Produktkatalog Lösningar för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog Lösningar för alla"

Transkript

1 Produktkatalog Lösningar för alla Se inte sopor som ett problem

2 GROV ÖVERSÄTTNING PLASTIC OMNIUM Optimering av avfallshantering hjälper till att skydda miljön och därmed också mänskligheten. Katalogen för 2012 är ett resultat av våra investeringar i forskning och utveckling. Här presenterar vi våra produkter och lösningar. Produkterna har utvecklats genom att se till användarnas förväntningar och önskemål, oavsett om det handlat funktionalitet, miljövänlighet eller estetiskt. Tillsammans med dig och våra tekniker skapar vi de lösningarna som passar bäst för din miljö, samtidigt som vi skyddar den. Se inte sopor som ett problem. Michael Kempinski Chef Plastic Omnium Rodolphe Lapillonne Företagsledare Plastic Omnium

3 Pièces et modules de car os erie, Équipements et services pour Plastic Omnium Omnium Plastic systèmes à carburant la gestion des déchets,la signalisation et l aménagement urbain G N Miljö och hållbar utveckling I Présentation du Groupe N T T Ä S R positioner Plastic de Omnium har ledande sina två kärnverksamheter: E Acteur la mobilité durable et du cadreinom de vie, Plastic Omnium occupe ÖV des positions de leader mondial dans ses deux métiers : V O AUTOMOBILE ENVIRONNEMENT GR BILAR Pièces et modules de carrosserie, Bildelar, karosser och bränslesystem. systèmes à carburant MILJÖ Équipements et services pour Anläggningar och lösningar för la gestion des déchets, la signalisation avfallshantering, skyltning och et l aménagement urbain stadsplanering. L histoire du Groupe en 6 dates Koncernens historia i sex årtal: 1947 Création de Plastic Omnium par Pierre Burelle à Paris. Au fil des ans, l entreprise se spécialisera dans l automobile et dans l environnement 1947 Plastic Omninum skapas av Pierre Burelle i Paris. Under årens lopp har företaget specialiserat sig på fordonsindustrin och miljö. 4 / PLASTIC OMNIUM - La Société 1964 Acquisition de l UMDP (Union Mutuelle Des Propriétaires Lyonnais) et naissance de l activité Plastic Omnium Environnement 1964 Förvärv av UMDP (Union Mutuelle Des Propriétaires Lyonnais) och födelse av verksamheten Plastic Omnium Miljö.

4 plastic Omnium Responsable Plastic et résolument Omnium tourné tar sitt vers ansvar l avenir, för framtiden Plastic Omnium och med ständigt innove constamment nyskapande pour vill proposer de erbjuda aux biltillverkare, constructeurs länder automobiles, och medborgare collectivités Responsable lösningar locales et som citoyens et résolument möter des utmaningar solutions tourné vers qui som l avenir, répondent vår Plastic miljö aux Omnium står enjeux inför. environnementaux innove constamment de notre monde. pour proposer aux constructeurs automobiles, collectivités Plastic Omnium locales har et idag citoyens verksamhet des solutions i 28 qui länder répondent på fyra aux enjeux Plastic Omnium environnementaux kontinenter est présent och stärker dans de notre 28 sin pays position monde. sur quatre på den continents snabbt växande et renforce ses marknaden. positions sur Trogen les territoires sin entreprenörsanda forte croissance. Plastic Omnium est présent dans 28 pays sur sedan quatre continents starten av et Fidèle à son företaget esprit entrepreneurial 1947 har Plastic depuis Omnium la förstärkt création sin de l entreprise strategi. Koncernen en renforce ses positions sur les territoires en forte croissance. 1947, Plastic Fidèle förvärvar Omnium à son en a esprit conforté ny dimension entrepreneurial 2010 som sa förstärker stratégie depuis la dess création tillväxtpotential. de l entreprise en de développement 1947, Plastic indépendant Omnium a conforté en prenant 2010 le contrôle sa stratégie à 100 % de son activité Systèmes de développement à Carburant. indépendant Le Groupe acquiert en prenant ainsi le contrôle à 100 % de son une nouvelle activité dimension Systèmes qui renforce à Carburant. son Le potentiel Groupe acquiert de croissance. ainsi une nouvelle dimension qui renforce son potentiel de croissance. GROV ÖVERSÄTTNING Nyckeltal 2011* les chiffres clés 2011* les chiffres clés 2011* euro omsättning milliards d euros de chiffre d affaires milliards d euros de chiffre d affaires collaborateurs anställda collaborateurs 4% 4% du 4% chiffre av omsättningen d affaires consacré du chiffre à la d affaires spenderas på forskning R&D och consacré à la R&D dans utveckling 14 centres dans 14 i 14 centres centrum anläggningar usines usines dans i 28 dans länder pays pays Prise de contrôle Acquisition Prise de contrôle de Landry Plastiques Acquisition de Reydel Industries, de Landry Plastiques et de sa filiale Techni-Plaste de spécialisée Reydel Industries, dans les équipements intérieurs et de sa filiale Techni-Plaste Industrie, respectivement spécialisée dans les équipements automobiles, intérieurs Industrie, respectivement spécialisées dans spécialisées dans les pare-chocs et les en 1999 automobiles, puis cession de la Division Environnement qui renforce les pare-chocs et les 1986 systèmes à carburant puis cession 1995 de la Division ainsi son la gestion en 1999 offre dans des déchets et l aménagement urbain systèmes à carburant Tar över Landry Plast och dess dotterbolag Techni- Plast Industri, specialiserade på stötfångare och bränslesystem. * Estimation 2011 Förvärvar Reydel industrier och specialiserar sig på inredning av bilar. Bortskaffade avdelningen år Acquisition de Sulo et Prise de contrôle à 100 % Acquisition de la Compagnie de Sulo et SignaturePrise de d Inergy contrôle Automotive à 100 % de la Compagnie par Plastic Signature Omnium d Inergy Systems Automotive créée en 2000 par Environnement Plastic Omnium qui renforce Systems par Plastic créée Omnium en 2000 et Solvay. ainsi son offre dans par Plastic Inergy Omnium Automotive et Solvay. Systems Inergy devient Automotive Plastic Systems Omnium la gestion des déchets Auto Inergy devient Plastic Omnium et l aménagement urbain Förvärvade Sulo med sitt erbjudande inom avfallshantering och stadsplanering. Auto Inergy Övertog 100% Inergy Automotive System som inrättades 2000 av Plastic Omnium och Solvay. Inergy Automotive Systems Plastic Omnium är idag Auto Inergy. * Estimation 2011 *Beräknat

5 Plastic Omnium En presentation av oss Hållbar utveckling är förankrad i den strategi som Plastic Omnium arbetar med viljan att förena tillväxt och krav för miljön. Denna strategi som omfattar alla medarbetare är en enorm hävstång för framsteg för bolaget som säkerställer dess utveckling på lång sikt i enlighet med regler. GROV ÖVERSÄTTNING SPARA ENERGI OCH MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN Sedan 2007 har Plastic Omnium engagerade i Top Planets program för att minska energiförbrukningen både industriellt och kommersiellt. Programmet som successivt placeras ut på europeisk nivå, har tre spakar: Industriell produktivitet, med genomförande av tjänster som underhåll av tekniska lösningar som växelriktare och isolering av kanaler för formsprutning. Återvinning av värme: Vi har isolerat skruvarna med en blandning från våra formsprutor. Således skingrar vi värmetillförseln för att smälta plasten inne i studion och skapar en atmosfär som inte är för varm för att arbeta i. Omvänt, för att värma verkstaden på vintern, får vi den energin från vårt kylaggregat. Optimeringen av energiförbrukningen är driven av inköpsavdelningen som ansvarar för förhandlingar och kontrakt för leverans av energi. FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN Som en del av sitt miljöledningssystem och HSE-planen, fortsätter Plastic Omnium miljöcertifiering av anläggningarna. Slutet av 2010, är 79 platser certifierade enligt ISO 14001, en ökning med 10% under året. I samband med förvärv av anläggningar, en omfattande miljö-diagnos - jord, luft, vatten - är gjord uppströms certifieringsprocessen och att förebygga risker. SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001:2004

6 plastic Omnium ÉcO-cOncevOir et recycler EKODESIGN OCH ÅTERVINNING Membre fondateur du club CReeR (Cluster Research : excellence in ecodesign and Recycling), Plastic Omnium a depuis longtemps intégré Som grundande la démarche medlem d éco-conception av klubben CREER dans la (Cluster gestion Forskning: de ses projets. Excellence i ekodesign och återvinning) har Plastic Omnium länge integrerat ekodesign i förvaltningen av sina projekt. L enjeu : favoriser l utilisation de matières recyclées ou biosourcées pour réduire la dépendance vis-à-vis de la filière pétrolière et Utmaningen: optimiser le att recyclage främja användningen av återvunnet material eller biomaterial för att minska beroendet av oljeindustrin och maximera återvinningen. GROV ÖVERSÄTTNING UN exemple CONCReT : LeS bacs 2 et 4 ROUeS Dans ETT sa démarche KONKRET d éco-conception, EXEMPEL: 2 SOPTUNNOR Plastic Omnium PÅ 4 HJUL Environnement prend en compte des critères essentiels : I sin ekodesign tar Plastic Omnium hänsyn - till le nyckelkriterierna: choix des matériaux - la production - Val av material - la distribution - Produktion - l utilisation - Distribution - la fin de vie - Användning - Uttjäning La démarche est assortie d un bilan carbone en début de conception avec des objectifs et un bilan fin de projet pour quantifier nos résultats. à NOTeR : OBS: Depuis 2009, nous proposons une prestation de maintenance pour les collectivités : lavage, réparation ou remplacement. Cette opération permet de réutiliser sur le terrain bacs par an, soit 20 % de la consommation de bacs du Réseau France. Sedan 2009 erbjuder vi även underhåll för samhällen: rengöring, reparation eller utbyte. Detta möjliggör en återanvändning på Ainsi 20% un av bac konsumtionen retiré chez un av particulier containrarna peut être i Frankrikes soit réutilisé nätverk. soit destiné Om en container au broyage tas pour bort produire från en de individ la matière kan den recyclée. antingen återvändas eller krossas för att producera återvunnet material. l ÉcO-cOnceptiOn fait partie intégrante de chaque ECO-DESIGN développement produits Ou services EN INTEGRERAD DEL de plastic AV VARJE Omnium PRODUKT environnement ELLER TJÄNSTUTVECKLING. PLASTIC OMNIUM 7

7 Plastic Omnium Plastic Omnium Environnement En presentation av oss et le Développement Durable FÖRUTSE EFTER OLJAN anticiper l après pétrole Redan använder vi i genomsnitt 50% återvunnen polyeten för tillverkning av hjul, papperskorgar, Aujourd hui korgar, déjà, nous luft kolumner utilisons... en moyenne 50 % de polyéthylène recyclé dans la fabrication des bacs roulants, corbeilles, colonnes aériennes, cette matière étant très largement I samarbete fournie med par CNRS, PLASTIC INSA RECYCLING, och universitetet filiale du Groupe. Jean Monnet Saint-Etienne - deras FoU-team, försök att optimera en partenariat egenskaper avec le i CNRS, återvunnet l INSA material, et l Université inklusive Jean dess Monnet slagtålighet, de Saint-étienne, kravet les på équipes att öka R&D sin cherchent andel i produkterna. à optimiser les propriétés de la matière recyclée, notamment sa résistance aux chocs, condition requise pour accroître sa part dans les produits. GROV ÖVERSÄTTNING OBS: A NOTeR : På alla Sur våra l ensemble pressar, kan de vi nos tillföra presses, återvunnen nous sommes polyeten, en mesure graden d injecter av återvunnet du polyéthylène material recyclé : är i genomsnitt désormais, 55% le taux 2010 de mot matière 17% recyclée år s élève Av ca en 20 moyenne 000 ton à material 55 % en per 2010 år, versus motsvarar 17 % en detta ton. Användning av sådana material kräver för varje tryckning och varje mögel Sur tonnes de matière utilisée par an, cela représente tonnes. L utilisation justering av tidscykeln och injektionsparametrar. de ce type de matériaux requiert pour chaque presse et chaque moule d adapter le temps de cycle et les paramètres d injection. une exclusivité mondiale plastic Omnium environnement EN GRÖN VÄRLD MED PLASTIC OMNIUM 100% green made, le 1 er bac végétal TILLVERKAD 100% GRÖN Les matériaux verts constituent une deuxième piste pour réduire la Det dépendance gröna materialet au pétrole. ger en Plastic andra omnium landningsbana environnement för att fabrique, minska oljeberoendet. en exclusivité Plastic mondiale, Omnium le premier Miljö bac tillverkar, roulant världen en exklusiv, polyéthylène den första 100 % Polyeten végétal 100% issu de anläggningen la canne à sucre. kommer 100 från % sockerrör. biosourcé 100% et biobaserade % recyclable, och le bac 100% Green återvinningsbar. Made est le Tanken premier med bac Green végétal Made conforme är att anläggningen aux exigences uppfyller des normes kraven européennes. i standarderna Il résiste i Europa. notamment Det är motståndskraftig aux contraintes mot mécaniques mekanisk très stress importantes såsom mycket lors de viktigt la collecte vid insamling et aux rayons och ultravioletta ultra-violets. La strålar. direction R & R&D D har a arbetat travaillé i utformningen à la formulation av de materialet la matière, i del dans av le ett cadre exklusivt d un avtal accord med d exclusivité en brasiliansk avec leverantör. un fournisseur brésilien. Autre En annan innovation innovation: : Une En papperskorg corbeille à papier med inredning d intérieur av à polymerbaserade base de polymère stärkelse, d amidon a har aussi också été développée utvecklats, med avec en un fransk fournisseur leverantör de matière av material. français. une innovation EN GLOBAL mondiale, INNOVATION, un pas de YTTERLIGARE plus vers la ville ETT «verte STEG» de demain! MOT MORGONDAGENS GRÖNA STAD! 8 / PLASTIC OMNIUM - La Société

8 INDUSTRIELLA LÖSNINGAR OCH TJÄNSTER - Alternativ till deponering och förbränning. des solutions industrielles et de services en alternative à la mise en décharge et à l incinération Vårt engagemang inom återvinning ger oss möjlighet att vidta alla produkter som en del i vår service och att utfärda ett intyg om korrekt återvinning. Notre implication dans le recyclage nous permet ainsi de reprendre l ensemble des produits hors d usage* dans le cadre de notre prestation et de vous délivrer un certificat de recyclage adéquat. Plastic Omniums återvinning stöder tillverkarna i sin inställning till miljöcertifierade enligt ISO och återskapar många områden: inhemska flaskor, HDPE (High Density Poly Ethene), hjulburna kärror, stötfångare och bildäck av PLASTIC polypropen. ReCyCLINg accompagne les industriels dans leur démarche de certification environnement ISO et régénère de nombreux gisements : flaconnages ménagers et bacs roulants en PEHD, pare-chocs et passages de roues en polypropylène, composants de téléphonie en ABS. Denna historiska plats (redan 2002, behandlades där 8000 ton plast), visar vårt engagemang för återvinning av produkter för industrin. Nu är platsen fodrad med Athis Mons, i förorterna nära Paris vilket är resultatet av ett samriskföretag med Ce site historique (en 2002 déjà, tonnes de plastiques y étaient traitées), preuve de notre engagement CFF Recycling. Detta leder oss till att också kontrollera återvinning av alla metalldelar i våra färdiga produkter. pour le recyclage général des produits de la filière, est doublé maintenant du site d Athis Mons, en banlieue parisienne, fruit de la joint venture avec «CFF Recycling». Ceci nous conduit à maîtriser aussi le recyclage de toutes pièces métalliques dans nos produits finis. GROV ÖVERSÄTTNING PLASTIC ReCyCLINg : PLASTÅTERVINNING Filiale détenue paritairement par Plastic Omnium et Derichebourg Environnement, Plastic Recycling traite chaque année environ tonnes Dotterbolaget, innehas gemensamt av Plastic Omnium och Derichebourg. Plastics återvinning processar varje år cirka de matière plastique et réalise 9 millions de chiffre d affaires. Ce volume est réparti en deux grandes familles : le Polypropylène (PP) ton plast och producerar 9 miljoner för försäljning. Denna volym är uppdelad i två huvudkategorier: Polypropylen (PP) på väg till à destination Plastic Omnium de Plastic bilexteriör Omnium och Auto polyeten Exterior (PE) et le används Polyéthylène av Plastic (PE) Omnium utilisé par för Plastic tillverkning Omnium av Environnement tankar. Plaståtervinning pour fabrication SA - ZA på des bacs. PLASTIC Monay RECYCLING Saint S.A. Eusebius - Z.A. le Monay - FRANKRIKE SAINT-EUSEBE - FRANCE * hormis les brûlés

9 Plastic Omnium Plastic Environnement Omnium Plastic Omnium Environnement AVFALLSHANTERING + STADSPLANERING gestion des déchets = + design urbain ETT LEVANDE ECO-ANSVAR = un mode de vie ÉcO-respOnsable gestion des des déchets + design + urbain ETT BRETT SORTIMENT AV = UTRUSTNING, = une large gamme un mode d Équipements, de vie ÉcO-respOnsable estetiska och innovativa koncept som un anpassas mode till varje de vie miljö: ÉcO-respOnsable des concepts esthétiques et innovants qui s adaptent à chaque environnement : - Papperskorgar (2 och 4 hjul) för insamling av sopor och alternativ för selektiv insamling; stor volym med stängda lådor - Les bacs roulants (2 et 4 roues) pour la collecte des ordures ménagères et leurs options pour collectes sélectives ; une une - Underjordiska large les bacs gamme behållare, de grand delvis volume d Équipements, under fermés jord des concepts des concepts esthétiques - Gatubehållare, - Les colonnes et innovants papperskorgar aériennes, et innovants qui men conteneurs s adaptent qui s adaptent även produkter enterrés à chaque à för et chaque semi-enterrés environnement insamling av specificerade pour : la collecte : produkter sélective (batterier par apport m.m.) volontaire - Les - bacs Les - Le bacs roulants mobilier roulants urbain (2 et (2 4 de roues) et propreté, 4 roues) pour corbeilles pour la collecte la collecte à papier des ordures des mais ordures aussi ménagères les ménagères produits et pour leurs et la leurs options collecte options pour des déchets pour collectes collectes spécifiques sélectives sélectives (piles ) ; ; les bacs les bacs de grand de grand volume volume fermés fermés GROV ÖVERSÄTTNING - Les - colonnes Les colonnes aériennes, aériennes, conteneurs enterrés enterrés et semi-enterrés et pour pour la collecte la collecte sélective sélective par apport par apport volontaire volontaire - Le mobilier - Le mobilier urbain urbain de propreté, de propreté, corbeilles corbeilles à papier à papier mais mais aussi aussi les produits les produits pour pour la collecte la collecte des déchets des déchets spécifiques spécifiques (piles ) (piles ) Ces produits apportent de multiples bénéfices aux citoyens et aux collectivités, source de confort et de progrès : Dessa efficacité produkter du ger tri des många déchets, fördelar optimisation för medborgare des coûts, och design samhällen, urbain et en qualité källa de till vie. komfort och framsteg: effektiviteten av källsortering, kostnadsoptimering, stadsplanering och livskvalitet. Ces produits Ces produits apportent apportent de multiples de multiples bénéfices bénéfices aux citoyens aux citoyens et aux et collectivités, aux source source de confort de confort et de et progrès de progrès : : efficacité efficacité du tri du des tri déchets, des déchets, optimisation des coûts, des coûts, design design urbain urbain et qualité et qualité de vie. de vie. notre métier VÅR VERKSAMHET Föreslå lösningar för att optimera avfallshanteringen före insamlingen. notre métier Proposer des solutions pour optimiser la gestion des déchets en amont de la collecte. Proposer Proposer des solutions des solutions pour pour optimiser optimiser la gestion la gestion des déchets des déchets en amont en amont de la de collecte. la collecte. Equipements de conteneurisation Optimisation du tri Prévention des déchets Gestion de parc Maintenance Lavage Equipements de conteneurisation de Containrar Optimisation Une action à la du source, tri du triun impact sur toute la chaîne. Optimering av sortering Prévention des déchets des déchets Förebyggande av avfall Gestion Gestion de parc de parc Kapitalförvaltning Maintenance Underhåll Lavage Lavage Tvätt 10 / PLASTIC OMNIUM - La Société Une... Une action Åtgärd action à vid la källan, source, à la source, påverkar un impact un impact hela sur kedjan. toute sur toute la chaîne. la chaîne. 10 / 10 PLASTIC / PLASTIC OMNIUM OMNIUM - La Société - La Société

10 plastic Omnium plastic Omnium le KUNDTJÄNST le centre de de services clients I Lyon har finns vår kundtjänst där 80 medarbetare arbetar för att hjälpa våra kunder med sin avfallshantering. De fyra Une Une plateforme moderne et spacieuse et où 80 où collaborateurs 80 sont sont dédiés dédiés au pilotage au pilotage de la de gestion la gestion des des déchets déchets de nos de nos clients clients collectivités. grundläggande le centre tjänsterna de som services de fokuserar på clients är följande: Implantée à Lyon à Lyon (69), (69), elle elle s articule autour autour des des quatre quatre pôles pôles services : : Une plateforme Utredning moderne och utveckling: et spacieuse Identifiering où 80 collaborateurs och sont av dédiés behoven au pilotage i varje hem de la och gestion upprättande des déchets av utrustning de nos clients som collectivités. enquête et mise et mise en place en place : recensement : et analyse et analyse des des besoins besoins de chaque de chaque foyer, foyer, mise mise en place en place des des équipements täcker de Implantée behov à Lyon kunderna (69), elle har. s articule autour des quatre pôles services : adéquats grâce grâce à une à une logistique dédiée. dédiée. enquête et mise en place : recensement et analyse des besoins de chaque foyer, mise en place des équipements Location et maintenance et collectivités locales locales : gestion : gestion du parc du parc de matériels de et des et des services associés dans dans le cadre le cadre adéquats grâce à une logistique dédiée. Leasing de contrats de och underhåll: location. Förvaltning av hårdvara och relaterade tjänster i leasingavtal. Contrats Location aux et aux entreprises maintenance et collectivités location et individuelle locales : : gestion gestion : gestion du du parc parc du parc de dans matériels dans le cadre le cadre et de des contrats de services de associés vente de vente ou de ou dans location de le location cadre de contrats de location. Kontrakt passés passés till avec avec företag des des entreprises, och enskild des uthyrning: des syndics syndics d immeubles Kontrakt för försäljning ou des ou des particuliers. och leasingavtal med företag eller förvaltare av Redevance byggnader. Contrats aux incitative entreprises : gestion : gestion et location des des contrats individuelle de tarification de : gestion incitative du parc ou dans spéciale, ou le cadre avec de avec notamment contrats de le vente contrôle ou de des location des données passés de avec collecte de des collecte entreprises, utiles utiles à la à facturation, des la syndics édition d immeubles édition des des factures, ou des et particuliers. relation et relation avec avec les les usagers... Accueil Accueil téléphonique personnalisé aux aux usagers usagers de chaque de chaque collectivité : : Prestationsbaserad Redevance incitative avgift: : gestion Avtalshantering des contrats eller de särskild tarification prissättning, incitative inklusive ou spéciale, kontroll avec av notamment datainsamling le contrôle som är des relevant données Mise för Mise à fakturor de disposition à collecte och utiles d un faktureringfrågor. d un numéro à la numéro facturation, vert vert : prise : prise édition en charge en charge des des factures, des appels appels et téléphoniques relation avec des les des usagers... pendant pendant toute toute la phase la phase Personlig Accueil de déploiement de telefonkontakt téléphonique du projet du i personnalisé varje projet Redevance samhälle: aux Incitative usagers (enquête de chaque à domicile, à collectivité mise mise en : place en place des des bacs bacs et systèmes, et facturation ) ) des Mise des opérateurs à disposition téléphoniques d un numéro formés vert formés à : prise répondre à en charge aux aux questions des appels particulières téléphoniques des des usagers usagers sur pendant sur chaque chaque toute étape étape la phase du Tillhandahåller avgiftsfritt: Kundservice till kunder under installationsperioden. de projet du déploiement projet à partir à partir du des projet des supports Redevance d information Incitative personnalisés (enquête à domicile, et validés et validés mise par en par la place collectivité des bacs et systèmes, facturation ) des des des plages Utbildade opérateurs plages horaires horaires operatörer téléphoniques d intervention för att formés svara adaptées à på répondre specifika aux aux besoins besoins aux frågor questions des des av usagers användare usagers particulières : de : 8H00 de för 8H00 varje à des 20H à steg 20H usagers du lundi du genom lundi sur au projektet. vendredi, chaque au étape Från de du 8H00 de projet medieinformation 8H00 à 12H à partir 12H le samedi le des samedi till supports kundanpassade d information frågor. personnalisés et validés par la collectivité des Öppettider plages horaires som skräddarsys d intervention efter adaptées användarnas aux besoins behov: des Från usagers 8:00 till : de 20.00, 8H00 måndag à 20H du till lundi fredag au och vendredi, de 8H00 8:00 till à 12H 12:00 le på samedi lördagar. GROV ÖVERSÄTTNING Même Même s il n existe s il n existe aucune aucune obligation légale légale en la en matière, la matière, la société la société Plastic Plastic Omnium Omnium Systèmes Urbains Urbains tient tient à informer à informer la collectivité la publique publique des des liens liens capitalistiques l unissant aux aux sociétés sociétés Beauvais Diffusion et Temaco. et Temaco. Plastic Ces Même Ces dernières Omnium s il n existe constituent vill tydliggöra aucune en effet obligation en effet att des det des filiales, légale i dagsläget filiales, totalement en la matière, inte autonomes finns la någon société commercialement rättslig Plastic skyldighet Omnium de Systèmes la de i société detta la société avseende. Urbains Plastic Plastic Omnium tient Omnium à informer Systèmes la Urbains. collectivité Urbains. publique des liens capitalistiques l unissant aux sociétés Beauvais Diffusion et Temaco. Ces dernières constituent en effet des filiales, totalement autonomes commercialement de la société Plastic Omnium Systèmes Urbains. Equipement de puces de puces et Utrustning systèmes et och embarqués inbyggda system Transmission Dataöverföring des des données Equipement de collecte de de puces et systèmes Insamling embarqués Transmission des données de collecte Gestion Gestion des des données Réponse Data-administration aux aux demandes Hjälp des des administrés med önskemål Gestion des données Facturation Fakturering Réponse aux demandes des administrés Facturation 11 11

11 Your City Your Design Your City Your Design Föreställ dig din stad Imaginez votre ville Anpassning Personnalisation GROV ÖVERSÄTTNING Lättillgänglighet Praticité Créativité Style Funktionalitet Estetik Stadsplanering Kreativitet Design urbain Design Fonctionnalité Esthétisme SAMMANHANG: Det CONTexTe offentliga : utrymmet, har under ledning av arkitekter och landskapsarkitekter, gradvis övergått till att bli en givande miljö. Det L espace har blivit public, ett slags sous fönster l impulsion i staden. d architectes Innovationer et de paysagistes, har ökat med s est fler former peu à peu och métamorphosé material som används. pour devenir un élément valorisant. Il est devenu une sorte de «vitrine» de la commune. Les innovations se sont multipliées en termes de formes et de matériaux utilisés PLASTIC OMNIUMS LÖSNING la solution plastic Omnium Med dessa förväntningar och styrkan i vår industriella kompetens, skapade vi en integrerad designavdelning vid Centrum för forskning och utveckling i Sigmatech: Face à ces attentes et forts de notre maîtrise industrielle, nous avons créé un département de design intégré au sein du Centre de R&D -Sigmatech : Deras Ses missions uppdrag: : etude Studien des av besoins gemenskapens de la collectivité behov med et prise hänsyn en compte till identitet, de son identité culturelle kultur och et det architecturale arkitektoniska. Proposition Föreslagen d équipements utrustning, "skräddarsydda", «customisés» selon enligt les anvisningarna directives d esthétisme för stadsplanering: urbain de la ville : - études - Grafiska graphiques studier et och propositions förslag i form sous forme av 3D-modeller maquettes 3D - mise - Scenarioprodukter situation des produits - prise - Behandling en compte av des kundens désirs client önskemål - sélection - Urval och et validation validering 12 / PLASTIC OMNIUM - La Société

12 plastic Omnium your city your design Étudie un design spécifique et adapté YOUR CITY YOUR DESIGN Essentiellement - ANPASSA pour les gammes DESIGNEN : TILL DIN STAD corbeilles SOPTUNNOR de FÖR rue GATAN GROV ÖVERSÄTTNING Équipements UTRUSTNING d apport volontaire FÖR FRIVILLIGT INSAMLANDE COLONNeS AéRIeNNeS CONTeNeURS enterrés CONTeNeURS SeMI-eNTeRRéS 13

13 SORTERINGSLÖSNINGAR SORTERINGS- LÖSNINGAR Det är lätt att göra rätt. Spara tid, pengar och värna om miljön. Plastic Omnium erbjuder ett av marknadens bredaste sorti ment av plastkärl, anpassade till de flesta återvinnings system och typer av avfall. Allt från små sophinkar till stora plastcontainrar på 3,5 m³. Vi har under decennier arbetat med utveckling, tillverkning och är idag världens största tillverkare av sopkärl i plast. Nya krav, förutsättningar och behov uppstår ständigt och vi kan tillgodose dessa med nya och anpassade produkter.

14 att man behöver baxa runt ett tungt kä fingertopparna. Detta minimerar arbetsskad i hanteringen av avfallskärl. PO erbjuder 2 k-i-lock ock-i-lock tt placerat. Kärlet kan enkelt öppnas av användaren, llningspersonalen. Lock-i-lock lltid rätt placerat. Kärlet Kärlet kan enkelt kan öppnas enkelt av hanteras användaren, utan renhållningspersonalen. ngt kärl genom att Kärlet gripa kan tag enkelt i lyftkanten hanteras utan med etsskador ett tungt kärl och genom underlättar att gripa för tag samtliga i lyftkanten inblandade med rar arbetsskador och underlättar för samtliga inblandade juder 2 modeller, Humus och PO. O erbjuder 2 modeller, Humus och PO. Med ett lock-i-lock står kärlet alltid rätt placerat. Kärlet kan enkelt öppnas av användaren, och står ändå rätt placerat för Lock-i-lock renhållningspersonalen. Kärlet kan enkelt hanteras utan att man behöver baxa runt ett tungt kärl genom att gripa tag i Med ett lock-i-lock står kärlet alltid rätt placerat. Kärlet lyftkanten kan med enkelt fingertopparna. öppnas Detta av användaren, minimerar arbetsskador och står ändå rätt placerat för renhållningspersonalen. och underlättar Kärlet för samtliga kan enkelt inblandade hanteras i hanteringen utanav att man behöver baxa runt ett tungt kärl genom avfallskärl. att PO gripa erbjuder tag 2 modeller, i lyftkanten Humus och PO. med fingertopparna. Detta minimerar arbetsskador och underlättar för samtliga inblandade Det övre locket låses enkelt och lätt med hjälp av ett i hanteringen av avfallskärl. PO erbjuder 2 modeller, vred, som Humus garanterat och håller PO. överlocket stängt under Det övre locket låses enkelt och lätt med tömningscykeln. Vredet stoppas av en knopp som eliminerar Det hjälp övre av locket ett vred, låses som enkelt garanterat och lätt håller med risken att vrida för långt. hjälp överlocket av ett vred, stängt som under garanterat tömningscykeln. håller Lock-i-lock modell Humus (inkastöppning som 140 resp 240L Vredet stoppas av en knopp som överlocket stängt under tömningscykeln. eliminerar risken att vrida för långt. Vredet stoppas av en knopp som eliminerar risken att vrida för långt. Lock-i-lock modell Humus (inkastöppning som 140 resp 240L locken) kan fås på samtliga kärl i storlekarna 90/120/ 140/ locken) 180/190/240/360/370/400/500/660/ kan fås på samtliga kärl i storlekarna 90/120/140/ 0/190/240/360/370/400/500/660/770/1000L. På bild höger 770/1000L. På bild höger syns locket locket monterat på ett 360/370L kärl. monterat på ett 360/370L kärl. us (inkastlocken) kan nkastn) kan arna 90/120/ 400/500/660/ syns locket 90/120/ rl. 0/660/ locket Det övre locket låses enkelt och lätt med hjälp av ett vred, som garanterat håller överlocket stängt under tömningscykeln. Vredet stoppas av en knopp som eliminerar risken att vrida för långt. Lock-i-lock modell Humus (inkastöppning som 140 resp 240L locken) kan fås på samtliga kärl i storlekarna 90/120/ 140/ 180/190/240/360/370/400/500/660/ 770/1000L. På bild höger syns locket Låsmekanismen monterat på ett på 360/370L lock-i-lock kärl. modell Humus Lock-i-lock modell PO (bild till vä, inkastöppning 150x250 mm) kan monteras på 2- och 4-hjuliga kärl i storlekarna Lock- 150x2 kärl i 370/4 stk/lo tillver Lock-i-lock 90/120/140/180/190/240/360/370/400L modell PO (bild till vä, (1 inkastöppning stk/lock) samt 150x /500/660/770L mm) kan (2 monteras stk/lock) som på inkastbegränsare. 2- och 4-hjuliga Locket är tillverkat i en slitstark plast-gummiblandning. Kärlet kan kärl Låsmekanismen i storlekarna 90/120/140/180/190/240/360/ på lock-i-lock modell Humus även förses med lås (manuellt eller automat). 370/400L (1 stk/lock) samt 400/500/660/770L (2 stk/lock) som inkastbegränsare. Locket är Kärlet Lock-i-lock tillverkat modell i en slitstark PO (bild plast-gummiblandning. till vä, inkastöppning autom Kärlet kan även förses med lås (manuellt eller 150x250 mm) kan monteras på 2- och 4-hjuliga Låsmekanismen på lock-i-lock modell Humus automat). kärl i storlekarna 90/120/140/180/190/240/360/ Se inte sopor som ett problem PLAST 370/400L PLASTIC PLASTIC OMNIUM (1 OMNIUM stk/lock) AB AB samt Telefon 400/500/660/770L (2 Box 104 stk/lock) Box Box , som SE-231 inkastbegränsare. 22 TRELLEBORG Lock-i-lock modell PO (bild till vä, inkastöppning Locket är 231 Tel. 22 Trelleborg +46 (0) Fax (0) x250 mm) kan monteras på 2- och 4-hjuliga Tel. +46 tillverkat i en slitstark plast-gummiblandning. kärl i storlekarna 90/120/140/180/190/240/360/ in Kärlet kan även förses med lås (manuellt eller 370/400L (1 stk/lock) samt 400/500/660/770L (2 Flik 2:4_ precisreklam.se

15 NYCKELFÄRDIGA LÖSNINGAR NYCKELFÄRDIGA LÖSNINGAR Snyggt och enkelt, bara att flytta in. Rätt lösning på rätt plats för rätt syfte. Färdiga lösningar för batterier, sopor, matavfall med mera. Rätt storlek och anpassade för att klara väder, vind samt helger med skiftande mängd avfall. Till exempel finns inbyggnadslösningar runt sopkärl, miljöhus, källsorteringsskydd och insynsskydd. Våra miljöhus/ källsorteringshus levereras nyckelfärdiga i olika storlekar. Vi sätter huset eller skåpet på plats utan långa installationstider och till ett fast pris.

16 UNDERJORDISKA LÖSNINGAR När du har minimal yta men vill ha maximal volym. UNDERJORDISKA LÖSNINGAR Minimax heter vår lösning. Det är en diskret återvinnings station, helt eller delvis under jord med minimalt ytbehov men hög insamlingskapacitet. Fyllnadsgraden är ända upp till 95%. Minimax kan utrustas med nyckel eller kortlås. Naturligtvis ordnar vi med installation och service över hela Sverige. Bilderna visar olika typer av lösningar från 1 m³ till 30 m³.

17 Minimax Bio Behållare för organ Minimax BioBox 240L Minimax BioBox 240L Minimax BioBox240 Behållare för organisktför avfall Behållare organiskt avfall behållare för organiskt Minimax Minimax BioBox240L Plastic Omnium tillhandahåller ett brett sortiment av BioBox240L insamlingslösningar. Till Minimax underjordiska åter behållare för organiskt avfall erbjuds Minimax BioBox240L, en behållare i samma f Minimax BioBox 240L behållare för organiskt avfall astic Omnium tillhandahåller ett brett sortiment av underjordiska hög insamlingskapacitet (240L) och robust inkastmodul amlingslösningar. Plastic Till Minimax underjordiska återvinningsstation Omnium tillhandahåller ett brett sortiment med av 20Lunderjordiska kapacitet). bjuds Minimax BioBox240L, en behållare Till i samma formspråk, med insamlingslösningar. Minimax underjordiska återvinningsstation g insamlingskapacitet (240L)Minimax och robust inkastmodul (dubbeltrumma erbjuds BioBox240L, en behållare i samma formspråk, med d 20L kapacitet). hög insamlingskapacitet (240L) och robust inkastmodul (dubbeltrumma PlasticMinimax Omnium tillhandahåller ett brett sortiment av med 20L kapacitet). BioBox240L syns underjordiska insamlingslösningar. Till Minimax här i förgrunden underjordiska erbjuds Minimax Minimax framför 3återvinningsstation stk obox240l syns BioBox240L, en behållare i samma formspråk, med hög Minimax är i förgrunden insamlingskapacitet (240L) och robust inkastmodul Minimax inkaststolpar för framför 3 stk (dubbeltrumma med 20L kapacitet). underjordiska BioBox240L syns Minimax fraktioner 3/4 eller här i förgrunden nkaststolpar för 5 m 3. framför 3 stk Minimax BioBox240L syns här i förgrunden framför 3 stk underjordiska Minimax Minimax inkaststolpar för underjordiska fraktioner 3/4 eller 5 m3. ktioner 3/4 eller inkaststolpar för 5 m 3. underjordiska fraktioner 3/4 eller 5 m 3. Behållare för organiskt avfall Minmax B tillverkad i Minimax Bioboxg240L är tillverkad i pulverlackerad galvanisera galvaniserad stålplåt (3mm) och förankras i hårdgjord yta, typoch förankra betongplatta. BioBox240L öppnas i ryggen och låses med tvåtyp betongp Minmax BioBox240L är tillverkad i pulverlackerad galvaniserad stålplåt (3mm) och förankras i hårdgjord yta, typ betongplatta. trekantslås. Dubbeltrumman med inkastkapacitet på 20L är iobox240 M i ntillverkad m a x Bi rostfritt i o B o x 2stål. 40L ä r information, se produktblad B För övrig för ryggen o tillverkad i pulverlackerad Minimax Underjordsbehållare. trekantslås. galvaniserad stålplåt (3mm) och förankras i hårdgjord yta, Dubbeltrum typ betongplatta. kapacitet på BioBox240L är öppnas i ryggen och låses med 2 trekantslås. För övrig information, se produktblad för Minimax Underjordsbehållare. PLASTIC OMNIUM AB Box 104, SE TRELLEBORG Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Plastic Omnium AB Box , Trellleborg PLASTIC OMNIUM AB Box Trelleborg Dubbeltrumman med inkastkapacitet på 20L är tillverkad i rostfritt stål. Telefon Telefon Plastic Omnium AB PLASTIC OMNIUM AB Box 104, SE TRELLEBORG Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Flik 4: Flik 4: För övrig information, se produktblad för Minimax Underjordsbehållare. Se inte sopor Telefon i rostfritt stå För övrig produktbla Underjordsb PLASTIC OMNIUM AB Box 104, SE TRELLEBORG Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Plastic Omnium AB Box 104 som etttrellleborg problem , precisreklam.se Dubbeltrumman med inkastkapacitet på 20L är tillverkad i rostfritt stål. BioBox240L är öppnas i ryggen och låses med 2 trekantslås. Tele www

18 RENA LÖSNINGAR Upplev ett rent under. Att tvätta underjordiska sopstationer låter som ett krångligt uppdrag men vi bevisar gärna motsatsen. Vi har lanserat en unik tvätt bil med vilken man enkelt lyfter upp sopstationen och tvättar den ovan jord. Man kan med hjälp av tvättbilen rengöra både området under jorden och inuti själva be hållaren. För att trygga er investering utför vi även service på anläggningarna. RENA LÖSNINGAR

19 GROV ÖVERSÄTTNING ÖVRIGA LÖSNINGAR Vi tar fram lösningar för alla. Vi är Cleantechbolaget som hjälper er att pussla ihop er helhetslösning. Vi erbjuder er olika heltäckande konceptlösningar inom källsortering, sophantering och renhållning. Med våra anpassade lösningar för Service, Underhåll och Identifiering blir ert ägande både enkelt och rent. ÖVRIGA LÖSNINGAR

Fransk rapport i översättning

Fransk rapport i översättning STOCKHOLMS UNIVERSITET Tolk och översättarinstituet D UPPSATS Fransk rapport i översättning Sammandrag I denna uppsats presenteras översättningen av tre rapporter på franska till svenska från Rädda Barnen.

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar 2010 års rapport om företagsansvar Tar det personligt Vi tar företagsansvar personligt på Pitney Bowes. Innovation, integritet och service är grundläggande för vår framgång. Jag vet att det är så för mig.

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

23 aktörer i en bred samverkan kring introduktion och integration i Västernorrland

23 aktörer i en bred samverkan kring introduktion och integration i Västernorrland 23 aktörer i en bred samverkan kring introduktion och integration i Västernorrland 2010 är överens Västernorrland Västernorrland is in agreement! Västernorrland est d accord! Länsstyrelsen Västernorrland

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Vision Affärsidé Drivkrafter Värderingar Att förse världen med SKFs kunskap Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22015 SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan ARKITEKTER I FOKUS UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER MEDVIND FÖR TRÄ Företagsgruppen

Läs mer

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO #3 2013 Färre händer hanterar kontanterna 11 Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 Skräddarsydd säker förvaring 16 Tema GLOBAL NÄRVARO LOKAL

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Alltid steget före INDUSTRIGUMMI. 37 industri

Alltid steget före INDUSTRIGUMMI. 37 industri Svensk Leverantörstidning nr 1-2008 37 industri Alltid steget före När konkurrensen ökar är det kanske dags att titta på vad som är unikt för företaget och attraktivt för kunden. Energibesparing, smarta

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer