Öppna högskolan. Högskolan på Åland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna högskolan. Högskolan på Åland"

Transkript

1 Öppna högskolan Högskolan på Åland augusti december 2008

2 Öppna högskolan Högskolan på Åland Pb 1010, AX Mariehamn tfn fax Högskolan Norra, Neptunigatan 17, Mariehamn Kansliet är öppet vardagar kl och Kansliet är stängt Öppna högskolan förbehåller sig rätten till eventuella ändringar i programmet. ISSN

3 INNEHÅLL sida Allmänt 7 Personal 7 Bibliotek 8 Anmälan 9 Avanmälan 9 Avgifter 9 Tentamina 10 Intyg 11 Examenssystemet 11 Öppna universitetsleden till ÅA 12 Studierådgivning 12 Uppdrag 12 Förbättringsförslag, tips och önskemål 12 UNIVERSITETSKURSER 1 Arbetsplatspsykologi Ledarskap I & II, 5 sp + 5 sp 13 Astronomi Universum nu, 4 sp 15 Filosofi Mediefilosofi, 3 sp 16 Företagets organisation och ledning Strategisk ledning, 5 sp 17 Förskolepedagogik Rörelsedidaktik, 2 sp 18 Hälsokunskap Anatomi och fysiologi, 3 sp 19 Utveckling av social kompetens, 4 sp 20 Hälsovårdsadministration Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp 21 1 Med universitetskurser avses kurser som ingår i utbildningsutbudet vid andra universitet och högskolor. 3

4 Informationsförvaltning Organisation och marknadsföring, 3 sp 22 Informationssystem Investeringsplanering, 5 sp 23 Internationell marknadsföring Transport- och logistiktjänster, 5 sp 24 Marknadsföring Marknadsföringens undersökningsmetodik, 8 sp 25 Nationalekonomi Banker och penningteori, 5 sp 26 Nordiska språk Skriva, 3 sp 27 Pedagogik Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp 28 Rättsvetenskap Grundkurs i juridik, del I + II, 4 sp + 6 sp 29 Sjö- och annan transporträtt, 10 sp 31 Spanska Spanska II, 5 sp 33 Statskunskap Nationalism och regionalism i Europa, 5 sp 34 Svenska Swedish as a Foreign Language I, 4 sp 36 Tyska Tyska II, 5 sp 37 Teater Skådespelarkonst, grundkurs, 4 sp 38 Vårdvetenskap Vårdandets idéhistoria, 3 sp 39 LÄS I DIN EGEN TAKT 41 SENIORUNIVERSITET 41 4

5 PROGRAMKURSER 2 Elektroteknik Reglerteknik I, 4 sp 42 Kompletterande kurser i matematik och fysik 42 Finska Kommunicera på finska inom vården - nybörjarnivå, 3sp 43 Kommunicera på finska inom vården - avancerad nivå, 3sp 44 Forskningsmetodik Grundläggande forskningsmetodik, 2 sp 45 Informationsteknik Systemutvecklingsmetodik, 6 sp 46 Interkulturell kommunikation 1,5 sp 47 Psyko- och sociodrama Livskunskap, dialogmetoder och nordiskt kulturutbyte, 1 sp 48 Vård Våld mot kvinnor, 7,5 sp 49 Vård av äldre Vård av den multisjuka äldre patienten, 15 sp 51 FORTBILDNING Barn, skola och förändrade familjeförhållanden 53 Bemöt våra ryska turister en introduktion till det ryska språket och den ryska kulturen 54 Chef och ledare på daghem 55 Effektiv mötesteknik 56 Ekonomi för icke-ekonomer 57 Gestaltmetodik Gör du det du borde göra eller det du vill göra? 58 Informationshantering - lär dig effektiva metoder med Brain Management 59 Intern revision grundkurs 60 2 Med programkurser avses kurser som ingår i Högskolan på Ålands utbildningsprogram, dvs. elektroteknik, företagsekonomi, Hospitality Management, informationsteknik, maskinteknik, sjöfart och vård. 5

6 Internetmarknadsföring - lär dig leva på Google 61 Livslängdsplanering av byggnadsverk 62 Medieträning 63 Skriv begripligt 64 Socialt ansvarstagande - CSR i praktiken 65 Stresshantering 66 Svenska på riktigt - suggestopedisk sommarkurs i svenska språket 67 Vinvärlden grundkurs 68 Vinvärlden mat och vin i kombination 69 Vägen till bättre coaching 70 SJÖFARTSKURSER 71 ÖPPEN FÖRELÄSNING Det bor en sexist i oss alla -en föreläsning med författaren till boken En sexist bekännelser 71 PROV OCH TENTAMINA Allmänna språkexamina 72 Språkexamen för statsförvaltningen 72 Högskoleprovet 73 Prov för auktoriserade translatorer 73 ANMÄLNINGSBLANKETT 75 6

7 ÖPPNA HÖGSKOLAN Öppna högskolan är öppen för dig! Bekanta dig med universitets- och högskolestudier, fortbilda dig eller studera av eget intresse! Det finns inget krav på tidigare utbildning eller arbetserfarenhet. Studieprestationerna registreras vid det universitet eller den högskola som kursfordringarna följer. Om du i framtiden avlägger en examen vid respektive universitet eller högskola räknas studierna till godo fullt ut, och kan även räknas till godo vid andra universitet och högskolor. Antagning sker i den ordning anmälningarna inkommit. Vissa kurser har särskilda förkunskapskrav, se respektive kursbeskrivning. PERSONAL Enhetschef: Högskolesekreterare: Kurssekreterare: Planerare: Planerare: Vik. kursplanerare: Högskolebibliotekarie: Brittmari Wikström tfn (018) Information, anmälningar, kansliärenden Marita Ahlfors tfn (018) Kursplatsservice Carina Fant tfn Universitets- och högskolekurser Mirjam Schauman tfn (018) Fortbildnings-, uppdrags- och programkurser Ann Riis tfn (018) Sjöfartskurser Sofie Lindman tfn (018) Bibliotekstjänster Helena Lundberg tfn (018)

8 BIBLIOTEK Öppna högskolans kurslitteratur och bibliotekstjänster finns i Mariehamns stadsbibliotek. Högskolans bibliotek erbjuder bl.a. förmedling av fjärrlån, tillgång till ett flertal databaser samt hjälp med informationssökningar. Antalet kursböcker är begränsat, så det är bra om du i god tid själv skaffar kurslitteraturen. Lånetiden för kursböcker är 14 dagar, eller 7 dagar om boken är reserverad av annan låntagare och förseningsavgiften är 1 per dygn och kursbok. Böcker som är utlånade kan reserveras, antingen via biblioteksdatabasen Katrina eller via bibliotekets informationsdisk. Huvudregeln för kursböckerna är att varje titel finns i ett referensexemplar, därtill ett varierande antal utlåningsexemplar. Referensexemplaret är till för studier i biblioteket, men det kan även lånas hem som nattlån. Biblioteket har grupprum och studierum för enskilda studier kontakta personalen för mera information. Kontaktuppgifter Adress: Telefon: Mariehamns stadsbibliotek Högskolebiblioteket Strandgatan 29, Pb 76, AX MARIEHAMN (018) (högskolebiblioteket) (018) (information & fjärrlån) (018) (låneexpeditionen) Fax: (018) E-post: Högskolan på Ålands bibliotek: Mariehamns stadsbibliotek: Öppethållningstider Biblioteket: må. fr. kl lö. kl sö. kl (oktober mars) Tidningssalen: må. fr. kl lö. kl sö. kl (oktober mars) Läsesalen: tillgänglig alla dagar kl

9 ANMÄLAN Första anmälningsdag hösten 2008 är tisdagen den 20 maj 2008, kl Du kan anmäla dig via:webben: (klicka på Anmälan och Anmälningsblankett ) e-post: telefon: (018) post: Pb 1010, AX Mariehamn Uppge namn, kontaktuppgifter, e-post (vid nätkurser) och födelsetid i din anmälan. Anmälningarna beaktas i den ordning de inkommit. Anmälningar som inlämnas före den behandlas som om de kommit med posten den , kl Anmälningar som inkommer efter sista anmälningsdag beaktas om kursen inte är fullsatt. Ett bekräftelsebrev om kursplats och ev. ändringar skickas efter sista anmälningsdag till den som anmält sig. En kurs som inte får tillräckligt med anmälningar inhiberas. Alla anmälda får meddelande om detta genast när anmälningstiden gått ut. Meddela Öppna högskolans kansli om eventuella namn- och/eller adressändringar! AVANMÄLAN Anmälan till samtliga kurser är bindande efter att anmälningstiden gått ut. Vid sjukdomsfall och liknande, som bestyrks med läkarintyg, uppbärs ingen avgift. Universitets- och programkurser Om du återtar din anmälan efter sista anmälningsdag eller uteblir från kursen uppbärs 10 i annulleringsavgift. Fortbildningskurser Vid förhinder återbetalas inte kursavgiften, men platsen får överlåtas till en annan person. AVGIFTER Universitets- och programkurser Öppna högskolan uppbär en terminsavgift på 80 för höstterminen 2008 ( ). Avgiften berättigar till deltagande i alla universitets- och programkurser under terminen men inkluderar inte kopiering och material. Vissa rabatter beviljas, kontakta kansliet för närmare information. Bankgiro utsänds i samband med en kursbekräftelse och avgiften skall betalas före kursstart. För kurs som sträcker sig över en termin betalas terminsavgift endast för startterminen. 9

10 Kopior Kopior kostar 10 cent per sida. Färgkopior kostar 40 cent per sida. Fortbildningskurser För deltagande i fortbildning debiteras en kursavgift. Avgiften framgår av respektive kursbeskrivning. Bankgiro skickas ut i samband med kursbekräftelsen och avgiften skall betalas före kursstart. TENTAMINA Tentamen är frivillig men anteckning om avklarad studieprestation görs endast om kursen tenterats med godkänt resultat. Tentamensresultaten meddelas vanligtvis till kansliet tidigast två veckor efter tentamen. Kontakta kansliet för ditt tentamensresultat. Efter varje akademisk kurs ordnas högst tre tentamenstillfällen. Studerande som önskar tentera vid annan tidpunkt bör själv överenskomma om detta med tentator samt stå för eventuella kostnader. Allmänna tentamensdagar Öppna högskolans allmänna tentamensdagar: Ht 2008 Vt 2009 lö 16 augusti lö 10 januari lö 30 augusti lö 24 januari lö 13 september lö 7 februari lö 27 september lö 28 februari lö 11 oktober lö 14 mars lö 25 oktober lö 28 mars lö 8 november lö 4 april lö 22 november lö 25 april lö 13 december lö 9 maj lö 30 maj lö 13 juni lö 27 juni De allmänna tentamenstillfällena hålls lördagar kl på Neptunigatan 17. Tentamensanmälan görs minst åtta (8) dagar på förhand till Öppna högskolans kansli. Försenade anmälningar beaktas inte. Enskild tentamen Studerande vid annan högskola kan, i mån av utrymme, tentera på Öppna högskolans allmänna tentamensdagar eller på andra tider enligt överenskommelse med kansliet. Studerande bör då själv kontakta sin tentator och se till att frågorna sänds till Öppna högskolans kansli. Anmälan görs minst en vecka på förhand. Avgiften är 17 per gång. 10

11 INTYG Åbo Akademi Studieprestationer som avlagts inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet registreras vid Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (FC/ÅA) eller Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi i Vasa (FC/ÅA i Vasa) beroende av ämne. Intyg skrivs endast ut på begäran och kan beställas från: FC/ÅA, kansli, intyg, tentamensresultat: tfn , , e-post fax FC/ÅA i Vasa, kansli, intyg, tentamensresultat: tfn , e-post fax Svenska handelshögskolan Intyg över kurs från Svenska handelshögskolan skickas ut efter avklarad kurs. Helsingfors universitet Studieprestationer registreras i Helsingfors universitets studieregister inom ca en månad efter att tentamensresultaten publicerats. Utdrag över studieprestationer är avgiftsbelagt (2,50 ) och kan beställas från servicenumret (1,83 /min + lna). På begäran får du ett separat intyg över en slutförd studiehelhet. Intyget är avgiftsfritt och postas hem till den studerande. Teaterhögskolan Studieutdrag skickas ut efter avklarad kurs. Programkurser Öppna högskolan utfärdar intyg över studieprestationer enligt fordringarna vid Högskolan på Åland. Fortbildningskurser För deltagande i fortbildningskurs (minst 75 % närvaro) utfärdas intyg efter avslutad kurs. EXAMENSSYSTEMET Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete (föreläsningar, diskussioner, egna skrivarbeten, grupparbeten, tentamen etc.). 11

12 Grundstudierna omfattar minst 25 sp och ämnesstudierna minst 35 sp. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 sp och magisterexamen ytterligare 120 sp. ÖPPNA UNIVERSITETSLEDEN TILL ÅBO AKADEMI Efter att ha avlagt minst 60 sp vid Öppna högskolan kan du söka in via öppna universitetsleden till Åbo Akademi för examensstudier. Studierna bör ha avlagts inom Åbo Akademis öppna universitet. Antagningskriterierna skiljer sig en del mellan fakulteterna. Läs mer om öppna universitetsleden på För studievägledning kontakta Åbo Akademi, Majlen Saarinen, tfn , e-post Åbo Akademi (Vasa), Terese Ahlström, tfn , e-post STUDIERÅDGIVNING Öppna högskolans planerare Mirjam Schauman, tfn (018) , ger studierådgivning i frågor som rör studier vid Öppna högskolan. Rådgivning om sökning av litteratur och annat studiematerial ger högskolebibliotekarie Helena Lundberg, Mariehamns stadsbibliotek, tfn (018) , e-post Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) på Ålandsvägen 31, tfn (018) , informerar om studier vid andra högskolor och universitet samt om möjligheter att erhålla studiestöd. UPPDRAG Företag, organisationer, kommuner eller privatpersoner kan beställa skräddarsydda kurser, s.k. uppdragsutbildningar, efter egna önskemål. Kontakta uppdragsplaneraren på Öppna högskolan för att diskutera ert behov av kurser, tfn (018) , e-post FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG, TIPS OCH ÖNSKEMÅL Om du har idéer, önskemål om kurser eller andra synpunkter kontakta oss på Öppna högskolan! 12

13 - UNIVERSITETSKURSER - Arbetsplatspsykologi Ledarskap I & II, 5 sp + 5 sp Tid: Del I: fr kl lö kl fr kl lö kl Del II: fr kl lö kl fr kl lö kl Föreläsare: ped.mag. Carola Lindholm Deltagare: max 25 Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet i Vasa. Målgrupp: Personer som vill spegla sitt eget ledarskap mot ledar- och organisationsutvecklingsteorier och både få bekräftelse på sitt handlingssätt och nya infallsvinklar på sitt ledarskap. Mål: Att ge en översikt över ledarskapets olika delområden och möjliggöra en fördjupad insikt om det egna ledarskapet. organisationsutveckling och ledarskap olika organisationsteorier och ledarens position och roll enligt dem arbetsorganisationen och ledaren olika sätt att styra produktframställning och samtidigt leda människor personalen och ledaren olika individer och olika grupper, hur leda? Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar och grupparbeten enligt idéer från samarbetsinlärning. Mellanuppgifter som varje deltagare väljer själv och som är aktuella för henne/honom och som ger en fördjupad insikt i det egna ledarskapet, utan att ta särdeles mycket tid från det dagliga arbetet. 13

14 Examination: Formen bestäms i samråd med deltagarna. Litteratur: Del I: Clemedson, L.J. (2003). Psykodynamiska perspektiv på ledarskap. Granér, R. Personalgruppens psykologi. Kaufman, G. & A. Psykologi i organisation och ledning. Del II: Bergengren, M. Organisation och ledarskap. Bonnier Utbildning. Whitmore, J. Nya coaching för bättre resultat. Övrig referenslitteratur enligt föreläsarens anvisning. Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i Arbetsplatspsykologi. De olika delkurserna är: Organisationspsykologi (5 sp) Ledarskap I (5 sp), Ledarskap II (5 sp) Konflikthantering (5 sp) Burnout-problematik (5 sp) Arbetsplatsmobbning (5 sp) Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs! 14

15 Astronomi Universum nu, 4 sp Tid: fr kl lö kl fr kl lö kl ev. 2 h stjärnskådning någon av fredagskvällarna Föreläsare: fil.dr. Thomas Hackman Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen följer fordringarna vid Helsingfors universitet. Målgrupp och mål: Målgruppen är alla som är intresserade och vill veta mera om astronomi. Målet är att på en populärvetenskaplig nivå ge en helhetsbild av den moderna astronomin och ge en grund för en eventuell fortsatt fördjupning i ämnet. Kursen är en populärvetenskaplig introduktionskurs som ger en översikt över den moderna astronomin: solsystemet (solen, planeter, asteroider, kometer) förutsättningar för liv i universum stjärnornas struktur och utveckling kompakta stjärnor (bl.a. svarta hål) interstellär materia galaxer och kosmologi. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar samt övningar och demonstrationer. Examination: Slutförhör. Litteratur: Hackman, Thomas. (2008). Universum nu föreläsningsfolier. Referenslitteratur: Oja, Heikki. (2008). Maailmankaikkeus 2008, Helsingfors: Ursa. Lagerkvist, Claes-Ingvar. (2003). Astronomi en bok om universum. Stockholm: Bonniers. 15

16 Filosofi Mediefilosofi, 3 sp Tid: lö kl sö kl lö kl sö kl Föreläsare: fil.mag. Antony Fredriksson Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Kursen är en specialkurs i filosofi. Under kursen analyseras begrepp så som massmedium, information, kunskap, underhållning, objektivitet, yttrandefrihet, reklam, censur och propaganda. Vilken är mediernas roll och uppgifter? Bör de framstå som fostrare, granskare eller affärsföretag? Vem har/borde ha kontrollen över medierna? Vad är mediademokrati? Vad är mediemoral? Har medierna något ansvar och i så fall vilket och inför vem? Innebär Internet en förstärkning eller försvagning av demokrati? Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsning, diskussion, filmvisning. Examination: Hemtentamen. Litteratur: Platon (2003). Staten. Atlantis Sontag, Susan. (2004). Att se andras lidande. Brombergs bokförlag. Nichols, Bill. (1991). Representing Reality Issues and Concepts in Documentary. Indiana UP Burke, Peter. (2001). Eyewitnessing The Uses of Image as Historical Evidence. Cornell University Press. 16

17 Företagets organisation och ledning Strategisk ledning, 5 sp Tid: NÄTKURS, start må Närstudier: on kl Föreläsare: ekon.mag. Eerika Saaristo Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Förkunskaper: Grundkursen i företagets organisation och ledning, 10 sp. Mål och innehåll: Kursen ger grunderna i strategisk ledning och insikter i det strategiska perspektivet på organisationer. Under kursen får deltagarna en inblick i företagsledningens grunder samt blir förtrogna med olika skolbildningar som existerar i studiet av strategisk ledning. Under kursen går vi igenom grunderna i strategisk ledning där särskild förståelse för hur olika perspektiv på strategi betonas. Kursen behandlar olika skolbildningar inom strategisk ledning genom bl.a. följande teman: strategi som rationell process strategi som kulturellt fenomen strategi som planering och positionering strategi som kreativitet strategi, kunskap och lärande strategi och entreprenörskap. Arbetsformer och examination: Individuella uppgifter och diskussion på kurshemsidan (kursplattformen Blackboard används). Deltagarna bör ha tillgång till Internet samt inneha datorvana. Kontinuerlig examination under kursens gång (övningar och deltagande i diskussioner) samt kurstentamen. Litteratur: Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. Strategy Safari. Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Företagets organisation och ledning. De olika delkurserna är: Organisation och ledning en introduktion (10 sp) Strategisk ledning (5 sp) Strategisk praxis (5 sp) Profileringskurs (5 sp): Human Resource Management (5 sp) eller Ledarskap (5 sp) 17

18 Förskolepedagogik Rörelsedidaktik, 2 sp Tid: fr kl lö kl Föreläsare: Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: ped. mag. Mikaela Svanbäck-Laaksonen Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet i Vasa. Mål: Att studerande tillägnar sig en förståelse för barns utveckling utifrån ett rörelsedidaktiskt perspektiv. Motorisk utveckling och inlärning. Rörelsedidaktik. Undervisningsform och arbetssätt: Litteraturstudier, övningar i gymnastiksal, aktivt deltagande i föreläsningar och grupparbeten. Examination: Godkänd tentamen inklusive arbetsuppgift. Litteratur: Annerstedt, C. (1995). Idrottsdidaktisk reflektion. Varberg: Multicare. Ericsson, I. (2005). Rör dig lär dig: motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. Jagtöien, G. L. (2002). Motorik, lek och lärande. Göteborg: Multicare. Övrigt material enligt kursledarens anvisningar. 18

19 Hälsokunskap Fysisk, psykisk och social hälsa, 7 sp Del I: Anatomi och fysiologi, 3 sp Tid: lö kl sö kl Föreläsare: med.lic. Birger Björkqvist Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet i Vasa. Barns och ungas utveckling ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv, människans anatomi och fysiologi ur ett utvecklingsperspektiv samt befrämjandet av sociala och interpersonella färdigheter hos barn och unga. Del I: Kursen förmedlar kunskap om människans anatomi och fysiologi ur ett utvecklingsperspektiv. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar, övningar. Examination: Tentamen. Litteratur: Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. (1998). Människans fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber. Bjålie, J.G., Haug, E., Sand, O., et.a. (1998). Människokroppen, fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber. Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i Hälsokunskap. De olika delkurserna är: Grunderna i hälsokunskap (10 sp) Fysisk, psykisk och social hälsa (7 sp): - Anatomi och fysiologi (3 sp) - Utveckling av social kompetens (4 sp) Hälsa i skolkontext (8 sp) Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs! 19

20 Hälsokunskap Fysisk, psykisk och social hälsa, 7 sp Del II: Utveckling av social kompetens, 4 sp Tid: fr kl lö kl fr kl lö kl Föreläsare: hälsov.mag. Annika Stadius Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet i Vasa. Barns och ungas utveckling ur ett fysiskt-, psykiskt-, socialt- och existentiellt perspektiv, människans anatomi och fysiologi ur ett utvecklingsperspektiv samt befrämjandet av sociala och interpersonella färdigheter hos barn och unga. Del II: Kursen tar fasta på betydelsen av social kompetens hos barn och unga i syfte att motverka utslagning. Under kursen behandlas begreppen social kompetens, social interaktion och empati i teori och praktik. Därtill analyserar vi tillsammans vilket stöd vuxna kan ge för att barns sociala kompetens bäst skall kunna utvecklas. Dessutom kommer kursen att poängtera könsaspekter i förhållande till social kompetens. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar, övningar. Examination: Tentamen. Litteratur: Pettersson, S. & Sjödin, L. (2001). Tänk om. Att arbeta med social kompetens i skolan. Lund: Studentlitteratur. Elias, M., Tobias, S. (1996). Social problem solving: intervention in the schools. New York: Guilford. Granér, R. (1991). Arbetsgruppen. Lund: Studentlitteratur. 20

21 Hälsovårdsadministration Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Tid: to kl fr kl lö kl to kl fr kl lö kl Föreläsare: doktorand Kristina Rosengren Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet i Vasa. Mål: Insikter om hälsovårdssystemets och administrationens samhälleliga betydelse, interna strukturer, processer och utveckling. Kursen behandlar vårdadministration som forskningsområde och disciplinär anknytning, den caritativa administrationens och ledarskapets grunder och betydelse för vårdkulturen; historik, nutid och visioner. Också administrativa strukturer; organisationstyper och arbetsfördelning samt administrativa processer: planering, prioritering, beslutsfattande, organisering och utvärdering behandlas. Vidare berörs organisation och politiskadministrativ styrning av hälsooch sjukvård i Finland och internationellt. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar, seminariebetonad undervisning, litteraturstudier. Examination: Hemtentamen eller bedömd litteraturknuten reflekterande föreläsningsdagbok, seminariedeltagande, godkänd övningsuppgift. Litteratur: Meddelas senare. Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i hälsovårdsadministration. Delkurserna är: Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap (5 sp) Ledarskapsteorier (5 sp) Organisationsteorier (5 sp) Ekonomi och juridik inom hälsovårdsadministration (10 sp): Hälsoekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård (5 sp), Hälsovårdsjuridik (5 sp) 21

22 Informationsförvaltning Organisation och marknadsföring, 3 sp Tid: NÄTKURS, Föreläsare: fil. mag. Nancy Pettersson Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Målgrupp: Bibliotekspersonal och personer som jobbar inom olika informationstjänster. Mål: Att ge insikter i administrations- och organisationsfrågornas grunder. Att ge kännedom om teorier i marknadsföring och deras tillämpningar på informationsförsörjande organisationer. offentliga förvaltningen och biblioteken marknadsföring av bibliotek och informationstjänster informationsprodukter och tjänster teoretisk kunskap om administration av tjänsteproducerande organisationer med betoning på organisationer inom den informationsförsörjande sektorn kvalitetsmätning inom bibliotek och informationstjänster. Undervisningsform och arbetssätt samt examination: Nätföreläsningar, uppsats/projektarbete, litteraturläsning. Litteratur: Abrahamsson, Bengt. (2005). Organisation: att beskriva och förstå organisationer. Malmö: Liber. Brophy, Peter (2006). Measuring Library Performance Principles and Techniques. London: Facet Publishing. Crawford, John. (2006). The culture of evaluation in library and information services. Oxford: Chandos Publishing. Helsinsky, Zuzana. (2006). En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek. Lund: BTJ. Loverlock, Christopher. (2000) 4th ed. Service marketing: people, technology, strategy. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall. Rowley, Jennifer. (2001). Information marketing. Aldershot: Ashgate. Singh, Rajesh. (2005). Marketing culture of Finnish research libraries. An analysis of marketing attitude, knowledge and behaviour. Åbo: Åbo Akademis förlag. Artikel-materialsamling, övrig litteratur enligt överenskommelse. 22

23 Informationssystem Investeringsplanering, 5 sp Tid: lö kl sö kl lö kl sö kl lö kl sö kl Föreläsare: pol.mag. Annica Karlsson Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Mål och innehåll: Kursen erbjuder en introduktion till att förstå investeringar. Man går igenom grundläggande begrepp inom investeringskalkylering och sätt att utvärdera investeringars lönsamhet, exempelvis NPV, IRR och Payback. På kursen presenteras också hur man beräknar risken på värdepapper och grundprinciperna för portföljteori och optimering. Man bör få en förståelse av förhållandet mellan risk och avkastning samt effekterna av riskspridning. Realoptioner och projektanalysering kommer också att behandlas. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar, övningar på nätet. Examination: Tentamen och godkända övningar. Litteratur: Richard A. Brealey, Stewart C. Myers. (2000 eller nyare). Principles of Corporate Finance. Irwin McGraw-Hill. Kapitel

24 Internationell marknadsföring Transport- och logistiktjänster, 5 sp Tid: NÄTKURS, start Närstudier: on kl on kl Föreläsare: ekon.lic. Monica Nyholm Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Förkunskaper: Grundkurs i marknadsföring eller motsvarande kunskaper. Mål och innehåll: Efter att ha slutfört denna kurs kan du beskriva vilka aktiviteter och tjänster som ingår i logistikbranschen förstå och använda de grundläggande begreppen i ämnet transportekonomi och logistik behärska grunderna i logistik analysera skillnader mellan och orsaker bakom olika val av transportmöjligheter. Kursen behandlar logistikbranschens uppbyggnad, utbud av transport- och logistiktjänster samt Supply Chain Management sett ur tjänsteproducentens synvinkel. Undervisningsform och arbetssätt: Datorbaserade självstudier och obligatoriska närstudieträffar. Deltagarna skall ha tillgång till dator med Internet samt ha datorvana. Examination: Utförda arbetsuppgifter, aktivt deltagande i diskussionerna samt studieträffar. Litteratur: Bransch, Alan E. (1998). Maritime Economics, Management and Marketing. London: Stanley Thornes. (delvis) Artikelkompendium. 24

25 Marknadsföring Marknadsföringens undersökningsmetodik, 8 sp Tid: fr kl lö kl sö kl fr kl lö kl fr kl lö kl Föreläsare: ekon.dr. Peter Björk Avgift: terminsavgift 80 Anmälan senast: Kursen följer fordringarna vid Svenska handelshögskolan i Vasa. Målgrupp: Personer med intresse för metodfrågor och som är i behov av att genomföra och förstå marknadsundersökningar. Mål: De studerande skall efter avklarad kurs självständigt kunna hantera och lösa marknadsföringsrelaterade undersökningsproblem. Kursens målsättning är att öva upp den studerandes förmåga att inför en undersökningsuppgift kunna välja lämplig undersökningsmetod, samla in såväl kvantitativt som kvalitativt datamaterial, bearbeta och sammanställa materialet samt tolka resultaten. På kursen behandlas de underliggande synsätten som de olika undersökningsmetoderna bygger på. De vanligaste kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoderna presenteras och metoder för att sammanfatta och framställa datamaterial behandlas. Undervisningsform och arbetssätt: Föreläsningar, case och grupparbeten. Examination: Tentamen och övningsdel. Litteratur: Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2001). Marknadsundersökning. Lund: Studentlitteratur. Edling, C.& Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder. Grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. Svensson, P.-G. & Starring, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Artiklar och dylikt enligt examinators anvisningar max 50 sidor. 25

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

Kyrkans svenska personalutbildning

Kyrkans svenska personalutbildning Kyrkans svenska personalutbildning 2014 Inledningsord Välkommen till Kyrkans svenska personalutbildning 2014! Vi lever i en tid av snabba förändringar i kyrka och samhälle. Nya uppgifter tillkommer och

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer