Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet"

Transkript

1 Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne Foto: Magnus Laupa Mars 2011 tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

2 "Innovation" är vårt stridsrop innovation är stridsropet inom hela det svenska näringslivet för att möta ökad konkurrens. För besöksnäringen i Skåne och resten av Sverige är det tjänsteinnovation som gäller. Att döma av svaren vi fått från företag och kommuner i Skånes besöksnäring så finns en god potential att förbättra arbetet med tjänsteinnovation. Vi ökar därför takten i det arbetet. Se planerade aktiviteter på sidorna 5 och 24. Innovation är en förutsättning för att Skåne ska behålla och förbättra positionen som konkurrenskraftig destination. Era svar ger oss också kvitto på att arbetet med en gemensam plattform för onlinebokning är högsta prioritet. Potentiella Skåneresenärer förväntar sig att kunna hitta information, boka och betala sina resor online. Nu är det tid att fatta beslut om hur du ska delta. Se sidorna denna uppdaterade rapport ingår i arbetet med en övergripande strategi och handlingsplan för Skånes besöksnäring. Strategin innehåller tre steg: 1. Produkt- och destinationsutveckling. Se uppdaterad rapport på skane.com/strategi 2. Tjänsteinnovation och tillgänglighet. Denna uppdaterade rapport. 3. Varumärke och kommunikation. Genomförs under april-maj rapporterna tas fram i en öppen, interaktiv process med Skånes 33 kommuner och drygt företag. Alla ges möjlighet påverka och förväntas att delta i arbetet. Vi gör det här strategiarbetet för att vi ser nya affärsmöjligheter, då människor i hela världen reser alltmer. Allt tyder på att den megatrenden fortsätter, även om människor kommer att vilja färdas mer klimatsmart och agera mer miljövänligt på de destinationer de besöker. Vi synkroniserar vårt arbete med den nya nationella strategin för hela den svenska besöksnäringen. Detta skapar stora och nya affärsmöjligheter för besöksnäringen i Skåne. Stort tack för ert engagemang så långt. Pia Jönsson Rajgård VD Tourism in Skåne PS. följ arbetet med strategin löpande på skane. com/strategi D.S. Skånes besöksstrategi Skånes strategiska mål är att öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner per år till Det innebär att intäkterna stiger från 17,8 miljarder till 24 miljarder kronor per år. Omsättning besöksnäringen i Skåne (miljarder kr, *=prognos) ,8 24* Foto: Magnus Palmér Strategiprocess för Skånes besöksnäring 1. Produktoch destination Beslut om strategiskt mål Implementering 2. Tillgänglighet och tjänsteinnovation Komplettering Skånes strategi & handlingsplan 3. Varumärke och kommunikation Synkronisering med den nationella strategin Synkronisering av nationella och regionala behov. Tourism in Skånes styrelse har tagit ett beslut om en långsiktig strategisk plan för tillväxt i besöksnäringen. Tourism in Skåne utvecklar tre strategiska initiativ i rapportform som syftar till att nå strategiska tillväxtmål, +1,5 miljoner gästnätter till Vid tre tillfällen deltar företag, kommuner och övriga intressenter i arbetet med att komplettera de strategiska initiativen. Juli 2010 Juli

3 Tillgänglighet viktig för innovation att vara en besöksdestination i norra Europa med knappt godkänd tjänsteinnovation är en utsatt position. Näring och kommuner har nämligen i enkätsvaren till denna rapport satt betyget 5,5 av tio på sin egen förmåga till tjänsteinnovation. Här finns alltså en stor förbättringspotential. Det finns ändå en lång rad goda exempel på tjänsteinnovation att hämta inspiration ifrån i Skåne. Sofiero i Helsingborg, Kiviks musteri i Kivik, de rikskända Wallander-turerna i Ystad och många fler. Men ännu fler vill och kan utveckla sin tjänsteinnovation. Social media hemsida hemsida hemsida Resesajter KUNDER BOENDE RESA MAT SE OCH GÖRA SK Å N ES BOKNINGSBARA PRODUKTER Mobiler över disk över disk Resebyråer intressesajter Partnersajter Grafik: Svenska Grafikbyrån tjänsteinnovation är ett nytt begrepp för besöksnäringen. Det handlar om att kombinera resurser på nya sätt, som skapar värde för kunden och vinst för leverantören. Det handlar alltså inte om att komma på något som ingen annan i världen tänkt på. Utan det är till exempel kombinationen av enkel tillgänglighet, högsta service, överraskande arkitektur, skönare spa, mer genuin matkultur och allt helst i samklang med miljön. Skåne har fina förutsättningar att kombinera resurser inom besöksnäringen på nya sätt. Här finns alla ingredienser med natur, kultur, miljö, infrastruktur, tillgänglighet och smarta människor. Se sid 7-11 för detaljer kring Skånes bokningsplattform, Sveriges största resebutik Bedömare menar att även framgångsrika destinationer måste bli mer innovativa för att kunna förnya sig själva och fortsätta vara attraktiva för alltmer erfarna och kräsna resenärer. Ska Skåne behålla och ta nya marknadsandelar, så är det tjänsteinnovation som gäller. Malmö går före som inspiratör och som nationell innovationsmagnet. En välkänd eknomijournalist sa nyligen: Har du en tokig idé, ta den till Malmö, så kan du genomföra den. Det innovationsklimatet behövs också inom besöksnäringen. Då kan besöksnäringen bidra till Skånes mål att bli Europas mest innovativa region. tillgänglighet är en viktig del av tjänsteinnovationen. Det handlar om bokning, transporter och tillgänglighet året runt. Skåne samlar över produkter, företag och 33 kommuner i ett gemensamt bokningssystem, så att de blir bokningsoch betalbara online. Process för tjänsteinnovation insikt inspiration innovation implementering 1. Kundinsikt 2. Självinsikt 3. Framtidsscenario 4. Trendspaning 5. Omvärldsanalys 6. Inspirerande miljö 7. Idégenerering 8. Idégallring 9. Genomförande 10. Utvärdering Se sidan 24 för ett tiostegsprogram sätter fart på din tjänsteinnovation 3

4 näringen: enkätsvar från näringen: Innovation kan ge mer affärer Foto: skane.com sydpol.com Så skapar vi nya säsonger Företag och kommuner svarar på frågan Vilken typ av evenemang eller attraktion skulle kunna locka fler besökare till Skåne under lågsäsong?. Ett urval: Alla vill inte tura till Danmark! Hur: utveckla Helsingborg som krogparadis När: höst/vinter Arkeologirunda Hur: kartlägg attraktioner och paketera När: hela året. Rovfågelsafari Hur: utveckla infrastruktur runt utfodringsplatser När: vintertid Stillhet, lugn, tystnad, mindfulness, naturguidning,spa, relaxing... Hur: förpacka program i skogarna, stränderna När: okt-mars Foto: skane.com sydpol.com näring och kommuner har svarat på frågor om tjänsteinnovation och tillgänglighet. Svaren visar att innovationsnivån i besöksnäringen är knappt godkänd. Man ger sig själva snittbetyget 5,5 på en 10-gradig skala, enligt 97 svar i denna rapport. De svarade på frågan: Hur bedömer du nivån på tjänsteinnovation generellt inom besöksnäringen i Skåne? Näringsliv Skåne och Tourism in Skåne planerar ett stort antal aktiviteter för att lyfta innovationsarbetet både i företag och kommuner, se sidan 5. Se också sidan 24 för förslag på ett tiostegsprogram du själv kan genomföra för att förbättra din tjänsteinnovation. mer mat och dryck kan skapa nya säsonger. En viktig utmaning är att utveckla attraktioner och event som lockar besökare under lågsäsong för att utnyttja kapaciteten i näringen under fler dagar över året. Läsarna ombads svara på frågan Vilken typ av evenemang eller attraktion skulle kunna locka fler besökare till Skåne under lågsäsong? En övervägande del av svaren handlar om att utveckla Skånes unika profil som matregion. Men även naturen anses ha en stor utvecklingspotential. Se listan härintill. gästhamnarna har en tydligt identifierat potential för att bidra till det strategiska målet om att öka antalet gästnätter i Skåne. Näring och kommuner har i denna rapport bidragit med sina bästa idéer för hur den övriga besöksnäringen kan bidra till att göra Skåne mer attraktivt för fritidsseglare från Tyskland, Polen och Danmark. Ett av förslagen är att utveckla informativa kartor på olika språk i alla hamnar som tydligt visar vilka attraktioner som finns i närheten av varje hamn. Se ytterligare förslag från näring och kommuner på sidan 16. kommuner och näring anser att den bokningsplattform som Skåne nu bygger är hörnsten i den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i regionen. Över 80 procent av anser att bokningsplattformen är avgörande för potentiella besökare lätt ska hitta, boka och betala hela sin Skånevistelse online. Bara åtta procent av svaren indikerar att bokningsplattformen har en liten betydelse. Relativt många svarande, drygt 50 procent, anser dock att de inte har tillräcklig kunskap om bokningsplattformen. Se därför ytterligare fördjupning samt frågor och svar på sidorna Bärnstensjakt Hur: skapa bokningsbar produkt längs kusterna När: höst, vinter, tidig vår Mat- och träningssemester Hur: samarbete mellan flera företag När: jan-april Ciderfestival Hur: samarbete mellan intressenter i Kivikstrakten När: april Gospelkonserter Hur: förpacka en festival i Ängelholm När: höst alt. vår Klassisk musikfestival Hur: ett trestadssamarbete Ystad, Malmö och Helsingborg När: februari årligen Fester Hur: system för att arrangera skördefester, vinfestivaler, ölfester, sill/gåsa-fester, adventsmarknader, is/snöfest och sportlovsfest När: sept-april schemalagt varje helg i olika delar av Skåne 4

5 Foto: skane.com Magnus Palmér Marie B. Liljenberg, Näringsliv Skåne, leder arbetet för konkret handling för att utveckla besöksnäringen i Skåne Tourism in Skåne arrangerar ett nationellt golfseminarium den 6 oktober för att exportmognad. Ett av många arrangemang för fortbildning och nätverkande. Du kan påverka utvecklingen Alla aktörer i besöksnäringen bjuds in att följa, delta och påverka arbetet att utveckla Skåne som besöksregion. Hör av dig till verksamhetsansvarig Marie B. Liljenberg, Från behov till handling för att skapa kvalitetsmärkta mästarevent, djupare exportmognad, modernare gästhamnar samt bättre vandrings- och cykelleder planeras en rad aktiviteter. De 97 enkätsvaren i den här rapporten bekräftar behoven och ger uppslag till ytterligare aktiviteter. På så sätt kan alla aktörer i besöksnäring påverka inriktningen och handlingsplanen för att nå de strategiska målen. när det gäller tjänsteinnovation sker en satsning på att vidareutveckla befintliga evenemang i Skåne. En serie seminarier är planerade med föreläsare med stor kunskap inom sitt område. Workshops genomförs där nätverk skapas och erfarenheter byts, bland annat i samverkan med Event in Skåne. Målet är att det samlade arbetet resulterar i en kvalitetsmärkning av evenemang som kommer att kallas Skånska mästarevent. Ämne och datum för eventseminarierna 2011: 1. Sociala medier och hemsidor, 28april 2. Hållbarhet och Innovationer, 19 maj 3. Hållbarhet och Innovationer, 1 september 4. Det goda Värdskapet, 29 september 5. Affärsutveckling av mitt evenemang, 27 oktober. 6. Mitt evenemang ett viktigt Varumärke, höst/vinter 2011 samtliga kommuner i Skåne har inbjudits till dialogmöten som har genomförts i fem delar av Skåne under februari och mars. Diskussioner har förts kring exportmognad, produktutveckling och näringslivets utveckling i förhållande till infrastruktur kring cykel längs befintliga och planerade leder. Arbetet synkroniseras med Öresund som cykelregion. Samtliga identifierade och påbörjade projekt för att utveckla cykelleder sammanställs i en översiktsplan som är klar sommaren Kattegattleden från Göteborg till Helsingborg och den så kallade Sydostleden från Växjö till Simirishamn är exempel på stora planerade cykelleder. i mitten av april är en inventering klar av produkter och destinationer som är exportmogna. Möten har genomförts i fem delar av Skåne. Exempel på produkter som är på god väg att bli exportmogna är Hotell Noble House i Malmö, Örenäs slott utanför Landskrona och aktivitetsföretaget Österlenguiderna. De identifierade produkterna kommer bland annat att delta på internationella branschmässor som ITB, Swedish Workshop UK och Tyskland i maj samt Scandinavian Workshop i USA i höst. för att fördjupa kunskapen om den stora tyska marknaden arrangeras två seminarier under hösten Det ena med inriktning på mötesmarknaden, det andra för privat turism. gästhamnarna visar en potential på ytterligare en halv miljon gästnätter. Konkreta mål för utvecklingen arbetas fram med berörda aktörer. Se enkätsvarens konkreta idéer för att utveckla samarbete mellan gästhamnar och övrig besöksnäring i Skåne på sidan 16. skåne blir värd för ett årligt återkommande golfturismseminarium för aktörer inom golfturismbranschen. Golfanläggningar från hela landet bjuds in i samarbete med Svenska Golfförbundet. Syftet med golfturismseminariet är att säkerställa en bra mottagningsapparat hos deltagande golfklubbar för internationella och nationella golfgäster. Nästa seminarium är den 6 oktober på Järavallens Konferenscenter. Exportmognad, produktutveckling, prissättning är exempel på ämnen som avhandlas. 5

6 Kommunerna växlar upp marie holmström, ystad kommun Vi är en del av något större När lokala näringsidkare stänger sina anläggningar delar av året, innebär det negativa effekter för hela regionen. Vi måste därför bli bättre i hela Skåne på att få enskilda företagare inom besöksnäringen att inse att de är en del av något större och få dem att hålla Skåne öppet 365 dagar om året, säger Marie Holmström, turismstrateg i Ystad kommun. Vad tror du om ambitionen att göra Skåne till en av Sveriges två mest besökta destinationer 2014? Jag tror absolut det är möjligt. Men då måste vi våga kasta oss ut i nya projekt som ökar tillväxtpotentialen. splattformen, där hela Skåne blir bokningsbart via webben, är ett sådant exempel. Vi måste samarbeta mer och ta de redan existerande samarbetena till en högre nivå, säger Marie Holmström, turismstrateg i Ystad kommun. Hur kan man arbeta för att förändra den inställningen? Vi måste samarbeta mer och ta de redan existerande samarbetena till en högre nivå. Jag som kommunrepresentant, Tourism in Skåne och liknande aktörer måste få småföretagarna inom besöksnäringen att förstå att just deras företag är en del av hela den svenska besöksnäringen och att deras insatser är oerhört viktiga för Sveriges tillväxt. Vad krävs för att nå positionen som en av Sveriges två mest besökta destinationer? Vi måste arbeta strukturerat med produktutveckling, när turisterna kommer till Skåne måste vi ha anläggningar som håller måttet. Vi måste lyfta blicken och bli mer lyhörda för nya resetrender och önskemål. Och så behöver vi bli bättre på att kommunicera ut allt fantastiskt som finns i Skåne. Vad gör ni på Ystad-Österlen för att öka tillväxten inom besöksnäringen? Vi har ett nära samarbete över kommungränserna och med näringen. Vi satsar också hårt på gemensamma produkter under samma varumärke. På så sätt samordnar och effektiviserar vi våra resurser och försöker lyfta oss från det superlokala till en region- eller Öresundsnivå. Foto: Oskar Lüren renée mohlkert, helsingborg stad Vi måste sluta med det småskaliga Vi måste sluta med det små skaliga, säger Renée Mohlkert, näringslivs- och marknadsdirektör i Helsingborg. Vi måste lyfta blicken och sluta med det småskaliga. Helsingborg ska istället sättas på kartan som Öresundsregionens främsta konferensstad och ta upp kampen på en större internationell marknad, säger Renée Mohlkert, näringslivs- och marknadsdirektör i Helsingborg stad. Vad gör ni i Helsingborgsregionen för att öka tillväxten inom besöksnäringen? Vi bygger bland annat Saltkristallerna, en toppmodern hotell-, konferens- och boendeanläggning med plats för 1200 konferensgäster. Hotellet rymmer 250 rum och ska stå klart för invigning Helsingborg Arena, den nya inomhusarenan med plats för 5500 personer på Olympia-området, är ytterligare ett projekt som ska öka Helsingborgs attraktionskraft. Omkring 400 miljoner kronor investeras i multiarenan som ska rymma både idrottsevenemang och konserter. Invigningen är planerad till slutet av Vad är er generella syn på besöksnäringen inom Helsingborg Business Region? Det är den snabbast växande näringen i regionen. Inom besöksnäringen kommer det att skapas många jobb och tillväxtmöjligheter för framsynta kommuner, regioner och företagare. Men då måste man våga satsa - Skåne behöver vara attraktivt, bokningsbart och öppet 365 dagar om året. Kommer era satsningar att förändra balansen mellan Helsingborg-Malmö- Köpenhamn? Vi vill inte se Malmö eller Köpenhamn som konkurrenter, snarare som kollegor. Tillsammans med alla andra runt Öresund utvecklar vi regionen för att bli internationellt starka. Det avgörande är att vi lyfter blicken och blir bättre på att paketera våra erbjudanden, bland annat genom att utveckla gemensamma och slagkraftiga plattformar som vi tillsammans kan nå kunderna med. 6

7 Tillgänglighet Nu drar Sveriges största resebutik igång Foto: Joen Garsén Jennika Gill Noltorp och Bengt Flemark planerar sina Skåneresor via skane.com. Till sommaren kan de även boka och betala hela sin vistelse i Skåne online. skåne samlar över produkter, företag och 33 kommuner i ett gemensamt bokningssystem så att de blir boknings- och betalbara online. Besökarna ska kunna planera, boka och betala hela sin vistelse i Skåne online. Målet är att Skåne ska bli bäst i Sverige på onlinebokning. För att lyckas krävs att besöksnäringen sluter upp och deltar i projektet. Ur besökarens perspektiv är det redan idag en självklarhet att planera, boka och betala sin resa, sitt boende och sina aktiviteter vid datorn. I princip alla resor bokas idag på det sättet. Skåne måste snabbt möta det beteendet för att behålla och ta marknads andelar. skånes nya bokningsplattform i Citybreak kommer att ge besöka ren möjlighet att på webben boka alla de upplevelser, boenden och evenemang som är delar i resan till Skåne. bokningsplattformen utgörs av en stor databas. Genom ett gemensamt bokningssystem som knyts till databasen blir innehållet boknings- och betalbart på skane.com och i en mängd andra kanaler, bland annat via turistbyråer och resebyråer. Aktörer i besöksnäringen, företag eller kom mun, kommer själva att kunna sälja hela Skåne på sin egen webbsida, i mobilen eller med stöd av datorskärmen över disk direkt till kund. Detta är viktigt, då alla aktörer i Skåne är beroende av varandra för korsförsäljning. Arbetet med bokningsplattformen är långsiktigt och sker i etapper, säger Olle Lidgren projektledare på Tourism in Skåne. I en första etapp ska alla befintliga bokningsbara produkter profileras bättre. De ska också kopplas upp till fler kanaler (se vidare illustration på sidan 5). i en andra etapp blir det möjligt att boka resa med tåg, flyg, färja eller annan transport. Under dessa två etapper breddas även det totala ut budet löpande i takt med att nya aktörer ansluter sig. Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne, betonar vikten av att som turistföretag i Skåne vara med i denna satsning. splattformen är vårt strategiskt viktigaste verktyg för att utveckla besöksnäringen. Det ger möjlighet till långsiktigt ökade intäkter. Det manar också till bättre affärsutveckling och paketering av produkter och tjänster i Skåne. Näringsliv Skåne har ett program som kallas utvecklingsplattformen som i samverkan med alla intressenter arbetar med detta, säger Pia Jönsson-Rajgård. 7

8 Tillgänglighet Guide till Skånes nya onlinebokning Grafik: Svenska Grafikbyrån hemsida Social media hemsida BOENDE RESA MAT SE OCH GÖRA SK ÅNES BOKNINGSBARA PRODUKTER Mobiler över disk Resebyråer intressesajter hemsida över disk Resesajter Partnersajter KUNDER kärnan. Gemensam bokningsplattform för Skåne. arna görs via bokningssystemet Citybreak (se även sid. 4). splattformen är fylld med turismprodukter i kategorierna Bo, Äta, Se, Göra. I nästa steg tillkommer även Transport. turistföretag. Egna anläggningen blir bokningsbar 24 timmar om dygnet. Vid samma tillfälle, eller på plats, kan kunden också boka kringaktiviteter, t.ex. greenfee, entréer till evenemang och sevärdheter. turistbyråer. Via kommunernas hemsidor samt över disk på turistbyråerna kan besökaren boka hela sin Skånesemester vid samma tillfälle. KUNDER skane.com. Besökaren kan boka färdiga paket eller sätta ihop sin egen drömresa utifrån produkterna i bokningsplattformen. Skane.com används i all marknadsföring av Skåne som besöksmål och har 1 miljon besökare/år. externa kanaler. Genom bokningsplattformen öppnas möjligheten att bli bokningsbar via helt nya kanaler, t.ex. Facebook och annan social media, nationella och internationella resebyråer, på Skånes samverkanspartners sajter m.m. fördelar för besökaren. En ingång till hela Skåne, oavsett vilken kanal besökaren väljer. Ökat utbud av bokningsbara produkter och ökad tillgänglighet på besökarens villkor. Så högt värderar näringen vikten av en bokningsplattform På frågan Hur viktigt bedömer du att det är för potentiella besökare att lätt kunna hitta, boka och betala hela sin Skånevistelse online? svarar 54 procent att det är mycket viktigt (en tia på en tiogradig skala). Ytterligare 28 procent rankar frågan som en åtta eller nia på en tiogradig skala. Endast tre procent svarar att frågan är helt oviktig (en etta eller tvåa på den tiogradiga skalan). 8

9 hemsida Resesajter Social media hemsida hemsida Mobiler över disk över disk Partnersajter intressesajter Resebyråer Tillgänglighet Aktörerna som driver bokningsplattformen Tourism in Skåne, Region Skåne, Visit Technology Group samt Nordic Travel där har ni laguppställningen för Skånes nya resebyrå som ska driva Sveriges största resebutik. visit technology group från Göteborg blir teknisk leverantör, det vill säga levererar själva boknings- och databassystemet. Över produkter finns redan nu i databasen, kallad CBIS. Databasen är integrerad med bokningssystemet Citybreak. Uppgifterna i boknings- och databasen läggs in av besöksnäringen själva tillsammans med kommunerna i Skåne. Även sökfunktionen på skane.com byts ut och ersätts under året av Visit Technologys egenutvecklade sökfunktion. nordic travel, dotterbolag till Ystad resebyrå/team Bornholm AB, blir teknisk arrangör, det vill säga den part som tar emot de faktiska bokningarna samt hanterar transaktionerna mellan besökare (beställare) och företag (utförare) i Citybreak. Nordic Travel har lång erfarenhet av liknade uppdrag, bland annat är de idag teknisk arrangör åt Svenska Golfförbundet, Västmanland och Sörmland med kommuner samt Elite Hotels. tourism in skåne är beställare av bokningsplattformen. Tourism in Skåne utgör också den regionala marknadspartnern till Skånes 33 kommuner, besöksnäringen i Skåne samt fungerar som sammanhållande länk gentemot nationella marknadsorganisationen Visit Sweden. näringsliv skåne blir utvecklingsavdelningen som hjälper Skånes besöknäring av produkt och destinationsutveckla Skåne, bland annat genom insatser riktade till näringen inom områdena kompetens- och affärsutveckling, tillväxtstrategier och exportmognad. laget vi nu format för att ta Skånes besöksnäring till högre höjder är kompetent och erfaret. Mycket av bokningsplattformen kommer att finnas på plats redan till sommaren och det ska bli mycket spännande att se hur denna satsning utvecklar sig, säger Hans Henecke, vd för Business Region Skåne (moderbolag för Tourism in Skåne) samt Näringslivschef på Region Skåne/Näringsliv Skåne. Besökare Avtal teknisk leverantör Visit Technology Group Näringen Avtal teknisk arrangör Nordic Travel BOENDE RESA MAT SE OCH GÖRA SK Å N ES BOKNINGSBARA PRODUKTER KUNDER utveckling Näringsliv Skåne Istället för att konkurrera med privata aktörer samarbetar Tourism in Skåne med dem. 9

10 Tillgänglighet Allt du behöver veta om Skånes bokningsplattform nedan följer svar på de viktigaste frågor som näringen skickat in i enkätsvaren. Kan alla delta och hur gör man för att delta? Alla som har en turistprodukt kan vara med och presenteras på skane.com och i andra kanaler via vår gemensamma informationsdatabas. Om produkten har ett pris och kan bokas kan man synas i våra bokningskanaler. Man kontaktar sin lokala turistbyrå för att vara med. Vad kostar det att delta? Att vara med i informationsdatabasen kostar inget. Är du bokningsbar tas en provision på cirka procent inklusive moms per bokning, beroende på produkt och kanal, per bokning. Man betalar bara för bokad och betald produkt. Provisionen kan ses som marknadsföringskostnad som ger garanterad omsättning. Annonserar man för kr i en trycksak vet man inte vilket resultat det ger, kr i provision ger garanterat cirka kr i försäljningsomsättning. Vilken it-utrustning behöver man för att delta? Dator med Internet är det enda som krävs. Det kostar inget att få tillgång till administration av bokningssystemet. Hur mycket tid och it-kunnande krävs det för att delta? Inte mycket. Alla får en utbildning och tillgång till proffsig support. Se bokningsplattformen som ett strategiskt verktyg för att få marknadsföring och bokningar via många kanaler samt att slippa kund betalningshantering. Det kommer att ge tid över att ta hand om kunder och utveckla verksamheten. Räcker det att jag skriver en liten text samt bifogar min hemsida för att kunna delta i bokningsplattformen? Det finns färdiga mallar som man lägger in information i. Vilket innehåll och hur man ska lägga in det får man hjälp med vid start. Vilka krav ställs på dem som ingår i bokningsplattformen, finns det några intagningskriterier? I princip kan alla som har en produkt med ett pris och kan bokas vara med. Däremot kan sannolikt inte alla synas i alla kanaler beroende på om produkten passar utländska marknader etcetera. Det kommer att finnas kvalitetssäkringskrav för alla produkter. Kan man boka olika paket som blir en rundresa, med till exempel golf, mat och cykling? Man kommer att kunna boka både färdiga paket, som till exempel golfpaket och transport. Men kunden kan även plocka produkter från ett så kallat smörgåsbord till sin varukorg för att på så sätt skapa egna paket. Sommaren 2011 kommer det mestadels att vara boendeprodukter i systemet. Nästa år blir även transporter och så många andra produkter som möjligt bokningsbara. Hur ofta kan man ändra sin information och sitt erbjudande? Man kan i princip styra tillgänglighet och pris själv och hur man vill. En stor fördel med systemet är just att man kan vara flexibel och lägga upp specialerbjudanden under perioder man inte har så många andra bokningar eller fått en avbokning. Turister letar efter det individuella och personliga som INTE finns på stora bokningssajter. Detta gäller i alla fall för turistmål som inte är jättestora. Vad är det då för vits att delta? Det är en stor vits att vara med, då 70 procent söker resmål via sökmotorer. Ditt erbjudande syns nämligen även utan att kunden går in på en speciell bokningssajt. Ditt produktinnehåll i bokningssystemet är sökoptimerat, vilket gör att du syns högt i sökmotorer. splattformens kanaler innefattar även bokning över disk på turistbyråer och anläggningar som har Citybreak. Det finns även en massa agenter nationellt Olle Lidgren på Tourism in Skåne ansvarar för arbetet med bokningsplattformen. och internationellt som kan boka Skåne direkt på sin resebyrå. Hur ändrar bokningsplattformen turistbyråns sätt att arbeta? För det första kan turistbyråerna boka hela Skåne, en viktig del för att öka korsförsäljningen. Men plattformen gör att turistbyråerna får en tydligare roll gentemot näringen. Turistbyrån blir en aktör som jobbar med destinations- och produktutveckling och inte en kommersiell aktör. Frågor? För ytterligare frågor, kontakta projektledare Olle Lidgren, 10

11 Tillgänglighet onlinebokning: Besökarna ökade och spenderar mer pengar för två år sedan gjorde Tosselilla Sommarland det möjligt att köpa biljetter till nöjesparken på webben via bokningssystemet Citybreak. Redan samma år kunde Annika Cederholm, delägare och marknadschef, räkna hem en rejäl ökning av antalet besökare. överst på önskelistan står en Skåneövergripande bokningsfunktion på webben. Då kan resenären boka resa, boende och attraktioner vid ett tillfälle. Det hade varit den bästa lösningen för både oss och besökaren, säger Annika Cederholm. Att som besöksdestination kunna utnyttja det mentala besök resenären gör när han eller hon semesterplanerar framför datorn har flera fördelar, menar Annika Cederholm: Steget mellan intresse och köpimpuls görs så kort som möjligt. De största kostnaderna (resa, boende och inträdesavgifter) är redan betalda. Om kostnaderna sprids över tid, upplevs totalkostnaden som lägre och kunden blir mer benägen att spendera ytterligare pengar vid själva besöket. Attraktioner blir mindre väderberoende eftersom personer som köpt biljetter online kommer även om vädret är sämre. Attraktioner slipper kontanthanteringen och passagen genom entrén går fortare. På Tosselilla arbetar man också med att skapa mervärde på plats för dem som köpt biljetter via webben. De med förköpta biljetter går in via en särskild vipentré, något som gör att de känner sig privilegierade och får mer ut av sin dag. via webben blev succé för Tosselilla. Bli bokningsbar via webben Annika Cederholms tips: Inspireras av andras lösningar. Analysera om egen (billigare/mer administration) eller tredjepartsbolag är lösningen för bokningshanteringen (dyrare/obetydlig administration). Koppla bokningsfunktionen till kundens bank. Skapa ett mervärde för bokning via webben. sportal hjälper hotellchefen vara hotellchef en gemensam bokningsportal har hjälpt entreprenörer på Gotland att få en flygande start på sin hotellverk samhet med minimala investeringar i marknadsföring. Vi vill ta hand om kunderna, inte fakturorna. Tack vare att vi är anslutna till en gemensam bokningsportal kan vi göra det vi är bäst på driva ett hotell. Det säger Ann Nilsson en av ägarna till Hallfreda Hotell, en mil öster om Visby. gården Hallfreda har anor från talet, 2009 öppnande det nyrenoverade hotellet med sex rum och två lägenheter, gårdsbutik och café. Strategin är att marknadsföra hotellet och hantera så många bokningar som möjligt genom bokningsportalen Destinationgotland.se. Drygt två av tre bokningar sker på hotellets egen mikrobutik, som tekniskt sett är en integrerad del av Destinationgotland. se. Resterande bokningar sker direkt på Destinationgotland.se. Marknadsföring av Hallfreda Hotell sker på portalen Destinationgotland.se där beskrivning av hotellet, butik och café görs i text och bild. Endast några tusen har lagts på annan marknadsföring. Det hade varit omöjligt för oss att starta verksamheten utan den draghjälp vi får av en gemensam bokningsportal för hela ön. Tack vare portalen kommer vi omedelbart i kontakt med merparten av de besökare som planerar sin resa till Gotland, säger Ann Nilsson. Foto: Hallfreda Hotell Endast några tusen har använts i marknadsföring, ändå är Hallfreda hotell i stort sett alltid fullbokat tack vare samarbetet med en central bokningsplattform. Destinationgotland.se Gotland Promotion sportalen Destinationgotland.se ägs av rederiet Destination Gotland men företaget Gotland Promotion ansvarar för driften. På portalen finns funktioner som bokningar för boende, resa, paket resor och evenemang. Destinationgotland.se är dessutom en plats för paketering, marknadsföring och försäljning av destination, produkt och/eller tjänst. Årligen bokas gästnätter via Gotland Promotions försäljningskanaler. 11

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Nordic Travel Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Privatägt aktiebolag Omsättning på 61 miljoner Ca 25 medarbetare +sommarsäsongsarbetare Medlemmar i Svenska

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Samhällets roll för besöksnäringen -

Samhällets roll för besöksnäringen - Samhällets roll för besöksnäringen - Västerås 2011-10-12 Jörgen Elbe Högskolan Dalarna www.du.se/tourism jel@du.se Kurbits Kurbits Destinationsutveckling Utveckla turistdestinationer Exportmognad Exportmognadsguiden

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre Tourism in Skåne Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre VÅRT UPPDRAG Som Skånes officiella marknadsbolag för besöksnäringen marknadsför, säljer och utvecklar vi Skåne som destination. Vi ska öka antalet

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Marknadsbeskrivningar Några av de faktorer vi tittar på vid val av marknader är gästnattsvolymer, tillväxtpotential, dygnsutlägg samt marknadens kännedom om

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN 6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN Tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Kommunala organisationens tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Samhällets tankar om optimal organisering

Läs mer

SAMMANFATTNING: FÖRSTUDIE SMAKDESTINATION HÖGA KUSTEN

SAMMANFATTNING: FÖRSTUDIE SMAKDESTINATION HÖGA KUSTEN SAMMANFATTNING: FÖRSTUDIE SMAKDESTINATION HÖGA KUSTEN HÖGA KUSTENS ERBJUDANDE Höga Kusten har alla förutsättningar att bli en smakdestination. Genom att lyfta fram sina unika smaker och de tillgångar

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt!

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Uppdraget Destinations- och produktutveckling Marknadskommunikation

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se EN PRIVILIGIERAD STAD En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se Med sitt kustnära läge mitt på den svenska västkusten erbjuder Halmstad en mångfasetterad stad med unika

Läs mer

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna FJÄLLBACKA Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia Vilka vi är Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna Svensk Turism Medverka till att utveckla minst 20 nya exportmogna

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 167 000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 167.000 i juli.

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gästnätter ökade 15 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 106.000 i maj, vilket

Läs mer

Innehåll. Västerås 14/2 2013

Innehåll. Västerås 14/2 2013 Innehåll Västerås 14/2 2013 Presentation och inspirationsdel, lite om mina verksamheter Målgrupper, Exportmarknad, paketering, agenter Prissättning, prisstrategier och den turistiska näringskedjan. Per

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se DGH Föreningsstämma 13 april Arbetet 2012-2016 MUS Marknads- och utbudstrategi prioriterade marknader & målgrupper B2B Business to Business & B2C Business to consumer Aktiviteter och samarbeten: Mässor,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer