KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh"

Transkript

1 KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh SKRIVNA AV MIKAELA GALLEGOS GAUDING PRAKTIKANT HOS SVALORNA INDIEN BANGLADESH

2 KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter om kvinnors situation och kamp i Bangladesh 3 Introduktion 4 Kontext- Kvinnor i Bangladesh 7 Reformer för kvinnors delaktighet i landet 8 Access 9 Islam är perfekt, muslimer är det inte - Kvinnan enligt Koranen 12 Utbildning en nyckelfråga för jämställdhet 14 Utmaningar och möjligheter Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete. Vi har arbetat med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social mobilisering och demokratifrågor i över 50 år. Svalornas vision är en rättvis värld, fri från fattigdom, där människor med makt att påverka sina egna liv lever i solidaritet med varandra och i ett långsiktigt, hållbart samspel med naturen. Genom vårt arbete med marginaliserade grupper, särskilt kvinnor, daliter (tidigare kallade kastlösa), landlösa och ursprungsbefolkningar, ges en möjlighet till självbestämmande på gräsrotnivå. Vi stödjer och samarbetar med lokala organisationer i Indien och Bangladesh eftersom vi tror att det leder till långsiktig och hållbar förändring. Stöd gärna vårt arbete genom att sätta in ett bidrag på plusgiro Svalorna kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Hemsida: Facebook: Mail: Telefon: Mikaela Gauding läste Socialantropologi inom Globala Studier och har praktiserat hos Svalorna Indien Bangladesh under våren Under sin praktik var hon placerad på kontoret i Dhaka, Bangladesh och fokuserade på program- och informationsarbete mellan Bangladesh och Sverige. Hon intresserade sig mycket för kvinnors situation i landet och alla de faktorer som påverkar deras underställning. Fotona i denna textsamling är tagna av Mikaela Gauding 2

3 KVINNORS SITUATION I BANGLADESH I Bangladesh har kvinnor en lägre ställning än män redan från födseln. När en ung flicka gifts bort tillhör hon inte längre familjen och bidrar därför inte heller till familjen. Flickor brukar oftast hjälpa till i hushållet och blir sedan hemmafruar och skickas därför sällan till skolan. I Bangladesh utgör kvinnor nästan hälften av den totala befolkningen, men kvinnors ställning är mycket lägre än mäns på alla områden i livet. Kvinnor identifieras med livet i hemmet medan politiken betraktas som en mansdominerad offentlig verksamhet. Under mina fyra månaders praktik i Bangladesh fick jag möjlighet att tränga in i denna fråga och fick uppleva att kvinnors marginaliserade roll återkommer i alla sammanhang. Ju mer jag lärde mig om kvinnors situation desto mer komplex insåg jag att situationen är. För kvinnor är inte bara förtryckta och marginaliserade de för dagligen en kamp för sina rättigheter, på olika nivåer och med olika metoder. Detta arbete är ett försök att sätta samman den information och de intryck som jag fått under min tid i landet. 3

4 KONTEXTEN Våld Många föräldrar väljer att gifta bort flickor i tidig ålder på grund av risken för unga ogifta flickor att bli trakasserade av män. I januari 2011 blev förföljelse av kvinnor olaglig, och nu betraktas det som sexuella trakasserier. Brott kommer att straffas med tre till tio års fängelse. Men trots de nya lagarna fortsätter brotten att begås. Våldet mot kvinnor tar olika yttryck: mord, misshandel i hemmet och på gatan, syra-attacker, sexuella trakasserier med mera. Många av fallen leder också till självmord efter att unga kvinnor blivit förföljda under en lång tid, i andra fall är fatwa eller hemgiften orsaker. Enligt rapporter från Amnesty och HRW (Human Rights Watch) tycker 65% av alla bangladeshiska män att det är försvarbart att slå sin fru; 38% vet inte vad fysiskt våld innebär och 40% stöder att kvinnor hålls i underläge. Utbildning 2009 var läskunnigheten 55,9% bland den totala befolkningen. 53 % av alla bangladeshiska kvinnor är fortfarande analfabeter. Dock har tillgången till utbildning ökat stort i landet de senaste åren, även för flickor, även om siffrorna minskar ju högre upp i klasserna man kommer. Trots att regeringen nu satsar på gratis utbildning för flickor mellan 8-12 år på landsbygden är det fler flickor än pojkar som hoppar av sin utbildning. Eftersom Bangladesh är ett muslimskt land är det vanligt med så kallade madrasa-skolor, dvs. muslimskt inriktade skolor. Det finns två typer av madrasa-skolor: Quomi Madrasa som är finansierade genom privata donationer utan statlig inblandning och Alia Madrassa-skolor som undervisar i engelska, bangla, matematik och vetenskap förutom religionsundervisning, och regleras av regeringen. Majoriteten av de utexaminerade från Alia madrasa-systemet kan bedriva högre utbildning vid universitet eller delta på arbetsmarknaden medan utexaminerade pojkar från Quomi madrasas blir "imamerna" eller "Muazzens" i moskéer eller lärare i Quomi madrasas. Omkring 80% av eleverna i madrasas kommer från ekonomiskt utsatta grupper, mestadels föräldralösa människor. De flesta madrasas erbjuder gratis logi och mat samt gratis böcker och material. Även om Fatwa är en typ av yttrande som görs i förhållande till muslimska regler, vanligtvis från en äldre man som anses ha stor kunskap om islam. Dessa yttranden görs ofta i samband med konflikter inom äktenskapet. Hemgift är pengar, objekt eller egendom som brudens familj ger till de nygifta. statlig utbildning på grundskole- och gymnasienivå är praktiskt taget fri måste studenter fortfarande köpa skrivmaterial, skoluniformer och är beroende av föräldrarna. Men när en ung student kommer in i Madrasa-systemet tas de flesta av dessa kostnader om hand av de Madrasan genom välgörenhet. Fattigdomen och de fundamentalistiska rörelser på 90-talet har bidragit till att antalet Quomi Madrasa-skolor har ökat på landsbygden. Detta påverkar flickor starkt eftersom deras kunskap och förutsättningar inom arbetsmarknaden begränsas medan pojkar däremot utbildas till att bli imamer, religiösa ledare. 4

5 Skolklasserna är oftast enkönade, förutom i vissa grundskolor och på universitetsnivå. Detta bidrar också till att segregeringen mellan kvinnor och män förstärks. Hälsa Mödradödligheten är hög i Bangladesh: 320 av födslar har dödlig utgång. 30 % av mödrarna är undernärda och 58 % föder sitt första barn innan de fyllt 19 år. Ca 32% av kvinnor idag dör pga. blodförlust (eller eklampsi) under, före och efter förlossningen, medan ytterligare 8 miljoner drabbas av allvarliga graviditetsrelaterade sjukdomar och funktionshinder. Fortfarande föder ca 70 % av kvinnorna i hemmet, helt utelämnade till outbildade personer, vilket resulterar i komplikationer efter förlossningen och i värsta fall dödsfall. Men okunskapen är inte bara stor när det gäller graviditeten utan också om den allmänna vården av kvinnor. Många kvinnor på landsbygden dör av infektioner under menstruationen. På landsbygden saknas såväl förutsättningar som resurser för en hygienisk hantering. Politik Under de senaste tjugo åren har de två största politiska partierna letts av kvinnliga ledare. Landets premiärminister Sheikh Hasina är en av dem. Hon är dotter till Sheikh Mujibur Rahman (landets första president). Hela Sheikh Hasinas familj blev mördad under befrielsekriget mot Pakistan. Endast hon och hennes syster undkom. Hasina har varit ledare för Awami Leaguepartiet sedan dess och har gått i sin fars fotspår. Hennes största motståndare är Khaleda Zia, ledare för oppositionspartiet BNP (Bangladesh National Party), som är i koalition med Jamaat-e- Islami, den största islamiska gruppen i landet. Man skulle kunna ana ledarnas intresse för en breddande av kvinnors rättigheter, men de oändliga faktorer som spelar roll gör att framstegen förblir små och osynliga. Samtidigt som korruption och maktkamp inom den politiska sfären försvårar den sociala utveckling som landet behöver. Idag innehas 19,5% av platserna i det nationella parlamentet av kvinnor (2011). Ekonomi Per capitainkomsten i Bangladesh är en av de lägsta i världen. År 2002 var den årliga tillväxten av BNP 4,4 % och den steg till 6,1 % under Utlandsskulden har minskat från 33,3% till 22,8% mellan 2002 och Andelen människor som lever i fattigdom sjönk från 48,9% år 2000 till 31,5 % år Grameen Bank, Brac och ASA är några av de största organisationerna i Bangladesh som ger lån (s.k. mikrokrediter) till fattiga. Systemet med dessa banker bygger på idén att de fattiga har kunskaper som är underutnyttjade. Det utmärkande draget för dessa kreditprogram är att den överväldigande majoriteten (98%) av deras låntagare är kvinnor Enligt vissa undersökningar har antalet familjer som tagit sig ur fattigdom drastiskt ökat sedan mikrokrediter inleddes år 1990, men en del ekonomer hävdar att det inte är ett hållbart system eftersom det orsakar beroende och marginaliserar dem som är mest utsatta. Dagen före den internationella kvinnodagen den 8 mars, antog regeringen 2011 en nationell utvecklingspolicy för kvinnor, Women Development Policy (NWDP). Policyn ska garantera rättigheter för kvinnor på arbetsmarknaden. Trots miljontals arbetstillfällen i den växande nationella industrin, är det 5

6 kvinnliga formella deltagandet ett av de lägsta i världen - endast 4 % av alla kvinnor deltar på arbetsmarknaden. Religion Bangladesh är formellt en sekulär stat, men FN har erkänt landet som en huvudsakligen muslimsk demokrati. Dessutom är staten fortfarande otydlig gällande de muslimska regelverket eller traditionerna (fatwa). Human Rights Watch har utövat påtryckningar på regeringen och rättsväsendet och yrkar på straff för de orättvisor och övergrepp som begås i religionens namn. Våld mot kvinnor och polygami utgör några av sådana övergrepp. 6

7 REFORMER FÖR KVINNORS POLITISKA DELAKTIGHET Bangladeshs författning garanterar lika rättigheter för alla medborgare och det ingår uttryckligt bestämmelser om jämställdhet för kvinnor. Artiklar i grundlagen som avser kvinnors rättigheter och jämställdhet: Artikel 9: Staten skall uppmuntra lokala statliga institutioner som består av företrädare för de berörda områdena och i sådana institutioner ska företräde så långt som möjligt ges till bönder, arbetare och kvinnor. Artikel 10: Åtgärder skall vidtas för att säkerställa kvinnors deltagande på alla områden i nationens liv. Artikel 19 (1): Staten skall sträva efter att säkerställa lika möjligheter för alla medborgare. Artikel 27: Alla medborgare är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen. Artikel 28 (1): Staten skall inte diskriminera någon medborgare på grund av religion, ras, kast, kön eller födelseort. (2): Kvinnor ska ha samma rättigheter som män på alla områden i det offentliga livet. (4): Ingenting i denna artikel skall hindra staten från att tolka bestämmelser till förmån för kvinnor eller barn eller för att den mest eftersatta delen av befolkningen (GOB, 1993:9,13,19). På grund av fattigdom, omfattande korruption på alla nivåer i samhället och svag förvaltning och administration har det varit svårt att tillämpa dessa lagar och därmed har små framsteg gjorts. Nyligen har dock kommunerna i Bangladesh genomfört en reform för tillkomsten av en kvot för kvinnor på gräsrotsnivå inom de demokratiska institutioner som kallas för Union Parishad. Denna ändring av kommunallagen 1997 är en milstolpe för att ge kvinnor lika tillgång till och ökat deltagande i politiska maktstrukturer. Denna ändring avser direkta val till reserverade platser för kvinnor på lokalnivå. Införandet av direkta val till reserverade platser är utan tvekan ett genombrott för kvinnor i Bangladesh. På något annat sätt skulle dessa kvinnor inte kommit in i dessa institutioner och deltagit i dem utan denna reform. Dock är det en lång väg att gå då många kvinnor inte anses som jämlika, och deras roller är nära knutna till reproduktiva och hushållsaktiviteter. Många manliga ledamöter hyser en negativ inställning till kvinnliga ledamöter. 7

8 ACCESS A CCESS heter det program som Svalorna arbetar med i Bangladesh för att stärka kvinnors deltagande och rättigheter. Tre olika partnerorganisationer ingår i programmet: Nijera Kori, Sabalamby Unnayan Samity (SUS) och Thanapara Swallows Development Society (TSDS). Tillsammans med dessa tre samarbetspartners har programmet ACCESS utformats där vi arbetar för kvinnors deltagande i den sociala, politiska och ekonomiska sfären. ACCESS startade 2011 och detta år syftar till att utveckla programmet och tydligare formulera mål och arbetsområden de kommande åren. De tre samarbetspartnerna har olika fokusområden och tillsammans bidrar de till programmets helhet och arbetet för att stärka kvinnor i det bangladeshiska samhället. Programmet innebär bland annat föreläsningar om kvinnors rättigheter i samhället, där man tar upp kvinnornas roll inom arbetsmarknaden, familj och äktenskap. Svalorna arbetar med öppna seminarier men också med enskilda kvinnogrupper och i äktenskapet. Vi fokuserar på att öka medvetenheten om rättigheter hur dessa kan implementeras i vardagen. Kvinnor ska kunna få motivation genom insikt och förståelse av sin egen situation, för att därefter organisera sig, arbeta tillsammans och kräva sina rättigheter. 8

9 ISLAM ÄR PERFEKT, MUSLIMER ÄR DET INTE - Kvinnan enligt Koranen En 24-årig kvinna som jag mötte i Dhaka har valt att följa Islam på sitt eget sätt. Här berättar hon varför och vad hon menar är religionens uppfattning om kvinnor. Villkoren för kvinnor är inte bra i Bangladesh eller i andra länder där människor använder religion som ett verktyg för att försvara sin egen uppfattning. Muslimer inte är detsamma som islam. Medan islam är perfekt, är muslimer det inte. Några fakta för att förstå hur islam förstärkte muslimska kvinnor för 1400 år sedan, medan USA antog en lag om kvinnlig rösträtt för bara hundra år sedan. Jag är verkligen stolt över att vara en muslimsk kvinna och ha så många privilegier. Bibeln säger att Eva bar ansvaret för synden att äta frukten från det förbjudna trädet och att alla generationer bär den synden vidare som en arvssynd. Det sägs att smärtan vid barnafödsel är straffet från Gud. Islam däremot säger att båda var lika skyldiga till denna synd och för att falla i onåd, och att Allah förlät dem båda. Berättelsen går att läsa i Koranen, 7:e kap, Al-A'raf : Lidandet under graviditeten anges inte som en orsak att påminna kvinnan om syndafallet, utan som en anledning att älska kvinnor och mödrar. I Koranen, särskilt i kapitel 31: samt vers 14 och 15, kapitel 46 görs det helt klart att Allah har befallt mänskligheten att uppföra sig vänligt gentemot sina föräldrar och säger att "hans mor födde honom under svårigheter eller lidande." När det gäller utbildning har kvinnor och män samma rättigheter och skyldigheter. Rätten för kvinnor att söka kunskap är inte annorlunda än för män. Det finns ingen begränsning i islamisk lag som säger att en kvinna inte kan arbeta eller ha ett yrke, eller att hennes enda plats är i hemmet. I ett verkligt islamiskt samhälle måste det finnas kvinnliga läkare, kvinnliga sjuksköterskor och kvinnliga lärare. Och om kvinnan väljer att arbeta, eller om hon är gift och har sin makes samtycke, har hon rätt till lika lön, inte för lika arbete, men för arbete av lika värde. När det gäller ekonomisk trygghet gynnar den islamiska lagen i många avseenden kvinnor. Här är sju exempel: 1. Under förlovningstiden är det kvinnan som tar emot gåvor. 2. Om kvinnan råkar äga egendom före äktenskapet, behåller hon egendomen efter ingången i äktenskapet. Den är fortfarande under kvinnans kontroll. I de flesta muslimska länder behåller kvinnan sitt efternamn och sin identitet. 4. Om kvinnan har inkomster under äktenskapet, i form av investeringar eller som en följd av arbete, behöver hon inte spendera ett öre av den inkomsten på hushållet, utan den är helt och hållet hennes egen. 5. Underhåll av och stöd till en gift kvinna vilar på mannens ansvar, även om hon kan vara rikare än han är. 9

10 6. Vid tidpunkten för skilsmässa finns det vissa garantier under väntetiden och även efter utgången av denna när det gäller stödet till kvinnan. 7. Om hon är änka eller frånskild med barn har hon rätt till barnbidrag. [Koranenk4:32] En kvinna ska behandlas som Gud har begåvat henne med rättigheter, som en individ med rätt att äga och förfoga över sin egen egendom och inkomster, ingå avtal, även efter giftermålet. Hon har rätt att vara utbildad och arbeta utanför hemmet, om hon så önskar. Hon har rätt att ärva sin far, mor och make. Intressant att notera är att kvinnan i islam, till skillnad från andra religioner, kan vara en imam, dvs. en ledare för en gemensam bönegrupp. Men en muslimsk kvinna har också skyldigheter. Alla lagar och förordningar som gäller bön, fasta, välgörenhet, pilgrimsfärd, att utföra goda gärningar, etc., gäller också för kvinnor. Före äktenskapet har en kvinna rätt att välja sin make. Islamisk lag är mycket strikt när det gäller nödvändigheten att ha kvinnans samtycke för äktenskap. Brudgummen ger hemgift till bruden för hennes eget personliga bruk. Hon behåller sitt familjenamn, snarare än att ta sin mans efternamn. Som hustru har en kvinna rätt att få stöd av sin make, även om hon redan är rik. Hon har också rätt att söka skilsmässa och begära vårdnaden om minderåriga barn. Hon lämnar inte tillbaka hemgiften, utom i några få ovanliga situationer. [Koranen 2:231] Trots att muslimska samfund på många ställen och under vissa tider inte alltid har följt alla eller ens många av de föregående reglerna i praktiken har de existerat som ideal under 1400 år, medan nästan alla andra stora civilisationer inte börjat ta itu med dessa frågor eller ändrat sina negativa attityder förrän in på och 2000-talet, och det finns fortfarande många moderna civilisationer som ännu inte har gjort så. 10

11 SULTANAS DRÖM ultana s Dream är en klassisk bengalisk science fiction-roman, skriven av Rokeya Sakhawat S Hussain Hon var en berömd muslimsk feminist, författare och socionom i det brittiska Indien, i vad som nu är Bangladesh. Berättelsen avslöjar en feministisk ironi där kvinnor sköter allting och männen inte räknas, och man har vänt på den traditionella hanteringen av purdah (purdah är ett kulturellt och religiöst begrepp som säger att kvinnor inte bör ses av främmande män. Det innefattar både könssegregering och täckning av kvinnors kroppar). Här är ett utdrag ur Sultanas dröm: - Men kära Sultana, vad orättvist det är att stänga in harmlösa kvinnor och släppa män fria. - Varför det? Det är inte säkert för oss att komma ut ur zenana 1, eftersom vi är naturligt svaga. - Ja, det är inte säkert så länge det finns män på gatorna. Det är inte heller så när ett vilt djur kommer in på en marknadsplats. - Självklart inte. - Antag att några galningar flyr och börjar göra alla slags bus mot män, hästar och andra varelser, vad kommer i så fall dina landsmän att göra? - De kommer att försöka fånga dem och försätta dem i mentalsjukhus. -Tack! Och du tycker inte det är klokt att hålla sunda människor i mentlasjukhuset och släppa loss galningar? - Självklart inte! sa jag och skrattade lätt. - I själva verket är det just detta som sker i ditt land! Män, som gör eller åtminstone är kapabla att göra bus går fria och oskyldiga kvinnor stängs inne i zenana hur ska man kunna lita på dessa oförmögna män utomhus? - Vi har ingen möjlighet att påverka hur sociala frågor behandlas. I Indien är mannen herre och mästare, och har tagit all makt och alla privilegier medan kvinnor stängs in i zenana. - Varför kan ni själva hålla käften? - Eftersom det inte kan hjälpas att män är starkare än kvinnor. - Ett lejon är starkare än en människa, men det gör det inte möjligt för honom att dominera den mänskliga rasen. Du har försummat dina skyldigheter och du har förlorat dina naturliga rättigheter genom att stänga ögonen till formån for dina egna intressen. We constitute half of the society. If we remain backward can the society move forward? If somebody's legs are bound up how far can she walk? Indeed, the interest of women and men are not different. Their goal of life and ours are the same. Rokeya Sakhawat Hussain 1 Det kontextuellt avser den del av ett hus som tillhör en muslimsk familj i södra Asien reserverade för kvinnor i hushållet. 11

12 UTBILDNING EN NYCKELFRÅGA FÖR JÄMSTÄLLDHET I nför den Internationella kvinnodagen tog vi kontakt med kvinnliga studenter från Dhaka University för att ta reda på deras syn på kvinnors situation i landet, och vi fann goda skäl att fokusera ännu mer på hur den förda politiken påverkar kvinnors rättigheter. Antalet kvinnliga studenter i såväl grundskola som högre utbildning har ökat betydligt under de senaste två decennierna i landet. Efter flera reformer som bl.a. organisationen BRAC och regeringen startade i slutet av och början av 1990-talet, är det nu fler flickor som går i grundskolan. Dhaka University har ca studenter och är det största universitetet i Bangladesh. Universitetet har ett kvoteringssystem för barn till soldater under befrielsekriget, ursprungsbefolkningen samt lärares och personalens barn. Det finns däremot inget kvoteringssystem för kvinnor. Där beror urvalet helt på resultaten vid antagningsprovet. Antalet kvinnor har ökat konstant de senaste decennierna. Ananah and Ipshita är två ekonomistudenter som gärna skulle jobba inom BCS (Bangladesh Civil Service) när de avslutat sina studier. De tillhör överklassen i Bangladesh och deras antagning till universitetet underlättades av kontakter bland släktingar. De berättade att deras klasser är ganska jämnt fördelade mellan män och kvinnor. De berättade också att våldet mot kvinnor, trots ökningen av kvinnors möjlighet till utbildning, ökat de senaste åren, framförallt på landsbygden. Dock har på landsbygden utbildningsnivån för kvinnor varit betydligt lägre. Bristen på utbildade kvinnor på landsbygden har sociala, kulturella och religiösa orsaker. Familjer är ibland så fattiga att de behöver behålla flickorna hemma för att hjälpa till med hushållsarbete, och eftersom den patriarkala normen säger att det är mannen som ska jobba och tjäna pengar anses inte kvinnor behöva utbildning. Under 1990-talet bildades flera radikala islamistiska grupper som förstärkte det patriarkala systemet genom sharia-lagar och fatwa (yttranden i relation till muslimska regler). Många av de här grupperna sökte sig till 12

13 landsbygden där analfabetismen var hög. Genom tillämpningen av sharia-lagar uppmuntrades föräldrarna att bl.a. gifta bort sina döttrar redan i puberteten. Tidiga äktenskap ansågs bevara kvinnans goda rykte. Många väljer dessutom att inte satsa lika mycket på sina döttrar när det t.ex. gäller utbildning som på sina söner, då flickorna kommer att flytta så fort de blir bortgifta. Trots att regeringen under de senaste 10 år har börjat investera mer i utbildning för flickor, just för att motverka flickors utsatthet, är det uppenbart en lång väg kvar att gå innan Bangladesh blir ett jämställt samhälle. 13

14 UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER K vinnors situation i ett land som Bangladesh är komplex, och eftersom de religiösa normerna och traditionerna är sammanvävda med de socio-kulturella har det varit svårt för mig att veta vad som är resultat av fundamentalistiska strömningar och vad som är kulturellt betingat. Folket tar dessa sociala "normer" eller traditioner for givna, såsom människor i Sverige tar kristna traditioner for givna. Med tiden har jag upptäckt att patriarkatet, korruptionen och fattigdomen tillsammans har bidragit till en avsaknad av en mer jämställd och demokratisk situation för kvinnorna i landet och att fundamentalismen bara är ett radikalt uttryck för att försöka bibehålla patriarkatet och makten inom de olika sociala skikten. Den sekulära regeringen (Awami League) har de senaste åren strävat efter att införa en lagstiftning om kvinnors rättigheter, men den stora befolkningen, det inrotade patriarkala systemet, den breda analfabetismen och den utbredda korruptionen har inneburit ett bibehållande av kvinnors underordnade stallning. Analfabetism, diskriminering och våld begränsar deras tillgång till resurser och information, och håller dem kvar på en lägre statusnivå än män. Kvinnor i samhället undertrycks och deras självförtroende blir lidande och gör dem med tiden maktlösa och passiva. De är på samma gång utsatta och formar sin egen sårbarhet. Det behövs en ökad satsning på utbildning för att ge kvinnor självförtroende, få dem att fatta beslut och ta initiativ till förändring. Det behövs en sekulär utbildning, men också en utbildning som tydliggör den egna religionen. Jag tror att framförallt ungdomar behöver veta vad deras religion är och vad den egentligen innebär. Analfabetism skapar missuppfattningar som gör att kvinnor blir passiva. Under min tid i Dhaka bodde jag på universitetsområdet och hade möjlighet att träffa många olika studenter. En gång blev jag inbjuden att se deras korridor och även möta en av de ansvariga för kvinnornas korridor. Få utomstående får denna möjlighet så jag kände mig lyckligt lottad. De visade mig runt i de trånga rummen och jag fick de olika aktiviteter som förekom i de gemensamma rummen. Jag fick förklarat för mig att de sedan ett år tillbaka hade tillgång till en psykolog. En sådan hade de inte haft tillgång till tidigare och nu kom alla konflikter och problem unga kvinnor upplever fram i dagen. De förklarade att de flesta av problemen handlar om konflikter i rummen, där mellan fyra och 16 flickor bor tillsammans, liksom familjeproblem. Den senaste tiden har de haft flera fall av självmordsförsök. Flickorna kommer främst från landsbygden och har tack vare sina betyg lyckats komma in på det största statliga universitetet, Dhaka University. Att komma från landet till storstaden har skapat förvirring hos dem om vad som är rätt och fel, vad frihet betyder och hur kvinnors ställning ska vara. Kvinnan som visade mig runt sade att de aldrig varit i kontakt med en västerländsk livsstil innan, vilket gjorde dem osäkra på sin egen världsbild och identitet. En av de unga muslimska kvinnor som visade mig runt på skolan kom från en medelklassfamilj och hennes bästa vän var hindu. Hon bar ingen slöja men medgav att hon när hon gifter sig kommer hon att ta på sig en slöja fast hon inte gillar den. Hennes inställning var att traditionen kräver det och att familjen förväntar sig att hon följer den muslimska traditionen. 14

15 Hijab eller slöja, bör vara ett val och inte resultatet av ett socialt tryck. En stor del av medelklassen har valt att inte bära slöja men samtidigt har många från medelklassen själva valt att bära hijab. Hijab kan å ena sidan innebära trygghet då man uppfattas som en lydig troende kvinna, men å andra sidan kan hijab vara ett uttryck för blyghet och att man vill dämpa den sexuella lusten. Men kan i vissa fall fungera på motsatt sätt, dvs inge kvinnorna större självförtroende, renhet och god moral. En muslim som täcker sin kropp och huvudet uttrycker på detta sätt sin identitet. Men även om hijab fortfarande är en viktig symbol för många kvinnor, är kunskapen om kvinnors lika rättigheter betydande bland de nya generationerna. Jag träffade en ung kvinna som själv valt att bära burqa (svart tyg som täcker hela kroppen). Hennes föräldrar är inte överens med det tankesättet som hon valt själv men föräldrarna har accepterat det. Hon säger att hon är en stolt feminist som tycker att kvinnor själva har rätt att välja att vara troende med gott samvete. Hon vill påvisa kvinnors förmågor och autonomi istället för den sexuella och materiella objektifiering som i den bangladeshiska patriarkala samhället lätt blir. Hon tror att religionen också kan vara ett sätt att befria kvinnor från sin underordnade ställning därför att kvinnor inom islam är lika fria och har lika rättigheter som män. Det är inget fel på religionen utan snarare på människors religiösa uppfattning., sa hon. Återigen tycks kvinnors utsatthet och underordnade ställning i samhället vara en fråga om utbildning. Att skapa medvetenhet bland såväl kvinnor som män är en förutsättning för att kunna bryta det patriarkala tänkandet. Problemen har ofta sin grund i externa faktorer, som osäkerhet på gatorna, familjens rykte, fattigdom som tvingar kvinnor att vara hemma och ta hand om barnen, mm. Även om kvinnors situation i Bangladesh ibland kan kännas hopplös finns det positiva tecken och möjligheter. Flickors ökade tillgång till utbildning är en sådan. Min uppfattning är också att staten, NGO s och media försiktigt och långsiktigt arbetar för att skapa medvetenhet om problemen och behovet att förändra situationen. De program som långsamt börjar ta form när det gäller att främja kvinnors tillgång till utbildning, hälsa och arbetstillfällen innebär små, men trots allt betydande förändringar i samhället. 15

16 16

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett

Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett slags all täckande plagg, bärs av muslimska kvinnor där endast ögonen lämnas exponerade har hamnat i rubrikerna igen! Frankrikes president Nicolas Sarkozy

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM Eftersom Gud är människornas och universums absolute och ende Härskare, så är Han den högste Herren, Upprätthållaren, Livgivaren och den Barmhärtige, vars barmhärtighet omfattar

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

ERIC BERGIN - HÄSSLÖGYMNASIET & CARLFORSSKA GYMNASIET

ERIC BERGIN - HÄSSLÖGYMNASIET & CARLFORSSKA GYMNASIET Genom seklerna har kvinnan fungerat som en spegel med magisk kraft att avbilda mannen dubbelt så stor som han är.. - Virginia Woolf ALLMÄNT OM ARV, MILJÖ OCH SYNEN PÅ KVINNAN Genus = könet är en social

Läs mer

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder Tack för att du stödjer Plans arbete för flickors rättigheter! Här får du som är Flickafadder en rapport om Plans arbete för flickors rättigheter. Vi berättar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället

Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället Regeringen avser att ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Läs mer

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial GENDER diskutera könsroller Handledarmaterial Till ledaren Det här materialet är tänkt att ge en inblick i kvinnans situation världen över. Genom att visa bildspelet och sedan ha diskussionsgrupper hoppas

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand Muslim i Sverige Pernilla Ouis &Anne SofieRoald Wahlström & Widstrand INNEHÅLI Inledning 11 OCH Bokens uppläggning 13 Vad är islam? 16 Den islamiska korgen 18 Majoritet kontra minoritet 20 Noter-Inledning

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA ARTIKEL 1 Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen.

Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen. Syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Minoritetsfadder 2014

Minoritetsfadder 2014 Minoritetsfadder Minoritetsfadder 2014 Plans arbete Projektexempel Minoritetsfadder Tack för ditt stöd som Minoritetsfadder! Människor från ursprungsbefolkningar utsätts ofta för diskriminering och har

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Sv Kort orientering Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått

Läs mer

Till religionsprovet fredag vecka 50

Till religionsprovet fredag vecka 50 Till religionsprovet fredag vecka 50 Provet kommer vara precis som vanligt, där det finns fakta, ord och resonemangsdel. Allt detta har vi gått igenom i klassen! Islam betyder att lyda Gud. En person som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Bilder från Bangladesh. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS

Bilder från Bangladesh. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com och på Facebook Nytt från styrelsen Rapport från årsmötet På årsmötet den 13 april

Läs mer

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan?

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar jämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Feministiska rättsteorier del I Liberal rättsfeminism

Feministiska rättsteorier del I Liberal rättsfeminism Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Feministiska rättsteorier del I Laura Carlson 2016 Feministiska rättsteorier Feminism ett paraply Feministiska rättsteorier (liberal och radikal) Nordisk

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

TEMARAPPORT FLICKAFADDER

TEMARAPPORT FLICKAFADDER TEMARAPPORT FLICKAFADDER Tack för att du är Flickafadder och bidrar till Plan Internationals insatser för flickors rättigheter! Flickor och kvinnor tillhör en av de mest marginaliserade grupperna i världen.

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln ISLAM Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln Gabriel för första gången och börjar mottag guds

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

Barn, barndom och barns rättigheter. Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet

Barn, barndom och barns rättigheter. Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet Barn, barndom och barns rättigheter Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet BARNDOM en tidsperiod i livet en samhällsstruktur BARNET Barn lever i barndomen, och mäts emot bilden av barnet!

Läs mer

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen 1. Revolutionens idol Läs sid. 2-3 om Pavel och diskutera frågorna i par. Vad var det Pavel gjorde som fick regimen att lyfta fram honom som en förebild för andra barn? Tror du att det var viktigt för

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future.

Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future. Rewrite the Future Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future. Här följer en presentation som i korthet beskriver projektet och hur er gåva kommer till nytta i år. Rewrite

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL OM DEMOKRATI 1. Demokrati som styrelsesätt: Demokrati är ett sätt att fatta beslut. Majoritetsprincipen, alla har en röst, yttrandefrihet. Ett sätt att styra

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning.

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. Frågor & Svar Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. INNEHÅLL Varför sprider Plan en film om flickors rätt till utbildning? Är det Plan som står bakom Girl Rising? Hur jobbar Plan med

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn Bilder Framsida Titel: Angiza, 18 år Fotograf/Källa:Jenny Matthews/ActionAid Creative Commons erkännande http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/actionaid/image/view/angiza-18-aar-95025

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brott förr och nu Av Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brottslighet Det har funnits brottslighet i vårt samhälle så länge vi kan minnas och förmodligen kommer det även fortsätta så längre fram i tiden. Det

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING Montessoriförskolan Makrillen 1 (7) INNEHÅLL VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande behandling... 3 2. Diskriminering...

Läs mer

GLÖDEN SOM FÖRBÄTTRAR SLUMMEN

GLÖDEN SOM FÖRBÄTTRAR SLUMMEN Reportage BANGLADESH GLÖDEN SOM FÖRBÄTTRAR SLUMMEN Urbaniseringen leder till att slummen växer i Bangladeshs huvudstad Dakha. Det gör även den sociala misären. Stadens socialarbetare använder sig av ett

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer