Reseprofylax en fråga om riskreduktion. SILF Torekov april 2013 Helena Hervius Askling Bitr. smittskyddsläkare Ordf. Svensk Förening för Resemedicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseprofylax en fråga om riskreduktion. SILF Torekov april 2013 Helena Hervius Askling Bitr. smittskyddsläkare Ordf. Svensk Förening för Resemedicin"

Transkript

1 Reseprofylax en fråga om riskreduktion SILF Torekov april 2013 Helena Hervius Askling Bitr. smittskyddsläkare Ordf. Svensk Förening för Resemedicin

2 Huvudbudskap avseende intervall mellan vacciner: Det går bra att kombinera vacciner oavsett intervall mellan doserna. Undantaget är om man ger flera parenterala levande vacciner samtidigt; ge dem samtidigt eller med 4 veckors mellanrum Barn < 1 år; följ BVCs riktliner Biverkningar är alltid lättare att utvärdera om vaccinerna ges separat/med 1-2 veckors intervall.

3

4 Gula febern risk/afrika WHO/CDC

5 Gula febern vaccin Levande vaccin Intyg om vaccinering krävs till vissa länder, 10 dagar före inresa Från 1 års ålder (undantag 9 månader) Påfyllnadsdos var 10:e år av formella skäl men biologiskt förmodligen mycket längre skyddseffekt risk för allvarlig biverkan efter primo(förstagångs)vaccination: YEL-AND ( Yellow fever associated neurological disease ) 1: YEL-AVD ( Yellow fever associated visceral disease ) 1: : om > 60 år Cave thymussjukdom! Ge inte vaccinet om risken för biverkan är större än risken för sjukdomen (men tänk också på framtida resor)!

6

7 Hepatit A fall per resenärer som diagnostiserades i Sverige uppdelat på regioner där smittan skett. Askling et al. JTM 2009 Hepatit A fall/ personmånader hos icke-immuna resenärer Ö. Asien 2 N. Afrika 12 Mellanöstern 18

8 Hepatit A fall per resenärer som diagnostiserades i Sverige uppdelat på regioner där smittan skett. Askling et al. JTM 2009 Högst risk: barn 0-14 år som reser tillbaka till föräldrarnas hemländer

9 Mässlingsvaccination vid utlandsresa Mässlingssmitta vid utlandsresa är en realitet, även och inte minst i Europa! Kan ges från (6) 9 månaders ålder om indikation Om dos före 12 månaders ålder ge den vanliga dosen vid 18 månader Dos två kan vid behov tidigareläggas hos barn födda före 2002 som bara hunnit få en dos. Fråga alltid vuxna om mässlingsvaccination/genomgången sjukdom framförallt om född

10 Resevaccinationer till små barn Rotavirusvaccin ges endast till de som är 6 veckor- 24 veckor. Tyfoidvaccin i.m till barn > 2år (peroralt levande till barn > 5 år) Koleravaccin peroralt ges från 2 års ålder Konjugerat fyrvalent (A,C W 135,Y) meningokockvaccin ges från2 års ålder (Menveo) men godkänt från 2 månaders ålder i USA (Menactra).

11

12 infectious-diseases-related-to-travel/yellow-fever.htm Yellow fever vaccine is contraindicated for people with AIDS or other clinical manifestations of HIV, including people with CD4 T-lymphocyte values <200/mm 3 or <15% of total lymphocytes for children less than <6 years. This recommendation is based on a theoretical increased risk of encephalitis in this population (see HIV infection under the following section, Precautions).

13

14

15

16 Japansk encefalit Sprids via myggor och infekterade grisar = landsbygdssjukdom! 30% dödlighet hos barn i drabbade områden Vaccinering vid längre resa/boende eller landsbygd Inaktiverat vaccin till vuxna, 2 doser, med 4 veckor mellanrum. Till barn hel dos från 3 år, och dessförinnan ½ dos Vaccinet skyddar mot alla genotyper Erra et al. Crossprotective capacity of Japanese encephalitis (JE) vaccines against circulating heterologous JE virus genotypes. CID 012.

17 Andel RA-patienter med TNF-hämmar- och/eller methotrexatebehandling som är hepatit A-immuna (anti-hav>20 miu/ml) efter vaccination Prpoprtion seroprotected (%) Months

18 Hepatitis A vaccine to patients with RA and treatment with TNF-inhibitors and/or metotrexate (Askling HH et al, unpublished data) 27 maj

19 Vaccination och TNF-hämmare; vad vet vi? Få studier, små material Inget bevis för aktivering av inflammationssjukdom Inget bevis för skillnad mellan olika sorters TNF-hämmare Rahier JF et al. European consensus document. J of Crohn s and Colitis van Assen S et al. European recommendations. Autoimmun Rev 2011, Rahier JF et al. Gut May 2013 Helena Hervius Askling

20 Vaccination och TNF-hämmare; vad vet vi? Levande vacciner Cave levande vacciner (GF, MPR, varicella) under behandling. Levande vacciner ska ges minst en månad innan påbörjande av behandling med TNF-hämmare. Efter utsatt behandling, beroende på vilken typ av TNF-hämmare, vänta minst tre månader innan levande vaccin ges. Samråd med behandlande läkare.

21 Studies on pneumococcal vaccines in adults, all polysaccaride vaccines except *7-valent conjugate. (+++ equal to healthy controls) First author Year Disease N Controls Vaccination response in TNF- inhibitor tx group Mease 2004 Psoriasis art. 184 yes +++ ( add MTX++) Elkayam 2004 Rheumatoid art.(ra) Ankylosing spondyl. 33 yes ++ Kapetanovic 2006 RA 196 yes +++ (add MTX:++) Kaine 2007 RA 208 yes +++ (add immsupp: +) Melmed 2010 IBD 64 yes ++ Kapetanovic* 2011 RA, spondylarthropathy 505 yes +++ (reduced response in MTX group and older pts)

22 Studies on trivalent inactivated influenza vaccines (TIV) in adults (+++ equal to healthy controls) First author Year Disease N Controls Vaccination response in TNFinhibitor tx group Fomin 2006 RA 112 yes ++ Kaine 2007 RA 208 yes +++ (MTX lower response but not significant) Kapetanovic 2007 RA 167 yes ++ ( significantly better response if MTX alone!) Oren 2008 RA 64 yes ++ Gelinck 2008 RA, other arth., IBD 130 yes ++ (lower but protective levels) Kobie 2011 RA 261 yes ++(lower but protective levels) Impaired B-cell/plasmablasts response

23 Pediatric studies (+++ equal to healthy controls) First author Year Vaccine Disease N Controls Vaccination response in TNF- inhibitor tx group Mamula 2007 Influenza IBD 80 yes ++ (lower if combined immunosuppression) Lu 2009 Influenza IBD 146 historical ++ (lower repsonse to B- strain) Moses 2011 Hepatitis B IBD 100 No ++ (86% responded to booster)

24 Study on Hepatitis B vaccine, adults First author Year Disease N Controls Vaccination response in TNFinhibitor tx group Vida Perez 2009 IBD 129 no? (all pts: 36% anti-hbs > 10mIU/mL post 3 doses)

25 Tyfoid-, meningocock-, japansk encefalit-, rabiesvaccin etc....inga studier på immunsupprimerade patienter Använd enligt indikation beroende på resmål, boende, riskprofil etc 27 May 2013 Helena Hervius Askling

26 Sammanfattning rörande patienter med TNF och/eller metotrexatebehandling TNF-hämmare påverkar vaccinationssvaret till viss del eller obetydligt OCH kombinationsbehandling (t.ex MTX och /eller högdos kortikosteroider) försämrar vaccinationssvaret betydligt MEN oftast uppnås seroprotektion OCH nytta/kostnad överväger i denna grupp av patienter som har en högre risk att få allvarliga konsekvenser av en infektionssjukdom 27 May 2013 Helena Hervius Askling

27 Att tänka på vid vaccinering av immunsupprimerade patienter Heterogen grupp/olika grader av immunsuppression stäm av med behandlande läkare. Ofta ökad risk för svårare infektionssjukdom Sämre svar på vaccinering/beroende av typ av immunsuppression Cave levande vacciner! Mer angeläget att skydda denna patientgrupp och även om vaccinationssvaret blir sämre så kan det vara av värde att få en lindrigare sjukdom (jfr influensa). Immunsupprimerade patienter med vaccinationsfrågeställningar; planering pågår på begränsad specialistmottagning Infektionskliniken Karolinska, remisskrav.

28 Framtida forskning; vaccin och immunsuppression Heterogena grupper bör studeras separat ( ex IBD, RA, psoriasis) Cellulär immunitet? Alternativa vaccinationsschema (ex dubbel eller trippeldos??) Vacciner med förstärkt immunogenicitet behövs för dessa patientgrupper Behov av tidsintervall mellan vaccination ochtnf-hämmare? Elkayam et al May 2013 Helena Hervius Askling

29

Vad har hänt inom resemedicin och på vaccinfronten sen sist?

Vad har hänt inom resemedicin och på vaccinfronten sen sist? Vad har hänt inom resemedicin och på vaccinfronten sen sist? Forskningsrön och falldiskussioner Svensk Förening för Resemedicin 150318 Helena Hervius Askling Nya data angående risk för reserelaterad sjukdom?

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2011 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD 2011-03-06 Kontaktperson:

Läs mer

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Antal doser vid HPV-vaccination Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14 16 år med fokus på de sjukdomar

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Tema Internationell barnsjukvård

Tema Internationell barnsjukvård 01-bkn_113_4_cover.qxd:BKN 8/1/13 3:57 PM Page 1 nr.4/2013 Tema Internationell barnsjukvård Neuroskador hos barn från öst vad är orsaken? Betydelsen av tidig amning för bättre infektionsskydd Hur förhindras

Läs mer

Immunförsvaret mot rabies

Immunförsvaret mot rabies Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Immunförsvaret mot rabies Elin Orrenius Uppsala 2015 Kandidatarbete15 hp inom veterinärprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Jämförelse mellan olika TNF-hämmare vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet

Jämförelse mellan olika TNF-hämmare vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet Jämförelse mellan olika vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet En systematisk litteraturöversikt April 2015 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg

Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg Karin Bäckman Per Carlsson Niklas Ekerstad Katrin Lindroth December 2011 PRIORITERINGSCENTRUM Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS)

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Stockholm 21 januari 2008 Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Karolinska Institutet (KI) ser mycket positivt på detta initiativ.

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Sydostasien och Oceanien Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen

Läs mer

Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända. A I D S Accountability International. m.in hälsa. Diskussionsunderlag

Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända. A I D S Accountability International. m.in hälsa. Diskussionsunderlag A I D S Accountability International Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända Diskussionsunderlag m.in hälsa meningsfull delaktighet integration hälsa Projektet är finansierat av Europeiska Integrationsfonden

Läs mer

Master of Public Health MPH 2014:17

Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva samtal om risk för infektioner vid injektionsmissbruk ökar utbildningsintervention personalens kunskap och motivation? Ann-Louise Svedberg Lindqvist Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands.

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. Tidig eller sen hivdiagnos En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. En trendanalys över tidsperioden 2003 till 2010 Tidig eller sen hivdiagnos En studie

Läs mer

Vilka processer ligger bakom furiös och paralytisk form av rabies?

Vilka processer ligger bakom furiös och paralytisk form av rabies? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Vilka processer ligger bakom furiös och paralytisk form av rabies? Med fokus på immunförsvarets roll hos hund, mus och

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer