HÄNT PÅ leden. Invigning av Femöre naturreservat i Oxelösund Paradiset, Sörmlandsledens nav på Södertörn Geocaching skattjakt med GPS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNT PÅ leden. Invigning av Femöre naturreservat i Oxelösund Paradiset, Sörmlandsledens nav på Södertörn Geocaching skattjakt med GPS."

Transkript

1 HÄNT PÅ leden INFORMATIONSBLAD FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr Invigning av Femöre naturreservat i Oxelösund Paradiset, Sörmlandsledens nav på Södertörn Geocaching skattjakt med GPS Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att förvalta och utveckla en natur- och kulturvandringsled med övernattningsmöljligheter. Verksamheten sker i samarbete med markägare, myndigheter och organisationer. Sveriges längsta Natur- och kulturvandringsled

2 INNEHÅLL 3 Ledaren 4 Medlemsbarometer, info från valberedningen 5 Nya aktiva, aktuell info 6 Göran Libell 8 Geocaching 9 Lodjurskvinnan, ny efterlysning 10 Paradiset på Södertörn 12 På besök hos Skåneleden 14 Jag har gjort en resa 15 Naturdramatik Föreningen Sörmlandsleden Box 220, Oxelösund, HÄNT PÅ leden nr En äventyrare på leden 17 Höstträff region nio och tio 18 Advent på leden 20 Tack till våra sponsorer Jan Lönn har slutit cirkeln 22 Regnskogen 24 Invigning av Femöre naturreservat i Oxelösund Skolbarn på Skåneleden lär sig förstå det viktiga samspelet i naturen. Färgerna symboliserar djur- och växtriket och barnen hjälps åt att upprätthålla balansen. Foto: Anders Larsson Vandra vidare Det blev endast två år som ordförande för Sörmlandsleden. Jag har meddelat valberedningen att jag lämnar uppdraget efter denna mandatperiod. Orsaken är att jag är missnöjd med mig själv för att jag inte har kunnat mobilisera tillräckligt med tid för uppdraget. Men också över att vi inom föreningen har skilda uppfattningar om hur organisationen ska formas inför framtiden. Jag är nog präglad av att, sedan min tid som politiker i länet, se leden mer som en tillväxtfaktor för regionen. Det vill säga att leden borde utnyttjas mer för besöksnäringen och turismen, medan andra är mer inriktade på att leden är en viktig faktor för det rörliga friluftslivet. Det sistnämnda tycker jag också stämmer, men om en organisation ska formas för framtiden som en som också tar sikte på att vara en del av turismen krävs ökad koppling med turismnäringen. Jag hoppas givetvis att den nya styrelsen kan lösa det här på ett sådant sätt att både turismen och det rörliga friluftslivet får nytta av leden och utvecklar den i rätt riktning. Det verkar finnas krafter inom föreningen som vill ha den kopplingen. Därför överlämnar jag nu rodret till dessa friska krafter. Det har annars varit en spännande tid i föreningen. Jag kom ju direkt från politiken in i detta uppdrag. Det är helt naturligt att kulturerna är skilda mellan den kommunala världen och den ideella föreningssektorn. Jag har självfallet varit aktiv i föreningslivet långt innan jag kom med i Sörmlandsleden, men alla föreningar fungerar olika och har olika kulturer. Den här föreningen har varit spännande eftersom den är en blandning av offentlig verksamhet och enskild föreningsverksamhet. Det gör Sörmlandsleden särskilt speciell, vill jag påstå. Offentlig därför att den bär på ett uppdrag som vänder sig till allmänheten och inte bara medlemmarna, men också som ren förening där man kan vara medlem enbart av intresse för friluftsliv och vandring. Det innebär också att det ställs speciella krav på dem som sitter i styrelsen och på andra poster i föreningen, att kunna se dessa båda delar. Det tycker jag att den erfarna styrelsen har klarat på ett utmärkt sätt under den tid jag har kunnat överblicka. Likaså är det speciellt att arbeta och vara anställd i en sådan här förening. Även där har jag allra största respekt för den balansgång det innebär för personalen att arbeta under sådana förhållanden och det har man klarat med bravur. Jag vill till sist tacka alla jag kommit i kontakt med under min korta tid och för det engagemang och intresse ni visat för leden och föreningen. Nu vandrar jag vidare i livet och på Sörmlandsleden. Jan Larsson HÄNT PÅ leden Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden Ansvarig utgivare Redaktion Grafisk form NR Jan Larsson Yngve Appelgren Eva Friedmann Peter Swärd Susanne Eriksson Susanne Eriksson Foto omslagsbild: Susanne Eriksson Invigning av Femöre naturreservat, Oxelösund Tryck Dahlströms tryckeri Nyköping 2007 HÄNT PÅ leden nr

