Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet"

Transkript

1 Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne Foto: Magnus Laupa Mars 2011 tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

2 "Innovation" är vårt stridsrop innovation är stridsropet inom hela det svenska näringslivet för att möta ökad konkurrens. För besöksnäringen i Skåne och resten av Sverige är det tjänsteinnovation som gäller. Att döma av svaren vi fått från företag och kommuner i Skånes besöksnäring så finns en god potential att förbättra arbetet med tjänsteinnovation. Vi ökar därför takten i det arbetet. Se planerade aktiviteter på sidorna 5 och 24. Innovation är en förutsättning för att Skåne ska behålla och förbättra positionen som konkurrenskraftig destination. Era svar ger oss också kvitto på att arbetet med en gemensam plattform för onlinebokning är högsta prioritet. Potentiella Skåneresenärer förväntar sig att kunna hitta information, boka och betala sina resor online. Nu är det tid att fatta beslut om hur du ska delta. Se sidorna denna uppdaterade rapport ingår i arbetet med en övergripande strategi och handlingsplan för Skånes besöksnäring. Strategin innehåller tre steg: 1. Produkt- och destinationsutveckling. Se uppdaterad rapport på skane.com/strategi 2. Tjänsteinnovation och tillgänglighet. Denna uppdaterade rapport. 3. Varumärke och kommunikation. Genomförs under april-maj rapporterna tas fram i en öppen, interaktiv process med Skånes 33 kommuner och drygt företag. Alla ges möjlighet påverka och förväntas att delta i arbetet. Vi gör det här strategiarbetet för att vi ser nya affärsmöjligheter, då människor i hela världen reser alltmer. Allt tyder på att den megatrenden fortsätter, även om människor kommer att vilja färdas mer klimatsmart och agera mer miljövänligt på de destinationer de besöker. Vi synkroniserar vårt arbete med den nya nationella strategin för hela den svenska besöksnäringen. Detta skapar stora och nya affärsmöjligheter för besöksnäringen i Skåne. Stort tack för ert engagemang så långt. Pia Jönsson Rajgård VD Tourism in Skåne PS. följ arbetet med strategin löpande på skane. com/strategi D.S. Skånes besöksstrategi Skånes strategiska mål är att öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner per år till Det innebär att intäkterna stiger från 17,8 miljarder till 24 miljarder kronor per år. Omsättning besöksnäringen i Skåne (miljarder kr, *=prognos) ,8 24* Foto: Magnus Palmér Strategiprocess för Skånes besöksnäring 1. Produktoch destination Beslut om strategiskt mål Implementering 2. Tillgänglighet och tjänsteinnovation Komplettering Skånes strategi & handlingsplan 3. Varumärke och kommunikation Synkronisering med den nationella strategin Synkronisering av nationella och regionala behov. Tourism in Skånes styrelse har tagit ett beslut om en långsiktig strategisk plan för tillväxt i besöksnäringen. Tourism in Skåne utvecklar tre strategiska initiativ i rapportform som syftar till att nå strategiska tillväxtmål, +1,5 miljoner gästnätter till Vid tre tillfällen deltar företag, kommuner och övriga intressenter i arbetet med att komplettera de strategiska initiativen. Juli 2010 Juli

3 Tillgänglighet viktig för innovation att vara en besöksdestination i norra Europa med knappt godkänd tjänsteinnovation är en utsatt position. Näring och kommuner har nämligen i enkätsvaren till denna rapport satt betyget 5,5 av tio på sin egen förmåga till tjänsteinnovation. Här finns alltså en stor förbättringspotential. Det finns ändå en lång rad goda exempel på tjänsteinnovation att hämta inspiration ifrån i Skåne. Sofiero i Helsingborg, Kiviks musteri i Kivik, de rikskända Wallander-turerna i Ystad och många fler. Men ännu fler vill och kan utveckla sin tjänsteinnovation. Social media hemsida hemsida hemsida Resesajter KUNDER BOENDE RESA MAT SE OCH GÖRA SK Å N ES BOKNINGSBARA PRODUKTER Mobiler över disk över disk Resebyråer intressesajter Partnersajter Grafik: Svenska Grafikbyrån tjänsteinnovation är ett nytt begrepp för besöksnäringen. Det handlar om att kombinera resurser på nya sätt, som skapar värde för kunden och vinst för leverantören. Det handlar alltså inte om att komma på något som ingen annan i världen tänkt på. Utan det är till exempel kombinationen av enkel tillgänglighet, högsta service, överraskande arkitektur, skönare spa, mer genuin matkultur och allt helst i samklang med miljön. Skåne har fina förutsättningar att kombinera resurser inom besöksnäringen på nya sätt. Här finns alla ingredienser med natur, kultur, miljö, infrastruktur, tillgänglighet och smarta människor. Se sid 7-11 för detaljer kring Skånes bokningsplattform, Sveriges största resebutik Bedömare menar att även framgångsrika destinationer måste bli mer innovativa för att kunna förnya sig själva och fortsätta vara attraktiva för alltmer erfarna och kräsna resenärer. Ska Skåne behålla och ta nya marknadsandelar, så är det tjänsteinnovation som gäller. Malmö går före som inspiratör och som nationell innovationsmagnet. En välkänd eknomijournalist sa nyligen: Har du en tokig idé, ta den till Malmö, så kan du genomföra den. Det innovationsklimatet behövs också inom besöksnäringen. Då kan besöksnäringen bidra till Skånes mål att bli Europas mest innovativa region. tillgänglighet är en viktig del av tjänsteinnovationen. Det handlar om bokning, transporter och tillgänglighet året runt. Skåne samlar över produkter, företag och 33 kommuner i ett gemensamt bokningssystem, så att de blir bokningsoch betalbara online. Process för tjänsteinnovation insikt inspiration innovation implementering 1. Kundinsikt 2. Självinsikt 3. Framtidsscenario 4. Trendspaning 5. Omvärldsanalys 6. Inspirerande miljö 7. Idégenerering 8. Idégallring 9. Genomförande 10. Utvärdering Se sidan 24 för ett tiostegsprogram sätter fart på din tjänsteinnovation 3

4 näringen: enkätsvar från näringen: Innovation kan ge mer affärer Foto: skane.com sydpol.com Så skapar vi nya säsonger Företag och kommuner svarar på frågan Vilken typ av evenemang eller attraktion skulle kunna locka fler besökare till Skåne under lågsäsong?. Ett urval: Alla vill inte tura till Danmark! Hur: utveckla Helsingborg som krogparadis När: höst/vinter Arkeologirunda Hur: kartlägg attraktioner och paketera När: hela året. Rovfågelsafari Hur: utveckla infrastruktur runt utfodringsplatser När: vintertid Stillhet, lugn, tystnad, mindfulness, naturguidning,spa, relaxing... Hur: förpacka program i skogarna, stränderna När: okt-mars Foto: skane.com sydpol.com näring och kommuner har svarat på frågor om tjänsteinnovation och tillgänglighet. Svaren visar att innovationsnivån i besöksnäringen är knappt godkänd. Man ger sig själva snittbetyget 5,5 på en 10-gradig skala, enligt 97 svar i denna rapport. De svarade på frågan: Hur bedömer du nivån på tjänsteinnovation generellt inom besöksnäringen i Skåne? Näringsliv Skåne och Tourism in Skåne planerar ett stort antal aktiviteter för att lyfta innovationsarbetet både i företag och kommuner, se sidan 5. Se också sidan 24 för förslag på ett tiostegsprogram du själv kan genomföra för att förbättra din tjänsteinnovation. mer mat och dryck kan skapa nya säsonger. En viktig utmaning är att utveckla attraktioner och event som lockar besökare under lågsäsong för att utnyttja kapaciteten i näringen under fler dagar över året. Läsarna ombads svara på frågan Vilken typ av evenemang eller attraktion skulle kunna locka fler besökare till Skåne under lågsäsong? En övervägande del av svaren handlar om att utveckla Skånes unika profil som matregion. Men även naturen anses ha en stor utvecklingspotential. Se listan härintill. gästhamnarna har en tydligt identifierat potential för att bidra till det strategiska målet om att öka antalet gästnätter i Skåne. Näring och kommuner har i denna rapport bidragit med sina bästa idéer för hur den övriga besöksnäringen kan bidra till att göra Skåne mer attraktivt för fritidsseglare från Tyskland, Polen och Danmark. Ett av förslagen är att utveckla informativa kartor på olika språk i alla hamnar som tydligt visar vilka attraktioner som finns i närheten av varje hamn. Se ytterligare förslag från näring och kommuner på sidan 16. kommuner och näring anser att den bokningsplattform som Skåne nu bygger är hörnsten i den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i regionen. Över 80 procent av anser att bokningsplattformen är avgörande för potentiella besökare lätt ska hitta, boka och betala hela sin Skånevistelse online. Bara åtta procent av svaren indikerar att bokningsplattformen har en liten betydelse. Relativt många svarande, drygt 50 procent, anser dock att de inte har tillräcklig kunskap om bokningsplattformen. Se därför ytterligare fördjupning samt frågor och svar på sidorna Bärnstensjakt Hur: skapa bokningsbar produkt längs kusterna När: höst, vinter, tidig vår Mat- och träningssemester Hur: samarbete mellan flera företag När: jan-april Ciderfestival Hur: samarbete mellan intressenter i Kivikstrakten När: april Gospelkonserter Hur: förpacka en festival i Ängelholm När: höst alt. vår Klassisk musikfestival Hur: ett trestadssamarbete Ystad, Malmö och Helsingborg När: februari årligen Fester Hur: system för att arrangera skördefester, vinfestivaler, ölfester, sill/gåsa-fester, adventsmarknader, is/snöfest och sportlovsfest När: sept-april schemalagt varje helg i olika delar av Skåne 4

5 Foto: skane.com Magnus Palmér Marie B. Liljenberg, Näringsliv Skåne, leder arbetet för konkret handling för att utveckla besöksnäringen i Skåne Tourism in Skåne arrangerar ett nationellt golfseminarium den 6 oktober för att exportmognad. Ett av många arrangemang för fortbildning och nätverkande. Du kan påverka utvecklingen Alla aktörer i besöksnäringen bjuds in att följa, delta och påverka arbetet att utveckla Skåne som besöksregion. Hör av dig till verksamhetsansvarig Marie B. Liljenberg, Från behov till handling för att skapa kvalitetsmärkta mästarevent, djupare exportmognad, modernare gästhamnar samt bättre vandrings- och cykelleder planeras en rad aktiviteter. De 97 enkätsvaren i den här rapporten bekräftar behoven och ger uppslag till ytterligare aktiviteter. På så sätt kan alla aktörer i besöksnäring påverka inriktningen och handlingsplanen för att nå de strategiska målen. när det gäller tjänsteinnovation sker en satsning på att vidareutveckla befintliga evenemang i Skåne. En serie seminarier är planerade med föreläsare med stor kunskap inom sitt område. Workshops genomförs där nätverk skapas och erfarenheter byts, bland annat i samverkan med Event in Skåne. Målet är att det samlade arbetet resulterar i en kvalitetsmärkning av evenemang som kommer att kallas Skånska mästarevent. Ämne och datum för eventseminarierna 2011: 1. Sociala medier och hemsidor, 28april 2. Hållbarhet och Innovationer, 19 maj 3. Hållbarhet och Innovationer, 1 september 4. Det goda Värdskapet, 29 september 5. Affärsutveckling av mitt evenemang, 27 oktober. 6. Mitt evenemang ett viktigt Varumärke, höst/vinter 2011 samtliga kommuner i Skåne har inbjudits till dialogmöten som har genomförts i fem delar av Skåne under februari och mars. Diskussioner har förts kring exportmognad, produktutveckling och näringslivets utveckling i förhållande till infrastruktur kring cykel längs befintliga och planerade leder. Arbetet synkroniseras med Öresund som cykelregion. Samtliga identifierade och påbörjade projekt för att utveckla cykelleder sammanställs i en översiktsplan som är klar sommaren Kattegattleden från Göteborg till Helsingborg och den så kallade Sydostleden från Växjö till Simirishamn är exempel på stora planerade cykelleder. i mitten av april är en inventering klar av produkter och destinationer som är exportmogna. Möten har genomförts i fem delar av Skåne. Exempel på produkter som är på god väg att bli exportmogna är Hotell Noble House i Malmö, Örenäs slott utanför Landskrona och aktivitetsföretaget Österlenguiderna. De identifierade produkterna kommer bland annat att delta på internationella branschmässor som ITB, Swedish Workshop UK och Tyskland i maj samt Scandinavian Workshop i USA i höst. för att fördjupa kunskapen om den stora tyska marknaden arrangeras två seminarier under hösten Det ena med inriktning på mötesmarknaden, det andra för privat turism. gästhamnarna visar en potential på ytterligare en halv miljon gästnätter. Konkreta mål för utvecklingen arbetas fram med berörda aktörer. Se enkätsvarens konkreta idéer för att utveckla samarbete mellan gästhamnar och övrig besöksnäring i Skåne på sidan 16. skåne blir värd för ett årligt återkommande golfturismseminarium för aktörer inom golfturismbranschen. Golfanläggningar från hela landet bjuds in i samarbete med Svenska Golfförbundet. Syftet med golfturismseminariet är att säkerställa en bra mottagningsapparat hos deltagande golfklubbar för internationella och nationella golfgäster. Nästa seminarium är den 6 oktober på Järavallens Konferenscenter. Exportmognad, produktutveckling, prissättning är exempel på ämnen som avhandlas. 5

6 Kommunerna växlar upp marie holmström, ystad kommun Vi är en del av något större När lokala näringsidkare stänger sina anläggningar delar av året, innebär det negativa effekter för hela regionen. Vi måste därför bli bättre i hela Skåne på att få enskilda företagare inom besöksnäringen att inse att de är en del av något större och få dem att hålla Skåne öppet 365 dagar om året, säger Marie Holmström, turismstrateg i Ystad kommun. Vad tror du om ambitionen att göra Skåne till en av Sveriges två mest besökta destinationer 2014? Jag tror absolut det är möjligt. Men då måste vi våga kasta oss ut i nya projekt som ökar tillväxtpotentialen. splattformen, där hela Skåne blir bokningsbart via webben, är ett sådant exempel. Vi måste samarbeta mer och ta de redan existerande samarbetena till en högre nivå, säger Marie Holmström, turismstrateg i Ystad kommun. Hur kan man arbeta för att förändra den inställningen? Vi måste samarbeta mer och ta de redan existerande samarbetena till en högre nivå. Jag som kommunrepresentant, Tourism in Skåne och liknande aktörer måste få småföretagarna inom besöksnäringen att förstå att just deras företag är en del av hela den svenska besöksnäringen och att deras insatser är oerhört viktiga för Sveriges tillväxt. Vad krävs för att nå positionen som en av Sveriges två mest besökta destinationer? Vi måste arbeta strukturerat med produktutveckling, när turisterna kommer till Skåne måste vi ha anläggningar som håller måttet. Vi måste lyfta blicken och bli mer lyhörda för nya resetrender och önskemål. Och så behöver vi bli bättre på att kommunicera ut allt fantastiskt som finns i Skåne. Vad gör ni på Ystad-Österlen för att öka tillväxten inom besöksnäringen? Vi har ett nära samarbete över kommungränserna och med näringen. Vi satsar också hårt på gemensamma produkter under samma varumärke. På så sätt samordnar och effektiviserar vi våra resurser och försöker lyfta oss från det superlokala till en region- eller Öresundsnivå. Foto: Oskar Lüren renée mohlkert, helsingborg stad Vi måste sluta med det småskaliga Vi måste sluta med det små skaliga, säger Renée Mohlkert, näringslivs- och marknadsdirektör i Helsingborg. Vi måste lyfta blicken och sluta med det småskaliga. Helsingborg ska istället sättas på kartan som Öresundsregionens främsta konferensstad och ta upp kampen på en större internationell marknad, säger Renée Mohlkert, näringslivs- och marknadsdirektör i Helsingborg stad. Vad gör ni i Helsingborgsregionen för att öka tillväxten inom besöksnäringen? Vi bygger bland annat Saltkristallerna, en toppmodern hotell-, konferens- och boendeanläggning med plats för 1200 konferensgäster. Hotellet rymmer 250 rum och ska stå klart för invigning Helsingborg Arena, den nya inomhusarenan med plats för 5500 personer på Olympia-området, är ytterligare ett projekt som ska öka Helsingborgs attraktionskraft. Omkring 400 miljoner kronor investeras i multiarenan som ska rymma både idrottsevenemang och konserter. Invigningen är planerad till slutet av Vad är er generella syn på besöksnäringen inom Helsingborg Business Region? Det är den snabbast växande näringen i regionen. Inom besöksnäringen kommer det att skapas många jobb och tillväxtmöjligheter för framsynta kommuner, regioner och företagare. Men då måste man våga satsa - Skåne behöver vara attraktivt, bokningsbart och öppet 365 dagar om året. Kommer era satsningar att förändra balansen mellan Helsingborg-Malmö- Köpenhamn? Vi vill inte se Malmö eller Köpenhamn som konkurrenter, snarare som kollegor. Tillsammans med alla andra runt Öresund utvecklar vi regionen för att bli internationellt starka. Det avgörande är att vi lyfter blicken och blir bättre på att paketera våra erbjudanden, bland annat genom att utveckla gemensamma och slagkraftiga plattformar som vi tillsammans kan nå kunderna med. 6

7 Tillgänglighet Nu drar Sveriges största resebutik igång Foto: Joen Garsén Jennika Gill Noltorp och Bengt Flemark planerar sina Skåneresor via skane.com. Till sommaren kan de även boka och betala hela sin vistelse i Skåne online. skåne samlar över produkter, företag och 33 kommuner i ett gemensamt bokningssystem så att de blir boknings- och betalbara online. Besökarna ska kunna planera, boka och betala hela sin vistelse i Skåne online. Målet är att Skåne ska bli bäst i Sverige på onlinebokning. För att lyckas krävs att besöksnäringen sluter upp och deltar i projektet. Ur besökarens perspektiv är det redan idag en självklarhet att planera, boka och betala sin resa, sitt boende och sina aktiviteter vid datorn. I princip alla resor bokas idag på det sättet. Skåne måste snabbt möta det beteendet för att behålla och ta marknads andelar. skånes nya bokningsplattform i Citybreak kommer att ge besöka ren möjlighet att på webben boka alla de upplevelser, boenden och evenemang som är delar i resan till Skåne. bokningsplattformen utgörs av en stor databas. Genom ett gemensamt bokningssystem som knyts till databasen blir innehållet boknings- och betalbart på skane.com och i en mängd andra kanaler, bland annat via turistbyråer och resebyråer. Aktörer i besöksnäringen, företag eller kom mun, kommer själva att kunna sälja hela Skåne på sin egen webbsida, i mobilen eller med stöd av datorskärmen över disk direkt till kund. Detta är viktigt, då alla aktörer i Skåne är beroende av varandra för korsförsäljning. Arbetet med bokningsplattformen är långsiktigt och sker i etapper, säger Olle Lidgren projektledare på Tourism in Skåne. I en första etapp ska alla befintliga bokningsbara produkter profileras bättre. De ska också kopplas upp till fler kanaler (se vidare illustration på sidan 5). i en andra etapp blir det möjligt att boka resa med tåg, flyg, färja eller annan transport. Under dessa två etapper breddas även det totala ut budet löpande i takt med att nya aktörer ansluter sig. Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne, betonar vikten av att som turistföretag i Skåne vara med i denna satsning. splattformen är vårt strategiskt viktigaste verktyg för att utveckla besöksnäringen. Det ger möjlighet till långsiktigt ökade intäkter. Det manar också till bättre affärsutveckling och paketering av produkter och tjänster i Skåne. Näringsliv Skåne har ett program som kallas utvecklingsplattformen som i samverkan med alla intressenter arbetar med detta, säger Pia Jönsson-Rajgård. 7

8 Tillgänglighet Guide till Skånes nya onlinebokning Grafik: Svenska Grafikbyrån hemsida Social media hemsida BOENDE RESA MAT SE OCH GÖRA SK ÅNES BOKNINGSBARA PRODUKTER Mobiler över disk Resebyråer intressesajter hemsida över disk Resesajter Partnersajter KUNDER kärnan. Gemensam bokningsplattform för Skåne. arna görs via bokningssystemet Citybreak (se även sid. 4). splattformen är fylld med turismprodukter i kategorierna Bo, Äta, Se, Göra. I nästa steg tillkommer även Transport. turistföretag. Egna anläggningen blir bokningsbar 24 timmar om dygnet. Vid samma tillfälle, eller på plats, kan kunden också boka kringaktiviteter, t.ex. greenfee, entréer till evenemang och sevärdheter. turistbyråer. Via kommunernas hemsidor samt över disk på turistbyråerna kan besökaren boka hela sin Skånesemester vid samma tillfälle. KUNDER skane.com. Besökaren kan boka färdiga paket eller sätta ihop sin egen drömresa utifrån produkterna i bokningsplattformen. Skane.com används i all marknadsföring av Skåne som besöksmål och har 1 miljon besökare/år. externa kanaler. Genom bokningsplattformen öppnas möjligheten att bli bokningsbar via helt nya kanaler, t.ex. Facebook och annan social media, nationella och internationella resebyråer, på Skånes samverkanspartners sajter m.m. fördelar för besökaren. En ingång till hela Skåne, oavsett vilken kanal besökaren väljer. Ökat utbud av bokningsbara produkter och ökad tillgänglighet på besökarens villkor. Så högt värderar näringen vikten av en bokningsplattform På frågan Hur viktigt bedömer du att det är för potentiella besökare att lätt kunna hitta, boka och betala hela sin Skånevistelse online? svarar 54 procent att det är mycket viktigt (en tia på en tiogradig skala). Ytterligare 28 procent rankar frågan som en åtta eller nia på en tiogradig skala. Endast tre procent svarar att frågan är helt oviktig (en etta eller tvåa på den tiogradiga skalan). 8

9 hemsida Resesajter Social media hemsida hemsida Mobiler över disk över disk Partnersajter intressesajter Resebyråer Tillgänglighet Aktörerna som driver bokningsplattformen Tourism in Skåne, Region Skåne, Visit Technology Group samt Nordic Travel där har ni laguppställningen för Skånes nya resebyrå som ska driva Sveriges största resebutik. visit technology group från Göteborg blir teknisk leverantör, det vill säga levererar själva boknings- och databassystemet. Över produkter finns redan nu i databasen, kallad CBIS. Databasen är integrerad med bokningssystemet Citybreak. Uppgifterna i boknings- och databasen läggs in av besöksnäringen själva tillsammans med kommunerna i Skåne. Även sökfunktionen på skane.com byts ut och ersätts under året av Visit Technologys egenutvecklade sökfunktion. nordic travel, dotterbolag till Ystad resebyrå/team Bornholm AB, blir teknisk arrangör, det vill säga den part som tar emot de faktiska bokningarna samt hanterar transaktionerna mellan besökare (beställare) och företag (utförare) i Citybreak. Nordic Travel har lång erfarenhet av liknade uppdrag, bland annat är de idag teknisk arrangör åt Svenska Golfförbundet, Västmanland och Sörmland med kommuner samt Elite Hotels. tourism in skåne är beställare av bokningsplattformen. Tourism in Skåne utgör också den regionala marknadspartnern till Skånes 33 kommuner, besöksnäringen i Skåne samt fungerar som sammanhållande länk gentemot nationella marknadsorganisationen Visit Sweden. näringsliv skåne blir utvecklingsavdelningen som hjälper Skånes besöknäring av produkt och destinationsutveckla Skåne, bland annat genom insatser riktade till näringen inom områdena kompetens- och affärsutveckling, tillväxtstrategier och exportmognad. laget vi nu format för att ta Skånes besöksnäring till högre höjder är kompetent och erfaret. Mycket av bokningsplattformen kommer att finnas på plats redan till sommaren och det ska bli mycket spännande att se hur denna satsning utvecklar sig, säger Hans Henecke, vd för Business Region Skåne (moderbolag för Tourism in Skåne) samt Näringslivschef på Region Skåne/Näringsliv Skåne. Besökare Avtal teknisk leverantör Visit Technology Group Näringen Avtal teknisk arrangör Nordic Travel BOENDE RESA MAT SE OCH GÖRA SK Å N ES BOKNINGSBARA PRODUKTER KUNDER utveckling Näringsliv Skåne Istället för att konkurrera med privata aktörer samarbetar Tourism in Skåne med dem. 9

10 Tillgänglighet Allt du behöver veta om Skånes bokningsplattform nedan följer svar på de viktigaste frågor som näringen skickat in i enkätsvaren. Kan alla delta och hur gör man för att delta? Alla som har en turistprodukt kan vara med och presenteras på skane.com och i andra kanaler via vår gemensamma informationsdatabas. Om produkten har ett pris och kan bokas kan man synas i våra bokningskanaler. Man kontaktar sin lokala turistbyrå för att vara med. Vad kostar det att delta? Att vara med i informationsdatabasen kostar inget. Är du bokningsbar tas en provision på cirka procent inklusive moms per bokning, beroende på produkt och kanal, per bokning. Man betalar bara för bokad och betald produkt. Provisionen kan ses som marknadsföringskostnad som ger garanterad omsättning. Annonserar man för kr i en trycksak vet man inte vilket resultat det ger, kr i provision ger garanterat cirka kr i försäljningsomsättning. Vilken it-utrustning behöver man för att delta? Dator med Internet är det enda som krävs. Det kostar inget att få tillgång till administration av bokningssystemet. Hur mycket tid och it-kunnande krävs det för att delta? Inte mycket. Alla får en utbildning och tillgång till proffsig support. Se bokningsplattformen som ett strategiskt verktyg för att få marknadsföring och bokningar via många kanaler samt att slippa kund betalningshantering. Det kommer att ge tid över att ta hand om kunder och utveckla verksamheten. Räcker det att jag skriver en liten text samt bifogar min hemsida för att kunna delta i bokningsplattformen? Det finns färdiga mallar som man lägger in information i. Vilket innehåll och hur man ska lägga in det får man hjälp med vid start. Vilka krav ställs på dem som ingår i bokningsplattformen, finns det några intagningskriterier? I princip kan alla som har en produkt med ett pris och kan bokas vara med. Däremot kan sannolikt inte alla synas i alla kanaler beroende på om produkten passar utländska marknader etcetera. Det kommer att finnas kvalitetssäkringskrav för alla produkter. Kan man boka olika paket som blir en rundresa, med till exempel golf, mat och cykling? Man kommer att kunna boka både färdiga paket, som till exempel golfpaket och transport. Men kunden kan även plocka produkter från ett så kallat smörgåsbord till sin varukorg för att på så sätt skapa egna paket. Sommaren 2011 kommer det mestadels att vara boendeprodukter i systemet. Nästa år blir även transporter och så många andra produkter som möjligt bokningsbara. Hur ofta kan man ändra sin information och sitt erbjudande? Man kan i princip styra tillgänglighet och pris själv och hur man vill. En stor fördel med systemet är just att man kan vara flexibel och lägga upp specialerbjudanden under perioder man inte har så många andra bokningar eller fått en avbokning. Turister letar efter det individuella och personliga som INTE finns på stora bokningssajter. Detta gäller i alla fall för turistmål som inte är jättestora. Vad är det då för vits att delta? Det är en stor vits att vara med, då 70 procent söker resmål via sökmotorer. Ditt erbjudande syns nämligen även utan att kunden går in på en speciell bokningssajt. Ditt produktinnehåll i bokningssystemet är sökoptimerat, vilket gör att du syns högt i sökmotorer. splattformens kanaler innefattar även bokning över disk på turistbyråer och anläggningar som har Citybreak. Det finns även en massa agenter nationellt Olle Lidgren på Tourism in Skåne ansvarar för arbetet med bokningsplattformen. och internationellt som kan boka Skåne direkt på sin resebyrå. Hur ändrar bokningsplattformen turistbyråns sätt att arbeta? För det första kan turistbyråerna boka hela Skåne, en viktig del för att öka korsförsäljningen. Men plattformen gör att turistbyråerna får en tydligare roll gentemot näringen. Turistbyrån blir en aktör som jobbar med destinations- och produktutveckling och inte en kommersiell aktör. Frågor? För ytterligare frågor, kontakta projektledare Olle Lidgren, 10

11 Tillgänglighet onlinebokning: Besökarna ökade och spenderar mer pengar för två år sedan gjorde Tosselilla Sommarland det möjligt att köpa biljetter till nöjesparken på webben via bokningssystemet Citybreak. Redan samma år kunde Annika Cederholm, delägare och marknadschef, räkna hem en rejäl ökning av antalet besökare. överst på önskelistan står en Skåneövergripande bokningsfunktion på webben. Då kan resenären boka resa, boende och attraktioner vid ett tillfälle. Det hade varit den bästa lösningen för både oss och besökaren, säger Annika Cederholm. Att som besöksdestination kunna utnyttja det mentala besök resenären gör när han eller hon semesterplanerar framför datorn har flera fördelar, menar Annika Cederholm: Steget mellan intresse och köpimpuls görs så kort som möjligt. De största kostnaderna (resa, boende och inträdesavgifter) är redan betalda. Om kostnaderna sprids över tid, upplevs totalkostnaden som lägre och kunden blir mer benägen att spendera ytterligare pengar vid själva besöket. Attraktioner blir mindre väderberoende eftersom personer som köpt biljetter online kommer även om vädret är sämre. Attraktioner slipper kontanthanteringen och passagen genom entrén går fortare. På Tosselilla arbetar man också med att skapa mervärde på plats för dem som köpt biljetter via webben. De med förköpta biljetter går in via en särskild vipentré, något som gör att de känner sig privilegierade och får mer ut av sin dag. via webben blev succé för Tosselilla. Bli bokningsbar via webben Annika Cederholms tips: Inspireras av andras lösningar. Analysera om egen (billigare/mer administration) eller tredjepartsbolag är lösningen för bokningshanteringen (dyrare/obetydlig administration). Koppla bokningsfunktionen till kundens bank. Skapa ett mervärde för bokning via webben. sportal hjälper hotellchefen vara hotellchef en gemensam bokningsportal har hjälpt entreprenörer på Gotland att få en flygande start på sin hotellverk samhet med minimala investeringar i marknadsföring. Vi vill ta hand om kunderna, inte fakturorna. Tack vare att vi är anslutna till en gemensam bokningsportal kan vi göra det vi är bäst på driva ett hotell. Det säger Ann Nilsson en av ägarna till Hallfreda Hotell, en mil öster om Visby. gården Hallfreda har anor från talet, 2009 öppnande det nyrenoverade hotellet med sex rum och två lägenheter, gårdsbutik och café. Strategin är att marknadsföra hotellet och hantera så många bokningar som möjligt genom bokningsportalen Destinationgotland.se. Drygt två av tre bokningar sker på hotellets egen mikrobutik, som tekniskt sett är en integrerad del av Destinationgotland. se. Resterande bokningar sker direkt på Destinationgotland.se. Marknadsföring av Hallfreda Hotell sker på portalen Destinationgotland.se där beskrivning av hotellet, butik och café görs i text och bild. Endast några tusen har lagts på annan marknadsföring. Det hade varit omöjligt för oss att starta verksamheten utan den draghjälp vi får av en gemensam bokningsportal för hela ön. Tack vare portalen kommer vi omedelbart i kontakt med merparten av de besökare som planerar sin resa till Gotland, säger Ann Nilsson. Foto: Hallfreda Hotell Endast några tusen har använts i marknadsföring, ändå är Hallfreda hotell i stort sett alltid fullbokat tack vare samarbetet med en central bokningsplattform. Destinationgotland.se Gotland Promotion sportalen Destinationgotland.se ägs av rederiet Destination Gotland men företaget Gotland Promotion ansvarar för driften. På portalen finns funktioner som bokningar för boende, resa, paket resor och evenemang. Destinationgotland.se är dessutom en plats för paketering, marknadsföring och försäljning av destination, produkt och/eller tjänst. Årligen bokas gästnätter via Gotland Promotions försäljningskanaler. 11

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Nordic Travel Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Privatägt aktiebolag Omsättning på 61 miljoner Ca 25 medarbetare +sommarsäsongsarbetare Medlemmar i Svenska

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Citybreak konferens Småland 14-15 oktober

Citybreak konferens Småland 14-15 oktober Citybreak konferens Småland 14-15 oktober Nordic Travel Nordic Travel är e= helägt do=erbolag @ll Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Medlemmar i Svenska Resebyrå/Arrangörsföreningen Lagstadgade garan@er

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Birger Lallo Martin Pålsson Perry Nordeng Anders Tukler Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Sven Persson Birger Lallo BAKGRUND & SYFTE Anders Tukler Den redaktionella

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 1 Extra pressmaterial Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 Urval: 1000 svenskar fördelat på 250 respondenter per följande urval: - Mälardalen inkl Stockholm, Göteborgsregionen, Sydsverige

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se EN PRIVILIGIERAD STAD En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se Med sitt kustnära läge mitt på den svenska västkusten erbjuder Halmstad en mångfasetterad stad med unika

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Marknadsråd 7 maj 2013. Välkomna!

Marknadsråd 7 maj 2013. Välkomna! Marknadsråd 7 maj 2013 Välkomna! Tiina Mykkänen Välkomna, syfte och Uppsalas dagsform Vi på Destination Uppsala AB Marknad & Försäljning Ansvarig Stefan Pettersson Projektledare webb Paulina Bengtsson

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Varumärkesundersökning

Varumärkesundersökning Varumärkesundersökning Vem är våra gäster och vad tycker dom och andra om oss? Brand Audit Ystad & Österlen Juni 2010 Urvalen Sverige: 1000 IP, 18 74 år Stockholm/Mälardalen 250 IP Göteborgsregionen 250

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Sverige är redo för Superturiståret 2014

Sverige är redo för Superturiståret 2014 Sverige är redo för Superturiståret 2014 Nu till helgen pågår TUR-mässan i Göteborg, nordens ledande mässa och mötesplats för resor och turism. 111 länder och regioner ställer ut med egna montrar samtidigt

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer