Glastak? NIKK. magasin Tema: LEDARSKAP. Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem. Mangfoldighed betaler sig for organisationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glastak? NIKK. magasin 1.2008. Tema: LEDARSKAP. Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem. Mangfoldighed betaler sig for organisationen"

Transkript

1 NIKK Margot magasin Wallström EU:s mäktigaste kvinna Knirkefritt å finne kvinner til styrene Mangfoldighed betaler sig for organisationen Jämställt bara på posi tioner med offentligt tryck Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema: LEDARSKAP Glastak? Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem

2 Intro bosse parbring Redaktör för NIKK magasin Innehåll nr 1.08 NIKK magasin 7 EU:s mäktigaste kvinna Efter 30 år i politiken har jag lärt mig att ignorera fula knep som syftar till att förringa mig som politiker eller människa, säger Margot Wallström i EU-kommissionen. 11 Jämställt bara där det syns Det är främst på de synliga toppositioner där det finns ett offentligt tryck som det är jämställt. Det är lite av ögontjäneri över det, säger maktforskaren Anita Göransson. 14 Veien till 40% - Når næringslivet tross fagre løfter ikke klarte å høyne kvinneandelen tilstrekkelig selv, trengte vi sterke virkemidler, sier Valgerd Svarstad Haugland, tidligere leder for Kristelig Folkeparti, om den norske kvoteringsloven. 18 Kvinnor på toppen ingen quick-fix En mängd statliga satsningar och offentliga finansierade projekt har genomförts i Norden för att öka andelen kvinnliga toppchefer. Men ger de några synliga resultat? 20 Chefer som förändrar Jämställdhet är på agendan för mig i dag. Det var den inte för två år sedan. Det säger Torbjörn Jonsson, chef på Ericsson i Hudiksvall i Sverige. Han är med i ett gränsöverskridande jämställdhetsprojekt som handlar om både forskning och förändring. 24 Kvinnor i ledningen lönsamt Ett företag som leds av en kvinna är i genomsnitt tio procent mer lönsamt än ett företag som leds av en man. Det skriver tre finska forskare som i en studie har undersökt alla stora och medelstora företag i Finland. 28 Mangfoldighed = udvikling Det betaler sig for private virksomheder at skrue op for kønsmangfoldigheden på topledelsesniveau, viser ny rapport om Innovation og Mangfoldighed. 30 Krönika: Herregud, det är rätt pinsamt Ojämställdheten är en felaktighet i marknadsekonomin. Det handlar inte om kapitalistisk logik det handlar bara om makt. Det skriver Pontus Schultz, chefredaktör för Veckans Affärer i en krönika. 31 När mannen inte är norm Kvinnor som är chefer inom vård och omsorg får större handlingsutrymme än om de hade arbetat i mansdominerade organisationer. De blir inte en kvinnlig chef utan rätt och slätt en chef. 32 Øget bevidsthed på Island Islandske virksomheder prioriterer ikke kønsligestilling. Men det islandske ligestillingsindeks har øget bevidstheden om kønsligestilling i virksomhederne. 35 Ledare: Klimatfrågan kräver ett könsperspektiv Det finns ingen hållbar utveckling utan en jämlik utveckling och ingen jämlik utveckling utan jämställdhet. Klimatförändringar kan inte lösas utan engagemang från både kvinnor och män. Det skriver NIKKs direktör Solveig Bergman i en ledare. Presidentval handlar alltid om kön och ledarskap Hillary Rodham Clinton är den kvinna som har kommit närmast världens mäktigaste ledarposition. Det spelar ingen roll vad man tycker om hennes politik. Det spelar ingen roll vad man tycker om henne som person. Det spelar ingen roll vad man tycker om den position som hon eftersträvar. Hon är otvivelaktigt den mest aktuella symbolen för kvinnors ambitioner att nå toppositioner. Presidentval har egentligen alltid med kön och ledarskap att göra. Det är bara nu som det har blivit så tydligt. Detta nummer av NIKK magasin sätter särskilt fokus på ledarskap inom politik och näringsliv. Om vi håller oss till Norden har kvinnor i modern tid lyckats nå toppositioner inom politiken. Politiken är någorlunda könsbalanserad på de flesta nivåer. Men näringslivet ser helt annorlunda ut. Där är mansdominansen fortfarande nästan total. Helt olika logiker tycks gälla i politiken och i näringslivet. Frågan är hur länge det fungerar affärsmässigt såväl som demokratiskt. NIKK magasin ISSN UTGIver NIKK Nordisk institutt for kunnskap om kjønn PB 1156 Blindern, NO-0317, Oslo Telefon Telefaks: ANSVARLIG REDAKTØR Solveig Bergman REDAKTØR Bosse Parbring GRAFISK DESIGN Aina Griffin NIKK sätter till hösten igång ett forskningsprojekt om kön och makt i Norden. Detta nummer kan sägas vara en tjuvstart på projektet. Under nästa år kommer NIKK magasin tillbaka med fler aspekter av kön och makt när forskningsprojektet har avslutats. Den vana läsaren ser att NIKK magasin har genomgått en ansiktslyftning. Den grafiska formen har förändrats, tidningen innehåller fler journalistiska texter än tidigare och det är större variation i texternas längd och stil. Men det är inte bara formen som har förändrats. NIKK har till uppdrag att vara en bro mellan forskning och jämställdhetspolitik. För att bättre leva upp till det uppdraget ska politiker och praktiker bli mer synliga i NIKK magasin. NIKK magasins ambition är att vara en arena för dialog mellan könsforskning, jämställdhetspolitik och jämställdhetspraktik. Olika röster, forskningsresultat, åsikter och erfarenheter ska få utrymme. Jag vill gärna höra vad du tycker om temat och om nya NIKK magasin. Hör av dig! TRYKK Zoom Grafisk AS OPPLAG eks. FORSIDEFOTO Joe Raedle/AFP Bosse Parbring ABONNEMENT Abonnementet er gratis og inkluderer tre numre i året, to på skandinavisk, ett på engelsk. Bestil på 8 Stöd behövs. - Så länge politiken är manligt dominerad behövs kvinnliga nätverk, säger Margot Wallström. 20 Jämställdhet på agendan. Det kanske låter som en floskel men jag har lärt mig att se, säger Torbjörn Jonsson, chef på Ericsson i Hudiksvall. 22 Kvinnor lönsamma. Ett företag som leds av en kvinna är i genomsnitt tio procent mer lönsamt. 14 Jeg håper kvoteringsloven baner vei for en alternativ tenkemåte i næringslivet også blant dem som ikke omfattes av loven. v a l g e r d s va r s t a d ha u g l a n d 28 Det er paradoksalt, at mænd godtager kvindelige ledere på det politiske område, men har så svært ved det på det økonomiske. ø y s t e i n gu l l v å g ho l t e r 2 NIKK magasin 1.08 NIKK magasin

3 Aktuelt Aktuellt Nordisk konferens om prostitution På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK genomfört det ettåriga forskningsprojektet Prostitution i Norden. Projektet avslutas med en konferens oktober i Stockholm. Sveriges integrations och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni öppnar konferensen. Under den första dagen presenteras projektets resultat i nordisk jämförelse och en paneldebatt bestående av forskare, praktiker och politiker ges möjlighet att diskutera och kommentera resultaten. Den andra dagen ägnas åt landsvisa fördjupningar. Konferensen är gratis och öppen för alla. Läs mer: norden Anti-diskrimineringspolitik kortlagt Den 1. januar 2006 begyndte Likestillings og diskrimineringsombudet i Norge sin virksomhed på baggrund af den nye diskrimineringsombudslov. I samtlige nordiske lande undtagen Island har man enten iværksat eller gennemført lignende revideringer af lige behandlingslovgivningen for at give bedre beskyttelse mod diskriminering og få en mere effektiv behandling af klagesager. Tendensen kommer fra EU, hvor man siden 1999 har arbejdet systematisk på at udvikle anti-diskrimineringslov giv nin gen og skabe større bevidsthed om dis kri minering. Her begyndte man at anerkende, at implementering og hånd hævning på et individuelt grundlag ikke er nok til at takle de multifacetterede mønstre af ulighed, som opleves af nogle bestemte grupper. Nu taler man om multi-dimensional diskriminering på grundlag af køn, alder, race og etnicitet, handicap, religion og trosretning, og seksuel orientering. De politiske initiativer i de nordiske lande følger til dels EU-lovgivningen. Her har man siden begyndelsen af 2000-tallet arbejdet for en samlet diskrimineringslovgivning (undtagen Danmark og Island). Killar njuter av att vara ensamma och prata om saker som inte har med känslor att göra. c a r s t e n dü r i n g, p i s s u p re s o r, s o m ar r a n g e r a r r e s o r ti l l pr a g me d bi f f, ö l oc h st r i p p s h o w Forskellige diskrimineringsgrundlag forstærker og svækker hinanden. En lovgivning som kun dækker ét grundlag kan være utilstrækkelig. En rapport udarbejdet af NIKK gennemgår aktuelle forslag til ny lovgivning og forvaltning i Norden. norge Kompromiss om fedrekvot Mäns uttag av föräldrapermissionen har varit en omdebatterad fråga i Norge under våren. Den nuvarande så kallade fedrekvoten är sex veckor lång. Men när likalönskommisionen la fram sin rapport i slutet av februari var ett av förslagen att införa den isländska modellen. På Island är föräldrapermissionen uppdelad i tre lika delar där en del knyts till vardera föräldern och en del kan delas valfritt. Med den nuvarande längden på föräldrapermissionen i Norge skulle det innebära 17 veckor till vardera föräldern och 17 veckor som föräldrarna kan fördela fritt. Men statsminister Jens Stoltenberg gick ut samma dag som kommissionen presenterade sin rapport och sa nej till en sådan ordning. När den norska manspanelen presenterade sin slutrapport några veckor senare backade manspanelen om föräldrapermissionen. Majoriteten i manspanelen har tidigare sagt att de vill ha den isländska modellen. De vill fortfarande ha den modellen men först när föräldrapermissionen kan byggas ut från 44 till 52 veckor med full ersättning. Det finns det ännu inte politisk majoritet för. Därför för manspanelen fram kompromissförslaget att en fjärdedel av föräldrapenningen ska till delas vardera förälder och att hälften ska fördelas på valfritt sätt. På så sätt utökas nuvarande pappa kvot från sex veckor till elva. 22 veckor kan fördelas fritt, vilket innebär att kvinnor eller pappa 25% av föräldrapermissionen ska kvoteras till norska pappor. Det föreslår manspanelen som en kompromiss när det har visat sig politiskt omöjligt att omedelbart genomföra den isländska modellen. män kan vara hemma maximalt 33 veckor med full ersättning. Manspanelen inrättades förra året av den norska regeringen i samband med att arbetet med en stortingsmelding om män och jämställdhet sattes igång. Lovforslag mot sexkjøp Den norske regjering har fremmet forslag om å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester i Norge og i utlandet. Forslaget skal behandles i Stortinget 14. oktober. Mennesker er ingen handelsvare og denne loven vil gjøre det mindre attraktivt for menneskehandlere å se mot Norge, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding. Målet er at forbudet skal bidra til å endre holdninger, redusere etterspørselen og dermed gi et dårligere marked for menneskehandel. Folk som bryter loven, risikerer bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Samtidig vil regjeringen unngå at kriminaliseringen forverre rsituasjonen for prostituerte. I Sverige har det vært forbud mot kjøp av seksuelle tjenester siden 1. januar Nylig har regjeringen satt i gang en utredning om hvordan loven fungerer i praksis og hvilke effekter forbudet har hatt for forekomsten av prostitusjon og menneskehandel i Sverige. Utredningen skal være ferdig 30. april Danmark Ny rapport om kærestevold For første gang i Danmark er omfanget af vold i unge parforhold blevet kortlagt i en ny og omfattende undersøgelse. Tallene viser, at unge kvinder oftere end mænd oplever kærestevold. Knap ti procent af unge kvinder og fire procent af unge mænd har det seneste år været udsat for fysisk eller seksuel vold fra en nuværende eller tidligere kæreste. I rapporten er der sat fokus på de unges egne holdninger til volden og hvordan man kan undgå kær estevold. Som led i handlingsplanen til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn er der igangsat en række konkrete aktiviteter for de unge. Jeg vil nu intensivere indsatsen og etablere et ungepanel, som skal komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan bekæmpe kærestevolden og sikre, at de unge ved, hvor de kan få den hjælp, de har brug for, siger minister for ligestilling Karen Jespersen. Læs mere: På opdrag af det finske formandskab i Nordisk Ministerråd (2007) har NIKK udarbejdet rapporten Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden, der giver et overblik over status i de nordiske lande på området. Rapporten beskriver forhenværende og nuværende anti-diskrimineringslovgivning i de enkelte lande og gennemgår aktuelle forslag indenfor både lovgivning og forvaltning mod en ny politik på området. Rapporten udpeger også tendenser i argumenter for revideringerne og gennemgår høringssvar fra diverse organisationer. De fællesnordiske tiltag mod bekæmpelse af multi-dimensional diskriminering bunder særligt i et øget behov for beskyttelse af udsatte og nye grupper fx etniske minoriteter og ofre for trafficking; samt et ønske om at skabe større synlighed omkring diskriminering. Derudover er der store variationer i forslagene, hvad angår sammenlægning af forvaltningen på området. I enkelte lande indebærer lovforslagene en sammenlægning af ligestillingsloven med dis krimi neringsloven. Rapporten findes i en skandinavisk og en engelsk version og kan bestilles på Rikke Randorff Hegnhøj, rådgiver, NIKK BOKTIPS Gender equality and welfare politics in Scandinavia Jämställdhet ses ofta som kännetecknande för de nordiska länderna. I denna bok undersöks vilken betydelse kön har för politiken i tre skandinaviska länder Danmark, Norge och Sverige historiskt och i dag. Redaktörer är forskarna Kari Melby från Norge, Anna-Birte Ravn från Danmark och Christina Carlsson Wetterberg från Sverige. Den ensamma fallosen I intervjuer och rådgivningsspalter, i dagstidningar och reklam används och anspelas på sexualitet. Men i allt detta tal saknas den manliga sexualiteten. Det menar den svenska medieforskaren Anja Hirdman som har undersökt hur maskulinitet och sexualitet formas i hård- och mjukpornografi, och på sajter på internet där unga lägger upp bilder på sig själva. Anja Hirdman medverkade i NIKK:s pornografiprojekt som avslutades Arbeidslivets klemmer Hva skal til for at mor og far kan jobbe fulltid og dele omsorgen for barna? Gir det nye fleksible arbeidslivet gode vilkår for denne doble likestillingen? Arbeidslivets klemmer er et resultat av et samarbeid mellom arbeidsforskere med forskningsprosjekter på programmet for arbeidslivs- forskning i Norges forskningsråd. Bokas redaktø rer, Elin Kvande og Bente Rasmussen er begge professorer i sosiologi ved NTNU i Norge. Gender mainstreaming European transport research and policy Trafikpolitiske tiltag risikerer at favorisere bestemt grupper, hvis køn ikke medtænkes allerede i planlægningsfasen. Det konkluderer en EU-rapport udarbejdet af Koordinationen for kønsforskning i Danmark. The life of women and men in Europe En statistisk sammanställning av läget för jämställdheten inom EU. Den kan laddas ner från Kjønnsnøytral ekteskapslov Den svenske regjeringen arbeider for tiden med å få ferdig et forslag til kjønnsnøytral ekteskapslov. I ut - redningen om saken blir det foreslått å utvide ekteskapsbegrepet til også å omfatte par av samme kjønn. Det ble også foreslått at samkjønnede par skulle få lov til å gifte seg fra og med 1. januar Hensikten er at regjeringen skal presentere et forslag i løpet av 2008, sier justisminister Beatrice Ask. I Norge ble forslaget om en kjønnsnøytral ekteskapslov presentert av regjeringen 14. mars. Saken skal behandles i Stortinget 20. juni, og etterpå blir det en festmarkering av vedtaket i Operaen. 4 NIKK magasin 1.08 NIKK magasin

4 Aktuelt sagt: Intersektionalitet är ett annat gångbart ord i genusvetarkretsar. Fråga mig inte vad det innebär. Kanske säger just den omständigheten också något om genusämnets existensberättigande när själva debatten om vad som ligger i frontlinjen för genusvetenskapen överstiger till och med min fattningsförmåga. m a r i a ab r a h a m s s o n, l e d a r s k r i b e n t, s v e n s k a d a g b l a d e t Island Nytt jämställdhetsråd utsett Islands socialminister har utsett ett nytt jämställdhetsråd och en ny klagokommitté. De ska arbeta i enlighet med den nya jämställdhetslag som trädde i kraft i mars i år. Jämställdhetsrådets ordförande utses av regeringen och övriga ledamöter av olika arbetsgivar och arbetstagarorganisationer, kvinnoorganisationer, finansdepartementet och lokala representanter. Centrum för könsforskning vid Islands universitet har också en representant. Klagokommitténs beslut kommer numera att vara bindande, till skillnad från tidigare då de bara var rådgivande. Danmark Skandalös behandling i folketinget Hela det politisk-ekonomiska utskottet har i ett brev till ordföranden för folketinget bett om att också få jämställdhet som sakområde och namn. Men ordföranden Thor Pedersen avvisar idén. Ordföranden för politiskekonomiska utskottet, Frank Aaen (EL) kallar det en skandalös behandling av jämställdhetspolitiken. Sverige Vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus Sveriges riksdag har tagit beslut att införa vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus från den 1 juli. Riksdagsmajoriteten anser att familjepolitiken på så sätt blir modern och flexibel, medan oppositionen tycker att den blir omodern och ojämställd. Kommunerna ges rätt att införa ett vårdnadsbidrag på maximalt 3000 kronor per barn och månad när det är mellan ett och tre år. Vårdnadsbidraget är skattefritt men inte pensionsgrundande. För att främja ett jämställt uttag av föräldrapermissionen införs samtidigt en jämställdhetsbonus. De föräldrar som delar helt lika kan få maximalt 3000 kronor per barn och månad. sverige Ingen lov mot kjønnsdiskriminerende reklame Den svenske regjeringen har besluttet at den ikke vil gå videre med forslaget om å innføre forbud mot kjønnsdiskriminerende reklame. Den forrige regjeringen satte i gang en utredning om forekomsten av slik reklame og utrederen skulle foreslå tiltak for å motvirke dette. Utredningen konkluderer med at det er nødvendig med en lov for å stoppe kjønnsdiskriminerende reklame, men den nåværende regjering har valgt å la hensynet til ytringsfrihet og trykkefrihet veie tyngst. Jeg vil ikke innskrenke en av våre grunnleggende rettigheter til fordel for en lov jeg tror har Anmeldt OBOS (Norge), Via, Bianco sko (Sverige) Finland Samlat grepp mot våld begrenset effekt. Slik vinner vi ikke likestillingskampen, sier likestillingsminister Nyamko Sabuni i en pressemelding. I flere andre nordiske land finnes det allerede lovgivning mot kjønnsdiskriminerende reklame. For eksempel skal reklame i Danmark ikke på noen måte virke nedsettende eller ringeaktende overfor kvinner eller menn på grunn av deres kjønn. I Norge skal ikke reklame være i strid med likeverdet mellom kjønnene, og den skal ikke utnytte det ene kjønns kropp eller gi inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann. Vid ett seminarium i riksdagen stödde president Tarja Halonen kravet på ett finskt åtgärdsprogram mot könsrelaterat våld. Delegationen för jämställdhetsärenden och andra aktörer har tidigare krävt det. Omsorgsminister Paula Risikko har samlat fyra ministrar för att koordinera arbetet. Hon har föreslagit att man grundar ett kunskapscenter mot könsrelaterat våld. Delegationen för jämställdhetsärenden tänker ta upp våld i nära relationer som tema inför höstens kommunalval. Ordförande för delegationen, riksdagsledamoten Heidi Hautala, hoppas att justitieministeriet kommer att utreda behovet av förändringar i lagstiftningen och lyfter fram den svenska kvinnofridslagen som föredöme. På Åland har projektet Operation Kvinnofrid permanentats och politiker från Åland kräver bättre åtgärder och lagstiftning på nationell nivå. De menar att Åland kan tjäna som föredöme för en politik på nationell nivå mot könsrelaterat våld. Tema: 8 Margot Wallström EU:s mäktigaste kvinna 11 Jämställt bara där det syns 14 Veien til 40% 18 Kvinnor på toppen ingen quick-fix 20 Chefer som förändrar 24 Kvinnor i ledningen lönsamt 28 Mangfoldighed = udvikling 31 När mannen inte är norm ledarskap Olika logiker gäller inom politik och näringsliv. Inom närings livet råder fortfarande kompakt mansdominans på ledande nivå. Men inom nordisk politik har kvinnor lyckats nå top posi tioner. En av dem är Margot Wallström från Sverige som är den kvinna som nått högst upp i EU-hierarkin. 6 NIKK magasin 1.08 NIKK magasin Foto: Thron Ullberg

5 Så länge politiken är manligt dominerad behövs det kvinnliga nätverk som kan mobilisera och stödja kvinnliga politiker som förespråkar andra eller annorlunda politiska lösningar. Det säger Margot Wallström, vice ordförande för EU-kommissionen. Av Bosse Parbring EU:s mäktigaste kvinna Margot Wallström om ledarskap och politik Margot Wallström har lång erfarenhet av politik. Hon har varit civil-, kultur och socialminister i olika socialdemokratiska regeringar i Sverige blev hon EU:s miljökommissionär och 2004 utsågs hon till förste vice ordförande för EU-kommissionen. Hon är därmed den kvinna som nått högst upp i EU-hierarkin. Som kvinnlig toppledare har Margot Wallström blivit upptagen i nätverket Women World Leaders. Där finns andra kända nordiska politiker som Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland, Islands tidigare president Vigdís Finnbogadóttir och Finlands nuvarande president Tarja Halonen. Nätverket, som har funnits i tio år, har som upp gift att mobilisera kvinnor på högsta politiska nivå för gemensamma aktioner i frågor som är viktiga för kvinnor och rättvis utveckling. Huvuduppgiften är att stödja bra ledarskap och stärka erfarenheterna av global demokrati genom att öka antalet, genomslagskraften och synligheten av kvinnliga ledare i världen, säger Margot Wallström. Hon är ordförande för Council of Women World Leaders Ministerial Initiative. Ministerinitiativet samlar ministrar och andra kvinnliga ledare från sju sektorer: miljö, finans, ekonomi och utveckling, jämställdhet, hälsa och kultur. Varje sektor har skapat ett eget nätverk. En av nätverkets nyckelfunktioner är att vidareutveckla kompetensen hos unga kvinnliga ledare, säger Margot Wallström. I samarbete med Harvard och Columbia universitetet har vi utvecklat ett program där lovande unga kvinnor praktiserar hos nätverksmedlemmar och andra kvinnliga ledare. Hittills har 62 unga kvinnor och en man deltagit i programmet. Vi har också utarbetat ett utbildningsprogram för unga kvinnliga ledare i Stilla Havsländerna som syftar till att förbättra deras kunskaper i politiskt och ekonomiskt reformarbete. Nätverket deltar dessutom i arbetet med att förbereda agendan för FN och andra multilaterala möten och konferenser. Ett exempel på konkreta frågor som nätverket arbetar med är ett 5-årigt program om kvinnors hälsa. Programmet, som lanserades 2006, syftar till att bygga upp kompetens, politiskt ledarskap och expertis på ministernivå för att samordna bistånd och etablera en rättvis hälsobudget och stärka relationerna mellan regeringar och frivilliga organisationer. Ignorerar fula knep När socialdemokraternas tidigare partiledare Göran Persson aviserade sin avgång efter valförlusten 2006 ville många socialdemokrater ha Margot Wallström som ny partiledare. Men hon sa nej flera gånger med motivet att hon ville slutföra sitt uppdrag i Bryssel. Den nuvarande EU-kommissionen avgår Den spända relationen mellan Margot Wallström och Göran Persson har varit offentlig. Göran Persson försökte få hem Margot Wallström från Bryssel inför öppen ridå. Men hon sa nej. Och Göran Persson förhalade beslutet att ge henne fortsatt förtroende som svensk EU-kommissionär. I valrörelsen 1998 var det meningen att de båda skulle vara soci al demokraternas parhästar. Men presskonferen serna där de båda framträdde brukar fram hävas som exempel på manlig härskarteknik. När Margot Wallström talade tittade Göran Persson bort, fingrade på mikrofonen och såg ointresserad ut. Själv verkar Margot Wallström vara trött på att påminnas om denna episod. Efter 30 år i politiken har jag lärt mig att ignorera fula knep som syftar till att förringa mig som politiker eller människa, säger hon. I svensk politik har Margot Wallström upplevt både med och motgång. Frågan är om det ser annorlunda ut i EU. Inga kvinnor på topposter Min erfarenhet är att det råder en workaholickultur i EU-kommissionen. Det är en kultur som inte gynnar kvinnor Motståndet mot kvinnliga politiker på högsta politiska nivå i EU återspeglas ofta i vad man inte gör. Man utser till exempel inte tillräckligt många kvinnliga kommissionärer, ministrar, generaldirektörer eller andra topposter. Nästa år ska fyra europeiska topposter tillsättas, ordförande för EU-kommissionen och Europeiska rådet, talman i Europaparlamentet och en hög utrikespolitisk representant. Inte en enda kandidat som föreslagits är kvinna. Det är ett stort misstag eftersom det förstärker bilden av EU som ett manligt projekt, säger Margot Wallström. Har det varit bättre eller sämre i EU än under din tid som svensk minister? I Sverige finns jämställdheten med på den politiska agendan på ett tydligare sätt. Det allmänna medvetandet om jämställdhet är större. EU består av 27 medlemsländer och graden av jämställdhet varierar från land till land. Det är ju välkänt att de nordiska länderna är mer avancerade när det gäller jämställdhet än de flesta andra länder. Men vi ska inte slå oss för bröstet och tro att vi är bäst på allt som har med jämställdhet att göra. I enskilda Manlig härskarteknik Efter 30 år i politiken har jag lärt mig att ignorera fula knep som syftar till att förringa mig som politiker eller människa, säger Margot Wallström om valrörelsen 1998 tillsammans med Göran Persson. Foto: Roger Turesson/Scanpix frågor kan andra länder vara mer avancerade än Sverige. Tack vare EU har Sverige till exempel infört en lagstiftning mot diskriminering av deltidsarbetande. Finns det saker som EU är bättre på än Sverige när det gäller jämställdhet? Styrkan med EU är att samtliga 27 EUländer strävar åt samma håll när det gäller jämställdhetsarbetet. Det sätter så småningom sin prägel på den politik som utformas i EU och som förhoppningsvis gynnar såväl kvinnor som män. Ett enskilt land som Sverige kan inte sätta samma prägel på Europapolitiken. Vilka tips har du till en ung kvinna eller man som vill bli politiker? Var stolt över dig själv och det du gör. Skapa ett nätverk som kan stödja dig. 8 NIKK magasin 1.08 NIKK magasin

6 Ointresse för jämställhet i EU-parlamentet Risken är stor att EU-parlamentets jämställdhetsutskott läggs ner. Det säger den svenska vänsterpartisten Eva-Britt Svensson som är vice ordförande i utskottet. Flera nordiska parlamentariker ger en mörk bild av jämställdheten i EU-parlamentet. Av Bosse Parbring Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen har ingen lagstiftande funktion. EU-parlamentets roll har blivit allt mer lagstiftande och den rollen stärks om Lissabonfördraget träder i kraft Då finns det risk att jämställdhetsutskottet läggs ner, tror Eva-Britt Svensson. Starka krafter tar EUs utveckling som intäkt för att vi inte har tid att prata så mycket i plenum om saker som inte berör lagstiftning. Antalet initiativbetänkanden vi kan ha i omlopp samtidigt har redan sjunkit från sex till tre. Om de minskas ännu mer tas grunden bort för att vi ska ha ett utskott. Det avlövar vårt arbete. Mycket av jämställdhetsarbetet handlar om att bilda opinion, lyfta frågor och öka kunskapen bland övriga ledamöter. Flera nordiska parlamentariker vittnar om att jämställdhetsfrågor har låg status i EUparlamentet. Både män och kvinnor visar ointresse och ibland direkt motstånd. En brittisk parlamentariker sa i plenum att jämställdhetsutskottet består av lesbiska manshatare, säger Eva-Britt Svensson. Jag sit ter också i utskottet för inre marknaden. Det är en oerhörd skillnad i hur man blir bemött. Jämställdhetsutskottet är ett otroligt lågstatusutskott. 30 procent av ledamöterna i EU-parlamentet är kvinnor. Men av 23 utskott leds bara sex av kvinnor. Ingen partigrupp har en kvinnlig ordförande. Av de anställda i parlamentet är bara 20 procent kvinnor. Det är intressant att vi som är valda inte har varit så effektiva i kvinnofrågor, säger Finlands tidigare statsminister Anneli Jäätteenmäki från finska centerpartiet. Hon sitter också i jämställdhetsutskottet. Jämställdhetsfrågan har funnits med i 50 år som en av grunderna i Romfördraget, men har ännu inte uppnåtts. Många kvinnor i parlamentet är nöjda och tror att man inte behöver göra något. Många män är emot jämställdhet, men de säger inget. De är tysta. Anna Hedh från svenska socialdemokraterna sitter också i jämställdhetsutskottet. Hon känner en hopplöshet. När jämställdhetsutskottet tar upp frågor tas inget på allvar. Till och med svenskar röstar emot. De tycker inte att EU ska syssla med sådana frågor. Det är en trend att det är mer män i Europa politiken. Inför valet 2009 behöver fler kvinnor lyftas fram på valbar plats. I varje utskott ska det sedan förra året finnas en jämställdhetsansvarig som rapporterar till jämställdhetsutskottet. Det fungerar inte mer än på pappret, säger Anna Hedh. Det blir ordförande i varje utskott som säger några fina ord. Frågan är om man ska ha ett jämställdhetsutskott. Det kanske är bättre att ställa högre krav på de andra utskotten. Å andra sidan tycker jag att det behövs. Vi gör initiativbetänkande som gör att människor får upp ögonen för frågorna. Vill ha kvinna. EU-parlamentariker kräver vid en presskonferens i EU-parlamentet att minst en av fyra toppositioner inom EU som utses nästa år ska tilldelas en kvinna. Till höger Anneli Jäätteenmäki från Finland. Foto: Bosse Parbring Jämställt bara där det syns Bristen på kvinnliga ledare är inget lyxproblem det är en demokrati och rättvisefråga. Det säger professor Anita Göransson från Sverige som forskar om samhällets eliter. Av Bosse Parbring Anita Göransson är ekonomisk historiker, professor i genus, ekonomisk förändring och organisation vid Linköpings universitet och professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet. Hon möter ibland åsikten att man inte ska lägga så stor kraft från forskningen och politiken på en redan privilegierad grupp kvinnor utan hellre koncentrera sig på de kvinnor som har mindre makt. Men Göransson menar att det hänger ihop. Bristen på kvinnliga ledare säger väldigt mycket om hur kvinnors ställning är i samhället. Kan de eller någon annan grupp inte nå makt på samma villkor som män, så visar det obarmhärtigt på brister i samhället. I boken Maktens kön presenterade Anita Göransson 2006, tillsammans med den forskargrupp hon ledde, en bred bild av vilka som inne har makten i Sverige inom alla väsentliga Fem män på tur. Statsministrarna på nordiskt toppmöte om globalisering. Foto: Johannes Jansson/norden.org områden. Undersökningens material en kartläggning och en enkätundersökning härstammar från Därför återkom hon nyligen med en uppdaterad kartläggning i en statlig utredning Kön, makt och statistik (SOU 2007:108). Några större förändringar har inte skett på de sex åren, men i den senare boken finns även lägre nivåer i samhället med. Det gör att Anita Göransson kan dra följande slutsats: Det är främst på de synliga toppositioner där det finns ett offentligt tryck som det är jämställt. Det är lite av ögontjäneri över det. På nationell nivå är det framförallt politiken som är könsbalanserad, det vill säga minst 40 procent representation av vardera kön. Men också andra positioner som påverkas av politikens logik om demokrati och representation är någorlunda könsbalanserade: departement, myndigheter och offentliga institutioner. Även public service-medierna har en balanserad sammansättning, säger Anita Göransson. Det finns en ambition om representation. Men på regional och lokal nivå ser det betydligt sämre ut. I kommunfullmäktige kan det vara någorlunda balanserat, men de led ande positionerna i kommunerna innehas oftast av män. Sju av tio av Sveriges kommunal råd, oppositionsråd, ordförande för kommunfullmäktige och ordförande för kommunstyrelser är män. Kommunerna är ett svart hål när det gäller jämställdhet, säger Anita Göransson. Man brukar titta främst på den nationella nivån men jag tror att man ska ta tag i den kommunala nivån. Lokalpressen är väldigt mansdominerad. Det är faktiskt chockerande. Kanske de därför inte bevakar frågorna lika hårt på kommunal nivå som på riksnivå. Det finns regionala skillnader. Och storstäderna är mer jämställda än landsbygden. Det är också skillnad mellan partier. 10 NIKK magasin 1.08 NIKK magasin

Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv

Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv Norden inte längre bäst i världen Kvotering plager ikke kvinner i norske aksjeselskaper magasin 3.2009 Krav på jämställdhet när det nya Island byggs En af tre er nok i Danmark Nordisk institutt for kunnskap

Läs mer

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid Mellem kvoter og frit valg Delat föräldraskap, delad arbetstid magasin 1.2011 Underliga familjenormer i nordisk lagstiftning Parnormen starkare än heteronormen Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema:

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13 Fokus vandring sid 16 20 Vandring ska sätta Vaajma på kartan Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 14 Skoterregler kan lättas upp Svar väntas snart nr 2/2012 Projektledaren har ordet

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna.

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna. MAGASIN 2015 DRÖMMEN OM ATT BLI EN SVENNEBANAN UNGA MED PSYKISK OHÄLSA EN AV GUTTA - PÅ ALLE PLAN CANNABISDEBATTEN KÄNSLIG FÖR FORSKARE HVOR LIGGER MULIGHETENE? INNOVASJON OG TEKNOLOGI I VELFERDSTJENESTENE

Läs mer

Utanförskapet välfärdssamhällets baksida

Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 24 25 april 2007 Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Socialtjänstforum

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Temaspecial bredband

Temaspecial bredband nyheter sid 4 5 Unik räddningsövning i Lierne Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 29 Ny lift i Børgefjell nr 6/2012 Projektledaren har ordet sid 2 Om vi vill ha bredband måste vi

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk Nyheter sid 26 27. Håkan Berglund en armstark världsmästare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 20 21. Stor framgång för under SM i mathantverk nr 5/2013 Gästkrönika sid 2. Idretten

Läs mer

NIKK. magasin. Kvinnor i rörelse NR. 2-2004. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

NIKK. magasin. Kvinnor i rörelse NR. 2-2004. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning NIKK NR. 2-2004 magasin Kvinnor i rörelse NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning 2 Foto: Chris Pfuhl/Samfoto Kvinnorörelser finns överallt... Dagens kvinnorörelse finns överallt och ingenstans

Läs mer

Mobilisering - prosesser og verktøy

Mobilisering - prosesser og verktøy Metodenotat Mobilisering - prosesser og verktøy med utgangspunkt i strategisk arbeid med fornyelse i bydelen Gårdsten, Gøteborg "det måste vara viktig det måste vara på riktig det måste vara för alla"

Läs mer

HÄNDA. Möt KVINNOR som SK APAR JOBB i hela landet ANNIE LÖÖF: FEMINISMEN HAR FÅTT OFÖRTJÄNT DÅLIGT RYKTE

HÄNDA. Möt KVINNOR som SK APAR JOBB i hela landet ANNIE LÖÖF: FEMINISMEN HAR FÅTT OFÖRTJÄNT DÅLIGT RYKTE HÄNDA - VI FÅR SAKER ATT HÄNDA LIVET EFTER karriären / Ställ om till GRÖNT / ALLA familjers vardag ska fungera / BETALT för vad du gör / Stärkt SKYDD för våra BARN / EUROPA påverkar ditt liv / Vi vill

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Välkommen till VA Hållbarhet, Veckans Affärers digitala magasin om hållbara placeringar som sätter fokus på de långsiktiga utmaningarna och

Välkommen till VA Hållbarhet, Veckans Affärers digitala magasin om hållbara placeringar som sätter fokus på de långsiktiga utmaningarna och Välkommen till VA Hållbarhet, Veckans Affärers digitala magasin om hållbara placeringar som sätter fokus på de långsiktiga utmaningarna och möjligheterna för företagen, NYA! NUMMER 5 8 APRIL 2013 va.se

Läs mer

Demokrati i en ny tid

Demokrati i en ny tid Demokrati i en ny tid Utblickar i Norden och Europa Dokumentation från nordisk konferens i Stockholm den 7 maj 2008 Föreningen Norden Nordiska rådets svenska delegation Föreningen Norden Hantverkargatan

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 1 Kunskaper ger färdighet sägs det Förbundet hade helgen 23-25 april en riktig arbetshelg. Först var det styrelsemöte fredag kväll,

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L Nordens Välfärdscenter Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L 1 Forord Andelen eldre øker både i Norden og i resten av verden. Når færre skal forsørge flere, øker også utforingene for velferdssystemet

Läs mer

DOING GOOD IN THE WORLD DVD

DOING GOOD IN THE WORLD DVD Nr. 4. juni - 2014 DOING GOOD IN THE WORLD DVD See how The Rotary Foundation and its partners are achieving sustainable results in Rotary s six areas of focus and learn how you can help! Promoting peace

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene.

Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene. Nummer 2 2013 ESSINGeledEN by NIGHT 4 Internationellt 8 Svart kunskapsutbyte på vitt om PMB 10 Ökat samarbete 12 lite penger å tjene 14 16 Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet 2 Ledare Långsiktighet

Läs mer

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING NR. 4.2005. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Elsy, ett pilotfall hennes värk klassades som arbetsskada FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING Forsknings prosjekt

Läs mer

Små barn stora bekymmer?

Små barn stora bekymmer? Små barn stora bekymmer? Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Små barn stora bekymmer? En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Konferensen

Läs mer