SOCIAL IMPACT REPORT 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIAL IMPACT REPORT 2012"

Transkript

1 SOCIAL IMPACT REPORT 2012 Alla barn har rätt till ett språk 70 miljoner människor i världen är döva, 20 miljoner är barn. 80 % av dessa kan inte läsa och skriva. Genom att dokumentera och tillgängliggöra ett lands teckenspråk skapar Europeiskt Teckenspråkscenter förutsättningar för en bättre kommunikation mellan det döva barnet och dess anhöriga och samhället. Genom att dessutom erbjuda läs- och skrivutbildning gratis på nätet kan ETC göra skillnad och påverka utvecklingen hos de mest utsatta. Bakgrund Dennis Lennartsson är grundare till Europeiskt Teckenspråkscenter. Uppväxten präglades av teckenspråk med en gravt hörselskadad bror. I hemmet fanns även fosterbarn som pluggade på riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. I gymnasiet och senare på teckenspråkslinjen utvecklades den teckenspråkiga förmågan som kom till användning när en bekant på Södermalms gruppbostad meddelade att personalstyrkan gått under i Estonia katastrofen och behov av ersättare var akut. På kort varsel påbörjades ett vikariat. Fortfarande finns kopplingen till gruppbostaden som yttre kontaktperson till Peter med Down Syndrom och Ninni som gravt CP skadad, båda döva. Tillgängligheten var dålig på nätet under 70- talet, endast en blädderbok med några hundra tecken fanns tillgänglig. Idag har ETC över tecken bara på svenska. Det var en milstolpe att äntligen få bli en Changeleader efter en lång process av uttagningar och presentationer. Från nervositet till total lycka när samtalet kom från R4C att man var en av de sista 4 av 900 sökande. En förstärkning för Europeiskt Teckenspråkscenter i arbetet med att tillgängliggöra teckenspråket i världen och göra livet bättre för framförallt döva barn och unga i världen. Resurserna och tryggheten har direkt bidragit till en ökad trygghet och fokus i vårt arbete. Det har i sin tur lett till fler beviljade anslag, utökad nätverk och kompetens. Inkubatorprogrammet och rådgivarna från Korsnäs Rolf Gustavsson och Karl Skoog på Tele 2 har bidragit till ett tydligare fokus vilket bidragit till en mer målinriktad organisation. Organisationen ETC grundades 2009 och är en icke politisk, ideell förening med säte i Örebro. ETC arbetar med tillgänglighetsfrågor för teckenspråk och driver bland annat världens största webbaserade översättningsverktyg för teckenspråk, med etableringar i 24 länder.

2 ETC arbetar för att tillgodose alla döva barns rätt till sitt modersmål och att tillgängliggöra teckenspråket globalt. Utifrån ett perspektiv med inkluderande teknologi, jämställdhet och transnationalitet pågår arbetet med att öka tillgängligheten för de teckenspråkiga medborgarna världen över. Överblick 2012 Under 2012 fick ETC, stöd av Reach for Change, Svenska Institutet, Jochnick foundation samt EU:s Leonardo da Vinci:s program för livslång lärande. Detta har bidragit till att skala upp verksamhet till flera länder även utanför Europa. ETC har beslutat om att affärsutveckla verksamheten, aktiviteter har påbörjats för att utveckla tjänster och produkter till nästa år. Detta är i linje med den 3- årsplan som tagits fram i samarbete med R4C. Arbetet med sökmotoroptimering har intensifierats och antalet besökare har dubblerats under året till över besökare per månad. Positionen som världens största teckenspråkslexikon är stabil så även etableringen på Googles förstasida både på sign language och sign language dictionary. Även ett sök på teckenspråk ligger på första sidan. Produktionsmässigt finns nu tecken även det en fördubbling under året. Etableringar finns i följande länder: USA, Österrike, Brasilien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Indien, Uganda, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Spanien, Sverige, Turkiet, England, Ukraina.

3 Förändringsteorikarta Europeiskt Teckenspråkscenter Visionen: Alla döva barn ska kunna läsa och skriva. Målgrupper Primär målgrupp: Döva/gravt hörselskadade barn och ungdomar Sekundära målgrupper: Anhöriga Primär målgrupp: Döva/gravt hörselskadade barn och ungdomar Sekundära målgrupper: Anhöriga till döva/gravt hörselskadade barn och ungdomar Geografiskt:

4 Respons Vi har haft bra medial genomslag under året i media. Under året mottog vi ett antal priser som är värda att nämna: Bästa innovation I konkurrens med 404 kandidater tog spreadthesign.com hem priset i kategorin innovation. Priset delades ut av Spaniens Arbetsmarknadsminister och stiftelsen Alares som arbetar för att förena arbete med familjeliv genom socialt ansvar för medborgare, företag och institutioner. Årets svenska sociala entreprenör Årets sociala entreprenör 2012 har tilldelats Europeiskt Teckenspråkscenter för dess nyskapande verksamhet baserat på socialt ansvarstagande. Juryn bestod av Professor Anders Lundström, Mittuniversitetet (ordförande), Landshövding Britt Bohlin, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet, VD Gunnar Olofsson, Inlandsinnovation AB, VD Lars- Olov Söderström, Norrlandsfonden, stf GD Göran Theolin, Tillväxtverket samt stf GD Göran Marklund, VINNOVA. Projektledare är docent Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet. Best practice EU kommissionens tilldelade 2012 det prestigefyllda Best Practice till Spreadthesign.com.

5 Svenskt utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa. Ett svenskt vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci- programmet har lyfts fram som särskilt lyckat av EU- kommissionen. Projektet som uppmärksammats är Spread the Sign och syftar till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildning och arbetsliv. Inom Spread the Sign, som tagits fram av Dennis Lennartsson och Thomas Lydell- Olsen i Örebro, har man tagit fram ett internationellt och helt nätbaserat teckenspråkslexikon. Syftet har varit att underlätta för hörselskadade och döva elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att göra praktik utomlands. Projektet uppmärksammas just för att det syftar till att höja kompetensen hos personer med särskilda behov, säger Marianne Feldt, handläggare på Internationella programkontoret. Ideellt Det bedrivs mycket ideellt arbete och vi koordinerar över 100 personer i 24 länder. Totalt var vi under st anställda varav 3 från Arbetsförmedlingen. I november flyttade vi in till medborgarhuset i Örebro där vi nu har vårt säte. Där produceras bland annat svenskt teckenspråk till Spreadthesign.com och det nya T3- text till tecken som fungerar som Google translate för text till teckenspråk. Hit kommer, tolkar, döva ungdomar, lingvister, illustratörer och praktikanter som alla bidrar till arbetet. Effektiviteten och produktionen har ökat. Erfarenhet, studier och demografiska undersökningar som ETC bidragit med ger en bild av de behov som föreligger hos målgruppen. Detta underlättar i arbetet med att söka samarbeten och sponsorer då kostnaden tydligt kan redovisas för ett lands nationella teckenspråk och dess tillgänglighet. Att följa upp med målgruppsanpassade teckenspråksutbildningar och plattformar för att lära döva barn läsa och skriva kan ge hög social avkastning.

6 Partners Ett av de största evenemangen vi hade var utbildningsdagarna på Loka Brunn Närmare 50 personer från 14 länder på besök i Sverige för att utbildas av oss i teckenspråksdokumentation och kommunikation. Intensiva dagar. Under 3 år kommer vi att dokumentera tecken per land. Vi kommer att fokusera mycket på spridning och information i samtliga länder. Tack vare stöd från EU kan vi tillsammans med Örebro Universitet säkerställa tillgängligheten av en stor del av Europas teckenspråk. Den största utmaningen har varit att balansera uppväxlingen till flera länder med produktionen och samtidigt etablera hållbara lösningar för organisationen. Intressenter Lokalt Vi arbetar nära kommunpolitiker, Landstinget, Tolkcentralen, Länsstyrelsen och organisationer som berör teckenspråk och utbildning. Vi har lyckats få Örebro kommun att utropa sig till Europas teckenspråkshuvudstad och se nyttan med att leda teckenspråkiga frågor internationellt. Vi är väl etablerade och har en given plats i teckenspråkiga sammanhang. Vi sprider bra publicitet för Örebro. Nationellt ETC får regelbundet inbjudningar av Riksdagens Handikappforum och politiker för att diskutera tillgänglighet och bland annat Sveriges roll som förvaltare av de nationella teckenspråken i Europa. I takt med de nya tjänster vi tar fram är Sveriges kommuner och Landsting viktiga intressenter. Andra är givetvis fonder och stiftelser som kan ge utökade resurser för specifika länder eller tjänster i länder där det behövs som mest. Statligt grundstöd tar tid men är under bearbetning i form av motioner från riksdagsledamöter. Vi arrangerar också symposier, det senaste - Accessing Society handlade om att belysa Sveriges roll i världen när det gäller ledande skalbara lösningar för webben. Medverkade gjorde bland andra Integrationsministern Erik Ullenhag, flertalet politiker, intresseorganisationer, Landsting, kommuner, myndigheter och HM Drottningen.

7 Globalt Vi har bland annat inbjudits av Europarådets president och kommissionären för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg. Myndigheter som ser språket som en demokratisk rättighet för sina döva medborgare är intressenter. Vi erbjuder tillgänglighet av nationella teckenspråk. Vi vänder oss till Universitet, departement eller organisationer där det finns resurser för hållbar förvaltning. EU är en viktig aktör som vi jobbar mycket mot. Nu börjar också ansökningsförberedelserna till Europeiska socialfonden för att säkerställa Europas teckenspråk. SOCIAL IMPACT 2012 Totalt hade vi under 2012 närmare besökare användare laddade ned vår app barn och ungdomar besökte och använde Spreadthesign.com. 657 direkt kontakter med barn. Coachning av 64 föräldrar. 6 föreläsningar för 450 yrkesverksamma som arbetar med barn barnmottagare via Radio och TV. 66 viktiga personer ministrar, partiledare, beslutsfattare. Användare

8 I takt med att våra etableringar närmar sig ett komplett lexikon påbörjas informations turnéer där vi via Google Analytics kan följa antalet användare och få feedback. Nedan följer ett urval av människor som på olika sätt blir hjälpta av vårt arbete. My 3 year- old son has a neurological problem and he can t talk. We re learning sign language to be able to communicate with him. I m so happy for this wonderful web. I can look up now for every word I need in the moment I need it, not waiting till next week lesson and asking the sign- language teacher. I just wanted you to know that your wonderful job has helped me to communicate with my son. Thank so so much!!! Carmen Saavedra Spain Mom to Anton (Joubert Syndrome) Dardan från Borås: "Häftigt att ha en gratis ordbok på teckenspråk i mobilen, så jag kan lära den var och när jag vill!" Mattias från Göteborg: "Spreadthesign.com är den bästa ordboken eftersom jag hittar ofta tecken jag behöver till min föreläsning på teckenspråk". Elena från Ryssland invandrad till Sverige: Spreadthesign är bra att ha för att jag lär mig mer och utveckla teckenspråk.. och döva har svårt med språk så man kollar vad betyder ord så man kolla på hemsidan och förklarar vad betyder så man fattar då man lär sig.. andra länder är med i det och jag vill lära mig på andra ländernas teckenspråk som kunna kommunicera när man åker dit... när invandrar kommer till sverige och kan inte svenska så hur man ska lära sig.. man kollar på hemsidan och den hjälper mycket för invandrar som lär sig snabbt och samtidigt lära sig att skriva på språk med. hemsidan har bilder och foto som visar tex "frukt" som vad betyder så man förstår det. Melody från Örebro: "Spreadthesign är en mycket bra hjälpmedel för döva och hörselskadade" Krister från Tallin: I use Spreadthesign in lesson preparation and teaching. Spreadthesign helps both teachers and students to revise their native signs and learn new ones.

9 Julia (teacher) Tallin Estonia The dictionary is good and useful - you can learn signs from different countries. It is also possible to learn English by using it. This is a quote on the evaluation sheet from a students recent Mobility Exchange Visit to Örebro: Spread the Sign web page was a great learning tool for me to study Swedish Sign Language before my international visit to Virginska Skollen School, Orebro, it is free, easy to use and gave me the confidence to sign to deaf students in Sweden - Tamsin, Doncaster College for the Deaf "We usually use Spreadthesign in our english lessons at school. /Roman, Hradec, deaf, Kralove, Czeckoslovakia "I use Spreadthesign if I want to learn some new signs from foreign countries" - Kamila, hard of hearing, Hradec Kralove, Czeckoslovakia Ardiana : Jag tycker att det är postivit med hemsidan Spreadthesign eftersom Jag kan svenskt teckenspråk men lär mig andra länder. Jonny, Göteborg: Som döv använder jag hemsidan för att kolla ord på svenska som jag är osäker på. Otroligt bra hemsida! Jag är glad att andra länder är med i det och man kan lära sig varandras teckenspråk för att kunna kommunicera. Michael, Stockholm: Jag tycker att appen är bra att ha då jag lär mig mycket teckenspråk via den och utvecklar mitt teckenspråk. "I use spreadthesign.com to teach sign language in lessons as well as to compare with pupils similarities and differences of native sign language and sign language of foreign countries" Eglė, sign language teacher Hanna, Örebro: Jag gillar appen och hemsidan där jag lär mig teckenspråk för att kunna kommunicera med döva. Sammanfattning Året har präglats av möten, intensiva produktioner, affärsutveckling, ansökningar och ett växande globalt nätverk men också av framgång och effektivisering. Vi har kraftigt kunna sänka kostnaderna för våra produktioner världen över till förmån för tillgängligheten och de intressenter som vill få valuta för investerat social kapital. Vi går mot ett ännu mer produktivt år Kölistan växer på länder som önskar bli en del av Spreadthesign.com. Det är en utmaning att bearbeta alla förfrågningar. Varje vecka får propåer från Universitet, organisationer, tolkar, lingvister, myndigheter och privat personer som önskar samarbeten för att bidra till en mer tillgänglig värld för funktionshindrade. Dennis Lennartsson Styrelseordförande Europeiskt Teckenspråkscenter

10 Granskarens kommentarer Europeiskt Teckenspråkscenter har 2012 tagit stora steg framåt i sin strävan att göra teckenspråk tillgängligt för såväl världens alla teckenspråksanvändare, som för gemene man. Detta är mycket glädjande utifrån ett MR- perspektiv och uppmärksamheten kring ETC:s framsteg synliggör teckenspråk och det som borde vara en självklar rättighet: utbildning och kommunikation för döva barn på sitt modersmål. Tillgängligheten till sitt modersmål är som jag ser det, i förlängningen även en av grundförutsättningarna till en god utbildning och möjligheter till att oavsett funktionsnedsättning kunna leva och verka på lika villkor det globala samhället. Med stor innovationskraft och kunskap kring hur framtiden skall mötas avseende webbaserade möjligheter att nå ut, även till de mest utsatta teckenspråksanvändarna i tredje världen har ETC genom årets arbete fortsatt växa genom att påbörja arbetet att dokumentera teckenspråk även utanför Europa. Rapporten visar även att ETC på ett utomordentligt sätt når ut till den primära målgruppen, nämligen unga under 18 år, vilket i sig bekräftar att arbetet från grunden är välorganiserat, välplanerat samt väl förankrade samarbeten med andra aktörer och myndigheter. ETC bidrar också till att skapa arbetsmöjligheter för döva och hörselskadade världen över, en positiv synergieffekt för en grupp som på många sätt står utanför både möjligheter till påverkansarbete och delaktighet. Jag ser också med stor glädje att kvalitetsaspekten i dokumentationsarbetet ständigt förbättras i diverse samarbeten med lingvister och forskare världen över, vilket sannolikt kommer ge sekundära målgrupper såsom professionella teckenspråksanvändare än bättre och kompletterande möjligheter att hålla sig ajour och uppdaterade i de respektive teckenspråkens utveckling. Avslutningsvis vill jag även framhålla den organisationsförmåga och det gedigna nätverk och som Dennis Lennartsson och ETC på ett fåtal år lyckats bygga upp. Det är i sig ett tecken som ger framtidstro till det jag personligen bär med mig som vision för ett tillgängligt samhälle: kommunikation på teckenspråk- en självklar rättighet och möjlighet- för alla. Jenny Sandström Delägare och grundare Avanti teckenspråkstolk AB

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Impact report 2011-2012

Impact report 2011-2012 1 Impact report 2011-2012 Sammanfattning Jag, Ida Östensson driver Crossing Boarders (CB) vars vision är att genom inkluderande metoder öppna upp olika fritidsaktiviteter för ett jämställt deltagande.

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Power Shift Sverige 2013

Power Shift Sverige 2013 Power Shift Sverige 2013 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation ABC i social innovation och finansiering En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Inledning 4 Det här är social innovation 8 När SOCAP kom till Malmö 12 Danska pionjärer som vill göra skillnad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

STRATEGIN KLARINETT JULKLAPPAR UTLANDSSTUDIER UNDERLÄTTAS. Läs om Martin Fröst världsstjärna på. Billiga tips på bra. Så ska vi jobba framåt mot 2018

STRATEGIN KLARINETT JULKLAPPAR UTLANDSSTUDIER UNDERLÄTTAS. Läs om Martin Fröst världsstjärna på. Billiga tips på bra. Så ska vi jobba framåt mot 2018 FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 04 ÅR 2013 I WWW.SVIV.SE Läs om Martin Fröst världsstjärna på KLARINETT UTLANDSSTUDIER UNDERLÄTTAS Billiga tips på bra JULKLAPPAR SAMT NYHETER,SKATTEFRÅGOR STRATEGIN

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer