INKÖP ÄR ROLIGT. En enkel skrift om grundläggande begrepp och processer för Operativt och Taktiskt inköp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INKÖP ÄR ROLIGT. En enkel skrift om grundläggande begrepp och processer för Operativt och Taktiskt inköp"

Transkript

1 INKÖP ÄR ROLIGT En enkel skrift om grundläggande begrepp och processer för Operativt och Taktiskt inköp 1

2 INKÖP ÄR ROLIGT Svante Axelsson i glatt samtal med professor Arjan van Weele och den brittiska professorn Helen Walker vid IPSERA konferensen 2010 i finland 2

3 3

4 Operativt och taktiskt inköp - en lärande lärobok - En lärobok om inköp. (Under utveckling) Version 2010:01 daterad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund:...2 Inledning 3 Inläsningsmaterial från föreläsningarna 2009, 4 Vad är operativ och taktiskt inköp? Olika karaktär på inköpt produkt / tjänst Arbetsuppgifter för en operativ inköpare...32 Arbetsuppgifter för en operativ inköpschef...35 Arbetsuppgifter för en taktisk inköpare...48 Leveransvillkor en inköpares mardröm? 54 Arbetsuppgifter för en taktisk inköpschef...63 Inköpsetik Affärsetik...64 Förhandling bas (Klipp ur Exarbete 2009 under bearbetning). Kompetensmodell för inköp...73 Bakgrund: Det finns idag ingen bra lärobok som berör området operativt och taktiskt inköp. Ambitionen med denna skrift är att åtgärda den bristen genom att ta tillvara de erfarenheter som finns inom inköpsfunktioner i privat och offentlig verksamhet. Tanken är att genom att engagera sig i nätverket och bidra med sina erfarenheter och kunskaper öppnas möjligheten att ta del av övriga medlemmar i nätverkets kunskaper och erfarenheter. Rent praktiskt går det till att genom att skriva en text runt ett område som saknas eller behöver uppgraderas, och därmed bidra till nätverkets samlade kunskap, ges tillgång till den samlade skrift som över tid utvecklas. Det bildas en levande och interaktiv lärobok i operativt och taktiskt inköp. Redaktör är t.v. Svante Axelsson - EFFSO, lärare i Inköp vid Logistikprogrammet. 4

5 Inledning Denna skrift bygger på material hopsamlat av Svante Axelsson - EFFSO - under hans tid som lärare vid Yrkeshögskolan. Materialet har flera källor, dels är det förtjänstfulla anteckningar av Helena Fahlén assisterad av Anna-Lena Berglund, båda KY - studenter i Sundsvall 2009, från Svantes föreläsningar, därtill material som Fredrik Axelson, med hjälp av tidigare studenter samlat från Logistikprogrammets Inköpsavsnitt. Stefan Nyström, Logistikprogrammet har bidragit med avsnitt om leveransvillkor. Materialet har sedan redigerats och i någon mån bearbetats av Svante Axelsson. Arbetet med att komplettera, strukturera och utvidga med nya avsnitt pågår. 5

6 Inläsningsmaterial från föreläsningar 2009/2010 Vad är Inköp? Att ha kul! Inköp kallas ofta även den avdelning som har kontakt med leverantörerna. Inköp ansvarar oftast för relationerna med leverantörer. Inköp har hand om att införskaffa allt det som företaget behöver från externa källor. Det finns dels Inköpsprocess som är alla aktiviteter för att köpa samt Inköpsavdelning som är en organisatorisk enhet som vanligen har hand on vissa av aktiviteterna i Inköpsprocessen. Hur definieras Inköp? Enligt standarden för Inköp: Hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör, beställning och avrop samt funktionerna för sourcing, mottagning, uppföljning och implementering av kontrakt, kontraktshantering samt bortskaffande. Begreppet ska INTE omfatta lagerstyrning, lagerhantering och logistik där dessa utgör delar av det vidare begreppet Supply Chain Management. Alla aktiviteter som gör att företaget får en externfaktura att betala. Alla affärer man gör med leverantörer kan återfinnas i leverantörsreskontran. Inköp täcker alla aktiviteter som bidrar till att företaget mottar en externfaktura. Hur påverkar Inköp organisationens resultat? Inköp påverkar direkt organisationens kostnader, men kan ibland även se till att man får mer för samma utgift (anslagsverksamhet = mer pang för pengarna.) indirekt påveras även ett företags intäkter, genom att produkter finns tillgängliga, har rätt kvalite och uppfattas som prisvärda. Inköps resultat kan avläsas både balans och resultaträkningen. Inköp gör man för att säkra försörjningen av varor och tjänster inom ett företag. Siffrorna avläser man i DuPont-modellen och där kan man se att inköp har både direkt och indirekt påverkan på ett företag. Om man kan reducera inköpskostnaderna med 100 kr så är det 100 kr man har sparat i jämförelse med att öka försäljningen med 100 kr så är det bara kr i ökning av resultatet. 6

7 CEO/CFO Map DuPont model Interest- Income Cost of purchased goods + Cost for salary Revenue - Total Cost of sold products + Net income before depreciation - Depreciation Net profit after depreciation Revenue Profit margin + Other costs x ROI Store + GIP Receivables Cash + Current assets + + Fixed assets Revenue Capital employed Capital Turn over Vad är Operativt och Taktiskt Inköp? Inköp delas in i STRATEGISKT, TAKTISKT och OPERATIVT. Skillnaden är dels tidshorisonten där Strategiskt oftast har en flerårshorisont och taktiskt ofta ser ett år framåt medan operativt är här och nu. Van Weele delar in taktiskt och operativt enl nedan. Taktiskt / operativt inköp Källa: Purchasing management av A.J. Van Weele Purchasing function Tactical purchasing Operative purchasing / order Internal customer Avgöra Produkt spec Lev. val Skriva kontrakt Order läggning Order styrning Efter Leverans hantering Leverantör Sourcing Supply Buying Procurement lördag den 16 januari 2010 Hur styrs Operativt och Taktiskt Inköp? Det styrs av företagets vision, affärsidé och mål. Affärsidén i ett företag beskriver hur företaget vill skilja sig från andra liknande verksamheter. Visionen är en långsiktig bild för hur företaget vill utvecklas och kunna uppnå sina mål. Man ser även över vad företaget har för strategi och policy som t ex etik, inriktning, miljö och kvalitet. Inköpet styrs också av den inköpsstrategi som företaget har och hur det styrs beror på vilka processer som företaget använder. En process beskriver vad som ska utföras och arbetsuppgifterna beskriver vem som ska göra vad. 7

8 Vilka processer finns tillgängliga? Processer Man dokumenterar allt i en process för att veta att alla arbetar korrekt, all dokumentation ska finnas hos alla, det inger förtroende samt ger en grund för förbättringar då alla jobba mot samma riktning. Prognosprocessen Ge en prognos till leverantören om hur mycket som behövs vilket baseras på nuvarande lager. Orderprocessen Man lägger en order till leverantören baserat på t ex prognoser och ramavtal. Bevakning av orderkännande man bevakar så att man fått ordererkännande från leverantören. Om leverantörer inte ordererkänt kontaktar man leverantören igen. Process för orderstyrning Används för att göra ändringar i en beställning gällande t ex kvantitet och ledtid. Ändringar försöker man undvika för att ha en god relation med sina leverantörer. Leveransbevakning Bevaka så att leveranserna ankommit i tid, om inte kontaktar man leverantören för att boka nytt leveransdatum. Kvalitetsreturer Om en leverans har kommit med har t ex kvalitetsbriser så felrapporteras detta. Man beställer ett RMA från leverantören och skickar sedan tillbaka leveransen. Fakturaavvikelser kontroll så att fakturan stämmer överens med vad man avtalat. Att kostnader som ska ingår inte kommer som extrakostnader. Avyttring Kontroll om det finns något på lager som legat länge eller som det inte finns något behov av längre. Kan skickas tillbaka till leverantör, säljas ut eller skrotas. Vad gör en Operativ resp. Taktisk Inköpare? Operativa inköparens arbetsuppgifter: Prognostisera till leverantörer: Lämna prognoser om den kommande utvecklingen till leverantörerna Orderläggning: Lägger order till leverantörerna. Bevakning att ordererkännande erhållits: Man får en bekräftelse från leverantörer att de har mottagit ordern och att de har uppfattat den rätt. Orderändringar: Eventuella ändringar i ordern. Gör man en ändring brukar man normalt få ett nytt ordererkännande. Leveransbevakning: Bevaka att leveransen är på väg eller följa upp en viss order som aldrig anlände i tid. Följa upp kvalitetsavvikelser: Följa upp att man fått rätt vara och till rätt kvalitet samt att leveransen varit i tid och att man har fått rätt kvantitet. Följa upp fakturaavvikelser: Se över så att priset stämmer överens med avtalet samt att kostnader som ska ingå i avtalet inte tillkommer som extrakostnader. Mäta och följa upp leverantörernas leveransförmåga: Att leveranserna kommer enligt den tidsplan man avtalat. Meddela leveransavvikelser internt: Meddela internt till rätt avdelning ifall en leverans är sen så att berörd avdelning kan planera om sitt arbete. Förbereda leverantörsmöten: Avtala möte med leverantörer om t ex leveransservice etc. 8

9 Koordinera med den taktiska inköparen: Samarbeta med den taktiska inköparen genom att ge feedback för att bidra med något till företaget. Taktiska inköparens arbetsuppgifter: Kontrollera och ifrågasätta specifikationen och behovsbild Leverantörsmarknadsundersökning Offertförfrågan/offertutvärdering. Kontraktsförhandling/kontraktsskrivning Leverantörsutvärdering. Varugruppsstrategier. Leverantörsutveckling. Mätning och mål Varför gör man leverantörsutvecklingsprogram? Syftet med leverantörsutvecklingsprogram är att man vill att leverantörerna man arbetar med ska bli ännu bättre. Om man mäter leverantörerna kan man identifiera problem som man sedan har möjlighet att lösa. Man mäter leverantörerna för att få grund till att göra ett leverantörsutvecklingsprogram och ofta för att kunna göra kostnadsbesparingar. Exempel på kostnadsbesparingar kan vara t ex långtidsprisavtal, årliga avtalade prisreduktioner baserat på den s.k inlärningskurvan, lager- eller ledtidsreduktion, leverantörsstyrda lager, volymeffektivisering etc. Leverantörsutveckling Syftet med ett leverantörsutvecklingsprogram är att lösa ett identifierat problem eller utmaning. Detta möjliggör ett arbetssätt för att driva de parametrar man i nuvarande läge definierar som svaga samt att nå önskat läge för sådant som är viktiga för företagets framgång och lönsamhet i framtiden. Genom ett utvecklingsprogram har man tätare kommunikation som leder till ett närmare samarbete. Man kan titta på processerna hos leverantören samt hos företaget, det kan då finnas saker som man kan göra tillsammans t ex emballering och på så sätt minska ledtiden. Man kan också låta den ena parten utföra ett moment på grund av bättre kompetens som kan spara tid. Mätning av en operativ inköpsenhets inre effektivitet Antal öppna inköpsförslag Antal icke ordererkännande order. Antal orderändringsförslag Antal öppna order med leveransdatum i dåtid Antal öppna faktura avvikelser Antal öppna kvalitetsärenden Antal order per inköpare Antal ordererkännande/ reklamation/ leveransbevakning. Per inköpare 9

10 Kostnad av operativt inköp som % av inköpsvolym Genomloppstider - order, ordererkännanden, reklamationer Leverantörsmätning Viktigt att ha samma mätetal och gemensamma rutiner för att få mätningen ska motsvara verkligheten. Man mäter t ex. leveransprecision, orderdatum, önskat leveransdatum, orderkänt leveransdatum, förändrat leveransdatum, verkligt leveransdatum, nytt önskat leveransdatum, nytt orderkänt datum, ledtid, transsportvillkor. Man ska räkna från sista orderkännandet. Kolla om man kan se andra leveranslösningar för att få varan i rätt tid, lönar det sig om produkten ska stå stilla eller krävs en alternativ logistiklösning om ordern är lagd på kortare tid än avtalet. Mål Mål är något som man sätter upp och vill uppnå under en viss period. För att nå målen krävs resurser Mål ska vara: Realistiska, utmanande, nåbara och mätbara. Eller enligt SMART modellen (David Lega): Självvalda, mätbara, accepterande, realistiska och tidssatta. Först sätter man upp ett övergripande mål där det beskrivs vad det yttersta med målet är. Därefter sätter man upp olika delmål som ska uppnås. KPI är i sin tur nyckeltal eller indikatorer. Om man mäter KIP (indikator) så får man reda på om man är på rätt väg eller inte att uppnå delmålen och det övergripande målet. Den generiska inköpsprocessen 10

11 Behovsanalysprocessen: Här ställer man sig frågor som vad vi behöver? Ska vi verkligen köpa? Man upprättar en kravspecifikation över vad det är man efterfrågar samt gör prognoser över framtiden. Inköps roll i processen är att fråga sig om det går att köpa? Man ska även utmana och ifrågasätta de förslag man fått genom att ställa frågor som t ex behöver vi verkligen kvalitén? Kan en standardkomponent fungera istället? Marknadsanalysprocessen: Här letar man efter leverantörer samt se över om det finns redan befintliga leverantörer som kan leverera varorna. Leta leverantörer kan man göra genom google, mässor, branschtidningar etc. Genom att använda sig av leverantörer som finns på marknaden eller som man redan arbetet med brukar man kalla för att man utnyttjar marknaden. Genom att däremot skapa leverantörer, alltså starta ett företag som kan leverera varor eller utveckla ett litet företag brukar man säga att man skapar den marknad som vi behöver. Man skickar även RFI till tänkbara leverantörer för att få lösningar på de problem man vill ha lösta. Avtalsprocessen: Är oftast den taktiska inköparens uppgift att sköta upphandlingen. Man skickar en RFQ (offerförfrågan) till tänkbara leverantörer. Därefter utvärderar man offerterna och leverantörerna innan man väljer vilken/vilka leverantörer man vill börja en förhandling med. Därefter börjar man förhandlingen om t ex pris och avtalets utformning och när man är klar med detta väljer man leverantör och skriver avtal med. Leveransprocessen: Gör avrop och beställningar efter det skrivna avtalet. Man jobbar även med delprocesser och se till att orderprocessen, prognosprocessen etc efterföljs. Betalning och uppföljningsprocessen: Man ser till att betalning till leverantörerna utförs, görs oftast av ekonomiavdelningen. Inköps roll blir att följa upp leverantören genom att t ex se till att leveranstider efterföljs, att kvantiteten är den rätta och att man får rätt fakturor från leverantören. Uppföljningen av leverantören ger i sin tur möjlighet till utveckling om man stöter på problem. OBS! Inköp har mest påverkan i början av kedjan än i slutet. 11

12 Databaser och affärssystem För att få ett dagligt fungerande arbete för en inköpare krävs information. Information om olika saker kan man oftast hitta i olika affärssystem som t ex leverantörsdata, avtalsdata, komponentdata, produktregister, lager och inköpsorder, netto- och bruttobehovsberäkningar. Databaser i affärssystem Rapportgenerator Leverantörs data Komponent data Lev per kmp Avt lev per kmp Prognos Order etc Netto behov Brutto behov Produkt register (struktur) Behov (prognos alt försäljning) Avtalsdata data Lager Inköpsorder lördag den 16 januari Attesträtt Beloppsgränser som reglerar vad man har befogenhet att betala/införskaffa. Inköparen har en ställningsfullmakt vilket medför att trots att inköparen har överskridit sin befogenhet hos arbetsgivaren så gäller avtalet på grund av ställningsfullmakten. I organisationens attest o/e befogenhetsskrivningar kan Inköparen se vilka beloppsgränser han/hon har att sluta avtal inom. Man bör som inköpare alltid ta reda på vad säljarens befogenhetsgräns går. Marknader Olika marknadsstrukturer Monopolmarknad (En ensam leverantör Microsoft) Oligopol (Få alternativ som ofta samarbetar Elmarknaden i Sverige) Viss konkurrens (den vanligaste typen. Det finns många leverantörer vilket ger viss konkurrens.) Perfekt konkurrens (ett teoretiskt tillstånd där balans råder mellan ett oytal köpare och ett otal säljare. Brukar oftast bara fungera för standardiserade produkter som t ex skruvar och muttrar.) 12

13 Leverantörsmarknad Global eller lokal Reglerad eller fri marknad Konkurrenstryck Över- eller underskott av efterfrågan Ska vi använda marknaden som finns eller påverka/ skapa en ny Se över nuvarande leverantörer och potentiella leverantörer Utveckla leverantörer som man redan arbetar med Skapa nya leverantörer Leverantörsmarknadsutvärdering Genom att titta på leverantörsmarknaden på ett systematiskt sätt gör att man får bästa möjliga utbyte. Leverantörsmarknadsundersökningar: Ett strukturerat arbetssätt för att kartlägga och presentera en aktuell situation. Baseras på frågor av typen; Har det hänt ngt inom teknikområdet? hänger leverantören med i utvecklingen? Svänger ekonomin så det har stor betydelse hos leverantören? Finns det nya leverantörsmarknader som nu passar oss? Finns nya logistiklösningar som möjliggör tillgång till nya marknader? Ändringar på marknaden, dvs efterfrågan och utveckling ändras hela tiden. Detta leder till att det är viktigt att följa upp marknaden för att se vilken leverantör som är aktuell i framtiden. Inköpsstrategier för alla plan Insourcing/ outsourcing: Man bestämmer vilka aktiviteter som man själv är bra på och kan utföra själv samt vilka aktiviteter som man själv är mindre bra på och kan låta någon annan göra. Utveckla en handelsvarustrategi: Utveckla en tydlig och detaljerad bild av inköp och gör en handelsvarustrategi/ varugruppsstrategi. Upprätta en förstaklassig leverantörsbas: Det handlar om hur många leverantörer man kommer ha för en viss vara, vilka villkor man vill att leverantörerna ska uppfylla och hur man väljer leverantörer. Utveckla och förvalta leverantörsrelationer: Leverantörerna grupperas i distinkta kategorier som t ex kommersiella leverantörer, leverantörspartner och leverantörer som man föredrar före andra. Stimulera den egna leverantörsbasen så att den följer det egna företagets utveckling. 13

14 Kraljic s matris Kraljic s purchasing matrix as a basis for choice of strategy Financial impact High Low Leverage items (Competitive procurement) Standard items (System agreement + e-business solution) Strategic items (Partnership) Bottleneck items (Reliable supply + search alternative) Low Supply risk High Source: van Weele, Purchasing and Supply Chain Management, Kraljic s matris (fyra grundläggande leverantörsstrategier) Partnerskap (Överst till höger): Används när man handlar med mycket pengar och när det finns få leverantörer på marknaden. Man vill ta hand om och vårda relationen genom att vara snäll och hjälpsam. Målet, avsikten: Skapa långa relationer och på lika villkor samt jobba mot kostnadsreduktion tillsammans med leverantörer. Vilken typ av produkter passar det: Strategiska produkter t ex växellådor, motorer, AXE-stationer etc Aktiviteter: Prognoser för framtida behov Leverantörsriskanalys Försiktigt leverantörsurval Vad får det kosta -analys Rullande materialschema Effektiv ändring av orderprocedur Säljaren ranking/värde Tävlingsinriktad budgivning (Överst till vänster): Används då man handlar med mycket pengar och det finns många leverantörer på marknaden. Man kan vara hård i förhandlingssättet och vid budgivningen. Mål, avsikten: Erhålla bästa dealen på kort sikt, reducera kostanden mot materialet, arbeta mot kostnadsred. Mot index. Vilken typ av produkter passar det: Hävstångsprodukter som t ex råvaror, datorer etc Aktiviteter: Förbättra produkt- och marknadskunskapen Leta efter alternativa produkter och leverantörer Omfördela volymer på olika leverantörer Optimera orderkvantiteten Målprissättning 14

15 Säkra leveranser (Underst till höger): Används då man inte spenderar så mycket pengar men att det fortfarande finns få leverantörer på marknaden. Det som är viktigast är att säkra leveranser. Som person bör man vara en fixare/problemlösare. Mål, avsikten: Säkra både kort- och långsiktiga relationer. Man ska även reducera leveransrisken. Vilken typ av produkter passar det: Flaskhalsprodukter som t ex telefonstolpar, naturliga aromämnen, vitaminer, pigment(färg) etc. Aktiviteter: Prognoser för framtida behov Leverantörsriskanalys Bestämma rangordningen av leverantörernas kundlista (är jag viktig eller oviktig för leverantören) Utveckla förebyggande åtgärder som t ex buffertlager och avsändarlager. Leta efter alternativa produkter och leverantörer Administrativ effektivitet och e-lösningar för upphandling (Underst till vänster): Används då man inte spenderar så mycket pengar men att det finns många leverantörer på marknaden. Man vill effektivt kunna göra avrop men med lite administration. Service och beställningssätt är viktigare än priset. Mål, avsikten: Minska den logistiska komplexiteten, förbättra den operativa effektiviteten och minska antalet leverantörer. Vilken typ av produkter passar det: Rutinprodukter som t ex förnödenheter, förbrukningsvaror, kontorsmaterial etc Aktiviteter: Underleverantör per produktgrupp Standardisera produktsortiment Designa ett effektivt inre/intern beställningssystem för leverans och fakturering. Delegera orderhantering till interna användare. 15

16 Som man frågar får man svar. Viktigt att utforma offertförfrågan lättförståelig, annars riskerar man att få inkorrekta svar. Viktigt att utforma offertförfrågan lika så att de är lätta att jämföra. Offertförfrågan ska spegla det behov som finns. Instruktioner i offerten ska finnas så att leverantören har möjlighet att ge bättre alternativ på produkten/leveransen. Dom leverantörer man inte kan tänka sig ska man heller inte kontakta. Prissättning Nationalekonomernas syn på pris är att när utbud och efterfråga möts blir det ett givet pris och det sker oftast bara när det är perfekt konkurrens. Vid leverantörsmarknadsundersökning är det viktigt att tänka på hur marknaden ser ut för att kunna välja sin inköpsstrategi. Man bör se över om det är köparens marknad eller säljarens marknad. Utbud större än efterfrågan köparens marknad. Styckkostnad volymberoende Exempel på tentafråga: Finns det ett samband mellan styckkostnad och volym? Hur kan det i så fall se ut? Svarsexempel: Om man bara har en fast kostnad att utgå ifrån så blir kostnaden/styck billigare ju fler produkter man kan producera. Om man däremot bara har en rörlig kostnad/ styck blir priset alltid detsamma även fast att man ökar produktionsantalet. Economy of scale stordriftsfördelar att producera stora partier. Kostnadsbaserad prissättning: Vid kostnadsbaserad prissättning utgår man från vad produkten kostar att tillverka och därefter lägger man på alla kostnader man själv 16

17 haft innan man sätter priset på varan. Den här typen av prissättning passar bra vid en utbudsekonomi och för produktionsrelaterad marknad t ex vinkeljärn. Den passar sämre till komplexa produkter med stort innehåll av utveckling eller marknadsföring (Läkemedel, mobiltelefoner) Kostnadsbaserad prissättning. Inköpspris Vinstmarginal FO, Försäljningsomkostnader AO, Administrationsomkostnader Direkta lagerhållningskostnader Direkta hanteringskostnader Varuomkostnader Varukostnad Självkostnad Försäljningspris. Exempel på kalkyltrappa från handelsbolag. 31 Marknadsbaserad prissättning (värdebaserad prissättning): Man utgår från vad kunden är beredd att betala och därefter sätter man priset. Man börjar alltså med priset och tar bort alla kostnader tills enbart inköpspriset kvarstår. Man kan säga att det blir köparens marknad som bestämmer priset. Prissättningen passar bra när efterfrågan är mindre än utbudet som t ex bilar. Passar även för komplexa produkter med stort innehåll av utveckling eller marknadsföring (Läkemedel, mobiltelefoner). Ännu mer passar det för helt kundvärdeupplevda produkter som t.ex. Märkeskläder. 17

18 Marknadsbaserad prissättning. FO, Försäljningsomkostnader AO, Administrationsomkostnader Direkta lagerhållningskostnader Direkta hanteringskostnader Varuomkostnader Inköpspris Vinstmarginal Varukostnad Självkostnad Försäljningspris. Exempel på kalkyltrappa från produktbolag. 32 Går det att fastställa rätt pris? Svar: Rätt pris är när två parter är överens om att det är rätt pris. Detta kan variera från gång till gång. Hur relaterar pris till framställningskostnaden? Svar: Det beror helt på vilken prissättningsmodell man använder. Marknadsbaserad prissättning har ingen relation med framställningskostnaden medan kostnadsbaserad prissättning är en konsekvens av framställningskostnaden. Priset i förhållande till framställningskostnaden avgör om det medför vinst eller förlust. Total cost of ownership TCO TCO är summan av alla kostnader i samband med ett inköp. Exempel på kostnader som man brukar räkna in är t ex inköpspriset, utrustningskostnader, utbildningskostnader, underhållskostnader, reservdelar, transportkostnader, lagerhållningskostnader, reparationskostnader, avyttring, kapitalbindning etc. Man försöker att ta med alla kostnader som finns under den aktuella livstiden för en produkt. TCO görs för att man inte ska blunda för vad som händer efter köpet. TCO görs också oftast när det gäller stora inköp som t ex investeringar och systemköp. Vad ingår i TCO och hur man kalkylerar det? I TCO ska alla kostnader som kan tänkas uppkomma under en produkts livslängd räknas in. Kalkyleringen är summan av alla kostnader i samband med ett inköp. Det finns Excelmallar (t.ex. hos EFFSO Tools) som man kan använda som checklista. Tre processer inom (taktiskt) inköp 18

19 TTT: (Time to Technology) Ingår i behovsprocessen. Beskriver t.ex. vilken teknik man ska använda sig av och ha med i kravspecifikationen. Det är tiden för att få fram teknologin man vill ha och innan det finns en kravspecifikation. TTM: (Time to Market).Tillgång till köpbara produkter. Man vill se om att man har rätt tillgång till en leverantörsmarknad eller om man måste skapa en ny eller möjligen utveckla leverantörer. Det är även tiden från kravspecifikationen är klar till produktionen klarar av att leverera. Man ser även över om man behöver en eller flera leverantörer. Här vet man hur produkten ska se ut och kontrakt börjar att skrivas. TTC: (Time to Customer) Ingår i leveransprocessen. Att man levererar produkten till kunderna. Möjligheterna att påverka produktkostnaden är mycket högre i början än i slutet eftersom att produkten då är på väg till kunden. Antal Hög Produktlivscykel Möjlighet att påverka produktkostnad Låg Tid TTT TTM TTC 39 Inköps övergripande roller A van Weele Cost (Kostnadsminskning): Syftar till att hålla kostnaderna nere. Materialkostnadsminskningar: Inköpsbesparingar, göra mer med mindre, avtalshantering, aggressiv strategi för att minska kostnaderna. Value (Kundvärdeskapande):Syftar till att skapa ett värde för kunden. 19

20 Värdeförbättring: Affärsinriktning, förbättra proposition kundvärde, allierad ledning/förvaltning. Risk (Riskhantering): Syftar till att kunna hantera risker. Riskhantering: Prestationsbaserat upphandlande, köparens beroende, leverantörens beroende, ekonomisk ställning, patentskyddad kunskap. Björn Axelsson Rationaliseringsroll (Kostnadsminskning): Syftar till att hålla kostnaderna nere. Tre huvuduppgifter: Prisreduktion, man väljer de billigaste produkterna/leverantörerna samt de billigaste funktionella lösningarna. Hålla nere de indirekta kostnaderna vid anskaffning, man minskar specifikationsarbeten, kvalitetskontroll och rationaliserar i flöden som t ex reduktion av olika lager, JIT. Eller reduktion i informationsflöden som t ex prognoser, order och faktura etc. Hålla ned egna produktionskostnader genom att minska resursförbrukning och/eller öka värdeskapande, stillestånd/produktionsstopp på grund av bristande leveranssäkerhet. Utveckling/konstruktionskostnader. Utvecklingsroll (Kundvärdeskapande): Syftar till att skapa ett värde för kunden. Man vill utnyttja leverantörernas kunskap för att utveckla produkter/tjänster. Tre huvuduppgifter:1. Bevaka att olika tekniska möjligheter hos leverantörerna utnyttjas i den interna FoU verksamheten a) passivt, ger seriell utvecklingsaktivitet b) aktivt ger parallell utvecklingsaktivitet och tidsbesparing 2. Intressera leverantörer för att utveckla produkter som företaget behöver för att medverka i utvecklingsprocesser. 3. Tillsammans med andra interna funktioner driva utvecklingsprojekt i samarbete med leverantörer Strukturroll (Påverka leverantörsmarknaden): Syftar till att utveckla leverantörsmarknaden. Tre huvuduppgifter:1. Åtgärder för att öka, behålla eller minska antalet tänkbara leverantörer.2. Åtgärder för att påverka leverantörserbjudandenas standardiseringsgrad.3. Aktiviteter för att identifiera, följa och bevaka tendenser med avseende på leverantörsstrukturens utveckling. 20

21 Inköps övergripande roller A van Weele Cost (Kostnadsminskning) Value (Kundvärdeskapande) Risk (Riskhantering) Björn Axelsson Rationaliseringsroll (Kostnadsminskning) Utvecklingsroll (Kundvärdeskapande) Strukturroll (Påverka leverantörsmarknaden) Avtal Avtalsstruktur I ett avtal brukar man ofta göra uppdelningar för att man lättare ska kunna förstå och hitta i ett avtal. Basskrivelsen innehåller avtalstexten och reglerar allt som är fast och viktigt som t ex pris. I avtalstexten skriver man alltid in i vilken ordning allt som man har skrivit gäller, har man t ex köparens villkor i en bilaga före säljarens och det uppstår ett problem så är det köparens villkor som gäller. Appendix är bilagor där man kan hitta t ex prisbilagor, produktspecifikationer, säljarvillkor, köparvillkor och standardtexter. Kommersiellt minimikrav på innehållet i ett skriftligt avtal Ett avtal mellan företag, ett köpande företag och ett säljande företag skiljer sig rättsligt mot avtal mellan privatpersoner eller mellan ett företag och privatpersoner.. Minimikraven på ett kommersiellt skriftligt avtal ska innehålla: Vilka parter som ingår avtal och dess formalia. Företagen kan identifieras genom organisationsnummer. 21

22 Syftet med avtalet och dess omfattning inklusive kraven som stipulerar när avtalet är fullgjort. Giltighetstid och avslutande. Signaturer. Letter of intent Ett letter of intent skriver man för att beskriva vilken avsikt man har. I vissa fall reglerar en gemensam ambition att komma överens och skriva avtal. Ett letter of intent ger ett symbolvärde och brukar oftast inte vara bindande. VARNING: Man ska däremot försöka att undvika att skriva letter of intent eftersom att det är texten i innehållet som styr om det är ett avtal eller letter of intent, då spelar det ingen roll vad rubriken säger. Förvaltning Sakägare: Den som är ansvarig för att specificera vad som ska köpas in t ex ITavdelningen eller marknadsföringsavdelningen. Beställarkompetens: Företagets förmåga att specificera och förstå vad det är man ska köpa in. Förvaltningsteam: De som ser till att avtalet implementeras och efterföljs samt ger feedback till inköparen så att avtalet kan förbättras till nästa gång. Oftast brukar funktionschefen och den strategiska inköparen ansvara för vilka som blir förvaltningsteam. Förhandling Förhandlingens olika steg Förberedelse: Är väldigt viktigt för att kunna börja en förhandling och få ett avslut. Exempel på förberedelser är t ex analys av den egna situationen, analys av motpartens situation, uppgifter inom teamet, rollfördelning inom teamet, grundtaktik, mål och reträtt mål 1 och 2, BATEF och agenda. Frågor man kan ställa sig är t ex vilka är parter/intressenter? vilka är våra målsättningar och vilka målsättningar kan övriga parter tänkas ha? vilka år våra och övriga parter intressenter? vilka lösningar möter målsättningarna? vilka lösningar ger maximala gemensamma vinster? Kontakt: Inledande kontakt med leverantören där man kan ha skickat RFI för att för information i förväg samt RFQ där man har fått ett anbud från leverantören som man ska förhandla om. Analys: Analys av hela arbetet. Dialog (möte förhandlingen ): Själva förhandlingen. Avslut: När man skiljs år ska alla parter veta vad man är överens eller inte överens om. Förhandlingsteams rollfördelning Ledaren: Leder förhandlingen face to face, pratar mest, lägger förslag, gör eftergifter och gör avbrott. Ledaren fördelar arbetet och ansvarar för resultatet. 22

Inlämningsuppgift. Fiktiva egna företag

Inlämningsuppgift. Fiktiva egna företag Inlämningsuppgift Fiktiva egna företag måndag den 1 mars 2010 1 Inlämningsuppgift inköp xgrupper 2-4 per varugrupp. Indelning följer Inlämningsuppgift består av: Del 1 (detaljerade anvisningar lämnas senare)

Läs mer

Kurslitteratur - obligatorisk: Referenslitteratur:

Kurslitteratur - obligatorisk: Referenslitteratur: Kurslitteratur Kurslitteratur - obligatorisk: 1. Inköp och Supply Chain Management. A, Weele. Svensk utgåva (2012 - ISBN 978-91-44-07427-6) 2. Kompendium Inköp är roligt 3. Avtalsrätten - en introduktion.

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. Upphandlingsprocessen 5. RFI (Request For Information) 6. RFQ (Request For Quotation)

Agenda. 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. Upphandlingsprocessen 5. RFI (Request For Information) 6. RFQ (Request For Quotation) Agenda 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. Upphandlingsprocessen 5. RFI (Request For Information) 6. RFQ (Request For Quotation) FÖRKORTNINGAR CSR EOQ IPO MPS MRO Corporate Social Responsibility

Läs mer

Redovisning Examensarbete

Redovisning Examensarbete Redovisning Examensarbete Datum för redovisning av X-jobb Den 25/11 08:30 på Rosen Slutrapport till HL och opponentgrupp senast den 21/11 Impact on Procurement Context (omgivning) World Economic Development

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. RFI (Request For Information) 5. RFQ (Request For Quotation)

Agenda. 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. RFI (Request For Information) 5. RFQ (Request For Quotation) Agenda 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. RFI (Request For Information) 5. RFQ (Request For Quotation) Inköpens betydelse för verksamheten 60-85 60-80 50-70 60-80 5 12 18 3 12 Administr.

Läs mer

Arbetsuppgifter taktiskt inköp

Arbetsuppgifter taktiskt inköp Arbetsuppgifter taktiskt inköp Kontrollera ifrågasätta spec. o behovsbild Leverantörsmarknadsundersökning Offertförfrågan/utvärdering Kontraktsförhandling/skrivning Leverantörsutvärdering Varugruppsstrategier

Läs mer

Arbetsuppgifter taktiskt inköp

Arbetsuppgifter taktiskt inköp Arbetsuppgifter taktiskt inköp Kontrollera ifrågasätta spec. o behovsbild Leverantörsmarknadsundersökning Offertförfrågan/utvärdering Kontraktsförhandling/skrivning Leverantörsutvärdering Varugruppsstrategier

Läs mer

Repetition strategiskt inköp. 1. Visioner o strategier 2. Riskhantering o CSR 3. Outsourcing o Kategoristyrning

Repetition strategiskt inköp. 1. Visioner o strategier 2. Riskhantering o CSR 3. Outsourcing o Kategoristyrning Strategiskt inköp Repetition strategiskt inköp 1. Visioner o strategier 2. Riskhantering o CSR 3. Outsourcing o Kategoristyrning Mål och KPI Process och rutiner Supply Strategier Strategi för inköp på

Läs mer

Morgonbön. Välja leverantörsmarknad RFI RFQ

Morgonbön. Välja leverantörsmarknad RFI RFQ Opera&vt inköp Morgonbön Välja leverantörsmarknad RFI RFQ Agenda 1. Opera)vt inköp 2. Eget företag 3. Upphandlingsprocessen 4. RFI (Request For Informa)on) 5. RFQ (Request For Quota)on) 6. Inköpsordern

Läs mer

Uppdrag 6. Tag fram en RFQ för ett urval av tänkbara leverantörer (Förklara hur ni tänkt välja leverantör(er) för inköpsorder)

Uppdrag 6. Tag fram en RFQ för ett urval av tänkbara leverantörer (Förklara hur ni tänkt välja leverantör(er) för inköpsorder) Operativt inköp Uppdrag 6 Tag fram en RFQ för ett urval av tänkbara leverantörer (Förklara hur ni tänkt välja leverantör(er) för inköpsorder) Mailas till anders.eriksson@effso.se Några leverantörer har

Läs mer

Kurslitteratur. Category Management in Purchasing, Jonathan O Brian ISBN 978-0-7494-5257-5.

Kurslitteratur. Category Management in Purchasing, Jonathan O Brian ISBN 978-0-7494-5257-5. Kursens upplägg 27/8 Introduktion Företagsstrategi och inköpsstrategi Bygga strategier Affärer och andra modeller 3/9 Risk o CSR i strategiskt perspektiv samt Leverantörsmarknad och leverantörsutvärdering

Läs mer

Taktiskt inköp 4 poäng

Taktiskt inköp 4 poäng Svante Axelsson Taktiskt inköp 4 poäng Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com måndag den 1 mars 2010 2 Agenda 2 mars Vad kan ni redan? Inköpsprocessen Taktiskt inköp i kontexten Marknad

Läs mer

Inköp & Supply Management 5 p

Inköp & Supply Management 5 p Inköp & Supply Management 5 p Svante Axelsson Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com alt svante.ax@telia.com onsdag den 28 oktober 2009 2 Kort om Effso Effso utvecklar Inköpsorganisationer

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen Ämnesexempel LIA 1 Nyckeltal för leverantörsuppföljning Avtalsdatabas Leveranssäkerhet mätning Inköpsprocessen Balanced Score Card och KPI er Kartläggning kvalitetsbrister Spendanalys Tydlighet i krav

Läs mer

Agenda Prissättning. 1. Taktiskt inköp 2. Modeller 3. Metoder 3. Priskontrakt 4. Learning curve + TCO 5. Priskänslighet

Agenda Prissättning. 1. Taktiskt inköp 2. Modeller 3. Metoder 3. Priskontrakt 4. Learning curve + TCO 5. Priskänslighet Taktiskt inköp Agenda Prissättning 1. Taktiskt inköp 2. Modeller 3. Metoder 3. Priskontrakt 4. Learning curve + TCO 5. Priskänslighet Kurslitteratur Inköp och Supply Chain Management, Adrian J van Weele

Läs mer

Dag 1. GolvSpecialisten AB

Dag 1. GolvSpecialisten AB Dag 1 GolvSpecialisten AB Företaget GolvSpecialisten AB (GSAB) bildades 1987 och har sedan dess vuxit till ett världsledande företag inom professionell slip- och polersystem för golv. Man producerar utrustning

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Grupp 1 Cecilia Ahlin, Vesam Ashouri, Erica Hermansson, Viktor Silvemark Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Cees J. Gelderman & Arjan J. van Weele Inledning Undersökningar klargör

Läs mer

Standardavtal: NL 09 NLM 10 Orgalime S 2012 Orgalime SE 01 ABA 99 NLG 03 TP L 01. Avtalsvillkor. Till vissa finns också kontraktsformulär och bilagor

Standardavtal: NL 09 NLM 10 Orgalime S 2012 Orgalime SE 01 ABA 99 NLG 03 TP L 01. Avtalsvillkor. Till vissa finns också kontraktsformulär och bilagor Operativt inköp Standardavtal: NL 09 NLM 10 Orgalime S 2012 Orgalime SE 01 ABA 99 NLG 03 TP L 01 Avtalsvillkor Till vissa finns också kontraktsformulär och bilagor NPC Bedömning Kaffeupphandling: Jede

Läs mer

Examensarbetet. Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning

Examensarbetet. Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning Strategiskt inköp Examensarbetet Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning 2016-09-20 2016-10-27 Schema Strategiskt inköp 24/8 Visioner o strategier

Läs mer

Inköpets roll i byggande

Inköpets roll i byggande Inköpets roll i byggande Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Utveckling av inköp i industrin Inköp Traditionellt inköpspris rabatter Mer och mer strategisk roll Outsourcing innebär större

Läs mer

Utbildning. Karriär. Uppdragsexempel. Anders Eriksson

Utbildning. Karriär. Uppdragsexempel. Anders Eriksson Operativt inköp Utbildning Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM Karriär Egen företagare Addtech AB Ericsson Radio ABB Hafo

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Inledning Kraljic inleder med att beskriva hur chefer kan upptäcka svagheter i deras inköpsprocesser samt hur de kan motverka detta. Den globala marknaden

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Purchasing must become supply management

Purchasing must become supply management Purchasing must become supply management How managers can guard against materials disruptions by formulating a strategy for supply Peter Kraljic (1983) Grupp 5, 2012-11-14 Kristin Andersson Andreas Johansson

Läs mer

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning.

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning. Operativa ärenden Ramavtal, kontrakt Beställningar med inköpsanmodan Leverantörsbedömningar, leverantörsvärderingar Upphandlings och förhandlingsresultat Fakturor (leverantörsreskontra) Reklamationer avvikelser

Läs mer

EFFSO Tools 2017,

EFFSO Tools 2017, Riskiden*fiering Riskska/ning Riskvärdering Åtgärder Uppföljning EFFSO Tools 2017, http://tools.effso.se Identifiera och Välja Ø Lista checklista Ø Väsentlighet Kraljic Volymvärde Slutprodukt Ø Analysera

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK OPERATIV ANALYS & LOGISTIK Operationsanalys och Systemteknik (på engelska Operations Research) är begrepp som ibland används för att beskriva en verktygslåda av matematiska och analytiska metoder, med

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Schema Strategiskt inköp

Schema Strategiskt inköp Examensarbetet Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 15/9 Redovisning första veckan i december Handledning 2014-09-10 2014-10-15 ev. 2014-10-29 2014-11-13 ev. Schema Strategiskt

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet Modul 3 Inköp & Försäljning Björn Oskarsson Jakob Rehme Så här ser modulen ut Ons Tor Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön Mån 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors Erfarenheter från införandet av E-handel Lunds universitet HfR Tylösand maj 2011 Agneta Sjöfors Innehåll Lunds universitet Resan Utmaningen Vägen framåt Lunds universitet Grundat 1666 47 000 studenter

Läs mer

Handledning LIA Vecka 18 Onsdag 2 maj 2. Vecka 20 Onsdag 16 maj 3. Vecka 23 Torsdag 7 juni

Handledning LIA Vecka 18 Onsdag 2 maj 2. Vecka 20 Onsdag 16 maj 3. Vecka 23 Torsdag 7 juni Handledning LIA 1 1. Vecka 18 Onsdag 2 maj 2. Vecka 20 Onsdag 16 maj 3. Vecka 23 Torsdag 7 juni Dagens program Analys av Inköp + Repetition Analys av Inköp Utvecklingsnivå Mognadsgrader Spend Analys ABC

Läs mer

Taktiskt inköp. Svante Axelsson. Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com

Taktiskt inköp. Svante Axelsson. Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com Taktiskt inköp Svante Axelsson Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com onsdag den 10 mars 2010 2 Agenda 11 & 12 mars Vad kan ni redan? Marknad Repetition Pris & Kostnad 1. Prisbildning 2.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Strategiskt inköp 2p. Svante Axelsson. Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com

Strategiskt inköp 2p. Svante Axelsson. Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com Strategiskt inköp 2p Svante Axelsson Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com 2 Inköpskurser. Inköpskompetens LIA 2 år 2 Ex. arbete år 2 Strategiskt inköp År 2 LIA 1 år 1 Taktiskt inköp År

Läs mer

Schema Strategiskt inköp

Schema Strategiskt inköp Examensarbetet Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 12/9 Redovisning första veckan i december Handledning 2014-09-10 2014-10-15 ev. 2014-10-29 2014-11-13 ev. Schema Strategiskt

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Handledning LIA 1. Vecka 26. Tisdag-Onsdag 20-21 maj (förstudien presenteras) 26/6 Redovisning slutrapport

Handledning LIA 1. Vecka 26. Tisdag-Onsdag 20-21 maj (förstudien presenteras) 26/6 Redovisning slutrapport Handledning LIA 1 Vecka 17-26 Vecka 18 Vecka 21 Vecka 26 Tisdag 29 april Tisdag-Onsdag 20-21 maj (förstudien presenteras) 26/6 Redovisning slutrapport Veckorapport var 14:e dag (1:a 2/5 och sista 27/6)

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Försvarsföretagsdagarna, Fördjupningsseminarium Marin Så gör FMV affärer

Försvarsföretagsdagarna, Fördjupningsseminarium Marin Så gör FMV affärer Försvarsföretagsdagarna, Fördjupningsseminarium Marin 2017-02-02 Så gör FMV affärer Christina Buhlin Affärsrådgivare Marknad & Inköp, Affärsstrategi och metodstöd Affärs och inköpsprocessens olika faser

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Jag har en dröm 41 Jag har en idé 42 Jag har ett mål 45 Jag har en plan 46 Framgång genom att ifrågasätta 47 Avstå och tappa inte fokus!

Jag har en dröm 41 Jag har en idé 42 Jag har ett mål 45 Jag har en plan 46 Framgång genom att ifrågasätta 47 Avstå och tappa inte fokus! Innehåll Författarporträtt 10 Några inledande ord 12 Block 1 Omvänd trendspaning 15 1 En modevärld i förändring 17 1900 1909 Korsettens sorti 18 1910 1919 Krig och mode 19 1920 1929 Njutning 20 1930 1939

Läs mer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer Kort om Effso Effso utvecklar Inköpsorganisationer Hjälpa till med rekrytering Hyra ut resurskonsulter vid arbetstoppar Träna befintlig personal genom workshops Tillhandahålla en verktygslåda Står för

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Handledning LIA 1. Tisdag 14 maj (förstudien) 26/6 Redovisning slutrapport. Veckorapport var 14:e dag (1:a 6/5)

Handledning LIA 1. Tisdag 14 maj (förstudien) 26/6 Redovisning slutrapport. Veckorapport var 14:e dag (1:a 6/5) Handledning LIA 1 Vecka 18 Vecka 20 Vecka 23 Vecka 26 Torsdag 2 maj Tisdag 14 maj (förstudien) Onsdag 5 juni 26/6 Redovisning slutrapport Veckorapport var 14:e dag (1:a 6/5) Dagens program Processer, Ständiga

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Mätning av inköp: teori och praktik

Mätning av inköp: teori och praktik Mätning av inköp: teori och praktik Daniel Knudsen, Tek Dok. Head of Procurement Business Support E.ON Sverige Syftet med seminariet Att sätta KPIer och benchmarks i ett sammanhang och resonera kring dessa

Läs mer

Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter

Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter Purchasing must become supply management Peter Kraljic Artikeln, skriven av Peter Kraljic, behandlar inköp och hur det måste bli en del av det som man idag benämner supply management. Bakgrunden till artikeln

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Operativt inköp. Svante Axelsson. Mobil:

Operativt inköp. Svante Axelsson. Mobil: Operativt inköp Svante Axelsson Mobil: 070-623 64 59 E-mail: svante.axelsson@effso.com 2 Agenda 12 januari och 9 februari grunder vad lärde vi då? Inköpsprocessen Introduktion till en inköpsorder. Operativ

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Uppföljning före och efter en upphandling - Mina tankar, erfarenheter och idéer kring det för mig viktigaste i en upphandling - Uppföljning

Uppföljning före och efter en upphandling - Mina tankar, erfarenheter och idéer kring det för mig viktigaste i en upphandling - Uppföljning Uppföljning före och efter en upphandling - Mina tankar, erfarenheter och idéer kring det för mig viktigaste i en upphandling - Uppföljning Lars Bäcklund, Inköpschef Logistik, Scania 2016-05-17 Scania

Läs mer

Företagsstrategi blir Inköpsstrategi

Företagsstrategi blir Inköpsstrategi Vad är en strategi? Företagsstrategi blir Inköpsstrategi Organisationsstruktur Strategi typ Koncernledning (Företagsledning) Koncernstrategier/Företagsstrategier T ex uppköp av annat företag. Affärsenhet

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Vägledning om avtalsförvaltning. Nassira El Kadaoui, Therese Hellman och Helena Öhman

Vägledning om avtalsförvaltning. Nassira El Kadaoui, Therese Hellman och Helena Öhman Vägledning om avtalsförvaltning Nassira El Kadaoui, Therese Hellman och Helena Öhman Vägledning för avtalsförvaltning Fokus på att skapa en tydlig struktur och process för vad som kan ingå i arbetet med

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

Utbildning Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM

Utbildning Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM Operativt inköp Utbildning Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM Karriär Egen företagare Bergman & Beving Ericsson Radio ABB

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 119 Komplettering i anvisningarna

Läs mer

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet

Inköp & Försäljning. Björn Oskarsson Jakob Rehme. Linköpings universitet Modul 3 Inköp & Försäljning Björn Oskarsson Jakob Rehme Så här ser modulen ut Ons Tor Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön Mån Tis 11-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 ProSourcia AB Tegelviksgatan 79 116 47 Stockholm www.inkopsbarometern.com info@inkopsbarometern.com Inköpsstrategi 2 Executive Summary Inköpsbarometerns

Läs mer

Att styra mot rätt inköpsbeteende

Att styra mot rätt inköpsbeteende Att styra mot rätt inköpsbeteende erfarenheter - mål, nyckeltal SOI:s årskonferens 23 mars 2010 Innehåll Introduktion SVT och inköp Vad är rätt inköpsbeteende? Vad kräver det av en inköpsfunktion Analys

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer