Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag"

Transkript

1 Meritförteckning Jonas Stenström Naturvårdsbiolog och ekolog med mångårig erfarenhet. Har arbetat på Naturcentrum sedan Verkställande direktör och delägare. Gedigen kompetens inom terrester naturvård, natur- och friluftsplanering, naturvårdsskötsel, miljökonsekvensbeskrivningar samt naturinformation. Arbetslivserfarenhet Naturcentrum AB: Kvalitetsansvarig, uppdragsledare för större projekt och ansvarig för internutbildning avseende naturinventering, natur- och friluftsplanering, MKB, naturinformation, skötselplaner Landvetterskolan: Ämneslärare Tynneredskolan: Ämneslärare 1978 SNV, Stora Sjöfallets Nationalpark: Faunainventering 1977 Stenungsskolan: Extralärare Utbildning Göteborgs Universitet, Fil. Mag. i kemi, geografi, geovetenskap, pedagogik och biologi, 180 p 1976 Kungälvs gymnasieskola, Naturvetenskaplig linje, 3 år Pågående uppdrag Gränslandet. Interreg projekt Norge/Sverige. Nio skyddade naturområden i Dalarna, Jämtland, Sør-Trøndelag och Hedmark Fylke. Samordning och utformning av information till besökare. Framtagande av gemensam hemsida, entréplatser med skyltar samt informationsfolder. Gunnebo kulturreservat. Revidering av skötselplan. Planering för naturvård och friluftsliv. Medverkan i styrgrupp för kulturreservatet. Skyltar till naturreservat i Stockholms län. Pågående ramavtal avseende framtagning av 60 naturreservatsskyltar.

2 Undervisning och utbildning Lärare på en ettårig kurs i ekobruk som är förlagd till Gunnebo slott och trädgårdar. Ansvarat för delkurserna Natur- och kulturmiljövård och Naturvårdshänsyn i skogsbruket, totalt 5 veckor Föreställningar i samarbete med Bellmantolkaren Martin Bagge. Carl von Linné (J. S.) möter Bellman i ett biologiskt och musikaliskt lustspel. Föreställningar på Gunnebo slott och Ekstedtska Gården Moderator på seminarium anordnat av Jordbruksverket och Naturcentrum AB angående förslag till nya nationella delmål för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Seminariet ingick som en del i ett större uppdrag. 20 deltagare Ansvarig för planering och genomförande av ett seminarium om golf och naturvård för banarkitekter, naturvårdare och planerare, i samarbete med Hållbar utveckling i Skåne. 30 deltagare Organisatör och moderator för seminarium om Ljunghedar historia, ekologi, skötsel och arter, i Göteborg på uppdrag av Naturvårdsverket. Ca 100 deltagare Återkommande gästföreläsare vid kurser om MKB vid Göteborgs universitet Organisatör och moderator på nationell konferens om friluftsliv i Trollhättan. Trollhättans kommun blev vald till Årets Friluftsmiljökommun 1999 mot bakgrund av kommunens friluftsplan som tagits fram av Jonas Stenström Medverkan vid genomförande av seminarium angående hänsyn till biologisk mångfald vid planering av vägar och järnvägar. Ett 40-tal deltagare från Vägverket, Banverket och konsultföretag Planering och genomförande av högskolekurs i kvantitativ naturvård i samarbete med Göteborgs universitet Genomförande av lägerskola för gymnasieelever på Ängön, Orust Diverse föreläsningar och guidningar 1980, 1981, Ämneslärare

3 Rapporter, skyltar och publikationer Uppdaterad t. o. m Naturcentrum AB & Syre. 2011: De första människorna. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: De første menneskene. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: En verden under overflaten. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: En värld under ytan. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Gammelfuruenes rike. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Gammeltallens rike. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Grenselandet Rogen, Femundmarka, Långfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län och Jämtlands län Fylkesmannen i Hedmark och Sørtrøndelag. Skylt 100x150 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Gränslandet Rogen, Femundmarka, Långfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län och Jämtlands län Fylkesmannen i Hedmark och Sørtrøndelag. Skylt 100x150 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Hensyn i reinbeitedistrikt. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Hänsyn i renbetesland. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Istiden er synlig overalt. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Istiden syns överallt. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Köra snöskoter. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Livet begynner i vann. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Livet börjar i vatten. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Paddla kanot. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Padle kano. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Samisk kulturlandskap. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Samiskt kulturlandskap. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Slå leir. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Slå läger. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Tømmerrenna. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Femundslia Landskapsvernområde. Fylkesmannen i Hedmark. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Femundsmarka Nasjonalpark. Fylkesmannen i Hedmark och Sørtrøndelag. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Grøvelsjøen Naturreservat. Fylkesmannen i Hedmark. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Gutulia Nasjonalpark. Fylkesmannen i Hedmark. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Velkommen til Langtjønna Landskapsvernområde. Fylkesmannen i Sørtrøndelag. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Gränslandet. Länsstyrelsen i Dalarnas län och i Jämtlands län, Fylkesmannen i Sør-trøndelag och i Hedmark. Folder, folder A2. Fyra olika upplagor på svenska, norska, engelska och tyska. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Långfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Rogen. Länsstyrelsen i Jämtlands län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Städjan Nipfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Städjan-Nipfjället. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Välkommen till Töfsingdalen. Naturvårdsverket. Skylt 100x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Yxornas tid. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB & Syre. 2011: Øksenes tid. Skylt 45x70 cm. Naturcentrum AB 2011: Den blommande slåtterängen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Skylt A1. 50 ex. Naturcentrum AB 2011: Den gamla skogen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Skylt A1. 50 ex. Naturcentrum AB 2011: Den vidsträckta myren. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Skylt A1. 64 ex. Ahlén, J., Bohman, P. & Stenström, J., & Persson, J. 2011: Våtmarksanläggning i Komarksbäcken vid Rollsbo-Ryr. Komplettering till MKB avseende hasselsnok och stenmurar, rösen och åkerholmar som omfattas av biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 Miljöbalken. Rapport, 6 sidor.

4 Ahlén, J., Persson, J. och Stenström, J. 2011: Kompensationsåtgärder Velanda-Prässebo. Förslag till kompensationsprogram för grodvatten mm. Norge/Vänerbanan, sträckan Velanda-Prässebo. Trafikverket BanaVäg i Väst. Rapport 20 sidor. Stenström, J. 2011: Canoe country. 4th edition ex. 40 sidor. Stenström, J. 2011: Kanotland. Fjärde upplagan ex. 40 sidor. Stenström, J. 2011: Kanuland. Vierte auflage ex. 40 sidor. Åhlund, M. & Stenström, J. 2011: Berguv vid Vävra berg underlag för MKB. Rapport 14 sidor. Åhlund, M. & Stenström, J. 2011: Förekomst av och förutsättningar för pilgrimsfalk i anslutning til planerade vindkraftverk vid Tormoseröd. Underlag för MKB. Rapport 6 sidor. Åhlund, M. & Stenström, J. 2011: Ny parkering på Nösnäs 1:294, 1:285 m.fl. Komplettering till tidigare utförd naturinventering och konsekvensanalys avseende påverkan på Natura 2000-området SE Stensungsundskusten. PM 4 sidor. 2011: Naturvårdsprogram för Tibro kommun. Tibro kommun 67 sidor. Fritz, Ö., Malmqvist, A. & Stenström, J. 2010: Fågelstudier vid Alandsköp Rapport till EON Vind AB , 19 sidor. Naturcentrum AB 2010: Naturinventering av strandområde vid Göta älv inom fastigheten Surte 43:1. Rapport 15 sidor. Naturcentrum AB 2010: Inventering av naturvärdesobjekt, fåglar och fladdermöss i vindkraftsparken Skuggetorp Dals Långed. Rapport 57 sidor. Naturcentrum AB 2010: Fårhagsberget. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Grönudde. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Ljungåsen. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Ljusterö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Nabben. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Norra Tjust skärgård. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Runnö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Solidö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Trässö. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Vickleby ädellövskog. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Åby sandbackar. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Örarevet. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Bergholmen-Stora Kalvö. Länsstyrelsen i Kalmar.Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Konungsbacken. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Mossberga-Vipetorp. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Skeppersäng. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Strandskogen. Länsstyrelsen i Kalmar. Skylt 40 x 60 cm. Naturcentrum AB 2010: Trollskogen. Länsstyrelsen i Kalmar. Folder 99 x 210 mm, 6 sidor. Naturcentrum AB 2010: Den blommande hagen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Naturcentrum AB 2010: Den levande bäcken. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Nytryck 2010: Getterön. Informationsfolder A fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Naturcentrum AB 2010: Morlanda. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Skylt A1. 20 ex. Naturcentrum AB 2010: Fiskväg vid Apelnäs kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Fiskväg vid Bosgårdens kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Fiskväg vid Forsa kraftverk. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Grönkullens fors. A1. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Bollebygds kommun. Naturcentrum AB 2010: Långviksträsk. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2010: Stora Alsjön. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2010: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex fördelat på två språk. Omtryck. Naturcentrum AB 2010: Bullerö. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex. Omtryck. Naturcentrum AB 2010: Nåttarö. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex. Omtryck. Naturcentrum AB 2010: Fifång. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder ex. Omtryck. Landskapsgruppen & Naturcentrum AB 2009: Limhamns kalkbrott framtid i urtid. En vision om om framtida utveckling. 5 st posters/ritningar i A1. Fritz, Ö., Malmqvist, A. & Stenström, J. 2009: Miljöövervakning av epifytiska lavar och mossor i bokskog förslag till ett nytt delprogram. Rapport, 20 sidor.

5 Stenström, J., Ahlén, J. & Persson, J. 2009: Översiktlig naturinventering föreslaget område för utjämningsmagasin vid Rollsbo-Ryr. Rapport, 16 sidor. Stenström, J. & Bohman, P. 2009: Översiktlig bedömning av fågellivets känslighet för vindkraft i Kungälvs kommun. Faktaunderlag till vindbruksplan. Rapport. 8 sidor. Stenström, J., Bohman, P., Åhlund, M. & Ahlén, J. 2009: Naturinventering inom område planerat för vindkraft öster om Älgarås. Rapport,47 sidor. Stenström, J., Bohman, P., Åhlund, M. & Ahlén, J. 2009: Rörö naturreservat och Natura Preliminär bedömning av konsekvenser. Underlag till förstudie angående fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö. Rapport. 14 sidor. Bohman, P., Blom, E. & Stenström, J. (red.) 2009: Art och biotopinventering runt soldattorpet i Sörbäck. Rapport 32 sidor. Stenström, J. 2009: Rörö naturreservat och Natura Preliminär bedömning av konsekvenser. Underlag till förstudie angående fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö. Rapport,14 sidor. Stenström, J. 2009: Inventering av hedjohannesört längs grusväg vid Gäddviken i Svartedalen. Naturvårdsutlåtande, 4 sidor. Bohman, P & Stenström, J. 2009: Diskussionsunderlag rörande naturvärden i områdena Hönebäck och Maden. Rapport, 11 sidor. Bohman, P & Stenström, J. 2009: Naturmiljö och friluftsliv Tormoseröd och Håbäckemarken, Tanums kommun. Rapport, 27 sidor. Bohman, P., Stenström, J. & Ahlén, J. 2009: Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning. Biotoper med naturvärden. Underlag för detaljplan Stockevik, Skaftö. Lysekils kommun. Rapport, 20 sidor. Ahlén, J, Persson, J. & Stenström, J. 2009: Fördjupat naturvårdsunderlag för arbetsplan E6 Delen Pålen Tanumshede. Vägverket Region Väst. Rapport, 82 sidor. Stenström, J. 2009: Kanuland. Dalslands kanal. Fjärde upplagan. Dalslands kanal AB. 900 ex på tyska. 40 sidor. Stenström, J. Nytryck 2009: Fjärås Bräcka. Länsstyrelsen i Halland. Vikfolder A3, ex, svenska, 1500 ex tyska och 1500 ex engelska. Naturcentrum AB 2009: Den rika lövskogen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Den gamla skogen. Länsstyrelsen i Östergötlands län. 50 ex. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Högasand. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Älmteryd. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Hallarumsviken. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Stora Rom. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Järnavik. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Halen. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 8 ex. Naturcentrum AB 2009: Tjärö. Länsstyrelsen i Blekinge. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Traneröds mosse. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Hörby fälad. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 10 ex. Naturcentrum AB 2009: Forsakar. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Forsakar. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 5 ex. Engelsk och tysk version. Naturcentrum AB 2009: Fulltofta. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 10 ex. Naturcentrum AB 2009: Fulltofta. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 5 ex. Engelsk och tysk version. Naturcentrum AB 2009: Degebergahus A2. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 2 ex. Naturcentrum AB 2009: Husarhagen. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A2. 5 ex. Naturcentrum AB 2009: Ljungryda Östafors. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 6 ex. Naturcentrum AB 2009: Jällabjär. Länsstyrelsen i Skåne län. Skylt A1. 4 ex. Naturcentrum AB 2009: Fifång. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A2. Naturcentrum AB 2009: Fifång. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A3. Naturcentrum AB 2009: Hjälmö-Lådna. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Hjälmö-Lådna. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A3. Naturcentrum AB 2009: Slätmossen-Borgberget. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A2. Naturcentrum AB 2009: Korpberget. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A2. Naturcentrum AB 2009: Häverö-Bergby. Länsstyrelsen Stockholm. Skylt A1. Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder. Omtryck Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder. Engelsk upplaga. Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Vikfolder. Tysk upplaga. Naturcentrum AB 2009: Ängsö nationalpark. Länsstyrelsen Stockholm. Naturstig med 5 stycken skyltar. Naturcentrum AB 2009: Tjustvik naturreservat. Värmdö kommun. Poster 70x100 cm. 2 stycken posters. Naturcentrum AB och Hushållningssällskapet Väst. 2009: Kulturreservatet Vallby Sörgården. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Skylt A1.

6 Naturcentrum AB 2009: Håll hunden kopplad. Länsstyrelsen Halland. Nytryck skylt A3. 30 ex. Naturcentrum AB 2009: Håll hunden kopplad. Original. Södertälje kommun. Naturcentrum AB 2009: Håll hunden kopplad. Original. Mölndals kommun. Stenström, J. 2008: Stenbrott vid Allemarken översiktlig naturinventering. Naturvårdsutlåtande, 8 sidor. Swan, Å. Minnesanteckningar från träff runt naturfrågor, skogsparti väst om Titteridammsvägen. PM. 2 sidor. Stenström J. 2008: Naturvärdesbedömning Medeltidens värld Götene kommun. Naturvårdsutlåtande. 9 sidor. Stenström, J. & Persson, J. 2008: Underlag för detaljplaneprogram Skidtunnel Billingen Skövde kommun. Naturinventering Preliminär bedömning av konsekvenser för naturvärden. Naturinventering. Rapportnummer eller rapportdatum. 27 sidor. Stenström, J. Persson, J. & Ahlén, J. 2008: Underlag för vägutredning E20 förbi Hova. Naturinventering. 71 sidor. Stenström, J. 2007: Vägutredning för E6 Pålen-Tanumshede. Naturvårdsunderlag. Biotopkartering områden med naturvärden och sammanställning av befintligt material. PM Naturmiljö. 35 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning vid Noresund, Eda kommun. Underlag för detaljplan. Naturinventering. 26 sidor. Stenström, J. Bohman, P. & Ahlén, J Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning. Biotoper med naturvärden. Underlag för detaljplan, Stockevik, Skaftö, Lysekils kommun. Naturcentrum AB. Naturinventering. 20 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning. Underlag för detaljplan för villatomter Grössbyn 1:34. Naturvårdsutlåtande. 13 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig biotopkartering och naturvärdebedömning. Biotoper med naturvärden. Underlag för fördjupad översiktsplan, Tyehalvön, Hammarö kommun. Naturinventering. 20 sidor. Stenström, J. 2008: Ny parkering på Nösnäs 1:294, 1:285 m.fl. Naturinventering och konsekvensanalys avseende påverkan på Natura 2000-området SE Stenungsundskusten. Underlag för detaljprogram. Naturvårdsutlåtande. 13 sidor. Stenström, J. 2008: Översiktlig naturinventering föreslaget planområde vid Kärrvägen i Nol. Naturcentrum AB. Naturvårdsutlåtande. 11 sidor. Bohman, P. 2008: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Miljöuppföljning avseende naturvärden på strandängar. Delrapport fåglar. Signehögsholmen och Hajs sjö. Vägverket Region Väst & Banverket. Rapport september 2008, 18 sidor. Stenström, J. 2008: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Miljöuppföljning avseende naturvärden på strandängar. Delrapport Vegetation. Signehögsholmen och Hajs sjö. Vägverket Region Väst & Banverket. Rapport december 2008, 11 sidor. Stenström, J. 2008: BanaVäg i Väst. Projekt strandängar. Stora Viken. Plan för anläggning, restaurering och skötsel. Utkast Vägverket Region Väst & Banverket. Stenström, J. 2008: Riktlinjer för ytskiktet vid sluttäckning av Höganästomten PM. Stenström, J. & Johansson, L. 2008: Inventering av objekt som omfattas av biotopskydd inom detaljområde Smedseröd 1:2. Naturinventering. 15 sidor. Stenström, J. & Bohman, P. 2008: Översiktlig biotopinventering och naturvärdesbedömning. Stora Gunnarsvattnet med omnejd. Underlag för miljökosekvensbeskrivning i samband med vindkraftsutbyggnad. Naturinventering. 31 sidor. Stenström, J. & Malmqvist, A. 2008: Naturvärdesbedömning av skogliga biotoper inom naturreservatet Morlanda. Preliminär rapport. Naturinventering. 14 sidor. Stenström, J. & Bohman, P. 2008: Kråkfåglar på Bälinge avfallsstation. Utlåtande sidor. Stenström, J. Danielsson, I. & Nilsson, H. 2008: Naturvårdsprogram för Marks kommun Förslagshandling. Rapport 36 sidor. Marks kommun. Bohman, P. Stenström, J. & Andersson, M. 2008: Effekter av sjökalkning på omgivande biotoper. Rapport 37 sidor. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Nytryck 2008: Getterön. Informationsfolder A ex fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Naturcentrum AB 2008: Blacksås. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Gysinge. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Risnosen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg.

7 Naturcentrum AB 2008: Kyrkberget. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Stora Öråsen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Svartviksberget. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2008: Fagerön. Skylt 42 x 60 cm. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Fagerön. Skylt 29 x 42 cm. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Fagerön. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Havsvik. Skylt 42 x 60 cm. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Havsvik. Vikfolder 8 sidor. Länsstyrelsen Uppsala. Naturcentrum AB 2008: Ödegårdsstigen. Skylt A1. Tidaholms kommun. Naturcentrum AB 2007: Gröntjärn. Folder 9,9 x 21 cm, 8 sidor. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Bläcktärnsjön. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Hylströmmen. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Igelsjön. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Oppsjöskogen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Skatön. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Bodåsen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Köpmansmossen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Kroksjö. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Rossåsen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Skärjåskogen. Skylt A2. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Ålsjöäng. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Ålsjön. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Ålsjöskog. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Naturcentrum AB 2007: Gröntjärn. Skylt A1. Länsstyrelsen Gävleborg. Stenström, J. & Andersson, M. 2008: Ätran vid Buttorp. Naturvårdsutlåtande och fördjupad inventering av flodpärlmussla och bottenfauna. Naturvårdsutlåtande. 22 sidor. Naturcentrum AB 2007: Naturvårdsskötsel. Kulturreservatet Gunnebo. Mölndals stad. Skyltoriginal, A3. Stenström, J. & Fransson, G. 2007: Naturvårdsprogram. Fakta och åtgärder. Ale kommun. Antagen av kommunfullmäktige Tryckt rapport, 67 sidor. Naturcentrum AB 2007: Välkommen till Fjärås Bräcka. Länsstyrelsen i Halland. Naturreservatsskylt, A1, 2 ex. Stenström, J. 2007: Fjärås Bräcka. Länsstyrelsen i Halland. Vikfolder A3, ex, svenska. Stenström, J. 2007: Kråkfåglar på Bälinge avfallsstation. Yttrande september 2007, 13 sidor. Stenström, J. 2007: Naturinventering för del av Östra Bärstad. Underlag för detaljplan. Rapport , 11 sidor. Stenström, J. 2007: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Miljöuppföljning avseende naturvärden på strandängar. Delrapport Vegetation. Stora Viken, Nol Nödinge, Nol och Äskekärr. Vägverket Region Väst & Banverket. Rapport december 2007, 11 sidor + kartor. Stenström, J. 2007: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Stora Viken. Utkast till anläggningsplan, restaureringsplan och skötselplan inom ramen för projekt strandängar. Vägverket Region Väst & Banverket. Internt arbetsmaterial december 2007, 12 sidor + kartor. Stenström, J. 2007: Väg 45 Älvängen Stallbacka. Delen Alvhem Kärra. Underlag till MKB och arbetsplan. Fördjupad inventering av land- och vattenmiljöer kring Gårdaån. Rapport , 22 sidor. Stenström, J., Lindkvist, C., Olsson, A. K. & Persson, J. 2007: Landskapsekologisk plan för Bråbackaområdet, Fagersanna. Utredning 2007, 20 sidor. Persson, J. & Stenström, J. 2007: Naturvärden vid Tåsjön, vatten och strandmiljöer invid Väg Rapport, 32 sidor. Persson, J. & Stenström, J. m.fl. 2007: Delavrinningsområden med attributdata. Digitalt material. GIS-.shp och.tab Koordinatsystem Göteborgs lokala. Persson, J. & Stenström, J. m.fl. 2007: Vattenöversikt för Lerums kommun, Etapp 1. Rapport, 208 sidor.

8 Ahlén, J., Stenström, J., Mascher, C. & Malmqvist, A. 2006: Ett rikt odlingslandskap. Förslag till nytt nationellt delmål. Jordbruksverket. Rapport, 85 sidor. Malmqvist, A. & Stenström, J. 2006: Reningsdammarna och ljungheden i Perstorp skötselplan. Rapport, 10 sid+bilagor. Stenström, J. 2006: Fjärås Bräcka. Vikfolder A3. 3 språk: 6000 ex svenska, 1500 ex tyska och 1500 engelska. Länsstyrelsen i Halland. Andersson, M., Stenström, J., m. fl Sjökalkningens påverkan på omgivande biotoper. En förstudie. Rapport. 65 sidor. Naturvårdsverket. Hultengren, S. & Stenström, J. 2006: Lavinventeringar på Gotska Sandön, 12-16/ och 14-18/ Rapport. 28 sidor. Hultengren, S, & Stenström, J. 2006: Naturvårdsutlåtande avseende naturvärdena nordöst om Nisseviken, Gotland. Utlåtande 11 sidor. Hultengren, S, & Stenström, J. 2006: Naturinventering vid Stucks kalkbrott, Fårösund, Gotland. Naturinventering 18 sidor. Stenström, J Naturinventering inom del av fastigheten Tångeröd 1:34. Tjörns kommun. Underlag för detaljplan. Rapport sidor. Stenström, J Naturinventering av område vid Kultomten. Skövde kommun. Underlag för kommunal planering. Rapport sidor. Stenström, J. 2006: Skötselplan för Olstorps golfbana. Samrådsupplaga Stenström, J Naturvårdsutlåtande angående MKB till arbetsplan för E18, delen Björkås Bergvik. PM 3 sidor. Vägverket Region Väst E18 Björkås Skutbergsmotet. MKB i arbetsplan. (Naturcentrum har skrivit huvuddelen av Naturmiljökapitlet ca 20 sidor). Stenström, J Naturvärden inom fastigheten Grönskhult 1:11 m. fl. Naturvårdsutlåtande sidor. Stenström, J Väg 45 Älvängen Stallbacka. Delen Alvhem Kärra. Underlag till MKB och arbetsplan. PM Naturmiljö. Rapport sidor. Stenström, J Rv 45 Alvhem Kärra, objekt vid Lödöse. Utökad inventering av skyddsvärd lövskog vid Pingstalund. Rapport. 7 sidor. Stenström, J Naturvårdsutlåtande angående promenadstig, parkeringsplats och röjning av vass vid Sundsby sidor. Lindqvist, C. & Stenström, J Sundsby säteri naturanpassad parkering. Principplan med förslag till gestaltning. Ahlén, J. och Stenström J PM Naturmiljö Älvängen Alvhem PM 8 sidor. SWECO FFNS/ Stenström, J. 2006: Skötselplan för Olstorps golfbana. Samrådsupplaga Stenström, J. 2005: Väg 45 Älvängen Stallbacka. Delen Alvhem Kärra. Underlag till MKB och arbetsplan. PM Naturmiljö. Utkast och arbetsmaterial. 26 sidor Stenström, J. 2005: Naturinventering av ett område på centrala Brännö. Rapport 16 sidor. Naturcentrum AB. Stenström, J., Malmqvist, A., & Persson, J. 2005: E20 Tollered Alingsås. Fördjupad naturinventering inom vissa delområden. Underlag för arbetsplan och MKB. Rapport 56 sidor. Stenström, J., Malmqvist, A. & Persson, J. 2005: Biotopinventering kring Holma säteri, Lysekils kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport. 25 sidor. Stenström, J. 2005: Biotopinventering av område vid Morlanda säteri, Lysekils kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport. 19 sidor. Naturcentrum AB Stenström, J. 2005: Väg E6 Rabbalshede Pålen. PM naturmiljö. Nulägesbeskrivning och preliminär bedömning av konsekvenser och möjliga åtgärder. Underlag till arbetsplan och bygghandling. 18 sidor. Stenström, J. 2005: Naturinventering av område vid Vädermotet i Göteborgs kommun. Naturvårdsutlåtande. 6 sidor. Naturcentrum AB Stenström, J. 2005: Välkommen till Fjärås Bräcka naturreservat. Folder A ex. Stenström, J. 2005: Kanotland. Dalslands kanal. Tredje upplagan ex fördelat på svenska, engelska och tyska. 40 sidor. Dalslands kanal AB. Stenström, J. & Weibull, H. 2005: Naturvårdsutlåtande. Angående ravin längs Norumsån i Stenungsunds kommun. Naturvårdsutlåtande. 9 sidor. Malmqvist, A. & Stenström, J Uppföljning av Natura 2000 i Sverige Uppföljning av typiska arter i sex sydliga lövskogshabitat. Fälttest och utvärdering. 32 sidor.

9 Andersson, M. & Stenström, J. 2005: Flodpärlmussla i Västra Götalands län. Känd förekomst. Rapport 174 sidor. Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Naturcentrum. Stenström, J. 2004: Naturinventering av område vid Stallsiken, Skövde kommun. Underlag för kommunal planering och MKB för Nolhagaleden Rapport. 12 sidor. Banverket 2004: Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Västra stambanan. Fyrspår delen Floda Aspen. (J S har medverkat som delförfattare och konsult angående naturmiljöer. Stenström, J. Hultengren, S. 2004: Väg 49 Skara Skövde. Underlag för alternativstudier på delen Skara Axvall. Naturinventering och konsekvensbeskrivning. Natura 2000, Axevalla hed, Ökull, Höjentorp- Drottningkullen. Rapport 26 sidor. Dübeck, L. & Stenström, J. 2004: Riksväg 50 delen Alvastra-Vadstena. Åtgärder på kort sikt. Trafiksäkerhets- och landskapsåtgärder. Rapport 45 sidor. Vägverket och WSP. Stenström, J. & Tavalanic, S. 2004: Program inför detaljplanering för Golfbana i Olstorp, Vårgårda kommun. Miljöförvaltningen i Vårgårda kommun. Stenström, J. & Forshed, N. 2004: Ljunghedar historia, ekologi och arter. Västkuststiftelsen. Länsstyrelsen i V. Götaland, Skåne och Halland. Naturvårdsverket. Stenström, J. 2004: Biotopinventering kring Morlanda säteri, Orusts kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport 13 sidor. Stenström, J. Malmqvist, A. & Persson, P. 2004: Biotopinventering kring Holma säteri, Lysekils kommun. Underlag för projektering och MKB för golfbana. Rapport 25 sidor. Stenström, J. Hultengren, S & Weibull, H. 2004: Naturinventering Sollumsån. Underlag för reservatsbildning. Rapport. 36 sidor. Naturcentrum AB/ Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stenström, J. 2004: Ombyggnad Väg 751 och 770, Morlanda, Orust kommun. Naturvårdsutlåtande. 4 sidor. Stenström, J. 2004: Naturinventering av Svartemosse. Kungsbacka kommun. Underlag för planerad deponi. Naturvårdsutlåtande. 3 sidor. Underlag till vägutredning E18, delen Björkås-Bergvik och väg 61, delen Bergvik-Ilanda. Rapport 25 sidor. Stenström, J & Andersson, M. 2004: FlodpärlmusslorVästra Götaland En inventering av 52 vattendrag. Rapport och kartor. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Malmqvist, A. & Stenström, J. 2003: Naturinventering redovisning av skyddsvärda biotoper. Underlag till vägutredning E18, delen Björkås-Bergvik och väg 61, delen Bergvik-Ilanda. Rapport 25 sidor. Berglind, S.-Å. 2003: Biologisk mångfald på Sörmon en inventering med riktlinjer för skötsel av tidiga succesionsarter inom ett fossilt flygsandområde. WSP. 2003: E18 delen Björkås Bergvik i Värmlands län Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning. Vägverket region Väst. (Naturcentrum har utformat kapitlet naturmiljö). Stenström, J. & Lundin, K : Besiktning av damm med vattensalamander. Naturvårdsutlåtande. 2 sidor. Stenström, J. 2003: Fördjupat dike vid Stora Viken, Fastigheterna Nödinge 5:36 och 5:47. Naturvårdsutlåtande 5 sidor. Stenström, J. 2003: Underlag för arbetsplan, väg 27, delen Viared Kråkered. Naturvårdsunderlag 6 sidor. Stenström, J. 2003: Ragnhildsholmen, Klosterkullen och Munkholmen. Ett landskap för upplevelser av natur och kultur. Översiktligt förslag till framtida skötsel och markdisposition. Översiktlig skötselplan 3 sidor, kartor. Naturcentrum AB Stenström, J. 2003: Miljöanpassad golfbana. Förslag med miljökonsekvensbeskrivning. Rapport 40 sidor. Persson, J. 2003:, N. 2003: En naturvärdesbedömning av vattenmiljöer på fastigheten Olstorp 1:1 samt förslag till dammanläggningar och möjligheter till vattenreglering. Rapport 8 sidor. Malmqvist, A. & Stenström, J. 2003: Förslag till planering av villaområde, vid Helenevik, Mölndals kommun. Naturvårdsutlåtande, 4 sidor. Stenström, J. & Forshed, N. 2003: Kulturreservatet Gunnebo. Informationsfolder A ex. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stenström, J. & Forshed, N. 2003: Kulturreservatet Gunnebo. Informationsskyltar 900 mm x mm. 3 ex. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Naturcentrum AB, 2002: Arbets- och järnvägsplan. Väg 45 och Norge Vänernbanan Angeredsbron. Delutredning-Kompensationsåtgärder för intrång i strandängar. Förslagshandling september Rapport 81 sidor, 200 ex. Vägverket, Banverket och Ale kommun.

10 Stenström, J. 2002: Framtida omgrävning av Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken. Naturvårdsutlåtande. 7 sidor. Stenström, J. 2002: Trädbesiktning. Naturvårdsutlåtande. 30 sidor inkl. trädprotokoll. Stenström, J. Blom, E. och Gralén, H (kompletterad 2002): Naturinventering E20 Lundsbrunn Holmestad. Underlag till vägutredning och arbetsplan. Rapport 17 sidor. Vägverket. 2002: Vägutredning för delen Lundsbrunn Holmestad. Komplettering för tillåtlighetsprövning. Rapport 35 sidor. Vägverket. Vägverket Region Sydöst och J & W samhällsbyggnad. 2002: Riksväg 50 och 32 mellan E4 och Motala. Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning. Rapport A3 ca 110 sidor. Vägverket Region Sydöst. Stenström, J. & Manfred, E. 2002: Pickesjöområdet sydväst om Borås. Planeringsunderlag för Borås kommun/vasallen AB. Landskapsinventering. Rapport 30 sidor. AB Jacobsson & Widmark och Stenström, J. 2002: Naturinventering kring Pickesjön. Planeringsunderlag Borås kommun. Underlagsrapport till ovanstående. 17 sidor. AB Jacobsson & Widmark och Stenström, J. 2002: Naturinventering av av område avsett för tomter på Stora Dyrön. Naturvårdsutlåtande. 1 sida. Stenström, J. 2002: Naturinventering av planerat läge för hotell och konferensanläggning, Södra hamnen Skärhamn. Naturvårdsutlåtande. 1 sida. Stenström, J. 2002: Naturinventering av områden kring Öxnereds station. Naturvårdsutlåtande. 5 sidor. Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2002: Kulturreservatet Gunnebo i Mölndals kommun. Förslag till skötselplan. 81 sidor. Länsstyrelsen i Västra Götaland Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Getterön. Informationsfolder A ex fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Fågellokaler vid Hallandskusten. Informationsfolder A ex fördelat på tre språk. Länsstyrelsen i Halland. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Getterön naturreservat. Skyltar A0. Två olika, 6 ex vardera. Länsstyrelsen i Halland. Stenström, J. & Forshed, N. 2002: Fågellokaler vid Hallandskusten. Skylt A0. 26 ex. Länsstyrelsen i Halland. Naturcentrum & Grahn, J. 2002: Miljöalmanacka Trollhättans kommun ex. Trollhättans kommun Stenström, J. 2002: Golfbana i Holma, Lysekils kommun. Konsekvenser för naturvärden. PM 4 sidor. Stenström, J. 2001: Naturvårdsbedömning av myr vid Dalberget. Naturcentrum, 2001: E6 Uddevalla Svinesund delen Vik Hogdal vägutredning objektsnummer Konsekvenser för natura 2000-området vid Strömsvattnet. Stenström, J. 2001: Naturvårdsbedömning av Brattåsbergen. Härryda kommun. Stenström, J. 2001: Naturinventering väg 45 Båberg Röshult. Underlag till vägutredning och arbetsplan. Rådhuset arkitekter. Stenström, J. 2001: Bedömning av konsekvenser för olika utbyggnadsalternativ av väg 156 förbi Skene. Arkitektringen i Mariestad. Vägverket region Väst och Banverket, Västra banregionen. Juli 2001: Väg 45 NorgeVänernbanan. Arbetsoch järnvägsplaner samt detaljplaner. Angeredsbron Älvängen. Miljökonsekvensbeskrivning. (Naturcentrum har medverkat som underkonsult samt utformat avsnittet naturmiljö). Scandiaconsult i Sverige AB. 2001: Väg 45 och Norge Vänernbanan delen Angeredsbron Älvängen. Riskanalys av olycka på väg och järnväg. (Naturcentrum har medverkat som underkonsult). Stenström, J. 2001: Naturvårdsutlåtande angående möjliga platser för deponering av massor. Arkitektringen i Mariestad Stenström, J. Blom, E. och Gralén, H. 2001: Naturinventering E20 Lundsbrunn Holmestad. Underlag till vägutredning och arbetsplan. Arkitektringen i Mariestad Stenström, J. 2001: Naturinventering sträckan Mjölby Skänninge utmed befintlig väg 32. Underlag till förstudie och vägutredning. Nationell stamväg mellan Motala och E4.. (Vägverket Region Sydöst och J&W i Karlstad). Stenström, J. 2001: Naturvårdsbedömning av myr vid Dalberget. Lafarge, Svenska Höganäs AB. Waern, C.-B., Mascher, C. & Stenström, J. 2001: Gunnebo. Vårdprogram för slottets och trädgårdarnas omgivningar. Länsstyrelsen i Västra Götaland 2001.

11 Stenström, J. 2001: Kanotland. Dalslands kanal. Nytryck 6500 ex fördelat på 2 språk. Dalslands kanal AB. Stenström, J Konferens angående kommunal friluftsplanering. Genomförd i samarbete med Trollhättans kommun, vald till årets friluftskommun Cirka 150 deltagare från hela Sverige. Naturcentrum har ansvarat för samordning, planering och programansvar. Stenström, J Förslag till naturreservat vid Långemossen. Lilla Edets kommun, Västra Götaland. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stenström, J Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Rya äsar. Borås kommun. Västra Götaland. Borås kommuns komunsstyrelse. Stenström, J Väg E6 Torp Gläborg. Delen Saltkällan Håby. Miljökonsekvensbeskrivning för arbetsplan. Scandiaconsult AB samt Vägverket region Väst. (Jonas Stenström har genomför naturinventeringar samt skrivit avsnittet om naturmiljö i MKB:n.) Stenström, J. & Hultengren S Biotopkartering och naturvärdesbedömning. Underlag till arbetsplan. Sträckan E6 Nordby Svinesund. Vägverket region Väst och Flygfältsbyrån. Stenström, J.2000: Trädbesiktning. E6/E20 genom Göteborg delen Kallebäcksmotet Ullevimotet. Uppföljning och värdering. Vägverket och Flygfältsbyrån. Stenström, J Naturvårdsplan för Borås kommun. Rapport samt dataregister över samtliga kända naturvårdsobjekt i kommunen. Inventering och sammanställning. Stenström, J Naturmiljön kring Gunnebo slott. Inventering och skötselplan. Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Mölndals kommun. Ahlén, J & Stenström, J. 2000: Naturinventering. Underlag för MKB till vägutredning. Riksväg 40 Borås- Jönköping delen Dållebo-länsgränsen. Internupplaga. Vägverket Region Väst./ Ahlén, J., Neergaard, R. & Stenström, J. 1999: Inventering av häckfågelfaunan på betade strandängar i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (Manuskript) Gralén, H., Oomen, M., & Stenström, J. 1999: Häckfåglar och vegetation vid Nolhagaviken, Undersökningar och slutsatser (20 sidor). Alingsås kommun. Stenström, J.1999: Järnvägstrummor längs sträckan Göteborg Laxå. Besiktning och bedömning av naturvärden. Lincona byggkonsult och Banverket. Stenström, J. & Hultengren, S. 1999: Botanisk inventering av täktområde samt närliggande terrängområde vid Bergtäkt Kärr. Vägverket Produktion Syd. Stenström, J.1999: Trädbesiktning. E6/E20 genom Göteborg delen Kallebäcksmotet Ullevimotet. Del 2. Vägverket och Flygfältsbyrån. Stenström, J. 1999: Kanotland. Informations- och skyltningsprojekt för kanotpaddling i Dalsland - Nordmarken. Dalslands kanal och Årjängs kommun. Stenström, J. 1999: Väg 155, utredning av framtida förbindelser till och inom Öckerö kommun, vägutredning. Naturmiljö. Underlag för MKB. PM. Flygfältsbyrån & Vägverketet. Stenström, J. 1999: Linjeomläggning Finnnerödja. Dokumentation av naturvärden utmed järnvägen. Uppdrag av Arkitektringen. PM, 2 sidor. Stenström, J. 1999: Ny väg Krok-Bräcke. Dokumentation av naturvärden. Underlag för lantmäteriförrättning. Stenström, J. & Hultengren, S., Översiktlig naturinventering av Långemosseskogen m.fl. områden. Underlag till fördjupad vägutredning för väg 45 mellan Alvhem och S. Trollhättan Vägverket region Väst. Stenström, J. m..fl. 1999: Underlag till ny översiktsplan för ytterhamnsområdet. Beskrivning av naturmiljön och bedömning av konsekvenser för naturvärden. FFNS och Göteborgs hamn. Ale kommun. 1999: Göta älvs dalgång, Ale kommun. Fördjupad översiktsplan. Miljökonsekvensbeskrivning. (Utbyggnad av väg och järnväg). Har ansvarat för avsnittet om naturmiljö. Stenström, J. 1998: Naturinventering av ett skogsområde vid Gunnebo slott. Internrapport. Naturcentrum AB och Mölndals kommun. Gralén, H., Oomen, M., & Stenström, J. 1998: Häckfåglar och vegetation vid Nolhagaviken, Undersökningar och slutsatser (20 sidor). Alingsås kommun. Stenström, J. 1998: Översiktlig studie av naturvärden inom två områden i Göteborgs hamn. Underlag för ny Generalplan. (5 sidor) Gralén, H., Hansson, E., & Stenström, J. 1998: Naturinventering Göta älvs dalgång Ale kommun. Stenström, J. Naturvårdsbiologisk bedömning av planerat läge för hotell och konferensanläggning. Södra Hamnen Skärhamn. Tjörns kommun. (5 sidor) Stenström, J. 1998: GC-väg Gråbo-Stenkullen. Underlag för miljökonsekvensbeskrivning avseende naturmiljön. PM

12 Stenström, J. 1998: Besiktning och bedömning av naturvärden utmed en sträcka mellan Surte och Angererdsbron. Stenström, J. 1998: Trädbesiktning Påskbergsgatan i Göteborg. Väg E6 Gårda. Deltagit i en expertpanel för Vägverkets bok om vägestetik. Söderblom & Palm. Stenström, J. 1997: Naturinventering vägutredning riksväg 50 delen Ödeshög - Motala. Naturcentrum AB/Vägverket region sydöst. Blom, E. & Stenström, J Landskapsförändringar i Älvsborgs län Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1997:5. Dataöverföring av uppgifter från Ängs- och hagmarksinventering i Älvsborgs län och Bohuslän från Macintosch 4D till PC Access. Jonas Stenström & Svante Hultengren. Stenström, J. & Holmer, M. 1996: Rya skog - forntidsskog i framtidsstad. Stenström, J. & Larsson, E.-L. 1996: Natura Förslag på områden i Skaraborgs län november Länsstyrelsen i Skaraborg. Stenström, J NOLA och landskapsvårdåtgärder. Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Praktisk rådgivning och tecknande av avtal med jordbrukare. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Hultengren, S. & Stenström, J. 1996: Ängar och hagar Ale och Lerums kommuner. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1996:4. Stenström, J. 1996: Naturinventering Stora Viken & Äskekärr. Stenström, J. 1995: Biologisk mångfald i Älvsborgs län - viktiga undersökningar och inventeringar. Meddelande 1995:4. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Lokaliseringsplan väg 45 Alvhem S Trollhättan. Miljökonsekvensbeskrivning. Vägverket, Kjessler & Mannerstråle och Scandiaconsult Väst AB maj Jonas Stenström har medverkat som underkonsult.) Stenström, J., Bergstedt, L. & Pleijel, H. 1995: Inventering av rikkärr i Hjärtums socken. Miljökontoret i Lilla Edets kommun. Konceptupplaga. Vägverket Bättre utformad vägmiljö. Underlagsrapport 7 för Vägverkets miljöprogram. Publikation 1995:60. Deltagande i expertpanel. Larsson, M..-O., Stenström, J. & Gunnarsson, B.m. fl. 1995: Vägar och järnvägars påverkan på värdefull natur. Att bedöma effekter av väg- och järnvägsdragningar i områden med höga naturvärden.naturcentrum AB, Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Stenström, J. 1995: Naturinventering Trollhättan - Göta älv, Ryrbäcken, Brandsbo/Öresjö Miljökontoret i Trollhättans kommun. Stenström, J. 1994: Botten - ett värdefullt kulturlandskap. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Stenström, J. 1994: Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994:5. Stenström, J. 1994: "Ängar och hagar i Älvsborgs län. Del 1. Sammanfattning. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994:6. Stenström, J. 1994: Ängar och hagar i Älvsborgs län. Del 2. Katalog. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994:7. Stenström, J. 1994: Värt att se i Trollhättans kommun. En utflyktsguide. Naturcentrum. Stenström, J. 1994: Rådanefors. En småskalig skog- och odlingsbygd med stora naturvärden. Inventering - utredning och förslag till åtgärder. Länsstyrelsen i Älvsborsg län, Färgelanda kommun och Västkuststiftelsen. Stenström J. 1994: Naturliga fodermarker - levande fornminnen och historiska arkiv. I: Boqvist A. (ed.) Mylla Mule Människa. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift Västergötlands tryckeri, Skara Stenström, J. 1993: Ängar och hagar i Bengtsfors kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1993:1. Vänersborg. Stenström, J: 1993: Ängar och hagar i Dals Eds kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1993:2. Vänersborg. Stenström, J: 1993: Ängar och hagar i Färgelanda kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1993:3. Vänersborg. Stenström, J. 1993: Förslag till Skötselplan för naturreservatet Rya åsar. Borås kommun i Älvsborgs län. Borås kommun. Stenström, J. 1993: Landskapet kring Örby kyrka - En sammanställning av befintligt material. Internrapport för Scandiaconsult Väst Naturcentrum AB Naturvård i odlingslandskapet. Kurs i Ätradalen Stenström, J. 1991: Bedömning angående ekbestånd vid fastigheten Sannegården 25:1. Naturcentrum 1991: Program för Nääs fabriker. Lerums kommun. VBB/VIAK samhällsplanering.

13 Hultengren, S., Larsson, M.-O. & Stenström, J. 1991: Området Brännås i Lerums kommun. VBB/VIAK (internrapport). Hultengren, S., Martinsson, P.-O. & Stenström, J. 1991: Lavar och luftföroreningar. Känslighetsklassning och indexberäkning av epifytiska lavar. Naturvårdsverket Rapport Hultengren, S. & Stenström, J. 1990: Ängar och hagar i Borås kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1990:1. Naturcentrum 1990: Gamlebo - en biologisk konsekvensanalys. Hultengren, S., Stenström, J. & Olvmo 1990: Naturinventering av Anråsåns dalsystem. Stenungsunds kommun (internrapport). Hultengren, S. & Stenström, J. 1990: Ängar och hagar i Marks kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1990:9 Hultengren, S., Martinsson, P.-O., Stenström, J. & Olvmo 1990: Östra Trollåsen - en biologisk konsekvensanalys. Naturcentrum Rapport. Hultengren, S. & Stenström, J. 1989: Ängar och hagar - klenoder i jordbrukslandskapet. Hyssna - vår hembygd, årgång Hyssna hembygdsförening. Stenström, J. 1989: Ängar och hagar i Ale kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Marklund, H. & Stenström, J. 1989: Skador på lövsträd - projektplan för en inventering i Göteborgs kommun. Göteborgs kommun (internrapport). Stenström, J. 1989: Friluftsplan Trollhättans kommun. Fritidskontoret. Trollhättans kommun. Hultengren, S. & Stenström, J. 1988: Lavfloran i skogliga observationsytor. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1988:5. Vänersborg. Hultengren, S. & Stenström, J Lavarna och luften i Ulricehamnsområdet. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1988:2. Martinsson, P.-O. & Stenström, J. 1988: Lackarebäcksleden - en biologisk konsekvensanalys. VBB (internrapport). Hultengren, S. & Stenström, J. 1987: Kort och preliminär sammanfattning av inventeringen av lavarna i och omkring Timmeles och Ulricehamns tätorter. Göteborg Hultengren, S. & Stenström, J. 1987: Ängs- och hagmarker i Lerums kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Meritförteckning. Anna Elf. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter

Meritförteckning. Anna Elf. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Publikationer och rapporter Meritförteckning Anna Elf Biolog och informatör. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2002. Utformar skyltar och informationsmaterial till naturområden. Genomför även naturvårdsinventering, biotopkartering

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Uppdrag och kompetens

Uppdrag och kompetens Inventeringar 2005 Inventering av ett tätortsnära naturområde m a p signalarter för Motala kommun. Inventering av en sumpskog m a p signalarter för Motala kommun. Fågelinventering: Standardrutt Älgaberget,

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

CALLE BERGIL Naturvårdsbiolog, guide och författare

CALLE BERGIL Naturvårdsbiolog, guide och författare CURRICULUM VITAE CALLE BERGIL Naturvårdsbiolog, guide och författare FÖDELSEÅR: 1958 SPRÅK: Svenska och engelska UTBILDNING: 1980-84 Biologlinjens ekologgren Gbg Universitet (Utöver biologikurser: 30 hp

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2015-02-01

MERITFÖRTECKNING 2015-02-01 Sida 1 MERITFÖRTECKNING 2015-02-01 Andreas Malmqvist Har arbetat som ekolog och naturvårdsbiolog hos N aturcentrum AB sedan 2000 och dessfö r- innan bland annat haft kortare uppdrag inom Lunds och Umeå

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Slutförda uppdrag. Uppdrag Uppdragsgivare Län År. Ledande vindkraftsbolag. Ledande vindkraftsbolag. Länsstyrelsen i Skåne län. Ledande vindkraftsbolag

Slutförda uppdrag. Uppdrag Uppdragsgivare Län År. Ledande vindkraftsbolag. Ledande vindkraftsbolag. Länsstyrelsen i Skåne län. Ledande vindkraftsbolag Slutförda uppdrag Uppdrag Uppdragsgivare Län År Naturvårdsunderlag Grönstruktur- och naturvårdsplan, Sjöbo kommun. Sjöbo kommun Skåne 2014 2014 2013 Naturvårdsunderlag för skötselplaner för naturreservaten

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2015-02-16

MERITFÖRTECKNING 2015-02-16 Sida 1 MERITFÖRTECKNING 2015-02-16 Svante Hultengren Naturvårdsbiolog, projektledare, skribent och artspecialist. Har arbetat som natur- och miljökonsult sedan 1986. Delägare i Naturcentrum AB. Expertkunskaper

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Stadgegruppen fick i uppdrag vid förra förbundsmötet att titta på följande frågeställningar samt att göra redaktionella förändringar på de felaktigheter

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Göteborg; Kungsportsavenyn. Göteborg; Gårda. Göteborgs evenemangsområde. Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Stampen.

Göteborg; Kungsportsavenyn. Göteborg; Gårda. Göteborgs evenemangsområde. Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Stampen. n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480119 Göteborg; Östra Nordstaden, Centralen och Fredsgatan 1402 1480069 Göteborg; Lindholmen Science Park 1480098 Göteborg; Lilla Bommen och Hultmansholme 1480120 Göteborg;

Läs mer

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats 6:1 6. Naturvård 6.1 Långsiktigt hållbar utveckling Kartlägga och bevara skogar av högsta naturvärde, främst vissa äldre naturskogar, ädellövskogar och sumpskogar Bevara värdefulla våtmarker Bevara odikade

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län

Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Sid 1(7) Naturavdelningen Jennifer Hood Regeringen Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Uppdraget

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB.

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB. 2012 Stenberg, M., Nyström, P. & Hertonsson, P.(2012) Verksamhetsberättelse för arbetet med hotade groddjur i Skåne 2012. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Åbjörnsson, K. & Stenberg, M (2012) Översiktlig

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Budget 2011 för länets samordningsförbund och medel för tvåpartsfinsam

Budget 2011 för länets samordningsförbund och medel för tvåpartsfinsam Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (3) 2011-01-25 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-11-26 HSN 1011-1264 Handläggare: Barbro Hansson Budget 2011 för länets samordningsförbund

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöskyddskontoret Att. Jenny Pleym 501 80 BORÅS Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Ekologi och värderingar - vad har miljövård med filosofi att göra?

Ekologi och värderingar - vad har miljövård med filosofi att göra? Ekologi och värderingar - vad har miljövård med filosofi att göra? Värde Instrumentellt värde Värde som medel, som instrument för någon/något. Värdefullt för den nytta någon har av det. Pengar är ett givet

Läs mer

1 uppföra nybyggnad. 2 utföra tippning, utfyllnad, dikning eller schaktning

1 uppföra nybyggnad. 2 utföra tippning, utfyllnad, dikning eller schaktning Kungl Vetenskapsakademin Fack STOCKHOLM 50 Förklarande som naturminne en växtlokal vid Gåsevik på Skaftö i Lysekils kommun Kungl Vetenskapsakademin har hos länsstyrelsen hemställt att delar av fastigheten

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014 Klimatstrategi för Västra Götaland Uppföljning 2014 Tillsammans ska vi aktivt bidra till att skapa en hållbar utveckling och ett gott liv. Lokalt och globalt. För oss och för kommande generationer. Vi

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad!

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Vi samarbetar. HSB Göteborg och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal som du kan dra nytta av när du ska byta hem.

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Ale Livered 21. Bengtsfors Kölviken 26 Ja Dalbacka 61 Radiolänk 8 Mb från Torrskog ja. Bollebygd Gesebol 165 Radiolänk 34 Mb från Hultafors

Ale Livered 21. Bengtsfors Kölviken 26 Ja Dalbacka 61 Radiolänk 8 Mb från Torrskog ja. Bollebygd Gesebol 165 Radiolänk 34 Mb från Hultafors Telestationsområden i Västra Götaland utan kraftfullt trådbundet bredband 2014-09-25 Kommun/telestation Antal hushåll Närmaste anslutning Finns i ansökan VGR Ale Livered 21 Alingsås Knutstorp 97 Ödenäs

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Övergripande tidplan

Övergripande tidplan Aktuellt från energiprojektet 8 november 2012 Anders Lingsten 1 Övergripande tidplan Etapp 1: Nulägesbeskrivning 0,9 mkr (05-06, avslutad) statsbidrag 0,2 mkr Etapp 2: Energieffektivisering 15,2 mkr (07-09,

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik.

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik. Per Ingvarsson Namn: Per Ingvarsson Titel: Vattenvårdsingenjör och vattenekolog Födelsedatum: 610812 Födelseplats: Borås Nationalitet: Svensk Civilstånd: Sambo Hemadress: Apelgatan 6, 312 31 Laholm Tel:

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER!

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! Utökning av göteborgsregionen Göteborg Borås mot Stockholm Östra göteborgsregionen BORÅS GÖTEBORG HÄRRYDA BOLLEBYGD KINNA Ny järnväg Göteborg - Stockholm

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer