KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh"

Transkript

1 KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh SKRIVNA AV MIKAELA GALLEGOS GAUDING PRAKTIKANT HOS SVALORNA INDIEN BANGLADESH

2 KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter om kvinnors situation och kamp i Bangladesh 3 Introduktion 4 Kontext- Kvinnor i Bangladesh 7 Reformer för kvinnors delaktighet i landet 8 Access 9 Islam är perfekt, muslimer är det inte - Kvinnan enligt Koranen 12 Utbildning en nyckelfråga för jämställdhet 14 Utmaningar och möjligheter Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete. Vi har arbetat med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social mobilisering och demokratifrågor i över 50 år. Svalornas vision är en rättvis värld, fri från fattigdom, där människor med makt att påverka sina egna liv lever i solidaritet med varandra och i ett långsiktigt, hållbart samspel med naturen. Genom vårt arbete med marginaliserade grupper, särskilt kvinnor, daliter (tidigare kallade kastlösa), landlösa och ursprungsbefolkningar, ges en möjlighet till självbestämmande på gräsrotnivå. Vi stödjer och samarbetar med lokala organisationer i Indien och Bangladesh eftersom vi tror att det leder till långsiktig och hållbar förändring. Stöd gärna vårt arbete genom att sätta in ett bidrag på plusgiro Svalorna kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Hemsida: Facebook: Mail: Telefon: Mikaela Gauding läste Socialantropologi inom Globala Studier och har praktiserat hos Svalorna Indien Bangladesh under våren Under sin praktik var hon placerad på kontoret i Dhaka, Bangladesh och fokuserade på program- och informationsarbete mellan Bangladesh och Sverige. Hon intresserade sig mycket för kvinnors situation i landet och alla de faktorer som påverkar deras underställning. Fotona i denna textsamling är tagna av Mikaela Gauding 2

3 KVINNORS SITUATION I BANGLADESH I Bangladesh har kvinnor en lägre ställning än män redan från födseln. När en ung flicka gifts bort tillhör hon inte längre familjen och bidrar därför inte heller till familjen. Flickor brukar oftast hjälpa till i hushållet och blir sedan hemmafruar och skickas därför sällan till skolan. I Bangladesh utgör kvinnor nästan hälften av den totala befolkningen, men kvinnors ställning är mycket lägre än mäns på alla områden i livet. Kvinnor identifieras med livet i hemmet medan politiken betraktas som en mansdominerad offentlig verksamhet. Under mina fyra månaders praktik i Bangladesh fick jag möjlighet att tränga in i denna fråga och fick uppleva att kvinnors marginaliserade roll återkommer i alla sammanhang. Ju mer jag lärde mig om kvinnors situation desto mer komplex insåg jag att situationen är. För kvinnor är inte bara förtryckta och marginaliserade de för dagligen en kamp för sina rättigheter, på olika nivåer och med olika metoder. Detta arbete är ett försök att sätta samman den information och de intryck som jag fått under min tid i landet. 3

4 KONTEXTEN Våld Många föräldrar väljer att gifta bort flickor i tidig ålder på grund av risken för unga ogifta flickor att bli trakasserade av män. I januari 2011 blev förföljelse av kvinnor olaglig, och nu betraktas det som sexuella trakasserier. Brott kommer att straffas med tre till tio års fängelse. Men trots de nya lagarna fortsätter brotten att begås. Våldet mot kvinnor tar olika yttryck: mord, misshandel i hemmet och på gatan, syra-attacker, sexuella trakasserier med mera. Många av fallen leder också till självmord efter att unga kvinnor blivit förföljda under en lång tid, i andra fall är fatwa eller hemgiften orsaker. Enligt rapporter från Amnesty och HRW (Human Rights Watch) tycker 65% av alla bangladeshiska män att det är försvarbart att slå sin fru; 38% vet inte vad fysiskt våld innebär och 40% stöder att kvinnor hålls i underläge. Utbildning 2009 var läskunnigheten 55,9% bland den totala befolkningen. 53 % av alla bangladeshiska kvinnor är fortfarande analfabeter. Dock har tillgången till utbildning ökat stort i landet de senaste åren, även för flickor, även om siffrorna minskar ju högre upp i klasserna man kommer. Trots att regeringen nu satsar på gratis utbildning för flickor mellan 8-12 år på landsbygden är det fler flickor än pojkar som hoppar av sin utbildning. Eftersom Bangladesh är ett muslimskt land är det vanligt med så kallade madrasa-skolor, dvs. muslimskt inriktade skolor. Det finns två typer av madrasa-skolor: Quomi Madrasa som är finansierade genom privata donationer utan statlig inblandning och Alia Madrassa-skolor som undervisar i engelska, bangla, matematik och vetenskap förutom religionsundervisning, och regleras av regeringen. Majoriteten av de utexaminerade från Alia madrasa-systemet kan bedriva högre utbildning vid universitet eller delta på arbetsmarknaden medan utexaminerade pojkar från Quomi madrasas blir "imamerna" eller "Muazzens" i moskéer eller lärare i Quomi madrasas. Omkring 80% av eleverna i madrasas kommer från ekonomiskt utsatta grupper, mestadels föräldralösa människor. De flesta madrasas erbjuder gratis logi och mat samt gratis böcker och material. Även om Fatwa är en typ av yttrande som görs i förhållande till muslimska regler, vanligtvis från en äldre man som anses ha stor kunskap om islam. Dessa yttranden görs ofta i samband med konflikter inom äktenskapet. Hemgift är pengar, objekt eller egendom som brudens familj ger till de nygifta. statlig utbildning på grundskole- och gymnasienivå är praktiskt taget fri måste studenter fortfarande köpa skrivmaterial, skoluniformer och är beroende av föräldrarna. Men när en ung student kommer in i Madrasa-systemet tas de flesta av dessa kostnader om hand av de Madrasan genom välgörenhet. Fattigdomen och de fundamentalistiska rörelser på 90-talet har bidragit till att antalet Quomi Madrasa-skolor har ökat på landsbygden. Detta påverkar flickor starkt eftersom deras kunskap och förutsättningar inom arbetsmarknaden begränsas medan pojkar däremot utbildas till att bli imamer, religiösa ledare. 4

5 Skolklasserna är oftast enkönade, förutom i vissa grundskolor och på universitetsnivå. Detta bidrar också till att segregeringen mellan kvinnor och män förstärks. Hälsa Mödradödligheten är hög i Bangladesh: 320 av födslar har dödlig utgång. 30 % av mödrarna är undernärda och 58 % föder sitt första barn innan de fyllt 19 år. Ca 32% av kvinnor idag dör pga. blodförlust (eller eklampsi) under, före och efter förlossningen, medan ytterligare 8 miljoner drabbas av allvarliga graviditetsrelaterade sjukdomar och funktionshinder. Fortfarande föder ca 70 % av kvinnorna i hemmet, helt utelämnade till outbildade personer, vilket resulterar i komplikationer efter förlossningen och i värsta fall dödsfall. Men okunskapen är inte bara stor när det gäller graviditeten utan också om den allmänna vården av kvinnor. Många kvinnor på landsbygden dör av infektioner under menstruationen. På landsbygden saknas såväl förutsättningar som resurser för en hygienisk hantering. Politik Under de senaste tjugo åren har de två största politiska partierna letts av kvinnliga ledare. Landets premiärminister Sheikh Hasina är en av dem. Hon är dotter till Sheikh Mujibur Rahman (landets första president). Hela Sheikh Hasinas familj blev mördad under befrielsekriget mot Pakistan. Endast hon och hennes syster undkom. Hasina har varit ledare för Awami Leaguepartiet sedan dess och har gått i sin fars fotspår. Hennes största motståndare är Khaleda Zia, ledare för oppositionspartiet BNP (Bangladesh National Party), som är i koalition med Jamaat-e- Islami, den största islamiska gruppen i landet. Man skulle kunna ana ledarnas intresse för en breddande av kvinnors rättigheter, men de oändliga faktorer som spelar roll gör att framstegen förblir små och osynliga. Samtidigt som korruption och maktkamp inom den politiska sfären försvårar den sociala utveckling som landet behöver. Idag innehas 19,5% av platserna i det nationella parlamentet av kvinnor (2011). Ekonomi Per capitainkomsten i Bangladesh är en av de lägsta i världen. År 2002 var den årliga tillväxten av BNP 4,4 % och den steg till 6,1 % under Utlandsskulden har minskat från 33,3% till 22,8% mellan 2002 och Andelen människor som lever i fattigdom sjönk från 48,9% år 2000 till 31,5 % år Grameen Bank, Brac och ASA är några av de största organisationerna i Bangladesh som ger lån (s.k. mikrokrediter) till fattiga. Systemet med dessa banker bygger på idén att de fattiga har kunskaper som är underutnyttjade. Det utmärkande draget för dessa kreditprogram är att den överväldigande majoriteten (98%) av deras låntagare är kvinnor Enligt vissa undersökningar har antalet familjer som tagit sig ur fattigdom drastiskt ökat sedan mikrokrediter inleddes år 1990, men en del ekonomer hävdar att det inte är ett hållbart system eftersom det orsakar beroende och marginaliserar dem som är mest utsatta. Dagen före den internationella kvinnodagen den 8 mars, antog regeringen 2011 en nationell utvecklingspolicy för kvinnor, Women Development Policy (NWDP). Policyn ska garantera rättigheter för kvinnor på arbetsmarknaden. Trots miljontals arbetstillfällen i den växande nationella industrin, är det 5

6 kvinnliga formella deltagandet ett av de lägsta i världen - endast 4 % av alla kvinnor deltar på arbetsmarknaden. Religion Bangladesh är formellt en sekulär stat, men FN har erkänt landet som en huvudsakligen muslimsk demokrati. Dessutom är staten fortfarande otydlig gällande de muslimska regelverket eller traditionerna (fatwa). Human Rights Watch har utövat påtryckningar på regeringen och rättsväsendet och yrkar på straff för de orättvisor och övergrepp som begås i religionens namn. Våld mot kvinnor och polygami utgör några av sådana övergrepp. 6

7 REFORMER FÖR KVINNORS POLITISKA DELAKTIGHET Bangladeshs författning garanterar lika rättigheter för alla medborgare och det ingår uttryckligt bestämmelser om jämställdhet för kvinnor. Artiklar i grundlagen som avser kvinnors rättigheter och jämställdhet: Artikel 9: Staten skall uppmuntra lokala statliga institutioner som består av företrädare för de berörda områdena och i sådana institutioner ska företräde så långt som möjligt ges till bönder, arbetare och kvinnor. Artikel 10: Åtgärder skall vidtas för att säkerställa kvinnors deltagande på alla områden i nationens liv. Artikel 19 (1): Staten skall sträva efter att säkerställa lika möjligheter för alla medborgare. Artikel 27: Alla medborgare är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen. Artikel 28 (1): Staten skall inte diskriminera någon medborgare på grund av religion, ras, kast, kön eller födelseort. (2): Kvinnor ska ha samma rättigheter som män på alla områden i det offentliga livet. (4): Ingenting i denna artikel skall hindra staten från att tolka bestämmelser till förmån för kvinnor eller barn eller för att den mest eftersatta delen av befolkningen (GOB, 1993:9,13,19). På grund av fattigdom, omfattande korruption på alla nivåer i samhället och svag förvaltning och administration har det varit svårt att tillämpa dessa lagar och därmed har små framsteg gjorts. Nyligen har dock kommunerna i Bangladesh genomfört en reform för tillkomsten av en kvot för kvinnor på gräsrotsnivå inom de demokratiska institutioner som kallas för Union Parishad. Denna ändring av kommunallagen 1997 är en milstolpe för att ge kvinnor lika tillgång till och ökat deltagande i politiska maktstrukturer. Denna ändring avser direkta val till reserverade platser för kvinnor på lokalnivå. Införandet av direkta val till reserverade platser är utan tvekan ett genombrott för kvinnor i Bangladesh. På något annat sätt skulle dessa kvinnor inte kommit in i dessa institutioner och deltagit i dem utan denna reform. Dock är det en lång väg att gå då många kvinnor inte anses som jämlika, och deras roller är nära knutna till reproduktiva och hushållsaktiviteter. Många manliga ledamöter hyser en negativ inställning till kvinnliga ledamöter. 7

8 ACCESS A CCESS heter det program som Svalorna arbetar med i Bangladesh för att stärka kvinnors deltagande och rättigheter. Tre olika partnerorganisationer ingår i programmet: Nijera Kori, Sabalamby Unnayan Samity (SUS) och Thanapara Swallows Development Society (TSDS). Tillsammans med dessa tre samarbetspartners har programmet ACCESS utformats där vi arbetar för kvinnors deltagande i den sociala, politiska och ekonomiska sfären. ACCESS startade 2011 och detta år syftar till att utveckla programmet och tydligare formulera mål och arbetsområden de kommande åren. De tre samarbetspartnerna har olika fokusområden och tillsammans bidrar de till programmets helhet och arbetet för att stärka kvinnor i det bangladeshiska samhället. Programmet innebär bland annat föreläsningar om kvinnors rättigheter i samhället, där man tar upp kvinnornas roll inom arbetsmarknaden, familj och äktenskap. Svalorna arbetar med öppna seminarier men också med enskilda kvinnogrupper och i äktenskapet. Vi fokuserar på att öka medvetenheten om rättigheter hur dessa kan implementeras i vardagen. Kvinnor ska kunna få motivation genom insikt och förståelse av sin egen situation, för att därefter organisera sig, arbeta tillsammans och kräva sina rättigheter. 8

9 ISLAM ÄR PERFEKT, MUSLIMER ÄR DET INTE - Kvinnan enligt Koranen En 24-årig kvinna som jag mötte i Dhaka har valt att följa Islam på sitt eget sätt. Här berättar hon varför och vad hon menar är religionens uppfattning om kvinnor. Villkoren för kvinnor är inte bra i Bangladesh eller i andra länder där människor använder religion som ett verktyg för att försvara sin egen uppfattning. Muslimer inte är detsamma som islam. Medan islam är perfekt, är muslimer det inte. Några fakta för att förstå hur islam förstärkte muslimska kvinnor för 1400 år sedan, medan USA antog en lag om kvinnlig rösträtt för bara hundra år sedan. Jag är verkligen stolt över att vara en muslimsk kvinna och ha så många privilegier. Bibeln säger att Eva bar ansvaret för synden att äta frukten från det förbjudna trädet och att alla generationer bär den synden vidare som en arvssynd. Det sägs att smärtan vid barnafödsel är straffet från Gud. Islam däremot säger att båda var lika skyldiga till denna synd och för att falla i onåd, och att Allah förlät dem båda. Berättelsen går att läsa i Koranen, 7:e kap, Al-A'raf : Lidandet under graviditeten anges inte som en orsak att påminna kvinnan om syndafallet, utan som en anledning att älska kvinnor och mödrar. I Koranen, särskilt i kapitel 31: samt vers 14 och 15, kapitel 46 görs det helt klart att Allah har befallt mänskligheten att uppföra sig vänligt gentemot sina föräldrar och säger att "hans mor födde honom under svårigheter eller lidande." När det gäller utbildning har kvinnor och män samma rättigheter och skyldigheter. Rätten för kvinnor att söka kunskap är inte annorlunda än för män. Det finns ingen begränsning i islamisk lag som säger att en kvinna inte kan arbeta eller ha ett yrke, eller att hennes enda plats är i hemmet. I ett verkligt islamiskt samhälle måste det finnas kvinnliga läkare, kvinnliga sjuksköterskor och kvinnliga lärare. Och om kvinnan väljer att arbeta, eller om hon är gift och har sin makes samtycke, har hon rätt till lika lön, inte för lika arbete, men för arbete av lika värde. När det gäller ekonomisk trygghet gynnar den islamiska lagen i många avseenden kvinnor. Här är sju exempel: 1. Under förlovningstiden är det kvinnan som tar emot gåvor. 2. Om kvinnan råkar äga egendom före äktenskapet, behåller hon egendomen efter ingången i äktenskapet. Den är fortfarande under kvinnans kontroll. I de flesta muslimska länder behåller kvinnan sitt efternamn och sin identitet. 4. Om kvinnan har inkomster under äktenskapet, i form av investeringar eller som en följd av arbete, behöver hon inte spendera ett öre av den inkomsten på hushållet, utan den är helt och hållet hennes egen. 5. Underhåll av och stöd till en gift kvinna vilar på mannens ansvar, även om hon kan vara rikare än han är. 9

10 6. Vid tidpunkten för skilsmässa finns det vissa garantier under väntetiden och även efter utgången av denna när det gäller stödet till kvinnan. 7. Om hon är änka eller frånskild med barn har hon rätt till barnbidrag. [Koranenk4:32] En kvinna ska behandlas som Gud har begåvat henne med rättigheter, som en individ med rätt att äga och förfoga över sin egen egendom och inkomster, ingå avtal, även efter giftermålet. Hon har rätt att vara utbildad och arbeta utanför hemmet, om hon så önskar. Hon har rätt att ärva sin far, mor och make. Intressant att notera är att kvinnan i islam, till skillnad från andra religioner, kan vara en imam, dvs. en ledare för en gemensam bönegrupp. Men en muslimsk kvinna har också skyldigheter. Alla lagar och förordningar som gäller bön, fasta, välgörenhet, pilgrimsfärd, att utföra goda gärningar, etc., gäller också för kvinnor. Före äktenskapet har en kvinna rätt att välja sin make. Islamisk lag är mycket strikt när det gäller nödvändigheten att ha kvinnans samtycke för äktenskap. Brudgummen ger hemgift till bruden för hennes eget personliga bruk. Hon behåller sitt familjenamn, snarare än att ta sin mans efternamn. Som hustru har en kvinna rätt att få stöd av sin make, även om hon redan är rik. Hon har också rätt att söka skilsmässa och begära vårdnaden om minderåriga barn. Hon lämnar inte tillbaka hemgiften, utom i några få ovanliga situationer. [Koranen 2:231] Trots att muslimska samfund på många ställen och under vissa tider inte alltid har följt alla eller ens många av de föregående reglerna i praktiken har de existerat som ideal under 1400 år, medan nästan alla andra stora civilisationer inte börjat ta itu med dessa frågor eller ändrat sina negativa attityder förrän in på och 2000-talet, och det finns fortfarande många moderna civilisationer som ännu inte har gjort så. 10

11 SULTANAS DRÖM ultana s Dream är en klassisk bengalisk science fiction-roman, skriven av Rokeya Sakhawat S Hussain Hon var en berömd muslimsk feminist, författare och socionom i det brittiska Indien, i vad som nu är Bangladesh. Berättelsen avslöjar en feministisk ironi där kvinnor sköter allting och männen inte räknas, och man har vänt på den traditionella hanteringen av purdah (purdah är ett kulturellt och religiöst begrepp som säger att kvinnor inte bör ses av främmande män. Det innefattar både könssegregering och täckning av kvinnors kroppar). Här är ett utdrag ur Sultanas dröm: - Men kära Sultana, vad orättvist det är att stänga in harmlösa kvinnor och släppa män fria. - Varför det? Det är inte säkert för oss att komma ut ur zenana 1, eftersom vi är naturligt svaga. - Ja, det är inte säkert så länge det finns män på gatorna. Det är inte heller så när ett vilt djur kommer in på en marknadsplats. - Självklart inte. - Antag att några galningar flyr och börjar göra alla slags bus mot män, hästar och andra varelser, vad kommer i så fall dina landsmän att göra? - De kommer att försöka fånga dem och försätta dem i mentalsjukhus. -Tack! Och du tycker inte det är klokt att hålla sunda människor i mentlasjukhuset och släppa loss galningar? - Självklart inte! sa jag och skrattade lätt. - I själva verket är det just detta som sker i ditt land! Män, som gör eller åtminstone är kapabla att göra bus går fria och oskyldiga kvinnor stängs inne i zenana hur ska man kunna lita på dessa oförmögna män utomhus? - Vi har ingen möjlighet att påverka hur sociala frågor behandlas. I Indien är mannen herre och mästare, och har tagit all makt och alla privilegier medan kvinnor stängs in i zenana. - Varför kan ni själva hålla käften? - Eftersom det inte kan hjälpas att män är starkare än kvinnor. - Ett lejon är starkare än en människa, men det gör det inte möjligt för honom att dominera den mänskliga rasen. Du har försummat dina skyldigheter och du har förlorat dina naturliga rättigheter genom att stänga ögonen till formån for dina egna intressen. We constitute half of the society. If we remain backward can the society move forward? If somebody's legs are bound up how far can she walk? Indeed, the interest of women and men are not different. Their goal of life and ours are the same. Rokeya Sakhawat Hussain 1 Det kontextuellt avser den del av ett hus som tillhör en muslimsk familj i södra Asien reserverade för kvinnor i hushållet. 11

12 UTBILDNING EN NYCKELFRÅGA FÖR JÄMSTÄLLDHET I nför den Internationella kvinnodagen tog vi kontakt med kvinnliga studenter från Dhaka University för att ta reda på deras syn på kvinnors situation i landet, och vi fann goda skäl att fokusera ännu mer på hur den förda politiken påverkar kvinnors rättigheter. Antalet kvinnliga studenter i såväl grundskola som högre utbildning har ökat betydligt under de senaste två decennierna i landet. Efter flera reformer som bl.a. organisationen BRAC och regeringen startade i slutet av och början av 1990-talet, är det nu fler flickor som går i grundskolan. Dhaka University har ca studenter och är det största universitetet i Bangladesh. Universitetet har ett kvoteringssystem för barn till soldater under befrielsekriget, ursprungsbefolkningen samt lärares och personalens barn. Det finns däremot inget kvoteringssystem för kvinnor. Där beror urvalet helt på resultaten vid antagningsprovet. Antalet kvinnor har ökat konstant de senaste decennierna. Ananah and Ipshita är två ekonomistudenter som gärna skulle jobba inom BCS (Bangladesh Civil Service) när de avslutat sina studier. De tillhör överklassen i Bangladesh och deras antagning till universitetet underlättades av kontakter bland släktingar. De berättade att deras klasser är ganska jämnt fördelade mellan män och kvinnor. De berättade också att våldet mot kvinnor, trots ökningen av kvinnors möjlighet till utbildning, ökat de senaste åren, framförallt på landsbygden. Dock har på landsbygden utbildningsnivån för kvinnor varit betydligt lägre. Bristen på utbildade kvinnor på landsbygden har sociala, kulturella och religiösa orsaker. Familjer är ibland så fattiga att de behöver behålla flickorna hemma för att hjälpa till med hushållsarbete, och eftersom den patriarkala normen säger att det är mannen som ska jobba och tjäna pengar anses inte kvinnor behöva utbildning. Under 1990-talet bildades flera radikala islamistiska grupper som förstärkte det patriarkala systemet genom sharia-lagar och fatwa (yttranden i relation till muslimska regler). Många av de här grupperna sökte sig till 12

13 landsbygden där analfabetismen var hög. Genom tillämpningen av sharia-lagar uppmuntrades föräldrarna att bl.a. gifta bort sina döttrar redan i puberteten. Tidiga äktenskap ansågs bevara kvinnans goda rykte. Många väljer dessutom att inte satsa lika mycket på sina döttrar när det t.ex. gäller utbildning som på sina söner, då flickorna kommer att flytta så fort de blir bortgifta. Trots att regeringen under de senaste 10 år har börjat investera mer i utbildning för flickor, just för att motverka flickors utsatthet, är det uppenbart en lång väg kvar att gå innan Bangladesh blir ett jämställt samhälle. 13

14 UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER K vinnors situation i ett land som Bangladesh är komplex, och eftersom de religiösa normerna och traditionerna är sammanvävda med de socio-kulturella har det varit svårt för mig att veta vad som är resultat av fundamentalistiska strömningar och vad som är kulturellt betingat. Folket tar dessa sociala "normer" eller traditioner for givna, såsom människor i Sverige tar kristna traditioner for givna. Med tiden har jag upptäckt att patriarkatet, korruptionen och fattigdomen tillsammans har bidragit till en avsaknad av en mer jämställd och demokratisk situation för kvinnorna i landet och att fundamentalismen bara är ett radikalt uttryck för att försöka bibehålla patriarkatet och makten inom de olika sociala skikten. Den sekulära regeringen (Awami League) har de senaste åren strävat efter att införa en lagstiftning om kvinnors rättigheter, men den stora befolkningen, det inrotade patriarkala systemet, den breda analfabetismen och den utbredda korruptionen har inneburit ett bibehållande av kvinnors underordnade stallning. Analfabetism, diskriminering och våld begränsar deras tillgång till resurser och information, och håller dem kvar på en lägre statusnivå än män. Kvinnor i samhället undertrycks och deras självförtroende blir lidande och gör dem med tiden maktlösa och passiva. De är på samma gång utsatta och formar sin egen sårbarhet. Det behövs en ökad satsning på utbildning för att ge kvinnor självförtroende, få dem att fatta beslut och ta initiativ till förändring. Det behövs en sekulär utbildning, men också en utbildning som tydliggör den egna religionen. Jag tror att framförallt ungdomar behöver veta vad deras religion är och vad den egentligen innebär. Analfabetism skapar missuppfattningar som gör att kvinnor blir passiva. Under min tid i Dhaka bodde jag på universitetsområdet och hade möjlighet att träffa många olika studenter. En gång blev jag inbjuden att se deras korridor och även möta en av de ansvariga för kvinnornas korridor. Få utomstående får denna möjlighet så jag kände mig lyckligt lottad. De visade mig runt i de trånga rummen och jag fick de olika aktiviteter som förekom i de gemensamma rummen. Jag fick förklarat för mig att de sedan ett år tillbaka hade tillgång till en psykolog. En sådan hade de inte haft tillgång till tidigare och nu kom alla konflikter och problem unga kvinnor upplever fram i dagen. De förklarade att de flesta av problemen handlar om konflikter i rummen, där mellan fyra och 16 flickor bor tillsammans, liksom familjeproblem. Den senaste tiden har de haft flera fall av självmordsförsök. Flickorna kommer främst från landsbygden och har tack vare sina betyg lyckats komma in på det största statliga universitetet, Dhaka University. Att komma från landet till storstaden har skapat förvirring hos dem om vad som är rätt och fel, vad frihet betyder och hur kvinnors ställning ska vara. Kvinnan som visade mig runt sade att de aldrig varit i kontakt med en västerländsk livsstil innan, vilket gjorde dem osäkra på sin egen världsbild och identitet. En av de unga muslimska kvinnor som visade mig runt på skolan kom från en medelklassfamilj och hennes bästa vän var hindu. Hon bar ingen slöja men medgav att hon när hon gifter sig kommer hon att ta på sig en slöja fast hon inte gillar den. Hennes inställning var att traditionen kräver det och att familjen förväntar sig att hon följer den muslimska traditionen. 14

15 Hijab eller slöja, bör vara ett val och inte resultatet av ett socialt tryck. En stor del av medelklassen har valt att inte bära slöja men samtidigt har många från medelklassen själva valt att bära hijab. Hijab kan å ena sidan innebära trygghet då man uppfattas som en lydig troende kvinna, men å andra sidan kan hijab vara ett uttryck för blyghet och att man vill dämpa den sexuella lusten. Men kan i vissa fall fungera på motsatt sätt, dvs inge kvinnorna större självförtroende, renhet och god moral. En muslim som täcker sin kropp och huvudet uttrycker på detta sätt sin identitet. Men även om hijab fortfarande är en viktig symbol för många kvinnor, är kunskapen om kvinnors lika rättigheter betydande bland de nya generationerna. Jag träffade en ung kvinna som själv valt att bära burqa (svart tyg som täcker hela kroppen). Hennes föräldrar är inte överens med det tankesättet som hon valt själv men föräldrarna har accepterat det. Hon säger att hon är en stolt feminist som tycker att kvinnor själva har rätt att välja att vara troende med gott samvete. Hon vill påvisa kvinnors förmågor och autonomi istället för den sexuella och materiella objektifiering som i den bangladeshiska patriarkala samhället lätt blir. Hon tror att religionen också kan vara ett sätt att befria kvinnor från sin underordnade ställning därför att kvinnor inom islam är lika fria och har lika rättigheter som män. Det är inget fel på religionen utan snarare på människors religiösa uppfattning., sa hon. Återigen tycks kvinnors utsatthet och underordnade ställning i samhället vara en fråga om utbildning. Att skapa medvetenhet bland såväl kvinnor som män är en förutsättning för att kunna bryta det patriarkala tänkandet. Problemen har ofta sin grund i externa faktorer, som osäkerhet på gatorna, familjens rykte, fattigdom som tvingar kvinnor att vara hemma och ta hand om barnen, mm. Även om kvinnors situation i Bangladesh ibland kan kännas hopplös finns det positiva tecken och möjligheter. Flickors ökade tillgång till utbildning är en sådan. Min uppfattning är också att staten, NGO s och media försiktigt och långsiktigt arbetar för att skapa medvetenhet om problemen och behovet att förändra situationen. De program som långsamt börjar ta form när det gäller att främja kvinnors tillgång till utbildning, hälsa och arbetstillfällen innebär små, men trots allt betydande förändringar i samhället. 15

16 16

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh Uppsala Universitet 2004-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2003 Att låna från Grameen Bank Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Hedersnormer och hedersrelaterat våld

Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Beställning Rikspolisstyrelsen

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Bedömningsmodell i samhällskunskap

Läs mer

Små lån stor betydelse? Mikrokrediters inverkan på kvinnors självbestämmande makt i den Dominikanska Republiken

Små lån stor betydelse? Mikrokrediters inverkan på kvinnors självbestämmande makt i den Dominikanska Republiken Små lån stor betydelse? Mikrokrediters inverkan på kvinnors självbestämmande makt i den Dominikanska Republiken Svenska Handelshögskolan Institutionen för Marknadsföring och Företagsgeografi Avhandling

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Hedersrelaterat våld och förtryck 1 ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Ansvarig utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA RÄTTVIS HANDEL WOMENPOWERMENT! Hur fair trade bidrar till att stärka kvinnor i Nepal

RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA RÄTTVIS HANDEL WOMENPOWERMENT! Hur fair trade bidrar till att stärka kvinnor i Nepal RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA RÄTTVIS HANDEL WOMENPOWERMENT! Hur fair trade bidrar till att stärka kvinnor i Nepal Uma Shresta, Production Manager på NGCC s Production Center Lovisa Grönvall Sofia Haby Juni

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och KVINNOR I INDIEN Förtryck Förtryck och och motstånd Indien har genomgått radikala förändringar på 90-talet, från att ha varit en mer eller mindre självförsörjande nation tvingades landet strukturanpassa

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Hur mikrofinanser genererar empowerment hos kvinnor i utvecklingsländer. Pengar med ett syfte. Sara Elvér

KANDIDATUPPSATS. Hur mikrofinanser genererar empowerment hos kvinnor i utvecklingsländer. Pengar med ett syfte. Sara Elvér Socialt arbete- Ledarskap och organisering KANDIDATUPPSATS Hur mikrofinanser genererar empowerment hos kvinnor i utvecklingsländer Pengar med ett syfte Sara Elvér Socialt arbete 15hp Halmstad 2014-06-30

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Kulturmöten och kulturkrockar

Kulturmöten och kulturkrockar Kulturmöten och kulturkrockar Överallt i samhället i dag finns olika kulturer och subkulturer. Det kan vara att man kommer från olika länder, har skilda religiösa tillhörigheter eller ingår i olika intressegrupperingar.

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. Ansvarig utgivare: Allt

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer