Umeå Årets tillväxtkommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå Årets tillväxtkommun"

Transkript

1 Laserskärning Stansning Bockning Svetsning TBM Utbildning AB Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: Årgång 24 Nr 4 September 2008 Pris 39 Kronor Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor per år / läsare per nr Nya maskinföreskrifter Nya maskinföreskrifter baserade på nya maskindirektivet börjar gälla den 29 dec Det är Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner som nu införlivas i svensk lagstiftning. Sid. 15 IP-telefoni och framtidens telefonväxel Global Communication Management är en helhetslösare inom kommunikation. De erbjuder flexibla telekomlösningar med den senaste tekniken för alla företag Sid. 30 Umeå Årets tillväxtkommun Digital fordonskommunikation och kontroll Framtiden är redan här. Med de nya digitala färdskrivarna med smart card och avancerade fordonsdatorer kan både åkeriägare och polis få total koll på fordonen. Sid. 28 Gröna transportkorridorer Transportindustriförbundet vill i samarbete med näringsdepartementet och övriga aktörer i branschen skapa två Gröna Korridorer mellan Sverige och kontinenten för miljövänligare transporter och ett bättre samarbete mellan olika transportslag. Sid. 36 Transportnäringen Sveriges blodomlopp Svensk Leverantörstidning besökte Lastbilsmässan på Elmia. Det pratades mycket miljö och ekonomi, utmaningen är att bli smartare och mer miljövänlig sammantaget. Med en utrikeshandel på drygt 90 procent av Sveriges BNP står branschen inför många utmaningar. Sid. 28 Umeå intar en särställning som dynamisk tillväxtregion i norra Skandinavien tilldelas Umeå kommun priset Årets tillväxtkommun för sitt långsiktiga och samarbetsinriktade arbete med att skapa tillväxt. Med ny järnväg, ny kombiterminal, ny logistikpark, ny ringled och utbyggd hamn stärker Umeå sin roll som nod i det nordiska transportsystemet. Sid 42 En hel bilaga bara om Hälsingland, Skåne och Värmland Kristianstad är med sina livsmedelsföretag Sveriges centrum för livsmedel. I Värmland finns allt det som man i storstäderna bara kan drömma om. Med nya E4:an har Hälsingland blivit allt populärare att både bo och arbeta i.

2 Upptäck en ljefri värld Atlas Copco-kompressorer TÜV-certifierade som 100 % oljefria (ISO KLASS 0) Om din verksamhet kräver helt oljefri lufttillförsel erbjuder Atlas Copco tryckluft certifierad som 100 % oljefri. Våra oljefria kompressorer inom sortimenten skruv-, centrifugal-, tand-, scroll- och vatteninsprutade skruvkompressorer är certifierade för ISO Klass 0 av den tyska provningsanstalten TÜV. Vi erbjuder en mängd optimala och effektiva kompressorlösningar som tillgodoser behoven inom varje användningsområde för tryckluft där hög renhet är av största vikt. Vill du veta mer? Besök Vi strävar efter att din produktivitet ska vara på topp.

3 Svensk Leverantörstidning nr ledare Sveriges största vakuumugn Sid 22 Världsledande på verktygsstål Sid 25 Svensk industri bromsar Tillverkningsindustrin i Sverige har lagt in bromsen. Produktionen minskade under våren och sommaren samtidigt som lagren ökade, visar nya siffror som spär på oron för en avsvalnande svensk konjunktur, även om det inte är några krissiffror. Kapacitetsutnyttjandet, det vill säga i vilken mån företagen nådde upp till sin maximala produktionstakt, minskade under april till juni jämfört med både första kvartalet i år och andra kvartalet Tidigare statistik från SCB visar att också den faktiska produktionen minskade under samma period. Den bransch som sticker ut mest åt det negativa hållet är fordonsindustrin, där bränslepriserna och USA:s konjunkturnedgång spelar in. Lärlingsutbildning på försök I höst blir regeringens planer på att starta gymnasial lärlingsutbildning verklighet. I en första omgång får elever möjlighet att förlägga delar av sin utbildning till en arbetsplats. Skolor som erbjuder gymnsial yrkesförberedande utbildning på nationella eller specialutformade program kan ansöka om att delta i försöket. 245 skolor är med från starten. De delar på lärlingsplatser. Under försökstiden som pågår fram till 2010 tilldelas deltagande skolor kronor i statsbidrag per läsår och elev. Företagen får ingen ekonomisk ersättning för att ta emot lärlingar, däremot får de hjälp med olika utbildningar. Under hösten kommer exempelvis alla deltagande arbetsgivare i landet att få gå en handledarutbildning. Sammantaget är forskningsprogrammen de hittills största offentliga satsningarna någonsin inom IT och energiförbrukning. Nya miljökrav på transporter Genom att ställa hårdare och mer preciserade krav på transportföretagen hoppas en grupp stora transportköpande företag kunna minska både olyckor och miljöpåverkan som orsakats av den tunga lastbilstrafiken. Ett sätt att nå de målen är att tidigt göra klart för transportörerna vilka kan man ställer när det gäller säkerhet och miljö både på kort och lång sikt. Dessutom ingår överenskommelser om återrapportering och revision. Bakom det standardiserade upphandlingsverktyget som finns på webbplatsen ligger nätverket Forum för Hållbara Transporter som bildats av företagen Perstorp, Stena Recycling, Strålfors, Trelleborg, Preem Petroleum och Södra Skogsägarna. Skatteverket slarvar med skatten Enligt Skatteverket uppgår skattefusket i de minsta företagen till 62 procent av den redovisade skatten. FöretagarFörbundet har nyligen släppt en rapport som visar att Skatteverkets siffror baseras på mycket osäkra uppskattningar, som med största sannolikhet överskattar fuskets omfattning kraftigt och därför bör ifrågasättas. Mercedes kör in i Guinness rekordbok med bränslesnålaste lastbilen Sid 34 EU-miljarder till grön IT EU öser miljarder över projekt för grön IT, inom flertalet stora program. Det handlar både om att göra IT grönare och att använda IT för att få en klimatsmartare energiförbrukning. Men det gäller att hänga på låset, ansökningstiderna går snart ut. EU-kommissionen har klubbat ett ambitiöst klimatmål, att till 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent från 1990 års nivå. För att nå målet agerar kommissionen på flera fronter: grönare transportsektor, förnybar energi och systemet för handel med utsläppsrätter. Som ett av många medel för att nå målet, ingår IT som en möjliggörare av smartare energiförbrukning. Dels ska IT-branschen få stöd för att göra tekniken som sådan energisnålare och dels ska nya ITsystem reducera förbrukning och utsläpp i byggnader, transportsektorn samt energiproduktion och -distribution. Urban Nilsson Ansvarig utgivare Nr :e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, Göteborg tel fax: Ansvarig utgivare Urban Nilsson Huvudredaktion Göteborg Ingemar Guterstam Tina Lundberg Ilse Österwall Redaktionsledning Klas Bergqvist Övriga redaktioner: Stockholm Göran Welander Niik Hojjati Pia Bohlin Småland / Skåne Felipe Bravo Norrland Erik Holländer Mälardalen Pia Dellamonro Värmland Birgitta Bennerholt Traffic/Materialhantering Henrik Tonström Layout: Stromia Futurum Tryck: MittMedia Print AB Adress-/namnändring Ekonomi Monika Beiring Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

4 4 nyheter Anläggning med fokus på personlig träning Vatten bidrar till en sund vätskebalans Alla nya medlemmar på World Class träningsanläggning i Saltsjöbaden Centrum erbjuds fyra träffar med en personlig tränare. Den personlige tränaren hjälper kunderna att lägga upp ett tränings- och kostprogram efter individens egna behov. På så vis får man redan från början hjälp att anpassa träningen till sin egen nivå. Genom att utforma ett individuellt träningsprogram blir det också lättare att nå sina mål. En trend är att det idag finns fler valmöjligheter när det gäller gruppträning. När man deltar i gruppträning anpassad till sin egen nivå blir det enklare att komma igång och träningen blir faktiskt av. Det är lätt att kliva in på ett pass och bli en i mängden. Sedan 1850 har man druckit källvatten från Torhult. Folk har vallfärdat till Torhult för att dricka det berömda vattnet. 100 procent rent - renat av naturen. Populärt att träna på gym Varje dag påminns vi i media om vikten av en god hälsa. Medvetenheten om att rätt kosthållning och regelbunden motion minskar risken för sjukdomar, stress och skador gör att antalet personer som tränar på gym ständigt ökar. Idag räknar man med att tio procent av befolkningen tränar på gym. Inom en tioårsperiod tror man att andelen kommer att öka till 20 procent. Idag finns det ett utbud som passar alla åldersgrupper och personer med varierande fysisk bakgrund och förmåga. Brett utbud av gruppträning World Class Saltsjöbaden har ett brett utbud av gruppträning, alltifrån boxningsinspirerade pass till yoga. Det finns flera korta och intensiva Expressklasser som varar i 30 minuter. Dessa passar utmärkt för att man ska hinna träna under sin lunchrast. Anläggningen har det senaste inom konditions- och styrketräningsmaskiner, fria vikter och funktionella redskap. Träningsmiljön är ljus och harmonisk, och designen modern. World Class är en franchisekedja Organisationen inom World Class i Sverige är uppbyggd enligt franchisemodellen för att underlätta expansion och för att få möjlighet att skapa synergieffekter på alla plan. En av franchisetagarna är Fredrik Borgegård som har World Classanläggningarna i Saltsjöbaden, Nacka och Värmdö. Fredrik tog år 2005 över ett befintligt gym i Nacka. Eftersom han har en bakgrund som boxare och saknade branscherfarenhet valde han då att ansluta sig till World Class. Redan under första året lyckades han öka omsättningen i anläggningen från två till 6,5 miljoner kronor. Sporrad av framgången öppnade han anläggningen i Saltsjöbaden år Nyligen öppnade Fredrik också en anläggning i Värmdö som är World Class största i Sverige. Internationell, välmående koncern World Class är en internationell koncern som driver 43 hälso- och rekreationsanläggningar i nio länder. Affärsidén går ut på att lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Under de senaste fem åren har World Class haft en genomsnittlig tillväxt på 23 procent per år. World Class beräknas under 2008 växa med över 25 procent. I Östeuropa är bolaget marknadsledande och här kommer man även att fortsätta expandera. World Class startades i Stockholm 1983 av den framgångsrike bodybuildaren och entreprenören Ulf Bengtsson. Som medlem får man även rabatter eller andra förmåner från World Class samarbetspartners. Anna Lunder Vårt mål är att få folk att dricka vatten i stället för annan dricka - och att de väljer rent vatten. Det är inte bra att dricka för mycket vatten och det är inte bra att dricka för lite vatten men du bör dricka vatten. Källvatten är ett levande vatten medan kranvatten kan vara mer eller mindre behandlat. Vårt källvatten tappas vid källan i Torhult mellan Jönköping och Ulricehamn och har inte förändrat sin ursprungliga form. Vi garanterar att vi inte har tagit bort eller tillsatt något, säger regionchef Anders Johanson på Aqua Service Sverige AB. Han menar att vi har ett bra vatten i Sverige både källvatten och kranvatten och har lite svårt att förstå varför man ska behöva transportera hit dyrt vatten på flaska från olika håll i världen. Inte minst ur miljösynpunkt är det bättre med ett vatten från närområdet. Stor aktör i Norden Aqua Service bildades 1997 och växte kraftigt under de första fem-sex åren. I dag är företaget med sina omkring kunder en de största aktörerna på marknaden i Norden. I Sverige finns de med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping med ett drygt 30-tal anställda och i Norge med kontor i Oslo, Bergen och Trondheim. När man kommer till en arbetsplats så finns det oftast kaffe att dricka. Vatten är ofta svårare att komma åt. Vi ville kunna erbjuda vatten på ett lättillgängligt sätt. I dag erbjuds flera olika lösningar med bland annat 19 liters flaskor med källvatten och maskiner som kopplas in på det befintliga vattenledningsnätet där du filtrerar och kolsyrar kranvattnet. Du gör det lite lyxigare helt enkelt. Många av våra vattenkylare kan erbjuda både kallt och varmt vatten. Det är då enkelt att göra sig en kopp te eller en soppa, förklarar Anders Johanson. Utmärkande för Aqua Service är mångfald, ett nytänkande och ett dynamiskt distributionssystem. När vi etablerade vårt kontor här i Stockholm 2002 köpte vi två företag för att samordna verksamheten och lade också ner väldigt mycket tid på att styra upp och effektivisera vårt transportsystem så att vi kör förvånansvärt lite med tanke på hur mycket vi levererar. Vi minskade våra drivmedelskostnader med 2/3 på ett år, säger Anders Johanson. Vårt mål för framtiden är att få ett större grepp på Mälardalsområdet. Vi har varit mycket koncentrerade på Stockholm men försöker också att nå ut mer till de mindre orterna runt omkring. Filterautomater är intressanta inom offentlig sektor och vi har bland annat levererat sådana till olika sjukhus. Vi har även fått många förfrågningar från skolor om att leverera vattenautomater och har börjat att leverera sådana lösningar för både skolpersonal och elever, berättar han. Anders Johanson menar att det lönar sig att investera i vattenautomater. Det är en liten kostnad som bidrar till att personalen mår mycket bättre på sitt arbete. Tel: Fax: E-post:

5 Svensk Leverantörstidning nr Viktigt med rätt StepStone är för många företag en självklar ingrediens i en rekryteringsprocess. StepStone hjälper varje dag tusentals rekryterare att hitta rätt personal genom platsannonsering och CV-matchning. StepStones rekryteringssiter finns i 13 Europeiska länder och med hjälp av partnersamarbeten erbjuder vi kandidater och annonsering i över 60 länder världen över. inomhusklimat På kandidatjakt? Rätt temperatur och ventilation är viktigt att tänka på både på kontor, industrier och i hemmet. Ofta kan det vara begrepp som man tar för givna men det kan bli kostsamt för hälsan, produktionen och miljön om tekniken felar. Syftet med en bra luftkonditionering är att skapa ett tillfredsställande inomhusklimat avseende temperatur, fuktighet och luftkvalitet för allt från villor till processindustrin. Genom att identifiera arbetsplatsers risker i ett tidigt skede är det lättare att snabbt eliminera dem. Det kan vara ett aggregat som står olämpligt till eller en elinstallation som behöver åtgärdas. Vid vissa tillfällen kan det krävas att specialutrustning införskaffas eller att personalen utbildas. Carrier AB är ett företag som arbetar med utveckling, utbildning, tillverkning, installation, drift och service av klimatanläggningar och har den kunskap som krävs för skapa ett hållbart inomhusklimat. Service och produktintresse Med ett återförsäljarnät som i princip täcker hela norden kan Carrier AB snabbt vara på plats om det skulle uppstå problem. -Vi har sen starten dokumenterat alla produkter för att kunna erbjuda service och support även på äldre varor då det alltid ska gå att få tag i reservdelar, säger Dan Wikström, entreprenad chef i Sverige på Carrier AB. Carrier satsar på att hålla hög kvalitet på produkt- och systemutveckling genom att anpassa sig till europeiska normer och förhållanden med senaste teknologin. Med produkter som värmepumpar, fläktar och kylaggregat täcker de stora delar av marknadens behov. Deras produkter har Eurovent-certifiering vilket ger produktgaranti efter att ha genomgått tester på oberoende laboratorier. Miljö i fokus Kontinuerlig forskning och utveckling med fokus på svensk arbetsmiljölagstiftning vill Carrier kunna minimera riskerna för människor och miljö. Vi utvecklar så energisnåla och miljövänliga produkter som möjligt och lägger stor vikt vid att återvinna överblivna köldmedel på rätt sätt, säger Dan Wikström. Nya produkter är generellt energieffektivare. Förr såg man kortsiktigt men idag tittar de flesta på slutkostnaden. Det innebär att våra produkter är något dyrare men på grund av att de är energisnåla har man tjänat in dem på två år. Carriers svenska verksamhet startade som ett familjeföretag för 60 år sedan och är idag ett helägt dotterbolag till amerikanska Carrier Corporation som tillverkar mer än 4 miljoner enheter varje år i 85 olika fabriker världen över. Stina Rangmar 3 av 4 svenskar söker jobb via Internet. Såhär fångar du dem med StepStones hjälp: Platsannons Första steget för att påbörja en rekryteringsprocess. Du får en kontaktperson på StepStone som hjälper dig välja rätt partnersite att synas på parallellt med StepStone.se. Vi arbetar med Di.se, Resume.se, NyTeknik.se, Kommuninfo.se, Jusektidningen.se, Statsjobb.se och TheLocal.se. Platsannonsen mailas ut till de kandidater som matchar er profil. Banner En bannerannons på vår site som ger extra besökare till din platsannons. Du visar samtidigt upp ditt företags logotyp tillsammans med titeln för den lediga tjänsten. Här har vi även en ny unik produkt med resultatgaranti. CV-sök Leta själv bland över CV:n. Att aktivt söka efter kompetens i vår kandidatabas är ett utmärkt komplement/ alternativ till annonsering. Snabbt, smidigt och kostnadseffektivt! På StepStone jobbar vi med människor och lägger stor vikt vid den personliga kontakten. Som kund har du alltid en personlig kontaktperson och ett professionellt supportteam som står till ditt förfogande. Kontakta oss idag: Telefon: E-post:

6 6 nyheter Först med platsannonser på nätet StepStone hjälper företag att snabbt och effektivt hitta kvalificerade kandidater till en aktuell tjänst. Företaget har funnits på nätet sedan De startade med onlinerekrytering som första privata aktör i Sverige. Idag har de flest besökare av alla företag inom sin nisch, högskoleutbildade akademiker i åldern år med några års arbetslivserfarenhet. Vi finns idag framför allt i Västeuropa och via partnerskap i ytterligare 64 länder. Ambitionen är att växa i Östeuropa och Asien. Våra kunder kan annonsera över hela världen och ändå bara ha en enda kontakt, berättar bolagets Country Manager Frank Ericson. StepStone Sverige har över sökande som bevakar jobb via sajten. Dessa kan gratis registrera sin CV på sajten och bevaka de tusentals platsannonser som ligger uppe varje månad. Kunden kan välja att sätta in en platsannons som ligger uppe i 30 dagar och kostar kr eller att själva gallra ut sökande i CV-databasen och skicka ett anonymt mejl till sökanden. Både företaget och CV:n är då avkodade vad gäller namn, ålder och personuppgifter. Kunden betalar då antingen en fast summa för att leta efter sökande under 30 dagar eller för att få kontakt- och personuppgifter till enskilda sökande. Vid egen annonsering sänds annonsen ut via mejl till alla sökande som är intresserade av arbete inom den aktuella branschen i ett visst geografiskt område. Flexibiliteten större på Internet än vid tidningsannonsering Annonsen ligger ute på sajten i 30 dagar. Kunden kan via ett eget konto se hur många som läst deras platsannons. Om tjänsten blir tillsatt kan kunden ta bort sin egen annons redan samma dag, vilket inte är möjligt med en tidningsannons. På nätet kan företaget presentera sig på ett attraktivare sätt genom att till exempel ha specialreklam på sajten, en videopresentation eller en länk till sin hemsida. För den sökande är det enklare att göra research om det aktuella bolaget, menar Ericson. En annan fördel med nätet är att det inte är geografiskt styrt. Det passar dem som är rörliga på arbetsmarknaden och om en tjänst är mycket attraktiv. Konkurrensen är tuff Hela branschen har vuxit med % per år under de senaste tre åren. Flera företag har startat upp under de senaste två årens högkonjunktur och konkurrensen är tuff. StepStone har gått mycket bra de senaste fyra åren och växer stadigt, mycket tack vare starka samarbetspartners som Dagens Industri, Ny teknik och Resumé vilket gör oss synliga på marknaden. Vi har ett gott rykte och är kända för att ge bra service, påpekar Frank. På marknaden finns 2-3 stora aktörer samt ett tiotal mindre sajter som till exempel är specialiserade på lärare, säljare och sjuksköterskor. Ericson tror att många små bolag på sikt kommer att försvinna eller bli uppköpta, och hoppas att det i framtiden skall bli färre men bättre bolag inom branschen. Ericson vill i framtiden arbeta för att sätta lite branschnormer. Då det idag är mycket viktigt att finna rätt folk, och det snabbt, väljer många att annonsera på flera ställen parallellt. Ericsson menar att många fortfarande annonserar i tidningen då det är bra reklam, på så sätt visar de att deras företag växer. The total talent management Systerbolaget StepStone Solutions hjälper företag att betygsätta och kommentera alla ansökningar innan intervjuer genomförs. De arbetar även med utveckling för anställda och internrekrytering. Bolaget skickar idag ut platsannonser via mejl direkt till mobiltelefonen. Det här är en utveckling som kommer att fortsätta, tror Ericson, speciellt då många företag vill visa att de är tekniskt innovativa. Genom funktionen boost kan kunden köpa garanterade besökare till sin platsannons på sajten. StepStone annonserar då på de 250 största sajterna på Internet och drar på så vis in besökarna genom att fånga deras intresse. Att rekrytera på det mest effektiva och minst resurskrävande sättet som är möjligt samt att behålla sin personal är det viktigaste, menar Ericson, oavsett vad man arbetar inom för bransch. Det är mycket viktigt att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö, ett tryggt arbete, bra förmåner och villkor samt möjligheter till personlig utveckling och karriär, hävdar Ericson. Bolag bör lägga ut en annons för att få in intresseanmälningar till företaget redan då de märker att en anställd är på väg bort, fortsätter Ericson, så att deras ledtid inte blir alltför lång. Allt finns numera på Internet, eller via mejl, och allt finns på ett ställe. Annonserna går att sätta på och stänga av efter behov, vilket gör att det går att hålla ett snabbare flöde, avslutar Ericson. Anna Lunder Kraftfullt avstamp för framtida företag Science Park Halmstad strävar efter att bli Skandinaviens bästa växtplats för innovativa människor och företag, enligt VD Ulf Andersson. Science Park ägs av Halmstad kommun (49 procent), Högskolan (49 procent) och resterande 2 procent ägs av företagen. Bakgrunden till verksamheten går tillbaka till 1990 och det började genom att ett antal företag hamnade i samma lokaler. Företagen jobbade med olika saker men kom på att om de jobbade tillsammans kunde de minska kostnaderna och ha ett visst utbyte av och lära av varandra. På det sättet kunde man etablera ett nätverk. Högskolan i Halmstad tyckte att idén var bra och stödde den. Då bildades Teknocenter som var en föregångare till dagens Science Park. Vad vill man uppnå? Nysatsningen Science Park Halmstad ska fungera som en plats där det föds nya företag. För att samhället ska generera nya företag måste befintliga organisationer verka för att stödja innovationer och avknoppningar. Såväl företag som arbetsplatser inom landsting och högskola behöver uppmuntra en kultur som tar hand om potentiella företagsidéer. Allt föds med en affärsidé. Sedan behöver man en plats för att utveckla idén så att den kan växa och där hamnar man i: Ulf Andersson, VD för det nya Science Park Halmstad. Förinkubator: Här kan man utveckla sin idé, paketera den och får hjälp av högskolan under ett år. Här kan man konkretisera idén så att omvärlden förstår den och man undersöker marknadens behov och potential. När man har visat att det finns en potential och att man själv har skött sina åtaganden så kommer nästa fas, nämligen: Inkubator: Här har man i samverkan med Science Park gjort bedömningen att affärsidén är värd att satsa på. Bolaget är registrerat och nu gäller det att börja bygga och etablera företaget. Under 24 månader hjälper man dig inom Inkubator med att identifiera och jobba med de kritiska faktorer som är avgörande för att förverkliga ens planer. Och sista fasen: Företagspark: Det man gör här är främst att man förädlar verksamheten och kan vara kvar i företagsparken eller flytta härifrån om man är i behov av större lokaler eller andra faktorer. Det finns lokaler att slussa dessa företag vidare till i den närliggande miljön. Växtplats för innovativa människor och företag Science Park erbjuder resurser för utvecklingsbara projektidéer och potentiella tillväxtföretag från högskola, forskningsmiljöer och företag. Man ger dem möjligheten att korta tiden till marknaden genom en snabbare etableringsprocess Man hjälper till med: Affärsutveckling - Kapitalförmedling - Inflyttningsklar kontorsmiljö - Affärsdrivande nätverk och möjlighet till Akademisk närhet. Tror du att företagen i Science Park i framtiden kan bli viktiga kunder eller partner till dig? I så fall är det en god idé att medverka i Science Parks nätverk. Alla företag behöver specialister av olika slag. Ett litet handtag i början kan i längden vara mycket värt för båda parter, avslutar Ulf Andersson, VD för det nya Science Park Halmstad. Felipe Bravo Skapa ditt nya liv av glädje och hälsa! Kontakt: Företagsrådgivare Caroline de Wall Vi är glada att vi nu byggt färdigt axeln Saltsjöbaden Nacka Värmdö. Strategin är att du som kund alltid skall hitta något som passar dig. Tillsammans erbjuder anläggningarna inom axeln dig 172 pass i veckan med högst 15 minuter mellan anläggningarna. Vi har också öppnat en nya designklubb i Vasastan, World Class Döbelnsgatan. Välkommen.

7 Svensk Leverantörstidning nr nyheter Hög kvalitet, slitstarkt och snyggt Exklusiva strumpor med instickade logotyper och brodyr på profilkläder är två specialiteter i ett litet familjeföretag i Sälna, cirka 30 minuter från Stockholm. Flera profilföretag lägger sina brodyruppdrag här. Vår styrka är att kunna tillverka strumpor av hög kvalitet, med eller utan logotype, och med korta leveranstider, säger Eva Svensson. S-son Strumpan AB har tillverkat bomullsstrumpor i mer än 15 år. Våren 2004 köptes företaget av Thomas och Eva Svensson och ett år senare köpte de sin första brodyrmaskin. Eva tillverkar två sorters strumpor, sportstrumpor med frotté i sulan och tunnare finstrumpor. Vår styrka är att kunna tillverka strumpor av hög kvalitet, med eller utan logotype, och med korta leveranstider. Strumporna tillverkas av 80 procent bomull, resten är nylon för att de ska bli elastiska och få lite bättre hållbarhet. Det blir ungefär 200 par i veckan med stickad häl och tå samt med gummitråd i skaftet för att de ska sitta uppe. I dag är det ungefär 50/50 mellan strumpor och brodyr. Fördelen är att det går att samköra så att jag kan låta stickmaskinerna gå medan jag jobbar med brodyren, berättar Eva Svensson som driver företaget som i dag kallas strumpan.se. Eva Svensson drev tidigare ett privat fritids men när barnunderlaget sviktade så ville hon pröva på något annat. Thomas och Eva hittade en annons och beslutade sig för att köpa strumpfabriken. Eva sköter även adminstrationen i makens företag och får hans hjälp med eventuella tekniska problem med maskinerna. Stickar på beställning Tillverkningsprocessen sker i förprogrammerade stickmaskiner som stickar in kundens logotyp direkt i strumpan. Därefter sys strumpan ihop och går vidare till pressautomaten där den pressas och för-krymps för att garantera rätt storlek. Bland kunderna finns till exempel många åkerier samt några profilföretag och även ganska många företag som handlar via profilföretag. Jag har ett litet lager men annars stickar jag mest på beställning. Jag vill inte konkurrera med profilföretagen som jag samarbetar med så alla de kunder som tidigare har handlat via ett profilföretag hänvisar jag till dem. Men naturligtvis välkomnar jag nya kunder, säger Eva Svensson. Ullstrumpor med svensk profil Jag har nyligen fått en förfrågan från scouterna som är intresserade av att köpa ullstrumpor. De vill ha svensktillverkat och helst att ullen är svensk också. Jag har då kommit i kontakt med Ull-rika, ett EU-projekt i Jämtland med syftet att ta hand om den svenska ullen på ett bättre sätt. Sedan har jag även fått lite prover från Östergötlands Ullspinneri som verkar vara det enda spinneriet som finns kvar i Sverige som spinner så tunna trådar. Jag jobbar nu på att få fram en tunn, skön och slitstark ullstrumpa och förhoppningsvis kan det bli en bra lösning, förklarar Eva Svensson. Brodyr med kvalitet Vi broderar på allt från kepsar till hästtäcken. Det är allra mest profilföretag som lägger sina brodyruppdrag på olika typer av kläder hos mig. Men även privatpersoner, föreningar och företag kommer och lämnar in sina egna kläder för att få brodyr på. Textbrodyr kan jag göra själv med hjälp av ett datorprogram medan jag skickar beställningar på logotyper till ett annat företag, säger Eva Svensson. CC systems utser Peter Lageson till ny vd CC Systems utvecklar produkter och plattformar som gör tunga maskiner och fordon intelligenta. CC Systems, specialist inom avancerade styrsystem för tunga fordon och maskiner, har utsett Peter Lageson till ny VD. Peter Lageson är tidigare marknadschef och en av grundarna till IBX, Europas ledande leverantör av tjänster och lösningar för effektivt inköp. CC Systems nuvarande VD, tillika en av grundarna, Jan Carlsson, kommer att fortsätta att verka i företaget som styrelsens vice ordförande. Peter Lageson började den 1 september i höst och kommer att tillträda tjänsten som VD i november. Han kommer att vara baserad vid företagets kontor i Västerås och vid huvudkontoret i Alfta. Erik Hollander Peter Lageson. Som marknadsledande tillverkare på den globala arenan både vill och kan Carrier arbeta för en bättre miljö. Carriers absorptionsmaskiner erbjuder kyla med t.ex. fjärrvärme som drivenergi. Energiförbrukningen är i det närmaste försumbar jämfört med kompressordrivna kylmaskiner. Vill ni veta mer om hur man sänker elenergiförbrukningen kontakta oss på Carrier. Tel: Stockholm: Göteborg: Malmö:

8 8 produktnytt Under rubriken Produktnytt presenterar vi nya produkter och tjänster, alltifrån nya uppfinningar till smarta problemlösare. Har ditt företag något nytt att presentera? Hör gärna av dig till oss så kanske ni kan vara med och visa upp just er nyhet. Skicka ett mail med information om produkten tillsammans med högupplösta bilder till Carbo Cooler Aqua Service har glädjen att presentera en helt ny kylare på marknaden. Carbo Cooler är den enda kylare idag som levererar hett, kallt & kolsyrat källvattenvatten. Vi har märkt en stor efterfrågan på kolsyrat vatten & har tagit fram denna modell som man använder Vårat goda källvatten till. Carbo Cooler är lättplacerad, den kan placeras var som helst, behöver endast ett vanligt eluttag. Den kolsyrar vattnet i 2 olika lägen lätt-& normal kolsyrat. Finns i Svart eller Vitt utförande. Kolsyrepatronen som monteras räcker till c:a 1000 liter kolsyrat källvatten. Titta gärna in på vår hemsida eller ring för personlig service. Tel: ADI-ALARMSYSTEM lanserar nu i IRIS IP-överföring för larm från Chiron. IRIS 840-sändaren finns representerat på mer än 70 larmcentraler i Europa. IRIS IP-överföring är en krypterad transportmekanism i IP miljö, främsta användningsområden är säkerhetsmarknaden så som t ex inbrottslarm, brandlarm diftlarmer och så vidare. IRIS är utvecklad tillsammans med lamcentraler runt om i Europa för att passa framtidens och gårdagens teknik. IP tekniken erbjuder fördelar så som övervakning, primär och sekundär överförings väg samt flera tjänster. Fjärrsupport kan också ske via IP. Universell larmtransmission via TCP/IP (Ethernet) och VoIP. IRIS 840 kan användas med alla nya och gamla centralapparater, larmsändare, driftlarm och brandlarm. IRIS 840 använder dynamisk IP-adressering (DHCP) eller fast IP-adress. IRIS 840 har justerbar pollningsintervall och krypterad IP-transmission (MD5 och RC4). IRIS 840-sändaren överför normalt sin pollningssignal och larmöverföring via fast ansluten LAN men har även möjlighet för backup av såväl larm som pollning via GPRS. IRIS 840 är utrustad med åtta ingångar och fyra reläutgångar. De fyra reläutgångarna kan aktiveras av händelser eller SMS meddelanden, som sänds till enheten. IRIS 840 är testad och certifierad mot kraven i EN , EN och EN Världens snabbaste skrivare HC5500 Riso och Olympus har i samarbete utvecklat HC5500. Med Olympus kunnande inom foto och Risos expertis inom tryckteknik har de tillsammans tagit fram en riktigt snabb InkJet Printer. HC 5500 klarar hela 120 färgkopior/min till marknadens lägsta pris per kopia! Master Office har nu ett av markandens bredaste sortiment inom kopiering att erbjuda. Vi erbjuder en unik kombination av snabbhet, driftsäkerhet och låg kostnad, från små bordsmodeller till högvolymsprintrar. Det vi vill ge Er som kund är bästa lösningen för just Era kopieringsbehov och bästa tänkbara servicen.

9 Svensk Leverantörstidning nr produktnytt Kättingtelfer DCRS lättmanövrerad med steglös lyfthastighet Kättingtelfer DCRS är utvecklad för att vara maximalt användarvänlig och ergonomisk. Den manövreras enkelt med vippmanöverdon, där man slipper använda tummen, som annars är vanligt. Här manövrerar man med hela handen, vilket är mer vilsamt. Lyfthastigheten är frekvensstyrd, helt steglös och kan regleras från 0,15 meter/ minut upp till 30 m/minut. Att man kan köra telfern så långsamt gör den speciellt lämpad för t.ex. ömtåligt gods. Telferns hastighet av bagage på flygplatser. Det steglösa vippmanöverdonet DCRS-Pro finns med snabbkoppling (för att enkelt byta lyftanordning) eller med fast monterad C-krok (denna används bland annat vid bagagehantering). Vippmanöverdonet är av metall och i robust utförande, för att passa in i krävande miljöer. Maximalt användarvänligt och ergonomisk. Med Wayfinder Navigator blir din mobiltelefon mer användbar än en vanlig GPS. Med miljoner intressanta platser och funktioner för kommunikation med andra får du en guide som du kan ta med dig överallt vart du än reser i vardagen. Självklart tar du dig från A till B med Wayfinder Navigator. Men det är inte allt. Du ser också allt som finns omkring dig. Hela tiden. Närmaste bankomat, bank, Posten serviceställe, sjukhus, apotek, restaurang, biograf, bar, affär, nattklubb Ja, du lär dig snart. Användbar och sökbar information, direkt på kartan. Trafikinformation i realtid innebär att Wayfinder Navigator ger dig information om trafikstockningar och förslag på genvägar och alternativa resrutter. I en del länder varnas du till och med för hastighetskameror. När du kör på natten känner du dig trygg med 3d-kartor, nattbelysning, röstinstruktioner och väderprognoser. Med Wayfinder Navigator kan du dela med dig av dina och se vänners och familjemedlemmars favoritplatser via SMS, MMS och e-post. Om du vill planera dina resor i förväg kan du använda verktyget för att spara och skicka dina resrutter till din mobiltelefon och till din e-post. Vill du på ett enkelt sätt berätta för familj och vänner var du är eller visa dem var du har varit på resan? Gör det enkelt med Wayfinder Navigators Facebook- och Google Earth-funktioner. Wayfinder Navigator kostar från 495 SEK och kan köpas på Du kan ockå ladda hem och testa gratis i fem dagar. Jabra M5390 Multiuse Jabras nya Multiuse-headset M5390 är designat för att underlätta arbetsdagen. De flesta behöver både sin bords- och mobiltelefon i arbetet och vissa använder även datorbaserad telefoni. Därför är det logiskt att ha ett trådlöst headset som via Bluetooth går att ansluta till alla tre enheterna. Genom funktionen Multiuse kan headsetet nämligen ligga aktivt mot två Bluetooth-enheter samtidigt (mobil, bordstelefon eller dator). Tillsammans med bipackad USB-adapter har headsetet upp till 70 meters trådlös räckvidd och äkta bredbandsljud. Jabra M5390 har även bullerdämpande mikrofon och via digital signalbehandling (DSP) förbättras ljudkvaliteten på det inkommande ljudet. Headsetet kan kan bäras med den medföljande huvudbågen eller öronkroken och har en samtalstid på 6 timmar och passningstid på 60 timmar. Rotationsbord från Azpect Detta nya rotationsbord har hög precision tack var en ny typ av piezostegmotor. Den klarar av kontinuerlig 360 rotation med en upplösning på 1 arcsec. Den är avsedd för optik med diameter på 25,4 mm. Motorn är direktkopplad till rotationssläden utan mellanliggande skruv eller växel. Tillsammans med rullager möjliggör detta en wobbling på mindre än 100 µrad och inget glapp i mekaniken Hållkraften från motorn borgar för att positionen bibehålls även vid spänningsbortfall. Minsta steglängd är 5 µrad vilket lämpar sig väl för ultrakänsliga linjeringar. Rotationsbordet styrs av en kontrollenhet med tryckknappar som i sin tur kan styras av en dator via USB-porten.

10 10 aktuella byggen Invigningsdags för spektakulärt bygge i Karlstad Karlstads universitet rustar för att möta framtidens krav på utbildning och forskning. Senaste tillskottet på universitetsområdet, Hus 21 ger utrymme för nya pedagogiska arbetssätt. Paradnumret är multimediastudion, Ägget, en svävande föreläsningssal. Projekt Hus 21, står färdigt för undervisning och forskning. Måndag den 29 september blir det stor invigning med pompa och ståt. Cirka 200 gäster med representanter från samhälle och näringsliv är inbjudna att delta i festligheterna. Hus 21 består i princip av tre delar. Dess mest utmärkande drag blir Ägget, den ovala före-läsningssalen, Ljungbergssalen, en multimediastudio, som till synes svävar över marken bak-om glasfasaden. Den är upphängd i kraftiga stag i taket. I studion, som får en golvyta på om-kring 100 kvadratmeter och en takhöjd på sju meter, ska det finnas plats för 120 åhörare. Här ska man, förutom vanliga föreläsningar, också kunna bedriva virtuella experiment och bjuda på ljud- och bildupplevelser. På utsidan kan film, konstverk och föreläsningar visas på en gi-gantisk storskärm. Byggnaden innehåller flera spektakulära salar med högt i tak både bildlikt och bokstavligt. I A- huset finns en pedagogisk verkstad utrustad med kranar, traverser i taket, multigolv med diken utrustade med tryckluft, el, vatten. Salen är inte låst för något speciellt ändamål, utan ska användas som functional learning/laboratorium för teknik, fysik, matematik eller vad som kan ha behov av salen. Det finns ett klart syfte med att ha glasväggar som ger god insyn, det ska som ett skyltfönster locka till omvärldens intresse och verka inbjudande. Värdefull praktik I många andra länder ges större utrymme än i Sverige för praktiska laborationer. Hands on och action learning är vanliga begrepp. De nyutexaminerade studenterna måste kunna möta näringslivets krav på praktiska kunskaper, inte bara teoretiska, För att möta framtidens krav på nya pedagogiska former, har Akademiska Hus byggt ett nytt hus för Karlstads universitet. Med inspiration från bland annat de amerikanska universitetens learning labs finns nu pedagogiska verkstäder, där studenterna kan arbeta med fullskaliga experiment. I huset finns också mötesplatser där offentliga aktörer, kommun och näringsliv kan samverka med univer-sitetet. Det krävs nya pedagogiska grepp för att svenska ingenjörer och andra akademiker ska kunna behålla sin internationella konkurrenskraft. Flexibilitet och samarbete med externa kon-takter, samhälle och näringsliv är allt viktigare, säger samordnare Fredrik Persson Jonhed. Laboratorier, föreläsningssalar för elever och arbetsrum för forskare, lärare och administrativ personal ryms i Hus 21. I de olika arbetsrummen ska 175 personer arbeta. Lite kuriosa I Hus 21 finns bland annat 5850 meter kopparrör, 1010 fönster och 575 dörrar. Till huset har det används 335 ton stål och 8600 ton betong. Multimediastudion väger 60 ton varav stålvikten är 22 ton. Fasaden mot Sommargatan består av ca 1600 m2 glasytor. Karlstads universitets mål är att utmana det etablerade och utforska det okända genom nytänkande och öppenhet. Vi har cirka studenter inom områdena undervisning, sam-hällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora samt vård och omsorg, säger Fredrik Persson Jon-hed. Viss del av nybygget är finansierat genom donationer från Sparbanksstiftelsen Alfa och Ljungbergsstiftelsen. Med ca 3,3 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, 4,5 miljarder i hyresintäkter och 48,5 miljarder i fastighetstillgångar 2006 är Akademiska Hus Sveriges största fastighetsbolag. Akademiska Hus är ledande på kreativa miljöer för högre utbildning och forskning och har fastigheter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Ingrid Saarva Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: VI VÄXER ÄN EN GÅNG. I september inviger vi vår svävande multimediastudio. Möjligheternas Arena Arenavägen Kristinehamn Tel: Mob: Weldroc erbjuder heltäckande industriservice, maskinreparation, svetsarbeten och bergsprängning. Svarvarevägen SUNNE Tel:

11 Svensk Leverantörstidning nr aktuella byggen Engagemang är nyckelordet för att skapa drivkraft och därmed framgång Peab AB bygger för framtiden och vill vara det ledande och mest attraktiva byggoch anläggningsföretaget i Sverige. Koncernen har ensamma svarat för den största omstruktureringen inom den svenska byggbranschen under 90-talet och utvecklingen fortsätter. Större företag behövdes för att möta kundernas behov av en rikstäckande och samtidigt lokal entreprenör. I Ystad berättar platschefen på anläggningssidan, Tom Walfridsson, om de projekt som är på gång i Ystad just nu. Lokal förankring Peab i Ystad har för närvarande 25 anställda. Man bygger ut fjärrvärmenätet för Ystad Energi AB, ett bolag inom Ystads kommun. I Östra förstaden håller vi på med ett stort projekt med att bygga om vatten- och avloppsledningar samt stensätter. Här räknar vi med att vara klara vid årsskiftet, säger Tom Walfridsson. I Källesjö Norra arbetar man också med att färdigställa ett 90-tal nya tomter så att man ska kunna bygga villor. Arbetet består i att dra in fjärrvärme, vatten, och avlopp samt att anlägga gator så att man kan komma in i området. Tillsammans med Peab Bygg håller man på med arbeten i Västra Sjöstaden där det byggs kedjehus, hyreslägenheter och bostadsrätter. Där har Peab AB köpt mark av kommunen som företaget sedan förädlar. På det gamla regementsområdet har Peab byggt 90 lägenheter åt Ystadbostäder. Anläggningen i Ystad omsätter cirka 60 miljoner kronor om året och har som mål att fortsätta att arbeta lokalt. Man ska vara det lokala företaget med den stora koncernens resurser. Historik 1959 grundade bröderna Erik och Mats Paulsson, som då var 16 respektive 14 år gamla, sitt första företag - Bröderna Paulsson Peab AB. De övertog Lennart Axelssons maskinstation och började att hjälpa lantbrukarna på Bjärehalvön i Skåne med allehanda tjänster. Ganska snart utökades antalet anställda och maskinparken kompletterades efter hand med bandtraktorer och lastbilar. Peab har under 40 år utvecklats från ett lokalt Skånebaserat företag till att i dag vara Nordens tredje störta, kompletta bygg- och anläggningsföretag. Företagspolicy Fyra ord sammanfattar företagets policy, nämligen att man ska vara: Exploateringsområde Norra Källesjö Ystad. Pålitliga: Kunder ska känna sig trygga när de anlitar Peab. Detta innebär att man alltid ska uppträda med god affärsetik. Jordnära: Peab vill arbeta nära kunden. Innan företaget åtar sig ett nytt uppdrag så ska de veta att de har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Personliga: Genom en ärlig och förtroendefull dialog med företagets kunder och leverantörer ska man skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Utvecklande: Man ska vara nyskapande, flexibla, och ständigt förbättra sig. Man ska ta vara på medarbetarnas kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Arbetsmiljö Peab AB jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor baserade på kraven i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och detta utgör en integrerad del i den dagliga verksamheten. Miljön Peabs miljöpolicy är integrerad i Peabs företagspolicy och uppfyller kraven enligt ISO 14001:1996. Peabs styrka Den lokala förankringen är en viktig del av Peabs styrka. Genom god planering, korta beslutsvägar och med erforderliga resurser skapar man en effektiv byggprocess där man säkerställer att byggnader och anläggningar uppfyller ställda krav och levereras vid avtalad tid. Engagemang skapar drivkraften i företaget och därmed förutsättningar för den framgångsrika utveckling som Peab Sverige har haft under 40 år. Felipe Bravo Ombyggnad av Östra Förstaden Ystad (gator-avlopp). Möjligheternas Arena Fotboll, friidrott och boule är några av de många aktiviteter som man kan ägna sig åt i Environiq Arena, Kristinehamns nya multiarena avsedd för idrott, kultur och näringsliv. Hallen är också anpassad för att enkelt kunna omvandlas till en mäss- och evenemangshall. Med möjlighet för exempelvis konserter med över åskådare. Environiq Arena har en konstgräsplan med måtten 57 x 90 meter som kan hyras helt eller delvis. I arenan finns även en löparbana, med fyra spår, på 80 meter, två hoppgropar för längdhopp och tresteg samt utrustning för höjdhopp. Under dagtid har vi skolverksamhet där elever från Presterudsgymnasiet och Brogårdsgymnasiet är här och vi kan då lägga ut mobila sportgolv som underlag för olika idrottsaktiviteter. Men också olika privata företag och föreningar kan boka in sig hos oss. Kommunen har ett avtal med arenan som löper under 25 år och de subventionerar sedan föreningar med ungdomsverksamhet upp till och med 16 år. Det är då under kvällstid med vissa sena tider som är seniortider. Bokningsbart är mellan klockan 8 och 23. Är det någon som vill boka dygnet så går det också bra. Vi hyr även kaserner i det före detta regementet A9 för att kunna ordna med boende vid träningsläger, berättar Hans Högfeldt, driftchef och fastighetsansvarig för Environiq Arena som ägs av fastighetsbolaget KunskapsPorten Kristinehamn AB. Själv är han anställd av arenans driftbolag Idrottsparken Kristinehamn AB. Värmlandsforum 2008 den 2-4 oktober En mötesplats för företag och människor som verkar och gör affärer i Värmland. Det blir Värmlands största mässa med utställningar och seminarier. Bland annat kommer det svenska kocklandslaget hit. Syftet med näringslivsmässan Värmlandsforum 2008 är att skapa oväntade möten, som ger utvecklingsmöjligheter och inspirerar till ett mer utbrett samarbete mellan regionens företagare, förklarar Hans Högfeldt. KunskapsPorten bygger badhus i Kristinehamn KunskapsPorten har tecknat avtal med Kristinehamns kommun om att tillhandahålla det nya badhuset i Kristinehamn. Badet som ska stå färdigt i november 2010 kommer att bli ett familjebad och motsvarar med alla faciliteter en investering om cirka 140 miljoner kronor. Avtalet med kommunen är också på 25 år. Byggprojektet påbörjas under sommaren och det nya badet och arenan får en gemensam entré, säger Hans Högfeldt. I anslutning till arenan håller kommunen också på att iordningställa ett flertal fotbollsplaner.

12 12 aktuella byggen arbetsmiljö Betongindustrins nya verktyg mot fuktskador Ljud och bild för offentliga miljöer Byggfukt som leder till emissioner har varit ett av de problem som byggbranschen har konfronterats med under lång tid. BI Dry är det nya verktyget mot fukten som gör att betongfabriker kan erbjuda sina entreprenörer inte bara betong utan ett helt koncept som bland annat hjälper dem att räkna ut uttorkningen av betongen och välja rätt sorts betong. Men när Betongindustri AB med en omsättning på omkring 800 miljoner valde leverantör av sitt nya betongprogram valdes kanske lite oväntat en uppstickare på marknaden. Emissioner, som kan ge upphov till dålig lukt och allergiska besvär, uppstår när mattlim och mjukgörare i mattor bryts ned då de utsätts för fuktpåverkan. Eftersom vatten är en viktig beståndsdel i betong är det intressant för byggentreprenörer och konsulter att finna en kostnadseffektiv och mer eller mindre självuttorkande betong. Oftast hänger betongens självuttorkning ihop med ökad kostnad varför man inte gärna vill använda en dyrare (torrare) betong än nödvändigt. För att underlätta i valet av en lämplig betong har Betongindustri, det ledande företaget inom leverans och produktion av fabriksbetong i Sverige, tillsammans med konsultföretaget Vema Venturi AB och professor Jan-Erik Jonasson vid Luleå Tekniska Universitet utvecklat ett datorprogram. Vema Venturi AB erbjuder konsulttjänster inom betongteknik elektronik och data. I dagsläget arbetar företaget med tre marknadsledande företag inom cement, betong och byggindustri. Datorprogrammet, som visat sig vara ett ytterligt effektivt verktyg, heter BI Dry och ingår i ett större koncept. Hela fuktkonceptet I konceptet BI Dry ingår det nya datorprogrammet som beräknar uttorkningstiden för alla platsgjutna konstruktioner. Programmet tar hänsyn till temperaturförloppet i betongen, till exempel inverkan av golvvärme, hydratiseringsvärme och olika täckningar av konstruktionen. BI Dry prognostiserar även konstruktionens hållfasthetsutveckling. Byggfukt som leder till emissioner har varit ett av de problem som byggbranschen har konfronterats med under lång tid. Datorprogrammet BI Dry löser dessa problem åt byggentreprenören. I stället för att entreprenörerna bara köper betong av de producerande fabrikerna så kan de köpa hela byggkonceptet. Betongindustri ställer upp med konsulter kostnadsfritt för att hjälpa kunderna att använda verktyget BI Dry. En omfattande kartläggning av uttorkningsbetongerna, de såkallade TorkBiprodukterna, har utförts på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås för att fastställa alla parametrar som påverkar uttorkningsförloppet i betongkonstruktionen. Betongindustri säljer självuttorkande betongprodukter medan datorprogrammet föreslår vilken betong som är lämplig att använda för just det specifika ändamålet så att man kan lägga på golvmattorna just det datum som man har planerat. Till grunden för detta ligger en beräkningsmotor, eller matematikmotor, som har utarbetats av Jan-Erik Jonasson som är professor vid Luleå Tekniska Universitet. Framtidsprojekt Vema Venturi AB arbetar också i ett utvecklingsprojekt för ett annat stort svenskt bolag. Cementa AB, med en omsättning på 1,3 miljarder, har också dom valt Vema Venturi till sin samarbetspartner. Cementa utvecklar tillsammans med flera betongtillverkare samt Cement och Betonginstitutet, CBI, en ny programsvit för att ta fram betongrecept som förenklar en övergång till krossballast från naturgrus och minimera cementförbrukning med en sammantagen minskad effekt på miljön. Projektet delfinansieras av energimyndigheten (STEM). Med en väl proportionerad betong där mängden cement minimerats och ballasten fördelats på rätt sätt har man också en billigare och mer miljövänlig betong. Framtiden Vema bygger för framtiden. Vemabolagen kraftsamlar inför framtiden i ett holdingbolag. Även om kärnverksamheten är trygga, långsiktiga investeringar så satsar man också i riskprojekt. Mikael Järleberg, VD för Vema Venturi, har egen erfarenhet av hur svårt kan det vara att tillskansa sig kapital från banker och andra kortsiktiga investerare, aktörer som inte vill riskera att förlora pengar om de inte får rejäla garantier. Därför har vi vid enstaka tillfällen lånat ut pengar till unga företagare som konfronterats med samma problem som vi mötte när vi ville komma igång, säger Mikael Järleberg. Pengar har lånats ut utan ränta under en begränsad period till företag i ett kritiskt skede. Det konkreta exemplet var ett företag som hade fyra anställda men bara en servicebil. Frågan som vi ställdes inför var om de köpte en servicebil till skulle detta bidra till att företaget fick in mer pengar i kassan? Svaret blev, ja. Att banken var trögtänkt och ovillig gjorde mig bara mer beslutsam. Vi ordnade genom vårt holdingbolag de pengar som företaget behövde för att skaffa en andra servicebil. På det viset löste vi deras problem, berättar Mikael för oss. Innovativa lösningar för betongbranschen kan vara dörröppnaren till en ny marknad inom andra branscher. Framtiden får utvisa hur långt bröderna Mikael, Erik och Anders Järleberg inom Vema Venturi AB kommer med sina visioner. Men en sak är säker och det är att de har kommit en bra bit på väg i sin strävan att vara en nydanande uppstickare som leverantör av konsulttjänster och datorprogram till betongbranschen. Felipe Bravo Sela, ett gammalt etablerat företag med lång erfarenhet använder den nya tekniken fullt ut och specialiserar sig på totalupplevelsen i rum och miljö. Arbetsfältet är publika lokaler, allt ifrån kyrkor till konferensanläggningar. Ljud- och bildinstallationer för underhållning, information och kommunikation. Sela, ett gammalt etablerat företag med lång erfarenhet av ljud och bild för offentliga miljöer. Vi är ett modernt företag som har en lång historia, berättar Lennart Johansson som driver Sela AB. Företaget Sela etablerades Verksamheten koncentrerade sig på konstruktion och tillverkning av elektronisk apparatur för ljud och film. Svenska Filminstitutet och SR Sveriges Radio var stora kunder av mixerbord. En hel del exporterades till USA. En Sela-mixer spelade till och med roll i en film som fick en Oscar för bästa ljud. Sedan 1980-talet har inte företaget någon egen produktion, utan är numera ett entreprenörsföretag som projekterar och installerar ljud- och bildutrustningar oberoende av märke. Lennart Johansson och Mikael Forssén kommer från säkerhetsbranschen. För två år sedan tog de över ett företag som 1984 hade utvecklats mycket. En stor del av framgången låg i en utbyggd entreprenadverksamhet parallellt med den egna tillverkningen. Samma år startades även ett dotterbolag i USA. Tre år senare var det dags att än en gång markera utveckling och tillväxt. Företaget bytte namn till Media Ljud & Bild Entreprenader och blev nu totalentreprenörer i ljud och bild för alla typer av publika lokaler och arenor. Under 2003 togs företagets ursprungsnamn Sela tillbaka. Idag är Sela en ljud- och bildentreprenör med specialisering på totalupplevelsen i rum och miljö. Arbetsfältet är publika lokaler, allt ifrån kyrkor till konferensanläggningar, skolor, sportanläggningar och andra kommunala och statliga fastigheter. Ljud utan buller Människan vill ha mycket musik. Idag finns mycket ljudanläggningar - konserter, kyrkor, skolor, kontor, konferensanläggningar, köpcentrum, hemmabruk, inspelningsstudios. Nästan all utrusning i marknaden idag är bra, det gäller att hitta rätt utrustning för avsett ändamål. Därför är det svårt att hålla hög kvalitet genom att bara sälja ett märke, anser Lennart Johansson. Han säger att det handlar inte bara om själva tekniken. Man måste också veta hur man handskas med den. Ljud- och bildrummet är ett ställe där människor samlas för att ta emot ljud- och synintryck. Där måste allting samspela i perfekt balans. Varje lokal har sina säregna förutsättningar. Ljudet och bilden måste byggas upp efter dem. Vi är specialister på att planera och bygga upp ljud- och bildanläggningar. Redan i inledningsstadiet av ett byggprojekt kan vi analysera behoven och då även bedöma och ha synpunkter på de akustiska förutsättningarna. Att höra och se optimalt måste vara en självklarhet. Rummet bör därför utformas utifrån dessa villkor. Vi ger råd vad gäller akustik, högtalarplacering och projektorplacering för bästa taluppfattbarhet, rätt betraktelsevinkel, podiehöjd med mera. Akustiken i varje lokal analyseras av samarbetspartners för bästa resultat. Det bästa sättet att undvika bullerskador är att begränsa volymen och utrustningen kan kompletteras med begränsare. Tyvärr är det kutym i branschen att spela högt. Sela förespråkar därför att man installerar många högtalare för att få bättre balans på ljudet. Detta gäller inte bara konsertlokaler utan även stora konferensutrustningar. Högt ljud, dåligt ljud och buller är ett arbetsmiljöproblem även inom kontor av olika slag. Den utrustning vi har kan vi tänka oss leverera Lennart Johansson. till industrivärlden, men det finns nog ingen idag som kan dämpa industribuller helt. Man kan prova med motljud, exempelvis pop i lastbilshytter som mattar ut buller, men Lennart Johansson tror inte att det är den rätta lösningen. Även i kontorsmiljöer är det bullrigt med prat och skrammel. Trenderna växlar med och utan heltäckningsmattor, kontorslandskap kontra enmans arbetsrum. Just nu är trenden en återgång till kontorslandskap, tyvärr, enligt Lennart Johansson: Det är för mycket hårda ytor som skapar buller och ljudreflexer. I skolor används olika tekniker för att dämpa störningar, ett är akustikdämpande duk. Samlingssalar och hörsalar är något vi gärna arbetar med. Det är en utmaning för de nya ägarna att utveckla företaget, behålla det som finns och bli bättre. Men de har en stabil grund att stå på. De är vana att ta hand om kunderna och har bra samarbetspartners som Bosch och Tandberg till exempel. Hittills har utvecklingen varit stabil. Omsättningen har de senaste åren varit 5 6 MKR per år. Målsättningen är att öka till cirka 10 MKR per år genom effektivare hantering och möjligheten ökar att komma in på nya marknader med duktiga partners på nätverkssidan. Datamognaden hos den äldre generationen erbjuder också möjligheter, till exempel att följa gudstjänsterna från sin kyrka via nätet om man kan sy ihop något bra koncept, säger Lennart Johansson. Nu är allting skräddarsytt, vi ska försöka standardisera mera, som skolor till exempel. Insikten om att människans alla sinnen arbetar samtidigt gör att vi hela tiden utgår från ett helhetsperspektiv. Ljudinstallationer är något som behövs i offentliga miljöer. Något Sela hoppas på, är att få lätta upp miljöerna i väntrummen på vårdcentralerna, inte bara med musik utan med information som lätt kan lämnas de väntande. Exempelvis om det kommer in brådskande fall som måste få förtur Ingrid Saarva

13 Svensk Leverantörstidning nr arbetsmiljö En unik kombination av snabbhet, driftsäkerhet och låg kostnad Riso HC 5500 Inkjetskrivare är speciellt framtagen för att fylla luckan där kopieringsmaskinen inte räcker till och upplagorna är för små för traditionella offsetmaskiner. HC 5500 klarar hela 120 färgkopior/minut till marknadens lägsta pris per kopia. En ny RIP ger möjlighet att arbeta med ICC-profiler för bättre färgstyrning och variabla utskrifter vilket ger stor flexibilitet. Risos traditionella skrivare med master och färg har uppdaterats och det helt nya sortimentet går nu under namnet EZ. Fördelar är mindre materialåtgång, fler mastrar på rullen, mer snabbtorkande färg och möjlighet för kunderna att jobba med konton så att man kan hålla bättre kontroll på utskriftskostnaderna för olika användare. Skolor, organisationer och förbund är målgruppen för den här typen av maskiner, berättar Ulrika Lehr och Christina Sturk-Solum på Master Office AB i Skarpnäck, som i september 2008 flyttar till nya lokaler i Farsta. Kall teknik från Riso Master Office AB är generalagent för Risos produkter i Sverige. Riso arbetar med en kall teknik och en rak pappersbana som gör det möjligt att trycka på olika slags papper,till exempel visitkort, brevpapper, etiketter, kuvert med mera. Riso HC 5500 Inkjetskrivare erbjuder enklare färgutskrifter, oerhört snabbt och kostnadseffektivt där man har ett behov av utskrifter per månad. Maskinen passar utmärkt till jobb av typen print on-demand, klarar även större format än en vanlig skrivare eller kopiator och olika typer av papper, inklusive kuvert (tack vare den kalla tekniken). Med 110 variabla utskrifter per minut kan man ha kundunik information på varje unikt dokument till en utskriftskostnad på mindre än 15 öre per kopia och hålla nere färgkostnaderna. Genom att använda ICC-profiler får man en bättre färgstyrning. Inkjettekniken är i dag på uppåtgående även om vi ännu inte har några direkta konkurrenter på den tekniken ännu. Det är kul att kunna erbjuda en nischprodukt som är en investering som går att räkna hem. Maskinen kostar ju lite mer men det lönar sig i längden om man kommer upp i tillräckligt hög volym, förklarar Ulrika Lehr och Christina Sturk- Solum. Svanmärkta produkter från Kyocera Svanmärket på en skrivare, fax eller kopiator betyder att maskinen uppfyller högt ställda krav på: låg energiförbrukning och automatiskt energisparläge. minskad pappersförbrukning genom möjlighet till dubbelsidig utskrift på skrivare och kopiator. plastdelar och kretskort innehåller inga bromerade flamskyddsmedel som kan orsaka hormonstörningar. maskinen är uppbyggd så att den lätt går att reparera och återvinna. låga utsläpp av ozon och damm när maskinen används. låg ljudnivå. Kyoceras hela produktsortiment av skrivare och multifunktionsmaskiner är numera Svanenmärkt. Det förstärker vår gröna profil och vårt miljöengagemang som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Vi är miljöcertifierade för femte året i följd enligt Stockholms Stads Miljödiplom och miljöaspekter ingår hela tiden i vårt verksamhet, säger Ulrika Lehr. Tack vare att Kyocera arbetar med keramiska trummor kan en första planerad service göras efter kopior. Vi är ett litet familjeföretag, väldigt personliga och har väldigt nöjda kunder. Det gör att vi även får mer och mer uppdrag av våra befintliga kunder med att hjälpa dem med andra lösningar som till exempel att ordna med datorer, hjälpa till med nätverksinstallationer och så vidare. Till våra nya kunder gäller att sälja in en vision om snabbhet, driftsäkerhet, flexibilitet och låga utskriftskostnader i en hård konkurrens, säger Christina Sturk-Solum. Inom de närmaste åren hoppas Master Office AB att kunna växa till cirka 25 medarbetare och utöka antalet återförsäljare till runt om i Sverige. De ser gärna självständiga återförsäljare eftersom de stora kedjorna ofta är styrda i sitt sortiment. Master Office har valfriheten att välja vilka varumärken som vi vill arbeta med. Vårt val blev Riso och Kyocera för deras snabbhet, driftsäkerhet och deras låga kostnader per kopia. Hur väljer Ni? Box 2124, Skarpnäck, Tel: HC färgkopior i min, variabeldata, kuverttryck, under 20 öre/kopia! RZ sv/v kopior i min, kuverttryck, ner till 1 öre/kopia! Kyocera har ett brett sortiment både i färg och sv/v, med små skrivare upp till högvolymskopiatorer. Keramisk teknik gör dem driftsäkra och ger extremt låg kostnad.

14 14 arbetsmiljö Med riskminimering som mål Ohälsa och olycksfall i arbetslivet kan och bör förebyggas genom kontinuerliga kontroller av maskiner, utbildning och ansvarstagande. Arbetsmiljöverket arbetar hårt med frågorna men i slutändan ligger ansvaret hos arbetsgivaren. För att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv har Arbetsmiljöverket(AV) fått regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Detta ska AV uppnå genom juridiskt bindande föreskrifter, inspektera arbetsställen och sprida information för att minska osunda fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållanden. Arbetsmiljöverkets fältorganisation inspekterar arbetsplatser för att kartlägga psykiska och fysiska skaderisker, säger Anders Åsén, Arbetsmiljöverket. Det kan handla om allt från våld, hot, mobbning på arbetsplatser och skolor till farliga maskiner. De anställda på Arbetsmiljöverket har sakkunskap inom olika områden. Experter finns inom alla områden från kemiska hälsorisker till tryckkärl och maskiner. Bevis på uppfyllda krav CE-märket på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s grundläggande hälso-, och säkerhetskrav. Men CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU. Bara produkter som regleras av EU:s produktdirektiv får CE-märkas. Detta är positivt ur tillverkarnas synvinkel då samma regler gäller i hela Europa och slipper därmed söka prövning för produkten i varje europeiskt land. Det räcker med CE-märkningen för att få sälja produkten fritt inom EU, säger Anders Åsén. Arbetsmiljöverket utför s k marknadskontroller antingen stickprovsvis eller t ex på grund av att en olycka eller tillbud inträffat. Upptäcks en farlig produkt har verket möjlighet att ingripa. Enligt arbetsmiljölagen kan en leverantör tvingas att ta tillbaka produkten eller få försäljningsförbud. För att förhindra olyckor i framtiden är det vikltigt att få in rapporter om olyckor eller tillbud med farliga maskiner eller arbetsplatser så att kunskaperna kan spridas, säger Anders. Arbetsgivarens ansvar Säkerhetsföreskrifter ska finnas på arbetsplatserna men ofta när det gäller olyckor med till exempel kranar, handlar det om felaktig hantering. Tekniska haverier förekommer också men är sällsynta. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och personalen och ska till exempel förvissa sig om att personalen har tillräckliga kunskaper för sitt arbete. Det kan röra sig om att kolla upp att arbetstagaren har de kunskaper eller körkort som krävs för en viss typ av fordon. Våra arbetsmiljöinspektörer kontrollerar att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs när de inspekterar arbetsplatser. Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön såväl som de tekniska riskerna. Arbetsmiljöverket (AV) bildades Detta skedde genom att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en myndighet. Arbetsmiljölagen (AML) utgör grunden. Den är en ramlag. Mera detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter, som Arbetsmiljöverket utfärdar och som också är juridiskt bindande. Stina Rangmar Anders Åsén AV-Installationer och service på ljud och bild system i Konferensrum och aulor Butiker, köpcentrum Simhallar Sporthallar Gym Offentliga miljöer med museum, skolor m.m Kyrkor, samlingssalar Vi hjälper till med förslag till lösningar och lämnar pris på förfrågningsunderlag. SELA AB Gubbängsvägen 102 Tel: Box Enskede Fax:

15 Svensk Leverantörstidning nr arbetsmiljö Säkerhetsutbildningar för industrins behov Industrin har i dag ett stort behov av att samla all utbildning om maskinanvändning och maskinsäkerhet på ett ställe. Det nystartade Dematek Utbildning AB kommer att utbilda inom hantering av alla typer av industriella verktyg, från spikpistoler och motorsågar till maskiner och kranar. De kommer även att kunna erbjuda industrisäkerhetsutbildningar. Som generalagent för Demag Cranes & Components, världens ledande producent av utrustning för att lyfta och förflytta gods, är Dematek AB i dag Sveriges mest kompletta rikstäckande leverantör av lyftutrustning. Dematek har tidigare erbjudit utbildningar i samband med försäljning av sina lyftutrustningar. Nu satsar man på utbildningsverksamhet i ett eget bolag. Dematek Utbildning AB ägs till 60 procent av Berndt Hörnfeldt Invest AB (ägare till Dematek) och 40 procent av KIS Competence AS, Norges ledande leverantör inom certifierad industrisäkerhetsutbildning. KIS Competence är den norska motsvarigheten till Dematek Utbildning, där man sedan 2004 framgångsrikt har satsat på säkerhetsutbildning inom industrin och offshoresektorn. Fokus ligger såväl på säkerhet i handhavande av maskiner och verktyg som på att uppfylla de regelverk som finns och att se till att medarbetare, i första hand tjänstemän och chefer, känner till regelverket. Tanken är att Dematek Utbildning ska tillhandahålla samma typ av utbildningsverksamhet som KIS Competence och med det utbildningsmaterial som de har utarbetat genom åren, naturligtvis anpassat till svenska förhållanden. Kundföretagen ska kunna skicka sin personal till våra kurscentra för säkerhetsutbildning och handhavandeutbildningar av olika slag. Vi har precis färdigställt ett kurscenter i Västerås som öppnades den 1 september och vi ska också kunna erbjuda utbildning på plats hos kunden, berättar Lobe Bodin, VD för Dematek Utbildning AB. I Sverige är det arbetsgivaren som har ansvaret för att deras personal har en dokumenterad säkerhetsutbildning för att kunna hantera den utrustning på ett säkert sätt, som arbetsgivaren tillhandahåller. Sedan den 1 juli 2007 har det skett en avsevärd skärpning av de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Bland de utbildningar som vi kommer att erbjuda är fallsäkerhet, hjärt- och lungräddning och första hjälpen, regelverket kring starkström, heta arbeten, samt användarutbildning i säkerhet för användaren själv och hans omgivning med mera, med det huvudsakliga målet att minimera olyckor med personskador och skador på maskiner och anläggningar som följd, säger Claes Hörnfeldt marknadsansvarig på Dematek Utbildning AB. - Prata med någon klok, innan du gör något dumt. dematekutbildning.se Har mer. Kan mer. Ger mer.

16 16 energi 80 procent energiåtervinning genom ren och frisk luft Flexit utvecklar, producerar och marknadsför produkter, tjänster och lösningar för ren och frisk luft till både nya och existerande bostäder och kommersiella fastigheter. För tre år sedan öppnade den norska ventilationstillverkaren Flexit med huvudkontor i Örje på andra sidan gränsen en produktionsenhet i Töcksfors, en tätort i Årjängs kommun. Fabriken i Töcksfors, med ett drygt 50-tal anställda, levererar 30 procent av sin produktion av värmeväxlare till den svenska marknaden. Annars är det de nya norska byggreglerna för nybyggnation av bostäder med bland annat krav på fler värmeväxlare för energibesparing som ligger bakom Flexits framgångar. Balanserad ventilation Balanserad ventilation är den enda ventilationstypen som både tar bort uttjänt luft och tillför filtrerad luft. Yttre förhållanden såsom vind, temperatur och bostadens täthet överstyrs för att skapa ett bra inomhusklimat. Luft som förs in i bostaden passerar ett filter i luftbehandlingsaggregatet. Därmed filtreras luften innan det blåses ut i de olika rummen. Den förbrukade inneluften tas ut från alla rum i bostaden genom ventiler i kök, toaletter, badrum och tvättstuga. Den förbrukade inneluften tas ut genom ytterväggshuv eller takhuv. Luften från spiskåpan tas ut genom en separat egen ventil. Aggregatet tar värmen från den varma frånluften och förvärmer luften som tas in innan den fördelas ut i de olika ventilerna. På det sättet sparar du uppvärmningskostnader, i synnerhet gäller detta i nyproducerade fastigheter. Företaget startades i Norge 1974 av Finn Martinsen och ägs och drivs i dag i andra generationen. Flexitkoncernen har i dag totalt cirka 250 medarbetare. I Sverige har vi försäljningskontor i Mölndal och Stockholm. Vi levererar ventilationslösningar till villor, bostadsfastigheter, kontor och kommersiella fastigheter och har ett brett utbud av aggregat med kapacitet upp till kubikmeter per timme. Det är enbart standardprodukter men finns i ett flertal varianter för att täcka in kundernas olika behov. I Norge som är vår huvudmarknad kom det nya regler om energibesparing i fastigheter 2007, vilket innebär krav på att man ska bygga mer energisnåla bostäder med god isolering. Våra aggregat kan återvinna den värme som finns i ventilationsluften och vid luftbytet upplever man då ett svalare inomhusklimat, berättar marknadschef Jon Dehli. Flexit tillverkar även ventilationskanaler i aluminium, huvar, fläktar, filter och andra tillbehör. Produkterna säljs genom ventilationsentreprenörer, husfabrikanter och byggvarukedjor. Försäljningskanaler som de i framtiden kommer att bearbeta ytterligare. I Norge har vi ett koncept där vi erbjuder produkterna inklusive montering med hjälp av ett monteringsnätverk medan vi i Sverige i första hand säljer via ventilationsentreprenörer som själva svarar för monteringen. Flexit bistår med service och reklamationshantering. Leveranstid kan variera mellan 2-3 dagar till 2-3 veckor beroende på vilka produkter det handlar om, säger Jon Dehli. Hörneborgsverket klimatsmart från start Arbetet med att bygga kraftvärmeverket i Hörneborg är i full gång. När det står klart hösten 2008 har det en maximal kapacitet på 130 megawatt (MW) och möjlighet att producera energi i form av ånga, elkraft och fjärrvärme. 1,3 terawattimme (TWh) biobränsle per år kommer att behövas när kraftvärmeverket går för fullt. Det innebär att cirka 50 lastbilar kommer att leverera biobränsle varje dygn för att förbränningen ska kunna ske dygnet runt, året om. Hela 88 procent av energin i bränslet tas tillvara genom kraftvärme. Kraftvärme är både mer energieffektivt och miljöriktigt än de flesta andra sätt att framställa el och värme. Ändå kommer bara fem procent av den el vi förbrukar i Sverige från kraftvärmeverk. Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla Örnsköldsviksbor kan känna sig stolta över. Det ger nämligen möjligheten att producera värme och el som inte bidrar till växthuseffekten. Allt går helt enligt tidplanen och den officiella invigningen kommer att ske någon gång efter årskiftet. Genom att bygga kraftvärmeverket kan vi trygga energiförsörjningen i framtiden för invånare och företag i Örnsköldsviks kommun, förklarar Lars-Olof Svanholm, projektledare, Övik Energi AB. I Hörneborgsverket blir bark, grot (toppar och grenar), torv och flis till el, värme och varmvatten. Hela 88 procent av energin i bränslet tas tillvara genom kraftvärme. Mer effektivt kan det inte bli. Det som ligger till grund för investeringen i Hörneborgsverket är industrins behov av ånga för sina processer, möjligheten att producera el och ett ökat behov av att producera fjärrvärme till Örnsköldsviks kommuns växande fjärrvärmenät, säger Lars-Olof Svanholm. Vi kombinerar de bränslen som för tillfället ger bäst utbyte, både ekonomiskt och miljömässigt. Av den energi som tillförs kraftvärmeverket blir 30 procent till el och 70 procent blir till ånga till industrin och fjärrvärme, fortsätter han. Eftersom industrierna inte gör något semesterupphåll kan vi använda Hörneborgsverket med hög kapacitet året om, förklarar Lars-Olof Svanholm. Den höga kapaciteten på 130 megawatt (MW) och förmågan att leverera såväl el som ånga och fjärrvärme gör kraftvärmeverket till en bra investering. Cirka 40 MW blir till elkraft och cirka 90 MW ånga och fjärrvärme. På ett år producerar kraftvärmverket 500 GWh ånga, 300 GWh el och 300 GWh fjärrvärme. 80% energiåtervinning genom ren och frisk luft Tel: Unikt industrisamarbete Kraftvärmeverket i Hörneborg blir unikt då det kommer att kunna producera el även sommartid. Detta tack vare samarbetet med de närliggande industrierna Domsjö Fabriker, Akzo Nobel och SEKAB. Den ånga som produceras för industrin är nämligen ger en bättre förutsättning för att kunna göra el. Ångan i sig används till exempel för att värma upp processluft för torkning eller för att uppnå en hög temperatur i kemiska processer. Tack vare ångproduktionen kan vi driva turbin och generator och producera el. Foto: Jakob Norstedt-Moberg.

17 Svensk Leverantörstidning nr energi Närproducerat bränsle blir till el och värme Granskärs kraftvärmeverk i Söderhamn producerar GWh el och GWh värme per år till största delen av närproducerade fuktiga oförädlade biobränslen som till exempel bark, spån och grot (grenar och toppar). Söderhamn Energi AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i tätorterna Söderhamn, Ljusne och Söderala. Med cirka fjärrvärmekunder, såväl enskilda som inom industrisektorn och kommunen, har det kommunägda energibolaget byggt ut fjärrvärmenätet i de områden där det i dag är ekonomiskt försvarbart. En förtätning av fjärrvärmenätet i redan utbyggda områden sker kontinuerligt. I företagets nya kraftvärmeverk produceras värme och el baserat på oförädlade fuktiga biobränslen som bark, sågspån och övriga biprodukter. Av biobränslet som används är cirka procent närproducerat, vilket är positivt för miljön. Söderhamns biobränsleeldade kraftvärmeverk har varit i drift sedan hösten Det började med ett par veckors provdrift från slutet av november men man kan säga att verket har varit i full fart från starten, förutom ett par månader under sommaren då vi genomfört revision (alltså avsatt tid för underhåll av anläggningen) i samband med semestrarna. Större delen av biobränslet som vi använder kommer från närliggande sågverk eller pappersindustrier så det blir korta transporter. Grot (grenar och toppar) tas tillvara ute i skogen och det gör att transporterna av det materialet blir lite längre. Fjärrvärmen distribueras till anslutna kunder i Söderhamn medan elen säljs på den öppna marknaden. Med tanke på de höga elpriserna skulle det kanske varit bra att kunna sälja el även under sommaren. Hela processen styrs och övervakas med hjälp av avancerad teknik. Och med undantag för några mindre driftstörningar har allt fungerat bra, berättar Arne Enbom, fjärrvärmechef på Söderhamn Energi AB. Inre och yttre bränslesystem NOXOR AB har via AE&E levererat det inre bränslesystemet till den nya pannan i kraftvärmeverket i Söderhamn, samt det yttre bränslesystemet direkt till Söderhamn Energi AB. Leveranserna består bland annat av: Tippfickor Skruvmatare Skivsåll Bandtransportörer Elevator Cellmatare Bränslestup Vi har byggt om det lite men nu är allt på plats och fungerar som vi har tänkt, säger Arne Enbom. Bränslehanteringen När bränslelasset har tippats i tippfickan transporteras det vidare till någon av lagerfickorna av den självgående traversen. Traversen ser till att tippfickorna är tomma när nästa lastbil kommer. Traversens skopa rymmer drygt sex kubikmeter och den kan lyfta nio ton i ett lyft. Ett fullt lager räcker ungefär fyra dygn. Efter lagerfickorna lastas bränslet vidare efter behov in i pannfickorna. När pannan går för fullt förbrukar den ungefär sex skopor i timmen. Tipp-, lager- och pannfickorna är dubblerade så att två olika bränslekvaliteter kan lagras och mixas till önskad kvalitet. Avskiljning Efter pannfickorna passerar bränslet ett skivsåll där oönskade stora bränslefraktioner skiljs av. Detta kan vara isklumpar, stenar eller för stora träbitar. Innan bränslet går vidare mot pannan passerar det en magnet där eventuellt metallskrot skiljs av. En skopelevator hissar upp bränslet till en bandgång för vidare transport till pannhuset. Dagficka Inne i pannhuset hamnar bränslet i dagfickan. Den rymmer ca 35 m3 vilket räcker till en knapp timmes drift. Från dagfickan skruvas bränslet ut via två bränslelinjer till två doseringsfickor innan det går in i pannan. Från doseringsfickorna regleras mängden bränsle som ska tillsättas pannan. Ångdom Längst upp på panntoppen finns ångdomen. Till ångdomen kommer allt uppvärmt vatten från panntuberna. Här avskiljs också ångan från vattnet. Ångan går vidare till överhettarna där den värms upp till 500 grader. Effekten på den utgående ångan från pannan är 30 MW vilket motsvarar effekten hos 300 normalstora bilar. Rökgaskondensering Rökgaserna från pannan renas i ett textilfilter där askan skiljs av och lagras i en silo. Askan kommer till en början att användas som täckningsmaterial men ambitionen är att den på sikt ska tillbaka till skogen. Vid behov kan den värme som finns kvar i rökgaserna återvinnas i rökgaskondenseringen. Rökgaserna kyls här från 150 till 50 grader och den återvunna värmeenergin går ut i fjärrvärmenätet. Effekten på rökgaskondenseringen uppgår till fem MW. Vi valde att köpa alla nödvändiga komponenter och själva bygga den här lösningen, säger Arne Enbom. Pannan Pannan är av typen flytande bädd vilket innebär att det i eldstaden finns ungefär 50 ton sand som hålls flytande med hjälp av luft som blåser in underifrån. Temperaturen i sanden är cirka 700 grader. Förbränningen sker med ett underskott av luft (understökimetriskt). Slutförbränningen sker sedan stegvis i efterbrännkammaren. Energin som frigörs då ånga ur rökgaserna kondenseras till vätska och tas till vara bidrar med ytterligare värme till fjärrvärmenätet. Under kalla dagar, när kraftvärmeverket inte riktigt räcker till, startar vi någon av våra träpulvereldade pannor. Här använder vi pellets som mals ner till pulver eftersom de ombyggda oljepannorna inte har tillräcklig storlek för att kunna elda direkt med pellets. Vi kan alltså producera värme med biobränsle även under de kallaste perioderna på året. Men det handlar ju inte om så många timmar som temperaturen går ner under -5 grader, förklarar Arne Enbom. Endast om ett haveri skulle inträffa på någon av dessa produktionsenheter är vi hänvisade till fossila bränslen i någon av våra reservpannor. NOXOR AB har via AE&E levererat det inre bränslesystemet till den nya pannan i Söderhamn, samt det yttre bränslesystemet direkt till Söderhamns Energi. Leveranserna består bland annat av: Tippfi ckor Skruvmatare Skivsåll Bandtransportörer Elevator Cellmatare Bränslestup NOXOR AB Box ÖREBRO Tel: Fax:

18 18 hamn & sjöfart Gävle Hamn - hjärtat för import och export på ostkusten Gävle är sedan mycket länge ett transportcentrum med stora godsflöden som fördelas på järnväg, bil och båt. Staden och hamnen fungerar som ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar och containrar. Samtliga större godstransportörer finns representerade med moderna transportanläggningar och flera större infrastruktursatsningar planeras. Trafiken i Gävle hamn fortsätter att utvecklas positivt. Framför allt är det flygbränsle och torrgods som ökar, men även containertrafiken utvecklas bra, säger Ulf Wiik, marknads- och logistikansvarig hos Gävle Hamn AB. Under de senaste fyra-fem åren har vi investerat rejält i utvecklingen av Gävle hamn genom Containerterminalen, Flygbränsleterminalen, Granuddenterminalen med en ny kran med en lyftkapacitet på 104 ton och stuffningsstationer framför allt avsedd för Korsnäs pappersprodukter, övrig upprustning av hamnens vägar, järnvägar och kajer. Nu är det dags att ta ytterligare ett steg in i den intermodala världen med en satsning på att få upp mer biltransporter på järnväg. Den 1 september står vår nya Kombiterminal i Fredriksskans klar och vi söker nu efter en operatör för driften, berättar han. Tillsammans med Banverket undersöker vi även möjligheterna att kunna skapa smidigare godstransporter med järnväg genom elektrifiering av järnvägssträckan från rangerbangården till Fredriksskans och direktanslutning till Bergslagsbanan. Det senare rör sig om cirka 250 meter, förklarar Ulf Wiik. Farledsarbeten och landvinning Sjöfartsverket och Gävle Hamn planerar att utföra farledsarbeten i inseglingen till Gävle. De planerade åtgärderna innebär en delvis omläggning, breddning och fördjupning av inseglingsleden från Holmudden fram till kaj samt reviderad utmärkning i den yttre delen av inseglingsleden. Syftet med de planerade åtgärderna är i första hand att höja säkerheten i farleden så att risken för olyckor minskar och väntetiderna vid kaj samt ute till havs förkortas. En miljökonsekvensbeskrivning för farledsarbetena har tagits fram. Vi arbetar även med ett projekt för landvinning som ger utrymme för ytterligare utveckling av hamnen. Landvinningen sker ut mot havet. Efter utbyggnaden på kvadratmeter kommer vi att förfoga över totalt närmare 2 miljoner kvadratmeter markyta inom portarna. Projekten befinner sig på olika stadier i processen men vi hoppas kunna starta dem under 2009, säger Ulf Wiik. Logistikcentrum för norra Stockholm Genom den nya sträckningen av E4:an med motorväg hela vägen in till Stockholm växer också Gävle Hamns betydelse som logistikcentrum för norra Stockholm och Mälardalen. Granne med Arlanda, E4 och Ostkustbanan ska det dessutom byggas en ny kombiterminal vid Rosersberg norr om Stockholm. Uppemot en halv miljard kronor ska satsas på detta nya logistikcentrum, som dimensioneras för att årligen kunna hantera tjugofotscontainrar. Bakom initiativet finns bland andra det privatägda Gävle Container Terminal AB, som också sköter driften av Gävle Hamns containerterminal. Ny VD för Gävle Hamn AB Den 1 september i år tillträder Fredrik Svanbom tjänsten som ny VD för Gävle Hamn AB. Sina tidigare erfarenheter från transport och logistik tror han sig få nytta av som hamn-vd. Fredrik Svanbom vill fortsätta på den inslagna vägen med en stor infrastruktursatsning i hamnen. Han vill även jobba för att Gävle Hamn ska bli en av de tio prioriterade rikshamnarna i Sverige som regeringen föreslagit. Den frågan väntas riksdagen fatta beslut om i höst. Metaller allt viktigare Gävle Hamn blir mottagningshamn för ton legeringsmetaller per år. Det innebär ytterligare 20 båtanlöp årligen, i en affär som är ett samarbete mellan Fraktcentralen och Gävle Hamn. Kunden är ENRC, världens största tillverkare av ferrokromprodukter, metaller som krävs för att tillverka rostfritt stål. Legeringsmetallerna, totalt 15 olika sorter, fraktas via Gävle hamn ut till Sandvik, Ovako, Avesta och andra ståltillverkare i regionen. Fraktcentralen står för landsvägstransporterna. För att klara åtagandet kommer hamnen att bygga ett nytt lager inne på hamnområdet. Ett 3200 kvadratmeter stort tält med innerbetongväggar krävs för att lagra metallerna, som måste hållas åtskilda under lagringstiden. Sedan februari 2008 importeras även årston stål i form av rörstänger från Ovako i Imatra. I Gävle Hamn finns också ett speciellt Skrotcenter, en skrotlossnings-/lagringsterminal för stål och rostfritt, viktig för stålindustrin, som tar in stora mängder insatsmaterial för sin produktion via Gävle. Vi har även investerat i utrustning för radiacmätning som sitter placerade i våra gripar. Detta ger en kvalitetshöjning då varje lyft kontrolleras, vid lossning av fartyg samt upplastning bil eller järnvägsvagn. VISBY PORT OF Visby Gotlands port SE VISBY, SWEDEN PHONE FAX

19 Svensk Leverantörstidning nr hamn & sjöfart Gotlands båtturism skjuter i höjden Att åka fritidsbåt till Gotland har blivit har blivit mycket populärt. Gotland har blivit mer tillgängligt, båtarna större och tekniken för navigering har utvecklats snabbt. Men det är inte bara det, det krävs eldsjälar bakom ett attraktivt resmål. Vi är egentligen inte bättre än någon annan, men vi tycker om det vi gör. Vi har kul, säger Bo Gustafsson hamnvärd och arrendator vid Visbys Gästhamn. Vi hade toppar på 300 båtar under veckorna 28 och 29, fortsätter Bo Gustafsson. Hemligheten bakom framgången i Visbys Gästhamn handlar inte om strategisk marknadsföring, utan helt enkelt om att Bo Gustafsson med personal tycker om sina gäster och gillar det de gör. Och, för att lyckas som entreprenör, krävs att kommunen är med på banan. Vi har varit igång i tre år och kommunen tycker att det har gått väldigt bra, det är ju roligt. Nu är vårt mål är att få gästerna att även se andra delar av Gotland, menar Bo Gustafsson som även driver ytterligare åtta gästhamnar av Gotlands kommuns 16 hamnar gästbåtsnätter förra sommaren Förra sommaren var det drygt gästbåtsnätter bara i Visbys gästhamn och ytterligare cirka 700 runt om på ön. Utbudet av tjänsterna som erbjuds är större än någonsin tidigare, menar Mats Eriksson hamnchef för Gotlands samtliga hamnar. Eftersom det har gått så bra i Visby gästhamn, vill vi i kommunen få spridning även till de andra hamnarna, fortsätter Mats Eriksson. Preliminärt kan vi redan nu i år se en ökning på procent i relation till förra sommaren. Säsongen drog igång tidigare i år, redan vid midsommar, när den vanligtvis annars börjar ett par veckor senare. Brett utbud Standarden och servicen har höjts överlag i Gotlands hamnar. Letar man efter en lugn och rofylld semester långt från vardagsstressen är det bara att söka upp en mer avlägsen hamn någonstans runt ön, förtöja och lyssna på vågornas kluckande. Vill man sedan slänga på sig kvällsstassen och bege sig in i Visbys nöjesliv, kan man även göra det. Det är ständig utveckling som gäller for Gotlands hamnar och i synnerhet for gästhamnsverksamheten. Ur mitt perspektiv, gärna med nuvarande entreprenör, säger Mats Eriksson. Stina Söder European Services AB The complete logistic partner for the door to door customer Liner service: TRANSPALLINE to UK three times a week Feeder service: TRANSFEEDER SOUTH from Stockholm/Mälaren area to Germany twice a week Feeder service: TRANSFEEDER NORTH from northern Finland/Sweden to Germany twice a week Chartering Ship Agency Project Cargoes Forwarding Transatlantic European Services AB. P.O. Box 12027, SE Västerås Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

20 20 industri Borrutrustning till världens gruvindustrier En enda stor återvinningscentral Ett komplett program av standardprodukter liksom dokumenterad kunskap och resurser att tillverka nära nog alla slag av specialprodukter gör Driconeq AB till en självklar leverantör av borrutrustningar till företag i hela världen. Vår specialitet är att fixa fram sådant som de andra inte har, säger Christina Johansson Linder, vd för Gruvteknik AB i Ludvika. Vi tillverkar borrutrustningar för gruvindustrin, vattenborrning, bergvärme samt till bygg- och anläggningsindustrin. 80 procent av produktionen går på export till kunder i 55 länder. Vi gör till exempel mycket borrutrustning för guld- och diamantprospektering i Ryssland och Sydafrika. Ett stort branschkunnande och egen tillverkning till alla delar gör att vi kan hålla en hög servicegrad vilket betyder snabba leveranser något som är viktigt för de som använder denna typ av utrustningar. Kunder får vi ofta genom kontakter inom branschen, berättar Håkan Olsson, VD Driconeq AB i Sunne. Företaget, som startades 1995, ägs sedan 2007 till 60 procent av ett danskt riskkapitalbolag och har i dag 65 anställda i Sunne och 10 anställda i ett företag i Kristinehamn som är specialiserat på värmebehandling samt ett säljbolag med en anställd i USA. Sedan starten har vi haft en genomsnittlig ökning med 20 procent per år och omsatte 160 miljoner kronor här i Sunne och i år kommer det att bli cirka 195 miljoner kronor plus 20 miljoner i Kristinehamn, säger Håkan Olsson som inom några år räknar med en omsättning på runt 300 miljoner kronor. Driconeq AB:s produkter artiklar säljs via cirka 200 distributörer runt om i världen. Ett par av de stora är Atlas Copco och Sandvik. I stort sett allt säljs mot kundorder. Det handlar om bland annat borrstänger med en rördiameter från 40 till 400 millimeter i längder från en halv meter till 12 meter. Så det är tunga grejer. Råvaror kommer främst från Sverige, Finland och Tyskland. Efterfrågan är stor på grund av de ökande metallpriserna och vi hinner inte bygga upp några lager, förklarar Håkan Olsson. Tillverkningen sker genom skärande bearbetning och sedan svetsas rören ihop med hjälp av friktionssvetsning, en teknik som även används inom bilindustrin till bland annat bakaxlar. Kontinuerlig kvalitetskontroll av material och bearbetning innebär att den utrustning som levereras uppfyller de höga kvalitetskrav som ställs i branschen. Gruvteknik AB säljer tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner, reservdelar och borr till dem som arbetar inom gruv-, bygg och stenindustrin. Affärsidén bygger till stor del på deras omfattande lager av reservdelar, inte minst för äldre maskinmodeller från Atlas Copco, Alvenius, Secoroc, SIG och Tamrock. Nyförsäljningen bygger på konkurrenskraftiga priser och bra kvalitet där snabba leveranser är viktiga. Jag brukar skoja och säga, när andra pratar om återvinning är vi en stor återvinningscentral. Vi köper till exempel inte in kartonger för att lägga reservdelarna i vid leverans, utan vi använder kartonger som vi själva får in. Det är en tanke med alltihop att vi inte slösar i onödan, fortsätter Christina Johansson Linder. Responsen är väldigt bra, våra kunder tänker ungefär likadant. Varför köpa ny borrmaskin om den man har fungerar bara man byter ut en del. Familjeägt företag Det familjeägda företaget Gruvteknik AB grundades av Lars-Olof Nilsson. Han hade själv verkat inom gruvindustrin sedan 50-talet. När gruvan Blötberget lades ner den 30 juni 1979 drog Lars-Olof igång sitt företag. Efter snart 30 år i branschen är fortfarande nytt och begagnat, bredd och kompetens kännemärken för företaget. Lars-Olofs barn, Christina Johansson Linder och Bo Nilsson började tidigt arbeta åt sin far, nu är det de som driver företaget. Det är viktigt för mig att förvalta pappas anda. Det är ju så, att han har byggt upp firman med två egna händer, utan ett öre på fickan då får man ju inte schabbla bort det, säger Christina. Målet är att fortsätta arbeta som vi har gjort. Vi är ju specialiserade på maskiner som har utgått och alla våra reservdelar. Kunder i alla världsdelar Gruvteknik AB s kunder finns i alla världsdelar. Skandinavien är den dominerande marknaden, men leveranser går stadigt bland annat till Europa, Afrika, Sydamerika, Asien och Kanada. Kunder från till exempel Sydamerika, Afrika eller Iran vill ha enkla saker som de själva kan laga, i stället för att sitta och vänta på att serviceteknikern skall komma. Kunderna är tacksamma, det blir inte så dyrt för dem. En gammal borrmaskin är som en gammal Volvomotor, man kan plocka isär och sätta ihop den. Man kan laga den själv om man är någorlunda händig, fortsätter Christina. Sedan har vi givetvis kunder som inte har tid utan skickar sina maskiner till oss för reparation, fortsätter Christina. Så här har pappa jobbat från början, han har återvunnet allt hela tiden nu ligger detta i tiden. Fortsätta som vanligt Det är jättebra med mycket jobb, vi har egentligen haft mer jobb än vad vi har hunnit med. När folk börjar vända på slantarna blir de mer benägna att reparera och köpa begagnat, menar Christina och tycker samtidigt att de senaste åren har det varit som High Chaparral i hela byggbranschen. Hur ser Gruvteknik AB ut om fem år? Man tänker bara något år framåt, men inte så mycket längre. Man tänker på omsättning och anställningar. Helt klart är det en väldigt trevlig bransch. Det är mycket raka och trevliga människor. Har man gjort fel får man reda på det direkt, har man gjort något bra blir det beröm, menar Christina. Stina Söder Maskiner och Reservdelar Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner.

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB Välkommen till ACi Transport & Spedition AB ACi erbjuder ett prisvärt transportsystem inom Europa med högsta kvalitet och säkerhet. Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat sätt

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT

BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT A NEW CHAMPION IS B ORN: Exceed Performance AB Gym & Fitness-området på Eleiko Sport har blivit ett eget bolag: Exceed Performance AB en satsning som kommer

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark. BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik!

Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark. BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik! Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik! Ackumulatortankar och beredare för både enkla och avancerade energisystem,

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris.

Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris. Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris. Tryckt på Cyclus Offset/Print, ett till 100% återvunnet och miljövänligt papper producerat av avsvärtat returpapper från hushåll och

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad!

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! 2009 Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknader med över 20.000 platsannonser varje dag. Mer än 65.000 unika besökare varje vecka har redan upptäckt

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. www.gyllix.com. Gyllix Fönsterputs AB -

FÖRETAGSPRESENTATION. www.gyllix.com. Gyllix Fönsterputs AB - FÖRETAGSPRESENTATION 2015 www.gyllix.com Gyllix Fönsterputs AB - 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SID 3 OM OSS SID 4 REFERENSER SID 5 MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY SID 6 SÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ SID 7 KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

lösningar som håller hela vägen.

lösningar som håller hela vägen. lösningar som håller hela vägen. vår kompetens är lika djup som vår maskinpark är bred Som en stor leverantör av transport- och maskintjänster kan vi erbjuda dig en mängd olika typer av transportresurser

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Headsets för det. mobila kontoret.

Headsets för det. mobila kontoret. Headsets för det mobila kontoret. Mobila kontoret Plantronics startade 1962 och har sedan dess enbart inriktat sig på att utveckla bra kommunikationsheadset. Idag är Plantronics världsledande på headset

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag!

Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag! Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag! Kom och delta i Minimässan Trygga lösningar. Det handlar om fastighetsvård & drift för dig som ansvarar för din fastighets välmående! Hur mycket hållbar

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer MER ÄN BARA TVÄTT Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer och Lennart. Det bästa av två världar

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Praktiska Vårt uppdrag Att med enastående yrkesutbildningskompetens och största engagemang lotsa var och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ KONE Case #16:2 Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal LOKALEN SOM SPRÅNGBRÄDA KONE ATRIUM LJUNGBERG Med hjälp av KONE

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå Tillsammans är man starkare LULEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ 2 Välkommen till din starkaste maskinpartner Tillsammans är man starkare därför har

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMLIG LAST LÖSNINGEN FÖR ICK-US,VANS OCH ERSONBILAR Som professionell användare ställer du säkert höga krav på effektivitet under din arbetsdag och ofta ingår

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer