Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag"

Transkript

1 Meritförteckning Jonas Stenström Naturvårdsbiolog och ekolog med mångårig erfarenhet. Har arbetat på Naturcentrum sedan Verkställande direktör och delägare. Gedigen kompetens inom terrester naturvård, natur- och friluftsplanering, naturvårdsskötsel, miljökonsekvensbeskrivningar samt naturinformation. Arbetslivserfarenhet Naturcentrum AB: Kvalitetsansvarig, uppdragsledare för större projekt och ansvarig för internutbildning avseende naturinventering, natur- och friluftsplanering, MKB, naturinformation, skötselplaner Landvetterskolan: Ämneslärare Tynneredskolan: Ämneslärare 1978 SNV, Stora Sjöfallets Nationalpark: Faunainventering 1977 Stenungsskolan: Extralärare Utbildning Göteborgs Universitet, Fil. Mag. i kemi, geografi, geovetenskap, pedagogik och biologi, 180 p 1976 Kungälvs gymnasieskola, Naturvetenskaplig linje, 3 år Pågående uppdrag Gränslandet. Interreg projekt Norge/Sverige. Nio skyddade naturområden i Dalarna, Jämtland, Sør-Trøndelag och Hedmark Fylke. Samordning och utformning av information till besökare. Framtagande av gemensam hemsida, entréplatser med skyltar samt informationsfolder. Gunnebo kulturreservat. Revidering av skötselplan. Planering för naturvård och friluftsliv. Medverkan i styrgrupp för kulturreservatet. Skyltar till naturreservat i Stockholms län. Pågående ramavtal avseende framtagning av 60 naturreservatsskyltar.

2 Undervisning och utbildning Lärare på en ettårig kurs i ekobruk som är förlagd till Gunnebo slott och trädgårdar. Ansvarat för delkurserna Natur- och kulturmiljövård och Naturvårdshänsyn i skogsbruket, totalt 5 veckor Föreställningar i samarbete med Bellmantolkaren Martin Bagge. Carl von Linné (J. S.) möter Bellman i ett biologiskt och musikaliskt lustspel. Föreställningar på Gunnebo slott och Ekstedtska Gården Moderator på seminarium anordnat av Jordbruksverket och Naturcentrum AB angående förslag till nya nationella delmål för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Seminariet ingick som en del i ett större uppdrag. 20 deltagare Ansvarig för planering och genomförande av ett seminarium om golf och naturvård för banarkitekter, naturvårdare och planerare, i samarbete med Hållbar utveckling i Skåne. 30 deltagare Organisatör och moderator för seminarium om Ljunghedar historia, ekologi, skötsel och arter, i Göteborg på uppdrag av Naturvårdsverket. Ca 100 deltagare Återkommande gästföreläsare vid kurser om MKB vid Göteborgs universitet Organisatör och moderator på nationell konferens om friluftsliv i Trollhättan. Trollhättans kommun blev vald till Årets Friluftsmiljökommun 1999 mot bakgrund av kommunens friluftsplan som tagits fram av Jonas Stenström Medverkan vid genomförande av seminarium angående hänsyn till biologisk mångfald vid planering av vägar och järnvägar. Ett 40-tal deltagare från Vägverket, Banverket och konsultföretag Planering och genomförande av högskolekurs i kvantitativ naturvård i samarbete med Göteborgs universitet Genomförande av lägerskola för gymnasieelever på Ängön, Orust Diverse föreläsningar och guidningar 1980, 1981, Ämneslärare

3 Rapporter, skyltar och publikationer Uppdaterad t. o. m Naturcentrum AB & Syre. 2011: De första människorna. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: De første menneskene. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: En verden under overflaten. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: En värld under ytan. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Gammelfuruenes rike. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Gammeltallens rike. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Grenselandet Rogen, Femundmarka, Långfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län och Jämtlands län Fylkesmannen i Hedmark och Sørtrøndelag. Skylt 100x150 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Gränslandet Rogen, Femundmarka, Långfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län och Jämtlands län Fylkesmannen i Hedmark och Sørtrøndelag. Skylt 100x150 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Hensyn i reinbeitedistrikt. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Hänsyn i renbetesland. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Istiden er synlig overalt. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Istiden syns överallt. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Köra snöskoter. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Livet begynner i vann. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Livet börjar i vatten. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Paddla kanot. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Padle kano. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Samisk kulturlandskap. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Samiskt kulturlandskap. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Slå leir. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Slå läger. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Tømmerrenna. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Femundslia Landskapsvernområde. Fylkesmannen i Hedmark. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Femundsmarka Nasjonalpark. Fylkesmannen i Hedmark och Sørtrøndelag. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Grøvelsjøen Naturreservat. Fylkesmannen i Hedmark. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Gutulia Nasjonalpark. Fylkesmannen i Hedmark. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Langtjønna Landskapsvernområde. Fylkesmannen i Sørtrøndelag. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Gränslandet. Länsstyrelsen i Dalarnas län och i Jämtlands län, Fylkesmannen i Sør-trøndelag och i Hedmark. Folder, folder A2. Fyra olika upplagor på svenska, norska, engelska och tyska. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Långfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Rogen. Länsstyrelsen i Jämtlands län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Städjan Nipfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Städjan-Nipfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Töfsingdalen. Naturvårdsverket. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Yxornas tid. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Øksenes tid. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB 2011: Den blommande slåtterängen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Skylt A1. 50 ex. Naturcentrum AB 2011: Den gamla skogen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Skylt A1. 50 ex. Naturcentrum AB 2011: Den vidsträckta myren. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Skylt A1. 64 ex. Ahlén, J., Bohman, P. & Stenström, J., & Persson, J. 2011: Våtmarksanläggning i Komarksbäcken vid Rollsbo-Ryr. Komplettering till MKB avseende hasselsnok och stenmurar, rösen och åkerholmar som omfattas av biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 Miljöbalken. Rapport, 6 sidor.

4 Ahlén, J., Persson, J. och Stenström, J. 2011: Kompensationsåtgärder Velanda-Prässebo. Förslag till kompensationsprogram för grodvatten mm. Norge/Vänerbanan, sträckan Velanda-Prässebo. Trafikverket BanaVäg i Väst. Rapport 20 sidor. Stenström, J. 2011: Canoe country. 4th edition ex. 40 sidor. Stenström, J. 2011: Kanotland. Fjärde upplagan ex. 40 sidor. Stenström, J. 2011: Kanuland. Vierte auflage ex. 40 sidor. Åhlund, M. & Stenström, J. 2011: Berguv vid Vävra berg underlag för MKB. Rapport 14 sidor. Åhlund, M. & Stenström, J. 2011: Förekomst av och förutsättningar för pilgrimsfalk i anslutning til planerade vindkraftverk vid Tormoseröd. Underlag för MKB. Rapport 6 sidor. Åhlund, M. & Stenström, J. 2011: Ny parkering på Nösnäs 1:294, 1:285 m.fl. Komplettering till tidigare utförd naturinventering och konsekvensanalys avseende påverkan på Natura 2000-området SE Stensungsundskusten. PM 4 sidor. 2011: Naturvårdsprogram för Tibro kommun. Tibro kommun 67 sidor. Fritz, Ö., Malmqvist, A. & Stenström, J. 2010: Fågelstudier vid Alandsköp Rapport till EON Vind AB , 19 sidor. Naturcentrum AB 2010: Naturinventering av strandområde vid Göta älv inom fastigheten Surte 43:1. Rapport 15 sidor. Naturcentrum AB 2010: Inventering av naturvärdesobjekt, fåglar och fladdermöss i vindkraftsparken Skuggetorp Dals Långed. Rapport 57 sidor. Naturcentrum AB 2010: Fårhagsberget. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Grönudde. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Ljungåsen. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Ljusterö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Nabben. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Norra Tjust skärgård. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Runnö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Solidö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Trässö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Vickleby ädellövskog. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Åby sandbackar. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Örarevet. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Bergholmen-Stora Kalvö. Länsstyrelsen i Kalmar.Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Konungsbacken. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Mossberga-Vipetorp. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Skeppersäng. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Strandskogen. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Trollskogen. Länsstyrelsen i Kalmar. Folder 99 x 210 mm, 6 sidor. Naturcentrum AB 2010: Den blommande hagen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Naturcentrum AB 2010: Den levande bäcken. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Nytryck 2010: Getterön. Informationsfolder A fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Naturcentrum AB 2010: Morlanda. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Skylt A1. 20 ex. Naturcentrum AB 2010: Fiskväg vid Apelnäs kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Fiskväg vid Bosgårdens kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Fiskväg vid Forsa kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Grönkullens fors. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Långviksträsk. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2010: Stora Alsjön. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2010: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex fördelat på två språk. Omtryck. Naturcentrum AB 2010: Bullerö. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex. Omtryck. Naturcentrum AB 2010: Nåttarö. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex. Omtryck. Naturcentrum AB 2010: Fifång. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex. Omtryck. Landskapsgruppen & Naturcentrum AB 2009: Limhamns kalkbrott framtid i urtid. En vision om om framtida utveckling. 5 st posters/ritningar i A1. Fritz, Ö., Malmqvist, A. & Stenström, J. 2009: Miljöövervakning av epifytiska lavar och mossor i bokskog förslag till ett nytt delprogram. Rapport, 20 sidor.

5 Stenström, J., Ahlén, J. & Persson, J. 2009: Översiktlig naturinventering föreslaget område för utjämningsmagasin vid Rollsbo-Ryr. Rapport, 16 sidor. Stenström, J. & Bohman, P. 2009: Översiktlig bedömning av fågellivets känslighet för vindkraft i Kungälvs kommun. Faktaunderlag till vindbruksplan. Rapport. 8 sidor. Stenström, J., Bohman, P., Åhlund, M. & Ahlén, J. 2009: Naturinventering inom område planerat för vindkraft öster om Älgarås. Rapport,47 sidor. Stenström, J., Bohman, P., Åhlund, M. & Ahlén, J. 2009: Rörö naturreservat och Natura Preliminär bedömning av konsekvenser. Underlag till förstudie angående fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö. Rapport. 14 sidor. Bohman, P., Blom, E. & Stenström, J. (red.) 2009: Art och biotopinventering runt soldattorpet i Sörbäck. Rapport 32 sidor. Stenström, J. 2009: Rörö naturreservat och Natura Preliminär bedömning av konsekvenser. Underlag till förstudie angående fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö. Rapport,14 sidor. Stenström, J. 2009: Inventering av hedjohannesört längs grusväg vid Gäddviken i Svartedalen. Naturvårdsutlåtande, 4 sidor. Bohman, P & Stenström, J. 2009: Diskussionsunderlag rörande naturvärden i områdena Hönebäck och Maden. Rapport, 11 sidor. Bohman, P & Stenström, J. 2009: Naturmiljö och friluftsliv Tormoseröd och Håbäckemarken, Tanums kommun. Rapport, 27 sidor. Bohman, P., Stenström, J. & Ahlén, J. 2009: Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning. Biotoper med naturvärden. Underlag för detaljplan Stockevik, Skaftö. Lysekils kommun. Rapport, 20 sidor. Ahlén, J, Persson, J. & Stenström, J. 2009: Fördjupat naturvårdsunderlag för arbetsplan E6 Delen Pålen Tanumshede. Vägverket Region Väst. Rapport, 82 sidor. Stenström, J. 2009: Kanuland. Dalslands kanal. Fjärde upplagan. Dalslands kanal AB. 900 ex på tyska. 40 sidor. Stenström, J. Nytryck 2009: Fjärås Bräcka. Länsstyrelsen i Halland. Vikfolder A3, ex, svenska, 1500 ex tyska och 1500 ex engelska. Naturcentrum AB 2009: Den rika lövskogen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Den gamla skogen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Högasand. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Älmteryd. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Hallarumsviken. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Stora Rom. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Järnavik. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Halen. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 8 ex. Naturcentrum AB 2009: Tjärö. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Traneröds mosse. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Hörby fälad. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 10 ex. Naturcentrum AB 2009: Forsakar. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Forsakar. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 5 ex. Engelsk och tysk version. Naturcentrum AB 2009: Fulltofta. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 10 ex. Naturcentrum AB 2009: Fulltofta. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 5 ex. Engelsk och tysk version. Naturcentrum AB 2009: Degebergahus A2. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 2 ex. Naturcentrum AB 2009: Husarhagen. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Ljungryda Östafors. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 6 ex. Naturcentrum AB 2009: Jällabjär. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 4 ex. Naturcentrum AB 2009: Fifång. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A2. Naturcentrum AB 2009: Fifång. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A3. Naturcentrum AB 2009: Hjälmö-Lådna. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Hjälmö-Lådna. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A3. Naturcentrum AB 2009: Slätmossen-Borgberget. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A2. Naturcentrum AB 2009: Korpberget. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A2. Naturcentrum AB 2009: Häverö-Bergby. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder. Omtryck Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder. Engelsk upplaga. Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder. Tysk upplaga. Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Naturstig med 5 stycken skyltar. Naturcentrum AB 2009: Tjustvik naturreservat. Värmdö kommun. Poster 70x100 cm. 2 stycken posters. Naturcentrum AB och Hushållningssällskapet Väst. 2009: Kulturreservatet Vallby Sörgården. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Skylt A1.

6 Naturcentrum AB 2009: Håll hunden kopplad. Länsstyrelsen Halland. Nytryck skylt A3. 30 ex. Naturcentrum AB 2009: Håll hunden kopplad. Original. Södertälje kommun. Naturcentrum AB 2009: Håll hunden kopplad. Original. Mölndals kommun. Stenström, J. 2008: Stenbrott vid Allemarken översiktlig naturinventering. Naturvårdsutlåtande, 8 sidor. Swan, Å. Minnesanteckningar från träff runt naturfrågor, skogsparti väst om Titteridammsvägen. PM. 2 sidor. Stenström J. 2008: Naturvärdesbedömning Medeltidens värld Götene kommun. Naturvårdsutlåtande. 9 sidor. Stenström, J. & Persson, J. 2008: Underlag för detaljplaneprogram Skidtunnel Billingen Skövde kommun. Naturinventering Preliminär bedömning av konsekvenser för naturvärden. Naturinventering. Rapportnummer eller rapportdatum. 27 sidor. Stenström, J. Persson, J. & Ahlén, J. 2008: Underlag för vägutredning E20 förbi Hova. Naturinventering. 71 sidor. Stenström, J. 2007: Vägutredning för E6 Pålen-Tanumshede. Naturvårdsunderlag. Biotopkartering områden med naturvärden och sammanställning av befintligt material. PM Naturmiljö. 35 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning vid Noresund, Eda kommun. Underlag för detaljplan. Naturinventering. 26 sidor. Stenström, J. Bohman, P. & Ahlén, J Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning. Biotoper med naturvärden. Underlag för detaljplan, Stockevik, Skaftö, Lysekils kommun. Naturcentrum AB. Naturinventering. 20 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning. Underlag för detaljplan för villatomter Grössbyn 1:34. Naturvårdsutlåtande. 13 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig biotopkartering och naturvärdebedömning. Biotoper med naturvärden. Underlag för fördjupad översiktsplan, Tyehalvön, Hammarö kommun. Naturinventering. 20 sidor. Stenström, J. 2008: Ny parkering på Nösnäs 1:294, 1:285 m.fl. Naturinventering och konsekvensanalys avseende påverkan på Natura 2000-området SE Stenungsundskusten. Underlag för detaljprogram. Naturvårdsutlåtande. 13 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig naturinventering föreslaget planområde vid Kärrvägen i Nol. Naturcentrum AB. Naturvårdsutlåtande. 11 sidor. Bohman, P. 2008: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Miljöuppföljning avseende naturvärden på strandängar. Delrapport fåglar. Signehögsholmen och Hajs sjö. Vägverket Region Väst & Banverket. Rapport september 2008, 18 sidor. Stenström, J. 2008: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Miljöuppföljning avseende naturvärden på strandängar. Delrapport Vegetation. Signehögsholmen och Hajs sjö. Vägverket Region Väst & Banverket. Rapport december 2008, 11 sidor. Stenström, J. 2008: BanaVäg i Väst. Projekt strandängar. Stora Viken. Plan för anläggning, restaurering och skötsel. Utkast Vägverket Region Väst & Banverket. Stenström, J. 2008: Riktlinjer för ytskiktet vid sluttäckning av Höganästomten PM. Stenström, J. & Johansson, L. 2008: Inventering av objekt som omfattas av biotopskydd inom detaljområde Smedseröd 1:2. Naturinventering. 15 sidor. Stenström, J. & Bohman, P. 2008: Översiktlig biotopinventering och naturvärdesbedömning. Stora Gunnarsvattnet med omnejd. Underlag för miljökosekvensbeskrivning i samband med vindkraftsutbyggnad. Naturinventering. 31 sidor. Stenström, J. & Malmqvist, A. 2008: Naturvärdesbedömning av skogliga biotoper inom naturreservatet Morlanda. Preliminär rapport. Naturinventering. 14 sidor. Stenström, J. & Bohman, P. 2008: Kråkfåglar på Bälinge avfallsstation. Utlåtande sidor. Stenström, J. Danielsson, I. & Nilsson, H. 2008: Naturvårdsprogram för Marks kommun Förslagshandling. Rapport 36 sidor. Marks kommun. Bohman, P. Stenström, J. & Andersson, M. 2008: Effekter av sjökalkning på omgivande biotoper. Rapport 37 sidor. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Nytryck 2008: Getterön. Informationsfolder A ex fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Naturcentrum AB 2008: Blacksås. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Gysinge. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Risnosen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg.

7 Naturcentrum AB 2008: Kyrkberget. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Stora Öråsen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Svartviksberget. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Fagerön. Skylt 42 x 60 cm. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Fagerön. Skylt 29 x 42 cm. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Fagerön. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Havsvik. Skylt 42 x 60 cm. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Havsvik. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Ödegårdsstigen. Skylt A1. Tidaholms kommun. Naturcentrum AB 2007: Gröntjärn. Folder 9,9 x 21 cm, 8 sidor. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Bläcktärnsjön. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Hylströmmen. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Igelsjön. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Oppsjöskogen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Skatön. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Bodåsen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Köpmansmossen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Kroksjö. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Rossåsen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Skärjåskogen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Ålsjöäng. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Ålsjön. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Ålsjöskog. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Gröntjärn. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Stenström, J. & Andersson, M. 2008: Ätran vid Buttorp. Naturvårdsutlåtande och fördjupad inventering av flodpärlmussla och bottenfauna. Naturvårdsutlåtande. 22 sidor. Naturcentrum AB 2007: Naturvårdsskötsel. Kulturreservatet Gunnebo. Mölndals stad. Skyltoriginal, A3. Stenström, J. & Fransson, G. 2007: Naturvårdsprogram. Fakta och åtgärder. Ale kommun. Antagen av kommunfullmäktige Tryckt rapport, 67 sidor. Naturcentrum AB 2007: Välkommen till Fjärås Bräcka. Länsstyrelsen i Halland. Naturreservatsskylt, A1, 2 ex. Stenström, J. 2007: Fjärås Bräcka. Länsstyrelsen i Halland. Vikfolder A3, ex, svenska. Stenström, J. 2007: Kråkfåglar på Bälinge avfallsstation. Yttrande september 2007, 13 sidor. Stenström, J. 2007: Naturinventering för del av Östra Bärstad. Underlag för detaljplan. Rapport , 11 sidor. Stenström, J. 2007: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Miljöuppföljning avseende naturvärden på strandängar. Delrapport Vegetation. Stora Viken, Nol Nödinge, Nol och Äskekärr. Vägverket Region Väst & Banverket. Rapport december 2007, 11 sidor + kartor. Stenström, J. 2007: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Stora Viken. Utkast till anläggningsplan, restaureringsplan och skötselplan inom ramen för projekt strandängar. Vägverket Region Väst & Banverket. Internt arbetsmaterial december 2007, 12 sidor + kartor. Stenström, J. 2007: Väg 45 Älvängen Stallbacka. Delen Alvhem Kärra. Underlag till MKB och arbetsplan. Fördjupad inventering av land- och vattenmiljöer kring Gårdaån. Rapport , 22 sidor. Stenström, J., Lindkvist, C., Olsson, A. K. & Persson, J. 2007: Landskapsekologisk plan för Bråbackaområdet, Fagersanna. Utredning 2007, 20 sidor. Persson, J. & Stenström, J. 2007: Naturvärden vid Tåsjön, vatten och strandmiljöer invid Väg Rapport, 32 sidor. Persson, J. & Stenström, J. m.fl. 2007: Delavrinningsområden med attributdata. Digitalt material. GIS-.shp och.tab Koordinatsystem Göteborgs lokala. Persson, J. & Stenström, J. m.fl. 2007: Vattenöversikt för Lerums kommun, Etapp 1. Rapport, 208 sidor.

8 Ahlén, J., Stenström, J., Mascher, C. & Malmqvist, A. 2006: Ett rikt odlingslandskap. Förslag till nytt nationellt delmål. Jordbruksverket. Rapport, 85 sidor. Malmqvist, A. & Stenström, J. 2006: Reningsdammarna och ljungheden i Perstorp skötselplan. Rapport, 10 sid+bilagor. Stenström, J. 2006: Fjärås Bräcka. Vikfolder A3. 3 språk: 6000 ex svenska, 1500 ex tyska och 1500 engelska. Länsstyrelsen i Halland. Andersson, M., Stenström, J., m. fl Sjökalkningens påverkan på omgivande biotoper. En förstudie. Rapport. 65 sidor. Naturvårdsverket. Hultengren, S. & Stenström, J. 2006: Lavinventeringar på Gotska Sandön, 12-16/ och 14-18/ Rapport. 28 sidor. Hultengren, S, & Stenström, J. 2006: Naturvårdsutlåtande avseende naturvärdena nordöst om Nisseviken, Gotland. Utlåtande 11 sidor. Hultengren, S, & Stenström, J. 2006: Naturinventering vid Stucks kalkbrott, Fårösund, Gotland. Naturinventering 18 sidor. Stenström, J Naturinventering inom del av fastigheten Tångeröd 1:34. Tjörns kommun. Underlag för detaljplan. Rapport sidor. Stenström, J Naturinventering av område vid Kultomten. Skövde kommun. Underlag för kommunal planering. Rapport sidor. Stenström, J. 2006: Skötselplan för Olstorps golfbana. Samrådsupplaga Stenström, J Naturvårdsutlåtande angående MKB till arbetsplan för E18, delen Björkås Bergvik. PM 3 sidor. Vägverket Region Väst E18 Björkås Skutbergsmotet. MKB i arbetsplan. (Naturcentrum har skrivit huvuddelen av Naturmiljökapitlet ca 20 sidor). Stenström, J Naturvärden inom fastigheten Grönskhult 1:11 m. fl. Naturvårdsutlåtande sidor. Stenström, J Väg 45 Älvängen Stallbacka. Delen Alvhem Kärra. Underlag till MKB och arbetsplan. PM Naturmiljö. Rapport sidor. Stenström, J Rv 45 Alvhem Kärra, objekt vid Lödöse. Utökad inventering av skyddsvärd lövskog vid Pingstalund. Rapport. 7 sidor. Stenström, J Naturvårdsutlåtande angående promenadstig, parkeringsplats och röjning av vass vid Sundsby sidor. Lindqvist, C. & Stenström, J Sundsby säteri naturanpassad parkering. Principplan med förslag till gestaltning. Ahlén, J. och Stenström J PM Naturmiljö Älvängen Alvhem PM 8 sidor. SWECO FFNS/ Stenström, J. 2006: Skötselplan för Olstorps golfbana. Samrådsupplaga Stenström, J. 2005: Väg 45 Älvängen Stallbacka. Delen Alvhem Kärra. Underlag till MKB och arbetsplan. PM Naturmiljö. Utkast och arbetsmaterial. 26 sidor Stenström, J. 2005: Naturinventering av ett område på centrala Brännö. Rapport 16 sidor. Naturcentrum AB. Stenström, J., Malmqvist, A., & Persson, J. 2005: E20 Tollered Alingsås. Fördjupad naturinventering inom vissa delområden. Underlag för arbetsplan och MKB. Rapport 56 sidor. Stenström, J., Malmqvist, A. & Persson, J. 2005: Biotopinventering kring Holma säteri, Lysekils kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport. 25 sidor. Stenström, J. 2005: Biotopinventering av område vid Morlanda säteri, Lysekils kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport. 19 sidor. Naturcentrum AB Stenström, J. 2005: Väg E6 Rabbalshede Pålen. PM naturmiljö. Nulägesbeskrivning och preliminär bedömning av konsekvenser och möjliga åtgärder. Underlag till arbetsplan och bygghandling. 18 sidor. Stenström, J. 2005: Naturinventering av område vid Vädermotet i Göteborgs kommun. Naturvårdsutlåtande. 6 sidor. Naturcentrum AB Stenström, J. 2005: Välkommen till Fjärås Bräcka naturreservat. Folder A ex. Stenström, J. 2005: Kanotland. Dalslands kanal. Tredje upplagan ex fördelat på svenska, engelska och tyska. 40 sidor. Dalslands kanal AB. Stenström, J. & Weibull, H. 2005: Naturvårdsutlåtande. Angående ravin längs Norumsån i Stenungsunds kommun. Naturvårdsutlåtande. 9 sidor. Malmqvist, A. & Stenström, J Uppföljning av Natura 2000 i Sverige Uppföljning av typiska arter i sex sydliga lövskogshabitat. Fälttest och utvärdering. 32 sidor.

9 Andersson, M. & Stenström, J. 2005: Flodpärlmussla i Västra Götalands län. Känd förekomst. Rapport 174 sidor. Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Naturcentrum. Stenström, J. 2004: Naturinventering av område vid Stallsiken, Skövde kommun. Underlag för kommunal planering och MKB för Nolhagaleden Rapport. 12 sidor. Banverket 2004: Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Västra stambanan. Fyrspår delen Floda Aspen. (J S har medverkat som delförfattare och konsult angående naturmiljöer. Stenström, J. Hultengren, S. 2004: Väg 49 Skara Skövde. Underlag för alternativstudier på delen Skara Axvall. Naturinventering och konsekvensbeskrivning. Natura 2000, Axevalla hed, Ökull, Höjentorp- Drottningkullen. Rapport 26 sidor. Dübeck, L. & Stenström, J. 2004: Riksväg 50 delen Alvastra-Vadstena. Åtgärder på kort sikt. Trafiksäkerhets- och landskapsåtgärder. Rapport 45 sidor. Vägverket och WSP. Stenström, J. & Tavalanic, S. 2004: Program inför detaljplanering för Golfbana i Olstorp, Vårgårda kommun. Miljöförvaltningen i Vårgårda kommun. Stenström, J. & Forshed, N. 2004: Ljunghedar historia, ekologi och arter. Västkuststiftelsen. Länsstyrelsen i V. Götaland, Skåne och Halland. Naturvårdsverket. Stenström, J. 2004: Biotopinventering kring Morlanda säteri, Orusts kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport 13 sidor. Stenström, J. Malmqvist, A. & Persson, P. 2004: Biotopinventering kring Holma säteri, Lysekils kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport 25 sidor. Stenström, J. Hultengren, S & Weibull, H. 2004: Naturinventering Sollumsån. Underlag för reservatsbildning. Rapport. 36 sidor. Naturcentrum AB/ Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stenström, J. 2004: Ombyggnad Väg 751 och 770, Morlanda, Orust kommun. Naturvårdsutlåtande. 4 sidor. Stenström, J. 2004: Naturinventering av Svartemosse. Kungsbacka kommun. Underlag för planerad deponi. Naturvårdsutlåtande. 3 sidor. Underlag till vägutredning E18, delen Björkås-Bergvik och väg 61, delen Bergvik-Ilanda. Rapport 25 sidor. Stenström, J & Andersson, M. 2004: FlodpärlmusslorVästra Götaland En inventering av 52 vattendrag. Rapport och kartor. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Malmqvist, A. & Stenström, J. 2003: Naturinventering redovisning av skyddsvärda biotoper. Underlag till vägutredning E18, delen Björkås-Bergvik och väg 61, delen Bergvik-Ilanda. Rapport 25 sidor. Berglind, S.-Å. 2003: Biologisk mångfald på Sörmon en inventering med riktlinjer för skötsel av tidiga succesionsarter inom ett fossilt flygsandområde. WSP. 2003: E18 delen Björkås Bergvik i Värmlands län Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning. Vägverket region Väst. (Naturcentrum har utformat kapitlet naturmiljö). Stenström, J. & Lundin, K : Besiktning av damm med vattensalamander. Naturvårdsutlåtande. 2 sidor. Stenström, J. 2003: Fördjupat dike vid Stora Viken, Fastigheterna Nödinge 5:36 och 5:47. Naturvårdsutlåtande 5 sidor. Stenström, J. 2003: Underlag för arbetsplan, väg 27, delen Viared Kråkered. Naturvårdsunderlag 6 sidor. Stenström, J. 2003: Ragnhildsholmen, Klosterkullen och Munkholmen. Ett landskap för upplevelser av natur och kultur. Översiktligt förslag till framtida skötsel och markdisposition. Översiktlig skötselplan 3 sidor, kartor. Naturcentrum AB Stenström, J. 2003: Miljöanpassad golfbana. Förslag med miljökonsekvensbeskrivning. Rapport 40 sidor. Persson, J. 2003:, N. 2003: En naturvärdesbedömning av vattenmiljöer på fastigheten Olstorp 1:1 samt förslag till dammanläggningar och möjligheter till vattenreglering. Rapport 8 sidor. Malmqvist, A. & Stenström, J. 2003: Förslag till planering av villaområde, vid Helenevik, Mölndals kommun. Naturvårdsutlåtande, 4 sidor. Stenström, J. & Forshed, N. 2003: Kulturreservatet Gunnebo. Informationsfolder A ex. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stenström, J. & Forshed, N. 2003: Kulturreservatet Gunnebo. Informationsskyltar 900 mm x mm. 3 ex. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Naturcentrum AB, 2002: Arbets- och järnvägsplan. Väg 45 och Norge Vänernbanan Angeredsbron. Delutredning-Kompensationsåtgärder för intrång i strandängar. Förslagshandling september Rapport 81 sidor, 200 ex. Vägverket, Banverket och Ale kommun.

10 Stenström, J. 2002: Framtida omgrävning av Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken. Naturvårdsutlåtande. 7 sidor. Stenström, J. 2002: Trädbesiktning. Naturvårdsutlåtande. 30 sidor inkl. trädprotokoll. Stenström, J. Blom, E. och Gralén, H (kompletterad 2002): Naturinventering E20 Lundsbrunn Holmestad. Underlag till vägutredning och arbetsplan. Rapport 17 sidor. Vägverket. 2002: Vägutredning för delen Lundsbrunn Holmestad. Komplettering för tillåtlighetsprövning. Rapport 35 sidor. Vägverket. Vägverket Region Sydöst och J & W samhällsbyggnad. 2002: Riksväg 50 och 32 mellan E4 och Motala. Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning. Rapport A3 ca 110 sidor. Vägverket Region Sydöst. Stenström, J. & Manfred, E. 2002: Pickesjöområdet sydväst om Borås. Planeringsunderlag för Borås kommun/vasallen AB. Landskapsinventering. Rapport 30 sidor. AB Jacobsson & Widmark och Stenström, J. 2002: Naturinventering kring Pickesjön. Planeringsunderlag Borås kommun. Underlagsrapport till ovanstående. 17 sidor. AB Jacobsson & Widmark och Stenström, J. 2002: Naturinventering av av område avsett för tomter på Stora Dyrön. Naturvårdsutlåtande. 1 sida. Stenström, J. 2002: Naturinventering av planerat läge för hotell och konferensanläggning, Södra hamnen Skärhamn. Naturvårdsutlåtande. 1 sida. Stenström, J. 2002: Naturinventering av områden kring Öxnereds station. Naturvårdsutlåtande. 5 sidor. Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2002: Kulturreservatet Gunnebo i Mölndals kommun. Förslag till skötselplan. 81 sidor. Länsstyrelsen i Västra Götaland Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Getterön. Informationsfolder A ex fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Fågellokaler vid Hallandskusten. Informationsfolder A ex fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Getterön naturreservat. Skyltar A0. Två olika, 6 ex vardera. Länsstyrelsen i Halland. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Fågellokaler vid Hallandskusten. Skylt A0. 26 ex. Länsstyrelsen i Halland. Naturcentrum & Grahn, J. 2002: Miljöalmanacka Trollhättans kommun ex. Trollhättans kommun Stenström, J. 2002: Golfbana i Holma, Lysekils kommun. Konsekvenser för naturvärden. PM 4 sidor. Stenström, J. 2001: Naturvårdsbedömning av myr vid Dalberget. Naturcentrum, 2001: E6 Uddevalla Svinesund delen Vik Hogdal vägutredning objektsnummer Konsekvenser för natura 2000-området vid Strömsvattnet. Stenström, J. 2001: Naturvårdsbedömning av Brattåsbergen. Härryda kommun. Stenström, J. 2001: Naturinventering väg 45 Båberg Röshult. Underlag till vägutredning och arbetsplan. Rådhuset arkitekter. Stenström, J. 2001: Bedömning av konsekvenser för olika utbyggnadsalternativ av väg 156 förbi Skene. Arkitektringen i Mariestad. Vägverket region Väst och Banverket, Västra banregionen. Juli 2001: Väg 45 NorgeVänernbanan. Arbetsoch järnvägsplaner samt detaljplaner. Angeredsbron Älvängen. Miljökonsekvensbeskrivning. (Naturcentrum har medverkat som underkonsult samt utformat avsnittet naturmiljö). Scandiaconsult i Sverige AB. 2001: Väg 45 och Norge Vänernbanan delen Angeredsbron Älvängen. Riskanalys av olycka på väg och järnväg. (Naturcentrum har medverkat som underkonsult). Stenström, J. 2001: Naturvårdsutlåtande angående möjliga platser för deponering av massor. Arkitektringen i Mariestad Stenström, J. Blom, E. och Gralén, H. 2001: Naturinventering E20 Lundsbrunn Holmestad. Underlag till vägutredning och arbetsplan. Arkitektringen i Mariestad Stenström, J. 2001: Naturinventering sträckan Mjölby Skänninge utmed befintlig väg 32. Underlag till förstudie och vägutredning. Nationell stamväg mellan Motala och E4.. (Vägverket Region Sydöst och J&W i Karlstad). Stenström, J. 2001: Naturvårdsbedömning av myr vid Dalberget. Lafarge, Svenska Höganäs AB. Waern, C.-B., Mascher, C. & Stenström, J. 2001: Gunnebo. Vårdprogram för slottets och trädgårdarnas omgivningar. Länsstyrelsen i Västra Götaland 2001.

11 Stenström, J. 2001: Kanotland. Dalslands kanal. Nytryck 6500 ex fördelat på 2 språk. Dalslands kanal AB. Stenström, J Konferens angående kommunal friluftsplanering. Genomförd i samarbete med Trollhättans kommun, vald till årets friluftskommun Cirka 150 deltagare från hela Sverige. Naturcentrum har ansvarat för samordning, planering och programansvar. Stenström, J Förslag till naturreservat vid Långemossen. Lilla Edets kommun, Västra Götaland. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stenström, J Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Rya äsar. Borås kommun. Västra Götaland. Borås kommuns komunsstyrelse. Stenström, J Väg E6 Torp Gläborg. Delen Saltkällan Håby. Miljökonsekvensbeskrivning för arbetsplan. Scandiaconsult AB samt Vägverket region Väst. (Jonas Stenström har genomför naturinventeringar samt skrivit avsnittet om naturmiljö i MKB:n.) Stenström, J. & Hultengren S Biotopkartering och naturvärdesbedömning. Underlag till arbetsplan. Sträckan E6 Nordby Svinesund. Vägverket region Väst och Flygfältsbyrån. Stenström, J.2000: Trädbesiktning. E6/E20 genom Göteborg delen Kallebäcksmotet Ullevimotet. Uppföljning och värdering. Vägverket och Flygfältsbyrån. Stenström, J Naturvårdsplan för Borås kommun. Rapport samt dataregister över samtliga kända naturvårdsobjekt i kommunen. Inventering och sammanställning. Stenström, J Naturmiljön kring Gunnebo slott. Inventering och skötselplan. Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Mölndals kommun. Ahlén, J & Stenström, J. 2000: Naturinventering. Underlag för MKB till vägutredning. Riksväg 40 Borås- Jönköping delen Dållebo-länsgränsen. Internupplaga. Vägverket Region Väst./ Ahlén, J., Neergaard, R. & Stenström, J. 1999: Inventering av häckfågelfaunan på betade strandängar i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (Manuskript) Gralén, H., Oomen, M., & Stenström, J. 1999: Häckfåglar och vegetation vid Nolhagaviken, Undersökningar och slutsatser (20 sidor). Alingsås kommun. Stenström, J.1999: Järnvägstrummor längs sträckan Göteborg Laxå. Besiktning och bedömning av naturvärden. Lincona byggkonsult och Banverket. Stenström, J. & Hultengren, S. 1999: Botanisk inventering av täktområde samt närliggande terrängområde vid Bergtäkt Kärr. Vägverket Produktion Syd. Stenström, J.1999: Trädbesiktning. E6/E20 genom Göteborg delen Kallebäcksmotet Ullevimotet. Del 2. Vägverket och Flygfältsbyrån. Stenström, J. 1999: Kanotland. Informations- och skyltningsprojekt för kanotpaddling i Dalsland - Nordmarken. Dalslands kanal och Årjängs kommun. Stenström, J. 1999: Väg 155, utredning av framtida förbindelser till och inom Öckerö kommun, vägutredning. Naturmiljö. Underlag för MKB. PM. Flygfältsbyrån & Vägverketet. Stenström, J. 1999: Linjeomläggning Finnnerödja. Dokumentation av naturvärden utmed järnvägen. Uppdrag av Arkitektringen. PM, 2 sidor. Stenström, J. 1999: Ny väg Krok-Bräcke. Dokumentation av naturvärden. Underlag för lantmäteriförrättning. Stenström, J. & Hultengren, S., Översiktlig naturinventering av Långemosseskogen m.fl. områden. Underlag till fördjupad vägutredning för väg 45 mellan Alvhem och S. Trollhättan Vägverket region Väst. Stenström, J. m..fl. 1999: Underlag till ny översiktsplan för ytterhamnsområdet. Beskrivning av naturmiljön och bedömning av konsekvenser för naturvärden. FFNS och Göteborgs hamn. Ale kommun. 1999: Göta älvs dalgång, Ale kommun. Fördjupad översiktsplan. Miljökonsekvensbeskrivning. (Utbyggnad av väg och järnväg). Har ansvarat för avsnittet om naturmiljö. Stenström, J. 1998: Naturinventering av ett skogsområde vid Gunnebo slott. Internrapport. Naturcentrum AB och Mölndals kommun. Gralén, H., Oomen, M., & Stenström, J. 1998: Häckfåglar och vegetation vid Nolhagaviken, Undersökningar och slutsatser (20 sidor). Alingsås kommun. Stenström, J. 1998: Översiktlig studie av naturvärden inom två områden i Göteborgs hamn. Underlag för ny Generalplan. (5 sidor) Gralén, H., Hansson, E., & Stenström, J. 1998: Naturinventering Göta älvs dalgång Ale kommun. Stenström, J. Naturvårdsbiologisk bedömning av planerat läge för hotell och konferensanläggning. Södra Hamnen Skärhamn. Tjörns kommun. (5 sidor) Stenström, J. 1998: GC-väg Gråbo-Stenkullen. Underlag för miljökonsekvensbeskrivning avseende naturmiljön. PM

12 Stenström, J. 1998: Besiktning och bedömning av naturvärden utmed en sträcka mellan Surte och Angererdsbron. Stenström, J. 1998: Trädbesiktning Påskbergsgatan i Göteborg. Väg E6 Gårda. Deltagit i en expertpanel för Vägverkets bok om vägestetik. Söderblom & Palm. Stenström, J. 1997: Naturinventering vägutredning riksväg 50 delen Ödeshög - Motala. Naturcentrum AB/Vägverket region sydöst. Blom, E. & Stenström, J Landskapsförändringar i Älvsborgs län Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1997:5. Dataöverföring av uppgifter från Ängs- och hagmarksinventering i Älvsborgs län och Bohuslän från Macintosch 4D till PC Access. Jonas Stenström & Svante Hultengren. Stenström, J. & Holmer, M. 1996: Rya skog - forntidsskog i framtidsstad. Stenström, J. & Larsson, E.-L. 1996: Natura Förslag på områden i Skaraborgs län november Länsstyrelsen i Skaraborg. Stenström, J NOLA och landskapsvårdåtgärder. Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Praktisk rådgivning och tecknande av avtal med jordbrukare. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Hultengren, S. & Stenström, J. 1996: Ängar och hagar Ale och Lerums kommuner. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1996:4. Stenström, J. 1996: Naturinventering Stora Viken & Äskekärr. Stenström, J. 1995: Biologisk mångfald i Älvsborgs län - viktiga undersökningar och inventeringar. Meddelande 1995:4. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Lokaliseringsplan väg 45 Alvhem S Trollhättan. Miljökonsekvensbeskrivning. Vägverket, Kjessler & Mannerstråle och Scandiaconsult Väst AB maj Jonas Stenström har medverkat som underkonsult.) Stenström, J., Bergstedt, L. & Pleijel, H. 1995: Inventering av rikkärr i Hjärtums socken. Miljökontoret i Lilla Edets kommun. Konceptupplaga. Vägverket Bättre utformad vägmiljö. Underlagsrapport 7 för Vägverkets miljöprogram. Publikation 1995:60. Deltagande i expertpanel. Larsson, M..-O., Stenström, J. & Gunnarsson, B.m. fl. 1995: Vägar och järnvägars påverkan på värdefull natur. Att bedöma effekter av väg- och järnvägsdragningar i områden med höga naturvärden.naturcentrum AB, Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Stenström, J. 1995: Naturinventering Trollhättan - Göta älv, Ryrbäcken, Brandsbo/Öresjö Miljökontoret i Trollhättans kommun. Stenström, J. 1994: Botten - ett värdefullt kulturlandskap. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Stenström, J. 1994: Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994:5. Stenström, J. 1994: "Ängar och hagar i Älvsborgs län. Del 1. Sammanfattning. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994:6. Stenström, J. 1994: Ängar och hagar i Älvsborgs län. Del 2. Katalog. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994:7. Stenström, J. 1994: Värt att se i Trollhättans kommun. En utflyktsguide. Naturcentrum. Stenström, J. 1994: Rådanefors. En småskalig skog- och odlingsbygd med stora naturvärden. Inventering - utredning och förslag till åtgärder. Länsstyrelsen i Älvsborsg län, Färgelanda kommun och Västkuststiftelsen. Stenström J. 1994: Naturliga fodermarker - levande fornminnen och historiska arkiv. I: Boqvist A. (ed.) Mylla Mule Människa. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift Västergötlands tryckeri, Skara Stenström, J. 1993: Ängar och hagar i Bengtsfors kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1993:1. Vänersborg. Stenström, J: 1993: Ängar och hagar i Dals Eds kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1993:2. Vänersborg. Stenström, J: 1993: Ängar och hagar i Färgelanda kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1993:3. Vänersborg. Stenström, J. 1993: Förslag till Skötselplan för naturreservatet Rya åsar. Borås kommun i Älvsborgs län. Borås kommun. Stenström, J. 1993: Landskapet kring Örby kyrka - En sammanställning av befintligt material. Internrapport för Scandiaconsult Väst Naturcentrum AB Naturvård i odlingslandskapet. Kurs i Ätradalen Stenström, J. 1991: Bedömning angående ekbestånd vid fastigheten Sannegården 25:1. Naturcentrum 1991: Program för Nääs fabriker. Lerums kommun. VBB/VIAK samhällsplanering.

13 Hultengren, S., Larsson, M.-O. & Stenström, J. 1991: Området Brännås i Lerums kommun. VBB/VIAK (internrapport). Hultengren, S., Martinsson, P.-O. & Stenström, J. 1991: Lavar och luftföroreningar. Känslighetsklassning och indexberäkning av epifytiska lavar. Naturvårdsverket Rapport Hultengren, S. & Stenström, J. 1990: Ängar och hagar i Borås kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1990:1. Naturcentrum 1990: Gamlebo - en biologisk konsekvensanalys. Hultengren, S., Stenström, J. & Olvmo 1990: Naturinventering av Anråsåns dalsystem. Stenungsunds kommun (internrapport). Hultengren, S. & Stenström, J. 1990: Ängar och hagar i Marks kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1990:9 Hultengren, S., Martinsson, P.-O., Stenström, J. & Olvmo 1990: Östra Trollåsen - en biologisk konsekvensanalys. Naturcentrum Rapport. Hultengren, S. & Stenström, J. 1989: Ängar och hagar - klenoder i jordbrukslandskapet. Hyssna - vår hembygd, årgång Hyssna hembygdsförening. Stenström, J. 1989: Ängar och hagar i Ale kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Marklund, H. & Stenström, J. 1989: Skador på lövsträd - projektplan för en inventering i Göteborgs kommun. Göteborgs kommun (internrapport). Stenström, J. 1989: Friluftsplan Trollhättans kommun. Fritidskontoret. Trollhättans kommun. Hultengren, S. & Stenström, J. 1988: Lavfloran i skogliga observationsytor. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1988:5. Vänersborg. Hultengren, S. & Stenström, J Lavarna och luften i Ulricehamnsområdet. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1988:2. Martinsson, P.-O. & Stenström, J. 1988: Lackarebäcksleden - en biologisk konsekvensanalys. VBB (internrapport). Hultengren, S. & Stenström, J. 1987: Kort och preliminär sammanfattning av inventeringen av lavarna i och omkring Timmeles och Ulricehamns tätorter. Göteborg Hultengren, S. & Stenström, J. 1987: Ängs- och hagmarker i Lerums kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Västkuststiftelsen STIFTELSEN FÖR VÄSTSVENSKA FRITIDSOMRÅDEN 2010

Västkuststiftelsen STIFTELSEN FÖR VÄSTSVENSKA FRITIDSOMRÅDEN 2010 Västkuststiftelsen STIFTELSEN FÖR VÄSTSVENSKA FRITIDSOMRÅDEN 2010 Västkuststiftelsen Stiftelsen för västsvenska fritidsområden org. nr. 857201-9076, Västkuststiftelsen förvaltar närmare 200 av naturreservaten

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Meritförteckning. Niklas Franc. Arbetslivserfarenhet

Meritförteckning. Niklas Franc. Arbetslivserfarenhet Meritförteckning Niklas Franc Naturvårdsbiolog och skalbaggsspecialist. Arbetar hos Naturcentrum sedan 2007. Inventerar skalbaggar i alla miljöer men arbetar även med frågor rörande skötsel av lövskog,

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg BILAGA 1 PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg augusti 2001 FÖRORD Under projektnamnet Mål och mått för natur- och kulturvärden har Vägverket, tillsammans med övriga

Läs mer

Naturvårdsprogram, allmän del

Naturvårdsprogram, allmän del 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal inpendlare Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Fotograf: Per Lindegård, Länsstyrelesen

Läs mer

DEL 2 FRAMTIDA ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

DEL 2 FRAMTIDA ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 45 DEL 2 FRAMTIDA ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 46 5. Förordnanden, statligaoch kommunala intressen Förordnanden Här beskrivs områden inom kommunen som har särskilda förordnanden för att skydda värdefulla

Läs mer

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Uppdraget 3. Vad händer i Svartedalen? 4. Framtida nationalpark 5. Landskapsekologisk analys 6. Analysområde 7. Utgångskarta 8. Övergripande intressen 9. Friluftsliv

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Kustprojekt Åhus-Juleboda

Kustprojekt Åhus-Juleboda Högskolan Kristianstad Landskapsvetarprogrammet Lv02 VT 2005 Kustprojekt Åhus-Juleboda Mikael Bengtsson Martin Hedman Martin Persson Lisa Ragnarsson Pär Ragvald Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning

Läs mer

131127.dccx. Ursiktsberget. LiU 2013. Radar OFFERT. Offert. -12- Uli

131127.dccx. Ursiktsberget. LiU 2013. Radar OFFERT. Offert. -12- Uli IIRADAR OFFERT Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten 453 80 Lysekil 2013-11-27 LYSEILknas REGISTRATLJREN Arl LiU 2013-12- Uli Hänned lämnar Radar arkitektur& planeringab en offert på uppdraget att

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa mångfald ngfald mångfald mång mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald ngfald mångfald mångfald fald mångfa mångfald PROJEKTLEDARE: Susann Östergård, Miljöförvaltningen.

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

UTKAST. Avgränsningssammanträde MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 2014.10.11 PROTOKOLL

UTKAST. Avgränsningssammanträde MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 2014.10.11 PROTOKOLL ÖSTRA FÖGLÖ MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 2014.10.11 Avgränsningssammanträde PROTOKOLL Deltagare: Allmänheten, enligt bilagd närvarolista Mikael Korpela, Landskapsregeringen Ian Bergström, Landskapsregeringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsberättelse för 2007 Verksamhetsberättelse för 2007 Innehållsförteckning 1. Funktionärer 1.1. Stämmovalda funktionärer 1.2. Övriga funktionärer 2. Styrelsemöten 3. Medlemmar 4. Informationsspridning 4.1. Utskick till medlemmarna

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

VÄSTKUSTSTIFTELSEN S T I F T E L S E N F Ö R V Ä S T S V E N S K A F R I T I D S O M R Å D E N ÅR 2003

VÄSTKUSTSTIFTELSEN S T I F T E L S E N F Ö R V Ä S T S V E N S K A F R I T I D S O M R Å D E N ÅR 2003 VÄSTKUSTSTIFTELSEN S T I F T E L S E N F Ö R V Ä S T S V E N S K A F R I T I D S O M R Å D E N ÅR 2003 1 2 Guidad väg ut i naturen Västkuststiftelsen började 2001 att ordna naturvandringar för att få fler

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Kulturarv och entreprenörskap

Kulturarv och entreprenörskap Kulturarv och entreprenörskap Dokumentation av konferens i Jönköping 10 11 maj 2007 Kulturarv och entreprenörskap Dokumentation av konferens i Jönköping 10 11 maj 2007 Redaktör: Per-Olof Remmare och Elina

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer