Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum"

Transkript

1 PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna marscherar in

2 ledare Engagemang & förtroende NU UNDER VÅREN 2006, genomför Peab en omfattande annonskampanj. Avsikten med denna satsning är att vi på ett metodiskt och tydligt sätt vill visa vad Peabs varumärke innehåller och efter vilka värdegrunder vi arbetar. Vi är vanligtvis ganska blygsamma i vår framtoning, men nu känns tiden vara mogen att visa upp en del av det vi med gemensamma krafter har producerat och levererat. Vi har goda skäl att bli både stolta och glada när vi tänker på vilken enorm kraft vi har i vår organisation. Vår styrka är att vi har ett stort engagemang på våra arbetsplatser, vilket bidrar till att det blir ett bra slutresultat. Begrepp som yrkesstolthet och arbetsglädje är inte tomma ord hos oss. Vi för ofta fram hur viktigt det är att vi ser till att ha det rätta engagemanget i vårt jobb. Jag är övertygad om att det finns en relation mellan ett starkt engagemang och god lönsamhet. Det vill säga att på de arbetsplatser där det rätta engagemanget finns och där kommunikationen och samverkan fungerar, där finns de bästa förutsättningarna att nå de lönsamhetsmål som gäller i Peabkoncernen. Det råder vad som närmast kan beskrivas som högkonjunktur i Sverige just nu. Även i Norge och Finland pekar de flesta pilar uppåt, vilket innebär att vi för närvarande har en gynnsam marknadsposition i hela vårt verksamhetsområde. Utbudet av intressanta projekt är mycket stort, framför allt inom bostadsbyggandet. Situationen ställer dock stora krav på vår organisation angående hur vi fördelar våra resurser. En gammal gyllene regel i Peab är att vi inte skall ge oss in i uppdrag om vi inte har resurser nog att genomföra dem på ett sätt som ger en bra slutprodukt. Vi värnar om vårt varumärke och nöjda kunder är den bästa marknadsföringen Peab kan få. Situationen kan därför bli den att vi helt enkelt avstår från vissa uppdrag. Om vi inte har tillräckligt med resurser eller om vi inte kan mönstra det vi bedömer vara rätt organisation till ett projekt, då avstår vi. Det är bättre för beställaren och det är bättre för oss. Förtroendeentreprenaderna blir dessbättre allt vanligare i Peab. Som ordet antyder är det en entreprenad baserad på förtroendet mellan beställaren och entreprenören. Erfarenheten visar tydligt att det blir bäst slutresultat när parterna arbetar tillsammans i ömsesidigt förtroende genom hela projektet. GÖSTA SJÖSTRÖM Informationschef, Peab innehåll Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikningsverk Studenterna gör sig redo för banankontakt. 6 Peab förstärker sin lokala närvaro Midroc Construction Profilen Joakim Stare Byggboom för köpcentrum Analysen Konsten att sälja sand till Sahara Ny på jobbet Rekrytering Peab rockar fett i Olso Omorganisation inom Anläggning Årsstämma När möjligheterna marscherar in Kvartalsrapport januari mars Krönika PEAB ÄR ETT AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG INOM BYGG- OCH ANLÄGGNING. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Koncernen har cirka anställda och en omsättning som överstiger 25 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk.tidningen är producerad av RHR/CC, Gustav Adolfs torg 51, Malmö. Tfn Fax REPRO OCH TRYCK Holmbergs, Malmö Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 2/2006

3 KA3 LKAB Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikningsverk i Kiruna Enligt fördomen tänker inte Bygg och Anläggning alltid i samma banor. Men när Peab i december 2005 fick i uppdrag att bygga LKABs nya anrikningsverk KA3 var det resultatet av ett prestigelöst samarbete mellan affärsområdena. Ingen av oss hade klarat av ett halvmiljardsprojekt som det här på egen hand, menar projektchefen Ola Rehnström. PEABJOURNALEN 2/2006 3

4 KA3 LKAB Anders Jonasson, Peab Anläggning i samråd med Urban Keskitalo, Peab Bygg. I DECEMBER FATTADE LKABs styrelse det största investeringsbeslutet i företagets 115-åriga historia Totalt 6,4 miljarder kronor satsas på bland annat ett nytt pelletsverk och anrikningsverk. Investeringen innebär att LKABs anläggning i Kiruna helt övergår till att producera pellets. De nya verken byggs i anslutning till befintliga förädlingsverk och skall vara i drift våren Bakgrunden till investeringen är att konsumtionen och produktionen av stål har ökat kraftigt de senaste åren. Kina är den stora motorn i utvecklingen och efterfrågan väntas bestå under lång tid. Genom att enbart producera pellets förenklas råmalmsflödet i Kirunagruvan, vilket resulterar i ökat tonnage av råmalm för pelletstillverkning. De nya anläggningarna kommer initialt att producera 5 miljoner ton pellets per år. Det innebär att LKABs totala produktionskapacitet ökar till 30 miljoner ton. I början av 2005 blev vi inbjudna av LKAB att diskutera projektet, berättar Anders Jonasson, regionchef på Peab Anläggning. Ursprungligen var vi tre entreprenörer som arbetade med projektet men en föll bort under sommaren. Peab skrev en avsiktsförklaring tillsammans med LKAB och lämnade sedan anbud i somras. Efter förhandlingar blev det i december 2005 klart att Peabs del i det hela blir att bygga det nya anrikningsverket KA3 samt en rågodsfrakt och ett homogeniseringslager. Totalt är ordern värd drygt 500 Mkr. Projektlojaliteten går först För att kunna ta hem en order i den storleksklassen krävdes det samarbete inom Peab. De två affärsområdena Bygg och Anläggning/Industri fick helt enkelt slå sina påsar ihop och arbeta sida vid sida. Det var nödvändigt, menar Urban Keskitalo, regionchef på Bygg. Var för sig hade vi inte räckt till. Och samarbetet har visat sig fungera mycket bra. Även om produktionen precis har startat och det totalt kommer att ta 21 månader, har resan hittills varit oerhört stimulerande. Det känns mycket positivt att kunna arbeta ihop som ett Peab, menar Anders Jonasson. Alla medarbetare har redan lagt ner oerhört mycket arbete i det här projektet, så det känns extra roligt att det har blivit verklighet. Alla arbetar tillsammans mot samma mål och lojaliteten mot projektet går före allt annat. På LKAB brukar de tala om Projektet AB, men detsamma gäller även för oss i det här fallet, säger Urban Keskitalo. 4 PEABJOURNALEN 2/2006

5 Ola Rehnström har fått uppgiften att förverkliga samarbetet mellan Bygg och Anläggning. Men även relationen med uppdragsgivaren är speciell. LKAB arbetar med något som kallas Partnering, vilket till stor del påminner om hur Peab arbetar med förtroendeentreprenader. Men Partnering, som har sitt ursprung i USA och England, är lite annorlunda. I det här fallet inleddes projektet med en två dagars workshop. Där samlades alla inblandade parter från Peab och LKAB för att diskutera igenom projektet och hur man ville arbeta. Genom diskussionen skapade man en förståelse för de gemensamma projektmålen, regler för hur samarbetet skulle fungera och enades om hur de skulle kunna skapa ett effektivt projektsamarbete. Syftet med workshopen var att vi skulle reflektera och komma överens, säger Anders Jonasson. Samtidigt hade den en social funktion eftersom det alltid är lättare att hitta konstruktiva lösningar på konflikter om man har träffats och lärt känna varandra tidigare. Workshopen utmynnade sedan i att en partneringdeklaration upprättades. Här sammanfattades vad de kommit överens om och vad de la i de olika begrepp som formulerats. Därefter undertecknades kontraktet av alla de som varit med. Man kan säga att vi har två kontrakt med LKAB, säger Urban Keskitalo. Dels ett hårt som reglerar det finansiella och projektet och dels ett mjukt som är mer ett moraliskt kontrakt. Fördelen med partneringdeklarationen är att om det skulle uppstå problem eller gnissel i samarbetet, kan man alltid gå tillbaks till dokumentet. Där är rollfördelningen definierad och där står det svart på vitt vad de kommit överens om när det gäller sättet att arbeta. På så vis blir partneringdeklarationen ett viktigt dokument under hela processen, säger Anders Jonasson. Det blir en påminnelse om att vi har tagit på oss att lösa uppgiften tillsammans. Under projektets gång sker det även uppföljningar, dels genom ytterligare workshops och dels genom enkäter för att stämma av hur arbetsprocessen upplevs. Det här är ett bra sätt att arbeta, menar Urban Keskitalo. Inom Peab håller vi på att utveckla något liknande, fast med vår egen modell för förtroendeentreprenader som grund. Samarbetet fungerar bra Projektet, som beräknas vara klart i december 2007, består i huvudsak av ett homogeniseringslager där malmen blandas till jämn kvalitet samt ett anrikningsverk där malmen prepareras innan den sedan går vidare till kulsinterverket för att förvandlas till pellets. Mannen som fått i uppgift att förverkliga samarbetet mellan Bygg och Anläggning i praktiken heter Ola Rehnström och arbetar som projektchef för KA3. Under sig har han tre blockchefer för Mark, Yttre delar och Verksbyggnad. Förutom hantverkarna ingår det även 27 tjänstemän inom kalkyl, inköp, projekteringsledning och arbetsledning. Det unika är alltså det gränslösa samarbetet mellan Bygg och Anläggning. Men frågan är ju egentligen varför det inte skulle fungera. Traditionellt sett har det kanske varit lite taggigt emellanåt, medger Ola Rehnström. Det är väl egentligen en historisk konflikt. Byggarna förstår inte anläggarnas PEABJOURNALEN 2/2006 5

6 Studenter redo för b KA3 LKAB Man behöver inte vara begåvad med särskilt mycket studentikos humor för att förstå varför Chalmers nya studentbostadshus i Göteborg kallas för Bananen. Med sin karakteristiska böjda form och spektakulära svävande huskropp är associationen given. problem och förutsättningar och tvärtom. Projektet innefattar betong, form, stål och arbetsfördelningen är jämn. Både Bygg och Anläggning har 50 procent var. Målsättningen är också att tillsätta 50 procent vardera av de resurser som krävs för att planera, leda och driva projektet. Arbetet startade i slutet av december och hittills har man i princip avslutat schaktningsarbetena som omfattade kubikmeter. Så här långt fungerar samarbetet mycket bra, säger Ola Rehnström. Men vi har faktiskt samarbetat så här vid ett tidigare tillfälle och det var inga problem då heller. Slutsatsen är med andra ord att det är samarbete som är nyckeln till framgång. Både gentemot kunderna och internt inom organisationen. Så även om det för närvarande finns ett nytt amerikanskt modeord på allas läppar, är det här egentligen precis det som Peab arbetat med i alla tider: Att bygga förtroende med Ett Peab. text JOHAN BERGQUIST PEAB HAR UNDER FLERA ÅR samarbetat med Stiftelsen Chalmers Studenthem. Redan för fem år sedan var Peab och Arkitektbyrån AB med och tog fram konceptet för Emilsborg 3, som är Bananens officiella namn. Men på grund av överklaganden från de omkringboende drog allt ut på tiden innan planen var satt och byggloven beviljade. Förseningen innebar att projektet gick ut på öppet anbud, vilket innebar att även andra entreprenörer fick vara med och räkna, berättar Stellan Haraldsson på Peab. Men till sist var det ändå Peab som la det bästa anbudet och fick förtroendet. Kontraktet skrevs i januari 2005 och bygget pågår för fullt. I september i år, lagom till höstterminen, står huset klart för inflyttning. Emilsborg 3 är en minst sagt spektakulär 6 PEABJOURNALEN 2/2006

7 na gör sig anankontakt skapelse. Huskroppen är oval och hela huset står på pelare vilket gör att det svävar i luften. Fasaden kommer dessutom att belysas på ett raffinerat sätt för att förhöja upplevelsen. I praktiken kan man säga att Emilsborg är ett suterränghus med fem våningar på ena sidan och nio på den andra, säger Stellan Haraldsson. Svävande huset På insidan märks bananformen dock inte så mycket. För även om huset har en rundad form, består fasaden av en mängd vinklade plattor, vilket innebär att rummen fortfarande har fyra vinkelräta väggar. Däremot märks det ute i korridoren som böjer av runt huset. I anslutning till fastigheten ligger en gammal park, vilken egentligen är den som bär skuld till både fördröjningen och den slutliga konstruktionslösningen. Det var Stadsbyggnadskontoret som krävde att det skulle finnas luft under huset för att parken inte skulle skäras av från Gibraltargatan utan fortfarande vara synlig, berättar Stellan Haraldsson. Lägenheterna i sig är på 26,5 kvm och håller bra standard med både kök, helkaklade badrum och klädkammare. Högst upp på nionde våningen finns dessutom elva större två- och trerumslägenheter. Genom att huskroppen är indragen bildas här en loftgång som löper runt huset vilken i kombination med lägenheternas takterrasser sannolikt kommer att göra dem mycket attraktiva. Egen cykelparkering Emilsborg byggs i anslutning till två befintliga studentbostäder. Dessa förenas med en nybyggd gemensamhetslokal som kan hyras för bland annat pubverksamhet och liknande. Dessutom kommer det att finnas ett biljardrum och ett musikrum. Men för studenterna är det säkert minst lika intressant att det till varje lägenhet finns en cykelparkering under tak. De 208 lägenheterna är ett välkommet tillskott bland Göteborgs husvilla studenter, även om bristen på studentbostäder på senare år har minskat efterhand som man har hunnit bygga i kapp. I september i år kommer huset att stå helt färdigt men redan nu har man börjat med kontraktsskrivningar. Och att studenterna är intresserade av att få banankontakt visade sig onekligen när de första 30 lägenheterna släpptes. Stiftelsen Chalmers Studentbostäder fick direkt in över 200 anmälningar per lägenhet, berättar Stellan Haraldsson. text JOHAN BERGQUIST PEABJOURNALEN 2/2006 7

8 Peab förstärker sin Midroc lokala närvaro tack vare förvärvet av Construction KÖPET AV Midroc Construction innebär ett mycket välkommet tillskott av personal eftersom marknaden är väldigt het just nu, säger Jan Johansson, divisionschef på Peab. Midcoc Construction, som har en decentraliserad organisation och stark lokal förankring i södra Sverige, passar utmärkt ihop med Peabs ambition att vara den lokala aktören och innebär ett bra tillskott av produktionsresurser på en marknad där tillgången på personal är begränsad. Starkare lokalt Med hjälp av de nya medarbetarna från Midroc Construction blir Peab ännu starkare lokalt, säger Jan Johansson. Framförallt handlar det emellertid om att förstärka kontor på de orter där Peab redan finns och inte Jan Johansson. om att utöka den geografiska spridningen. Midroc Construction finns framförallt i södra Sverige, med en nordlig gräns som går ungefär vid Göteborg, Jönköping och Kalmar. Det finns både bygg och anläggning inom företaget, även om lejonparten av verksamheten kategoriseras som bygg. Vi har många goda affärskontakter i det här området och är generellt duktiga på nätverksbyggande. Det tror jag att Peab kommer ha nytta av, säger Peter Ström, tidigare områdeschef i Midroc, numera arbetschef på Peab i Jönköping. 500 nya medarbetare När Konkurrensverket den 18 januari godkände köpet, innebar det att Midroc Construction blev ett dotterföretag till Peab. De cirka 500 anställda kommer successivt att anställas i Peab, allteftersom de projekt de arbetar på blir färdiga. Vi bestämde att projekt som påbörjats i Midroc före köpet, även ska avslutas som Midroc-projekt, säger Jan Johansson. Projekt som påbörjas efter den 18 januari tas emellertid av Peab. När personalen påbörjar sina första Peab-projekt, anställs de av Peab. Glädjande nog har merparten av personalen stannat kvar för att ge Peab en chans, säger Jan Johansson. Det är något som de inte kommer att ångra, tror han. För att göra övergången så smidig som möjligt har Peabs divisions-, region- och personalchefer rest runt till de olika kontoren och informerat om Peab och om köpet av Midroc Construction. Jag tycker det är viktigt med en positiv attityd och att man ger förändringar en chans, säger Peter Ström. Eftersom Peab har korta beslutsvägar, ekonomiska resurser och kontakter där vi inte har det, tycker jag att framtiden ser ljus ut, tillägger han. När övergången av personal är genomförd kommer personal med Peab- och Midrocbakgrund att blandas och varje projekt att tillsättas med den personal som är mest lämplig för uppgiften. På så sätt kommer integrationen att gå snabbt, tror Jan Johansson. Möjlighet till utökat samarbete Midrocgruppen, som består av tre koncerner, ägs av Mohammed Al-Amoudi och familjen Wikström. För Midrocgruppen innebär försäljningen att man nu lämnar den traditionella byggproduktionen. Inom bygg- och fastighetssektorn kommer gruppen fortsatt att bedriva fastighetsutveckling, Construction Management och förvaltning av egna fastigheter. På sikt kan man naturligtvis också hoppas att kontaktytorna mellan Peab och Midrocgruppen blir fler och mer djupgående tack vare köpet, säger Jan Johansson. text HANS RAMEL 8 PEABJOURNALEN 2/2006

9 Fakta Midroc Construction AB Grundades 1996 Omsättning Mkr (varav 150 Mkr inom anläggningsverksamhet) Antal anställda Cirka 500 st Geografisk utbredning Göteborg, Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlshamn, Kristianstad, Helsingborg och Malmö. Förvärvades av Peab 18 januari, Genom köpet av byggföretaget Midroc Construction AB och dotterföretaget Midroc Construction i Göteborg AB förstärker Peab sin lokala närvaro i södra Sverige med cirka 500 nya medarbetare och en utökad kundkrets. PEABJOURNALEN 2/2006 9

10 profilen Ålder 47 Familj Gift med Anette och har fyra barn i åldrar från 11 till 23 år Bor I Halmstad sedan 1989 Senast lästa bok P G Gyllenhammars memoarer Reser gärna till Kroatien och Grekland men stannar helst hemma och seglar i den svenska skärgården Fritidsintressen Segling, skidåkning (även om det inte blir så mycket för en Halmstadsbo) golf har det inte funnits tid för. Joakim Stare Allsidig byggare tar tag i asfalten JOAKIM STARE BLEV headhuntad till jobbet som VD för Midroc Construction När Peab förvärvade bolaget i höstas följde han med på köpet. Lägligt från den förste mars är han VD för Peab Asfalt. Joakim Stares bakgrund är civilingenjör från Chalmers 1984 som väg- och vattenbyggare och därefter anställd i Skanska i fjorton år. Under två år var Joakim avdelningschef på anläggningssidan inom BPA. Chalmers föll sig säkert naturligt eftersom han är född i Göteborg, även om det blev Halmstad i 16-årsåldern när föräldrarna flyttade dit. Ett Skanskabygge som jag minns speciellt var Halmstad Eurostop, där jag bland annat var installationssamordnare. Vi var ett entusiastiskt gäng unga byggare som jobbade intensivt en rolig tid, berättar Joakim. Eurostop skulle byggas vid ett antal strategiska trafikknutar i Sverige och vidare ut i Europa. Men finanskrisen kom emellan och både banker och byggare fick annat att tänka på. Halmstad blev den sista anläggningen och Joakim gick över till anläggningssidan. Och nu följer fortsättning på Peab Asfalt med kontor i Göteborg. Resorna är inget problem, jag är van från Midroc-tiden, menar Joakim. Parallellt med det nya arbetet sköter Joakim överlämning av de jobb som följde med Midroc Construction. Nu blir det mest att jag är med i prognosgenomgångar, men det ska nog vara helt klart i september, säger Joakim. Det fanns en del likheter mellan Midroc Construction och Peab Asfalt. Bolagen är ungefär lika stora, förklarar Joakim, knappt 600 anställda och mellan en och två miljarder i omsättning. En skillnad är förstås att Peab Afalt är rikstäckande medan mitt gamla bolag bara fanns i södra Sverige. Inom Peab finns en klar ambition att asfalt och anläggning ska komma varandra närmare och dra fördel av varandras kontaktytor och olika styrkefaktorer. Men anledningen till att Peab Asfalt flyttades till Göteborg beror på att Division Anläggning har sitt divisionskontor där. Samordningen med anläggning och asfalts sex regioner är en viktig del av mitt arbete. Dessutom gäller det att växa på marknaden. Verksamheten är mycket volymberoende och med nya asfaltverk som till exempel ett nytt verk i Kållered, Göteborg, som invigdes i våras måste vi växa volymmässigt. Trots att mycket är på gång hoppas Joakim Stare på en fin segelsommar. Ett par veckor ska det väl kunna bli plus några dagar i sommarhuset i Kungshamn. Visst låter det härligt! text ANDERS KJÄLL 10 PEABJOURNALEN 2/2006

11 Köpcentrum Det råder stark tillväxt inom svensk handel. Något som lett till att det nu även sker en markant ökning inom etableringarna av nya köpcentrum. Gamla stormarknader byggs om och byggs ut. Samtidigt som nya internationella aktörer kliver in och etablerar sig. Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN 2/

12 Köpcentrum Gränshan DET VAR UNDER sommaren 2004 som Olav Thon-gruppen kontaktade Peab. De hade förvärvat en tomt i Töcksfors och nu ville de uppföra ett köpcentrum. Och som vanligt när Olav Thon är inblandad var hastigheten hög. Han agerar snabbt, säger Nils Staffansson på Peab. Det blir aldrig några långbänkar. Peab har sedan tidigare stor erfarenhet av att bygga köpcentrum och fastigheter för handel. Den viktigaste framgångsfaktorn är planering och att lyckas hålla hög hastighet i de olika delmomenten. Vi räknar med att vi måste klara av att färdigställa kvm var fjortonde dag, säger Nils Staffansson. För beställaren är det naturligtvis av högsta vikt att hastigheten hålls så att inflyttningen kan ske på utsatt datum. Men för Peab handlar det också om att ha tid till de olika anpassningar som butikerna I DAG STÅR CIRKA 330 köpcentrum för runt 30 procent av den svenska detaljhandeln. Men sannolikt kommer den siffran att öka. Branschbedömare tror att investeringarna i nya köpcentrum kan överstiga 30 miljarder kronor inom de närmaste fem åren. En del kommer att satsas i nya fastigheter men i de flesta fall handlar det om att bygga ut och bygga om de befintliga. Strategin är att förtäta och få in fler butiker på samma yta. Totalt tros den uthyrbara detaljhandelsytan i svenska köpcentrum att öka från 4,1 miljoner kvm år 2003 till 4,7 miljoner år Peab har sedan länge varit en etablerad aktör när det gäller byggnation och utveckling av köpcentrum. För närvarande arbetar man med ett antal olika projekt, bland annat för Olav Thon i Charlottenberg vid norska gränsen och för Steen & Ström i Partille utanför Göteborg. Men under de gångna åren har man även byggt bland annat Bäckebol Homecenter i Göteborg, Ekohallen i Helsingborg, Överby köpcentrum i Trollhättan och Tuna Park i Eskilstuna. 12 PEABJOURNALEN 2/2006

13 deln lockar nya köpcentrum Töcksfors ligger strategiskt. Åtminstone om man är intresserad av att locka köpsugna norrmän. Som närmaste tätort vid en av Norges och Sveriges mest trafikerade gränsövergångar 1,4 miljoner bilar per år är Töcksfors en idealisk plats att bygga ett köpcentrum på. Och inom en radie på 100 km bor nästan 1,2 miljoner människor, varav 80 procent är bosatta i Norge. Inte konstigt att Norges största fastighetsägare Olav Thon-gruppen valde just Töcksfors som etableringsort för ett av sina nya handelshus. önskar på slutet och kunna tillmötesgå även deras önskemål. I Töcksfors ville Olav Thon bygga ett shoppingcenter på totalt kvm handelsyta. Dessutom skulle det byggas ett underliggande garage under hela byggnaden, med plats för bilar. Tidsramen var snäv och arbetet kom igång direkt. Som tur var fick vi en fin höst och vinter, så vi kunde arbeta på utan avbrott, säger Nils Staffansson. I oktober 2005 öppnade Töcksfors Shoppingcenter sina 30 butiker, komplett med dagligvaror, parkering, reptilbutik och restauranger. I november skedde sedan den officiella invigningen, där Peabs VD Mats Paulsson deltog, kung Carl XVI Gustav i sällskap med Olav Thon klippte band och Carola Häggquist sjöng. Men redan under sommaren hade Olav Thon återigen hört av sig. Han sa att eftersom vi redan hade ett antal flinke gutter på plats så var det lika bra att bygga ett till, berättar Nils Staffansson. Så när Töcksfors precis hade färdigställts begav sig alla inblandade till Charlottenberg, en ort några mil norrut längs norska gränsen. Här byggs nu ett köpcentrum på kvm som kommer att invigas i oktober i år. Det blir i princip samma upplägg som i Töcksfors, säger Nils Staffansson. Båda riktar sig mot gränshandeln och är därför stora till ytan. Vi tar helt enkelt med erfarenheterna från Töcksfors och förfinar processen ytterligare. PEABJOURNALEN 2/

14 Köpcentrum Peab har stor erfarenhet av att bygga köpcentrum och samarbetar med några av de största aktörerna på marknaden. Här är några exempel på projekt som pågår eller som avslutats de senaste åren. Peab bygger köpcentrum från norr till söder Bäckebol Homecenter, Göteborg Peab utförde på uppdrag av KF Fastigheter och Coop Forum en väsentlig om- och tillbyggnad av Coop Forums stormarknad i Bäckebol. Ombyggnaden innebar att marknadsplatsen utvecklades från stormarknad till storskaligt köpcentrum som rymmer fler butiker. Köpcentrumet som fått namnet Bäckebol Homecenter är Sveriges första handelsplats med profilen Hus & Hem och rymmer idag 20 butiker med hyresgäster som Coop Forum, Bauhaus, Clas Ohlson, Elgiganten, EM med flera. Entreprenaden omfattade både stormarknadsomställning och ombyggnad till köpcentrum och genomfördes på 21 månader. Ekohallen, Helsingborg Intill den befintliga City Gross-anläggningen i Hyllinge, strax öster om Helsingborg, byggde Peab en ny Ekohall samt ett nytt köpcentrum för volym- och fackhandel på uppdrag av norskägda Steen & Ström i samarbete med detaljhandelskedjan Bergendahls. Kontraktssumman uppgick till cirka 250 Mkr. Överby köpcentrum, Trollhättan Peab byggde på uppdrag av Steen & Ström ut Överby köpcentrum utanför Trollhättan. Den nya byggnaden är främst avsedd för volymhandel och rymmer kvm yta fördelat på två plan. Allum, Partille I Partille strax öster om Göteborg har Peab fått i uppdrag att bygga ett nytt köpcentrum. Projektet är en utveckling av tidigare samarbete med Steen & Ström. Våren 2006 ska köpcentret Allum med en lokalyta på cirka kvm stå klart. Allum kommer att ligga på båda sidor av E20 (norra och södra sidan), med en affärsbro över motorvägen. Affärsbron betraktas som den mest omfattande delen i projektet. Inte minst för att arbetet utförs under tiden trafiken rullar på som vanligt längs E20. Samverkan i projektering och kalkylarbete har medfört kontinuerliga valmöjligheter för Steen & Ström i samband med hyresgästförhandlingar. Tuna Park, Eskilstuna Peab har i samarbete med KF Fastigheter utvecklat handelsplatsen Tuna Park i Eskilstuna till regionens ledande handelsplats. Handelsplatsen omfattar totalt cirka 66 butiker. Tuna Park innehåller allt från stormarknad, systembolag, apotek och volymhandel till ett stort shoppingcenter som är utformat efter de senaste forskningsrönen kring utformning och köpbeteende. Hela byggprocessen från detaljplan till färdigställandet genomfördes på 36 månader. Köpcentrum och lägenheter, Karlstad Mitt i City i Karlstads Fastighets AB, en konstellation bestående av intressenter och investerare från Värmland har gett Peab i uppdrag att bygga ett nytt köpcentrum i centrala Karlstad. Byggnaden kommer att bestå av tre plan ovan jord som skall bli kvm butikslokaler. Under jord kommer ett garage i två plan med plats för 385 parkeringsplatser att byggas. Uppdraget är en totalentreprenad som har påbörjats och den beräknas vara klar under hösten Ovanpå köpcentrat skall Peab bygga 80 lägenheter. Det blir bostadsrätter och de kan uppföras med stöd av den nya lagen om tredimensionell fastighetsbildning. Produktionen av dessa bostäder kommer att påbörjas etappvis från och med hösten Töcksfors Shoppingcenter, Töcksfors Peab har byggt ett nytt köpcentrum i värmländska Töcksfors, tio kilometer från gränsen till Norge. Beställare är Olav Thongruppen, en av Norges största fastighetsägare. Kontraktssumman uppgår till 230 Mkr. Byggnaden består av ett plan på PEABJOURNALEN 2/2006

15 kvm för handelsverksamhet, och ett underliggande garage i samma storlek. Shoppingcenter, Charlottenberg Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt köpcentrum i värmländska Charlottenberg på vägen mellan Arvika och Kongsvinger, cirka 10 km från gränsen till Norge. Beställare är Olav Thon-gruppen och kontraktssumman uppgår till 190 Mkr. Byggnaden skall uppföras i ett plan med kvm avsedda för handelsverksamhet. Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart i oktober IKEA, Kalmar och Haparanda IKEA har gett Peab i uppdrag att bygga två varuhus. Arbetet är en förtroendeupphandlad totalentreprenad. I Kalmar ligger det intill väg E22 vid avfarten mot Ölandsbron och det kvadratmeter stora varuhuset skall öppna sommaren Kontraktssumman uppgår till 157 Mkr. I Haparanda-Tornio ska det kvm stora varuhuset öppna under slutet av 2006 och där uppgår kontraktssumman till 142 Mkr. Beställare i båda projekten är IKEA Fastigheter AB. text JOHAN BERGQUIST Strategi inför börsnedgång av ANDERS HASKEL VEM VILL LÄMNA FESTEN när den är som roligast? Samtidigt gäller det att baksmällan dagen efter inte blir alltför svår. Det gäller med andra ord att kliva ut genom ytterdörren vid absolut rätt tillfälle. Men det är inte alltid man lyckas med det. Ännu svårare är det att vända börsen ryggen vid rätt tidpunkt. Girighet leder till att många stannar kvar på börsen in i det sista. För visst känns det irriterande att missa de där sista kronorna? Undersökningar lär ha visat att 70 procent av svenska folket anser sig vara bättre bilförare än genomsnittet (möjligen gällde undersökningen bara den manliga delen av befolkningen, kvinnor har ofta en mer realistisk självbild). Förmodligen skulle siffran bli ännu högre om motsvarande undersökning gjordes bland aktieplacerare. Varför ska jag annars agera på börsen om jag inte tror att jag är åtminstone lite skickligare än genomsnittsplaceraren? Slutsatsen av mitt resonemang är att det finns gott om placerare som tror att de ska hinna se signalerna som leder till att börsen ska gå ner och då snabbt sälja. Sanningen är att det är ytterst få förunnat att pricka in exakt rätt säljtillfälle. När larmet går som det gjorde i mitten av maj är det samtidigt många som rusar mot utgången samtidigt. I ett sådant läge tror jag att det fattas en hel del mindre kloka beslut. Girigheten har övergått i rädsla och många försäljningar sker till vilket pris som helst. När börsen nyligen rasade föll flera mindre aktier omotiverat mycket. Det tror jag är en följd helt och hållet av att aktier i ett läge som liknar panik säljs urskillningslöst utan att någon som helst analys hunnit göras. Det leder till att pengar förloras helt i onödan. Det tjatas ju alltid om att aktier är en långsiktig sparform på ett sätt som gör att det nästan blir tröttsamt. Men om det nu är så är det också viktigt att ha en långsiktig strategi för mina investeringar. Planera därför i god tid hur du vill att din portfölj ska se ut i ett läge där tiderna kanske är på väg att försämras. Det finns ofta mindre att förlora än man tror på att omplacera sådana delar av portföljen som utvecklats bra, men som kanske också ökat den totala risken, till tryggare alternativ. Nedgången som vi såg i maj kan vara en kortare svacka, men det är heller inte omöjligt att vi är på väg in i en längre period med svag kursutveckling. Ska jag då lämna börsen helt i detta läge? Mitt svar är nej, helt enkelt av det skälet att det är helt omöjligt att avgöra hur lång och djup en eventuell svacka blir. Och det kommer att vara precis lika svårt att kliva på vid rätt tillfälle som att välja rätt tidpunkt för att sälja. Ibland kan enkla tumregler vara till stor hjälp. Historiskt har börsuppgångar ofta pågått i tre års tid. Det innebär i så fall att toppen kan ha nåtts under våren. Nedgångar brukar sedan hålla på i cirka ett och ett halvt år och innebära att kurserna kanske faller 25 procent från toppen. Ett skäl till att vara kvar på marknaden är att det alltid finns bolag som går mot strömmen. Det går att tjäna pengar på börsen även i en svag marknad. Företag som jag då gärna vill ha i min portfölj är sådana som har en tydlig affärsidé, bra kunder, duktig personal, stabil tillväxt, starka finanser och gärna hög utdelning. Anders Haskel är chef för HQ Banks kontor i Malmö. Tidigare har han bland annat varit verksam som börsjournalist på Veckans Affärer. PEABJOURNALEN 2/

Din naturliga leverantör av specialsandprodukter

Din naturliga leverantör av specialsandprodukter Din naturliga leverantör av specialsandprodukter GÅRDSGRUS Rådasand en unik naturprodukt ÄR DET NÅGON SKILLNAD PÅ SAND OCH SAND Sand vet säkert de flesta av oss att det är naturen själv som producerat.

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia Pressinformation från Mobilia Det här är Mobilia! Historik Mobilia Mobilia är Malmös största och äldsta shoppingcenter. Mobilia öppnade för handel 1968 efter att lokalerna under de 70 föregående åren hyst

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor.

Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor. Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor. ENTREPRENAD Pålssons Byggs största arbetsområde är större entreprenader, såväl general- som totalentreprenader,

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox.

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox. Snabba Hus Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare Bild Spacebox www.spacebox.nl Genomförd av Vanda Kehr och Anna Svensson 2009 Sammanfattning Den rådande

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Miljönären fick ett jätteuppdrag. + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering

Miljönären fick ett jätteuppdrag. + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 4 2011 Miljönären fick ett jätteuppdrag + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering Färgtrycket Information från

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 2 KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE 3 INDEX 3 4-5 6-8 9-10 11 12 13-14 15-17 18-19 20 21 HÄR

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7

Innehåll. VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7 Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7 2 VD HAR ORDET Bästa året någonsin trots tufft byggklimat Byggbranschen i Sverige ligger fortfarande

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Från idé till färdig fastighet N 61 67,91 E 132 20,10

Från idé till färdig fastighet N 61 67,91 E 132 20,10 Från idé till färdig fastighet N 61 67,91 E 132 20,10 Produktion: AD Builder Reklambyrå Glenn Reklambyrå Foton: Ole Jais, Ingvar Nilsson Arkitektskisser: Arkitekterna Krook & Tjäder, Arpad Földessy Arkitektur

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum Skövde Logistic Center - flexibla lösningar i tillväxtmiljö Skövde Logistic Center erbjuder flexibla lösningar i tillväxtmiljö. Området har genomgått

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Pressmeddelande 2014-10-08 Elfa presenterar Förvaringsrapporten: Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Ett stökigt hem skapar oftare konflikter och problem i Sverige än i

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Till salu i Stöten Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Investera i Stöten Pistbyn Fjällbyn Ranc Projekterad golfbana Lite fakta: Stöten ligger i Sälenområdet

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer