Nu tar vi tag i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu tar vi tag i framtiden"

Transkript

1 Nr Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten i frikyrkorna minskat drastiskt. Förre Tollarerektorn Lars Svedberg uppmanade vid ett besök i Malmö till att på allvar ta tag i vår framtid. Sidorna 16 och 4 Tävla och vinn miljonlotter Sugen på en miljonlott med chans att vinna upp till 5 miljoner? Svara på tre frågor i Skåningen så har du möjlighet att vinna en. Vi delar ut fem lotter i varje nummer under hela år Sidan 11 I detta nummer Anmäl till distriktsårsmötet 5 Spännande arrangemang i distriktet 6 10 Politiker ställde upp på våra idéer 12 Vi jobbar för NBV i Skåne 13 UNF och NSF samarbetar 14 Stadsträdgårdsmästare med trädkänsla 15 Program i våra föreningar Det händer mycket ute i distriktet 20

2 2 LEDARE Tillbaka till våra rötter I senaste Accent finns en ledare som belyser IOGT-NTO-rörelsens ekonomi och vilken betydelse t.ex. våra lotterier har för att vi ska kunna bedriva vår rörelse. Men vår rörelse liksom många andra folkrörelser har ett annat stort problem att ta tag i. Nämligen att liksom när vi startade hitta bärande idéer som kan engagera vår tids medlemmar. Från början var det kulturen som var dominerande i form av de studiecirklar som då bedrevs ute i rörelsen. I litteraturcirklar läste man den tidens stora författares verk och gav medlemmarna ett innehåll som vi idag saknar. Behovet av vår rörelse och andra folkrörelser är lika stort idag som när vi startade. Detta om än alkoholkonsumtionen gått ner under den sista tiden. Med istället har narkotikan ökat om man ser på siffrorna för brott där drogerna står för 80 procent i alla brott. Inte minst våldet mot kvinnor och barn och där situationen ute i familjerna idag är oroande. Kvinnor i åldern 50+ är en grupp där konsumtionen av vin ökat kraftigt. Detta leder till ökade alkohol och drogskador i samhället. Systembolaget inför, eller har redan gjort det, nivåmätare på vinboxarna. Till detta kommer nu även verkningarna av den finanskris som vi drabbats av och där tusentals människor drabbas av arbetslöshet och vad det betyder av påfrestningar i många familjer. Därför har NBV nu startat en kampanj där våra föreningar under våren ska diskutera och komma fram till vad man lokalt ska kunna göra för att förändra. Vi måste komma fram med nya idéer som kan bära vår rörelse framåt och lyfta den igen till att bli en ledande kraft i dagens samhälle. Det är inte bara nykterhetsrörelsen utan även frikyrkorna och arbetarrörelsen som har samma problem att brottas med. Av den anledningen uppmanar vi alla våra medlemmar ute i lokalföreningarna att komma med i dessa cirklar under våren. Återigen behöver unga möta gamla och skapa idéer tillsammans som på nytt kan göra att våra folkrörelserna återtar den position som man en gång hade. På annan plats i detta nummer kan du läsa om vad Lars Svedberg, f.d. rektor på Tollare, sade vid ett besök i Malmö. Låt oss ta den utsträckta hand till rådslag som nu getts och tillsammans skapa en ny framgångsrik tid för IOGT-NTO-rörelsen. Manusstopp Nummer 2 av Skåningen 2009 utkommer den 8 maj. Sista manusdag är den 30 mars. Skåningen Redaktör och ansvarig utgivare Lars Bergqvist Johan Kocksgatan 53 B TRELLEBORG Tel/fax E-post Redaktör Tommy Johansson Rapsvägen 117, 7 tr ARLÖV Tel Mob E-post Adressändringar sker genom anmälan till IOGT-NTO:s medlemsregister, Icke medlemmar skickar uppgift om ny adress till IOGT-NTO Skåne, se nedan. IOGT-NTO Skåne Distriktskontor IOGT-NTO Kyrkgatan HÄSSLEHOLM Tel Fax Konsulent Carl-Erik Hylander Mob E-post IOGT-NTO Kungsgatan 16A MALMÖ Tel Konsulent Peter Tuvegård Tel E-post Konsulent Siv Börjesson Tel , E-post Hemsidor

3 3 Kallelse Härmed kallas till 2009 års distriktsårsmöten inom IOGT-NTO, UNF och Junis i Skåne, som avhålles Lördagen den 28 mars på Tekniska Gymnasiet i Hässleholm Motioner som medlem, förening eller krets önskar på behandlad vid distriktsmötena skall vara inkomna till IOGT-NTO:s distriktsexpedition, Kyrkgatan 1, Hässleholm Senast den 13 februari DISTRIKTÅRSMÖTESOMBUD: Varje IOGT-NTO-förening väljer två ombud med fyra suppleanter. IOGT-NTO-förening med mer än 50 betalande eller avgiftsbefriade förbundsmedlemmar enligt föreningens medlemsantal per den 31 december närmast föregående år väljer därutöver ett ombud med 2 suppleanter på påbörjat 50-tal medlemmar. Med betalande förbundsmedlem avses att stadgeenlig avgift skall vara erlagd detta datum. UNF: Val av föreningsombud med suppleanter till distriktsmötet sker vid UNF-föreningens årsmöte. För varje påbörjat 10-tal betalande förbundsmedlemmar enligt UNF-föreningens medlemsantal per den 31 december närmast föregående år väljs ett ombud med två suppleanter. Med betalande förbundsmedlem avsas att stadgeenlig avgift skall vara erlagd senast detta datum JUNIS: Föreningen äger rätt att välja två ombud med två suppleanter. Överstiger föreningens medlemsantal per den 31 december närmast föregående år 25 medlemmar äger föreningen att välja ytterligare ett ombud med två supplanter för varje påbörjat 25-tal medlemmar dock högst fem (5) ombud. Ombuden väljs bland föreningens löftesbundna medlemmar och ledare. Dessutom äger juniorföreningens fadderförening rätt att utse ett ombud till distriktsårsmötet års kongress beslutade att kretsarna inte ska ha ombud vid distriktsmöten UPPGIFTER om valda ombud och ersättare skall på särskild ombudsfullmakt vara inkommen till IOGT- NTO:s Distriktsexpedition, Kyrkgatan 1, Hässleholm. OBS! Senast den 27 februari IOGT-NTO Distriktet UNF Distriktet JUNIS Distriktet Aage Kilsand Anna Euström Gunnar Haraldsson

4 4 Dags att diskutera framtiden Äggkastning mot möteslokalen på andra våningen på Kungsgatan i Malmö hindrade inte tidigare rektorn på Tollare folkhögskola Lars Svedberg när han talade om folkbildningens roll i folkrörelsearbetet vid NBV:s idékvälden 28 januari. Syftet med träffen var att alla som deltog skulle inspireras att starta en diskussionscirkel på minst tre träffar i sin lokala förening. Man ska ta fram verksamhetsfrågor som stärker nykterhetsrörelsens möjligheter till utveckling. Vi måste ge våra medlemmar ett mervärde utöver detta att man ska vara nykter. Det måste lyftas fram nya idéer och tankar som en gång i början fick människor att komma till oss i nykterhetsrörelsen. Då var IOGT störst Med utgångspunkt från år 1879 när vår rörelse kom till Sverige kom Svedberg in på våra ordenshus och deras betydelse för nykterhetsrörelsens framgångar från starten. År 1920 hade man ca en miljon medlemmar i frikyrkan, nykterhetsrörelsen och i arbetarrörelsen i Sverige. I dåtidens föreningar inom nykterhetsrörelsen studerade man i cirklar mellan Man läste dikter av den tidens stora svenska författare. Man läste skönlitteratur och var under denna tid landets största demokratirörelse. Då var IOGT störst. Det var endast ett fåtal från arbetarklassen som fick möjlighet att läsa till studenten. Vid den tiden i början av 1900-talet läste man i litteraturcirklar i Lund där Hans Lars Svedberg uppmanade alla IOGT-NTO-föreningar att dra igång diskussionscirklar. Larsson (Kloke Hans) fanns och dit även unge Oscar Olsson kom för att studera och som sedermera blev den som startade landets första studiecirkel. Denne man gick sedan vidare och avslutade sitt arbetsverksamma liv i riksdagen. Vid förbudsomröstning år 1922 förlorade nykterhetsrörelsens linje knappt. Det var under denna tid stor alkoholkonsumtion och många familjer hade det svårt. Kvinnorna tog då ett stort ansvar för barn och familj och det var bistra tider i vårt land. Många hade inte arbete och lönen var liten. Ser man de medicinska effekterna från den tiden så var en av tio alkoholskadad. Det betydde att vi hade stora kostnader i samhället redan då. 150 miljarder om året I dag kostar oss alkoholskadorna ca 150 miljarder/år. På 1960-talet kom många invandrare hit eftersom de behövdes som arbetskraft i våra fabriker. Vi fick våra första flyktingar från krigshärjade länder och vi tog hand om även dem. Dessa grupper är idag etablerade i landet och har egna föreningar och många av dem är nykterister. Här ska vi fortsätta att satsa på studiecirklar i dessa föreningar, liksom i de svenska föreningarna. Svedberg talade också om våra folkhögskolor, främst IOGT- NTO:s Wendelsberg och Tollare. Totalt har vi 148 folkhögskolor varav 106 är rörelseskolor. Dessa har betytt enormt mycket för folkbildningen. Han berörde även den ökande alkoholkonsumtionen i landet idag och kom så in på nästa fara för våra unga, nämligen fetman. Man spelar spel vid datorn och rör sig inte som tidigare generationers barn gjort. I rörelsens början precis som nu var det stora sociala problem i samhället, sade Svedberg, och återkom till syftet med diskussionscirkeln som nämndes inledningsvis. Samlas kring framtidsfrågor Vi måste ta fram våra idéer och föra ut så att de som i dag finns i IOGT-NTO-rörelsen kan känna samma känsla och stolthet som de som var medlemmar i början av 1900-talet. Låt oss samlas kring dessa frågor i våra föreningar fram till den 25 mars. Då samlar NBV oss igen och vi ska framföra vad Skåne vill att rörelsen ska välja som framtidsväg. Kom och var med i en cirkel kring denna centrala fråga i din förening. Ring ditt NBV-kontor så hjälper dom dig att ordna en cirkel hos dig. Text o foto Lars Bergqvist

5 5

6 6 Information från distriktet IOGT-NTO när vi är som bäst IOGT-NTO-distriktet genomför under 2009 två projekt där metoden Ledare tillsammans körs i ett stort antal föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. I Skåne fokuserar vi på Malmö och Ängelholm men föreningar från andra orter är också välkomna att höra av sig! Det är ett samarbete där också lokala IOGT-NTO-föreningar, Ängelholms kommun, Socialstyrelsen och Örebro universitet är med. Sedan två år tillbaka har IOGT- NTO en metod för att stärka barnoch ungdomsledare i ideella föreningar. Genom en föreläsning och ett arbetsmaterial vill vi få upp diskussionen om hur föreningarna hanterar frågan om alkohol och ungdomar. IOGT-NTO:s mål är att minska såväl antalet risktillfällen som alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Vi vill också att debutåldern stiger. Kort sagt vi vill att 18-årsgränsen efterlevs också i föreningslivet. Motsvarande metod finns också för skolan och då heter den Föräldrar tillsammans. För att kunna genomföra de båda projekten har hittills sex processledare utbildats vid IOGT-NTO:s båda folkhögskolor; Wendelsberg och Tollare. Men vi behöver fler processledare! Är du van vid att tala inför människor, beredd att leda en process i en ledargrupp, kan ställa upp på kvällstid 2-4 timmar i veckan så är du välkommen att anmäla ditt intresse. Då detta är mer än ett ideellt uppdrag erbjuder vi en behovsstyrd timanställning. Kontakta undertecknad om du är intresserad! Hittills har ett tiotal föreningar besökts och reaktionerna är positiva från ledarhåll. Det blir mycket diskussioner, alla är inte alltid överens, men i de flesta fall leder kvällen till olika former av överenskommelser ledarna emellan. Detta är IOGT-NTO när vi är som bäst - vi gör skillnad! Vi minskar riskerna med alkohol för våra barn och ungdomar! PETER TUVEGÅRD KONTAKT: Nytt medlemsregister nya möjligheter Anmäl din e-postadress till så knappar vi in den i vårt nya medlemsregister. Du har då möjlighet att snabbare få information om nyheter, förmåner och aktiviteter! OBS! Vi saknar många e-postadresser så meddela oss hellre en gång för mycket IOGT-NTO SKÅNE

7 7

8 8 Information från distriktet Kalendarium 2009 Om du vill veta mer om aktiviteterna i kalendariet kan du gå in på eller kontakta Siv Börjesson , MARS 6 Årsmöte SNF (Skånes Nykterhetsförbund), Höör Utbildning i Ledare tillsammans, Tollare 28 Distriktsårsmöte IOGT-NTO, UNF, Junis, Hässleholm 18 Distriktsårsmöte NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet), Lund 22 Utbildning i Insäljningskunskap för olika metoder, Stockholm Teaterfestival, Junis, södra Sverige Profilkurs, Junis, Tollare MAJ 21 Folknykterhetens dag 29 Utbildning om narkotika, Stockholm APRIL 4 Distriktsårsmöte NSF (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund), Ekeby maj Wild Kids läger på Lunnagården. IOGT-NTO:are är välkomna som ledare, ingen avgift. Barn som deltar avgift 150:- Anmälan till Lotta , eller Gunnar kvällstid Innebandyturnering Mitten av mars Alla motionsintresserade barn, ungdomar och föräldrar är välkomna. Information Daniel telefon , Gunnar kvällstid Resa till Riksjuniorlägret i Göteborg (Juli) i samband med IOGT-NTO-rörelsens kongresser JULI 8-11 Ledarkurs, Junis, Göteborg 8-11 IOGT-NTO kongress, Göteborg Lite vad som händer i IOGT-NTO JUNIS - Skånes distrikt i vår Mer information ring Barbro telefon eller , eller till Gunnar på kvällstid Ledarekurs i maj Mer information kontakta Barbro eller Gunnar (se telefon ovan)

9 Information från distriktet Inbjudan till dig som sköter medlemslistorna i IOGT-NTO-föreningen Från och med juli 2008 använder IOGT-NTO ett nytt registersystem. I detta system kan föreningar hämta information om medlemssituationen och ta fram rapporter och statistik för eget bruk. För att få tillgång till systemet krävs det att man gått en utbildning och på detta sätt lärt sig hur man använder detta. Man behöver endast en dator med tillgång till internet för att komma åt registret. Som föreningens ansvariga kan du se uppgifter om din egen förening och medlemmarna i den. Utbildningen genomförs av distriktet. Anmäl ert intresse till Siv Börjesson , Välkommen med din anmälan! Du är välkommen till kongressen 2009! I sommar håller IOGT-NTO-rörelsen (IOGT-NTO, UNF och Junis) kongress. Dit är alla medlemmar välkomna. Det blir mycket aktiviteter att välja mellan och många är barnvänliga. Reservera datumen 8-11 juli. Platsen är Göteborg och mer information kommer i Accent lite längre fram i vår. Med de goda kommunikationer som finns från Skåne blir det ingen bussresa i distriktets regi den här gången. Har du frågor om kongressen så hör gärna av dig till distriktsexpeditionen Ta chansen och åk på kongress du också det är en upplevelse för livet! IOGT-NTO SKÅNE Stipendier ur Kurt Nilssons minnesfond Avkastningen från fonden skall användas till stipendier och uppmuntringsbidrag till ungdomar inom Skåne. Dessa ungdomar skall tillhöra någon av de föreningar som arbetar för helnykterhet. Bidrag eller stipendier kan sökas för någon aktivitet inom vår verksamhet, det kan gälla kurser, läger eller liknande. Ansökan med föreningstillhörighet, beskrivning och ekonomisk sammanställning insändes till Per Wihlborg, Bertrandsgatan 6, trappa 7, Malmö, eller e-post till iogt.se. Denna skall vara ordföranden tillhanda senast den 31 mars Diplom på årsmötet De föreningar som vill att deras medlemmar ska få diplom för mångårigt medlemskap utdelade på distriktsårsmötet ska ringa Ingrid Hallberg, , senast den 1 mars. 9 Städdagar på Lunnagården Söndag den 19 april och söndag 17 maj. Lunnagården är IOGT-NTO distriktets kurs och lägergård. Inför sommarsäsongen behöver vi ställa i ordning gården. Alla kan göra något, rensa rabatter, klippa buskar, byta glödlampor, städa i i porslinsskåp, med mera. Kl serveras frukost, distrikten bjuder sedan på lunch och eftermiddagskaffe. Anmäl om Du har möjlighet att hjälpa oss dessa dagar, ring Gunnar tel kvällstid eller distriktsexp

10 10 Information från distriktet Social verksamhet i fokus Välkommen till IOGT-NTO:s stora samling för människor i alla åldrar som deltar i eller vill veta mer om IOGT-NTO:s sociala verksamhet. Plats: Herrfallets kurs- och konferensanläggning som ligger utanför Arboga vid Hjälmarens strand. Ta gärna en titt på hemsidan Tid: april. Incheckning från kl 15 på fredag. Programmet börjar kl 17. Vi avslutar med lunch på söndag. Ur programmet: Seminarier, t Värva två och vinn Under det första kvartalet 2009 pågår värvarkampanjen Värva två och vinn. Alla som värvar minst två medlemmar under årets första tre månader har samma chans vi lottar ut vinsterna. Tre värvare vinner vardera en teaterweekend för två personer. Resa, teaterbiljett och övernattning för två personer ingår. Reglerna är enkla: Nya medlemmar i IOGT-NTO, 26 år eller äldre räknas. Medlemstalongerna i original ska vara kansliet tillhanda senast 1 april. De tre vinnarna meddelas personligen direkt under första veckan i april. Frågor om värvarkampanjen kan ställas till Margareta Brandt, eller ex socialt entreprenörsskap, hantverk, projektarbete, familjeläger, Huskuren, erfarenhetsutbyte, drogpolicy i föreningen. Familjeaktiviteter, aktiviteter för barn och ungdomar under seminarierna, lägerbål och öppen scen. Pris: Vuxen kr, ungdomar år 500 kr, Barn t o m 12 år gratis. Varje familj betalar dock max kr. I priset ingår mat, logi i dubbelrum, resa med billigaste färdsätt. Sänglinne och handduk ingår inte, finns att hyra på egen bekostnad. Enkelrumstillägg 450 kr. Frågor: Kathy Gyhlesten, Bosse Karlsson, Anmälan: Senast 24 mars till Olle Andersson eller IOGT-NTO:s kamratstöd, Olle Andersson, Bryggargatan 10, Katrineholm. Bekräftelse med mer detaljerat program och vägbeskrivning skickas ut efter anmälan. VARMT VÄLKOMNA! Bli EU-aktivist! Är du aktiv, eller vill du bli mer aktiv, som medlem? Den 7:e juni är det val till EU-parlamentet. Då behöver vi få in personer som är beredda att arbeta aktivt med alkoholfrågan. Det är också angeläget att IOGT-NTO arbetar vidare med det framgångsrika lobbyarbetet i Bryssel. Det är viktigt att våra representanter där nere ger de nyvalda information och fakta och att vi här hemma sprider kunskap om vad som görs genom våra medarbetare. Ett bra sätt att få denna kunskap är att tillbringa några dagar i Bryssel tillsammans med IOGT- NTOs lobbyister. Det betyder att man får möta en del av de svenska parlamentarikerna, se hur de arbetar och få möjlighet att ställa frågor. Är du en aktiv medlem och vill förkovra dig runt IOGT-NTOs arbete i EU, kan du anmäla ditt intresse till Bo Högstedt på IOGT-NTOs kansli, tel eller

11 Tävla om lotter med Skåningen I fyra nummer framöver bjuder vi på en liten frågetävling. Tre frågor fem Miljonlotter i varje nummer. Här kommer dagens frågor: 1. I vilken stad håller IOGT- NTO-rörelsen sina kongresser 2009? 2. Huvudstaden i ett av IOGT-NTO:s projektländer heter Dar-es-Salaam. Lyckas du värva väldigt många medlemmar kan du delta i en utbildningsresa dit. Vilket är landet? 11 Inom föreningslivet heter vår metod Ledare tillsammans. Men vad heter vår motsvarande metod inom skolan? Vi lottar ut varsin Miljonlott till fem vinnare! Svaren skickar du tillsammans med ditt namn och adress till eller IOGT- NTO, Kungsgatan 16 A, MALMÖ senast den 31/3. LYCKA TILL! 3. IOGT-NTO bedriver alkoholförebyggande verks a m h e t för ungdomar i Skåne. Mindre än 50 öre per dag IOGT-NTO är en av de organisationer som har lägst medlemsavgift och för de få kronorna bidrar du till att vi tillsammans kan driva viktiga alkohol- och narkotikafrågor i kommuner, landsting och riksdag. Men också i såväl EU som i resten av världen! Detta känner många redan till. Mindre känt är att vi också driver viktiga frågor om folkbildning, demokrati och jämställdhet. Tack vare ditt medlemskap kan IOGT-NTO stödja och stärka tusentals människor i Sverige. Tack vare ditt medlemskap gör vi tillsammans skillnad varje dag. Saknar du ditt inbetalningskort så hör av dig till oss så ordnar vi ett nytt åt dig. Du är också välkommen att höra av dig om du har andra frågor kring ditt medlemskap. Vi nås på eller Medlemsavgifter 2009 Huvudmedlem (Accent och Skåningen ingår) 150 kr Familjemedlem (på samma adress utan tidningar) 75 kr Ny medlem (första året) 50 kr IOGT-NTO SKÅNE Välkomna till 125-årsjubileum i Sösdala Söndagen den 22 februari 2009 kl IOGT-NTO föreningen 117 Otto Lindblad firar då sitt 125- årsjubileum på IOGT-NTO gården i Sösdala. Underhållning av Fredrik och Rolf. Förtäring Kostnad för gäster utanför Sösdalaföreningen 100:- Anmälan senast den 17 februari till Ingrid Hallberg Välkomna! IOGT-NTO-Föreningen 117 Otto Lindblad i Sösdala

12 12 Stor samsyn med politikerna Torsdagen den 20 november i fjol samlade Skånes Nykterhetsförbund ett antal av rörelsens medlemsorganisationer till politikerträff i IOGT-NTO-gården i Sösdala. Tillsammans med företrädare för de politiska partierna i region Skåne. Moderator var Kjell Ove Oscarsson från Landsrådet. Medverkade från politiskt håll denna kväll fanns sex politiker. Anders Åkesson (Mp) svarade som regionråd för den styrande delen i region Skåne. Övriga deltagare kom från Fp, Kd, M, S och V. Rapport om dagsläget Kjell Ove Oscarsson inledde och gav en bakgrund till situationen i landet och frågade företrädarna för politikerna om deras syn på dagsläget. Han hade bl.a. talat om ett TV-inslag från dokument inifrån som belyste barn, tonåriga tjejer, tonåriga killar raka frågor om kriminalitet samt slappa föräldrar, som visats en söndagskväll veckan före samlingen. Per-Ingvar Johnsson, f.d. regionråd från C, svarade först och gav åhörarna en rapport om hur regionen arbetat med alkoholen och dess risker samt vad polisen jobbar med i frågan. Fp:s Johan Chytraeus fortsatte och belyste vad partiet har för lösning på sprit/droger i vårt samhälle. Folkpartiet har ju sina rötter i nykterhetsrörelsen och frågan är därför central för oss. Kd:s Per Einarsson, som är politisk sekreterare för partiet i regionen, berättade om Waxholmsmodellen och även om Vit Jul kampanjen. Samt införselreglerna Regionrådet Anders Åkesson (Mp) betonade vikten av att Systembolaget får finnas kvar. och avslutade sitt inlägg med att betona monopolets viktiga del. Moderaternas Inga Dahlberg framhöll att hennes parti inte är för påbud i alkoholfrågan men personligen ville hon stoppa införseln samt att alla i samhället måste ta sitt ansvar och det gäller både skola och sjukvård. Hon sitter i socialnämnden i Kristianstad kommun och kommer i närkontakt med problemen. Så kom Anders Åkesson (Mp) in i debatten som ansvarig för dessa frågor i regionen. Han talade om social miljö och att frivilliga krafter är viktiga i detta sammanhang där föreningslivet är en mycket viktig del. Även han kom in på införselreglerna och talade om dess verkan på hälsa och ohälsa. Bättre utbildning till alla i skolhälsovården var en punkt som Åkesson framhöll och betonade att vårt alkoholmonopol ska behållas. Eva Pihl-Krabbe (S) betonade sjukvårdens roll i detta arbete, dit många skadade kommer in och är alkoholpåverkade och har skadats genom sitt alkoholbruk. Även Margareta Hagstad från V deltog i debatten och gav sitt partis åsikt kring alkohol och drogfrågorna i olika inlägg. Frågor om gårdsförsäljning Oscarsson fortsatte med att belysa bl.a. alkohollagutredningen och tog även upp frågan om att modernisera vår lagstiftning. Samt att alkohol säljs via internet och att man kan få sina transporterade hem efter köp på nätet. Här vill EU-kommissionen att man ska beskatta varan redan i säljlandet. Han kom även in på frågan om gårdsförsäljning av främst vin och naturligtvis det allt större antal serveringstillstånd som beviljats under senare år. Här blev det en ny runda med svar från våra politiker som nära nog samstämt hade samma syn som nykterhetsrörelsen i många av dessa frågor. Text och foto Lars Bergqvist

13 13

14 14 Hälsningar från UNF och NSF Hej UNF-året har varit en stor upplevelse för mig och för distriktet. Många nya ansikten och många aktiviteter. Den störta förändringen tror jag har varit hos de ideella, de har hittat glöden igen och de engagera sig mer i UNF, vilket jag är otroligt glada för kommer att innebära lite småjusteringar på mig som konsulent, jag jobbar numer i både Skåne och Halland, vilket innebär att jag inte är lika tillgänglig i Skåne. Detta är tråkigt, men samtidigt vet jag att UNF:arna klara sig bra och hjälper varandra. Det som är nytt för i år är att UNF Skåne samarbetar med vårt scoutförbund NSF, och tillsammans ska vi försöka öka medlemsantalet och engagemanget i distriktet. Detta för att stärka våra positioner som ungdomsorganisationer och för att samarbeta tillsammans i våra medlemsorganisationer i IOGT-NTO-rörelsen. I grund och botten jobbar vi med samma målsättning, då ska inte åldersskillnader spela någon roll tycker vi. Vi hoppas att IOGT-NTO och Junis tänker på samma sätt som vi och välkomnar alla sorter av samarbeten. Kommunikation är nyckeln i hela verksamheten. Här kommer en liten presentation av Jenny som är vår nya scoutkonsulent för NSF i Skåne. Mitt namn är Jenny Bengtsson och jag började jobba som scoutkonsulent i Skåne vid årsskiftet. Jag har tidigare varit scout och arbetat mycket med kårarbete inom KFUM/KFUK, men har nu alltså blivit NSF:are och det känns jättekul. Innan jag började som konsulent har jag jobbat som projektledare med ungdomsfrågor. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med er. Tveka inte att hör av er om ni behöver hjälp, tips eller råd. Så spänn fast säkerhetsbältena för Det kommer förändra vår position i Skåne. Kontaktuppgifter Jenny Bengtsson Studentgatan 4, Malmö scout.se Roberth Hjortman Kungsgatan 16a, Malmö Eivors reflektioner om en afton i mammons rike En afton i januari tjugohundranio vi samlades några, färre än tio att fira en födelsedag på Kungsparkens spelpalats, en festlig, farlig, förförande plats. I receptionen vi blev fotade och fick visa legitimation. För att inte starta en revolution? Vi bjöds in på en guidad tur runt salonger och toaletter. Vi fick av värdinnan en lyckopåse med polletter. Vi fick lära hur man viftar med handen si och så, om man ville eller inte fler kort av dealern få. Aftonen inleddes med rätter tre, pralinerna till kaffet slank ner de me. Sen ut och satsa på poker och roulett, vinna, det gjorde vi inte så lätt. Jag fegade och vågade inte satsa stort, men det var det andra som gjort: jetonger värda kronor styck försvann hos croupiern med ett ryck. Det glittrade, blinkade, lyste och förförde, pianomusiken man knappast hörde. Överallt snurrande och vridande kameror på stång. Gissa om jag gång på gång fick hissa upp hakorna, de dubbla, låta bli att över spelare snubbla, le vackert, tjusigt och inspirerat och uppträda belevat, vicka på höften och hålla stilen, herregud, alla de milen jag gick mellan bord där lycksökare spända satt. En del hade fnatt: fingrar darrade och ögon flackade. Jag vår herre tackade att jag behöll vett och sans. Ja, se det var då en rolig seans.

15 Bilder från Malmös sköna parker Tisdagen den 20 januari var det dags för årets första program hos Kamraterna i Malmö. Då hade man ett besök av Malmös stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericsson som med ett stort antal vackra bilder berättade om de träd som står i Malmös många parker. Han gav också en bakgrund till varför de finns där och hur planeringen kring arbetet med alla dessa träd och annat i Malmö fungera. Deltagarna fick en djupare inblick i arbetet bakom varför man i Malmö satsar på just sina parker. Han presentera i sitt rika bildarkiv ett urplock av det som finns i bilder och fick också frågor av den kunniga publiken denna eftermiddag. Där många var väl insatta i vad träden fanns runt om i sin stad, medan andra kunde mer om arbetet med träden och dess skötsel. Det timslånga programmet bjöd på en fantastisk bildserie där närbilder från träden blandades med vyer från bl.a. Pildammsparken och från den nya stadsdelen Västra hamnen. Det är ett långsiktigt arbete med noggrann planering och inte minst stor kunskap från parkledningen och den kunniga personalen för att man ska uppnå denna trädprakt som Malmö kan erbjuda sina innevånare och inte minst turister. Man har satsat på aktiviteter ute i de flesta områden där alla kan njuta av träd och växter och känna gemenskap med sin stad. Ordf. Margit Haraldsson tackade och överräckte en kartong med choklad till Malmös stadsträdgårdsmästare. Text o foto Lars Bergqvist Malmös stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericsson berättade om hur man har skapat stadens trädprakt. på IOGT-NTO-gården i Sösdala lördagen den 14 mars kl Anmälan om deltagande senast den 11 mars till Karin Rosenlund, Pris 150:- inkl förtäring och kaffe samt förfriskningar under kvällen 15

16 16 Narkotikan ökar mest Fredagen den 16 och lördagen den 17 januari samlade Sveriges Landsråd sina länsförbund till överläggningar i Stockholm. 32 ombud från hela landet deltog, från Skåne ord. i SNF Skåne Lars G Niwongh, sekreteraren Göte Ragnarp och kassören Lars Bergqvist. Ordf. i NÄL (nätverket för länsnykterhetsförbunden) Leif Karlsson välkomnade redaktören Åke Lindgren, med ett förflutet inom Ansvar, som tillsammans med forskaren Tove Axelsson-Sohlberg presenterade den bok som de sammanställt och som har rubriken Nykterhet i rörelse. Stor databank Man har samlat in material från våra olika folkrörelser vilket ger en stor databank att kunna få uppgifter från i en framtid. Arbetet har tagit tre år, och man har gjort ett undersökningsmaterial på hela personer i landet om deras alkoholkonsumtion sedan Sen 1990-talet har det gått kraftigt tillbaka för våra folkrörelser. Deras material visar att MHF Support ökar MHF:s medlemsantal har minskat medan MHF Support ökat sitt antal medlemmar. Så även för IOGT-NTO-rörelsen om man ser tillbaka från 1970-talet. Svenska kyrkan har minskat i antalet medlemmar om man ser så långt tillbaka som I frikyrkorna har man gått från nykterhet till att enskilda medlemmar anmält sig som nyktra genom eget val. Därtill kommer ett ökat antal Ordföranden i Skånes Nykterhetsförbund Lars G Niwongh träffade bland andra generalsekreteraren i Landsrådet Kjell-Ove Oscarsson och ordföranden i Landsrådets Nätverk Leif Karlsson. personer som kör rattfulla i trafiken och en ökad konsumtion av alkohol och numera även narkotika. Narkotika och alkohol ligger bakom 80 procent av alla brott i Sverige. Narkotikan är den drog som ökat mest under senare år. Färre nyktra i frikyrkorna Idag är 55 procent av medlemmarna i frikyrkan nyktra medan det tidigare var 8 av 10 medlemmar. Martin Färnsten, ansvarig för regeringens ANTD-sekretariat, berättade om aktuella frågor. Han berättade också om det råd på 20 personer för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor, där IOGT-NTO rörelsen ingår. Vidare det samarbete man har för länssamordnarna ute i landet. Överläggningarna innehöll också information om samarbetet mellan den idéburna sektorn och regeringen och ett utbyte av erfarenheter mellan länsförbunden. Man diskuterade även upplägget för höstens representantskap som hålls i Stockholm i september och som nu ska planeras och hålls även då under två dagar. Text och foto Lars Bergqvist Större propprisk för helnyktra? Kvinnor kan halvera risken för blodpropp genom måttlig konsumtion av alkohol. Detta påstås efter en skånsk studie med deltagare. Även kvinnor som motionerar halverar sin risk för blodpropp, enligt studien. Skåningen föreslår motion.

17 20-dubblat vindrickande på 50 år Ny System-vd från Arla Foods Magdalena Gerger är ny vd för Systembolaget. Hon kommer närmast från Arla Foods, där hon sedan 2005 är Senior Vice President Med ansvar för området marknad och innovation i Norden. Hon har även arbetat i Storbritannien som marknadsdirektör inom olika internationella företag. Ålder: 44, Gift och har 2 barn. Bor i Stockholm. Svenska folkets törst efter vin är stort, under förra året drack man mer än 23 liter vin per vuxen person. Medan lågkonjunkturen och krisen med finanserna tagit ett rejält grepp över landet, firar man i vinbranschen. För någon tid sedan presenterade man nya aktuella siffror från Systembolaget att försäljningen av vin ökat med 4 % under året som gått. Detta gjorde vinförsäljningen även under Totalt ökade vinförsäljningen mer än den totala alkoholförsäljningen. Vinet ökar i Systembolagets försäljning på bekostnad av främst starkspriten. Ser man tillbaka till 1950-talet har vinet stadigt ökat från knappt 8 miljoner liter under mitten av 50-talet till nästan 161 miljoner liter förra året, exklusive starkvin. Efter en något svagare ökning tog vinförsäljningen ett ordentligt kliv under slutet av 1990-talet. Den största leverantören av vin till Systembolaget är Vin & Sprit V & S), som för övrigt svensk staten sålde under sommaren 2008 till den franska jätten Pernod Ricard. V & S levererar var femte liter av det vin som säljs i butik i vårt land. Vin har nu blivit en del av vår kultur efter det att Systembolaget startade kampanjen Spola Kröken under 70-talet. Den senaste försäljningsruschen beror på en annan sak, nämligen av bag-in-box. Lådvinerna lanserades 1996 och det blev en stor framgång i försäljningen. I dagsläget står lådvinerna för halva försäljningen av vin. Lådvinerna går nu i en annan riktning mot mindre vinförpackningar, både flaskor och kartonger blir allt populärare enligt Systembolagets presschef. Där tror man också att de lådor med nivåmätare på kommer att öka i försäljning. Östeuropa fortsätter sin framgång men även vin från Asien väntas bli allt vanligare i Sverige. Varken Systembolaget eller V & S tror inte att den pågående finanskrisen kommer att stoppa de 17 stora volymer av vin som nu säljs här i landet. Ser man till Sverige så finns det länder ute i Europa som har tre gånger så stor försäljning som oss. Många kunder kommer nog att nu efterfråga billigare viner så här ställs kvar på importörerna att hitta dessa alternativ ute på marknaden. Men svårigheten att hitta dessa viner har gjort att flera av våra importörer vill höja sina priser under april i år. Systembolaget kommer dock att hålla tillbaka allt för stora prisökningar på vin. Källa Systembolaget och TT Vad skulle du svara på de här frågorna? Söker du: q ett fördjupat livsinnehåll? q en fungerande varm gemenskap? q en stärkt vilja att i egen livsföring bidra till en bättre värld? Sanning, Kärlek, Renhet och Trohet För oss är också Helnykterheten ett naturligt och viktigt krav. Vidare information om Tempel Riddare Orden får du genom hänvändelse till: Tommy Nilsson, Esbjörn Jonsson,

18 18 Program i våra föreningar fram 1870 Örkelljunga Möten hålls i Centrumhuset i Örkelljunga kl om inte annat anges. 27 februari Fastlagsfest. Ingeborg och Armand Hansson ordnar med kaffe och f a s t l a g s - bullar. Kerstin Kennedy berättar gamla historier. 27 mars Påskfest. Eva Nilsson berättar om gamla påskseder. 24 april En dikt jag tycker om. Varje medlem medverkar i programmet eller bötar 50 öre. Eva och Göte Nilsson svarar för fika. 29 maj Grillning vid Hultasjön vid Åsljunga. Var och en tar med sig korv eller annat att grilla. Samling vid Centrumhuset kl Hoppets lycka Bjersgårdsvägen 11, Klippan 23/2 Årsmöte med fastlagsbulle och kaffe kl 19 16/3 Husfixardag kl Våffelkväll kl 19 20/4 Påskfest kl 19 18/5 Utflykt kl 19 Kontakt: Marianne Jönsson, Onsdagsträffar i Malmö kl Kungsgatan 16 A 25 feb Bowling med fika. Anmälan 20 feb mars Vi förbereder oss inför Kvinnodagen den 8 mars. Fika. 11 mars Henrik lär oss om olika antika stilar och tittar på våra loppisfynd. Fika. 18 mars Vi går igenom handlingarna inför distriktsårsmötet. Fika. 25 mars Per och Björne tar oss med in i fiskets mysterium. Fika. 1 april Påskfest med olika äggtävlingar. Anmälan 27 mars april Vi lär oss om IOGT-NTO:s Internationella arbete. Fika. 15 april IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitik. Fika. 22 april Vi bjuder in politiker till en träff om EU:s alkoholpolitik. Fika. 29 april Hur kan man släktforska hemifrån? Fika. 6 maj KRIS kommer och besöker oss. Fika. 13 maj Minigolftävling på Kulladals Bangolf. Anmälan 8 maj Kontakt: Siv Börjesson , Kamraterna, Malmö Mars. onsdagar: 4, 11, 18, 25 kl Knyppling. Ledare Margit Haraldsson Mars 17 kl Tisdag Sångfåglarna från Trelleborg och Frank Martinsson bjuder på gamla godingar från sitt dragspel. April Onsdagar: 1, 8, kl Knyppling. Ledare Margit Haraldsson April : 21 kl Tisdag Barbro och Kjell Wihlborg bjuder på en Sverigeresa på 52 min med 270 bilder och 63 platser Maj: 19 kl tisdag. Hjälpmedelskonsulenten Ulla-Britt Svensson ger oss tips att underlätta den dagliga tillvaron 901 Karl XII-Hemmets Lycka 4 Mars. Onsdag. Föreningsmöte Måsgränden kl april Fredag. Påskfest Långfredagen Måsgränden kl april. Söndag. Möte och vårpromenad kl i Gislöv 13 maj. Onsdag. Vi samlas i stugan i Gislöv klockan maj. Onsdag.Vi startar sommarens grillkvällar i Gislöv Otto Lindblad, Sösdala Programmet finns även på www. sosdala.com Februari 22 Årsfest, Föreningens 125-årsdag kl på IOGT-NTO gården 26 Politikerutfrågning på IOGT- NTO gården Mars 3 Styrelsemöte 8 Föreningsmöte 14 Vårfest kl på IOGT- NTO gården, Erik Arnolds orkester 22 Föreningsmöte 29 Pastoratskören konsert, Norra Mellby, Otto Lindblad 200 år April 5 IOGT-NTO föreningens Kyrksöndag kl Norra Mellby kyrka

19 till nästa nummer av Skåningen 6 Styrelsemöte 17 Sösdala Marknad 19 Föreningsmöte 23 Scouterna firar St Georg Norra Mellby kyrka kl Allmän städdag i Sösdala 26 Lund Studentsångare konsert i Esplanaden Otto Lindblad 200 år. Maj 1 2 Sösdala 150 år, Minnenas Spår, vandring på Mossaspåret. 4 Styrelsemöte 9 Arbetsdag på IOGT-NTO gården kl Föreningsmöte Tosteberga Öppet hus-program (obs preliminärt) Tisdag den 24 februari kl Erik Jensen visar en film om sjöräddningen. Tisdag den 3 mars kl Ulf Hansson, Brösarp, tar oss med till Nya Zeeland. Tisdag den 10 mars kl Vi spelar miljonären. Tisdag den 17 mars kl Nu är det dags för herrarna att ställa sig vid spisen. Tisdag den 24 mars kl Marianne och Arne Roslund, Näsum, besöker oss. Tisdag den 31 mars kl Avslutning med Äggsexa. Övriga arrangemang under våren Onsdag den 25 februari kl Tosteberga Byalag har årsmöte i IOGT-lokalen. Lördag den 21 mars kl Kretsens årsmöte här i lokalen. Torsdag den 26 mars kl Passionsgudstjänst. Lördag den 18 april kl Brasafton med T-sextetten i Scoutstugan, Fjälkinge Lund Bantorget 5, Lund 4/3 Fastighetsträff, drop-in, kl Inför distriktsårsmötet, kl /3 Träffpunkt, kl 15 16/3 Studiecirkel, kl 15 18/3 Fastighetsträff, drop-in, kl /3 Påskpyssel, kl /4 Fastighetsträff, drop-in, kl /4 Fastighetsträff, drop-in, kl Välkomna till Årsmöte Med Skånes Nykterhetsförbund I Församlingshemmet i Höör Fredagen den 6 mars 2009 kl Medverkan av riksdagsman Lars Gustafsson Kd, från Laholm. Anmäl Dig till Lars G Niwongh på telefon , senast fredagen den 27 februari /4 Studiecirkel, kl 15 29/4 Fastighetsträff, drop-in, kl Chokladprovning, kl /5 Träffpunkt, kl 15 13/5 Fastighetsträff, drop-in, kl /5 Folknykterhetens vecka Flygbladsutdelning Stoppa alkovåldet 25/5 Träffpunkt, kl 15 27/5 Fastighetsträff, drop-in, kl /5 Rådslag om våra grundsatser, kl 17, Grillkväll, kl Kontakt: Linda Hassellund Sommardanserna fortsätter på Lunnagården Även i sommar arrangerar IOGT-NTO föreningen i Hässleholm Nyktra sommardanser på Lunnagården (IOGT-NTO distriktets kurs och lägergård) Alla IOGT-NTO-are i Skånedistriktet inbjuds. Danserna blir: Måndagen den 25 maj Bugges spelar Måndagen den 29 juni Donald Latila spelar Måndagen den 27 juli Bugges spelar Alla tre gångerna blir det dan mellan kl I pausen kommer kaffe att serveras. De som inte hittar vägen till Lunnagården kan kontakta Gunnar på tel under kvällstid. Välkomna!

20 IOGT-NTO Skåningen, Kyrkgatan 1, Hässleholm Här rör det sig i rörelsen Julsamkväm hos 3498 Björkplantan Den 7 december samlades byns folk, vi var ca 100 personer med smått och stort, till ett julsamkväm i IOGT-NTO salen. Ordf. Ingvar Jönsson hälsade välkommen och samkvämet började med att Lucia med tärnor och stjärngossar kom på besök, 15 barn i åldrarna 3 till 12 år deltog. Efter Luciatåget var det dags för kaffe och hembakade kakor. Sedan tog Göthe Persson vid som auktionsropare. Det blev många höga bud på de fina saker som gjorts och skänkts till föreningen. Under auktionen kom tomten på besök med gåvor till både små och stora. Auktionen inbringade ca kr och med de lotterier som sålts innan och under samkvämet blev det ett mycket fint brutto på ca kr. Ett varmt tack till alla för det fina resultatet. Julbord på Lunnagården Lördagen den 16 december arrangerade Hässleholms IOGT- NTO förening julbord på Lunnagården (distriktets kurs och lägergård). Till detta julbord var alla IOGT-NTO-medlemmar i Skåne inbjudna. Tyvärr var Skåningen försenad i sin utgivning, varför många inte hade nåtts av informationen att traditionen med julbord på Lunnagården återupptagits. Men trots detta kom det ett 30- tal medlemmar till julbordet. Ett 10-tal medlemmar från Hässleholms föreningen hade dukat, fixat maten och klätt julgranen. När så deltagarna hade anlänt serverade det glögg och bjöds på dragspelsmusik av Eje Bugge. Efter maten ledde Ebbe Bjärlstam frågesport, Eje spelade upp till dans och medlemmar från Limhamnsföreningen i Malmö, ledde folklekar. Kvällen avslutades med kamratkedjan, vilken var en ny erfarenhet för alla nya medlemmar som mött upp. Gunnar Haraldsson Nyårsfirande i Willand Nyårsafton 2008 ordnade Willandsgodtemplarna ett nyårsfirande för 41:a gången i ett sträck. Det var ca 100 personer som samlades i Willandsgården, Fjälkinge, för att vaka in det nya året. Ordf. Ingvar Jönsson hälsade välkommen. Maten som avnjöts bestod av en smörgås med rostbiff, varmrökt lax med tillbehör och glass med frukt till dessert. Mellan varmrätt och dessert ledde Leif Pettersson allsång och efter maten spelade Kalle och Lasse upp till dans, dansgolvet var packat hela kvällen.det nya året hälsades välkommet av Birgit Nord, Osby, och efter leve och nationalsång, såg deltagarna ett ståtligt fyrverkeri. En stunds dans avslutade en mycket trevlig kväll. Juniorledarna bjöds på avslutningsfest Lördagen den 6 december inbjöd Juniordistriktet alla Juniorledare och möjliggörare (de som inte är direkta ledare men verkar bl.a. som kassörer eller på annat sätt stöttar upp juniorverksamheten), till avslutningsfest på IOGT-NTO Globens lokaler i Hässleholm. Lotta och Gunnar hade ordnat ett litet julbord och Fredrik ledde TV-spel i storbildsformat. Efter maten begav sig hela sällskapet till Kulturhuset i Hässleholm, där Hässleholms Teatersällskap spelade komedin Revisorn. Träffen som nu efter två år börjar bli tradition samlade 22 deltagare. Gunnar Haraldsson

Vuxna måste våga ingripa

Vuxna måste våga ingripa Nr 4 2011 Vuxna måste våga ingripa Föräldrar måste våga vara vuxna och hålla koll på sina barn. Det sade Sylvia Björk från Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö när hon talade på Skånes Nykterhetsförbunds

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

350 marschaller för döda

350 marschaller för döda Nr 4 2010 350 marschaller för döda IOGT-NTO, UNF, SIMON, Hassela Helpline och SMART Ungdom har hållit en ljusmanifestation i Lund för narkotikans offer. Efter ett långt fackeltåg tändes drygt 350 marschaller

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO Arbetsplan 2008-2009 IOGT-NTO:s vision Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra dro- ger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s uppdrag IOGT-NTO är en modern

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

IOGT-NTO-RÖRELSENS KONGRESS E R

IOGT-NTO-RÖRELSENS KONGRESS E R KONGRESSE R 2015 VÄLKOMMEN TILL SKÅNE Vi i Skåne är väldigt glada över att få vara värdar för sommarens kongresser. Vidsträckta fält med pittoreska gårdsbutiker, närhet till sandstrand och hav, skogar

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Februari Månadsblad 2014

Februari Månadsblad 2014 IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Februari Månadsblad 2014 Hej, Nu har vi landat i verksamheten. Full fart med aktiviteter i alla föreningar och förberedelser för alla föreningsårsmöten (FÅM) och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Vårt varumärke ska stärkas

Vårt varumärke ska stärkas Vårt varumärke ska stärkas Så har IOGT-NTO-distriktet hållit sitt första egna årsmöte sedan distriktsrådet lades ned. Mötet hölls på Vannaröds slott i Sösdala och gästades av förbundets sekreterare Carl

Läs mer

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Kalendarium Datum Tid Aktivitet Läs mer Sept Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10 Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Okt Torsdag 4 18.00 Planeringsträff, Vit Jul Sid 4 Lördag 6 och

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

5602:an. Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping. Alkoholfri studentfrukost i Trädgårdsföreningen

5602:an. Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping. Alkoholfri studentfrukost i Trädgårdsföreningen 5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping Alkoholfri studentfrukost i Trädgårdsföreningen No 32, Årgång 11 Augusti 2014 - December 2014 Ledare Spä nnände nykträ trender Efter en

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund.

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Ärende 2 Föredragningslista vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Föredragande presenteras enligt principen: Huvudföredragande Second (Kansliresurs)

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Hälsningar från arrangörsgruppen Att få ha privilegiet att arrangera ett sådant stort arrangemang som Rix13 på den allra bästa platsen i Sverige

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid halvårsmöte med Holje Folkdansgille den 14 september 2011 i Jämshögs Medborgarhus.

Protokoll fört vid halvårsmöte med Holje Folkdansgille den 14 september 2011 i Jämshögs Medborgarhus. 1/5 Protokoll fört vid halvårsmöte med Holje Folkdansgille den 14 september 2011 i Jämshögs Medborgarhus. 1 Mötet öppnas. Mötet öppnades av Johan Seger, som hälsade de närvarande välkomna. 2 Dagordningen.

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad Behovet är stort Behovet av att öka människors medvetenhet om hur beroende, missbruk och droger styr och begränsar oss som individer är stort. Inte minst med tanke på ökande alkoholkonsumtion för både

Läs mer

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015 Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal Medlem som önskar ta upp ärende på årsmötet, skall inkomma

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Hotell Gästis, Varberg

Hotell Gästis, Varberg 1(6) Hotell Gästis, Varberg Birgitta Persson, Per Södergren, Niklas Johansson, Niklas Blomqvist, Mari Garnwall, Jessica Andersson, Elisa Dahlquist, Emelie Jonsson, Fredrik Persson, Josefine Larsson och

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2011 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Vi möts Sommarkurs på Önnestads folkhögskola 4 8 juli 2011 Spela teater. Spela trumma. Spela boll. Spela roll Du ska ta plats! Sjunga, dansa och

Läs mer

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9 VÅRA STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås UNF:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis stadgar antagna 26 30 juni 2013

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping

5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping Kalendarium Dag Tid Nov Torsd 11 20.00 Frågetävlingen Pumpen. Sid 3 Biblioteket i Skäggetorp.. Månd 15 18.00 Verksamhetsutveckling. NBV-huset. Sid 10 Lörd 20 10.30 Julmarknad med aktiviteter kring Sid

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars:

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars: Mars månad 2014 Månadsblad Hejhej medlem! Nu är vi redan inne på den tredje fina månaden, fantastiskt vad det rullar på med verksamheten i vårt distrikt! Den här och de kommande vårmånaderna kommer bli

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 Kalendarium Vecka 25 Tisdag 18 juni kl 12-21 Onsdag 19 juni kl 14-21 Torsdag 20 juni kl 13-21 Danmark Bakken Fiske och annat kul vid Snogeholmssjön Vecka 26 Måndag

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer