas till Socialchef Anette Forsblom Ekonomiavdelningen

24 BILAGA TILL 20xx- 1 (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn Social samordnare Vid flera tillfällen under denna höst har vi haft möten och skriftväxling kring behovet av och organisationen kring en vad vi nu kallar Social samordnare. En sammanfattande bedömning är att det stora flertalet av kommunchefer/kommundirektörer delar socialchefernas uppfattning om behovet men meningarna är mer delade kring hur den organisatoriska lösningen ska utformas. Den senaste tiden har vi dock kommit fram till en inriktning som innebär att de tio kommunerna tar ansvar utan regionalt inblandning och att vi så för frågan framåt. Nedanstående uppdragsformulering har godkänts av samtliga kommunchefer/kommundirektörer frånsett tillägget att reglering behöver ske kring hur samarbetet avslutas om en eller flera kommuner önskar dra sig ur. För det vidare arbetet uppdras till socialcheferna lämna förslag till följande: Definiera titulatur och innehåll i tjänsten/uppdragets innehåll vars omfattning för närvarande inte ska omfatta mer än 1,0 tjänst. Placering, dvs. vilken av de 10 kommunerna ska vara anställningsmyndighet. Här bör beaktas att personen ska kunna finnas i ett organisatoriskt sammanhang. Finansiering/fördelningsnyckel. Varje kommun ansvarar sedan för att resurser för finansiering finns tillgängliga. Samverkansavtal mellan de 10 kommunerna avseende arbetsformer. Tjänsten ska rekryteras vilket innebär att en kravprofil för denna ska tas fram. Dess roll i förhållande till socialchefsnätverket ska preciseras.

25 BILAGA TILL 20xx- 2 (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn Uppföljning av valt sätt att organisera ska kunna göras. De parametrar som ska värderas ska tas fram. Formerna för och ekonomisk reglering kring förhållandet att andra kommuner ska kunna ansluta. Formerna för avslutning av samarbetet. Förslaget ska redovisas och godkännas för/av den samlade kommunchefsgruppen. Då det ligger i socialchefernas intresse att uppdraget genomförs sätts inte någon tidsgräns för uppdragetsgenomförande.

26 F Ö R S L AG Hälsinglands kommunchefer Sid 1 (3) Dnr Rapport ang arbetet med Social Samordnare för länets 10 kommuner. Bakgrund Under 2013 och 2014 har det förts en dialog kring behovet av att länets kommuner gemensam borde / kunde anställa en gemensam Samordnare för sociala frågor. Detta som ett led i att kommunerna även fortsättningsvis (efter att Regionförbundet Gävleborg upphört) kan ha ett nära samarbete och fortsätta utveckla detta samarbete inom socialtjänstens område. Samarbetet avser främst de områden som berör frågor mellan kommunerna respektive kommunerna och den nationella nivån. Kommuncheferna gav följande uppdrag till socialcheferna: 1. Definiera titulatur och innehåll i tjänsten/uppdragets innehåll vars omfattning för närvarande inte ska omfatta mer än 1,0 tjänst. 2. Placering, dvs. vilken av de 10 kommunerna ska vara anställningsmyndighet. Här bör beaktas att personen ska kunna finnas i ett organisatoriskt sammanhang. 3. Finansiering/fördelningsnyckel. Varje kommun ansvarar sedan för att resurser för finansiering finns tillgängliga. 4. Samverkansavtal mellan de 10 kommunerna avseende arbetsformer. 5. Tjänsten ska rekryteras vilket innebär att en kravprofil för denna ska tas fram. Dess roll i förhållande till socialchefsnätverket ska preciseras. 6. Uppföljning av valt sätt att organisera ska kunna göras. De parametrar som ska värderas ska tas fram. 7. Formerna för och ekonomisk reglering kring förhållandet att andra kommuner ska kunna ansluta. 8. Formerna för avslutning av samarbetet. S O C I A L T J Ä N S T G Ä V L E Förvaltningsledning, Box 803, Gävle Besöksadress Skomakargatan 6 Tfn (vx) Fax

27 Sid 2 (3) Förslaget skulle redovisas och godkännas för/av kommunchefsgruppen i Hälsingland innan genomförande. Hälsinglands kommunchefer beslutade att ett sådant mellankommunalt samarbete skulle ske. Senare anslöt även Gästriklands kommunchefer till samma beslut. Rapport Nedan följer socialchefernas förslag till de 7 uppdrag som gavs av Hälsinglands kommunchefer. 1. Socialcheferna anser att befattning kan heta Samordnare av sociala välfärdsfrågor, men i annonsering kommer att anges att vi söker en Strategisk samordnare för sociala välfärdsfrågor. Detta för att rätt målgrupp skall lockas av annonsen. Ssgr 1,0. Arbetsuppgifterna är i huvudsak följande: * Samordning och bevakning av de sociala välfärdsfrågorna. * Deltagande i vissa länsövergripande styrgrupper och arbetsgrupper (på uppdrag av socialcheferna). * Samordna och bevaka stimulansmedel och prestationsbaserade ersättningar riktade till enbart kommunerna. * Omvärldsbevaka och ha kontakt med andra regioner och nationella myndigheter inom kommunala ansvarsområdet, t.ex. SKL, Socialstyrelsen/IVO, Departement, Högskolor m.fl. * Initiera och stödja utvecklingsarbete och utvecklande insatser utifrån omvärldsbevakning och nationella initiativ. * Hantering av övriga gemensamma utvecklingsfrågor. * Uppföljning av huvudmannaskapsförändringar från ett kommunperspektiv. * Samordna kommunernas behov av kompetensutveckling inom socialtjänstens område. * Stöd, ärendeberedning, sekreterarskap vid länets socialchefsmöten. 2. Samtliga socialchefer i länet är eniga i att en placering i Gävle är mest lämpad för denna tjänst. Förslaget är att anställande myndighet ska vara Socialtjänst Gävle, direkt underställd förvaltningschefen. Tanken är också att den sociala samordnaren skall kunna samlokaliseras med FoU Välfärd för att även fortsättningsvis ge goda förutsättningar för ett nära samarbete med FoU-resursen och deras arbete med att stödja utvecklingen av kommunernas socialtjänst. 3. Fördelning av kostnader för tjänsten, lön, lokalhyror och övriga kostnader föreslås fördelas utifrån befolkningsunderlag i länet, där respek-

2011-11-10 2015-03-03 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 3 mars, 2015, kl. 08.30 12.10, Ajournering 10.00 10.

2011-11-10 2015-03-03 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 3 mars, 2015, kl. 08.30 12.10, Ajournering 10.00 10. 2011-11-10 2015-03-03 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 3 mars, 2015, kl. 08.30 12.10, Ajournering 10.00 10.35 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-10

Kommunstyrelsen 2015-02-10 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 Godkännande av dagordning 2 Allmänhetens frågestund 3 Rapporter 4 Information från Polisen 5 Samråd angående nybyggnation 6 Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2014

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-9 Monica Jonsson

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-9 Monica Jonsson Plats och tid Sammanträdesrum B, kl. 14:00-14:40 1(9) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Björn Mårtensson

Läs mer

Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour,

Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour, SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-11-02 Diarienummer SCN-2017-0512 Socialnämnden Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour, 2018-01-01-2019-12-31

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Förbundsordning Inköp Gävleborg

Förbundsordning Inköp Gävleborg Sid 1 (6) Förbundsordning Inköp Gävleborg Förbundsordning Inköp Gävleborg Beslutad av KF 2007-03-05 32 (06KS400) 1 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun,

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Översyn av PA-funktionerna i Hälsingland. 7. Rapport om Traineeprogrammet. 9. Information och övriga ärenden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Översyn av PA-funktionerna i Hälsingland. 7. Rapport om Traineeprogrammet. 9. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 21 februari 2013 kl. 11:00. 1. Val av justerare. 2.

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund och syfte 2. Värdkommun 3. Ändamål och omfattning 4. Organisation 5. Ekonomi 6. Övergripande

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl

Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl 2011-05-17 1 (12) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl.13.00-14.30. Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

lee lx6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet 2014-12-10 Tid och plats 08.30-12.00 Järvsöbaden Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Utses att justera

lee lx6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet 2014-12-10 Tid och plats 08.30-12.00 Järvsöbaden Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Utses att justera 1 Tid och plats 08.30-12.00 Järvsöbaden Paragrafer 123-135 Beslutande Marie Centerwall (S) Bollnäs, (ordförande) Ingvar Persson (M) Bollnäs Mikael Löthstam (S) Hudiksvall Caroline Schmidt (C) HudiksvalJ

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl 2011-08-29 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl.13.00-15.10. Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-11-21 346 Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS 2017-529 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Samverkansavtal FOU norr

Samverkansavtal FOU norr Samverkansavtal FOU norr Parter Följande samverkansavtal har träffats mellan kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna Stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby samt Stockholms läns landsting.

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Bilaga 13TEK165-6 Datum 2013-06-13 Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Uppdrag Kommunstyrelsen har gett förvaltningschefen för Strategiskt Stöd uppdraget

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer 1 Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Kommunalt bidrag kan utgå till avdelning (avdelningar samverkande i region) omfattande en eller flera kommuner

Läs mer

(14)

(14) 2011-11-10 2015-10-13 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 15 september, 2015, kl. 08.30 11.15, ajournering 09.50 10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Söderhamns kommun Hälsingerådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Söderhamns kommun Hälsingerådet Tid och plats Cfl, Söderhamns kommun Paragrafer 244-260 Beslutande Sven-Erik Lindestam (S) Marie Centerwall (S) Olov Nilsson Sträng Mikael Löthstam (S) Lars Molin (M) Markus Evensson (S) Monica Olsson

Läs mer

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2001-10-25 161 Reviderad: KF 2003-05-22 97 KF 2006-11-30 12 Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Namn, säte och varaktighet 1 Kommunalförbundets

Läs mer

(8) Kommunfullmäktiges valberedning

(8) Kommunfullmäktiges valberedning 2015-02-16 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum våning 2, måndag 16 februari, 2015, kl. 10.00 10.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016 KF 16:1 KF 16:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:294 /-049 2016-04-29 1/2 KF 16:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Resursförstärkning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Samarbetsavtal IDEELL ARENA

Samarbetsavtal IDEELL ARENA Samarbetsavtal IDEELL ARENA 1 Syfte Samarbetet i IDEELL ARENA har till syfte att: initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn

Läs mer

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 sida 1 2015-05-28 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till budget 2016.

Läs mer

Missiv. Kommunstyrelsen föreslås besluta

Missiv. Kommunstyrelsen föreslås besluta Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-04 KS/2016:75 Handläggare Patrik Hjalmarsson Kommunstyrelsen Godkännande av avtal om samarbete avseende handläggning av ärenden beträffande

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2016:4-769 Individ- och familjeomsorgen 2016-08-16 1/2 Handläggare Annica Westling Tel. 0152-296 80 Socialnämnden Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

(6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl

(6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl 2011-11-10 2013-09-16 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl. 17.30 18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer