GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014

2 Årsredovisning 2014 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Annelie Kedbrant, Malin Eriksson, Håkan Jönsson Grafik: Marknadskommunikation Gävle Energi Tryck: Tierps Tryckeri AB 2 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ägarstruktur 4 Förord 5 Händelser från VD har ordet 8 Hållbarhet på Elnät 9 Prisdialog med fjärrvärmekunder 10 Framåt för fjärrkyla i Gävle 11 Energitjänster tar sikte på år Effektiviserade processer på Elhandel 14 Nyrenoverade dammar ökar säkerheten 15 Miljö och hållbarhet och Miljöpolicy 16 GavleNet en del av bredbandsstrategin 18 Nya webbplatser med fokus på besökaren 19 Ekogas bygger för framtidens behov 20 Nya och fortsatta projekt för Bionär 21 Elnätsbranschens egen olympiad blev succé i Gävle 22 Förvaltningsberättelse 24 Resultaträkning 30 Balansräkning 31 Eget kapital och skulder 32 Kassaflödesanalys 33 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 34 Revisionsberättelse 54 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

4 31 DECEMBER 2014 Gävle kommun Gävle Stadshus AB Gävle Energi AB Håkan Jönsson, VD Gävle Energisystem AB Anton Holton, VD Gävle Kraftvärme AB Inger Lindbäck, VD Bionär Närvärme AB Roger Belin, VD 95 % Gävle Energi AB 5 % Söderhamn NÄRA AB 100 % Gävle Energi AB 59 % Gävle Energi AB 24 % Ockelbo kommun 17 % Älvkarleby kommun Intressebolag Samkraft AB Mikael Johansson, VD Gästrike Ekogas AB Håkan Jönsson, VD Norrsken AB Björn Jonsson, VD Bomhus Energi AB Conny Malmkvist, VD 25 % Gävle Energi AB 18 st Övriga delägare 49 % Gävle Energi AB 51 % Gästrike Återvinnare 10,4 % Gävle Energi AB 20 st Övriga delägare 50 % Gävle Energi AB 50 % BillerudKorsnäs 4 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

5 MEDARBETARSKAP OCH FRAMGÅNG Ännu ett år har passerat i framgångens tecken. I årets årsredovisning blickar vi tillbaka på några av våra succéinsatser under Hur är det möjligt att lyckas år efter år? Svaret finns hos våra stolta och kompetenta medarbetare. Innanför väggarna på Gävle Energi råder ett positivt arbetsklimat där över 95 procent är stolta över sin arbetsplats. Detta i kombination med ett stort förtroende hos våra ägare tillåter oss att fortsätta utvecklas framgångsrikt och bidra till en positiv energi och drivkraft i Gävle. Vårt fokus ligger på nöjda kunder och ett hållbart samhälle. Det är genom våra goda insatser vi får vår bekräftelse från våra kunder och uppdragsgivare. Och varje insats räknas, allt från hållbarhetsprofiler på stora anläggningar, utbyggnation av större produktionsanläggningar till den enskilde villaägarens fiberanslutning. liggör aktiviteter för ett hållbart samhälle och vi deltar aktivt i positiva sammanhang som gör Gävle attraktiv för de som lever och verkar i vår stad. Kanske är det tack vare vår långa historia som vi också på ett naturligt och självklart sätt tar ett långsiktigt och miljöriktigt ansvar för stadens infrastruktur inom vårt verksamhetsområde. Vi vill fortsätta ligga i framkant och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Det är en härlig känsla att få vara med att utveckla staden där man bor tillsammans med alla stolta medarbetare! Malin Eriksson, marknadschef Vi hjälper företag med energieffektiviseringar, vi möj- ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

6 UTV EC K L I N GEN AV DE T NYA A F FÄ R S S YS TE ME T BF U S HÄNDELSER FRÅN 2014 Vi sa tt och å e punkt f rets g ör o med en ge da result at men arbet s am m ar ed Ener dag som gikic vi ka ken. llade dv huvu ation a är byggn H ll. ti 4 h 1 c 0 -o e2 En om startad ingar. t Fören kontore järrvärmeledn f s ed er förb På innergå rden förber eds för en på utsidan korridor av en befin tlig byggn ad. Utbytesprojektet med Buffalo City i Sydafrika fortsätter. År 2014 besökte medarbetare från bland annat elnät och energitjänster vänstaden. Praktikprog rammet Tekn iksprånget erbj uder blivande högskolestude nter att testa ingenjörsyrk et innan de väljer utbild ning. och re Albin prånga ånader att s ik n ek örsta T under fyra m Våra f de a testa ir m rer. a S ingenjö m o s a jobb Teater. Här en på Gävle e. Energikick rt samhäll ba ll ar vi om hå workshopp t med tesprojekte kus för utby ing och sn ly Fjolårets fo be tu ga ty ligger på n. te Buffalo Ci t i elnä a effektbris att motverk d- vu klart hu jorde vi maren g ärrkyla. om s l il T r fj snätet fö ledning Fjärrkylaby gge utanfö r Förvaltnin huset i cen gstrala Gävle. jobbar med fjärrmedarbetarna som siga arbetskläder. tju a värme fick ny 6 es Den gränsen nådd unika avtal. firade med smarriga vi och der un GavleNet-tårtor. ÅR S R ED O VI S NI NG G ÄVL E E NE R G I Brynäs IF tog emot ett stort gäng av Gävle Energis kvinnliga medarbetare som fick prova på att lira hockey i full utrustning. Succé!

7 UTV E C KL IN G E N AV D E T N YA AF FÄRSSY STE M E T BFU S Vi v ar bran värdar fö sc kom hens st r elnätsör m Meto ande m sta återäs d Läs - och ma sa EBR mer s på si kindag ar. dan 22. pp under ställde u Energiare le svärdar äv n G io a at a st Mång r vi glad ha rätt. är n H ar. sök a mässan uidade be bravur g som med Mats Andersson från Sve nsk Energi och vår egen Nils Westlin g projektledde arbetet med mässan. ordnade ommun Gävle k jögala. M rsta il ilgävles fö goda m v a bestod g, in Kvällen n ll å h l, under jöexempe jältar. h miljöh politik oc vår energick, chef för Inger Lindbä på scen om es intervjuad produktion,. gi er Bomhus En Söders Källa var första företaget att få vårt intyg som visar att man endast använder 100 % förnybar el. ille- på H ne med jättetur n i r a Vi v n. En för bar fe l träf i fotbol l 8. il n i r g rna 5 t a r d l å h vara med oc ga som ville rna ko as fl en Det var mån tt Va fina priser. tävla och få n. smör i solske gick åt som Förutom tävlingar visade Vår energipedagog Samuel spännande experiment. Under en stor del av fjolåret rullade reklamfil mer för både Gävle Energi och GavleNet på TV. st! Våra en främ Säkerhet jorde den sista er g r elteknik ning fö n utbild delen i si letta motorsågsomp att få k t. or k ör k Vår GIS -ingenjö r Åsa W spelade esterber en centr g al för Gäv le Energ roll i reklamfi lmen i. e g på att d iker inty en när ra eltekn og vå sk i ar h ja u N an rö ingar. ert sätt k nätsledn på ett säk träd på el it ll fa det har n av inspelninge en lisserna till lm ku fi m om la ak B. Rek gi-reklamen i Gävle. n Gävle Ener le äl st a g på olik utspelar si Reklam en för G avlenet värld a vis v möjlig heter som ade på den fiber er bjuder. bredban d via ÅRSRE D O V ISN IN G G ÄV L E E N E RG I

8 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Ett energibolags ekonomiska resultat är väderberoende. Det får varken vara för varmt, kallt, vått eller torrt. Vädrets makter påverkar nämligen vår energiproduktion och verksamhet på ett avgörande sätt. Följderna av en väldigt kall vinter kan till exempel bli att vi måste använda dyra bränslen och extra produktionsanläggningar var inte ett bra år för energibolag i allmänhet. Det var alldeles för varmt och alldeles för torrt men för Gävle Energi var det ett rekordår! Det finns många förklaringar till den positiva utvecklingen. Jag vill nu ta tillfället i akt att berätta om ett antal områden som är särskilt värda att framhålla. Kunder Vi har nöjda kunder som blir än mer nöjda över tid, vilket visar sig i de kundundersökningar vi genomför löpande. Det återspeglas också i att vi ökar antalet kundavtal. Medarbetare Gävle Energis nästan 200 medarbetares engagemang och vilja till utveckling är en nyckelfaktor för att bibehålla och få Gävle Energis positiva utveckling att växa ännu mer. företaget. Vi växlade även ut konsulter mot egen kompetens inom nyckelområden. Genom att intressera barn och ungdomar för energifrågor i en tidig ålder, tar vi ett ansvar för branschens framtida rekryteringsbehov. Utöver det har vi även ett långsiktigt samarbete med Högskolan i Gävle. Inom programmet Energisystemingenjör co-op gör fyra studenter vardera 10 veckor arbetspraktik per läsår. Hållbart samhälle Genom att aktivt jobba mot skolor, förvaltningar och företag i form av utbildningar inom energi och miljö, bidrar vi till ett hållbart samhälle. Under fjolåret genomfördes drygt 70 sådana utbildningstillfällen. Samarbetet med BillerudKorsnäs inom ramen för Bomhus Energi har möjliggjort effektiv energiförsörjning för både BillerudKorsnäs och Gävle Energi. Den effektiva energiförsörjningen bidrar till både ekonomisk utveckling och miljövinster för samhället års miljövärden visade på hela 99,7 procent förnybar energi inom fjärrvärmen vilket innebär att vi ligger i toppklass i Sverige. Håkan Jönsson, VD Under 2014 ökade vi antalet anställda något för att möta kommande pensionsavgångar och säkra kompetensen i 8 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

9 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS HÅLLBARHET PÅ ELNÄT Vårt elnätsområde är fortsatt mycket starkt. Nätet består av cirka kilometer kabelnät som likt tidigare år har levererat trygg och stabil el till våra abonnenter med väldigt få avbrott och korta avbrottstider. För att höja kvaliteten ytterligare och göra elnätet hållbart även i framtiden arbetade affärsområdet extra framtidsfokuserat Elnät är ett affärsområde som styrs av mängder av regelverk som förändras över tid och ställer oss inför nya utmaningar. Dessutom har vi en utmaning i att flera av våra medarbetare kommer att gå i pension de närmaste åren. För att möta dessa behov har affärsområdet jobbat framtidsfokuserat och för hållbarhet under fjolåret. Arbetets fokus har utöver fortsatt vädersäkring av elnätet legat på två förbättringsområden: nya, smartare IT-system och en moderniserad driftcentral. Smarta IT-system som pratar med varandra När det är dags att nyanställa är det extra viktigt att vi har IT-system som är överskådliga, begripliga och enkla att sätta sig in och arbeta i. Därför gjorde vi under fjolåret en kravspecifikation för upphandling av ett nytt nätinformationssystem. Det nya systemet kommer att vara byggt för framtiden och hålla reda på hela elnätet. Ett annat system som kommer att modernisera vår verksamhet är ett nytt SCADA-system som vi upphandlade under fjolåret. Systemet som används till att styra och övervaka elnätet kommer att tas i drift under våren 2015 och är bättre anpassat till storleken på vårt nät. Därmed blir det mer ekonomiskt att underhålla samt lättare att utveckla och arbeta med. Ny driftcentral anpassad efter våra behov Under 2014 påbörjade vi om- och tillbyggnationen av vårt huvudkontor Fören. I projektet ingår en ny driftcentral där våra drifttekniker får de bästa förutsättningarna för att sköta elnätet. Idag görs många arbetsuppgifter manuellt med papper och penna på kartor och tavlor som i framtiden istället kommer att finnas i våra nya smarta IT-system. I den nya driftcentralen kommer det dessutom finnas möjlighet att växa. Om vårt elnätsområde blir större kommer vi att kunna möta det behovet tack vare en tilltagen storlek på driftcentralen. Dessutom kommer våra drifttekniker att få en bättre arbetsmiljö genom moderna arbetsplatser och avskilda pausutrymmen. Alla dessa åtgärder kommer att leda till ett elnät och en arbetsmiljö som gör oss hållbara för en lång tid framöver, säger Thomas Tillman, chef för affärsområde Elnät. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

10 TRE NYFÖRVÄRV I BIONÄR FÖR REGIONAL SAMVERKAN OCH KONKURRENSKRAFT. PRISDIALOG MED FJÄRRVÄRMEKUNDER 2014 var ett händelserikt år för Affärsområde Fjärrvärme där kundvård, samverkan och miljö återigen stod i fokus. Vi blev medlemmar i Prisdialogen och nominerades till Årets Fjärrvärmeföretag. Dessutom nådde vi nya nivåer på våra miljövärden. År 2013 satsade vi stort på kundvård i form av Projekt Fjärrvärmeambassadörsskapet. Vi erbjöd samtliga företagskunder ett personligt besök och de allra flesta kunderna tackade ja. Träffarna var mycket uppskattade och under 2014 fortsatte vi vårt kundfokuserade arbete. Nya medlemmar i Prisdialogen Prisdialogen är ett branschsamarbete för att pröva prisändringar hos kunden. Genom samråd med kunderna stärks deras ställning när det gäller prissättning för fjärrvärme. Sedan februari förra året är vi medlemmar och medlemskapet prövas varje år. Förutsättningen för att få fortsätta som medlem är att vi tillsammans med våra kunder varje år för en prisdialog. Om vi uppfyller kraven på prisändringsmodellen från Prisdialogen samt kraven på en god genomförd dialog beviljas vi fortsatt medlemskap. På det sättet intygar vi för våra kunder att vi sätter våra priser på ett sjyst sätt. Nominerade till Årets Fjärrvärmeföretag Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme utlyste under fjolåret för första gången en tävling där vinnaren utses till Årets Fjärrvärmeföretag. Vi valdes ut tillsammans med sju andra finalister. Det var ett jämnt lopp och den här gången nådde vi tyvärr inte hela vägen fram. Däremot fick vi några månader senare väldigt glädjande besked om våra miljövärden för Läs mer om detta på sidan ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

11 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS FRAMÅT FÖR FJÄRRKYLA I GÄVLE År 2014 tog vi ett stort kliv mot en rejäl miljöförbättring i Gävle då vi byggde färdigt stora delar av stamnätet för fjärrkyla. Med fjärrkyla blir mängder av enskilda, ofta energikrävande kylaggregat överflödiga. Med minskat buller, minskad användning av kemikalier och minskade fossila koldioxidutsläpp är fjärrkyla en stor vinst för miljön. Redan i slutet av 2013 började vi att förlägga en fjärrkylaledning i Gavleån som ett första steg mot ett färdigt stamledningsnät. Till sommaren 2014 blev å-ledningen klar och den ligger nu på Gavleåns botten och kommer förse Gävle med naturlig frikyla. Ungefär samtidigt blev vi färdiga med stora delar av stamnätet efter 16 veckors arbeten i centrala Gävle. på rätt plats genom borrhålet. På det här sättet kunde vi undvika att gräva stora schakt i gator och trottoarer. Gävleborna visade stort tålamod med våra arbeten som i förlängningen beräknas leda till en minskning av fossila koldioxidutsläpp med 75 procent. Fjärrkylan kommer i hög grad att bidra till målet i kommunens miljöstrategiska program att Gävle ska bli klimatneutralt till år 2050, säger Peter Rosenkvist, affärsområdeschef för fjärrvärme och fjärrkyla. I och med detta projekt har vi tagit ett stort första kliv mot en långsiktig investering för såväl miljön och framtida generationer som näringslivet och Gävle stads utveckling. Borrningsarbeten i Gävles stadskärna Under arbetet med stamnätet använde vi oss framför allt av en metod som kallas styrd borrning. Med styrd borrning borrar man under markytan och drar ledningarna ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

12 ENERGITJÄNSTER TAR SIKTE PÅ ÅR 2020 ENERGITJÄNSTER TAR SIKTE PÅ ÅR 2020 Från och med den 1 januari 2015 är Energitjänster ett eget affärsområde. En stor del av 2014 ägnades därför åt att ta fram Energitjänsters affärsplan som tar ut riktningen för hur vårt nyaste affärsområde ska arbeta de närmaste fem åren. Med affärsplanen har vi tagit de första stegen mot att leverera helhetstjänster till kunderna. Med det menar vi att vi tar ansvar för hela energikedjan från produktionen av kundernas värme, till ventilationsanläggningen, till att varmvattnet funkar ända till radiatorerna samt tappställena och vattenkranarna. Den senaste tiden har våra stora kunder allt mer börjat efterfråga ett helhetsåtagande. De vill ha någon som kan sköta hela energikedjan åt dem. För att tillmötesgå kundernas behov rekryterade vi i slutet av förra året därför en drifttekniker till Energitjänster. Driftteknikern kommer att arbeta med sträckan från fjärrvärmecentralen till den punkt där energin används t.ex. vattenkranen, elementet eller ventilationsaggregatet. Denna nya tjänst erbjuder alltså en helt ny nivå av service och komfort för våra kunder. Mål och visioner för Energitjänster 2020 Vi kommer hela tiden att utveckla tjänster för att bygga och stärka våra kundrelationer samt att uppnå verkliga kostnadsbesparingar och miljöförbättringar. För att nå målet jobbar vi långsiktigt för både effektivitet och funktion i kundernas anläggningar med tjänster som vi utvecklar utifrån vad kunderna efterfrågar. Målet är att Energitjänster ska fördubbla sin årsomsättning samt uppfylla Gävle Energis generella avkastningskrav år För att nå detta mål kommer fokus alltså att ligga på helhetsåtagande där kunden får och upplever en trygghet i sin leverans av hela energikedjan. Genom att arbeta på det här sättet bidrar vi till att nå målen i kommunens miljöstrategiska program. Vi stärker även Gävle Energis konkurrenskraft och det lokala näringslivet. Genom att erbjuda företag och verksamheter välmående, välunderhållna och driftsäkra lokaler ökar vi attraktionskraften för Gävle som stad och region. 12 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

13 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

14 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS EFFEKTIVISERADE PROCESSER PÅ ELHANDEL Vi jobbar ständigt med att effektivisera våra kundserviceprocesser för att göra all avtalshantering smidigare både för våra kunder och oss själva. Under 2014 avslutade vi det så kallade kundserviceprojektet, där vi gjorde en genomlysning och förbättrade flera arbetssätt för att bättra på servicen för våra elhandelskunder. Gävle med omnejd är en region med stor inflyttning och även flyttar inom regionen. Gävle Energisystem hanterar kunder för Gävle Energi, Söderhamn NÄRA och Hofors Elverk, därmed rör det sig om en relativt stor hantering. Det är många avtal som ska ändras, avslutas och nytecknas, vilket i praktiken innebär en hel del administration för vår kundservice. kundärenden skulle kunna hanteras snabbare och enklare bara genom att börja använda potentialen i våra IT-system och skapa rutiner för hur inkommande ärenden ska hanteras. Kort sagt anpassade och optimerade vi våra rutiner efter möjligheterna i våra system. Våra kunders val av elbolag gör skillnad för staden och regionen där de bor. Genom att vi nu har tydligare, snabbare och mer strukturerade processer får vi mer kvalitetstid i varje enskilt kundmöte och stärker vår relation och konkurrenskraft inför framtiden. Smidigare och snabbare för alla De konkreta åtgärderna som gjordes i projektet var att göra en grundlig genomgång av arbetssätt, processer och it-systemstöd. Det som upptäcktes var att flera 14 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

15 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS NYRENOVERADE DAMMAR ÖKAR SÄKERHETEN Under de senaste åren har vi renoverat flera av våra vattenkraftanläggningar. Den äldsta anläggningen byggdes 1929 medan den yngsta är från Samtliga anläggningar behöver tillsyn och underhåll för att fungera på bästa sätt och skapa bästa möjliga säkerhet och arbetsmiljö för våra medarbetare. Sommaren 2013 bytte vi dammluckorna på Strömdalens kraftverk för bättre funktion och ökad säkerhet. Under fjolåret var det Mackmyras tur att renoveras. Den senaste större åtgärden gjordes år Därmed fanns det ett och annat att åtgärda. Efter några månaders arbete var ruttet trä och rostiga stålkonstruktioner utbytta mot en ny fjärrstyrd utskovsdamm med automatiserade dammluckor. vi kan sköta driften på bästa möjliga sätt, säger Inger Lindbäck, affärsområdeschef för Energiproduktion. Den nya dammen är dessutom säkrare och ett riktigt lyft vad gäller arbetsmiljö. Den tidigare konstruktionen styrdes helt manuellt och innebar en hel del tunga lyft men nu styrs alltså dammen i Mackmyra enkelt via några knapptryckningar från driftcentralen på huvudkontoret Fören på Näringen. Nu har vi en ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö. Tack vare fjärrstyrningen kan vi dessutom snabbt styra och ändra inställningarna till dammen. På det sättet sparar vi både restid och utsläpp från resor samtidigt som ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

16 MILJÖ OCH HÅLLBARHET Miljö- och hållbarhetsarbete är en naturlig del av vår vardag. Det genomsyrar precis allting vi gör. Genom specifika projekt och aktiviteter höjer vi vår egen kompetens, berättar om vårt arbete utåt och håller externa utbildningar för till exempel skolbarn, andra bolag och förvaltningar i kommunen. Vår energipedagog fortsatte under hela 2014 att besöka skolor och arbetsplatser med sina spännande energiexperiment och föreläsningar. Även Gävle Energis medarbetare fick en utbildning i hållbar energianvändning. Totalt under fjolåret besökte energipedagogen ungefär 30 förskolor och skolor. Dessutom höll han i cirka 70 föreläsningar för medarbetare inom kommunala förvaltningar och bolag. Medverkan vid Miljögalan För första gången någonsin höll Gävle kommun en miljögala. Syftet var att inspirera besökarna och berätta om kommunens goda arbete. Vi var på plats både som utställare och som en del av kvällens program. Inger Lindbäck, affärsområdeschef för Energiproduktion, intervjuades om det goda samarbetet kring Bomhus Energi och miljönyttan som det har lett till. En viktig del av Miljöstrategiska programmet Vi spelar en viktig roll för kommunens arbete att nå målen i Miljöstrategiska programmet. Våra åtaganden innebär att vi bland annat ska bidra till att energianvändningen minskar och att energin används effektivt samt att Gävle kommun som geografiskt område ska vara klimatneutralt år Ett av delmålen består av att produktionen av biogas ska öka med 400 procent till år Läs mer om hur vi jobbar med detta mål på sidan 20. EN NATURLIG DEL I VÅR VARDAG Läs mer om vår miljöprofil på sidan 25 Gävle Energi AB ska med omsorg om miljön tillgodose våra kunders behov av effektiva energilösningar i form av el, värme, biogas, kyla, tele- och datakommunikation och därtill hörande energitjänster på ett affärsmässigt sätt. Klimatfrågan är central och präglar vår strategi. Hållbarhet och ständiga förbättringar Vi är ett företag som ser miljöfrågorna som en del i allt det vi gör, och miljöhänsyn ska därför beaktas på alla nivåer i organisationen. Vi ska aktivt delta i utvecklingen av miljöanpassade och effektiva energi- och tekniklösningar. Vårt handlande ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad hushållning av naturresurser samt till minskad klimatpåverkan. För att uppnå ständiga miljöförbättringar har vi miljömål och arbetar aktivt med att begränsa och förebygga negativ miljöpåverkan. Lagar och andra myndighetskrav utgör en miniminivå. Engagemang Vi stimulerar vår personal till engagemang och ansvar i miljöarbetet genom delaktighet, utbildning och information. Kommunikation Vår miljökommunikation bygger på öppenhet och fakta rörande vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete. Vi påverkar, ställer krav och samarbetar med våra kunder, företag, leverantörer, myndigheter och organisationer när det gäller vår miljö. 16 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

17 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

18 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS GAVLENET EN DEL AV BREDBANDSSTRATEGIN Bredbandsstrategi för Gävle kommun Så heter ett av de dokument som styr och leder Affärsområde Kommunikations arbete. Strategin blev klar under fjolåret och sätter upp mål för hur många företag och villor som ska vara anslutna till fibernätet år Regeringen har slagit fast att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en kapacitet om minst 100 megabit per sekund senast år Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har i sin regionala bredbandsstrategi satt målet ännu högre 95 procent av alla företag ska ha tillgång till samma hastighet. Anledningen är att främja företagande och sysselsättning i regionen. Stor efterfrågan på fiber Målet är satt högt, samtidigt är efterfrågan på fiber stor vilket är glädjande blev ett rekordår för GavleNet på villasidan. Vi lyckades leverera fiber till dubbelt fler villor än vi hade budgeterat för. Även på företagssidan var 2014 ett lyckat år och vi utökade antalet kunder. De internetbaserade tjänsterna blir bara fler och då behövs en bättre bredbandskapacitet. Mer och mer tv levereras över internet och allt fler av våra kunder börjar se att utvecklingen rör sig bort från telefontråden som det gamla ADSL-bredbandsnätet är byggt på, säger Christer Englund, affärsområdeschef för Kommunikation. På god väg mot målet Enligt Post- och telestyrelsen hade 64 procent av Gävle kommuns hushåll och 60 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund år Den stora utmaningen blir att nå resten av hushållen och företagen i kommunen, inte minst hushåll och företag på landsbygden. Intresset bland företag och villaägare är den avgörande faktorn. Där intresset är tillräckligt stort, där bygger vi, säger Christer Englund. 18 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

19 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS NYA WEBBPLATSER MED FOKUS PÅ BESÖKAREN Under 2014 lanserade vi tre helt nya webbplatser. I januari lanserades en ny extern webbplats för våra kunder och besökare, gavleenergi.se. Kort därefter utkom vår nya webbplats för GavleNet, gavlenet.se och i slutet på året introducerades Gävle Energis nya intranät för våra medarbetare. Våra tidigare webbplatser var omoderna och svåra att administrera. De nya webbplatserna har nu en modern, lätthanterlig plattform som gör det möjligt att på ett effektivt och enkelt sätt nå ut med snabb information till våra kunder och medarbetare. Den nya webbplattformen integrerar med våra underliggande system och på så sätt kan administrationen av olika kundärenden hanteras mer effektivt, vilket är viktigt både för våra kunder och medarbetare, säger Malin Eriksson, marknadschef. Webbplatserna är byggda med fokus på användaren. De har fått ett användarvänligt utseende med tydliga och lättåtkomliga menyer som hjälper besökaren att snabbare hitta den information som söks. De externa webbplatserna är uppbyggda så att de anpassar sig till olika skärmstorlekar, som mobiltelefon och läsplatta, vilket ökar vår tillgänglighet för olika målgrupper. Flexibelt intranät för medarbetarna Vårt nya intranät underlättar medarbetarens vardag genom att innehållet är anpassat till varje användare. Medarbetarna kan på ett enkelt sätt dela sin kunskap på intranätet och kan medverka socialt på flera sätt. Det i sin tur ökar medarbetarnas engagemang och höjer värdet på informationen. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

20 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS EKOGAS BYGGER FÖR FRAMTIDENS BEHOV Efterfrågan på fordonsgas fortsätter att öka. Under 2014 arbetade vi intensivt med olika projekt för att möta marknadens behov. Den största förändringen var att bolaget nu även äger en komposteringsanläggning norr om Forsbacka som planeras byggas om till en biogasanläggning. Den 1 januari 2014 blev vi ägare till hela SBI Ekogas och sålde 51 procent av aktierna till Gästrike återvinnare i syfte att skapa en stabil ägarbas för en framtida expansion. Bolaget bytte även namn till Gästrike Ekogas AB och Gästrike återvinnare förde över ägandeskapet av Forsbackas komposteringsanläggning till Ekogas. Fler och fler väljer att gå över till miljövänliga bränslen. Där är biogas är ett mycket bra alternativ. Efterfrågan på fordonsgas överstiger bolagets nuvarande produktionskapacitet. Därför kommer vi fortsatt att investera för att både bygga ut produktionen samt för att öka antalet tankstationer. Fortsatt expansion i Forsbacka Genom Gästrike Ekogas jobbar vi för att bygga en ny biogasanläggning i Forsbacka för att ta vara på det organiska avfallet som kommer från vår region. När anläggningen är på plats kommer vi att producera 25 gigawattimmar vilket motsvarar årsförbrukningen av bränsle till bilar. I dagsläget finns endast tankstationen på Sörby Urfjäll. Men det behövs fler möjligheter till att tanka biogas. Under fjolåret tog vi därför beslutet att investera i ytterligare en tankstation samt en LBG/LNG-backup. LBG/ LNG-backup är en lagring av flytande gas (Liquid Bio- Gas/Liquid NaturalGas) i syfte att säkerställa tillgången för en regional expansion. Backupen kommer att byggas vid tankstationen på Sörby Urfjäll. Placeringen av den kommande tankstationen planeras ligga intill Teknikparken i Gävle med öppning planerad till hösten ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

21 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS NYA OCH FORTSATTA PROJEKT FÖR BIONÄR Vi jobbar ständigt för regional samverkan inom Bionär. Vårt mål är att nå ut med klimatsmart, småskalig fjärrvärme till de områden som ligger långt ifrån fjärrvärmenätens upptagningsområden. Under 2014 jobbade vi tillsammans med kommunalägda Tierpsbyggen för att vidareutveckla nätet i Söderfors. Dessutom startade vi ett nytt projekt i Forsbacka. Under en längre tid har vi arbetat tillsammans med Tierps kommun och det kommunala bostadsbolaget Tierpsbyggen. Häromåret byggde vi ut Söderforspannans kapacitet. Under fjolåret tog vi ett till steg för att vidareutveckla nätet ytterligare när vi skrev avtal om att bygga flera nya anslutningar. Småningom kommer vi att leverera värme till badet, bostadsområdet Tallbackshöjden och kyrkan i Söderfors. Bort med fossilt i Forsbacka Sedan slutet av förra året driver vi även ett nytt projekt i Forsbacka. Där kommer vi att bygga bort den fossila delen av produktionen på vår befintliga panna. Under somrarna har vi nämligen varit tvungna att använda gasol som energikälla. Anledningen är att flispannan är för stor när det under sommaren inte behöver produceras lika mycket värme. För att få till en mer hållbar uppvärmningsform kommer gasolen att ersättas med en ny biobränslepanna som kommer att eldas med en förnybar energikälla i form av pellets. Detta stärker Forsbackas, Gavlegårdarnas, Gavlefastigheters miljöprofiler samt miljövärdena för flera andra aktörer som berörs av projektet. Den här typen av projekt och den regionala samverkan inom Bionär gör stor skillnad för miljön. Bionärs småskaliga fjärrvärmepannor levererade under 2014 totalt 123 gigawattimmar värme. Det gav en besparing på hela kubikmeter fossil olja. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

22 ELNÄTSBRANSCHENS EGEN OLYMPIAD BLEV SUCCÉ I GÄVLE ELNÄTSBRANSCHENS EGEN OLYMPIAD BLEV SUCCÉ I GÄVLE Speciellt tack till Gävle Energis personal som hjälpte oss på ett fantastiskt sätt före, under och efter arrangemanget. Under alla mina år i branschen har jag aldrig träffat så serviceinriktade personer. - Raoul Afzelius, Melbye Skandinavia Sverige AB I slutet av maj stod vi värdar för elnätsbranschens största återkommande event, EBR Metod- och Maskindagar. Mässan som äger rum vart fjärde år arrangeras av branschorganisationen Svensk Energi och i fjol hade vi äran att vara medarrangör. Eventet och organisationen bakom överöstes med beröm av deltagare och utställare. Det var en fantastisk resa, från att vi fick den hedrande frågan om att vara medarrangör till genomförandet då allting gick i lås. Genom att medverka i den här typen av arrangemang knyter vi enorma kontakter med andra energibolag. Vi lär oss av varandra och utvecklas tillsammans, säger Nils Westling, som agerade projektledare för Gävle Energis räkning. Demonstrationer och prova på-montrar Mässan lockar utställare och deltagare från hela Sverige men även en och annan deltagare från våra nordiska grannländer. Vid 2014 års upplaga anlände en värmebölja på närmare 30 grader samtidigt som de nästan besökarna samlades vid Gavlerinken Arena för att ta del av både den senaste tekniken och beprövade metoder inom branschen. Det som är unikt för EBR Metod- och maskindagar jämfört med andra mässor är att visningarna är styrda. Besökarna delas in i grupper och följer ett schema där de besöker samtliga stationer. Med styrda visningar garanteras att besökarna får se hela utbudet vilket gynnar både besökarna, utställarföretagen och i förlängningen även branschen i sin helhet. Bland 2014 års utbud fanns stationer som behandlade vägbelysning, luftledningsteknik och arbetsmiljö. Förarbete gav fantastisk feedback Mycket arbete låg bakom evenemanget. Både inför, under och efter evenemanget. Vi fick frågan om att vara medarrangörer för fyra år sedan och därefter var förberedelserna igång. Veckan innan eventet var fullspäckad och medarbetarna på entreprenadavdelningen gjorde en enorm insats som drog el, fiber och förberedde annan infrastruktur uppe på området. Vi jobbade på som vi alltid gör. Magnus Jonsson som var med i organisationen och jobbade med förberedelserna berättar: Vi är vana att jobba på det här sättet. När det är stora strömavbrott är det mycket som ska göras och snabbt ska det gå. Man hugger i där det behövs. Deltagarna och utställarna uppmärksammade allt hårt arbete. Organisationen översköljdes av beröm för hur bra allting var ordnat, hur snabbt det gick att få hjälp och vilket tillmötesgående och trevligt sätt vi gjorde det på. 22 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell,

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av

Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av Årsredovisning 2012 Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 1 2012 Koppla rätt så kan du koppla av Det går att beskriva Gävle Energis verksamheter på många olika sätt.

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats med fjärrvärmen Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Håkan Sälg IT-Strateg

Håkan Sälg IT-Strateg Håkan Sälg IT-Strateg Gävle Energi A i korthet Gävle Energi ägs till 100 procent av Gävle kommuns holdingbolag Gävle Stadshus A. I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi A och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer