Produktkatalog Lösningar för alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog Lösningar för alla"

Transkript

1 Produktkatalog Lösningar för alla Se inte sopor som ett problem

2 GROV ÖVERSÄTTNING PLASTIC OMNIUM Optimering av avfallshantering hjälper till att skydda miljön och därmed också mänskligheten. Katalogen för 2012 är ett resultat av våra investeringar i forskning och utveckling. Här presenterar vi våra produkter och lösningar. Produkterna har utvecklats genom att se till användarnas förväntningar och önskemål, oavsett om det handlat funktionalitet, miljövänlighet eller estetiskt. Tillsammans med dig och våra tekniker skapar vi de lösningarna som passar bäst för din miljö, samtidigt som vi skyddar den. Se inte sopor som ett problem. Michael Kempinski Chef Plastic Omnium Rodolphe Lapillonne Företagsledare Plastic Omnium

3 Pièces et modules de car os erie, Équipements et services pour Plastic Omnium Omnium Plastic systèmes à carburant la gestion des déchets,la signalisation et l aménagement urbain G N Miljö och hållbar utveckling I Présentation du Groupe N T T Ä S R positioner Plastic de Omnium har ledande sina två kärnverksamheter: E Acteur la mobilité durable et du cadreinom de vie, Plastic Omnium occupe ÖV des positions de leader mondial dans ses deux métiers : V O AUTOMOBILE ENVIRONNEMENT GR BILAR Pièces et modules de carrosserie, Bildelar, karosser och bränslesystem. systèmes à carburant MILJÖ Équipements et services pour Anläggningar och lösningar för la gestion des déchets, la signalisation avfallshantering, skyltning och et l aménagement urbain stadsplanering. L histoire du Groupe en 6 dates Koncernens historia i sex årtal: 1947 Création de Plastic Omnium par Pierre Burelle à Paris. Au fil des ans, l entreprise se spécialisera dans l automobile et dans l environnement 1947 Plastic Omninum skapas av Pierre Burelle i Paris. Under årens lopp har företaget specialiserat sig på fordonsindustrin och miljö. 4 / PLASTIC OMNIUM - La Société 1964 Acquisition de l UMDP (Union Mutuelle Des Propriétaires Lyonnais) et naissance de l activité Plastic Omnium Environnement 1964 Förvärv av UMDP (Union Mutuelle Des Propriétaires Lyonnais) och födelse av verksamheten Plastic Omnium Miljö.

4 plastic Omnium Responsable Plastic et résolument Omnium tourné tar sitt vers ansvar l avenir, för framtiden Plastic Omnium och med ständigt innove constamment nyskapande pour vill proposer de erbjuda aux biltillverkare, constructeurs länder automobiles, och medborgare collectivités Responsable lösningar locales et som citoyens et résolument möter des utmaningar solutions tourné vers qui som l avenir, répondent vår Plastic miljö aux Omnium står enjeux inför. environnementaux innove constamment de notre monde. pour proposer aux constructeurs automobiles, collectivités Plastic Omnium locales har et idag citoyens verksamhet des solutions i 28 qui länder répondent på fyra aux enjeux Plastic Omnium environnementaux kontinenter est présent och stärker dans de notre 28 sin pays position monde. sur quatre på den continents snabbt växande et renforce ses marknaden. positions sur Trogen les territoires sin entreprenörsanda forte croissance. Plastic Omnium est présent dans 28 pays sur sedan quatre continents starten av et Fidèle à son företaget esprit entrepreneurial 1947 har Plastic depuis Omnium la förstärkt création sin de l entreprise strategi. Koncernen en renforce ses positions sur les territoires en forte croissance. 1947, Plastic Fidèle förvärvar Omnium à son en a esprit conforté ny dimension entrepreneurial 2010 som sa förstärker stratégie depuis la dess création tillväxtpotential. de l entreprise en de développement 1947, Plastic indépendant Omnium a conforté en prenant 2010 le contrôle sa stratégie à 100 % de son activité Systèmes de développement à Carburant. indépendant Le Groupe acquiert en prenant ainsi le contrôle à 100 % de son une nouvelle activité dimension Systèmes qui renforce à Carburant. son Le potentiel Groupe acquiert de croissance. ainsi une nouvelle dimension qui renforce son potentiel de croissance. GROV ÖVERSÄTTNING Nyckeltal 2011* les chiffres clés 2011* les chiffres clés 2011* euro omsättning milliards d euros de chiffre d affaires milliards d euros de chiffre d affaires collaborateurs anställda collaborateurs 4% 4% du 4% chiffre av omsättningen d affaires consacré du chiffre à la d affaires spenderas på forskning R&D och consacré à la R&D dans utveckling 14 centres dans 14 i 14 centres centrum anläggningar usines usines dans i 28 dans länder pays pays Prise de contrôle Acquisition Prise de contrôle de Landry Plastiques Acquisition de Reydel Industries, de Landry Plastiques et de sa filiale Techni-Plaste de spécialisée Reydel Industries, dans les équipements intérieurs et de sa filiale Techni-Plaste Industrie, respectivement spécialisée dans les équipements automobiles, intérieurs Industrie, respectivement spécialisées dans spécialisées dans les pare-chocs et les en 1999 automobiles, puis cession de la Division Environnement qui renforce les pare-chocs et les 1986 systèmes à carburant puis cession 1995 de la Division ainsi son la gestion en 1999 offre dans des déchets et l aménagement urbain systèmes à carburant Tar över Landry Plast och dess dotterbolag Techni- Plast Industri, specialiserade på stötfångare och bränslesystem. * Estimation 2011 Förvärvar Reydel industrier och specialiserar sig på inredning av bilar. Bortskaffade avdelningen år Acquisition de Sulo et Prise de contrôle à 100 % Acquisition de la Compagnie de Sulo et SignaturePrise de d Inergy contrôle Automotive à 100 % de la Compagnie par Plastic Signature Omnium d Inergy Systems Automotive créée en 2000 par Environnement Plastic Omnium qui renforce Systems par Plastic créée Omnium en 2000 et Solvay. ainsi son offre dans par Plastic Inergy Omnium Automotive et Solvay. Systems Inergy devient Automotive Plastic Systems Omnium la gestion des déchets Auto Inergy devient Plastic Omnium et l aménagement urbain Förvärvade Sulo med sitt erbjudande inom avfallshantering och stadsplanering. Auto Inergy Övertog 100% Inergy Automotive System som inrättades 2000 av Plastic Omnium och Solvay. Inergy Automotive Systems Plastic Omnium är idag Auto Inergy. * Estimation 2011 *Beräknat

5 Plastic Omnium En presentation av oss Hållbar utveckling är förankrad i den strategi som Plastic Omnium arbetar med viljan att förena tillväxt och krav för miljön. Denna strategi som omfattar alla medarbetare är en enorm hävstång för framsteg för bolaget som säkerställer dess utveckling på lång sikt i enlighet med regler. GROV ÖVERSÄTTNING SPARA ENERGI OCH MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN Sedan 2007 har Plastic Omnium engagerade i Top Planets program för att minska energiförbrukningen både industriellt och kommersiellt. Programmet som successivt placeras ut på europeisk nivå, har tre spakar: Industriell produktivitet, med genomförande av tjänster som underhåll av tekniska lösningar som växelriktare och isolering av kanaler för formsprutning. Återvinning av värme: Vi har isolerat skruvarna med en blandning från våra formsprutor. Således skingrar vi värmetillförseln för att smälta plasten inne i studion och skapar en atmosfär som inte är för varm för att arbeta i. Omvänt, för att värma verkstaden på vintern, får vi den energin från vårt kylaggregat. Optimeringen av energiförbrukningen är driven av inköpsavdelningen som ansvarar för förhandlingar och kontrakt för leverans av energi. FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN Som en del av sitt miljöledningssystem och HSE-planen, fortsätter Plastic Omnium miljöcertifiering av anläggningarna. Slutet av 2010, är 79 platser certifierade enligt ISO 14001, en ökning med 10% under året. I samband med förvärv av anläggningar, en omfattande miljö-diagnos - jord, luft, vatten - är gjord uppströms certifieringsprocessen och att förebygga risker. SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001:2004

6 plastic Omnium ÉcO-cOncevOir et recycler EKODESIGN OCH ÅTERVINNING Membre fondateur du club CReeR (Cluster Research : excellence in ecodesign and Recycling), Plastic Omnium a depuis longtemps intégré Som grundande la démarche medlem d éco-conception av klubben CREER dans la (Cluster gestion Forskning: de ses projets. Excellence i ekodesign och återvinning) har Plastic Omnium länge integrerat ekodesign i förvaltningen av sina projekt. L enjeu : favoriser l utilisation de matières recyclées ou biosourcées pour réduire la dépendance vis-à-vis de la filière pétrolière et Utmaningen: optimiser le att recyclage främja användningen av återvunnet material eller biomaterial för att minska beroendet av oljeindustrin och maximera återvinningen. GROV ÖVERSÄTTNING UN exemple CONCReT : LeS bacs 2 et 4 ROUeS Dans ETT sa démarche KONKRET d éco-conception, EXEMPEL: 2 SOPTUNNOR Plastic Omnium PÅ 4 HJUL Environnement prend en compte des critères essentiels : I sin ekodesign tar Plastic Omnium hänsyn - till le nyckelkriterierna: choix des matériaux - la production - Val av material - la distribution - Produktion - l utilisation - Distribution - la fin de vie - Användning - Uttjäning La démarche est assortie d un bilan carbone en début de conception avec des objectifs et un bilan fin de projet pour quantifier nos résultats. à NOTeR : OBS: Depuis 2009, nous proposons une prestation de maintenance pour les collectivités : lavage, réparation ou remplacement. Cette opération permet de réutiliser sur le terrain bacs par an, soit 20 % de la consommation de bacs du Réseau France. Sedan 2009 erbjuder vi även underhåll för samhällen: rengöring, reparation eller utbyte. Detta möjliggör en återanvändning på Ainsi 20% un av bac konsumtionen retiré chez un av particulier containrarna peut être i Frankrikes soit réutilisé nätverk. soit destiné Om en container au broyage tas pour bort produire från en de individ la matière kan den recyclée. antingen återvändas eller krossas för att producera återvunnet material. l ÉcO-cOnceptiOn fait partie intégrante de chaque ECO-DESIGN développement produits Ou services EN INTEGRERAD DEL de plastic AV VARJE Omnium PRODUKT environnement ELLER TJÄNSTUTVECKLING. PLASTIC OMNIUM 7

7 Plastic Omnium Plastic Omnium Environnement En presentation av oss et le Développement Durable FÖRUTSE EFTER OLJAN anticiper l après pétrole Redan använder vi i genomsnitt 50% återvunnen polyeten för tillverkning av hjul, papperskorgar, Aujourd hui korgar, déjà, nous luft kolumner utilisons... en moyenne 50 % de polyéthylène recyclé dans la fabrication des bacs roulants, corbeilles, colonnes aériennes, cette matière étant très largement I samarbete fournie med par CNRS, PLASTIC INSA RECYCLING, och universitetet filiale du Groupe. Jean Monnet Saint-Etienne - deras FoU-team, försök att optimera en partenariat egenskaper avec le i CNRS, återvunnet l INSA material, et l Université inklusive Jean dess Monnet slagtålighet, de Saint-étienne, kravet les på équipes att öka R&D sin cherchent andel i produkterna. à optimiser les propriétés de la matière recyclée, notamment sa résistance aux chocs, condition requise pour accroître sa part dans les produits. GROV ÖVERSÄTTNING OBS: A NOTeR : På alla Sur våra l ensemble pressar, kan de vi nos tillföra presses, återvunnen nous sommes polyeten, en mesure graden d injecter av återvunnet du polyéthylène material recyclé : är i genomsnitt désormais, 55% le taux 2010 de mot matière 17% recyclée år s élève Av ca en 20 moyenne 000 ton à material 55 % en per 2010 år, versus motsvarar 17 % en detta ton. Användning av sådana material kräver för varje tryckning och varje mögel Sur tonnes de matière utilisée par an, cela représente tonnes. L utilisation justering av tidscykeln och injektionsparametrar. de ce type de matériaux requiert pour chaque presse et chaque moule d adapter le temps de cycle et les paramètres d injection. une exclusivité mondiale plastic Omnium environnement EN GRÖN VÄRLD MED PLASTIC OMNIUM 100% green made, le 1 er bac végétal TILLVERKAD 100% GRÖN Les matériaux verts constituent une deuxième piste pour réduire la Det dépendance gröna materialet au pétrole. ger en Plastic andra omnium landningsbana environnement för att fabrique, minska oljeberoendet. en exclusivité Plastic mondiale, Omnium le premier Miljö bac tillverkar, roulant världen en exklusiv, polyéthylène den första 100 % Polyeten végétal 100% issu de anläggningen la canne à sucre. kommer 100 från % sockerrör. biosourcé 100% et biobaserade % recyclable, och le bac 100% Green återvinningsbar. Made est le Tanken premier med bac Green végétal Made conforme är att anläggningen aux exigences uppfyller des normes kraven européennes. i standarderna Il résiste i Europa. notamment Det är motståndskraftig aux contraintes mot mécaniques mekanisk très stress importantes såsom mycket lors de viktigt la collecte vid insamling et aux rayons och ultravioletta ultra-violets. La strålar. direction R & R&D D har a arbetat travaillé i utformningen à la formulation av de materialet la matière, i del dans av le ett cadre exklusivt d un avtal accord med d exclusivité en brasiliansk avec leverantör. un fournisseur brésilien. Autre En annan innovation innovation: : Une En papperskorg corbeille à papier med inredning d intérieur av à polymerbaserade base de polymère stärkelse, d amidon a har aussi också été développée utvecklats, med avec en un fransk fournisseur leverantör de matière av material. français. une innovation EN GLOBAL mondiale, INNOVATION, un pas de YTTERLIGARE plus vers la ville ETT «verte STEG» de demain! MOT MORGONDAGENS GRÖNA STAD! 8 / PLASTIC OMNIUM - La Société

8 INDUSTRIELLA LÖSNINGAR OCH TJÄNSTER - Alternativ till deponering och förbränning. des solutions industrielles et de services en alternative à la mise en décharge et à l incinération Vårt engagemang inom återvinning ger oss möjlighet att vidta alla produkter som en del i vår service och att utfärda ett intyg om korrekt återvinning. Notre implication dans le recyclage nous permet ainsi de reprendre l ensemble des produits hors d usage* dans le cadre de notre prestation et de vous délivrer un certificat de recyclage adéquat. Plastic Omniums återvinning stöder tillverkarna i sin inställning till miljöcertifierade enligt ISO och återskapar många områden: inhemska flaskor, HDPE (High Density Poly Ethene), hjulburna kärror, stötfångare och bildäck av PLASTIC polypropen. ReCyCLINg accompagne les industriels dans leur démarche de certification environnement ISO et régénère de nombreux gisements : flaconnages ménagers et bacs roulants en PEHD, pare-chocs et passages de roues en polypropylène, composants de téléphonie en ABS. Denna historiska plats (redan 2002, behandlades där 8000 ton plast), visar vårt engagemang för återvinning av produkter för industrin. Nu är platsen fodrad med Athis Mons, i förorterna nära Paris vilket är resultatet av ett samriskföretag med Ce site historique (en 2002 déjà, tonnes de plastiques y étaient traitées), preuve de notre engagement CFF Recycling. Detta leder oss till att också kontrollera återvinning av alla metalldelar i våra färdiga produkter. pour le recyclage général des produits de la filière, est doublé maintenant du site d Athis Mons, en banlieue parisienne, fruit de la joint venture avec «CFF Recycling». Ceci nous conduit à maîtriser aussi le recyclage de toutes pièces métalliques dans nos produits finis. GROV ÖVERSÄTTNING PLASTIC ReCyCLINg : PLASTÅTERVINNING Filiale détenue paritairement par Plastic Omnium et Derichebourg Environnement, Plastic Recycling traite chaque année environ tonnes Dotterbolaget, innehas gemensamt av Plastic Omnium och Derichebourg. Plastics återvinning processar varje år cirka de matière plastique et réalise 9 millions de chiffre d affaires. Ce volume est réparti en deux grandes familles : le Polypropylène (PP) ton plast och producerar 9 miljoner för försäljning. Denna volym är uppdelad i två huvudkategorier: Polypropylen (PP) på väg till à destination Plastic Omnium de Plastic bilexteriör Omnium och Auto polyeten Exterior (PE) et le används Polyéthylène av Plastic (PE) Omnium utilisé par för Plastic tillverkning Omnium av Environnement tankar. Plaståtervinning pour fabrication SA - ZA på des bacs. PLASTIC Monay RECYCLING Saint S.A. Eusebius - Z.A. le Monay - FRANKRIKE SAINT-EUSEBE - FRANCE * hormis les brûlés

9 Plastic Omnium Plastic Environnement Omnium Plastic Omnium Environnement AVFALLSHANTERING + STADSPLANERING gestion des déchets = + design urbain ETT LEVANDE ECO-ANSVAR = un mode de vie ÉcO-respOnsable gestion des des déchets + design + urbain ETT BRETT SORTIMENT AV = UTRUSTNING, = une large gamme un mode d Équipements, de vie ÉcO-respOnsable estetiska och innovativa koncept som un anpassas mode till varje de vie miljö: ÉcO-respOnsable des concepts esthétiques et innovants qui s adaptent à chaque environnement : - Papperskorgar (2 och 4 hjul) för insamling av sopor och alternativ för selektiv insamling; stor volym med stängda lådor - Les bacs roulants (2 et 4 roues) pour la collecte des ordures ménagères et leurs options pour collectes sélectives ; une une - Underjordiska large les bacs gamme behållare, de grand delvis volume d Équipements, under fermés jord des concepts des concepts esthétiques - Gatubehållare, - Les colonnes et innovants papperskorgar aériennes, et innovants qui men conteneurs s adaptent qui s adaptent även produkter enterrés à chaque à för et chaque semi-enterrés environnement insamling av specificerade pour : la collecte : produkter sélective (batterier par apport m.m.) volontaire - Les - bacs Les - Le bacs roulants mobilier roulants urbain (2 et (2 4 de roues) et propreté, 4 roues) pour corbeilles pour la collecte la collecte à papier des ordures des mais ordures aussi ménagères les ménagères produits et pour leurs et la leurs options collecte options pour des déchets pour collectes collectes spécifiques sélectives sélectives (piles ) ; ; les bacs les bacs de grand de grand volume volume fermés fermés GROV ÖVERSÄTTNING - Les - colonnes Les colonnes aériennes, aériennes, conteneurs enterrés enterrés et semi-enterrés et pour pour la collecte la collecte sélective sélective par apport par apport volontaire volontaire - Le mobilier - Le mobilier urbain urbain de propreté, de propreté, corbeilles corbeilles à papier à papier mais mais aussi aussi les produits les produits pour pour la collecte la collecte des déchets des déchets spécifiques spécifiques (piles ) (piles ) Ces produits apportent de multiples bénéfices aux citoyens et aux collectivités, source de confort et de progrès : Dessa efficacité produkter du ger tri des många déchets, fördelar optimisation för medborgare des coûts, och design samhällen, urbain et en qualité källa de till vie. komfort och framsteg: effektiviteten av källsortering, kostnadsoptimering, stadsplanering och livskvalitet. Ces produits Ces produits apportent apportent de multiples de multiples bénéfices bénéfices aux citoyens aux citoyens et aux et collectivités, aux source source de confort de confort et de et progrès de progrès : : efficacité efficacité du tri du des tri déchets, des déchets, optimisation des coûts, des coûts, design design urbain urbain et qualité et qualité de vie. de vie. notre métier VÅR VERKSAMHET Föreslå lösningar för att optimera avfallshanteringen före insamlingen. notre métier Proposer des solutions pour optimiser la gestion des déchets en amont de la collecte. Proposer Proposer des solutions des solutions pour pour optimiser optimiser la gestion la gestion des déchets des déchets en amont en amont de la de collecte. la collecte. Equipements de conteneurisation Optimisation du tri Prévention des déchets Gestion de parc Maintenance Lavage Equipements de conteneurisation de Containrar Optimisation Une action à la du source, tri du triun impact sur toute la chaîne. Optimering av sortering Prévention des déchets des déchets Förebyggande av avfall Gestion Gestion de parc de parc Kapitalförvaltning Maintenance Underhåll Lavage Lavage Tvätt 10 / PLASTIC OMNIUM - La Société Une... Une action Åtgärd action à vid la källan, source, à la source, påverkar un impact un impact hela sur kedjan. toute sur toute la chaîne. la chaîne. 10 / 10 PLASTIC / PLASTIC OMNIUM OMNIUM - La Société - La Société

10 plastic Omnium plastic Omnium le KUNDTJÄNST le centre de de services clients I Lyon har finns vår kundtjänst där 80 medarbetare arbetar för att hjälpa våra kunder med sin avfallshantering. De fyra Une Une plateforme moderne et spacieuse et où 80 où collaborateurs 80 sont sont dédiés dédiés au pilotage au pilotage de la de gestion la gestion des des déchets déchets de nos de nos clients clients collectivités. grundläggande le centre tjänsterna de som services de fokuserar på clients är följande: Implantée à Lyon à Lyon (69), (69), elle elle s articule autour autour des des quatre quatre pôles pôles services : : Une plateforme Utredning moderne och utveckling: et spacieuse Identifiering où 80 collaborateurs och sont av dédiés behoven au pilotage i varje hem de la och gestion upprättande des déchets av utrustning de nos clients som collectivités. enquête et mise et mise en place en place : recensement : et analyse et analyse des des besoins besoins de chaque de chaque foyer, foyer, mise mise en place en place des des équipements täcker de Implantée behov à Lyon kunderna (69), elle har. s articule autour des quatre pôles services : adéquats grâce grâce à une à une logistique dédiée. dédiée. enquête et mise en place : recensement et analyse des besoins de chaque foyer, mise en place des équipements Location et maintenance et collectivités locales locales : gestion : gestion du parc du parc de matériels de et des et des services associés dans dans le cadre le cadre adéquats grâce à une logistique dédiée. Leasing de contrats de och underhåll: location. Förvaltning av hårdvara och relaterade tjänster i leasingavtal. Contrats Location aux et aux entreprises maintenance et collectivités location et individuelle locales : : gestion gestion : gestion du du parc parc du parc de dans matériels dans le cadre le cadre et de des contrats de services de associés vente de vente ou de ou dans location de le location cadre de contrats de location. Kontrakt passés passés till avec avec företag des des entreprises, och enskild des uthyrning: des syndics syndics d immeubles Kontrakt för försäljning ou des ou des particuliers. och leasingavtal med företag eller förvaltare av Redevance byggnader. Contrats aux incitative entreprises : gestion : gestion et location des des contrats individuelle de tarification de : gestion incitative du parc ou dans spéciale, ou le cadre avec de avec notamment contrats de le vente contrôle ou de des location des données passés de avec collecte de des collecte entreprises, utiles utiles à la à facturation, des la syndics édition d immeubles édition des des factures, ou des et particuliers. relation et relation avec avec les les usagers... Accueil Accueil téléphonique personnalisé aux aux usagers usagers de chaque de chaque collectivité : : Prestationsbaserad Redevance incitative avgift: : gestion Avtalshantering des contrats eller de särskild tarification prissättning, incitative inklusive ou spéciale, kontroll avec av notamment datainsamling le contrôle som är des relevant données Mise för Mise à fakturor de disposition à collecte och utiles d un faktureringfrågor. d un numéro à la numéro facturation, vert vert : prise : prise édition en charge en charge des des factures, des appels appels et téléphoniques relation avec des les des usagers... pendant pendant toute toute la phase la phase Personlig Accueil de déploiement de telefonkontakt téléphonique du projet du i personnalisé varje projet Redevance samhälle: aux Incitative usagers (enquête de chaque à domicile, à collectivité mise mise en : place en place des des bacs bacs et systèmes, et facturation ) ) des Mise des opérateurs à disposition téléphoniques d un numéro formés vert formés à : prise répondre à en charge aux aux questions des appels particulières téléphoniques des des usagers usagers sur pendant sur chaque chaque toute étape étape la phase du Tillhandahåller avgiftsfritt: Kundservice till kunder under installationsperioden. de projet du déploiement projet à partir à partir du des projet des supports Redevance d information Incitative personnalisés (enquête à domicile, et validés et validés mise par en par la place collectivité des bacs et systèmes, facturation ) des des des plages Utbildade opérateurs plages horaires horaires operatörer téléphoniques d intervention för att formés svara adaptées à på répondre specifika aux aux besoins besoins aux frågor questions des des av usagers användare usagers particulières : de : 8H00 de för 8H00 varje à des 20H à steg 20H usagers du lundi du genom lundi sur au projektet. vendredi, chaque au étape Från de du 8H00 de projet medieinformation 8H00 à 12H à partir 12H le samedi le des samedi till supports kundanpassade d information frågor. personnalisés et validés par la collectivité des Öppettider plages horaires som skräddarsys d intervention efter adaptées användarnas aux besoins behov: des Från usagers 8:00 till : de 20.00, 8H00 måndag à 20H du till lundi fredag au och vendredi, de 8H00 8:00 till à 12H 12:00 le på samedi lördagar. GROV ÖVERSÄTTNING Même Même s il n existe s il n existe aucune aucune obligation légale légale en la en matière, la matière, la société la société Plastic Plastic Omnium Omnium Systèmes Urbains Urbains tient tient à informer à informer la collectivité la publique publique des des liens liens capitalistiques l unissant aux aux sociétés sociétés Beauvais Diffusion et Temaco. et Temaco. Plastic Ces Même Ces dernières Omnium s il n existe constituent vill tydliggöra aucune en effet obligation en effet att des det des filiales, légale i dagsläget filiales, totalement en la matière, inte autonomes finns la någon société commercialement rättslig Plastic skyldighet Omnium de Systèmes la de i société detta la société avseende. Urbains Plastic Plastic Omnium tient Omnium à informer Systèmes la Urbains. collectivité Urbains. publique des liens capitalistiques l unissant aux sociétés Beauvais Diffusion et Temaco. Ces dernières constituent en effet des filiales, totalement autonomes commercialement de la société Plastic Omnium Systèmes Urbains. Equipement de puces de puces et Utrustning systèmes et och embarqués inbyggda system Transmission Dataöverföring des des données Equipement de collecte de de puces et systèmes Insamling embarqués Transmission des données de collecte Gestion Gestion des des données Réponse Data-administration aux aux demandes Hjälp des des administrés med önskemål Gestion des données Facturation Fakturering Réponse aux demandes des administrés Facturation 11 11

11 Your City Your Design Your City Your Design Föreställ dig din stad Imaginez votre ville Anpassning Personnalisation GROV ÖVERSÄTTNING Lättillgänglighet Praticité Créativité Style Funktionalitet Estetik Stadsplanering Kreativitet Design urbain Design Fonctionnalité Esthétisme SAMMANHANG: Det CONTexTe offentliga : utrymmet, har under ledning av arkitekter och landskapsarkitekter, gradvis övergått till att bli en givande miljö. Det L espace har blivit public, ett slags sous fönster l impulsion i staden. d architectes Innovationer et de paysagistes, har ökat med s est fler former peu à peu och métamorphosé material som används. pour devenir un élément valorisant. Il est devenu une sorte de «vitrine» de la commune. Les innovations se sont multipliées en termes de formes et de matériaux utilisés PLASTIC OMNIUMS LÖSNING la solution plastic Omnium Med dessa förväntningar och styrkan i vår industriella kompetens, skapade vi en integrerad designavdelning vid Centrum för forskning och utveckling i Sigmatech: Face à ces attentes et forts de notre maîtrise industrielle, nous avons créé un département de design intégré au sein du Centre de R&D -Sigmatech : Deras Ses missions uppdrag: : etude Studien des av besoins gemenskapens de la collectivité behov med et prise hänsyn en compte till identitet, de son identité culturelle kultur och et det architecturale arkitektoniska. Proposition Föreslagen d équipements utrustning, "skräddarsydda", «customisés» selon enligt les anvisningarna directives d esthétisme för stadsplanering: urbain de la ville : - études - Grafiska graphiques studier et och propositions förslag i form sous forme av 3D-modeller maquettes 3D - mise - Scenarioprodukter situation des produits - prise - Behandling en compte av des kundens désirs client önskemål - sélection - Urval och et validation validering 12 / PLASTIC OMNIUM - La Société

12 plastic Omnium your city your design Étudie un design spécifique et adapté YOUR CITY YOUR DESIGN Essentiellement - ANPASSA pour les gammes DESIGNEN : TILL DIN STAD corbeilles SOPTUNNOR de FÖR rue GATAN GROV ÖVERSÄTTNING Équipements UTRUSTNING d apport volontaire FÖR FRIVILLIGT INSAMLANDE COLONNeS AéRIeNNeS CONTeNeURS enterrés CONTeNeURS SeMI-eNTeRRéS 13

13 SORTERINGSLÖSNINGAR SORTERINGS- LÖSNINGAR Det är lätt att göra rätt. Spara tid, pengar och värna om miljön. Plastic Omnium erbjuder ett av marknadens bredaste sorti ment av plastkärl, anpassade till de flesta återvinnings system och typer av avfall. Allt från små sophinkar till stora plastcontainrar på 3,5 m³. Vi har under decennier arbetat med utveckling, tillverkning och är idag världens största tillverkare av sopkärl i plast. Nya krav, förutsättningar och behov uppstår ständigt och vi kan tillgodose dessa med nya och anpassade produkter.

14 att man behöver baxa runt ett tungt kä fingertopparna. Detta minimerar arbetsskad i hanteringen av avfallskärl. PO erbjuder 2 k-i-lock ock-i-lock tt placerat. Kärlet kan enkelt öppnas av användaren, llningspersonalen. Lock-i-lock lltid rätt placerat. Kärlet Kärlet kan enkelt kan öppnas enkelt av hanteras användaren, utan renhållningspersonalen. ngt kärl genom att Kärlet gripa kan tag enkelt i lyftkanten hanteras utan med etsskador ett tungt kärl och genom underlättar att gripa för tag samtliga i lyftkanten inblandade med rar arbetsskador och underlättar för samtliga inblandade juder 2 modeller, Humus och PO. O erbjuder 2 modeller, Humus och PO. Med ett lock-i-lock står kärlet alltid rätt placerat. Kärlet kan enkelt öppnas av användaren, och står ändå rätt placerat för Lock-i-lock renhållningspersonalen. Kärlet kan enkelt hanteras utan att man behöver baxa runt ett tungt kärl genom att gripa tag i Med ett lock-i-lock står kärlet alltid rätt placerat. Kärlet lyftkanten kan med enkelt fingertopparna. öppnas Detta av användaren, minimerar arbetsskador och står ändå rätt placerat för renhållningspersonalen. och underlättar Kärlet för samtliga kan enkelt inblandade hanteras i hanteringen utanav att man behöver baxa runt ett tungt kärl genom avfallskärl. att PO gripa erbjuder tag 2 modeller, i lyftkanten Humus och PO. med fingertopparna. Detta minimerar arbetsskador och underlättar för samtliga inblandade Det övre locket låses enkelt och lätt med hjälp av ett i hanteringen av avfallskärl. PO erbjuder 2 modeller, vred, som Humus garanterat och håller PO. överlocket stängt under Det övre locket låses enkelt och lätt med tömningscykeln. Vredet stoppas av en knopp som eliminerar Det hjälp övre av locket ett vred, låses som enkelt garanterat och lätt håller med risken att vrida för långt. hjälp överlocket av ett vred, stängt som under garanterat tömningscykeln. håller Lock-i-lock modell Humus (inkastöppning som 140 resp 240L Vredet stoppas av en knopp som överlocket stängt under tömningscykeln. eliminerar risken att vrida för långt. Vredet stoppas av en knopp som eliminerar risken att vrida för långt. Lock-i-lock modell Humus (inkastöppning som 140 resp 240L locken) kan fås på samtliga kärl i storlekarna 90/120/ 140/ locken) 180/190/240/360/370/400/500/660/ kan fås på samtliga kärl i storlekarna 90/120/140/ 0/190/240/360/370/400/500/660/770/1000L. På bild höger 770/1000L. På bild höger syns locket locket monterat på ett 360/370L kärl. monterat på ett 360/370L kärl. us (inkastlocken) kan nkastn) kan arna 90/120/ 400/500/660/ syns locket 90/120/ rl. 0/660/ locket Det övre locket låses enkelt och lätt med hjälp av ett vred, som garanterat håller överlocket stängt under tömningscykeln. Vredet stoppas av en knopp som eliminerar risken att vrida för långt. Lock-i-lock modell Humus (inkastöppning som 140 resp 240L locken) kan fås på samtliga kärl i storlekarna 90/120/ 140/ 180/190/240/360/370/400/500/660/ 770/1000L. På bild höger syns locket Låsmekanismen monterat på ett på 360/370L lock-i-lock kärl. modell Humus Lock-i-lock modell PO (bild till vä, inkastöppning 150x250 mm) kan monteras på 2- och 4-hjuliga kärl i storlekarna Lock- 150x2 kärl i 370/4 stk/lo tillver Lock-i-lock 90/120/140/180/190/240/360/370/400L modell PO (bild till vä, (1 inkastöppning stk/lock) samt 150x /500/660/770L mm) kan (2 monteras stk/lock) som på inkastbegränsare. 2- och 4-hjuliga Locket är tillverkat i en slitstark plast-gummiblandning. Kärlet kan kärl Låsmekanismen i storlekarna 90/120/140/180/190/240/360/ på lock-i-lock modell Humus även förses med lås (manuellt eller automat). 370/400L (1 stk/lock) samt 400/500/660/770L (2 stk/lock) som inkastbegränsare. Locket är Kärlet Lock-i-lock tillverkat modell i en slitstark PO (bild plast-gummiblandning. till vä, inkastöppning autom Kärlet kan även förses med lås (manuellt eller 150x250 mm) kan monteras på 2- och 4-hjuliga Låsmekanismen på lock-i-lock modell Humus automat). kärl i storlekarna 90/120/140/180/190/240/360/ Se inte sopor som ett problem PLAST 370/400L PLASTIC PLASTIC OMNIUM (1 OMNIUM stk/lock) AB AB samt Telefon 400/500/660/770L (2 Box 104 stk/lock) Box Box , som SE-231 inkastbegränsare. 22 TRELLEBORG Lock-i-lock modell PO (bild till vä, inkastöppning Locket är 231 Tel. 22 Trelleborg +46 (0) Fax (0) x250 mm) kan monteras på 2- och 4-hjuliga Tel. +46 tillverkat i en slitstark plast-gummiblandning. kärl i storlekarna 90/120/140/180/190/240/360/ in Kärlet kan även förses med lås (manuellt eller 370/400L (1 stk/lock) samt 400/500/660/770L (2 Flik 2:4_ precisreklam.se

15 NYCKELFÄRDIGA LÖSNINGAR NYCKELFÄRDIGA LÖSNINGAR Snyggt och enkelt, bara att flytta in. Rätt lösning på rätt plats för rätt syfte. Färdiga lösningar för batterier, sopor, matavfall med mera. Rätt storlek och anpassade för att klara väder, vind samt helger med skiftande mängd avfall. Till exempel finns inbyggnadslösningar runt sopkärl, miljöhus, källsorteringsskydd och insynsskydd. Våra miljöhus/ källsorteringshus levereras nyckelfärdiga i olika storlekar. Vi sätter huset eller skåpet på plats utan långa installationstider och till ett fast pris.

16 UNDERJORDISKA LÖSNINGAR När du har minimal yta men vill ha maximal volym. UNDERJORDISKA LÖSNINGAR Minimax heter vår lösning. Det är en diskret återvinnings station, helt eller delvis under jord med minimalt ytbehov men hög insamlingskapacitet. Fyllnadsgraden är ända upp till 95%. Minimax kan utrustas med nyckel eller kortlås. Naturligtvis ordnar vi med installation och service över hela Sverige. Bilderna visar olika typer av lösningar från 1 m³ till 30 m³.

17 Minimax Bio Behållare för organ Minimax BioBox 240L Minimax BioBox 240L Minimax BioBox240 Behållare för organisktför avfall Behållare organiskt avfall behållare för organiskt Minimax Minimax BioBox240L Plastic Omnium tillhandahåller ett brett sortiment av BioBox240L insamlingslösningar. Till Minimax underjordiska åter behållare för organiskt avfall erbjuds Minimax BioBox240L, en behållare i samma f Minimax BioBox 240L behållare för organiskt avfall astic Omnium tillhandahåller ett brett sortiment av underjordiska hög insamlingskapacitet (240L) och robust inkastmodul amlingslösningar. Plastic Till Minimax underjordiska återvinningsstation Omnium tillhandahåller ett brett sortiment med av 20Lunderjordiska kapacitet). bjuds Minimax BioBox240L, en behållare Till i samma formspråk, med insamlingslösningar. Minimax underjordiska återvinningsstation g insamlingskapacitet (240L)Minimax och robust inkastmodul (dubbeltrumma erbjuds BioBox240L, en behållare i samma formspråk, med d 20L kapacitet). hög insamlingskapacitet (240L) och robust inkastmodul (dubbeltrumma PlasticMinimax Omnium tillhandahåller ett brett sortiment av med 20L kapacitet). BioBox240L syns underjordiska insamlingslösningar. Till Minimax här i förgrunden underjordiska erbjuds Minimax Minimax framför 3återvinningsstation stk obox240l syns BioBox240L, en behållare i samma formspråk, med hög Minimax är i förgrunden insamlingskapacitet (240L) och robust inkastmodul Minimax inkaststolpar för framför 3 stk (dubbeltrumma med 20L kapacitet). underjordiska BioBox240L syns Minimax fraktioner 3/4 eller här i förgrunden nkaststolpar för 5 m 3. framför 3 stk Minimax BioBox240L syns här i förgrunden framför 3 stk underjordiska Minimax Minimax inkaststolpar för underjordiska fraktioner 3/4 eller 5 m3. ktioner 3/4 eller inkaststolpar för 5 m 3. underjordiska fraktioner 3/4 eller 5 m 3. Behållare för organiskt avfall Minmax B tillverkad i Minimax Bioboxg240L är tillverkad i pulverlackerad galvanisera galvaniserad stålplåt (3mm) och förankras i hårdgjord yta, typoch förankra betongplatta. BioBox240L öppnas i ryggen och låses med tvåtyp betongp Minmax BioBox240L är tillverkad i pulverlackerad galvaniserad stålplåt (3mm) och förankras i hårdgjord yta, typ betongplatta. trekantslås. Dubbeltrumman med inkastkapacitet på 20L är iobox240 M i ntillverkad m a x Bi rostfritt i o B o x 2stål. 40L ä r information, se produktblad B För övrig för ryggen o tillverkad i pulverlackerad Minimax Underjordsbehållare. trekantslås. galvaniserad stålplåt (3mm) och förankras i hårdgjord yta, Dubbeltrum typ betongplatta. kapacitet på BioBox240L är öppnas i ryggen och låses med 2 trekantslås. För övrig information, se produktblad för Minimax Underjordsbehållare. PLASTIC OMNIUM AB Box 104, SE TRELLEBORG Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Plastic Omnium AB Box , Trellleborg PLASTIC OMNIUM AB Box Trelleborg Dubbeltrumman med inkastkapacitet på 20L är tillverkad i rostfritt stål. Telefon Telefon Plastic Omnium AB PLASTIC OMNIUM AB Box 104, SE TRELLEBORG Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Flik 4: Flik 4: För övrig information, se produktblad för Minimax Underjordsbehållare. Se inte sopor Telefon i rostfritt stå För övrig produktbla Underjordsb PLASTIC OMNIUM AB Box 104, SE TRELLEBORG Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Plastic Omnium AB Box 104 som etttrellleborg problem , precisreklam.se Dubbeltrumman med inkastkapacitet på 20L är tillverkad i rostfritt stål. BioBox240L är öppnas i ryggen och låses med 2 trekantslås. Tele www

18 RENA LÖSNINGAR Upplev ett rent under. Att tvätta underjordiska sopstationer låter som ett krångligt uppdrag men vi bevisar gärna motsatsen. Vi har lanserat en unik tvätt bil med vilken man enkelt lyfter upp sopstationen och tvättar den ovan jord. Man kan med hjälp av tvättbilen rengöra både området under jorden och inuti själva be hållaren. För att trygga er investering utför vi även service på anläggningarna. RENA LÖSNINGAR

19 GROV ÖVERSÄTTNING ÖVRIGA LÖSNINGAR Vi tar fram lösningar för alla. Vi är Cleantechbolaget som hjälper er att pussla ihop er helhetslösning. Vi erbjuder er olika heltäckande konceptlösningar inom källsortering, sophantering och renhållning. Med våra anpassade lösningar för Service, Underhåll och Identifiering blir ert ägande både enkelt och rent. ÖVRIGA LÖSNINGAR

Förord. Tillsammans med Dig och våra produktutvecklare skapar vi de lösningarna som passar bäst för Din miljö och förutsättningar.

Förord. Tillsammans med Dig och våra produktutvecklare skapar vi de lösningarna som passar bäst för Din miljö och förutsättningar. Förord En optimerad, effektiv källsortering och avfallshantering hjälper till att skydda miljön och därmed också mänskligheten och våra livsförutsättningar. Vi bidrar i allra högsta grad till ett Hållbart

Läs mer

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. : 1999:1176 Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet D Rubrik: Lag (1999:1176) omrätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Utfärdad: 1999-12-09

Läs mer

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges (1884-1966); écrivain français hur lång är du? tu mesures combien? jag är 1,77 meter lång je mesure 1 mètre 77 hur mycket väger du? tu pèses combien? jag väger

Läs mer

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Ä Commencer ici/ Börja här Procès verbal n o /Protokoll nr.... Commune/ Kommun Commission responsable/

Läs mer

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det vilket är de små fransmännens favoritskämt? quelle est la blague favorite des petits Français? det är "aprilfisken" c'est le poisson d'avril förklara hur man gör med aprilfisken expliquez comment on fait

Läs mer

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar.

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Asmaa et Khadija Arbetsblad 1 A - förstå Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Khadija går upp tidigt På morgonen tar Khadija en promenad Till frukost äter flickorna

Läs mer

Ytterligare information för Solaris 8-installation (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA

Ytterligare information för Solaris 8-installation (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Ytterligare information för Solaris 8-installation (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Artikelnummer: 806-6222 10 Oktober 2000 Denna produkt och detta dokument

Läs mer

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet - Öppning Franska Svenska Monsieur le Président, Bäste herr ordförande, Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet Monsieur, Formellt, manlig mottagare, namnet

Läs mer

Tilläggsinformation för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Tilläggsinformation för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris Tilläggsinformation för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 1270 10 april 2003 Copyright 2003 Sun

Läs mer

alliance française de Jönköping

alliance française de Jönköping alliance française de Jönköping Chers membres, Voici notre programme de l automne 2015. Nous souhaitons vous retrouver nombreux lors de nos activités différentes en français, mais aussi en suédois. Nous

Läs mer

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Monsieur, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Madame, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Monsieur, Madame, Formellt, när man adresserar

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

PE INTRODUCTION VIVRE RANGER MANGER DORMIR ÉCLAIRER DÉCORER

PE INTRODUCTION VIVRE RANGER MANGER DORMIR ÉCLAIRER DÉCORER PE339445 Table DES MATIÈRES INTRODUCTION VIVRE RANGER MANGER DORMIR ÉCLAIRER DÉCORER 2 4 12 20 28 34 40 1 PE338063 PE33028 La Nouvelle collection STOCKHOLM Chaque fois que nous lançons une nouvelle collection

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV1 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 1 La rentrée des classes Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär).

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär). ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV68 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La virée à Paname (lätt) Innehåll 1. Vad drömmer Mourad om?

Läs mer

SÄNDNINGSDATUM: 2008-02-27 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ PROGRAMNR: 100735/tv3

SÄNDNINGSDATUM: 2008-02-27 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ PROGRAMNR: 100735/tv3 SÄNDNINGSDATUM: 2008-02-27 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Vocabulaire Leçon première partie je sors le langage utiliser signifier kiffant

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innehållsförteckning

Läs mer

Att lära sig franska med alla sinnen

Att lära sig franska med alla sinnen Åk 8-9, Gymnasiet Franska Att lära sig franska med alla sinnen Syfte Att lära sig ett språk kräver mycket arbete. Syftet med denna lektion är dels att utveckla elevernas ordförråd, dels att ge träning

Läs mer

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume (1880-1918); écrivain français 1. bonjour, je voudrais trois baguettes, s il vous plaît 2. bonjour, bien sûr, et avec ça? 3. je prends aussi deux pains au chocolat,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2005 Nr 6 9 INNEHÅLL Nr Sidan 6 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission énervé l argent de poche à cause de l argent faire les magasins la robe le pantalon la jupe le pull ça suffit fonctionner j ai honte prêter faire la tête le rêve ne te

Läs mer

AFSR :s stadgar AFSR. fastställda av dess årsmöte den 24.9.2014 med korrigeringar fastställda den 2.12.2014.

AFSR :s stadgar AFSR. fastställda av dess årsmöte den 24.9.2014 med korrigeringar fastställda den 2.12.2014. AFSR Association franco-suédoise pour la Recherche Svensk-franska forskningsföreningen 2014-12-14 AFSR :s stadgar fastställda av dess årsmöte den 24.9.2014 med korrigeringar fastställda den 2.12.2014.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 25 april 2001 Nr 26 29 INNEHÅLL Nr Sidan 26 Lag om ikraftträdande av bestämmelser som hör

Läs mer

Lista över kompatibel maskinvara för Solaris

Lista över kompatibel maskinvara för Solaris Lista över kompatibel maskinvara för Solaris Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 1687 10 Februari 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. 4150

Läs mer

.com. Innehåll. Accueil - L'école des conférenciers. Perfekt, din titel innehåller mellan 10 och 70 tecken.

.com. Innehåll. Accueil - L'école des conférenciers. Perfekt, din titel innehåller mellan 10 och 70 tecken. Webbplats analys conferenciersde-talents.veroniquejacquemoud.com Genereras på September 20 2017 08:53 AM Ställningen är 60/100 SEO Innehåll Titel Accueil - L'école des conférenciers Längd : 40 Perfekt,

Läs mer

Liberté d expression C est dangereux?

Liberté d expression C est dangereux? SÄNDNINGSDATUM: 2008-09-30 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON PRODUCENT: LÉO NOUCHI PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Prenons la parole! C est dangereux? Vocabulaire traiter le marché du travail exécuter

Läs mer

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement - Trouver Où puis-je trouver? Demander son chemin vers un logement Var hittar jag?... une chambre à louer?... ett rum att hyra?... une auberge de jeunesse?... ett vandrarhem?... un hôtel?... ett hotell?...

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV9 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Marseille on aime, on n aime pas

Marseille on aime, on n aime pas Handledning till program 1 Programnr. 21505tv 1 Marseille on aime, on n aime pas Pedagogiska tips producerade av Susanne Graham. Arbetet kan konkret utmynna i uppsatta vykort i klassrummet uppsatta bilder

Läs mer

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p)

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p) Micromégas A Dossier 1 Test de français Tid: 60 minuter Bonne chance! Nom :... Classe :... Points :... Totale : 201 Vocabulaire A Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: ex.

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission ça m énerve le cadeau le repas y en a marre le bip sonore Joyeux embrasser le bisou fou, folle le Père dur apporter une huître la datte la noix la bûche det irriterar mig

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 24.8.2005. Typ av publikation Arbetsgruppsbetänkande

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 24.8.2005. Typ av publikation Arbetsgruppsbetänkande PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för sättande i kraft av Haagkonventionen om skydd för barn

Läs mer

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français 1. qu est-ce que tu fais? 2. je ne fais rien 3. et David, qu est-ce qu il fait? 4. il fait ses devoirs et toi? 5. moi, je fais

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-10-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103260/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet; SFS 2004:491 Utkom från trycket den 11 juni 2004 utfärdad den 3 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BOREALISME Première Université doctorale d hiver franco-suédoise 2014

BOREALISME Première Université doctorale d hiver franco-suédoise 2014 BOREALISME Première Université doctorale d hiver franco-suédoise 2014 BOREALISM Första fransk-svenska Vinterskolan år 2014 29/09-03/10/2014 Abisko naturvetenskapliga station BOREALISM Första fransk-svenska

Läs mer

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France!

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France! 301 Jours, France Les potes 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMLIG LAST LÖSNINGEN FÖR ICK-US,VANS OCH ERSONBILAR Som professionell användare ställer du säkert höga krav på effektivitet under din arbetsdag och ofta ingår

Läs mer

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar.

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar. 301 Jours, France La fête 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon. Jag

Läs mer

Anpassningsbar design

Anpassningsbar design Molok Anpassningsbar design Molok är en ren, trygg och ekonomisk lösning för effektiv och miljövänlig avfallshantering. Det breda produktsortimentet innefattar både nedgrävda och markstående behållare.

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 1 Provdatum: 2007.03.19 Skrivtid:

Läs mer

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information - Allmänt Où se trouve le formulaire pour? Var kan jag hitta formuläret för? Fråga var du kan få ett formulär Quand votre [document] a-t-il été délivré? Fråga när ett dokument var utfärdat Où votre [document]

Läs mer

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information - Allmänt Où se trouve le formulaire pour? Var kan jag hitta formuläret för? Fråga var du kan få ett formulär Quand votre [document] a-t-il été délivré? Fråga när ett dokument var utfärdat Où votre [document]

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV11 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 11 Ce n est pas qu un au revoir Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar).

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar). ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV4 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 4 Grosse déprime Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

La Suède en train 2431

La Suède en train 2431 2431 La Suède en train Bienvenue en Suède Quelle que soit la saison où vous venez, la Suède est toujours aussi passionnante à découvrir. Été comme hiver, vous serez subjugué, que vous optiez pour l effervescence

Läs mer

EXERCICE ORAL; dölj facit och försök översätta Rimbaud Arthur ( ); écrivain français

EXERCICE ORAL; dölj facit och försök översätta Rimbaud Arthur ( ); écrivain français EXERCICE ORAL; dölj facit och försök översätta Rimbaud Arthur (1854-1891); écrivain français vad heter presidenten i Frankrike? Comment s appelle le président en France? han heter Nicolas Sarkozy il s

Läs mer

Mouse with Bluetooth wireless technology. SPM6950. SV Användarhandbok. Register your product and get support at

Mouse with Bluetooth wireless technology.  SPM6950. SV Användarhandbok. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Mouse with Bluetooth wireless technology SPM6950 SV Användarhandbok Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1239KR 2010...... (Report No. /

Läs mer

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck!

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 3 Plein la tête Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas!

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! 1 We care about your brand! ECOBAGS 2 Vad är Non-Woven? Fördelar Non-woven är ett vatten- och smutsavstötande, mer hållbart,

Läs mer

SCdefault. 9-5 Monteringsanvisning

SCdefault. 9-5 Monteringsanvisning SCdefault 9-5 Monteringsanvisning SITdefault Kit de rodage MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Läs mer

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL PÅLITLIG UTMATNING HÖGSTA NOGGRANNHET TOMAL - Doseringssystem för fasta material Pålitlig och noggrann dosering bidrar till högre säkerhet i Era processer Ett komplett

Läs mer

Källsortering på kontor

Källsortering på kontor Källsortering på kontor 1/7 Säckhållare Källsortering på kontor Flik 8 Sept 04 Källsortering på kontor 2/7 San Sac Sorteraren Kontor Vid kontorsplatsen sorteras papper, restavfall m m. Till detta använder

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV5 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 5 Les 10 commandements Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta Arbetsblad 1 - förstå och berätta Gör en mindmap! Skriv in följande ord i de rutor där du tycker att de passar in! Obs! Vissa ord passar in på flera ställen! Berätta sedan på franska för din kompis om

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

BISSY SOPBRUNN Underjordiska behållare

BISSY SOPBRUNN Underjordiska behållare BISSY SOPBRUNN Underjordiska behållare BISSY SOPBRUNN är ett avfallshanteringssystem för miljövänlig, ekonomisk och rationell hantering av sopor, kompost och återvinningsmaterial. Sopbrunnen passar i de

Läs mer

ADVOKATER I PARISOMRÅDET AVOCATS EXERCANT EN REGION PARISIENNE

ADVOKATER I PARISOMRÅDET AVOCATS EXERCANT EN REGION PARISIENNE Septembre 2010 Service de presse et d'information +33 (0)144 18 88 43/45 info@amb-suede.fr ADVOKATER I PARISOMRÅDET AVOCATS EXERCANT EN REGION PARISIENNE Följande advokater och advokatbyråer har anmält

Läs mer

Pompes submersibles hautes performances pour travaux de construction et de génie civil ainsi que de nombreuses autres applications exigeantes

Pompes submersibles hautes performances pour travaux de construction et de génie civil ainsi que de nombreuses autres applications exigeantes Pompes submersibles hautes performances pour travaux de construction et de génie civil ainsi que de nombreuses autres applications exigeantes Pompes d assèchement mini minex minette minor major master

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 1 : «Les clichés sur la société française sont-ils vrais?» - Om bilden av Frankrike och sanningen bakom klichéerna Viktiga ord cliché (m), stéréotype (m) béret (m) paysan (m)

Läs mer

Källsorteringsmöbler. Sortera många fraktioner på liten golvyta.

Källsorteringsmöbler. Sortera många fraktioner på liten golvyta. Källsorteringsmöbler Sortera många fraktioner på liten golvyta. Med kvalitetsmöbler från San Sac sorterar du på ett bekvämt sätt redan vid källan. Det breda sortimentet gör att våra möbler passar i alla

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Dubbelhytts Byggnationer. För mellanstora & stora Transportbilar

Dubbelhytts Byggnationer. För mellanstora & stora Transportbilar Dubbelhytts Byggnationer För mellanstora & stora Transportbilar CONFORIS Dubbel Hytt 5-6 Platser Mellan Transportbilar Komfort Ergonomisk Nordic Lyx Stol Säkerhet 3-Punktsbälte i varje stol Innovation

Läs mer

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour!

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour! 301 Jours, France La famille 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng

FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng Litteraturförteckning för FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng Fastställd av s styrelse 2004-02-17, för att gälla fr VT04. Delkurs 1. Text och skriftlig språkfärdighet

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

1. Ouvre (fönstret) et jette la cigarette! 2. Je prépare (mina saker) pour aller à l école. 3. Tu es (på praktik) en ce moment!

1. Ouvre (fönstret) et jette la cigarette! 2. Je prépare (mina saker) pour aller à l école. 3. Tu es (på praktik) en ce moment! ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV67 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La fugue (lätt) Innehåll 1. Var bor Sabrina? 2. Varför letar

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 5 : «Quels sont les droits des homosexuels en France?» - Om att vara gay i Frankrike och välja den man vill trots fördomar. Viktiga ord rendre visite compagnon (m) en retard (m)

Läs mer

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård Vintergarden Överensstämmelse mellan hus och trädgård 2015 Vi är producent av uterum,aluminium snickerier och även atypiska tak och takfönster. Bolagets började 1996. Huvudprodukten är uterum. Dessa produceras

Läs mer

DE SÄKERSTÄLLER ATT SIGNALEN ÄR MOTTAGEN, OAVSETT FÖRHÅLLANDE!

DE SÄKERSTÄLLER ATT SIGNALEN ÄR MOTTAGEN, OAVSETT FÖRHÅLLANDE! DE SÄKERSTÄLLER ATT SIGNALEN ÄR MOTTAGEN, OAVSETT FÖRHÅLLANDE! Vad har följande gemensamt: en rockkonsert, ett formel 1-team som vinner ett Grand Prix, tusentals flygpassagerare och de 10 nyckelringar

Läs mer

Ansökningshandlingar till CIF-France

Ansökningshandlingar till CIF-France Ansökningshandlingar till CIF-France Här finns en ansökningshandling, 6 sidor, för CIF-programmet i Frankrike. Den ska fyllas i på franska och skickas in i 2 exemplar. Om du söker till flera länder, max

Läs mer

La loi contre les offenses aux personnes pour leurs orientations sexuelles!

La loi contre les offenses aux personnes pour leurs orientations sexuelles! Concours de la francophonie 2014 Réalise une proposition de loi illustrant le principe suivant «L avenir pour tous : nous sommes différents avec les mêmes droits et les mêmes devoirs». La loi contre les

Läs mer

Källsortering Möbler, behållare och vagnar

Källsortering Möbler, behållare och vagnar Part of the ESE World Källsortering Möbler, behållare och vagnar Originalprodukter För Offentlig Miljö Vi reserverar oss för tekniska förändringar. Tillbehör för montering kan levereras vid förfrågan.

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV7 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 7: LES PIZZAS Hej!

Läs mer

RESUMÉ DES ACTIVITÉS DE L AFSR EN 2011. Les activités de l AFSR peuvent être regroupées sous les rubriques suivantes :

RESUMÉ DES ACTIVITÉS DE L AFSR EN 2011. Les activités de l AFSR peuvent être regroupées sous les rubriques suivantes : En français p.1-4 På svenska s. 5-8 RESUMÉ DES ACTIVITÉS DE L AFSR EN 2011 Les activités de l AFSR peuvent être regroupées sous les rubriques suivantes : 1. Information et consultation, en réponse aux

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Wednesday

Läs mer

MOROCCO AMBULANCE DONATION 2011

MOROCCO AMBULANCE DONATION 2011 MOROCCO AMBULANCE DONATION 2011 Expedition IV Strängnäs Tahanaout/Azilal lance Donation. tagare till Ambu ativ sia Travels, initi eland, Swed-A rn Bo ell Kj h Tina Höijer oc m cedonation.co www.ambulan

Läs mer

Miljövänliga, kundanpassade kvalitétsprodukter. för källsortering i offentlig miljö. Svensktillverkade Designade Användarvänliga SORTIFY

Miljövänliga, kundanpassade kvalitétsprodukter. för källsortering i offentlig miljö. Svensktillverkade Designade Användarvänliga SORTIFY SORTIFY Miljövänliga, kundanpassade kvalitétsprodukter för källsortering i offentlig miljö Svensktillverkade Designade Användarvänliga KIWI Sortify Kiwi är en papperskorg / källsorteringssystem för offentlig

Läs mer

301 Jours, France. La nourriture. 301 Jours, France!

301 Jours, France. La nourriture. 301 Jours, France! 301 Jours, France La nourriture 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

7. Surf, skate et snowboard

7. Surf, skate et snowboard SÄNDNINGSDATUM: 2008-03-26 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Vocabulaire Leçon première partie laisser tomber la politesse cela arrive siffler

Läs mer

Villiger underjordsbehållare

Villiger underjordsbehållare Villiger underjordsbehållare Med välkänd schweizisk kvalitet har familjen Villiger sedan 1984 utvecklat det som idag är Europas bredaste sortiment av produkter för krantömning och underjordsinsamling av

Läs mer

MARIANNA EULER ET NORBERT EULER THÉORIE ET PROBLÈMES RÉSOLUS D ALGÈBRE LINÉAIRE VOLUME 1 ESPACES EUCLIDIENS

MARIANNA EULER ET NORBERT EULER THÉORIE ET PROBLÈMES RÉSOLUS D ALGÈBRE LINÉAIRE VOLUME 1 ESPACES EUCLIDIENS MARIANNA EULER ET NORBERT EULER THÉORIE ET PROBLÈMES RÉSOLUS D ALGÈBRE LINÉAIRE VOLUME ESPACES EUCLIDIENS Théorie et Problèmes Résolus d Algèbre Linéaire: Volume Espaces Euclidiens e édition 27 Marianna

Läs mer

Hjälp för docs.sun.com

Hjälp för docs.sun.com Hjälp för docs.sun.com Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. Artikelnummer 806-6463 10 Augusti 2000 Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Franska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Franska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga

Läs mer

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manual - kärlskåp Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manualen är framtagen för att underlätta installation och underhåll av kärlskåpet för bästa produktupplevelse lång tid framöver. Vid frågor,

Läs mer

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas!

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! We care about your brand! 1 ECOBAGS 2 Vad är Non-Woven? Fördelar Non-woven är ett vatten- och smutsavstötande, mer hållbart,

Läs mer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2014 SUÉDOIS Mercredi 18 juin 2014 Langue vivante 1 Séries L, ES, S Séries ES - S : durée : 3 heures - Coefficient : 3 Série L : durée : 3 heures - Coefficient : 4 Langue vivante

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-17 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV5 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 5: LA CLÉ Hej! Välkommen

Läs mer

Hjälpa 6 personer. Kan jag hjälpa er med er hund? Je peux vous aider avec votre chien? D accord

Hjälpa 6 personer. Kan jag hjälpa er med er hund? Je peux vous aider avec votre chien? D accord Hjälpa 6 personer Franska Aider Je peux vous aider? Voulez-vous traverser? C est gentil. Merci Bonne journée Je peux vous aider avec votre chien? Non, merci D accord L église Merci beaucoup Pardon monsieur,

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV10 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire Familjerna Lepic och Bouley

Läs mer

Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA

Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Artikelnummer: 806-6212 10 Oktober 2000 Denna produkt och detta dokument

Läs mer

Introduktion till Solaris Common Desktop Environment

Introduktion till Solaris Common Desktop Environment Introduktion till Solaris Common Desktop Environment 2550 Garcia Avenue Mountain View, CA 94043 U.S.A. Artikelnummer: 802-4331-11 Utgåva A, Juni 1996 A Sun Microsystems, Inc. Business 1996 Sun Microsystems,

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 7 : «L égalité des sexes en France» - Om Frankrike och jämställdheten - finns den?

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 7 : «L égalité des sexes en France» - Om Frankrike och jämställdheten - finns den? Anaconda Société Émission 7 : «L égalité des sexes en France» - Om Frankrike och jämställdheten - finns den? Viktiga ord liberté (f) égalité (f) fraternité (f) prévoir naissance (f) se permettre exceptionnel

Läs mer