FlexSystem. Arbets- och projekteringsvägledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FlexSystem. Arbets- och projekteringsvägledning"

Transkript

1 FlexSystem Arbets- och projekteringsvägledning

2 Innehållsförteckning sid Användning... FlexSystem sortiment... Översikt över FlexSystem Skruv... Montering av FlexSystem... a. Regelvägg... b. ägg av betong eller lättbetong.... Montering av FlexSystem skiva.... Montering av bärläkt... Rekommenderad isoleringstjocklek FlexSystem... Krav och förutsättningar... 0 Infästning takkonstruktion.... Montering av bärlina.... Montering av fasadbeklädnad... Konstruktionsdetaljer... Brand...

3 Användning FlexSystem används som utvändig fasadisolering och lämpar sig både för nybyggnad och renovering/ombyggnad av befintliga byggnader. Systemet består bl a av FlexSystem Skiva som har s k flexibla zoner på sidor, vilket säkrar täta skarvar och resulterar i en fasadisolering utan köldbryggor. Genom utvändig massiv isolering undviks fuktproblem i den bärande konstruktionen i och med att organiska delar hålls varma. Rent statiskt fungerar FlexSystem så att vindtryck mot fasaden tas upp av stenullens tryckstyrka tillsammans med skruvarna i den bakomliggande väggen. FlexSystem består av få komponenter och kräver inga specialverktyg. Systemet kan enligt Rockwools dimensionering användas på bärande vägg upp till m och det behövs inget vindskydd på isoleringens utsida. FlexSystem sortiment FlexSystem består av följande komponenter: FlexSystem Skiva FlexSystem Skiva är uppbyggd av ROCKWOOL stenull. Skivan har en flexibel zon på en långsida och en kortsida vilket säkrar täta fogar mellan skivorna. De flexibla zonerna är markerade med gröna streck. Skivan levereras i formatet 00 x 000 mm. FlexSystem Skiva har värmekonduktivitet mw/mk och brandklass Euroklass A. FlexSystem Skruv FlexSystem Skruv används till montering av bärläkt mot bärande vägg och skruvas genom isoleringen. Skruvarna kan användas till betong, lättbetong, OSB, plywood och massivträ. FlexSystem Borr Avsett för bärande vägg av betong eller tegel.,0 x 00 mm eller,0 x 0 mm.

4 Översikt över FlexSystem Skruv Bärande vägg av massivträ, OSB eller plywood: Produkt Storlek Isoleringstjocklek FlexSystem Träskruv-0 x 0 00 FlexSystem Träskruv-0 x 0 0 FlexSystem Träskruv-0 x 0 00 FlexSystem Träskruv-0 x 0 0 Bärande vägg av lättbetong: Produkt Storlek Isoleringstjocklek FlexSystem skruv-0 x 0 00 FlexSystem skruv-0 x 0 00 FlexSystem skruv-00 x 00 0 Bärande vägg av betong (förborrat): Produkt Storlek Isoleringstjocklek FlexSystem skruv-00, x FlexSystem skruv-0, x 0 0 FlexSystem skruv-00, x FlexSystem skruv-0, x 0 0

5 Montering av FlexSystem a. Regelvägg En regelvägg ska vara beklädd med en OSB-skiva, minst mm, eller en plywoodskiva, minst mm. ska vara minst mm. b. ägg av betong eller lättbetong Den bärande väggen ska vara minst 00 mm tjock. Minsta tryckhållfasthet för vägg av: = 0 MPa = MPa. Montering av FlexSystem Skiva Grundpappen monteras mot sockeln för att avskilja ytterväggen från grunden. Grundpappen monteras mot den bärande väggen med fall mot väggens utsida och avslutas på sockelns ytterkant. Anslutning mot konstruktionen och skarvar i membranet monteras enligt leverantörens anvisningar så att tillfredsställande täthet uppnås. FlexSystem Skiva monteras vågrätt mot väggen. Första skivan monteras i direkt anslutning mot sockeln med grundpapp. Påbörja monteringen vid ett utvändigt hörn och tillpassa skivorna vid fönster och dörrar. Skivan monteras genom att de flexibla sidorna trycks mot icke-flexibla sidor.

6 FlexSystem Skiva kan också monteras mot bärande vägg med standardskruv och bricka (min Ø0 mm). Skivorna skruvas fast mot väggen med infästningsskruv och plastbricka. id större tjocklekar, över 0 mm isolering, monteras dubbla skikt med förskjutna skarvar. Maximal isoleringstjocklek 0 mm. id montering i två skikt kan första skiktet med fördel monteras med bitumen-eller kakelfix. Det är viktigt att skivorna skjuts ihop till 00 % så att skarvarna blir helt täta.

7 . Montering av bärläkt x mm Bärläkten monteras vertikalt över isolerskarvarna med cc 00 mm och fästes med FlexSystem Skruv. I underkant monteras musband av korrosionsbeständigt material. Mer info på sid. Bärläkt ska alltid monteras runt dörr- och fönsterkanter. Skarvning av läkt bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. id skarvning av bärläkt monteras ett skarvjärn på läktens bak- eller framsida. Se bilder till höger. Montering av bärläkt mot bärande vägg Bärläkt fästes mot bakomliggande vägg med Flex- System Skruv. id tung vägg av betong krävs förborrning. Skruvarna dras åt så att läkten ligger tätt intill isoleringsskivorna. I praktiken innebär det att bärläkten pressas - mm in i skivan. (ar uppmärksam på detta vid montage av bärlinan). Justering av bärläkt Normalt behöver inte bärläkt rätas upp. Justering kan dock ske genom att skruvarna dras åt mer. Justering genom att lossa skruvarna får inte ske. Skruvavstånd Förskjutna skruvlinjer rekommenderas för att undvika krökning av bärläkt. Skruven ska vara placerad minst mm från bärläktens kant. Max avstånd mellan skruvarna framgår av tabellen på sid. I bärläktens ändar monteras alltid en skruv 00 mm från kanten. Bärläkt över och under fönster monteras med minst skruvar och förbinds till lodräta bärläkter.

8 Exempel: Tung yttervägg 00 mm lättbetong FlexSystem Skiva Bärläkt Fasadbeklädnad Exempel: Lätt yttervägg Bärande vägg mm FlexiBatts Invändig beklädnad Installationsvägg mm FlexiBatts Ångspärr eller OSB-skiva FlexSystem Skiva Bärläkt Fasadbeklädnad

9 Rekommenderade isoleringstjocklekar till FlexSystem Exempel : Nybyggnation med lätt yttervägg U-värde: 0, 0,0 0,0 Isolering i bärande vägg: 0x0 mm mm + 0 mm FlexSystem isolering: 00 mm 0 mm 00 mm Total väggtjocklek: 0 mm 0 mm mm Exsempel : Bärande vägg av 0 mm betong U-värde: 0, 0, 0,0 FlexSystem isolering: 0 mm 00 mm 0 mm Total väggtjocklek: 00 mm 0 mm 00 mm

10 Krav och förutsättningar Krav på bärande vägg FlexSystem kan användas på bärande vägg av betong, lättbetong, massivträ ( mm) och trävägg beklädd med OSB/ ( mm) eller plywood ( mm). Den bärande väggen ska vara plan Det får inte finnas bulor eller svackor större än 0mm på en sträcka av m på väggytan Krav på fasad Fasadbeklädnad får ha en max. vikt på kg/m². För Br byggnader (de allra flesta byggnader med tre eller fler våningsplan) ska material som används som regnskärm (fasadbeklädnad) och i luftspalt vara av lägst klass A-s,d0. Läs mer om brand på sidan och. indlast : m/s, Minsta tjocklek: m/s och 00 mm m/s. Lägsta tryckhållfasthet: 0 MPa Minsta tjocklek: 00 mm Lägsta tryckhållfasthet: MPa Minsta tjocklek: mm Kvalitet: OSB OSB Minsta densitet: 00 kg/ m EN 00 Minsta tjocklek: mm Kvalitet P0 EN Minsta tjocklek: mm C EN Referensvindhastigheten v ref i m/s på olika platser i Sverige Krav på förborrning id montering på bärande vägg av betong ska förborrning ske. Lodrät bärläkt Bärläkten monteras direkt i bärlinan med träskruvar eller kamspik. Det är viktigt att all bärläkt monteras i bärlinan och att all bärläkt är genomgående. Översikt över terrängtyper I: Insjö II: Fält III: Småstad, skog I: Stad Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder. Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 0 gånger hindrets höjd. Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 0 gånger hindrets höjd (tex, byar, förorter och skogsmark). Område där minst % av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är meter. 0

11 Maximalt avstånd mellan skruvar i bärläkt x, C. indlast: Referensvindhastighet m/s,0 m (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I, m 0,0 m, m,0 m 0,0 m m/s II, m 0, m, m, m, m III, m 0, m, m, m, m I, m 0, m, m, m, m,0 (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I,0 m 0, m 0, m 0,0 m 0, m m/s II,0 m 0, m,0 m, m 0, m III, m 0,0 m, m, m, m I, m 0, m, m, m, m m/s,0 (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I,0 m 0,0 m 0,0 m 0, m 0,0 m II, m 0, m,0 m,00 m 0, m III, m 0, m, m, m, m I, m 0, m, m, m, m m/s,0 (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I 0, m 0, m 0, m 0,0 m 0, m II,0 m 0, m,00 m 0, m 0, m III,0 m 0,0 m,0 m,0 m,0 m I, m 0, m, m, m, m

12 Maximalt avstånd mellan skruvar i bärläkt x, C. indlast: Referensvindhastighet m/s,0 m (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I,0 m 0, m 0, m 0,0 m 0, m m/s II,0 m 0, m,0 m,0 m,00 m III,0 m 0,0 m,0 m,0 m,0 m I, m 0,0 m, m, m, m,0 (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I 0, m 0, m 0,0 m 0,0 m 0, m m/s II,0 m 0, m,00 m 0, m 0,0 m III, m 0, m, m, m, m I, m 0,0 m, m, m, m m/s,0 (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I 0, m 0, m 0, m 0,0 m 0,0 m II,0 m 0,0 m 0,0 m 0, m 0,0 m III,0 m 0, m,0 m,0 m,00 m I, m 0,0 m, m, m, m m/s,0 (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I 0,0 m 0,0 m 0,0 m 0, m 0, m II 0, m 0, m 0,0 m 0,0 m 0, m III, m 0,0 m,0 m,0 m 0,0 m I,0 m 0,0 m,0 m,0 m, m

13 Maximalt avstånd mellan skruvar i bärläkt x, C. indlast: Referensvindhastighet m/s,0 m (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I 0, m 0, m 0, m 0,0 m 0, m m/s II, m 0,0 m,0 m,00 m 0, m III, m 0,0 m, m, m,0 m I, m 0, m, m, m,0 m,0 (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I 0,0 m 0,0 m 0,0 m 0, m 0, m m/s II,00 m 0,0 m 0, m 0,0 m 0, m III,0 m 0, m,0 m,0 m,00 m I, m 0, m, m, m,0 m m/s,0 (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I 0, m 0,0 m 0, m 0,0 m 0,0 m II 0,0 m 0, m 0, m 0,0 m 0,0 m III, m 0,0 m,0 m,00 m 0, m I, m 0, m, m, m,0 m m/s,0 (0 MPa) (Mpa) min mm OSB/ mm mm I 0,0 m 0, m 0,0 m 0, m 0, m II 0, m 0,0 m 0,0 m 0, m 0, m III,0 m 0, m 0, m 0,0 m 0, m I, m 0,0 m, m, m,0 m

14 Infästning takkonstruktion Förutsättningar vid anslutning av bärläkt och bärlina Fasadbeklädnad 0, kn/m ( kg/m ) Bärläkt med cc 00 mm, vikt 0, kn/m Bärläkt med densitet,0 kn/m Bärlina, konstruktionsträ C, x0 mm Bärlina, vikt 0,0 kn/m Anslutning bärlina/tak Bärlina x0 eller x0 fästs till takbjälkar med två styck Simpson / Strong-Tie SPF0 takåsankare per takstol. Infästning bärlina mot takkonstrukton Max fasadhöjd, m Antal takåsankare per takstol,0,0 Antal skruvar per flik på ankaret Skarvning av bärläkt Bärläkt skarvas med st spikplåt 0 x 0 x, med st ankarskruvar,0 x per trädel. Skarvning bärläkt insida Skarvning bärläkt utsida

15 Infästning bärläkt mot bärlina a. Montering av bärläkt på utsidan av bärlina Bärlinan monteras mot takkonstruktionen med hjälp av takåsbeslag eller likvärdigt. Bärlinan placeras mm innanför isoleringens framkant. (se avsnitt om montering av bärläkt). Bärläkt skruvas fast på utsidan av bärlinan med träskruv ø,0 X 0 mm. H,0 m H,0 m Infästning bärläkt mot bärlina Max fasadhöjd, m Bärlina Antal skruvar per bärläkt,0 x0,0 x0 b. Montering av bärläkt i samma plan som bärlina Bärläkten och bärlinan skarvas i samma plan med st spikplåt 0 x 0 x, med st ankarskruvar,0 x per trädel. Spikplåt 0 x 0 x,

16 . Montering av fasadbeklädnad FlexSystem kan kombineras med olika fasadmaterial t.ex. träpanel eller fasadskivor. Fasadbeklädnaden monteras enligt leverantörens anvisningar men vikten får ej överstiga kg /m. Utvändiga hörn För att undvika genomblåsning i hörnskarvarna monteras ett vindtätt skikt i skarven mellan skivorna. indskyddet häftas fast och skarven tätas. På båda sidorna om hörnet monteras bärläkt så att den kan fästas med infästningsskruv i den bärande väggen. Hörnet utförs genom att två läkt x skruvas samman i en rät vinkel. Den används som underlag för fasadbeklädnaden i hörnet och kräver ingen ytterligare infästning. Hörnbrädan skjuts in mot isoleringen och skruvas samman med fasadbeklädnaden alternativt mot den liggande spikläkten. Exempel på fasadbeklädnad Rockpanel kg/m ( mm) Cement/spånskivor 0 - kg/m Aluminiumbeklädnad - kg/m Kompositskivor - kg/m Trä - kg/m Lätta fasadskivor kg/m

17 Konstruktionsdetaljer - Grund/ägg För att inte inomhusklimatet ska påverkas negativt-ärgrund/ägg det vikkonstruktionsdetaljer tigt att anslutningar mot betongplattan utförs med noggrannhet. Kallt drag och fuktrelaterade skador undviks För att inte inomhusklimatet ska påverkas negativtom är skarvar det vikär täta. Genom att montera ett musband i luftspalten undviks tigt att anslutningar mot betongplattan utförs med noggrannför att inte möss inomhusklimatet ska påverkas negativt är det vikskador och annan påverkan på isoleringen. het. Kalltavdrag och fuktrelaterade skador undviks om skarvar tigt att anslutningar mot betongplattan utförs med noggrannär täta. Genom att montera ett musband i luftspalten undviks het. Kallt drag och fuktrelaterade skador undviks om skarvar skador av möss och annan påverkan på isoleringen. är täta. Genom att montera ett musband i luftspalten undviks skador av möss och annan påverkan på isoleringen. Konstruktionsdetaljer - Grund/ägg För att inte inomhusklimatet ska påverkas negativt är det viktigt att anslutningar mot betongplattan med.astående. Sylltätning Lättträpanel yttervägg med utförs stående träpanel noggrannhet. Kallt drag och fuktrelaterade skador.und. Spikläkt x0 RockTät Ångspärr A Lätt yttervägg med stående träpanel. Bärläkt Stående. Sylltätning. träpanel x 0. Sockelelement med viks om skarvar är täta. Genom att montera ett musband i ev. extra isolering. Spikläkt x0. RockTät Ångspärr. Musband luftspalten undviks skador av möss och annan påverkan på. Stående träpanel. Sylltätning. Flex Bärläkt x 0. Tjälisolering Sockelelement med. Systemskiva. isoleringen. Spikläkt x0. RockTät Ångspärr 0 0 Min. 0 mm Min. 0 mmmin. 0 mm 0 0 Min. 0 mm Min. 0 mmmin. 0 mm C Källarvägg C Källarvägg 0 eller likvärdigt. Spikläkt x0. Sylltätning. Bärläkt x. RockTät Ångspärr. Musband 0. Sockelelement med ev. extra. FlexSystem isolering B Skiva Tung yttervägg med liggande träpanel. Membran av syllpapp. Tjälisolering eller likvärdigt.b Liggande. Sockelelement Tungträpanel yttervägg med liggande träpanel med. mm plywood / mm OSB. RockTät Ångspärr. Membran av syllpapp eller likvärdigt. FlexiBatts. mm plywood / mm OSB. RockTät Ångspärr. FlexiBatts. RockTät Ångspärr Min. 0 mmmin. 0 mm. Membran Musband av syllpapp eller likvärdigt.. Bärläkt x. Flex Systemskiva. mm plywood / mm OSB. Musband. Membran av syllpapp eller likvärdigt. Flex Systemskiva. Tjälisolering. mm plywood / mm OSB. Membran syllpapp eller likvärdigt A Lätt yttervägg med av stående träpanel. mm plywood / mm OSBplywood/ mm OSB. Stående träpanel. mm CLiggande. Sylltätning träpanel. FlexiBatts. Liggande.träpanel Källarvägg. Bärläkt x. Bärläkt x C Källarvägg. RockTät Ångspärr 0. Sockelisolering. Sylltätning. Liggande träpanel. Sylltätning. Dräneringsskiva.. Musband Musband. Flex Bärläkt x 0. Sockelisolering 0. Sockelisolering. Systemskiva. FlexSystem Skiva. Sylltätning. Liggande träpanel. Dräneringsskiva. Membran Musband av syllpapp eller likvärdigt.. Membran.av syllpapp. Dräneringsskiva 0. Sockelisolering Bärläkt x. Flex Systemskiva. mm plywood / mm OSB. Dräneringsskiva. Musband eller likvärdigt. FlexiBatts Membran av syllpapp eller likvärdigt.. Flex Systemskiva. mm plywood / mm OSB ev. extra isolering 0. Sockelelement med. Tjälisolering ev. extra isolering ev. extra isolering. Bärläkt x B Tung yttervägg med liggande träpanel. Liggande träpanel. Sockelelement med. Musband. Tjälisolering ev. extra isolering. Flex Bärläkt x. Systemskiva. Liggande träpanel. Sockelelement med. Membran Musband avliggande. ev. Tjälisolering. syllpapp eller likvärdigt B Tung yttervägg träpanel extra isolering. Bärläktmed x. Flex Systemskiva. indskydd. Liggande.träpanel. indskydd Musband. Tjälisolering. Massivvägg Membran avav syllpapp likvärdigt. trä ellereller betong. Bärläkt x. Flex Systemskiva. Massivvägg av trä eller betong. indskydd eller likvärdigt med ev. extra. Musband. Membran av syllpapp. Sockelelement. Massivvägg av trä eller betong. indskydd. FlexSystem Skiva isolering Massivvägg eller betong. Membran.av syllpapp av trä. Tjälisolering Min. 0 mm A Lätt yttervägg med stående träpanel 0

18 Konstruktionsdetaljer - ägg/tak Konstruktionsdetaljer - ägg/tak Det är viktigt att takkonstruktionen ventileras så att inte fuktskador uppstår. Konstruktioner med diffusionstäta yttertak ventileras på undersidan med en 0 mm luftspalt i takfoten. Som skydd mot insekter monteras ett nät i luftspalten. Konstruktioner med diffusionsöppna underlagstak ventileras direkt under takbeläggningen. Det är viktigt att takkonstruktionen ventileras så att inte fuktskador uppstår. Konstruktioner med diffusionstäta yttertak ventileras på Aundersidan indsbjälklag med en med 0 mm öppen luftspalt takfot i takfoten. Som skydd mot insekter monteras ett nät i luftspalten. Konstruktioner. indavledare med diffusionsöppna underlagstak. Flex Systemskiva ventileras direkt under. Stående takbeläggningen. träpanel. Spikläkt x0. Bärläkt x. indskydd A indsbjälklag. Bärlina med x0 öppen takfot. indavledare. Takåsfäste. Stående träpanel. Spikläkt x0. Bärläkt x. indskydd. Bärlina x0. Takåsankare B Snedtak med fribärande läkt. mm plywood / mm OSB 0. RockTät Fogmassa/Tätningslist mellan vindavledare och träläkt. FlexiBatts. RockTät Ångspärr. FlexSystem Skiva. mm plywood / mm OSB 0. RockTät Fogmassa/Tätningslist mellan vindavledare och träläkt. FlexiBatts. RockTät Ångspärr 0. Stående träpanel. Flex Systemskiva. Spikläkt x0. mm plywood / mm OSB B Snedtak. med Bärläkt fribärande x läkt. FlexiBatts. Stående. träpanel indskydd. Spikläkt. x0 Bärlina x0. FlexSystem 0. Skiva RockTät Ångspärr. mm plywood. RockTät / mm Fogmassa/Tätningslist OSB. Bärläkt. Takåsfäste x. FlexiBatts mellan underlagstak och träläkt. indskydd 0. RockTät Ångspärr. Bärlina x0. RockTät Fogmassa/Tätningslist. Takåsankare mellan underlagstak och träläkt 0 C Övergång vid gavel. Stående träpanel. Takåsankare C Övergång vid gavel. Spikläkt x0. FlexSystem Skiva. Bärläkt. Stående x träpanel. mm plywood. Takåsfäste / mm OSB. indskydd. Spikläkt x0. FlexiBatts Flex Systemskiva. Bärlina. Bärläkt x0 x 0. RockTät Ångspärr. indskydd. Bärlina x0. mm plywood / mm OSB. FlexiBatts 0. RockTät Ångspärr 0

19 Konstruktionsdetaljer - Fönster Konstruktionsdetaljer Det är viktigt att projektera och utföra fönsteranslutningar - Fönster noggrant. Fönstret monteras minst mm in i isolerskiktet så att köldbryggan bryts och så att organiskt material placeras varmt. Skarv mellan fönsterram och vägg tätas med RockTät tätningsband. I fönstrets underkant monteras ett inre plåtbleck direkt mot isoleringen för att hindra att läckage vid kraftig regn- och/eller vindbelastning innan fasadbeklädnad är monterad. Anslutning mellan inre beslag och Flex Systemskiva limmas så att det blir helt tätt. Utrymmet mellan fönsterram och fönsterkarm som isoleras med drevremsa ska vara mellan 0 och mm. På utsidan monteras RockTät expanderande fogband som är diffusionsöppet men tätt mot slagregn. Det är viktigt att fogbandet sluter helt tätt runt hela karmen så att inga läckage kan uppstå. Insidan tätas mellan karm och plastfolie med RockTät Fogmassa som hindrar att fuktig inomhusluft tränger in i konstruktionen. Det är viktigt att projektera och utföra fönsteranslutningar noggrant. Fönstret monteras minst mm in i isolerskiktet så att köldbryggan bryts och så att A Fönster vertikalsnitt liggande panel organiskt material placeras varmt. Skarv mellan fönsterram och vägg. tätas Yttre med beslagrocktät tätningsband. I. RockTät Fogmassa fönstrets underkant. Inre beslag monteras ett inre plåtbleck. RockTät Ångspärr direkt mot isoleringen. RockTät för Tätningsband att hindra läckage vid kraftigt regn- och/eller. Stålvinkel vindbelastning innan fasadbeklädnad är. RockTät Expanderande Fogband monterad. Anslutning mellan inre bleck och FlexSystem. Glasremsa skiva limmas så att det blir helt tätt.. RockTät Bottningslist A Fönster vertikalsnitt liggande panel. Yttre bleck. Glasremsa. Inre bleck. RockTät Bottningslist. RockTät Tätningsband. RockTät Fogmassa. inkelstål. RockTät Ångspärr. RockTät Expanderande B Fönster Fogband vertikalsnitt stående panel B Fönster vertikalsnitt. Yttre beslagstående panel. RockTät Fogmassa. Yttre bleck. Inre beslag. Glasremsa. RockTät Ångspärr. RockTät Tätningsband. Inre bleck. RockTät Bottningslist. Stålvinkel. RockTät Tätningsband. RockTät Fogmassa. RockTät Expanderande Fogband. inkelstål. Glasremsa. RockTät Ångspärr. RockTät Expanderande. RockTät Bottningslist Fogband C Fönster horisontalsnitt. Yttre bleck. Inre bleck. RockTät Tätningsband. inkelstål. RockTät Expanderande C Fogband Fönster horisontalsnitt. Glasremsa. RockTät Bottningslist. RockTät Fogmassa. RockTät Ångspärr Min. mm Min. mm Utrymmet mellan. Yttre fönsterram beslag och fönsterkarm som. RockTät Fogmassa. Inre beslag. RockTät Ångspärr isoleras med drevremsa ska vara mellan 0 och mm.. RockTät Tätningsband På utsidan monteras RockTät Expanderande Fogband. Stålvinkel som är diffusionsöppet. RockTät Expanderande men tätt mot Fogband slagregn. Det är viktigt att fogbandet. Glasremsa sluter helt tätt runt hela karmen så att inga läckage. RockTät kan uppstå. Bottningslist Insidan tätas mellan karm och plastfolie med RockTät Fogmassa som hindrar att fuktig inomhusluft tränger in i konstruktionen. Min. mm

20 Övriga konstruktionsdetaljer Övriga konstruktionsdetaljer Med Flex Systemvägg blir den bärande konstruktionen totalt sätt Med mycket Flex Systemvägg välisolerad blir och den köldbryggor bärande konstruktionen minimeras med totalt ett heltäckande Övriga Med sätt mycket Flex Systemvägg konstruktionsdetaljer välisolerad isolerskikt blir och utvändigt. den köldbryggor bärande Organiskt konstruktionen minimeras material med i väg- totalt ett gens sätt heltäckande mycket yttre del välisolerad isolerskikt undviks och och utvändigt. därmed köldbryggor Organiskt minskar minimeras material risken för med i väggens yttre skador del isolerskikt undviks och dåligt och utvändigt. inomhusklimat. därmed Organiskt minskar material risken för i väg- fuktrela- fuktrelaterade heltäckande ett gens terade yttre skador del undviks och dåligt och inomhusklimat. därmed minskar risken för fuktrelaterade skador och dåligt inomhusklimat. Med FlexSystem blir den bärande konstruktionen totalt sett mycket Avälisolerad Mellanbjälklag och köldbryggor minimeras med A ett heltäckande Mellanbjälklag isolerskikt utvändigt. Organiskt material i. AStående Mellanbjälklag träpanel. FlexiBatts väggens yttre.. Spikläkt Stående del undviks x0 träpanel och därmed minskar risken.. RockTät FlexiBatts för Ångspärr fuktrelaterade... Bärläkt Stående Spikläkt skador x x0 träpanel och dåligt inomhusklimat... FlexiBatts RockTät Ångspärr... Flex Spikläkt Bärläkt Systemskiva x x0. RockTät Ångspärr... Bärläkt Flex mm Systemskiva plywood x / mm OSB.. Flex mm Systemskiva plywood / mm OSB A Mellanbjälklag. mm plywood / mm OSB. Stående träpanel. mm plywood / mm OSB. Spikläkt x0. FlexiBatts. Bärläkt x. RockTät Ångspärr. FlexSystem Skiva B Skarvning av läkt B Skarvning Bav Skarvning läkt av läkt. Bärläkt x. Bärläkt Skarvning x av läkt.. Skarvjärn. Skarvjärn Bärläkt x... Flex Bärläkt Skarvjärn Systemskiva x. FlexSystem. Skiva.. Skarvjärn Flex mm Systemskiva plywood / mm OSB. mm plywood.. Flex mm Systemskiva / plywood mm / OSB mm OSB. mm plywood / mm OSB C Principdetalj genomföringar. Fasadbeklädnad. RockTät Tätningsband. Bärläkt x. mm plywood / mm OSB. FlexSystem Skiva. FlexiBatts. RockTät Fogmassa. RockTät Ångspärr C C C Principdetalj genomföringar Principdetalj genomföringar Principdetalj genomföringar. Fasadbeklädnad.. Bärläkt Fasadbeklädnad x... Flex Fasadbeklädnad Bärläkt Systemskiva x... RockTät Bärläkt Flex Systemskiva x Fogmassa... RockTät Flex Systemskiva Tätningsband Fogmassa... RockTät mm plywood Tätningsband Fogmassa / mm OSB.. RockTät mm plywood Tätningsband / mm OSB. mm plywood / mm OSB. FlexiBatts.. RockTät FlexiBattsÅngspärr.. FlexiBatts RockTät Ångspärr. RockTät Ångspärr 0

21 Brand (Utdrag ur de svenska byggreglerna) : Byggnadsklasser Byggnader ska delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet. Byggnader med mycket stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br0. Byggnader med stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br. Byggnader med måttligt skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br. Byggnader med litet skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br. id bedömningen av skyddsbehovet ska hänsyn tas till troliga brandförlopp, potentiella konsekvenser vid en brand och byggnadens komplexitet. (BFS 0:). Allmänt råd Klassindelningen bör beakta faktorer som är relaterade till utrymning och konsekvensen av att byggnaden störtar samman. Byggnader med fler än våningsplan, större byggnader med verksamhetsklass C, byggnader med verksamhetsklass D och byggnader med vissa typer av samlingslokaler bör utformas i byggnadsklass Br0. Med vissa typer av samlingslokaler avses: Samlingslokaler i verksamhetsklass B som inte ligger i bottenvåningen och som är avsedda för fler än 000 personer. Samlingslokaler i verksamhetsklass C som ligger i bottenvåningen, och som är avsedda för fler än 00 personer. Samlingslokaler i verksamhetsklass C som inte ligger i bottenvåningen och som är avsedda för fler än 00 personer. Byggnader med tre eller fler våningsplan bör utformas i byggnadsklass Br. Småhus med högst tre våningsplan kan dock utformas i lägst byggnadsklass Br. Följande byggnader med två våningsplan bör utformas i byggnadsklass Br: Byggnader avsedda för verksamhetsklasserna, A, B eller C. Byggnader med samlingslokaler i verksamhetsklasserna B eller C på andra våningsplanet. Följande byggnader med två våningsplan bör utformas i lägst byggnadsklass Br: Byggnader avsedda för fler än två bostadslägenheter och där bostads- eller arbetsrum finns i vindsplanet. Byggnader med samlingslokaler i verksamhetsklasserna B eller C i bottenvåningen. Byggnader som har en byggnadsarea större än 00 m och som inte delas in i brandsektioner av högst denna storlek genom brandväggar i brandteknisk klass enligt avsnitt :. Byggnader med ett våningsplan bör utformas i lägst byggnadsklass Br om de inrymmer: samlingslokaler i verksamhetsklasserna B eller C i eller under bottenvåningen, bostäder och lokaler i verksamhetsklasserna B eller C. Övriga byggnader kan utformas i byggnadsklass Br. id klassificering av byggnad bör entresolplan inom en byggnad räknas som ett eget våningsplan om arean för entresolplanet utgör mer än 0 % av golvarea på underliggande plan. Arean bör dock inte överstiga 00 m för byggnader i byggnadsklass Br och Br eller 00 m för byggnader i byggnadsklass Br. För lager eller industrier i verksamhetsklass i byggnader i byggnadsklass Br kan dock en area på högst 00 m accepteras. (BFS 0:). : Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 0:). Allmänt råd Med begränsad omfattning avses att möjligheten till tillfredställande utrymning och brandsläckning bibehålls. Regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader finns i avsnitt :. (BFS 0:). : Ytterväggar i byggnad klass Br Ytterväggar i byggnader i klass Br ska utformas så att. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller,. brandspridning inuti väggen begränsas,. risken för brandspridning längs med fasa dytan begränsas,. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas. (BFS 0:).

22 Allmänt råd Ytterväggskonstruktioner som vid provning enligt SS-EN 0- med brandpåverkan enligt kapitel. (standardbrandkurvan) uppfyller tillämpliga delar av kraven i avsnitt : på avskiljande funktion uppfyller föreskriftens krav i punkt. Ytterväggar som enbart innehåller material av lägst klass A-s,d0 eller som avskiljs på ett sådant sätt att en brand inuti väggen hindras från att sprida sig förbi avskiljande konstruktion, uppfyller föreskriftens krav i punkt på skydd mot brandspridning inuti väggen. Ytterväggar uppfyller föreskriftens krav i punkt om de utförs i lägst klass A-s,d0. Som alternativ kan kraven uppfyllas genom att ytterväggen kläs utvändigt med material i lägst klass D-s,d och om något av följande villkor är uppfyllda BFS 0: BBR 0 byggnaden har högst två våningsplan, beklädnaden, oavsett byggnadens höjd, täcker endast byggnadens bottenvåning, byggnaden har högst åtta våningsplan och förses med automatiskt släcksystem samt att ytterväggen i bottenvåningen utförs i material i lägst A-s,d0, byggnaden har högst åtta våningsplan och bränbart material av lägst klass D-s,d endast täcker en begränsad del av fasadytan. För ytterväggar i byggnader med fler än åtta våningsplan gäller vid provningen förutom kriterierna a c att ytterväggen inte ökar risken för brandspridning till annan brandcell i någon våning ovanför brandrummet. Som likvärdigt kriterium vid provning enligt SP FIRE 0 utgåva gäller att det totala värmeflödet in mot fasaden i centrum av fönstret i våningen ovanför brandrummet inte överstiger 0 kw/m. (BFS 0:). : Ytterväggar i byggnader i klass Br och Br Ytterväggar, i byggnader i klass Br och Br, ska utformas så att brandspridning längs fasadytan begränsas. (BFS 0:). Allmänt råd Fasadbeklädnader bör uppfylla kraven för klass D-s,d. (BFS 0:). Ytterväggar bör utformas så att kravet i punkt uppfylls så att risken för nedfallande byggnadsdelar, såsom glassplitter, mindre putsbitar och liknande begränsas. Ytterväggskonstruktion som klarar provning enligt SP FIRE 0 utgåva med förutsättningarna nedan uppfyller punkt,, och av föreskriften. För ytterväggar till byggnader med högst åtta våningsplan om det vid provningen visas att a) inga stora delar av fasaden faller ned, t.ex. stora putsstycken, plåtar eller glasskivor, vilka kan orsaka fara för utrymmande människor eller räddningspersonal, b) brandspridningen i ytskiktet samt inuti väggen begränsas till underkanten av fönster två våningar ovanför brandrummet, och c) inga yttre flammor uppträder som kan antända takfoten belägen ovanför fönstret två våningar ovanför brandrummet. Som likvärdigt kriterium gäller att gastemperaturen strax under takfoten inte överstiger 00 C under en sammanhängande tidsperiod längre än minuter eller 0 C längre än 0 minuter.

23 Rockwool AB Box 0 0 Jönköping JUNI 0

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak I avsnittet om vindsbjälklag och snedtak redovisas U-värden för konstruktioner isolerade med skivor respektive lösull. Konstruktionerna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend Monteringsanvisning TREND 42 Monteringsanvisning Plannja Trend FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning.

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT HUNTON VINDTÄT Förvaring/lagring Skivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Kvalitetsmärke för isoleringsprodukter av

Läs mer

REDAir. FLEXSYSTEM Montageanvisning

REDAir. FLEXSYSTEM Montageanvisning REDAir TM FLEXSYSTEM Montageanvisning Innehåll REDAir FLEXSYSTEM... 3 REDAir FLEXSYSTEM komponenter... 4 Kom igång... 5 Krav och förutsättningar... 7 Montering: 1. Montering av FLEXSYSTEM Skivor... 8 2.

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 052016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Teknisk handbok Bärankarsystem

Teknisk handbok Bärankarsystem 1 Grundläggande principer för sandwichelement 3 Dimensioneringsförutsättningar 4 Grundläggande placering av ankare och nålar 9 Stora element (flerradiga) 10 Små element (tvåradiga) 10 Vändelement 10 Smala

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa Monteringsanvisning InCapsa Beskrivning Lindab InCapsa är ett system för att underlätta montering, upphängning och inklädnad av ventilation i byggnader. Lindab InCapsa består av ett fåtal produkter som

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I www.schonox.se I I Gör rätt från början och få bort vattnet I Balkonger och terrasser ska tåla alla väder, från isande kyla till brännande

Läs mer

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Källare Garage Lantbruk Maskinrum Lagerhallar Ljust och fräscht och en behaglig temperatur Isover Duo är en takisolering som är enkel

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning

Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning ATEX och Brand 2014 P-O Nilsson, Inspecta Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning 1 ATEX och Brand 2014 - Boverkets byggregler Boverkets byggregler Byggprocessen ATEX och Brand 2014 - Boverkets

Läs mer

Fogar mellan träfönster och yttervägg

Fogar mellan träfönster och yttervägg SFR MONTAGEANVISNING NR 3 Juni 1993 Senast rev. feb. 2008 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Fogar mellan träfönster och yttervägg 1. Allmänt Fogen mellan träfönster och vägg måste utformas på ett riktigt

Läs mer

Projekteringsanvisning Iso-Fin

Projekteringsanvisning Iso-Fin Lättklinkerblock Finja Betong Projekteringsanvisning Iso-Fin Allmänt Finja Iso-Fin är en utvändig tilläggsisolering av ytterväggar i befintliga byggnader. Finja Iso-Fin kan också användas som yttre del

Läs mer

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering BSAB N5 Sfb Nh2 Feb 2001 Katalog KAMI Flik 3 RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering Innehåll sid. 2. Allmänt om renovering 4. Vågeternit Metod 1 6. Vågeternit Metod 2 7. Planeternit Metod

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER Anvisningarna i monteringsanvisningen garanterar en hög kvalitet, men enbart i de fall där byggnaden används för avsett ändamål och att en normal rumstemperatur upprätthålls

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader.

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader. Innehållsförteckning: 1. Allmänt 6. Upplag / Infästningar 2. Material 7. Ljustransmission 3. Värmeisolering / Kondens 8. Bågmontage 4. Temperaturrörelse 9. Montage 5. Lastupptagning 10. Brand 5.1 Snö 11.

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

Placera din kamin där du vill!

Placera din kamin där du vill! SKORSTENSSYSTEM 1 Placera din kamin där du vill! Premodul är en modern stålskorsten som gör det möjligt att placera din kamin där du vill utan en murstock. Premodul tillverkas av NIBE Brasvärme i Sverige

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak MONTERINGSANVISNING Diffusionsöppna underlagstak enklaste vägen till nytt tak 2. innehåll generella Förberedelser 2 Grundförutsättningar 2 Transport och lagring 2 Säkerhet 2 Byggdetaljer 3 Byggdetaljer

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

1. En dörr med modulmått 10 x 21 är anpassad för ett dörrhål som är 100 cm brett och 210 cm högt.

1. En dörr med modulmått 10 x 21 är anpassad för ett dörrhål som är 100 cm brett och 210 cm högt. 1. En dörr med modulmått 10 x 21 är anpassad för ett dörrhål som är 100 cm brett och 210 cm högt. 2. Karmens breddmått är 15 mm mindre än dörrhålet, och höjdmåttet är 30 mm mindre än dörrhålet. Det ger

Läs mer

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Wekla Colorit är en mångsidig ytterväggsskiva, gjord på naturliga material som ger

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2.

Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2. Sida 1/19 Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2. På 12,5 m2 modellen monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen. Viktigt att

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Fastlock Uni. Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner. Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån...

Fastlock Uni. Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner. Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån... Fastlock Uni Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån......eller med toppclips ovanifrån, vilket ger en dold infästning Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner

Läs mer

Inbrottsskydd för golfshop

Inbrottsskydd för golfshop Inbrottsskydd för golfshop Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav/säkerhetsföreskrift. Foldern ger

Läs mer

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com Monteringsanvisning Massivträ Augusti 2013 www.spekva.com Innehållsförteckning Side Före montering - garanti... 3 Mottagning och förvaring... 4 Placering... 4 Samling af bordplader... 5 Montering... 6

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger LÖSNING Släta paneler med en profilerad dekorlist upptill skapar enkelhet på ett nästan klassiskt sätt. Lätt Svårt Svårighetsgrad: Monteringen är enkel om du bara har mätt och sågat rätt. Tidsåtgång: Beror

Läs mer

REDAir LINK TM. Monteringsanvisning

REDAir LINK TM. Monteringsanvisning REDAir LINK TM Monteringsanvisning Innehåll REDAir LINK 3 REDAir LINK systemkomponenter 4 Kom igång 5 REDAir LINK innan montering 6 Montering på vägg 7 Montering direkt på vägg 8 Montering av fönster 9

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Universalrörskål. Säkert motage

Universalrörskål. Säkert motage Universalrörskål Säkert motage 1 Universalrörskål Böjbar rörisolering är det säkraste sättet att isolera rör. Med Universalrörskålen behöver man inte skära till rörskålarna vilket ger ett snabbare montage

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G Flat Carisma betongtakpanna För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders Carisma betongtakpanna.

Läs mer

Monteringsanvisning Novoroom Ultra

Monteringsanvisning Novoroom Ultra 2004-05-01 Uterum för hela året Monteringsanvisning Novoroom Ultra jus och inspiration i framtidens uterum Monteringsanvisning skjutbara dörrar och fönster. Novoroom Ultra levereras i skjutbara dörrar

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002 Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12 Flik 5:12 Dec 2002 2 Wirsbo Golvvärme kan läggas på alla sorters golv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND Rapport 2009-10-10 Jörgen Thor www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

FASTSATT i väggen med EJ bort fästvinklarna innan madrassen demonterats. Lämna aldrig sängskåpet utan uppsikt om det inte är fastsatt i väggen.

FASTSATT i väggen med EJ bort fästvinklarna innan madrassen demonterats. Lämna aldrig sängskåpet utan uppsikt om det inte är fastsatt i väggen. sid 1 VARNING! ALLTID VID MONTERING: Skruva fast skåpet i väggen med fästvinklarna på taket av sängskåpet innan madrassen monteras. VID ANVÄNDNING: Sängskåpet måste alltid vara fästvinklarna på taket av

Läs mer

Monteringsanvisning elfa décor

Monteringsanvisning elfa décor Monteringsanvisning elfa décor 1 Montera nedanstående produkter före montering av elfa -hyllan. Placera hängskenorna på bärlisten. Notera att när bärlisten monteras från vägg till vägg måste hängskenorna

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar Mataki Haloten P och Tenotak U20 OKTOBER 2002 A Denna monteringsanvisning gäller för både Haloten P och Tenotak U20. Observera att skarvning och klistring för Haloten P görs med Mataki

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Förberedelse lösullsentreprenader

Förberedelse lösullsentreprenader Detta dokument uppdateras löpande och aktuell version finns på vår hemsida. Nedanstående beskrivningar och anvisningar är framtagna för att få en effektiv och smidig lösullsentreprenad med hög utförandekvalitet.

Läs mer