(2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-2015-03-17 1 (2)"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas Sekreterare F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1 Upprop 2 Utses att justera 3 Godkännande av dagordningen 4 Allmänhetens frågestund 5 Rapporter - ordföranden - kommunchefen - kommunala bolag - ekonomisk rapport - övrigt 6 Kulturföreningsbidrag 2015 (Carina Isaksson deltar from 09.30) 7 Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag (Carina Isaksson fortsatt deltagande) 8 Social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering 9 Förslag till bildande av gemensam HR-organisation mellan Bollnäs, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner 10 Deltagande vid SMÅKOM:s rikskonferens 11 Nominering av ledamot till LAG-grupp -Utveckling Hälsingebygden/Leader Hälsingebygden 12 Marknadsföringsplan Marknads- och varumärkesstrategi (Handläggarna deltar kl ) 14 Förlängning av avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd 15 Kostnadsökningar och äskanden Kommunstyrelsen (Utskick torsdag) 16 Årsredovisning Aefab 2014 Direktiv till stämmoombud (underlag kommer senare) 17 Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2014 Direktiv till stämmoombud (underlag kommer senare) 18 Årsredovisning OKAB 2014 Direktiv till stämmoombud (underlag kommer senare) 19 Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2014 Direktiv till stämmoombud (kommer senare) 20 Årsredovisning BORAB 2014 Direktiv till stämmoombud (kommer senare)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen 21 Redovisning av delegeringsbeslut 22 Meddelanden

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott KsAu 2 Dnr 2014/383 Kulturföreningsbidrag 2015 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beviljar bidrag enligt följande: Sökande förening Alfta Sockens Hembygdsförening Alfta Spelmanslag Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening Dala Hälsinglands Järnväg Edsbyns Filmförening Föreningen Konstrundan Hälsinglands Kulturscen Jussi Björling Sällskapet Körsällskapet Tonflödet Långbofjärdens byalag Migranternas Vänner Ovanåkers Hembygdsförening Skräddrabo Bygdeförening Svabensverks Bygdeförening Södra Hälsinglands Orkesterförening Voxna Hembygdsförening Voxnadalens Teaterförening Bidrag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bidragen ska tas ur konto A 4531, B 1510, C 315, D 454, H 1. Ärendet Totalt 18 föreningar har lämnat in ansökningar om kulturföreningsbidrag Sammantaget överstiger ansökta bidrag ramen för budget med kr beaktat två summor gällande delar som ej är bidragsgrundande. I budget finns kronor att fördela för innevarande år. forts Skickas till För handläggning: Kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 2 forts Syftet med bidraget är att skapa förutsättning för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Bidrag ges endast till verksamhet. Verksamhet med uttalad barn- och ungdomsinriktning prioriteras. Bidraget söks en gång per år och ska vara Kulturavdeningen tillhanda senast 31 december. Till handlingar ska finnas verksamhetsberättelse för föregående år, verksamhetsplan för sökt år, ekonomisk redogörelse samt för nya föreningar, drogpolicy. Ansvarig tjänsteman håller, förutom sedvanlig beredning av varje ärende, en öppen dialog med föreningarna löpande under året. Utifrån ovan nämnda och syftet i antagna bidragsnormer, antagna i Kf har nämnden att fördela: Sökande förening Alfta Sockens Hembygdsförening Sökt bidrag kr varav kr till verksamhet, kr till åtgärder på byggnader Motivering Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. Man har i år igen sökt en större summa pengar för renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för Alfta Spelmanslag kr Barn- och ungdomsverksamhet Bollnäs-Voxnadalens Inget belopp Hemslöjdsförening angivet Viss barn- och ungdomsverksamhet i samband med höst- och sportlov. Dala Hälsinglands Järnväg kr Bevakar kommunens intresse i frågan kring dala/hälsinglands järnväg. Edsbyns Filmförening kr Föreningen arrangerar, förutom sedvanliga filmföreställningar av icke kommersiellt gångbar film, även regelbundna barn- och ungdomsföreställningar. Föreningen Konstrundan kr Arrangerar under sommartid Konstrundan under en helg då lokala konstnärer håller sina ateljéer öppna för allmänheten. Ett arrangemang som lockar tillresande publik. I år firar man 10 år och satsar på barnverksamhet under flera helger och samverkan med Stora Hälsingegårdars stafett och Alfta Bike Park. Gemensam annonskampanj på x-tågen t.ex. Hälsinglands Kulturscen kr Uttalad barn- och ungdomsverksamhet. Förslag till beslut kr kr kr kr kr kr kr

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) Jussi Björling Sällskapet kr Årligt återkommande kr operakonsert i Voxna kyrka. Kommunen får 4 representationsplatser till konserten. Körsällskapet Tonflödet kr Traditionell körverksamhet kr Långbofjärdens byalag kr Arrangemanget Sågens Dag. Förstudie med Leaderstöd om sågens framtid har gjorts kr Migranternas Vänner Ovanåkers Hembygdsförening Inget belopp angivet Sprider och förvaltar det kulturhistoriska arvet kring migrationen kr Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar kr kr Skräddrabo bygdegårdsförening/finn skogsmuseet kr Bygdegårdsförening som ansvarar för Finnskogsmuseet som återinvigs sommaren Man arrangerar även kulturprogram Stora Hälsingegårdars Väg kr Paraplyorganisation för aktörer utefter regionens enda kulturskyltade väg. Svabensverks Bygdeförening kr Bygdeförening som satsar på teater och konst. Man har för avsikt att hela bidraget ska gå till barn- och ungdomssatsningar. Södra Hälsinglands Orkesterförening kr Uttalad ungdomsverksamhet. Genomför flera konserter där ungdomar får chansen till spelrutin i orkestersituation. Brett samarbete med den kommunala musikskolan kr kr kr kr Voxna Hembygdsförening kr varav okänd del rör driftoch renovering av fastigheter. Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. I årets sökta summa ingår en oredovisad del som avser renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för kr Voxnadalens Teaterförening kr Arrangerade under föreställningar, två teaterresor samt deltog som samarbetspartners i flera andra arrangemang kr

6 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Ks Dnr Kulturföreningsbidrag 2015 Ansvarig tjänsteman: Carina Isaksson, Kulturchef Totalt 18 föreningar har lämnat in ansökningar om kulturföreningsbidrag Sammantaget överstiger ansökta bidrag ramen för budget med kr beaktat två summor gällande delar som ej är bidragsgrundande. I budget finns kronor att fördela för innevarande år. Syftet med bidraget är att skapa förutsättning för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Bidrag ges endast till verksamhet. Verksamhet med uttalad barn- och ungdomsinriktning prioriteras. Bidraget söks en gång per år och ska vara Kulturavdeningen tillhanda senast 31 december. Till handlingar ska finnas verksamhetsberättelse för föregående år, verksamhetsplan för sökt år, ekonomisk redogörelse samt för nya föreningar, drogpolicy. Ansvarig tjänsteman håller, förutom sedvanlig beredning av varje ärende, en öppen dialog med föreningarna löpande under året. Utifrån ovan nämnda och syftet i antagna bidragsnormer, antagna i Kf har nämnden att fördela: Sökande förening Sökt bidrag 2015 Motivering Förslag till beslut: 2015-??-?? Alfta Sockens Hembygdsförening kr varav kr till verksamhet, kr till åtgärder på byggnader Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. Man har i år igen sökt en större summa pengar för renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för kr Alfta Spelmanslag kr Barn- och ungdomsverksamhet kr Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening Inget belopp angivet Viss barn- och ungdomsverksamhet i samband med höst- och sportlov kr Dala Hälsinglands Järnväg kr Bevakar kommunens intresse i frågan kring dala/hälsinglands järnväg kr

7 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Edsbyns Filmförening kr Föreningen arrangerar, förutom sedvanliga filmföreställningar av icke kommersiellt gångbar film, även regelbundna barn- och ungdomsföreställningar kr Föreningen Konstrundan kr Arrangerar under sommartid Konstrundan under en helg då lokala konstnärer håller sina ateljéer öppna för allmänheten. Ett arrangemang som lockar tillresande publik. I år firar man 10 år och satsar på barnverksamhet under flera helger och samverkan med Stora Hälsingegårdars stafett och Alfta Bike Park. Gemensam annonskampanj på x-tågen t.ex kr Hälsinglands Kulturscen kr Uttalad barn- och ungdomsverksamhet kr Jussi Björling Sällskapet kr Årligt återkommande operakonsert i Voxna kyrka. Kommunen får 4 representationsplatser till konserten kr Körsällskapet Tonflödet kr Traditionell körverksamhet kr Långbofjärdens byalag kr Arrangemanget Sågens Dag. Förstudie med Leaderstöd om sågens framtid har gjorts kr Migranternas Vänner Inget belopp angivet Sprider och förvaltar det kulturhistoriska arvet kring migrationen kr

8 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Ovanåkers Hembygdsförening kr Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar kr Skräddrabo bygdegårdsförening/finn skogsmuseet kr Bygdegårdsförening som ansvarar för Finnskogsmuseet som återinvigs sommaren Man arrangerar även kulturprogram kr Stora Hälsingegårdars Väg kr Paraplyorganisation för aktörer utefter regionens enda kulturskyltade väg kr Svabensverks Bygdeförening kr Bygdeförening som satsar på teater och konst. Man har för avsikt att hela bidraget ska gå till barn- och ungdomssatsningar kr Södra Hälsinglands Orkesterförening kr Uttalad ungdomsverksamhet. Genomför flera konserter där ungdomar får chansen till spelrutin i orkestersituation. Brett samarbete med den kommunala musikskolan kr Voxna Hembygdsförening kr varav okänd del rör driftoch renovering av fastigheter. Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. I årets sökta summa ingår en oredovisad del som avser renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för kr Voxnadalens Teaterförening kr Arrangerade under föreställningar, två teaterresor samt deltog som samarbetspartners i flera andra arrangemang kr FÖRSLAG TILL BESLUT Sökande förening Förslag till beslut: 2015-??-?? Alfta Sockens Hembygdsförening Alfta Spelmanslag kr kr

9 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening Dala Hälsinglands Järnväg Edsbyns Filmförening Föreningen Konstrundan Hälsinglands Kulturscen Jussi Björling Sällskapet Körsällskapet Tonflödet Långbofjärdens byalag Migranternas Vänner Ovanåkers Hembygdsförening Skräddrabo Bygdeförening Svabensverks Bygdeförening Södra Hälsinglands Orkesterförening Voxna Hembygdsförening kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Voxnadalens Teaterförening kr

10 TJÄNSTEMANNAYTTRANDE (5) Kulturavdelningen Bidragen ska tas ur konto A 4531, B 1510, C 315, D 454, H 1.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 3 Dnr 2015/67 Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag inkl. nya blanketter Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar de förenklade reglerna gällande kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangörsbidrag inkl. ny blanketter. Ärendet I Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun antagen av Kommunfullmäktige ingår B2 Bidrag till kulturföreningar, B3 Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arr samt C Bidrag till studieförbundens lokala organisationer. Dokumentet härrör från tiden då kultur och fritid låg under samma nämnd. Bidragen behöver lyftas ur det sammanhanget och ligga i ett eget beslut. Det gamla beslutet utmärks av ett ålderdomligt språk, otydlighet och samt kontrollregler som inte är nödvändiga. Kontrollregeln som tagits bort gäller att studieförbunden måste redovisa sina räkenskaper och redovisningshandlingar på det sätt som kommunen bestämer. Kulturavdelningen har av den anledningen omformulerat de tre bidragsreglerna till tre omskrivna bidragsregler samt tagit fram två nya blanketter. Beslutsunderlag Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag. Ansökan rekvisition kulturprogram Kommunalt bidrag studieförbund Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun Kf Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, Skickas till För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige För kännedom: Samtliga kulturföreningar i Ovanåkers kommun och samtliga studieförbund

12 TJÄNSTESKRIVELSE (1) KS Carina Isaksson, kulturchef Tfn 7061 Ks Dnr Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag inkl. nya blanketter. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar de förenklade reglerna gällande kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangörsbidrag inkl. ny blanketter. Sammanfattning av ärendet I Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun antagen av Kommunfullmäktige ingår B2 Bidrag till kulturföreningar, B3 Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arr samt C Bidrag till studieförbundens lokala organisationer. Dokumentet härrör från tiden då kultur och fritid låg under samma nämnd. Bidragen behöver lyftas ur det sammanhanget och ligga i ett eget beslut. Det gamla beslutet utmärks av ett ålderdomligt språk, otydlighet och samt kontrollregler som inte är nödvändiga. Kontrollregeln som tagits bort gäller att studieförbunden måste redovisa sina räkenskaper och redovisningshandlingar på det sätt som kommunen bestämer. Kulturavdelningen har av den anledningen omformulerat de tre bidragsreglerna till tre omskrivna bidragsregler samt tagit fram två nya blanketter. Beslutsunderlag Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag. Ansökan rekvisition kulturprogram Kommunalt bidrag studieförbund Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun Kf Beslutet ska skickas till Samtliga kulturföreningar i Ovanåkers kommun Samtliga studieförbund

13 Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag. Antaget/Antagna av instans (t.ex. kommunfullmäktige) den (datum). Ev ändrat den (datum).

14 Skriv en kort förklaring vad (strategin, programmet, planen, policyn, riktlinjerna, reglerna) handlar om och till vilken nytta användaren har av detta dokument. Ex. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning för o.s.v. Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet och i förekommande fall på kommunens webbplats: Funktion (t.ex. kommunsekreteraren, kommunchef, informationschef). Aktualitetskontroll gjord: (Datum). 2 (5)

15 Kulturföreningsbidrag Syfte Kulturföreningsbidraget ska skapa förutsättningar för ett variationsrikt och tillgängligt kulturliv i Ovanåkers kommun. Inom ramen för budgeterade medel kan bidrag beviljas efter prövning i KS. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras. Ansökan Ansökan görs en gång per år och ska då innehålla: Senaste verksamhetsberättelse. Ekonomisk rapport med revisionsberättelse för föregående år. Verksamhetsplan för kommande år. Verksamhet riktad till barn och ungdomar ska framgå tydligt och redovisas för sig. Aktuell drogpolicy. Övriga upplysningar som föreningen vill meddela. Ansökan lämnas in till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast 31 december. 3 (5)

16 Tillfälligt arrangemangsbidrag Syfte Tillfälligt arrangemangsbidrag ska ge ekonomiska möjligheter åt föreningar, organisationer och andra grupper att genomföra enskilda kulturprogram i Ovanåkers kommun. Under året och inom ramen för budgeterade medel kan bidrag beviljas av kulturchef. Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras. Villkor Arrangemanget ska vara offentligt. I annonsering, program o. dyl. ska samverkan med Ovanåkers kommun tydligt framgå genom Ovanåkers kommuns logotype. Använd blanketten Ansökan/rekvisition tillfälligt arrangemangsbidrag. Fyll i blankettens första del där uppskattade kostnader och intäkter uppges och skickas in till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor innan arrangemangets genomförande. När beslut tagits skickas blanketten åter till sökande. Efter kulturchefs beviljande och arrangemangets genomförande gör arrangören en redovisning av kostnader och intäkter på blankettens andra del. Den skickas tillbaka till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor efter arrangemangets genomförande. Därefter betalas bidraget ut. Aktuell drogpolicy ska bifogas. Ansökan lämnas in till Kommunstyrelsekontoret/Kulturavdelningen senast fyra veckor innan arrangemangets genomförande. 4 (5)

17 Studieförbundsbidrag Syfte Kommunens studieförbundsbidrag ska genom studieförbunden skapa förutsättningar för folkbildningsverksamhet i Ovanåkers kommun. Allmänna bestämmelser Kommunalt bidrag beviljas till studieförbund som erhåller statligt bidrag via Folkbildningsrådet för studietimmar genomförda i Ovanåkers kommun. Bidraget utgår per kalenderår. Underlag för beräkning av bidrag är studieförbundens slutredovisning för senast avslutat redovisningsår. Kommunens anslag för bidrag till studieförbunden fastställs av kommunfullmäktige. Beräkningsgrund Beräkningsgrund för bidrag utgörs av utbetalda statliga bidrag per antal studietimmar under senast genomförda verksamhetsår. Ansökan Ansökan om bidrag kan göras en gång per år, senast 15 maj och på avsedd blankett. Till ansökan ska följande bifogas: ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan för pågående verksamhetsår. Handlingarna ska vara utformade så att verksamheten i Ovanåkers kommun klart kan utskiljas. Av redovisningen ska det tydligt framgå vilken summa studieförbundet har fått från staten för studietimmar utförda i Ovanåkers kommun. 5 (5)

18 ANSÖKAN/REKVISITION Organisation/förening Postgiro/bankgiro (måste fyllas i) Kontaktperson Adress, postadress E-post Telefonnummer Arrangemang Tid och plats Medarrangör Uppskattade kostnader Uppskattade intäkter Arvoden Inträdesavgift Resor, traktamenten Statsbidrag Lokalhyror Bidrag medarrangör Marknadsföring Övriga kostnader precisera) Summa Övriga intäkter Summa Ort, datum Underskrift, namnförtydligande Kostnader Intäkter Arvoden Inträdesavgift Resor, traktamenten Statsbidrag Lokalhyror Bidrag medarrangör Marknadsföring Övriga intäkter Övriga kostnader (precisera) Summa Summa Ort, datum Underskrift, namnförtydligande Skickas till Ovanåkers kommun, kommunstyrelsen, kulturavdelningen, Edsbyn Ansökan/rekvisition kulturprogram Utdelningsadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb Edsbyn Långgatan

19 Kommunalt bidrag studieförbund Studieförbund Adress, postadress Kommun Redovisat verksamhetsår Uppgiftslämnare: namn, tfn Postgiro/bankgiro måste fyllas i Antal statsbidragsberättigade studietimmar Kommunens noteringar Obligatoriska bilagor Studieförbundens gemensamma bokslutsblanketter (balans- och resultaträkning) Verksamhetsberättelse med revisionsberättelse Ort, datum. Ordförande, namnförtydligande Uppgiftslämnare, namnförtydligande Skickas till Ovanåkers kommun, kommunstyrelsen, kulturavdelningen, Edsbyn. Kommunalt bidrag- studieförbund Utdelningsadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb Edsbyn Långgatan

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 5 Dnr 2015/61 Social samordnare - socialchefsnätverket Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att teckna avtal om social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering, 45 tkr, sker via kommunstyrelsens anslag för växkraft under 2015 och regleras från och med 2016 och framåt via utökning av kommunstyrelsens ram. Ärendet Under 2014 har den verksamhet som bedrevs inom Regionförbundet Gävleborg förts över i olika former till den nya Region Gävleborg, dvs. Gävleborgs läns landsting. Den mellankommunala samverkan som var upparbetad och koordinerades av den tidigare Region Gävleborg ingick inte i denna övergång. Finansieringen av den tidigare Region Gävleborg skedde via en avgift från kommunerna. Denna avgift har nu upphört och den överförda verksamheten ovan finansieras idag via landstingsskatten. Behovet av mellankommunal samverkan kvarstår, såväl tidigare upparbetad som tillkommande. Att notera här att mellankommunal samverkan generellt omfattar primärkommunala frågor eller frågor där Gävleborgs läns landsting kan uppträda som part gentemot kommunen/kommunerna. En väletablerad och fungerande samverkan utgörs av det socialchefsnätverk som samordnats av den tidigare Region Gävleborg. Behovet av detta kvarstår och har under hösten vintern konkretisertas via ett uppdrag från kommuncheferna i länet som nu avrapporterats och getts klartecken till. Uppdraget har bl. a inneburit att tjänsteinnehållet konkretiserats och förslag till avtal upprättats. Underlag återfinns i bilagorna. Ovanåkers kommun hade under 2014 en avgift till Region Gävleborg som uppgick till ca 675 tkr. I denna avgift ingick den mellankommunala samverkan. Ovanstående samverkan och ytterligare samverkan kommer att behöva finansieras inom den tidigare kostnadsramen. Ovanåkers kommun tog i samband med budgetbeslutet för 2015 bort budgetposten men utökade anslaget för Växkraft med 500 tkr varför det är finansieringsmöjligheten återfinns. forts Skickas till För handläggning: Kommunstyrelsen För kännedom: Socialchef Anette Forsblom och Ekonomiavdelningen

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) KsAu 5 forts De framtida kostnaderna för mellankommunal samverkan kan med fördel samlas under kommunstyrelsen för att vi ska ha en samlad bild av såväl omfattning som kostnad. Beslutsunderlag Uppdrag Social samordnare, Rapport ang. arbetet med Social samordnare för länets 10 kommuner, Förslag till Avtal om gemensam Social samordnare Förslag till budget för Social samordnare Tjänsteskrivelse Christer Engström,

22 TJÄNSTESKRIVELSE (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn Ks Dnr Social samordnare - socialchefsnätverket Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att teckna avtal om social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering, 45 tkr, sker via kommunstyrelsens anslag för växkraft under 2015 och regleras från och med 2016 och framåt via utökning av kommunstyrelsens ram. Ärendet Under 2014 har den verksamhet som bedrevs inom Regionförbundet Gävleborg förts över i olika former till den nya Region Gävleborg, dvs. Gävleborgs läns landsting. Den mellankommunala samverkan som var upparbetad och koordinerades av den tidigare Region Gävleborg ingick inte i denna övergång. Finansieringen av den tidigare Region Gävleborg skedde via en avgift från kommunerna. Denna avgift har nu upphört och den överförda verksamheten ovan finansieras idag via landstingsskatten. Behovet av mellankommunal samverkan kvarstår, såväl tidigare upparbetad som tillkommande. Att notera här att mellankommunal samverkan generellt omfattar primärkommunala frågor eller frågor där Gävleborgs läns landsting kan uppträda som part gentemot kommunen/kommunerna. En väletablerad och fungerande samverkan utgörs av det socialchefsnätverk som samordnats av den tidigare Region Gävleborg. Behovet av detta kvarstår och har under hösten vintern konkretisertas via ett uppdrag från kommuncheferna i länet som nu avrapporterats och getts klartecken till. Uppdraget har bl. a inneburit att tjänsteinnehållet konkretiserats och förslag till avtal upprättats. Underlag återfinns i bilagorna. Ovanåkers kommun hade under 2014 en avgift till Region Gävleborg som uppgick till ca 675 tkr. I denna avgift ingick den mellankommunala samverkan. Ovanstående samverkan och ytterligare samverkan kommer att behöva finansieras inom den tidigare kostnadsramen. Ovanåkers kommun tog i samband med budgetbeslutet för 2015 bort budgetposten men utökade

23 TJÄNSTESKRIVELSE (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn anslaget för Växkraft med 500 tkr varför det är finansieringsmöjligheten återfinns. De framtida kostnaderna för mellankommunal samverkan kan med fördel samlas under kommunstyrelsen för att vi ska ha en samlad bild av såväl omfattning som kostnad. Beslutsunderlag Uppdrag Social samordnare, Rapport ang. arbetet med Social samordnare för länets 10 kommuner, Förslag till Avtal om gemensam Social samordnare Förslag till budget för Social samordnare Beslutet ska skickas till Socialchef Anette Forsblom Ekonomiavdelningen

24 BILAGA TILL 20xx- 1 (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn Social samordnare Vid flera tillfällen under denna höst har vi haft möten och skriftväxling kring behovet av och organisationen kring en vad vi nu kallar Social samordnare. En sammanfattande bedömning är att det stora flertalet av kommunchefer/kommundirektörer delar socialchefernas uppfattning om behovet men meningarna är mer delade kring hur den organisatoriska lösningen ska utformas. Den senaste tiden har vi dock kommit fram till en inriktning som innebär att de tio kommunerna tar ansvar utan regionalt inblandning och att vi så för frågan framåt. Nedanstående uppdragsformulering har godkänts av samtliga kommunchefer/kommundirektörer frånsett tillägget att reglering behöver ske kring hur samarbetet avslutas om en eller flera kommuner önskar dra sig ur. För det vidare arbetet uppdras till socialcheferna lämna förslag till följande: Definiera titulatur och innehåll i tjänsten/uppdragets innehåll vars omfattning för närvarande inte ska omfatta mer än 1,0 tjänst. Placering, dvs. vilken av de 10 kommunerna ska vara anställningsmyndighet. Här bör beaktas att personen ska kunna finnas i ett organisatoriskt sammanhang. Finansiering/fördelningsnyckel. Varje kommun ansvarar sedan för att resurser för finansiering finns tillgängliga. Samverkansavtal mellan de 10 kommunerna avseende arbetsformer. Tjänsten ska rekryteras vilket innebär att en kravprofil för denna ska tas fram. Dess roll i förhållande till socialchefsnätverket ska preciseras.

25 BILAGA TILL 20xx- 2 (2) Kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström, kommunchef Tfn Uppföljning av valt sätt att organisera ska kunna göras. De parametrar som ska värderas ska tas fram. Formerna för och ekonomisk reglering kring förhållandet att andra kommuner ska kunna ansluta. Formerna för avslutning av samarbetet. Förslaget ska redovisas och godkännas för/av den samlade kommunchefsgruppen. Då det ligger i socialchefernas intresse att uppdraget genomförs sätts inte någon tidsgräns för uppdragetsgenomförande.

26 F Ö R S L AG Hälsinglands kommunchefer Sid 1 (3) Dnr Rapport ang arbetet med Social Samordnare för länets 10 kommuner. Bakgrund Under 2013 och 2014 har det förts en dialog kring behovet av att länets kommuner gemensam borde / kunde anställa en gemensam Samordnare för sociala frågor. Detta som ett led i att kommunerna även fortsättningsvis (efter att Regionförbundet Gävleborg upphört) kan ha ett nära samarbete och fortsätta utveckla detta samarbete inom socialtjänstens område. Samarbetet avser främst de områden som berör frågor mellan kommunerna respektive kommunerna och den nationella nivån. Kommuncheferna gav följande uppdrag till socialcheferna: 1. Definiera titulatur och innehåll i tjänsten/uppdragets innehåll vars omfattning för närvarande inte ska omfatta mer än 1,0 tjänst. 2. Placering, dvs. vilken av de 10 kommunerna ska vara anställningsmyndighet. Här bör beaktas att personen ska kunna finnas i ett organisatoriskt sammanhang. 3. Finansiering/fördelningsnyckel. Varje kommun ansvarar sedan för att resurser för finansiering finns tillgängliga. 4. Samverkansavtal mellan de 10 kommunerna avseende arbetsformer. 5. Tjänsten ska rekryteras vilket innebär att en kravprofil för denna ska tas fram. Dess roll i förhållande till socialchefsnätverket ska preciseras. 6. Uppföljning av valt sätt att organisera ska kunna göras. De parametrar som ska värderas ska tas fram. 7. Formerna för och ekonomisk reglering kring förhållandet att andra kommuner ska kunna ansluta. 8. Formerna för avslutning av samarbetet. S O C I A L T J Ä N S T G Ä V L E Förvaltningsledning, Box 803, Gävle Besöksadress Skomakargatan 6 Tfn (vx) Fax

27 Sid 2 (3) Förslaget skulle redovisas och godkännas för/av kommunchefsgruppen i Hälsingland innan genomförande. Hälsinglands kommunchefer beslutade att ett sådant mellankommunalt samarbete skulle ske. Senare anslöt även Gästriklands kommunchefer till samma beslut. Rapport Nedan följer socialchefernas förslag till de 7 uppdrag som gavs av Hälsinglands kommunchefer. 1. Socialcheferna anser att befattning kan heta Samordnare av sociala välfärdsfrågor, men i annonsering kommer att anges att vi söker en Strategisk samordnare för sociala välfärdsfrågor. Detta för att rätt målgrupp skall lockas av annonsen. Ssgr 1,0. Arbetsuppgifterna är i huvudsak följande: * Samordning och bevakning av de sociala välfärdsfrågorna. * Deltagande i vissa länsövergripande styrgrupper och arbetsgrupper (på uppdrag av socialcheferna). * Samordna och bevaka stimulansmedel och prestationsbaserade ersättningar riktade till enbart kommunerna. * Omvärldsbevaka och ha kontakt med andra regioner och nationella myndigheter inom kommunala ansvarsområdet, t.ex. SKL, Socialstyrelsen/IVO, Departement, Högskolor m.fl. * Initiera och stödja utvecklingsarbete och utvecklande insatser utifrån omvärldsbevakning och nationella initiativ. * Hantering av övriga gemensamma utvecklingsfrågor. * Uppföljning av huvudmannaskapsförändringar från ett kommunperspektiv. * Samordna kommunernas behov av kompetensutveckling inom socialtjänstens område. * Stöd, ärendeberedning, sekreterarskap vid länets socialchefsmöten. 2. Samtliga socialchefer i länet är eniga i att en placering i Gävle är mest lämpad för denna tjänst. Förslaget är att anställande myndighet ska vara Socialtjänst Gävle, direkt underställd förvaltningschefen. Tanken är också att den sociala samordnaren skall kunna samlokaliseras med FoU Välfärd för att även fortsättningsvis ge goda förutsättningar för ett nära samarbete med FoU-resursen och deras arbete med att stödja utvecklingen av kommunernas socialtjänst. 3. Fördelning av kostnader för tjänsten, lön, lokalhyror och övriga kostnader föreslås fördelas utifrån befolkningsunderlag i länet, där respek-

2011-11-10 2015-03-03 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 3 mars, 2015, kl. 08.30 12.10, Ajournering 10.00 10.

2011-11-10 2015-03-03 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 3 mars, 2015, kl. 08.30 12.10, Ajournering 10.00 10. 2011-11-10 2015-03-03 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 3 mars, 2015, kl. 08.30 12.10, Ajournering 10.00 10.35 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-10

Kommunstyrelsen 2015-02-10 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 Godkännande av dagordning 2 Allmänhetens frågestund 3 Rapporter 4 Information från Polisen 5 Samråd angående nybyggnation 6 Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2014

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Förbundsordning Inköp Gävleborg

Förbundsordning Inköp Gävleborg Sid 1 (6) Förbundsordning Inköp Gävleborg Förbundsordning Inköp Gävleborg Beslutad av KF 2007-03-05 32 (06KS400) 1 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun,

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Översyn av PA-funktionerna i Hälsingland. 7. Rapport om Traineeprogrammet. 9. Information och övriga ärenden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Översyn av PA-funktionerna i Hälsingland. 7. Rapport om Traineeprogrammet. 9. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 21 februari 2013 kl. 11:00. 1. Val av justerare. 2.

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet 2014-05-27 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.00 14.45 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Mona Persson, personalchef Kristoffer Baas, kommunsekreterare Bosse Wallbäck, Gävle-Dala företagshälsa 9

Mona Persson, personalchef Kristoffer Baas, kommunsekreterare Bosse Wallbäck, Gävle-Dala företagshälsa 9 2013-09-17 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 17 september 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Tjänstgörandeersättare Marlene

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE 2013-01-09 SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet Stockholms inköpscentral 1. Avtalets parter SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798) Hornsgatan 15 117 99 Stockholm Nacka

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer