nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster"

Transkript

1 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR NÄRINGSLIVS GALAN Årets pristagare Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 3 Kvillsfors Fönster SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar

2 nuvabnytt Ansvarig utgivare Börje Cronvall text och foto Börje Cronvall, Désiree Källqvist Layout & PRODUKTION Prinfo Bergs upplaga 1500 ex Nuvab - din näringlivspartner Det krävs en bra jordmån för att människor och företag ska växa. Att starta, driva och växa i sitt företag är en spännande resa. Vi på Nuvab vet att det behövs en bra grogrund, en sund miljö och mycket näring för att lyckas. Hos oss kan du plantera din affärsidé och låta ditt företag spira. Vi har skapat mötesplatser, där både nya entreprenörer och färdiga företag har möjlighet att utvecklas. I våra utbildningar, projekt och aktiviteter får du kunskaper och inspiration att utvecklas. Kontakta oss när du vill bolla idéer eller söker nya kontakter. Tillsammans är vi starka! Bli delägare i Nuvab du också! Som delägare i Nuvab får du inte räkna med att få någon avkastning på aktierna. Vi återinvesterar allt i näringslivsutveckling aktiviteter, seminarier, kompetensutveckling, marknadsföring Men som ägare är du med och bestämmer inriktningen på vårt arbete, hur vi arbetar bäst för att utveckla vårt näringsliv dina synpunkter blir hörda! Det är billigt att bli delägare i Nuvab. Du betalar 100 kr till Föreningen Nuvab (du blir därmed en av många som gemensamt äger alla aktierna i aktiebolaget). Dessutom betalar du kronor i en anslutningsavgift (om du har max 20 anställda) samt en serviceavgift på 160 kr/anställd och år. Kontakta oss så berättar vi mer om dina förmåner och våra möjligheter! Vi behöver fler kvinnliga ledare DEBATTEN OM fler kvinnliga ledamöter i börsbolagens ledning och styrelse förs intensivt i rikspress - och problematiken kan lätt överföras även till företag i vår kommun. Att hitta kompetenta ledare är svårt redan idag och flera av våra företagsledare tror att det blir ännu svårare i framtiden. Olof Faxander, vd på Sandvik har uttryckt sig så här: Det företag som kan attrahera de bästa talangerna blir vinnare och för att hitta de bästa måste man leta lite bredare än i dag. Det vore ju konstigt om det bara fanns talang i halva befolkningen. INGEN IFRÅGASÄTTER LÄNGRE sambandet mellan mångfald och lönsamhet. De flesta företag har säkert redan noterat att mixade team levererar bättre än enkönade. Jämställdhet är inte en kvinnofråga, det är en samhällsfråga och en lönsamhetsfråga. NUVAB HAR SOM MÅL att stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft och vi är övertygade om att vårt näringsliv behöver fler kvinnliga chefer. Vi har därför ansökt om medel från Svenska ESF-rådet för att genomföra en bred kompetensutvecklingsinsats för blivande och nya kvinnliga chefer/ledare. Under ett drygt år vill vi ge ett 20-tal kvinnor möjlighet att kompetensutvecklas till nytta både för individen och för det företag där hon jobbar. Genom projektet hoppas vi också kunna skapa förebilder som kan påverka våra ungdomar att se nya arbetsmöjligheter i vårt lokala näringsliv. UNDER MAJ MÅNAD kommer vi att få besked om vi beviljas projektmedel eller ej. Under förutsättning att vi får ett positivt beslut så kommer Désirée att under hösten besöka de företag som är intresserade av projektet för att informera och identifiera de som vill delta i projektet. Alla branscher och företag, som är medlemmar i Nuvab, kommer att kunna delta. Börje Cronvall, Nuvab Nya medlemmar i Nuvab: Sedan förra numret av Nuvabnytt har vi fått fyra nya medlemmar och delägare. Varmt välkomna hälsar vi: Svenarps Energi & Teknik Arne Tervonen Energieffektivisering, biobränslesystem, solenergi, bioenergi och kärnenergi. Kjells Fastighetsservice AB Kjell Sandberg. Företaget erbjuder tjänster såsom markanläggning, snickerier och har även Stenbutik. Kenneth Erikssons Byggnads AB Byggverksamhet, projektering, vattentäta våtrum, energideklaration, kärnborrning, betongsågning, lyftarbeten. Eriksson & Lönn Bygg AB Byggnadsarbete, entreprenader, ROT-arbeten, byggservice Älggatan 2, Vetlanda , nuvabnytt nr

3 Thomas Berglund och Michael Peterson tillsammans med några av alla fönstervarianter som finns på NorDan Kvillsfors AB. Kvillsfors Fönster köpt av NorDan AS DET FAMILJEÄGDA norska fönsterkoncernen NorDan AS har genom sitt helägda svenska företag NorDan AB förvärvat Kvillsfors Fönster AB. Företaget kommer i och med detta att byta namn till NorDan Kvillsfors AB. DET HÄR FANNS INTE i vår planering, berättar Michael Peterson vd och delägare i Kvillsfors Fönster AB. NorDan hade bevakat oss under en tid och i slutet av november förra året togs de första kontakterna. Först ville de diskutera ett samarbete, men efter hand växte deras intresse och de ville i stället förvärva vårt företag. Jag och Thomas Berglund, som ägde företaget tillsammans, blev övertygade om deras positiva ambitioner så efter en viss betänketid beslöt vi att sälja. NorDan AS är den marknadsledande fönstertillverkaren i Norge med en marknadsandel på närmare 30 %. NorDan AS hade fyra fabriker i Norge, två i Sverige samt en i Polen och omsatte ca 2 miljarder kronor. NorDans Svenska verksamhet bestod fram till förvärvet av Tanumsfönster AB, BorDörren AB samt NorDan AB. Med Förvärvet av Kvillsfors Fönster blir NorDan Sverige AB en tydlig nummer tre i storlek på den svenska marknaden med en total omsättning på närmare 500 miljoner kronor. NorDan saknade inåtgående fönster i sitt sortiment, så tillsammans blir vi en komplett leverantör, fortsätter Michael Peterson. Vi ska fortsätta att vara stora på objektsidan och på lite sikt kommer våra säljorganisationer att synkroniseras på ett bra sätt. Vi hade sedan tidigare tagit beslut om en del investeringar i företaget, men i och med ägarskiftet så tittar vi på ännu fler satsningar. Våra ägare har en ambition om att vi ska växa. DEN 17 FEBRUARI 2011 blev beslutet om försäljningen officiellt. Då hölls en information för hela personalen där en av de norska ägarna medverkade. Han berättade bl.a. om familjeföretagets historia och NorDans framtidsplaner på ett sådant sätt att personalen omedelbart köpte konceptet. Det här har redan inneburit ett stort utbyte mellan företagen i NorDan, fortsätter Michael Petersson. Vi har haft besök från andra fabriker och vår personal har gjort studiebesök på övriga fabriker. Det är också tydligt att vi gemensamt kommer att få positiva synergieffekter i t.ex. våra inköp och ha mer resurser när det gäller kvalitetsfrågor, produktutveckling och i produktionsfrågor. Vintern har varit tuff för hela branschen, men det finns en optimism om framtiden. Nu väntar vi bara på att byggnationen ska ta fart igen på allvar, avslutar Michael Peterson. n Michael Peterson, Hans Thulin, Thomas Berglund och Tore Rasmussen bekräftar köpet med ett handslag nuvabnytt nr

4 Representanter för övriga Europa tog med stort intresse del av fabrikens nya Quality Zone. Bild nedan: Jonas Törnquist och företagets kvalitetsansvarige Jörgen Andersson kontrollerar kvaliteten på ett av företagets glasprover. Säkerhet och kvalitet i fokus på Pilkington Sedan 2006 är PILKINGTON en del av NSG Group med säte i Japan. Efter inträdet i NSG-gruppen är företaget världens största producent av plan- och säkerhetsglas till bygg- och bilindustrin. I Vetlandas anläggning producerar man isoler- och brandskyddsglas. FÖRETAGET HAR TILLVERKNING i 29 länder på fyra kontinenter. Fabrikscheferna för 20 fabriker från ett tiotal av de europeiska länderna har sedan några år ett samarbete då man träffas på en anläggning för att utbyta kunskaper och erfarenheter. I slutet av mars var därför 26 representanter från Europa samlade till en träff i Vetlanda. Vi vill självklart visa upp vår fabrik och att vi vill framåt, berättar Jonas Törnquist som är produktionschef på anläggningen i Vetlanda. Vi har olika förutsättningar i respektive land, men det är ändå viktigt att vi lär känna varandra på de olika fabrikerna och lär av varandras erfarenheter. Under den tre dagar långa vistelsen i Vetlanda fick deltagarna vara med om invigningen av ett nytt begrepp inom Pilkingtonsfären - Quality Zone. Här går Vetlandafabriken före övriga anläggningar genom att inreda ett rum i fabriken med fokus på kvalitet. VI JOBBAR AKTIVT med kvalitet och alla måste känna att det är viktigt, betonar Jonas. Därför har vi byggt ett trevligt rum/en ny zon med testinstruktioner och där vi bl.a. visar exempel på möjliga fel på produkterna. Vi kommer också att jobba mer strukturerat med uppföljningar för att hitta rätt kvalitetsnivå för vår produktion. På de gemensamma träffarna för fabrikscheferna har man bl.a. utbildningar och grupparbete. Under de gemensamma dagarna i Vetlanda behandlade man bl.a. säkerhetsfrågor, 5S, TPM och framtida utvecklingsmöjligheter. VI HAR ÖKAT produktiviteten och har en ökad orderingång, berättar Jan Fridell som är fabrikschef i Vetlanda. Vi har också investerat i förnyad kapacitet på brandglasavdelningen på fabriken och anställt ny personal vilket gör att vi kunnat sprida en mycket positiv bild av verksamheten i Vetlanda till våra syskonfabriker i Europa. n 4 nuvabnytt nr

5 Ny arbetsplan för entreprenöriellt lärande! Från och med höstterminen 2011, gäller en ny arbetsplan som ska skapa en unik skola och arbetsmiljö för elever och företagsamma och kreativa ungdomar med ett tätare utbyte mellan skola och arbetsliv. Planen slår fast att samverkan mellan skolan och arbetslivet ska utökas. Varje stadium i skolan, från förskolan till gymnasiet, ska årligen göra företagsbesök och/eller besök på offentliga arbetsplatser. Även lärare och rektorer ska varje år göra minst ett studiebesök i arbetslivet. Våga vara egen Under mottot Våga vara egen har Ung företagsamhets regionala mässa arrangerats på Elmia. Drygt 800 ungdomar från 220 UF-företag från hela Jönköpings län var samlade för att under två dagar visa upp och sälja alltifrån Ingela Nyberg, utvecklingsledare på Barn- och utbildningsförvaltningen och Peter Josephson, MP Bolagen AB och ordförande i samrådsgruppen för Teknikcollege är mycket nöjda med den nya arbetsplanen och utökade samverkan. Samverkan mellan skola och arbetsliv, entreprenörskap, består av två delar, dels ökade kontakter med arbetsliv och omvärld, dels ett förhållningssätt i skolans undervisning. Goda förutsättningar kommer att skapas genom att såväl lärare som elever lär känna det lokala närings- och arbetslivet. På såväl kort som lång sikt är det av avgörande betydelse för vårt näringsliv att allt fler ungdomar väljer att utbilda sig inom de yrken som dominerar vår kommun. Företagsamt lärande gör att eleverna kan hitta sin egen drivkraft, vilket ökar lärandet och resultaten. Nuvab ställer sig mycket positivt till Arbetsplanen, och kommer att verka som en kanal mellan skolan och arbetslivet. Nuvab kommer även att sitta med i den samrådsgrupp som har till ansvar att utvärdera och följa upp arbetet. n Rut-tjänster och egenhändigt tillverkade smycken till begagnade bilar. Vid Njudungsgymnasiet driver man sina UF-företag som projektarbeten i årskurs tre och i år fanns 26 UF-företag på plats från Vetlanda. För mer information se n Hålla med stil UF, framställer ergonomiska hand tag för att bekvämt kunna bära kassar av olika slag. Fr. v. Antonia Gustafsson, Julia Bergenblad och Emmy Henriksson. Fyra företag får frågan: Hur ska vi konkret kunna öka samverkan mellan skola och arbetsliv? Peter Josephson MP bolagen AB Det är långsiktigt myck et viktigt att vi får engagerade och kunniga medarbetare med rätt utbildning till våra företag. Skola och näringsliv måste hjälpas åt att ge alla elever en positiv bild av näringslivet genom välplanerade studiebesök, intressanta Prao- och APU- platser samt marknadsföring genom teknikambassadörer som får fler elever att välja den utbildning som kan leda till ett bra och utvecklande jobb i Vetlanda. Åsa Olausson Inwido AB Från näringslivet sida kan vi bidra med att belysa frågeställningar från vårt perspektiv i skolans dagliga arbete. Bjud in oss till ämnesdiskussioner så kommer vi och ger er input och vi får elevers kloka ord med oss på vägen i vårt arbete för framtiden. Vi måste hitta fler sätt att möta elever på än via traditionella studiebesök, prao och praktikplatser, vi kan t.ex. göra workshops på företaget i olika ämnen ex. miljö. Anders Wiberg Sapa Komponenter AB Jag tror att vi inom näringslivet behöver bli aktivare i att kontinuerligt komma ut på skolorna i olika sammanhang. Genom möten med elever kan vi skapa personliga kontakter och visa på attraktiva arbetsplatser. Skolan behöver å sin sida visa att detta är viktigt genom att ge plats åt och prioritera dessa samlingar. Patrick Strömberg Ekenäs Mekaniska AB Vi i näringslivet ska vara ambassadörer för våra verksamheter och berätta om vår verklighet. Vi är anonyma för de flesta och ungdomarna har ofta en felaktig bild om hur det ser ut i näringslivet, särskilt inom tillverkningsindustrin. Det är självklart att vi tar emot praktikanter och studiebesök från elever och lärare. nuvabnytt nr

6 Årets Företagare: Arne Carlsson och Mattias Johansson, VPP System AB Vetlandas Näringslivsgala 2005 anordnades den första näringslivsgalan i Vetlanda. Målsättningen var och är att lyfta fram näringslivets betydelse för kommunens utveckling, att anordna en trivsam kväll för företagare och anställda över branschgränserna samt att under högtidliga former dela ut näringslivets finaste priser: Årets Företagare, Årets Butik och Årets Nyföretagare. Det har varit mycket värdiga vinnare som tagit emot priserna under åren. De senaste tre årens vinnare har varit: Årets Företagare: Jesper Stark och Waldemar Maly, Inge Bengtsson och Håkan Thureson. Årets Butik: Guldcity i Vetlanda AB, HemÅVila och Leksakslagret i Vetlanda AB. Årets Nyföretagare: Mats Abelsson, Anna-Stina Blomqvist och Jonas Ström. Fullsatt och festligt DEN 14 APRIL genomfördes 2011 års Näringslivsgala i Vetlanda med representanter för företag i alla storlekar och från alla branscher. SAPA-restaurangen var fullsatt och deltagarna fick vara med om en mycket festlig tillställning med humor och fartfylld musik. Under kvällen bjöds gästerna på högklassig musikunderhållning med Kingen och Anders Axelsson. Dessutom roade våra lokala revyartister Martin Hallberg-Jarflod och Jakob Johansson publiken med både sång, musik och lokala skämt. Det bjöds också på stor buffé och mingel. Under kvällen offentliggjordes också årets Näringslivspristagare, som i vanig ordning hyllades med välförtjänta priser, diplom, blommor och naturligtvis applådåskor från de närvarande. ÅRETS FÖRETAGARE: Arne Carlsson och Mattias Johansson, VPP System AB Motivering: År 2003 tog en av Årets två företagare över ett befintligt företag. Med hjälp av intensifierade marknadskontakter och högkvalitativa produkter har företagets omsättning ökat oavbrutet varje år och är nu nästan fem gånger 2003 års siffror. God lönsamhet kännetecknar också företaget som under flera år har utsetts till både Gasellföretag och Superföretag. Engagemang, för företaget och personalen, samt kreativitet och kompetens kännetecknar de båda entreprenörerna. Ett nyligen förvärvat företag är ytterligare ett bevis på bådas företagsamhet. ÅRETS BUTIK: Expert Motivering: Denna medlem skapar utrymme för ett kundmöte i toppklass genom att följa branschens utveckling. Medlemmen har storsatsat på ett nybygge i ett för dem nytt handelsområde, de har utökat öppettiderna och skaffat ett bredare sortiment. Det har ökat tillgängligheten för kunden och därigenom gett butiken framgång. Medlemmens personal engagerar sig för kundens behov, de har en hög kompetens och en mycket god servicenivå. Med sin långa erfarenhet och kunskap har medlemmens butik lyckats bli ledande i både Vetlanda och Sverige! ÅRETS NYFÖRETAGARE: Vårdcentralen Aroma Företaget Vårdcentralen Aroma har genom sin kompetens, tillgänglighet och breda yrkeserfarenhet skapat ett nytt och framgångsrikt företag. Genom sin företagsfilosofi med kunden i fokus, innovativt och interaktivt arbetssätt, smidighet, noggrannhet och kvalité har företaget skaffat sig en god renommé som bidrar till rekommendationer från ett växande kundsegment. 6 nuvabnytt nr

7 Bilder från galan Arrangörer av galan: Nuvab, Företagarna, Vetlanda kommun, Svensk Handel Vetlanda, Nyföretagarcentrum Vetlanda och Småföretagarna. Sponsorer av 2011 års gala: Montico, Sapa Profiler AB, Swedbank, Teknik Kompaniet AB och Vetlanda-Posten. nuvabnytt nr

8 Conny Karlsson tillsammans med delar av personalen i en blivande kiosk till Hvetlanda GIF som företaget varit med och sponsrat. Nya mål i sikte för Ekenäshus UNDER VINTERN har arbetet med företagets mål och strategier intensifierats och vid en husvisning på Öland den första veckan i maj lanserar Ekenässtugan Snickerier AB en ny hemsida, ett nytt varumärke och en ny logotype. VI HAR JOBBAT intensivt med långsiktiga mål för företaget, berättar Conny Karlsson, ägare och vd i bolaget. Vi har haft extern ledamot i styrelsen under många år och nu tog vi även extern hjälp för att arbeta fram långsiktiga mål och ägardirektiv för bolaget. Parallellt med detta har vi även haft inne en coach i företaget som jobbat med hela personalen för att vi ska få samma målbild och att personalen ska bli delaktiga och trygga i våra ambitioner. Samtidigt har man även arbetat med sitt varumärke som man inte varit helt nöjda med. Ekenässtugan signalerar att man jobbar med små stugor vilket inte är fallet. Arbetet med en ny hemsida och ett nytt varumärke tog därför sin start under hösten VI VILL BLI TYDLIGARE gentemot våra kunder, berättar Marie Lindell. Vårt varumärke har gjort att vi har förknippats med stugor, trots att vi bl.a. säljer mycket fritidshus, som sällan är små. Vi säljer kunskap om byggande och boende, d.v.s. vi hjälper våra kunder att hitta det boende de vill ha. Vi har därför ändrat vårt varumärke så att i fortsättningen kommer vi att marknadsföra oss under namnet Ekenäshus. Arbetet jag har gjort under vintern har självklart som mål att öka försäljning och lönsamhet i företaget, berättar Conny Karlsson. Det här är en investering för framtiden, som är lika viktig som att investera i maskiner, där vi tagit fram målbilder och direktiv. Vi hade inte nått så här långt utan vår externa styrelseledamot och vi räknar med att ta ytterligare ett kliv i vår utveckling med hjälp av dessa åtgärder. HELGEN DEN 7 OCH 8 MAJ j har man premiärvisning för ett imponerande fritidshus i Böda på Öland. Samtidigt kommer man också att publicera sin nya hemsida för företaget där man lyfter fram företagets nya profil. I den långsiktiga strategin finns nu också en investeringsplan för företaget. Närmast i tur finns ett nytt fikarum för personalen där det ska finnas plats för fler anställda. Målen är satta och ambitionerna om att växa är tydliga. n Conny Karlsson och Marie Lindell visar upp företagets nya logotype. 8 nuvabnytt nr

9 Centrumgruppen i Tillväxt Vetlanda HGruppen har till uppgift att vara delaktig i kommunens arbete i framtagande av en centrumplan för ett attraktivare och mer levande torg samt att ge staden en enhetlig och profilerad stadsmiljö. Gruppen har plockat ut några viktiga delar i centrumplanen för att göra en djupare granskning och försöka ge konkreta förslag till lämpliga åtgärder. Några exempel på sådana funktioner är ett levande torg med profilerade uteserveringar, trafikflödet runt torget, hur utnyttja funktionen Shared Space i anslutning till torget och Fartfylld trivselkväll för nyanställda HNuvab bjöd nyanställda medarbetare på företag/arbetsgivare i Vetlanda kommun på en fartfylld trivselkväll på Nydala Racing den 29 mars. Nuvab har åtagit sig att anordna två trivselkvällar per år - för att ge nyanställda en chans att träffa andra i samma situation samt för att kort introducera dem i Vetlanda kommun. Deltagarna fick åka Segway och köra gokart. Efter prisutdelning avslutades kvällen med Grekisk sallad och kort information från Nuvab. närliggande gator, nya allmänna toaletter placerade centralt samt en utvecklad torghandel. Gruppen avrapporterar sina förslag via en åtgärdsplan till projektets styrgrupp som sedan behandlar lämnade förslag för beslut om åtgärd. En första konkret åtgärd är att som en test prova en ny uteservering redan nu till sommaren på torget, den skall utformas och profileras enligt de nya tankar som finns inom ramen för ett framtida stadsmiljöprogram. I Centrumgruppen, liksom i hela Tillväxt Vetlanda-arbetet ingår representanter från fastighetsägarna, Svensk Handel Vetlanda, Vetlanda kommun samt Nuvab. Ändra alltid ett vinnande lag. Om man är bäst och inte gör något kan det bara bli sämre. Wiggo Eriksson, VD Holms Industrier. Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara HFrån och med år 2010 ska du kontakta Höglandets Räddningstjänstförbund när du behöver tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara. Tidigare har tillståndet sökts på Miljö- och byggförvaltningen. Idag ligger alltså hela ansvarsdelen på Höglandets Räddningstjänstförbund. Varor klassas som brandfarliga om de har en flampunkt på under 100 grader, men även förvaring och hantering spelar roll i de krav som finns. Om företaget hanterar och/eller förvarar varor som klassas som brandfarliga, ska det på företaget också finnas minst en person som genomgått utbildning till Föreståndare för hantering av brandfarlig vara. Vid tillstånd och tillsyn, får företaget bl.a. råd och anvisningar på hur varorna ska hanteras och förvaras. - Företagen är mycket välkomna att kontakta mig om de har några frågor. Det handlar om säkerhet, för både personal, miljö och samhälle. Tillstånd och tillsyns krävs på samma sätt även för explosiva varor, ex. fyrverkerier och ammunition, avslutar Rasmus Frid. För ansökan eller mer information se eller på telefon Rasmus Frid, Brandingenjör, Höglandets Räddningstjänst, tycker det är bra att allt nu hamnar under samma tak. omvärlds kollen: Guldklubba för styrelsearbete Anders Ilstam och Hans Wirfelt har tagit emot Styrelseakademiens guldklubbor. Här följer några råd från dem till en styrelseordförande: Skapa ett klimat där ledamöter och vd kan lägga fram vilka tokiga förslag som helst. Se till att alla obehagliga och känsliga frågor kommer upp på bordet. Var kreativ! Se till att alla i bolaget har en gemensam värdegrund. Tro på dina erfarenheter och din kunskap. Om det dyker upp ett modeuttryck som nya ekonomin eller liknande, lita på ditt omdöme. Nationallycka Chefen för hållbarhetsfrågor i Bhutan, Dukpa Gyeltshen, har varit i Växjö och föreläst om begreppet bruttonationallycka. Han presenterade ett nytt och annorlunda sätt att möta välstånd ett lyckoindex. Man har bytt BNP som mått på välstånd mot BNL bruttonationallycka. Genom att kombinera ekonomi, kultur, miljövård och förnuftigt styrelseskick skapar man ett hållbart samhälle. Nya regler för beskattning av bränsle Från och med 1 januari 2011 har reglerna ändrats för beskattning av bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Avdraget för skatt på bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet minskas fr.o.m. den 1 januari 2011 till att endast omfatta 70 % av energiskatten och 70 % av koldioxidskatten. Fr.o.m. den 1 januari 2015 ändras avdraget på nytt och kommer då att omfatta 70 % av energiskatten och 40 % av koldioxidskatten. Läs mer på www. skatteverket.se (under punktskatter). nuvabnytt nr

10 PÅGÅENDE Utbildning: Det blir alltid som man tänkt sig med Olof Röhlander! Den 2 mars hölls 2 utbildningar till Byggarbetsmiljösamordnare. Kursledare var Askengren & Co och ME Maskinentreprenörerna. Sammanlagt deltog 25 personer. Den 22 mars anordnade Nuvab en inspirationsföreläsning med Olof Röhlander. Den smått provocerande rubriken Det blir alltid som man tänkt sig var temat för eftermiddagen, där Olof med fakta och humor visade hur även små saker kan påverka inställning och attityd. Olof utsågs 2009 till Årets Föreläsare och under eftermiddagen levde han upp till sin utmärkelse. Med en mix av humor och allvar gav han rika exempel på hur man som individ kan påverka nutid och framtid. Med hjälp av en film om en gädda visade han exempel på inlärd hjälplöshet (Pike-Syndrome). Vi fick också goda exempel på hur man kan negligera press och motgångar. Rätt attityd är viktigare än rätt resurser var en av Olofs huvudteser. Att ha självförtroende är inte en medfödd gåva, det är något vi kan träna på - men det gör vi inte. Det är också viktigt att tänka målstyrt. Det du fokuserar på får du mer av, var ytterligare en av Olofs käpphästar. Om det blir som man tänkt sig - vad har du då tänkt dig, blev avslutningen på den inspirerande eftermiddagen. n Liftutbildning hölls på Kjells Fastighetsservice AB. Deltagare fanns också från Witalabostäder AB och Ädelfors Folkhögskola. Alf Meijer gick igenom ritningsläsning och mätteknik med deltagare från Aquajet Systems AB, Hydro Aluminium Alube AB och Ekenäs Metallprodukter AB. Jämställdhet - en framgångsfaktor Den 7 april hade Nuvab förmånen att gästas av Pär Lärkeryd, VD på Indexator AB i Vindeln. och Dennis Kullman, Länsstyrelsen Stockholm. Dennis Kullman, inledde föreläsningen med att räta ut begreppen och visa vad lagen säger om företags skyldighet med jämställdhetsarbete. Det finns kvantitativa mått på jämställdhet, men sedan finns det också kvalitativa mått, poängterar Dennis. Om vi gör som vi alltid gjort, så blir det ojämställt. Vi måste arbeta för förändring. Pär Lärkeryd har blivit känd och en eftertraktad föreläsare kring det framgångsrika jämställdhetsarbete som han genomfört på Indexator. När vi för några år sedan startade vårt jämställdhetsarbete var målet att bredda rekryteringsbasen för att garantera tillgången på arbetskraft, berättade Pär och när jag nu ser resultatet av vad som gjorts inser jag att vi för alltid förändrat företaget i grunden och skapat ett klart mycket starkare företag som inte bara ökat sin prestationsförmåga, utan som även fått bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas. Indexator gick från 11 % kvinnliga anställda till 21% på 3 år. Idag är 50% av dem som söker jobb på företaget en kvinna. Att driva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete kräver att hela ledningen är med. Framgång kan inte skapas annars, menar Pär. Indexator är idag en attraktivare arbetsgivare, har högre lönsamhet, ökad trivsel och betydligt starkare konkurrenskraft än vad vi hade före jämställdhetsarbetet, avslutade Pär Lärkeryd. n 10 nuvabnytt nr

11 DET händer på Nuvab: Fram till mitten av april hade ca 17 olika utbildningar samordnats (startat/genomförts) med över 200 deltagare. Det finns fortfarande ett stort intresse och det som just nu efterfrågas är: Utbildning till Internrevisioner Excel påbyggnadskurs Tillståndsutbildning (för dig i restaurang och serveringsbranschen) Arbetsrätt Byggarbetsmiljösamordnare (vi har kört 2 kurser tidigare, men det finns mer intresse) Bättre Arbetsmiljö (BAM) CNC- och maskinsäkerhet (trä) Telefonkultur och Kundbemötande Nyheter och funktioner i office 2007 (Word, Excel och Powerpoint) Under vintern/våren 2011 har det varit stor efterfrågan på utbildningar av varierande slag. Hör av dig om du är intresserad. Sapa ska genomföra en grundkurs, 2 dagar, i ISO/TS och vill och behöver deltagare från fler företag. Är ni intresserade, hör av er till Veronica Löfgren, tfn , på Sapa Profiler AB. Hon behöver din anmälan senast den 15 maj. Serveringstillstånd maj Från den 1 januari 2011 gäller en ny alkohollag. Nya regler gäller och för den som ska söka serveringstillstånd gäller att sökanden ska göra ett kunskapsprov i den kommun man söker tillstånd. Kunskapsprovet är indelat i fyra delar: alkoholpolitiken, tillsyn, mat och utrustning samt servering. Nuvab använder Sampart som utbildare och utbildningen ger de kunskaper som krävs för att klara provet. Tid: maj, kl Plats: Ädelfors Folkhögskola Kostnad: Cirka kr + moms/deltagare (inkl. kursmaterial, lunch och fika). För icke medlemmar i Nuvab tillkommer 500 kr + moms. Anmälan till Nuvab på eller tfn , senast torsdagen den 5 maj. Tematräff om Risk- & Missbruk - 24 maj Från signaler till handling. Hur upptäcker och ser jag på en person att de har ett risk-/missbruk? Hur ska jag som chef, arbetsgivare och kollega agera? Vilket stöd finns? Dessa och många andra frågor, får du svar och hjälp med under denna eftermiddag. En eftermiddag som berör oss alla Tid: 24 maj, kl Plats: Hörsalen (ingång biblioteket, 1tr.) Kostnad: 160 kr exkl. moms för medlemmar i Nuvab. 200 kr exkl. moms för icke medlemmar. Medverkar på träffen gör: Jan-Olov Johansson (Jo-Jo) läkare Anna-Stina Blomqvist, Framtidshälsan Sverige, företagssköterska Krister Zetterberg, alkohol- och missbruksterapeut Conny Rundblad, fd. missbrukare och idag aktiv i bl.a. Kamratstödet i Vetlanda (IOGT-NTO). Under eftermiddagen följer vi en röd tråd från att upptäcka och se signaler till samtalet och olika handlingar. Anmälan till Nuvab på alt. eller tfn , senast måndagen den 23 maj. Är näringslivets utveckling en regional fråga? Frukostmöte - 26 maj Förre landshövdingen Lars Engqvist reflekterar om näringslivsfrågor ur ett regionalt perspektiv utifrån sina erfarenheter som tidigare politiker, publicist och landshövding. Tid: 26 maj, kl Plats: Östanå Värdshus Kostnad: 0 kronor. Nuvab bjuder på frukosten Anmälan till Nuvab på eller tfn , senast måndagen den 23 maj. Resestipendium om kronor Nu har du som är folkbokförd i Vetlanda och är mellan 25 och 40 år möjlighet att ansöka om ett resestipendium på kronor från Vetlanda Rotaryklubb och Werner von Seydlitz stiftelse för främjande av entreprenörskap. Syftet med stipendiet är att genom en studieresa utveckla och inspirera mottagaren inom dennes verksamhetsområde. På hemsida finns information och ansökningsblankett. Ansökan ska vara inlämnad senast den 17 maj. Nätverk bildat om Energieffektivisering Den 28 februari anordnade Nuvab tillsammans med Länsstyrelsen och LTC en informationsträff om energieffektivisering. Den 28 mars träffades ett antal deltagare ytterligare en gång för att diskutera bildandet av ett nätverk, där man bl.a. kan utbyta erfarenheter mellan deltagarna. Den 11 april träffades det nya nätverket på Ekenäs Mekaniska AB för första gången. Värd för besöket var Bo Titusson som bl.a. berättade om sitt imponerande arbete med energieffektivisering på företaget. Det finns fortfarande plats för ytterligare någon deltagare i nätverket. Är du intresserad av att delta - kontakta Börje Cronvall på tfn nuvabnytt nr

12 Avsändare: Nuvab, Älggatan 2 B, Vetlanda gruppreklam till företag Idag arbetar 10 personer på Vetlanda Djurklinik (inkl. Lena Mattsson, själv) Djurkliniken satsar VETLANDA DJURKLINIK AB - ny toppmodern utrustning och utökade lokaler. Under vintern/våren har Vetlanda Djurklinik gjort stora investeringar i både utrustning och lokaler. Genom det digitala framkallningssystemet framkallas bilderna direkt. Det underlättar arbetet och ger hög kvalitet och snabba besked till kunderna. VI HAR INVESTERAT i ett digitalt framkallningssystem till vår röntgen, vilket höjer kvalitén på röntgenbilder och ger våra kunder ännu bättre service, säger veterinär Lena Mattsson, ägare till Vetlanda Djurklinik AB. Röntgenbilderna visas nu på en datorskärm och kan där både zoomas och vridas i olika vinklar. Lena Mattsson startade upp sin verksamhet redan 1986 och anställde då sin första djurvårdare. Lokalerna blev snabbt för små och efter att ha letat en längre tid, hittades nya lokaler i Andréens Trähus gamla kontor på Snickarvägen. Företaget växte och såväl fler djurvårdare som veterinärer anställdes. Idag arbetar 10 personer på Vetlanda Djurklinik, varav 4 veterinärer. VI HAR OCKSÅ BLIVIT BÄTTRE på jämställdhet, skrattar Lena, efter att ha anställt en ungersk specialistveterinär av manligt kön. Allvarligt talat, fortsätter Lena, blir arbetsklimat, synsätt och service bättre på företag som har anställda av båda kön. Under vintern/våren har lokalerna på Snickarvägen utökats och renoverats. Vi har ett fantastiskt bra samarbete med vår hyresvärd Trivselhus, säger Lena. DET HAR SKETT EN UTÖKNING av antal undersökningsrum, operationsrum (med intilliggande lugnt rum för sövning) och ett dubbelt så stort väntrum. Till detta har också labbet flyttat upp från källarvåningen och fastigheten har byggts ut med en lastbrygga för att underlätta fodersäckshanteringen. Filialen är mycket uppskattad, säger Lena, så här finns inga planer på att göra några förändringar. Samtliga lokaler har fräschats upp och ny utrustning har köpts in. Vi har köpt in pallyftare och byggt en lastbrygga, vilket verkligen är ett lyft för ergonomin och arbetsmiljön, menar Lena. Förra året öppnades en filial på Järnvägsgatan (granne med DjurMagazinet). En drop-in verksamhet, för vaccinationer och hälsokontroller. - FILIALEN ÄR MYCKET uppskattad, säger Lena, så här finns inga planer på att göra några förändringar. I mitten av juni, kommer företaget att ha invigning av de nya lokalerna och bjuda in kunder och intresserade till en öppet husdag. n 12 nuvabnytt nr

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2012 näringslivsgala Årets vinnare Kreativa tjänsteföretag SID 4 Värdefullt skrot SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap

Läs mer

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 Fyra superföretag och två gasellföretag i Vetlanda kommun För femte året i rad har Veckans Affärer tagit fram en lista över de svenska

Läs mer

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2012 LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 3 Full aktivitet på Kvarnstrands SID 4 Större ytor för EvoBus

Läs mer

nuvabnytt Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 12 SID 4 SID 6

nuvabnytt Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 12 SID 4 SID 6 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2014 Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 4 Fördubblad omsätting för Holsby Metall SID 6 Mobil

Läs mer

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 5 2 0 1 0 100 nya medarbetare på Elitfönster Elitfönster i Vetlanda har haft vind i seglen under lång

Läs mer

nuvabnytt Stora innovationspriset Vetlandaföretag Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 7 SID 5 SID 6 Nadia är en sann entreprenör

nuvabnytt Stora innovationspriset Vetlandaföretag Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 7 SID 5 SID 6 Nadia är en sann entreprenör nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2014 Stora innovationspriset till Aquajet Vetlandaföretag på Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 5 Från farmor Greta

Läs mer

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2012 Öppet hus på företag UF-MÄSSA I VETLANDA Denna gång i Sapa Arena SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap SID 6 Vindkraftsparken tar

Läs mer

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

nuvabnytt 100 år i papperets tjänst Qniv i Lyon Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 6 Turismstrategi 2013-2016

nuvabnytt 100 år i papperets tjänst Qniv i Lyon Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 6 Turismstrategi 2013-2016 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 5 2012 Qniv i Lyon 100 år i papperets tjänst Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 4 All time high på Uniglas SID 6 Turismstrategi

Läs mer

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen?

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 4 2 0 1 0 Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? I en doft av trä och ytor som andas historia,

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan.

Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan. Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan. Våra gränser ändras sid 2. Företagarnas Hus i Täby sid 3. Delas visionen om ett Näringslivscentrum? sid 4 Vi

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark i härryda kommun nr 1 2015 Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark Läget kan knappast vara bättre! Ny lag om märkning av livsmedel berör livsmedelsföretag som tillverkar

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

Jag vill inte arbeta i en organisation som jag

Jag vill inte arbeta i en organisation som jag KAJ MICKOS, professor och regionordförande i Stockholm län, råder regeringen att tillsätta en innovationsminister, SIDAN 2 3 ANN NEDEBY BAR-AM, ny VD för Nyföretagarscentrum har planer på att fördubbla

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 Familjeföretag tar snabba beslut bland bullarna och bak Foto: Magnus Pettersson Tema finansiering: Hitta rätt pengar Det handlar inte bara om pengar. Rätt typ av kapital

Läs mer