Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag"

Transkript

1 Meritförteckning Jonas Stenström Naturvårdsbiolog och ekolog med mångårig erfarenhet. Har arbetat på Naturcentrum sedan Verkställande direktör och delägare. Gedigen kompetens inom terrester naturvård, natur- och friluftsplanering, naturvårdsskötsel, miljökonsekvensbeskrivningar samt naturinformation. Arbetslivserfarenhet Naturcentrum AB: Kvalitetsansvarig, uppdragsledare för större projekt och ansvarig för internutbildning avseende naturinventering, natur- och friluftsplanering, MKB, naturinformation, skötselplaner Landvetterskolan: Ämneslärare Tynneredskolan: Ämneslärare 1978 SNV, Stora Sjöfallets Nationalpark: Faunainventering 1977 Stenungsskolan: Extralärare Utbildning Göteborgs Universitet, Fil. Mag. i kemi, geografi, geovetenskap, pedagogik och biologi, 180 p 1976 Kungälvs gymnasieskola, Naturvetenskaplig linje, 3 år Pågående uppdrag Gränslandet. Interreg projekt Norge/Sverige. Nio skyddade naturområden i Dalarna, Jämtland, Sør-Trøndelag och Hedmark Fylke. Samordning och utformning av information till besökare. Framtagande av gemensam hemsida, entréplatser med skyltar samt informationsfolder. Gunnebo kulturreservat. Revidering av skötselplan. Planering för naturvård och friluftsliv. Medverkan i styrgrupp för kulturreservatet. Skyltar till naturreservat i Stockholms län. Pågående ramavtal avseende framtagning av 60 naturreservatsskyltar.

2 Undervisning och utbildning Lärare på en ettårig kurs i ekobruk som är förlagd till Gunnebo slott och trädgårdar. Ansvarat för delkurserna Natur- och kulturmiljövård och Naturvårdshänsyn i skogsbruket, totalt 5 veckor Föreställningar i samarbete med Bellmantolkaren Martin Bagge. Carl von Linné (J. S.) möter Bellman i ett biologiskt och musikaliskt lustspel. Föreställningar på Gunnebo slott och Ekstedtska Gården Moderator på seminarium anordnat av Jordbruksverket och Naturcentrum AB angående förslag till nya nationella delmål för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Seminariet ingick som en del i ett större uppdrag. 20 deltagare Ansvarig för planering och genomförande av ett seminarium om golf och naturvård för banarkitekter, naturvårdare och planerare, i samarbete med Hållbar utveckling i Skåne. 30 deltagare Organisatör och moderator för seminarium om Ljunghedar historia, ekologi, skötsel och arter, i Göteborg på uppdrag av Naturvårdsverket. Ca 100 deltagare Återkommande gästföreläsare vid kurser om MKB vid Göteborgs universitet Organisatör och moderator på nationell konferens om friluftsliv i Trollhättan. Trollhättans kommun blev vald till Årets Friluftsmiljökommun 1999 mot bakgrund av kommunens friluftsplan som tagits fram av Jonas Stenström Medverkan vid genomförande av seminarium angående hänsyn till biologisk mångfald vid planering av vägar och järnvägar. Ett 40-tal deltagare från Vägverket, Banverket och konsultföretag Planering och genomförande av högskolekurs i kvantitativ naturvård i samarbete med Göteborgs universitet Genomförande av lägerskola för gymnasieelever på Ängön, Orust Diverse föreläsningar och guidningar 1980, 1981, Ämneslärare

3 Rapporter, skyltar och publikationer Uppdaterad t. o. m Naturcentrum AB & Syre. 2011: De första människorna. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: De første menneskene. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: En verden under overflaten. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: En värld under ytan. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Gammelfuruenes rike. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Gammeltallens rike. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Grenselandet Rogen, Femundmarka, Långfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län och Jämtlands län Fylkesmannen i Hedmark och Sørtrøndelag. Skylt 100x150 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Gränslandet Rogen, Femundmarka, Långfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län och Jämtlands län Fylkesmannen i Hedmark och Sørtrøndelag. Skylt 100x150 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Hensyn i reinbeitedistrikt. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Hänsyn i renbetesland. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Istiden er synlig overalt. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Istiden syns överallt. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Köra snöskoter. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Livet begynner i vann. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Livet börjar i vatten. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Paddla kanot. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Padle kano. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Samisk kulturlandskap. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Samiskt kulturlandskap. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Slå leir. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Slå läger. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Tømmerrenna. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Femundslia Landskapsvernområde. Fylkesmannen i Hedmark. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Femundsmarka Nasjonalpark. Fylkesmannen i Hedmark och Sørtrøndelag. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Grøvelsjøen Naturreservat. Fylkesmannen i Hedmark. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Gutulia Nasjonalpark. Fylkesmannen i Hedmark. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Langtjønna Landskapsvernområde. Fylkesmannen i Sørtrøndelag. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Gränslandet. Länsstyrelsen i Dalarnas län och i Jämtlands län, Fylkesmannen i Sør-trøndelag och i Hedmark. Folder, folder A2. Fyra olika upplagor på svenska, norska, engelska och tyska. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Långfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Rogen. Länsstyrelsen i Jämtlands län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Städjan Nipfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Städjan-Nipfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Töfsingdalen. Naturvårdsverket. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Yxornas tid. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Øksenes tid. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB 2011: Den blommande slåtterängen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Skylt A1. 50 ex. Naturcentrum AB 2011: Den gamla skogen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Skylt A1. 50 ex. Naturcentrum AB 2011: Den vidsträckta myren. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Skylt A1. 64 ex. Ahlén, J., Bohman, P. & Stenström, J., & Persson, J. 2011: Våtmarksanläggning i Komarksbäcken vid Rollsbo-Ryr. Komplettering till MKB avseende hasselsnok och stenmurar, rösen och åkerholmar som omfattas av biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 Miljöbalken. Rapport, 6 sidor.

4 Ahlén, J., Persson, J. och Stenström, J. 2011: Kompensationsåtgärder Velanda-Prässebo. Förslag till kompensationsprogram för grodvatten mm. Norge/Vänerbanan, sträckan Velanda-Prässebo. Trafikverket BanaVäg i Väst. Rapport 20 sidor. Stenström, J. 2011: Canoe country. 4th edition ex. 40 sidor. Stenström, J. 2011: Kanotland. Fjärde upplagan ex. 40 sidor. Stenström, J. 2011: Kanuland. Vierte auflage ex. 40 sidor. Åhlund, M. & Stenström, J. 2011: Berguv vid Vävra berg underlag för MKB. Rapport 14 sidor. Åhlund, M. & Stenström, J. 2011: Förekomst av och förutsättningar för pilgrimsfalk i anslutning til planerade vindkraftverk vid Tormoseröd. Underlag för MKB. Rapport 6 sidor. Åhlund, M. & Stenström, J. 2011: Ny parkering på Nösnäs 1:294, 1:285 m.fl. Komplettering till tidigare utförd naturinventering och konsekvensanalys avseende påverkan på Natura 2000-området SE Stensungsundskusten. PM 4 sidor. 2011: Naturvårdsprogram för Tibro kommun. Tibro kommun 67 sidor. Fritz, Ö., Malmqvist, A. & Stenström, J. 2010: Fågelstudier vid Alandsköp Rapport till EON Vind AB , 19 sidor. Naturcentrum AB 2010: Naturinventering av strandområde vid Göta älv inom fastigheten Surte 43:1. Rapport 15 sidor. Naturcentrum AB 2010: Inventering av naturvärdesobjekt, fåglar och fladdermöss i vindkraftsparken Skuggetorp Dals Långed. Rapport 57 sidor. Naturcentrum AB 2010: Fårhagsberget. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Grönudde. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Ljungåsen. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Ljusterö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Nabben. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Norra Tjust skärgård. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Runnö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Solidö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Trässö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Vickleby ädellövskog. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Åby sandbackar. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Örarevet. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Bergholmen-Stora Kalvö. Länsstyrelsen i Kalmar.Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Konungsbacken. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Mossberga-Vipetorp. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Skeppersäng. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Strandskogen. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Trollskogen. Länsstyrelsen i Kalmar. Folder 99 x 210 mm, 6 sidor. Naturcentrum AB 2010: Den blommande hagen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Naturcentrum AB 2010: Den levande bäcken. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Nytryck 2010: Getterön. Informationsfolder A fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Naturcentrum AB 2010: Morlanda. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Skylt A1. 20 ex. Naturcentrum AB 2010: Fiskväg vid Apelnäs kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Fiskväg vid Bosgårdens kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Fiskväg vid Forsa kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Grönkullens fors. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Långviksträsk. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2010: Stora Alsjön. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2010: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex fördelat på två språk. Omtryck. Naturcentrum AB 2010: Bullerö. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex. Omtryck. Naturcentrum AB 2010: Nåttarö. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex. Omtryck. Naturcentrum AB 2010: Fifång. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex. Omtryck. Landskapsgruppen & Naturcentrum AB 2009: Limhamns kalkbrott framtid i urtid. En vision om om framtida utveckling. 5 st posters/ritningar i A1. Fritz, Ö., Malmqvist, A. & Stenström, J. 2009: Miljöövervakning av epifytiska lavar och mossor i bokskog förslag till ett nytt delprogram. Rapport, 20 sidor.

5 Stenström, J., Ahlén, J. & Persson, J. 2009: Översiktlig naturinventering föreslaget område för utjämningsmagasin vid Rollsbo-Ryr. Rapport, 16 sidor. Stenström, J. & Bohman, P. 2009: Översiktlig bedömning av fågellivets känslighet för vindkraft i Kungälvs kommun. Faktaunderlag till vindbruksplan. Rapport. 8 sidor. Stenström, J., Bohman, P., Åhlund, M. & Ahlén, J. 2009: Naturinventering inom område planerat för vindkraft öster om Älgarås. Rapport,47 sidor. Stenström, J., Bohman, P., Åhlund, M. & Ahlén, J. 2009: Rörö naturreservat och Natura Preliminär bedömning av konsekvenser. Underlag till förstudie angående fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö. Rapport. 14 sidor. Bohman, P., Blom, E. & Stenström, J. (red.) 2009: Art och biotopinventering runt soldattorpet i Sörbäck. Rapport 32 sidor. Stenström, J. 2009: Rörö naturreservat och Natura Preliminär bedömning av konsekvenser. Underlag till förstudie angående fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö. Rapport,14 sidor. Stenström, J. 2009: Inventering av hedjohannesört längs grusväg vid Gäddviken i Svartedalen. Naturvårdsutlåtande, 4 sidor. Bohman, P & Stenström, J. 2009: Diskussionsunderlag rörande naturvärden i områdena Hönebäck och Maden. Rapport, 11 sidor. Bohman, P & Stenström, J. 2009: Naturmiljö och friluftsliv Tormoseröd och Håbäckemarken, Tanums kommun. Rapport, 27 sidor. Bohman, P., Stenström, J. & Ahlén, J. 2009: Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning. Biotoper med naturvärden. Underlag för detaljplan Stockevik, Skaftö. Lysekils kommun. Rapport, 20 sidor. Ahlén, J, Persson, J. & Stenström, J. 2009: Fördjupat naturvårdsunderlag för arbetsplan E6 Delen Pålen Tanumshede. Vägverket Region Väst. Rapport, 82 sidor. Stenström, J. 2009: Kanuland. Dalslands kanal. Fjärde upplagan. Dalslands kanal AB. 900 ex på tyska. 40 sidor. Stenström, J. Nytryck 2009: Fjärås Bräcka. Länsstyrelsen i Halland. Vikfolder A3, ex, svenska, 1500 ex tyska och 1500 ex engelska. Naturcentrum AB 2009: Den rika lövskogen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Den gamla skogen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Högasand. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Älmteryd. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Hallarumsviken. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Stora Rom. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Järnavik. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Halen. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 8 ex. Naturcentrum AB 2009: Tjärö. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Traneröds mosse. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Hörby fälad. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 10 ex. Naturcentrum AB 2009: Forsakar. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Forsakar. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 5 ex. Engelsk och tysk version. Naturcentrum AB 2009: Fulltofta. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 10 ex. Naturcentrum AB 2009: Fulltofta. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 5 ex. Engelsk och tysk version. Naturcentrum AB 2009: Degebergahus A2. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 2 ex. Naturcentrum AB 2009: Husarhagen. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Ljungryda Östafors. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 6 ex. Naturcentrum AB 2009: Jällabjär. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 4 ex. Naturcentrum AB 2009: Fifång. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A2. Naturcentrum AB 2009: Fifång. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A3. Naturcentrum AB 2009: Hjälmö-Lådna. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Hjälmö-Lådna. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A3. Naturcentrum AB 2009: Slätmossen-Borgberget. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A2. Naturcentrum AB 2009: Korpberget. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A2. Naturcentrum AB 2009: Häverö-Bergby. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder. Omtryck Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder. Engelsk upplaga. Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder. Tysk upplaga. Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Naturstig med 5 stycken skyltar. Naturcentrum AB 2009: Tjustvik naturreservat. Värmdö kommun. Poster 70x100 cm. 2 stycken posters. Naturcentrum AB och Hushållningssällskapet Väst. 2009: Kulturreservatet Vallby Sörgården. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Skylt A1.

6 Naturcentrum AB 2009: Håll hunden kopplad. Länsstyrelsen Halland. Nytryck skylt A3. 30 ex. Naturcentrum AB 2009: Håll hunden kopplad. Original. Södertälje kommun. Naturcentrum AB 2009: Håll hunden kopplad. Original. Mölndals kommun. Stenström, J. 2008: Stenbrott vid Allemarken översiktlig naturinventering. Naturvårdsutlåtande, 8 sidor. Swan, Å. Minnesanteckningar från träff runt naturfrågor, skogsparti väst om Titteridammsvägen. PM. 2 sidor. Stenström J. 2008: Naturvärdesbedömning Medeltidens värld Götene kommun. Naturvårdsutlåtande. 9 sidor. Stenström, J. & Persson, J. 2008: Underlag för detaljplaneprogram Skidtunnel Billingen Skövde kommun. Naturinventering Preliminär bedömning av konsekvenser för naturvärden. Naturinventering. Rapportnummer eller rapportdatum. 27 sidor. Stenström, J. Persson, J. & Ahlén, J. 2008: Underlag för vägutredning E20 förbi Hova. Naturinventering. 71 sidor. Stenström, J. 2007: Vägutredning för E6 Pålen-Tanumshede. Naturvårdsunderlag. Biotopkartering områden med naturvärden och sammanställning av befintligt material. PM Naturmiljö. 35 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning vid Noresund, Eda kommun. Underlag för detaljplan. Naturinventering. 26 sidor. Stenström, J. Bohman, P. & Ahlén, J Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning. Biotoper med naturvärden. Underlag för detaljplan, Stockevik, Skaftö, Lysekils kommun. Naturcentrum AB. Naturinventering. 20 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning. Underlag för detaljplan för villatomter Grössbyn 1:34. Naturvårdsutlåtande. 13 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig biotopkartering och naturvärdebedömning. Biotoper med naturvärden. Underlag för fördjupad översiktsplan, Tyehalvön, Hammarö kommun. Naturinventering. 20 sidor. Stenström, J. 2008: Ny parkering på Nösnäs 1:294, 1:285 m.fl. Naturinventering och konsekvensanalys avseende påverkan på Natura 2000-området SE Stenungsundskusten. Underlag för detaljprogram. Naturvårdsutlåtande. 13 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig naturinventering föreslaget planområde vid Kärrvägen i Nol. Naturcentrum AB. Naturvårdsutlåtande. 11 sidor. Bohman, P. 2008: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Miljöuppföljning avseende naturvärden på strandängar. Delrapport fåglar. Signehögsholmen och Hajs sjö. Vägverket Region Väst & Banverket. Rapport september 2008, 18 sidor. Stenström, J. 2008: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Miljöuppföljning avseende naturvärden på strandängar. Delrapport Vegetation. Signehögsholmen och Hajs sjö. Vägverket Region Väst & Banverket. Rapport december 2008, 11 sidor. Stenström, J. 2008: BanaVäg i Väst. Projekt strandängar. Stora Viken. Plan för anläggning, restaurering och skötsel. Utkast Vägverket Region Väst & Banverket. Stenström, J. 2008: Riktlinjer för ytskiktet vid sluttäckning av Höganästomten PM. Stenström, J. & Johansson, L. 2008: Inventering av objekt som omfattas av biotopskydd inom detaljområde Smedseröd 1:2. Naturinventering. 15 sidor. Stenström, J. & Bohman, P. 2008: Översiktlig biotopinventering och naturvärdesbedömning. Stora Gunnarsvattnet med omnejd. Underlag för miljökosekvensbeskrivning i samband med vindkraftsutbyggnad. Naturinventering. 31 sidor. Stenström, J. & Malmqvist, A. 2008: Naturvärdesbedömning av skogliga biotoper inom naturreservatet Morlanda. Preliminär rapport. Naturinventering. 14 sidor. Stenström, J. & Bohman, P. 2008: Kråkfåglar på Bälinge avfallsstation. Utlåtande sidor. Stenström, J. Danielsson, I. & Nilsson, H. 2008: Naturvårdsprogram för Marks kommun Förslagshandling. Rapport 36 sidor. Marks kommun. Bohman, P. Stenström, J. & Andersson, M. 2008: Effekter av sjökalkning på omgivande biotoper. Rapport 37 sidor. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Nytryck 2008: Getterön. Informationsfolder A ex fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Naturcentrum AB 2008: Blacksås. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Gysinge. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Risnosen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg.

7 Naturcentrum AB 2008: Kyrkberget. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Stora Öråsen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Svartviksberget. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Fagerön. Skylt 42 x 60 cm. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Fagerön. Skylt 29 x 42 cm. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Fagerön. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Havsvik. Skylt 42 x 60 cm. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Havsvik. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Ödegårdsstigen. Skylt A1. Tidaholms kommun. Naturcentrum AB 2007: Gröntjärn. Folder 9,9 x 21 cm, 8 sidor. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Bläcktärnsjön. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Hylströmmen. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Igelsjön. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Oppsjöskogen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Skatön. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Bodåsen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Köpmansmossen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Kroksjö. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Rossåsen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Skärjåskogen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Ålsjöäng. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Ålsjön. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Ålsjöskog. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Gröntjärn. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Stenström, J. & Andersson, M. 2008: Ätran vid Buttorp. Naturvårdsutlåtande och fördjupad inventering av flodpärlmussla och bottenfauna. Naturvårdsutlåtande. 22 sidor. Naturcentrum AB 2007: Naturvårdsskötsel. Kulturreservatet Gunnebo. Mölndals stad. Skyltoriginal, A3. Stenström, J. & Fransson, G. 2007: Naturvårdsprogram. Fakta och åtgärder. Ale kommun. Antagen av kommunfullmäktige Tryckt rapport, 67 sidor. Naturcentrum AB 2007: Välkommen till Fjärås Bräcka. Länsstyrelsen i Halland. Naturreservatsskylt, A1, 2 ex. Stenström, J. 2007: Fjärås Bräcka. Länsstyrelsen i Halland. Vikfolder A3, ex, svenska. Stenström, J. 2007: Kråkfåglar på Bälinge avfallsstation. Yttrande september 2007, 13 sidor. Stenström, J. 2007: Naturinventering för del av Östra Bärstad. Underlag för detaljplan. Rapport , 11 sidor. Stenström, J. 2007: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Miljöuppföljning avseende naturvärden på strandängar. Delrapport Vegetation. Stora Viken, Nol Nödinge, Nol och Äskekärr. Vägverket Region Väst & Banverket. Rapport december 2007, 11 sidor + kartor. Stenström, J. 2007: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Stora Viken. Utkast till anläggningsplan, restaureringsplan och skötselplan inom ramen för projekt strandängar. Vägverket Region Väst & Banverket. Internt arbetsmaterial december 2007, 12 sidor + kartor. Stenström, J. 2007: Väg 45 Älvängen Stallbacka. Delen Alvhem Kärra. Underlag till MKB och arbetsplan. Fördjupad inventering av land- och vattenmiljöer kring Gårdaån. Rapport , 22 sidor. Stenström, J., Lindkvist, C., Olsson, A. K. & Persson, J. 2007: Landskapsekologisk plan för Bråbackaområdet, Fagersanna. Utredning 2007, 20 sidor. Persson, J. & Stenström, J. 2007: Naturvärden vid Tåsjön, vatten och strandmiljöer invid Väg Rapport, 32 sidor. Persson, J. & Stenström, J. m.fl. 2007: Delavrinningsområden med attributdata. Digitalt material. GIS-.shp och.tab Koordinatsystem Göteborgs lokala. Persson, J. & Stenström, J. m.fl. 2007: Vattenöversikt för Lerums kommun, Etapp 1. Rapport, 208 sidor.

8 Ahlén, J., Stenström, J., Mascher, C. & Malmqvist, A. 2006: Ett rikt odlingslandskap. Förslag till nytt nationellt delmål. Jordbruksverket. Rapport, 85 sidor. Malmqvist, A. & Stenström, J. 2006: Reningsdammarna och ljungheden i Perstorp skötselplan. Rapport, 10 sid+bilagor. Stenström, J. 2006: Fjärås Bräcka. Vikfolder A3. 3 språk: 6000 ex svenska, 1500 ex tyska och 1500 engelska. Länsstyrelsen i Halland. Andersson, M., Stenström, J., m. fl Sjökalkningens påverkan på omgivande biotoper. En förstudie. Rapport. 65 sidor. Naturvårdsverket. Hultengren, S. & Stenström, J. 2006: Lavinventeringar på Gotska Sandön, 12-16/ och 14-18/ Rapport. 28 sidor. Hultengren, S, & Stenström, J. 2006: Naturvårdsutlåtande avseende naturvärdena nordöst om Nisseviken, Gotland. Utlåtande 11 sidor. Hultengren, S, & Stenström, J. 2006: Naturinventering vid Stucks kalkbrott, Fårösund, Gotland. Naturinventering 18 sidor. Stenström, J Naturinventering inom del av fastigheten Tångeröd 1:34. Tjörns kommun. Underlag för detaljplan. Rapport sidor. Stenström, J Naturinventering av område vid Kultomten. Skövde kommun. Underlag för kommunal planering. Rapport sidor. Stenström, J. 2006: Skötselplan för Olstorps golfbana. Samrådsupplaga Stenström, J Naturvårdsutlåtande angående MKB till arbetsplan för E18, delen Björkås Bergvik. PM 3 sidor. Vägverket Region Väst E18 Björkås Skutbergsmotet. MKB i arbetsplan. (Naturcentrum har skrivit huvuddelen av Naturmiljökapitlet ca 20 sidor). Stenström, J Naturvärden inom fastigheten Grönskhult 1:11 m. fl. Naturvårdsutlåtande sidor. Stenström, J Väg 45 Älvängen Stallbacka. Delen Alvhem Kärra. Underlag till MKB och arbetsplan. PM Naturmiljö. Rapport sidor. Stenström, J Rv 45 Alvhem Kärra, objekt vid Lödöse. Utökad inventering av skyddsvärd lövskog vid Pingstalund. Rapport. 7 sidor. Stenström, J Naturvårdsutlåtande angående promenadstig, parkeringsplats och röjning av vass vid Sundsby sidor. Lindqvist, C. & Stenström, J Sundsby säteri naturanpassad parkering. Principplan med förslag till gestaltning. Ahlén, J. och Stenström J PM Naturmiljö Älvängen Alvhem PM 8 sidor. SWECO FFNS/ Stenström, J. 2006: Skötselplan för Olstorps golfbana. Samrådsupplaga Stenström, J. 2005: Väg 45 Älvängen Stallbacka. Delen Alvhem Kärra. Underlag till MKB och arbetsplan. PM Naturmiljö. Utkast och arbetsmaterial. 26 sidor Stenström, J. 2005: Naturinventering av ett område på centrala Brännö. Rapport 16 sidor. Naturcentrum AB. Stenström, J., Malmqvist, A., & Persson, J. 2005: E20 Tollered Alingsås. Fördjupad naturinventering inom vissa delområden. Underlag för arbetsplan och MKB. Rapport 56 sidor. Stenström, J., Malmqvist, A. & Persson, J. 2005: Biotopinventering kring Holma säteri, Lysekils kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport. 25 sidor. Stenström, J. 2005: Biotopinventering av område vid Morlanda säteri, Lysekils kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport. 19 sidor. Naturcentrum AB Stenström, J. 2005: Väg E6 Rabbalshede Pålen. PM naturmiljö. Nulägesbeskrivning och preliminär bedömning av konsekvenser och möjliga åtgärder. Underlag till arbetsplan och bygghandling. 18 sidor. Stenström, J. 2005: Naturinventering av område vid Vädermotet i Göteborgs kommun. Naturvårdsutlåtande. 6 sidor. Naturcentrum AB Stenström, J. 2005: Välkommen till Fjärås Bräcka naturreservat. Folder A ex. Stenström, J. 2005: Kanotland. Dalslands kanal. Tredje upplagan ex fördelat på svenska, engelska och tyska. 40 sidor. Dalslands kanal AB. Stenström, J. & Weibull, H. 2005: Naturvårdsutlåtande. Angående ravin längs Norumsån i Stenungsunds kommun. Naturvårdsutlåtande. 9 sidor. Malmqvist, A. & Stenström, J Uppföljning av Natura 2000 i Sverige Uppföljning av typiska arter i sex sydliga lövskogshabitat. Fälttest och utvärdering. 32 sidor.

9 Andersson, M. & Stenström, J. 2005: Flodpärlmussla i Västra Götalands län. Känd förekomst. Rapport 174 sidor. Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Naturcentrum. Stenström, J. 2004: Naturinventering av område vid Stallsiken, Skövde kommun. Underlag för kommunal planering och MKB för Nolhagaleden Rapport. 12 sidor. Banverket 2004: Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Västra stambanan. Fyrspår delen Floda Aspen. (J S har medverkat som delförfattare och konsult angående naturmiljöer. Stenström, J. Hultengren, S. 2004: Väg 49 Skara Skövde. Underlag för alternativstudier på delen Skara Axvall. Naturinventering och konsekvensbeskrivning. Natura 2000, Axevalla hed, Ökull, Höjentorp- Drottningkullen. Rapport 26 sidor. Dübeck, L. & Stenström, J. 2004: Riksväg 50 delen Alvastra-Vadstena. Åtgärder på kort sikt. Trafiksäkerhets- och landskapsåtgärder. Rapport 45 sidor. Vägverket och WSP. Stenström, J. & Tavalanic, S. 2004: Program inför detaljplanering för Golfbana i Olstorp, Vårgårda kommun. Miljöförvaltningen i Vårgårda kommun. Stenström, J. & Forshed, N. 2004: Ljunghedar historia, ekologi och arter. Västkuststiftelsen. Länsstyrelsen i V. Götaland, Skåne och Halland. Naturvårdsverket. Stenström, J. 2004: Biotopinventering kring Morlanda säteri, Orusts kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport 13 sidor. Stenström, J. Malmqvist, A. & Persson, P. 2004: Biotopinventering kring Holma säteri, Lysekils kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport 25 sidor. Stenström, J. Hultengren, S & Weibull, H. 2004: Naturinventering Sollumsån. Underlag för reservatsbildning. Rapport. 36 sidor. Naturcentrum AB/ Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stenström, J. 2004: Ombyggnad Väg 751 och 770, Morlanda, Orust kommun. Naturvårdsutlåtande. 4 sidor. Stenström, J. 2004: Naturinventering av Svartemosse. Kungsbacka kommun. Underlag för planerad deponi. Naturvårdsutlåtande. 3 sidor. Underlag till vägutredning E18, delen Björkås-Bergvik och väg 61, delen Bergvik-Ilanda. Rapport 25 sidor. Stenström, J & Andersson, M. 2004: FlodpärlmusslorVästra Götaland En inventering av 52 vattendrag. Rapport och kartor. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Malmqvist, A. & Stenström, J. 2003: Naturinventering redovisning av skyddsvärda biotoper. Underlag till vägutredning E18, delen Björkås-Bergvik och väg 61, delen Bergvik-Ilanda. Rapport 25 sidor. Berglind, S.-Å. 2003: Biologisk mångfald på Sörmon en inventering med riktlinjer för skötsel av tidiga succesionsarter inom ett fossilt flygsandområde. WSP. 2003: E18 delen Björkås Bergvik i Värmlands län Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning. Vägverket region Väst. (Naturcentrum har utformat kapitlet naturmiljö). Stenström, J. & Lundin, K : Besiktning av damm med vattensalamander. Naturvårdsutlåtande. 2 sidor. Stenström, J. 2003: Fördjupat dike vid Stora Viken, Fastigheterna Nödinge 5:36 och 5:47. Naturvårdsutlåtande 5 sidor. Stenström, J. 2003: Underlag för arbetsplan, väg 27, delen Viared Kråkered. Naturvårdsunderlag 6 sidor. Stenström, J. 2003: Ragnhildsholmen, Klosterkullen och Munkholmen. Ett landskap för upplevelser av natur och kultur. Översiktligt förslag till framtida skötsel och markdisposition. Översiktlig skötselplan 3 sidor, kartor. Naturcentrum AB Stenström, J. 2003: Miljöanpassad golfbana. Förslag med miljökonsekvensbeskrivning. Rapport 40 sidor. Persson, J. 2003:, N. 2003: En naturvärdesbedömning av vattenmiljöer på fastigheten Olstorp 1:1 samt förslag till dammanläggningar och möjligheter till vattenreglering. Rapport 8 sidor. Malmqvist, A. & Stenström, J. 2003: Förslag till planering av villaområde, vid Helenevik, Mölndals kommun. Naturvårdsutlåtande, 4 sidor. Stenström, J. & Forshed, N. 2003: Kulturreservatet Gunnebo. Informationsfolder A ex. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stenström, J. & Forshed, N. 2003: Kulturreservatet Gunnebo. Informationsskyltar 900 mm x mm. 3 ex. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Naturcentrum AB, 2002: Arbets- och järnvägsplan. Väg 45 och Norge Vänernbanan Angeredsbron. Delutredning-Kompensationsåtgärder för intrång i strandängar. Förslagshandling september Rapport 81 sidor, 200 ex. Vägverket, Banverket och Ale kommun.

10 Stenström, J. 2002: Framtida omgrävning av Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken. Naturvårdsutlåtande. 7 sidor. Stenström, J. 2002: Trädbesiktning. Naturvårdsutlåtande. 30 sidor inkl. trädprotokoll. Stenström, J. Blom, E. och Gralén, H (kompletterad 2002): Naturinventering E20 Lundsbrunn Holmestad. Underlag till vägutredning och arbetsplan. Rapport 17 sidor. Vägverket. 2002: Vägutredning för delen Lundsbrunn Holmestad. Komplettering för tillåtlighetsprövning. Rapport 35 sidor. Vägverket. Vägverket Region Sydöst och J & W samhällsbyggnad. 2002: Riksväg 50 och 32 mellan E4 och Motala. Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning. Rapport A3 ca 110 sidor. Vägverket Region Sydöst. Stenström, J. & Manfred, E. 2002: Pickesjöområdet sydväst om Borås. Planeringsunderlag för Borås kommun/vasallen AB. Landskapsinventering. Rapport 30 sidor. AB Jacobsson & Widmark och Stenström, J. 2002: Naturinventering kring Pickesjön. Planeringsunderlag Borås kommun. Underlagsrapport till ovanstående. 17 sidor. AB Jacobsson & Widmark och Stenström, J. 2002: Naturinventering av av område avsett för tomter på Stora Dyrön. Naturvårdsutlåtande. 1 sida. Stenström, J. 2002: Naturinventering av planerat läge för hotell och konferensanläggning, Södra hamnen Skärhamn. Naturvårdsutlåtande. 1 sida. Stenström, J. 2002: Naturinventering av områden kring Öxnereds station. Naturvårdsutlåtande. 5 sidor. Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2002: Kulturreservatet Gunnebo i Mölndals kommun. Förslag till skötselplan. 81 sidor. Länsstyrelsen i Västra Götaland Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Getterön. Informationsfolder A ex fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Fågellokaler vid Hallandskusten. Informationsfolder A ex fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Getterön naturreservat. Skyltar A0. Två olika, 6 ex vardera. Länsstyrelsen i Halland. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Fågellokaler vid Hallandskusten. Skylt A0. 26 ex. Länsstyrelsen i Halland. Naturcentrum & Grahn, J. 2002: Miljöalmanacka Trollhättans kommun ex. Trollhättans kommun Stenström, J. 2002: Golfbana i Holma, Lysekils kommun. Konsekvenser för naturvärden. PM 4 sidor. Stenström, J. 2001: Naturvårdsbedömning av myr vid Dalberget. Naturcentrum, 2001: E6 Uddevalla Svinesund delen Vik Hogdal vägutredning objektsnummer Konsekvenser för natura 2000-området vid Strömsvattnet. Stenström, J. 2001: Naturvårdsbedömning av Brattåsbergen. Härryda kommun. Stenström, J. 2001: Naturinventering väg 45 Båberg Röshult. Underlag till vägutredning och arbetsplan. Rådhuset arkitekter. Stenström, J. 2001: Bedömning av konsekvenser för olika utbyggnadsalternativ av väg 156 förbi Skene. Arkitektringen i Mariestad. Vägverket region Väst och Banverket, Västra banregionen. Juli 2001: Väg 45 NorgeVänernbanan. Arbetsoch järnvägsplaner samt detaljplaner. Angeredsbron Älvängen. Miljökonsekvensbeskrivning. (Naturcentrum har medverkat som underkonsult samt utformat avsnittet naturmiljö). Scandiaconsult i Sverige AB. 2001: Väg 45 och Norge Vänernbanan delen Angeredsbron Älvängen. Riskanalys av olycka på väg och järnväg. (Naturcentrum har medverkat som underkonsult). Stenström, J. 2001: Naturvårdsutlåtande angående möjliga platser för deponering av massor. Arkitektringen i Mariestad Stenström, J. Blom, E. och Gralén, H. 2001: Naturinventering E20 Lundsbrunn Holmestad. Underlag till vägutredning och arbetsplan. Arkitektringen i Mariestad Stenström, J. 2001: Naturinventering sträckan Mjölby Skänninge utmed befintlig väg 32. Underlag till förstudie och vägutredning. Nationell stamväg mellan Motala och E4.. (Vägverket Region Sydöst och J&W i Karlstad). Stenström, J. 2001: Naturvårdsbedömning av myr vid Dalberget. Lafarge, Svenska Höganäs AB. Waern, C.-B., Mascher, C. & Stenström, J. 2001: Gunnebo. Vårdprogram för slottets och trädgårdarnas omgivningar. Länsstyrelsen i Västra Götaland 2001.

11 Stenström, J. 2001: Kanotland. Dalslands kanal. Nytryck 6500 ex fördelat på 2 språk. Dalslands kanal AB. Stenström, J Konferens angående kommunal friluftsplanering. Genomförd i samarbete med Trollhättans kommun, vald till årets friluftskommun Cirka 150 deltagare från hela Sverige. Naturcentrum har ansvarat för samordning, planering och programansvar. Stenström, J Förslag till naturreservat vid Långemossen. Lilla Edets kommun, Västra Götaland. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stenström, J Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Rya äsar. Borås kommun. Västra Götaland. Borås kommuns komunsstyrelse. Stenström, J Väg E6 Torp Gläborg. Delen Saltkällan Håby. Miljökonsekvensbeskrivning för arbetsplan. Scandiaconsult AB samt Vägverket region Väst. (Jonas Stenström har genomför naturinventeringar samt skrivit avsnittet om naturmiljö i MKB:n.) Stenström, J. & Hultengren S Biotopkartering och naturvärdesbedömning. Underlag till arbetsplan. Sträckan E6 Nordby Svinesund. Vägverket region Väst och Flygfältsbyrån. Stenström, J.2000: Trädbesiktning. E6/E20 genom Göteborg delen Kallebäcksmotet Ullevimotet. Uppföljning och värdering. Vägverket och Flygfältsbyrån. Stenström, J Naturvårdsplan för Borås kommun. Rapport samt dataregister över samtliga kända naturvårdsobjekt i kommunen. Inventering och sammanställning. Stenström, J Naturmiljön kring Gunnebo slott. Inventering och skötselplan. Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Mölndals kommun. Ahlén, J & Stenström, J. 2000: Naturinventering. Underlag för MKB till vägutredning. Riksväg 40 Borås- Jönköping delen Dållebo-länsgränsen. Internupplaga. Vägverket Region Väst./ Ahlén, J., Neergaard, R. & Stenström, J. 1999: Inventering av häckfågelfaunan på betade strandängar i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (Manuskript) Gralén, H., Oomen, M., & Stenström, J. 1999: Häckfåglar och vegetation vid Nolhagaviken, Undersökningar och slutsatser (20 sidor). Alingsås kommun. Stenström, J.1999: Järnvägstrummor längs sträckan Göteborg Laxå. Besiktning och bedömning av naturvärden. Lincona byggkonsult och Banverket. Stenström, J. & Hultengren, S. 1999: Botanisk inventering av täktområde samt närliggande terrängområde vid Bergtäkt Kärr. Vägverket Produktion Syd. Stenström, J.1999: Trädbesiktning. E6/E20 genom Göteborg delen Kallebäcksmotet Ullevimotet. Del 2. Vägverket och Flygfältsbyrån. Stenström, J. 1999: Kanotland. Informations- och skyltningsprojekt för kanotpaddling i Dalsland - Nordmarken. Dalslands kanal och Årjängs kommun. Stenström, J. 1999: Väg 155, utredning av framtida förbindelser till och inom Öckerö kommun, vägutredning. Naturmiljö. Underlag för MKB. PM. Flygfältsbyrån & Vägverketet. Stenström, J. 1999: Linjeomläggning Finnnerödja. Dokumentation av naturvärden utmed järnvägen. Uppdrag av Arkitektringen. PM, 2 sidor. Stenström, J. 1999: Ny väg Krok-Bräcke. Dokumentation av naturvärden. Underlag för lantmäteriförrättning. Stenström, J. & Hultengren, S., Översiktlig naturinventering av Långemosseskogen m.fl. områden. Underlag till fördjupad vägutredning för väg 45 mellan Alvhem och S. Trollhättan Vägverket region Väst. Stenström, J. m..fl. 1999: Underlag till ny översiktsplan för ytterhamnsområdet. Beskrivning av naturmiljön och bedömning av konsekvenser för naturvärden. FFNS och Göteborgs hamn. Ale kommun. 1999: Göta älvs dalgång, Ale kommun. Fördjupad översiktsplan. Miljökonsekvensbeskrivning. (Utbyggnad av väg och järnväg). Har ansvarat för avsnittet om naturmiljö. Stenström, J. 1998: Naturinventering av ett skogsområde vid Gunnebo slott. Internrapport. Naturcentrum AB och Mölndals kommun. Gralén, H., Oomen, M., & Stenström, J. 1998: Häckfåglar och vegetation vid Nolhagaviken, Undersökningar och slutsatser (20 sidor). Alingsås kommun. Stenström, J. 1998: Översiktlig studie av naturvärden inom två områden i Göteborgs hamn. Underlag för ny Generalplan. (5 sidor) Gralén, H., Hansson, E., & Stenström, J. 1998: Naturinventering Göta älvs dalgång Ale kommun. Stenström, J. Naturvårdsbiologisk bedömning av planerat läge för hotell och konferensanläggning. Södra Hamnen Skärhamn. Tjörns kommun. (5 sidor) Stenström, J. 1998: GC-väg Gråbo-Stenkullen. Underlag för miljökonsekvensbeskrivning avseende naturmiljön. PM

12 Stenström, J. 1998: Besiktning och bedömning av naturvärden utmed en sträcka mellan Surte och Angererdsbron. Stenström, J. 1998: Trädbesiktning Påskbergsgatan i Göteborg. Väg E6 Gårda. Deltagit i en expertpanel för Vägverkets bok om vägestetik. Söderblom & Palm. Stenström, J. 1997: Naturinventering vägutredning riksväg 50 delen Ödeshög - Motala. Naturcentrum AB/Vägverket region sydöst. Blom, E. & Stenström, J Landskapsförändringar i Älvsborgs län Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1997:5. Dataöverföring av uppgifter från Ängs- och hagmarksinventering i Älvsborgs län och Bohuslän från Macintosch 4D till PC Access. Jonas Stenström & Svante Hultengren. Stenström, J. & Holmer, M. 1996: Rya skog - forntidsskog i framtidsstad. Stenström, J. & Larsson, E.-L. 1996: Natura Förslag på områden i Skaraborgs län november Länsstyrelsen i Skaraborg. Stenström, J NOLA och landskapsvårdåtgärder. Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Praktisk rådgivning och tecknande av avtal med jordbrukare. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Hultengren, S. & Stenström, J. 1996: Ängar och hagar Ale och Lerums kommuner. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1996:4. Stenström, J. 1996: Naturinventering Stora Viken & Äskekärr. Stenström, J. 1995: Biologisk mångfald i Älvsborgs län - viktiga undersökningar och inventeringar. Meddelande 1995:4. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Lokaliseringsplan väg 45 Alvhem S Trollhättan. Miljökonsekvensbeskrivning. Vägverket, Kjessler & Mannerstråle och Scandiaconsult Väst AB maj Jonas Stenström har medverkat som underkonsult.) Stenström, J., Bergstedt, L. & Pleijel, H. 1995: Inventering av rikkärr i Hjärtums socken. Miljökontoret i Lilla Edets kommun. Konceptupplaga. Vägverket Bättre utformad vägmiljö. Underlagsrapport 7 för Vägverkets miljöprogram. Publikation 1995:60. Deltagande i expertpanel. Larsson, M..-O., Stenström, J. & Gunnarsson, B.m. fl. 1995: Vägar och järnvägars påverkan på värdefull natur. Att bedöma effekter av väg- och järnvägsdragningar i områden med höga naturvärden.naturcentrum AB, Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Stenström, J. 1995: Naturinventering Trollhättan - Göta älv, Ryrbäcken, Brandsbo/Öresjö Miljökontoret i Trollhättans kommun. Stenström, J. 1994: Botten - ett värdefullt kulturlandskap. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Stenström, J. 1994: Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994:5. Stenström, J. 1994: "Ängar och hagar i Älvsborgs län. Del 1. Sammanfattning. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994:6. Stenström, J. 1994: Ängar och hagar i Älvsborgs län. Del 2. Katalog. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994:7. Stenström, J. 1994: Värt att se i Trollhättans kommun. En utflyktsguide. Naturcentrum. Stenström, J. 1994: Rådanefors. En småskalig skog- och odlingsbygd med stora naturvärden. Inventering - utredning och förslag till åtgärder. Länsstyrelsen i Älvsborsg län, Färgelanda kommun och Västkuststiftelsen. Stenström J. 1994: Naturliga fodermarker - levande fornminnen och historiska arkiv. I: Boqvist A. (ed.) Mylla Mule Människa. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift Västergötlands tryckeri, Skara Stenström, J. 1993: Ängar och hagar i Bengtsfors kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1993:1. Vänersborg. Stenström, J: 1993: Ängar och hagar i Dals Eds kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1993:2. Vänersborg. Stenström, J: 1993: Ängar och hagar i Färgelanda kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1993:3. Vänersborg. Stenström, J. 1993: Förslag till Skötselplan för naturreservatet Rya åsar. Borås kommun i Älvsborgs län. Borås kommun. Stenström, J. 1993: Landskapet kring Örby kyrka - En sammanställning av befintligt material. Internrapport för Scandiaconsult Väst Naturcentrum AB Naturvård i odlingslandskapet. Kurs i Ätradalen Stenström, J. 1991: Bedömning angående ekbestånd vid fastigheten Sannegården 25:1. Naturcentrum 1991: Program för Nääs fabriker. Lerums kommun. VBB/VIAK samhällsplanering.

13 Hultengren, S., Larsson, M.-O. & Stenström, J. 1991: Området Brännås i Lerums kommun. VBB/VIAK (internrapport). Hultengren, S., Martinsson, P.-O. & Stenström, J. 1991: Lavar och luftföroreningar. Känslighetsklassning och indexberäkning av epifytiska lavar. Naturvårdsverket Rapport Hultengren, S. & Stenström, J. 1990: Ängar och hagar i Borås kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1990:1. Naturcentrum 1990: Gamlebo - en biologisk konsekvensanalys. Hultengren, S., Stenström, J. & Olvmo 1990: Naturinventering av Anråsåns dalsystem. Stenungsunds kommun (internrapport). Hultengren, S. & Stenström, J. 1990: Ängar och hagar i Marks kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1990:9 Hultengren, S., Martinsson, P.-O., Stenström, J. & Olvmo 1990: Östra Trollåsen - en biologisk konsekvensanalys. Naturcentrum Rapport. Hultengren, S. & Stenström, J. 1989: Ängar och hagar - klenoder i jordbrukslandskapet. Hyssna - vår hembygd, årgång Hyssna hembygdsförening. Stenström, J. 1989: Ängar och hagar i Ale kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Marklund, H. & Stenström, J. 1989: Skador på lövsträd - projektplan för en inventering i Göteborgs kommun. Göteborgs kommun (internrapport). Stenström, J. 1989: Friluftsplan Trollhättans kommun. Fritidskontoret. Trollhättans kommun. Hultengren, S. & Stenström, J. 1988: Lavfloran i skogliga observationsytor. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1988:5. Vänersborg. Hultengren, S. & Stenström, J Lavarna och luften i Ulricehamnsområdet. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1988:2. Martinsson, P.-O. & Stenström, J. 1988: Lackarebäcksleden - en biologisk konsekvensanalys. VBB (internrapport). Hultengren, S. & Stenström, J. 1987: Kort och preliminär sammanfattning av inventeringen av lavarna i och omkring Timmeles och Ulricehamns tätorter. Göteborg Hultengren, S. & Stenström, J. 1987: Ängs- och hagmarker i Lerums kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag

Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag Meritförteckning Jonas Stenström Naturvårdsbiolog och ekolog med mångårig erfarenhet. Har arbetat på Naturcentrum sedan 1986. Verkställande direktör och delägare. Gedigen kompetens inom terrester naturvård,

Läs mer

Meritförteckning. Anna Elf. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter

Meritförteckning. Anna Elf. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter Meritförteckning Anna Elf Biolog och informatör. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2002. Utformar skyltar och informationsmaterial till naturområden. Genomför även naturvårdsinventering, biotopkartering

Läs mer

2004- Sekreterare Göteborgs biologiska förening (vänförening till Göteborgs Naturhistoriska museum)

2004- Sekreterare Göteborgs biologiska förening (vänförening till Göteborgs Naturhistoriska museum) NATURCENTRUM AB MERITFÖRTECKNING Therese Johannesson Therese Johannesson har arbetat som biolog och informatör hos Naturcentrum AB sedan 2001. Hon har deltagit vid framställning av ett stort antal skyltar

Läs mer

Andreas Malmqvist NATURCENTRUM AB MERITFÖRTECKNING

Andreas Malmqvist NATURCENTRUM AB MERITFÖRTECKNING NATURCENTRUM AB MERITFÖRTECKNING Andreas Malmqvist Andreas Malmqvist har arbetat som naturvårdsbiolog hos Naturcentrum AB sedan 2000. Tidigare har han bland annat haft kortare uppdrag inom Lunds och Umeå

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Meritförteckning. Anna Elf. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter

Meritförteckning. Anna Elf. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter Meritförteckning Anna Elf Biogeovetare och naturinformatör. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2002. Utformar skyltar och informationsmaterial till naturområden. Genomför även naturvårdsinventering,

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Referenslista. Företagsuppgifter

Referenslista. Företagsuppgifter Företagsuppgifter Naturcentrum Aktiebolag Strandtorget 3 444 30 Stenungsund tel: 0303-72 61 60 fax: 0303-674 55 e-post: ncab@naturcentrum.se www.naturcentrum.se Ägare: Svante Hultengren & Jonas Stenström

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Referenslista NATURCENTRUM AB. Företagsuppgifter

Referenslista NATURCENTRUM AB. Företagsuppgifter Företagsuppgifter Naturcentrum Aktiebolag Strandtorget 3 444 30 Stenungsund tel: 0303-72 61 60 fax: 0303-674 55 e-post: ncab@naturcentrum.se www.naturcentrum.se Ägare: Svante Hultengren & Jonas Stenström

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

E 20-projektet. Kommuner längs E 20 i samverkan

E 20-projektet. Kommuner längs E 20 i samverkan E 20-projektet Kommuner längs E 20 i samverkan Historisk trafikutveckling, E20 vid Alingsås 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1992 1996 2000 2004 E20 norr Mariestad 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Uppdrag och kompetens

Uppdrag och kompetens Inventeringar 2005 Inventering av ett tätortsnära naturområde m a p signalarter för Motala kommun. Inventering av en sumpskog m a p signalarter för Motala kommun. Fågelinventering: Standardrutt Älgaberget,

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Uppdrag och kompetens

Uppdrag och kompetens Inventeringar och liknande 2005 Inventering av ett tätortsnära naturområde m a p signalarter för Motala kommun. Inventering av en sumpskog m a p signalarter för Motala kommun. Fågelinventering: Standardrutt

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Andreas Malmqvist. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter mm

Andreas Malmqvist. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter mm Andreas Malmqvist Andreas Malmqvist har arbetat som naturvårdsbiolog hos Naturcentrum AB sedan 2000. Tidigare har han bland annat haft kortare uppdrag inom Lunds och Umeå Universitet samt arbetat som vikarierande

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Dispens för intrång i diken, bäck och åkerholmar vid utbyggnad av väg E45 i Lilla Edets kommun

Dispens för intrång i diken, bäck och åkerholmar vid utbyggnad av väg E45 i Lilla Edets kommun 2011-06-23 1(6) Naturvårdsenheten Peter Flodin 031-60 54 80 peter.flodin@lansstyrelsen.se Delg. kvitto Trafikverket BanaVäg i Väst Att. Erik Lööv 405 33 Göteborg erik.loov@trafikverket.se Dispens för intrång

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2015-02-16

MERITFÖRTECKNING 2015-02-16 Sida 1 MERITFÖRTECKNING 2015-02-16 Svante Hultengren Naturvårdsbiolog, projektledare, skribent och artspecialist. Har arbetat som natur- och miljökonsult sedan 1986. Delägare i Naturcentrum AB. Expertkunskaper

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Miljömålen och vattendirektivet. Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland

Miljömålen och vattendirektivet. Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland Miljömålen och vattendirektivet Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland Likheter/skillnader miljöproblem Vattendirektivet Försurning Övergödning Fysisk påverkan Miljögifter

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Västra Götalands län Maria Pleiborn, Göteborg 2016-08-31 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP Analys

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN RAPPORT 2017-02-15 Johan Svedholm Uppdragsgivare Ale kommun Ledetvägen 6 449 51 Alafors Uppdragstagare Naturcentrum AB, 2016 Strandtorget

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-30 1 Syfte RU 201-2014 Resultat av revidering Samråd MKB Beslut nya och reviderade områden Naturvårdsverket

Läs mer