FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE"

Transkript

1 FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE

2 Det handlar om unga Förord PeaceWorks tror på ungas kraft att avnormalisera och synliggöra våldet i Sverige och i världen genom att kritiskt ifrågasätta de normer och beteenden vi själva ibland tar för givet. Vi ser problem när några få långt borta fattar beslut och sätter agendan för unga utan att vi själva fått vara med och påverka. Detta vill vi ändra på. Därför erbjuder PeaceWorks konkreta verktyg och metoder för att stärka unga så att de själva kan göra sin röst hörd. Det är underbart att se aktiva lokalföreningar än någonsin med så otroligt många fantastiska projekt. Det tycker vi visar på den initiativkraft och mångfald som vi tror behövs i arbetet för fred. Fler unga än tidigare har valt att under året komma hit eller resa ut som volontärer. Vilket gjort att människor möts och gränser suddas ut. Det handlar inte bara om engagemang i Sverige, utan globalt och på alla plan i samhället. Människor möts och gränser suddas ut. påverkar ungas möjlighet till organisering. PeaceWorks har därför kickat igång vår största satsning någonsin på ett internationellt samarbete, där vi tillsammans med vår partnerorganisation i Colombia bestämt oss för att kämpa hårt för att stärka ungas möjligheter att organisera sig, detta för att komma ännu närmare visionen om en hållbar värld i fred. Som du ser är det spännande tider just nu och vi hoppas att du är lika pepp som vi är på året som kommer. Engagera dig på ditt sätt och var med att påverka och förändra! Hälsingar PeaceWorks styrelse Året som gått I PeaceWorks har vi under året fortsatt att arbeta mot våld, för en hållbar värld i fred, med unga som kraft. Vi tror att vi måste göra detta genom olika kanaler. Genom att skicka iväg och ta emot unga på internationella volontärutbyten har breddade perspektiv och interkulturellt lärande främjats. Genom stödet för ungdomars sociala organisering i Sverige inom lokalföreningarna har vi fortsatt att arbeta för att stärka civilsamhället och ungas aktiva deltagande inom det. Vi sätter inte agendan för vilken fråga som är viktigast i arbetet för en hållbar värld i fred. Vi arbetar istället för att stärka unga att själva göra sin röst hörd. För att göra det har vi jobbat aktivt för att nödvändiga verktyg, metoder och en plattform görs tillgängliga. Med hjälp av vår projektutbildning Driv har ungdomar under året genomfört viktiga samhällsförändrande projekt på olika teman, allt från integration och miljö till antirasism. Under året har vi också aktivt arbetat med att strategiskt och operativt utveckla PeaceWorks för att ännu bättre än tidigare lyckas uppnå visionen om en hållbar värld i fred. Ett viktigt steg som vi tagit är att utveckla vårt arbete för att stärka ungdomars sociala organisering även utanför Sveriges gränser. Ett nytt samarbete som har utvecklats under året är med vår partner i Colombia, era sig är svårt begränsade. Tillsammans har vi planerat ett projekt för att stärka ungdomars möjligheter till organisering i landet. lande process just nu. Joelle Golmann, generalsekreterare PeaceWorks Utgivningsinfo FredAktion ges ut av PeaceWorks - en religiöst och partipolitiskt obunden fredsorganisation av och med unga. Redaktör Freja Andersson, Morgan Waltersson Medarbetare Anders Jonsson, Anna Bäckman, Burcu Bayat, Elin Lager, Erik Lindgren, Gustav Grahn Calminder, Hanna Sannéus, Isabelle Kermeen, Maja Jacobsson, Mikael Hollqvist, Sara Tunlid, Usman Bhatty Karin Sæther Tryckeri Danagård Litho Upplaga 4000 ex Papper Multiart silk 170g (omslag) G-print 80g (inlaga) PeaceWorks Götgatan 22A Stockholm Kontakta redaktionen 2

3 Innehåll 08 Om PeaceWorks 04 PeaceWorks verksamhetsområden 05 PeaceWorks volontärverksamhet 06 Agnes åkte till Togo med PeaceWorks 08 Rosanna volontärarbetade på barnhem 10 På volontärutbyte i Sverige Årsmöte med ICYE 14 På besök i dimskogen 15 PeaceWorks lokalföreningsverksamhet 16 PeaceWorks Växjö: Eldsjälen Robert Fokus Asien ger ut bok om annan vardag 20 PeaceWorks Empowerments: Integration på två hjul PeaceWorks utbildningsverksamhet 23 PeaceWorks forum 24 Freja utbildade sig i Driv. 25 PeaceWorks informationsverksamhet 26 Fredsturnén Gymnasiekampanj: Volontärbussen 29 Volontärfototävling 30 Volunteering Matters! 30 Fredsfonden: fredsstipendiater 32 Årsmöte med PeaceWorks 34 PeaceWorks styrelse

4 Om PeaceWorks Vision PeaceWorks vision är en hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekononomiska gränser. PeaceWorks principer Ideell Drivs av frivilligt engagemang utan vinstintressen Historia PeaceWorks grundades 1974 och arbetade då med internationella utbytesprogram. Namnet var IKU - Internationellt KulturUtbyte fram till år 2009 då organisationen bytte namn till PeaceWorks Sweden. Sedan starten 1974 har många positiva förändringar skett. Vår utbytesverksamhet har utvecklats till att göra PeaceWorks till en av Sveriges främsta volontärorganisationer. Idag är PeceWorks utsedd av regeringen till Sveriges nationella ex-volontärorganisation, genom den plattform vi erbjuder ex-volontärer och alla andra unga som vill ta sitt engagemang visare och bli aktiva fredsarbetare. Styrelsen Några nyheter under året är de ändringar som förra årets styrelse arbetade fram: ny ansvarsfördelning, ett mer renodlat strategiskt fokus och ett nytt upplägg för arbetet. Likt förra året består styrelsen av fem ledamöter förutom att posterna volontäransvarig och lokalföreningsansvarig har ersatts med ett större fokus på det gemensamma ansvaret som alla i styrelsen har koll på. Nytt för i år är också ett utökat fokus på det strategiska arbetet, styrelsens huvudsakliga uppgift. För att ge förutsättningar till denna utveckling har de första 3-4 månaderna avsatts för att ge styrelseledamöterna tid att grundligt sätta sig in i organisationen och styrelsearbetet. Därefter har arbetstakten skruvats upp allt efter som året har gått. Totalt har styrelsen sammanträtt 8 gånger under året. Läs om årets styrelse på sida 35. Kansliet Under året har 30 personer arbetat med PeaceWorks kansli i centrala Stockholm: Anställda: Joëlle Golmann (generalekreterare), Isabelle Kermeen (lokalföreningar), Maja Jacobsson (volontärverksamheten), Morgan Waltersson (inforamtion), Lisa Åkesson (administration och ekonomi), Pernilla Lundmark (utbildning) och Helena Faxelid. Praktikanter och volontärer: Burcu Bayat, Andrea Artavia, Strategi PeaceWorks är en plattform för ungas engagemang för fred och hållbar utveckling. Genom att driva volontärutbyten och fredsprojekt skapas mötesplatser och praktiska verktyg. Dessa ger förutsättningar för unga att på egna villkor delta i, påverka och skapa förståelse för lokala och globala sammanhang. Medlemmar Av unga, för unga med unga Drivs av sina medlemmar Demokratisk Drivs av öppenhet för alla och bygger på medlemmarnas deltagande Jämlikhet Alla människors lika värde Solidaritet Verksamheten bygger på ömsesidighet och utbyten mellan människor Hållbar utveckling En integrerad syn på fred och hållbar utveckling: miljö, global rättvisa, ickevåld, interkulturellt lärande, lokalt och globalt - allt hänger ihop Alla behövs Alla kan bidra på sitt sätt till en värld i fred Vid kalenderårets slut hade PeaceWorks medlemmar anslutna till organisationens lokalföreningar, att jämföra med föregående års siffror på medlemmar. Under sista halvan av verksamhetsåret fortsatte PeaceWorks medlemssiffror att stiga i positiv riktning och vid verksamhetsårets slut hade PeaceWorks 18 lokalföreningar. Medlemsengagemanget har ökat under verksamhetsåret tack vare ett större fokus från PeaceWorks på utåtriktad verksamhet, uppsökande kontakt med medlemmar och fokus på informationsspridning och PR. Vidare, som ett resultat av ett utökat antal utbildningar och volontärpro- förra året. Niklas Nordström, Helena Cullemo, Leo Askland, Anders Jonsson, Per Norberg, Anna Andersson, Johanna Fridell, Emma Persson, Erik Lindgren, Elin Lager, Moa Ekstrand, Julia Carlsson och Freja Andersson. Ideella/arvoderade uppdrag: Karin Saether (layout av FredAktion samt Sprid-broschyrer), Louise Lange (tagit fram pixiboken Hej på dig fredsarbetare ) och Linnéa Lindgren (lokal volontärhandläggare)

5 PeaceWorks verksamhetsberättelse 2011/12 volontärverksamhet PeaceWorks ser på volontärutbyte som ett konkret sätt att bidra till en hållbar värld i fred. På utbytet får du, förutom att arbeta praktiskt, föreställningar om verkligheten och bredda dina perspektiv. Detta kallar PeaceWorks för interkulturellt lärande. Som volontär kan du åka från två veckor upp till ett år till något av våra samarbetsländer i Afrika, Asien, Europa, Oceanien och Latinamerika. Genom Peace- något för alla. Runtom i Sverige kontaktpersoner till de volontärer som kommer till Sverige. Läs om några volontärberättelser på sidorna 6 till 15. PeaceWorks verksamhetsområden: lokalföreningar PeaceWorks stödjer lokala ungdomsorganisationer runt om i landet. Lokalföreningen får själv bestämma vad de vill jobba med för att uppnå en hållbar värld i fred. I lokalföreningen får du verktyg, stöd och råd för att kunna förverkliga din idé för fred tillsammans med andra. Under året har föreningarna till exempel jobbat med rättvis handel, integration, utbildning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, demo- kratifrågor och miljö såväl lokalt som globalt. Som medlem kan du starta en ny lokalförening eller Under året har vi inlett samarbete med vår partnerorganisation i Colombia för att på samma sätt som i Sverige, arbeta för att stärka ungdomars organisering i Colombia.Läs mer om lokalföreningar på sidan 16. utbildning Genom PeaceWorks utbildningsverksamhet får du kunskap om fredsfrågor och hur du skapar engagemang för fred och förändring. PeaceWorks egen utbildning Driv ger dig verktyg för att starta en förening och driva egna projekt. Utbildningen hålls för alla intresserade till exempel privatpersoner, skolor och föreningar. PeaceWorks medlemmar får även chansen att delta på internationella kurser i exempelvis ledarskap, interkulturell förståelse och sociala medier. Alla lokalföreningar erbjuds utbildningar för att få verktyg till sina projekt och alla som åker som volontär med PeaceWorks får ta del av förberedelseutbildningar. Läs mer om utbildningen Driv på sidan 23. Tack för ditt stöd och engagemang inom PeaceWorks! 5 5

6 PeaceWorks volontärverksamhet PeaceWorks erbjuder volontärutbyte i mer än 50 länder och har över 300 volontärprojekt inom 15 olika arbetsområden. Ett volontärutbyte med PeaceWorks varar från några veckor upp till ett år och du bor vanligen hos en värdfamilj eller på projektet där du volontär- utbyte med oss blir du av FN utnämnd till en UN Peace Messenger. Till dessa länder kan du åka på utbyte Amerika Som volontär kan du jobba med: Barn och ungdomar Hälsa Kvinnofrågor Miljö Samhälle Flyktingar Jordbruk Mänskliga rättigheter Missgynnade grupper Sport/fritid Funktionshinder Konst/kultur Manuellt arbete Organisationer Utbildning Siffror i volontärverksamheten Argentina Bolivia Brasilien Colombia Costa Rica Ecuador Haiti Honduras Jamaica Mexiko Peru USA Europa Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Georgien Grekland Holland Island Italien Litauen Makedonien Malta Moldavien Norge Polen Portugal Rumänien Ryssland Serbien Slovakien Slovenien Spanien Storbritanien Tjeckien Tyskland Ukraina Österrike Asien Filippinerna Indien Indonesien Japan Kina Nepal Palestina Sydkorea Vietnam Afrika Algeriet Ghana Kenya Malawi Marocko Mozambique Nigeria Sydafrika Tanzania Togo Uganda Oceanien Nya Zeeland Volontärer som PeaceWorks PeaceWorks har tagit emot 8 internationella volontärer som volontärarbetat i Sverige i ett år. Av dessa var 5 tjejer och 3 killar. PeaceWorks har även tagit emot 5 internationella volontärer som volontärarbetat i Sverige genom EVS-projekt. Av dessa var 4 tjejer och 1 kille. Sammanlagt har PeaceWorks tagit emot 13 volontärer varav 9 var tjejer och 4 var killar. Volontärer som PeaceWorks har skickat ut i världen PeaceWorks har skickat 11 svenska volontärer på något av våra kortutbyten (1-3 veckor), samtliga 11 var tjejer.på mellanutbyte (1-4 månader) skickade PeaceWorks totalt 59 svenska volontärer. Av dessa åkte 3 till Europa, 8 till Asien, 23 till Afrika och 17 till Latinamerika. Utöver det var det 8 volontärer som valde ett mellanutbyte på 6 månader. Fördelningen mellan könen var 48 tjejer och 11 killar. Fördelning mellan världsdelar var på följande sätt bland tjejerna: 3 till Europa, 5 till Asien, 20 till Afrika, 13 till Latinamerika samt 7 som åkte iväg i 6 månader. För killarna såg det ut på följande sätt: 3 till Asien, 3 till Afrika, 4 till Latinamerika samt 1 som åkte i väg i 6 månader. Således valde ingen kille att åka på ett mellanutbyte i Europa. PeaceWorks skickade iväg 5 volontärer på ett långt utbyte, det vill säga att volontärerna var i väg i ett år. Samtliga av dessa var tjejer. PeaceWorks skickade också 10 volontärer på EVS- projekt, varav 8 var tjejer och 2 var killar. Det betyder att PeaceWorks sammanlagt skickade iväg 85 volontärer ut i världen, där 72 av dem var tjejer och 13 var killar. 6

7 Samarbete i Sverige Samarbete i Världen Samarbete övrigt Under året 2011/2012 samarbetade PeaceWorks volontärverksamhet med följande partners i Sverige, främst genom att de tog emot internationella volontärer: Alingsås Waldorfskoleförening, Alingsås Axevalla folkhögskola, Axvall Humlamaden Rehab, Veberöd Kontrapunkt kulturhus och socialt center, Malmö Kärsögårdens aktivitetscenter, Drottningholm Mullsjö folkhögskola, Mullsjö Tärna folkhögskola, Sala Älvsby folkhögskola, Älvsbyn. PeaceWorks har samarbetat med följande partners under verksamhetsåret 2011/2012: Afrika AJUDE/ICYE Mocambique ICYE Kenya Ugandan Volunteer for Peace ICYE Uganda United Planet Tanzania ICYE Nigeria South Africa Volunteer Centre CdH (Togo) ICYE Ghana AYISE (Malawi) CSM/ICYE Morocco Asien och Oceanien NCCYE/ICYE Nepal ICDE/ICYE India ICYE Taiwan VolTra HongKong (Kina) ICYE Japan VPV (Vietnam) Dejavato/ICYE Indonesia ICYE New Zeeland EYES (Filippinerna) IWO (Sydkorea) IPYL (Palestina) Europa Grenzenlos (Österrike) Dansk ICYE ADVIT/ICYE Moldova ICJA/ICYE Germany (Tyskland) Young Researchers of Serbia Alternative V (Ukraina) FIYE (Polen) Concordia (Frankrike) Solidarités Jeunesses (Frankrike) AUS/ICYE Iceland INEX Slovakia AFAIJ (Spanien) Asociación Agora Cultural (Spanien) Amerika ICYE Colombia ACI/ICYE Costa Rica SIIJUVE/ICYE Mexico ICYE Honduras ICYE Bolivia Fundación VASE/ICYE Ecuador BVBP/ICYE Peru ABIC/ICYE Brazil United Planet (USA) PeaceWorks har under året haft följande samarbeten: Älvsby folkhögskola Volontärlinjen på Älvsby folkhögskola har varit i samarbete med PeaceWorks och tagit del av PeaceWorks volontärförberedande utbildning. Mullsjö folkhögskola PeaceWorks genomförde även Driv-utbildning samt volontärförberedande utbildning för Mullsjö folkhögskolas Volontärlinje Global och nio elever på PeaceWorks-inriktningen deltog i ett utbyte genom PeaceWorks partners ACI i Costa Rica, där de volontärarbetade och studerade spanska. Utvecklingsområden inom volontärverksamheten Regelbundna volontär drop-in Varje måndag mellan 15 och 17 håller volontärverksamheten öppet hus. Alla som är intresserade av ett volontärutbyte är välkomna till PeaceWorks kontor för personlig rådgivning och stöd. Många har tagit tillfället i akt att få reda på mer om PeaceWorks volontärutbyten. Inkommande volontärverksamhet PeaceWorks har satsat mycket på den inkommande volontärverksamheten i Sverige. Under året har vi fått över 10 nya volontär- utveckla verksamheten. Informationskanaler PeaceWorks har under året aktivt arbetat med att förbättra informationskanalerna för våra utresande volontärutbyten för att lyfta fram den stora mångfalden, breda erfarenhet och inspirerande projekt man kan välja mellan. Hemsidan har fått en delvis ny 7

8 Agnes åkte med PeaceWorks till Togo Agnes Larsson har varit engagerad i PeaceWorks på en mängd olika sätt. Hon åkt som volontär till Indien och Togo, varit med i en lokalförening och suttit i PeaceWorks styrelse. Idag är hon med i PeaceWorks valberedning. FredAktion träffade henne under PeaceWorks decemberforum för en intervju om volontärutbyten och hur de har format henne som människa. Text: Morgan Waltersson Bild: Agnes Larsson

9 Namn Agnes Larsson Ålder 22 år Gör Studerar till jurist Volontärerfarenhet Var på volontärutbyte i Indien och Togo Direkt efter gymnasiet åkte Agnes till Indien genom PeaceWorks. Hon hamnade i Bangalore i södra Indien där hon arbetade på en skola för barn från dåliga förhållanden. Agnes minns speciellt tre barn på skolan. De hade rymt hemifrån, tiggt på tåg och blivit utsatta för övergrepp innan de hade hamnat på den skolan som hon jobbade på. Under tiden Agnes var där skulle barnen skickas tillbaka till familjen som de hade rymt ifrån. Hon frågar sig vad det var för föräldrar som barnen kom till om de hellre rymde och tiggde på tåg än var med föräldrarna. - Det gick inte att peta på barnen, de liksom bara försvann för mig, berättar Agnes. Men Agnes har också många positiva minnen från Indien. Hon betonar att utbytet gav henne många nya perspektiv på Västafrika är en underbar plats, med underbara människor och en massa underbara kulturer! Väl hemma från Indien tog det inte lång tid innan hon gav sig av igen, den här gången till Togo i Västafrika. - Det var fruktansvärt roligt. Västafrika är en underbar plats med underbara människor och massor med underbara kulturer! säger Agnes. Många insikter Agnes förklarar att hon var mycket för sig själv under sina volontärut- byten och att det kunde kännas ensamt. Hon träffade ingen som kunde svenska och ingen av dem hon umgicks med behärskade engelska bra. Att komma någon riktigt nära var också svårare än vad hon hade trott, men efter ett par veckor hade hon kommit in i sin nya fortfarande har kontakt med. Agnes märkte också att hon gjorde avtryck som volontär. Eftersom hon ofta var den första person från Sverige folk träffade, blev hon som en ambassadör för Sverige. - Jag försökte vara en så go människa som möjligt, berättar Agnes. Att komma tillbaka till Sverige tyckte Agnes kändes jobbigt. Under volontärutbytet hade hon sett mycket saker och ingen av hennes vänner hade varit med om samma sak. - Jag kände mig lite ensam, lite utsatt och kom hem med många nya räckte. Fast jag ville ju visa femtusen bilder till. Det var svårt att hantera ibland, säger hon. Som tur var fanns möjligheten att prata med andra volontärer som också kommit hem som hon kunde visa sina bilder för och förklara hur det kändes. Agnes tyckte det var skönt att kunna prata med någon annan som hade samma erfarenheter som hon själv. Utbytena gav också Agnes en insikt i hur orättvist livet kan vara. Hon träffade många människor som aldrig hade fått en chans att förverkliga sig själva eller göra något av allt som de hade inom sig. - Det var väldigt jobbigt att upptäcka. Jag har ju inte de hindren, säger hon. behöva betala eller att hon får jobba trots att hon är kvinna. Att lära känna personer från andra sidan jorden som inte hade samma möjligheter kändes frustrerande. - Det har gett mig distans. Tidigare kunde jag tycka att en tenta kändes jävligt jobbig. Nu tycker jag inte det längre utan jag känner mig privilegierad som kan gå på universitet och utbilda mig, säger hon. När jag frågar vad hon skulle säga till någon som funderar på att åka som volontär svarar hon: - Jag tycker att man ska vara modig. Inse att du kommer stärkt ur det och våga åka. Det är jättekul och du är med och bygger något bra! Om du inte kan läsa QR-koden kan du gå in på: watch?v=thbvx5c5wvi 9

10 Rosanna volontärarbetade på barnhem i Nepal Efter gymnasiet bestämde sig Rosanna för att volontärarbeta. Valet att åka med PeaceWorks, en ideell organisation, var enkelt eftersom hon kunde vara säker på att hennes utbyte gjordes av rätt anledning. Text: Morgan Waltersson Bild: privat 10

11 Namn Rosanna Gunnarsson Ålder 19 år Gör Studerar musik och vill bli kompositör Volontärerfarenhet Var på volontärutbyte i Nepal Rosanna fastnade snabbt för Nepal, mycket tack vare dess fantastiska och skiftande natur med allt från regnskog till alper. Det passade också in på hennes kriterium att landet hon besökte skulle vara olikt Sverige. - Nepal är enormt annorlunda gentemot Sverige! Till exempel är berättar hon. Rosanna volontärarbetade på ett barnhem och första veckan var hon den enda volontären. Det tyckte hon kändes läskigt. - De hade inga krav på mig och jag försökte få en känsla för vad som hände, berättar hon. När det kom ytterligare två visa tillsammans i engelska. Undervisningen bestod av mycket lek och skratt. De pratade också mycket om kulturerna som de själva kom från och kulturen i Nepal. Stor omställning från Sverige Det tog tid för Rosanna att vänja sig vid den stora folkmängden i landet och att det var ett annorlunda socialt skyddsnät än i Sverige. Nepal har också ett kastsystem som gör att alla människor inte upp- fattas som lika mycket värda. För Rosanna kändes det frustrerande, framförallt då det fanns barn från olika kaster på barnhemmet som hon volontärarbetade på. - Det kändes jobbigt att de var så fastlåsta i sitt kast. När de diskuterade vad de ville jobba med gjorde de det alltid utifrån vilken kast de var och inte utifrån sina drömmar, säger hon. besöka några tempel eller ta del av religionen då hon inte är troende. Rosanna minns en ung tjej på barnhemmet som berättade sin historia för henne. Flickans föräldrar och släktingar hade dött och hennes syster hade försvunnit. - Det var jävligt tufft för man vet inte riktigt vad man ska säga och henne, säger Rosanna. Utbytet gav mycket Rosanna är jätteglad över att hon åkte iväg på ett volontärutbyte. Hon tycker det känns bra att ha varit på plats och sett problem hon inte är van att se i Sverige. Hon tror också att hennes insats gjorde skillnad. När hon tänker tillbaka på sitt utbyte känner hon att hon genom att träffa någon från en annan kultur resonerar hon. Det var jätteskönt att åka med en ideell organisation. - Framförallt är det ett utbyte av kulturer. Jag lärde mig lika mycket av dem jag träffade som de lärde sig av mig. Innan jag åkte trodde jag att jag skulle åka ner och hjälpa dem, men det funkar inte så. Det handlar inte om att jag som svensk ska komma och göra massa stora grejer, utan jag ska upprätthålla ett arbete som pågått länge. Jag får också se vad som händer på plats och ta med mig det hem. Volontärutbytet har gett mig väldigt mycket på alla plan, säger hon. Men Rosanna tyckte också det var skönt att komma hem igen. Hon insåg att hon hade det bra som kunde spola vatten i kranen och sova i en mjuk säng. Första veckorna var hon bara lycklig över att förändrats som person. - Jag har blivit mer öppen, inte minst för vad man kan göra för att skapa en bättre värld. Det handlar om att alla gör lite grand och bidrar på sitt sätt, säger hon. Vad skulle du säga till någon annan som funderar på att åka som volontär? - Åk! Det skadar inte. Du kommer vara jätterädd. Du kommer längta hem. Du kommer tvivla och du kommer att undra vad du gör där. Men om man sätter allt det i perspektiv så kommer du inse att vol- ontärutbytet är en kortare period av ditt liv som bidrar med så sjukt mycket till resten av ditt liv! Har du åkt som volontär och vill dela med dig av dina erfarenheter? Hör av dig till Läs om andra som åkt med PeaceWorks på bloggen Gå in på 11

12 På volontärutbyte i Sverige Text: Maja Jacobsson Text: Maja Jacobsson Bild: privat Gustavo och Rebekah tyckte norrskenet var en häftig upplevelse Maj månad är kommen men volontärerna Rebekah och Gustavo har redan börjat förbereda sig för tillsammans på Axevalla folkhögskola genom PeaceWorks inkommande volontärverksamhet. 19-åriga Rebekah kom direkt från sina gymnasiestudier i Taiwan till Sverige i augusti Gustavo, 25 år, hade hunnit bli klar med sin tandläkarexamen i Honduras innan han valde att åka till Sverige som volontär. På Axevalla folkhögskola har de arbetat med olika delar av skolans verksamhet: allt från att hjälpa elever med att i informella kvällslektioner i spanska och mandarin. Folkhögskolan ligger i det lilla samhället Axvall utanför Skövde och är en av Sveriges äldsta folkhögskolor. Rebekah berättar att hon har fått ifrågasätta mycket i och med sitt utbyte. - Innan jag började mitt utbyte och åkte från Taiwan till Sverige trodde jag att jag var ganska fördomsfri men tog helt fel. När jag träffade elever på skolan som var tatuerade tänkte jag först att de var läskiga och säkert hade varit med i gäng. Men sen lärde jag känna dem och insåg att de var helt vanliga och trevliga personer. Då insåg jag att jag hade förutfattade meningar och fördomar, säger hon. Jag frågar Rebekah vad hon tror att hon själv har lärt sig och hur hon har utvecklats. Hon funderar ett tag, innan Gustavo säger: - Du har blivit mer självständig, eller hur? Rebekah håller med. Hon förklarar att det har varit ganska jobbigt med personer i Taiwan som ifrågasatte hennes val att ta ett utbytesår som volontär istället för att läsa på universitetet direkt efter gymnasiet som många taiwanesiska ungdomar. Det har krävts mycket mod. Rebekah och hennes föräldrar har varit tvungna att på volontärutbyte. Rebekah är orolig inför hemkomsten till Taiwan, att dessa frågor ska komma tillbaka och att det starka sociala trycket ska påverka henne och hennes föräldrar. Gustavo berättar att han har funderat mycket över sitt hemland Honduras. - Jag har upptäckt många nya saker med Honduras, som olika begränsningar jag inte har funderat över innan. Till exempel har jag kunnat vara mycket mer aktiv här än i Honduras och kunnat inte sportklubbar eller gympahallar tillgängliga på samma sätt, säger han. Gustavo funderar också på hur det kommer kännas när han kommer tillbaka. Hans nya insikter har gjort att han vill hjälpa till mer i Honduras.

13 - När man lever i ett annat land och ser hur det fungerar och vad som är möjligt, då vill man se till att samma möjligheter skapas i sitt eget hemland, säger han. Även om båda två upplever att det kommer bli sorgligt att lämna Sverige saknar de trots allt sina vänner, sina familjer och sina hem- länder och ser fram emot att få komma hem. Både Gustavo och Rebekah tycker att det varit spännande att få se och verkligen förstå hur en folkhögskola fungerar, eftersom det är ett skolsystem som är väldigt olikt deras egna skolerfarenheter. De ser hur folkhögskolan ger en andra chans för personer som kanske inte har lyckats i tidigare skolgångar. Skolan och lärarna pressar inte Innan utbytet trodde jag att jag var fördomsfri, men insåg efter att ha kommit till Sverige att jag har många förutfattade meningar och fördomar. Rebekah om vad utbytet i Sverige har givit henne. eleverna så de mår dåligt utan anpassar undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. De upplever också att alla anses vara lika och jämbördiga på skolan. Deras egna upplevelser från skolan hemma är att lärarna har en mer hierarkisk roll. Rebekah berättar om en av Axevallas elever som tidigare hade haft missbruksproblem. Eleven var orolig över att hennes bakgrund skulle förfölja henne och att hon skulle känna sig udda och osäker. När hon sedan började skolan kände hon att hon kunde vara öppen och sig själv. Hon behövde varken dölja eller skämmas över sin bakgrund. Rebekah och Gustavo tycker också att det är intressant att skolans elever är så blandade med varandra. De är mer vana vid att personer hänger med sin grupp, till exempel att de som är rockare hänger med varandra. - Folk har verkligen olika bakgrunder. Bara på skolan fanns 19 eller 20 olika nationaliteter! Att resa iväg ensam till ett helt nytt land och sammanhang har inte varit helt lätt. Både Rebekah och Gustavo berättar om hur de har fått hantera utmaningar under året. Något som de båda har erfarenhet av är att det är svårt att lära känna nya människor och att få vänner. De upplever att de har fått jobba hårt för att lyckas men känner, såhär i efterhand, att de fått vänner för livet tack vare utbytet. Många av de svenska kompisarna hade de kanske aldrig lärt känna annars. Gustavo berättar också om hur utmanande det varit att Sverige är väldigt dyrt. Volontär i Sverige? Varje år tar PeaceWorks emot volontärer som vill komma på utbyte i Sverige. Det kanske låter konstigt att volontärarbeta i Sverige, men syftet är att få ett utbyte och en lektion i kritiskt - Man kan till exempel inte gå på bio hur som helst. Men det gör inget, jag har valt att lägga undan pengar för att kunna resa runt i Europa, förklarar han. När de funderar på vilka minnen de kommer att bära med sig näm- ner de möjligheterna de har fått att se sig omkring och inte minst se ställen de aldrig sett förut. Som Budapest, staden som överraskade pleva norrskenet! Rebekah och Gustavo berättar att de reste tillsam- mans med några volontärkompisar till Kiruna. Kvällen var molnig, inget norrsken hade synts och hemresan var redan planerad. Skulle de verkligen åka tillbaka söderöver nu och gå miste om att se något som detta? Gustavo ringde till ett vandrarhem i Abisko, som ligger När man lever i ett annat land och ser vad som fungerar och är möjligt, då vill man att samma möjligheter ska skapas i sitt eget hemland. Gustavo om vad han har fått för insikter efter utbytet. ännu längre norrut och frågade föreståndaren om det brukade gå att minsann var svårt att missa!. Planerna ändrades, kompisgänget inhandlade biljetter till Abisko och kom fram lagom till kvällen, och lämnade i all hast av väskorna innan de gick ut. Ett grönt, skimrande, starkt ljus sträckte sig över himlen och vännerna blev alldeles till sig. - Ni skulle ha sett oss! Vi hoppade och skrek, det var en massa minusgrader, men det var inget man brydde sig om. Det var en sådan otrolig upplevelse! Rebekah och Gustavo blir exalterade av minnet. De pratar i mun på varandra och plockar fram bilder från mobilen. Jag kan se fram- för mig hur de kommer att prata om norrskenet och många andra upplevelser de har tillsammans över många och långa skype-samtal framöver. Rebekah och Gustavo är väldigt olika som individer men deras starka solidaritet och volontärsyskonskap är starkare än skillnaderna. PeaceWorks vill tacka sina internationella volontärer under 2011/ Tack! Annie-Marie, Daniel, Isaac, Karen, Maria, Gustavo, Irina, Rebekah, Davide, Eliska, Mirka, Veronika och Diana! Ni har bidragit till PeaceWorks vision om en mer hållbar värld i fred. PeaceWorks vill också tacka alla mottagande volontärprojekt, som välkomnat och gett stöd till våra volontärer.

14 Årsmöte med ICYE Text och bild: Anders Jonsson Vad är ICYE? ICYE är en internationell federation som består av olika organisationer som arbetar med volontärutbyten och fred i världen. PeaceWorks är den svenska grenen som är knuten till federationen Vad innebär ett årsmöte / General Assembly? Årsmöte, eller General Assembly som det kallas på engelska, hålls en gång vartannat år. Under mötet går samtliga medlemsorganisationer igenom året som varit och sätter ramarna för nästkommande år. Årsmötet är kärnan i ICYE och det är genom årsmötet som PeaceWorks har möjlighet att påverka de beslut som tas som sedan avgör hur våra volontärutbyten ser ut och fungerar. På årsmötet väljer vi bland annat vilka som ska styra federationen i två år framåt. PeaceWorks skickar ut och tar emot volontärer i hela världen. Genom den globala volontärfederationen ICYE (International Cultural Youth Exchange), som PeaceWorks är medlem i, sker samarbeten med partnerorganisationer i andra länder. De andra organisationerna inom ICYE-federationen jobbar som PeaceWorks gör, med att skicka iväg och ta emot volontärer i sina länder. Vartannat år har ICYE sitt årsmöte som kallas General Assembly (GA). Mötet hålls alltid i ett av medlemsländerna och representanter från samtliga medlemsorganisationer bjuds in för att fatta beslut om federationens verksamhet och utveckling. GA 2011 gick av stapeln i Puntaarenas, Costa Rica och under mötet diskuterades bland annat ekonomiska modeller, framtida utmaningar, administrativa regelverk samt hur de olika verksamhetsområdena kan effektiviseras och förbättras. Det pågick under en vecka i november där deltagare från över fyrtio länder träffades och röstade in nya medlemsländer och en ny styrelse valdes. PeaceWorks deltog med tre representanter på mötet. Förutom planering och beslut om federationens framtid har medlemsländerna möjligheten att komma med egna förslag till förbättring eller förändring inom ICYE eller dess medlemsorganisationer. Dessa förslag, eller motioner som de kallas, baseras ofta på ett sedan tidigare upplevt problem eller praktiska erfarenheter inom särskilda verksamhetsområden. Efter presentation och diskussion kring motionen sker en omröstning. Om majoriteten röstar för motionen ändras regelverket och det nya förslaget erkänns. Innan mötet hade PeaceWorks arbetat fram en motion som föreslog att ICYE:s huvudkontor och styrelse i större utsträckning skulle söka extern var att PeaceWorks lidit ekonomiskt av ICYE:s höga medlemsavgifter. Målet med motionen var att kunna säkerställa att federationens alla parter i framtiden kommer att arbeta gemensamt för att underlätta ekonomiskt för medlemsländerna. Mötet röstade igenom motionen. Under veckan hade PeaceWorks även möten med ICYE Danmark och ICYE Colombia. Med ICYE Danmark diskuterades möjligheten att tillsammans anordna ett forum där svenska och danska ungdomar träffas och genomgår förberedelseutbildningar inför sina volontärutbyten. Tanken är att utbyta idéer och erfarenheter med varandra men också att stärka samarbetet mellan Danmark och Sverige. Mötet med ICYE Colombia resulterade i en projektidé som PeaceWorks lade fram, där vi och ICYE Colombia startar ett samarbetsprojekt mellan ungdomar i Sverige och ungdomar i Colombia. Samarbetet har tagit form och fortsatt utvecklas efter General Assembly. Anders (på bilden till vänster) praktiserade på PeaceWorks hösten 2011 och var en av PeaceWorks representanter på ICYE:s årsmöte. Läs hans reportage om Costa Rica på nästa sida. 14

15 På besök i dimskogen att åka till Costa Rica. Här är hans berättelse om resan till det lilla landet i Centralamerika. Text och bild: Anders Jonsson Under min praktikperiod på PeaceWorks resa till Costa Rica för att besöka och kvalitetssäkra några av projekten PeaceWorks volontärer kan arbeta på. Jag på livet hemma hos en costa ricansk värdfamilj. Området jag besökte heter Monteverde och ligger cirka fyra timmars slingrig bussresa från huvudstaden San José. På grund av dåligt underhållna vägar och trånga bergspassager drar resor ofta ut på tiden, trots att Costa Rica är ett relativt litet land. Tidigt en morgon begav jag mig från San José till Santa Elena, den största staden i regionen Monteverde. Efter en skakig färd med lokalbussen genom ett hisnande landskap, kom vi fram till Santa Elena lagom vid lunchtid. Väl framme i den charmiga småstaden, belägen intill ett regnskogsreservat, började vi att besöka några värdfamiljer. Familjerna bestod av allt från ensamstående kvinnor till större barnfamiljer och alla hade många års erfarenhet av att ta emot volontärer. Samtliga tyckte det var väldigt roligt att få chansen att träffa ungdomar från hela världen. Normalt får alla volontärer ett eget rum medan de delar kök och badrum med sin värdfamilj. Det familjerna uttryckte som särskilt roligt var att se hur volontärerna som bodde i deras hem växte i sig själva under utbytets gång. Volontärerna utvecklas och lär sig ett nytt språk på förvånansvärt kort tid, då många av dem som kommer inte har någon tidigare erfarenhet av att prata spanska. Volontärerna utvecklas och lär sig ett nytt språk förvånansvärt fort Vi tillbringade natten hos en av värdfamiljerna och blev mottag- na med stor gästfrihet. Det bjöds på hemlagad costa ricansk mat och under kvällen spelade vi fotboll med kvarterets barn. Tidigt på morgonen dagen efter var det dags för ett besök på ett natur- och miljöprojekt i Santa Elena Cloud Forest Reserve, Monteverdes dimskogsreservat. Volontärer på projektet brukar få underhålla vandringslederna i skogen, återplantera växter och träd samt måla byggnader och ad tur av en lokal skogsvårdare som arbetar heltid med turistnäring och hållbar utveckling i skogen. Han berättade att dimskogen i Costa Rica är unik och att denna typ av skog växter och djur, men förstod inte varför det kallades för dimskog, eftersom det inte var särskilt dimmigt. Varför vi var tvungna att vara på plats så tidigt hade jag inte heller förstått, men det skulle visa sig snart. Efter en lång rundvandring, där vi fått prata med handledare och fått en inblick i volontärernas vardag, avslutade vi besöket med att klättra upp i ett högt utkikstorn. Det låg mitt i djungeln och sträckte sig långt över trädtopparna. Utsikten var svindlande med de tätbevuxna trädtopparna som ett tak över skogen. Plötsligt, som på en given signal, började dimman från bergen att skölja ner över de gröna trädtopparna. Efter en halvtimme blev det omöjligt att se längre än ett par meter framför sig. Skogen förändrades, luften blev kall och fuktig och den tjocka dimman letade sig in mellan trädstammarna. Jag insåg nu varför vi hade genomfört besöket på förmiddagen. Precis efter att vi hade avslutat vårt besök och satt oss i bilen tillbaka till Santa Elena började regnet vräka ner. Besöket i dimskogen var en fantastisk upplevelse och jag rekommenderar att alla som får chansen ska besöka den. 15

16 PeaceWorks lokalföreningsverksamhet PeaceWorks lokalföreningar 2011 Text: Isabelle Kermeen African Horn Association Hållbar utveckling och rättvisa i Somalia. Ett nätverk som är mest aktiva i Göteborg. ElevAid Samarbete mellan ungdomar i Jönköping och en skola i Zimbabwe. Medverkade i Walk the World för att samla in pengar till WFP, planerar projekt i Zimbabwe. Fokus Asien Asienrelaterade frågor. Utställning om Kina på Inspiration Världen, skriver en bok om barns rättigheter i Filippinerna. Fokus Miljö Hållbarhet och miljöfrågor. Fokus Togo Mänskliga rättigheter och rättvisa i Togo. Anordnade en togolesisk kulturgala och genomförde en fältstudie i Togo. IKU Fundacion Amiga Plattform för unga och engagmang genom volon- tärutbyten. Förberedelsedag för volontärer till Ecuador och Indien. Inspirationsdag om volontärarbete och kvinnofrågor i Nepal. IKU Halmstad Driver en rättvisemärkt butik i Halmstad och arbetar med politisk påverkan för hållbarhet i Halmstad. Deltog på Fairtrade Day, deltog i Halmstad City marknad, anordnade Fairtrade Day på en skola. nova Nätverk för före detta volontärer i Sverige. One Love Mångkultur, integration och gemenskap i Uppsala. PeaceWorks Empowerment Kvinnors självbestämmande och rättigheter. Skriver en blogg om kvinnors rättigheter och jobbar med ett cykelprojekt för att stärka kvinnor som nyligen PeaceWorks Fyrkanten Driver en rättvisemärkt butik på Älvsbyns folkhögskola och arbetar med antirasism, mång- fald och kultur i Norrbotten. Anordnare av en kulturkväll och en klädbytardag med fokus på hållbarhet. PeaceWorks Latinamerika Latinamerikarelaterade frågor. Jobbar med ett informations- och påverkansprojekt om kapi- barns rättigheter i Honduras. PeaceWorks Malmö Fred, mångfald och integration i Malmö. PeaceWorks Stockholm Integration och miljöfrågor. Var medarrangörer till Rinkeby- med inriktning på miljö och hållbar utveckling. PeaceWorks Umeå Fred och interkulturellt lärande i Umeå. Medverkade under kulturnatten i Umeå med fokus på kongolesisk konst och kultur. PeaceWorks Värmland Antirasism och interkulturellt lärande i Karlstad. Drev en antirasistisk kampanj inklusive och diskriminering och en dis- PeaceWorks Växjö Mångfald och gemenskap i Växjö. Anordnade internationell barbecue och middagar samt workshops om fotojournalistik. PeaceWorks Östersund Hållbarhet, kultur och antirasism samt hiv/aidsfrågor i Ghana. Antirasistisk kampanj på stan, fotoutställning om Ghana på diverse ställen och en stödfest för Västpapua. Lokalföreningsaktiva deltog i utbildningar under året inklusive: - Fredsturné, sommar PeaceWorks årsmöte och arbetsdag, augusti Decemberforum, december Regionalträff i Stockholm, mars Drivutbildning, mars Regionalträff i Malmö, maj PeaceSearchers Juniforum, juni Fredsturné, sommar 2012

17 Lokalföreningar volontär på hemmaplan Text: Isabelle Kermeen Bild: Gustav Grahn Calminder Du behöver inte åka ut i världen för att skapa förändring. Som medlem i PeaceWorks kan du välja att engagera dig i Sverige inom lokala eller internationella projekt, detta gör du genom att bli aktiv i en lokalförening. Inom lokaföreningarna får unga människor verktyg och metoder för att engagera sig för fred och PeaceWorks erbjuder stöd, tips och utbildning på vägen. Lokalföreningarna har också möjlighet att få olika bidrag från PeaceWorks bland annat ur fredsfonden, mer om detta på sid 32. På följande sidor kan du läsa om tre av PeaceWorks lokalföreningar: PeaceWorks Växjö, Fokus Asien och PeaceWorks Empowerments. Vad är en lokalförening och vad jobbar de med? Varje lokalförening är en enskild organisation som själv väljer vad den vill syssla med så länge det stämmer överens med PeaceWorks vision om en hållbar värld i fred. Bland annat och mänskliga rättigheter. Under 2011 var 18 lokalföreningar aktiva inom PeaceWorks. Har du under verksamhetsåret 2011/2012 funderat på att starta upp ett fredsprojekt där du bor? Är du intresserad av ett speciellt tema? Gå med i en lokalförening eller dra igång en ny och jobba med det du brinner för.

18 Roberts engagemang i PeaceWorks Växjö började för ungefär ett år sedan. Idag är han ordförande för föreningen. Med FredAktion pratar han om grillpartyn och om vikten att vara en aktiv medlem. att engagera sig Text och bild: Morgan Waltersson 18

19 Namn Robert Bunjaku Ålder 26 år Bor Växjö Aktuell ordförande i PeaceWorks Växjö som jobbar med mångkultur Robert Bunjaku har bott i Sverige i åtta år och kommer ursprunligen från Serbien. Det har inneburit krig, religion och politiskt spel på nära håll. Själv kallar han sig både för halvmuslim och för halvortodox. Dessa erfarenheter tror han har gjort honom till en mer neutral människa som inte tar ställning utan bara ser rättvisan. - Redan som liten drevs jag av ett starkt rättvisepatos. Så fort jag märker att något är orättvist är jag där och hugger, berättar Robert. Med rättvisan som drivkraft valde han snart att engagera sig i sin lokalförening, PeaceWorks Växjö. Idag har intresset och drivkraften gjort honom till ordförande för föreningen. PeaceWorks Växjö jobbar mycket med mångkulturella evenemang. Med hjälp av diskussioner föras samman. En vanlig träff består ofta i att de bjuder in folk med olika bakgrund som tar med mat från olika länder. Det är viktigt att vi pratar med varandra om fredsfrågor, rasism och andra länder något som de kallade Cultural Meeting. Robert förklarar att träffen gick ut på att skriva en receptbok med maträtter från hela världen. Boken delade de sedan ut till förbipasserande och berättade om PeaceWorks Växjös arbete. Under sommaren kommer de anordna ett grillparty där en av medlemmarna ska lära ut dans för dem som vill. Under hösten planerar föreningen att åka ut till skolor för att göra med varandra om fredsfrågor, rasism och om andra länder, säger Robert. Men trots att engagemanget vid vissa tillfällen kan vara bristfälligt när hans förening anordnade ett evenemang de kallade för Internationella middagen. De gjorde mycket reklam för den och satte upp än succé. - Efter en timme hade det kommit nästan 50 personer. Det saknades både bord och mat eftersom vi inte trodde att så många skulle komma. Alla satt och pratade med varandra. De skickade runt mat, förklarade hur de hade lagat den och pratade om politik i olika länder. Det var helt otroligt. Sådana minnen gör att jag absolut vill fortsätta att engagera mig! Robert brinner för att diskutera hur man kan lösa världens problem. Han tror att PeaceWorks är ett bra forum för att debattera kring olika idéer och menar att det är de aktiva medlemmarna som får organisationen att utvecklas. - Det är egentligen inte svårt att få folk att gå med i PeaceWorks, det svårt är att hitta dem som vill vara aktiva. Det är det enda föreningen behöver, säger han. Vill du vara med och engagera dig i PeaceWorks Växjö? Hör av dig till 19

20 Lokalföreningen Fokus Asien: fred i fjärran Sara Askesjö åkte på volontärutbyte till Filippinerna genom PeaceWorks. Utbytet inspirerade henne till den grad att hon valde att engagera sig i lokalföreningen Fokus Asien. Nu ska hon tillsammans med övriga medlemmar i föreningen skriva en bok om hur vardagen kan se ut för barn i olika länder i Asien. Text: Morgan Waltersson Bild: privat Sara åkte på volontärutbyte på Filippinerna i ett år.

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Familjen Filipsson rekommenderar att bli värdfamilj Vi vill varmt rekommendera andra familjer att öppna upp sitt hem för en utbytesstudent. Det är ett fantastiskt sätt att få lära sig mer om en annan kultur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

ÅRSKRÖNIKA FÖR PEACEWORKS #2011 UNGAS FREDSARBETE

ÅRSKRÖNIKA FÖR PEACEWORKS #2011 UNGAS FREDSARBETE ÅRSKRÖNIKA FÖR PEACEWORKS #2011 UNGAS FREDSARBETE VÄLKOMMEN TILL FREDAKTION FredAktion är PeaceWorks årsberättelse. Här samlar vi information om de stora händelserna under året samt information om verksamheten.

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 Susanne Hagström Larsson Program 09.00 09.30 Registrering & kaffe 09.30 10.00 Välkomsthälsning Sten Vesterman, chef Internationella avd. Universitets- och högskolerådet

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

FRIVILLIG ENGAGERAD UNG

FRIVILLIG ENGAGERAD UNG FRIVILLIG ENGAGERAD UNG Det är ord som beskriver Röda Korsets Ungdomsförbund. Men det är mest av allt ord som beskriver de som ÄR vår organisation, nämligen alla de fantastiska unga människor som lägger

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Internationella goda exempel. Funktionsnedsättning

Internationella goda exempel. Funktionsnedsättning Internationella goda exempel Funktionsnedsättning Matilda Jag heter Matilda och jag är 19 år. Jag har gått på riksgymnasiet i Kristianstad och är just nu arbetssökande. Jag har fått en fråga från Funkibator

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Fakta Stockholm Halvmarathon

Fakta Stockholm Halvmarathon Fakta Stockholm Halvmarathon 16 264 löpare från 80 nationer 16 264 löpare från 80 nationer är anmälda till Nordens näst största halvmara. De största nationerna vid sidan av Sverige är Tyskland med 432

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala

Protokoll. Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala Protokoll Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala Närvarande: Erika Rydegård (punkt 7-13), Gilbert Blondeau (styrelsemedlem), Josefin Gasic (skype, punkt 4-7), Josefin

Läs mer

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater:

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater: Afrika 2. Markera Victoriasjön med namn och blått 3. Markera bergskedjan Atlasbergen med brunt och namn 4. Markera ut godahoppsudden på kartan 5. Markera Ön madagaskar med röd färg 6. Markera ut Saharaöknen

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Att kunna inför Kartgeografin

Att kunna inför Kartgeografin Sida 1 E C A Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Eleven

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer