KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh"

Transkript

1 KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh SKRIVNA AV MIKAELA GALLEGOS GAUDING PRAKTIKANT HOS SVALORNA INDIEN BANGLADESH

2 KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter om kvinnors situation och kamp i Bangladesh 3 Introduktion 4 Kontext- Kvinnor i Bangladesh 7 Reformer för kvinnors delaktighet i landet 8 Access 9 Islam är perfekt, muslimer är det inte - Kvinnan enligt Koranen 12 Utbildning en nyckelfråga för jämställdhet 14 Utmaningar och möjligheter Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete. Vi har arbetat med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social mobilisering och demokratifrågor i över 50 år. Svalornas vision är en rättvis värld, fri från fattigdom, där människor med makt att påverka sina egna liv lever i solidaritet med varandra och i ett långsiktigt, hållbart samspel med naturen. Genom vårt arbete med marginaliserade grupper, särskilt kvinnor, daliter (tidigare kallade kastlösa), landlösa och ursprungsbefolkningar, ges en möjlighet till självbestämmande på gräsrotnivå. Vi stödjer och samarbetar med lokala organisationer i Indien och Bangladesh eftersom vi tror att det leder till långsiktig och hållbar förändring. Stöd gärna vårt arbete genom att sätta in ett bidrag på plusgiro Svalorna kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Hemsida: Facebook: Mail: Telefon: Mikaela Gauding läste Socialantropologi inom Globala Studier och har praktiserat hos Svalorna Indien Bangladesh under våren Under sin praktik var hon placerad på kontoret i Dhaka, Bangladesh och fokuserade på program- och informationsarbete mellan Bangladesh och Sverige. Hon intresserade sig mycket för kvinnors situation i landet och alla de faktorer som påverkar deras underställning. Fotona i denna textsamling är tagna av Mikaela Gauding 2

3 KVINNORS SITUATION I BANGLADESH I Bangladesh har kvinnor en lägre ställning än män redan från födseln. När en ung flicka gifts bort tillhör hon inte längre familjen och bidrar därför inte heller till familjen. Flickor brukar oftast hjälpa till i hushållet och blir sedan hemmafruar och skickas därför sällan till skolan. I Bangladesh utgör kvinnor nästan hälften av den totala befolkningen, men kvinnors ställning är mycket lägre än mäns på alla områden i livet. Kvinnor identifieras med livet i hemmet medan politiken betraktas som en mansdominerad offentlig verksamhet. Under mina fyra månaders praktik i Bangladesh fick jag möjlighet att tränga in i denna fråga och fick uppleva att kvinnors marginaliserade roll återkommer i alla sammanhang. Ju mer jag lärde mig om kvinnors situation desto mer komplex insåg jag att situationen är. För kvinnor är inte bara förtryckta och marginaliserade de för dagligen en kamp för sina rättigheter, på olika nivåer och med olika metoder. Detta arbete är ett försök att sätta samman den information och de intryck som jag fått under min tid i landet. 3

4 KONTEXTEN Våld Många föräldrar väljer att gifta bort flickor i tidig ålder på grund av risken för unga ogifta flickor att bli trakasserade av män. I januari 2011 blev förföljelse av kvinnor olaglig, och nu betraktas det som sexuella trakasserier. Brott kommer att straffas med tre till tio års fängelse. Men trots de nya lagarna fortsätter brotten att begås. Våldet mot kvinnor tar olika yttryck: mord, misshandel i hemmet och på gatan, syra-attacker, sexuella trakasserier med mera. Många av fallen leder också till självmord efter att unga kvinnor blivit förföljda under en lång tid, i andra fall är fatwa eller hemgiften orsaker. Enligt rapporter från Amnesty och HRW (Human Rights Watch) tycker 65% av alla bangladeshiska män att det är försvarbart att slå sin fru; 38% vet inte vad fysiskt våld innebär och 40% stöder att kvinnor hålls i underläge. Utbildning 2009 var läskunnigheten 55,9% bland den totala befolkningen. 53 % av alla bangladeshiska kvinnor är fortfarande analfabeter. Dock har tillgången till utbildning ökat stort i landet de senaste åren, även för flickor, även om siffrorna minskar ju högre upp i klasserna man kommer. Trots att regeringen nu satsar på gratis utbildning för flickor mellan 8-12 år på landsbygden är det fler flickor än pojkar som hoppar av sin utbildning. Eftersom Bangladesh är ett muslimskt land är det vanligt med så kallade madrasa-skolor, dvs. muslimskt inriktade skolor. Det finns två typer av madrasa-skolor: Quomi Madrasa som är finansierade genom privata donationer utan statlig inblandning och Alia Madrassa-skolor som undervisar i engelska, bangla, matematik och vetenskap förutom religionsundervisning, och regleras av regeringen. Majoriteten av de utexaminerade från Alia madrasa-systemet kan bedriva högre utbildning vid universitet eller delta på arbetsmarknaden medan utexaminerade pojkar från Quomi madrasas blir "imamerna" eller "Muazzens" i moskéer eller lärare i Quomi madrasas. Omkring 80% av eleverna i madrasas kommer från ekonomiskt utsatta grupper, mestadels föräldralösa människor. De flesta madrasas erbjuder gratis logi och mat samt gratis böcker och material. Även om Fatwa är en typ av yttrande som görs i förhållande till muslimska regler, vanligtvis från en äldre man som anses ha stor kunskap om islam. Dessa yttranden görs ofta i samband med konflikter inom äktenskapet. Hemgift är pengar, objekt eller egendom som brudens familj ger till de nygifta. statlig utbildning på grundskole- och gymnasienivå är praktiskt taget fri måste studenter fortfarande köpa skrivmaterial, skoluniformer och är beroende av föräldrarna. Men när en ung student kommer in i Madrasa-systemet tas de flesta av dessa kostnader om hand av de Madrasan genom välgörenhet. Fattigdomen och de fundamentalistiska rörelser på 90-talet har bidragit till att antalet Quomi Madrasa-skolor har ökat på landsbygden. Detta påverkar flickor starkt eftersom deras kunskap och förutsättningar inom arbetsmarknaden begränsas medan pojkar däremot utbildas till att bli imamer, religiösa ledare. 4

5 Skolklasserna är oftast enkönade, förutom i vissa grundskolor och på universitetsnivå. Detta bidrar också till att segregeringen mellan kvinnor och män förstärks. Hälsa Mödradödligheten är hög i Bangladesh: 320 av födslar har dödlig utgång. 30 % av mödrarna är undernärda och 58 % föder sitt första barn innan de fyllt 19 år. Ca 32% av kvinnor idag dör pga. blodförlust (eller eklampsi) under, före och efter förlossningen, medan ytterligare 8 miljoner drabbas av allvarliga graviditetsrelaterade sjukdomar och funktionshinder. Fortfarande föder ca 70 % av kvinnorna i hemmet, helt utelämnade till outbildade personer, vilket resulterar i komplikationer efter förlossningen och i värsta fall dödsfall. Men okunskapen är inte bara stor när det gäller graviditeten utan också om den allmänna vården av kvinnor. Många kvinnor på landsbygden dör av infektioner under menstruationen. På landsbygden saknas såväl förutsättningar som resurser för en hygienisk hantering. Politik Under de senaste tjugo åren har de två största politiska partierna letts av kvinnliga ledare. Landets premiärminister Sheikh Hasina är en av dem. Hon är dotter till Sheikh Mujibur Rahman (landets första president). Hela Sheikh Hasinas familj blev mördad under befrielsekriget mot Pakistan. Endast hon och hennes syster undkom. Hasina har varit ledare för Awami Leaguepartiet sedan dess och har gått i sin fars fotspår. Hennes största motståndare är Khaleda Zia, ledare för oppositionspartiet BNP (Bangladesh National Party), som är i koalition med Jamaat-e- Islami, den största islamiska gruppen i landet. Man skulle kunna ana ledarnas intresse för en breddande av kvinnors rättigheter, men de oändliga faktorer som spelar roll gör att framstegen förblir små och osynliga. Samtidigt som korruption och maktkamp inom den politiska sfären försvårar den sociala utveckling som landet behöver. Idag innehas 19,5% av platserna i det nationella parlamentet av kvinnor (2011). Ekonomi Per capitainkomsten i Bangladesh är en av de lägsta i världen. År 2002 var den årliga tillväxten av BNP 4,4 % och den steg till 6,1 % under Utlandsskulden har minskat från 33,3% till 22,8% mellan 2002 och Andelen människor som lever i fattigdom sjönk från 48,9% år 2000 till 31,5 % år Grameen Bank, Brac och ASA är några av de största organisationerna i Bangladesh som ger lån (s.k. mikrokrediter) till fattiga. Systemet med dessa banker bygger på idén att de fattiga har kunskaper som är underutnyttjade. Det utmärkande draget för dessa kreditprogram är att den överväldigande majoriteten (98%) av deras låntagare är kvinnor Enligt vissa undersökningar har antalet familjer som tagit sig ur fattigdom drastiskt ökat sedan mikrokrediter inleddes år 1990, men en del ekonomer hävdar att det inte är ett hållbart system eftersom det orsakar beroende och marginaliserar dem som är mest utsatta. Dagen före den internationella kvinnodagen den 8 mars, antog regeringen 2011 en nationell utvecklingspolicy för kvinnor, Women Development Policy (NWDP). Policyn ska garantera rättigheter för kvinnor på arbetsmarknaden. Trots miljontals arbetstillfällen i den växande nationella industrin, är det 5

6 kvinnliga formella deltagandet ett av de lägsta i världen - endast 4 % av alla kvinnor deltar på arbetsmarknaden. Religion Bangladesh är formellt en sekulär stat, men FN har erkänt landet som en huvudsakligen muslimsk demokrati. Dessutom är staten fortfarande otydlig gällande de muslimska regelverket eller traditionerna (fatwa). Human Rights Watch har utövat påtryckningar på regeringen och rättsväsendet och yrkar på straff för de orättvisor och övergrepp som begås i religionens namn. Våld mot kvinnor och polygami utgör några av sådana övergrepp. 6

7 REFORMER FÖR KVINNORS POLITISKA DELAKTIGHET Bangladeshs författning garanterar lika rättigheter för alla medborgare och det ingår uttryckligt bestämmelser om jämställdhet för kvinnor. Artiklar i grundlagen som avser kvinnors rättigheter och jämställdhet: Artikel 9: Staten skall uppmuntra lokala statliga institutioner som består av företrädare för de berörda områdena och i sådana institutioner ska företräde så långt som möjligt ges till bönder, arbetare och kvinnor. Artikel 10: Åtgärder skall vidtas för att säkerställa kvinnors deltagande på alla områden i nationens liv. Artikel 19 (1): Staten skall sträva efter att säkerställa lika möjligheter för alla medborgare. Artikel 27: Alla medborgare är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen. Artikel 28 (1): Staten skall inte diskriminera någon medborgare på grund av religion, ras, kast, kön eller födelseort. (2): Kvinnor ska ha samma rättigheter som män på alla områden i det offentliga livet. (4): Ingenting i denna artikel skall hindra staten från att tolka bestämmelser till förmån för kvinnor eller barn eller för att den mest eftersatta delen av befolkningen (GOB, 1993:9,13,19). På grund av fattigdom, omfattande korruption på alla nivåer i samhället och svag förvaltning och administration har det varit svårt att tillämpa dessa lagar och därmed har små framsteg gjorts. Nyligen har dock kommunerna i Bangladesh genomfört en reform för tillkomsten av en kvot för kvinnor på gräsrotsnivå inom de demokratiska institutioner som kallas för Union Parishad. Denna ändring av kommunallagen 1997 är en milstolpe för att ge kvinnor lika tillgång till och ökat deltagande i politiska maktstrukturer. Denna ändring avser direkta val till reserverade platser för kvinnor på lokalnivå. Införandet av direkta val till reserverade platser är utan tvekan ett genombrott för kvinnor i Bangladesh. På något annat sätt skulle dessa kvinnor inte kommit in i dessa institutioner och deltagit i dem utan denna reform. Dock är det en lång väg att gå då många kvinnor inte anses som jämlika, och deras roller är nära knutna till reproduktiva och hushållsaktiviteter. Många manliga ledamöter hyser en negativ inställning till kvinnliga ledamöter. 7

8 ACCESS A CCESS heter det program som Svalorna arbetar med i Bangladesh för att stärka kvinnors deltagande och rättigheter. Tre olika partnerorganisationer ingår i programmet: Nijera Kori, Sabalamby Unnayan Samity (SUS) och Thanapara Swallows Development Society (TSDS). Tillsammans med dessa tre samarbetspartners har programmet ACCESS utformats där vi arbetar för kvinnors deltagande i den sociala, politiska och ekonomiska sfären. ACCESS startade 2011 och detta år syftar till att utveckla programmet och tydligare formulera mål och arbetsområden de kommande åren. De tre samarbetspartnerna har olika fokusområden och tillsammans bidrar de till programmets helhet och arbetet för att stärka kvinnor i det bangladeshiska samhället. Programmet innebär bland annat föreläsningar om kvinnors rättigheter i samhället, där man tar upp kvinnornas roll inom arbetsmarknaden, familj och äktenskap. Svalorna arbetar med öppna seminarier men också med enskilda kvinnogrupper och i äktenskapet. Vi fokuserar på att öka medvetenheten om rättigheter hur dessa kan implementeras i vardagen. Kvinnor ska kunna få motivation genom insikt och förståelse av sin egen situation, för att därefter organisera sig, arbeta tillsammans och kräva sina rättigheter. 8

9 ISLAM ÄR PERFEKT, MUSLIMER ÄR DET INTE - Kvinnan enligt Koranen En 24-årig kvinna som jag mötte i Dhaka har valt att följa Islam på sitt eget sätt. Här berättar hon varför och vad hon menar är religionens uppfattning om kvinnor. Villkoren för kvinnor är inte bra i Bangladesh eller i andra länder där människor använder religion som ett verktyg för att försvara sin egen uppfattning. Muslimer inte är detsamma som islam. Medan islam är perfekt, är muslimer det inte. Några fakta för att förstå hur islam förstärkte muslimska kvinnor för 1400 år sedan, medan USA antog en lag om kvinnlig rösträtt för bara hundra år sedan. Jag är verkligen stolt över att vara en muslimsk kvinna och ha så många privilegier. Bibeln säger att Eva bar ansvaret för synden att äta frukten från det förbjudna trädet och att alla generationer bär den synden vidare som en arvssynd. Det sägs att smärtan vid barnafödsel är straffet från Gud. Islam däremot säger att båda var lika skyldiga till denna synd och för att falla i onåd, och att Allah förlät dem båda. Berättelsen går att läsa i Koranen, 7:e kap, Al-A'raf : Lidandet under graviditeten anges inte som en orsak att påminna kvinnan om syndafallet, utan som en anledning att älska kvinnor och mödrar. I Koranen, särskilt i kapitel 31: samt vers 14 och 15, kapitel 46 görs det helt klart att Allah har befallt mänskligheten att uppföra sig vänligt gentemot sina föräldrar och säger att "hans mor födde honom under svårigheter eller lidande." När det gäller utbildning har kvinnor och män samma rättigheter och skyldigheter. Rätten för kvinnor att söka kunskap är inte annorlunda än för män. Det finns ingen begränsning i islamisk lag som säger att en kvinna inte kan arbeta eller ha ett yrke, eller att hennes enda plats är i hemmet. I ett verkligt islamiskt samhälle måste det finnas kvinnliga läkare, kvinnliga sjuksköterskor och kvinnliga lärare. Och om kvinnan väljer att arbeta, eller om hon är gift och har sin makes samtycke, har hon rätt till lika lön, inte för lika arbete, men för arbete av lika värde. När det gäller ekonomisk trygghet gynnar den islamiska lagen i många avseenden kvinnor. Här är sju exempel: 1. Under förlovningstiden är det kvinnan som tar emot gåvor. 2. Om kvinnan råkar äga egendom före äktenskapet, behåller hon egendomen efter ingången i äktenskapet. Den är fortfarande under kvinnans kontroll. I de flesta muslimska länder behåller kvinnan sitt efternamn och sin identitet. 4. Om kvinnan har inkomster under äktenskapet, i form av investeringar eller som en följd av arbete, behöver hon inte spendera ett öre av den inkomsten på hushållet, utan den är helt och hållet hennes egen. 5. Underhåll av och stöd till en gift kvinna vilar på mannens ansvar, även om hon kan vara rikare än han är. 9

10 6. Vid tidpunkten för skilsmässa finns det vissa garantier under väntetiden och även efter utgången av denna när det gäller stödet till kvinnan. 7. Om hon är änka eller frånskild med barn har hon rätt till barnbidrag. [Koranenk4:32] En kvinna ska behandlas som Gud har begåvat henne med rättigheter, som en individ med rätt att äga och förfoga över sin egen egendom och inkomster, ingå avtal, även efter giftermålet. Hon har rätt att vara utbildad och arbeta utanför hemmet, om hon så önskar. Hon har rätt att ärva sin far, mor och make. Intressant att notera är att kvinnan i islam, till skillnad från andra religioner, kan vara en imam, dvs. en ledare för en gemensam bönegrupp. Men en muslimsk kvinna har också skyldigheter. Alla lagar och förordningar som gäller bön, fasta, välgörenhet, pilgrimsfärd, att utföra goda gärningar, etc., gäller också för kvinnor. Före äktenskapet har en kvinna rätt att välja sin make. Islamisk lag är mycket strikt när det gäller nödvändigheten att ha kvinnans samtycke för äktenskap. Brudgummen ger hemgift till bruden för hennes eget personliga bruk. Hon behåller sitt familjenamn, snarare än att ta sin mans efternamn. Som hustru har en kvinna rätt att få stöd av sin make, även om hon redan är rik. Hon har också rätt att söka skilsmässa och begära vårdnaden om minderåriga barn. Hon lämnar inte tillbaka hemgiften, utom i några få ovanliga situationer. [Koranen 2:231] Trots att muslimska samfund på många ställen och under vissa tider inte alltid har följt alla eller ens många av de föregående reglerna i praktiken har de existerat som ideal under 1400 år, medan nästan alla andra stora civilisationer inte börjat ta itu med dessa frågor eller ändrat sina negativa attityder förrän in på och 2000-talet, och det finns fortfarande många moderna civilisationer som ännu inte har gjort så. 10

11 SULTANAS DRÖM ultana s Dream är en klassisk bengalisk science fiction-roman, skriven av Rokeya Sakhawat S Hussain Hon var en berömd muslimsk feminist, författare och socionom i det brittiska Indien, i vad som nu är Bangladesh. Berättelsen avslöjar en feministisk ironi där kvinnor sköter allting och männen inte räknas, och man har vänt på den traditionella hanteringen av purdah (purdah är ett kulturellt och religiöst begrepp som säger att kvinnor inte bör ses av främmande män. Det innefattar både könssegregering och täckning av kvinnors kroppar). Här är ett utdrag ur Sultanas dröm: - Men kära Sultana, vad orättvist det är att stänga in harmlösa kvinnor och släppa män fria. - Varför det? Det är inte säkert för oss att komma ut ur zenana 1, eftersom vi är naturligt svaga. - Ja, det är inte säkert så länge det finns män på gatorna. Det är inte heller så när ett vilt djur kommer in på en marknadsplats. - Självklart inte. - Antag att några galningar flyr och börjar göra alla slags bus mot män, hästar och andra varelser, vad kommer i så fall dina landsmän att göra? - De kommer att försöka fånga dem och försätta dem i mentalsjukhus. -Tack! Och du tycker inte det är klokt att hålla sunda människor i mentlasjukhuset och släppa loss galningar? - Självklart inte! sa jag och skrattade lätt. - I själva verket är det just detta som sker i ditt land! Män, som gör eller åtminstone är kapabla att göra bus går fria och oskyldiga kvinnor stängs inne i zenana hur ska man kunna lita på dessa oförmögna män utomhus? - Vi har ingen möjlighet att påverka hur sociala frågor behandlas. I Indien är mannen herre och mästare, och har tagit all makt och alla privilegier medan kvinnor stängs in i zenana. - Varför kan ni själva hålla käften? - Eftersom det inte kan hjälpas att män är starkare än kvinnor. - Ett lejon är starkare än en människa, men det gör det inte möjligt för honom att dominera den mänskliga rasen. Du har försummat dina skyldigheter och du har förlorat dina naturliga rättigheter genom att stänga ögonen till formån for dina egna intressen. We constitute half of the society. If we remain backward can the society move forward? If somebody's legs are bound up how far can she walk? Indeed, the interest of women and men are not different. Their goal of life and ours are the same. Rokeya Sakhawat Hussain 1 Det kontextuellt avser den del av ett hus som tillhör en muslimsk familj i södra Asien reserverade för kvinnor i hushållet. 11

12 UTBILDNING EN NYCKELFRÅGA FÖR JÄMSTÄLLDHET I nför den Internationella kvinnodagen tog vi kontakt med kvinnliga studenter från Dhaka University för att ta reda på deras syn på kvinnors situation i landet, och vi fann goda skäl att fokusera ännu mer på hur den förda politiken påverkar kvinnors rättigheter. Antalet kvinnliga studenter i såväl grundskola som högre utbildning har ökat betydligt under de senaste två decennierna i landet. Efter flera reformer som bl.a. organisationen BRAC och regeringen startade i slutet av och början av 1990-talet, är det nu fler flickor som går i grundskolan. Dhaka University har ca studenter och är det största universitetet i Bangladesh. Universitetet har ett kvoteringssystem för barn till soldater under befrielsekriget, ursprungsbefolkningen samt lärares och personalens barn. Det finns däremot inget kvoteringssystem för kvinnor. Där beror urvalet helt på resultaten vid antagningsprovet. Antalet kvinnor har ökat konstant de senaste decennierna. Ananah and Ipshita är två ekonomistudenter som gärna skulle jobba inom BCS (Bangladesh Civil Service) när de avslutat sina studier. De tillhör överklassen i Bangladesh och deras antagning till universitetet underlättades av kontakter bland släktingar. De berättade att deras klasser är ganska jämnt fördelade mellan män och kvinnor. De berättade också att våldet mot kvinnor, trots ökningen av kvinnors möjlighet till utbildning, ökat de senaste åren, framförallt på landsbygden. Dock har på landsbygden utbildningsnivån för kvinnor varit betydligt lägre. Bristen på utbildade kvinnor på landsbygden har sociala, kulturella och religiösa orsaker. Familjer är ibland så fattiga att de behöver behålla flickorna hemma för att hjälpa till med hushållsarbete, och eftersom den patriarkala normen säger att det är mannen som ska jobba och tjäna pengar anses inte kvinnor behöva utbildning. Under 1990-talet bildades flera radikala islamistiska grupper som förstärkte det patriarkala systemet genom sharia-lagar och fatwa (yttranden i relation till muslimska regler). Många av de här grupperna sökte sig till 12

13 landsbygden där analfabetismen var hög. Genom tillämpningen av sharia-lagar uppmuntrades föräldrarna att bl.a. gifta bort sina döttrar redan i puberteten. Tidiga äktenskap ansågs bevara kvinnans goda rykte. Många väljer dessutom att inte satsa lika mycket på sina döttrar när det t.ex. gäller utbildning som på sina söner, då flickorna kommer att flytta så fort de blir bortgifta. Trots att regeringen under de senaste 10 år har börjat investera mer i utbildning för flickor, just för att motverka flickors utsatthet, är det uppenbart en lång väg kvar att gå innan Bangladesh blir ett jämställt samhälle. 13

14 UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER K vinnors situation i ett land som Bangladesh är komplex, och eftersom de religiösa normerna och traditionerna är sammanvävda med de socio-kulturella har det varit svårt för mig att veta vad som är resultat av fundamentalistiska strömningar och vad som är kulturellt betingat. Folket tar dessa sociala "normer" eller traditioner for givna, såsom människor i Sverige tar kristna traditioner for givna. Med tiden har jag upptäckt att patriarkatet, korruptionen och fattigdomen tillsammans har bidragit till en avsaknad av en mer jämställd och demokratisk situation för kvinnorna i landet och att fundamentalismen bara är ett radikalt uttryck för att försöka bibehålla patriarkatet och makten inom de olika sociala skikten. Den sekulära regeringen (Awami League) har de senaste åren strävat efter att införa en lagstiftning om kvinnors rättigheter, men den stora befolkningen, det inrotade patriarkala systemet, den breda analfabetismen och den utbredda korruptionen har inneburit ett bibehållande av kvinnors underordnade stallning. Analfabetism, diskriminering och våld begränsar deras tillgång till resurser och information, och håller dem kvar på en lägre statusnivå än män. Kvinnor i samhället undertrycks och deras självförtroende blir lidande och gör dem med tiden maktlösa och passiva. De är på samma gång utsatta och formar sin egen sårbarhet. Det behövs en ökad satsning på utbildning för att ge kvinnor självförtroende, få dem att fatta beslut och ta initiativ till förändring. Det behövs en sekulär utbildning, men också en utbildning som tydliggör den egna religionen. Jag tror att framförallt ungdomar behöver veta vad deras religion är och vad den egentligen innebär. Analfabetism skapar missuppfattningar som gör att kvinnor blir passiva. Under min tid i Dhaka bodde jag på universitetsområdet och hade möjlighet att träffa många olika studenter. En gång blev jag inbjuden att se deras korridor och även möta en av de ansvariga för kvinnornas korridor. Få utomstående får denna möjlighet så jag kände mig lyckligt lottad. De visade mig runt i de trånga rummen och jag fick de olika aktiviteter som förekom i de gemensamma rummen. Jag fick förklarat för mig att de sedan ett år tillbaka hade tillgång till en psykolog. En sådan hade de inte haft tillgång till tidigare och nu kom alla konflikter och problem unga kvinnor upplever fram i dagen. De förklarade att de flesta av problemen handlar om konflikter i rummen, där mellan fyra och 16 flickor bor tillsammans, liksom familjeproblem. Den senaste tiden har de haft flera fall av självmordsförsök. Flickorna kommer främst från landsbygden och har tack vare sina betyg lyckats komma in på det största statliga universitetet, Dhaka University. Att komma från landet till storstaden har skapat förvirring hos dem om vad som är rätt och fel, vad frihet betyder och hur kvinnors ställning ska vara. Kvinnan som visade mig runt sade att de aldrig varit i kontakt med en västerländsk livsstil innan, vilket gjorde dem osäkra på sin egen världsbild och identitet. En av de unga muslimska kvinnor som visade mig runt på skolan kom från en medelklassfamilj och hennes bästa vän var hindu. Hon bar ingen slöja men medgav att hon när hon gifter sig kommer hon att ta på sig en slöja fast hon inte gillar den. Hennes inställning var att traditionen kräver det och att familjen förväntar sig att hon följer den muslimska traditionen. 14

15 Hijab eller slöja, bör vara ett val och inte resultatet av ett socialt tryck. En stor del av medelklassen har valt att inte bära slöja men samtidigt har många från medelklassen själva valt att bära hijab. Hijab kan å ena sidan innebära trygghet då man uppfattas som en lydig troende kvinna, men å andra sidan kan hijab vara ett uttryck för blyghet och att man vill dämpa den sexuella lusten. Men kan i vissa fall fungera på motsatt sätt, dvs inge kvinnorna större självförtroende, renhet och god moral. En muslim som täcker sin kropp och huvudet uttrycker på detta sätt sin identitet. Men även om hijab fortfarande är en viktig symbol för många kvinnor, är kunskapen om kvinnors lika rättigheter betydande bland de nya generationerna. Jag träffade en ung kvinna som själv valt att bära burqa (svart tyg som täcker hela kroppen). Hennes föräldrar är inte överens med det tankesättet som hon valt själv men föräldrarna har accepterat det. Hon säger att hon är en stolt feminist som tycker att kvinnor själva har rätt att välja att vara troende med gott samvete. Hon vill påvisa kvinnors förmågor och autonomi istället för den sexuella och materiella objektifiering som i den bangladeshiska patriarkala samhället lätt blir. Hon tror att religionen också kan vara ett sätt att befria kvinnor från sin underordnade ställning därför att kvinnor inom islam är lika fria och har lika rättigheter som män. Det är inget fel på religionen utan snarare på människors religiösa uppfattning., sa hon. Återigen tycks kvinnors utsatthet och underordnade ställning i samhället vara en fråga om utbildning. Att skapa medvetenhet bland såväl kvinnor som män är en förutsättning för att kunna bryta det patriarkala tänkandet. Problemen har ofta sin grund i externa faktorer, som osäkerhet på gatorna, familjens rykte, fattigdom som tvingar kvinnor att vara hemma och ta hand om barnen, mm. Även om kvinnors situation i Bangladesh ibland kan kännas hopplös finns det positiva tecken och möjligheter. Flickors ökade tillgång till utbildning är en sådan. Min uppfattning är också att staten, NGO s och media försiktigt och långsiktigt arbetar för att skapa medvetenhet om problemen och behovet att förändra situationen. De program som långsamt börjar ta form när det gäller att främja kvinnors tillgång till utbildning, hälsa och arbetstillfällen innebär små, men trots allt betydande förändringar i samhället. 15

16 16

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand Muslim i Sverige Pernilla Ouis &Anne SofieRoald Wahlström & Widstrand INNEHÅLI Inledning 11 OCH Bokens uppläggning 13 Vad är islam? 16 Den islamiska korgen 18 Majoritet kontra minoritet 20 Noter-Inledning

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn Bilder Framsida Titel: Angiza, 18 år Fotograf/Källa:Jenny Matthews/ActionAid Creative Commons erkännande http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/actionaid/image/view/angiza-18-aar-95025

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Helene Ekdahl Arbetade på STOP 1 sep-1 dec 2008

Helene Ekdahl Arbetade på STOP 1 sep-1 dec 2008 Barnen i Indien Enligt uppgifter av UNICEF och en undersökning som gjordes 2001 beräknas 12.6 miljoner barn vara involverade i farliga yrken i Indien. Uppgifterna visar även att Indien har det största

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Shari a och familjerätt. Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand

Shari a och familjerätt. Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand Shari a och familjerätt Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand Vad är shari a? Vägen till vattenkällan Den gudomliga lagen fullständig lag Jfr sekulär rätt Lagsystem Regler som hör till religion

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam Islam Religion A Elev 2 TF2 Minns du? Sida 176 Islam 1, vad är shirk och vilken viktig grundtanke är shirk kopplat till? Shirk är tron på flera gudar, eller att värdesätta något högre än Allah, den är

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck. Vilka är vi? och förtryck. är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan!

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan! www.srhr.se/falkoping Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan 1 Berör all personal Nu och sen? Förändringsagenter Enskilda lektioner, dagar eller insatser Sex och samlevnad Fånga frågan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Killen bredvid DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och

Läs mer

SUS bygger ett träningscenter. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS

SUS bygger ett träningscenter. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com och på Facebook Nytt från styrelsen Rapport från årsmötet På årsmötet den 21 mars

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

En introduktion till islam och muslimsk kultur

En introduktion till islam och muslimsk kultur En introduktion till islam och muslimsk kultur Aksaa Islamutbildning för arbetslivet 1 En introduktion till islam och muslimsk kultur Ett tack till Daniel Stridsman som gjorde en första anpassning av textinnehållet,

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy Skapat den Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer