Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation"

Transkript

1 Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009

2 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete mellan läkare och patientkoordinatorer vid Transplantationskirurgiska kliniken Reviderad september

3 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset HUDDINGE!... 4 Inledning... 4 Behandling av njursvikt... 4 Hemodialys... 4 Peritonealdialys... 4 Njurtransplantation...5 Konsultbesök... 5 Val av njurdonator vid transplantation... 5 Levande givare njure:... 5 Njure från avliden:...5 Att vara donator... 6 Dags för transplantation... 6 Transplantationsoperationen... 7 Efter transplantationsoperationen...9 Bukspottkörteltransplantation och kombinerad njur- och bukspottkörteltransplantation... 9 Anledning till att man gör bukspottkörteltransplantation... 9 Val av givare vid bukspottkörteltransplantation Transplantationsoperationen Hur fungerar det efter bukspottkörteltransplantationen Medicinering, provtagning, undersökningar, öppenvårdsbesök på mottagningen, och avstötningsepisoder Komplikationer Mediciner efter njur eller njur-bukspottkörteltransplantation Prograf/Advagraf Prednisolon (kortison) Imurel, Azatioprin, Cellcept Övriga mediciner Hemskrivning Bra att komma ihåg och bra att veta är följande: Återbesök på mottagningen Avstötning (rejektion*) Symtom på avstötning Behandling av avstötning Infektioner CMV Herpes simplex virus Pneumocystis carini Vanliga undersökningar efter transplantation Ultraljud Njurscintigrafi Lungröntgen EKG Biopsi De viktigaste proverna Resultat Forskning Epilog Referenser Adress- och telefonlista Ordlista

4 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset HUDDINGE! Denna broschyr är till för att ge dig och dina anhöriga en vägledning före, genom, och efter transplantationen. Det kan vara svårt att ställas inför en njur- eller njur/pankreastransplantation. Vi hoppas att denna broschyr kan tjäna som ett komplement till övrig information som du får eller har fått inför ditt ställningstagande. Personalen som arbetar på transplantationskliniken på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge är specialutbildad och kunnig. Var aldrig rädd att ställa frågor. Vi är till för att hjälpa dig. I slutet av broschyren finns en ordlista för att förklara de medicinska orden märkta med*. Inledning Den första lyckade njurtransplantationen utfördes i Amerika år En patient fick då en njure av sin enäggstvilling. I Sverige utfördes den första njurtransplantationen på Kungliga Serafimerlasarettet år Utvecklingen av de immunhämmande* läkemedlen hade då gjort det möjligt att transplantera även icke helt identiska personer. År 1973 flyttade transplantationsverksamheten i Stockholm till Huddinge Sjukhus och på hösten utfördes den första njurtransplantationen här. År 1974 utfördes den första pankreastransplantationen på Huddinge Sjukhus. Det finns många njursjukdomar som kan leda till upphörd njurfunktion. I Sverige får cirka 800 nya patienter per år sviktande njurfunktion. Detta innebär att njurarna ej längre klarar av att filtrera bort oönskade slaggprodukter från blodet. En första åtgärd kan vara att du ändrar din diet så att njurarna inte behöver filtrera så mycket slaggprodukter, det vill säga att du minskar på proteinintaget*. Hjälp med detta får du av en dietist* som är specialist på kost och näring. När detta ej hjälper längre inträder ett förgiftningstillstånd, s k uremi*. Förutom att du känner dig trött och inte orkar vad du skulle önska, så syns förgiftningen på dina blodprover. Två blodprover som återspeglar njurfunktionen är Urea respektive Kreatinin, de blir mycket höga vid upphörd njurfunktion. Uremi är ett livshotande tillstånd som dock kan behandlas med hjälp av dialys eller transplantation. Behandling av njursvikt Det finns två behandlingar av uremi*: dialys eller njurtransplantation. Det finns två olika typer av dialys, hemodialys (HD) och peritonealdialys (PD). Hemodialys Vid hemodialys tar man ut blod från en blodåder och låter det passera genom ett membran, s k dialysator med hjälp av en särskild apparat. Hemodialysbehandlingen utförs oftast 3 ggr/vecka i 4-5 timmar. Peritonealdialys Vid peritonealdialys för man in dialysvätska i bukhålan där bukhinnan får tjänstgöra som dialysmembran. Vid denna behandling, som också kallas påsdialys eller CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis), sker dialysen kontinuerligt dygnet runt. 4

5 Njurtransplantation Vid njurtransplantation får man en ny njure som vid gott resultat ger god njurfunktion. Vilken behandlingsform som är bäst måste avgöras från fall till fall. Transplantationen kan utföras innan dialys inletts, eller efter en tids dialysbehandling. Skulle transplantationen misslyckas, finns möjlighet att återgå till dialysbehandling. Eventuellt kan en ny transplantation utföras vid ett senare tillfälle. Konsultbesök För att bedöma om transplantation är en lämplig behandlingsform för dig, får du komma på ett s k konsultbesök, transplantationsbedömning. Du får ensam, eller ännu bättre, tillsammans med anhörig träffa en erfaren transplantationskirurg och en specialist i njurmedicin. Ni har då möjlighet att ställa alla frågor ni kan tänkas ha angående njurtransplantation. Skriv gärna upp dina frågor innan, annars kan det vara lätt att glömma bort dem. Val av njurdonator vid transplantation Den njure som skall transplanteras kan komma antingen från en nära släkting (far, mor eller syskon), någon annan mycket närstående som ej är släkt (make, maka eller sambo samt nära vänner), eller från en person som nyss avlidit. Levande givare njure: Resultaten vid transplantation med organ från släktingar är bättre än resultaten efter transplantation med en njure från en avliden. Detta beror bl a på den korta tid njuren är utanför kroppen. Därför råder vi alla patienter, som har en tänkbar frisk levande givare, att diskutera detta med vederbörande, så att han/hon förstår att han/hon har möjlighet att erbjuda sig som donator*. En mycket noggrann medicinsk utredning utförs för att ta reda på om den tilltänkta donatorn är frisk och om njurfunktionen är så god att ett borttagande av en njure inte kommer att innebära något problem i framtiden. Man klarar sig bra med en njure och kan leva ett fullständigt normalt liv. Njurdonatorer får ersättning på samma sätt som vid sjukdom. Dessutom ersätter mottagarens landsting övriga utlägg eller kostnader som uppstått pga donationen. Njure från avliden: Om man inte har tillgång till någon anhörigs njure, så väljer man att transplantera med njure från en nyligen avliden. Du sätts då upp på en väntelista, och när vi får tillgång till en lämplig njure så kontaktar vi dig. Det är således av största vikt att vi har dina telefonnummer så att vi kan nå dig dygnet runt. Ska du resa bort, så ber vi dig att kontakta oss för eventuellt nytt, tillfälligt, telefonnummer, eller för att notera i väntelistan att du är bortrest och vilken tid det i så fall gäller. På detta vis kan vi nästan alltid få tag på dig. Du behöver alltså inte sitta och passa telefonen. Väntetiden kan bli lång eller kort, någon dag upp till flera år. Detta beror bl a på vilken vävnadstyp och blodgrupp du och givaren har. 5

6 Att vara donator Att vara donator upplevs vanligen som något positivt. Även om blodgrupperna ej stämmer överens är njurtransplantationen ej utesluten, men innebär då en speciell förbehandling för den som ska få en ny njure. Som tidigare nämnts, undersöks den tilltänkta donatorn mycket noga för att se att han/hon är frisk och kan leva med en kvarvarande njure utan problem. Den medicinska utredningen av den tilltänkta donatorn görs på en njurmedicinsk klinik. Donatorn läggs in på transplantationskliniken två dagar före planerat operationsdatum tillsammans med mottagaren. Under dessa två dagar sker en sista kontroll innefattande blodprovstagning, lungröntgen, EKG samt information av narkosläkare. Donatorn opereras samtidigt som mottagaren för att man ska kunna sätta in njuren så snart som möjligt. Detta innebär att ett operationslag kirurger opererar donatorn samtidigt som ett annat kirurglag opererar mottagaren. Donatorn genomgår en något större operation än mottagaren. De egna njurarna sitter på djupet vid revbenskanten bakåt ryggen till. Därför tillåts inte donatorn att äta förrän tre dagar efter operationen då magen förväntas ha kommit igång. Det går däremot bra att dricka stegvis efter ett upptrappningsschema. Då donatorn är frisk och kry från början, är det lättare att komma igång igen efter operationen än det skulle ha varit efter en lika stor operation på grund av sjukdom. Det finns två sätt att operera ut donatorsnjuren på, s k öppen kirurgi eller titthålskirurgi (laparoskopisk kirurgi). Morfin för självadministrering med hjälp av PCA* pump (patient controlled analgesia) erbjuds till alla donatorer som därmed själva kan styra sin smärtlindring första dygnen efter operation. Dags för transplantation När telefonen ringer och det är dags för transplantation, är det ganska bråttom. Vi vill att njuren skall opereras in så snart som möjligt för att få bästa resultat. Transplantationen är inte ett faktum förrän den är genomförd. Det finns vissa saker som kan göra att du kan få åka hem utan att ha blivit transplanterad. Ett nytt blodprov för att testa om du är en lämplig mottagare av denna speciella njure, kan t ex visa att det är bättre att vänta på en mer lämplig njure. Det kan kännas hopplöst, men det är för ditt bästa. Vi vill att den njure du får skall fungera så bra som möjligt och så länge som möjligt. Vi vill naturligtvis inte utsätta dig för något som vi inte tror ska bli bra. Vid telefonsamtalet får du veta att du inte får äta eller dricka och att du ska planera för att stanna på sjukhuset. Ta gärna med morgonrock, tofflor och tandborste. Du får ha egna kläder om du vill, men det finns inte tillgång till tvättmaskin så du får gärna använda patientkläder. Du skall på snabbaste sätt ta dig till oss, och detta är bra att planera för då du ansvarar för att ta dig till sjukhuset själv. I vissa fall får du dialys på hemorten innan du kommer till transplantation, detta meddelas i så fall vid telefonsamtalet. Under tiden förbereder en sjuksköterska på transplantationsavdelningen din ankomst. Om du har en levande givare är förloppet lite annorlunda. En av fördelarna är att man kan planera operationen. Du hinner t ex ta ledigt från jobbet och skaffa barnvakt om det behövs. Trots detta är man aldrig helt säker på att transplantationen blir av förrän den är utförd. Den verksamhet som vi bedriver innebär att när vi får organ från någon nyss avliden, så måste detta prioriteras före allt annat eftersom organen ej går att spara någon längre tid. Skulle du inte bli transplanterad vid det tillfälle som vi gemensamt planerat, gör vi allt vi kan för att det skall ske så snart som möjligt. 6

7 När du kommer till avdelningen blir du anvisad en sängplats. Sjuksköterskan informerar och sedan blir det i rask takt blodprovstagning, lungröntgen och EKG*. En intravenös* infart (nål) sätts i samband med blodprovstagningen, dvs du får en tunn plastslang som ligger kvar i ett blodkärl för att du ska kunna få läkemedel eller näring direkt in i blodbanan. Har du inte fått dialys nyligen så kan det bli nödvändigt före operationen. Redan före operationen får du börja äta de speciella mediciner som är nödvändiga för att kroppen ska kunna acceptera det transplanterade organet, se sidan Narkosläkaren kommer för att göra en bedömning och ge dig tillfälle att ställa frågor. Före operationen har transplantationskirurgen hälsat dig välkommen, skrivit in dig och gjort ett tuschstreck på magen som markerar operationsområdet. Du duschar och får en ren operationsskjorta och ett band runt handleden med dina födelsedata och ditt namn som talar om vem du är när du sover och inte kan svara för dig själv. Till sist får du en lugnande spruta och du är klar för operation. Transplantationsoperationen Operationen sker i full narkos*, och tar som regel 3-4 timmar. Du sövs genom att sömnmedel sprutas in genom nålen som du redan fått på avdelningen. Efter sövningen, men innan operationen startar, får du en CVK* (central venkateter), oftast på halsen. Detta är ytterligare en slang som går in i ett blodkärl och används för att ge dig läkemedel och dropp*, men även för att ta blodprover. Under operationen används den även för att se om du har lagom mängd vätska i dina blodkärl. Slangen får sitta kvar de första dagarna efter operationen. Våra njurar sitter normalt en på vardera sidan om ryggraden, baktill i kroppen, alldeles under bröstkorgen. Njuren har två blodådror, en artär* som för blodet till njuren, och en ven* som för blodet från njuren. I njuren bildas urinen och denna leds från njuren ned till urinblåsan genom urinledaren. När man transplanterar en njure sätter man den inte på den normala platsen uppe i ryggen, utan man sätter in den strax ovanför ljumsken, vanligen på höger sida. Ett operationssnitt lägges en bit ovanför ljumsken ungefär på samma plats som blindtarmen. Man frilägger de stora bäckenblodkärlen och syr sedan njurartären till en bäckenartär och njurvenen till en bäckenven på det sätt som visas på bilden här intill. Efter det att blodflödet till njuren släppts på görs en liten öppning i urinblåsan vid vilken urinledaren sys fast. Innan operationen avslutas lägger man vanligen in ett mjukt 7

8 gummirör (drän*) som kommer ut genom huden. Sårvätska och mindre blödningar i operationsområdet kan då rinna ut genom detta rör. Vidare läggs en kateter in i urinblåsan via urinröret. Denna kateter är kopplad till ett graderat uppsamlingskärl för att vi skall kunna mäta urinmängden. Ytterligare en liten slang läggs oftast in. Den placeras i urinledaren mellan den transplanterade njuren och urinblåsan. På så sätt är man säker på att svullnad som kan uppstå första dagarna i urinledaren inte hindrar urinen att komma ut. Både urinkatetern och gummiröret kan i de allra flesta fall tas bort efter ett dygn. Via en tråd som hänger ut genom urinrörsmynningen kan man efter ca fem dagar dra ut slangen mellan njuren och blåsan. De egna njurarna rör vi inte utan de får sitta kvar. De åsamkar dig som regel inga besvär. På små barn kan det vara nödvändigt att sätta njuren inne i buken istället för i ljumsken för att den ska få plats. Den sys in på samma sätt som nyss beskrivits med den skillnaden att man syr den till kärl högre upp (se bild nedan). Eftersom njuren ligger i buken, tar det lite längre tid innan magen kommer igång, och barnet får vänta lite längre med att äta. 8

9 Efter transplantationsoperationen Omedelbart efter transplantationen kan du behöva smärtstillande sprutor. Efter första dagen går det vanligtvis att klara sig på smärtstillande tabletter. Under cirka ett dygn efter operationen mäts din urin varje timme. När katetern är borttagen, måste du kissa i en flaska eller ett bäcken för att urinen skall kunna mätas. Vi mäter all urin tills du går hem för att se hur njuren fungerar. Urinmängden ersätts med vätska i form av dropp*. Det första dygnet efter operationen får du dricka, resten av den näring du behöver får du via dropp. Dag två kan du dricka och äta vad du vill om njuren producerar urin. Då njure från levande givare används, brukar njuren producera urin i stora mängder omedelbart efter transplantationen. Njurfunktionen förbättras då mycket snabbt, kreatinin och urea sjunker till normala värden bara på några dagar. Det händer ibland att den transplanterade njuren inte producerar urin meddetsamma. Detta beror vanligen på att njurens celler lidit av syrebrist i samband med uttagandet. Det kan då dröja upp till flera veckor innan urinproduktionen kommer igång. Har du dialyserats före transplantationen måste du då fortsätta med dialyserna tills dess den nya njuren producerar urin. Skulle du märka att urinproduktionen inte kommer igång genast efter operationen, skall du inte bli orolig för det. Det innebär inte att transplantationen misslyckats. För att hela tiden ha en god uppfattning om din nya njures funktion har vi vissa rutiner på avdelningen. Nattpersonalen tar blodprover och mäter din temperatur redan omkring klockan Det måste ske vid denna tidiga timme för att vi ska hinna få provsvar och åtgärda eventuella förändringar under dagen. Du får givetvis gå upp ur sängen efter detta, men bör ha återvänt till sängen i god tid före En undersköterska kommer då och mäter blodtrycket när du är vilande. Efter blodtrycksmätningen kan du gå upp och göra din morgontoalett. Det är viktigt att du kommer upp ur sängen redan första dagen efter operationen. Sjukgymnast och personal kommer att hjälpa dig, men det största jobbet ligger på dig. Andningsgymnastik är viktig, för att få upp slem ur luftrören så att du inte får lunginflammation. Genom att röra på dig, ta en promenad eller en tur på motionscykeln under dagen, så får du tillbaka dina krafter fortare. När du rör på dig håller sig magen igång och blodomloppet stimuleras, du motverkar förstoppning och risken att få blodproppar minskar. Bukspottkörteltransplantation och kombinerad njur- och bukspottkörteltransplantation Anledning till att man gör bukspottkörteltransplantation Diabetes* uppkommer om kroppens egen produktion av hormonet insulin upphör. Man vet att detta beror på att de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln blivit förstörda. Minst 700 yngre personer drabbas varje år av insulinkrävande diabetes i Sverige. (Det finns en form av sockersjuka som drabbar äldre människor, och som oftast kan behandlas med kost eller tabletter. Transplantation utförs ej i dessa fall.) Insulinkrävande diabetes går att behandla genom att insulin tillförs dagligen med hjälp av injektioner. Det har dock visat sig att insulinbehandling vanligen inte helt normaliserar blodsockersvängningarna under dygnet. Detta anses vara en av många orsaker till kärlkomplikationer vid sockersjuka. Dessa komplikationer utgörs framför allt av kärlskador som drabbar ögonen (försämrad syn), njurarna (nedsatt njurfunktion), nerverna (svår värk, framför allt i fötterna) och blodcirkulationen, framför allt i benen. Cirka 30% av alla patienter med insulinkrävande diabetes drabbas efter års sjukdom av sådana skador på njurarna att dialys eller 9

10 njurtransplantation blir nödvändig. Sockersjuka är idag den näst vanligaste orsaken till allvarligt nedsatt njurfunktion i Sverige. Efter en bukspottkörteltransplantation producerar den nya bukspottkörteln insulin efter kroppens behov och blodsockret blir normalt. Man behöver inte ta några insulinsprutor och man behöver inte ha någon speciell diet. Man kan äta vad och när man vill. Genom att blodsockret hela tiden hålls normalt av den nya bukspottkörteln, hoppas man att fortsatta diabetesskador på de olika organen förhindras. Val av givare vid bukspottkörteltransplantation För närvarande utförs bukspottkörteltransplantationen endast med organ från nyss avlidna. Det vanligaste är att bukspottkörteltransplantationen görs samtidigt med njurtransplantation. Det förekommer även att man gör bukspottkörteltransplantationen efter en njurtransplantation. Transplantationsoperationen Bukspottkörteltransplantation sker i narkos och tar som regel 4-5 timmar. En central infart (CVK*) läggs in av samma anledning som vid enbart njurtransplantation. Den nya bukspottkörteln placeras nedtill i buken och de blodkärl som försörjer bukspottkörteln ansluts till bäckenkärlen på ett liknande sätt som vid njurtransplantation. Förutom att producera insulin producerar bukspottkörteln även bukspott, som är en vätska som medverkar vid matsmältningen. Den nya bukspottkörteln ansluts därför till tunntarmen. Två dränageslangar läggs in i buken för att som vid enbart njurtransplantation tjänstgöra som skvallerrör. Man kan analysera den vätska som kommer från dränen och på så vis få en uppfattning om bukspottkörtelns tillstånd. Dessa båda drän* tas bort inom en vecka efter operationen. Om en njurtransplantation också skall utföras, görs den under samma narkos, via ett separat snitt, vanligen på vänster sida. Hur fungerar det efter bukspottkörteltransplantationen Eftersom den nya bukspottkörteln har anslutits till en tarm och man inte vill störa läkningsförloppet vid denna förbindelse, får du under den första veckan inte äta utan all näring tillförs med hjälp av dropp. Du har en slang (sond*) genom näsan som går ner till magsäcken. Sonden avlastar magsäck och tarm genom att den vätska som bildas där rinner ut genom sonden. Detta motverkar också illamående. Sonden tas bort efter några dagar. I övrigt skiljer sig dagarna efter operationen inte nämnvärt från dem efter njurtransplantation. Vissa läkemedel måste tas för att förhindra avstötning såsom beskrivits för njurtransplantation. Du 10

11 får även en låg dos acetylsalicylsyra som blodförtunnande medicin för att förhindra proppbildning. Vanligen blir blodsockernivåerna normala redan dagen efter operationen och man kan då upphöra med insulininjektioner. Medicinering, provtagning, undersökningar, öppenvårdsbesök på mottagningen, och avstötningsepisoder Ifråga om detta skiljer sig den kombinerade njur- och bukspottkörteltransplantationen inte från den som gäller vid enbart njurtransplantation. Du måste dock vara fastande vid ett av provtagningstillfällena per vecka. Vi tar då blodprov för att se hur bukspottkörteln fungerar. Efter provtagningen på fastande mage tar du dina mediciner och äter frukost efter de anvisningar du fått. Efter två timmar tar vi nytt blodprov (blodsocker och C-peptider). På så vis ser vi hur bukspottkörteln fungerar vid fasta* och efter mat. Komplikationer Som sagts tidigare bildas i bukspottkörteln även bukspott. Om det visar sig att bukspottet börjar läcka ut trots att bukspottkörteln är sydd till tunntarmen, måste en operation göras för att täta läckaget. Anledningen är att bukspottet är starkt frätande och kan ge upphov till bukhinneinflammation. Infektion i bukhålan eller inflammation i själva bukspottkörteln har också i vissa fall lett till att man förlorat den nya körteln. Avstötningsepisoder är vanliga efter bukspottkörteltransplantation, men går oftast att behandla. Det kan hända att det bildas en propp i kärlen till den nya bukspottkörteln, i detta fall måste körteln opereras bort. Om man har opererat in en njure samtidigt med bukspottkörteln, påverkas den inte av eventuella komplikationer med bukspottkörteln. Liksom vid njurtransplantation måste man efter en bukspottkörteltransplantation medicinera med läkemedel som motverkar avstötning. De doser av dessa mediciner som behövs för att förhindra avstötning av bukspottkörteln är oftast högre än de som behövs för att förhindra avstötning av njure. Mediciner efter njur eller njur-bukspottkörteltransplantation För att en transplantation från en människa till en annan skall vara möjlig krävs viss medicinering. Alla människor, förutom enäggstvillingar, är mer eller mindre olika vad avser de nedärvda vävnadstyperna. Detta innebär att när du får en njure av en annan människa uppfattar kroppen detta som något främmande och försöker stöta bort (rejektera) njuren. Med hjälp av mediciner kan immunsystemets reaktioner dämpas, men med ett dämpat immunförsvar blir du mera infektionskänslig än normalt. Denna biverkan minskar i takt med att medicindoserna minskar. Immundämpande mediciner Prograf/Advagraf Kapslarna finns i tre styrkor, 0,5mg, 1 mg och 5 mg. Man styr doseringen efter koncentrationsmätningar i blod 12 timmar efter senaste dosen. I undantagsfall ges Prograf intravenöst*. Prograf tas 2 g/dag och Advagraf tas 1g/dag. 11

12 Biverkningar: 1. Huvudvärk, oro 2. Kärlkramp 3. Diabetes mellitus 4. Håravfall 5. Tandköttsvullnad Det är en bråkdel av möjliga biverkningar som finns uppräknade för Prograf. De är dock biverkningar som vi sett har ett klart samband med Prograf. Som med de flesta biverkningar är dessa dosberoende och Prograf är ett medel som tolereras väl av de flesta. Prednisolon (kortison). Prednisolon är små vita tabletter och finns i olika styrkor. På avdelningen finns endast 5 mg tabletter för att risken för feldosering skall vara obefintlig. Omedelbart efter transplantationen får du kortisondosen intravenöst, då i form av Prekortalon injektioner som är motsvarigheten till Prednisolon när det ges som injektion. Biverkningar: 1. Aptiten ökar och du går lätt upp i vikt. Tänk på detta, väg dig regelbundet. Försök mota Olle i grind. Kortisonet gör även att man kan bli rundare i ansiktet. 2. Hud: finnar kan uppstå. Sårläkning försämras. Hud och slemhinnor blir skörare. Som en följd av detta uppkommer lätt blåmärken och bristningar i huden. Du får lättare magkatarr och skall därför undvika kaffe och alkohol de närmaste 3 månaderna efter transplantationen. För att förhindra magkatarr får du äta Andapsin eller annan medicin i samband med Prednisolonmedicinering. 3. Diabetes kan förekomma då kroppens förmåga att ta hand om socker försämras. 4. Skelett, leder och muskler kan försvagas av kortison. 5. Tillväxten hos barn försämras. Denna biverkan blir mindre uttalad om kortisonet ges varannan dag. Övergång till varannandagsbehandling kan bara göras när njurfunktionen är stabil och under noggrann övervakning. Eventuellt kan tillväxtstimulerande hormon erbjudas. 6. Psyket påverkas med svängande humör och sinnesstämning. Detta kan bero på kortison, men kan även bero på den påfrestning som transplantationen i sig innebär. Kortison är ett hormon som normalt förekommer i kroppen. Den ökade kortisonhalten efter en transplantation innebär vissa biverkningar, men också att kroppens eget kortison minskar då kroppen upplever att det redan finns kortison i tillräcklig mängd. Detta innebär att man aldrig kan sluta äta kortison utan successiv nedtrappning. Tala alltid om vilka mediciner du äter om du kommer in på sjukhus. Vid sövning och större operativa ingrepp måste extra kortison tillföras till patienter som behandlas med kortison. Imurel, Azatioprin, Cellcept. Dessa läkemedel används ofta tillsammans med andra immundämpande läkemedel. Biverkningar: 1. Benmärgspåverkan kan leda till en brist på vita blodkroppar. Om brist på vita blodkroppar uppstår måste man tillfälligt sluta med medicinen. 2. Leverpåverkan kan ses eftersom dessa läkemedel bryts ned i levern. 12

13 De här uppräknade biverkningarna, på de olika immundämpande läkemedlen kan verka obehagliga och skrämmande. Man skall emellertid komma ihåg att de flesta endast får biverkningar av lindrig till måttlig grad. Oftast är de också av övergående natur. Biverkningarna avtar med tiden efter transplantationen i takt med att läkemedelsdoserna kan sänkas. Övriga mediciner Vid behov sätts andra mediciner in för att förebygga och behandla olika åkommor, t.ex. mot olika virus, bakterier, högt blodtryck eller avstötningar. Mediciner kan påverka varandras effekter. En del påverkar till exempel Prograf så att effekten ökar, medan andra minskar effekten. Denna effekt kallas för läkemedelsinteraktion. Skulle du behöva någon annan medicin än de du fått på transplantationskliniken, så är det av största vikt att du talar om att du är transplanterad och vilka mediciner du äter. Det bästa är om du eller den behandlande läkaren tar kontakt med transplantationskliniken. Skulle medicineringen bli fel äventyras transplantatet. Ring oss hellre en gång för mycket än en gång för lite. Det är för dig och ditt transplantats bästa. Hemskrivning Efter 2-3 veckor är det vanligen dags för hemskrivning, något längre tid om du blivit bukspottkörteltransplanterad. Att du måste stanna på sjukhuset så länge beror inte på att du är så sjuk, utan för att vi vill ställa in medicineringen och kontrollera det transplanterade organet. Behöver du hjälp på något sätt vid hemgång, är det bra om du i god tid talat med kuratorn. Du måste ha legat inne en hel månad innan du är berättigad till en permissionsresa om du hör till Stockholms läns landsting. Kommer du från annat landsting gäller tre månader innan du får en permissionsresa. Under tiden du vistats på sjukhuset har du lärt dig en hel del om dina mediciner, avstötningssymtom och praktiska tips. Inför hemgången får du lära dig dela dina mediciner tillsammans med en sjuksköterska. Han/hon har ett långt samtal med dig om vad som är viktigt att komma ihåg. Övriga medicinska frågor tar du sedan upp med din läkare vid utskrivning. Bra att komma ihåg och bra att veta är följande: Mät din temperatur varje morgon de första tre månaderna efter transplantationen. Prednisolonet kan göra det svårare att känna om du har feber. Ta kontakt med oss om den överstiger 38 grader. Efter tre månader behöver du inte längre ta kontakt med oss om febern är kortvarig och kan härledas till någon vanlig åkomma såsom t ex förkylning. Är du njurtransplanterad måste du väga dig varje morgon de första tre månaderna med lika mycket kläder varje gång. Tag kontakt med oss om du snabbt går upp i vikt eller om urinmängden minskar. Detta kan vara ett symtom på avstötning. 13

14 Glöm aldrig att ta medicinerna! Du riskerar då att få en avstötning. Åker du bort så tänk på att alltid ta med mediciner så det räcker. Det kan ta lång tid för vissa apotek att få hem dina speciella mediciner, och du får inte hoppa över dem. Glömmer du att ta med dem tvingas du åka hem efter dem. Vi mäter koncentrationen av Prograf i blodet för att ställa in rätt dos, som är hög i början för att sedan gradvis sänkas till underhållsdos. Blodprovet skall tas 12 timmar efter senaste dosen, vilket innebär att du ska få kvällsdosen dagen före provtagningen 12 timmar före tiden du fått för provtagning. Var anträffbar vid telefon kl de dagar du tagit prover. Vi behöver nå dig om proverna föranleder någon åtgärd (t ex medicinändring). Ändra aldrig din medicinering utan läkares ordination. Skulle du behandlas av annan läkare än transplantationskirurg, så är det viktigt att du talar om att du är transplanterad och vilka mediciner du står på. Vissa mediciner påverkar varandra, vilket kan göra att din immundämpande medicinering måste ändras om du får nya mediciner. Får du inte behålla läkemedlen du just tagit (t ex om du har ihållande diaréer eller kräks upp dem inom en timme efter intagandet) så försök att ta nya. Går det ej att behålla dem, så avvakta till nästa medicintillfälle. Får du inte behålla medicinerna då heller, så ta kontakt med transplantationsavdelningen. Du behöver förmodligen få medicinerna intravenöst. Behöver du smärtstillande eller febernedsättande medicin, använd i första hand paracetamol (t ex Alvedon). Ta inte acetylsalicylsyra (t ex Magnecyl) på grund av blödningsrisken. Var försiktig med kaffe och alkoholhaltiga drycker under de tre första månaderna efter transplantationen. De höga medicindoserna ökar risken för magkatarrbesvär och leverpåverkan. Denna risk avtar när doserna sänks. Tänk på att nu när du kan äta vad du önskar så är det lätt att gå upp i vikt, speciellt som prednisolonet ger dig extra god aptit. Försök stävja viktuppgången i tid. Undvik extrem solning pga ökad risk för hudcancer. Sexuell aktivitet skadar inte ditt transplantat. Du kan således återuppta ditt sexliv när du känner för det. Många män är impotenta när njurfunktionen är dålig, och kvinnor blir vanligtvis ej gravida eller får tidiga missfall. Efter en lyckad transplantation kommer dessa funktioner tillbaka. Om du planerar att skaffa barn, så diskutera detta med transplantationskirurgen först, vissa mediciner bör kanske ändras. Cellcept får ej användas under graviditet och måste sättas ut redan innan man blir gravid. Vanligen rekommenderas att vänta 1 år efter transplantationen, innan man planerar att bli gravid. Organfunktionen bör vara stabil. Fysisk aktivitet är bra och nyttigt för dig. Undvik sporter som kan medföra kraftiga stötar mot det transplanterade organet. 14

15 Du är rutinmässigt sjukskriven i tre månader efter transplantationen. Du kan återgå till arbetet efter tre till sex månader, beroende på typ av arbete, under förutsättning att du mår bra. Du får också lära dig avstötningssymtomen. Dessa tar vi upp längre fram i broschyren. Dina mediciner får du på recept, men de är också uppskrivna på en medicinlista för att du lätt skall kunna hålla reda på doseringen. Medicinlistan skall du ta med vid varje mottagningsbesök. Återbesök på mottagningen Efter utskrivningen måste du komma till sjukhuset för blodprovstagning två gånger i veckan de tre första månaderna efter transplantationen. En av dagarna får du träffa en läkare på mottagningen. Eftersom vi inte har hunnit få svar på prover du tagit, vill vi att du finns anträffbar på telefonen under dagen så att vi kan ringa dig, till exempel för att ändra medicinering. Efter tre månader, om allt ser bra ut, trappas besöken ner successivt. Kommer du från ett annat landsting än Stockholm, kommer vi att kontrollera dina prover, men du har möjlighet att ta proverna på hemorten och komma till vår mottagning efter speciell överenskommelse. Vanligtvis vill vi se dig någon gång per månad den första tiden. Tag med läkemedelslista vid läkarbesöken. Avstötning (rejektion*) Avstötning uppstår om de immundämpande medicinerna inte förmår hejda kroppens reaktion på det främmande organet. Risken för avstötning är störst de första månaderna efter transplantationen. Därför har vi dig under uppsikt extra noga denna tid. För att kunna behandla en eventuell avstötning så tidigt som möjligt, måste du tillsammans med oss vara observant. Symtom på avstötning Feber, allmän sjukdomskänsla Minskad urinproduktion Svullnad Viktuppgång Ömhet över njuren eller bukspottkörteln Med tanke på ovan nämnda symtom mäts temperaturen två gånger per dag när du är inneliggande. När du går hem vill vi att du fortsätter att mäta temperaturen dagligen. Du kan sakna känslan av att ha feber, då kortison till viss del tar bort denna känsla. Viktuppgång, svullnad, ömhet över transplantatet och minskad urinmängd är tecken på att njuren fungerar sämre, vilket gör att du genast måste ta kontakt med oss. Vanligast upptäcks en avstötning bara genom att kreatininvärdet stiger. Därför är det många provtagningar i början när risken för avstötning är störst. Behandling av avstötning I de allra flesta fall kan en avstötning hejdas genom att öka kortisondosen. Du får extra kortison intravenöst tre dagar i rad. Skulle denna behandling ej hjälpa finns andra möjligheter med starkare mediciner som sänker immunförsvaret. Vid 90% av alla avstötningar är behandlingen framgångsrik. Ibland vänder njurvärdena (kreatinin och urea) tillbaka till nivån 15

16 före avstötningsepisoden och ibland stannar de på en något högre nivå, vilket inte behöver påverka ditt välbefinnande. Det finns också andra behandlingsalternativ som t.ex. A-feres *. Infektioner På grund av behandlingen med immunsuppressiva mediciner är transplanterade patienter infektionskänsliga. Infektionskänsligheten är särskilt stor under de första 3 månaderna efter transplantationen. Vi kan förebygga de svåraste infektionerna och du behöver inte undvika normalt socialt umgänge (allmänna kommunikationsmedel, varuhus, bio och dylikt). Du kan undvika kontakt med personer som har pågående infektioner, t ex förkylning. CMV är en virussjukdom som de flesta har haft. Symtomen är svängande temp och allmän sjukdomskänsla. Har du inte haft CMV* och får ett organ från någon som haft CMV, löper du risk att bli smittad via organet. Du får då medicin mot CMV (t ex Valtrex) i förebyggande syfte i 12 veckor efter transplantationen för att du ska få en så lindrig CMV infektion som möjligt. Har du haft CMV själv finns viruset sovande i din kropp och kan väckas när du försvagas av de immunhämmande medicinerna. Symtomgivande CMV-infektion behandlas med Cymevene eller med Valcyte. Herpes simplex virus Har du någon gång haft herpes finns viruset (vilande) i din kropp och kan väckas när du försvagas. Herpes behandlas med Zovirax. Pneumocystis carini är en speciell sorts lunginflammation som kan drabba patienter med nedsatt immunförsvar. Därför får du ett mycket effektivt sulfapreparat vid namn Bactrim i förebyggande syfte i ett halvt år efter transplantationen. Du kan givetvis få en vanlig förkylning eller någon annan infektion. Skulle du få feber eller känna dig sjuk, är det av största vikt att du tar kontakt med oss. Det är viktigt att vi utesluter att det är en avstötning och att du får rätt behandling så fort som möjligt. Vanliga undersökningar efter transplantation Ultraljud En undersökning för att se njurens cirkulation eller om något trycker mot njuren. Du får lite gel på magen över det område som skall undersökas, därefter förs en stav över magen och ultraljud reflekteras mot de olika vävnaderna i buken och ger en bild på en skärm. Det hela tar cirka 15 min, något längre tid om bukspottkörteln skall undersökas. Njurscintigrafi är en annan smärtfri undersökning av njurens funktion. Den utförs på isotopröntgen. Man sprutar en låg dos lågt radioaktivt ämne (sk isotop) in i blodbanan. Denna isotop utsöndras via njuren. Man kan på så sätt få en bild och en kurva av njurens cirkulation och urinflöde. Lungröntgen Om du får feber undersöks alltid lungorna för att se om du har en lunginflammation. 16

17 EKG görs inför operationen för att se om du har några gamla eller nytillkomna förändringar på hjärtat. Biopsi innebär att ett vävnadsprov tas från njuren för att undersökas i mikroskop. Biopsi görs vid försämrad njurfunktion eller om njuren fungerar dåligt. Vi försöker ta reda på orsaken till att njuren fungerar dåligt. I vissa fall utförs biopsin med hjälp av ultraljud på röntgen. Om en biopsi skall göras på bukspottkörteln, så utförs denna på operation i narkos. Ofta räcker det med biopsi på njuren enbart om du fått njure och bukspottkörtel samtidigt. De viktigaste proverna Kreatinin Kreatinin är en slaggprodukt från kroppens ämnesomsättning som utsöndras via njurarna. Då njurarna inte fungerar som de skall, stiger halten kreatinin i blodet. Vita blodkroppar Detta värde anger antalet vita blodkroppar i blodet. Imurel/Cellcept dosen kan minskas eller sättas ut om de vita blodkropparna sjunker. Hemoglobin Detta värde anger mängden hemoglobin i de röda blodkropparna. Det kallas ofta blodvärdet eller Hb. Den vanligaste orsaken till lågt hemoglobinvärde är järnbrist. Det mycket låga hemoglobinvärde som ofta finns hos njursjuka har en annan förklaring. Det beror på att skadade njurar inte kan producera ett ämne (erytropoietin), som är nödvändigt för hemoglobinbildningen. Efter en lyckad njurtransplantation bildar den nya njuren detta ämne och hemoglobinvärdet brukar så småningom normaliseras. Detta tar dock några månader. Dessa blodanalyser är de viktigaste, men dessutom kontrollerar vi natrium, kalium, calcium, fosfor, blodsocker, leverprover (bilirubin och ALAT) mm. Urinodling tas rutinmässigt varje onsdag. I övrigt tas urinprover vid behov (t ex vid feber). Resultat Vid njurtransplantation med levande givare njure är resultaten mycket bra. Man kan räkna med att 90% av patienterna får behålla sin njure under lång tid. Efter transplantation med njure från avliden fungerar 60-70% av njurarna i flera år. I de fall där njurarna slutat fungera får patienten oftast gå tillbaka till dialysbehandling under en tid. Hur länge njurtransplantatet kan fungera vet vi inte. Den längst fungerande transplanterade njuren fungerar fortfarande bra efter mer än 40 år.. Under senare år har sannolikheten att få behålla en bukspottkörtel transplanterad samtidigt med en njure varit omkring 70% efter ett år. Resultaten vid bukspottkörteltransplantation utan samtidig njurtransplantation har av olika skäl varit sämre. Ettårsresultaten vid njure och 17

18 bukspottskötel- transplantation ligger nu på 80% och 71% efter 5 år. Patientöverlevnaden har vid båda ingreppen legat på omkring 95% vid ett år. Forskning Vid transplantationskirurgiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge bedrivs ett ständigt forsknings- och utvecklingsarbete för att kunna erbjuda dig de modernaste metoderna och läkemedlen. På grund av detta kommer du förmodligen att tillfrågas när du skrivs in om du vill delta i något pågående forskningsstudier. Studierna är godkända av etisk kommitté med tanke på deltagarnas säkerhet och väl. Samtliga studier är helt frivilliga att delta i. Epilog Vissa saker har upprepats flera gånger i denna broschyr. Det är avsiktligt då vi anser att de är viktiga och därför bör nämnas på flera ställen. Hoppas att det inte stör och att du trots detta läser hela broschyren. Glöm inte att vi finns till bland annat för att svara på frågor även efter du läst denna skrift. Referenser Broschyren är en sammanställning och modernisering av tidigare informationsbroschyrer. Fakta har också hämtats ur broschyrerna Efter transplantation av Annika Tibell, och Den transplanterade patienten av Gunnar Tydén, Gudrun Nyberg, Jan Wahlberg och Nils H Persson. Adress- och telefonlista Om du har frågor innan du är transplanterad, hör i första hand av dig till koordinatorerna. Njurkoordinator för väntelistan 08/ Patientkoordinator för levande givare 08/ När du är inneliggande på Transplantationsavdelningen är din adress: Transplantationskirurgiska avdelningen K87-89 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Stockholm Telefon till avdelning K / Du har möjlighet att få egen telefon som du betalar via din hemtelefon, när du ligger inne på avdelningen Välkommen till oss! 18

19 Ordlista A-feres Artär CMV CVK Diabetes Dietist Donator Dropp Drän EKG Fasta Immunhämmande Infusion Intravenöst = i.v. Narkos PCA Prednisolon Protein Rejektion Sond Uremi Ven renar blodet från antikroppar eller celler pulsåder cytomegalovirus central venkateter; plastslang som går in i ett blodkärl centralt, dvs i närheten av hjärtat sockersjuka specialist på näringslära givare vätska som ges in i ett blodkärl gummirör för dränering av sårvätska, ex. efter en operation elektrokardiogram; visar hjärtats verksamhet innebär att man ej får äta eller dricka nedsättande av immunförsvar läkemedel som ges som dropp in i en ven sövning Patient controlled analgesia kortison äggvita avstötning slang som går via näsan ner i magsäcken urinförgiftning blodåder 19

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare P A T I E N T H A N D B O K LIVET MED NY Uppsala april 2014 Författare BUKSPOTT KÖRTEL NJURE ÖAR Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, njurspecialist Lars Bäckman, Docent, transplantationskirurg, sektionschef

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB Författare:

Läs mer

Författare: Emma Högström

Författare: Emma Högström Författare: Emma Högström I samarbete med: Maria Castedal, William Bennet, Anette Lennerling, Styrbjörn Friman, Maria Holmberg, Kerstin Fredriksson, Gunilla Hallste, Elisabet Forsell Producerad med finansiellt

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Hjärttransplanterade barn Nyhetsbrev 335

Hjärttransplanterade barn Nyhetsbrev 335 Nyhetsbrev 335 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS

TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS 1 Inskrivning Du läggs in på avdelning 50D en till två dagar före operationen. En sjuksköterska och en undersköterska tar emot dig på inskrivningsenheten. Vi informerar dig

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Gambro 50 år Dialysbehandlingen utvecklades från 1964 - sid 10 Nummer 4, 2014 Årgång

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4

Innehåll. Förord 3. Inledning 4 Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut myeloisk leukemi 5 Blodkroppar och deras funktioner Hur uppstår leukemi Möjliga riskfaktorer Diagnos/Vanliga symtom 2 Symptom 9 Så ställs diagnosen AML 3 Behandling

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

GUIDE FÖR NJURPATIENTER

GUIDE FÖR NJURPATIENTER 1 GUIDE FÖR NJURPATIENTER Innehåll Inledning...4 Njursjukdomar kräver uppföljning...4 Njurarna och deras funktion...5 Kronisk njursvikt...5 Behandling av njursvikt...5 Vilka sjukdomar ger njursvikt?...6

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer