Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010"

Transkript

1 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick till -1,2 Mkr (1,4 Mkr). Totala intäkter för perioden uppgick till 6,1 Mkr (4,3 Mkr). Detta motsvarar en ökning med 42 % från samma period föregående år. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 Mkr (0,5 Mkr). Under perioden har lansering av Sportsbetting och Livebetting genomförts. Tidigare marknadsinsatser ger framtida ökad lönsamhet. Siffror avser koncernen när inget annat framgår av sammanhanget

2 Allmänt om verksamheten 360 Holding AB är en koncern bestående av det på First North listade bolaget 360 Holding AB (publ.) samt koncernbolagen Technitain Development AB, 360bet.com Holding Ltd, 360 Online Ltd, Hey Marketing Services Ltd. De tre sistnämnda bolagen är registrerade på Malta. Bolaget har under 2009 även förvärvat resterande del av Prostaker Ltd som är registrerat på Malta. Under perioden har inkråmet för Westerson Ltd som är registrerat på Cypern överförts till Hey Marketing Service Ltd. Hey Marketing Services Ltd Hey Marketing Services Ltd har avtal att marknadsföra pokerspel i samarbete med Entraction. Bolaget har tidigare marknadsfört 24H Network under domänen HeyPoker.com mot en skandinavisk marknad. HeyPoker är inte längre en aktiv partner i 24H Network pga. nätverksbytet till Ongame Networks. 360bet.com Holding Ltd 360bet.com Holding Ltd är ett helägt dotterbolag till 360 Holding AB och har sitt säte på Malta. Bolaget äger och förvaltar de två dotterbolagen 360 Online Ltd samt Hey Marketing Services Ltd. 360 Online Ltd 360 Online Ltd marknadsför tjänsterna Finansbet.com samt HeyPoker.com. Finansbet.com erbjuder vadslagning (spread betting) på finansiella marknader, och tillhandahålls i samarbete med London Capital Group. Avtalet är löpande och kan sägas upp av båda parter med 6 månaders uppsägningstid. HeyPoker.com tillhandahålls i samarbete med Ongame Network, koncernbolag till österrikiska koncernen BWin. Avtalet med Onegame Network är löpande. Uppsägningstiden är 6 månader för båda parter. Båda tjänsterna marknadsförs mot den europeiska marknaden. Westerson Ltd Inkråmet i Westerson Ltd är per överfört till Hey Marketing Services Ltd.. Under räkenskapsåret 2008 förvärvades 100 % av aktierna i bolaget Westerson Ltd som marknadsför poker- och casinotjänsten Pokerpanthers.net, verksam inom Entraction. Tillträde till aktierna skedde under första kvartalet Pokerpanthers lanserades oktober 2006 och har vuxit under lönsamhet i såväl antalet spelare som i rakeintäkter. Pokerpanthers är en s.k. Turnkey partner, vilket innebär att Entraction tillhandahåller såväl betalningslösningar, som hantering av affiliates och kundsupport till Pokerpanthers. Avtalet att verka inom Entraction är omförhandlat och förlängt till oktober Pokerpanthers har sedan våren 2007 varit partner till Prostaker.com. 2

3 Prostaker Ltd Under 2008 förvärvade 360 Holding 51 % av Prostaker Ltd. Under 2009 förvärvades även resterande 49 % av Prostaker.com och ägs nu till 100 %. Prostaker.com är en pokertjänst som sponsrar talangfulla pokerspelare i utbyte mot en del av spelarens vinst. Prostaker har ett stort antal partners från de största och populäraste pokernätverken. Från dessa anslutna partners (speloperatörer) får Prostaker intäkter genom s.k. affiliate kommission för varje pokerspelare som Prostaker förmedlar till sina partners. Pokertjänsten Prostaker.com har avtal med en speloperatör per pokernätverk och erbjuder sina medlemmar spel på Ongame Network, Prima, CryptoLogic, Bossmedia, Entraction samt ipoker vilket skapar stora valmöjligheter för spelarna. Prostaker ger medlemmarna möjlighet att förbättra sitt pokerspelande tillsammans med erfarna och erkänt duktiga pokerspelare som mentorer. För många medlemmar innebär det nya möjligheter, som de aldrig tidigare kunnat erhålla, samtidigt som det finns en naturlig värdegemenskap inbyggd i Prostakers koncept bland anslutna medlemsspelare. Tjänsten har vuxit under lönsamhet sedan starten, våren 2007, och spås ha stora möjligheter att lanseras på nya marknader genom sk franchise avtal. Förvärvet har visat sig vara helt rätt satsning från 360 Holdings sida och ger ett positivt bidrag till utvecklingen. Technitain Development AB Technitain Development AB har till föremål för sin verksamhet att i egen regi eller via dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra system och programvaror och erbjuda anpassade affärslösningar som riktar sig mot spelbranschen eller därmed förenlig verksamhet. Bolaget har inte bedrivit någon spelverksamhet. Då merparten av alla de system som krävs för att driva HeyPoker levererats under 2007, har behovet för av egen mjukvaruutveckling minskat. Verksamheten som tidigare bedrevs i Technitain Development har istället lagts ut på partners. Idag bedrivs viss utveckling av system och tjänster i Bolaget. 3

4 VD kommentar Första halvåret har inneburit stora förändringar i strategi och organisation på grund av omvärldsförändringar. Som tidigare kommunicerat har detta tvingat fram mer marknadssatsningar, mer promotion och breddning av verksamheten till andra områden som kompletterar tjänsteutbudet och ger styrka i framtiden. Omvärldsförändringarna, ökad konkurrens och andra nätverksinterna förändringar har lett till minskade intäkter på flera marknader, därav Frankrike som före juni var en av våra större marknader och där vi avslutat verksamheten. Rysslandsmarknaden ökar och vi ser goda tillväxtmöjligheter österut i framtiden. Större utvecklingskostnader, resekostnader samt personalkostnader drar tillfälligt ned resultatet, men vi ser att det ger effekt, och därmed anledning att fortsätta det medvetna och långsiktiga strategiska arbetet som påbörjades under Etableringen av kontor med säljteam och ökad andel egna resurser inom utveckling fortgår då vi ser att detta långsiktigt kommer att ge oss styrka att växa fortare samt vara mer konkurrenskraftiga, även ifall det är jobbigt att bära kostnaderna för expansion under lågsäsongen, dvs sommaren.. Vi ser hösten som skördetid för en del av detta arbete, ett kvitto på om vi satsat rätt under vår och sommar. Omvärldsförändringar där olika länder reglerar sina marknader tvingar oss att söka andra vägar för tillväxt. Dessa förändringar påverkar oss negativt eftersom satsningar som tidigare gjorts med lönsam omsättning försvinner. Det blir allt viktigare att genomföra nya satsningar för att rekrytera kunder och kunna erbjuda nya attraktiva tjänster. Vi skall hitta innovativa sätt för att behålla befintliga kunder. Vi skall även fokusera på att etablera nya samarbeten samt vidareutveckla system och tjänster för bli en aktör att räkna med i framtiden. Vi kommer att öka ansträngningarna för att hitta nya kunder på befintliga marknader och tillväxtmarknader, samt samordna marknadsföringen mellan olika team och spelformer. Lanseringen av Heybets.com från VM starten i början av juni, har gått över förväntan och har med små resurser rönt intresse bland befintliga kunder och ett positivt bidrag till resultatet från start och stärker varumärket HEY. När bonusfunktionalitet i backoffice- systemet för Heybets blir färdig kommer detta att möjliggöra storskalig marknadsföring och promotion när nu säsongen drar igång igen. Nästa lansering är Heyfinans.com som börjar marknadsföras i höst efter flera förseningar. Mer och fler promotionaktiviteter, utskick till gamla användare och sökmotoroptimering skall hjälpa kunderna att hitta tjänsterna, förutom den gemensamma varumärkesplattformen, som beräknas vara färdig i oktober. En lansering är inplanerad där vi skall försöka använda befintliga kanaler och organisation, som med Prostaker planerar sin expansion till andra marknader från oktober/november efter de förseningar som våra omprioriteringar av resurserna har medfört. Prostakers etablering i Ryssland och Polen skall påbörjas så fort det är möjligt då detta kan bli en bra draghjälp för våra pokertjänster utan större marknadsföringskostnader i dessa länder. De projekt och satsningar som gjorts och som vi fortsatt med under den perioden som normalt sett är den svagaste på året, försämrar kortsiktigt lönsamheten. Vi räknar dock med att komma tillbaka starkare, med mer bredd och mer jämna intäkter från fler kunder och via fler tjänster. Heypoker har trots motgångar på flera marknader samt stora förändringar inom nätverket klarat sig ganska bra även efter periodens slut med över 60% mer intäkter under juli månad än motsvarande månad föregående år. Kunderna återvänder nu efter semestern och vi ser en kraftig ökning av omsättningen. Sammantaget har vi en helt annan grundnivå och stabilitet i intäkterna i Heypoker än tidigare, Kasinotjänsten och övriga tjänster fortsätter att leverera ett positivt bidrag till verksamheten. Framtiden Sammanfattningsvis ser 360 Holding fortfarande positivt på den fortsatta utvecklingen, trots resultatförsämring, negativa omvärldsförändringar inom olika europeiska marknader som Estland, Italien och Frankrike. Vi beräknar att det kommer att krävas ytterligare satsningar i marknadsförings- och säljresurser för att kunna kompensera bortfall och skapa lönsam tillväxt. Prostakers lansering, mer utveckling och ökad marknadsbudget krävs för att se ökningar inom poker- och betting segmenten. Samordningsvinster med betting och kasino samt övriga verksamheter inom koncernen ger oss draghjälp. Vi tror nu att de samlade erfarenheterna, ny funktionalitet samt varumärkessatsningen ger effekt under hösten. Kostnaderna har ökat, men även intäkterna från ett större antal tjänster, utvecklingen och vidareutvecklingen av befintliga system har ökat enormt för att vara ett så pass litet företag. Vi tror dock att det är nödvändigt att fortsätta att investera i system, marknadsföring, organisationsbyggnad och fatta ett strategiskt beslut om breddning av verksamheten då vi ser att det finns stora osäkerhetsmoment i marknaden för spel. Breddningen vi står inför skall ge stabilitet och minska det framtida beroendet av intäkter från de traditionella tjänster vi idag driver. Fler intäktsben att stå på kommer att vara avgörande för hur väl bolaget kommer att stå sig i kampen om kunderna, i den konkurrens som idag råder. Resultaten av de olika satsningarna har varit goda och vi tror att detta kommer att slå igenom på resultatet under senare delen av året som traditionellt brukar vara de bästa intjäningsmånaderna. Vi räknar fortfarande med att göra en helårsvinst. Att skapa något unikt, som är väl positionerat på marknaden och som genererar vinster med goda marginaler är ett måste för att göra detta till en intressant investering eller uppköpsobjekt i en konsolideringsfas. Vår förhoppning är att dessa och kommande satsningar gör företaget mer attraktivt och finansiellt uthålligt på sikt. Anders Holmstedt 4

5 expansionstakt samt eventuella förvärv av verksamheter och företag. RISKFAKTORER VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Förslag om sammanläggning av Bolagets aktie Styrelsen har föreslagit årsstämman att Bolagets aktie ska sammanläggas där 50 befintliga aktier ger 1 ny. En av anledningarna är att öka likviditeten i handeln i aktien på First North. Breddar produktportföljen och lanserar Sportsbetting 360 Holdings dotterbolag på Malta, 360 Online, lanserar genom varumärket Heybets.com med tjänster inom Sportsbetting som komplement till de speltjänster man driver idag. Heybets.com är den senaste i raden av tjänster i den satsning på breddad produktportfölj som 360 Online nu genomför. Tjänsten, som lanserats i samband med fotbolls VM, innehåller Sportsbetting och Livebetting vilket ger användarna en ny produkt att spela på. Satsningen görs mot bakgrund av 360 Onlines målsättning att under varumärket Hey bli en helhetsleverantör inom Onlinespel, Casino och Betting. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Sammanläggning av aktien Efter periodens utgång har Bolagets aktie sammanlagts och det totala antalet akter efter sammanslagningen uppgår till MEDARBETARE Antal sysselsatta i koncernen uppgick per 30 juni 2010 till 17 personer inkluderat kontrakterade konsulter. Det föreligger inga bonusprogram i Bolaget. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 Mkr (0,5 Mkr). Soliditeten uppgick på balansdagen till 74% (66%). Bolagets finansiella ställning och kapitalbehov är vid var tid beroende av val av affärsmodell, Framtida kapitalbehov Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov genom internt genererade medel är beroende av försäljningsframgångar i verksamheten. Detta kan medföra att ytterligare ägarkapital inom en snar framtid kan komma att krävas för att Bolaget skall kunna utvecklas på bästa sätt och i linje med verksamhetens mål. Även lyckade lanseringar och därpå följande god försäljningsutveckling kan medföra ett kapitalbehov såsom i form av finansiering av exempelvis ökat rörelsekapital. Oavsett framtida behov eller situation är, vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor betydelse för Bolagets finansiering. Det är inte säkert att Bolaget kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när Bolaget behöver det och det finns ingen garanti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för Bolagets aktieägare. En sådan utveckling skulle väsentligen kunna påverka Bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet. Beroende av nyckelpersoner och medarbetare Verksamheten, är mycket beroende av kunskapen hos ett antal nyckelpersoner samt medarbetarna i övrigt. En förutsättning för verksamhetens framtid är att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom Bolagets bransch. Oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling väsentligen negativt. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan allvarligt skada företagens verksamhet respektive intjäningsförmåga och därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad. Kort verksamhetshistorik och begränsade resurser Verksamheten har bedrivits endast en kort tid och resurser som ledning, administration och kapital är begränsade och det är av vikt att dessa disponeras på ett för verksamheten optimalt sätt. Det finns en risk att verksamheten misslyckas med att använda sina begränsade resurser och därmed drabbas av problem av exempelvis finansiell eller organisatorisk art. AKTIEN 360 Holding AB:s aktie är listad på First North sedan september Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. En handelspost omfattar 1 aktie. ISIN-koden är SE Bolagets aktiekapital uppgick per den 30 juni 2010 till ,76 kr fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 kr. Vid avlämnandet av denna rapport uppgår antalet aktier till 5

6 med ett kvotvärde om vardera 0,50kr DATA PER AKTIE Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Totalt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie, kr -0,0057-0,019 0,008 Eget kapital per aktie, kr 0,025 0,028 0,038 NYCKELTAL Avkastning på eget kapital, % Neg 4% Neg Soliditet, % 74% 78% 66% Rörelsemarginal Neg Neg Neg Medelantalet anställda för perioden Definition av nyckeltal Avkastning på eget kapital. Periodens resultat, i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen Eget kapital per aktie. Eget kapital, i relation till antal aktier i slutet av perioden Resultat per aktie. Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning justerat för konvertibelräntan. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Ingående kapital Nyemission Apportemission Emissionskostnader Periodens resultat Överföring av immateriell tillgång Omräkningsdifferenser Utgående balans

7 KONCERNRESULTATRÄKNING Belopp i Tkr månader 6 månader 12 månader 3 månader 6 månader Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetsandel i dotterföretags resultat Periodens resultat

8 KONCERNBALANSRÄKNING Belopp i Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU Kundregister Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förskott Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 KONCERNBALANSRÄKNING, FORTS. Belopp i Tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder Uppskjuten skatt Konvertibla skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 9

10 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN månader 12 månader 6 månader Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Inbetald ränta Erhållen ränta Betald skatt Justering för poster som inte ingår i resultatet Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring långfristiga fordringar Investering i materiella anläggningstillgångar Investering FoU Balanserade utgifter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i Tkr månader 6 månader månader 3 månader 6 månader Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i dotterbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS. Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Konvertibel lån Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skulder till koncernbolag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 13

14 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET månader 12 månader 6 månader Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Inbetald ränta Erhållen ränta Justering för poster som inte ingår i resultatet Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring långfristiga fordringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 REDOVISNINGSPRINCIPER De redovisningsprinciper vilka tillämpas i denna rapport beskrivs i Årsredovisningen för 2009 på sidan 16. Bolaget redovisar enligt bokföringsnämndens allmänna råd (BFN) samt enligt årsredovisningslagen (ÅRL). KOMMANDE RAPPORTER Rapporten för tredjekvartalet 2010 beräknas att lämnas den 29 oktober 2010 STYRELSEN Göteborg den 27 augusti 2010 Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. 360 Holding AB (Publ) Sven Källfelts Gata Västra Frölunda Tel: Fax: Org. nr: Certified Adviser till 360 Holding AB är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: För ytterligare information kontakta: Anders Holmstedt,VD 360 Holding AB,

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer