Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet"

Transkript

1 Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne Foto: Magnus Laupa Mars 2011 tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

2 "Innovation" är vårt stridsrop innovation är stridsropet inom hela det svenska näringslivet för att möta ökad konkurrens. För besöksnäringen i Skåne och resten av Sverige är det tjänsteinnovation som gäller. Att döma av svaren vi fått från företag och kommuner i Skånes besöksnäring så finns en god potential att förbättra arbetet med tjänsteinnovation. Vi ökar därför takten i det arbetet. Se planerade aktiviteter på sidorna 5 och 24. Innovation är en förutsättning för att Skåne ska behålla och förbättra positionen som konkurrenskraftig destination. Era svar ger oss också kvitto på att arbetet med en gemensam plattform för onlinebokning är högsta prioritet. Potentiella Skåneresenärer förväntar sig att kunna hitta information, boka och betala sina resor online. Nu är det tid att fatta beslut om hur du ska delta. Se sidorna denna uppdaterade rapport ingår i arbetet med en övergripande strategi och handlingsplan för Skånes besöksnäring. Strategin innehåller tre steg: 1. Produkt- och destinationsutveckling. Se uppdaterad rapport på skane.com/strategi 2. Tjänsteinnovation och tillgänglighet. Denna uppdaterade rapport. 3. Varumärke och kommunikation. Genomförs under april-maj rapporterna tas fram i en öppen, interaktiv process med Skånes 33 kommuner och drygt företag. Alla ges möjlighet påverka och förväntas att delta i arbetet. Vi gör det här strategiarbetet för att vi ser nya affärsmöjligheter, då människor i hela världen reser alltmer. Allt tyder på att den megatrenden fortsätter, även om människor kommer att vilja färdas mer klimatsmart och agera mer miljövänligt på de destinationer de besöker. Vi synkroniserar vårt arbete med den nya nationella strategin för hela den svenska besöksnäringen. Detta skapar stora och nya affärsmöjligheter för besöksnäringen i Skåne. Stort tack för ert engagemang så långt. Pia Jönsson Rajgård VD Tourism in Skåne PS. följ arbetet med strategin löpande på skane. com/strategi D.S. Skånes besöksstrategi Skånes strategiska mål är att öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner per år till Det innebär att intäkterna stiger från 17,8 miljarder till 24 miljarder kronor per år. Omsättning besöksnäringen i Skåne (miljarder kr, *=prognos) ,8 24* Foto: Magnus Palmér Strategiprocess för Skånes besöksnäring 1. Produktoch destination Beslut om strategiskt mål Implementering 2. Tillgänglighet och tjänsteinnovation Komplettering Skånes strategi & handlingsplan 3. Varumärke och kommunikation Synkronisering med den nationella strategin Synkronisering av nationella och regionala behov. Tourism in Skånes styrelse har tagit ett beslut om en långsiktig strategisk plan för tillväxt i besöksnäringen. Tourism in Skåne utvecklar tre strategiska initiativ i rapportform som syftar till att nå strategiska tillväxtmål, +1,5 miljoner gästnätter till Vid tre tillfällen deltar företag, kommuner och övriga intressenter i arbetet med att komplettera de strategiska initiativen. Juli 2010 Juli

3 Tillgänglighet viktig för innovation att vara en besöksdestination i norra Europa med knappt godkänd tjänsteinnovation är en utsatt position. Näring och kommuner har nämligen i enkätsvaren till denna rapport satt betyget 5,5 av tio på sin egen förmåga till tjänsteinnovation. Här finns alltså en stor förbättringspotential. Det finns ändå en lång rad goda exempel på tjänsteinnovation att hämta inspiration ifrån i Skåne. Sofiero i Helsingborg, Kiviks musteri i Kivik, de rikskända Wallander-turerna i Ystad och många fler. Men ännu fler vill och kan utveckla sin tjänsteinnovation. Social media hemsida hemsida hemsida Resesajter KUNDER BOENDE RESA MAT SE OCH GÖRA SK Å N ES BOKNINGSBARA PRODUKTER Mobiler över disk över disk Resebyråer intressesajter Partnersajter Grafik: Svenska Grafikbyrån tjänsteinnovation är ett nytt begrepp för besöksnäringen. Det handlar om att kombinera resurser på nya sätt, som skapar värde för kunden och vinst för leverantören. Det handlar alltså inte om att komma på något som ingen annan i världen tänkt på. Utan det är till exempel kombinationen av enkel tillgänglighet, högsta service, överraskande arkitektur, skönare spa, mer genuin matkultur och allt helst i samklang med miljön. Skåne har fina förutsättningar att kombinera resurser inom besöksnäringen på nya sätt. Här finns alla ingredienser med natur, kultur, miljö, infrastruktur, tillgänglighet och smarta människor. Se sid 7-11 för detaljer kring Skånes bokningsplattform, Sveriges största resebutik Bedömare menar att även framgångsrika destinationer måste bli mer innovativa för att kunna förnya sig själva och fortsätta vara attraktiva för alltmer erfarna och kräsna resenärer. Ska Skåne behålla och ta nya marknadsandelar, så är det tjänsteinnovation som gäller. Malmö går före som inspiratör och som nationell innovationsmagnet. En välkänd eknomijournalist sa nyligen: Har du en tokig idé, ta den till Malmö, så kan du genomföra den. Det innovationsklimatet behövs också inom besöksnäringen. Då kan besöksnäringen bidra till Skånes mål att bli Europas mest innovativa region. tillgänglighet är en viktig del av tjänsteinnovationen. Det handlar om bokning, transporter och tillgänglighet året runt. Skåne samlar över produkter, företag och 33 kommuner i ett gemensamt bokningssystem, så att de blir bokningsoch betalbara online. Process för tjänsteinnovation insikt inspiration innovation implementering 1. Kundinsikt 2. Självinsikt 3. Framtidsscenario 4. Trendspaning 5. Omvärldsanalys 6. Inspirerande miljö 7. Idégenerering 8. Idégallring 9. Genomförande 10. Utvärdering Se sidan 24 för ett tiostegsprogram sätter fart på din tjänsteinnovation 3

4 näringen: enkätsvar från näringen: Innovation kan ge mer affärer Foto: skane.com sydpol.com Så skapar vi nya säsonger Företag och kommuner svarar på frågan Vilken typ av evenemang eller attraktion skulle kunna locka fler besökare till Skåne under lågsäsong?. Ett urval: Alla vill inte tura till Danmark! Hur: utveckla Helsingborg som krogparadis När: höst/vinter Arkeologirunda Hur: kartlägg attraktioner och paketera När: hela året. Rovfågelsafari Hur: utveckla infrastruktur runt utfodringsplatser När: vintertid Stillhet, lugn, tystnad, mindfulness, naturguidning,spa, relaxing... Hur: förpacka program i skogarna, stränderna När: okt-mars Foto: skane.com sydpol.com näring och kommuner har svarat på frågor om tjänsteinnovation och tillgänglighet. Svaren visar att innovationsnivån i besöksnäringen är knappt godkänd. Man ger sig själva snittbetyget 5,5 på en 10-gradig skala, enligt 97 svar i denna rapport. De svarade på frågan: Hur bedömer du nivån på tjänsteinnovation generellt inom besöksnäringen i Skåne? Näringsliv Skåne och Tourism in Skåne planerar ett stort antal aktiviteter för att lyfta innovationsarbetet både i företag och kommuner, se sidan 5. Se också sidan 24 för förslag på ett tiostegsprogram du själv kan genomföra för att förbättra din tjänsteinnovation. mer mat och dryck kan skapa nya säsonger. En viktig utmaning är att utveckla attraktioner och event som lockar besökare under lågsäsong för att utnyttja kapaciteten i näringen under fler dagar över året. Läsarna ombads svara på frågan Vilken typ av evenemang eller attraktion skulle kunna locka fler besökare till Skåne under lågsäsong? En övervägande del av svaren handlar om att utveckla Skånes unika profil som matregion. Men även naturen anses ha en stor utvecklingspotential. Se listan härintill. gästhamnarna har en tydligt identifierat potential för att bidra till det strategiska målet om att öka antalet gästnätter i Skåne. Näring och kommuner har i denna rapport bidragit med sina bästa idéer för hur den övriga besöksnäringen kan bidra till att göra Skåne mer attraktivt för fritidsseglare från Tyskland, Polen och Danmark. Ett av förslagen är att utveckla informativa kartor på olika språk i alla hamnar som tydligt visar vilka attraktioner som finns i närheten av varje hamn. Se ytterligare förslag från näring och kommuner på sidan 16. kommuner och näring anser att den bokningsplattform som Skåne nu bygger är hörnsten i den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i regionen. Över 80 procent av anser att bokningsplattformen är avgörande för potentiella besökare lätt ska hitta, boka och betala hela sin Skånevistelse online. Bara åtta procent av svaren indikerar att bokningsplattformen har en liten betydelse. Relativt många svarande, drygt 50 procent, anser dock att de inte har tillräcklig kunskap om bokningsplattformen. Se därför ytterligare fördjupning samt frågor och svar på sidorna Bärnstensjakt Hur: skapa bokningsbar produkt längs kusterna När: höst, vinter, tidig vår Mat- och träningssemester Hur: samarbete mellan flera företag När: jan-april Ciderfestival Hur: samarbete mellan intressenter i Kivikstrakten När: april Gospelkonserter Hur: förpacka en festival i Ängelholm När: höst alt. vår Klassisk musikfestival Hur: ett trestadssamarbete Ystad, Malmö och Helsingborg När: februari årligen Fester Hur: system för att arrangera skördefester, vinfestivaler, ölfester, sill/gåsa-fester, adventsmarknader, is/snöfest och sportlovsfest När: sept-april schemalagt varje helg i olika delar av Skåne 4

5 Foto: skane.com Magnus Palmér Marie B. Liljenberg, Näringsliv Skåne, leder arbetet för konkret handling för att utveckla besöksnäringen i Skåne Tourism in Skåne arrangerar ett nationellt golfseminarium den 6 oktober för att exportmognad. Ett av många arrangemang för fortbildning och nätverkande. Du kan påverka utvecklingen Alla aktörer i besöksnäringen bjuds in att följa, delta och påverka arbetet att utveckla Skåne som besöksregion. Hör av dig till verksamhetsansvarig Marie B. Liljenberg, Från behov till handling för att skapa kvalitetsmärkta mästarevent, djupare exportmognad, modernare gästhamnar samt bättre vandrings- och cykelleder planeras en rad aktiviteter. De 97 enkätsvaren i den här rapporten bekräftar behoven och ger uppslag till ytterligare aktiviteter. På så sätt kan alla aktörer i besöksnäring påverka inriktningen och handlingsplanen för att nå de strategiska målen. när det gäller tjänsteinnovation sker en satsning på att vidareutveckla befintliga evenemang i Skåne. En serie seminarier är planerade med föreläsare med stor kunskap inom sitt område. Workshops genomförs där nätverk skapas och erfarenheter byts, bland annat i samverkan med Event in Skåne. Målet är att det samlade arbetet resulterar i en kvalitetsmärkning av evenemang som kommer att kallas Skånska mästarevent. Ämne och datum för eventseminarierna 2011: 1. Sociala medier och hemsidor, 28april 2. Hållbarhet och Innovationer, 19 maj 3. Hållbarhet och Innovationer, 1 september 4. Det goda Värdskapet, 29 september 5. Affärsutveckling av mitt evenemang, 27 oktober. 6. Mitt evenemang ett viktigt Varumärke, höst/vinter 2011 samtliga kommuner i Skåne har inbjudits till dialogmöten som har genomförts i fem delar av Skåne under februari och mars. Diskussioner har förts kring exportmognad, produktutveckling och näringslivets utveckling i förhållande till infrastruktur kring cykel längs befintliga och planerade leder. Arbetet synkroniseras med Öresund som cykelregion. Samtliga identifierade och påbörjade projekt för att utveckla cykelleder sammanställs i en översiktsplan som är klar sommaren Kattegattleden från Göteborg till Helsingborg och den så kallade Sydostleden från Växjö till Simirishamn är exempel på stora planerade cykelleder. i mitten av april är en inventering klar av produkter och destinationer som är exportmogna. Möten har genomförts i fem delar av Skåne. Exempel på produkter som är på god väg att bli exportmogna är Hotell Noble House i Malmö, Örenäs slott utanför Landskrona och aktivitetsföretaget Österlenguiderna. De identifierade produkterna kommer bland annat att delta på internationella branschmässor som ITB, Swedish Workshop UK och Tyskland i maj samt Scandinavian Workshop i USA i höst. för att fördjupa kunskapen om den stora tyska marknaden arrangeras två seminarier under hösten Det ena med inriktning på mötesmarknaden, det andra för privat turism. gästhamnarna visar en potential på ytterligare en halv miljon gästnätter. Konkreta mål för utvecklingen arbetas fram med berörda aktörer. Se enkätsvarens konkreta idéer för att utveckla samarbete mellan gästhamnar och övrig besöksnäring i Skåne på sidan 16. skåne blir värd för ett årligt återkommande golfturismseminarium för aktörer inom golfturismbranschen. Golfanläggningar från hela landet bjuds in i samarbete med Svenska Golfförbundet. Syftet med golfturismseminariet är att säkerställa en bra mottagningsapparat hos deltagande golfklubbar för internationella och nationella golfgäster. Nästa seminarium är den 6 oktober på Järavallens Konferenscenter. Exportmognad, produktutveckling, prissättning är exempel på ämnen som avhandlas. 5

6 Kommunerna växlar upp marie holmström, ystad kommun Vi är en del av något större När lokala näringsidkare stänger sina anläggningar delar av året, innebär det negativa effekter för hela regionen. Vi måste därför bli bättre i hela Skåne på att få enskilda företagare inom besöksnäringen att inse att de är en del av något större och få dem att hålla Skåne öppet 365 dagar om året, säger Marie Holmström, turismstrateg i Ystad kommun. Vad tror du om ambitionen att göra Skåne till en av Sveriges två mest besökta destinationer 2014? Jag tror absolut det är möjligt. Men då måste vi våga kasta oss ut i nya projekt som ökar tillväxtpotentialen. splattformen, där hela Skåne blir bokningsbart via webben, är ett sådant exempel. Vi måste samarbeta mer och ta de redan existerande samarbetena till en högre nivå, säger Marie Holmström, turismstrateg i Ystad kommun. Hur kan man arbeta för att förändra den inställningen? Vi måste samarbeta mer och ta de redan existerande samarbetena till en högre nivå. Jag som kommunrepresentant, Tourism in Skåne och liknande aktörer måste få småföretagarna inom besöksnäringen att förstå att just deras företag är en del av hela den svenska besöksnäringen och att deras insatser är oerhört viktiga för Sveriges tillväxt. Vad krävs för att nå positionen som en av Sveriges två mest besökta destinationer? Vi måste arbeta strukturerat med produktutveckling, när turisterna kommer till Skåne måste vi ha anläggningar som håller måttet. Vi måste lyfta blicken och bli mer lyhörda för nya resetrender och önskemål. Och så behöver vi bli bättre på att kommunicera ut allt fantastiskt som finns i Skåne. Vad gör ni på Ystad-Österlen för att öka tillväxten inom besöksnäringen? Vi har ett nära samarbete över kommungränserna och med näringen. Vi satsar också hårt på gemensamma produkter under samma varumärke. På så sätt samordnar och effektiviserar vi våra resurser och försöker lyfta oss från det superlokala till en region- eller Öresundsnivå. Foto: Oskar Lüren renée mohlkert, helsingborg stad Vi måste sluta med det småskaliga Vi måste sluta med det små skaliga, säger Renée Mohlkert, näringslivs- och marknadsdirektör i Helsingborg. Vi måste lyfta blicken och sluta med det småskaliga. Helsingborg ska istället sättas på kartan som Öresundsregionens främsta konferensstad och ta upp kampen på en större internationell marknad, säger Renée Mohlkert, näringslivs- och marknadsdirektör i Helsingborg stad. Vad gör ni i Helsingborgsregionen för att öka tillväxten inom besöksnäringen? Vi bygger bland annat Saltkristallerna, en toppmodern hotell-, konferens- och boendeanläggning med plats för 1200 konferensgäster. Hotellet rymmer 250 rum och ska stå klart för invigning Helsingborg Arena, den nya inomhusarenan med plats för 5500 personer på Olympia-området, är ytterligare ett projekt som ska öka Helsingborgs attraktionskraft. Omkring 400 miljoner kronor investeras i multiarenan som ska rymma både idrottsevenemang och konserter. Invigningen är planerad till slutet av Vad är er generella syn på besöksnäringen inom Helsingborg Business Region? Det är den snabbast växande näringen i regionen. Inom besöksnäringen kommer det att skapas många jobb och tillväxtmöjligheter för framsynta kommuner, regioner och företagare. Men då måste man våga satsa - Skåne behöver vara attraktivt, bokningsbart och öppet 365 dagar om året. Kommer era satsningar att förändra balansen mellan Helsingborg-Malmö- Köpenhamn? Vi vill inte se Malmö eller Köpenhamn som konkurrenter, snarare som kollegor. Tillsammans med alla andra runt Öresund utvecklar vi regionen för att bli internationellt starka. Det avgörande är att vi lyfter blicken och blir bättre på att paketera våra erbjudanden, bland annat genom att utveckla gemensamma och slagkraftiga plattformar som vi tillsammans kan nå kunderna med. 6

7 Tillgänglighet Nu drar Sveriges största resebutik igång Foto: Joen Garsén Jennika Gill Noltorp och Bengt Flemark planerar sina Skåneresor via skane.com. Till sommaren kan de även boka och betala hela sin vistelse i Skåne online. skåne samlar över produkter, företag och 33 kommuner i ett gemensamt bokningssystem så att de blir boknings- och betalbara online. Besökarna ska kunna planera, boka och betala hela sin vistelse i Skåne online. Målet är att Skåne ska bli bäst i Sverige på onlinebokning. För att lyckas krävs att besöksnäringen sluter upp och deltar i projektet. Ur besökarens perspektiv är det redan idag en självklarhet att planera, boka och betala sin resa, sitt boende och sina aktiviteter vid datorn. I princip alla resor bokas idag på det sättet. Skåne måste snabbt möta det beteendet för att behålla och ta marknads andelar. skånes nya bokningsplattform i Citybreak kommer att ge besöka ren möjlighet att på webben boka alla de upplevelser, boenden och evenemang som är delar i resan till Skåne. bokningsplattformen utgörs av en stor databas. Genom ett gemensamt bokningssystem som knyts till databasen blir innehållet boknings- och betalbart på skane.com och i en mängd andra kanaler, bland annat via turistbyråer och resebyråer. Aktörer i besöksnäringen, företag eller kom mun, kommer själva att kunna sälja hela Skåne på sin egen webbsida, i mobilen eller med stöd av datorskärmen över disk direkt till kund. Detta är viktigt, då alla aktörer i Skåne är beroende av varandra för korsförsäljning. Arbetet med bokningsplattformen är långsiktigt och sker i etapper, säger Olle Lidgren projektledare på Tourism in Skåne. I en första etapp ska alla befintliga bokningsbara produkter profileras bättre. De ska också kopplas upp till fler kanaler (se vidare illustration på sidan 5). i en andra etapp blir det möjligt att boka resa med tåg, flyg, färja eller annan transport. Under dessa två etapper breddas även det totala ut budet löpande i takt med att nya aktörer ansluter sig. Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne, betonar vikten av att som turistföretag i Skåne vara med i denna satsning. splattformen är vårt strategiskt viktigaste verktyg för att utveckla besöksnäringen. Det ger möjlighet till långsiktigt ökade intäkter. Det manar också till bättre affärsutveckling och paketering av produkter och tjänster i Skåne. Näringsliv Skåne har ett program som kallas utvecklingsplattformen som i samverkan med alla intressenter arbetar med detta, säger Pia Jönsson-Rajgård. 7

8 Tillgänglighet Guide till Skånes nya onlinebokning Grafik: Svenska Grafikbyrån hemsida Social media hemsida BOENDE RESA MAT SE OCH GÖRA SK ÅNES BOKNINGSBARA PRODUKTER Mobiler över disk Resebyråer intressesajter hemsida över disk Resesajter Partnersajter KUNDER kärnan. Gemensam bokningsplattform för Skåne. arna görs via bokningssystemet Citybreak (se även sid. 4). splattformen är fylld med turismprodukter i kategorierna Bo, Äta, Se, Göra. I nästa steg tillkommer även Transport. turistföretag. Egna anläggningen blir bokningsbar 24 timmar om dygnet. Vid samma tillfälle, eller på plats, kan kunden också boka kringaktiviteter, t.ex. greenfee, entréer till evenemang och sevärdheter. turistbyråer. Via kommunernas hemsidor samt över disk på turistbyråerna kan besökaren boka hela sin Skånesemester vid samma tillfälle. KUNDER skane.com. Besökaren kan boka färdiga paket eller sätta ihop sin egen drömresa utifrån produkterna i bokningsplattformen. Skane.com används i all marknadsföring av Skåne som besöksmål och har 1 miljon besökare/år. externa kanaler. Genom bokningsplattformen öppnas möjligheten att bli bokningsbar via helt nya kanaler, t.ex. Facebook och annan social media, nationella och internationella resebyråer, på Skånes samverkanspartners sajter m.m. fördelar för besökaren. En ingång till hela Skåne, oavsett vilken kanal besökaren väljer. Ökat utbud av bokningsbara produkter och ökad tillgänglighet på besökarens villkor. Så högt värderar näringen vikten av en bokningsplattform På frågan Hur viktigt bedömer du att det är för potentiella besökare att lätt kunna hitta, boka och betala hela sin Skånevistelse online? svarar 54 procent att det är mycket viktigt (en tia på en tiogradig skala). Ytterligare 28 procent rankar frågan som en åtta eller nia på en tiogradig skala. Endast tre procent svarar att frågan är helt oviktig (en etta eller tvåa på den tiogradiga skalan). 8

9 hemsida Resesajter Social media hemsida hemsida Mobiler över disk över disk Partnersajter intressesajter Resebyråer Tillgänglighet Aktörerna som driver bokningsplattformen Tourism in Skåne, Region Skåne, Visit Technology Group samt Nordic Travel där har ni laguppställningen för Skånes nya resebyrå som ska driva Sveriges största resebutik. visit technology group från Göteborg blir teknisk leverantör, det vill säga levererar själva boknings- och databassystemet. Över produkter finns redan nu i databasen, kallad CBIS. Databasen är integrerad med bokningssystemet Citybreak. Uppgifterna i boknings- och databasen läggs in av besöksnäringen själva tillsammans med kommunerna i Skåne. Även sökfunktionen på skane.com byts ut och ersätts under året av Visit Technologys egenutvecklade sökfunktion. nordic travel, dotterbolag till Ystad resebyrå/team Bornholm AB, blir teknisk arrangör, det vill säga den part som tar emot de faktiska bokningarna samt hanterar transaktionerna mellan besökare (beställare) och företag (utförare) i Citybreak. Nordic Travel har lång erfarenhet av liknade uppdrag, bland annat är de idag teknisk arrangör åt Svenska Golfförbundet, Västmanland och Sörmland med kommuner samt Elite Hotels. tourism in skåne är beställare av bokningsplattformen. Tourism in Skåne utgör också den regionala marknadspartnern till Skånes 33 kommuner, besöksnäringen i Skåne samt fungerar som sammanhållande länk gentemot nationella marknadsorganisationen Visit Sweden. näringsliv skåne blir utvecklingsavdelningen som hjälper Skånes besöknäring av produkt och destinationsutveckla Skåne, bland annat genom insatser riktade till näringen inom områdena kompetens- och affärsutveckling, tillväxtstrategier och exportmognad. laget vi nu format för att ta Skånes besöksnäring till högre höjder är kompetent och erfaret. Mycket av bokningsplattformen kommer att finnas på plats redan till sommaren och det ska bli mycket spännande att se hur denna satsning utvecklar sig, säger Hans Henecke, vd för Business Region Skåne (moderbolag för Tourism in Skåne) samt Näringslivschef på Region Skåne/Näringsliv Skåne. Besökare Avtal teknisk leverantör Visit Technology Group Näringen Avtal teknisk arrangör Nordic Travel BOENDE RESA MAT SE OCH GÖRA SK Å N ES BOKNINGSBARA PRODUKTER KUNDER utveckling Näringsliv Skåne Istället för att konkurrera med privata aktörer samarbetar Tourism in Skåne med dem. 9

10 Tillgänglighet Allt du behöver veta om Skånes bokningsplattform nedan följer svar på de viktigaste frågor som näringen skickat in i enkätsvaren. Kan alla delta och hur gör man för att delta? Alla som har en turistprodukt kan vara med och presenteras på skane.com och i andra kanaler via vår gemensamma informationsdatabas. Om produkten har ett pris och kan bokas kan man synas i våra bokningskanaler. Man kontaktar sin lokala turistbyrå för att vara med. Vad kostar det att delta? Att vara med i informationsdatabasen kostar inget. Är du bokningsbar tas en provision på cirka procent inklusive moms per bokning, beroende på produkt och kanal, per bokning. Man betalar bara för bokad och betald produkt. Provisionen kan ses som marknadsföringskostnad som ger garanterad omsättning. Annonserar man för kr i en trycksak vet man inte vilket resultat det ger, kr i provision ger garanterat cirka kr i försäljningsomsättning. Vilken it-utrustning behöver man för att delta? Dator med Internet är det enda som krävs. Det kostar inget att få tillgång till administration av bokningssystemet. Hur mycket tid och it-kunnande krävs det för att delta? Inte mycket. Alla får en utbildning och tillgång till proffsig support. Se bokningsplattformen som ett strategiskt verktyg för att få marknadsföring och bokningar via många kanaler samt att slippa kund betalningshantering. Det kommer att ge tid över att ta hand om kunder och utveckla verksamheten. Räcker det att jag skriver en liten text samt bifogar min hemsida för att kunna delta i bokningsplattformen? Det finns färdiga mallar som man lägger in information i. Vilket innehåll och hur man ska lägga in det får man hjälp med vid start. Vilka krav ställs på dem som ingår i bokningsplattformen, finns det några intagningskriterier? I princip kan alla som har en produkt med ett pris och kan bokas vara med. Däremot kan sannolikt inte alla synas i alla kanaler beroende på om produkten passar utländska marknader etcetera. Det kommer att finnas kvalitetssäkringskrav för alla produkter. Kan man boka olika paket som blir en rundresa, med till exempel golf, mat och cykling? Man kommer att kunna boka både färdiga paket, som till exempel golfpaket och transport. Men kunden kan även plocka produkter från ett så kallat smörgåsbord till sin varukorg för att på så sätt skapa egna paket. Sommaren 2011 kommer det mestadels att vara boendeprodukter i systemet. Nästa år blir även transporter och så många andra produkter som möjligt bokningsbara. Hur ofta kan man ändra sin information och sitt erbjudande? Man kan i princip styra tillgänglighet och pris själv och hur man vill. En stor fördel med systemet är just att man kan vara flexibel och lägga upp specialerbjudanden under perioder man inte har så många andra bokningar eller fått en avbokning. Turister letar efter det individuella och personliga som INTE finns på stora bokningssajter. Detta gäller i alla fall för turistmål som inte är jättestora. Vad är det då för vits att delta? Det är en stor vits att vara med, då 70 procent söker resmål via sökmotorer. Ditt erbjudande syns nämligen även utan att kunden går in på en speciell bokningssajt. Ditt produktinnehåll i bokningssystemet är sökoptimerat, vilket gör att du syns högt i sökmotorer. splattformens kanaler innefattar även bokning över disk på turistbyråer och anläggningar som har Citybreak. Det finns även en massa agenter nationellt Olle Lidgren på Tourism in Skåne ansvarar för arbetet med bokningsplattformen. och internationellt som kan boka Skåne direkt på sin resebyrå. Hur ändrar bokningsplattformen turistbyråns sätt att arbeta? För det första kan turistbyråerna boka hela Skåne, en viktig del för att öka korsförsäljningen. Men plattformen gör att turistbyråerna får en tydligare roll gentemot näringen. Turistbyrån blir en aktör som jobbar med destinations- och produktutveckling och inte en kommersiell aktör. Frågor? För ytterligare frågor, kontakta projektledare Olle Lidgren, 10

11 Tillgänglighet onlinebokning: Besökarna ökade och spenderar mer pengar för två år sedan gjorde Tosselilla Sommarland det möjligt att köpa biljetter till nöjesparken på webben via bokningssystemet Citybreak. Redan samma år kunde Annika Cederholm, delägare och marknadschef, räkna hem en rejäl ökning av antalet besökare. överst på önskelistan står en Skåneövergripande bokningsfunktion på webben. Då kan resenären boka resa, boende och attraktioner vid ett tillfälle. Det hade varit den bästa lösningen för både oss och besökaren, säger Annika Cederholm. Att som besöksdestination kunna utnyttja det mentala besök resenären gör när han eller hon semesterplanerar framför datorn har flera fördelar, menar Annika Cederholm: Steget mellan intresse och köpimpuls görs så kort som möjligt. De största kostnaderna (resa, boende och inträdesavgifter) är redan betalda. Om kostnaderna sprids över tid, upplevs totalkostnaden som lägre och kunden blir mer benägen att spendera ytterligare pengar vid själva besöket. Attraktioner blir mindre väderberoende eftersom personer som köpt biljetter online kommer även om vädret är sämre. Attraktioner slipper kontanthanteringen och passagen genom entrén går fortare. På Tosselilla arbetar man också med att skapa mervärde på plats för dem som köpt biljetter via webben. De med förköpta biljetter går in via en särskild vipentré, något som gör att de känner sig privilegierade och får mer ut av sin dag. via webben blev succé för Tosselilla. Bli bokningsbar via webben Annika Cederholms tips: Inspireras av andras lösningar. Analysera om egen (billigare/mer administration) eller tredjepartsbolag är lösningen för bokningshanteringen (dyrare/obetydlig administration). Koppla bokningsfunktionen till kundens bank. Skapa ett mervärde för bokning via webben. sportal hjälper hotellchefen vara hotellchef en gemensam bokningsportal har hjälpt entreprenörer på Gotland att få en flygande start på sin hotellverk samhet med minimala investeringar i marknadsföring. Vi vill ta hand om kunderna, inte fakturorna. Tack vare att vi är anslutna till en gemensam bokningsportal kan vi göra det vi är bäst på driva ett hotell. Det säger Ann Nilsson en av ägarna till Hallfreda Hotell, en mil öster om Visby. gården Hallfreda har anor från talet, 2009 öppnande det nyrenoverade hotellet med sex rum och två lägenheter, gårdsbutik och café. Strategin är att marknadsföra hotellet och hantera så många bokningar som möjligt genom bokningsportalen Destinationgotland.se. Drygt två av tre bokningar sker på hotellets egen mikrobutik, som tekniskt sett är en integrerad del av Destinationgotland. se. Resterande bokningar sker direkt på Destinationgotland.se. Marknadsföring av Hallfreda Hotell sker på portalen Destinationgotland.se där beskrivning av hotellet, butik och café görs i text och bild. Endast några tusen har lagts på annan marknadsföring. Det hade varit omöjligt för oss att starta verksamheten utan den draghjälp vi får av en gemensam bokningsportal för hela ön. Tack vare portalen kommer vi omedelbart i kontakt med merparten av de besökare som planerar sin resa till Gotland, säger Ann Nilsson. Foto: Hallfreda Hotell Endast några tusen har använts i marknadsföring, ändå är Hallfreda hotell i stort sett alltid fullbokat tack vare samarbetet med en central bokningsplattform. Destinationgotland.se Gotland Promotion sportalen Destinationgotland.se ägs av rederiet Destination Gotland men företaget Gotland Promotion ansvarar för driften. På portalen finns funktioner som bokningar för boende, resa, paket resor och evenemang. Destinationgotland.se är dessutom en plats för paketering, marknadsföring och försäljning av destination, produkt och/eller tjänst. Årligen bokas gästnätter via Gotland Promotions försäljningskanaler. 11

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden En guide för Måltidsupplevelser Foto: Håkan Hjort Foto: Jennie Pettersson Handbok för Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden Foto: Håkan Stenlund Då kör vi! Landsbygdens unika resurser kan i rätt

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Han gör det smidigare att besöka Gotland TURISM. Profilen. Bo granne meddracula. Svea besöker två anläggningar med olika förutsättningar

Han gör det smidigare att besöka Gotland TURISM. Profilen. Bo granne meddracula. Svea besöker två anläggningar med olika förutsättningar TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 4 08 Internationellt Bo granne meddracula Tema året runt-öppet Svea besöker två anläggningar med olika

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turismkonferens den 3 oktober 2012 på Landsbygdens rådgivningscenter i Länghem Foto: Regula Heubach Konferensen arrangerades av Turism i Sjuhärad i samverkan med

Läs mer

SCR i campingens tjänst sedan 1967

SCR i campingens tjänst sedan 1967 SCR i campingens tjänst sedan 1967 Foto Anna Hult Foto Bo Dahlin/Bildhuset/Scanpix Foto Anna Hult Foto Magnus Rietz/briljans.se Foto Tore Johnsson/NordicPhotos Campingföretagandet i Sverige har aldrig

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners Årets Ametist 2015 VD har ordet Nu utser Informus jury för nionde gången Årets Ametist. Bevis för att man har branschens bästa hemsida får vinnaren i form av en stor ametistgrotta, ett underverk från jordens

Läs mer