Nu har Säby en modern avloppsanläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu har Säby en modern avloppsanläggning"

Transkript

1 NYHETSBREV NUMMER DACKEVÄGEN 33 4 TR, JÄRFÄLLA TEL: FAX: REDAKTÖR: BENGT GUNNARSSON I våras lanserades flerhushållskonceptet IN-DRÄN Max, vi kom med produktpaket för 2-3 hushåll och FANN började erbjuda produkter även i 1G segmentet. De här nyheterna sammanfattas i vår nya produktguide. Detta nyhetsbrev fokuserar på produktnyheter som fyller många av luckorna i vår strävan att erbjuda ett komplett sortiment för avloppsvattenrening. Detta nummer innehåller också några uppdateringar av befintliga produkter och inte minst en förändring av EkoTreat servicekonceptet. EkoTreat Max - lösningen för Säby Säteri och för ett renare Östersjön Anrika Säby Säteri, som idag drivs som en konferensanläggning, ligger vackert beläget vid Björnöfjärden på Ingarö i Stockholms skärgård. Området ingår i Baltic Sea 2020:s projekt Levande kust, där man arbetar med att restaurera övergödda havsvikar till en vattenmiljö som möter EU:s vattendirektiv om god ekologisk status. När säteriet skulle investera i en ny storskalig avloppsanläggning för konferensanläggningen, kontaktades FANN. Nu har Säby en modern avloppsanläggning som klarar de stränga reningskraven mycket väl! Nästa steg i projektet är att titta på en avloppslösning för Smakriket Säby, som omfattar både ett bryggeri, bränneri, musteri och ett rapspresseri. I juni skapades den marknadsledande gruppen i Norden inom skräddarsydda och miljöriktiga avloppslösningar då FANN VAteknik AB och Skandinavisk kommunalteknik AB blev systerbolag. Tillsammans omsätter vi ca 250 miljoner kronor. SKT och FANN erbjuder båda skräddarsydda avloppslösningar för fastigheter som ej är anslutna till kommunal rening. Bolagen arbetar i angränsande delar av marknaden i såväl Sverige som internationellt och har ledande positioner inom sina respektive segment. Bolagen, som kommer att arbeta vidare under sina respektive varumärken, kan tillsammans erbjuda ett heltäckande kunderbjudande. Samgåendet möjliggör dessutom betydande synergier inom både marknad och produktion samt att bolagens internationella expansion kommer att kunna accelereras. I mitten av juni hölls första projektmötet, och många möten och platsbesök senare är en 40 m3 stor slamavskiljare följt av två stycken 240 m2 stora IN-DRÄN Max täta markbäddar på plats. Anläggningen är dimensionerad för 120 pe. Säker avloppsrening i en känslig miljö - IN- DRÄN Max avtätad markbädd. Företagens produkter kompletterar varandra då LPS kopplas ihop med IN-DRÄN Max. Här kan vi erbjuda transport- och rening av avloppsvatten. Ofta kostar en bys överföringsledning till kommunens reningsverk lika mycket som en separat reningsanläggning. Genom att erbjuda en totallösning behöver kommunen inte öka kapaciteten i sitt reningsverk! BalticSea2020 är en privat stiftelse med målet att bidra till en bättre miljö i Östersjön till år Läs mer på Läs mer om SKT och deras produkter på Projektet Hjälp din vik förbättra ditt avlopp, är en del av Baltic Seas projekt Levande kust. Hjälp din vik startade förra året med målsättningen att minska näringsläckage från de cirka 200 små avlopp runt Björnöfjärden som har otillfredsställande avloppslösningar. Projektet genomförs i samarbete med Värmdö kommun.

2 Pump in Tank Många har länge saknat en integrerad pumpbrunn i FANN-sortimentet. I slutet av oktober är väntan över! Med Pump-in-tank sparar man schaktning och förankring av en extra enhet. Viktigast för fastighetsägaren dock är säkert att det blir ett lock mindre på gården. Pump-in-tank kan du köpa som byggsats och installera i nya 2-, 3- och 4 m3 slamavskiljare (SA 2006ce, SA 3006ce och SA 4006ce). Naturligtvis kan Pump-in- Tank köpas installerad i slamavskiljaren, men tillgänglighet och logistikkostnader gör det värt att göra den enkla installationen själv. Installationen görs enkelt på under tio minuter. Pump in Tank - RSK inklusive pump SXM-2, glidfäste samt monteringstillbehör 1) Plugga utloppet på slamavskiljaren 2) Stick ner pumpbrunnen i manhålet på slamavskiljaren och spänn åt 3) Koppla utloppets T-rör med pumpbrunnen 4) Montera glidfäste i slamavskiljarens stos 5) Häng ner pumpen. Pumpstation i FANNs sortiment Nu erbjuder FANN systerföretaget SKT:s högkvalitativa pumpstation för svartvatten. LPS 2000E håller kommunal standard och är med sina exemplar den mest installerade pumpstationen på den svenska marknaden. Det unika med denna produkt är: Underhållsfrihet (ingen olja att kontrollera eller byta, inga vippor att spola, tanken självrensande etc.) Robusthet, beprövad konstruktion sedan mer än 40 år. Frostfri förläggning i standardutförande (vid tjäldjup > 1,3 m i grönyta vilket den är från Mälardalen söderut) Mycket enkel och snabb installation (få delar att motera) 230V drift (elförbrukning motsvarar ca 70 kr/år). Kan installeras överallt. LPS 2000E Pumpstation - RSK inklusive pump, back- och antivakuumventil, nivåstyrning med alarmutgång, drifttidsmätare och omkopplare för test och manuell drift.

3 FTK 503 fixar formen För att få bättre passform för filterkassetter i FTK 503 har vi nu höjt in- och utlopp med 5 cm. Förändringen gäller på produkter levererade från FANN från början av september. Förankra med 10-års garanti Förankring skall vara snabbt - enkelt - säkert. Rulla ut duken och fyll med återfyllnadsmassor så sitter tanken! 10-års funktionsgaranti TANKHÖJD: AVSTÅND VG IN *) 2,25 m 1,05 m 2,0 m 0,80 m 1,75 m 0,55 m 1,5 m 0,30 m *) Avståndet från fosforfiltrets topp till ingående rörs vattengång. EkoTreat Max servicekoncept med platsbesök för stora system I serviceavtalet för EkoTreat Max till stora system ingår, förutom årligt funktionsintyg till kommun och fria reservdelar, även ett servicebesök per år av EkoTreat eller en EkoTreat Auktoriserad Serviceparter. Vid besöket utförs alltid en kontroll samt provtagning av anläggningen. Ett protokoll samt provtagningsresultaten lämnas till anläggningens driftansvarige, som därmed har full kontroll över funktionen i anläggningen. Kan det vara enklare? Förankringspaket passar till alla våra tankar för WC-vatten. Förankringen sker med hjälp av en kraftig fiberduk med förstansade hål för förhöjningsstos samt inspektionsrör. Då vi skurit till urtagen med ett specialverktyg kringgår vi risken att fiberduken rivs upp och tappar den förankrade förmågan. Använd vårt förankringspaket på FANN anläggningen så får du 10 års funktionsgaranti även på förankringen! Förankringspaket - RSK Offertmall gör jobbet enklare FANN jobbar vidare på att göra jobbet enklare för våra entreprenörer. Vårt senaste verktyg är en offertmall, som skall underlätta för entreprenören vid framtagning av offerter. Tanken är att dokumentet används som offertmall, men det fungerar lika bra som en checklista vid installationer. Kontakta din FANN-säljare om du är intresserad av ett eget ex. Ansvarig säljare i ditt distrikt hittar du på sista sidan i detta nyhetsbrev. Fokus: vattenkvalitet Ligger vattenkvalitén inom dessa gränser gäller FANN:s 10-åriga funktionsgaranti: Råvatten: ph 6,5-8,5 Alkalinitet mg/l Hårdhet 5-12dH Klorid <100mg/l Koppar (Cu) <0,2mg/l Järn (Fe) < 0,03 mg/l Mangan (Mn) <0,05 mg/l Kalcium (Ca) < 100 mg/l Belastning: BOD 7 <350 mg/l Ptot <15 mg/l Ntot <80 mg/l SS <300 mg/l Att rätt avlopp hamnar på rätt plats och är rätt installerat är avgörande för att kunden skall vara nöjd. Denna gång fokuserar vi på vattenkvalitet. Vilken kvalitet bruksvattnet i hushållet har kommer att påverka vattenkemin i reningsprocessen. Generellt sett är små avloppsreningssystem robusta, men i ca tre fall av 1000 stöter vi på en komplex vattenkemi som ställer till med problem. Vi vill påminna om den rekommendation på vattenkvalitet som branschorganisationen VVSfabrikanternas råd tagit fram. Genom vårt utvecklingsarbete har vi identifierat ytterligare tre parametrar, ut- över de som ingår i branschorganisationens råd, som kan ställa till problem under vissa omständigheter: järn, mangan och kalcium.

4 Tätt - lätt som en plätt Nu finns tätskikt till markbäddar från FANN. Därmed är det möjligt att få 10-års funktionsgaranti även på täta markbäddar! FANN har alltid förespråkat öppna horisontala markbäddar som tillåter maximal infiltration och därmed ökar inbindningen av fosfor i marken. Under flera års tid har vi dock noterat att allt fler kommuner under olika omständigheter kräver tätskikt i markbäddar. Att göra en installation som verkligen blir vattentät är krävande. Garanterat täta genomföringar Efter tester av många material och tjocklekar har vi tagit fram en lösning som verkligen garanterar tätheten. I paketen Gummiduk 2G och Gummiduk 1G används en 1,1 mm tjock EPDMgummiduk av bästa kvalitet. Paketet för första generationen kan även användas till två hushåll för IN-DRÄN markbäddar (2G). Måtten på duken är tilltagna så att tätskiktet går ända upp till marknivå. Genomföringarna görs täta både vid inoch utloppet genom att använda syra- Garanterat tätt - även vid genomföringarna vid inoch utloppet med hjälp av syrafast klämma och vulkaniserande tejp. fast klämma och vulkaniserande tejp. Tätskikt = extra fosforrening Med tätskikt i en horisontell markbädd förhindras infiltrationen ner i underliggande jordlager, varför mängden grus som kan binda fosfor är begränsad. I linje med förslaget till föreskrifter från HaV är vår rekommendation att avtätade markbäddar alltid kompletteras med extra fosforrening i form av fällning eller fosforfälla (EkoTreat eller FTK 503). Paket Gummiduk 2G - RSK Mått: 7,6 m x 7,6 m Paket Gummiduk 1G- RSK Mått: 7,6 m x15,2 m Diplomkurser 2014/15 - säsongens kursdatum Nu är säsongens Diplomkurser igång. Alla kursdatum ser du nedan. Anmälan görs enklast via vår hemsida: 2014: 30 september - 1oktober: Stockholm oktober: Sundsvall 4-5 november: Trollhättan november: Kristianstad 2-3 december: Linköping 2015: januari: Helsingborg 4-5 februari: Karlstad februari: Stockholm februari: Kungsbacka mars: Kalmar mars: Gävle Bli FANN Auktoriserad du också! Vill du veta mer om våra kurser, anmälan m m, kontakta Frida Sjölander, Därför ska du gå kursen och bli en FANN Auktoriserad Entreprenör: Enkelt att provta infiltration med nya provtagningspaketet från FANN Ibland nekas infiltration som metod för att rena avloppsvattnet bara för att man påstår att man inte kan provta en infiltration. FANN har tagit fram en produkt för provtagning av infiltrationer. En gammal och väldokumenterad metod för att provta en infiltration är att installera grundvattenrör uppströms och nedströms infiltrationen. Genom att jämföra parametrar ovan och nedan infiltrationen kan man påvisa dess funktion. Byt ut tunga betonglock Idag godtar inte Arbetsmiljöverket tunga lock på brunnar som skall slamtömmas. Byt det tunga betonglocket till ett plastlock PE 700! Provtagningsrör Ø110 mm 3 m 3 m Geotextil Grundvattennivå Fingrus 2-4 mm Provtagningspaket infiltration - RSK I paketet ingår två färdigmonterade provtagningsrör. Använd vanliga 110-rör för anslutning till provtagningskitet. Undvik installationsfel Kunskap skapar förtroende hos fastighestägare och kommun Stärker ditt varumärke lokalt Öka lönsamhet och kompetens En kvalitetsstämpel i branschen I Utbytespaket betonglock ingår allt du behöver för att byta ut locket på brunnar med öppningsdimension 600 eller 650 mm, både raka och konade kanter. Paketet består av en stosring, bultar för infästning samt ett plastlock. Tipsa renhållningsbolaget i din kommun att de kan erbjuda utbyte av locken åt sina kunder! Utbytespaket betonglock- RSK

5 FANN på Entreprenadexpo 25-27/9 Nya på FANN Vi hälsar våra nya kollegor välkomna till FANN och är glada att presentera dem: Kent Zachari hälsar välkommen in i FANNs monter på EntreprenadExpo i Borgeby. För FANN är mötet med våra kunder i fokus. I slutet av september ställde vi ut på Entreprenad Expo i Borgeby nära Malmö. För er som inte var där kan man beskriva mässan ungefär som Maskinexpo i Stockholm fast något mindre. Drygt 5000 besökare kom till mässan under de tre dagarna - och en stor del av dem besökte vår monter. Christian Lamm, en av våra fyra säljare som arbetade i montern rapporterar: Mässdagarna gav många bra diskussioner och informations- och kunskapsnivån höjdes hos många av oss. Vi ser att det är två typer av anläggningar som installeras mycket i Skåne: det är minireningsverk för hög skyddsnivå och det är konventionella infiltrationer och markbäddar med betongbrunnar. Här har FANN produktpaket som passar! Sedan början av året erbjuder vi konventionella avloppsanläggningar med FANN slamavskiljare och därmed också 10-års funktionsgaranti. Istället för minireningsverk säljer vi passiva IN-DRÄN markbäddar och infiltrationer som kompletteras med EkoTreat fosforfällning eller fosforfilter för att uppnå hög skyddsnivå. Detta förstår man i stora delar av Sverige, men vi ska bli bättre på att, tillsammans med våra duktiga entreprenörer, nå ut med budskapet även i södra Sverige. Passiva eller semi-passiva lösningar för hög skyddsnivå är enklare och säkrare för slutkunden! På tal om duktiga entreprenörer så träffade vi många FANN Auktoriserade och hade bra diskussioner om nya produkter och produktförändringar. Vi träffade även en del s k halvauktoriserade som har gått kurs, men som ännu inte lämnat in dokumentation på en anläggning. Vi vill passa på att påminna alla som har gått diplomkurs om att lämna in dokumentation på en anläggning till oss och bli en FANN Auktoriserad Entreprenör. Då kan ni ta del av alla fördelarna, t ex delad kostnad vid samannonsering. Vi är alltid tacksamma för feedback och kritik, så vi vet om vi kan förbättra något inom vårt koncept och produktutbud. Sist men inte minst - ett stort tack till alla som hälsade på i vår monter. Vi önskar er alla en god höst med många avlopp och gott samarbete. På återseende på avloppsmässor runt om i landet! Sedan 15 september är Bengt Gunnarsson ny försäljningschef på FANN. Bengt har tidigare ansvarat för FANNs affärer i Mellaneuropa. Han är också en hejare på gitarr och spelar i ett band! Christian Andersson började som säljare på FANN i augusti i år och har tidigare jobbat som miljö- och hälsoskyddsinspektör och avloppsinventerare. Christians distrikt ser du på nästa sida. Jacob Storholm är en glad norrman som nu bott 10 år i Sverige. Han har en bakgrund inom värmepumpsbranschen men har de senaste åren jobbat inom VA-branschen med att sälja ventiler. Se nästa sida för Jacobs distrikt. Calle Nybacka är inte ny på FANN, men har gått från innesälj till utesäljare. Calles distrikt ser du på nästa sida. Avlopp är roligt - vår rapportör från mässan, Christian Lamm (t h), diskuterar avloppslösningar med en av mässans 5000 besökare. Ringer du till FANN är det stor chans att Fredrik Olsson svarar. Han började som innesäljare hos FANN i februari i år och har koll på det mesta. När han inte hjälper våra kunder spelar han handboll.

6 Hitta din FANN-säljare Det skall vara lätt att få kontakt med oss på FANN, oavsett vad det gäller. Här hittar du vem som är regionsansvarig säljare i ditt distrikt och som är din kontaktperson i första hand. Din säljare kan du alltid vända dig till med dina frågor och funderingar, eller för att bolla idéer. BENGT FORSSTRÖM - TEKNISK FÖRSÄLJNING STORA SYSTEM Ansvarig för stora system i hela landet. Tel: JACOB STORHOLM - TEKNISK FÖRSÄLJNING Norrland och Svealand (exkl Stockholm, Uppland och Södermanland) Tel: CARL-ERIK NYBACKA - TEKNISK FÖRSÄLJNING Stockholm, Uppland, Södermanland (exkl. Nyköping) och Gotland Tel: DAVID SIDBLAD - TEKNISK FÖRSÄLJNING Västra Götaland och Kungsbacka Tel: CHRISTIAN ANDERSSON- TEKNISK FÖRSÄLJNING Östra Götaland, Öland och Nyköping Tel: CHRISTIAN LAMM - TEKNISK FÖRSÄLJNING Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland (exkl. Kungsbacka) Tel:

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 02:2011. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas.

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 02:2011. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas. NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 02:2011 Kundkontakten Tips & Nyheter i: Entré Bilanco Bilglas & Planglas Målerikalkyl KUNDKONTAKTEN NR 02:2011 Årsskiftet närmar sig! Dags att

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

DahlBladet. Premiär för KlimatCenter! Teknisk Armatur allt för VVS-installatören. Dahl tar in Kyla inom Egna Varumärken

DahlBladet. Premiär för KlimatCenter! Teknisk Armatur allt för VVS-installatören. Dahl tar in Kyla inom Egna Varumärken nr 3. 2011 DahlBladet NYHETER OCH REPORTAGE FRÅN DAHL Premiär för KlimatCenter! I höst öppnar vårt första KlimatCenter i Högsbo. Det nya konceptet är ett samarbete mellan Dahl och dotterbolaget Bevego

Läs mer

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten #110 VVS Grossist AB Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten Så ska RSK-databasen bli bättre Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

ProffsNytt Nr. 1/2013 FRÅNLUFTSVÄRME: Ny vår för frånluftsvärmepumpar. Miljö kan vara affärs nytta LILJESTRANDS HAR KOLL PÅ DISTANS.

ProffsNytt Nr. 1/2013 FRÅNLUFTSVÄRME: Ny vår för frånluftsvärmepumpar. Miljö kan vara affärs nytta LILJESTRANDS HAR KOLL PÅ DISTANS. ProffsNytt Nr. 1/2013 FRÅNLUFTSVÄRME: NIBE Dominerar test av nya frånluftsvärmepumpar Miljö kan vara affärs nytta Ny vår för frånluftsvärmepumpar när EU svänger LILJESTRANDS HAR KOLL PÅ DISTANS Proffsnytt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Stockholm Västra Götaland Skåne Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun För mer information kontakta: Länsstyrelsen

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Allt om tidningsförsäljning

Allt om tidningsförsäljning Allt om tidningsförsäljning Hur du enkelt säljer lönsamma tidningarinnehåller rutiner och checklista! Tidningar är lönsamt Stor varugrupp med stort bidrag Tidningsförsäljningen i handeln omsätter årligen

Läs mer