3 Medlemsbarometer OBS! I det här numret av Hänt på leden ligger inbetalningsavin för 2008 års medlemsavgift. Gäller endast 2007 års stödjande medlemmar T Intresset för att bli medlem i föreningen ökar stadigt, vilket är mycket glädjande. Vandring i olika former (=friskvård) är populärt, allt fler människor inser att motion leder till en god hälsa och välbefinnande - det är inne att vara ute. Lite negativt är att 1/3 av medlemmarna inte förnyar sitt medlemskap, vilket har varit en trend under alla år, men hittills har påfyllningen vägt upp detta och mer därtill som framgår av diagrammet. Välkommen att bli medlem i föreningen Sörmlandsleden och få tillgång till detaljerade kartor på vår hemsida. För mer info se eller ring kansliet Val vid årsmötet Ordförande Jan Larsson har aviserat sin avgång. Eventuella förslag till ordföranden och kandidater till övriga stadgeenliga val kan framföras till valberedningen eller vid årsmötet. Valberedning är följande varav Gunilla är sammankallande. Gunilla Bramme, Haninge Sten Helgesson, Katrineholm Christer Lexell, Gnesta Vi söker medarbetare till vår redaktion Tycker du det är roligt att skriva och/eller fotografera och vill medverka i vår redaktion på ideell basis eller som praktikant? Välkommen att ringa oss på så berättar vi mer. Yngve, Eva, Peter och Susanne Nya aktiva på Sörmlandsleden Patrik Hemmingsson, etapp 6:1 Lars Höglin, etapp 6:1 Gunnar Ahlin, etapp 14 Erland Öberg, regionansvarig 14 Roland Eriksson, etapp 27 Thomas Löfgren, etapp 36:1 Thomas Halvarsson, etapp 37 Bernt Norlin, etapp 44:1 Berth Lundström, etapp 52 Andreas Hägerroth, etapp 53:2 Ronny Franzén, Skäret, Nävekvarn Aktuellt Från och med den 1 oktober i år hyr föreningen en förrådslokal på ca 110 m 2 av TGOJ Trafik AB. Lokalen är belägen i Oxelösund ca 200 m från kansliet och fungerar både som förråd och verkstad. Eftersom lokalen har el och är delvis uppvärmd fungerar den utmärkt även vintertid. ÅRSMÖTE Datum: söndagen den 24/ Plats: Plevnagården, Malmköping. Belägen intill Malmahed. Följ skyltar från huvudgatan i Malmköping. 09:30: Samling, kaffe och smörgås. 10:00: Årsmöte enligt stadgarna. Motioner ska vara kansliet tillhanda senast den 31/ Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på kansliet senast den 15/ Obs! Anmäl deltagande till kansliet senast den 20/ på eller till Välkomna! HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

4 Göran Libell Vår vice ordförande sedan år 2000 är Göran Libell (69). Under sin aktiva tid var han anställd vid Alfa Laval i ledande befattningar placerad i Sverige, Irland och Österrike. Sedan 12 år bor han i Nävekvarn och har där engagerat sig i diverse projekt till samhällets bästa. Här ett axplock: Nävekvarn saknade en samlingslokal. I den så kallade Alliansföreningen ordnade man så att nävekvarnsborna fick en lokal att vara i som fick namnet Brukslokalen med plats för 125 personer. En annan grupp, Idégruppen, köpte Gula Kvarn av kommunen för en krona och byggde om och renoverade så att den nu är ett populärt turistmål med café, Göran ser in i framtiden. prylbod och konsthall. En gammal bruksarbetarlänga rustades också upp av Idégruppen med delvis ideell arbetskraft och är nu ett trivsamt vandrarhem. Ett utbordarmuseum har byggts i ett gammalt hamnmagasin med EU-bidrag. Öppet sommartid och ett välbesökt turistmål. På badholmen Skäret har två handikappslingor byggts med statliga och kommunala medel. Mycket omtyckt bland barnfamiljer och handikappade. Sörmlandsleden har också anlagt en rundslinga på Skäret. Den årligen återkommande Hamnfestivalen sätter Nävekvarn på kartan. Ank-racet är ett populärt inslag. Foto: Yngve Det senaste tillskottet av sevärdheter i Nävekvarn har utvecklats av Föreningen Utveckling Nävekvarn som med EUpengar och med hjälp av konstnären Elisabet Englund, Blåsåsen, skapat Historien kring Näveån, en promenadstig som följer Sörmlandsleden och har 29 konstnärligt utformade informationstavlor. Invigningen i somras regnade tyvärr bort. Kanske bör den upprepas eller uppmärksammas på annat sätt. Arbetet i Föreningen Sörmlandsledens styrelse har Göran uppskattat. Under tiden Dan Johansson var ordförande beslutade styrelsen att avveckla stugverksamheten som varje år gått med förlust. Göran fick uppdraget att genomföra beslutet. Det har tagit mycket och lång tid men är nu avklarat med gott resultat men med två undantag. Det gäller stugorna vid Viggaren och Skogsby som ännu inte fått någon slutgiltig lösning. Skogsbystugan kan med fördel flyttas och vad gäller Viggaren har förslag framlagts att vi skall behålla den som föreningens gäststuga. Göran ber mig framföra sitt varma tack till alla vännerna i föreningen som gett honom många glada minnen ute i naturen. Han önskar oss lycka till med den fortsatta verksamheten på ideell bas. Vid årsskiftet drar han till Uppsala där han avser att skriva in sig vid universitetet för att lära sig ytterligare ett språk. Kanske kinesiska? Vi önskar honom lycka till och tackar för gott samarbete under åren som gått! Yngve Blåsåsen En mer omfattande artikel om Skäret och Historien kring Näveån kommer i nästa nummer. En bettre mansbyggnad av furu, 70 alnar sydväst om masugnen, uppsatt år 1804, 24 alnar lång, 17 alnar bred med tegeltak. Så beskrevs byggnaden som blev bostad åt en av Brukets inspektorer. 90 år senare fick Blåsåsen en tillbyggnad i två våningar, efter den tidens mode och med generös takhöjd. Under de följande hundra åren användes Blåsåsen bl.a. som bostad, brukskontor, sjukstuga, hyresrum för anställda, matservering och postkontor. Mot slutet av 1990-talet såldes Blåsåsen och var då under några år värdshus. Fastigheten är nu Kulturmärkt och en privatbostad. Föreningen Utveckling Nävekvarn 2006 Foto: Christel Guillet HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

5 Geocaching Skattjakt med GPS. Ny attraktion på Sörmlandsleden. Lodjurskvinnan, ny efterlysning Foto: Yngve Här på den väldiga Fjällmossen är en skattlåda begravd, GPS:en visar dig var. Lite här och var i friluftspressen står det om en ny motionsform kombinerad med uteliv och äventyr som på engelska kallas Geocaching. Inom Sörmlandsleden kallar vi det Skattjakt med GPS tills någon annan ger aktiviteten ett bättre namn. En bra introduktion i ämnet får du i Friluftsfrämjandets tidning FRILUFTSLIV nr sidan 24. På webben (www.geocaching.se) finns hur mycket information som helst. Det hela går ut på att du eller någon annan går ut till någon avlägsen sevärdhet eller något ställe som du tycker är intressant och gömmer en liten burk med anteckningsbok och penna och annat smått och gott som var och en bestämmer. Koordinaterna för skattplatsen rapporteras in till webben och vips är din skattplats registrerad bland ca andra i Sverige. Antalet ökar snabbt. I hela världen fanns enligt Främjandets tidning ca skattplatser registrerade vid halvårsskiftet Vad du behöver för att komma igång med den här sporten är en karta i skala 1: och en GPS (Global Positioning System) det senare ett hjälpmedel som de flesta seglare är väl bekanta med och numera även många bilister. En GPS är årets julklapp kan man läsa i tidningarna. Till dina första skattsökningar kan du ju lämpligen låna en GPS. En ny kostar mellan och kr. Det finns även en andrahandsmarknad för GPS. Gå in på Många vill säkert träffa en erfaren geocachare och få en lektion i hur det hela går till. Lyckligtvis har vi en sådan i Nyköping som heter Björn Sundblad. Björn är aktiv inom Friluftsfrämjandet där man har Geocaching som ett nytt verksamhetsområde. Det går bra att vända sig till Friluftsfrämjandet i Nyköping för mer information och hjälp ( ). Om du bor i Stockholmsområdet kan du också ringa Riksorganisationen på telefon Lycka till med skattletandet. Vi återkommer givetvis i ärendet. Vi hoppas att Skattletning med GPS skall locka nya vandrare ut på Sörmlandsleden. Yngve I förra numret av Hänt på Leden hade vi en notis om Karin som haft besök av ett lodjur när hon sov över i skärmskyddet vid Finnsjön på etapp 17/18. Detta är förvisso en märklig händelse som vi vill uppmärksamma. Jag sökte och söker fortfarande kontakt med Karin men hon tycks ha följt med lodjuret ut i storskogen. Inte heller Karins vandrarkompis Mathias har hört av sig. Men Karin måste ju ha berättat om den här händelsen för alla sina bekanta och bland dem finns säkert flera som kan ge mig hennes telefonnummer. Men Karin kanske är blyg och inte vill vara med på bild? Vad vet jag? Om jag inte heller denna gång får Foto: Roine Magnusson. Kolmårdems djurpark kontakt med Karin skall jag inte besvära längre. Fallet Karin är därmed avslutat. Men ändå vore det intressant att berätta något om lodjur. Kanske finns det andra vandrare på Sörmlandsleden som mött eller sett lodjur. Vi har ju läst om olyckor med björnar denna höst. Att något liknande skulle kunna hända med lodjur bedömer viltvårdarna för helt uteslutet. Lodjuren är mycket skygga och den som får syn på ett lodjur får sannolikt bara se bakdelen. Yngve HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

6 Paradiset på Södertörn Foto: Gunilla Andér Vägen till friluftstorpet Paradiset kantas av en jämtländsk gärdsgård, byggd av Huddinge kommun. Söndagen den 2 september i år arrangerade region 1 Sörmlandsledens dag vid Friluftstorpet Paradiset beläget i den vackra Hanveden-naturen i närheten av samhället Ådran. Torpet är något av ett nav för Sörmlandsledens Södertörnsetapper. I samband med arrangemanget bjöd Paradiset-Hanvedens vänner in representanter från Sörmlandsleden. Deltog gjorde region- och etappansvariga för etapperna kring Huddinge, Haninge och Nynäshamn samt Sörmlandsledens underhållsansvarige. Anne-Marie Risberg, ordförande för Paradiset-Hanvedens vänner, hälsade oss och sina styrelseledamöter välkomna. Dagen började sedan med en vandring i Paradisets naturreservat under ledning av Bengt Sjöström från Paradiset. Inne i torpstugan kokades det kaffe och soppa samt gräddades härliga våfflor, en underbar doft mötte oss och övriga besökare. I stugan fanns också information att ta del av, bland annat om Sörmlandsleden förstås. Idén med denna första träff var att ta upp frågor som berör både Sörmlandsleden och Paradiset och hur vi kan öka vårt samarbete. Bland annat diskuterades: gemensamt informationsmaterial på informationstavlor och utefter leden, att Huddinge kommun lovat bygga en ny raststuga på väg upp till Tornberget efter det att den gamla rivits. det eventuella tornet på Tornberget. Haninge kommun vill ha ett torn med utsikt över Mysingen och Utö men markägaren säger dessvärre nej, det ständigt återkommande problemet med skadegörelse och nedskräpning vid skärmskydd, rastplatser, infotavlor och ledmarkeringar, att försöka öka antalet besökare till nästa Sörmlandsledens dag, en arbetsgrupp tillsattes. Två nya medarbetare anmälde också sitt intresse att hjälpa till på Sörmlandsledens etapp 6:1, Lars Höglin och Patrik Hemmingsson. Det tackar vi för. Föreningarna kommer att fortsätta träffas och vidareutveckla sitt samarbete. Undertecknade var nöjda med både arrangemanget och det vackra höstvädret. Nästa år hoppas vi på fler besökare. Tord Törnkvist, Göran Hildenborg Källa: 10 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

7 På besök hos Skåneleden Ett med naturen konferensanläggningen Fulltofta Naturcentrum. Foto: Göran Hildenborg Tillgänglighetsanpassade leder kallas Skåneledens handikappanpassade etapper. Göran Hildenborg, Thomas Löfgren och Tord Törnkvist från Sörmlandsleden deltog i ett av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne arrangerat rikssymposium för låglandsleder. Under två dagar i oktober fick ett 50-tal representanter för ca 20 låglandsleder information om, med Skåneleden som utgångspunkt, vandring som friskvård, hur guidning av regionens Foto: Göran Hhildenborg Foto: Anders Larsson skolor bedrivs, marknadsföringsåtgärder, hur personräknare med hjälp av mikrovågor fungerar på leden och så kallade incoming-företag som skräddarsyr paketlösningar åt turister innehållande vandring och/eller mat, boende och paddling. För- och nackdelar av ökad kommersiell verksamhet på våra vandringsleder ledde till diskussioner. Framför allt när det gäller försäkringsfrågor såsom brandförsäkringar och skador på grund av halkolyckor till exempel. Viktiga frågor också för berörda markägare. Vistelsen var förlagd till Fulltofta Naturcentrum, en ombyggd ladugård mellan Höör och Hörby, inriktad på alternativa energikällor såsom solenergi, jordvärme och kompostering. I mitten av byggnaden värmde en stor vedeldad kamin. Detta så kallade naturum bjöd också på flera intressanta utställningar med tonvikt på naturen exempelvis djurhållning och lantbruk förr kontra modern tid. Förutom insikten om hur Skåneleden bedriver sin verksamhet fick deltagarna även prova på det relativt nya fenomenet geocaching som i korthet går ut på att hitta skatter med hjälp av koordinater på en GPS. En kombination av naturupplevelser och IT-teknik. Läs mer om geocaching på sid 8. Omständligt tyckte en del, spännande tyckte andra. Men kanske kan denna företeelse locka till sig de som vanligtvis inte vistas så mycket ute i naturen. Förutom som en spännande sport används också geocaching i utbildningssyfte genom att till exempel locka elever att lära sig mer om kultur och historia. Sammanfattningsvis ett lärorikt symposium där deltagarna också fick stor nytta av att utbyta erfarenheter med varandra. Göran Hildenborg, Susanne Eriksson Huvudansvaret för Skåneledens ca 100 mil ligger på Stiftelsen för fritidsområden i Skåne som ansvarar för ledens samordning, kvalitetsfrågor, policy, kartor mm. Stiftelsen förvaltas av region Skåne och har på entreprenadbasis engagerat Skogssällskapets Förvaltning AB att utföra de åtgärder som beslutas. Det praktiska skötselansvaret och kontakter med markägare har respektive kommun som leden passerar igenom. Skåneleden finansieras genom Stiftelsen för fritidsområden i Skåne som bidrar med ca 1, 2 miljoner kronor/år. De drygt 25 kommunerna bidrar med ca 1,5 miljoner kronor. För mer info se HÄNT PÅ leden nr

8 Jag har gjort en resa jag länge tänkt göra Naturdramatik Jag har gjort den till fots med rejäla kängor på fötterna och packning på ryggen Resan blev 8 mil lång och tog 4 dagar. Jag funderade på om jag skulle kalla det en resa. En resa i dagligt tal gör man ofta med hjälp av något fortskaffningsmedel så som tåg, flyg eller buss. Jag har använt mina fötter. Det känns nu efteråt. De var inte så vana vid att arbeta 8-9 timmar om dagen. De fick dessutom bära tyngre än de brukar. Att kalla det en promenad är inte riktigt. Promenerar gör man i stan, möjligen kan man ta en långpromenad men inte på 8 mil. Men till slut kom jag på att det är en vandring jag gjort. En fotvandring. Jag åkte inte till fjällen utan till Mölnbo. Från Mölnbo gick jag de 5 kilometrarna till huvudspåret av Sörmlandsleden. Jag hakade på där och gick de åtta etapperna fram till Henaredalen. Utan att åka norrut fick jag uppleva alla möjliga sorters natur men jag slapp myggen. Vissa avsnitt gick över kala klipphällar med vidunderlig utsikt över fält och sjöar. Andra gick på långa spänger över våt- och myrmark med doft av skvattram och mossa. Det var hissnande vackert, storslaget och ibland ödsligt. Jag trodde att jag skulle få tid att tänka, fundera och filosofera. Så blev det inte. Vandringen var sig själv nog. Det låter så enkelt att vandra. Bara sätta den ena foten före den andra, igen och igen och igen. Men vandringen tog all koncentration, det fanns inget utrymme för någonting annat. Att vandra är att vara i nuet. Meditation. Tack alla ni eldsjälar som håller leden i så fint skick. Ni som byggt och vårdar alla skärmskydd där man kan få vila när natten kommer. Ni som gjorde det möjligt för mig att få den här fantastiska upplevelsen. Jag ska absolut ut och vandra på leden igen, men först ska vi vila oss lite mina fötter och jag. Kersti Sköld Foto: Kersti Sköld I helgen fick jag uppleva ett naturdrama. Inblandad var en dovhjort som tappar fotfästet och rutschar utför en bergssida och landar på en liten klippavsats utan chans att ta sig tillbaka upp. Historien får dock ett lyckligt slut. Mitt framför vår lägerplats ett skärmskydd längs Sörmlandsleden utspelar sig detta naturdrama. Vi har precis vaknat och håller som bäst på att förbereda vår frukost när vi hör ett rasslande ljud från en brant bergssida mitt emot vårt nattläger. En hjort rutschar nerför bergssidan och landar på en klippavsats 10 meter ovanför vattnet nedanför. Hjorten försöker ta sig upp därifrån den kommit, men förgäves, det är omöjligt. Den vilar och gör nya försök, men den kan inte komma upp. Efter en timme inser hjorten uppenbarligen att enda chansen är att försöka ta sig nedåt. Vi hör plötsligt ett kraftigt plums. Hjorten är i vattnet och simmar bort längs bergssidan och hittar en plats där den kan ta sig upp och försvinna upp i skogen. Antagligen har hjorten försökt klättra nedåt, men tappat fotfästet och ramlat eller medvetet hoppat ned i vattnet. Slutet gott allting gott. Det är fantastiskt att få uppleva en sån här historia på första parkett i naturens teater. Det här dramat från verkligheten fick jag och min kompis Christer uppleva vid vår vandring på Sörmlandsleden. Skärmskyddet ligger längs Marvikarna, vid Långa Edet, etapp 15. Några dagar i naturen, långt från vardagen på kontoret är så härligt. Kontrasten mot vardagen: att vandra, uppleva vacker natur, bli fysiskt trött, komma fram, återhämta sig, äta och dricka gott, somna ovaggad det är livskvalitet. Tommy Ericsson Foto: Tommy Ericsson Foto: Tommy Ericsson 14 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

9 En äventyrare på leden Redaktionen beslutade att vi i nästa nummer skulle ha med en intervju med en regionsansvarig som inte bodde i Nyköpingsområdet. Valet föll på Leif Strand region 2 boende i Ösmo och med ett intressant förflutet. Vi träffas i Nyköping dit han kom med fru och barnbarn i en veteranbil (Jaguar S -66 med bensinsnål motor på 3,8 liter). Familjen går ut på shopping, Leif berättar om sig själv. Född i Kalix Enda barnet. Fader vattenrallare som flyttade runt i Norrland på olika kraftverksbyggen. Leif tog realen i Backe och ägnade sig på fritiden åt simning. Han var skolmästare i undervattenssimning. Han bestämde sig för att bli dykare. Det blev flottan och U-båtstjänst. Efter diverse utbildning blev han attackdykare på den då nybyggda U-båten Sjöormen. Det var år Men Leif blev trött på att slå huvudet i diverse vassa kanter (han är 1,86 m lång) och sökte till helikopterutbildning för att komma så långt som möjligt från vattnet. Att bli en fullt utbildad helikopterförare tar hela 5 år. Han var stationerad på flottbasen Berga och byggde villa i Ösmo ca 50 m från Sörmlandsleden. Tjänsten på Berga var mest av militär karaktär men innehöll också en hel del sjöräddningstjänst. Den mest spektakulära händelsen var givetvis ubåtsjakten på Hårsfjärden år Leif var med och fällde ett otal bomber över förmodade ubåtar men han såg aldrig någon ubåt. År 2001 gick han i pension. Jo, faktiskt flygare pensioneras vid 55 års ålder. Slöseri med arbetskraft? Jo, men Leif har haft ett antal jobb som pensionär. Just nu jobbar han på en gummifirma där byten till vinterdäck går för högtryck. Veteranbilar är en hobby. På somrarna är Leif i Nyköping nästan varje onsdag då det är veteranbilsträff i hamnen. Han har flera gamla skrällen som han rustat upp. Husbil måste man ju också ha. En fin sådan har Leif handlat upp i Tyskland och i somras gjorde familjen en fem veckors rundtur i Europa. Leif är också friluftsmänniska med många vandringar på Sörmlandsleden bakom sig. Han var först etappledare på etapp 5:2 och är sedan år 2004 regionansvarig för region 2. Regionen Foto: Yngve Leif Strand spanar ut över sjön Muskan på region 2. är ca 6 mil uppdelat på tre etapper från Nynäshamn till Paradiset. Leif går hela sin region varje år och har god kontakt med sina etappledare Några svårigheter att rekrytera nya etappledare har han inte haft. Kontakterna med kansliet fungerar bra. Leif har blivit tillfrågad om plats i styrelsen men har tackat nej. Han trivs bäst med att jobba ute på fältet. Vandaliseringar är tyvärr ett problem. Varje år bryts ett antal pilar sönder som kan försvåra för vandrarna att hitta rätt. På några ställen har man bytt till plåtpilar för att hindra skadegörelse. Taket på ett skärmskydd behöver repareras. Gästböcker kan man inte ha på Södertörn. Dom försvinner eller blir uppeldade. En röjsåg stationerad i Ösmo är ett önskemål. Har tre eldstäder inom regionen. En fjärde är på gång. I stort sett är Leif nöjd med arbetet inom Föreningen Sörmlandsleden som han hoppas även i fortsättningens skall kunna drivas på ideell bas. Han får många positiva omdömen om vår led och ser fram emot det kommande samarbetet på leden. Yngve Den 9 september hölls den obligatoriska höstträffen för region nio och tios etappledare (nuvarande och f. d.) ute i naturen. Årets träff var förlagd till Björnsjön på etapp 31 och inleddes med tipspromenad och därefter bjöds det på grillkorv och äppelkaka. Anders Eriksson rapporterade från styrelsen och kansliets protokoll vilket ledde till frågor och diskussioner. Etappledarna fick redogöra om läget på respektive etapp. Sist redovisades resultatet på tipspromenaden och priser delades ut. Vinnare för andra året blev Sven Wingren. Träffen avslutades och vi konstaterade att som vanligt hade vi tur med vädret. Anders Eriksson Foto: Anders Eriksson 16 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

10 Advent på leden T Första gången jag kom i kontakt med Sörmlandsleden var Min hustru och jag vandrade under fem dagar från Järna till Malmköping med övernattningar både i tält och skärmskydd. Några år senare, när jag tillsammans med tre kamrater satt och njöt av den fina utsikten över Pastavagge i Sareks nationalpark, funderade vi på om vi skulle bilda en klubb med utgångspunkt för vandringar av olika slag. Tanken vilade några månader men så en kväll hösten 1981 vid ett besök hos en av fjällkompisarna i Rimbo bildades vår förening. Vad skulle vi heta? Alla föreningar med självaktning har ju något namn. Det fick bli SSVF. Svenska Stafvandrareföreningen lät pampigt tyckte vi fyra. Idag är vi totalt 12 st. Ett lagom antal tycker vi. Vi vandrar inte enbart utan försöker variera aktiviteter beroende på årstid, långfärdsskridskor, kajakpaddling, fiske m.m. Varje gång skriver någon i dagboken som sedan redigeras, kombineras med intressanta artiklar och ges ut inbunden 4 dagar innan julafton till samtliga medlemmar. Så har vi gjort sedan Vad har då detta med Sörmlandsleden att göra? Jo traditionen bjuder att gänget alltid har en vår- och en adventsvandring just på Sörmlandsleden. Vandringarna går av stapeln oavsett väder och vind. Vanligtvis brukar man ju fira 1:a advent mest men eftersom vi är likt kärringen mot strömmen gäller 2:a advent för oss. Vid dessa vandringar, vår som höst, är det i stort sett full styrka, även om vi nu dras med krämpor såsom led- och meniskskador, hjärtproblem och slitna knän. Nu på senare år och särskilt vid adventsvandringarna blir det inte alltför långa sträckor eftersom mörkret kommer tidigt. Vi försöker hitta lagom långa etapper och startar fredag eftermiddag och hem lördag lunch. Vi har upplevt dessa adventsvandringar med olika temperaturskillnader från +12 grader till -22. Detta tillfälle kommer undertecknad särkskilt ihåg och återger från minnenas bank. Låt oss flytta tillbaka till 1986, 2:a advent fredag. Väckarklockan visar på 07:10 och om tio minuter skall väckarklockan ringa. Rullgardinen åker upp och jag tittar ut i trädgården. Det snöade horisontalt och mycket! Termometern visar på +-0, blötsnö så det förslår. Pulsar ut till brevlådan efter morgontidningen, snön når en bra bit upp på smalbenet. Hustrun tittar medlidande på mig och undrar om vi verkligen ska ut i detta busväder? Tar bilen till jobbet i Kista, men färden som normalt tar 20 min. från Jakobsberg, tar denna morgon 50 minuter. Vid lunchdags är det dags att ge sig ut mot Sörmlandsleden. Sex man äntrar bilarna och styr kosan söderut. Men hur skall detta sluta? Från Kista upp till Haga Norra, ca 4 ½ km, tar det hela 1 timme och 10 minuter. Det som var tänkt att bli en tidig utgång i skogen tenderar att bli sen och i mörker. Vi parkerar så småningom bilarna vid Ånhammars gods. Sedan ut på leden (etapp 19 Ånhammar Henardalen) mot vårt mål den lilla sjön Ösjön. Vi pulsar genom skogen i mörkret försedda med fotogen och ljuslyktor. Som ett litet tomtetåg stretar vi framåt. Snön räcker oss upp till låren och vi får turas om att spåra. Vi blickar ner från den lilla höjden mot skärmskyddet vid Ösjön, är det några där före oss? Allt är mörkt så risken att andra dårar skulle finnas där är minimal. Det första vi gör är att få ut all snö som yrt in i skärmskyddet. Medhavd ved tänds och marschaller placeras ut. Glöggansvarig, ja vi har en sådan, serverar rykande glögg med mandel och russin. Klockan 19:40 slutar det snöa. Molnen drar bort väster ut och stjärnorna lyser på himlen, Det är dags för en något försenad middag. Bra fyr på brasan och kokkärlen kommer fram. Nu blir det middag i gammal god stil, smörstekta musslor i vitlök med vitlöksbröd, färsk röding stekt i smör och sist bakad potatis och grillade revben. Middagen avslutas med efterrätt, färska fikon i konjak och vispad grädde blandad med riven mandelmassa. Slutligen kaffe. Här blev vi sittande i brasans sken fram mot midnatt då det var dags att krypa ner i dunsäckarna. Mitt i natten var det kallt att krypa ur säcken endast iklädd kalsonger och t-shirt för att lätta på blåsan. Det nöp till ordentligt i näsan så fort ner i säcken igen. Det tar en stund innan den goa värmen infinner sig igen och det går att somna om. På morgonen vid uppvaknandet vid 8-tiden avläses termometern -22 grader, nytt rekord. Aldrig tidigare har vi haft så kallt vid någon vandring. Frukost, sedan packa ihop, städa skärmskyddet och iväg genom skogen mot bilarna års adventsvandring gick till Djupsjön (etapp 13). Detta år var vi sju stycken som tog oss ut. Några låg hemma i sviter efter lunginflammation och vinterkräksjukan. En trevlig afton i brasans sken. Middag intogs i vanlig ordning. Senare under kvällen serverades det en god Jansons Frestelse med öl firades 2:a advent nere vid Sandvik (etapp 52). Under senare delen av kvällen infann sig två lätt skäggiga lucior med lussebullar, pepparkakshjärtan och sång. Att dessa två lucior inte nådde samma klass med O Heliga natt som Jussi Björlings kan de inte rå för. Den medhavda adventsstjärnan uppsatt i en tall lyste hela natten över lägret. Så går det till när gubbarna i SSVF firar advent på sörmlandsleden. Lite tokiga är vi allt! Bo Palmehorn Foto: Bo Palmehorn 18 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

11 T AB Jober Fritid/Intersport, Nyköping AB Larsson & Kjellberg, Oxelösund ABEKA El & Kraftanläggningar AB, Nyköping Anders Johnell AB, Nyköping Anderssons Glas i Nyköping AB Autolack i Nyköping AB Berendsen Textil Service AB, Nyköping Best Western Blommenhof Hotell, Nyköping Bilcenter Augustsson & Anderzon, Nyköping Bokia, Katrineholm Borox Fastigheter AB, Oxelösund Carlssons Glas AB, Oxelösund CE Sprinkler AB, Nyköping Dahlströms Tryckeri AB, Nyköping Däckcenter, Nyköping Eliassons Järn AB, Oxelösund Ernst & Young AB, Nyköping Flens Bostads AB Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Tack till T T T GB Glace AB, Flen Gnesta Allehanda Gnesta Fiskredskapsfabrik AB Gräv och Skog AB, Nyköping Hellmanska Gården, Nyköping Hemma, Nyköping Holmgrens Färghus AB, Nyköping Hotell Gillet, Katrineholm Hotel Kompaniet, Nyköping Hotell Wiktoria, Nyköping Hyrmaskiner Bo Zenk AB, Nyköping Ibis Hotel, Nyköping ICA Kronhallen, Nyköping ICA Kvantum, Oxelösund ICA Supermarket, Gnesta Intersport, Gnesta JF Åkerberg & Son AB, Jönåker Kefa Drytech AB, Flen KWD Group AB, Nyköping T Lamiflex AB, Nyköping Lantmännen Maskin AB, Gnesta Lindebergs Grant Thornton, Nyköping Lindells Måleritjänst AB, Oxelösund Länsförsäkringar Södermanland, Nyköping MestUte, Eskilstuna Mobergs Frisersalong, Nyköping Motorcity i Nyköping AB Mäklarhuset Lundvalls, Nyköping Nyköpings Tobak o Onlinespel IG Oxelösunds Hamn AB Padron Svets & Smide AB, Nyköping Parker Hannifin AB, Flen Pettersson, Clas-Åke, Ålberga Proauto Nyköping AB Puttes Smörgåsbar, Nyköping Q3 Skog & Trädgård AB, Flen Rehns i Nyköping AB Rörmontage i Nyköping AB S Thunman Entreprenad & Lantbruk AB, Nyköping Saab Automobile AB, Nyköping SEB i Nyköping Sjösa Trä AB Skandia Mäklarna, Nyköping SKF Mekan AB, Katrineholm Skobes Bil i Nyköping AB Skogsvårdstyrelsen Mälardalen, Nyköping Sparbanksstiftelsen Rekarne, Eskilstuna SSAB i Oxelösund AB Stafsjö Valves AB Stafsjö Vandrarhem Stiftsgården Stjärnholm Stora Hotellet (Park Inn Nyköping) Storköksgruppen Öst Svenska AB, Nyköping Svensk Fastighetsförmedling, Nyköping Svenska Lantmännen Maskin AB, Nyköping Swits Bake Int AB, Malmköping Söderbergs Personbilar i Norrköping AB Södermanlands Nyheter AB Sörmlands Provinsbank, Nyköping Sörmlandsbygden, Katrineholm Thorsman & Co AB, Nyköping Vandrarhemmet Snipan, Trosa Vattenfall AB Värme, Nyköping Wettergrens Tak AB, Nyköping Villaägarna i Nyköping Wreta Gästgifveri, Jönåker Värme & Vatten AB, Nyköping Åkes bilservice, Nyköping Åsa Folkhögskola, Sköldinge T T T 20 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

12 Jan Lönn har slutit cirkeln Sörmlandsleden, etapp , vandring nr 26, Bergavägen Svarvaretorp, 14 km Det är med blandade känslor jag nu redovisar min 26:e och kanske sista vandring på Sörmlandsleden. Lite vemod fanns nog med i glädjebägaren när vi nådde Svarvaretorp och därmed slöt cirkeln som började i Björkhagen påskdagen Vad ska jag nu göra när jag får en eller annan dag över i vardagsschemat? Läs mer på Och till slut ett djup bugning till alla etappansvariga, frivilliga och eldsjälar i föreningen Sörmlandsleden som hjälper till att underhålla den! Tack för alla fina stigar, markeringar och skärmskydd! Jan Lönn Regnskogen Jag vandrar en stig, en porlande bäck jag följer, slår upp tältet, breder ut sovsäcken, tänder en brasa, intar en enkel måltid, kryper till kojs, lyssnar till ljuden, en ugglas fina vissling hörs, sömnen närmar sig, drömmen handlar om alla stigar jag följt... Fyra motorer. Take-off, kroppen trycks bakåt i stolen. Thai airways jumbojet har startat från Arlanda. 10 timmar senare vandrar jag yrvaken ut i den tropiska hettan. Långbåten för oss 2 timmar upp för Temberling River. Vi är på väg till Malaysias äldsta och största nationalpark, Taman Negara. Väl framme gäller det att hitta inkvartering. Inga problem, en mängd guesthouse erbjuder boende i varierande standard. Från högkvarteret finns flera leder av olika längd att vandra i denna fantastiska regnskog. Här och var finns skärmskydd, där du kan övernatta, något bekvämare än de vi har att erbjuda på Sörmlandsleden. Dessa kallas bumbun och rymmer ca 10 personer. En altan finns där man kan sitta och spana in djurlivet. Jag går till Bumbun Yong. Allt verkar lugnt. Inga fler tycks ha hittat hit. Floden ligger nära så ett dopp blir eftermiddagens höjdpunkt. En kanot glider förbi, folk vinkar glatt, en blek nordbo väcker förundran. Malajerna som bor här är vänliga och tillmötesgående. Islam är den förhärskande religionen, men här är det en moderat och vidsynt gren som råder. En kungsfiskare dyker i floden efter fisk. Det är en Blue-eared kingfisher, något mer färgglad är den vanliga kungsfiskaren vi har hemma. Mörkret kommer fort, redan vid nittontiden är det becksvart. Här är inte tyst som i en svensk tallskog. En hel symfoni spelar upp. Syrsor och sikador gör allt för att överrösta varandra. Det är nästan som man behöver öronproppar. Gryningen är som hemma, den bästa tiden. Naturen vaknar till liv inför en ny dag. Gibbonaporna sjunger sin morgonserenad. Näshornsfåglarna lämnar sitt natträd för att flyga till något fikonträd för frukost. På väg tillbaks till byn, stannar jag för att rasta och vrida svetten ur skjortan vid regnskogens största träd, Tualangträdet. Det reser sig rakt upp ca 50 m med en imponerande krona. Passerar en glänta i skogen. Här har en liten grupp Urang Asli, skogens ursprungsbefolkning övernattat. Dessa skygga men vänliga människor har bott här i skogen sen urminnes tider. I dag har dom stora problem att finna sig tillrätta. Regeringen i Kuala Lumpur ger stöd till bostäder och mat. Kanske inte rätt metod. Det traditionella sättet att leva försvinner. En porlande bäck. Jag vaknar. Tillbaks till stigen hemmavid. Vardagsstigen där jag samlar kraft för nya äventyr. Göran Andersson 22 HÄNT PÅ leden nr HÄNT PÅ leden nr

13 Foto: Susanne Eriksson Carl von Linné delar med sig av sina naturkunskaper. Vacker musik av Oxelösunds musikskola inledde denna soliga men lite kalla höstsöndag den 16 september i år. Att bilda naturreservat av det populära strövområdet på ca 235 hektar beslutades av kommunfullmäktige i Oxelösund för ca ett och ett halvt år sedan. Uppslutningen kring invigningen var stor men så är också den allmänna inställningen till Femöre som blivande naturreservat mycket positiv. Fåren ser till att hagarna på Femöre inte växer igen. Femöre naturreservat i Oxelösund invigt Foto: Susanne Eriksson Efter att Benita Vikström, Oxelösunds kommunalråd och landshövding Bo Könberg invigningstalat och gemensamt klippt bandet dök självaste Carl von Linné upp. Han tog besökarna ut på en botanisk vandring i det varierande landskapet och de betande fåren i hagarna kom nyfiket fram. Det bjöds på många aktiviteter denna heldag såsom utomhusteater, tipspromenad för stora och små samt svampexperten Tuve Wassäng som svarade på frågor. Vid Strandstugan (f.d. SSU-stugan) serverades utan kostnad grillat får, grönsaker, cider och kaffe. Inne i stugan informerade Länsstyrelsen och tillhandahöll diverse trycksaker. Föreningen Sörmlandsleden fanns också på plats för att marknadsföra främst etapperna i närområdet men även möjligheten till medlemskap i föreningen. Dagen efter var det Oxelösundsskolornas tur att besöka reservatet för liknande aktiviteter. Ett stort antal elever deltog och såg ut att trivas i det fina vädret. Efter att besökt fåren i hagen och gått tipspromenaden intogs matsäcken i det fria. Göran Hildenborg, Susanne Eriksson

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att förvalta och utveckla en natur- och kulturvandringsled med övernattningsmöjligheter.

Läs mer

HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2011

HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2011 HÄNT PÅ leden TIDNING FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2011 INNEHÅLL 3 Ledaren 4 Vandringstips 6 Info från kansliet 8 Pressklipp 9 Från gästbäckerna 10 Fly&Walk Hänt på Leden, nr 2 2011 Tidning från

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

Kanadafärden. 135 mil med träkanot i fri natur

Kanadafärden. 135 mil med träkanot i fri natur EXPEDITIONSRAPPORT KANADAFÄRDEN 2010 Kanadafärden 135 mil med träkanot i fri natur Alma Bågefalk, David Engström, Maria Ferm, Tomas Johansson, Josef Kjellqvist, Tobias Lundgren, Frida Söderlind 2 EXPEDITIONSRAPPORT

Läs mer

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter p Träsko osten Nr 3 Hösten 2010 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Immigranter 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009

Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009 Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009 löparen Prague Marathon Skövde Marathon Nya medlemmar London Marathon Sunne Marathon Årets prestation Anna Rahms krönika Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box

Läs mer

STYRELSEN. Briefingmaterial skickas till Marita Täppinen Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje E-post: tappinen@telia.com eller ordforande@sgsresa.

STYRELSEN. Briefingmaterial skickas till Marita Täppinen Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje E-post: tappinen@telia.com eller ordforande@sgsresa. Juni 2009 Nr. 72 1 Briefingmaterial skickas till Marita Täppinen Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje E-post: tappinen@telia.com eller ordforande@sgsresa.nu Adressändringar: Skickas till Elly Mattsson

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet.

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Nr 53-16 februari 2007 Foto: Bo Axhammar Byaföreningen och Ersnäsbladet 10 år Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Där kunde läsas att byn fått igång byaföreningen, protokollet fanns med och en

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö Träskoposten Nr 4 2003 Träsko osten Nr 4 november 2003 Nyhetsblad förplångasjö socken En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten Nu är det Jul igen, ja inte riktigt ännu men tiden rinner fort iväg så

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

O M D E T G O D A L I V E T I S Ö D R A J Ä M T L A N D

O M D E T G O D A L I V E T I S Ö D R A J Ä M T L A N D OM DET GODA LIVET I SÖDRA JÄMTLAND ÅRG 2 2011 MAGAZINET FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN Fäbodliv på Långbuan ÅSARNA ett självklart val AV MÅNGA ANLEDNINGAR! Ullcafé Renee Darley öppnade i Söderhögen

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 Märsta - Sigtuna

Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 Märsta - Sigtuna Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 INNEHÅLL Att göra... 3 Bytesmarknad... 3 Annons skridskoskola... 4 Långfärdsskridsko - information... 6 BESÖK MUSEET BIOTOPIA I UPPSALA... 7 GEOCACHING... 8 AKTIVITETSGUIDE

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 BLÄNKET Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax. 031-97 06 23 BLÄNKET

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP-S Nr 3. 2009 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP 184x66.pdf 1 2009-04-21 19:17:05 C M Y CM MY CY CMY K Under hösten

Läs mer

Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons, fre: 9.30-11.30. Tis: 13.00-15.00.

Läs mer

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Nya Ögonblicket Nr 2 Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015 Årsmötet 2015 Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Tel 031-727 22 38 mail: kansli@srfgoteborg.se webb: srf.nu/goteborg

Läs mer

OXIE PROGRAM VÅREN 2015

OXIE PROGRAM VÅREN 2015 OXIE PROGRAM VÅREN 2015 Kontaktlista våren 2015 Namn Tel. Mobil Namn Tel. Mobil ADOLFSSON MALTE 0707-556070 LINDKVIST KJELL 549723 ANDERSSON GÖRAN 546250 LUNDQVIST DAHL BODIL 547726 ANDERSSON ROSE-MARIE

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. Vintertid. Snart ligger isen på Bråviken. God Jul alla snälla barn och vuxna! Kom och hälsa på mig och Tomtemor!

KOLMÅRDSNYTT. Vintertid. Snart ligger isen på Bråviken. God Jul alla snälla barn och vuxna! Kom och hälsa på mig och Tomtemor! KOLMÅRDSNYTT Nr 4, 2012 Årgång 3 Vintertid Foto: Berit Wall Snart ligger isen på Bråviken PROFILEN Festlig invigning Hundutställning God Jul alla snälla barn och vuxna! Kom och hälsa på mig och Tomtemor!

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer