nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster"

Transkript

1 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR NÄRINGSLIVS GALAN Årets pristagare Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 3 Kvillsfors Fönster SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar

2 nuvabnytt Ansvarig utgivare Börje Cronvall text och foto Börje Cronvall, Désiree Källqvist Layout & PRODUKTION Prinfo Bergs upplaga 1500 ex Nuvab - din näringlivspartner Det krävs en bra jordmån för att människor och företag ska växa. Att starta, driva och växa i sitt företag är en spännande resa. Vi på Nuvab vet att det behövs en bra grogrund, en sund miljö och mycket näring för att lyckas. Hos oss kan du plantera din affärsidé och låta ditt företag spira. Vi har skapat mötesplatser, där både nya entreprenörer och färdiga företag har möjlighet att utvecklas. I våra utbildningar, projekt och aktiviteter får du kunskaper och inspiration att utvecklas. Kontakta oss när du vill bolla idéer eller söker nya kontakter. Tillsammans är vi starka! Bli delägare i Nuvab du också! Som delägare i Nuvab får du inte räkna med att få någon avkastning på aktierna. Vi återinvesterar allt i näringslivsutveckling aktiviteter, seminarier, kompetensutveckling, marknadsföring Men som ägare är du med och bestämmer inriktningen på vårt arbete, hur vi arbetar bäst för att utveckla vårt näringsliv dina synpunkter blir hörda! Det är billigt att bli delägare i Nuvab. Du betalar 100 kr till Föreningen Nuvab (du blir därmed en av många som gemensamt äger alla aktierna i aktiebolaget). Dessutom betalar du kronor i en anslutningsavgift (om du har max 20 anställda) samt en serviceavgift på 160 kr/anställd och år. Kontakta oss så berättar vi mer om dina förmåner och våra möjligheter! Vi behöver fler kvinnliga ledare DEBATTEN OM fler kvinnliga ledamöter i börsbolagens ledning och styrelse förs intensivt i rikspress - och problematiken kan lätt överföras även till företag i vår kommun. Att hitta kompetenta ledare är svårt redan idag och flera av våra företagsledare tror att det blir ännu svårare i framtiden. Olof Faxander, vd på Sandvik har uttryckt sig så här: Det företag som kan attrahera de bästa talangerna blir vinnare och för att hitta de bästa måste man leta lite bredare än i dag. Det vore ju konstigt om det bara fanns talang i halva befolkningen. INGEN IFRÅGASÄTTER LÄNGRE sambandet mellan mångfald och lönsamhet. De flesta företag har säkert redan noterat att mixade team levererar bättre än enkönade. Jämställdhet är inte en kvinnofråga, det är en samhällsfråga och en lönsamhetsfråga. NUVAB HAR SOM MÅL att stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft och vi är övertygade om att vårt näringsliv behöver fler kvinnliga chefer. Vi har därför ansökt om medel från Svenska ESF-rådet för att genomföra en bred kompetensutvecklingsinsats för blivande och nya kvinnliga chefer/ledare. Under ett drygt år vill vi ge ett 20-tal kvinnor möjlighet att kompetensutvecklas till nytta både för individen och för det företag där hon jobbar. Genom projektet hoppas vi också kunna skapa förebilder som kan påverka våra ungdomar att se nya arbetsmöjligheter i vårt lokala näringsliv. UNDER MAJ MÅNAD kommer vi att få besked om vi beviljas projektmedel eller ej. Under förutsättning att vi får ett positivt beslut så kommer Désirée att under hösten besöka de företag som är intresserade av projektet för att informera och identifiera de som vill delta i projektet. Alla branscher och företag, som är medlemmar i Nuvab, kommer att kunna delta. Börje Cronvall, Nuvab Nya medlemmar i Nuvab: Sedan förra numret av Nuvabnytt har vi fått fyra nya medlemmar och delägare. Varmt välkomna hälsar vi: Svenarps Energi & Teknik Arne Tervonen Energieffektivisering, biobränslesystem, solenergi, bioenergi och kärnenergi. Kjells Fastighetsservice AB Kjell Sandberg. Företaget erbjuder tjänster såsom markanläggning, snickerier och har även Stenbutik. Kenneth Erikssons Byggnads AB Byggverksamhet, projektering, vattentäta våtrum, energideklaration, kärnborrning, betongsågning, lyftarbeten. Eriksson & Lönn Bygg AB Byggnadsarbete, entreprenader, ROT-arbeten, byggservice Älggatan 2, Vetlanda , nuvabnytt nr

3 Thomas Berglund och Michael Peterson tillsammans med några av alla fönstervarianter som finns på NorDan Kvillsfors AB. Kvillsfors Fönster köpt av NorDan AS DET FAMILJEÄGDA norska fönsterkoncernen NorDan AS har genom sitt helägda svenska företag NorDan AB förvärvat Kvillsfors Fönster AB. Företaget kommer i och med detta att byta namn till NorDan Kvillsfors AB. DET HÄR FANNS INTE i vår planering, berättar Michael Peterson vd och delägare i Kvillsfors Fönster AB. NorDan hade bevakat oss under en tid och i slutet av november förra året togs de första kontakterna. Först ville de diskutera ett samarbete, men efter hand växte deras intresse och de ville i stället förvärva vårt företag. Jag och Thomas Berglund, som ägde företaget tillsammans, blev övertygade om deras positiva ambitioner så efter en viss betänketid beslöt vi att sälja. NorDan AS är den marknadsledande fönstertillverkaren i Norge med en marknadsandel på närmare 30 %. NorDan AS hade fyra fabriker i Norge, två i Sverige samt en i Polen och omsatte ca 2 miljarder kronor. NorDans Svenska verksamhet bestod fram till förvärvet av Tanumsfönster AB, BorDörren AB samt NorDan AB. Med Förvärvet av Kvillsfors Fönster blir NorDan Sverige AB en tydlig nummer tre i storlek på den svenska marknaden med en total omsättning på närmare 500 miljoner kronor. NorDan saknade inåtgående fönster i sitt sortiment, så tillsammans blir vi en komplett leverantör, fortsätter Michael Peterson. Vi ska fortsätta att vara stora på objektsidan och på lite sikt kommer våra säljorganisationer att synkroniseras på ett bra sätt. Vi hade sedan tidigare tagit beslut om en del investeringar i företaget, men i och med ägarskiftet så tittar vi på ännu fler satsningar. Våra ägare har en ambition om att vi ska växa. DEN 17 FEBRUARI 2011 blev beslutet om försäljningen officiellt. Då hölls en information för hela personalen där en av de norska ägarna medverkade. Han berättade bl.a. om familjeföretagets historia och NorDans framtidsplaner på ett sådant sätt att personalen omedelbart köpte konceptet. Det här har redan inneburit ett stort utbyte mellan företagen i NorDan, fortsätter Michael Petersson. Vi har haft besök från andra fabriker och vår personal har gjort studiebesök på övriga fabriker. Det är också tydligt att vi gemensamt kommer att få positiva synergieffekter i t.ex. våra inköp och ha mer resurser när det gäller kvalitetsfrågor, produktutveckling och i produktionsfrågor. Vintern har varit tuff för hela branschen, men det finns en optimism om framtiden. Nu väntar vi bara på att byggnationen ska ta fart igen på allvar, avslutar Michael Peterson. n Michael Peterson, Hans Thulin, Thomas Berglund och Tore Rasmussen bekräftar köpet med ett handslag nuvabnytt nr

4 Representanter för övriga Europa tog med stort intresse del av fabrikens nya Quality Zone. Bild nedan: Jonas Törnquist och företagets kvalitetsansvarige Jörgen Andersson kontrollerar kvaliteten på ett av företagets glasprover. Säkerhet och kvalitet i fokus på Pilkington Sedan 2006 är PILKINGTON en del av NSG Group med säte i Japan. Efter inträdet i NSG-gruppen är företaget världens största producent av plan- och säkerhetsglas till bygg- och bilindustrin. I Vetlandas anläggning producerar man isoler- och brandskyddsglas. FÖRETAGET HAR TILLVERKNING i 29 länder på fyra kontinenter. Fabrikscheferna för 20 fabriker från ett tiotal av de europeiska länderna har sedan några år ett samarbete då man träffas på en anläggning för att utbyta kunskaper och erfarenheter. I slutet av mars var därför 26 representanter från Europa samlade till en träff i Vetlanda. Vi vill självklart visa upp vår fabrik och att vi vill framåt, berättar Jonas Törnquist som är produktionschef på anläggningen i Vetlanda. Vi har olika förutsättningar i respektive land, men det är ändå viktigt att vi lär känna varandra på de olika fabrikerna och lär av varandras erfarenheter. Under den tre dagar långa vistelsen i Vetlanda fick deltagarna vara med om invigningen av ett nytt begrepp inom Pilkingtonsfären - Quality Zone. Här går Vetlandafabriken före övriga anläggningar genom att inreda ett rum i fabriken med fokus på kvalitet. VI JOBBAR AKTIVT med kvalitet och alla måste känna att det är viktigt, betonar Jonas. Därför har vi byggt ett trevligt rum/en ny zon med testinstruktioner och där vi bl.a. visar exempel på möjliga fel på produkterna. Vi kommer också att jobba mer strukturerat med uppföljningar för att hitta rätt kvalitetsnivå för vår produktion. På de gemensamma träffarna för fabrikscheferna har man bl.a. utbildningar och grupparbete. Under de gemensamma dagarna i Vetlanda behandlade man bl.a. säkerhetsfrågor, 5S, TPM och framtida utvecklingsmöjligheter. VI HAR ÖKAT produktiviteten och har en ökad orderingång, berättar Jan Fridell som är fabrikschef i Vetlanda. Vi har också investerat i förnyad kapacitet på brandglasavdelningen på fabriken och anställt ny personal vilket gör att vi kunnat sprida en mycket positiv bild av verksamheten i Vetlanda till våra syskonfabriker i Europa. n 4 nuvabnytt nr

5 Ny arbetsplan för entreprenöriellt lärande! Från och med höstterminen 2011, gäller en ny arbetsplan som ska skapa en unik skola och arbetsmiljö för elever och företagsamma och kreativa ungdomar med ett tätare utbyte mellan skola och arbetsliv. Planen slår fast att samverkan mellan skolan och arbetslivet ska utökas. Varje stadium i skolan, från förskolan till gymnasiet, ska årligen göra företagsbesök och/eller besök på offentliga arbetsplatser. Även lärare och rektorer ska varje år göra minst ett studiebesök i arbetslivet. Våga vara egen Under mottot Våga vara egen har Ung företagsamhets regionala mässa arrangerats på Elmia. Drygt 800 ungdomar från 220 UF-företag från hela Jönköpings län var samlade för att under två dagar visa upp och sälja alltifrån Ingela Nyberg, utvecklingsledare på Barn- och utbildningsförvaltningen och Peter Josephson, MP Bolagen AB och ordförande i samrådsgruppen för Teknikcollege är mycket nöjda med den nya arbetsplanen och utökade samverkan. Samverkan mellan skola och arbetsliv, entreprenörskap, består av två delar, dels ökade kontakter med arbetsliv och omvärld, dels ett förhållningssätt i skolans undervisning. Goda förutsättningar kommer att skapas genom att såväl lärare som elever lär känna det lokala närings- och arbetslivet. På såväl kort som lång sikt är det av avgörande betydelse för vårt näringsliv att allt fler ungdomar väljer att utbilda sig inom de yrken som dominerar vår kommun. Företagsamt lärande gör att eleverna kan hitta sin egen drivkraft, vilket ökar lärandet och resultaten. Nuvab ställer sig mycket positivt till Arbetsplanen, och kommer att verka som en kanal mellan skolan och arbetslivet. Nuvab kommer även att sitta med i den samrådsgrupp som har till ansvar att utvärdera och följa upp arbetet. n Rut-tjänster och egenhändigt tillverkade smycken till begagnade bilar. Vid Njudungsgymnasiet driver man sina UF-företag som projektarbeten i årskurs tre och i år fanns 26 UF-företag på plats från Vetlanda. För mer information se n Hålla med stil UF, framställer ergonomiska hand tag för att bekvämt kunna bära kassar av olika slag. Fr. v. Antonia Gustafsson, Julia Bergenblad och Emmy Henriksson. Fyra företag får frågan: Hur ska vi konkret kunna öka samverkan mellan skola och arbetsliv? Peter Josephson MP bolagen AB Det är långsiktigt myck et viktigt att vi får engagerade och kunniga medarbetare med rätt utbildning till våra företag. Skola och näringsliv måste hjälpas åt att ge alla elever en positiv bild av näringslivet genom välplanerade studiebesök, intressanta Prao- och APU- platser samt marknadsföring genom teknikambassadörer som får fler elever att välja den utbildning som kan leda till ett bra och utvecklande jobb i Vetlanda. Åsa Olausson Inwido AB Från näringslivet sida kan vi bidra med att belysa frågeställningar från vårt perspektiv i skolans dagliga arbete. Bjud in oss till ämnesdiskussioner så kommer vi och ger er input och vi får elevers kloka ord med oss på vägen i vårt arbete för framtiden. Vi måste hitta fler sätt att möta elever på än via traditionella studiebesök, prao och praktikplatser, vi kan t.ex. göra workshops på företaget i olika ämnen ex. miljö. Anders Wiberg Sapa Komponenter AB Jag tror att vi inom näringslivet behöver bli aktivare i att kontinuerligt komma ut på skolorna i olika sammanhang. Genom möten med elever kan vi skapa personliga kontakter och visa på attraktiva arbetsplatser. Skolan behöver å sin sida visa att detta är viktigt genom att ge plats åt och prioritera dessa samlingar. Patrick Strömberg Ekenäs Mekaniska AB Vi i näringslivet ska vara ambassadörer för våra verksamheter och berätta om vår verklighet. Vi är anonyma för de flesta och ungdomarna har ofta en felaktig bild om hur det ser ut i näringslivet, särskilt inom tillverkningsindustrin. Det är självklart att vi tar emot praktikanter och studiebesök från elever och lärare. nuvabnytt nr

6 Årets Företagare: Arne Carlsson och Mattias Johansson, VPP System AB Vetlandas Näringslivsgala 2005 anordnades den första näringslivsgalan i Vetlanda. Målsättningen var och är att lyfta fram näringslivets betydelse för kommunens utveckling, att anordna en trivsam kväll för företagare och anställda över branschgränserna samt att under högtidliga former dela ut näringslivets finaste priser: Årets Företagare, Årets Butik och Årets Nyföretagare. Det har varit mycket värdiga vinnare som tagit emot priserna under åren. De senaste tre årens vinnare har varit: Årets Företagare: Jesper Stark och Waldemar Maly, Inge Bengtsson och Håkan Thureson. Årets Butik: Guldcity i Vetlanda AB, HemÅVila och Leksakslagret i Vetlanda AB. Årets Nyföretagare: Mats Abelsson, Anna-Stina Blomqvist och Jonas Ström. Fullsatt och festligt DEN 14 APRIL genomfördes 2011 års Näringslivsgala i Vetlanda med representanter för företag i alla storlekar och från alla branscher. SAPA-restaurangen var fullsatt och deltagarna fick vara med om en mycket festlig tillställning med humor och fartfylld musik. Under kvällen bjöds gästerna på högklassig musikunderhållning med Kingen och Anders Axelsson. Dessutom roade våra lokala revyartister Martin Hallberg-Jarflod och Jakob Johansson publiken med både sång, musik och lokala skämt. Det bjöds också på stor buffé och mingel. Under kvällen offentliggjordes också årets Näringslivspristagare, som i vanig ordning hyllades med välförtjänta priser, diplom, blommor och naturligtvis applådåskor från de närvarande. ÅRETS FÖRETAGARE: Arne Carlsson och Mattias Johansson, VPP System AB Motivering: År 2003 tog en av Årets två företagare över ett befintligt företag. Med hjälp av intensifierade marknadskontakter och högkvalitativa produkter har företagets omsättning ökat oavbrutet varje år och är nu nästan fem gånger 2003 års siffror. God lönsamhet kännetecknar också företaget som under flera år har utsetts till både Gasellföretag och Superföretag. Engagemang, för företaget och personalen, samt kreativitet och kompetens kännetecknar de båda entreprenörerna. Ett nyligen förvärvat företag är ytterligare ett bevis på bådas företagsamhet. ÅRETS BUTIK: Expert Motivering: Denna medlem skapar utrymme för ett kundmöte i toppklass genom att följa branschens utveckling. Medlemmen har storsatsat på ett nybygge i ett för dem nytt handelsområde, de har utökat öppettiderna och skaffat ett bredare sortiment. Det har ökat tillgängligheten för kunden och därigenom gett butiken framgång. Medlemmens personal engagerar sig för kundens behov, de har en hög kompetens och en mycket god servicenivå. Med sin långa erfarenhet och kunskap har medlemmens butik lyckats bli ledande i både Vetlanda och Sverige! ÅRETS NYFÖRETAGARE: Vårdcentralen Aroma Företaget Vårdcentralen Aroma har genom sin kompetens, tillgänglighet och breda yrkeserfarenhet skapat ett nytt och framgångsrikt företag. Genom sin företagsfilosofi med kunden i fokus, innovativt och interaktivt arbetssätt, smidighet, noggrannhet och kvalité har företaget skaffat sig en god renommé som bidrar till rekommendationer från ett växande kundsegment. 6 nuvabnytt nr

7 Bilder från galan Arrangörer av galan: Nuvab, Företagarna, Vetlanda kommun, Svensk Handel Vetlanda, Nyföretagarcentrum Vetlanda och Småföretagarna. Sponsorer av 2011 års gala: Montico, Sapa Profiler AB, Swedbank, Teknik Kompaniet AB och Vetlanda-Posten. nuvabnytt nr

8 Conny Karlsson tillsammans med delar av personalen i en blivande kiosk till Hvetlanda GIF som företaget varit med och sponsrat. Nya mål i sikte för Ekenäshus UNDER VINTERN har arbetet med företagets mål och strategier intensifierats och vid en husvisning på Öland den första veckan i maj lanserar Ekenässtugan Snickerier AB en ny hemsida, ett nytt varumärke och en ny logotype. VI HAR JOBBAT intensivt med långsiktiga mål för företaget, berättar Conny Karlsson, ägare och vd i bolaget. Vi har haft extern ledamot i styrelsen under många år och nu tog vi även extern hjälp för att arbeta fram långsiktiga mål och ägardirektiv för bolaget. Parallellt med detta har vi även haft inne en coach i företaget som jobbat med hela personalen för att vi ska få samma målbild och att personalen ska bli delaktiga och trygga i våra ambitioner. Samtidigt har man även arbetat med sitt varumärke som man inte varit helt nöjda med. Ekenässtugan signalerar att man jobbar med små stugor vilket inte är fallet. Arbetet med en ny hemsida och ett nytt varumärke tog därför sin start under hösten VI VILL BLI TYDLIGARE gentemot våra kunder, berättar Marie Lindell. Vårt varumärke har gjort att vi har förknippats med stugor, trots att vi bl.a. säljer mycket fritidshus, som sällan är små. Vi säljer kunskap om byggande och boende, d.v.s. vi hjälper våra kunder att hitta det boende de vill ha. Vi har därför ändrat vårt varumärke så att i fortsättningen kommer vi att marknadsföra oss under namnet Ekenäshus. Arbetet jag har gjort under vintern har självklart som mål att öka försäljning och lönsamhet i företaget, berättar Conny Karlsson. Det här är en investering för framtiden, som är lika viktig som att investera i maskiner, där vi tagit fram målbilder och direktiv. Vi hade inte nått så här långt utan vår externa styrelseledamot och vi räknar med att ta ytterligare ett kliv i vår utveckling med hjälp av dessa åtgärder. HELGEN DEN 7 OCH 8 MAJ j har man premiärvisning för ett imponerande fritidshus i Böda på Öland. Samtidigt kommer man också att publicera sin nya hemsida för företaget där man lyfter fram företagets nya profil. I den långsiktiga strategin finns nu också en investeringsplan för företaget. Närmast i tur finns ett nytt fikarum för personalen där det ska finnas plats för fler anställda. Målen är satta och ambitionerna om att växa är tydliga. n Conny Karlsson och Marie Lindell visar upp företagets nya logotype. 8 nuvabnytt nr

9 Centrumgruppen i Tillväxt Vetlanda HGruppen har till uppgift att vara delaktig i kommunens arbete i framtagande av en centrumplan för ett attraktivare och mer levande torg samt att ge staden en enhetlig och profilerad stadsmiljö. Gruppen har plockat ut några viktiga delar i centrumplanen för att göra en djupare granskning och försöka ge konkreta förslag till lämpliga åtgärder. Några exempel på sådana funktioner är ett levande torg med profilerade uteserveringar, trafikflödet runt torget, hur utnyttja funktionen Shared Space i anslutning till torget och Fartfylld trivselkväll för nyanställda HNuvab bjöd nyanställda medarbetare på företag/arbetsgivare i Vetlanda kommun på en fartfylld trivselkväll på Nydala Racing den 29 mars. Nuvab har åtagit sig att anordna två trivselkvällar per år - för att ge nyanställda en chans att träffa andra i samma situation samt för att kort introducera dem i Vetlanda kommun. Deltagarna fick åka Segway och köra gokart. Efter prisutdelning avslutades kvällen med Grekisk sallad och kort information från Nuvab. närliggande gator, nya allmänna toaletter placerade centralt samt en utvecklad torghandel. Gruppen avrapporterar sina förslag via en åtgärdsplan till projektets styrgrupp som sedan behandlar lämnade förslag för beslut om åtgärd. En första konkret åtgärd är att som en test prova en ny uteservering redan nu till sommaren på torget, den skall utformas och profileras enligt de nya tankar som finns inom ramen för ett framtida stadsmiljöprogram. I Centrumgruppen, liksom i hela Tillväxt Vetlanda-arbetet ingår representanter från fastighetsägarna, Svensk Handel Vetlanda, Vetlanda kommun samt Nuvab. Ändra alltid ett vinnande lag. Om man är bäst och inte gör något kan det bara bli sämre. Wiggo Eriksson, VD Holms Industrier. Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara HFrån och med år 2010 ska du kontakta Höglandets Räddningstjänstförbund när du behöver tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara. Tidigare har tillståndet sökts på Miljö- och byggförvaltningen. Idag ligger alltså hela ansvarsdelen på Höglandets Räddningstjänstförbund. Varor klassas som brandfarliga om de har en flampunkt på under 100 grader, men även förvaring och hantering spelar roll i de krav som finns. Om företaget hanterar och/eller förvarar varor som klassas som brandfarliga, ska det på företaget också finnas minst en person som genomgått utbildning till Föreståndare för hantering av brandfarlig vara. Vid tillstånd och tillsyn, får företaget bl.a. råd och anvisningar på hur varorna ska hanteras och förvaras. - Företagen är mycket välkomna att kontakta mig om de har några frågor. Det handlar om säkerhet, för både personal, miljö och samhälle. Tillstånd och tillsyns krävs på samma sätt även för explosiva varor, ex. fyrverkerier och ammunition, avslutar Rasmus Frid. För ansökan eller mer information se eller på telefon Rasmus Frid, Brandingenjör, Höglandets Räddningstjänst, tycker det är bra att allt nu hamnar under samma tak. omvärlds kollen: Guldklubba för styrelsearbete Anders Ilstam och Hans Wirfelt har tagit emot Styrelseakademiens guldklubbor. Här följer några råd från dem till en styrelseordförande: Skapa ett klimat där ledamöter och vd kan lägga fram vilka tokiga förslag som helst. Se till att alla obehagliga och känsliga frågor kommer upp på bordet. Var kreativ! Se till att alla i bolaget har en gemensam värdegrund. Tro på dina erfarenheter och din kunskap. Om det dyker upp ett modeuttryck som nya ekonomin eller liknande, lita på ditt omdöme. Nationallycka Chefen för hållbarhetsfrågor i Bhutan, Dukpa Gyeltshen, har varit i Växjö och föreläst om begreppet bruttonationallycka. Han presenterade ett nytt och annorlunda sätt att möta välstånd ett lyckoindex. Man har bytt BNP som mått på välstånd mot BNL bruttonationallycka. Genom att kombinera ekonomi, kultur, miljövård och förnuftigt styrelseskick skapar man ett hållbart samhälle. Nya regler för beskattning av bränsle Från och med 1 januari 2011 har reglerna ändrats för beskattning av bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Avdraget för skatt på bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet minskas fr.o.m. den 1 januari 2011 till att endast omfatta 70 % av energiskatten och 70 % av koldioxidskatten. Fr.o.m. den 1 januari 2015 ändras avdraget på nytt och kommer då att omfatta 70 % av energiskatten och 40 % av koldioxidskatten. Läs mer på www. skatteverket.se (under punktskatter). nuvabnytt nr

10 PÅGÅENDE Utbildning: Det blir alltid som man tänkt sig med Olof Röhlander! Den 2 mars hölls 2 utbildningar till Byggarbetsmiljösamordnare. Kursledare var Askengren & Co och ME Maskinentreprenörerna. Sammanlagt deltog 25 personer. Den 22 mars anordnade Nuvab en inspirationsföreläsning med Olof Röhlander. Den smått provocerande rubriken Det blir alltid som man tänkt sig var temat för eftermiddagen, där Olof med fakta och humor visade hur även små saker kan påverka inställning och attityd. Olof utsågs 2009 till Årets Föreläsare och under eftermiddagen levde han upp till sin utmärkelse. Med en mix av humor och allvar gav han rika exempel på hur man som individ kan påverka nutid och framtid. Med hjälp av en film om en gädda visade han exempel på inlärd hjälplöshet (Pike-Syndrome). Vi fick också goda exempel på hur man kan negligera press och motgångar. Rätt attityd är viktigare än rätt resurser var en av Olofs huvudteser. Att ha självförtroende är inte en medfödd gåva, det är något vi kan träna på - men det gör vi inte. Det är också viktigt att tänka målstyrt. Det du fokuserar på får du mer av, var ytterligare en av Olofs käpphästar. Om det blir som man tänkt sig - vad har du då tänkt dig, blev avslutningen på den inspirerande eftermiddagen. n Liftutbildning hölls på Kjells Fastighetsservice AB. Deltagare fanns också från Witalabostäder AB och Ädelfors Folkhögskola. Alf Meijer gick igenom ritningsläsning och mätteknik med deltagare från Aquajet Systems AB, Hydro Aluminium Alube AB och Ekenäs Metallprodukter AB. Jämställdhet - en framgångsfaktor Den 7 april hade Nuvab förmånen att gästas av Pär Lärkeryd, VD på Indexator AB i Vindeln. och Dennis Kullman, Länsstyrelsen Stockholm. Dennis Kullman, inledde föreläsningen med att räta ut begreppen och visa vad lagen säger om företags skyldighet med jämställdhetsarbete. Det finns kvantitativa mått på jämställdhet, men sedan finns det också kvalitativa mått, poängterar Dennis. Om vi gör som vi alltid gjort, så blir det ojämställt. Vi måste arbeta för förändring. Pär Lärkeryd har blivit känd och en eftertraktad föreläsare kring det framgångsrika jämställdhetsarbete som han genomfört på Indexator. När vi för några år sedan startade vårt jämställdhetsarbete var målet att bredda rekryteringsbasen för att garantera tillgången på arbetskraft, berättade Pär och när jag nu ser resultatet av vad som gjorts inser jag att vi för alltid förändrat företaget i grunden och skapat ett klart mycket starkare företag som inte bara ökat sin prestationsförmåga, utan som även fått bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas. Indexator gick från 11 % kvinnliga anställda till 21% på 3 år. Idag är 50% av dem som söker jobb på företaget en kvinna. Att driva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete kräver att hela ledningen är med. Framgång kan inte skapas annars, menar Pär. Indexator är idag en attraktivare arbetsgivare, har högre lönsamhet, ökad trivsel och betydligt starkare konkurrenskraft än vad vi hade före jämställdhetsarbetet, avslutade Pär Lärkeryd. n 10 nuvabnytt nr

11 DET händer på Nuvab: Fram till mitten av april hade ca 17 olika utbildningar samordnats (startat/genomförts) med över 200 deltagare. Det finns fortfarande ett stort intresse och det som just nu efterfrågas är: Utbildning till Internrevisioner Excel påbyggnadskurs Tillståndsutbildning (för dig i restaurang och serveringsbranschen) Arbetsrätt Byggarbetsmiljösamordnare (vi har kört 2 kurser tidigare, men det finns mer intresse) Bättre Arbetsmiljö (BAM) CNC- och maskinsäkerhet (trä) Telefonkultur och Kundbemötande Nyheter och funktioner i office 2007 (Word, Excel och Powerpoint) Under vintern/våren 2011 har det varit stor efterfrågan på utbildningar av varierande slag. Hör av dig om du är intresserad. Sapa ska genomföra en grundkurs, 2 dagar, i ISO/TS och vill och behöver deltagare från fler företag. Är ni intresserade, hör av er till Veronica Löfgren, tfn , på Sapa Profiler AB. Hon behöver din anmälan senast den 15 maj. Serveringstillstånd maj Från den 1 januari 2011 gäller en ny alkohollag. Nya regler gäller och för den som ska söka serveringstillstånd gäller att sökanden ska göra ett kunskapsprov i den kommun man söker tillstånd. Kunskapsprovet är indelat i fyra delar: alkoholpolitiken, tillsyn, mat och utrustning samt servering. Nuvab använder Sampart som utbildare och utbildningen ger de kunskaper som krävs för att klara provet. Tid: maj, kl Plats: Ädelfors Folkhögskola Kostnad: Cirka kr + moms/deltagare (inkl. kursmaterial, lunch och fika). För icke medlemmar i Nuvab tillkommer 500 kr + moms. Anmälan till Nuvab på eller tfn , senast torsdagen den 5 maj. Tematräff om Risk- & Missbruk - 24 maj Från signaler till handling. Hur upptäcker och ser jag på en person att de har ett risk-/missbruk? Hur ska jag som chef, arbetsgivare och kollega agera? Vilket stöd finns? Dessa och många andra frågor, får du svar och hjälp med under denna eftermiddag. En eftermiddag som berör oss alla Tid: 24 maj, kl Plats: Hörsalen (ingång biblioteket, 1tr.) Kostnad: 160 kr exkl. moms för medlemmar i Nuvab. 200 kr exkl. moms för icke medlemmar. Medverkar på träffen gör: Jan-Olov Johansson (Jo-Jo) läkare Anna-Stina Blomqvist, Framtidshälsan Sverige, företagssköterska Krister Zetterberg, alkohol- och missbruksterapeut Conny Rundblad, fd. missbrukare och idag aktiv i bl.a. Kamratstödet i Vetlanda (IOGT-NTO). Under eftermiddagen följer vi en röd tråd från att upptäcka och se signaler till samtalet och olika handlingar. Anmälan till Nuvab på alt. eller tfn , senast måndagen den 23 maj. Är näringslivets utveckling en regional fråga? Frukostmöte - 26 maj Förre landshövdingen Lars Engqvist reflekterar om näringslivsfrågor ur ett regionalt perspektiv utifrån sina erfarenheter som tidigare politiker, publicist och landshövding. Tid: 26 maj, kl Plats: Östanå Värdshus Kostnad: 0 kronor. Nuvab bjuder på frukosten Anmälan till Nuvab på eller tfn , senast måndagen den 23 maj. Resestipendium om kronor Nu har du som är folkbokförd i Vetlanda och är mellan 25 och 40 år möjlighet att ansöka om ett resestipendium på kronor från Vetlanda Rotaryklubb och Werner von Seydlitz stiftelse för främjande av entreprenörskap. Syftet med stipendiet är att genom en studieresa utveckla och inspirera mottagaren inom dennes verksamhetsområde. På hemsida finns information och ansökningsblankett. Ansökan ska vara inlämnad senast den 17 maj. Nätverk bildat om Energieffektivisering Den 28 februari anordnade Nuvab tillsammans med Länsstyrelsen och LTC en informationsträff om energieffektivisering. Den 28 mars träffades ett antal deltagare ytterligare en gång för att diskutera bildandet av ett nätverk, där man bl.a. kan utbyta erfarenheter mellan deltagarna. Den 11 april träffades det nya nätverket på Ekenäs Mekaniska AB för första gången. Värd för besöket var Bo Titusson som bl.a. berättade om sitt imponerande arbete med energieffektivisering på företaget. Det finns fortfarande plats för ytterligare någon deltagare i nätverket. Är du intresserad av att delta - kontakta Börje Cronvall på tfn nuvabnytt nr

12 Avsändare: Nuvab, Älggatan 2 B, Vetlanda gruppreklam till företag Idag arbetar 10 personer på Vetlanda Djurklinik (inkl. Lena Mattsson, själv) Djurkliniken satsar VETLANDA DJURKLINIK AB - ny toppmodern utrustning och utökade lokaler. Under vintern/våren har Vetlanda Djurklinik gjort stora investeringar i både utrustning och lokaler. Genom det digitala framkallningssystemet framkallas bilderna direkt. Det underlättar arbetet och ger hög kvalitet och snabba besked till kunderna. VI HAR INVESTERAT i ett digitalt framkallningssystem till vår röntgen, vilket höjer kvalitén på röntgenbilder och ger våra kunder ännu bättre service, säger veterinär Lena Mattsson, ägare till Vetlanda Djurklinik AB. Röntgenbilderna visas nu på en datorskärm och kan där både zoomas och vridas i olika vinklar. Lena Mattsson startade upp sin verksamhet redan 1986 och anställde då sin första djurvårdare. Lokalerna blev snabbt för små och efter att ha letat en längre tid, hittades nya lokaler i Andréens Trähus gamla kontor på Snickarvägen. Företaget växte och såväl fler djurvårdare som veterinärer anställdes. Idag arbetar 10 personer på Vetlanda Djurklinik, varav 4 veterinärer. VI HAR OCKSÅ BLIVIT BÄTTRE på jämställdhet, skrattar Lena, efter att ha anställt en ungersk specialistveterinär av manligt kön. Allvarligt talat, fortsätter Lena, blir arbetsklimat, synsätt och service bättre på företag som har anställda av båda kön. Under vintern/våren har lokalerna på Snickarvägen utökats och renoverats. Vi har ett fantastiskt bra samarbete med vår hyresvärd Trivselhus, säger Lena. DET HAR SKETT EN UTÖKNING av antal undersökningsrum, operationsrum (med intilliggande lugnt rum för sövning) och ett dubbelt så stort väntrum. Till detta har också labbet flyttat upp från källarvåningen och fastigheten har byggts ut med en lastbrygga för att underlätta fodersäckshanteringen. Filialen är mycket uppskattad, säger Lena, så här finns inga planer på att göra några förändringar. Samtliga lokaler har fräschats upp och ny utrustning har köpts in. Vi har köpt in pallyftare och byggt en lastbrygga, vilket verkligen är ett lyft för ergonomin och arbetsmiljön, menar Lena. Förra året öppnades en filial på Järnvägsgatan (granne med DjurMagazinet). En drop-in verksamhet, för vaccinationer och hälsokontroller. - FILIALEN ÄR MYCKET uppskattad, säger Lena, så här finns inga planer på att göra några förändringar. I mitten av juni, kommer företaget att ha invigning av de nya lokalerna och bjuda in kunder och intresserade till en öppet husdag. n 12 nuvabnytt nr

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

http://evt.mdlnk.se/show.aspx?accountid=9bb9b75a-6a4a-4188-b7f5...

http://evt.mdlnk.se/show.aspx?accountid=9bb9b75a-6a4a-4188-b7f5... 1 av 5 2015-04-20 14:42 Företagsplats Väsby 2 2015 Visa som webbsida» Vill ditt företag göra en insats för Väsbys ungdomar i sommar samtidigt som ert företag får hjälp med olika arbetsuppgifter som hantverksarbete

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM 2012-2013 Chefs- och ledarskapsprogram i Sigtuna kommun 2012-2013 I Sigtuna möts flygplats, storstad och landsbygd. Här finns historien, nutiden och framtiden. Kommunen växer

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Verksamhetsutvecklingen-

Verksamhetsutvecklingen- Verksamhetsutvecklingen- lönsam och långsiktig hästverksamhet Vill du utveckla din verksamhet långsiktigt och hållbart? Få en ökad lönsamhet och inspireras i ditt ledarskap? Under våren 2014 startar en

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25

Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25 Tillväxt Vetlanda arbetsläget 2011 08 25 KICK OFF! Dagens program 12.00 12.45 Samling och lätt förtäring 12.45 13.30 Lyckad stadskärneutveckling i Borås, Helena Ransjö Alcenius 13.30 14.50 Redovisning

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon!

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! UTSTÄLLARINBJUDAN Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! 16 17 oktober 2013 UTSTÄLLARINBJUDAN Bilar som Jobbar rullar nu in på Stockholmsmässan Efter en succéartad premiär 2011 på Infra City tar

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 1 Slutrapport 2007 12 31 Populärversion Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 2 Bakgrund Hörnstenar i visionen för Enköpings kommun är att kunna erbjuda attraktiva utbildningar samt att skapa tillväxt

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Skola arbetsliv i samverkan i Leksand.

Skola arbetsliv i samverkan i Leksand. Nyhetsbrev September 2013 Skola arbetsliv i samverkan i Leksand. September månad har varit en spännande månad när det gäller skola-arbetslivsarbete här i vår kommun. Skola-arbetslivsgruppen har haft sitt

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan I detta nummer: Frukostvärd 13/1: NyföretagarCentrum Bergslagen TEMA: Hur ser vårt företagande ut och hur kan vi öka företagandet? Nytt från Företagarna - Årsmöte Handelskammarens vårevenemang - Seminarier

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer