Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum"

Transkript

1 PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna marscherar in

2 ledare Engagemang & förtroende NU UNDER VÅREN 2006, genomför Peab en omfattande annonskampanj. Avsikten med denna satsning är att vi på ett metodiskt och tydligt sätt vill visa vad Peabs varumärke innehåller och efter vilka värdegrunder vi arbetar. Vi är vanligtvis ganska blygsamma i vår framtoning, men nu känns tiden vara mogen att visa upp en del av det vi med gemensamma krafter har producerat och levererat. Vi har goda skäl att bli både stolta och glada när vi tänker på vilken enorm kraft vi har i vår organisation. Vår styrka är att vi har ett stort engagemang på våra arbetsplatser, vilket bidrar till att det blir ett bra slutresultat. Begrepp som yrkesstolthet och arbetsglädje är inte tomma ord hos oss. Vi för ofta fram hur viktigt det är att vi ser till att ha det rätta engagemanget i vårt jobb. Jag är övertygad om att det finns en relation mellan ett starkt engagemang och god lönsamhet. Det vill säga att på de arbetsplatser där det rätta engagemanget finns och där kommunikationen och samverkan fungerar, där finns de bästa förutsättningarna att nå de lönsamhetsmål som gäller i Peabkoncernen. Det råder vad som närmast kan beskrivas som högkonjunktur i Sverige just nu. Även i Norge och Finland pekar de flesta pilar uppåt, vilket innebär att vi för närvarande har en gynnsam marknadsposition i hela vårt verksamhetsområde. Utbudet av intressanta projekt är mycket stort, framför allt inom bostadsbyggandet. Situationen ställer dock stora krav på vår organisation angående hur vi fördelar våra resurser. En gammal gyllene regel i Peab är att vi inte skall ge oss in i uppdrag om vi inte har resurser nog att genomföra dem på ett sätt som ger en bra slutprodukt. Vi värnar om vårt varumärke och nöjda kunder är den bästa marknadsföringen Peab kan få. Situationen kan därför bli den att vi helt enkelt avstår från vissa uppdrag. Om vi inte har tillräckligt med resurser eller om vi inte kan mönstra det vi bedömer vara rätt organisation till ett projekt, då avstår vi. Det är bättre för beställaren och det är bättre för oss. Förtroendeentreprenaderna blir dessbättre allt vanligare i Peab. Som ordet antyder är det en entreprenad baserad på förtroendet mellan beställaren och entreprenören. Erfarenheten visar tydligt att det blir bäst slutresultat när parterna arbetar tillsammans i ömsesidigt förtroende genom hela projektet. GÖSTA SJÖSTRÖM Informationschef, Peab innehåll Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikningsverk Studenterna gör sig redo för banankontakt. 6 Peab förstärker sin lokala närvaro Midroc Construction Profilen Joakim Stare Byggboom för köpcentrum Analysen Konsten att sälja sand till Sahara Ny på jobbet Rekrytering Peab rockar fett i Olso Omorganisation inom Anläggning Årsstämma När möjligheterna marscherar in Kvartalsrapport januari mars Krönika PEAB ÄR ETT AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG INOM BYGG- OCH ANLÄGGNING. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Koncernen har cirka anställda och en omsättning som överstiger 25 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk.tidningen är producerad av RHR/CC, Gustav Adolfs torg 51, Malmö. Tfn Fax REPRO OCH TRYCK Holmbergs, Malmö Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 2/2006

3 KA3 LKAB Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikningsverk i Kiruna Enligt fördomen tänker inte Bygg och Anläggning alltid i samma banor. Men när Peab i december 2005 fick i uppdrag att bygga LKABs nya anrikningsverk KA3 var det resultatet av ett prestigelöst samarbete mellan affärsområdena. Ingen av oss hade klarat av ett halvmiljardsprojekt som det här på egen hand, menar projektchefen Ola Rehnström. PEABJOURNALEN 2/2006 3

4 KA3 LKAB Anders Jonasson, Peab Anläggning i samråd med Urban Keskitalo, Peab Bygg. I DECEMBER FATTADE LKABs styrelse det största investeringsbeslutet i företagets 115-åriga historia Totalt 6,4 miljarder kronor satsas på bland annat ett nytt pelletsverk och anrikningsverk. Investeringen innebär att LKABs anläggning i Kiruna helt övergår till att producera pellets. De nya verken byggs i anslutning till befintliga förädlingsverk och skall vara i drift våren Bakgrunden till investeringen är att konsumtionen och produktionen av stål har ökat kraftigt de senaste åren. Kina är den stora motorn i utvecklingen och efterfrågan väntas bestå under lång tid. Genom att enbart producera pellets förenklas råmalmsflödet i Kirunagruvan, vilket resulterar i ökat tonnage av råmalm för pelletstillverkning. De nya anläggningarna kommer initialt att producera 5 miljoner ton pellets per år. Det innebär att LKABs totala produktionskapacitet ökar till 30 miljoner ton. I början av 2005 blev vi inbjudna av LKAB att diskutera projektet, berättar Anders Jonasson, regionchef på Peab Anläggning. Ursprungligen var vi tre entreprenörer som arbetade med projektet men en föll bort under sommaren. Peab skrev en avsiktsförklaring tillsammans med LKAB och lämnade sedan anbud i somras. Efter förhandlingar blev det i december 2005 klart att Peabs del i det hela blir att bygga det nya anrikningsverket KA3 samt en rågodsfrakt och ett homogeniseringslager. Totalt är ordern värd drygt 500 Mkr. Projektlojaliteten går först För att kunna ta hem en order i den storleksklassen krävdes det samarbete inom Peab. De två affärsområdena Bygg och Anläggning/Industri fick helt enkelt slå sina påsar ihop och arbeta sida vid sida. Det var nödvändigt, menar Urban Keskitalo, regionchef på Bygg. Var för sig hade vi inte räckt till. Och samarbetet har visat sig fungera mycket bra. Även om produktionen precis har startat och det totalt kommer att ta 21 månader, har resan hittills varit oerhört stimulerande. Det känns mycket positivt att kunna arbeta ihop som ett Peab, menar Anders Jonasson. Alla medarbetare har redan lagt ner oerhört mycket arbete i det här projektet, så det känns extra roligt att det har blivit verklighet. Alla arbetar tillsammans mot samma mål och lojaliteten mot projektet går före allt annat. På LKAB brukar de tala om Projektet AB, men detsamma gäller även för oss i det här fallet, säger Urban Keskitalo. 4 PEABJOURNALEN 2/2006

5 Ola Rehnström har fått uppgiften att förverkliga samarbetet mellan Bygg och Anläggning. Men även relationen med uppdragsgivaren är speciell. LKAB arbetar med något som kallas Partnering, vilket till stor del påminner om hur Peab arbetar med förtroendeentreprenader. Men Partnering, som har sitt ursprung i USA och England, är lite annorlunda. I det här fallet inleddes projektet med en två dagars workshop. Där samlades alla inblandade parter från Peab och LKAB för att diskutera igenom projektet och hur man ville arbeta. Genom diskussionen skapade man en förståelse för de gemensamma projektmålen, regler för hur samarbetet skulle fungera och enades om hur de skulle kunna skapa ett effektivt projektsamarbete. Syftet med workshopen var att vi skulle reflektera och komma överens, säger Anders Jonasson. Samtidigt hade den en social funktion eftersom det alltid är lättare att hitta konstruktiva lösningar på konflikter om man har träffats och lärt känna varandra tidigare. Workshopen utmynnade sedan i att en partneringdeklaration upprättades. Här sammanfattades vad de kommit överens om och vad de la i de olika begrepp som formulerats. Därefter undertecknades kontraktet av alla de som varit med. Man kan säga att vi har två kontrakt med LKAB, säger Urban Keskitalo. Dels ett hårt som reglerar det finansiella och projektet och dels ett mjukt som är mer ett moraliskt kontrakt. Fördelen med partneringdeklarationen är att om det skulle uppstå problem eller gnissel i samarbetet, kan man alltid gå tillbaks till dokumentet. Där är rollfördelningen definierad och där står det svart på vitt vad de kommit överens om när det gäller sättet att arbeta. På så vis blir partneringdeklarationen ett viktigt dokument under hela processen, säger Anders Jonasson. Det blir en påminnelse om att vi har tagit på oss att lösa uppgiften tillsammans. Under projektets gång sker det även uppföljningar, dels genom ytterligare workshops och dels genom enkäter för att stämma av hur arbetsprocessen upplevs. Det här är ett bra sätt att arbeta, menar Urban Keskitalo. Inom Peab håller vi på att utveckla något liknande, fast med vår egen modell för förtroendeentreprenader som grund. Samarbetet fungerar bra Projektet, som beräknas vara klart i december 2007, består i huvudsak av ett homogeniseringslager där malmen blandas till jämn kvalitet samt ett anrikningsverk där malmen prepareras innan den sedan går vidare till kulsinterverket för att förvandlas till pellets. Mannen som fått i uppgift att förverkliga samarbetet mellan Bygg och Anläggning i praktiken heter Ola Rehnström och arbetar som projektchef för KA3. Under sig har han tre blockchefer för Mark, Yttre delar och Verksbyggnad. Förutom hantverkarna ingår det även 27 tjänstemän inom kalkyl, inköp, projekteringsledning och arbetsledning. Det unika är alltså det gränslösa samarbetet mellan Bygg och Anläggning. Men frågan är ju egentligen varför det inte skulle fungera. Traditionellt sett har det kanske varit lite taggigt emellanåt, medger Ola Rehnström. Det är väl egentligen en historisk konflikt. Byggarna förstår inte anläggarnas PEABJOURNALEN 2/2006 5

6 Studenter redo för b KA3 LKAB Man behöver inte vara begåvad med särskilt mycket studentikos humor för att förstå varför Chalmers nya studentbostadshus i Göteborg kallas för Bananen. Med sin karakteristiska böjda form och spektakulära svävande huskropp är associationen given. problem och förutsättningar och tvärtom. Projektet innefattar betong, form, stål och arbetsfördelningen är jämn. Både Bygg och Anläggning har 50 procent var. Målsättningen är också att tillsätta 50 procent vardera av de resurser som krävs för att planera, leda och driva projektet. Arbetet startade i slutet av december och hittills har man i princip avslutat schaktningsarbetena som omfattade kubikmeter. Så här långt fungerar samarbetet mycket bra, säger Ola Rehnström. Men vi har faktiskt samarbetat så här vid ett tidigare tillfälle och det var inga problem då heller. Slutsatsen är med andra ord att det är samarbete som är nyckeln till framgång. Både gentemot kunderna och internt inom organisationen. Så även om det för närvarande finns ett nytt amerikanskt modeord på allas läppar, är det här egentligen precis det som Peab arbetat med i alla tider: Att bygga förtroende med Ett Peab. text JOHAN BERGQUIST PEAB HAR UNDER FLERA ÅR samarbetat med Stiftelsen Chalmers Studenthem. Redan för fem år sedan var Peab och Arkitektbyrån AB med och tog fram konceptet för Emilsborg 3, som är Bananens officiella namn. Men på grund av överklaganden från de omkringboende drog allt ut på tiden innan planen var satt och byggloven beviljade. Förseningen innebar att projektet gick ut på öppet anbud, vilket innebar att även andra entreprenörer fick vara med och räkna, berättar Stellan Haraldsson på Peab. Men till sist var det ändå Peab som la det bästa anbudet och fick förtroendet. Kontraktet skrevs i januari 2005 och bygget pågår för fullt. I september i år, lagom till höstterminen, står huset klart för inflyttning. Emilsborg 3 är en minst sagt spektakulär 6 PEABJOURNALEN 2/2006

7 na gör sig anankontakt skapelse. Huskroppen är oval och hela huset står på pelare vilket gör att det svävar i luften. Fasaden kommer dessutom att belysas på ett raffinerat sätt för att förhöja upplevelsen. I praktiken kan man säga att Emilsborg är ett suterränghus med fem våningar på ena sidan och nio på den andra, säger Stellan Haraldsson. Svävande huset På insidan märks bananformen dock inte så mycket. För även om huset har en rundad form, består fasaden av en mängd vinklade plattor, vilket innebär att rummen fortfarande har fyra vinkelräta väggar. Däremot märks det ute i korridoren som böjer av runt huset. I anslutning till fastigheten ligger en gammal park, vilken egentligen är den som bär skuld till både fördröjningen och den slutliga konstruktionslösningen. Det var Stadsbyggnadskontoret som krävde att det skulle finnas luft under huset för att parken inte skulle skäras av från Gibraltargatan utan fortfarande vara synlig, berättar Stellan Haraldsson. Lägenheterna i sig är på 26,5 kvm och håller bra standard med både kök, helkaklade badrum och klädkammare. Högst upp på nionde våningen finns dessutom elva större två- och trerumslägenheter. Genom att huskroppen är indragen bildas här en loftgång som löper runt huset vilken i kombination med lägenheternas takterrasser sannolikt kommer att göra dem mycket attraktiva. Egen cykelparkering Emilsborg byggs i anslutning till två befintliga studentbostäder. Dessa förenas med en nybyggd gemensamhetslokal som kan hyras för bland annat pubverksamhet och liknande. Dessutom kommer det att finnas ett biljardrum och ett musikrum. Men för studenterna är det säkert minst lika intressant att det till varje lägenhet finns en cykelparkering under tak. De 208 lägenheterna är ett välkommet tillskott bland Göteborgs husvilla studenter, även om bristen på studentbostäder på senare år har minskat efterhand som man har hunnit bygga i kapp. I september i år kommer huset att stå helt färdigt men redan nu har man börjat med kontraktsskrivningar. Och att studenterna är intresserade av att få banankontakt visade sig onekligen när de första 30 lägenheterna släpptes. Stiftelsen Chalmers Studentbostäder fick direkt in över 200 anmälningar per lägenhet, berättar Stellan Haraldsson. text JOHAN BERGQUIST PEABJOURNALEN 2/2006 7

8 Peab förstärker sin Midroc lokala närvaro tack vare förvärvet av Construction KÖPET AV Midroc Construction innebär ett mycket välkommet tillskott av personal eftersom marknaden är väldigt het just nu, säger Jan Johansson, divisionschef på Peab. Midcoc Construction, som har en decentraliserad organisation och stark lokal förankring i södra Sverige, passar utmärkt ihop med Peabs ambition att vara den lokala aktören och innebär ett bra tillskott av produktionsresurser på en marknad där tillgången på personal är begränsad. Starkare lokalt Med hjälp av de nya medarbetarna från Midroc Construction blir Peab ännu starkare lokalt, säger Jan Johansson. Framförallt handlar det emellertid om att förstärka kontor på de orter där Peab redan finns och inte Jan Johansson. om att utöka den geografiska spridningen. Midroc Construction finns framförallt i södra Sverige, med en nordlig gräns som går ungefär vid Göteborg, Jönköping och Kalmar. Det finns både bygg och anläggning inom företaget, även om lejonparten av verksamheten kategoriseras som bygg. Vi har många goda affärskontakter i det här området och är generellt duktiga på nätverksbyggande. Det tror jag att Peab kommer ha nytta av, säger Peter Ström, tidigare områdeschef i Midroc, numera arbetschef på Peab i Jönköping. 500 nya medarbetare När Konkurrensverket den 18 januari godkände köpet, innebar det att Midroc Construction blev ett dotterföretag till Peab. De cirka 500 anställda kommer successivt att anställas i Peab, allteftersom de projekt de arbetar på blir färdiga. Vi bestämde att projekt som påbörjats i Midroc före köpet, även ska avslutas som Midroc-projekt, säger Jan Johansson. Projekt som påbörjas efter den 18 januari tas emellertid av Peab. När personalen påbörjar sina första Peab-projekt, anställs de av Peab. Glädjande nog har merparten av personalen stannat kvar för att ge Peab en chans, säger Jan Johansson. Det är något som de inte kommer att ångra, tror han. För att göra övergången så smidig som möjligt har Peabs divisions-, region- och personalchefer rest runt till de olika kontoren och informerat om Peab och om köpet av Midroc Construction. Jag tycker det är viktigt med en positiv attityd och att man ger förändringar en chans, säger Peter Ström. Eftersom Peab har korta beslutsvägar, ekonomiska resurser och kontakter där vi inte har det, tycker jag att framtiden ser ljus ut, tillägger han. När övergången av personal är genomförd kommer personal med Peab- och Midrocbakgrund att blandas och varje projekt att tillsättas med den personal som är mest lämplig för uppgiften. På så sätt kommer integrationen att gå snabbt, tror Jan Johansson. Möjlighet till utökat samarbete Midrocgruppen, som består av tre koncerner, ägs av Mohammed Al-Amoudi och familjen Wikström. För Midrocgruppen innebär försäljningen att man nu lämnar den traditionella byggproduktionen. Inom bygg- och fastighetssektorn kommer gruppen fortsatt att bedriva fastighetsutveckling, Construction Management och förvaltning av egna fastigheter. På sikt kan man naturligtvis också hoppas att kontaktytorna mellan Peab och Midrocgruppen blir fler och mer djupgående tack vare köpet, säger Jan Johansson. text HANS RAMEL 8 PEABJOURNALEN 2/2006

9 Fakta Midroc Construction AB Grundades 1996 Omsättning Mkr (varav 150 Mkr inom anläggningsverksamhet) Antal anställda Cirka 500 st Geografisk utbredning Göteborg, Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlshamn, Kristianstad, Helsingborg och Malmö. Förvärvades av Peab 18 januari, Genom köpet av byggföretaget Midroc Construction AB och dotterföretaget Midroc Construction i Göteborg AB förstärker Peab sin lokala närvaro i södra Sverige med cirka 500 nya medarbetare och en utökad kundkrets. PEABJOURNALEN 2/2006 9

10 profilen Ålder 47 Familj Gift med Anette och har fyra barn i åldrar från 11 till 23 år Bor I Halmstad sedan 1989 Senast lästa bok P G Gyllenhammars memoarer Reser gärna till Kroatien och Grekland men stannar helst hemma och seglar i den svenska skärgården Fritidsintressen Segling, skidåkning (även om det inte blir så mycket för en Halmstadsbo) golf har det inte funnits tid för. Joakim Stare Allsidig byggare tar tag i asfalten JOAKIM STARE BLEV headhuntad till jobbet som VD för Midroc Construction När Peab förvärvade bolaget i höstas följde han med på köpet. Lägligt från den förste mars är han VD för Peab Asfalt. Joakim Stares bakgrund är civilingenjör från Chalmers 1984 som väg- och vattenbyggare och därefter anställd i Skanska i fjorton år. Under två år var Joakim avdelningschef på anläggningssidan inom BPA. Chalmers föll sig säkert naturligt eftersom han är född i Göteborg, även om det blev Halmstad i 16-årsåldern när föräldrarna flyttade dit. Ett Skanskabygge som jag minns speciellt var Halmstad Eurostop, där jag bland annat var installationssamordnare. Vi var ett entusiastiskt gäng unga byggare som jobbade intensivt en rolig tid, berättar Joakim. Eurostop skulle byggas vid ett antal strategiska trafikknutar i Sverige och vidare ut i Europa. Men finanskrisen kom emellan och både banker och byggare fick annat att tänka på. Halmstad blev den sista anläggningen och Joakim gick över till anläggningssidan. Och nu följer fortsättning på Peab Asfalt med kontor i Göteborg. Resorna är inget problem, jag är van från Midroc-tiden, menar Joakim. Parallellt med det nya arbetet sköter Joakim överlämning av de jobb som följde med Midroc Construction. Nu blir det mest att jag är med i prognosgenomgångar, men det ska nog vara helt klart i september, säger Joakim. Det fanns en del likheter mellan Midroc Construction och Peab Asfalt. Bolagen är ungefär lika stora, förklarar Joakim, knappt 600 anställda och mellan en och två miljarder i omsättning. En skillnad är förstås att Peab Afalt är rikstäckande medan mitt gamla bolag bara fanns i södra Sverige. Inom Peab finns en klar ambition att asfalt och anläggning ska komma varandra närmare och dra fördel av varandras kontaktytor och olika styrkefaktorer. Men anledningen till att Peab Asfalt flyttades till Göteborg beror på att Division Anläggning har sitt divisionskontor där. Samordningen med anläggning och asfalts sex regioner är en viktig del av mitt arbete. Dessutom gäller det att växa på marknaden. Verksamheten är mycket volymberoende och med nya asfaltverk som till exempel ett nytt verk i Kållered, Göteborg, som invigdes i våras måste vi växa volymmässigt. Trots att mycket är på gång hoppas Joakim Stare på en fin segelsommar. Ett par veckor ska det väl kunna bli plus några dagar i sommarhuset i Kungshamn. Visst låter det härligt! text ANDERS KJÄLL 10 PEABJOURNALEN 2/2006

11 Köpcentrum Det råder stark tillväxt inom svensk handel. Något som lett till att det nu även sker en markant ökning inom etableringarna av nya köpcentrum. Gamla stormarknader byggs om och byggs ut. Samtidigt som nya internationella aktörer kliver in och etablerar sig. Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN 2/

12 Köpcentrum Gränshan DET VAR UNDER sommaren 2004 som Olav Thon-gruppen kontaktade Peab. De hade förvärvat en tomt i Töcksfors och nu ville de uppföra ett köpcentrum. Och som vanligt när Olav Thon är inblandad var hastigheten hög. Han agerar snabbt, säger Nils Staffansson på Peab. Det blir aldrig några långbänkar. Peab har sedan tidigare stor erfarenhet av att bygga köpcentrum och fastigheter för handel. Den viktigaste framgångsfaktorn är planering och att lyckas hålla hög hastighet i de olika delmomenten. Vi räknar med att vi måste klara av att färdigställa kvm var fjortonde dag, säger Nils Staffansson. För beställaren är det naturligtvis av högsta vikt att hastigheten hålls så att inflyttningen kan ske på utsatt datum. Men för Peab handlar det också om att ha tid till de olika anpassningar som butikerna I DAG STÅR CIRKA 330 köpcentrum för runt 30 procent av den svenska detaljhandeln. Men sannolikt kommer den siffran att öka. Branschbedömare tror att investeringarna i nya köpcentrum kan överstiga 30 miljarder kronor inom de närmaste fem åren. En del kommer att satsas i nya fastigheter men i de flesta fall handlar det om att bygga ut och bygga om de befintliga. Strategin är att förtäta och få in fler butiker på samma yta. Totalt tros den uthyrbara detaljhandelsytan i svenska köpcentrum att öka från 4,1 miljoner kvm år 2003 till 4,7 miljoner år Peab har sedan länge varit en etablerad aktör när det gäller byggnation och utveckling av köpcentrum. För närvarande arbetar man med ett antal olika projekt, bland annat för Olav Thon i Charlottenberg vid norska gränsen och för Steen & Ström i Partille utanför Göteborg. Men under de gångna åren har man även byggt bland annat Bäckebol Homecenter i Göteborg, Ekohallen i Helsingborg, Överby köpcentrum i Trollhättan och Tuna Park i Eskilstuna. 12 PEABJOURNALEN 2/2006

13 deln lockar nya köpcentrum Töcksfors ligger strategiskt. Åtminstone om man är intresserad av att locka köpsugna norrmän. Som närmaste tätort vid en av Norges och Sveriges mest trafikerade gränsövergångar 1,4 miljoner bilar per år är Töcksfors en idealisk plats att bygga ett köpcentrum på. Och inom en radie på 100 km bor nästan 1,2 miljoner människor, varav 80 procent är bosatta i Norge. Inte konstigt att Norges största fastighetsägare Olav Thon-gruppen valde just Töcksfors som etableringsort för ett av sina nya handelshus. önskar på slutet och kunna tillmötesgå även deras önskemål. I Töcksfors ville Olav Thon bygga ett shoppingcenter på totalt kvm handelsyta. Dessutom skulle det byggas ett underliggande garage under hela byggnaden, med plats för bilar. Tidsramen var snäv och arbetet kom igång direkt. Som tur var fick vi en fin höst och vinter, så vi kunde arbeta på utan avbrott, säger Nils Staffansson. I oktober 2005 öppnade Töcksfors Shoppingcenter sina 30 butiker, komplett med dagligvaror, parkering, reptilbutik och restauranger. I november skedde sedan den officiella invigningen, där Peabs VD Mats Paulsson deltog, kung Carl XVI Gustav i sällskap med Olav Thon klippte band och Carola Häggquist sjöng. Men redan under sommaren hade Olav Thon återigen hört av sig. Han sa att eftersom vi redan hade ett antal flinke gutter på plats så var det lika bra att bygga ett till, berättar Nils Staffansson. Så när Töcksfors precis hade färdigställts begav sig alla inblandade till Charlottenberg, en ort några mil norrut längs norska gränsen. Här byggs nu ett köpcentrum på kvm som kommer att invigas i oktober i år. Det blir i princip samma upplägg som i Töcksfors, säger Nils Staffansson. Båda riktar sig mot gränshandeln och är därför stora till ytan. Vi tar helt enkelt med erfarenheterna från Töcksfors och förfinar processen ytterligare. PEABJOURNALEN 2/

14 Köpcentrum Peab har stor erfarenhet av att bygga köpcentrum och samarbetar med några av de största aktörerna på marknaden. Här är några exempel på projekt som pågår eller som avslutats de senaste åren. Peab bygger köpcentrum från norr till söder Bäckebol Homecenter, Göteborg Peab utförde på uppdrag av KF Fastigheter och Coop Forum en väsentlig om- och tillbyggnad av Coop Forums stormarknad i Bäckebol. Ombyggnaden innebar att marknadsplatsen utvecklades från stormarknad till storskaligt köpcentrum som rymmer fler butiker. Köpcentrumet som fått namnet Bäckebol Homecenter är Sveriges första handelsplats med profilen Hus & Hem och rymmer idag 20 butiker med hyresgäster som Coop Forum, Bauhaus, Clas Ohlson, Elgiganten, EM med flera. Entreprenaden omfattade både stormarknadsomställning och ombyggnad till köpcentrum och genomfördes på 21 månader. Ekohallen, Helsingborg Intill den befintliga City Gross-anläggningen i Hyllinge, strax öster om Helsingborg, byggde Peab en ny Ekohall samt ett nytt köpcentrum för volym- och fackhandel på uppdrag av norskägda Steen & Ström i samarbete med detaljhandelskedjan Bergendahls. Kontraktssumman uppgick till cirka 250 Mkr. Överby köpcentrum, Trollhättan Peab byggde på uppdrag av Steen & Ström ut Överby köpcentrum utanför Trollhättan. Den nya byggnaden är främst avsedd för volymhandel och rymmer kvm yta fördelat på två plan. Allum, Partille I Partille strax öster om Göteborg har Peab fått i uppdrag att bygga ett nytt köpcentrum. Projektet är en utveckling av tidigare samarbete med Steen & Ström. Våren 2006 ska köpcentret Allum med en lokalyta på cirka kvm stå klart. Allum kommer att ligga på båda sidor av E20 (norra och södra sidan), med en affärsbro över motorvägen. Affärsbron betraktas som den mest omfattande delen i projektet. Inte minst för att arbetet utförs under tiden trafiken rullar på som vanligt längs E20. Samverkan i projektering och kalkylarbete har medfört kontinuerliga valmöjligheter för Steen & Ström i samband med hyresgästförhandlingar. Tuna Park, Eskilstuna Peab har i samarbete med KF Fastigheter utvecklat handelsplatsen Tuna Park i Eskilstuna till regionens ledande handelsplats. Handelsplatsen omfattar totalt cirka 66 butiker. Tuna Park innehåller allt från stormarknad, systembolag, apotek och volymhandel till ett stort shoppingcenter som är utformat efter de senaste forskningsrönen kring utformning och köpbeteende. Hela byggprocessen från detaljplan till färdigställandet genomfördes på 36 månader. Köpcentrum och lägenheter, Karlstad Mitt i City i Karlstads Fastighets AB, en konstellation bestående av intressenter och investerare från Värmland har gett Peab i uppdrag att bygga ett nytt köpcentrum i centrala Karlstad. Byggnaden kommer att bestå av tre plan ovan jord som skall bli kvm butikslokaler. Under jord kommer ett garage i två plan med plats för 385 parkeringsplatser att byggas. Uppdraget är en totalentreprenad som har påbörjats och den beräknas vara klar under hösten Ovanpå köpcentrat skall Peab bygga 80 lägenheter. Det blir bostadsrätter och de kan uppföras med stöd av den nya lagen om tredimensionell fastighetsbildning. Produktionen av dessa bostäder kommer att påbörjas etappvis från och med hösten Töcksfors Shoppingcenter, Töcksfors Peab har byggt ett nytt köpcentrum i värmländska Töcksfors, tio kilometer från gränsen till Norge. Beställare är Olav Thongruppen, en av Norges största fastighetsägare. Kontraktssumman uppgår till 230 Mkr. Byggnaden består av ett plan på PEABJOURNALEN 2/2006

15 kvm för handelsverksamhet, och ett underliggande garage i samma storlek. Shoppingcenter, Charlottenberg Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt köpcentrum i värmländska Charlottenberg på vägen mellan Arvika och Kongsvinger, cirka 10 km från gränsen till Norge. Beställare är Olav Thon-gruppen och kontraktssumman uppgår till 190 Mkr. Byggnaden skall uppföras i ett plan med kvm avsedda för handelsverksamhet. Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart i oktober IKEA, Kalmar och Haparanda IKEA har gett Peab i uppdrag att bygga två varuhus. Arbetet är en förtroendeupphandlad totalentreprenad. I Kalmar ligger det intill väg E22 vid avfarten mot Ölandsbron och det kvadratmeter stora varuhuset skall öppna sommaren Kontraktssumman uppgår till 157 Mkr. I Haparanda-Tornio ska det kvm stora varuhuset öppna under slutet av 2006 och där uppgår kontraktssumman till 142 Mkr. Beställare i båda projekten är IKEA Fastigheter AB. text JOHAN BERGQUIST Strategi inför börsnedgång av ANDERS HASKEL VEM VILL LÄMNA FESTEN när den är som roligast? Samtidigt gäller det att baksmällan dagen efter inte blir alltför svår. Det gäller med andra ord att kliva ut genom ytterdörren vid absolut rätt tillfälle. Men det är inte alltid man lyckas med det. Ännu svårare är det att vända börsen ryggen vid rätt tidpunkt. Girighet leder till att många stannar kvar på börsen in i det sista. För visst känns det irriterande att missa de där sista kronorna? Undersökningar lär ha visat att 70 procent av svenska folket anser sig vara bättre bilförare än genomsnittet (möjligen gällde undersökningen bara den manliga delen av befolkningen, kvinnor har ofta en mer realistisk självbild). Förmodligen skulle siffran bli ännu högre om motsvarande undersökning gjordes bland aktieplacerare. Varför ska jag annars agera på börsen om jag inte tror att jag är åtminstone lite skickligare än genomsnittsplaceraren? Slutsatsen av mitt resonemang är att det finns gott om placerare som tror att de ska hinna se signalerna som leder till att börsen ska gå ner och då snabbt sälja. Sanningen är att det är ytterst få förunnat att pricka in exakt rätt säljtillfälle. När larmet går som det gjorde i mitten av maj är det samtidigt många som rusar mot utgången samtidigt. I ett sådant läge tror jag att det fattas en hel del mindre kloka beslut. Girigheten har övergått i rädsla och många försäljningar sker till vilket pris som helst. När börsen nyligen rasade föll flera mindre aktier omotiverat mycket. Det tror jag är en följd helt och hållet av att aktier i ett läge som liknar panik säljs urskillningslöst utan att någon som helst analys hunnit göras. Det leder till att pengar förloras helt i onödan. Det tjatas ju alltid om att aktier är en långsiktig sparform på ett sätt som gör att det nästan blir tröttsamt. Men om det nu är så är det också viktigt att ha en långsiktig strategi för mina investeringar. Planera därför i god tid hur du vill att din portfölj ska se ut i ett läge där tiderna kanske är på väg att försämras. Det finns ofta mindre att förlora än man tror på att omplacera sådana delar av portföljen som utvecklats bra, men som kanske också ökat den totala risken, till tryggare alternativ. Nedgången som vi såg i maj kan vara en kortare svacka, men det är heller inte omöjligt att vi är på väg in i en längre period med svag kursutveckling. Ska jag då lämna börsen helt i detta läge? Mitt svar är nej, helt enkelt av det skälet att det är helt omöjligt att avgöra hur lång och djup en eventuell svacka blir. Och det kommer att vara precis lika svårt att kliva på vid rätt tillfälle som att välja rätt tidpunkt för att sälja. Ibland kan enkla tumregler vara till stor hjälp. Historiskt har börsuppgångar ofta pågått i tre års tid. Det innebär i så fall att toppen kan ha nåtts under våren. Nedgångar brukar sedan hålla på i cirka ett och ett halvt år och innebära att kurserna kanske faller 25 procent från toppen. Ett skäl till att vara kvar på marknaden är att det alltid finns bolag som går mot strömmen. Det går att tjäna pengar på börsen även i en svag marknad. Företag som jag då gärna vill ha i min portfölj är sådana som har en tydlig affärsidé, bra kunder, duktig personal, stabil tillväxt, starka finanser och gärna hög utdelning. Anders Haskel är chef för HQ Banks kontor i Malmö. Tidigare har han bland annat varit verksam som börsjournalist på Veckans Affärer. PEABJOURNALEN 2/

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

En arbetsplats i världen

En arbetsplats i världen o m m ä n n i s k o r o c h v e r k s a m h e t e r i v å r a f a s t i g h e t e r Tema: Internationella företag En arbetsplats i världen Möt våra nya förvaltningschefer Nr.1 2007 LEDARE Öppnare, snabbare,

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Lernia Bemanning. Länsförsäkringsbolag. För effektiv och kreativ kommunikation i Skåne, Blekinge och Småland. KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14

Lernia Bemanning. Länsförsäkringsbolag. För effektiv och kreativ kommunikation i Skåne, Blekinge och Småland. KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14 KRAFTFULL 80-ÅRSFEST sidan 14 OKTOBER 2011 Lernia Bemanning i Kristianstad fokuserar på lokala värden sidan 21 Länsförsäkringsbolag i Kristianstad och Göinge går samman sidan 18-19 TRÄFFSÄKER MÄSSA Handelsbankens

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL WINN HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 VÅR VERKSAMHET HANDLAR INTE OM HOTELL DEN HANDLAR OM MÄNNISKOR NYTT HOTELL I STAN WINN BUSINESS SCHOOL BÄST I KLASSEN KREATIV ATOMBOMB STÅR BAKOM HOTELLKONCEPT TORSTEN

Läs mer

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif. 1 2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.se Tryck: Ineko AB 2 3 Innehåll Inledning Farbod Rezania,

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Bygga synergier. Förhandling styr tunnelbanan Nyttig mix i Barkarbystaden Investeringar på väg

Bygga synergier. Förhandling styr tunnelbanan Nyttig mix i Barkarbystaden Investeringar på väg nr 2 2014 en tidning från stockholms läns landsting Förhandling styr tunnelbanan Nyttig mix i Barkarbystaden Investeringar på väg Bygga synergier Privata och offentliga investeringar i framgångsrikt växelspel

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer