Produktkatalog Lösningar för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog Lösningar för alla"

Transkript

1 Produktkatalog Lösningar för alla Se inte sopor som ett problem

2 GROV ÖVERSÄTTNING PLASTIC OMNIUM Optimering av avfallshantering hjälper till att skydda miljön och därmed också mänskligheten. Katalogen för 2012 är ett resultat av våra investeringar i forskning och utveckling. Här presenterar vi våra produkter och lösningar. Produkterna har utvecklats genom att se till användarnas förväntningar och önskemål, oavsett om det handlat funktionalitet, miljövänlighet eller estetiskt. Tillsammans med dig och våra tekniker skapar vi de lösningarna som passar bäst för din miljö, samtidigt som vi skyddar den. Se inte sopor som ett problem. Michael Kempinski Chef Plastic Omnium Rodolphe Lapillonne Företagsledare Plastic Omnium

3 Pièces et modules de car os erie, Équipements et services pour Plastic Omnium Omnium Plastic systèmes à carburant la gestion des déchets,la signalisation et l aménagement urbain G N Miljö och hållbar utveckling I Présentation du Groupe N T T Ä S R positioner Plastic de Omnium har ledande sina två kärnverksamheter: E Acteur la mobilité durable et du cadreinom de vie, Plastic Omnium occupe ÖV des positions de leader mondial dans ses deux métiers : V O AUTOMOBILE ENVIRONNEMENT GR BILAR Pièces et modules de carrosserie, Bildelar, karosser och bränslesystem. systèmes à carburant MILJÖ Équipements et services pour Anläggningar och lösningar för la gestion des déchets, la signalisation avfallshantering, skyltning och et l aménagement urbain stadsplanering. L histoire du Groupe en 6 dates Koncernens historia i sex årtal: 1947 Création de Plastic Omnium par Pierre Burelle à Paris. Au fil des ans, l entreprise se spécialisera dans l automobile et dans l environnement 1947 Plastic Omninum skapas av Pierre Burelle i Paris. Under årens lopp har företaget specialiserat sig på fordonsindustrin och miljö. 4 / PLASTIC OMNIUM - La Société 1964 Acquisition de l UMDP (Union Mutuelle Des Propriétaires Lyonnais) et naissance de l activité Plastic Omnium Environnement 1964 Förvärv av UMDP (Union Mutuelle Des Propriétaires Lyonnais) och födelse av verksamheten Plastic Omnium Miljö.

4 plastic Omnium Responsable Plastic et résolument Omnium tourné tar sitt vers ansvar l avenir, för framtiden Plastic Omnium och med ständigt innove constamment nyskapande pour vill proposer de erbjuda aux biltillverkare, constructeurs länder automobiles, och medborgare collectivités Responsable lösningar locales et som citoyens et résolument möter des utmaningar solutions tourné vers qui som l avenir, répondent vår Plastic miljö aux Omnium står enjeux inför. environnementaux innove constamment de notre monde. pour proposer aux constructeurs automobiles, collectivités Plastic Omnium locales har et idag citoyens verksamhet des solutions i 28 qui länder répondent på fyra aux enjeux Plastic Omnium environnementaux kontinenter est présent och stärker dans de notre 28 sin pays position monde. sur quatre på den continents snabbt växande et renforce ses marknaden. positions sur Trogen les territoires sin entreprenörsanda forte croissance. Plastic Omnium est présent dans 28 pays sur sedan quatre continents starten av et Fidèle à son företaget esprit entrepreneurial 1947 har Plastic depuis Omnium la förstärkt création sin de l entreprise strategi. Koncernen en renforce ses positions sur les territoires en forte croissance. 1947, Plastic Fidèle förvärvar Omnium à son en a esprit conforté ny dimension entrepreneurial 2010 som sa förstärker stratégie depuis la dess création tillväxtpotential. de l entreprise en de développement 1947, Plastic indépendant Omnium a conforté en prenant 2010 le contrôle sa stratégie à 100 % de son activité Systèmes de développement à Carburant. indépendant Le Groupe acquiert en prenant ainsi le contrôle à 100 % de son une nouvelle activité dimension Systèmes qui renforce à Carburant. son Le potentiel Groupe acquiert de croissance. ainsi une nouvelle dimension qui renforce son potentiel de croissance. GROV ÖVERSÄTTNING Nyckeltal 2011* les chiffres clés 2011* les chiffres clés 2011* euro omsättning milliards d euros de chiffre d affaires milliards d euros de chiffre d affaires collaborateurs anställda collaborateurs 4% 4% du 4% chiffre av omsättningen d affaires consacré du chiffre à la d affaires spenderas på forskning R&D och consacré à la R&D dans utveckling 14 centres dans 14 i 14 centres centrum anläggningar usines usines dans i 28 dans länder pays pays Prise de contrôle Acquisition Prise de contrôle de Landry Plastiques Acquisition de Reydel Industries, de Landry Plastiques et de sa filiale Techni-Plaste de spécialisée Reydel Industries, dans les équipements intérieurs et de sa filiale Techni-Plaste Industrie, respectivement spécialisée dans les équipements automobiles, intérieurs Industrie, respectivement spécialisées dans spécialisées dans les pare-chocs et les en 1999 automobiles, puis cession de la Division Environnement qui renforce les pare-chocs et les 1986 systèmes à carburant puis cession 1995 de la Division ainsi son la gestion en 1999 offre dans des déchets et l aménagement urbain systèmes à carburant Tar över Landry Plast och dess dotterbolag Techni- Plast Industri, specialiserade på stötfångare och bränslesystem. * Estimation 2011 Förvärvar Reydel industrier och specialiserar sig på inredning av bilar. Bortskaffade avdelningen år Acquisition de Sulo et Prise de contrôle à 100 % Acquisition de la Compagnie de Sulo et SignaturePrise de d Inergy contrôle Automotive à 100 % de la Compagnie par Plastic Signature Omnium d Inergy Systems Automotive créée en 2000 par Environnement Plastic Omnium qui renforce Systems par Plastic créée Omnium en 2000 et Solvay. ainsi son offre dans par Plastic Inergy Omnium Automotive et Solvay. Systems Inergy devient Automotive Plastic Systems Omnium la gestion des déchets Auto Inergy devient Plastic Omnium et l aménagement urbain Förvärvade Sulo med sitt erbjudande inom avfallshantering och stadsplanering. Auto Inergy Övertog 100% Inergy Automotive System som inrättades 2000 av Plastic Omnium och Solvay. Inergy Automotive Systems Plastic Omnium är idag Auto Inergy. * Estimation 2011 *Beräknat

5 Plastic Omnium En presentation av oss Hållbar utveckling är förankrad i den strategi som Plastic Omnium arbetar med viljan att förena tillväxt och krav för miljön. Denna strategi som omfattar alla medarbetare är en enorm hävstång för framsteg för bolaget som säkerställer dess utveckling på lång sikt i enlighet med regler. GROV ÖVERSÄTTNING SPARA ENERGI OCH MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN Sedan 2007 har Plastic Omnium engagerade i Top Planets program för att minska energiförbrukningen både industriellt och kommersiellt. Programmet som successivt placeras ut på europeisk nivå, har tre spakar: Industriell produktivitet, med genomförande av tjänster som underhåll av tekniska lösningar som växelriktare och isolering av kanaler för formsprutning. Återvinning av värme: Vi har isolerat skruvarna med en blandning från våra formsprutor. Således skingrar vi värmetillförseln för att smälta plasten inne i studion och skapar en atmosfär som inte är för varm för att arbeta i. Omvänt, för att värma verkstaden på vintern, får vi den energin från vårt kylaggregat. Optimeringen av energiförbrukningen är driven av inköpsavdelningen som ansvarar för förhandlingar och kontrakt för leverans av energi. FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN Som en del av sitt miljöledningssystem och HSE-planen, fortsätter Plastic Omnium miljöcertifiering av anläggningarna. Slutet av 2010, är 79 platser certifierade enligt ISO 14001, en ökning med 10% under året. I samband med förvärv av anläggningar, en omfattande miljö-diagnos - jord, luft, vatten - är gjord uppströms certifieringsprocessen och att förebygga risker. SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001:2004

6 plastic Omnium ÉcO-cOncevOir et recycler EKODESIGN OCH ÅTERVINNING Membre fondateur du club CReeR (Cluster Research : excellence in ecodesign and Recycling), Plastic Omnium a depuis longtemps intégré Som grundande la démarche medlem d éco-conception av klubben CREER dans la (Cluster gestion Forskning: de ses projets. Excellence i ekodesign och återvinning) har Plastic Omnium länge integrerat ekodesign i förvaltningen av sina projekt. L enjeu : favoriser l utilisation de matières recyclées ou biosourcées pour réduire la dépendance vis-à-vis de la filière pétrolière et Utmaningen: optimiser le att recyclage främja användningen av återvunnet material eller biomaterial för att minska beroendet av oljeindustrin och maximera återvinningen. GROV ÖVERSÄTTNING UN exemple CONCReT : LeS bacs 2 et 4 ROUeS Dans ETT sa démarche KONKRET d éco-conception, EXEMPEL: 2 SOPTUNNOR Plastic Omnium PÅ 4 HJUL Environnement prend en compte des critères essentiels : I sin ekodesign tar Plastic Omnium hänsyn - till le nyckelkriterierna: choix des matériaux - la production - Val av material - la distribution - Produktion - l utilisation - Distribution - la fin de vie - Användning - Uttjäning La démarche est assortie d un bilan carbone en début de conception avec des objectifs et un bilan fin de projet pour quantifier nos résultats. à NOTeR : OBS: Depuis 2009, nous proposons une prestation de maintenance pour les collectivités : lavage, réparation ou remplacement. Cette opération permet de réutiliser sur le terrain bacs par an, soit 20 % de la consommation de bacs du Réseau France. Sedan 2009 erbjuder vi även underhåll för samhällen: rengöring, reparation eller utbyte. Detta möjliggör en återanvändning på Ainsi 20% un av bac konsumtionen retiré chez un av particulier containrarna peut être i Frankrikes soit réutilisé nätverk. soit destiné Om en container au broyage tas pour bort produire från en de individ la matière kan den recyclée. antingen återvändas eller krossas för att producera återvunnet material. l ÉcO-cOnceptiOn fait partie intégrante de chaque ECO-DESIGN développement produits Ou services EN INTEGRERAD DEL de plastic AV VARJE Omnium PRODUKT environnement ELLER TJÄNSTUTVECKLING. PLASTIC OMNIUM 7

7 Plastic Omnium Plastic Omnium Environnement En presentation av oss et le Développement Durable FÖRUTSE EFTER OLJAN anticiper l après pétrole Redan använder vi i genomsnitt 50% återvunnen polyeten för tillverkning av hjul, papperskorgar, Aujourd hui korgar, déjà, nous luft kolumner utilisons... en moyenne 50 % de polyéthylène recyclé dans la fabrication des bacs roulants, corbeilles, colonnes aériennes, cette matière étant très largement I samarbete fournie med par CNRS, PLASTIC INSA RECYCLING, och universitetet filiale du Groupe. Jean Monnet Saint-Etienne - deras FoU-team, försök att optimera en partenariat egenskaper avec le i CNRS, återvunnet l INSA material, et l Université inklusive Jean dess Monnet slagtålighet, de Saint-étienne, kravet les på équipes att öka R&D sin cherchent andel i produkterna. à optimiser les propriétés de la matière recyclée, notamment sa résistance aux chocs, condition requise pour accroître sa part dans les produits. GROV ÖVERSÄTTNING OBS: A NOTeR : På alla Sur våra l ensemble pressar, kan de vi nos tillföra presses, återvunnen nous sommes polyeten, en mesure graden d injecter av återvunnet du polyéthylène material recyclé : är i genomsnitt désormais, 55% le taux 2010 de mot matière 17% recyclée år s élève Av ca en 20 moyenne 000 ton à material 55 % en per 2010 år, versus motsvarar 17 % en detta ton. Användning av sådana material kräver för varje tryckning och varje mögel Sur tonnes de matière utilisée par an, cela représente tonnes. L utilisation justering av tidscykeln och injektionsparametrar. de ce type de matériaux requiert pour chaque presse et chaque moule d adapter le temps de cycle et les paramètres d injection. une exclusivité mondiale plastic Omnium environnement EN GRÖN VÄRLD MED PLASTIC OMNIUM 100% green made, le 1 er bac végétal TILLVERKAD 100% GRÖN Les matériaux verts constituent une deuxième piste pour réduire la Det dépendance gröna materialet au pétrole. ger en Plastic andra omnium landningsbana environnement för att fabrique, minska oljeberoendet. en exclusivité Plastic mondiale, Omnium le premier Miljö bac tillverkar, roulant världen en exklusiv, polyéthylène den första 100 % Polyeten végétal 100% issu de anläggningen la canne à sucre. kommer 100 från % sockerrör. biosourcé 100% et biobaserade % recyclable, och le bac 100% Green återvinningsbar. Made est le Tanken premier med bac Green végétal Made conforme är att anläggningen aux exigences uppfyller des normes kraven européennes. i standarderna Il résiste i Europa. notamment Det är motståndskraftig aux contraintes mot mécaniques mekanisk très stress importantes såsom mycket lors de viktigt la collecte vid insamling et aux rayons och ultravioletta ultra-violets. La strålar. direction R & R&D D har a arbetat travaillé i utformningen à la formulation av de materialet la matière, i del dans av le ett cadre exklusivt d un avtal accord med d exclusivité en brasiliansk avec leverantör. un fournisseur brésilien. Autre En annan innovation innovation: : Une En papperskorg corbeille à papier med inredning d intérieur av à polymerbaserade base de polymère stärkelse, d amidon a har aussi också été développée utvecklats, med avec en un fransk fournisseur leverantör de matière av material. français. une innovation EN GLOBAL mondiale, INNOVATION, un pas de YTTERLIGARE plus vers la ville ETT «verte STEG» de demain! MOT MORGONDAGENS GRÖNA STAD! 8 / PLASTIC OMNIUM - La Société

8 INDUSTRIELLA LÖSNINGAR OCH TJÄNSTER - Alternativ till deponering och förbränning. des solutions industrielles et de services en alternative à la mise en décharge et à l incinération Vårt engagemang inom återvinning ger oss möjlighet att vidta alla produkter som en del i vår service och att utfärda ett intyg om korrekt återvinning. Notre implication dans le recyclage nous permet ainsi de reprendre l ensemble des produits hors d usage* dans le cadre de notre prestation et de vous délivrer un certificat de recyclage adéquat. Plastic Omniums återvinning stöder tillverkarna i sin inställning till miljöcertifierade enligt ISO och återskapar många områden: inhemska flaskor, HDPE (High Density Poly Ethene), hjulburna kärror, stötfångare och bildäck av PLASTIC polypropen. ReCyCLINg accompagne les industriels dans leur démarche de certification environnement ISO et régénère de nombreux gisements : flaconnages ménagers et bacs roulants en PEHD, pare-chocs et passages de roues en polypropylène, composants de téléphonie en ABS. Denna historiska plats (redan 2002, behandlades där 8000 ton plast), visar vårt engagemang för återvinning av produkter för industrin. Nu är platsen fodrad med Athis Mons, i förorterna nära Paris vilket är resultatet av ett samriskföretag med Ce site historique (en 2002 déjà, tonnes de plastiques y étaient traitées), preuve de notre engagement CFF Recycling. Detta leder oss till att också kontrollera återvinning av alla metalldelar i våra färdiga produkter. pour le recyclage général des produits de la filière, est doublé maintenant du site d Athis Mons, en banlieue parisienne, fruit de la joint venture avec «CFF Recycling». Ceci nous conduit à maîtriser aussi le recyclage de toutes pièces métalliques dans nos produits finis. GROV ÖVERSÄTTNING PLASTIC ReCyCLINg : PLASTÅTERVINNING Filiale détenue paritairement par Plastic Omnium et Derichebourg Environnement, Plastic Recycling traite chaque année environ tonnes Dotterbolaget, innehas gemensamt av Plastic Omnium och Derichebourg. Plastics återvinning processar varje år cirka de matière plastique et réalise 9 millions de chiffre d affaires. Ce volume est réparti en deux grandes familles : le Polypropylène (PP) ton plast och producerar 9 miljoner för försäljning. Denna volym är uppdelad i två huvudkategorier: Polypropylen (PP) på väg till à destination Plastic Omnium de Plastic bilexteriör Omnium och Auto polyeten Exterior (PE) et le används Polyéthylène av Plastic (PE) Omnium utilisé par för Plastic tillverkning Omnium av Environnement tankar. Plaståtervinning pour fabrication SA - ZA på des bacs. PLASTIC Monay RECYCLING Saint S.A. Eusebius - Z.A. le Monay - FRANKRIKE SAINT-EUSEBE - FRANCE * hormis les brûlés

9 Plastic Omnium Plastic Environnement Omnium Plastic Omnium Environnement AVFALLSHANTERING + STADSPLANERING gestion des déchets = + design urbain ETT LEVANDE ECO-ANSVAR = un mode de vie ÉcO-respOnsable gestion des des déchets + design + urbain ETT BRETT SORTIMENT AV = UTRUSTNING, = une large gamme un mode d Équipements, de vie ÉcO-respOnsable estetiska och innovativa koncept som un anpassas mode till varje de vie miljö: ÉcO-respOnsable des concepts esthétiques et innovants qui s adaptent à chaque environnement : - Papperskorgar (2 och 4 hjul) för insamling av sopor och alternativ för selektiv insamling; stor volym med stängda lådor - Les bacs roulants (2 et 4 roues) pour la collecte des ordures ménagères et leurs options pour collectes sélectives ; une une - Underjordiska large les bacs gamme behållare, de grand delvis volume d Équipements, under fermés jord des concepts des concepts esthétiques - Gatubehållare, - Les colonnes et innovants papperskorgar aériennes, et innovants qui men conteneurs s adaptent qui s adaptent även produkter enterrés à chaque à för et chaque semi-enterrés environnement insamling av specificerade pour : la collecte : produkter sélective (batterier par apport m.m.) volontaire - Les - bacs Les - Le bacs roulants mobilier roulants urbain (2 et (2 4 de roues) et propreté, 4 roues) pour corbeilles pour la collecte la collecte à papier des ordures des mais ordures aussi ménagères les ménagères produits et pour leurs et la leurs options collecte options pour des déchets pour collectes collectes spécifiques sélectives sélectives (piles ) ; ; les bacs les bacs de grand de grand volume volume fermés fermés GROV ÖVERSÄTTNING - Les - colonnes Les colonnes aériennes, aériennes, conteneurs enterrés enterrés et semi-enterrés et pour pour la collecte la collecte sélective sélective par apport par apport volontaire volontaire - Le mobilier - Le mobilier urbain urbain de propreté, de propreté, corbeilles corbeilles à papier à papier mais mais aussi aussi les produits les produits pour pour la collecte la collecte des déchets des déchets spécifiques spécifiques (piles ) (piles ) Ces produits apportent de multiples bénéfices aux citoyens et aux collectivités, source de confort et de progrès : Dessa efficacité produkter du ger tri des många déchets, fördelar optimisation för medborgare des coûts, och design samhällen, urbain et en qualité källa de till vie. komfort och framsteg: effektiviteten av källsortering, kostnadsoptimering, stadsplanering och livskvalitet. Ces produits Ces produits apportent apportent de multiples de multiples bénéfices bénéfices aux citoyens aux citoyens et aux et collectivités, aux source source de confort de confort et de et progrès de progrès : : efficacité efficacité du tri du des tri déchets, des déchets, optimisation des coûts, des coûts, design design urbain urbain et qualité et qualité de vie. de vie. notre métier VÅR VERKSAMHET Föreslå lösningar för att optimera avfallshanteringen före insamlingen. notre métier Proposer des solutions pour optimiser la gestion des déchets en amont de la collecte. Proposer Proposer des solutions des solutions pour pour optimiser optimiser la gestion la gestion des déchets des déchets en amont en amont de la de collecte. la collecte. Equipements de conteneurisation Optimisation du tri Prévention des déchets Gestion de parc Maintenance Lavage Equipements de conteneurisation de Containrar Optimisation Une action à la du source, tri du triun impact sur toute la chaîne. Optimering av sortering Prévention des déchets des déchets Förebyggande av avfall Gestion Gestion de parc de parc Kapitalförvaltning Maintenance Underhåll Lavage Lavage Tvätt 10 / PLASTIC OMNIUM - La Société Une... Une action Åtgärd action à vid la källan, source, à la source, påverkar un impact un impact hela sur kedjan. toute sur toute la chaîne. la chaîne. 10 / 10 PLASTIC / PLASTIC OMNIUM OMNIUM - La Société - La Société

10 plastic Omnium plastic Omnium le KUNDTJÄNST le centre de de services clients I Lyon har finns vår kundtjänst där 80 medarbetare arbetar för att hjälpa våra kunder med sin avfallshantering. De fyra Une Une plateforme moderne et spacieuse et où 80 où collaborateurs 80 sont sont dédiés dédiés au pilotage au pilotage de la de gestion la gestion des des déchets déchets de nos de nos clients clients collectivités. grundläggande le centre tjänsterna de som services de fokuserar på clients är följande: Implantée à Lyon à Lyon (69), (69), elle elle s articule autour autour des des quatre quatre pôles pôles services : : Une plateforme Utredning moderne och utveckling: et spacieuse Identifiering où 80 collaborateurs och sont av dédiés behoven au pilotage i varje hem de la och gestion upprättande des déchets av utrustning de nos clients som collectivités. enquête et mise et mise en place en place : recensement : et analyse et analyse des des besoins besoins de chaque de chaque foyer, foyer, mise mise en place en place des des équipements täcker de Implantée behov à Lyon kunderna (69), elle har. s articule autour des quatre pôles services : adéquats grâce grâce à une à une logistique dédiée. dédiée. enquête et mise en place : recensement et analyse des besoins de chaque foyer, mise en place des équipements Location et maintenance et collectivités locales locales : gestion : gestion du parc du parc de matériels de et des et des services associés dans dans le cadre le cadre adéquats grâce à une logistique dédiée. Leasing de contrats de och underhåll: location. Förvaltning av hårdvara och relaterade tjänster i leasingavtal. Contrats Location aux et aux entreprises maintenance et collectivités location et individuelle locales : : gestion gestion : gestion du du parc parc du parc de dans matériels dans le cadre le cadre et de des contrats de services de associés vente de vente ou de ou dans location de le location cadre de contrats de location. Kontrakt passés passés till avec avec företag des des entreprises, och enskild des uthyrning: des syndics syndics d immeubles Kontrakt för försäljning ou des ou des particuliers. och leasingavtal med företag eller förvaltare av Redevance byggnader. Contrats aux incitative entreprises : gestion : gestion et location des des contrats individuelle de tarification de : gestion incitative du parc ou dans spéciale, ou le cadre avec de avec notamment contrats de le vente contrôle ou de des location des données passés de avec collecte de des collecte entreprises, utiles utiles à la à facturation, des la syndics édition d immeubles édition des des factures, ou des et particuliers. relation et relation avec avec les les usagers... Accueil Accueil téléphonique personnalisé aux aux usagers usagers de chaque de chaque collectivité : : Prestationsbaserad Redevance incitative avgift: : gestion Avtalshantering des contrats eller de särskild tarification prissättning, incitative inklusive ou spéciale, kontroll avec av notamment datainsamling le contrôle som är des relevant données Mise för Mise à fakturor de disposition à collecte och utiles d un faktureringfrågor. d un numéro à la numéro facturation, vert vert : prise : prise édition en charge en charge des des factures, des appels appels et téléphoniques relation avec des les des usagers... pendant pendant toute toute la phase la phase Personlig Accueil de déploiement de telefonkontakt téléphonique du projet du i personnalisé varje projet Redevance samhälle: aux Incitative usagers (enquête de chaque à domicile, à collectivité mise mise en : place en place des des bacs bacs et systèmes, et facturation ) ) des Mise des opérateurs à disposition téléphoniques d un numéro formés vert formés à : prise répondre à en charge aux aux questions des appels particulières téléphoniques des des usagers usagers sur pendant sur chaque chaque toute étape étape la phase du Tillhandahåller avgiftsfritt: Kundservice till kunder under installationsperioden. de projet du déploiement projet à partir à partir du des projet des supports Redevance d information Incitative personnalisés (enquête à domicile, et validés et validés mise par en par la place collectivité des bacs et systèmes, facturation ) des des des plages Utbildade opérateurs plages horaires horaires operatörer téléphoniques d intervention för att formés svara adaptées à på répondre specifika aux aux besoins besoins aux frågor questions des des av usagers användare usagers particulières : de : 8H00 de för 8H00 varje à des 20H à steg 20H usagers du lundi du genom lundi sur au projektet. vendredi, chaque au étape Från de du 8H00 de projet medieinformation 8H00 à 12H à partir 12H le samedi le des samedi till supports kundanpassade d information frågor. personnalisés et validés par la collectivité des Öppettider plages horaires som skräddarsys d intervention efter adaptées användarnas aux besoins behov: des Från usagers 8:00 till : de 20.00, 8H00 måndag à 20H du till lundi fredag au och vendredi, de 8H00 8:00 till à 12H 12:00 le på samedi lördagar. GROV ÖVERSÄTTNING Même Même s il n existe s il n existe aucune aucune obligation légale légale en la en matière, la matière, la société la société Plastic Plastic Omnium Omnium Systèmes Urbains Urbains tient tient à informer à informer la collectivité la publique publique des des liens liens capitalistiques l unissant aux aux sociétés sociétés Beauvais Diffusion et Temaco. et Temaco. Plastic Ces Même Ces dernières Omnium s il n existe constituent vill tydliggöra aucune en effet obligation en effet att des det des filiales, légale i dagsläget filiales, totalement en la matière, inte autonomes finns la någon société commercialement rättslig Plastic skyldighet Omnium de Systèmes la de i société detta la société avseende. Urbains Plastic Plastic Omnium tient Omnium à informer Systèmes la Urbains. collectivité Urbains. publique des liens capitalistiques l unissant aux sociétés Beauvais Diffusion et Temaco. Ces dernières constituent en effet des filiales, totalement autonomes commercialement de la société Plastic Omnium Systèmes Urbains. Equipement de puces de puces et Utrustning systèmes et och embarqués inbyggda system Transmission Dataöverföring des des données Equipement de collecte de de puces et systèmes Insamling embarqués Transmission des données de collecte Gestion Gestion des des données Réponse Data-administration aux aux demandes Hjälp des des administrés med önskemål Gestion des données Facturation Fakturering Réponse aux demandes des administrés Facturation 11 11

11 Your City Your Design Your City Your Design Föreställ dig din stad Imaginez votre ville Anpassning Personnalisation GROV ÖVERSÄTTNING Lättillgänglighet Praticité Créativité Style Funktionalitet Estetik Stadsplanering Kreativitet Design urbain Design Fonctionnalité Esthétisme SAMMANHANG: Det CONTexTe offentliga : utrymmet, har under ledning av arkitekter och landskapsarkitekter, gradvis övergått till att bli en givande miljö. Det L espace har blivit public, ett slags sous fönster l impulsion i staden. d architectes Innovationer et de paysagistes, har ökat med s est fler former peu à peu och métamorphosé material som används. pour devenir un élément valorisant. Il est devenu une sorte de «vitrine» de la commune. Les innovations se sont multipliées en termes de formes et de matériaux utilisés PLASTIC OMNIUMS LÖSNING la solution plastic Omnium Med dessa förväntningar och styrkan i vår industriella kompetens, skapade vi en integrerad designavdelning vid Centrum för forskning och utveckling i Sigmatech: Face à ces attentes et forts de notre maîtrise industrielle, nous avons créé un département de design intégré au sein du Centre de R&D -Sigmatech : Deras Ses missions uppdrag: : etude Studien des av besoins gemenskapens de la collectivité behov med et prise hänsyn en compte till identitet, de son identité culturelle kultur och et det architecturale arkitektoniska. Proposition Föreslagen d équipements utrustning, "skräddarsydda", «customisés» selon enligt les anvisningarna directives d esthétisme för stadsplanering: urbain de la ville : - études - Grafiska graphiques studier et och propositions förslag i form sous forme av 3D-modeller maquettes 3D - mise - Scenarioprodukter situation des produits - prise - Behandling en compte av des kundens désirs client önskemål - sélection - Urval och et validation validering 12 / PLASTIC OMNIUM - La Société

12 plastic Omnium your city your design Étudie un design spécifique et adapté YOUR CITY YOUR DESIGN Essentiellement - ANPASSA pour les gammes DESIGNEN : TILL DIN STAD corbeilles SOPTUNNOR de FÖR rue GATAN GROV ÖVERSÄTTNING Équipements UTRUSTNING d apport volontaire FÖR FRIVILLIGT INSAMLANDE COLONNeS AéRIeNNeS CONTeNeURS enterrés CONTeNeURS SeMI-eNTeRRéS 13

13 SORTERINGSLÖSNINGAR SORTERINGS- LÖSNINGAR Det är lätt att göra rätt. Spara tid, pengar och värna om miljön. Plastic Omnium erbjuder ett av marknadens bredaste sorti ment av plastkärl, anpassade till de flesta återvinnings system och typer av avfall. Allt från små sophinkar till stora plastcontainrar på 3,5 m³. Vi har under decennier arbetat med utveckling, tillverkning och är idag världens största tillverkare av sopkärl i plast. Nya krav, förutsättningar och behov uppstår ständigt och vi kan tillgodose dessa med nya och anpassade produkter.

14 att man behöver baxa runt ett tungt kä fingertopparna. Detta minimerar arbetsskad i hanteringen av avfallskärl. PO erbjuder 2 k-i-lock ock-i-lock tt placerat. Kärlet kan enkelt öppnas av användaren, llningspersonalen. Lock-i-lock lltid rätt placerat. Kärlet Kärlet kan enkelt kan öppnas enkelt av hanteras användaren, utan renhållningspersonalen. ngt kärl genom att Kärlet gripa kan tag enkelt i lyftkanten hanteras utan med etsskador ett tungt kärl och genom underlättar att gripa för tag samtliga i lyftkanten inblandade med rar arbetsskador och underlättar för samtliga inblandade juder 2 modeller, Humus och PO. O erbjuder 2 modeller, Humus och PO. Med ett lock-i-lock står kärlet alltid rätt placerat. Kärlet kan enkelt öppnas av användaren, och står ändå rätt placerat för Lock-i-lock renhållningspersonalen. Kärlet kan enkelt hanteras utan att man behöver baxa runt ett tungt kärl genom att gripa tag i Med ett lock-i-lock står kärlet alltid rätt placerat. Kärlet lyftkanten kan med enkelt fingertopparna. öppnas Detta av användaren, minimerar arbetsskador och står ändå rätt placerat för renhållningspersonalen. och underlättar Kärlet för samtliga kan enkelt inblandade hanteras i hanteringen utanav att man behöver baxa runt ett tungt kärl genom avfallskärl. att PO gripa erbjuder tag 2 modeller, i lyftkanten Humus och PO. med fingertopparna. Detta minimerar arbetsskador och underlättar för samtliga inblandade Det övre locket låses enkelt och lätt med hjälp av ett i hanteringen av avfallskärl. PO erbjuder 2 modeller, vred, som Humus garanterat och håller PO. överlocket stängt under Det övre locket låses enkelt och lätt med tömningscykeln. Vredet stoppas av en knopp som eliminerar Det hjälp övre av locket ett vred, låses som enkelt garanterat och lätt håller med risken att vrida för långt. hjälp överlocket av ett vred, stängt som under garanterat tömningscykeln. håller Lock-i-lock modell Humus (inkastöppning som 140 resp 240L Vredet stoppas av en knopp som överlocket stängt under tömningscykeln. eliminerar risken att vrida för långt. Vredet stoppas av en knopp som eliminerar risken att vrida för långt. Lock-i-lock modell Humus (inkastöppning som 140 resp 240L locken) kan fås på samtliga kärl i storlekarna 90/120/ 140/ locken) 180/190/240/360/370/400/500/660/ kan fås på samtliga kärl i storlekarna 90/120/140/ 0/190/240/360/370/400/500/660/770/1000L. På bild höger 770/1000L. På bild höger syns locket locket monterat på ett 360/370L kärl. monterat på ett 360/370L kärl. us (inkastlocken) kan nkastn) kan arna 90/120/ 400/500/660/ syns locket 90/120/ rl. 0/660/ locket Det övre locket låses enkelt och lätt med hjälp av ett vred, som garanterat håller överlocket stängt under tömningscykeln. Vredet stoppas av en knopp som eliminerar risken att vrida för långt. Lock-i-lock modell Humus (inkastöppning som 140 resp 240L locken) kan fås på samtliga kärl i storlekarna 90/120/ 140/ 180/190/240/360/370/400/500/660/ 770/1000L. På bild höger syns locket Låsmekanismen monterat på ett på 360/370L lock-i-lock kärl. modell Humus Lock-i-lock modell PO (bild till vä, inkastöppning 150x250 mm) kan monteras på 2- och 4-hjuliga kärl i storlekarna Lock- 150x2 kärl i 370/4 stk/lo tillver Lock-i-lock 90/120/140/180/190/240/360/370/400L modell PO (bild till vä, (1 inkastöppning stk/lock) samt 150x /500/660/770L mm) kan (2 monteras stk/lock) som på inkastbegränsare. 2- och 4-hjuliga Locket är tillverkat i en slitstark plast-gummiblandning. Kärlet kan kärl Låsmekanismen i storlekarna 90/120/140/180/190/240/360/ på lock-i-lock modell Humus även förses med lås (manuellt eller automat). 370/400L (1 stk/lock) samt 400/500/660/770L (2 stk/lock) som inkastbegränsare. Locket är Kärlet Lock-i-lock tillverkat modell i en slitstark PO (bild plast-gummiblandning. till vä, inkastöppning autom Kärlet kan även förses med lås (manuellt eller 150x250 mm) kan monteras på 2- och 4-hjuliga Låsmekanismen på lock-i-lock modell Humus automat). kärl i storlekarna 90/120/140/180/190/240/360/ Se inte sopor som ett problem PLAST 370/400L PLASTIC PLASTIC OMNIUM (1 OMNIUM stk/lock) AB AB samt Telefon 400/500/660/770L (2 Box 104 stk/lock) Box Box , som SE-231 inkastbegränsare. 22 TRELLEBORG Lock-i-lock modell PO (bild till vä, inkastöppning Locket är 231 Tel. 22 Trelleborg +46 (0) Fax (0) x250 mm) kan monteras på 2- och 4-hjuliga Tel. +46 tillverkat i en slitstark plast-gummiblandning. kärl i storlekarna 90/120/140/180/190/240/360/ in Kärlet kan även förses med lås (manuellt eller 370/400L (1 stk/lock) samt 400/500/660/770L (2 Flik 2:4_ precisreklam.se

15 NYCKELFÄRDIGA LÖSNINGAR NYCKELFÄRDIGA LÖSNINGAR Snyggt och enkelt, bara att flytta in. Rätt lösning på rätt plats för rätt syfte. Färdiga lösningar för batterier, sopor, matavfall med mera. Rätt storlek och anpassade för att klara väder, vind samt helger med skiftande mängd avfall. Till exempel finns inbyggnadslösningar runt sopkärl, miljöhus, källsorteringsskydd och insynsskydd. Våra miljöhus/ källsorteringshus levereras nyckelfärdiga i olika storlekar. Vi sätter huset eller skåpet på plats utan långa installationstider och till ett fast pris.

16 UNDERJORDISKA LÖSNINGAR När du har minimal yta men vill ha maximal volym. UNDERJORDISKA LÖSNINGAR Minimax heter vår lösning. Det är en diskret återvinnings station, helt eller delvis under jord med minimalt ytbehov men hög insamlingskapacitet. Fyllnadsgraden är ända upp till 95%. Minimax kan utrustas med nyckel eller kortlås. Naturligtvis ordnar vi med installation och service över hela Sverige. Bilderna visar olika typer av lösningar från 1 m³ till 30 m³.

17 Minimax Bio Behållare för organ Minimax BioBox 240L Minimax BioBox 240L Minimax BioBox240 Behållare för organisktför avfall Behållare organiskt avfall behållare för organiskt Minimax Minimax BioBox240L Plastic Omnium tillhandahåller ett brett sortiment av BioBox240L insamlingslösningar. Till Minimax underjordiska åter behållare för organiskt avfall erbjuds Minimax BioBox240L, en behållare i samma f Minimax BioBox 240L behållare för organiskt avfall astic Omnium tillhandahåller ett brett sortiment av underjordiska hög insamlingskapacitet (240L) och robust inkastmodul amlingslösningar. Plastic Till Minimax underjordiska återvinningsstation Omnium tillhandahåller ett brett sortiment med av 20Lunderjordiska kapacitet). bjuds Minimax BioBox240L, en behållare Till i samma formspråk, med insamlingslösningar. Minimax underjordiska återvinningsstation g insamlingskapacitet (240L)Minimax och robust inkastmodul (dubbeltrumma erbjuds BioBox240L, en behållare i samma formspråk, med d 20L kapacitet). hög insamlingskapacitet (240L) och robust inkastmodul (dubbeltrumma PlasticMinimax Omnium tillhandahåller ett brett sortiment av med 20L kapacitet). BioBox240L syns underjordiska insamlingslösningar. Till Minimax här i förgrunden underjordiska erbjuds Minimax Minimax framför 3återvinningsstation stk obox240l syns BioBox240L, en behållare i samma formspråk, med hög Minimax är i förgrunden insamlingskapacitet (240L) och robust inkastmodul Minimax inkaststolpar för framför 3 stk (dubbeltrumma med 20L kapacitet). underjordiska BioBox240L syns Minimax fraktioner 3/4 eller här i förgrunden nkaststolpar för 5 m 3. framför 3 stk Minimax BioBox240L syns här i förgrunden framför 3 stk underjordiska Minimax Minimax inkaststolpar för underjordiska fraktioner 3/4 eller 5 m3. ktioner 3/4 eller inkaststolpar för 5 m 3. underjordiska fraktioner 3/4 eller 5 m 3. Behållare för organiskt avfall Minmax B tillverkad i Minimax Bioboxg240L är tillverkad i pulverlackerad galvanisera galvaniserad stålplåt (3mm) och förankras i hårdgjord yta, typoch förankra betongplatta. BioBox240L öppnas i ryggen och låses med tvåtyp betongp Minmax BioBox240L är tillverkad i pulverlackerad galvaniserad stålplåt (3mm) och förankras i hårdgjord yta, typ betongplatta. trekantslås. Dubbeltrumman med inkastkapacitet på 20L är iobox240 M i ntillverkad m a x Bi rostfritt i o B o x 2stål. 40L ä r information, se produktblad B För övrig för ryggen o tillverkad i pulverlackerad Minimax Underjordsbehållare. trekantslås. galvaniserad stålplåt (3mm) och förankras i hårdgjord yta, Dubbeltrum typ betongplatta. kapacitet på BioBox240L är öppnas i ryggen och låses med 2 trekantslås. För övrig information, se produktblad för Minimax Underjordsbehållare. PLASTIC OMNIUM AB Box 104, SE TRELLEBORG Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Plastic Omnium AB Box , Trellleborg PLASTIC OMNIUM AB Box Trelleborg Dubbeltrumman med inkastkapacitet på 20L är tillverkad i rostfritt stål. Telefon Telefon Plastic Omnium AB PLASTIC OMNIUM AB Box 104, SE TRELLEBORG Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Flik 4: Flik 4: För övrig information, se produktblad för Minimax Underjordsbehållare. Se inte sopor Telefon i rostfritt stå För övrig produktbla Underjordsb PLASTIC OMNIUM AB Box 104, SE TRELLEBORG Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Plastic Omnium AB Box 104 som etttrellleborg problem , precisreklam.se Dubbeltrumman med inkastkapacitet på 20L är tillverkad i rostfritt stål. BioBox240L är öppnas i ryggen och låses med 2 trekantslås. Tele www

18 RENA LÖSNINGAR Upplev ett rent under. Att tvätta underjordiska sopstationer låter som ett krångligt uppdrag men vi bevisar gärna motsatsen. Vi har lanserat en unik tvätt bil med vilken man enkelt lyfter upp sopstationen och tvättar den ovan jord. Man kan med hjälp av tvättbilen rengöra både området under jorden och inuti själva be hållaren. För att trygga er investering utför vi även service på anläggningarna. RENA LÖSNINGAR

19 GROV ÖVERSÄTTNING ÖVRIGA LÖSNINGAR Vi tar fram lösningar för alla. Vi är Cleantechbolaget som hjälper er att pussla ihop er helhetslösning. Vi erbjuder er olika heltäckande konceptlösningar inom källsortering, sophantering och renhållning. Med våra anpassade lösningar för Service, Underhåll och Identifiering blir ert ägande både enkelt och rent. ÖVRIGA LÖSNINGAR

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Ä Commencer ici/ Börja här Procès verbal n o /Protokoll nr.... Commune/ Kommun Commission responsable/

Läs mer

alliance française de Jönköping

alliance française de Jönköping alliance française de Jönköping Chers membres, Voici notre programme de l automne 2015. Nous souhaitons vous retrouver nombreux lors de nos activités différentes en français, mais aussi en suédois. Nous

Läs mer

BOREALISME Première Université doctorale d hiver franco-suédoise 2014

BOREALISME Première Université doctorale d hiver franco-suédoise 2014 BOREALISME Première Université doctorale d hiver franco-suédoise 2014 BOREALISM Första fransk-svenska Vinterskolan år 2014 29/09-03/10/2014 Abisko naturvetenskapliga station BOREALISM Första fransk-svenska

Läs mer

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta Arbetsblad 1 - förstå och berätta Gör en mindmap! Skriv in följande ord i de rutor där du tycker att de passar in! Obs! Vissa ord passar in på flera ställen! Berätta sedan på franska för din kompis om

Läs mer

Hjälp för docs.sun.com

Hjälp för docs.sun.com Hjälp för docs.sun.com Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. Artikelnummer 806-6463 10 Augusti 2000 Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo

Läs mer

ADVOKATER I PARISOMRÅDET AVOCATS EXERCANT EN REGION PARISIENNE

ADVOKATER I PARISOMRÅDET AVOCATS EXERCANT EN REGION PARISIENNE Septembre 2010 Service de presse et d'information +33 (0)144 18 88 43/45 info@amb-suede.fr ADVOKATER I PARISOMRÅDET AVOCATS EXERCANT EN REGION PARISIENNE Följande advokater och advokatbyråer har anmält

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV5 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 5 Les 10 commandements Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas!

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! 1 We care about your brand! ECOBAGS 2 Vad är Non-Woven? Fördelar Non-woven är ett vatten- och smutsavstötande, mer hållbart,

Läs mer

Hjälpa 6 personer. Kan jag hjälpa er med er hund? Je peux vous aider avec votre chien? D accord

Hjälpa 6 personer. Kan jag hjälpa er med er hund? Je peux vous aider avec votre chien? D accord Hjälpa 6 personer Franska Aider Je peux vous aider? Voulez-vous traverser? C est gentil. Merci Bonne journée Je peux vous aider avec votre chien? Non, merci D accord L église Merci beaucoup Pardon monsieur,

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Franska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Franska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga

Läs mer

FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng

FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng Litteraturförteckning för FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng Fastställd av s styrelse 2004-02-17, för att gälla fr VT04. Delkurs 1. Text och skriftlig språkfärdighet

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 2 Provdatum: 2006.12.01 Skrivtid:

Läs mer

RESUMÉ DES ACTIVITÉS DE L AFSR EN 2011. Les activités de l AFSR peuvent être regroupées sous les rubriques suivantes :

RESUMÉ DES ACTIVITÉS DE L AFSR EN 2011. Les activités de l AFSR peuvent être regroupées sous les rubriques suivantes : En français p.1-4 På svenska s. 5-8 RESUMÉ DES ACTIVITÉS DE L AFSR EN 2011 Les activités de l AFSR peuvent être regroupées sous les rubriques suivantes : 1. Information et consultation, en réponse aux

Läs mer

Dubbelhytts Byggnationer. För mellanstora & stora Transportbilar

Dubbelhytts Byggnationer. För mellanstora & stora Transportbilar Dubbelhytts Byggnationer För mellanstora & stora Transportbilar CONFORIS Dubbel Hytt 5-6 Platser Mellan Transportbilar Komfort Ergonomisk Nordic Lyx Stol Säkerhet 3-Punktsbälte i varje stol Innovation

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras?

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras? Anaconda Société Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras? Viktiga ord lycée (m) fumer fumeur (m), fumeuse (f) non-fumeur (m)

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Wednesday

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 3 : «Comment mange-t-on en France?» - Om La Cuisine Française - berömt i världen och viktigt i vardagen

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 3 : «Comment mange-t-on en France?» - Om La Cuisine Française - berömt i världen och viktigt i vardagen Anaconda Société Émission 3 : «Comment mange-t-on en France?» - Om La Cuisine Française - berömt i världen och viktigt i vardagen Viktiga ord la cuisine française (f) plat (m pl) ragoût (m) cassoulet (m)

Läs mer

Installationshandbok för Java Desktop System 2003

Installationshandbok för Java Desktop System 2003 Installationshandbok för Java Desktop System 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 4376 10 December 2003 Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Villiger underjordsbehållare

Villiger underjordsbehållare Villiger underjordsbehållare Med välkänd schweizisk kvalitet har familjen Villiger sedan 1984 utvecklat det som idag är Europas bredaste sortiment av produkter för krantömning och underjordsinsamling av

Läs mer

Byta till Common Desktop Environment

Byta till Common Desktop Environment Byta till Common Desktop Environment 2550 Garcia Avenue Mountain View, CA 94043 U.S.A. Artikelnummer: 802-4340-11 Utgåva A, juni 1996 A Sun Microsystems, Inc. Business 1995, 1996 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

M12/2/ABSWE/SP1/SWE/TZ0/XX/Q

M12/2/ABSWE/SP1/SWE/TZ0/XX/Q M12/2/ABSWE/SP1/SWE/TZ0/XX/Q 22122396 SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 14 May 2012 (afternoon) Lundi 14 mai 2012 (après-midi) Lunes

Läs mer

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M02/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 6 May 2002

Läs mer

JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING ÅR 1933

JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING ÅR 1933 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND V:3 JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING ÅR 1933 AV STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1937 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 353876 COMMUNICATIONS STATISTIQUES SÉR.

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Källsortering Möbler, behållare och vagnar

Källsortering Möbler, behållare och vagnar Part of the ESE World Källsortering Möbler, behållare och vagnar Originalprodukter För Offentlig Miljö Vi reserverar oss för tekniska förändringar. Tillbehör för montering kan levereras vid förfrågan.

Läs mer

Miljövänliga, kundanpassade kvalitétsprodukter. för källsortering i offentlig miljö. Svensktillverkade Designade Användarvänliga SORTIFY

Miljövänliga, kundanpassade kvalitétsprodukter. för källsortering i offentlig miljö. Svensktillverkade Designade Användarvänliga SORTIFY SORTIFY Miljövänliga, kundanpassade kvalitétsprodukter för källsortering i offentlig miljö Svensktillverkade Designade Användarvänliga KIWI Sortify Kiwi är en papperskorg / källsorteringssystem för offentlig

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

saison de printemps 2014 http://afuppsala.blogspot.com/ http://afuppsala.se/

saison de printemps 2014 http://afuppsala.blogspot.com/ http://afuppsala.se/ Alliance française d Upsal fondée en 1891 PROGRAMME saison de printemps 2014 http://afuppsala.blogspot.com/ http://afuppsala.se/ Sauf indication contraire, l entrée est libre pour les membres ainsi que

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

Microcar. News. innovation. DCI Révolution. www.microcar.se. Fabriqué en France

Microcar. News. innovation. DCI Révolution. www.microcar.se. Fabriqué en France Microcar NYHET Ny collection AV Microcar M8 Coffee & Chocolate innovation Ny MOTORTEKNIK DCI Révolution News wwwmicrocarse MICROCAR M8 FINNS NU MED AIRCONDITION Fabriqué en France excellence M 8 C&C fr

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

M06/2/ABSWE/HP1/SWE/TZ0/XX/Q

M06/2/ABSWE/HP1/SWE/TZ0/XX/Q IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI SWEDISH B HIGHER LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 M06/2/ABSWE/HP1/SWE/TZ0/XX/Q

Läs mer

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige.

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. Vi är kända under namnet Kanalfläkt. Vi omsätter i år 1 850 Mkr och har 35 dotterbolag i 21 länder med totalt 1200 anställda. Huvudkontor

Läs mer

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manual - kärlskåp Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manualen är framtagen för att underlätta installation och underhåll av kärlskåpet för bästa produktupplevelse lång tid framöver. Vid frågor,

Läs mer

www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak

www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak TECKENFÖRKLARING Luft, fuktighet Radon Ventilation Certifi kat INSTRUMENTBRÄDA Telefon Fax +39 0422 203 +39 0422 00234 UTLÄNDKST KOMMERSIELLT

Läs mer

Vi hjälper våra kunder att bli unika

Vi hjälper våra kunder att bli unika UniGraphics Branding your world Vi hjälper våra kunder att bli unika UniGraphics är en kompetent helhetsleverantör av produkter och tjänster för märkning och profilering. Med ett marknadsledande utbud,

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Bluetop FROX - diskret och praktisk förvaring för ditt utomhusliv

Bluetop FROX - diskret och praktisk förvaring för ditt utomhusliv Bluetop FROX - diskret och praktisk förvaring för ditt utomhusliv Design och funktion Med systemet Bluetop Frox får du ordning utomhus. Du kan gömma undan saker som stör ögat, slipper ha prylar liggande

Läs mer

MÉDIATIONS INTERCULTURELLES, TRAJECTOIRES ET CIRCULATIONS ENTRE LA FRANCE ET LA SUÈDE DE 1945 À NOS JOURS

MÉDIATIONS INTERCULTURELLES, TRAJECTOIRES ET CIRCULATIONS ENTRE LA FRANCE ET LA SUÈDE DE 1945 À NOS JOURS MÉDIATIONS INTERCULTURELLES, TRAJECTOIRES ET CIRCULATIONS ENTRE LA FRANCE ET LA SUÈDE DE 1945 À NOS JOURS Conférence internationale organisée par Mickaëlle Cedergren (Université de Stockholm) et Sylvain

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

AVVATTNINGSRÄNNOR AV POLYMERBETONG. www.stora-drain.eu

AVVATTNINGSRÄNNOR AV POLYMERBETONG. www.stora-drain.eu AVVATTNINGRÄNNOR AV POYMERETONG www.stora-drain.eu Installationsexempel: asfalt Installationsexempel: betong Installationsexempel: betongplattor, tegelsten tora-rain Avvattningsrännor av polymerbetong

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

F F O OK cu U SS S S O O p p SäcK c a K r

F F O OK cu U SS S S O O p p SäcK c a K r O Sopsäckar OCUS Sopsäckar Sopsäckar : Innehåll PRODUKTINO PRODUKTINO PRODUKTINO PRODUKTINO 3-4 5 6-7 8-9 PRODUKTINO PRODUKTINO PRODUKTINO PRODUKTINO 10-11 12 13 14 PRODUKTINO 15 3 Sopsäckar Vanliga sopsäckar,

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Återförslutningsbara emballagelösningar. Påsar med unika öppnings/stängnings - mekanismer.

Återförslutningsbara emballagelösningar. Påsar med unika öppnings/stängnings - mekanismer. Återförslutningsbara emballagelösningar Påsar med unika öppnings/stängnings - mekanismer. MINIGRIP ZIPTIGHT DEN UNIKA BLIXTLÅSPÅSEN, SOM KAN ÖPPNAS OCH STÄNGAS IGEN OCH IGEN BLIXTLÅSPÅSEN, DÄR MAN SJÄLV

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Ett nyutvecklat och energisnålt system för insamling av sopor

Ett nyutvecklat och energisnålt system för insamling av sopor Ett nyutvecklat och energisnålt system för insamling av sopor 2/2012 Sopor och avfall är ett ökande problem i många städer Sopor och avfall blir lätt ett miljö och hälsoproblem. Sopor och avfall skapar

Läs mer

Bioterias Biobod. Nu blir avfallsutrymmen lika smarta som det var tänkt.

Bioterias Biobod. Nu blir avfallsutrymmen lika smarta som det var tänkt. Bioterias Biobod Nu blir avfallsutrymmen lika smarta som det var tänkt. Biobod stor revolution för små fristående avfallsutrymmen. Att bygga små avfallsutrymmen utomhus kostar en hel del. Det som kostar

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutning är en tillverkningsmetod som gör det möjligt att producera allt från enkla till mycket komplicerade plastdetaljer i ett stycke. Tack vare lång

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Ytterligare information om Solaris 7-installation. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 4900 USA

Ytterligare information om Solaris 7-installation. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 4900 USA Ytterligare information om Solaris 7-installation Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 4900 USA Artikelnummer: 806-0863 10 Maj 1999 Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc. 901

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 8 juni 2004 Nr 64 66 INNEHÅLL Nr Sidan 64 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU Smart flerstegsanvändning av biomassa Bioekonomisk strategi Resurseffektivitet & lagstiftning om avfallshantering FÖRDELAR MED BIOPLAST

Läs mer

till prov classe 3S; ht2008; prov 1;

till prov classe 3S; ht2008; prov 1; till prov classe 3S; ht2008; prov 1; exercices sur le camembert 1 vad är camembert? det är en känd ost Camembert, vad är det? det är en by i Frankrike var ligger Camembert? byn Camembert ligger i Normandie

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

KERAMISK UPPVÄRMNING

KERAMISK UPPVÄRMNING KERAMISK INDUSTRILOKALER och ALLMÄNNA byggnader Manufacturer industrial heating hur man VÄRMER upp en INDUSTRIELL eller annan ALLMÄN byggnad... Keramisk uppvärmning är flexibel och gör det lätt att anpassa

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

www.nordiclocker.se 2011 info@nordiclocker.se TP - Vedette - extreme Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast

www.nordiclocker.se 2011 info@nordiclocker.se TP - Vedette - extreme Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast Nordic Locker levererar Klädskåp av högsta kvalité. Standard produkt eller kundanpassad spelar ingen roll, rent mekaniska skåp eller med modern

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Användarhandbok för Ximian Evolution 1.4, Sun Microsystems-version

Användarhandbok för Ximian Evolution 1.4, Sun Microsystems-version Användarhandbok för Ximian Evolution 1.4, Sun Microsystems-version Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 4394 10 Oktober 2003 Copyright 2003 Sun Microsystems,

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

Svante Lindberg filosofie doktor, akademilektor

Svante Lindberg filosofie doktor, akademilektor Svante Lindberg filosofie doktor, akademilektor Forskningsintressen litteraturteori, litteratur från Québec och den franskspråkiga världen, migrant- och invandrarlitteratur från Québec, franskspråkiga

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Gn-sAtELLit. Öka din flexibilitet med Gn-Satellit

Gn-sAtELLit. Öka din flexibilitet med Gn-Satellit Gn-sAtELLit Öka din flexibilitet med Gn-Satellit Gn-sAtELLit en perfekt lösning för trånga gator och stadskärnor. ett brett sortiment för små bilar från 1,8 ton till 7,5 ton. Aggregaten går att använda

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

MONTRE-MOI QUÉBEC MONTRE-MOI QUÉBEC

MONTRE-MOI QUÉBEC MONTRE-MOI QUÉBEC MONTRE-MOI QUÉBEC Följ med till New York, London, Québec och Paris! Serien I love my city lär dig engelska eller franska samtidigt tar den dig med på en spännande upptäcktsfärd! Du får besöka olika kända

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

INLEDNING TILL. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1935. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1935. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1929-1951. 1929-1949 med innehållsförteckning, sammanfattning och

Läs mer