Väggmålningar. Takseminarium. Öppen gård. Rapportering från årsmötet. Lördagstips

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väggmålningar. Takseminarium. Öppen gård. Rapportering från årsmötet. Lördagstips"

Transkript

1 Föreningen Skånska Gårdar ser som sin uppgift att utbreda och vidmakthålla intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner. MEDLEMSBLAD NR UR INNEHÅLLET Väggmålningar Vi besöker Asta Hansson i Åhus och tittar på de fantastiska väggmålningarna från 1700-talet sidan 2 Takseminarium Den 17 november samlas vi på Bäckaskog för en hel dag om tak på äldre hus sidan 4 2 Öppen gård Reportage från Bellevue sidan 9 Rapportering från årsmötet Verksamhetsberättelse sid 6 Protokoll sid 7 Bokslut sid 8 4 Lördagstips Åk genom halva Sverige för att köpa ett golv sidan 10

2 Bak 16 lager tapeter... kan en skatt dölja sig: de sirligaste rokokomedaljonger med rosor i mitten, målade direkt på en bålevägg! Dessa har föreningens medlemmar möjlighet att beskåda och beundra den 6 oktober då vi får besöka Asta Hansson, som visar sitt hus i Åhus. Väggmålningarna kan ha tillkommit på 1770-talet, då huset uppfördes, sedan bränder 1759 och 1774 härjat tidigare byggnader. Men fastighetens anor sträcker sig in i medeltiden. Under en del av byggnaden finns en medeltida källare bevarad med nischer och ljusöppningar i tegelväggarna och ingång från gården och troligen ursprungligen också från gatan. Kan det ha varit en köpman, rik genom sillfisket, som lät bygga denna källare i kvarteret närmast den stora stadskyrkan redan före talet? Eller var det en källare där ärkebiskopens följe och några av dominikanmunkarna från det närliggande klostret tillbringade en kväll och samsades med krigare, förlagda på borgen nära åmynningen? Åhus är en av de skånska orter som i likhet med till exempel Simrishamn, Ystad, Trelleborg och Malmö räknas som städer från 1200-talet, viktiga handelsplatser med grund i det lönsamma sillfisket och också administrativa centra med kungamaktens stöd. Men Åhus hade en särställning. Redan i mitten av 1100-talet överlät kungen platsen till ärkebiskopen i Lund och en ärkebiskopsborg, Aosehus, huset vid åns mynning, började uppföras. Från mitten av 1100-talet är också de äldsta delarna av kyrkan, som under 1200-talet byggdes ut i etapper och fortfarande kan ses i medeltida gestalt. Under 1200-talet formades stadsplanen med torget, den gamla marknadsplatsen, framför kyrkan, där det som varit rådhus ännu ligger vägg i vägg med kyrkan precis som i många andra medeltida städer i Sverige och Europa. Gatunät och kvarter lades ut kring torg och kyrka, i stort som vi ser dem i dag. Västergatan, den ursprungliga infarten, började i stadsporten och längs väg 118 ser vi ännu mellan två rondeller resterna av den medeltida stadsmuren från 1300-talets början. Att Åhus upphörde att vara stad 1614 för att inte konkurrera med Christian 4:s stora projekt Kristianstad har kanske bidragit till att bevara den medeltida stadens karaktär. Läget vid Helgeåns mynning innebar en fortsatt betydelsefull roll med en hamn som var Kristianstads och på många sätt fungerade Åhus som mer än en by. Den förste kände ägaren till huset var tolagsskrivare (tolag var en särskild tullavgift) och hamnfogde, en annan ägare var kofferdiskeppare. Men också hemmansägare, åbo, kopparslagarmästare, tullman och byggmästare för att inte tala om alla änkor som har ägt fastigheten visar på gångna tiders näringsliv och Åhus utveckling. Huset har också förändrats genom tiderna. År 1900 tillkom en vacker glasveranda på gaveln mot kyrkan och frontespiser åt gata och gård innebar, att övervåningen kunde inredas till bostad. Under 1960-talet renoverades det då tämligen förfallna huset och blev affär för att efter en omfattande renovering och restaurering under 1980-talet bli en modern bostad i denna historiska miljö. Text: Ann Renbjer Foto: Christer Fahlström Tid: lördagen den 6 oktober kl Plats: Asta Hanssons hus i Åhus. Vägbeskrivning vid anmälan. Anmälan: till eller per telefon till Christer Fahlström

3 3

4 Välkomna till en hel dag om tak på äldre hus Skånska Gårdar ordnar ett seminarium om tak på äldre hus den 17 november Hustak har varierat genom tiderna och över landet. Man har valt på orten tillgängligt material: vedtak i skogsbygder, torvtak där mossar funnits, vasstak vid sjöar och tegeltak där det t ex. fanns lerjordar. Den som fått ett äldre hus i sin vård blir snart varse att man behöver skaffa sig kunskap om hur man gjorde förr för att kunna underhålla själv eller på bästa sätt bedöma hantverkarnas förslag till åtgärder. Vårt takseminarium vänder sig till alla som är intresserade av tak i gamla hus och syftar till att ge deltagarna lite djupare kunskaper om egenskaper, bärighet i konstruktioner, förväntad livslängd och vilken typ av underhåll de olika taken kräver. Genom vår expertpanel kan deltagarna också få tillfälle att diskutera och ställa frågor kring egna takprojekt alternativt skapa kontakt för framtiden. Föredragshållarna kommer att presenteras på vår hemsida, under fliken Föreläsningar (semestertider har gjort det svårt för oss att nå alla). Program preliminärt Registrering och välkomstfika Introduktion och lokal guide berättar om Bäckaskogs slott Expertföredrag i ämnena: Historik o estetik Strå o Sticketak Tegeltak Lunch Expertföredrag i ämnena: Plåttak Papptak Takkonstruktioner Kaffepaus Summering och frågestund Avslutning Seminarium om tak Plats: Bäckaskogs slott, Barumsvägen 255, Fjälkinge Tid: Lördagen den 17 november 2012 kl c:a Kostnad: 650 kr, inklusive lunch och kaffe. Anmälan: till eller per telefon till Christer Fahlström, Sista anmälningsdag: 31 oktober 2012 Seminarieavgiften på 650 kr sätts enklast in på Skånska Gårdars bankgiro eller plusgiro senast 3 bankdagar innan den 17 november. 4

5 Bäckaskog kloster, kungsgård och slott Foto: Bäckaskogs slott Bäckaskogs slott ligger öster om Kristianstad på den smala landremsan mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Ursprungligen byggt som kloster för premonstratenserbröderna, färdigt ca 1270, vilka flyttade dit från det år 1213 nedbrunna klostret i Vä. Vissa delar av det gamla klostret ingår idag i slottet, framför allt i kyrkan och munkköket. Det senare placerat rätt över bäcken som förbinder de båda sjöarna och där munkarna via en lucka i golvet kunde fiska inomhus året om. Vid reformationen 1537 drogs klostret in till danska staten och förlänades under årens lopp till olika personer. År 1584 gav Fredrik II Bäckaskog till Henrik Ramel d.ä., som påbörjade uppförandet av de nuvarande stora slottsbyggnaderna. Detta arbete fortsattes av sonen Henrik Ramel d.y. och därefter av dennes son Ove Ramel. Den senare stödde först svenskarna men 1677 gick han över till danskarna och slottet konfiskerades av svenskarna och gavs till fältmarskalken Conrad Marderfelt. Ove Ramel återfick slottet efter krigsslutet, men 1684 drogs det in till Kronan av Karl XI. Därefter fungerade slottet fram till 1819 som översteboställe, varav den siste var Johan Christopher Toll. Han anlade den vackra parken, men är också känd för att för varje frieri där han fick nej, planterade han ett träd. Med tiden blev det en hel lund, den så kallade korglunden. Därefter arrenderades godset av kronprins Oscar I och sedan av Karl XV. Han gjorde godset till ett mönsterjordbruk och tillbringade somrarna här. Populär bland folket i trakten, så populär att han fortfarande har släktingar i trakten. Karl XV efterträddes som arrendator av den danske kronprinsen Fredrik VIII, som gifte sig med hans dotter Lovisa. Förlovningslinden under vilken paret förlovade sig 1868 står kvar i parken och det har sedan blivit tradition att folk förlovar sig under just det trädet. År 1956 skildes jordbruket från slottet, som kom att arrenderas av trädgårdskonsulent Gustaf Ferlenius, Kristianstad. Denne, som var före sin tid, såg möjligheterna och utvecklade Bäckaskog till ett populärt turistmål. Det blev rosornas och brudparens slott, med hotell- och restaurangrörelse. Här fanns som mest över 6000 rosor av mer än 600 olika sorter. Vidare införda han efter franskt mönster Son et Lumière, dvs. ljus- och ljudspel, där man efter mörkrets inbrott berättar slottets historia. Tragiskt nog gav han sitt liv för Bäckaskog, då han i samband med en renovering av en stallbyggnad föll igenom loftet och omkom. Efter Ferlenius död avstannade all verksamhet vid slottet och det stängdes. År 1996 bjöd dåvarande ägaren, Domänverket, ut slottet till allmän försäljning. Slottet köptes då av Statens Fastighetsverk för att detta kulturarv skulle stanna kvar i svensk ägo. Sedan 1997 arrenderas slottet av tre familjer under det gemensamma namnet Bäckaskogs Slott AB. Här bedrivs ånyo hotell, restaurang och konferensanläggning, liksom på Ferlenius tid. Text: Christer Fahlström 5

6 Föreningen Skånska Gårdar avger härmed sin trettioåttonde verksamhetsberättelse Söndag 30 januari Söndag 13 februari Lördag 9 april Tisdag 12 april Söndag 8 maj Måndag 16 maj Torsdag 26 maj Lördag 11 juni Söndag 12 juni Torsdag 4 augusti Onsdag 24 augusti Lördag 10 september Måndag 12 september Söndag 2 oktober Söndag 2 oktober Söndag 9 oktober Söndag 16 oktober Lördag 29 oktober Lördag 12 november Lördag 19 november redaktionsmöte i Hörby styrelsemöte i Dalby studiebesök kakelugnsmakare Jan-Erik Mattiasson i Ängelholm styrelsemöte i Sälshög studiebesök skånska allmogekistor i Stora Uppåkra redaktionsmöte i Hörby arbetsmöte i Dalby kurs i pappspänning i Oppmanna, (inställd, få anmälda) årsmöte Blåherremölla i Maglehem, förslag till stadgerevidering styrelsemöte i Sälshög redaktionsmöte i Hörby styrelsemöte i Trelleborg redaktionsmöte i Hörby extra årsmöte Kjuge kull, studiebesök Kakelugnsmakeriet öppen gård i Träne öppen gård i Spjutstorp öppen gård i Vollsjö redaktionsmöte i Hörby seminarium om uppvärmning i Lund styrelsemöte i Dalby Under året 2011 har styrelse och redaktionsgrupp sammanträtt kontinuerligt. Medlemsbladet utkom med fyra nummer, varav nr fyra i färg. Tema för 2011 har varit kakelugnar, skånska allmogekistor, öppen gård med pågående projekt och uppvärmning av äldre skånska hus. Vi var 291 betalande medlemmar/hushåll. Årsmöte hölls på Blåherremölla i Maglehem. Vid årsmötet den 12 juni valdes följande: Föreningens ordförande, omval Styrelsen, omval Styrelsen, nyval Revisorer, omval Valberedning, omval Eleonore Nilsson Odén Tore Persson, Claes Kind, Marianne Rosén, Henrik Nilsson, Christer Fahlström, Ingmar Melin, Eva Jönsson, Fredrik Trane och Johan Larsson Gustav Ekberg, Elisabet Logård, Therese Melin, Michelle Piganiol och Ann Renbjer Georg Welin och Birgitta Lilius Rune Jönsson (sammankallande), Pia Sander och Bengt Rodin Sälshög 22 maj 2012 Eleonore Nilsson Odén OBS! Nytt lösenord till hemsidan Användarnamn: gardar74 Lösenord: arkiv12 6

7 Protokoll fört vid Föreningen Skånska Gårdars årsmöte 2012 Tid: Lördagen den 26 maj 2012 Plats: Tomelilla Byagård, Tomelilla Närvarande: 27 medlemmar 1 Öppnande Föreningens ordförande, Eleonore Nilsson Odén, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Val av mötesfunktionärer Henrik Nilsson valdes till ordförande för mötet. Ann Renbjer utsågs att föra protokoll. 3 Justering Bengt Rodén och Bo Bergsten valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns behörigen utlyst, då kallelse funnits i medlemsbladen nr 1 och 2. 5 Fastställande av dagordning Den utdelade dagordningen godkändes. 6 Verksamhetsberättelse Ordföranden föredrog och kommenterade den utdelade verksamhetsberättelsen. Denna godkändes. 7 Revisionsberättelse I revisorernas utevaro lästes revisionsberättelsen upp av föreningens kassör Christer Fahlström. 8 Ansvarsfrihet Mötet beviljade styrelsen den av revisorerna föreslagna ansvarsfriheten. 9 Kommande årsavgift Mötet beslutande oförändrad avgift år 2013; 150 kronor per hushåll. 10 Stadgeenliga val Ordörande: Eleonore Nilsson Odén Styrelse: Ordinarie ledamöter:christer Fahlström, Ann Renbjer, Therese Melin, Elisabet Logård, Gustaf Ekberg, Johan Larsson På förslag av valberedningens sammankallande Rune Jönsson beslöts, att antalet suppleanter skulle vara fyra. Suppleanter:Ingmar Melin, Michelle Piganiol, Henrik Nilsson, Marianne Rosén. Revisorer Ordinarie: Bo Bergsten, Bengt Rodén Suppleanter:Fredrik Trane, (vakant) Valberedning:Bengt Rodén (sammankallande), Pia Sander, (vakant) 11 Av styrelsen eller medlem väckta frågor Det konstaterades, att några sådana frågor inte förelåg. 12 Avslutande Ordföranden tackade för det förnyade förtroendet och avslutade årsmötet med att bjuda in till visning av Byagården, kaffe samt visning av gammal film om halmtaksläggning på Byagården. Vid protokollet: Ann Renbjer Justeras: Eleonore Nilsson Odén, Bengt Rodén, Bo Bergsten 7

8 Frågor eller synpunkter på bokslutet kan skickas till 8

9 Fixa logen först! Det rådet gav oss Thomas Rosvall vid Öppen Gård söndagen den 3 juni på Bellevue-gården. Varför nu det? Jo, då har du någonstans att under tak och inlåst förvara både byggmaterial, byggmaskiner och handverktyg. Dessutom kan du ordna med en hörna för att arbeta med snickerier osv. Vid den yttre rundvandringen berättade Thomas att man varit tvungen att vara extra försiktig när man rev det gamla delvis instörtade taket (se tidigare bilder på gården). Den ena gaveln, den östra, var intakt, men den för den västra fanns risk att den hade rasat inåt. Den fick alltså stöttas speciellt, både vid rivningen av det gamla taket och tills det nya kom på plats. En ny takkupa på sydsidan gjordes, som kommer att ge en fin utsikt över Vombsjön. Själva gårdsplanen har man fått gräva fram då den gamla stenläggningen dolde sig under ett flera decimeter tjockt jordlager. Ladugården hade rivits tidigare av Övedskloster, då man inte ville ha djurhållning på gården. Vid den inre rundvandringen visade det sig att den östra halvan av huset börjar bli så klar att man hoppas kunna flytta in i sommar. Dock fanns inte toalett och dusch på plats vid vårt besök. Den västra halvan saknade fortfarande ett par fönster och golv och väggar var långt ifrån klara. Den gamla ugnen har bevarats och i köket kommer det att finnas trappa ner till en vinkällare. Trappan upp till loftet saknades också. Huset har helstensväggar utan isolering. Ett tjugotal intresserade infann sig för att bese Bellevuegården och vad man på kort tid lyckats åstadkomma. Text och foto: Christer Fahlström 9

10 Lördagstips Köp ett trägolv i Gästrikland! Sågens hemsida är 10

11 Har ni inget för er en helg åk och köp ett kilsågat trägolv på Åttersta Såg I april förra året tog maken och jag en tur till Åshammar utanför Sandviken i Gästrikland för att köpa ett kilsågat grangolv till vårt sovrum. Ja, det var kanske inte hela sanningen. Så här började det. En släkting till mig i Gävle avslutade jordelivet hösten Våren därpå skulle huset tömmas och jag kom då att tänka på några föremål som för mig hade affektionsvärde, minnen från barndomen när jag varit där och hälsat på. Den gamla pinnsoffan i köket som gav en skön tupplur efter maten, den trebenta pallen som såg så märklig och knotig ut, amerikaklockan på väggen som så lugnande slog sina slag dag som natt och så en lappgubbe, täljd från en knuta av trä. Inget av något större värde. Så, hur får man då sin man att köra ca 180 mil över en helg för att hämta hem några gamla möbler? Jo, man lockar med att köpa ett kilsågat golv från Åttersta Såg! Och så blev det. Vi körde uppåt Sverige en lördag i april och övernattade på vandrarhemmet i Gamla Gävle, ett område med äldre trähus och kullerstensgator. På söndagsmorgonen åkte vi till Åttersta Såg och träffade en av ägarna, Kenth, som med stolthet visade oss runt och berättade om verksamheten. Åttersta Såg har specialiserat sig på kilsågade produkter. Golv, panel för tak, ytter- och innerväggar samt 11 listverk. Man kan beställa efter förlagor om man behöver komplettera befintliga detaljer. Alla produkterna kan levereras handhyvlade, om så önskas. Det kilsågade brädgolvet vi beställde var av gran i längder om 6,5 meter, för att vi inte skulle behöva skarva. När vi beställde golvet ville de på Åttersta Såg ha en enkel ritning över rummet där golvet skulle läggas in, så att de på bästa sätt kunde beräkna åtgång och längd. Tänk på att kilsågade golv ligger skaföttes, så det är inte helt enkelt att räkna ut hur många brädor det går åt, men de på sågverket väljer helt enkelt tjocklek på stocken med mera, utifrån kundens behov. Väl emballerat lades brädpaketet på vårt släp och vi tänkte, oj, det går nog inte.. men det gick. Brädorna stack ut nästan 2 meter efter släpet! Det blev till att köra de ca 90 milen hem i 70 km i timmen och vi valde de små vägarna. Ett år senare, april 2012, ligger nu det kilsågade grangolvet i sovrummet, en hantverksugn (kakelugn) är uppmurad och den gamla pinnsoffan har fått en ny plats ute i ateljén, där den väntar på att någon ska ta sig en tupplur efter maten. Text och foto: Eleonore Nilsson Odén

12 Korsvirke men var? Föreningen Skånska Gårdar c/o Christer Fahlström Hällestadsvägen 43B Dalby epost OBS! Den gamla boxadressen har upphört! Ordförande Eleonore Nilsson Odén , Kassör, webbred Christer Fahlström Sekreterare Ann Renbjer Suppl/red Marianne Rosén Önskar ni få kontakt med övriga styrelseledamöter, mejla till eller ring Korsvirke, korsvirke och korsvirke, men var är bilden tagen? Orten och namnet på platsen/huset/gården, tack! Först öppnade rätta lösningen får gratis medlemskap i föreningen i ett år. Adress, e-post och vanlig post, se spalten till vänster! Tema i vår skånsk trädgård Våren 2013 blir det tema Skånsk trädgård! Det är ju inte bara det skånska huset som behöver ses över och vårdas, utan även miljön runt omkring, som till exempel trädgården. Har NI en intressant trädgård och skulle kunna tänka er att öppna grinden för Skånska Gårdars medlemmar? Mejla över beskrivning och några bilder till redan nu, så hinner vi få med det i början på nästa år. Hur plockar man fram en gammal allmogeträdgård som fått växa igen? Vilka växter var vanliga i trädgården? Skilde sig trädgårdarna åt och på vilket sätt? Hur såg trädgårdsstrukturerna ut? Vilka frågor har ni om skånsk trädgård? Mejla till oss, så ska vi försöka ta reda på svaren! Ett måste för den trädgårdsintresserade! Boktips: De skånska trädgårdarna och deras historia. Text: Marie Hansson, foto: Björn Hansson, bokförlaget Signum, ISBN: x. Boken är tyvärr slut på förlaget, men kan finnas antikvariskt och på bibliotek. Den 12 aug fanns 2 ex på Bokbörsen, 12

Backstugan vid Immeln. Hur isolerar man bäst? Öppen gård i Förslöv. Pappspännarkurs på Målens gård. Informationsblad för Skånska Gårdar nr 3/2010

Backstugan vid Immeln. Hur isolerar man bäst? Öppen gård i Förslöv. Pappspännarkurs på Målens gård. Informationsblad för Skånska Gårdar nr 3/2010 Informationsblad för Skånska Gårdar nr 3/2010 Backstugan vid Immeln Den 4 september besöker vi den gamla backstugan som Eric och Birgitta Lilius har rekonstruerat och dessutom dokumenterat i en bok. Läs

Läs mer

Höstmarknad på Per Hans igen

Höstmarknad på Per Hans igen Föreningens ordf. Styrelsens ordf. Vice ordförande Sekreterare Kassör Redaktion Föreningen Eric Lilius Tommy Carlstein Christer Fahlström Tore Persson Claes-Göran Kind Marianne Rosén Skånska Gårdar St

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Ordförande Anna-Karin Ekholm: Sedan sist! De senaste styrelsemötena har vi till största del ägnat är det kommande årsmötet den 20:e mars och planerna för nästkommande verksamhetsår. Vi har ägnat en hel

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Samlarnytt från SK Rullen

Samlarnytt från SK Rullen Samlarnytt från SK Rullen Nr 2-2012 SK Rullens Styrelse Ordförande Jonas Olsson, 0045 401 50 503 E-post: jonas.record@hotmail.com Sekreterare Christer Fjellman, 073-333 07 17 E-post: christerfjellman@hotmail.com

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 22

Hänt på bögda... sidan 22 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 4 Årgång 68 2013 Höslåtter i Horred 10 juli 2013. Årets Hembygdsförening sidan 5 Profilen - Åke Carksson

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Bäckaskog. munkar, krigare och kungar

Bäckaskog. munkar, krigare och kungar Bäckaskog munkar, krigare och kungar Bäckaskog slott ligger i nordöstra Skåne, på den smala landremsa som skiljer Ivösjön och Oppmannasjön. Det röda tegelslottet är ett lappverk av murar, gavlar, portar,

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Byaluren Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Vikenbor! När detta skrivs har det fallit en decimeter snö på förmiddagen och sedan bröt solen fram och gav tillfälle till

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget. Nr 2 2015. Foto: Karin Grafström

Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget. Nr 2 2015. Foto: Karin Grafström Årgång 8 Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget Nr 2 2015 Foto: Karin Grafström 2 Diverse www.stjarnorpssk.se Dags igen för sommarläger! Snart är det dags för SSK:s traditionella sommarläger. Årets

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

MASTHUGGS. Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter. Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9!

MASTHUGGS. Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter. Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9! Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter 4-08nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9! Teaterprojekt

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003 Träskoposten Nr 2 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 2 maj 2003 Kaffeservering Hembygdstugan Oj vad ett år går fort, snart är det dags igen. Den 23 juni börjar vi som vanligt att brygga

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS NUMMER 1 2001 HYRESGÄSTINFORMATION VÄRDSNYHETER FRÅN FAMILJEBOSTÄDER EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NYINFLYTTAD I NYTT OMRÅDE DE HAR BOTT HOS FAMILJEBOSTÄDER I 50 ÅR TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

Läs mer

Trevlig. sommar! #2-11. Nu satsar vi på fritid och kultur. Att måla om trapphus, trend i Ystad. Varför har man en brandskyddsansvarig där du bor?

Trevlig. sommar! #2-11. Nu satsar vi på fritid och kultur. Att måla om trapphus, trend i Ystad. Varför har man en brandskyddsansvarig där du bor? #2-11 Trevlig sommar! Vinn biljetter! Nu satsar vi på fritid och kultur Att måla om trapphus, trend i Ystad Varför har man en brandskyddsansvarig där du bor? Tidningen ges ut av Riksbyggens intresseföreningar

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Aktuellt Nya regler för släpvagnsvikter. En färsk siffra på körkortet får husvagnsfolket att jubla. (saxat ur Dagens Industri).

Aktuellt Nya regler för släpvagnsvikter. En färsk siffra på körkortet får husvagnsfolket att jubla. (saxat ur Dagens Industri). Gjutaregatan 7A 571 42 Nässjö Tfn 0380 178 76 0706-417876 www.nssvk.se klubb@nssvk.se konton Pg nr: 49 60 33-2 Bg nr 222-4129 Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb Vår klubblokal finns vid Gjutaregatan

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer