GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014

2 Årsredovisning 2014 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Annelie Kedbrant, Malin Eriksson, Håkan Jönsson Grafik: Marknadskommunikation Gävle Energi Tryck: Tierps Tryckeri AB 2 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ägarstruktur 4 Förord 5 Händelser från VD har ordet 8 Hållbarhet på Elnät 9 Prisdialog med fjärrvärmekunder 10 Framåt för fjärrkyla i Gävle 11 Energitjänster tar sikte på år Effektiviserade processer på Elhandel 14 Nyrenoverade dammar ökar säkerheten 15 Miljö och hållbarhet och Miljöpolicy 16 GavleNet en del av bredbandsstrategin 18 Nya webbplatser med fokus på besökaren 19 Ekogas bygger för framtidens behov 20 Nya och fortsatta projekt för Bionär 21 Elnätsbranschens egen olympiad blev succé i Gävle 22 Förvaltningsberättelse 24 Resultaträkning 30 Balansräkning 31 Eget kapital och skulder 32 Kassaflödesanalys 33 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 34 Revisionsberättelse 54 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

4 31 DECEMBER 2014 Gävle kommun Gävle Stadshus AB Gävle Energi AB Håkan Jönsson, VD Gävle Energisystem AB Anton Holton, VD Gävle Kraftvärme AB Inger Lindbäck, VD Bionär Närvärme AB Roger Belin, VD 95 % Gävle Energi AB 5 % Söderhamn NÄRA AB 100 % Gävle Energi AB 59 % Gävle Energi AB 24 % Ockelbo kommun 17 % Älvkarleby kommun Intressebolag Samkraft AB Mikael Johansson, VD Gästrike Ekogas AB Håkan Jönsson, VD Norrsken AB Björn Jonsson, VD Bomhus Energi AB Conny Malmkvist, VD 25 % Gävle Energi AB 18 st Övriga delägare 49 % Gävle Energi AB 51 % Gästrike Återvinnare 10,4 % Gävle Energi AB 20 st Övriga delägare 50 % Gävle Energi AB 50 % BillerudKorsnäs 4 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

5 MEDARBETARSKAP OCH FRAMGÅNG Ännu ett år har passerat i framgångens tecken. I årets årsredovisning blickar vi tillbaka på några av våra succéinsatser under Hur är det möjligt att lyckas år efter år? Svaret finns hos våra stolta och kompetenta medarbetare. Innanför väggarna på Gävle Energi råder ett positivt arbetsklimat där över 95 procent är stolta över sin arbetsplats. Detta i kombination med ett stort förtroende hos våra ägare tillåter oss att fortsätta utvecklas framgångsrikt och bidra till en positiv energi och drivkraft i Gävle. Vårt fokus ligger på nöjda kunder och ett hållbart samhälle. Det är genom våra goda insatser vi får vår bekräftelse från våra kunder och uppdragsgivare. Och varje insats räknas, allt från hållbarhetsprofiler på stora anläggningar, utbyggnation av större produktionsanläggningar till den enskilde villaägarens fiberanslutning. liggör aktiviteter för ett hållbart samhälle och vi deltar aktivt i positiva sammanhang som gör Gävle attraktiv för de som lever och verkar i vår stad. Kanske är det tack vare vår långa historia som vi också på ett naturligt och självklart sätt tar ett långsiktigt och miljöriktigt ansvar för stadens infrastruktur inom vårt verksamhetsområde. Vi vill fortsätta ligga i framkant och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Det är en härlig känsla att få vara med att utveckla staden där man bor tillsammans med alla stolta medarbetare! Malin Eriksson, marknadschef Vi hjälper företag med energieffektiviseringar, vi möj- ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

6 UTV EC K L I N GEN AV DE T NYA A F FÄ R S S YS TE ME T BF U S HÄNDELSER FRÅN 2014 Vi sa tt och å e punkt f rets g ör o med en ge da result at men arbet s am m ar ed Ener dag som gikic vi ka ken. llade dv huvu ation a är byggn H ll. ti 4 h 1 c 0 -o e2 En om startad ingar. t Fören kontore järrvärmeledn f s ed er förb På innergå rden förber eds för en på utsidan korridor av en befin tlig byggn ad. Utbytesprojektet med Buffalo City i Sydafrika fortsätter. År 2014 besökte medarbetare från bland annat elnät och energitjänster vänstaden. Praktikprog rammet Tekn iksprånget erbj uder blivande högskolestude nter att testa ingenjörsyrk et innan de väljer utbild ning. och re Albin prånga ånader att s ik n ek örsta T under fyra m Våra f de a testa ir m rer. a S ingenjö m o s a jobb Teater. Här en på Gävle e. Energikick rt samhäll ba ll ar vi om hå workshopp t med tesprojekte kus för utby ing och sn ly Fjolårets fo be tu ga ty ligger på n. te Buffalo Ci t i elnä a effektbris att motverk d- vu klart hu jorde vi maren g ärrkyla. om s l il T r fj snätet fö ledning Fjärrkylaby gge utanfö r Förvaltnin huset i cen gstrala Gävle. jobbar med fjärrmedarbetarna som siga arbetskläder. tju a värme fick ny 6 es Den gränsen nådd unika avtal. firade med smarriga vi och der un GavleNet-tårtor. ÅR S R ED O VI S NI NG G ÄVL E E NE R G I Brynäs IF tog emot ett stort gäng av Gävle Energis kvinnliga medarbetare som fick prova på att lira hockey i full utrustning. Succé!

7 UTV E C KL IN G E N AV D E T N YA AF FÄRSSY STE M E T BFU S Vi v ar bran värdar fö sc kom hens st r elnätsör m Meto ande m sta återäs d Läs - och ma sa EBR mer s på si kindag ar. dan 22. pp under ställde u Energiare le svärdar äv n G io a at a st Mång r vi glad ha rätt. är n H ar. sök a mässan uidade be bravur g som med Mats Andersson från Sve nsk Energi och vår egen Nils Westlin g projektledde arbetet med mässan. ordnade ommun Gävle k jögala. M rsta il ilgävles fö goda m v a bestod g, in Kvällen n ll å h l, under jöexempe jältar. h miljöh politik oc vår energick, chef för Inger Lindbä på scen om es intervjuad produktion,. gi er Bomhus En Söders Källa var första företaget att få vårt intyg som visar att man endast använder 100 % förnybar el. ille- på H ne med jättetur n i r a Vi v n. En för bar fe l träf i fotbol l 8. il n i r g rna 5 t a r d l å h vara med oc ga som ville rna ko as fl en Det var mån tt Va fina priser. tävla och få n. smör i solske gick åt som Förutom tävlingar visade Vår energipedagog Samuel spännande experiment. Under en stor del av fjolåret rullade reklamfil mer för både Gävle Energi och GavleNet på TV. st! Våra en främ Säkerhet jorde den sista er g r elteknik ning fö n utbild delen i si letta motorsågsomp att få k t. or k ör k Vår GIS -ingenjö r Åsa W spelade esterber en centr g al för Gäv le Energ roll i reklamfi lmen i. e g på att d iker inty en när ra eltekn og vå sk i ar h ja u N an rö ingar. ert sätt k nätsledn på ett säk träd på el it ll fa det har n av inspelninge en lisserna till lm ku fi m om la ak B. Rek gi-reklamen i Gävle. n Gävle Ener le äl st a g på olik utspelar si Reklam en för G avlenet värld a vis v möjlig heter som ade på den fiber er bjuder. bredban d via ÅRSRE D O V ISN IN G G ÄV L E E N E RG I

8 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS Ett energibolags ekonomiska resultat är väderberoende. Det får varken vara för varmt, kallt, vått eller torrt. Vädrets makter påverkar nämligen vår energiproduktion och verksamhet på ett avgörande sätt. Följderna av en väldigt kall vinter kan till exempel bli att vi måste använda dyra bränslen och extra produktionsanläggningar var inte ett bra år för energibolag i allmänhet. Det var alldeles för varmt och alldeles för torrt men för Gävle Energi var det ett rekordår! Det finns många förklaringar till den positiva utvecklingen. Jag vill nu ta tillfället i akt att berätta om ett antal områden som är särskilt värda att framhålla. Kunder Vi har nöjda kunder som blir än mer nöjda över tid, vilket visar sig i de kundundersökningar vi genomför löpande. Det återspeglas också i att vi ökar antalet kundavtal. Medarbetare Gävle Energis nästan 200 medarbetares engagemang och vilja till utveckling är en nyckelfaktor för att bibehålla och få Gävle Energis positiva utveckling att växa ännu mer. företaget. Vi växlade även ut konsulter mot egen kompetens inom nyckelområden. Genom att intressera barn och ungdomar för energifrågor i en tidig ålder, tar vi ett ansvar för branschens framtida rekryteringsbehov. Utöver det har vi även ett långsiktigt samarbete med Högskolan i Gävle. Inom programmet Energisystemingenjör co-op gör fyra studenter vardera 10 veckor arbetspraktik per läsår. Hållbart samhälle Genom att aktivt jobba mot skolor, förvaltningar och företag i form av utbildningar inom energi och miljö, bidrar vi till ett hållbart samhälle. Under fjolåret genomfördes drygt 70 sådana utbildningstillfällen. Samarbetet med BillerudKorsnäs inom ramen för Bomhus Energi har möjliggjort effektiv energiförsörjning för både BillerudKorsnäs och Gävle Energi. Den effektiva energiförsörjningen bidrar till både ekonomisk utveckling och miljövinster för samhället års miljövärden visade på hela 99,7 procent förnybar energi inom fjärrvärmen vilket innebär att vi ligger i toppklass i Sverige. Håkan Jönsson, VD Under 2014 ökade vi antalet anställda något för att möta kommande pensionsavgångar och säkra kompetensen i 8 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

9 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS HÅLLBARHET PÅ ELNÄT Vårt elnätsområde är fortsatt mycket starkt. Nätet består av cirka kilometer kabelnät som likt tidigare år har levererat trygg och stabil el till våra abonnenter med väldigt få avbrott och korta avbrottstider. För att höja kvaliteten ytterligare och göra elnätet hållbart även i framtiden arbetade affärsområdet extra framtidsfokuserat Elnät är ett affärsområde som styrs av mängder av regelverk som förändras över tid och ställer oss inför nya utmaningar. Dessutom har vi en utmaning i att flera av våra medarbetare kommer att gå i pension de närmaste åren. För att möta dessa behov har affärsområdet jobbat framtidsfokuserat och för hållbarhet under fjolåret. Arbetets fokus har utöver fortsatt vädersäkring av elnätet legat på två förbättringsområden: nya, smartare IT-system och en moderniserad driftcentral. Smarta IT-system som pratar med varandra När det är dags att nyanställa är det extra viktigt att vi har IT-system som är överskådliga, begripliga och enkla att sätta sig in och arbeta i. Därför gjorde vi under fjolåret en kravspecifikation för upphandling av ett nytt nätinformationssystem. Det nya systemet kommer att vara byggt för framtiden och hålla reda på hela elnätet. Ett annat system som kommer att modernisera vår verksamhet är ett nytt SCADA-system som vi upphandlade under fjolåret. Systemet som används till att styra och övervaka elnätet kommer att tas i drift under våren 2015 och är bättre anpassat till storleken på vårt nät. Därmed blir det mer ekonomiskt att underhålla samt lättare att utveckla och arbeta med. Ny driftcentral anpassad efter våra behov Under 2014 påbörjade vi om- och tillbyggnationen av vårt huvudkontor Fören. I projektet ingår en ny driftcentral där våra drifttekniker får de bästa förutsättningarna för att sköta elnätet. Idag görs många arbetsuppgifter manuellt med papper och penna på kartor och tavlor som i framtiden istället kommer att finnas i våra nya smarta IT-system. I den nya driftcentralen kommer det dessutom finnas möjlighet att växa. Om vårt elnätsområde blir större kommer vi att kunna möta det behovet tack vare en tilltagen storlek på driftcentralen. Dessutom kommer våra drifttekniker att få en bättre arbetsmiljö genom moderna arbetsplatser och avskilda pausutrymmen. Alla dessa åtgärder kommer att leda till ett elnät och en arbetsmiljö som gör oss hållbara för en lång tid framöver, säger Thomas Tillman, chef för affärsområde Elnät. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

10 TRE NYFÖRVÄRV I BIONÄR FÖR REGIONAL SAMVERKAN OCH KONKURRENSKRAFT. PRISDIALOG MED FJÄRRVÄRMEKUNDER 2014 var ett händelserikt år för Affärsområde Fjärrvärme där kundvård, samverkan och miljö återigen stod i fokus. Vi blev medlemmar i Prisdialogen och nominerades till Årets Fjärrvärmeföretag. Dessutom nådde vi nya nivåer på våra miljövärden. År 2013 satsade vi stort på kundvård i form av Projekt Fjärrvärmeambassadörsskapet. Vi erbjöd samtliga företagskunder ett personligt besök och de allra flesta kunderna tackade ja. Träffarna var mycket uppskattade och under 2014 fortsatte vi vårt kundfokuserade arbete. Nya medlemmar i Prisdialogen Prisdialogen är ett branschsamarbete för att pröva prisändringar hos kunden. Genom samråd med kunderna stärks deras ställning när det gäller prissättning för fjärrvärme. Sedan februari förra året är vi medlemmar och medlemskapet prövas varje år. Förutsättningen för att få fortsätta som medlem är att vi tillsammans med våra kunder varje år för en prisdialog. Om vi uppfyller kraven på prisändringsmodellen från Prisdialogen samt kraven på en god genomförd dialog beviljas vi fortsatt medlemskap. På det sättet intygar vi för våra kunder att vi sätter våra priser på ett sjyst sätt. Nominerade till Årets Fjärrvärmeföretag Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme utlyste under fjolåret för första gången en tävling där vinnaren utses till Årets Fjärrvärmeföretag. Vi valdes ut tillsammans med sju andra finalister. Det var ett jämnt lopp och den här gången nådde vi tyvärr inte hela vägen fram. Däremot fick vi några månader senare väldigt glädjande besked om våra miljövärden för Läs mer om detta på sidan ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

11 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS FRAMÅT FÖR FJÄRRKYLA I GÄVLE År 2014 tog vi ett stort kliv mot en rejäl miljöförbättring i Gävle då vi byggde färdigt stora delar av stamnätet för fjärrkyla. Med fjärrkyla blir mängder av enskilda, ofta energikrävande kylaggregat överflödiga. Med minskat buller, minskad användning av kemikalier och minskade fossila koldioxidutsläpp är fjärrkyla en stor vinst för miljön. Redan i slutet av 2013 började vi att förlägga en fjärrkylaledning i Gavleån som ett första steg mot ett färdigt stamledningsnät. Till sommaren 2014 blev å-ledningen klar och den ligger nu på Gavleåns botten och kommer förse Gävle med naturlig frikyla. Ungefär samtidigt blev vi färdiga med stora delar av stamnätet efter 16 veckors arbeten i centrala Gävle. på rätt plats genom borrhålet. På det här sättet kunde vi undvika att gräva stora schakt i gator och trottoarer. Gävleborna visade stort tålamod med våra arbeten som i förlängningen beräknas leda till en minskning av fossila koldioxidutsläpp med 75 procent. Fjärrkylan kommer i hög grad att bidra till målet i kommunens miljöstrategiska program att Gävle ska bli klimatneutralt till år 2050, säger Peter Rosenkvist, affärsområdeschef för fjärrvärme och fjärrkyla. I och med detta projekt har vi tagit ett stort första kliv mot en långsiktig investering för såväl miljön och framtida generationer som näringslivet och Gävle stads utveckling. Borrningsarbeten i Gävles stadskärna Under arbetet med stamnätet använde vi oss framför allt av en metod som kallas styrd borrning. Med styrd borrning borrar man under markytan och drar ledningarna ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

12 ENERGITJÄNSTER TAR SIKTE PÅ ÅR 2020 ENERGITJÄNSTER TAR SIKTE PÅ ÅR 2020 Från och med den 1 januari 2015 är Energitjänster ett eget affärsområde. En stor del av 2014 ägnades därför åt att ta fram Energitjänsters affärsplan som tar ut riktningen för hur vårt nyaste affärsområde ska arbeta de närmaste fem åren. Med affärsplanen har vi tagit de första stegen mot att leverera helhetstjänster till kunderna. Med det menar vi att vi tar ansvar för hela energikedjan från produktionen av kundernas värme, till ventilationsanläggningen, till att varmvattnet funkar ända till radiatorerna samt tappställena och vattenkranarna. Den senaste tiden har våra stora kunder allt mer börjat efterfråga ett helhetsåtagande. De vill ha någon som kan sköta hela energikedjan åt dem. För att tillmötesgå kundernas behov rekryterade vi i slutet av förra året därför en drifttekniker till Energitjänster. Driftteknikern kommer att arbeta med sträckan från fjärrvärmecentralen till den punkt där energin används t.ex. vattenkranen, elementet eller ventilationsaggregatet. Denna nya tjänst erbjuder alltså en helt ny nivå av service och komfort för våra kunder. Mål och visioner för Energitjänster 2020 Vi kommer hela tiden att utveckla tjänster för att bygga och stärka våra kundrelationer samt att uppnå verkliga kostnadsbesparingar och miljöförbättringar. För att nå målet jobbar vi långsiktigt för både effektivitet och funktion i kundernas anläggningar med tjänster som vi utvecklar utifrån vad kunderna efterfrågar. Målet är att Energitjänster ska fördubbla sin årsomsättning samt uppfylla Gävle Energis generella avkastningskrav år För att nå detta mål kommer fokus alltså att ligga på helhetsåtagande där kunden får och upplever en trygghet i sin leverans av hela energikedjan. Genom att arbeta på det här sättet bidrar vi till att nå målen i kommunens miljöstrategiska program. Vi stärker även Gävle Energis konkurrenskraft och det lokala näringslivet. Genom att erbjuda företag och verksamheter välmående, välunderhållna och driftsäkra lokaler ökar vi attraktionskraften för Gävle som stad och region. 12 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

13 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

14 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS EFFEKTIVISERADE PROCESSER PÅ ELHANDEL Vi jobbar ständigt med att effektivisera våra kundserviceprocesser för att göra all avtalshantering smidigare både för våra kunder och oss själva. Under 2014 avslutade vi det så kallade kundserviceprojektet, där vi gjorde en genomlysning och förbättrade flera arbetssätt för att bättra på servicen för våra elhandelskunder. Gävle med omnejd är en region med stor inflyttning och även flyttar inom regionen. Gävle Energisystem hanterar kunder för Gävle Energi, Söderhamn NÄRA och Hofors Elverk, därmed rör det sig om en relativt stor hantering. Det är många avtal som ska ändras, avslutas och nytecknas, vilket i praktiken innebär en hel del administration för vår kundservice. kundärenden skulle kunna hanteras snabbare och enklare bara genom att börja använda potentialen i våra IT-system och skapa rutiner för hur inkommande ärenden ska hanteras. Kort sagt anpassade och optimerade vi våra rutiner efter möjligheterna i våra system. Våra kunders val av elbolag gör skillnad för staden och regionen där de bor. Genom att vi nu har tydligare, snabbare och mer strukturerade processer får vi mer kvalitetstid i varje enskilt kundmöte och stärker vår relation och konkurrenskraft inför framtiden. Smidigare och snabbare för alla De konkreta åtgärderna som gjordes i projektet var att göra en grundlig genomgång av arbetssätt, processer och it-systemstöd. Det som upptäcktes var att flera 14 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

15 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS NYRENOVERADE DAMMAR ÖKAR SÄKERHETEN Under de senaste åren har vi renoverat flera av våra vattenkraftanläggningar. Den äldsta anläggningen byggdes 1929 medan den yngsta är från Samtliga anläggningar behöver tillsyn och underhåll för att fungera på bästa sätt och skapa bästa möjliga säkerhet och arbetsmiljö för våra medarbetare. Sommaren 2013 bytte vi dammluckorna på Strömdalens kraftverk för bättre funktion och ökad säkerhet. Under fjolåret var det Mackmyras tur att renoveras. Den senaste större åtgärden gjordes år Därmed fanns det ett och annat att åtgärda. Efter några månaders arbete var ruttet trä och rostiga stålkonstruktioner utbytta mot en ny fjärrstyrd utskovsdamm med automatiserade dammluckor. vi kan sköta driften på bästa möjliga sätt, säger Inger Lindbäck, affärsområdeschef för Energiproduktion. Den nya dammen är dessutom säkrare och ett riktigt lyft vad gäller arbetsmiljö. Den tidigare konstruktionen styrdes helt manuellt och innebar en hel del tunga lyft men nu styrs alltså dammen i Mackmyra enkelt via några knapptryckningar från driftcentralen på huvudkontoret Fören på Näringen. Nu har vi en ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö. Tack vare fjärrstyrningen kan vi dessutom snabbt styra och ändra inställningarna till dammen. På det sättet sparar vi både restid och utsläpp från resor samtidigt som ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

16 MILJÖ OCH HÅLLBARHET Miljö- och hållbarhetsarbete är en naturlig del av vår vardag. Det genomsyrar precis allting vi gör. Genom specifika projekt och aktiviteter höjer vi vår egen kompetens, berättar om vårt arbete utåt och håller externa utbildningar för till exempel skolbarn, andra bolag och förvaltningar i kommunen. Vår energipedagog fortsatte under hela 2014 att besöka skolor och arbetsplatser med sina spännande energiexperiment och föreläsningar. Även Gävle Energis medarbetare fick en utbildning i hållbar energianvändning. Totalt under fjolåret besökte energipedagogen ungefär 30 förskolor och skolor. Dessutom höll han i cirka 70 föreläsningar för medarbetare inom kommunala förvaltningar och bolag. Medverkan vid Miljögalan För första gången någonsin höll Gävle kommun en miljögala. Syftet var att inspirera besökarna och berätta om kommunens goda arbete. Vi var på plats både som utställare och som en del av kvällens program. Inger Lindbäck, affärsområdeschef för Energiproduktion, intervjuades om det goda samarbetet kring Bomhus Energi och miljönyttan som det har lett till. En viktig del av Miljöstrategiska programmet Vi spelar en viktig roll för kommunens arbete att nå målen i Miljöstrategiska programmet. Våra åtaganden innebär att vi bland annat ska bidra till att energianvändningen minskar och att energin används effektivt samt att Gävle kommun som geografiskt område ska vara klimatneutralt år Ett av delmålen består av att produktionen av biogas ska öka med 400 procent till år Läs mer om hur vi jobbar med detta mål på sidan 20. EN NATURLIG DEL I VÅR VARDAG Läs mer om vår miljöprofil på sidan 25 Gävle Energi AB ska med omsorg om miljön tillgodose våra kunders behov av effektiva energilösningar i form av el, värme, biogas, kyla, tele- och datakommunikation och därtill hörande energitjänster på ett affärsmässigt sätt. Klimatfrågan är central och präglar vår strategi. Hållbarhet och ständiga förbättringar Vi är ett företag som ser miljöfrågorna som en del i allt det vi gör, och miljöhänsyn ska därför beaktas på alla nivåer i organisationen. Vi ska aktivt delta i utvecklingen av miljöanpassade och effektiva energi- och tekniklösningar. Vårt handlande ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad hushållning av naturresurser samt till minskad klimatpåverkan. För att uppnå ständiga miljöförbättringar har vi miljömål och arbetar aktivt med att begränsa och förebygga negativ miljöpåverkan. Lagar och andra myndighetskrav utgör en miniminivå. Engagemang Vi stimulerar vår personal till engagemang och ansvar i miljöarbetet genom delaktighet, utbildning och information. Kommunikation Vår miljökommunikation bygger på öppenhet och fakta rörande vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete. Vi påverkar, ställer krav och samarbetar med våra kunder, företag, leverantörer, myndigheter och organisationer när det gäller vår miljö. 16 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

17 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

18 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS GAVLENET EN DEL AV BREDBANDSSTRATEGIN Bredbandsstrategi för Gävle kommun Så heter ett av de dokument som styr och leder Affärsområde Kommunikations arbete. Strategin blev klar under fjolåret och sätter upp mål för hur många företag och villor som ska vara anslutna till fibernätet år Regeringen har slagit fast att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en kapacitet om minst 100 megabit per sekund senast år Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har i sin regionala bredbandsstrategi satt målet ännu högre 95 procent av alla företag ska ha tillgång till samma hastighet. Anledningen är att främja företagande och sysselsättning i regionen. Stor efterfrågan på fiber Målet är satt högt, samtidigt är efterfrågan på fiber stor vilket är glädjande blev ett rekordår för GavleNet på villasidan. Vi lyckades leverera fiber till dubbelt fler villor än vi hade budgeterat för. Även på företagssidan var 2014 ett lyckat år och vi utökade antalet kunder. De internetbaserade tjänsterna blir bara fler och då behövs en bättre bredbandskapacitet. Mer och mer tv levereras över internet och allt fler av våra kunder börjar se att utvecklingen rör sig bort från telefontråden som det gamla ADSL-bredbandsnätet är byggt på, säger Christer Englund, affärsområdeschef för Kommunikation. På god väg mot målet Enligt Post- och telestyrelsen hade 64 procent av Gävle kommuns hushåll och 60 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund år Den stora utmaningen blir att nå resten av hushållen och företagen i kommunen, inte minst hushåll och företag på landsbygden. Intresset bland företag och villaägare är den avgörande faktorn. Där intresset är tillräckligt stort, där bygger vi, säger Christer Englund. 18 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

19 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS NYA WEBBPLATSER MED FOKUS PÅ BESÖKAREN Under 2014 lanserade vi tre helt nya webbplatser. I januari lanserades en ny extern webbplats för våra kunder och besökare, gavleenergi.se. Kort därefter utkom vår nya webbplats för GavleNet, gavlenet.se och i slutet på året introducerades Gävle Energis nya intranät för våra medarbetare. Våra tidigare webbplatser var omoderna och svåra att administrera. De nya webbplatserna har nu en modern, lätthanterlig plattform som gör det möjligt att på ett effektivt och enkelt sätt nå ut med snabb information till våra kunder och medarbetare. Den nya webbplattformen integrerar med våra underliggande system och på så sätt kan administrationen av olika kundärenden hanteras mer effektivt, vilket är viktigt både för våra kunder och medarbetare, säger Malin Eriksson, marknadschef. Webbplatserna är byggda med fokus på användaren. De har fått ett användarvänligt utseende med tydliga och lättåtkomliga menyer som hjälper besökaren att snabbare hitta den information som söks. De externa webbplatserna är uppbyggda så att de anpassar sig till olika skärmstorlekar, som mobiltelefon och läsplatta, vilket ökar vår tillgänglighet för olika målgrupper. Flexibelt intranät för medarbetarna Vårt nya intranät underlättar medarbetarens vardag genom att innehållet är anpassat till varje användare. Medarbetarna kan på ett enkelt sätt dela sin kunskap på intranätet och kan medverka socialt på flera sätt. Det i sin tur ökar medarbetarnas engagemang och höjer värdet på informationen. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

20 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS EKOGAS BYGGER FÖR FRAMTIDENS BEHOV Efterfrågan på fordonsgas fortsätter att öka. Under 2014 arbetade vi intensivt med olika projekt för att möta marknadens behov. Den största förändringen var att bolaget nu även äger en komposteringsanläggning norr om Forsbacka som planeras byggas om till en biogasanläggning. Den 1 januari 2014 blev vi ägare till hela SBI Ekogas och sålde 51 procent av aktierna till Gästrike återvinnare i syfte att skapa en stabil ägarbas för en framtida expansion. Bolaget bytte även namn till Gästrike Ekogas AB och Gästrike återvinnare förde över ägandeskapet av Forsbackas komposteringsanläggning till Ekogas. Fler och fler väljer att gå över till miljövänliga bränslen. Där är biogas är ett mycket bra alternativ. Efterfrågan på fordonsgas överstiger bolagets nuvarande produktionskapacitet. Därför kommer vi fortsatt att investera för att både bygga ut produktionen samt för att öka antalet tankstationer. Fortsatt expansion i Forsbacka Genom Gästrike Ekogas jobbar vi för att bygga en ny biogasanläggning i Forsbacka för att ta vara på det organiska avfallet som kommer från vår region. När anläggningen är på plats kommer vi att producera 25 gigawattimmar vilket motsvarar årsförbrukningen av bränsle till bilar. I dagsläget finns endast tankstationen på Sörby Urfjäll. Men det behövs fler möjligheter till att tanka biogas. Under fjolåret tog vi därför beslutet att investera i ytterligare en tankstation samt en LBG/LNG-backup. LBG/ LNG-backup är en lagring av flytande gas (Liquid Bio- Gas/Liquid NaturalGas) i syfte att säkerställa tillgången för en regional expansion. Backupen kommer att byggas vid tankstationen på Sörby Urfjäll. Placeringen av den kommande tankstationen planeras ligga intill Teknikparken i Gävle med öppning planerad till hösten ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

21 UTVECKLINGEN AV DET NYA AFFÄRSSYSTEMET BFUS NYA OCH FORTSATTA PROJEKT FÖR BIONÄR Vi jobbar ständigt för regional samverkan inom Bionär. Vårt mål är att nå ut med klimatsmart, småskalig fjärrvärme till de områden som ligger långt ifrån fjärrvärmenätens upptagningsområden. Under 2014 jobbade vi tillsammans med kommunalägda Tierpsbyggen för att vidareutveckla nätet i Söderfors. Dessutom startade vi ett nytt projekt i Forsbacka. Under en längre tid har vi arbetat tillsammans med Tierps kommun och det kommunala bostadsbolaget Tierpsbyggen. Häromåret byggde vi ut Söderforspannans kapacitet. Under fjolåret tog vi ett till steg för att vidareutveckla nätet ytterligare när vi skrev avtal om att bygga flera nya anslutningar. Småningom kommer vi att leverera värme till badet, bostadsområdet Tallbackshöjden och kyrkan i Söderfors. Bort med fossilt i Forsbacka Sedan slutet av förra året driver vi även ett nytt projekt i Forsbacka. Där kommer vi att bygga bort den fossila delen av produktionen på vår befintliga panna. Under somrarna har vi nämligen varit tvungna att använda gasol som energikälla. Anledningen är att flispannan är för stor när det under sommaren inte behöver produceras lika mycket värme. För att få till en mer hållbar uppvärmningsform kommer gasolen att ersättas med en ny biobränslepanna som kommer att eldas med en förnybar energikälla i form av pellets. Detta stärker Forsbackas, Gavlegårdarnas, Gavlefastigheters miljöprofiler samt miljövärdena för flera andra aktörer som berörs av projektet. Den här typen av projekt och den regionala samverkan inom Bionär gör stor skillnad för miljön. Bionärs småskaliga fjärrvärmepannor levererade under 2014 totalt 123 gigawattimmar värme. Det gav en besparing på hela kubikmeter fossil olja. ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI

22 ELNÄTSBRANSCHENS EGEN OLYMPIAD BLEV SUCCÉ I GÄVLE ELNÄTSBRANSCHENS EGEN OLYMPIAD BLEV SUCCÉ I GÄVLE Speciellt tack till Gävle Energis personal som hjälpte oss på ett fantastiskt sätt före, under och efter arrangemanget. Under alla mina år i branschen har jag aldrig träffat så serviceinriktade personer. - Raoul Afzelius, Melbye Skandinavia Sverige AB I slutet av maj stod vi värdar för elnätsbranschens största återkommande event, EBR Metod- och Maskindagar. Mässan som äger rum vart fjärde år arrangeras av branschorganisationen Svensk Energi och i fjol hade vi äran att vara medarrangör. Eventet och organisationen bakom överöstes med beröm av deltagare och utställare. Det var en fantastisk resa, från att vi fick den hedrande frågan om att vara medarrangör till genomförandet då allting gick i lås. Genom att medverka i den här typen av arrangemang knyter vi enorma kontakter med andra energibolag. Vi lär oss av varandra och utvecklas tillsammans, säger Nils Westling, som agerade projektledare för Gävle Energis räkning. Demonstrationer och prova på-montrar Mässan lockar utställare och deltagare från hela Sverige men även en och annan deltagare från våra nordiska grannländer. Vid 2014 års upplaga anlände en värmebölja på närmare 30 grader samtidigt som de nästan besökarna samlades vid Gavlerinken Arena för att ta del av både den senaste tekniken och beprövade metoder inom branschen. Det som är unikt för EBR Metod- och maskindagar jämfört med andra mässor är att visningarna är styrda. Besökarna delas in i grupper och följer ett schema där de besöker samtliga stationer. Med styrda visningar garanteras att besökarna får se hela utbudet vilket gynnar både besökarna, utställarföretagen och i förlängningen även branschen i sin helhet. Bland 2014 års utbud fanns stationer som behandlade vägbelysning, luftledningsteknik och arbetsmiljö. Förarbete gav fantastisk feedback Mycket arbete låg bakom evenemanget. Både inför, under och efter evenemanget. Vi fick frågan om att vara medarrangörer för fyra år sedan och därefter var förberedelserna igång. Veckan innan eventet var fullspäckad och medarbetarna på entreprenadavdelningen gjorde en enorm insats som drog el, fiber och förberedde annan infrastruktur uppe på området. Vi jobbade på som vi alltid gör. Magnus Jonsson som var med i organisationen och jobbade med förberedelserna berättar: Vi är vana att jobba på det här sättet. När det är stora strömavbrott är det mycket som ska göras och snabbt ska det gå. Man hugger i där det behövs. Deltagarna och utställarna uppmärksammade allt hårt arbete. Organisationen översköljdes av beröm för hur bra allting var ordnat, hur snabbt det gick att få hjälp och vilket tillmötesgående och trevligt sätt vi gjorde det på. 22 ÅRSREDOVISNING GÄVLE ENERGI 2014

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell,

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE Tekniska Verken Verksamhetsberättelse Miljöinformation för verksamhetsberättelse OMSLAG: Eco Vanilla 100 procent returfiber/boksomslag INLAGA: Cocoon FSC-certifierat Copyright

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 1 PÅ RÄTT VÄG TILLSAMMANS 2 På rätt väg tillsammans Profilkampanj hösten 2014 Tillsammans med kunderna förverkligar Tekniska verken visionen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har

Läs mer

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Dala Energi. Innehåll

Dala Energi. Innehåll Årsredovisning 2013 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

Innehåll. Dala Energi Årsredovisning 2014 3

Innehåll. Dala Energi Årsredovisning 2014 3 Årsredovisning 2014 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer