Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta."

Transkript

1 Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

2 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta din Animas-distributör när som helst, dag eller natt. Sidan 2

3 Innehållsförteckning Välkommen och grattis!...7 Teknisk och klinisk hjälp...8 Materielbeställning...8 Viktig anmärkning...8 Kapitel 1 Viktig information...9 Varningar...9 Akutförråd...9 Kontraindikationer...10 Varningar och försiktighetsåtgärder...10 Radiologi...12 Säkerhetsinformation...14 Kapitel 2 Förpackningens innehåll...17 Kapitel 3 Symbolförklaringar...19 Kapitel 4 Introduktion till din Animas 2020-pump...21 Lär känna din Animas Huvudsakliga programmeringsknappar...21 Programmeringsgrunder...21 Skärm...21 Kontrastknapp...22 Audiobolus/ezBolus TM...22 Batterilock/ventil...22 Huvudventil...22 Lock för ampullutrymmet...23 IR-fönster för hämtning...23 Ljud...23 Knapplåsfunktion...23 Grundläggande skärmbilder...24 Verifieringsskärmbild...24 Startskärmbild...24 Huvudmeny...24 Status...25 Kapitel 5 Förberedelse av din pump...27 Isättning av batteri...27 Byte av batteri...27 Inställning Grunder...29 Inställning/ändring av tid och datum...29 Sommartid...30 Ljud Inställningar/ändringar...30 Ampullen...32 Påfyllning av ampullen...32 Montering av slang till ampullen...32 Byte av ampull...33 Primning av pumpen och infusionssetet...34 Val av infusionsställe och applicering av infusionssetet...36 Byte av ampull och infusionsset...36 Sidan 3

4 Kapitel 6 Användning av funktionen Normal bolus...37 Kapitel 7 Användning av basalprogramfunktioner...39 Inställning av ett basalprogram...39 Tillägg/ändring av segment i ett existerande basalprogram...41 Kontroll av basalprogram...42 Radering av basalprogram...42 Temp basal-funktionen...43 Avbrytande av ett temporärt basalprogram...45 Kapitel 8 Funktionen Stopp/Starta...47 Stoppa tillförseln...47 Återuppta dosering...48 Kapitel 9 Historikfunktionen...49 Bolushistorik...49 Total dygnsdos (TDD) Historik...50 Larmhistorik...50 Primningshistorik...51 Stopphistorik...51 Basalhistorik...52 Kapitel 10 Statusfunktionen...53 Statusskärmbild 1 Aktiv basal...53 Statusskärmbild 2 Sista bolus...53 Statusskärmbild 3 Dosering idag...54 Statusskärmbild 4 Kombibolus...54 Statusskärmbild 5 Temp basal...54 Statusskärmbild 6 Koder...55 Kapitel 11 Avancerade funktioner Inställningar och aktivering...57 Avancerade inställningar 1 Audiobolusfunktionen...57 Avancerade inställningar 2 Avancerade bolusfunktioner och flera basalprogram...58 Avancerade inställningar 3 Insulingränsvärden...58 Avancerade inställningar 4 Språkinställning, skärmvilotid, kontrast och batterityp...59 Avancerade inställningar 5 Funktionen Auto AV...59 Avancerade inställningar 6 Inställning av varning för låg insulinnivå i ampullen och inställning av ocklusionskänslighet...60 Avancerade inställningar 7 Personliga inställningar Kvoter av insulin och kolhydrater (I:K-kvoter)...60 Avancerade inställningar 7 Personliga inställningar Insulinsensitivitetsfaktor (ISF)...61 Avancerade inställningar 7 Personliga inställningar Blodsockermål...62 Avancerade inställningar 8 Inställning av insulin i kroppen...64 Avancerade inställningar 9 Sjukdagar...65 Kapitel 12 Användning av avancerade funktioner...67 Audiobolus och ezbolus TM...67 ezbolus TM...69 Avancerade bolusfunktioner...69 ezcarb...69 Manuellt angivande av kolhydrater (ingen matlista)...70 Tillägg av BG-bolus till ezcarb...71 Tillägg av kolhydrater med hjälp av matlistan...72 Sidan 4

5 Ändring av alternativen i ezcarb Totalt...74 ezbg...75 Kombibolus...77 Påminnelser...78 Boluspåminnelser...78 Påminnelse om BG-kontroll...79 Doseringshastighet Bolus...79 Flera basalprogram...79 Insulin i kroppen...80 Sjukdagar...80 Kapitel 13 Skötsel och underhåll...81 Ventilerna...81 Batterilock med O-ring och ventil...81 Rengöring...81 Allmänna påfrestningar...82 Kassering...82 Kapitel 14 Säkerhetssystem och larm...83 Kapitel 15 Riktlinjer för felsökning...89 Hypoglykemi (lågt blodsocker)...89 Hyperglykemi...91 Problem med infusionsset och infusionsställen...93 Diabetisk ketoacidos (DKA)...93 Kapitel 16 Om du blir sjuk...95 Läkemedel...95 Blod- och urintestning...95 Mat och dryck...95 Kapitel 17 Att leva med pump...97 Motion och sport...97 Simning...97 Vid resa...97 Sexuellt umgänge...98 Kapitel 18 Min information...99 Vanliga frågor och svar Ordlista Tekniska specifikationer för Animas Elektromagnetiska emissioner: Elektromagnetisk immunitet: Noggrannhet för flödeshastigheten hos insulinampuller (plast): Pumpens flödesnoggrannhet efter inledande stabiliseringsperiod (enligt IEC ) Garanti Animas insulinpump GARANTI GÄLLANDE TILLBEHÖR TILL ANIMAS INSULINPUMP GARANTI GÄLLANDE RESERVDELAR TILL ANIMAS INSULINPUMP Sidan 5

6 Sidan 6

7 Välkommen och grattis! Med din nya Animas 2020 insulinpump har du börjat ett nytt liv. Ditt val av pumpbehandling visar att du är angelägen om att ta väl hand om dig själv. Animas 2020-pumpen har utvecklats särskilt för att hjälpa dig att reglera din diabetes med hjälp av avancerad teknik och ett sofistikerade säkerhetssystem. Din pump används för insulinbehandling och hjälper dig uppnå de blodsockervärden som rekommenderats för dig av ditt diabetesteam. Du programmerar den för att dosera på två olika sätt: En kontinuerlig 24 timmars basaldosering samt bolusdoser av insulin som kompenserar för mat som du äter och höga blodsockervärden. Kom ihåg att framgångsrik pumpbehandling innebär ett samspel mellan avancerad teknik och ansvarsfull egenvård. Din pump täcks av en begränsad garanti som gäller i fyra (4) år.* Läs igenom garantikortet som följer med pumpenheten för ytterligare information. Några omständigheter som upphäver garantin är: Pumpen tas isär av någon som inte är auktoriserad Animas-tekniker Användning av andra batterier än de som specificeras i kapitel 5 i denna användarhandledning Vänligen börja med att titta på pumpens baksida och skriv ner serienumret. Serienumret på min pump är: Serienummer (S/N) *Se sidan 117 för mer information om pumpens garanti (eller användarguidens garantiavsnitt). Sidan 7

8 Teknisk och klinisk hjälp Om det är något i användarhandledningen som du inte förstår eller du har frågor eller behöver hjälp med din pump, kontakta din Animas-distributör när som helst, dag eller natt. Vi förstår att du kan ha frågor när du börjar använda en ny produkt. Tveka inte att ringa om du behöver hjälp! Materielbeställning Du kan beställa ampuller, infusionsset, hudrengöringsmedel, batterier och många pumptillbehör genom att kontakta din Animas-distributör. Viktig anmärkning Ta inte bort den fabriksmonterade plastfilmen som skyddar displayen. Din pump levereras med en fabriksmonterad skyddsfilm som täcker displayens lins. Denna skyddsfilm är mycket hållbar och den är utformad för att skydda pumpdisplayens lins från skador. Försök inte ta bort den här filmen. Skyddsfilmen måste förbli på plats för att skydda pumpdisplayens lins från repor och andra kosmetiska skador. Den här filmen skyddar inte pumpens displaylins från extremt missbruk. Om den fabriksmonterade skyddsfilmen blir skadad eller lossnar från displayen, ska filmen bytas ut. Nya filmer finns tillgängliga från följande källor: I USA och Puerto Rico, ring Animas på YES-PUMP ( ) och tryck 2 för beställningar. I Kanada, ring Animas kanadensiska kundtjänst på och välj önskat språk. I Storbritannien, ring (avgiftsfritt) I Irland, ring I övriga länder, ring din lokala Animas återförsäljare. Observera att den begränsade garantin för Animas insulinpump inte täcker skador som uppkommit av normalt slitage, olyckor, försumlighet eller felaktig användning samt missbruk, inklusive repade displaylinser. Vi uppmanar dig att skydda din pumpdisplay från skador och att alltid använda linsskyddande film. Skärmbilderna i den här bruksanvisningen är endast exempel och de ska inte anses vara rekommendationer för individuell programmering. Blodsocker förkortas i den här bruksanvisningen som BG. Sidan 8

9 1 Kapitel 1 Viktig information Denna användarhandledning innehåller information om hur du använder, programmerar och underhåller din nya pump. Det är viktigt att du läser den noggrant. Även om du är en erfaren pumpanvändare ska du ha användarhandledningen till hands som hjälp. Varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetstips återfinns i hela handledningen och anges av symbolen. Varningar Försök inte ansluta pumpen innan du utbildats på Animas 2020 eller om din certifierade Animas 2020-pumpinstruktör inte är närvarande. Felaktig användning av din pump eller om du inte följer instruktionerna i användarhandledningen, felaktig eller bristande egenvård och felsökning kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Om du har problem med att förstå någonting eller har frågor, prata med ditt diabetesteam eller kontakta din Animas-distributör. Din Animas -pump är konstruerad för tillförlitlig tillförsel av insulin, men eftersom pumpen bara använder snabbverkande insulin, kommer du inte ha långtidsverkande insulin i kroppen. För att undvika risk för diabetisk ketoacidos (DKA) eller mycket höga blodsockernivåer, måste du vara beredd att ge dig själv en insulininjektion om insulinpumpen av någon anledning inte fungerar som den ska. Din Animas -pump är konstruerad och kalibrerad för att ge insulin med koncentrationen 100 E/mL. Användning av insulin med annan koncentration än 100 E/ ml kan leda till allvariga skador eller dödsfall. Prima aldrig slangen eller skruva åt ampullocket när infusionssetet är kopplat till din kropp. Att göra detta medan infusionssetet är kopplat till din kropp kan leda till oavsiktlig insulintillförsel, som kan leda till dödsfall eller allvarliga kroppsskador. Akutförråd Ha alltid med dig ett akutförråd så att du säkert vet att du alltid har den nödvändiga materielen. Förrådet bör innehålla bl.a.: snabbverkande druvsocker i tablett- eller gelform utrustning för blodsockerövervakning, inklusive mätare, teststickor, blodprovstagare, lansetter och batterier till mätaren materiel för test av ketoner i blod och/eller urin snabbverkande insulin och spruta samt instruktioner från ditt diabetesteam om hur mycket insulin du ska ta om pumpbehandlingen avbryts extra infusionsset och 2,0 ml-ampuller (200 enheter/2 ml) kompresser och tape, om dessa används ett extra Energizer Lithium L91 AA-batteri Sidan 9

10 1 extra batterilock extra ampullock (kontakta din Animas-distributör för att beställa ett extra ampullock.) glukagonakutförråd telefonnummer till kontakter i händelse av akutsituation. Se till att du talar om för en familjemedlem, arbetskamrat och/eller vän var ditt akutförråd finns. Indikationer Din Animas 2020 insulinpump är avsedd att användas för reglering av diabetes som kräver insulin. Den är avsedd att användas av endast en person. I USA är den en receptbelagd produkt. Kontraindikationer Pumpen är inte avsedd för någon som inte kan eller inte vill: kontrollera blodsockernivån åtminstone 4 6 gånger per dag eller enligt ditt diabetesteams rekommendationer räkna kolhydrater på rätt sätt upprätthålla goda kunskaper i diabetesegenvård träffa sitt diabetesteam regelbundet. Tillfredsställande syn och hörsel krävs för att man ska kunna uppmärksamma pumpvarningsmeddelanden. Varningar och försiktighetsåtgärder Röntgenutrustning Din Animas 2020 har konstruerats för att fungera i närvaro av vanliga elektrostatiska och elektromagnetiska störningskällor, inklusive säkerhetssystem på flygplatser och i butiker. Liksom alla portabla elektroniska anordningar ska pumpen dock inte utsättas för mycket starka elektromagnetiska fält, t.ex. från magnetröntgen (MR), RF-svetsar eller magneter som används för att lyfta bilar. Om du kommer att genomgå MR undersökning, koppla loss pumpen före undersökningen och förvara den utanför undersökningsrummet. Sidan 10

11 1 Medicinska procedurer Procedur Patienten är den som pumpar Sjukvårdspersonal/tekniker är den som pumpar Pacemaker/ automatisk implanterbar hjärtdefibrillator Koppla bort pumpen och lämna den utanför undersökningsrummet under insättning av anordning och vid omprogrammering. Infusionssetet kan sitta kvar. Vidta normala säkerhetsåtgärder och gå till särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas samt när omprogrammering sker. EKG Pumpen behöver ej kopplas bort. Pumpen behöver ej kopplas bort. Hjärtkateter Stresstest med isotop Koppla bort pumpen och lämna den utanför undersökningsrummet under proceduren. Koppla bort pumpen och lämna den utanför undersökningsrummet under skanningen. Kan förbli inkopplad medan isotoperna injiceras. Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas. Vidta normala säkerhetsåtgärder och gå till särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas. Koloskopi Pumpen behöver ej kopplas bort. Pumpen behöver ej kopplas bort. Laserkirurgi Pumpen och infusionssetet kan bäras; vissa Pumpen och infusionssetet kan bäras; lasrar kan dock orsaka interferens så att pumpen avger larm. en del lasrar kan dock orsaka interferens så att pumpen avger larm. Narkos Beslut beroende på vilken medicinsk utrustning som används under proceduren. Beslut beroende på vilken medicinsk utrustning som används under proceduren. För procedurer som ej finns upptagna ovan eller i tabellen på nästa sida, ring din Animas distributör före proceduren. Sidan 11

12 1 Snabbguide för radiologiska och medicinska procedurer Sidan 12

13 1 Nöjesfält Mycket kraftiga elektromagneter används ibland i fritt fall -attraktioner på nöjesfält. Insulinpumpen ska tas av och inte tas med på fritt fall attraktioner. Kraftiga gravitationskrafter kan uppstå i vissa berg- och dalbanor. Det rekommenderas att du kopplar bort (men INTE stoppar) pumpen om du ska åka berg-och-dalbana. Flygplan utan tryckutjämnande kabin Om du flyger i ett flygplan utan tryckutjämnande kabin eller i ett flygplan för luftakrobatik eller stridssimulering (oavsett om det är tryckutjämnande eller ej) bör du koppla bort pumpen (men INTE stoppa den). Försiktighetsåtgärder Animas -pumpen är en helt sluten anordning och ska ENDAST öppnas av tillverkaren. Om pumpförseglingen bryts av någon annan än en auktoriserad Animas-tekniker, upphör garantin att gälla och pumpen är inte längre vattentät. Om etiketten på pumpens baksida avlägsnas eller skadas, upphör garantin att gälla och pumpen är inte längre vattentät. Om du placerar pumpen högre upp än infusionsstället, kan en liten mängd ytterligare insulin infunderas. För att förhindra detta och upprätthålla korrekt tillförsel från pumpen, bör det vertikala avståndet mellan pumpen och infusionsstället vara högst 30 cm (12 tum). Om pumpen placeras på ett ställe som är lägre än infusionsstället elimineras denna risk. Kontrollera infusionsstället då och då och se till att placering är korrekt och att läckage inte förekommer. Felaktigt placering vid infusionsställe eller läckage omkring infusionsstället kan leda till att du får för lite insulin. Kontrollera ibland infusionsslangen, medan du använder pumpen, med avseende på skador, läckage eller kinkar. Skadad, läckande eller kinkad slang kan begränsa eller stoppa insulintillförseln och resultera i för låg tillförsel. Använd endast Animas 2,0 ml-ampuller (200 enheter/2 ml) och infusionsset med en standard Luer -koppling. Pumpens funktion kan inte garanteras om andra ampuller än de som Animas Corporation tillverkar används eller om ampuller används mer är en gång. Innan du sätter tillbaka batterilocket ska du se till att O-ringen (gul) passar ordentligt och inte är skadad. Se Kapitel 5, Förberedelse av din pump. Innan du sätter i en ny ampull i pumpen ska du kontrollera O-ringarna på ampullen för att se att de inte är skadade. Kontrollera ibland ventilerna och se efter att inget skräp har fastnat i dem. Se kapitel 13, Skötsel och underhåll. Kontrollera ibland att dina personliga pumpinställningar är korrekta. Sidan 13

14 1 Kontrollera emellanåt att pumpen avger ljudsignaler som är lätta att höra. Ljudsignaler ska t.ex. höras varje gång du byter batteri. Om du använder sändnings- eller hämtningsfunktionen, ska du se till att kommunikationsfönstret är fritt från hinder och läsa bruksanvisningen som medföljer IR tillbehörsenheten. * Kontakta din Animas-distributör för information om ezmanager programvara och IR tillbehörsenheten. För att kontrollera om din pumpmodell är kompatibel med din version av ezmanager programvara, ska du gå till pumphämtningsfuktionen i ezmanager och titta i rullgardinsrutan om ditt pumpmodellnummer finns där. Om ditt modellnummer inte finns där ska du kontakta din Animas-distributör. Säkerhetsinformation Animas 2020 är endast avsedd för kontinuerlig, subkutan insulininfusion. Den är inte avsedd för tillförsel av någon annan substans. Den här användarhandledningen ger information om hur man programmerar och använder pumpen. Animas ger inga rekommendationer när det gäller specifik programmering för ditt eget diabetesvårdprogram. Rådgör med ditt diabetesteam angående instruktioner som gäller specifikt för din behandlingsplan. Rådgör med ditt diabetesteam innan du använder pumpen för att fastställa vilka programmeringsfunktioner du bör använda. Vissa funktioner kräver större kunskap om insulinpumpning och avancerade kunskaper i egenvård. Dessutom kräver vissa av de avancerade programfunktionerna att man testar och finjusterar grundinställningarna för att uppnå bästa möjliga resultat. Ditt diabetesteam ger dig specifik träning i programmering och användning av din pump. Användning av utökad bolus, kombibolus, ezcarb (kolhydraträknare), insulin i kroppen och ezbg (blodsockerkorrigeringsräknare) kräver alla information från ditt diabetesteam. Försök inte använda dessa funktioner på egen hand innan du fått specifik information om din behandlingsplan eller innan du fått specifik träning i alla programfunktioner. Bara ditt diabetesteam kan fastställa din kvot av insulin och kolhydrater, korrektionsfaktorer, målintervall för blodsocker och insulinets varaktighet i kroppen. Basaldoseringer som är för höga eller för låga kan påverka blodsockernivåerna på ett negativt sätt. Prata med ditt diabetesteam för att finjustera basaldoseringarna. Kroppens insulinförbrukning kan påverkas av många förhållanden. Kontakta ditt diabetesteam avseende ändringar i din livsstil, såsom att börja/avsluta ditt motionsprogram eller betydande viktförändringar. Dina basaldoseringar kan behöva justeras. Sidan 14

15 1 UPPHÖR INTE att använda pumpen om du är sjuk. Även om du är sjuk behöver din kropp insulin. Se kapitel 16. Om du blir sjuk. När du börjar att använda audiobolusfunktionen, titta alltid på skärmen när du programmerar så att du känner dig helt säker på användningen av denna funktion innan du börjar tillföra en bolus enbart med hjälp av ljudsignalerna. Animas Corporation rekommenderar att du har någon till hands (t.ex. familjemedlem eller vän) som förstår sig på diabetes och pumpbehandling, så att de kan hjälpa dig i en nödsituation. Se till att de har all den information som du har fått ifrån ditt diabetesteam. Animas 2020 med tillbehör innehåller smådelar, som kan innebära kvävningsrisk för mindre barn. Innan du går och lägger dig: För att säkerställa korrekt tillförsel ska du inte byta ut infusionssetet precis innan du går och lägger dig eller om du inte kan kontrollera din blodsockernivå 1 till 2 timmar efter att ett nytt infusionsset applicerats. Kontrollera alltid att ampullen har tillräckligt med insulin för natten innan du går och lägger dig. Om du inte fått andra rekommendationer av ditt diabetesteam ska du inte använda vibratorfunktionen när du sover. Det rekommenderas att alla varnings- och larmtoner sätts på högsta volym innan du går till sängs. Se alltid till att alla luftbubblor avlägsnas från ampullen och slangen före insulintillförsel. Luftbubblor kan göra insulindoseringen osäker. Se bruksanvisningen som medföljer ampullförpackningen. Pumpens elektronik kan störas av mobiltelefoner som kommer för nära. Det rekommenderas att du bär pump och mobiltelefon åtminstone 15 cm ifrån varandra. Om du skickar in din pump för service och får en reservpump, ska du inte använda den förrän alla specifika inställningar för din behandlingsplan programmerats in. Om du tappat pumpen på hårt underlag, ska du undersöka den för att säkerställa att den fortfarande fungerar korrekt. Kontrollera att skärmen fungerar och är tydlig och att ampullocket, batterilocket och infusionssetet sitter som de ska. Kontrollera om läckage förekommer runt ampullen genom att vira en bit av en pappersnäsduk runt anslutningen. Om pumpen är sprucken, en bit lossnat från höljet eller den är skadad på annat sätt, kan detta påverka batterikontakterna och/eller ha gjort att pumpen inte längre är vattentät. Kontakta din Animas-distributör om du vet eller misstänker att din pump skadats. De hjälper dig att fastställa om pumpen ska bytas ut. Pumpen är konstruerad för att fungera i temperaturer mellan 5 och 40 ºC (40 och 104 ºF). Om pumpen utsätts för högre eller lägre temperaturer än så, behöver pumpen skyddas noga mot den extrema temperaturen. Animas insulinpumpar och insulinpumpsampuller är latexfria. Sidan 15

16 1 För att undvika explosionsrisk ska pumpen inte användas i närheten av explosiva gaser. Din Animas 2020-pump är konstruerad för att fungera optimalt och för längsta möjliga batterilivslängd med ett Energizer Lithium L91 AA-batteri (1,5 V). Uppladdningsbara batterier och kol-zinkbatterier har inte de egenskaper som behövs för att driva pumpen och ska inte användas. Vissa AA-litiumbatterier har andra spänningar, t.ex. 3,6 eller 4,0 V. Dessa batterier får inte användas. Användning av något annat batteri än ett 1,5 V-batteri kan skada pumpen permanent och medför att garantin upphör att gälla. Använd inte rengöringsmedel för hushållsbruk, kemikalier, lösningsmedel, blekmedel, skurdynor eller vassa föremål till att rengöra pumpen. Tvätta aldrig pumpen i diskmaskin och använd inte mycket varmt vatten för att rengöra den. Använd aldrig hårtork, mikrovågsugn eller bakugn för att torka pumpen. Använd en mjuk handduk istället. Sidan 16

17 2 Kapitel 2 Förpackningens innehåll Ta dig tid att kontrollera innehållet i leveransförpackningen för din Animas Den ska innehålla: Din Animas 2020 insulinpump. Ett Energizer litiumbatteri L91 AA (1,5 V) En bruksanvisning Lågprofilsklämma Sidan 17

18 2 Sidan 18

19 3 Kapitel 3 Symbolförklaringar Symbolerna nedan är de symboler du hittar på din Animas 2020-insulinpump och dess förpackning. På pumpens framsida: Uppknapp Nerknapp OK-knapp Ovanpå pumpen: Kontrastknapp På pumpens baksida:! Viktig information ( Se användarhandledningen för bruksanvisningen ) S/N Serienummer Tillverkningsdatum IPX8 Vattentät utrustning (skyddad mot effekterna av nedsänkning i vatten; testad till ett djup av 3,6 meter/12 fot under 24 timmar) Medicinsk utrustning av typ BF (patientisolerad, inte defibrillatorskyddad) CE-märkt (uppfyller kraven i EU-direktiven) Receptbelagd Endast för försäljning av eller på ordination av läkare (USA) Farligt avfall Bortskaffas enligt gällande bestämmelser Radiofrekvent (RF) interferens Sidan 19

20 3 Sidan 20

21 4 Kapitel 4 Introduktion till din Animas 2020-pump En insulinpump är ett hjälpmedel avsett att medge bättre reglering av din diabetes genom simulering av hur en frisk bukspottskörtel tillför insulin. När pumpen är ansluten till ett korrekt applicerat infusionsset, tillför det insulin kontinuerligt på en låg nivå (basaldosering) dygnet runt. Du programmerar tillförsel av insulindoser på högre nivå (bolusdoser) för att kompensera för intagen föda eller för att korrigera en hög blocksockernivå (BG-nivå). Animas pumpar har konstruerats och tillverkats enligt högsta kvalitetsstandard. Även om pumpen är en mycket sofistikerad medicinsk anordning, har stort arbete lagts ner på att göra den lätt att använda. Lär känna din Animas 2020 Kontrastknapp Uppknapp Skärm OK-knapp Nerknapp Audiobolus/ ezbolus TM -knapp Huvudsakliga programmeringsknappar Det finns tre knappar för de huvudsakliga programmeringsfunktionerna. Med upp- och nerknapparna kan du bläddra igenom skärmvalen och bläddra uppåt och neråt för att ange värden, såsom bolusdos. OK-knappen används för att göra val eller aktivera en funktion. Programmeringsgrunder Animas -pumpen är menystyrd, i stort sett som en bankomat. Använd upp-/nerknapparna för att bläddra till önskat alternativ, och tryck sedan på OK-knappen för att välja alternativet. Om markören blinkar betyder det att pumpen är i ändringsläge. Du kan då med upp-/nerknapparna ändra det blinkande fältet till önskat värde. När du har programmerat klart detta fält, trycker du på OK-knappen för att bekräfta ditt val och lämna ändringsläget. Skärm All programmering och alla funktioner, varningar och larm visas på skärmen. Sidan 21

22 4 Kontrastknapp Denna knapp ändrar kontrasten hos skärmen. Det finns tre kontrastnivåer: Svag, standardkontrast och skarp. För att spara på batteriet drar pumpskärmen automatiskt ner kontrasten till svag om du inte tryckt på någon knapp under halva skärmvilotiden. I läget för automatisk kontrastminskning kan du återställa standardkontrastnivån genom att trycka på kontrastknappen längst upp på pumpen. Om du trycker på någon av funktionsknapparna när du är i läget för automatisk kontrastminskning, utförs inte bara den funktion du tryckt på, utan standardkontrasten återställs också. För att justera kontrasten vid ett Ring service-larm måste du använda kontrastknappen. Se kapitel 11, Avancerade funktioner Inställningar och aktivering. Avancerade inställningar 4 Språkinställning, skärmvilotid, kontrast och batterityp. OBS! När du tittar på pumpskärmen i starkt solljus rekommenderar vi att du skuggar skärmen eller förflyttar dig till skugga för att få bästa synbarhet. Audiobolus/ezBolus TM Med den här knappen kan du programmera en bolusdos utan att titta på pumpen, genom att via ljudsignaler få programmering och tillförsel bekräftade.* Om du väljer att inte aktivera audiobolusfunktionen är denna knapp en genväg till skärmbilden Normal bolus. * När du först börjar använda audiobolusfunktionen, ska du alltid titta på skärmen för att bekräfta rätt programmering tills du känner dig säker på att du kan använda ljudfunktionen för att programmera en bolusdos. Se kapitel 11, Avancerade funktioner Inställningar och aktivering. Avancerade inställningar 1 Audiobolusfunktionen. Batterilock/ventil Locket skruvas enkelt upp med ett mynt när du vill byta och säkra batterierna. Det sitter en gul O-ring runt locket, vilket hindrar vatten från att komma in. I batterilocket finns också en inbyggd ventil som tillåter luft, men inte vatten, att komma in för tryckutjämning. Sätt tillbaka locket genom att vrida det medurs tills det att du inte längre ser O-ringen. Dra sedan långsamt åt locket tills det sitter fast.. Se avsnittet Byte av batteri i kapitel 5. Huvudventil Denna ventil är en del av det redundanta ventilsäkerhetssystemet, vilket låter luft komma in i pumpen så att trycket utjämnas, men hindrar vatten från att komma in. Under inga omständigheter ska du föra in något vasst föremål i ventilöppningarna för att rengöra dem. Om detta görs riskeras pumpens vattentäthet. Om du misstänker att ventilöppningarna är igentäppta, ska du byta ut batterilocket eller ringa din Animas distributör angående huvudventilen. Sidan 22 Ampullock Huvudventil Batterilock/Ventil

23 4 Lock för ampullutrymmet Detta lock säkrar ampullen och infusionssetet i pumpen. Skruva aldrig åt ampullocket när infusionssetet är kopplat till kroppen. Åtskruvning av ampullocket med infusionssetet kopplat till kroppen medför risk för oönskad insulintillförsel. IR-fönster för hämtning IR-fönstret är inramat in blått. Detta är det infraröda kommunikationsfönster som används för att hämta dina pumpdata. IR-fönster Ljud Din Animas 2020 gör det möjligt för dig att ställa in ljudvolymen eller använda vibrationsfunktionen för att uppmärksamma dig på varningar, larm och viss tillförsel. Med ezmanager kan du också lägga till melodier som initiala ljudsignaler för vissa varningsmeddelanden, påminnelser, varningar och larm. Se användarhandledningen för ezmanager, som medföljer programvaran. Knapplåsfunktion Du kan använda knapplåsfunktionen för att förhindra ofrivilliga knapptryckningar. Aktivera knapplåset genom att väcka pumpen och trycka ner upp- och nerknapparna samtidigt, och hålla dem nertryckta, tills skärmen visar texten Låst. Detta låser pumpknapparna. För att låsa upp pumpen, väcker du den så att skärmen visar Låst ; sedan trycker du ner upp- och nerknapparna samtidigt, och håller dem nertryckta tills skärmen vaknar. Sidan 23

24 4 Grundläggande skärmbilder Verifieringsskärmbild När du sätter i ett batteri så är detta den första skärmbild du ser. På denna skärmbild kan du verifiera inställningarna för tid, datum, språk och batterityp. Startskärmbild När du har ställt in pumpen är startskärmbilden den första skärmbild som visas när du väcker pumpen. Tryck på valfri knapp för att väcka pumpen. Startskärmbilden visar klockslag, indikator för batteriets livslängd, om utökad bolusdos eller temporär basaldosering är aktiv, aktuell basaldosering ( Basal hastighet ) och hur mycket insulin som finns kvar i ampullen. Du kan öppna huvudmenyn här eller så kan du ta en genväg till statusmenyn. Efter en viss, given tid utan knapptryckning går skärmen till vila i syfte att spara på batteriet. När pumpens skärmvilotid runnit ut, går skärmen till vila. Indikatorn för batterilivslängd är skuggad för att visa ungefärlig kvarvarande batterilivslängd. Huvudmeny Denna skärm visar alla huvudmenyalternativ. Bolus Detta val tar dig till skärmbilden Normal bolus. Om du har aktiverat funktionen Avancerad bolus kommer bolusmenyn ( Bolus Menu ) att visas. Här kan du välja bolusalternativ, program och aktivera din bolusdosering. Prata med ditt diabetesteam om dina personliga inställningar för beräkning av bolusdoser för mat och korrigering. Stopp/Starta Stoppfunktionen stoppar all insulindosering och återstartsfunktionen sätter igång basaldoseringen igen. Historik Med denna funktion kan du kontrollera föregående bolusdoser, total daglig dos (TDD), larm, primningar samt stopp- och basaldoseringsinformation. Basal I basaldoseringsmenyn kan du programmera din 24 timmars basaldosering. Denna kontinuerliga dosering håller ditt blodsocker stabilt mellan måltider. Basaldoseringen beräknas av ditt diabetesteam. Standardbasalmenyn kommer att visa ett basalprogram och Temp basal-valet. Du kan aktivera ytterligare basaldoseringsprogram i menyn Inst.avanc.. Sidan 24

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Polar RS300X. Bruksanvisning

Polar RS300X. Bruksanvisning Polar RS300X Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar RS300X... 4 Träningsdatorns knappar och menystruktur... 5 Börja med grundläggande inställningar.... 6 Symboler på

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer