Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta."

Transkript

1 Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

2 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta din Animas-distributör när som helst, dag eller natt. Sidan 2

3 Innehållsförteckning Välkommen och grattis!...7 Teknisk och klinisk hjälp...8 Materielbeställning...8 Viktig anmärkning...8 Kapitel 1 Viktig information...9 Varningar...9 Akutförråd...9 Kontraindikationer...10 Varningar och försiktighetsåtgärder...10 Radiologi...12 Säkerhetsinformation...14 Kapitel 2 Förpackningens innehåll...17 Kapitel 3 Symbolförklaringar...19 Kapitel 4 Introduktion till din Animas 2020-pump...21 Lär känna din Animas Huvudsakliga programmeringsknappar...21 Programmeringsgrunder...21 Skärm...21 Kontrastknapp...22 Audiobolus/ezBolus TM...22 Batterilock/ventil...22 Huvudventil...22 Lock för ampullutrymmet...23 IR-fönster för hämtning...23 Ljud...23 Knapplåsfunktion...23 Grundläggande skärmbilder...24 Verifieringsskärmbild...24 Startskärmbild...24 Huvudmeny...24 Status...25 Kapitel 5 Förberedelse av din pump...27 Isättning av batteri...27 Byte av batteri...27 Inställning Grunder...29 Inställning/ändring av tid och datum...29 Sommartid...30 Ljud Inställningar/ändringar...30 Ampullen...32 Påfyllning av ampullen...32 Montering av slang till ampullen...32 Byte av ampull...33 Primning av pumpen och infusionssetet...34 Val av infusionsställe och applicering av infusionssetet...36 Byte av ampull och infusionsset...36 Sidan 3

4 Kapitel 6 Användning av funktionen Normal bolus...37 Kapitel 7 Användning av basalprogramfunktioner...39 Inställning av ett basalprogram...39 Tillägg/ändring av segment i ett existerande basalprogram...41 Kontroll av basalprogram...42 Radering av basalprogram...42 Temp basal-funktionen...43 Avbrytande av ett temporärt basalprogram...45 Kapitel 8 Funktionen Stopp/Starta...47 Stoppa tillförseln...47 Återuppta dosering...48 Kapitel 9 Historikfunktionen...49 Bolushistorik...49 Total dygnsdos (TDD) Historik...50 Larmhistorik...50 Primningshistorik...51 Stopphistorik...51 Basalhistorik...52 Kapitel 10 Statusfunktionen...53 Statusskärmbild 1 Aktiv basal...53 Statusskärmbild 2 Sista bolus...53 Statusskärmbild 3 Dosering idag...54 Statusskärmbild 4 Kombibolus...54 Statusskärmbild 5 Temp basal...54 Statusskärmbild 6 Koder...55 Kapitel 11 Avancerade funktioner Inställningar och aktivering...57 Avancerade inställningar 1 Audiobolusfunktionen...57 Avancerade inställningar 2 Avancerade bolusfunktioner och flera basalprogram...58 Avancerade inställningar 3 Insulingränsvärden...58 Avancerade inställningar 4 Språkinställning, skärmvilotid, kontrast och batterityp...59 Avancerade inställningar 5 Funktionen Auto AV...59 Avancerade inställningar 6 Inställning av varning för låg insulinnivå i ampullen och inställning av ocklusionskänslighet...60 Avancerade inställningar 7 Personliga inställningar Kvoter av insulin och kolhydrater (I:K-kvoter)...60 Avancerade inställningar 7 Personliga inställningar Insulinsensitivitetsfaktor (ISF)...61 Avancerade inställningar 7 Personliga inställningar Blodsockermål...62 Avancerade inställningar 8 Inställning av insulin i kroppen...64 Avancerade inställningar 9 Sjukdagar...65 Kapitel 12 Användning av avancerade funktioner...67 Audiobolus och ezbolus TM...67 ezbolus TM...69 Avancerade bolusfunktioner...69 ezcarb...69 Manuellt angivande av kolhydrater (ingen matlista)...70 Tillägg av BG-bolus till ezcarb...71 Tillägg av kolhydrater med hjälp av matlistan...72 Sidan 4

5 Ändring av alternativen i ezcarb Totalt...74 ezbg...75 Kombibolus...77 Påminnelser...78 Boluspåminnelser...78 Påminnelse om BG-kontroll...79 Doseringshastighet Bolus...79 Flera basalprogram...79 Insulin i kroppen...80 Sjukdagar...80 Kapitel 13 Skötsel och underhåll...81 Ventilerna...81 Batterilock med O-ring och ventil...81 Rengöring...81 Allmänna påfrestningar...82 Kassering...82 Kapitel 14 Säkerhetssystem och larm...83 Kapitel 15 Riktlinjer för felsökning...89 Hypoglykemi (lågt blodsocker)...89 Hyperglykemi...91 Problem med infusionsset och infusionsställen...93 Diabetisk ketoacidos (DKA)...93 Kapitel 16 Om du blir sjuk...95 Läkemedel...95 Blod- och urintestning...95 Mat och dryck...95 Kapitel 17 Att leva med pump...97 Motion och sport...97 Simning...97 Vid resa...97 Sexuellt umgänge...98 Kapitel 18 Min information...99 Vanliga frågor och svar Ordlista Tekniska specifikationer för Animas Elektromagnetiska emissioner: Elektromagnetisk immunitet: Noggrannhet för flödeshastigheten hos insulinampuller (plast): Pumpens flödesnoggrannhet efter inledande stabiliseringsperiod (enligt IEC ) Garanti Animas insulinpump GARANTI GÄLLANDE TILLBEHÖR TILL ANIMAS INSULINPUMP GARANTI GÄLLANDE RESERVDELAR TILL ANIMAS INSULINPUMP Sidan 5

6 Sidan 6

7 Välkommen och grattis! Med din nya Animas 2020 insulinpump har du börjat ett nytt liv. Ditt val av pumpbehandling visar att du är angelägen om att ta väl hand om dig själv. Animas 2020-pumpen har utvecklats särskilt för att hjälpa dig att reglera din diabetes med hjälp av avancerad teknik och ett sofistikerade säkerhetssystem. Din pump används för insulinbehandling och hjälper dig uppnå de blodsockervärden som rekommenderats för dig av ditt diabetesteam. Du programmerar den för att dosera på två olika sätt: En kontinuerlig 24 timmars basaldosering samt bolusdoser av insulin som kompenserar för mat som du äter och höga blodsockervärden. Kom ihåg att framgångsrik pumpbehandling innebär ett samspel mellan avancerad teknik och ansvarsfull egenvård. Din pump täcks av en begränsad garanti som gäller i fyra (4) år.* Läs igenom garantikortet som följer med pumpenheten för ytterligare information. Några omständigheter som upphäver garantin är: Pumpen tas isär av någon som inte är auktoriserad Animas-tekniker Användning av andra batterier än de som specificeras i kapitel 5 i denna användarhandledning Vänligen börja med att titta på pumpens baksida och skriv ner serienumret. Serienumret på min pump är: Serienummer (S/N) *Se sidan 117 för mer information om pumpens garanti (eller användarguidens garantiavsnitt). Sidan 7

8 Teknisk och klinisk hjälp Om det är något i användarhandledningen som du inte förstår eller du har frågor eller behöver hjälp med din pump, kontakta din Animas-distributör när som helst, dag eller natt. Vi förstår att du kan ha frågor när du börjar använda en ny produkt. Tveka inte att ringa om du behöver hjälp! Materielbeställning Du kan beställa ampuller, infusionsset, hudrengöringsmedel, batterier och många pumptillbehör genom att kontakta din Animas-distributör. Viktig anmärkning Ta inte bort den fabriksmonterade plastfilmen som skyddar displayen. Din pump levereras med en fabriksmonterad skyddsfilm som täcker displayens lins. Denna skyddsfilm är mycket hållbar och den är utformad för att skydda pumpdisplayens lins från skador. Försök inte ta bort den här filmen. Skyddsfilmen måste förbli på plats för att skydda pumpdisplayens lins från repor och andra kosmetiska skador. Den här filmen skyddar inte pumpens displaylins från extremt missbruk. Om den fabriksmonterade skyddsfilmen blir skadad eller lossnar från displayen, ska filmen bytas ut. Nya filmer finns tillgängliga från följande källor: I USA och Puerto Rico, ring Animas på YES-PUMP ( ) och tryck 2 för beställningar. I Kanada, ring Animas kanadensiska kundtjänst på och välj önskat språk. I Storbritannien, ring (avgiftsfritt) I Irland, ring I övriga länder, ring din lokala Animas återförsäljare. Observera att den begränsade garantin för Animas insulinpump inte täcker skador som uppkommit av normalt slitage, olyckor, försumlighet eller felaktig användning samt missbruk, inklusive repade displaylinser. Vi uppmanar dig att skydda din pumpdisplay från skador och att alltid använda linsskyddande film. Skärmbilderna i den här bruksanvisningen är endast exempel och de ska inte anses vara rekommendationer för individuell programmering. Blodsocker förkortas i den här bruksanvisningen som BG. Sidan 8

9 1 Kapitel 1 Viktig information Denna användarhandledning innehåller information om hur du använder, programmerar och underhåller din nya pump. Det är viktigt att du läser den noggrant. Även om du är en erfaren pumpanvändare ska du ha användarhandledningen till hands som hjälp. Varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetstips återfinns i hela handledningen och anges av symbolen. Varningar Försök inte ansluta pumpen innan du utbildats på Animas 2020 eller om din certifierade Animas 2020-pumpinstruktör inte är närvarande. Felaktig användning av din pump eller om du inte följer instruktionerna i användarhandledningen, felaktig eller bristande egenvård och felsökning kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Om du har problem med att förstå någonting eller har frågor, prata med ditt diabetesteam eller kontakta din Animas-distributör. Din Animas -pump är konstruerad för tillförlitlig tillförsel av insulin, men eftersom pumpen bara använder snabbverkande insulin, kommer du inte ha långtidsverkande insulin i kroppen. För att undvika risk för diabetisk ketoacidos (DKA) eller mycket höga blodsockernivåer, måste du vara beredd att ge dig själv en insulininjektion om insulinpumpen av någon anledning inte fungerar som den ska. Din Animas -pump är konstruerad och kalibrerad för att ge insulin med koncentrationen 100 E/mL. Användning av insulin med annan koncentration än 100 E/ ml kan leda till allvariga skador eller dödsfall. Prima aldrig slangen eller skruva åt ampullocket när infusionssetet är kopplat till din kropp. Att göra detta medan infusionssetet är kopplat till din kropp kan leda till oavsiktlig insulintillförsel, som kan leda till dödsfall eller allvarliga kroppsskador. Akutförråd Ha alltid med dig ett akutförråd så att du säkert vet att du alltid har den nödvändiga materielen. Förrådet bör innehålla bl.a.: snabbverkande druvsocker i tablett- eller gelform utrustning för blodsockerövervakning, inklusive mätare, teststickor, blodprovstagare, lansetter och batterier till mätaren materiel för test av ketoner i blod och/eller urin snabbverkande insulin och spruta samt instruktioner från ditt diabetesteam om hur mycket insulin du ska ta om pumpbehandlingen avbryts extra infusionsset och 2,0 ml-ampuller (200 enheter/2 ml) kompresser och tape, om dessa används ett extra Energizer Lithium L91 AA-batteri Sidan 9

10 1 extra batterilock extra ampullock (kontakta din Animas-distributör för att beställa ett extra ampullock.) glukagonakutförråd telefonnummer till kontakter i händelse av akutsituation. Se till att du talar om för en familjemedlem, arbetskamrat och/eller vän var ditt akutförråd finns. Indikationer Din Animas 2020 insulinpump är avsedd att användas för reglering av diabetes som kräver insulin. Den är avsedd att användas av endast en person. I USA är den en receptbelagd produkt. Kontraindikationer Pumpen är inte avsedd för någon som inte kan eller inte vill: kontrollera blodsockernivån åtminstone 4 6 gånger per dag eller enligt ditt diabetesteams rekommendationer räkna kolhydrater på rätt sätt upprätthålla goda kunskaper i diabetesegenvård träffa sitt diabetesteam regelbundet. Tillfredsställande syn och hörsel krävs för att man ska kunna uppmärksamma pumpvarningsmeddelanden. Varningar och försiktighetsåtgärder Röntgenutrustning Din Animas 2020 har konstruerats för att fungera i närvaro av vanliga elektrostatiska och elektromagnetiska störningskällor, inklusive säkerhetssystem på flygplatser och i butiker. Liksom alla portabla elektroniska anordningar ska pumpen dock inte utsättas för mycket starka elektromagnetiska fält, t.ex. från magnetröntgen (MR), RF-svetsar eller magneter som används för att lyfta bilar. Om du kommer att genomgå MR undersökning, koppla loss pumpen före undersökningen och förvara den utanför undersökningsrummet. Sidan 10

11 1 Medicinska procedurer Procedur Patienten är den som pumpar Sjukvårdspersonal/tekniker är den som pumpar Pacemaker/ automatisk implanterbar hjärtdefibrillator Koppla bort pumpen och lämna den utanför undersökningsrummet under insättning av anordning och vid omprogrammering. Infusionssetet kan sitta kvar. Vidta normala säkerhetsåtgärder och gå till särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas samt när omprogrammering sker. EKG Pumpen behöver ej kopplas bort. Pumpen behöver ej kopplas bort. Hjärtkateter Stresstest med isotop Koppla bort pumpen och lämna den utanför undersökningsrummet under proceduren. Koppla bort pumpen och lämna den utanför undersökningsrummet under skanningen. Kan förbli inkopplad medan isotoperna injiceras. Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas. Vidta normala säkerhetsåtgärder och gå till särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas. Koloskopi Pumpen behöver ej kopplas bort. Pumpen behöver ej kopplas bort. Laserkirurgi Pumpen och infusionssetet kan bäras; vissa Pumpen och infusionssetet kan bäras; lasrar kan dock orsaka interferens så att pumpen avger larm. en del lasrar kan dock orsaka interferens så att pumpen avger larm. Narkos Beslut beroende på vilken medicinsk utrustning som används under proceduren. Beslut beroende på vilken medicinsk utrustning som används under proceduren. För procedurer som ej finns upptagna ovan eller i tabellen på nästa sida, ring din Animas distributör före proceduren. Sidan 11

12 1 Snabbguide för radiologiska och medicinska procedurer Sidan 12

13 1 Nöjesfält Mycket kraftiga elektromagneter används ibland i fritt fall -attraktioner på nöjesfält. Insulinpumpen ska tas av och inte tas med på fritt fall attraktioner. Kraftiga gravitationskrafter kan uppstå i vissa berg- och dalbanor. Det rekommenderas att du kopplar bort (men INTE stoppar) pumpen om du ska åka berg-och-dalbana. Flygplan utan tryckutjämnande kabin Om du flyger i ett flygplan utan tryckutjämnande kabin eller i ett flygplan för luftakrobatik eller stridssimulering (oavsett om det är tryckutjämnande eller ej) bör du koppla bort pumpen (men INTE stoppa den). Försiktighetsåtgärder Animas -pumpen är en helt sluten anordning och ska ENDAST öppnas av tillverkaren. Om pumpförseglingen bryts av någon annan än en auktoriserad Animas-tekniker, upphör garantin att gälla och pumpen är inte längre vattentät. Om etiketten på pumpens baksida avlägsnas eller skadas, upphör garantin att gälla och pumpen är inte längre vattentät. Om du placerar pumpen högre upp än infusionsstället, kan en liten mängd ytterligare insulin infunderas. För att förhindra detta och upprätthålla korrekt tillförsel från pumpen, bör det vertikala avståndet mellan pumpen och infusionsstället vara högst 30 cm (12 tum). Om pumpen placeras på ett ställe som är lägre än infusionsstället elimineras denna risk. Kontrollera infusionsstället då och då och se till att placering är korrekt och att läckage inte förekommer. Felaktigt placering vid infusionsställe eller läckage omkring infusionsstället kan leda till att du får för lite insulin. Kontrollera ibland infusionsslangen, medan du använder pumpen, med avseende på skador, läckage eller kinkar. Skadad, läckande eller kinkad slang kan begränsa eller stoppa insulintillförseln och resultera i för låg tillförsel. Använd endast Animas 2,0 ml-ampuller (200 enheter/2 ml) och infusionsset med en standard Luer -koppling. Pumpens funktion kan inte garanteras om andra ampuller än de som Animas Corporation tillverkar används eller om ampuller används mer är en gång. Innan du sätter tillbaka batterilocket ska du se till att O-ringen (gul) passar ordentligt och inte är skadad. Se Kapitel 5, Förberedelse av din pump. Innan du sätter i en ny ampull i pumpen ska du kontrollera O-ringarna på ampullen för att se att de inte är skadade. Kontrollera ibland ventilerna och se efter att inget skräp har fastnat i dem. Se kapitel 13, Skötsel och underhåll. Kontrollera ibland att dina personliga pumpinställningar är korrekta. Sidan 13

14 1 Kontrollera emellanåt att pumpen avger ljudsignaler som är lätta att höra. Ljudsignaler ska t.ex. höras varje gång du byter batteri. Om du använder sändnings- eller hämtningsfunktionen, ska du se till att kommunikationsfönstret är fritt från hinder och läsa bruksanvisningen som medföljer IR tillbehörsenheten. * Kontakta din Animas-distributör för information om ezmanager programvara och IR tillbehörsenheten. För att kontrollera om din pumpmodell är kompatibel med din version av ezmanager programvara, ska du gå till pumphämtningsfuktionen i ezmanager och titta i rullgardinsrutan om ditt pumpmodellnummer finns där. Om ditt modellnummer inte finns där ska du kontakta din Animas-distributör. Säkerhetsinformation Animas 2020 är endast avsedd för kontinuerlig, subkutan insulininfusion. Den är inte avsedd för tillförsel av någon annan substans. Den här användarhandledningen ger information om hur man programmerar och använder pumpen. Animas ger inga rekommendationer när det gäller specifik programmering för ditt eget diabetesvårdprogram. Rådgör med ditt diabetesteam angående instruktioner som gäller specifikt för din behandlingsplan. Rådgör med ditt diabetesteam innan du använder pumpen för att fastställa vilka programmeringsfunktioner du bör använda. Vissa funktioner kräver större kunskap om insulinpumpning och avancerade kunskaper i egenvård. Dessutom kräver vissa av de avancerade programfunktionerna att man testar och finjusterar grundinställningarna för att uppnå bästa möjliga resultat. Ditt diabetesteam ger dig specifik träning i programmering och användning av din pump. Användning av utökad bolus, kombibolus, ezcarb (kolhydraträknare), insulin i kroppen och ezbg (blodsockerkorrigeringsräknare) kräver alla information från ditt diabetesteam. Försök inte använda dessa funktioner på egen hand innan du fått specifik information om din behandlingsplan eller innan du fått specifik träning i alla programfunktioner. Bara ditt diabetesteam kan fastställa din kvot av insulin och kolhydrater, korrektionsfaktorer, målintervall för blodsocker och insulinets varaktighet i kroppen. Basaldoseringer som är för höga eller för låga kan påverka blodsockernivåerna på ett negativt sätt. Prata med ditt diabetesteam för att finjustera basaldoseringarna. Kroppens insulinförbrukning kan påverkas av många förhållanden. Kontakta ditt diabetesteam avseende ändringar i din livsstil, såsom att börja/avsluta ditt motionsprogram eller betydande viktförändringar. Dina basaldoseringar kan behöva justeras. Sidan 14

15 1 UPPHÖR INTE att använda pumpen om du är sjuk. Även om du är sjuk behöver din kropp insulin. Se kapitel 16. Om du blir sjuk. När du börjar att använda audiobolusfunktionen, titta alltid på skärmen när du programmerar så att du känner dig helt säker på användningen av denna funktion innan du börjar tillföra en bolus enbart med hjälp av ljudsignalerna. Animas Corporation rekommenderar att du har någon till hands (t.ex. familjemedlem eller vän) som förstår sig på diabetes och pumpbehandling, så att de kan hjälpa dig i en nödsituation. Se till att de har all den information som du har fått ifrån ditt diabetesteam. Animas 2020 med tillbehör innehåller smådelar, som kan innebära kvävningsrisk för mindre barn. Innan du går och lägger dig: För att säkerställa korrekt tillförsel ska du inte byta ut infusionssetet precis innan du går och lägger dig eller om du inte kan kontrollera din blodsockernivå 1 till 2 timmar efter att ett nytt infusionsset applicerats. Kontrollera alltid att ampullen har tillräckligt med insulin för natten innan du går och lägger dig. Om du inte fått andra rekommendationer av ditt diabetesteam ska du inte använda vibratorfunktionen när du sover. Det rekommenderas att alla varnings- och larmtoner sätts på högsta volym innan du går till sängs. Se alltid till att alla luftbubblor avlägsnas från ampullen och slangen före insulintillförsel. Luftbubblor kan göra insulindoseringen osäker. Se bruksanvisningen som medföljer ampullförpackningen. Pumpens elektronik kan störas av mobiltelefoner som kommer för nära. Det rekommenderas att du bär pump och mobiltelefon åtminstone 15 cm ifrån varandra. Om du skickar in din pump för service och får en reservpump, ska du inte använda den förrän alla specifika inställningar för din behandlingsplan programmerats in. Om du tappat pumpen på hårt underlag, ska du undersöka den för att säkerställa att den fortfarande fungerar korrekt. Kontrollera att skärmen fungerar och är tydlig och att ampullocket, batterilocket och infusionssetet sitter som de ska. Kontrollera om läckage förekommer runt ampullen genom att vira en bit av en pappersnäsduk runt anslutningen. Om pumpen är sprucken, en bit lossnat från höljet eller den är skadad på annat sätt, kan detta påverka batterikontakterna och/eller ha gjort att pumpen inte längre är vattentät. Kontakta din Animas-distributör om du vet eller misstänker att din pump skadats. De hjälper dig att fastställa om pumpen ska bytas ut. Pumpen är konstruerad för att fungera i temperaturer mellan 5 och 40 ºC (40 och 104 ºF). Om pumpen utsätts för högre eller lägre temperaturer än så, behöver pumpen skyddas noga mot den extrema temperaturen. Animas insulinpumpar och insulinpumpsampuller är latexfria. Sidan 15

16 1 För att undvika explosionsrisk ska pumpen inte användas i närheten av explosiva gaser. Din Animas 2020-pump är konstruerad för att fungera optimalt och för längsta möjliga batterilivslängd med ett Energizer Lithium L91 AA-batteri (1,5 V). Uppladdningsbara batterier och kol-zinkbatterier har inte de egenskaper som behövs för att driva pumpen och ska inte användas. Vissa AA-litiumbatterier har andra spänningar, t.ex. 3,6 eller 4,0 V. Dessa batterier får inte användas. Användning av något annat batteri än ett 1,5 V-batteri kan skada pumpen permanent och medför att garantin upphör att gälla. Använd inte rengöringsmedel för hushållsbruk, kemikalier, lösningsmedel, blekmedel, skurdynor eller vassa föremål till att rengöra pumpen. Tvätta aldrig pumpen i diskmaskin och använd inte mycket varmt vatten för att rengöra den. Använd aldrig hårtork, mikrovågsugn eller bakugn för att torka pumpen. Använd en mjuk handduk istället. Sidan 16

17 2 Kapitel 2 Förpackningens innehåll Ta dig tid att kontrollera innehållet i leveransförpackningen för din Animas Den ska innehålla: Din Animas 2020 insulinpump. Ett Energizer litiumbatteri L91 AA (1,5 V) En bruksanvisning Lågprofilsklämma Sidan 17

18 2 Sidan 18

19 3 Kapitel 3 Symbolförklaringar Symbolerna nedan är de symboler du hittar på din Animas 2020-insulinpump och dess förpackning. På pumpens framsida: Uppknapp Nerknapp OK-knapp Ovanpå pumpen: Kontrastknapp På pumpens baksida:! Viktig information ( Se användarhandledningen för bruksanvisningen ) S/N Serienummer Tillverkningsdatum IPX8 Vattentät utrustning (skyddad mot effekterna av nedsänkning i vatten; testad till ett djup av 3,6 meter/12 fot under 24 timmar) Medicinsk utrustning av typ BF (patientisolerad, inte defibrillatorskyddad) CE-märkt (uppfyller kraven i EU-direktiven) Receptbelagd Endast för försäljning av eller på ordination av läkare (USA) Farligt avfall Bortskaffas enligt gällande bestämmelser Radiofrekvent (RF) interferens Sidan 19

20 3 Sidan 20

21 4 Kapitel 4 Introduktion till din Animas 2020-pump En insulinpump är ett hjälpmedel avsett att medge bättre reglering av din diabetes genom simulering av hur en frisk bukspottskörtel tillför insulin. När pumpen är ansluten till ett korrekt applicerat infusionsset, tillför det insulin kontinuerligt på en låg nivå (basaldosering) dygnet runt. Du programmerar tillförsel av insulindoser på högre nivå (bolusdoser) för att kompensera för intagen föda eller för att korrigera en hög blocksockernivå (BG-nivå). Animas pumpar har konstruerats och tillverkats enligt högsta kvalitetsstandard. Även om pumpen är en mycket sofistikerad medicinsk anordning, har stort arbete lagts ner på att göra den lätt att använda. Lär känna din Animas 2020 Kontrastknapp Uppknapp Skärm OK-knapp Nerknapp Audiobolus/ ezbolus TM -knapp Huvudsakliga programmeringsknappar Det finns tre knappar för de huvudsakliga programmeringsfunktionerna. Med upp- och nerknapparna kan du bläddra igenom skärmvalen och bläddra uppåt och neråt för att ange värden, såsom bolusdos. OK-knappen används för att göra val eller aktivera en funktion. Programmeringsgrunder Animas -pumpen är menystyrd, i stort sett som en bankomat. Använd upp-/nerknapparna för att bläddra till önskat alternativ, och tryck sedan på OK-knappen för att välja alternativet. Om markören blinkar betyder det att pumpen är i ändringsläge. Du kan då med upp-/nerknapparna ändra det blinkande fältet till önskat värde. När du har programmerat klart detta fält, trycker du på OK-knappen för att bekräfta ditt val och lämna ändringsläget. Skärm All programmering och alla funktioner, varningar och larm visas på skärmen. Sidan 21

22 4 Kontrastknapp Denna knapp ändrar kontrasten hos skärmen. Det finns tre kontrastnivåer: Svag, standardkontrast och skarp. För att spara på batteriet drar pumpskärmen automatiskt ner kontrasten till svag om du inte tryckt på någon knapp under halva skärmvilotiden. I läget för automatisk kontrastminskning kan du återställa standardkontrastnivån genom att trycka på kontrastknappen längst upp på pumpen. Om du trycker på någon av funktionsknapparna när du är i läget för automatisk kontrastminskning, utförs inte bara den funktion du tryckt på, utan standardkontrasten återställs också. För att justera kontrasten vid ett Ring service-larm måste du använda kontrastknappen. Se kapitel 11, Avancerade funktioner Inställningar och aktivering. Avancerade inställningar 4 Språkinställning, skärmvilotid, kontrast och batterityp. OBS! När du tittar på pumpskärmen i starkt solljus rekommenderar vi att du skuggar skärmen eller förflyttar dig till skugga för att få bästa synbarhet. Audiobolus/ezBolus TM Med den här knappen kan du programmera en bolusdos utan att titta på pumpen, genom att via ljudsignaler få programmering och tillförsel bekräftade.* Om du väljer att inte aktivera audiobolusfunktionen är denna knapp en genväg till skärmbilden Normal bolus. * När du först börjar använda audiobolusfunktionen, ska du alltid titta på skärmen för att bekräfta rätt programmering tills du känner dig säker på att du kan använda ljudfunktionen för att programmera en bolusdos. Se kapitel 11, Avancerade funktioner Inställningar och aktivering. Avancerade inställningar 1 Audiobolusfunktionen. Batterilock/ventil Locket skruvas enkelt upp med ett mynt när du vill byta och säkra batterierna. Det sitter en gul O-ring runt locket, vilket hindrar vatten från att komma in. I batterilocket finns också en inbyggd ventil som tillåter luft, men inte vatten, att komma in för tryckutjämning. Sätt tillbaka locket genom att vrida det medurs tills det att du inte längre ser O-ringen. Dra sedan långsamt åt locket tills det sitter fast.. Se avsnittet Byte av batteri i kapitel 5. Huvudventil Denna ventil är en del av det redundanta ventilsäkerhetssystemet, vilket låter luft komma in i pumpen så att trycket utjämnas, men hindrar vatten från att komma in. Under inga omständigheter ska du föra in något vasst föremål i ventilöppningarna för att rengöra dem. Om detta görs riskeras pumpens vattentäthet. Om du misstänker att ventilöppningarna är igentäppta, ska du byta ut batterilocket eller ringa din Animas distributör angående huvudventilen. Sidan 22 Ampullock Huvudventil Batterilock/Ventil

23 4 Lock för ampullutrymmet Detta lock säkrar ampullen och infusionssetet i pumpen. Skruva aldrig åt ampullocket när infusionssetet är kopplat till kroppen. Åtskruvning av ampullocket med infusionssetet kopplat till kroppen medför risk för oönskad insulintillförsel. IR-fönster för hämtning IR-fönstret är inramat in blått. Detta är det infraröda kommunikationsfönster som används för att hämta dina pumpdata. IR-fönster Ljud Din Animas 2020 gör det möjligt för dig att ställa in ljudvolymen eller använda vibrationsfunktionen för att uppmärksamma dig på varningar, larm och viss tillförsel. Med ezmanager kan du också lägga till melodier som initiala ljudsignaler för vissa varningsmeddelanden, påminnelser, varningar och larm. Se användarhandledningen för ezmanager, som medföljer programvaran. Knapplåsfunktion Du kan använda knapplåsfunktionen för att förhindra ofrivilliga knapptryckningar. Aktivera knapplåset genom att väcka pumpen och trycka ner upp- och nerknapparna samtidigt, och hålla dem nertryckta, tills skärmen visar texten Låst. Detta låser pumpknapparna. För att låsa upp pumpen, väcker du den så att skärmen visar Låst ; sedan trycker du ner upp- och nerknapparna samtidigt, och håller dem nertryckta tills skärmen vaknar. Sidan 23

24 4 Grundläggande skärmbilder Verifieringsskärmbild När du sätter i ett batteri så är detta den första skärmbild du ser. På denna skärmbild kan du verifiera inställningarna för tid, datum, språk och batterityp. Startskärmbild När du har ställt in pumpen är startskärmbilden den första skärmbild som visas när du väcker pumpen. Tryck på valfri knapp för att väcka pumpen. Startskärmbilden visar klockslag, indikator för batteriets livslängd, om utökad bolusdos eller temporär basaldosering är aktiv, aktuell basaldosering ( Basal hastighet ) och hur mycket insulin som finns kvar i ampullen. Du kan öppna huvudmenyn här eller så kan du ta en genväg till statusmenyn. Efter en viss, given tid utan knapptryckning går skärmen till vila i syfte att spara på batteriet. När pumpens skärmvilotid runnit ut, går skärmen till vila. Indikatorn för batterilivslängd är skuggad för att visa ungefärlig kvarvarande batterilivslängd. Huvudmeny Denna skärm visar alla huvudmenyalternativ. Bolus Detta val tar dig till skärmbilden Normal bolus. Om du har aktiverat funktionen Avancerad bolus kommer bolusmenyn ( Bolus Menu ) att visas. Här kan du välja bolusalternativ, program och aktivera din bolusdosering. Prata med ditt diabetesteam om dina personliga inställningar för beräkning av bolusdoser för mat och korrigering. Stopp/Starta Stoppfunktionen stoppar all insulindosering och återstartsfunktionen sätter igång basaldoseringen igen. Historik Med denna funktion kan du kontrollera föregående bolusdoser, total daglig dos (TDD), larm, primningar samt stopp- och basaldoseringsinformation. Basal I basaldoseringsmenyn kan du programmera din 24 timmars basaldosering. Denna kontinuerliga dosering håller ditt blodsocker stabilt mellan måltider. Basaldoseringen beräknas av ditt diabetesteam. Standardbasalmenyn kommer att visa ett basalprogram och Temp basal-valet. Du kan aktivera ytterligare basaldoseringsprogram i menyn Inst.avanc.. Sidan 24

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen).

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen). 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som Du inte förstår i denna bruksanvisning, någonting Du har frågor kring eller behöver hjälp med Din pump, finns vårt pumpsupport team tillgängligt 24-timmar,

Läs mer

Kolhydraträkning med Animas

Kolhydraträkning med Animas Kolhydraträkning med Animas för dig som vill lära dig avancerade bolusfunktioner för optimal pumpbehandling SE-1034-140822 Krossverksgatan 5 Box 30044 20061 Limhamn Tel +46(0)40 15 54 80 Fax +46(0)40 15

Läs mer

Dana R Snabbguide för pumpstart

Dana R Snabbguide för pumpstart Dana R Snabbguide för pumpstart Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-601 24 40. Fax 08-601 24 42. info@infucare.se www.infucare.se NordicInfu Care is an activity of Air Liquide

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Animas 2020 insulinpump. Lär känna en färgstark personlighet

Animas 2020 insulinpump. Lär känna en färgstark personlighet Animas 2020 insulinpump Lär känna en färgstark personlighet Animas insulinpump 2020. Smart insida, färgstark utsida Du är inte är den som kastar in handduken, som ger upp eller låter dig begränsas på grund

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET?

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Kvinnor som har typ 1 diabetes behöver planera och förbereda sig väl inför

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem Viktiga säkerhetsmeddelanden Paradigm insulinpumpssystem 5 juli 2013 Till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården Bifogat finns viktig säkerhetsinformation och rekommendationer för patienthantering

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Bruksanvisning. Nästa generation av energisparande styrning

Bruksanvisning. Nästa generation av energisparande styrning Bruksanvisning Nästa generation av energisparande styrning Den nya Spar-termostaten ersätter dina gamla termostater så att du nu får full kontroll över temperaturen och din energiförbrukning. Spar-termostaten

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...

Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen... Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Och låt oss berätta

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company Assa Elva Elektriskt Villalås An ASSA ABLOY Group company Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens säkraste lås samtidigt ett av de mest

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Whisper Bruksanvisning

Whisper Bruksanvisning Whisper Bruksanvisning 1.3 Innehållsförteckning Starta programmet... 3 Anslutning av Whisper-läkemedelspåminnaren till datorn... 3 Administrera användare... 4 Kalendervyer... 5 Lägga till, redigera och

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system!

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system! Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Låt oss berätta om

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer