Öppna högskolan. Högskolan på Åland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna högskolan. Högskolan på Åland"

Transkript

1 Öppna högskolan Högskolan på Åland augusti december 2008

2 Öppna högskolan Högskolan på Åland Pb 1010, AX Mariehamn tfn fax Högskolan Norra, Neptunigatan 17, Mariehamn Kansliet är öppet vardagar kl och Kansliet är stängt Öppna högskolan förbehåller sig rätten till eventuella ändringar i programmet. ISSN

3 INNEHÅLL sida Allmänt 7 Personal 7 Bibliotek 8 Anmälan 9 Avanmälan 9 Avgifter 9 Tentamina 10 Intyg 11 Examenssystemet 11 Öppna universitetsleden till ÅA 12 Studierådgivning 12 Uppdrag 12 Förbättringsförslag, tips och önskemål 12 UNIVERSITETSKURSER 1 Arbetsplatspsykologi Ledarskap I & II, 5 sp + 5 sp 13 Astronomi Universum nu, 4 sp 15 Filosofi Mediefilosofi, 3 sp 16 Företagets organisation och ledning Strategisk ledning, 5 sp 17 Förskolepedagogik Rörelsedidaktik, 2 sp 18 Hälsokunskap Anatomi och fysiologi, 3 sp 19 Utveckling av social kompetens, 4 sp 20 Hälsovårdsadministration Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp 21 1 Med universitetskurser avses kurser som ingår i utbildningsutbudet vid andra universitet och högskolor. 3

4 Informationsförvaltning Organisation och marknadsföring, 3 sp 22 Informationssystem Investeringsplanering, 5 sp 23 Internationell marknadsföring Transport- och logistiktjänster, 5 sp 24 Marknadsföring Marknadsföringens undersökningsmetodik, 8 sp 25 Nationalekonomi Banker och penningteori, 5 sp 26 Nordiska språk Skriva, 3 sp 27 Pedagogik Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp 28 Rättsvetenskap Grundkurs i juridik, del I + II, 4 sp + 6 sp 29 Sjö- och annan transporträtt, 10 sp 31 Spanska Spanska II, 5 sp 33 Statskunskap Nationalism och regionalism i Europa, 5 sp 34 Svenska Swedish as a Foreign Language I, 4 sp 36 Tyska Tyska II, 5 sp 37 Teater Skådespelarkonst, grundkurs, 4 sp 38 Vårdvetenskap Vårdandets idéhistoria, 3 sp 39 LÄS I DIN EGEN TAKT 41 SENIORUNIVERSITET 41 4

5 PROGRAMKURSER 2 Elektroteknik Reglerteknik I, 4 sp 42 Kompletterande kurser i matematik och fysik 42 Finska Kommunicera på finska inom vården - nybörjarnivå, 3sp 43 Kommunicera på finska inom vården - avancerad nivå, 3sp 44 Forskningsmetodik Grundläggande forskningsmetodik, 2 sp 45 Informationsteknik Systemutvecklingsmetodik, 6 sp 46 Interkulturell kommunikation 1,5 sp 47 Psyko- och sociodrama Livskunskap, dialogmetoder och nordiskt kulturutbyte, 1 sp 48 Vård Våld mot kvinnor, 7,5 sp 49 Vård av äldre Vård av den multisjuka äldre patienten, 15 sp 51 FORTBILDNING Barn, skola och förändrade familjeförhållanden 53 Bemöt våra ryska turister en introduktion till det ryska språket och den ryska kulturen 54 Chef och ledare på daghem 55 Effektiv mötesteknik 56 Ekonomi för icke-ekonomer 57 Gestaltmetodik Gör du det du borde göra eller det du vill göra? 58 Informationshantering - lär dig effektiva metoder med Brain Management 59 Intern revision grundkurs 60 2 Med programkurser avses kurser som ingår i Högskolan på Ålands utbildningsprogram, dvs. elektroteknik, företagsekonomi, Hospitality Management, informationsteknik, maskinteknik, sjöfart och vård. 5

6 Internetmarknadsföring - lär dig leva på Google 61 Livslängdsplanering av byggnadsverk 62 Medieträning 63 Skriv begripligt 64 Socialt ansvarstagande - CSR i praktiken 65 Stresshantering 66 Svenska på riktigt - suggestopedisk sommarkurs i svenska språket 67 Vinvärlden grundkurs 68 Vinvärlden mat och vin i kombination 69 Vägen till bättre coaching 70 SJÖFARTSKURSER 71 ÖPPEN FÖRELÄSNING Det bor en sexist i oss alla -en föreläsning med författaren till boken En sexist bekännelser 71 PROV OCH TENTAMINA Allmänna språkexamina 72 Språkexamen för statsförvaltningen 72 Högskoleprovet 73 Prov för auktoriserade translatorer 73 ANMÄLNINGSBLANKETT 75 6

7 ÖPPNA HÖGSKOLAN Öppna högskolan är öppen för dig! Bekanta dig med universitets- och högskolestudier, fortbilda dig eller studera av eget intresse! Det finns inget krav på tidigare utbildning eller arbetserfarenhet. Studieprestationerna registreras vid det universitet eller den högskola som kursfordringarna följer. Om du i framtiden avlägger en examen vid respektive universitet eller högskola räknas studierna till godo fullt ut, och kan även räknas till godo vid andra universitet och högskolor. Antagning sker i den ordning anmälningarna inkommit. Vissa kurser har särskilda förkunskapskrav, se respektive kursbeskrivning. PERSONAL Enhetschef: Högskolesekreterare: Kurssekreterare: Planerare: Planerare: Vik. kursplanerare: Högskolebibliotekarie: Brittmari Wikström tfn (018) Information, anmälningar, kansliärenden Marita Ahlfors tfn (018) Kursplatsservice Carina Fant tfn Universitets- och högskolekurser Mirjam Schauman tfn (018) Fortbildnings-, uppdrags- och programkurser Ann Riis tfn (018) Sjöfartskurser Sofie Lindman tfn (018) Bibliotekstjänster Helena Lundberg tfn (018)

8 BIBLIOTEK Öppna högskolans kurslitteratur och bibliotekstjänster finns i Mariehamns stadsbibliotek. Högskolans bibliotek erbjuder bl.a. förmedling av fjärrlån, tillgång till ett flertal databaser samt hjälp med informationssökningar. Antalet kursböcker är begränsat, så det är bra om du i god tid själv skaffar kurslitteraturen. Lånetiden för kursböcker är 14 dagar, eller 7 dagar om boken är reserverad av annan låntagare och förseningsavgiften är 1 per dygn och kursbok. Böcker som är utlånade kan reserveras, antingen via biblioteksdatabasen Katrina eller via bibliotekets informationsdisk. Huvudregeln för kursböckerna är att varje titel finns i ett referensexemplar, därtill ett varierande antal utlåningsexemplar. Referensexemplaret är till för studier i biblioteket, men det kan även lånas hem som nattlån. Biblioteket har grupprum och studierum för enskilda studier kontakta personalen för mera information. Kontaktuppgifter Adress: Telefon: Mariehamns stadsbibliotek Högskolebiblioteket Strandgatan 29, Pb 76, AX MARIEHAMN (018) (högskolebiblioteket) (018) (information & fjärrlån) (018) (låneexpeditionen) Fax: (018) E-post: Högskolan på Ålands bibliotek: Mariehamns stadsbibliotek: Öppethållningstider Biblioteket: må. fr. kl lö. kl sö. kl (oktober mars) Tidningssalen: må. fr. kl lö. kl sö. kl (oktober mars) Läsesalen: tillgänglig alla dagar kl

9 ANMÄLAN Första anmälningsdag hösten 2008 är tisdagen den 20 maj 2008, kl Du kan anmäla dig via:webben: (klicka på Anmälan och Anmälningsblankett ) e-post: telefon: (018) post: Pb 1010, AX Mariehamn Uppge namn, kontaktuppgifter, e-post (vid nätkurser) och födelsetid i din anmälan. Anmälningarna beaktas i den ordning de inkommit. Anmälningar som inlämnas före den behandlas som om de kommit med posten den , kl Anmälningar som inkommer efter sista anmälningsdag beaktas om kursen inte är fullsatt. Ett bekräftelsebrev om kursplats och ev. ändringar skickas efter sista anmälningsdag till den som anmält sig. En kurs som inte får tillräckligt med anmälningar inhiberas. Alla anmälda får meddelande om detta genast när anmälningstiden gått ut. Meddela Öppna högskolans kansli om eventuella namn- och/eller adressändringar! AVANMÄLAN Anmälan till samtliga kurser är bindande efter att anmälningstiden gått ut. Vid sjukdomsfall och liknande, som bestyrks med läkarintyg, uppbärs ingen avgift. Universitets- och programkurser Om du återtar din anmälan efter sista anmälningsdag eller uteblir från kursen uppbärs 10 i annulleringsavgift. Fortbildningskurser Vid förhinder återbetalas inte kursavgiften, men platsen får överlåtas till en annan person. AVGIFTER Universitets- och programkurser Öppna högskolan uppbär en terminsavgift på 80 för höstterminen 2008 ( ). Avgiften berättigar till deltagande i alla universitets- och programkurser under terminen men inkluderar inte kopiering och material. Vissa rabatter beviljas, kontakta kansliet för närmare information. Bankgiro utsänds i samband med en kursbekräftelse och avgiften skall betalas före kursstart. För kurs som sträcker sig över en termin betalas terminsavgift endast för startterminen. 9

10 Kopior Kopior kostar 10 cent per sida. Färgkopior kostar 40 cent per sida. Fortbildningskurser För deltagande i fortbildning debiteras en kursavgift. Avgiften framgår av respektive kursbeskrivning. Bankgiro skickas ut i samband med kursbekräftelsen och avgiften skall betalas före kursstart. TENTAMINA Tentamen är frivillig men anteckning om avklarad studieprestation görs endast om kursen tenterats med godkänt resultat. Tentamensresultaten meddelas vanligtvis till kansliet tidigast två veckor efter tentamen. Kontakta kansliet för ditt tentamensresultat. Efter varje akademisk kurs ordnas högst tre tentamenstillfällen. Studerande som önskar tentera vid annan tidpunkt bör själv överenskomma om detta med tentator samt stå för eventuella kostnader. Allmänna tentamensdagar Öppna högskolans allmänna tentamensdagar: Ht 2008 Vt 2009 lö 16 augusti lö 10 januari lö 30 augusti lö 24 januari lö 13 september lö 7 februari lö 27 september lö 28 februari lö 11 oktober lö 14 mars lö 25 oktober lö 28 mars lö 8 november lö 4 april lö 22 november lö 25 april lö 13 december lö 9 maj lö 30 maj lö 13 juni lö 27 juni De allmänna tentamenstillfällena hålls lördagar kl på Neptunigatan 17. Tentamensanmälan görs minst åtta (8) dagar på förhand till Öppna högskolans kansli. Försenade anmälningar beaktas inte. Enskild tentamen Studerande vid annan högskola kan, i mån av utrymme, tentera på Öppna högskolans allmänna tentamensdagar eller på andra tider enligt överenskommelse med kansliet. Studerande bör då själv kontakta sin tentator och se till att frågorna sänds till Öppna högskolans kansli. Anmälan görs minst en vecka på förhand. Avgiften är 17 per gång. 10

11 INTYG Åbo Akademi Studieprestationer som avlagts inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet registreras vid Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (FC/ÅA) eller Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi i Vasa (FC/ÅA i Vasa) beroende av ämne. Intyg skrivs endast ut på begäran och kan beställas från: FC/ÅA, kansli, intyg, tentamensresultat: tfn , , e-post fax FC/ÅA i Vasa, kansli, intyg, tentamensresultat: tfn , e-post fax Svenska handelshögskolan Intyg över kurs från Svenska handelshögskolan skickas ut efter avklarad kurs. Helsingfors universitet Studieprestationer registreras i Helsingfors universitets studieregister inom ca en månad efter att tentamensresultaten publicerats. Utdrag över studieprestationer är avgiftsbelagt (2,50 ) och kan beställas från servicenumret (1,83 /min + lna). På begäran får du ett separat intyg över en slutförd studiehelhet. Intyget är avgiftsfritt och postas hem till den studerande. Teaterhögskolan Studieutdrag skickas ut efter avklarad kurs. Programkurser Öppna högskolan utfärdar intyg över studieprestationer enligt fordringarna vid Högskolan på Åland. Fortbildningskurser För deltagande i fortbildningskurs (minst 75 % närvaro) utfärdas intyg efter avslutad kurs. EXAMENSSYSTEMET Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete (föreläsningar, diskussioner, egna skrivarbeten, grupparbeten, tentamen etc.). 11

12 Grundstudierna omfattar minst 25 sp och ämnesstudierna minst 35 sp. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 sp och magisterexamen ytterligare 120 sp. ÖPPNA UNIVERSITETSLEDEN TILL ÅBO AKADEMI Efter att ha avlagt minst 60 sp vid Öppna högskolan kan du söka in via öppna universitetsleden till Åbo Akademi för examensstudier. Studierna bör ha avlagts inom Åbo Akademis öppna universitet. Antagningskriterierna skiljer sig en del mellan fakulteterna. Läs mer om öppna universitetsleden på För studievägledning kontakta Åbo Akademi, Majlen Saarinen, tfn , e-post Åbo Akademi (Vasa), Terese Ahlström, tfn , e-post STUDIERÅDGIVNING Öppna högskolans planerare Mirjam Schauman, tfn (018) , ger studierådgivning i frågor som rör studier vid Öppna högskolan. Rådgivning om sökning av litteratur och annat studiematerial ger högskolebibliotekarie Helena Lundberg, Mariehamns stadsbibliotek, tfn (018) , e-post Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) på Ålandsvägen 31, tfn (018) , informerar om studier vid andra högskolor och universitet samt om möjligheter att erhålla studiestöd. UPPDRAG Företag, organisationer, kommuner eller privatpersoner kan beställa skräddarsydda kurser, s.k. uppdragsutbildningar, efter egna önskemål. Kontakta uppdragsplaneraren på Öppna högskolan för att diskutera ert behov av kurser, tfn (018) , e-post FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG, TIPS OCH ÖNSKEMÅL Om du har idéer, önskemål om kurser eller andra synpunkter kontakta oss på Öppna högskolan! 12

13 - UNIVERSITETSKURSER - Arbetsplatspsykologi Ledarskap I & II, 5 sp + 5 sp Tid: Del I: fr kl lö kl fr kl lö kl Del II: fr kl lö kl fr kl lö kl Föreläsare: ped.mag. Carola Lindholm Deltagare: max 25 Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet i Vasa. Målgrupp: Personer som vill spegla sitt eget ledarskap mot ledar- och organisationsutvecklingsteorier och både få bekräftelse på sitt handlingssätt och nya infallsvinklar på sitt ledarskap. Mål: Att ge en översikt över ledarskapets olika delområden och möjliggöra en fördjupad insikt om det egna ledarskapet. organisationsutveckling och ledarskap olika organisationsteorier och ledarens position och roll enligt dem arbetsorganisationen och ledaren olika sätt att styra produktframställning och samtidigt leda människor personalen och ledaren olika individer och olika grupper, hur leda? Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar och grupparbeten enligt idéer från samarbetsinlärning. Mellanuppgifter som varje deltagare väljer själv och som är aktuella för henne/honom och som ger en fördjupad insikt i det egna ledarskapet, utan att ta särdeles mycket tid från det dagliga arbetet. 13

14 Examination: Formen bestäms i samråd med deltagarna. Litteratur: Del I: Clemedson, L.J. (2003). Psykodynamiska perspektiv på ledarskap. Granér, R. Personalgruppens psykologi. Kaufman, G. & A. Psykologi i organisation och ledning. Del II: Bergengren, M. Organisation och ledarskap. Bonnier Utbildning. Whitmore, J. Nya coaching för bättre resultat. Övrig referenslitteratur enligt föreläsarens anvisning. Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i Arbetsplatspsykologi. De olika delkurserna är: Organisationspsykologi (5 sp) Ledarskap I (5 sp), Ledarskap II (5 sp) Konflikthantering (5 sp) Burnout-problematik (5 sp) Arbetsplatsmobbning (5 sp) Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs! 14

15 Astronomi Universum nu, 4 sp Tid: fr kl lö kl fr kl lö kl ev. 2 h stjärnskådning någon av fredagskvällarna Föreläsare: fil.dr. Thomas Hackman Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen följer fordringarna vid Helsingfors universitet. Målgrupp och mål: Målgruppen är alla som är intresserade och vill veta mera om astronomi. Målet är att på en populärvetenskaplig nivå ge en helhetsbild av den moderna astronomin och ge en grund för en eventuell fortsatt fördjupning i ämnet. Kursen är en populärvetenskaplig introduktionskurs som ger en översikt över den moderna astronomin: solsystemet (solen, planeter, asteroider, kometer) förutsättningar för liv i universum stjärnornas struktur och utveckling kompakta stjärnor (bl.a. svarta hål) interstellär materia galaxer och kosmologi. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar samt övningar och demonstrationer. Examination: Slutförhör. Litteratur: Hackman, Thomas. (2008). Universum nu föreläsningsfolier. Referenslitteratur: Oja, Heikki. (2008). Maailmankaikkeus 2008, Helsingfors: Ursa. Lagerkvist, Claes-Ingvar. (2003). Astronomi en bok om universum. Stockholm: Bonniers. 15

16 Filosofi Mediefilosofi, 3 sp Tid: lö kl sö kl lö kl sö kl Föreläsare: fil.mag. Antony Fredriksson Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Kursen är en specialkurs i filosofi. Under kursen analyseras begrepp så som massmedium, information, kunskap, underhållning, objektivitet, yttrandefrihet, reklam, censur och propaganda. Vilken är mediernas roll och uppgifter? Bör de framstå som fostrare, granskare eller affärsföretag? Vem har/borde ha kontrollen över medierna? Vad är mediademokrati? Vad är mediemoral? Har medierna något ansvar och i så fall vilket och inför vem? Innebär Internet en förstärkning eller försvagning av demokrati? Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsning, diskussion, filmvisning. Examination: Hemtentamen. Litteratur: Platon (2003). Staten. Atlantis Sontag, Susan. (2004). Att se andras lidande. Brombergs bokförlag. Nichols, Bill. (1991). Representing Reality Issues and Concepts in Documentary. Indiana UP Burke, Peter. (2001). Eyewitnessing The Uses of Image as Historical Evidence. Cornell University Press. 16

17 Företagets organisation och ledning Strategisk ledning, 5 sp Tid: NÄTKURS, start må Närstudier: on kl Föreläsare: ekon.mag. Eerika Saaristo Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Förkunskaper: Grundkursen i företagets organisation och ledning, 10 sp. Mål och innehåll: Kursen ger grunderna i strategisk ledning och insikter i det strategiska perspektivet på organisationer. Under kursen får deltagarna en inblick i företagsledningens grunder samt blir förtrogna med olika skolbildningar som existerar i studiet av strategisk ledning. Under kursen går vi igenom grunderna i strategisk ledning där särskild förståelse för hur olika perspektiv på strategi betonas. Kursen behandlar olika skolbildningar inom strategisk ledning genom bl.a. följande teman: strategi som rationell process strategi som kulturellt fenomen strategi som planering och positionering strategi som kreativitet strategi, kunskap och lärande strategi och entreprenörskap. Arbetsformer och examination: Individuella uppgifter och diskussion på kurshemsidan (kursplattformen Blackboard används). Deltagarna bör ha tillgång till Internet samt inneha datorvana. Kontinuerlig examination under kursens gång (övningar och deltagande i diskussioner) samt kurstentamen. Litteratur: Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. Strategy Safari. Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Företagets organisation och ledning. De olika delkurserna är: Organisation och ledning en introduktion (10 sp) Strategisk ledning (5 sp) Strategisk praxis (5 sp) Profileringskurs (5 sp): Human Resource Management (5 sp) eller Ledarskap (5 sp) 17

18 Förskolepedagogik Rörelsedidaktik, 2 sp Tid: fr kl lö kl Föreläsare: Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: ped. mag. Mikaela Svanbäck-Laaksonen Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet i Vasa. Mål: Att studerande tillägnar sig en förståelse för barns utveckling utifrån ett rörelsedidaktiskt perspektiv. Motorisk utveckling och inlärning. Rörelsedidaktik. Undervisningsform och arbetssätt: Litteraturstudier, övningar i gymnastiksal, aktivt deltagande i föreläsningar och grupparbeten. Examination: Godkänd tentamen inklusive arbetsuppgift. Litteratur: Annerstedt, C. (1995). Idrottsdidaktisk reflektion. Varberg: Multicare. Ericsson, I. (2005). Rör dig lär dig: motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. Jagtöien, G. L. (2002). Motorik, lek och lärande. Göteborg: Multicare. Övrigt material enligt kursledarens anvisningar. 18

19 Hälsokunskap Fysisk, psykisk och social hälsa, 7 sp Del I: Anatomi och fysiologi, 3 sp Tid: lö kl sö kl Föreläsare: med.lic. Birger Björkqvist Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet i Vasa. Barns och ungas utveckling ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv, människans anatomi och fysiologi ur ett utvecklingsperspektiv samt befrämjandet av sociala och interpersonella färdigheter hos barn och unga. Del I: Kursen förmedlar kunskap om människans anatomi och fysiologi ur ett utvecklingsperspektiv. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar, övningar. Examination: Tentamen. Litteratur: Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. (1998). Människans fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber. Bjålie, J.G., Haug, E., Sand, O., et.a. (1998). Människokroppen, fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber. Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i Hälsokunskap. De olika delkurserna är: Grunderna i hälsokunskap (10 sp) Fysisk, psykisk och social hälsa (7 sp): - Anatomi och fysiologi (3 sp) - Utveckling av social kompetens (4 sp) Hälsa i skolkontext (8 sp) Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs! 19

20 Hälsokunskap Fysisk, psykisk och social hälsa, 7 sp Del II: Utveckling av social kompetens, 4 sp Tid: fr kl lö kl fr kl lö kl Föreläsare: hälsov.mag. Annika Stadius Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet i Vasa. Barns och ungas utveckling ur ett fysiskt-, psykiskt-, socialt- och existentiellt perspektiv, människans anatomi och fysiologi ur ett utvecklingsperspektiv samt befrämjandet av sociala och interpersonella färdigheter hos barn och unga. Del II: Kursen tar fasta på betydelsen av social kompetens hos barn och unga i syfte att motverka utslagning. Under kursen behandlas begreppen social kompetens, social interaktion och empati i teori och praktik. Därtill analyserar vi tillsammans vilket stöd vuxna kan ge för att barns sociala kompetens bäst skall kunna utvecklas. Dessutom kommer kursen att poängtera könsaspekter i förhållande till social kompetens. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar, övningar. Examination: Tentamen. Litteratur: Pettersson, S. & Sjödin, L. (2001). Tänk om. Att arbeta med social kompetens i skolan. Lund: Studentlitteratur. Elias, M., Tobias, S. (1996). Social problem solving: intervention in the schools. New York: Guilford. Granér, R. (1991). Arbetsgruppen. Lund: Studentlitteratur. 20

21 Hälsovårdsadministration Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Tid: to kl fr kl lö kl to kl fr kl lö kl Föreläsare: doktorand Kristina Rosengren Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet i Vasa. Mål: Insikter om hälsovårdssystemets och administrationens samhälleliga betydelse, interna strukturer, processer och utveckling. Kursen behandlar vårdadministration som forskningsområde och disciplinär anknytning, den caritativa administrationens och ledarskapets grunder och betydelse för vårdkulturen; historik, nutid och visioner. Också administrativa strukturer; organisationstyper och arbetsfördelning samt administrativa processer: planering, prioritering, beslutsfattande, organisering och utvärdering behandlas. Vidare berörs organisation och politiskadministrativ styrning av hälsooch sjukvård i Finland och internationellt. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar, seminariebetonad undervisning, litteraturstudier. Examination: Hemtentamen eller bedömd litteraturknuten reflekterande föreläsningsdagbok, seminariedeltagande, godkänd övningsuppgift. Litteratur: Meddelas senare. Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i hälsovårdsadministration. Delkurserna är: Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap (5 sp) Ledarskapsteorier (5 sp) Organisationsteorier (5 sp) Ekonomi och juridik inom hälsovårdsadministration (10 sp): Hälsoekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård (5 sp), Hälsovårdsjuridik (5 sp) 21

22 Informationsförvaltning Organisation och marknadsföring, 3 sp Tid: NÄTKURS, Föreläsare: fil. mag. Nancy Pettersson Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Målgrupp: Bibliotekspersonal och personer som jobbar inom olika informationstjänster. Mål: Att ge insikter i administrations- och organisationsfrågornas grunder. Att ge kännedom om teorier i marknadsföring och deras tillämpningar på informationsförsörjande organisationer. offentliga förvaltningen och biblioteken marknadsföring av bibliotek och informationstjänster informationsprodukter och tjänster teoretisk kunskap om administration av tjänsteproducerande organisationer med betoning på organisationer inom den informationsförsörjande sektorn kvalitetsmätning inom bibliotek och informationstjänster. Undervisningsform och arbetssätt samt examination: Nätföreläsningar, uppsats/projektarbete, litteraturläsning. Litteratur: Abrahamsson, Bengt. (2005). Organisation: att beskriva och förstå organisationer. Malmö: Liber. Brophy, Peter (2006). Measuring Library Performance Principles and Techniques. London: Facet Publishing. Crawford, John. (2006). The culture of evaluation in library and information services. Oxford: Chandos Publishing. Helsinsky, Zuzana. (2006). En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek. Lund: BTJ. Loverlock, Christopher. (2000) 4th ed. Service marketing: people, technology, strategy. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall. Rowley, Jennifer. (2001). Information marketing. Aldershot: Ashgate. Singh, Rajesh. (2005). Marketing culture of Finnish research libraries. An analysis of marketing attitude, knowledge and behaviour. Åbo: Åbo Akademis förlag. Artikel-materialsamling, övrig litteratur enligt överenskommelse. 22

23 Informationssystem Investeringsplanering, 5 sp Tid: lö kl sö kl lö kl sö kl lö kl sö kl Föreläsare: pol.mag. Annica Karlsson Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Mål och innehåll: Kursen erbjuder en introduktion till att förstå investeringar. Man går igenom grundläggande begrepp inom investeringskalkylering och sätt att utvärdera investeringars lönsamhet, exempelvis NPV, IRR och Payback. På kursen presenteras också hur man beräknar risken på värdepapper och grundprinciperna för portföljteori och optimering. Man bör få en förståelse av förhållandet mellan risk och avkastning samt effekterna av riskspridning. Realoptioner och projektanalysering kommer också att behandlas. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar, övningar på nätet. Examination: Tentamen och godkända övningar. Litteratur: Richard A. Brealey, Stewart C. Myers. (2000 eller nyare). Principles of Corporate Finance. Irwin McGraw-Hill. Kapitel

24 Internationell marknadsföring Transport- och logistiktjänster, 5 sp Tid: NÄTKURS, start Närstudier: on kl on kl Föreläsare: ekon.lic. Monica Nyholm Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Förkunskaper: Grundkurs i marknadsföring eller motsvarande kunskaper. Mål och innehåll: Efter att ha slutfört denna kurs kan du beskriva vilka aktiviteter och tjänster som ingår i logistikbranschen förstå och använda de grundläggande begreppen i ämnet transportekonomi och logistik behärska grunderna i logistik analysera skillnader mellan och orsaker bakom olika val av transportmöjligheter. Kursen behandlar logistikbranschens uppbyggnad, utbud av transport- och logistiktjänster samt Supply Chain Management sett ur tjänsteproducentens synvinkel. Undervisningsform och arbetssätt: Datorbaserade självstudier och obligatoriska närstudieträffar. Deltagarna skall ha tillgång till dator med Internet samt ha datorvana. Examination: Utförda arbetsuppgifter, aktivt deltagande i diskussionerna samt studieträffar. Litteratur: Bransch, Alan E. (1998). Maritime Economics, Management and Marketing. London: Stanley Thornes. (delvis) Artikelkompendium. 24

25 Marknadsföring Marknadsföringens undersökningsmetodik, 8 sp Tid: fr kl lö kl sö kl fr kl lö kl fr kl lö kl Föreläsare: ekon.dr. Peter Björk Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen följer fordringarna vid Svenska handelshögskolan i Vasa. Målgrupp: Personer med intresse för metodfrågor och som är i behov av att genomföra och förstå marknadsundersökningar. Mål: De studerande skall efter avklarad kurs självständigt kunna hantera och lösa marknadsföringsrelaterade undersökningsproblem. Kursens målsättning är att öva upp den studerandes förmåga att inför en undersökningsuppgift kunna välja lämplig undersökningsmetod, samla in såväl kvantitativt som kvalitativt datamaterial, bearbeta och sammanställa materialet samt tolka resultaten. På kursen behandlas de underliggande synsätten som de olika undersökningsmetoderna bygger på. De vanligaste kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoderna presenteras och metoder för att sammanfatta och framställa datamaterial behandlas. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar, case och grupparbeten. Examination: Tentamen och övningsdel. Litteratur: Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2001). Marknadsundersökning. Lund: Studentlitteratur. Edling, C.& Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder. Grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. Svensson, P.-G. & Starring, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Artiklar och dylikt enligt examinators anvisningar max 50 sidor. 25

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i = Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Att leda i förändring systemiskt ledarskap, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Öppna högskolan. Högskolan på Åland

Öppna högskolan. Högskolan på Åland Öppna högskolan Högskolan på Åland augusti december 2009 Öppna högskolan Högskolan på Åland PB 1010, AX-22 111 Mariehamn tfn +358 (0)18 537711 fax +358 (0)18 22160 open@ha.ax www.ha.ax/open Besöksadress

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Omvårdnad vid inkontinens (G) 7,5 hp VT09

Omvårdnad vid inkontinens (G) 7,5 hp VT09 KURSBESKRIVNING 2008-11-10 VO Urologi, Universitetssjukhuset i Lund Omvårdnad vid inkontinens (G) 7,5 hp VT09. Under förutsättning av vissa formella beslut och i samarbete med VO Urologi vid Universitetssjukhuset

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Idrott i förändring 1

Idrott i förändring 1 Del-kursguide Idrott i förändring 1 (IF1) 7,5 hp Höstterminen 2013 Kursledare: Johan R Norberg & Joakim Wirén Åkesson Delkurs 1 i Idrottsvetenskap 1 (IV111G) (Idrottsvetenskapligt program), och Idrott

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer