INKÖP ÄR ROLIGT. En enkel skrift om grundläggande begrepp och processer för Operativt och Taktiskt inköp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INKÖP ÄR ROLIGT. En enkel skrift om grundläggande begrepp och processer för Operativt och Taktiskt inköp"

Transkript

1 INKÖP ÄR ROLIGT En enkel skrift om grundläggande begrepp och processer för Operativt och Taktiskt inköp 1

2 INKÖP ÄR ROLIGT Svante Axelsson i glatt samtal med professor Arjan van Weele och den brittiska professorn Helen Walker vid IPSERA konferensen 2010 i finland 2

3 3

4 Operativt och taktiskt inköp - en lärande lärobok - En lärobok om inköp. (Under utveckling) Version 2010:01 daterad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund:...2 Inledning 3 Inläsningsmaterial från föreläsningarna 2009, 4 Vad är operativ och taktiskt inköp? Olika karaktär på inköpt produkt / tjänst Arbetsuppgifter för en operativ inköpare...32 Arbetsuppgifter för en operativ inköpschef...35 Arbetsuppgifter för en taktisk inköpare...48 Leveransvillkor en inköpares mardröm? 54 Arbetsuppgifter för en taktisk inköpschef...63 Inköpsetik Affärsetik...64 Förhandling bas (Klipp ur Exarbete 2009 under bearbetning). Kompetensmodell för inköp...73 Bakgrund: Det finns idag ingen bra lärobok som berör området operativt och taktiskt inköp. Ambitionen med denna skrift är att åtgärda den bristen genom att ta tillvara de erfarenheter som finns inom inköpsfunktioner i privat och offentlig verksamhet. Tanken är att genom att engagera sig i nätverket och bidra med sina erfarenheter och kunskaper öppnas möjligheten att ta del av övriga medlemmar i nätverkets kunskaper och erfarenheter. Rent praktiskt går det till att genom att skriva en text runt ett område som saknas eller behöver uppgraderas, och därmed bidra till nätverkets samlade kunskap, ges tillgång till den samlade skrift som över tid utvecklas. Det bildas en levande och interaktiv lärobok i operativt och taktiskt inköp. Redaktör är t.v. Svante Axelsson - EFFSO, lärare i Inköp vid Logistikprogrammet. 4

5 Inledning Denna skrift bygger på material hopsamlat av Svante Axelsson - EFFSO - under hans tid som lärare vid Yrkeshögskolan. Materialet har flera källor, dels är det förtjänstfulla anteckningar av Helena Fahlén assisterad av Anna-Lena Berglund, båda KY - studenter i Sundsvall 2009, från Svantes föreläsningar, därtill material som Fredrik Axelson, med hjälp av tidigare studenter samlat från Logistikprogrammets Inköpsavsnitt. Stefan Nyström, Logistikprogrammet har bidragit med avsnitt om leveransvillkor. Materialet har sedan redigerats och i någon mån bearbetats av Svante Axelsson. Arbetet med att komplettera, strukturera och utvidga med nya avsnitt pågår. 5

6 Inläsningsmaterial från föreläsningar 2009/2010 Vad är Inköp? Att ha kul! Inköp kallas ofta även den avdelning som har kontakt med leverantörerna. Inköp ansvarar oftast för relationerna med leverantörer. Inköp har hand om att införskaffa allt det som företaget behöver från externa källor. Det finns dels Inköpsprocess som är alla aktiviteter för att köpa samt Inköpsavdelning som är en organisatorisk enhet som vanligen har hand on vissa av aktiviteterna i Inköpsprocessen. Hur definieras Inköp? Enligt standarden för Inköp: Hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör, beställning och avrop samt funktionerna för sourcing, mottagning, uppföljning och implementering av kontrakt, kontraktshantering samt bortskaffande. Begreppet ska INTE omfatta lagerstyrning, lagerhantering och logistik där dessa utgör delar av det vidare begreppet Supply Chain Management. Alla aktiviteter som gör att företaget får en externfaktura att betala. Alla affärer man gör med leverantörer kan återfinnas i leverantörsreskontran. Inköp täcker alla aktiviteter som bidrar till att företaget mottar en externfaktura. Hur påverkar Inköp organisationens resultat? Inköp påverkar direkt organisationens kostnader, men kan ibland även se till att man får mer för samma utgift (anslagsverksamhet = mer pang för pengarna.) indirekt påveras även ett företags intäkter, genom att produkter finns tillgängliga, har rätt kvalite och uppfattas som prisvärda. Inköps resultat kan avläsas både balans och resultaträkningen. Inköp gör man för att säkra försörjningen av varor och tjänster inom ett företag. Siffrorna avläser man i DuPont-modellen och där kan man se att inköp har både direkt och indirekt påverkan på ett företag. Om man kan reducera inköpskostnaderna med 100 kr så är det 100 kr man har sparat i jämförelse med att öka försäljningen med 100 kr så är det bara kr i ökning av resultatet. 6

7 CEO/CFO Map DuPont model Interest- Income Cost of purchased goods + Cost for salary Revenue - Total Cost of sold products + Net income before depreciation - Depreciation Net profit after depreciation Revenue Profit margin + Other costs x ROI Store + GIP Receivables Cash + Current assets + + Fixed assets Revenue Capital employed Capital Turn over Vad är Operativt och Taktiskt Inköp? Inköp delas in i STRATEGISKT, TAKTISKT och OPERATIVT. Skillnaden är dels tidshorisonten där Strategiskt oftast har en flerårshorisont och taktiskt ofta ser ett år framåt medan operativt är här och nu. Van Weele delar in taktiskt och operativt enl nedan. Taktiskt / operativt inköp Källa: Purchasing management av A.J. Van Weele Purchasing function Tactical purchasing Operative purchasing / order Internal customer Avgöra Produkt spec Lev. val Skriva kontrakt Order läggning Order styrning Efter Leverans hantering Leverantör Sourcing Supply Buying Procurement lördag den 16 januari 2010 Hur styrs Operativt och Taktiskt Inköp? Det styrs av företagets vision, affärsidé och mål. Affärsidén i ett företag beskriver hur företaget vill skilja sig från andra liknande verksamheter. Visionen är en långsiktig bild för hur företaget vill utvecklas och kunna uppnå sina mål. Man ser även över vad företaget har för strategi och policy som t ex etik, inriktning, miljö och kvalitet. Inköpet styrs också av den inköpsstrategi som företaget har och hur det styrs beror på vilka processer som företaget använder. En process beskriver vad som ska utföras och arbetsuppgifterna beskriver vem som ska göra vad. 7

8 Vilka processer finns tillgängliga? Processer Man dokumenterar allt i en process för att veta att alla arbetar korrekt, all dokumentation ska finnas hos alla, det inger förtroende samt ger en grund för förbättringar då alla jobba mot samma riktning. Prognosprocessen Ge en prognos till leverantören om hur mycket som behövs vilket baseras på nuvarande lager. Orderprocessen Man lägger en order till leverantören baserat på t ex prognoser och ramavtal. Bevakning av orderkännande man bevakar så att man fått ordererkännande från leverantören. Om leverantörer inte ordererkänt kontaktar man leverantören igen. Process för orderstyrning Används för att göra ändringar i en beställning gällande t ex kvantitet och ledtid. Ändringar försöker man undvika för att ha en god relation med sina leverantörer. Leveransbevakning Bevaka så att leveranserna ankommit i tid, om inte kontaktar man leverantören för att boka nytt leveransdatum. Kvalitetsreturer Om en leverans har kommit med har t ex kvalitetsbriser så felrapporteras detta. Man beställer ett RMA från leverantören och skickar sedan tillbaka leveransen. Fakturaavvikelser kontroll så att fakturan stämmer överens med vad man avtalat. Att kostnader som ska ingår inte kommer som extrakostnader. Avyttring Kontroll om det finns något på lager som legat länge eller som det inte finns något behov av längre. Kan skickas tillbaka till leverantör, säljas ut eller skrotas. Vad gör en Operativ resp. Taktisk Inköpare? Operativa inköparens arbetsuppgifter: Prognostisera till leverantörer: Lämna prognoser om den kommande utvecklingen till leverantörerna Orderläggning: Lägger order till leverantörerna. Bevakning att ordererkännande erhållits: Man får en bekräftelse från leverantörer att de har mottagit ordern och att de har uppfattat den rätt. Orderändringar: Eventuella ändringar i ordern. Gör man en ändring brukar man normalt få ett nytt ordererkännande. Leveransbevakning: Bevaka att leveransen är på väg eller följa upp en viss order som aldrig anlände i tid. Följa upp kvalitetsavvikelser: Följa upp att man fått rätt vara och till rätt kvalitet samt att leveransen varit i tid och att man har fått rätt kvantitet. Följa upp fakturaavvikelser: Se över så att priset stämmer överens med avtalet samt att kostnader som ska ingå i avtalet inte tillkommer som extrakostnader. Mäta och följa upp leverantörernas leveransförmåga: Att leveranserna kommer enligt den tidsplan man avtalat. Meddela leveransavvikelser internt: Meddela internt till rätt avdelning ifall en leverans är sen så att berörd avdelning kan planera om sitt arbete. Förbereda leverantörsmöten: Avtala möte med leverantörer om t ex leveransservice etc. 8

9 Koordinera med den taktiska inköparen: Samarbeta med den taktiska inköparen genom att ge feedback för att bidra med något till företaget. Taktiska inköparens arbetsuppgifter: Kontrollera och ifrågasätta specifikationen och behovsbild Leverantörsmarknadsundersökning Offertförfrågan/offertutvärdering. Kontraktsförhandling/kontraktsskrivning Leverantörsutvärdering. Varugruppsstrategier. Leverantörsutveckling. Mätning och mål Varför gör man leverantörsutvecklingsprogram? Syftet med leverantörsutvecklingsprogram är att man vill att leverantörerna man arbetar med ska bli ännu bättre. Om man mäter leverantörerna kan man identifiera problem som man sedan har möjlighet att lösa. Man mäter leverantörerna för att få grund till att göra ett leverantörsutvecklingsprogram och ofta för att kunna göra kostnadsbesparingar. Exempel på kostnadsbesparingar kan vara t ex långtidsprisavtal, årliga avtalade prisreduktioner baserat på den s.k inlärningskurvan, lager- eller ledtidsreduktion, leverantörsstyrda lager, volymeffektivisering etc. Leverantörsutveckling Syftet med ett leverantörsutvecklingsprogram är att lösa ett identifierat problem eller utmaning. Detta möjliggör ett arbetssätt för att driva de parametrar man i nuvarande läge definierar som svaga samt att nå önskat läge för sådant som är viktiga för företagets framgång och lönsamhet i framtiden. Genom ett utvecklingsprogram har man tätare kommunikation som leder till ett närmare samarbete. Man kan titta på processerna hos leverantören samt hos företaget, det kan då finnas saker som man kan göra tillsammans t ex emballering och på så sätt minska ledtiden. Man kan också låta den ena parten utföra ett moment på grund av bättre kompetens som kan spara tid. Mätning av en operativ inköpsenhets inre effektivitet Antal öppna inköpsförslag Antal icke ordererkännande order. Antal orderändringsförslag Antal öppna order med leveransdatum i dåtid Antal öppna faktura avvikelser Antal öppna kvalitetsärenden Antal order per inköpare Antal ordererkännande/ reklamation/ leveransbevakning. Per inköpare 9

10 Kostnad av operativt inköp som % av inköpsvolym Genomloppstider - order, ordererkännanden, reklamationer Leverantörsmätning Viktigt att ha samma mätetal och gemensamma rutiner för att få mätningen ska motsvara verkligheten. Man mäter t ex. leveransprecision, orderdatum, önskat leveransdatum, orderkänt leveransdatum, förändrat leveransdatum, verkligt leveransdatum, nytt önskat leveransdatum, nytt orderkänt datum, ledtid, transsportvillkor. Man ska räkna från sista orderkännandet. Kolla om man kan se andra leveranslösningar för att få varan i rätt tid, lönar det sig om produkten ska stå stilla eller krävs en alternativ logistiklösning om ordern är lagd på kortare tid än avtalet. Mål Mål är något som man sätter upp och vill uppnå under en viss period. För att nå målen krävs resurser Mål ska vara: Realistiska, utmanande, nåbara och mätbara. Eller enligt SMART modellen (David Lega): Självvalda, mätbara, accepterande, realistiska och tidssatta. Först sätter man upp ett övergripande mål där det beskrivs vad det yttersta med målet är. Därefter sätter man upp olika delmål som ska uppnås. KPI är i sin tur nyckeltal eller indikatorer. Om man mäter KIP (indikator) så får man reda på om man är på rätt väg eller inte att uppnå delmålen och det övergripande målet. Den generiska inköpsprocessen 10

11 Behovsanalysprocessen: Här ställer man sig frågor som vad vi behöver? Ska vi verkligen köpa? Man upprättar en kravspecifikation över vad det är man efterfrågar samt gör prognoser över framtiden. Inköps roll i processen är att fråga sig om det går att köpa? Man ska även utmana och ifrågasätta de förslag man fått genom att ställa frågor som t ex behöver vi verkligen kvalitén? Kan en standardkomponent fungera istället? Marknadsanalysprocessen: Här letar man efter leverantörer samt se över om det finns redan befintliga leverantörer som kan leverera varorna. Leta leverantörer kan man göra genom google, mässor, branschtidningar etc. Genom att använda sig av leverantörer som finns på marknaden eller som man redan arbetet med brukar man kalla för att man utnyttjar marknaden. Genom att däremot skapa leverantörer, alltså starta ett företag som kan leverera varor eller utveckla ett litet företag brukar man säga att man skapar den marknad som vi behöver. Man skickar även RFI till tänkbara leverantörer för att få lösningar på de problem man vill ha lösta. Avtalsprocessen: Är oftast den taktiska inköparens uppgift att sköta upphandlingen. Man skickar en RFQ (offerförfrågan) till tänkbara leverantörer. Därefter utvärderar man offerterna och leverantörerna innan man väljer vilken/vilka leverantörer man vill börja en förhandling med. Därefter börjar man förhandlingen om t ex pris och avtalets utformning och när man är klar med detta väljer man leverantör och skriver avtal med. Leveransprocessen: Gör avrop och beställningar efter det skrivna avtalet. Man jobbar även med delprocesser och se till att orderprocessen, prognosprocessen etc efterföljs. Betalning och uppföljningsprocessen: Man ser till att betalning till leverantörerna utförs, görs oftast av ekonomiavdelningen. Inköps roll blir att följa upp leverantören genom att t ex se till att leveranstider efterföljs, att kvantiteten är den rätta och att man får rätt fakturor från leverantören. Uppföljningen av leverantören ger i sin tur möjlighet till utveckling om man stöter på problem. OBS! Inköp har mest påverkan i början av kedjan än i slutet. 11

12 Databaser och affärssystem För att få ett dagligt fungerande arbete för en inköpare krävs information. Information om olika saker kan man oftast hitta i olika affärssystem som t ex leverantörsdata, avtalsdata, komponentdata, produktregister, lager och inköpsorder, netto- och bruttobehovsberäkningar. Databaser i affärssystem Rapportgenerator Leverantörs data Komponent data Lev per kmp Avt lev per kmp Prognos Order etc Netto behov Brutto behov Produkt register (struktur) Behov (prognos alt försäljning) Avtalsdata data Lager Inköpsorder lördag den 16 januari Attesträtt Beloppsgränser som reglerar vad man har befogenhet att betala/införskaffa. Inköparen har en ställningsfullmakt vilket medför att trots att inköparen har överskridit sin befogenhet hos arbetsgivaren så gäller avtalet på grund av ställningsfullmakten. I organisationens attest o/e befogenhetsskrivningar kan Inköparen se vilka beloppsgränser han/hon har att sluta avtal inom. Man bör som inköpare alltid ta reda på vad säljarens befogenhetsgräns går. Marknader Olika marknadsstrukturer Monopolmarknad (En ensam leverantör Microsoft) Oligopol (Få alternativ som ofta samarbetar Elmarknaden i Sverige) Viss konkurrens (den vanligaste typen. Det finns många leverantörer vilket ger viss konkurrens.) Perfekt konkurrens (ett teoretiskt tillstånd där balans råder mellan ett oytal köpare och ett otal säljare. Brukar oftast bara fungera för standardiserade produkter som t ex skruvar och muttrar.) 12

13 Leverantörsmarknad Global eller lokal Reglerad eller fri marknad Konkurrenstryck Över- eller underskott av efterfrågan Ska vi använda marknaden som finns eller påverka/ skapa en ny Se över nuvarande leverantörer och potentiella leverantörer Utveckla leverantörer som man redan arbetar med Skapa nya leverantörer Leverantörsmarknadsutvärdering Genom att titta på leverantörsmarknaden på ett systematiskt sätt gör att man får bästa möjliga utbyte. Leverantörsmarknadsundersökningar: Ett strukturerat arbetssätt för att kartlägga och presentera en aktuell situation. Baseras på frågor av typen; Har det hänt ngt inom teknikområdet? hänger leverantören med i utvecklingen? Svänger ekonomin så det har stor betydelse hos leverantören? Finns det nya leverantörsmarknader som nu passar oss? Finns nya logistiklösningar som möjliggör tillgång till nya marknader? Ändringar på marknaden, dvs efterfrågan och utveckling ändras hela tiden. Detta leder till att det är viktigt att följa upp marknaden för att se vilken leverantör som är aktuell i framtiden. Inköpsstrategier för alla plan Insourcing/ outsourcing: Man bestämmer vilka aktiviteter som man själv är bra på och kan utföra själv samt vilka aktiviteter som man själv är mindre bra på och kan låta någon annan göra. Utveckla en handelsvarustrategi: Utveckla en tydlig och detaljerad bild av inköp och gör en handelsvarustrategi/ varugruppsstrategi. Upprätta en förstaklassig leverantörsbas: Det handlar om hur många leverantörer man kommer ha för en viss vara, vilka villkor man vill att leverantörerna ska uppfylla och hur man väljer leverantörer. Utveckla och förvalta leverantörsrelationer: Leverantörerna grupperas i distinkta kategorier som t ex kommersiella leverantörer, leverantörspartner och leverantörer som man föredrar före andra. Stimulera den egna leverantörsbasen så att den följer det egna företagets utveckling. 13

14 Kraljic s matris Kraljic s purchasing matrix as a basis for choice of strategy Financial impact High Low Leverage items (Competitive procurement) Standard items (System agreement + e-business solution) Strategic items (Partnership) Bottleneck items (Reliable supply + search alternative) Low Supply risk High Source: van Weele, Purchasing and Supply Chain Management, Kraljic s matris (fyra grundläggande leverantörsstrategier) Partnerskap (Överst till höger): Används när man handlar med mycket pengar och när det finns få leverantörer på marknaden. Man vill ta hand om och vårda relationen genom att vara snäll och hjälpsam. Målet, avsikten: Skapa långa relationer och på lika villkor samt jobba mot kostnadsreduktion tillsammans med leverantörer. Vilken typ av produkter passar det: Strategiska produkter t ex växellådor, motorer, AXE-stationer etc Aktiviteter: Prognoser för framtida behov Leverantörsriskanalys Försiktigt leverantörsurval Vad får det kosta -analys Rullande materialschema Effektiv ändring av orderprocedur Säljaren ranking/värde Tävlingsinriktad budgivning (Överst till vänster): Används då man handlar med mycket pengar och det finns många leverantörer på marknaden. Man kan vara hård i förhandlingssättet och vid budgivningen. Mål, avsikten: Erhålla bästa dealen på kort sikt, reducera kostanden mot materialet, arbeta mot kostnadsred. Mot index. Vilken typ av produkter passar det: Hävstångsprodukter som t ex råvaror, datorer etc Aktiviteter: Förbättra produkt- och marknadskunskapen Leta efter alternativa produkter och leverantörer Omfördela volymer på olika leverantörer Optimera orderkvantiteten Målprissättning 14

15 Säkra leveranser (Underst till höger): Används då man inte spenderar så mycket pengar men att det fortfarande finns få leverantörer på marknaden. Det som är viktigast är att säkra leveranser. Som person bör man vara en fixare/problemlösare. Mål, avsikten: Säkra både kort- och långsiktiga relationer. Man ska även reducera leveransrisken. Vilken typ av produkter passar det: Flaskhalsprodukter som t ex telefonstolpar, naturliga aromämnen, vitaminer, pigment(färg) etc. Aktiviteter: Prognoser för framtida behov Leverantörsriskanalys Bestämma rangordningen av leverantörernas kundlista (är jag viktig eller oviktig för leverantören) Utveckla förebyggande åtgärder som t ex buffertlager och avsändarlager. Leta efter alternativa produkter och leverantörer Administrativ effektivitet och e-lösningar för upphandling (Underst till vänster): Används då man inte spenderar så mycket pengar men att det finns många leverantörer på marknaden. Man vill effektivt kunna göra avrop men med lite administration. Service och beställningssätt är viktigare än priset. Mål, avsikten: Minska den logistiska komplexiteten, förbättra den operativa effektiviteten och minska antalet leverantörer. Vilken typ av produkter passar det: Rutinprodukter som t ex förnödenheter, förbrukningsvaror, kontorsmaterial etc Aktiviteter: Underleverantör per produktgrupp Standardisera produktsortiment Designa ett effektivt inre/intern beställningssystem för leverans och fakturering. Delegera orderhantering till interna användare. 15

16 Som man frågar får man svar. Viktigt att utforma offertförfrågan lättförståelig, annars riskerar man att få inkorrekta svar. Viktigt att utforma offertförfrågan lika så att de är lätta att jämföra. Offertförfrågan ska spegla det behov som finns. Instruktioner i offerten ska finnas så att leverantören har möjlighet att ge bättre alternativ på produkten/leveransen. Dom leverantörer man inte kan tänka sig ska man heller inte kontakta. Prissättning Nationalekonomernas syn på pris är att när utbud och efterfråga möts blir det ett givet pris och det sker oftast bara när det är perfekt konkurrens. Vid leverantörsmarknadsundersökning är det viktigt att tänka på hur marknaden ser ut för att kunna välja sin inköpsstrategi. Man bör se över om det är köparens marknad eller säljarens marknad. Utbud större än efterfrågan köparens marknad. Styckkostnad volymberoende Exempel på tentafråga: Finns det ett samband mellan styckkostnad och volym? Hur kan det i så fall se ut? Svarsexempel: Om man bara har en fast kostnad att utgå ifrån så blir kostnaden/styck billigare ju fler produkter man kan producera. Om man däremot bara har en rörlig kostnad/ styck blir priset alltid detsamma även fast att man ökar produktionsantalet. Economy of scale stordriftsfördelar att producera stora partier. Kostnadsbaserad prissättning: Vid kostnadsbaserad prissättning utgår man från vad produkten kostar att tillverka och därefter lägger man på alla kostnader man själv 16

17 haft innan man sätter priset på varan. Den här typen av prissättning passar bra vid en utbudsekonomi och för produktionsrelaterad marknad t ex vinkeljärn. Den passar sämre till komplexa produkter med stort innehåll av utveckling eller marknadsföring (Läkemedel, mobiltelefoner) Kostnadsbaserad prissättning. Inköpspris Vinstmarginal FO, Försäljningsomkostnader AO, Administrationsomkostnader Direkta lagerhållningskostnader Direkta hanteringskostnader Varuomkostnader Varukostnad Självkostnad Försäljningspris. Exempel på kalkyltrappa från handelsbolag. 31 Marknadsbaserad prissättning (värdebaserad prissättning): Man utgår från vad kunden är beredd att betala och därefter sätter man priset. Man börjar alltså med priset och tar bort alla kostnader tills enbart inköpspriset kvarstår. Man kan säga att det blir köparens marknad som bestämmer priset. Prissättningen passar bra när efterfrågan är mindre än utbudet som t ex bilar. Passar även för komplexa produkter med stort innehåll av utveckling eller marknadsföring (Läkemedel, mobiltelefoner). Ännu mer passar det för helt kundvärdeupplevda produkter som t.ex. Märkeskläder. 17

18 Marknadsbaserad prissättning. FO, Försäljningsomkostnader AO, Administrationsomkostnader Direkta lagerhållningskostnader Direkta hanteringskostnader Varuomkostnader Inköpspris Vinstmarginal Varukostnad Självkostnad Försäljningspris. Exempel på kalkyltrappa från produktbolag. 32 Går det att fastställa rätt pris? Svar: Rätt pris är när två parter är överens om att det är rätt pris. Detta kan variera från gång till gång. Hur relaterar pris till framställningskostnaden? Svar: Det beror helt på vilken prissättningsmodell man använder. Marknadsbaserad prissättning har ingen relation med framställningskostnaden medan kostnadsbaserad prissättning är en konsekvens av framställningskostnaden. Priset i förhållande till framställningskostnaden avgör om det medför vinst eller förlust. Total cost of ownership TCO TCO är summan av alla kostnader i samband med ett inköp. Exempel på kostnader som man brukar räkna in är t ex inköpspriset, utrustningskostnader, utbildningskostnader, underhållskostnader, reservdelar, transportkostnader, lagerhållningskostnader, reparationskostnader, avyttring, kapitalbindning etc. Man försöker att ta med alla kostnader som finns under den aktuella livstiden för en produkt. TCO görs för att man inte ska blunda för vad som händer efter köpet. TCO görs också oftast när det gäller stora inköp som t ex investeringar och systemköp. Vad ingår i TCO och hur man kalkylerar det? I TCO ska alla kostnader som kan tänkas uppkomma under en produkts livslängd räknas in. Kalkyleringen är summan av alla kostnader i samband med ett inköp. Det finns Excelmallar (t.ex. hos EFFSO Tools) som man kan använda som checklista. Tre processer inom (taktiskt) inköp 18

19 TTT: (Time to Technology) Ingår i behovsprocessen. Beskriver t.ex. vilken teknik man ska använda sig av och ha med i kravspecifikationen. Det är tiden för att få fram teknologin man vill ha och innan det finns en kravspecifikation. TTM: (Time to Market).Tillgång till köpbara produkter. Man vill se om att man har rätt tillgång till en leverantörsmarknad eller om man måste skapa en ny eller möjligen utveckla leverantörer. Det är även tiden från kravspecifikationen är klar till produktionen klarar av att leverera. Man ser även över om man behöver en eller flera leverantörer. Här vet man hur produkten ska se ut och kontrakt börjar att skrivas. TTC: (Time to Customer) Ingår i leveransprocessen. Att man levererar produkten till kunderna. Möjligheterna att påverka produktkostnaden är mycket högre i början än i slutet eftersom att produkten då är på väg till kunden. Antal Hög Produktlivscykel Möjlighet att påverka produktkostnad Låg Tid TTT TTM TTC 39 Inköps övergripande roller A van Weele Cost (Kostnadsminskning): Syftar till att hålla kostnaderna nere. Materialkostnadsminskningar: Inköpsbesparingar, göra mer med mindre, avtalshantering, aggressiv strategi för att minska kostnaderna. Value (Kundvärdeskapande):Syftar till att skapa ett värde för kunden. 19

20 Värdeförbättring: Affärsinriktning, förbättra proposition kundvärde, allierad ledning/förvaltning. Risk (Riskhantering): Syftar till att kunna hantera risker. Riskhantering: Prestationsbaserat upphandlande, köparens beroende, leverantörens beroende, ekonomisk ställning, patentskyddad kunskap. Björn Axelsson Rationaliseringsroll (Kostnadsminskning): Syftar till att hålla kostnaderna nere. Tre huvuduppgifter: Prisreduktion, man väljer de billigaste produkterna/leverantörerna samt de billigaste funktionella lösningarna. Hålla nere de indirekta kostnaderna vid anskaffning, man minskar specifikationsarbeten, kvalitetskontroll och rationaliserar i flöden som t ex reduktion av olika lager, JIT. Eller reduktion i informationsflöden som t ex prognoser, order och faktura etc. Hålla ned egna produktionskostnader genom att minska resursförbrukning och/eller öka värdeskapande, stillestånd/produktionsstopp på grund av bristande leveranssäkerhet. Utveckling/konstruktionskostnader. Utvecklingsroll (Kundvärdeskapande): Syftar till att skapa ett värde för kunden. Man vill utnyttja leverantörernas kunskap för att utveckla produkter/tjänster. Tre huvuduppgifter:1. Bevaka att olika tekniska möjligheter hos leverantörerna utnyttjas i den interna FoU verksamheten a) passivt, ger seriell utvecklingsaktivitet b) aktivt ger parallell utvecklingsaktivitet och tidsbesparing 2. Intressera leverantörer för att utveckla produkter som företaget behöver för att medverka i utvecklingsprocesser. 3. Tillsammans med andra interna funktioner driva utvecklingsprojekt i samarbete med leverantörer Strukturroll (Påverka leverantörsmarknaden): Syftar till att utveckla leverantörsmarknaden. Tre huvuduppgifter:1. Åtgärder för att öka, behålla eller minska antalet tänkbara leverantörer.2. Åtgärder för att påverka leverantörserbjudandenas standardiseringsgrad.3. Aktiviteter för att identifiera, följa och bevaka tendenser med avseende på leverantörsstrukturens utveckling. 20

21 Inköps övergripande roller A van Weele Cost (Kostnadsminskning) Value (Kundvärdeskapande) Risk (Riskhantering) Björn Axelsson Rationaliseringsroll (Kostnadsminskning) Utvecklingsroll (Kundvärdeskapande) Strukturroll (Påverka leverantörsmarknaden) Avtal Avtalsstruktur I ett avtal brukar man ofta göra uppdelningar för att man lättare ska kunna förstå och hitta i ett avtal. Basskrivelsen innehåller avtalstexten och reglerar allt som är fast och viktigt som t ex pris. I avtalstexten skriver man alltid in i vilken ordning allt som man har skrivit gäller, har man t ex köparens villkor i en bilaga före säljarens och det uppstår ett problem så är det köparens villkor som gäller. Appendix är bilagor där man kan hitta t ex prisbilagor, produktspecifikationer, säljarvillkor, köparvillkor och standardtexter. Kommersiellt minimikrav på innehållet i ett skriftligt avtal Ett avtal mellan företag, ett köpande företag och ett säljande företag skiljer sig rättsligt mot avtal mellan privatpersoner eller mellan ett företag och privatpersoner.. Minimikraven på ett kommersiellt skriftligt avtal ska innehålla: Vilka parter som ingår avtal och dess formalia. Företagen kan identifieras genom organisationsnummer. 21

22 Syftet med avtalet och dess omfattning inklusive kraven som stipulerar när avtalet är fullgjort. Giltighetstid och avslutande. Signaturer. Letter of intent Ett letter of intent skriver man för att beskriva vilken avsikt man har. I vissa fall reglerar en gemensam ambition att komma överens och skriva avtal. Ett letter of intent ger ett symbolvärde och brukar oftast inte vara bindande. VARNING: Man ska däremot försöka att undvika att skriva letter of intent eftersom att det är texten i innehållet som styr om det är ett avtal eller letter of intent, då spelar det ingen roll vad rubriken säger. Förvaltning Sakägare: Den som är ansvarig för att specificera vad som ska köpas in t ex ITavdelningen eller marknadsföringsavdelningen. Beställarkompetens: Företagets förmåga att specificera och förstå vad det är man ska köpa in. Förvaltningsteam: De som ser till att avtalet implementeras och efterföljs samt ger feedback till inköparen så att avtalet kan förbättras till nästa gång. Oftast brukar funktionschefen och den strategiska inköparen ansvara för vilka som blir förvaltningsteam. Förhandling Förhandlingens olika steg Förberedelse: Är väldigt viktigt för att kunna börja en förhandling och få ett avslut. Exempel på förberedelser är t ex analys av den egna situationen, analys av motpartens situation, uppgifter inom teamet, rollfördelning inom teamet, grundtaktik, mål och reträtt mål 1 och 2, BATEF och agenda. Frågor man kan ställa sig är t ex vilka är parter/intressenter? vilka är våra målsättningar och vilka målsättningar kan övriga parter tänkas ha? vilka år våra och övriga parter intressenter? vilka lösningar möter målsättningarna? vilka lösningar ger maximala gemensamma vinster? Kontakt: Inledande kontakt med leverantören där man kan ha skickat RFI för att för information i förväg samt RFQ där man har fått ett anbud från leverantören som man ska förhandla om. Analys: Analys av hela arbetet. Dialog (möte förhandlingen ): Själva förhandlingen. Avslut: När man skiljs år ska alla parter veta vad man är överens eller inte överens om. Förhandlingsteams rollfördelning Ledaren: Leder förhandlingen face to face, pratar mest, lägger förslag, gör eftergifter och gör avbrott. Ledaren fördelar arbetet och ansvarar för resultatet. 22

Kurslitteratur. Category Management in Purchasing, Jonathan O Brian ISBN 978-0-7494-5257-5.

Kurslitteratur. Category Management in Purchasing, Jonathan O Brian ISBN 978-0-7494-5257-5. Kursens upplägg 27/8 Introduktion Företagsstrategi och inköpsstrategi Bygga strategier Affärer och andra modeller 3/9 Risk o CSR i strategiskt perspektiv samt Leverantörsmarknad och leverantörsutvärdering

Läs mer

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning.

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning. Operativa ärenden Ramavtal, kontrakt Beställningar med inköpsanmodan Leverantörsbedömningar, leverantörsvärderingar Upphandlings och förhandlingsresultat Fakturor (leverantörsreskontra) Reklamationer avvikelser

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Taktiskt inköp. Svante Axelsson. Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com

Taktiskt inköp. Svante Axelsson. Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com Taktiskt inköp Svante Axelsson Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com onsdag den 10 mars 2010 2 Agenda 11 & 12 mars Vad kan ni redan? Marknad Repetition Pris & Kostnad 1. Prisbildning 2.

Läs mer

Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter

Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter Purchasing must become supply management Peter Kraljic Artikeln, skriven av Peter Kraljic, behandlar inköp och hur det måste bli en del av det som man idag benämner supply management. Bakgrunden till artikeln

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer Kort om Effso Effso utvecklar Inköpsorganisationer Hjälpa till med rekrytering Hyra ut resurskonsulter vid arbetstoppar Träna befintlig personal genom workshops Tillhandahålla en verktygslåda Står för

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

Inköp. En yrkesroll under förändring

Inköp. En yrkesroll under förändring Inköp En yrkesroll under förändring Översikt Introduktion till inköp Operativt inköp Taktiskt inköp Strategiskt inköp Korta teoripass / grupparbeten eller diskussioner Anders Eriksson Educational Background

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Syfte och kravbild. Målet är att studenten skall förstå och kunna beskriva inköpsprocessen.

Syfte och kravbild. Målet är att studenten skall förstå och kunna beskriva inköpsprocessen. Syfte och kravbild Syftet med dagens övning är att studenten skall få en första insikt och förståelse för hur inköp är organiserat och fungerar generellt. Målet är att studenten skall förstå och kunna

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Jag har en dröm 41 Jag har en idé 42 Jag har ett mål 45 Jag har en plan 46 Framgång genom att ifrågasätta 47 Avstå och tappa inte fokus!

Jag har en dröm 41 Jag har en idé 42 Jag har ett mål 45 Jag har en plan 46 Framgång genom att ifrågasätta 47 Avstå och tappa inte fokus! Innehåll Författarporträtt 10 Några inledande ord 12 Block 1 Omvänd trendspaning 15 1 En modevärld i förändring 17 1900 1909 Korsettens sorti 18 1910 1919 Krig och mode 19 1920 1929 Njutning 20 1930 1939

Läs mer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer Kort om Effso Effso utvecklar Inköpsorganisationer Hjälpa till med rekrytering Hyra ut resurskonsulter vid arbetstoppar Träna befintlig personal genom workshops Tillhandahålla en verktygslåda Står för

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Så blir framtidens inköp

Så blir framtidens inköp Whitepaper Så blir framtidens inköp En mer strategisk yrkesroll, ökade hållbarhetskrav och kraftfullare system det är några förändringar inköpare kan vänta sig i framtiden. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

P2P Summit 2012. Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning

P2P Summit 2012. Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning P2P Summit 2012 Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning Jan Svedman & Per Hedenborn från PEAB delade med sig av sitt arbete och PEABs visioner kring P2P Anna Bjärkerud, VD, EBG e-businessguide

Läs mer

Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster. ABB Group April 27, 2011 Slide 1

Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster. ABB Group April 27, 2011 Slide 1 Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster April 27, 2011 Slide 1 ABB i världen Huvudkontor i Zürich, Schweiz. Cirka 117 000 medarbetare i 100 länder.

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

AVTAL Syfte och kravbild

AVTAL Syfte och kravbild AVTAL Syfte och kravbild Syftet med dagens övning är att studenten skall få en första insikt och förståelse för avtal och dess skrivelser generellt. Avsikten är ej att enskilda formuleringar skall läras

Läs mer

Presentationer. 1. Företag 1 2. Företag 2 3. Företag 3 4. Företag 4 5. Företag 5 6. Företag 6

Presentationer. 1. Företag 1 2. Företag 2 3. Företag 3 4. Företag 4 5. Företag 5 6. Företag 6 Presentationer 1. Företag 1 2. Företag 2 3. Företag 3 4. Företag 4 5. Företag 5 6. Företag 6 Agenda 1. Inköpsbeslutet 2. Avtals- o leveransvillkor 3. Inköpsordern 4. Upphandlingsprocessen 5. IT stöd Arbetsgång

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Inköpsprocesser. Styrprocess. Utvecklingsprocess. Kategoristyrningsprocess

Inköpsprocesser. Styrprocess. Utvecklingsprocess. Kategoristyrningsprocess Inköpsprocesser Strategiskt inköp Långt tidsperspektiv Taktiskt inköp Medellångt tidsperspektiv Operativt inköp Kort tidsperspektiv Styrprocess Utvecklingsprocess Kategoristyrningsprocess Upphandlingsprocesser

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Category Management - en del av det strategiska inköpsarbetet Matti Bjerking 301 000 000 Category Management Kategoristyrning Kategoristyrning - en del av det strategiska

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja

Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja Dr. Rolf Forsberg Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå 0920-491926 070-5252363 rolf.forsberg@ies.luth.se SAMMANFATTNING En brandkårsuttryckning som

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner Riksbyggens generella krav på leverantör och partner För att vi på Riksbyggen ska kunna underlätta och utveckla samarbetet med våra leverantörer och partners vill vi att Ni som är eller är intresserade

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

Symbrio berättar om några kundcase

Symbrio berättar om några kundcase berättar om några kundcase Bravida Bakgrund Bravida är Nordens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster. Företaget har 8000 anställda i Norge, Sverige och Danmark. Organisationen

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Uppskatta ledtider för anskaffning

Uppskatta ledtider för anskaffning Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 31 Uppskatta ledtider för anskaffning Begreppet ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en administrativ process.

Läs mer

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel idag Organisation Individer som har något gemensamt tex arbetar för att uppnå ett gemensamt mål ( obs! ett

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Vad kommer ni ihåg? Spendanalys (ABC analys) Utgångsläge? Vart? Hur? Strategimodeller (Kraljic och Porter)

Vad kommer ni ihåg? Spendanalys (ABC analys) Utgångsläge? Vart? Hur? Strategimodeller (Kraljic och Porter) Vad kommer ni ihåg? Spendanalys (ABC analys) Utgångsläge? Vart? Hur? Strategimodeller (Kraljic och Porter) Exempel på Risker Leverans Ekonomi Kvalité Juridisk Affärs Politisk Valuta Image IPR Person resurser

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Grundläggande affärsmannaskap. Ladokkod: Tentamen ges för: SGA011 BC1 och TPU1. Tentamenskod:

7,5 högskolepoäng. Grundläggande affärsmannaskap. Ladokkod: Tentamen ges för: SGA011 BC1 och TPU1. Tentamenskod: Grundläggande affärsmannaskap 7,5 högskolepoäng Ladokkod: Tentamen ges för: SGA011 BC1 och TPU1 Tentamenskod: Tentamensdatum: 2012-11-02 Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: Mininräknare Totalt antal poäng på

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning FÖRORD NEA är en ideell intresseorganisation som erbjuder en neutral och oberoende mötesplats där vi verkar för att eaffärer ska

Läs mer

Upphandling inom Skatteverket 2012

Upphandling inom Skatteverket 2012 Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår vision är ett samhälle där alla gör rätt för sig Tar

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Med ordersärkostnader för inköpsartiklar avses alla de kostnader som är förknippade med att

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

entreprenad en översikt Innehåll

entreprenad en översikt Innehåll entreprenad en översikt Innehåll 1 Entreprenader industriella tjänster... 2 2 Entreprenadformer... 2 3 Ett avtal blir till så säger lagen... 3 4 Allmänna Bestämmelser... 4 5 Anbudsupphandlingens grunder...

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället!

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! A Basware Presentation 3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! Mia Lenman 6:e okt 2011 Agenda Varför skall vi ha ett elektroniskt inköpssystem? Inköpsprocessen Fokus på kontroll,

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer