SOCIAL IMPACT REPORT 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIAL IMPACT REPORT 2012"

Transkript

1 SOCIAL IMPACT REPORT 2012 Alla barn har rätt till ett språk 70 miljoner människor i världen är döva, 20 miljoner är barn. 80 % av dessa kan inte läsa och skriva. Genom att dokumentera och tillgängliggöra ett lands teckenspråk skapar Europeiskt Teckenspråkscenter förutsättningar för en bättre kommunikation mellan det döva barnet och dess anhöriga och samhället. Genom att dessutom erbjuda läs- och skrivutbildning gratis på nätet kan ETC göra skillnad och påverka utvecklingen hos de mest utsatta. Bakgrund Dennis Lennartsson är grundare till Europeiskt Teckenspråkscenter. Uppväxten präglades av teckenspråk med en gravt hörselskadad bror. I hemmet fanns även fosterbarn som pluggade på riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. I gymnasiet och senare på teckenspråkslinjen utvecklades den teckenspråkiga förmågan som kom till användning när en bekant på Södermalms gruppbostad meddelade att personalstyrkan gått under i Estonia katastrofen och behov av ersättare var akut. På kort varsel påbörjades ett vikariat. Fortfarande finns kopplingen till gruppbostaden som yttre kontaktperson till Peter med Down Syndrom och Ninni som gravt CP skadad, båda döva. Tillgängligheten var dålig på nätet under 70- talet, endast en blädderbok med några hundra tecken fanns tillgänglig. Idag har ETC över tecken bara på svenska. Det var en milstolpe att äntligen få bli en Changeleader efter en lång process av uttagningar och presentationer. Från nervositet till total lycka när samtalet kom från R4C att man var en av de sista 4 av 900 sökande. En förstärkning för Europeiskt Teckenspråkscenter i arbetet med att tillgängliggöra teckenspråket i världen och göra livet bättre för framförallt döva barn och unga i världen. Resurserna och tryggheten har direkt bidragit till en ökad trygghet och fokus i vårt arbete. Det har i sin tur lett till fler beviljade anslag, utökad nätverk och kompetens. Inkubatorprogrammet och rådgivarna från Korsnäs Rolf Gustavsson och Karl Skoog på Tele 2 har bidragit till ett tydligare fokus vilket bidragit till en mer målinriktad organisation. Organisationen ETC grundades 2009 och är en icke politisk, ideell förening med säte i Örebro. ETC arbetar med tillgänglighetsfrågor för teckenspråk och driver bland annat världens största webbaserade översättningsverktyg för teckenspråk, med etableringar i 24 länder.

2 ETC arbetar för att tillgodose alla döva barns rätt till sitt modersmål och att tillgängliggöra teckenspråket globalt. Utifrån ett perspektiv med inkluderande teknologi, jämställdhet och transnationalitet pågår arbetet med att öka tillgängligheten för de teckenspråkiga medborgarna världen över. Överblick 2012 Under 2012 fick ETC, stöd av Reach for Change, Svenska Institutet, Jochnick foundation samt EU:s Leonardo da Vinci:s program för livslång lärande. Detta har bidragit till att skala upp verksamhet till flera länder även utanför Europa. ETC har beslutat om att affärsutveckla verksamheten, aktiviteter har påbörjats för att utveckla tjänster och produkter till nästa år. Detta är i linje med den 3- årsplan som tagits fram i samarbete med R4C. Arbetet med sökmotoroptimering har intensifierats och antalet besökare har dubblerats under året till över besökare per månad. Positionen som världens största teckenspråkslexikon är stabil så även etableringen på Googles förstasida både på sign language och sign language dictionary. Även ett sök på teckenspråk ligger på första sidan. Produktionsmässigt finns nu tecken även det en fördubbling under året. Etableringar finns i följande länder: USA, Österrike, Brasilien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Indien, Uganda, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Spanien, Sverige, Turkiet, England, Ukraina.

3 Förändringsteorikarta Europeiskt Teckenspråkscenter Visionen: Alla döva barn ska kunna läsa och skriva. Målgrupper Primär målgrupp: Döva/gravt hörselskadade barn och ungdomar Sekundära målgrupper: Anhöriga Primär målgrupp: Döva/gravt hörselskadade barn och ungdomar Sekundära målgrupper: Anhöriga till döva/gravt hörselskadade barn och ungdomar Geografiskt:

4 Respons Vi har haft bra medial genomslag under året i media. Under året mottog vi ett antal priser som är värda att nämna: Bästa innovation I konkurrens med 404 kandidater tog spreadthesign.com hem priset i kategorin innovation. Priset delades ut av Spaniens Arbetsmarknadsminister och stiftelsen Alares som arbetar för att förena arbete med familjeliv genom socialt ansvar för medborgare, företag och institutioner. Årets svenska sociala entreprenör Årets sociala entreprenör 2012 har tilldelats Europeiskt Teckenspråkscenter för dess nyskapande verksamhet baserat på socialt ansvarstagande. Juryn bestod av Professor Anders Lundström, Mittuniversitetet (ordförande), Landshövding Britt Bohlin, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet, VD Gunnar Olofsson, Inlandsinnovation AB, VD Lars- Olov Söderström, Norrlandsfonden, stf GD Göran Theolin, Tillväxtverket samt stf GD Göran Marklund, VINNOVA. Projektledare är docent Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet. Best practice EU kommissionens tilldelade 2012 det prestigefyllda Best Practice till Spreadthesign.com.

5 Svenskt utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa. Ett svenskt vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci- programmet har lyfts fram som särskilt lyckat av EU- kommissionen. Projektet som uppmärksammats är Spread the Sign och syftar till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildning och arbetsliv. Inom Spread the Sign, som tagits fram av Dennis Lennartsson och Thomas Lydell- Olsen i Örebro, har man tagit fram ett internationellt och helt nätbaserat teckenspråkslexikon. Syftet har varit att underlätta för hörselskadade och döva elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att göra praktik utomlands. Projektet uppmärksammas just för att det syftar till att höja kompetensen hos personer med särskilda behov, säger Marianne Feldt, handläggare på Internationella programkontoret. Ideellt Det bedrivs mycket ideellt arbete och vi koordinerar över 100 personer i 24 länder. Totalt var vi under st anställda varav 3 från Arbetsförmedlingen. I november flyttade vi in till medborgarhuset i Örebro där vi nu har vårt säte. Där produceras bland annat svenskt teckenspråk till Spreadthesign.com och det nya T3- text till tecken som fungerar som Google translate för text till teckenspråk. Hit kommer, tolkar, döva ungdomar, lingvister, illustratörer och praktikanter som alla bidrar till arbetet. Effektiviteten och produktionen har ökat. Erfarenhet, studier och demografiska undersökningar som ETC bidragit med ger en bild av de behov som föreligger hos målgruppen. Detta underlättar i arbetet med att söka samarbeten och sponsorer då kostnaden tydligt kan redovisas för ett lands nationella teckenspråk och dess tillgänglighet. Att följa upp med målgruppsanpassade teckenspråksutbildningar och plattformar för att lära döva barn läsa och skriva kan ge hög social avkastning.

6 Partners Ett av de största evenemangen vi hade var utbildningsdagarna på Loka Brunn Närmare 50 personer från 14 länder på besök i Sverige för att utbildas av oss i teckenspråksdokumentation och kommunikation. Intensiva dagar. Under 3 år kommer vi att dokumentera tecken per land. Vi kommer att fokusera mycket på spridning och information i samtliga länder. Tack vare stöd från EU kan vi tillsammans med Örebro Universitet säkerställa tillgängligheten av en stor del av Europas teckenspråk. Den största utmaningen har varit att balansera uppväxlingen till flera länder med produktionen och samtidigt etablera hållbara lösningar för organisationen. Intressenter Lokalt Vi arbetar nära kommunpolitiker, Landstinget, Tolkcentralen, Länsstyrelsen och organisationer som berör teckenspråk och utbildning. Vi har lyckats få Örebro kommun att utropa sig till Europas teckenspråkshuvudstad och se nyttan med att leda teckenspråkiga frågor internationellt. Vi är väl etablerade och har en given plats i teckenspråkiga sammanhang. Vi sprider bra publicitet för Örebro. Nationellt ETC får regelbundet inbjudningar av Riksdagens Handikappforum och politiker för att diskutera tillgänglighet och bland annat Sveriges roll som förvaltare av de nationella teckenspråken i Europa. I takt med de nya tjänster vi tar fram är Sveriges kommuner och Landsting viktiga intressenter. Andra är givetvis fonder och stiftelser som kan ge utökade resurser för specifika länder eller tjänster i länder där det behövs som mest. Statligt grundstöd tar tid men är under bearbetning i form av motioner från riksdagsledamöter. Vi arrangerar också symposier, det senaste - Accessing Society handlade om att belysa Sveriges roll i världen när det gäller ledande skalbara lösningar för webben. Medverkade gjorde bland andra Integrationsministern Erik Ullenhag, flertalet politiker, intresseorganisationer, Landsting, kommuner, myndigheter och HM Drottningen.

7 Globalt Vi har bland annat inbjudits av Europarådets president och kommissionären för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg. Myndigheter som ser språket som en demokratisk rättighet för sina döva medborgare är intressenter. Vi erbjuder tillgänglighet av nationella teckenspråk. Vi vänder oss till Universitet, departement eller organisationer där det finns resurser för hållbar förvaltning. EU är en viktig aktör som vi jobbar mycket mot. Nu börjar också ansökningsförberedelserna till Europeiska socialfonden för att säkerställa Europas teckenspråk. SOCIAL IMPACT 2012 Totalt hade vi under 2012 närmare besökare användare laddade ned vår app barn och ungdomar besökte och använde Spreadthesign.com. 657 direkt kontakter med barn. Coachning av 64 föräldrar. 6 föreläsningar för 450 yrkesverksamma som arbetar med barn barnmottagare via Radio och TV. 66 viktiga personer ministrar, partiledare, beslutsfattare. Användare

8 I takt med att våra etableringar närmar sig ett komplett lexikon påbörjas informations turnéer där vi via Google Analytics kan följa antalet användare och få feedback. Nedan följer ett urval av människor som på olika sätt blir hjälpta av vårt arbete. My 3 year- old son has a neurological problem and he can t talk. We re learning sign language to be able to communicate with him. I m so happy for this wonderful web. I can look up now for every word I need in the moment I need it, not waiting till next week lesson and asking the sign- language teacher. I just wanted you to know that your wonderful job has helped me to communicate with my son. Thank so so much!!! Carmen Saavedra Spain Mom to Anton (Joubert Syndrome) Dardan från Borås: "Häftigt att ha en gratis ordbok på teckenspråk i mobilen, så jag kan lära den var och när jag vill!" Mattias från Göteborg: "Spreadthesign.com är den bästa ordboken eftersom jag hittar ofta tecken jag behöver till min föreläsning på teckenspråk". Elena från Ryssland invandrad till Sverige: Spreadthesign är bra att ha för att jag lär mig mer och utveckla teckenspråk.. och döva har svårt med språk så man kollar vad betyder ord så man kolla på hemsidan och förklarar vad betyder så man fattar då man lär sig.. andra länder är med i det och jag vill lära mig på andra ländernas teckenspråk som kunna kommunicera när man åker dit... när invandrar kommer till sverige och kan inte svenska så hur man ska lära sig.. man kollar på hemsidan och den hjälper mycket för invandrar som lär sig snabbt och samtidigt lära sig att skriva på språk med. hemsidan har bilder och foto som visar tex "frukt" som vad betyder så man förstår det. Melody från Örebro: "Spreadthesign är en mycket bra hjälpmedel för döva och hörselskadade" Krister från Tallin: I use Spreadthesign in lesson preparation and teaching. Spreadthesign helps both teachers and students to revise their native signs and learn new ones.

9 Julia (teacher) Tallin Estonia The dictionary is good and useful - you can learn signs from different countries. It is also possible to learn English by using it. This is a quote on the evaluation sheet from a students recent Mobility Exchange Visit to Örebro: Spread the Sign web page was a great learning tool for me to study Swedish Sign Language before my international visit to Virginska Skollen School, Orebro, it is free, easy to use and gave me the confidence to sign to deaf students in Sweden - Tamsin, Doncaster College for the Deaf "We usually use Spreadthesign in our english lessons at school. /Roman, Hradec, deaf, Kralove, Czeckoslovakia "I use Spreadthesign if I want to learn some new signs from foreign countries" - Kamila, hard of hearing, Hradec Kralove, Czeckoslovakia Ardiana : Jag tycker att det är postivit med hemsidan Spreadthesign eftersom Jag kan svenskt teckenspråk men lär mig andra länder. Jonny, Göteborg: Som döv använder jag hemsidan för att kolla ord på svenska som jag är osäker på. Otroligt bra hemsida! Jag är glad att andra länder är med i det och man kan lära sig varandras teckenspråk för att kunna kommunicera. Michael, Stockholm: Jag tycker att appen är bra att ha då jag lär mig mycket teckenspråk via den och utvecklar mitt teckenspråk. "I use spreadthesign.com to teach sign language in lessons as well as to compare with pupils similarities and differences of native sign language and sign language of foreign countries" Eglė, sign language teacher Hanna, Örebro: Jag gillar appen och hemsidan där jag lär mig teckenspråk för att kunna kommunicera med döva. Sammanfattning Året har präglats av möten, intensiva produktioner, affärsutveckling, ansökningar och ett växande globalt nätverk men också av framgång och effektivisering. Vi har kraftigt kunna sänka kostnaderna för våra produktioner världen över till förmån för tillgängligheten och de intressenter som vill få valuta för investerat social kapital. Vi går mot ett ännu mer produktivt år Kölistan växer på länder som önskar bli en del av Spreadthesign.com. Det är en utmaning att bearbeta alla förfrågningar. Varje vecka får propåer från Universitet, organisationer, tolkar, lingvister, myndigheter och privat personer som önskar samarbeten för att bidra till en mer tillgänglig värld för funktionshindrade. Dennis Lennartsson Styrelseordförande Europeiskt Teckenspråkscenter

10 Granskarens kommentarer Europeiskt Teckenspråkscenter har 2012 tagit stora steg framåt i sin strävan att göra teckenspråk tillgängligt för såväl världens alla teckenspråksanvändare, som för gemene man. Detta är mycket glädjande utifrån ett MR- perspektiv och uppmärksamheten kring ETC:s framsteg synliggör teckenspråk och det som borde vara en självklar rättighet: utbildning och kommunikation för döva barn på sitt modersmål. Tillgängligheten till sitt modersmål är som jag ser det, i förlängningen även en av grundförutsättningarna till en god utbildning och möjligheter till att oavsett funktionsnedsättning kunna leva och verka på lika villkor det globala samhället. Med stor innovationskraft och kunskap kring hur framtiden skall mötas avseende webbaserade möjligheter att nå ut, även till de mest utsatta teckenspråksanvändarna i tredje världen har ETC genom årets arbete fortsatt växa genom att påbörja arbetet att dokumentera teckenspråk även utanför Europa. Rapporten visar även att ETC på ett utomordentligt sätt når ut till den primära målgruppen, nämligen unga under 18 år, vilket i sig bekräftar att arbetet från grunden är välorganiserat, välplanerat samt väl förankrade samarbeten med andra aktörer och myndigheter. ETC bidrar också till att skapa arbetsmöjligheter för döva och hörselskadade världen över, en positiv synergieffekt för en grupp som på många sätt står utanför både möjligheter till påverkansarbete och delaktighet. Jag ser också med stor glädje att kvalitetsaspekten i dokumentationsarbetet ständigt förbättras i diverse samarbeten med lingvister och forskare världen över, vilket sannolikt kommer ge sekundära målgrupper såsom professionella teckenspråksanvändare än bättre och kompletterande möjligheter att hålla sig ajour och uppdaterade i de respektive teckenspråkens utveckling. Avslutningsvis vill jag även framhålla den organisationsförmåga och det gedigna nätverk och som Dennis Lennartsson och ETC på ett fåtal år lyckats bygga upp. Det är i sig ett tecken som ger framtidstro till det jag personligen bär med mig som vision för ett tillgängligt samhälle: kommunikation på teckenspråk- en självklar rättighet och möjlighet- för alla. Jenny Sandström Delägare och grundare Avanti teckenspråkstolk AB

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma Om läsning Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma I bokstävernas krumelurer, i deras hopflätning till ord och meningar finns många hemliga rum När man fått tag i läsandet har

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Ett skridskoskär före. Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob

Ett skridskoskär före. Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob Ett skridskoskär före Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob NUTID 80% Hockey 100 % Klubbkänsla Drivkrafter: Organisation Affärsmöjligheter Kundnytta Stimulera omgivningen FRAMTID

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Sammanfattning. Här kommer avslutningsvis en sammanfattning av 2012: Under året har:

Sammanfattning. Här kommer avslutningsvis en sammanfattning av 2012: Under året har: Impact report för 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Vision... 4 Vad vi gör och hur vi gör det... 4 Varför vi gör det... 4 Hur organisationen ser ut... 5 Mål inom Reach for change... 6 Resultat inom Reach

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer