Bygghjälp skol- och förskolesidor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygghjälp skol- och förskolesidor"

Transkript

1 Bygghjälp skol- och förskolesidor Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Lena Englund Stadskontoret Stadskontoret

2 Läsanvisning Den här bygghjälpen är ett stöd för dig som bygger sidor till skolor och förskolor. För att du ska kunna dra nytta av bygghjälpen krävs att du: har läst Bygghjälpen för att skapa nya malmo.se (se Lärcenter på malmo.se/login-sidan) kan publiceringsverktyget Sitevision kan skriva tydligt och enkelt kan skapa (tänka ut och producera) redaktionellt innehåll Utbildningsfilmer och manualer finns på Lärcenter. Behov av utbildning kan också meddelas där. Kurser ordnas när tillräckligt många har anmält sig. Kapitel 2 för skola Kapitel två vänder sig till den som utvecklar skolors hemsidor och behöver inte läsas av den som arbetar med förskolors hemsidor. Kapitel 3 för förskola För kapitel tre gäller det omvända. Det kan läsas av den som arbetar med förskolors hemsidor, men kan hoppas över av den som enbart jobbar med skola. Övriga kapitel riktar sig till alla. 2 Bygghjälp skol- och förskolesidor

3 Innehållsförteckning Bygghjälp skol- och förskolesidor... 1 Läsanvisning Tankar Besökaren kommer först Besökaren är en medborgare Allt ska inte ut på webben Besökaren kommer för att göra någonting Gemensam information i en variant Bassidan en miniminivå Bassida för skola Använd mixsida Rubrik Bild En bra bild En dålig bild Att förbereda bilder för webbanvändning Föräldramedgivande Text Snabbval Frånvaroanmälan Scheman Om X-skolan Läs och lovdagar Söka ledighet Skolmaten Länkar i vänstermenyn Fritidshem Elevhälsa Förskoleklass Särskilt stöd Bassida för förskola Använd mixsida Rubrik Bild En bra bild En dålig bild Att förbereda bilder för webbanvändning Föräldramedgivande Text Snabbval Om X-förskolan Anmälan till förskola Avgifter och regler Börja skolan förskoleklass Länkar i vänstermenyn Bygghjälp skol- och förskolesidor

4 4.0 Kontaktrutan för skolor och förskolor Rätt kontakt Funktionskontakt Antalet kontakter Möjligheter Puffar på förstasidan Bild och film Film Bilder Länkar till pedagogiska sidor Externa hemsidor Bloggar, twitter m m En officiell hemsida Bygghjälp skol- och förskolesidor

5 1. Tankar Det här kapitlet handlar om vilka tankar som finns bakom de skol- och förskolesidorna på malmo.se 1.1 Besökaren kommer först Detta betyder vi ska skriva på ett enkelt, okomplicerat språk fritt från fackuttryck och organisatoriska specialbegrepp. Man ska inte behöva kunna kommunens organisation för att hitta den information man är ute efter. Länkar ska säga något om vilken typ av information som finns under dem. Exempel på dåliga länknamn är dokument och information eftersom de inte säger något om vad man hittar där. Strukturen ska utgå från hur användaren söker information. Om användaren söker övergripande information på en enskild skolsida så ska den också finnas där, men den ska vara hämtad från de övergripande ämnessidorna så att gemensam information blir lika oavsett var man finner den. 1.2 Besökaren är en medborgare Det går inte att tillfredsställa alla på en och samma sida. Förskola-utbildning finns under målgruppen Medborgare. Det betyder att vi riktar oss till de som använder sig av våra tjänster, alltså elever och anhöriga till elever samt allmänt intresserade medborgare. Personal i Malmö stad använder ofta malmo.se, men de är inte den egentliga målgrupp för malmo.se. 1.3 Allt ska inte ut på webben Informationen på en skol- eller förskolesida ska angå många, men därmed inte sagt att fler sidor är bättre. En webbplats kan inte hantera hur mycket som helst för då blir det svårt att hitta det som är viktigast. Alla sidor ska ju också hållas aktuella. Om en förälder en gång per termin frågar efter ett dokument och varför det inte ligger på hemsidan så är det sannolikt inte skäl nog för att lägga den där. Lägg heller aldrig ut information med motiveringen någon kan ju vara intresserad av detta. 1.4 Besökaren kommer för att göra någonting Besökaren på en skolas eller förskolas sida är inte nöjessurfare. De har ett syfte med sitt besök, vill utföra någon typ av ärende. Fundera på vad de kan tänkas vilja utföra och se till att det finns vägar vidare till det som inte den aktuella sidan kan täcka. 5 Bygghjälp skol- och förskolesidor

6 1.5 Gemensam information i en variant Information som gäller alla, t ex regler och riktlinjer ska presenteras på samma sätt oavsett var man finner den. Annars riskerar vi att det tolkas som att olika regler gäller beroende på var man bor. Ofta så har olika stadsdelar, rektorsområden och skolor lite olika sätt att arbeta trots att samma regler och riktlinjer gäller. Lokal information kompletterar den generella och ska läggas på de enheters sidor som den berör. 1.5 Bassidan en miniminivå Denna bygghjälp utgår från så kallade bassidor. De ska ses som en miniminivå inte ett övre tak. De ska också användas med sunt förnuft. Till exempel så behöver inte en specialskolas sida ha rubriken särskilda behov. En skola för de högre årskurserna behöver inte heller ha information om fritidshem. 6 Bygghjälp skol- och förskolesidor

7 2. Bassida för skola 2.1 Använd mixsida Bassidan utgår från en mixsida. När du ska bygga en ny mixsida, använd mallsidan: Sida med kolumner. Mer om mixsidor finner du i Bygghjälpen för att skapa nya malmo.se 2.2 Rubrik Sidans rubrik ska vara samma som skolans namn. Välkommen till ska inte användas. Filens namn ska alltid vara samma som sidans rubrik alltså skolans namn i det här fallet. På så sätt hittas sidan lättare av sökmotorer. 2.3 Bild En bra bild Väl en bild som förmedlar en positiv känsla. Då barnen är centrala för vår verksamhet bör bilden också förmedla en känsla av detta. Använd en bild i liggande format. På så sätt blir det plats över (utan att man behöver scrolla) för en kort text samt snabbval på skolans förstasida En dålig bild Använd inte bilder som ren utfyllnad. Undvik alltså bilder på blommor och blad om de inte har med texten att göra. En tom skolgård är inte ett bra val av bild för en skola Att förbereda bilder för webbanvändning Bilder direkt från digitalkamera har alldeles för hög upplösning för att användas direkt på webben. Använd ett fotoprogram och ställ in bredden på max 470 pixlar. Det går att skala ned bilden inne i Sitevision, men detta rekommenderas inte, eftersom originalet sparas och gör sidan och tyngre Föräldramedgivande Barn över 15 år får själva godkänna att bilder av dem publiceras (enligt Malmö stads PUL-anvarig). Barn under 15 år behöver ha båda sina vårdnadshavares medgivanden (om två finns) för att bilden ska kunna publiceras. Ett föräldramedgivande som är tidsobegränsat rekommenderas. Ett sådant finns på Komin under arbetsfältet kommunikationsarbete/bild och film. 2.4 Text En kort text på ca 5 meningar ska ligga under bilden. Använd gärna ingress samt textblock. 7 Bygghjälp skol- och förskolesidor

8 Texten ska innehålla information om vilka skolår skolan omfattar samt dess storlek. Därefter ska det speciella på skolan lyftas fram. Det kan vara det sätt man arbetar på, det som är skolans identitet och/eller det som skolan är stolt över. 2.5 Snabbval Under texten läggs en snabbvalsruta. I snabbvalsrutan ska vanlig, ofta efterfrågad information läggas som inte är motorvägar, alltså sidor som leder till en mängd andra sidor. Det kan också vara länkar till andra på malmo.se. För Sidor som läggs upp under förstasidan ska mallen innehållssida med eller utan kolumner användas. Sidor under snabbvalen ska döljas i menyer. Annars syns de i vänstern. Information om hur du gör en snabbvalsruta finner du i Bygghjälpen för nya malmo.se. Dessa länkar ska ligga under snabbval: Frånvaroanmälan Information om Skola 24 om Novaschem används. Annars den information som föräldrar och elever behöver för att anmäla frånvaro. Avsluta med att göra sidan dold i menyer. Se nedan Scheman När Novaschem används ska denna rubrik finnas. På målsidan ska läggas en länk, som fås av respektive ansvarig för Novaschem. Det finns en i varje stadsdel. Gör sedan sidan dold i menyer, se nedan Om X-skolan Istället för rubriken Vårt Uppdrag som beskrivs i bygghjälpen använder vi Om X-skolan. Vad vi är SKYLDIGA att göra och vad kommunen VILL göra inom ämnesfältet. Rättigheter och skyldigheter för besökaren. En slags programförklaring för det vi gör inom ämnesområdet. hämtat från Bygghjälpen. Om X-skolan är alltså en mer fördjupad information om skolan än den korta som ligger på skolans förstasida. 8 Bygghjälp skol- och förskolesidor

9 I läs-mer-rutan underst på sidan ska finnas: Har du synpunkter, klagomål eller beröm? (länk till stadsdelens klagohanteringssida) Likabehandlingsplan, inkl plan mot diskriminering och kränkande behandling Avsluta med att göra sidan dold i menyer, se nedan Läs och lovdagar Bygg upp en innehållssida med flikelement. (Se Bygghjälpen för nya malmo.se) På varje flikelementsida: Välj en länkad modul. Hämta textblock från sidan Läs- och lovdagar på ämnesnivån (alltså malmo.se\förskola\utbildning\läs och lovdagar). 9 Bygghjälp skol- och förskolesidor

10 Efter den länkade modulen kan ett textblock läggas med exempelvis studiedagar och dagar då fritids har stängt. Avsluta med att göra sidan dold i menyer. Detta gör att sidan inte syns i vänstermenyn. När beslut om ett nytt läsårs tider har fattats läggs dessa flikar upp på ämnesnivå och nya flikar måste läggas till på flikelementet. Observera att studiedagar inte är gemensamma för hela kommunen. De måste läggas till Söka ledighet Använd en länkad modul för att hämta information från ämnessidan söka ledighet. Avsluta med att göra sidan dold i menyer. 10 Bygghjälp skol- och förskolesidor

11 2.5.6 Skolmaten Gör en länk till Skolmaten på ämnesnivå. 2.6 Länkar i vänstermenyn Länkarna i vänstermenyn ska vara mer av motorvägskaraktär än snabbvalen. Normalt sett gäller också alfabetisk sortering. En ingång i en vänstermeny ska enligt Bygghjälpen för nya malmo.se : alltid gå till en sida med innehåll. alltid gå till en underliggande sida i strukturen. alltid innehålla få val, omkring 7 st är lagom, st är smärtgränsen alltid ha samma ord som rubriken på sidan har aldrig innehålla fler än 12 val aldrig länka till en annan webbplats (sådan länkning gör du i botten på sidan.) på mittspalten) aldrig länka till en annan gren i vår egen webbplats aldrig länka till en pdf/word/annan fil. Fasta rubriker ska vara: Fritidshem Information om skolans fritidshem ska ligga här. En övergripande sida om fritidshem finns, som det går bra att utnyttja med hjälp av länkade moduler, finns, men gör gärna en egen text om skolans fritidshem. Kontaktuppgifter, tider och andra fakta är naturligtvis viktiga Elevhälsa Hämta gemensam information från ämnessidan med hjälp av länkade moduler. Bygg på med det specifika för den aktuella skolan Förskoleklass Förskoleklass efterfrågas av användare eftersom det ju är ingången till skolans verksamhet. Här ska den information finnas som man behöver för att börja på skolan. Hämta gemensam information om förskoleklass från ämnessidan med hjälp av länkade moduler. Bygg på med det specifika för den aktuella skolan Särskilt stöd Samma som ovan. Hämta gemensam information från ämnessidan med hjälp av länkade moduler. Bygg på med det specifika som gäller på den aktuella skolan. 11 Bygghjälp skol- och förskolesidor

12 3.0 Bassida för förskola Bassidan ska ses som en miniminivå. Under 4.0 beskrivs några av de möjligheter som erbjuds för dem som vill utveckla sina sidor mer. 3.1 Använd mixsida Bassidan utgår från en mixsida. När du ska bygga en ny mixsida, använd mallsidan: Sida med kolumner. Mer om mixsidor finner du i Bygghjälpen för att skapa nya malmo.se 3.2 Rubrik Sidans rubrik ska vara samma som skolans namn. Välkommen till ska inte användas. Filens namn ska alltid vara samma som sidan rubrik alltså skolans namn i det här fallet. 3.3 Bild En bra bild Väl en bild som förmedlar en positiv känsla. Då barnen är centrala för vår verksamhet bör bilden också förmedla en känsla av detta. Använd en bild i liggande format. På så sätt blir det plats över (utan att man behöver scrolla) för en kort text samt snabbval på skolans förstasida En dålig bild Vi använder inte bilder som ren utfyllnad. Undvik alltså bilder på blommor och blad om de inte har med texten att göra. En tom skolgård är inte ett bra val av bild för en skola Att förbereda bilder för webbanvändning Bilder direkt från digitalkamera har alldeles för hög upplösning för att användas direkt på webben. Använd ett fotoprogram och ställ in bredden på max 470 pixlar. Det går att skala ned bilden inne i Sitevision, men detta rekommenderas inte, eftersom originalet sparas och gör sidan och tyngre Föräldramedgivande Barn under 15 år behöver ha båda sina vårdnadshavares medgivanden (om två finns) för att bilden ska kunna publiceras. Ett föräldramedgivande som är tidsobegränsat rekommenderas. Ett sådant finns på Komin/verksamhet/kommunikationsarbete/bilder. 3.4 Text En kort text på ca 5 meningar ska ligga under bilden. Använd gärna ingress samt textblock. 12 Bygghjälp skol- och förskolesidor

13 Texten ska innehålla information om vilka skolår skolan omfattar samt dess storlek. Därefter ska det speciella på skolan lyftas fram. Det kan vara det sätt man arbetar på, det som är skolans identitet och/eller det som skolan är stolt över. 3.5 Snabbval Under texten läggs en snabbvalsruta. I snabbvalsrutan ska vanlig, ofta efterfrågad information läggas som inte är motorvägar, alltså sidor som leder till en mängd andra sidor. Det kan också vara länkar till andra på malmo.se. För Sidor som läggs upp under förstasidan ska mallen innehållssida med eller utan kolumner användas. Sidor under snabbvalen ska döljas i menyer. Annars syns de i vänstern. Information om hur du gör en snabbvalsruta finner du i Bygghjälpen för nya malmo.se. Det finns en möjlighet att välja en målgruppsrubrik till snabbvalsrutorna: Om du vill... För dig som är Basförslaget innebär inget tvång att använda dessa rubriker. Däremot ska länkarna nedan ligga under snabbval Om X-förskolan Istället för rubriken Vårt Uppdrag som beskrivs i bygghjälpen använder vi Om X-förskolan. Vad Malmö stad är SKYLDIGA att göra och vad kommunen VILL göra inom ämnesfältet. Rättigheter och skyldigheter för besökaren. En slags programförklaring för det vi gör inom ämnesområdet. hämtat från Bygghjälpen. Om X-skolan är alltså en mer fördjupad information om skolan än den korta som ligger på skolans förstasida. I läs-mer-rutan underst på sidan ska följande dokument i PDF-form finnas: Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Likabehandlingsplan, inkl plan mot diskriminering och kränkande behandling Avsluta med att göra sidan dold i menyer Anmälan till förskola Länka till Anmälan till förskola under malmo.se/forkolautbildning/forskola Avgifter och regler Länka till Avgifter och regler under malmo.se/forkolautbildning/forskola 13 Bygghjälp skol- och förskolesidor

14 3.5.4 Börja skolan förskoleklass Länka till Förskoleklass under malmo.se/forkolautbildning/grundskola eller Kopiera sidan Förskoleklass och komplettera med egen text. Avsluta med att göra sidan dold i menyer och publicera sidan. 3.6 Länkar i vänstermenyn För förskolor finns inga krav på att ha rubriker i vänstermenyn. Länkar i vänstermenyn behövs för den förskola som har kommit lite längre i sin utveckling och har skapat flera sidor med undersidor. Läs mer om länkar i vänstermenyn i Bygghjälpen för nya malmo.se. 14 Bygghjälp skol- och förskolesidor

15 4.0 Kontaktrutan för skolor och förskolor Från "Bygghälpen för nya malmo.se". Det är mycket viktigt att kontaktrutan på din sida visar rätt kontakt, alltså kontaktuppgifter till en funktion/person som kan addera värde till besökarens ärende när/om denne ringer. 4.1 Rätt kontakt Kan svara på frågor om det sidan handlar om. Är nåbar. Ofta betyder det att en administratör t ex en skolassistent är ett bättre val än en chef, som ofta är upptagen i möten. Uppgifterna i kontaktrutan är kopplade till centrala televäxelns metakatalog. Information om hur man beställer uppgifter och hur man bygger en kontaktruta finns i Bygghjälpen för nya malmo.se. 4.2 Funktionskontakt Samtliga skolor och förskolor ska vara inlagda som funktioner. Istället för att söka på användarnamn, sök på X-skolan. Om funktionskontakten ändå skulle saknas, om uppgifter saknas eller fler funktioner behövs så beställs de genom inloggningssidan. Funktionskontaktnamn för en avdelning ska se ut så här: Sofia förskola Svalan. Börja med att lägga upp skolans funktionskontakt i kontaktrutan för att få adress och andra basuppgifter rätt. Lägg därefter kontakter som kan svara på frågor. 4.3 Antalet kontakter Ett eller två namn i skolans/förskolans kontaktruta är lagom. Exempelvis en skolassistent först och sedan skolans rektor eller förskolans chef. Biträdande rektorer och annan personal kan läggas upp på andra sidor, exempelvis med hjälp av modulen kontaktuppgifter, se Bygghjälpen för nya malmo.se. 15 Bygghjälp skol- och förskolesidor

16 5.0 Möjligheter Punkterna ett till fyra beskriver vad som ska finnas på en skolas och en förskolas hemsida. Om en stadsdel eller ett rektorsområde bestämmer sig för en högre nivå med exempelvis fler tvingande rubriker, så finns det inga hinder för det. Tänk bara på att den som väljer att ha en mer aktuell och levande sida också behöver upprätthålla den nivån. Det finns knappast något tristare än att läsa gamla nyheter. 5.1 Puffar på förstasidan Ett bra sätt att göra sidan levande är att lägga puffar på förstasidan. Det kan vara en flaggning för nästa studiedag, skolans miljösatsning eller en uppmaning att hämta borttappade kläder. För att få plats kan texten om skolan eller förskolan minskas och bilden beskäras. Läs mer om hur du bygger en puff i Bygghjälpen för nya malmo.se. 5.2 Bild och film Bilder, framförallt rörliga, säger så mycket mer än bara text. Bild och film är helt enkelt bättre på att förmedla känsla som att barnen är centrala i våra verksamheter. Fler bilder med rätt känsla gör dina sidor bättre. Och vad är rätt känsla? Läs gärna Malmö stads bildpolicy som du finner på KomIn Film Det finns nu goda möjligheter att lägga upp film på malmo.se. Användaren av malmo.se behöver inte ha några speciella program installerade på sin egen dator för att filmen ska gå att köra. Beställning av uppladdning av film gör du på Komin, under verksamheter/kommunikationsarbete/bilderfilmochmultimedia/film/ Bilder Bilder på egna barn och elever är att föredra, men saknas sådana så går det bra att kostnadsfritt använda bilder från Colourbox, en bildbyrå som Malmö stad har avtal med. Information om registrering där finner du på KomIn/verksamheter/kommunikationsarbete under bilder. Om en extern fotograf används så rekommenderas en av dem som Malmö stad har avtal med, eftersom vi genom avtalet köper obegränsade publiceringsrättigheter för bilden. Mer om detta finner du också på KomIn/verksamheter/kommunikationsarbete under bilder. 16 Bygghjälp skol- och förskolesidor

17 5.3 Länkar till pedagogiska sidor Pedagogiska sidors syfte är att vara ett verktyg i undervisningen, inte att ge service åt föräldrar, elever och andra medborgare så som malmo.se gör. Trots detta så kan målgruppen för malmo.se vara intresserad av de pedagogiska hemsidorna eftersom de ger en nära och levande insyn i skola och förskola. Om de pedagogiska sidorna är aktuella och håller hög kvalitet så går det bra att länka dit Externa hemsidor Det finns idag ett antal externa tjänster som är kostnadsfria och där eleverna känner sig hemma. Att eleverna kan arbeta själva där, är naturligtvis en fördel, samtigt som det innebär att vi inte har kontroll över sidan, mer än just när vi länkar till den. Innan den webansvarige godkänner att lägga upp länken kan det vara läge för en snabb reflektion liknande den som görs normalt i webarbetet. Kan någon känna sig kränkt av materialet, finns det elever på bild som inte har vårdnadshavares godkännande och är det egna arbeten som läggs ut eller äger någon annan rättigheterna? Juridiskt sett ansvarar Malmö stad inte för andras hemsidor även om vi länkar till dem. Om det skulle upptäckas att något olämpligt har lagts på en extern hemsida ska länken snarast tas bort. OBS! Tekniska lösningar där text eller bild syns direkt på malmo.se är vårt ansvar, även om materialet produceras någon annanstans. 5.4 Bloggar, twitter m m Genom bloggar och andra sociala medier kan vi kommunicera, inte bara informera, på malmo.se. Men det finns vissa förbehåll. Som beskrivits ovan har vi ansvar för det som ligger på våra sidor på malmo.se och andra webplatser som vi äger. Detta gör att vi inte kan direktpublicera andras inlägg utan att någon har granskat dem, t.ex. vi själva. Den som väljer denna typ av publicering bör endast sortera bort inlägg som väcker anstöt, personangrepp o dyl. Ett bra alternativ är att föra diskussionen någon annanstans där dialog kan ske direkt, utan moderator och att vi länkar dit. 17 Bygghjälp skol- och förskolesidor

18 6.0 En officiell hemsida Den officiella hemsidan för skolan eller förskolan ska finnas på malmo.se och ingen annanstans. Anledningarna är många. Här är några: Det ska vara tydligt vilka tjänster som är kommunens och vad som är inte är det. Det ska vara tydligt var en skola finns när man hittar den med en sökmotor. Många skolor i Sverige har samma namn och finns det dessutom en sida på kommunens hemsida och en extern blir det mycket förvirrande. En kommunal skola är inte en ö. Malmo.se ger skolan en trovärdig och professionell kontext. Konktret kan det handla om allt från kringverksamheter för barn till den politiska överbyggnaden är. Men det handlar också om att bygga förtroende tillsammans varumärket Malmö stad. Webarbetet ska vara rationellt. - Officiella uppgifter ska inte behöva läggas upp flera gånger för att man har flera sidor att uppdatera. - Gemensam information ska inte behöva skapas flera gånger. På malmo.se kan länkade moduler användas för att utnyttja det som redan finns och sedan bygga på med det som är specifikt på den egna skolan. Många människor, från kommunikatörer och externa webproffs till lärare, elever och föräldrar har varit med i utvecklandet av nya malmo.se och de nya skolsidorna. Nya malmo.se speglar denna samlade kunskap om målgruppen medborgares behov och beteenden på nätet. Det finns ett politiskt beslut på att malmo.se ska vara Malmö stads officiella hemsida. 18 Bygghjälp skol- och förskolesidor

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Webbstudieplatsen Moodle

Webbstudieplatsen Moodle Webbstudieplatsen Moodle Manual för studenter http://moodle.hv.hik.se Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar Peter Diedrichs, peter.diedrichs@hik.se Version 1.2, 8 juni 2007 Förslag och synpunkter

Läs mer

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Föreningar ska från och med 2015-01-01 uppdatera uppgifter via nätet. För att ni ska vara en godkänd/bidragsberättigad förening krävs att ni uppdaterar och

Läs mer

Widgets i DynaMaster 5 Golf

Widgets i DynaMaster 5 Golf Widgets i DynaMaster 5 Golf En nyhet i DynaMaster 5 Golf är vårt system med widgets. Detta widgetsystem utvecklades för att göra det så flexibelt som möjligt för kunden att själv kunna bestämma hur innehållet

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015 Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015 Likabehandlingsplan 2014 2015 Regnbågsskolan Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling

Läs mer

Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30. Utbildning i EpiServer för Konstfack.

Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30. Utbildning i EpiServer för Konstfack. Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30 Utbildning i EpiServer för Konstfack Övningsuppgifter Oktober 2010 Övningsuppgifter I mappen kursmaterial på skrivbordet i

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-30 SDN 2005-06-16 DNR 104-170/2005 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Intranätet - Så här gör du!

Intranätet - Så här gör du! Intranätet - Så här gör du! Inkorg & Utkorg Faktabibliotek med mallar, handlingsplaner, annonsmallar, logotyp med mera. Personalnyheter Blogg Kalender med kurser med mera. Även möjlighet för användare

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

2011-11-16 ELEVINFORMATION

2011-11-16 ELEVINFORMATION 2011-11-16 ELEVINFORMATION INTRODUKTIONSPROGRAM Läsåret 2011/2012 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2011/2012 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn.

Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn. Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn.hagstrom@orebrolse Den information vi har är ofta kopplad till personer. Grundregeln

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Informationsbrev GSO 7

Informationsbrev GSO 7 Barn och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) GSO 7, Grundskoleområde 7 14-08-18 Fröslunda, Hällby, Lagersberg och Mesta skolor Veronica Thulin Skoladministratör 016 710 20 08 Informationsbrev GSO 7 augusti

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Manual för projektledare FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Forskares akademiska grad och anställning Vetenskapliga publikationer

Läs mer

Riktlinjer för publicering på www.hoor.se

Riktlinjer för publicering på www.hoor.se Riktlinjer för publicering på www.hoor.se 2008-10-10 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-09 att satsa mer på marknadsföring och förnyelse av hemsidan. För att genomföra detta fick Jan Sohlmér

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104. Webbpolicy för

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104. Webbpolicy för Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104 Webbpolicy för Innehåll Kommunens webbplatser...... 3 Syfte och mål...... 3 Strategi...... 3 Profilering...... 4 Domäner...... 4 Målgrupper...... 4 Ansvar och

Läs mer

KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle

KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle Sida: 0 av 11 Användarstöd KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle Version 3.1 Uppdaterat 2016-05-27 Sida: 1 av 11 Innehåll Om utbildningstillfällen... 2 Skapa utbildningstillfälle... 2 Gruppstart...

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Lathund Ff-torget 2016 Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Innehåll Inledning... 2 Logga in... 3 Registrera dig... 4 Glömt lösenord... 5 Byta lösenord... 5 Support... 5 Utbildningsversionen...

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen Handlingsplan vid fall av kränkning Reviderad sept. 2014 Drakbergsskolans mål Varje elev och all personal på Drakbergsskolan skall kunna gå till skolan utan att vara orolig för att

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning Kundportal Kundportal - Användarhandledning Version 1.0 Status Preliminär Datum 2014-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen... 3 Support - Time Care Support Team... 3 Begränsat

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med wordpress Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med Wordpress Varför blogga i skolan? - öka antalet mottagare för elevernas arbete. - förmågan att kommunicera tränas och utvecklas. - otaliga användningsområden,

Läs mer

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Europeiska skoldatanätet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Innehåll Introduktion... 2 1. ÖVERSIKT AV STUDIENS ORGANISATION...

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG Sida 1 av 15 Förening Närvarokort ID KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG Verksamhet Anläggning/Lokal ANSÖKAN AVSER PERIODEN 2011 Riktigheten av lämnade uppgifter intygas: Ledarens namnteckning NAMN PÅ DELTAGARE

Läs mer

Granås fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Granås fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Granås fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Granåsskolans/fritidshemmens helhetsidé Granåsskolan, med fritidshem och förskoleklasser, ska vara en plats där man träffar

Läs mer

Çrona Tid. Behörighetssystem. Copyright DataVara AB. Produktutveckling Morgan Klebom, Christian Elber, Hans Bäcklund, Thomas Palm

Çrona Tid. Behörighetssystem. Copyright DataVara AB. Produktutveckling Morgan Klebom, Christian Elber, Hans Bäcklund, Thomas Palm V Çrona Tid Copyright DataVara AB Produktutveckling Morgan Klebom, Christian Elber, Hans Bäcklund, Thomas Palm Handbok Lena Kragelund Omslag Studio Alice Ö Lilla torget 3, 441 30 Alingsås Telefon: 0322-67

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Läsåret 2014-2015

Kvalitetsredovisning för Läsåret 2014-2015 Kvalitetsredovisning för Läsåret 2014-2015 Förskolan Myrstacken Trygga och glada barn med lust att lära och utforska med alla sina sinnen Nora kommun Postadress E-postadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnr

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Välkommen till kommunens Lärportal - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Ansökan om konto för vårdnadshavare 1. Skriv in www.edwise.se i webbläsarens adressfönster 2. Välj länken för att ansöka

Läs mer

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan Kommentarer utbildning föreningar Bild 5 Närvarokort - Närvarokorten (manuella eller digitala i IdrottOnline) är föreningens värdehandling och grunden för LOK-stödsansökan. - Föreningen måste vara noga

Läs mer

Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan

Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan Institutionsrollen, uppdaterad 09/2010 Innehåll 1. Information... 1 1.1 Mina meddelanden... 1 1.2 Aktuella kurser... 1 1.3 Studieplanering... 1 2. Våra studerande...

Läs mer

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg - Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer Välkommen att använda Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center

Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center Varför pedagogisk dokumentation? För att kunna återvända till en händelse.

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-18 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 1 Undervisningsområden Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Husaren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Husaren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Husaren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Förskolans pedagogiska idè På Grindstugan har vi påbörjat processen i att arbetar vi Reggio Emilia inspirerat Vi erbjuder en rolig, lustfylld och lärande verksamhet utifrån

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén 2013-09-06 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben Lathund för webbredaktörer Så skriver du på webben 1 Disposition En bra struktur kännetecknas av att det är enkelt för besökaren att förstå var den hittar det den letar efter. Oavsett om det handlar om

Läs mer

Section Divider. Skapa nytt utskick

Section Divider. Skapa nytt utskick Section Divider Skapa nytt utskick Skapa nytt utskick Gå till Connect och välj Skapa utskick. Välj typ av information Först väljer vilket språk ditt utskick är skrivet på. Den bransch som är inställd för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2010-2011

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2010-2011 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2010-2011 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan och avbokning...2 Inställda kurser...2 Pris...2

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Lokal pedagogisk planering. Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan.

Lokal pedagogisk planering. Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan. Lokal pedagogisk planering Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan. Elevgrupp: Fritidshemmets :or är 25 elever. De är ansvariga för godis, frukt och läskförsäljning

Läs mer

OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter NU BÖRJAR VI BLOGGA På Swedoor har vi som ambition att alltid vara en modern och relevant leverantör av design och innovation. Vi jobbar ständigt på att utveckla

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016 Föreningarnas nya sidmall Version 4, 12.4.2016 Innehållsförteckning Föreningarnas nya sidmall... 1 Introduktion... 3 Sammanfattning... 3 Sidmallar och sidornas uppbyggnad... 4 Gamla sidmallen... 4 Nya

Läs mer

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år Fallbeskrivningar Mikael 19 år Ruben 12 år Therese 18 år Tom 10 år Mikael 19 år Fallbeskrivning Mikael har haft svårigheter med relationer sedan han började i skolan. Föräldrarna beskriver honom som en

Läs mer

Borgviks förskola och fritidshem

Borgviks förskola och fritidshem Likabehandlingsplan 2013/2014 Borgviks förskola och fritidshem Inledning Att verka för hälsa, lärande och trygghet i förskola och fritidshem handlar om att utveckla goda relationer mellan verksamheten,

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin Förstudie Diarieföring av allmänna handlingar Nerikes Brandkår 2009-06-04 Ref Roger Wallin 1. Uppdrag... 3 2. Offentlighetsprincipen... 3 2.1 Hur diarieförs handlingar och finns gemensamma rutiner?...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2014-06-10 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Likabehandlingsplan. Särskolan

Likabehandlingsplan. Särskolan Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan Bakgrund Skollagen 6 kap: Åtgärder mot kränkande behandling. Gäller för all personal i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer