Barnmedicin - a crash course. Jonas Ludvigsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnmedicin - a crash course. Jonas Ludvigsson 121017"

Transkript

1 Barnmedicin - a crash course Jonas Ludvigsson

2 Kort presentation Barnläkare i Fotbollstränare Forskningsintresse: 1) epidemiologi 2) gastroenterologi 3) pediatrik

3 Ont i magen

4 återkommande buksmärtor [högst] 25% har organisk orsak Besvär i mer än 3 månader Påverkar barnets vardag/liv MÅL: att skilja ut barn med organisk orsak

5 Röd flagg =Varning

6 [kloka] Listan... Kraftiga kräkningar Kraftiga diarréer Blod i avföringen, eller peri-anala symptom Viktnedgång, eller påverkad tillväxt Feber Nattliga smärtor Lokaliserade smärtattacker (ej central)

7 Remiss Längd, viktkurva Beskriva symptomen Resultat provtagning Psykosocial miljö [ familjen polis ] Resultat av behandling?

8 En patient med buksmärtor

9 Stress Börja skolan Mobbning Färre: föräldrars skilsmässa, skolsvårigheter, nytt syskon det är mkt i skolan nu, haft det jobbigt med kompisar

10

11

12 Röd flag- what is the problem? utesluter inte alla organ. buksmärtor Laktosintolerans (komjölksproteinallergi) Crohns sjukdom, ulcerös kolit Urinvägsinfektion

13 Så vilka tester kan bli aktuella - 1? Först de vanliga proverna Hb, LPK, TPK, CRP, SR Urinsticka, Urinodling? (Krea, urea - ger sällan något men basutredning) (Leverstatus: ASAT, ALAT, ALP)

14 Riktade prover/undersökningar 1 Celiaki - celiaki-serologi (transglutaminas) Laktosintolerans - återkommer senare i presentationen Diarré/Crohns sjukdom - F-calprotectin, F-Hb, F-odling (Malrotation - kirurgisk orsak, tunntarmspassage, ultraljud buk?) (Buktumörer - ultraljud buk, Kronisk pankreatit - s-amylas Lipas)

15 Röntgen - bara via barnklinik Ultraljud buk CT buk

16 Komjölksprotein-allergi

17 Komjölks-överkänslighet 3

18 Komjölks-överkänslighet IgE-medierad icke-ige-medierad Samma symptom, men IgE oftare hudbesvär RAST/pricktestpos. Vi vet mer om prognosen RAST/prick - neg. (ålder...) Verkar också gå över...

19 Komjölksprotein- allergi spädbarn/småbarn magont...förstoppning/diarré, hos spädbarn med blod, matvägran, eksem, kräkningar Elimination

20 Primärt förvärvad Laktosintolerans Äldre än komjölksallergi-barn Magont, diarré, gaser (osmos) Uteslut laktos 4v - återintroducera Ev. laktosbelastning, genetisk test> 12 år Förvärvad sekundär: Celiaki (gastroenterit sällan)

21 Varför får laktosintoleranta inte träffa dietisten? De flesta patienter med laktosintolerans tål en liten mängd laktos Låglaktos- och laktosfria produkter finns lättillgängliga i livsmedelsbutiker. Kalktillskott är inte nödvändigt eftersom låglaktosoch laktosfria produkter innehåller samma kalkmängd som vanlig mjölk. Laktas enzym rekommenderas endast vi behov t.ex på kalas och finns att köpa receptfritt på apoteket.

22 What is this?

23

24 Arvet, HLA-DQ2 Riskfaktorer=oklara!

25 Celiaki 1 Magont, trött, diarré/förstoppning, dålig tillväxt, anemi Annan samtidig sjukdom: diabetes, thyreoidea, Downs syndrom

26 Celiaki 2 Kontroll IgA TTGA, EMA IgA-brist Tunntarmsbiopsi

27 Celiaki 3 Strikt glutenfri kost, men ren havre OK Följa klinik och serologi, ev. kontrollbiopsi

28 Förstoppning Rom 3 - kriterierna Bajsar du mindre än tre gånger per vecka? Vilken konsistens har bajset haft sista månaderna? Har du ont när du bajsar? Frekvens, obehag, fördröjd transittid, avföringens vikt, känsla av ofullständig tömning

29 Förstoppning -det lilla barnet Baby grunting syndrome : första tio veckorna, barnet krystar, ev. gråter, kan byta färg: ut kommer mjuk avföring.

30 Funktionell förstopping Efter ett års ålder Stora avföringar (vill inte bajsa, tappa aptiten), ofta mindre än 1 gång/vecka Barnet blir bättre efter tarmtömning

31 Behandla förstoppning Lugna toalettbesök Kost: frukt och grönt, dricka vatten, fibrer. Undvik mycket mjölk... Laktulos - ev. dela upp på flera gånger Movicol (junior) Klyx

32 D-vitaminbrist

33 D-vitamin Riskfaktorer för brist: litet sol, mörk hy, litet fisk och litet D-vitamin-berikade produkter D-vitamin-källor: fisk, ägg, D-vitamin-berikad mjölk, margarin, modersmjölksersättning Bröstmjölk: låga nivåer

34 D-vitamin 2 Dagligt behov 7.5 mikrogr (kan höjas till 10...) Analys: [25-OH-D], och brist <50 (75 är bra för benhälsan) Öka antalet D-vitamin-droppar (om samtidig Hypokalcemi, ge även kalcipos, calcichew D3, Ideos (kalciumkarbonat))

35 Blåsljud I Spädbarn: andningsljud, tillväxt, pulsar Äldre barn: ork, pulsar? Lyssna vid flera tillfällen: borta...? Vibrationsblåsljud: ingen remiss

36 Blåsljud

37 Medfött hjärtfel och feber Behandla som andra barn Tänk inte endokardit Om enkammarhjärta: risk för svikt, skicka för bedömning till barnläkare

38 Ungdomar med bröstsmärtor Till sjh: Kontinuerlig bröstsmärta Till sjh: Kortvarig bröstsmärta + svimning Fråga efter ärftlighet för hjärtsjukdom/plötslig död De flesta barn med bröstsmärta pga ansträngning har muskulär smärta eller ansträngningsastma

39 Be proud of Swedish preventive medicine and of the fika...

40 Utveckling Vilka åldrar? 6, 10, 18 månader [identifiera handikapp: CP, MR] och 4 års ålder Skolförberedande kontroll 6 år Vilka är med: Barnpsykologer, logopeder, sjuksköterskor

41 Inte bara milstolpar samspel föräldrar, kanske ffa mor-barn enstaka punkter kan missas, detta tyder sällan på att något är fel

42 4 veckor Nyföddhetsreflexer: Moro och grip Barnet ligger med böjda armar och ben Tummar kan vara infällda Följer med blicken Ögonkontakt med barnet

43 Svarsleende 6-8 veckor Fortfarande: Barnet ligger med böjda armar och ben Tummar ej vara infällda efter 2 mån, men barnet bör inte konstant ha knutna nävar Känn på barnets tonus Börja hålla upp huvudet, i magläge orkar barnet lyfta huvudet

44 6 mån Tyskland-Sverige. vända runt 0-4 blir till 4-4 Dra sig upp mot sittande, ej tappa huvudet Flytta föremål mellan händerna Titta efter tappad leksak Jollra

45 10 mån - mosa ett russin (Walking on sunshine, 10 poäng!) - nej, men väl gå utmed möbler Pincett-grepp, plocka upp ett russin? Förstå enstaka ord Leka tittut Slå två klossar mot varandra

46 18 månader Bygga torn, 2-3 klossar Klotter-rita Du får inte se filmen före 11 års ålder... = = förstå 8-10 ord Kurragömma (gömma ringen) Peka ut kroppsdelar (var är näsan?) Give me the ring... - hämta föremål på uppmaning

47 Vaccinationer Tintin: Blå lotus

48 Vaccinationer

49

50 Vaccin För liten dos... Intervall mellan doser Vänta 14 dagar, ny dos (fullständig) Ej kortare, men längre är OK

51 Vaccin - barn från andra länder DTP+polio - nästan alla länder, OK Utanför Västeuropa: ofta oralt polio = sämre effekt Tidig mässlingvaccination

52 Frågor Vilka rekommendationer ger vi till familjer som vill åka utomlands? ---> MPR tidigast från 9 månader, annars avstå resa Ovaccinerat barn vid 2åå ---> DTP: 2+1 [dos 1 och 2 med 2 månaders mellanrum, dos 3 efter 5 år] Hur vaccinerar vi prematur-född barn? ---> enligt kronologisk ålder

53 Vem skall behandlas? eller

54 Risker med febernedsättande Fördröja korrekt diagnos Onödiga akutbesök Nedsatt njurgenomblödning (antiflogistika) Levertoxiskt (paracetamol) Gastrit/Magsår (ASA, antiflogistika) Reyes syndrom (ASA) Trombocytfynktionshämning (ASA, antiflogistika)

55 Feberkramp? Ålder 6 mån 4 år (oftast 9 mån 2 år) Temp > 38.5 Första feberdygnet Generellt krampanfall Oftast 2-5 min, (max 15 min) Helt vaken efter 20 min

56 Feberkramp Orsak? Åldersfaktor Troligen kombination av virus (CNS-retning) o feber Febernedsättande förebygger inte feberkramp!! Strengell et al Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163(9):

57 Febernedsättande Ja: Ja: Barn med komplicerande grundsjukdom t.ex svårt hjärtfel, hjärnskadad etc. Friska barn men påtagligt slö, orkar inte dricka etc Friska barn diagnostiskt: Farlig infektion eller inte

58 Att ge febernedsättande Om paracetamol/ibuprofen skall ges: Ge regelbundet under ett dygn undvik berg och dalbana på feberkurvan Ge adekvata doser enligt FASS OK att kombinera ibuprofen och paracetamol vid febergenombrott på monoterapi ( Hay AD et al. Health Technol Assess 2009).

59 Dosering Paracetamol: oralt mg/kg var 4:e tim (mixt Alvedon 24 mg/ml 0.5 ml/kg) supp mg/kg var 4:e tim: 3 6,5 kg: 60 mg kg: 125 mg 12,5 25 kg: 250 mg kg 500 mg Ibuprofen: 5 10 mg/kg x 3 4 oralt, mixt Brufen/Ipren 20 mg/ml 0,25 0,5 ml/kg x 3 4 supp Ipren 125 mg >15-24 kg: 1 suppositorium 1-4 gånger/dygn 7-15 kg: ½ suppositorium 1-4 gånger/dygn >24-30 kg: 1½ suppositorium 1-4 gånger /dygn >30-42 kg: 2 suppositorier 1-4 gånger/dygn

60 Feber take home Titta på färg och andningsmönster. Uttalad blekhet viktigt varningstecken Nackstyvhet är ett sent meningittecken, ssk hos småbarn Barn < 3 mån med feber till barnläkare Behandla barnet inte tempen.

61 Huvudvärk

62 Hjärntumör? Extremt ovanligt Spänningshuvudvärk hos förskolebarn Osäkerhet kring diagnosen Ingen behandlingseffekt Uppgifter: anamnes, psykosocial miljö, status, beskriva HV, debut? genomförd utredning

63 Stjärten: stjärtfluss Strep A PcV

64 Lufta Stjärten - Blöjdermatit Silonsalva, inotyolsalva, kalkpasta, hydrokortisonsalva Sårigt vätskande: alsollösning 1% + ev. svampmedel/hydrokortiso n krustor - tvätta koksalt/alsol

65 Luftvägsinfektioner hos barn Hur mycket får man vara sjuk? Blodprover och odlingar. Till vilken nytta? Pneumoni och otit

66 Genomsnitt småbarnsgrupp Rejäl feber var 3:e vecka under säsong Vinter: Luftvägsinfekterad 7 x 7 dagar

67 Nu har hon feber igen... a) Frisk emellan infektionerna? b) Klarar barnet infektionerna utan antibiotika eller sjukhusvård?

68 Varför snuvålder 1-3 år? Låga nivåer av IgG, IgM och IgA Specifikt dålig förmåga svara på polysacharid-antigen (hem infl, pne) föräldrar-rökning, Dagis

69 Immunglobuliner i olika åldrar- % av vuxennivåer IgG IgM IgA Nyfödd 6 mån 1 år 2 år 8 år 16 år vuxen Hong et al Clin Immunobiol 1976

70 Immunologisk utredning Antikroppar? Neutropeni?

71 Luftvägsvirus Rhinovirus Coronavirus Symptom Förkylning Förkylning Adenovirus Tonsillit, Gastroenterit, Pneumoni Parainfluenza Influenza RS Pseudokrupp, Bronchiolit Influenza ÖLI. Bronchiolit, Pneumoni

72 Antibiotika eller inte?

73 Tolkning av lab.svar NP-odling 50-80% av friska dagisbarn koloniserade i nasofarynx: Pneumokocker, Hem infl (okapslad), M. catharralis Ej signifikant: S.aureus, gramnegativer Odlingsfynd säger inget om antibiotikaindikation

74 Tolkning av lab.svar LPK Normalvärde? c:a 20x10 9/l Neutrofila segmentkärniga Lymfocyter dominerar f.ö. Leukumoida reaktioner Cut Spädbarn: off bakteriell Omogna infektion former = även perifert?

75 Tolkning av lab.svar CRP Bra vid djup bakteriell infektion (pneumokockpneumoni) Stiger efter 6-24 tim. LPK tidigare markör. Snabbmetoderna slår ofta något för högt Höga CRP vid adenovirustonsillit Okynnes-provtagning

76 Pneumoni < 5 års ålder: 3/100 barn varje år > 5 års ålder: 1-2/100 barn varje år

77 Etiologi pneumoni Barn < 2 år: Virus dominerar ffa RS 20-25% bakteriella. Pneumokocker och okasplad hem infl lika Mykoplasma ovanlig. Barn > 6 år: Mykoplasma dominerar

78 Klinik Barnklinikspneumoni I(II) Bakteriell pneumoni Typisk bronkopneumoni ; ej bakteremisk 6 mån 2 år: Bleka, gruntande, näsvingespel, tachypné Dörr-diagnos Magont Kräkningar, ev lätt nackstyv Auskultation värdelös för diagnos! Lätt dehydrerade

79 Diagnostik CRP, LPK lymogra NP-odl NP-aspirat vid RSmisstanke ev Rtg pulm Om infart: B-odl,

80 Handläggning p-ni barnklin II(III)

81 Handläggning p-ni barnklin III(III) Central obstruktion på lungrtg. Främmande kropp? Lymfom? Tb? Recidivpneumoni. - Främmande kropp? Lymfom? Tb? Upprepade pneumonier. - Astma? Immundefekt? Cystisk fibros? Hemoptys. - Främmande kropp? Tb? Klebsiella? Smältning. - Staf aureus? Tb? Främmande kropp? Uppföljning, Uppmanas höra av sig om ej återställd på någon vecka

82 Otit 50% av alla friska barn får minst en öroninflammation före 2 års ålder Virusinfektion kan bana vägen för bakterier

83 Etiologi till otit Pneumokocker 30-50% Hemofilus influenzae 15-20% (OBS ej typ b) Moraxella catharralis 1-9% Grupp A streptokocker 2-5%

84 Diagnostik otit Klinisk diagnos, ej labprover Ej NP-odling vid enstaka otit Vid tidigt recidiv: pcv igen

85 Otit hos större barn Okomplicerad enstaka otit hos barn 1-12 år: Antibiotika ej obligat, men ges vid bilateral otit eller perforerad otit Trumhinnan skall inspekteras (ev Revaxör o åter) Kontroll efter 3 mån

86 Otit-behandling PCV 5 dagar Terapisvikt: Amoxicillin eller spektramox, 10 dgr Recidic <1 månad: ånyo PCV alt Amoxicillin

87

88

89 RS Respiratory Syncytial virus

90 Symptom RS hos fríska spädbarn Vattensnuva, nästäppa debutsymptom Tilltagande hård hosta efter några dagar Feber ej obligat Snabbandad, interkostala indragningar vid ankomst till sjukhus Ofta sämre under första vårddygnen Ofta krävs sondnutrition

91 Riskpatienter för allvarlig RS Prematurfödda, särskilt om lungsjukdom Fullgångna spädbarn ffa < 6-8 v ålder Allvarliga hjärtfel < 1-2 års ålder Andra spädbarn med svår grundsjukdom t.ex allvarliga kromosomavvikelser Transplantationspatienter oavsett ålder

92 Patogenes RS Dropp-smitta

93 Patogenes RS Avstötning av epitelceller Förstörda flimmerhår

94 När barnen har luftvägsinfektioner får man ta hem dem från dagis FINITO

95 The End Look, no dot

96 The Änd

97 Anorexia nervosa Lågt BT Bradykardi

98 Tolkning av lab.svar Serologier/antikroppar Ej Monospot/monosticon < 6 års ålder! Osäkra serologier för pne o hem infl Maternellt IgG t.o.m drygt 1 års ålder (borta vid 18 mån) ELISA för mykopl, Infl A+B, adeno

99 Tolkning av lab.svar NP-aspirat - på barnkliniken Immunfluorescens RS, Infl A+B PCR pertussis, mykoplasma Sputum Går ej att få hos friska barn

Ska barn ha andra antibiotika än vuxna?

Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Mellansvenskt läkemedelsforum, Västerås feb 2010 Maria Björkqvist Barn o ungd klin USÖ maria.bjorkqvist@orebroll.se Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Dagis-

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Strama ett expertmöte om akut mediaotit den 21 22 april 2010. Syftet var att

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Första tiden med ett nyfött barn

Första tiden med ett nyfött barn Första tiden med ett nyfött barn Innehåll Inledning...4 Nattamning...5 Amning.6 Råmjölk Sökreflex Utdrivningsreflex Hur gör jag? Amningsställningar..7 Rätt tag.9 Små goda råd...10 Brösten...11 Sår på vårtorna

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer