Appendix #04/ en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Appendix #04/2014 - en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund"

Transkript

1 appendix #04/2014

2 LEDARE Det sägs att hoppet är det sista som överger en- och mitt hopp om en remissrunda lever i allra högsta grad. Foto: Sofia Furberg Emma Furberg, ordförande MSF, När novembermörkret sänker sig över Sverige och ett 21 månader långt verksamhetsår lider mot sitt slut, då sitter undertecknad och snabbspolar igenom fackliga minnen med stolthet. Vi lyckades hålla nere studenternas medlemsavgifter på läkarförbundets fullmäktige 2013, vi har framhärdat studenternas perspektiv inom moderförbundet, vi har anordnat två välbesökta seminarier i Almedalen, och tillsammans med ordföranden från andra studentorganisationer inom Saco har vi påverkat regeringens budget till studenternas fördel. MSF har dessutom firat femtio år som organisation, vi har haft möten med olika makthavare, vi har träffat våra lokalt fackligt engagerade och debatterat i tidningar, paneler och i TV. Dessutom har vi för första gången passerat 7000 medlemmar! Det finns så mycket att vara stolt över. Det finns samtidigt något som jag är väldigt förvånad över. När jag tillträdde posten som ordförande för MSF förutspådde jag att året till stor del skulle komma att handla om läkarutbildningsutredningen. Stefan Lindgren hade precis redovisat sitt förslag om en läkarutbildning med legitimation vid examenstillfället. En sexårig läkarutbildning, i fas med utbildningarna i Europa, kändes mycket angelägen och det var för mig näst intill självklart att den svenska läkarutbildningen skulle omstöpas. Döm min och många andras förvåning när läkarutbildningsutredningen fastnade på finansdepartementet och aldrig gick ut på remiss. Med en ny regering höjs återigen förväntningarna på ett remissförfarande så att en viktig reform kan komma till stånd -läkarutbildningen behöver bli tidsenlig. Svårigheterna att prognosticera framtida läkarbehov skulle delvis avhjälpas med en ny läkarutbildning då åtminstone en stor flaskhals, väntan på AT, skulle försvinna. Vi skulle få ett system bättre lämpat för att ta emot våra kollegor som studerar utomlands, och en utbildning med ett huvudmannaskap skulle ge förutsättningar för ett helhetsperspektiv. Det sägs att hoppet är det sista som överger en- och mitt hopp om en remissrunda lever i allra högsta grad. Jag hoppas verkligen att den styrelse som efterträder oss kommer att få möjlighet att grotta ned sig i Stefan Lindgrens läkarutbildningsutredning och därigenom påverka den framtida läkarutbildningen. Jag hoppas därtill att MSF ska kunna fortsätta att utgöra läkarstudenternas samlade röst och vet att min stolthet över läkarstudenternas driv och engagemang kommer att kvarstå i många år. Tack MSF! Appendix #04/ en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund MSF är en MSF är en partipolitiskt obunden organisation för läkarstudenter och är en del av Läkarförbundet. Hör av dig om du vill bidra till Appendix! Layout och ansvarig utgivare: Victoria Jansson, Redaktör Omslagsbild: Johan Wallin MSF Kansli: Martina Bergström, Box 5610, Stockholm, Efter att denna tidning trycktes hölls MSF s fullmäktige och en ny styrelse valdes

3 STUDIELINJEN -Om att skapa lika bra socialförsäkringar för studenter som för arbetstagare Under studietiden kan mycket hända, särskilt under en så lång utbildning som läkarstudenter faktiskt går. Men hur ser det ut om man till exempel får barn eller blir sjuk under utbildningen? De trygghetssystem som finns för studenter idag har flera brister och detta uppmärksammas av Saco studentråd genom kampanjen Studielinjen som pågått sedan Studielinjen anspelar på den socialpolitiska arbetslinjen, där tanken är att alla som kan arbeta ska arbeta. De socialförsäkringar Sverige har gör det möjligt för personer som hamnat utan arbete, av olika anledningar, att komma tillbaka igen. Men riktigt samma system finns inte för studenter, brister finns. Sjuk- och föräldrapenningen baseras på sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och den beräknas utifrån den årliga arbetsinkomsten. För att man ska få ersättning baserad på en SGI innan studierna kräver det att man har tagit studiemedel under hela utbildningen. Föräldrapenningen för en förälder som inte har SGI och som studerar blir ungefär 4000 kr/månad efter skatt. En annan brist att en student inte kan vara deltidssjukskriven. Är man heltidssjukskriven kan man få studiemedel för hela tiden, men är man deltidssjukskriven får man bara CSN för den tid man studerar och ingen ersättning för den tid man är sjuk. Läsa mer? Följer man denna länk till Saco Studentråds hemsida, hittar man både Studielinjen och rapporten Fortfarande utbildning straffbart? saco-studentrad/vi-tycker/ studielinjen/ 3FRÅGOR TILL Kristin Öster Tf. Ordförande Saco Studentråd Vilka förbättringar har skett sedan starten av kampanjen? Det slutliga resultatet av utredningen kommer i början av nästa år. Vår uppfattning är att de beslutsfattare vi haft kontakt med har tagit till sig av våra förslag. Hur arbetar Saco Studentråd aktivt för att bristerna ska åtgärdas? Saco Studentråd har aktivt bevakat den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sedan den tillsattes. Vi har haft en dialog med beslutsfattare i frågorna och förmedlat våra åsikter. Två av våra viktigaste förslag är att möjliggöra deltidssjukskrivning och att studier, inte studiemedel, ska vara sjukpenninggrundande. Dessutom har vi med kampanjen studielinjen och vår rapportserie utbildning straffbart uppmärksammat studenters situation i nuläget. På vilket sätt kan man som student verka för en förbättring av trygghetssystemen? Vi studenter måste visa att vi inte är en homogen grupp. Det är lätt att tro att studenter är unga, friska och ekonomiskt tryggade genom sina föräldrar. I verkligheten ser det helt annorlunda ut, en av fem studenter har till exempel egna barn. Genom att engagera sig, exempelvis inom studentfacket, kan vi bidra till att politiken utformas efter studenters verkliga situation. Foto: Kalle Assbring Text: Victoria Jansson appendix 04/2014 3

4 TEMA: EBOLA Ebola har fått ett uppsving i media den senaste tiden, även om viruset upptäcktes redan på 70-talet. Just detta utbrott är det största hittills. Hur ser en operationssjuksköterska på utbrottet? Och vad svarar rekryteringsansvarig för Läkare Utan Gränser på Appendix frågor? Appendix skribent Kristin Kähäri Malmqvist reder ut frågetecknen man kan ha om ebola. Ebolaviruset orsakar som bekant en blödarfeber med hög mortalitet; den har varierat mellan 25-90% under tidigare utbrott, med en medelletalitet på 50%. Viruset tillhör familjen Filoviridae, och utgör ett av ca 30 kända RNA-virus som kan orsaka blödarfebersyndrom. Ebolaviruset kan i sin tur delas in i fem olika undergrupper; Zaire, Sudan, Cote-d`Ivore/Tai Forest, Reston och Bundibugyo. Ebolaviruset dök första gången upp 1976 i två samtidiga utbrott; ett i Sudan och ett i Demokratiska republiken Kongo (dåvarande Zaire). Man tror att virusets naturliga värd är fladdermöss, och att det sedan sprids som en zoonos från framför allt infekterade apor till människor. Viruset sprids därefter från människa till människa genom direktkontakt med kroppsvätskor, sekretioner eller organ från infekterade personer. Viruset sprids inte förrän patienten har blivit symptomatisk. Det är inte luftburet och det kan inte penetrera intakt hud. Viruset angriper framför allt endotelceller och makrofager. Tidiga symptom på infektion innefattar trötthet, muskelsmärta, huvudvärk och halsont ganska diffusa symptom med andra ord. Dessa följs av diarré, kräkningar, hemorragiska hudutslag, nedsatt lever-och njurfunktion samt utbredda interna och externa blödningar. Typiska labbfynd innefattar lågt LPK och TPK, samt förhöjda levervärden. Definitiv diagnos kan ställas med t.ex. ELISA, PCR eller virusisolering. Det finns i dagsläget ingen licensierad behandling eller vaccin. För att förbättra överlevnad ger man istället stödjande behandling; rehydrering och symptomatisk behandling som syrgas och antibiotika vid samtidig bakteriell infektion. Immunitet utvecklas hos överlevare, men det är i dagsläget oklart om den är livslång. Visste du att Inkubationstiden är 2-21 dagar? Ebolaviruset har fått sitt namn från floden Ebola i Demokratiska republiken Kongo? Ett land förklaras Ebolafritt då inga nya fall har rapporterats på 42 dagar? Män kan utsöndra viruset i sperma upp till 7 veckor efter att de har blivit friskförklarade? Studentengagemang Kick Ebola Out är namnet på en kampanj för att öka medvetenheten kring Ebola. Den drivs av Medical Students Association i Guinea och Sierra Leone, vilka är medlemmar av IFMSA (International Federation of Medical Students Association). Vill man veta mer om kampanjen så kan man surfa in på: Det nuvarande utbrottet Den nuvarande Ebolaepidemin utgör en av ett 20-tal utbrott sedan upptäckten Det identifierades först längs med gränsen mellan Guinea och Sierra Leone i mars Fall har även rapporterats i Nigeria, Senegal, Liberia och nu även i Mali de två förstnämnda har dock förklarats fria från virustransmission. Skillnaden den här gången i förhållande till tidigare utbrott, är att stora städer har drabbats hårdare nu. Detta dessutom i några av Afrikas fattigaste länder, några med otillräcklig infrastruktur, och sjukhus utan adekvat utrustning och ibland utan toaletter. Många behandlas hemma av familjemedlemmar, och på så sätt exponeras fler personer för smittan. Över 9000 fall har rapporterats, vilket innebär att detta är det största Ebolautbrottet som har dokumenterats. Dödlighet under detta utbrott ligger på ungefär 55%. Källor Ebola, epidemics, and ethics what we have learned. Donovan GK. Text: Kristin Kähäri Malmqvist 4

5 Mamadi Jarju, operationssjuksköterska i Banjul, Gambia. Hur är situationen I Banjul just nu? Är den påverkad av Ebolaepidemin? Situationen här är väldigt lugn just nu, vi har inte haft några registrerade fall av Ebola sedan utbrottet. Inte än iallfall. Vidtar ni några speciella försiktighetsåtgärder på sjukhuset? Vi vidtar många försiktighetsåtgärder, inte bara på sjukhuset. Innan en patient tillåts komma in på ett större centralsjukhus förs han eller hon till en närliggande poliklinik, där patienten screenas och blir frågad avseende tecken och symptom på viruset. Detta gäller oavsett om patienten är stabil eller ej. Det har även upprättats isoleringscenter för alla misstänka eller bekräftade fall. Så regeln är alltså att alla patienter måste screenas, oavsett om det är akutfall eller inte. I det fall en patient med Ebola skulle anlända till sjukhuset, vet du vad du skulle göra? Har du genomgått någon utbildning avseende Ebola och hur du ska skydda dig själv från att få det? Ja det vet vi. Så fort vi får in en patient med Ebola, oavsett om det är ett misstänkt fall eller ett bekräftat fall, så finns det olika steg och protokoll att följa enligt vägledning från den nationella arbetsgruppen. Fast endast ett par sjuksköterskor valdes ut för utbildningen, så jag har själv inte fått någon utbildning i det här. Hur känner du inför att jobba som sjuksköterska just nu? Är du rädd? Jag är inte rädd, eftersom vi har lärt oss vilka säkerhetsåtgärder vi ska vidta när vi ska ta hand om en infekterad person. Dessutom måste man för alla fall som når sjukhuset gå igenom en checklista, där man antecknar vad man har observerat. Språkförbistring kan ha påverkat översättningen av denna intervju. I Gambia, lokaliserat mitt i Västafrika, har inga fall av Ebola rapporterats, då denna artikel skrevs. I landet pågår just nu kampanjen #EbolaFreeGambia, vilken syftar till att sprida information till allmänheten om spridningsvägar och hur smittan kan förhindras. Foto: Mamadi Jarul Frågor till Ulrika Loinder, 6 Head of Field Human Resources/ rekryteringsansvarig fältpersonal Läkare Utan Gränser i Sverige Hur ser läget ut i Västafrika på personalfronten? Det är fortfarande och löpande stort behov av personal i Västafrika. Hur jobbar ni för att värva personal till Västafrika? Eftersom det enkom är personer med tidigare erfarenhet av arbete med Läkare Utan Gränser som engageras i våra projekt i det här läget (för att kunna hit the ground running ), så rekryterar vi enkom inom våra egna pooler av medarbetare. Däremot finns andra organisationer som värvar personal utan erfarenhet av tidigare fältarbete med Läkare Utan Gränser. Är det många som är intresserade av att åka? Det beror på vad man menar med många, men t ex inom Läkare Utan Gränsers pooler med erfaren personal är intresset stort. Vi får också många samtal varje dag till vår växel från intresserade. Dock tar vi bara emot ansökningar från personer med tidigare erfarenhet från arbete i fält med oss på Läkare Utan Gränser (för att kunna hit the ground running ). Vad ska man tänka på som sjukvårdspersonal innan man väljer att åka iväg? Man ska tänka på att förbereda sig väl, att informera nära och kära, arbetsgivare m fl (stigmatisering m m i samband med hemkomsten). Man ska tänka på att vara mentalt rustad för att möta mycket död, lidande och stigmatisering; man ska tänka på att vara mentalt rustad att möta mycket hårt arbete, stress, värme och mycket enkla förhållanden och att man med största sannolikhet - kommer att behöva stanna hemma från jobbet i de 21 dagar som utgör inkubationstiden (dock inte karantän). Att man kommer att vara mycket hårt ansatt av media samt få förfrågningar om att hålla föredrag m m (vilket ingår i uppdraget för Läkare Utan Gränser, att bära vittnesmål ). Men också att läsa all förberedelseinformation noggrant; man måste vara medveten om riskerna. Man behöver även tänka på att be om tjänstledigt i 4-6 veckor plus inkubationstiden på 21 dagar. Hur fungerar det med försäkringar för utresande? Det är samma försäkringar som för alla som reser i fält med Läkare Utan Gränser, särskilda Ebolaförsäkringar finns inte. Försäkingarna omfattar: Sjukvård Tjänsteresa Permanent medicinsk invaliditet (sjukdom som lämnat bestående men, inkl HIV) Patientförsäkring (medical malpractice) Hur fördelas resurserna i Västafrika? Det är inte Läkare Utan Gränser i Sverige som avgör hur resurserna i Västafrika fördelas, utan det görs inom Läkare Utan Gränser centralt. Som det sett ut hittills så har vår operativa enhet i Bryssel drivit alla Läkare Utan Gränsers projekt i Västafrika. Nu börjar andra operativa enheter ta över. Vi förser dem alla med resurser i den omfattning de efterfrågar. D v s det är behovet i Läkare Utan Gränsers projekt som styr hur Läkare Utan Gränser i Sverige fördelar resurserna. appendix 04/2014 5

6 TYCK TILL! skriv till Viktigt att läkarstudenter får utbildning i kostvetenskap Idag är kunskapsläget gällande kostens betydelse för hälsa rekordlågt bland läkare. Under hela grundutbildningen inskränker sig nutritionsundervisning till ett par timmar. Detta gör att en genomsnittlig läkare i bästa fall har kunskaper om kost och hälsa som en genomsnittlig gymnasieelev. Detta är mycket allvarligt och får många negativa konsekvenser som vi kan vittna om idag. Många patienter som efterfrågar hur de kan ändra sin kost för att förbättra sin hälsa möts ofta av en axelryckning eller i värsta fall kostråd som går rakt emot nationella och internationella näringsrekommendationer. De kan då få höra att de kan äta obegränsat med animalier eller att de ska minska intaget av frukt, baljväxter, fullkorn, bär och stärkelserika grönsaker därför att de innehåller socker. Sådana råd har även förts fram upprepat i våra riksmedier av en liten men högljudd grupp kollegor vilket skapat förvirring i befolkningen. Läget hade varit helt annat om läkare hade fått en gedigen utbildning i kostens betydelse för hälsa. Där det bör ingå information om hur olika livsmedel påverkar vår hälsa samt hur man tolkar koststudier, så kallad nutritionsepidemiologi. Bristfälliga kostråd från läkare och andra vårdgivare i kombination med skräpmatsreklam och skev prissättning på livsmedel driver våra matvanor i en allt mer ohälsosam riktning. Endast 16 procent av vårt kaloriintag upptas idag av säkert hälsobringande livsmedel såsom frukt, grönsaker, fullkorn, baljväxter, nötter, frön och bär. Summan av detta är att vi för varje år äter oss sjukare vilket skapar ett mycket stort lidande och hela tiden ökar behovet av läkemedel, vård och kirurgiska ingrepp. Det är av största vikt att vården med läkare i spetsen motverkar denna utveckling. Varaktig hälsa kan bäst komma till genom en hälsosam livsstil och där bör kostens betydelse stå i förgrunden. Läkare för Framtiden har påbörjat ett arbete för att läkarstudenter ska få möjlighet till god utbildning i kostens betydelse för hälsa. Vi ber härmed er läkarstudenter att ställa krav på era lärosäten att tillgodose god nutritionsutbildning för att varaktigt bota och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Hör gärna av er till oss för samarbete i frågan! David Stenholtz Specialistläkare onkologi, ordf. Läkare för Framtiden 6

7 Interprofessionella samarbeten på väg Vad är viktigare i vården än en hög patientsäkerhet? Att inte skada är en essentiell etisk princip och grundpelare vad gäller förtroendet för hälsosjukvården vilket också gör den till en förutsättning att kunna göra gott. Under Patientsäkerhetsdagarna september i Älvsjö uppmärksammades frågan särskilt utifrån olika professioners perspektiv på nuläget och framtiden. Det var 2200 deltagare totalt och Medicine Studerandes Förbund var där för att ge sitt läkarstudentperspektiv. Text: Teodor Svedung Wettervik Sveriges kommuner och landsting, SKL, var en av huvudarrangörerna av denna konferens och det var just deras Michael Bergström som bjöd in studentrepresentanter från flera olika fackliga vårdförbund. Vårdförbundets Studentorganisation, Tandläkarförbundets Studerandeförening, Svenska Läkarsällskapetss Kandidatförening, Farmaceutförbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och även MSF var där. Vi studenter fick mycket tid att själva diskutera vårt perspektiv och de problem vi idag upplever att det finns vad beträffar patientsäkerhet. Det kom direkt upp frågor kring hierarkier, normer och dysfunktionella strukturer som gör att informationsöverföring inte alltid sker tillräckligt och adekvat samt att det övergripande patientansvaret ibland kan falla mellan stolarna och göra det patientosäkert. Att arbeta mer interprofessionellt och att göra det tidigt i utbildningen är något som alla var rörande överens om. Kanske berodde det på gruppens sammansättning med en så stor bredd av vårdrelaterade fackförbund som fick oss att prata om samarbeten, men det ligger helt säkert mycket i det interprofessionella arbetet som kan ge ökad patientsäkerhet. På min utbildningsort Göteborg studerar alla vi som ska jobba med vården på samma Medicinareberg, men vi har hemskt dåligt utbyte mellan våra utbildningar. Jag skulle säga nästan ingen alls. I vårt professionella utövande är det viktigt med en välfungerande interaktion mellan vårdens olika yrkeskategorier. Det handlar om att bryta imaginära väggar för samarbeten och det bästa sättet att göra just det är att finna gemensamma nämnare redan i utbildningen där man får lära sig interagera med andra vårdprofessioner utifrån sin roll, i vårt fall läkarrollen. Universitetskanslerämbetet har som bekant uppgiften att utvärdera Sveriges universitet. Nyligen fick läkarprogrammet på många lärosäten underkänt just på det interprofessionella området. Jag kan själv vittna om att mitt universitet påbörjat åtgärdsplaner med multidisciplinära, interprofessionella examinationsformer som alltså redan nu är i rullning och ska implementeras, vilket är roligt. Ytterligare intressanta aspekter som kom att diskuteras var att som student få arbeta med förbättringsarbete redan under sin utbildning. Att interprofessionellt få utvärdera patientsäkerheten på olika kliniker och ge förbättringsförslag är viktigt och öppnar förhoppningsvis studentens ögon under sin fortsatta karriär att göra detta. Det är väldigt viktigt att observera, utvärdera och förbättra sin klinik, hela tiden, både för patienterna och arbetstagarnas skull. Sammanfattningsvis var det en mycket intressant konferens om patientsäkerhet som öppnade för interprofessionellt kontaktknytande och framtida samarbeten. Det var en utmärkt arena för oss studenter att fundera över hur vi bättre kan förbereda oss inte bara för de medicinska eller omvårdnadskunskaperna vi förväntas ha, utan även allt annat däromkring som har så stor betydelse för vad hälsosjukvården kan skapa tillsammans. Från Patientsäkerhetsdagarna. Foto: Michael Bergström appendix 04/2014 7

8 Preklinenkäten 2014 är sammanställd Nu finns preklinenkäten att ta del av för medlemmar, programledning och allmänhet som är intresserad av att veta mer om hur de första utbildningsåren fungerar vid de svenska lärosäten som bedriver läkarutbildning. Text: Tora Borén MSF (Medicine studerandes förbund) har skickat ut en är dock att det på vissa orter saknas föreläsningssalar och att enkät; preklinenkäten till alla läkarstudenter på termin sex tillgången på kurslitteratur är eftersatt. I storstäderna Stockholm och Göteborg arbetar studenpå landets alla lärosäten. Enkäten ska vara underlag för lokaloch nationell studiepolitik och för förbättringsförslag i diskus- terna extra i högre utsträckning. I Stockholm är studiebördan sioner med ledningen på studieorterna. Enkäten skickades högre än för genomsnittet i landet; stressnivån är högre och via mail till alla studenter oavsett medlemskap i MSF. Svars- antalet timmar i veckan som studenterna lägger på studier är fler. Motsatt mönster ses hos studenterna i Skåne. Jämfört med frekvensen var 54 %. Överlag är studenterna som svarat på enkäten nöjda med snittet lägger de ner mindre tid på studier, arbetar extra i lägre den prekliniska delen av utbildningen. Skillnaderna är gener- utsträckning, är mindre stressade och upplever en mindre kräellt sett små om vi jämför årets resultat med den förra mätnin- vande studiebörda. För ytterligare kommentarer på rapporten finns på MSF:s gen från Det är ändå viktigt att poängtera att det finns utrymme för förbättring, framförallt när det gäller de praktis- hemsida ett dokument som är skrivet av förbundsstyrelsen. I ka delarna av utbildningen på vissa orter. Utbildningen i Öre- dokumentet kommenteras att studenter beroende på lärosäte bro får högsta betyg både på de praktiska och på de teoretiska i olika grad önskar byta lärosäte under sin utbildningsgång. delarna medan Skåne får ett betydligt lägre betyg på frågorna Även skillnaden i teoretiska och praktiska moment kommensom gäller de praktiska delarna. En tråkig tendens är även att teras. allt fler kvinnliga studenter upplevt negativ särbehandling på grund av kön. Om undersökningen Studenterna är nöjdast med sin praktik på vårdcentral och genkäten skickas via en länk i ett mejl till studenter den patientbundna undervisningen. Samtidigt finns det tysom går termin 6 på Sveriges lärosäten. dliga skillnader i hur stor andel som fått utföra praktiska mogden skickas till alla studenter i målgruppen oavsment vid patientkontakt. I Örebro har nästan alla fått göra det, ett medlemskap i MSF. medan motsvarande andel för Linköpings studenter är cirka gde svarande läser antingen sin sista preklintermin hälften. eller har just påbörjat nästa utbildningsdel. Överlag tycker drygt en fjärdedel av studenterna att antalet gsvarsfrekvensen totalt är 54 % men varierar melstudenter påverkar utbildningskvaliteten negativt. Denna anlan % på respektive lärosäte. del är högre, nästan hälften, i Umeå och Göteborg. Tillgång på För mer information om undersökningen kontakta föreläsare är sett över landets totala siffror god. Utmärkande Foto: Johan Wallin 8

9 MSF sedan sist En ny sorts årsmöte För att skapa större delaktighet i beslutsfattande valde MSF Umeå i år att ha ett annorlunda upplägg på sitt årsmöte. Mötesformen kallas påverkanstorg och under några timmar på lunchen fick medlemmarna möjlighet att tycka till om verksamhetsåret under lättsammare förhållanden än traditionella plenumförhandlingar. Alla medlemmar hade möjlighet att lägga yrkanden och dessutom fick gröna och röda klisterlappar för att markera förslag eller punkter de tyckte var bra respektive dåliga. Det märktes tydligt att bokbytardagen och föreläsningsserien inför underläkarvikariat är mycket uppskattade, vilket sände en tydlig signal till styrelsen att detta är arrangemang vi borde fortsätta med. Parallellt med påverkanstorget i Umeå fanns det även möjlighet för de regionaliserade läkarutbildningsorterna att ha sitt egna påverkanstorg och inkomma med åsikter och förslag till årsmötet. Över 100 personer besökte påverkanstorget under dagen och delade med sig av sina åsikter kring MSF Umeås verksamhet och vad vi ska syssla med kommande året. Den nyvalda styrelsen tycker att det är jätteroligt att så många kom och tyckte till. Hoppas att vi ses snart igen! Vi nås på Elin Kalén, Ordförande MSF Umeå ÖREBRO Kontakt: Ordförande: Julia Grahn SKÅNE Kontakt: Ordförande: Karin Lind STOCKHOLM Kontakt: Facebook: MSF Stockholm Ordförande: Alexander Fletcher Sandersjöö LINKÖPING Kontakt: Ordförande: Maria Einarsson UPPSALA Kontakt: Ordförande: Lisa Blixt UMEÅ Kontakt: Ordförande: Elin Kalén GÖTEBORG Kontakt: Ordförande: Teodor Svedung Wettervik UTLAND MSF Utland Kontakt: Ordförande: Maria Forssén Delar av styrelsen. Från vänster till höger: Stina Alm, Andreas Abrahamsson och Johanna Ingemarsson. Foto: Elin Kalén. Vill du skriva något om vad din lokalförening gör? Mejla appendix 04/2014 9

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Maria Forssén,

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne MSF Protokoll FS 12-140914S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, Vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Eddie

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Ebolautbrottet i Västafrika 2014 Smittvägar Kontaktsmitta (droppsmitta) Ebolavirus överlever flera dagar både i vätska och intorkat tillstånd Hög risk för smitta

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 MSF Utlands halvårsrapport för styrelse året 2014/2015 sammanfattar kort vad vi arbetat med samt uppnått under varje del ur vår verksamhetsplan. Den innehåller: Organisation

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Läkarprogrammet Umeå Universitet

Läkarprogrammet Umeå Universitet LÄKARPROGRAMMET 11 Terminer 330 Högskolepoäng Leder till LÄKAREXAMEN Cellen Organen A Organen B Sjukdomslära Kliniska Undersökningsmetoder, Farmakologi mm Termin 1 Umeå Termin 2 Umeå Termin 3 Umeå Termin

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Utvärderingsrapport av Prekliniska Studier vid Sveriges Läkarutbildningar

Utvärderingsrapport av Prekliniska Studier vid Sveriges Läkarutbildningar Utvärderingsrapport av Prekliniska Studier vid Sveriges Läkarutbildningar Eleonor Samuelson för Medicine Studerandes Förbund eleonor.samuelson@slf.se Våren 2012 Innehåll 1 Inledning 4 2 Metod 5 3 Resultat

Läs mer

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Studielinjen - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Omslag: Studielinjen är en kampanj för att uppmärksamma studenters bristande inkludering i de traditionella trygghetssystemen. I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

november 2013 meddelade Peter Honeth,

november 2013 meddelade Peter Honeth, appendix #01/2014 MSF TYCKER Vi sliter hårt, många gånger i tystnad, för våra patienters bästa, men vårt eget mående ska inte behöva åsidosättas och våra studier ska löna sig från första början. Emma Furberg,

Läs mer

FS 1 20.04.2013. Närvarande:

FS 1 20.04.2013. Närvarande: FS 1 20.04.2013 Närvarande: Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Teodor Svedung Wetterwik, Göteborg Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Alexander Lundin, Uppsala Tora Borén, Örebro

Läs mer

Ebola utbrottet i Västafrika och arbetet i Landstinget Gävleborg

Ebola utbrottet i Västafrika och arbetet i Landstinget Gävleborg Ebola utbrottet i Västafrika och arbetet i Landstinget Gävleborg Signar Mäkitalo Smittskyddsläkare 2014-12-02 Innehåll Uppgifter för oss i LG Bild 3-5 Allmänt virala hemorrhagiska febrar ebola Bild 6-8

Läs mer

Ett spännande år med dig som medlem!

Ett spännande år med dig som medlem! appendix #01/2015 LEDARE Ett spännande år med dig som medlem! Foto: Rickard Eriksson Teodor Svedung Wettervik, Förbundsordförande MSF, teodor.svedung.wettervik@slf.se Nytt år, ny termin och ny förbundsstyrelse

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-08-17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Saco studentråd har getts möjlighet att yttra sig över remissen Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på Hitta i dokumentet Sammanfattning Riskbedömning Åtgärder vid misstanke om VHF Transport av patient Städning av rummet övriga riktlinjer

Läs mer

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Aktuellt läge 150706 följ uppdateringar av situationen och rekommendationerna på vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/sidor/ebola Kan ebola

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab-sek Personalenheten Datum 2015-05-06 Referens 150276 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Av Medicine Studerandes Förbund Stockholm 30 oktober 2011 Medicine Studerandes Förbund Stockholm - en del av Sveriges Läkarförbund www.msfstockholm.se

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning MSF Stockholm ska tillvarata medlemmars studiesociala och yrkesmässiga intressen samt

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 AT-mässan För att stödja studenterna i övergången mellan universitet och AT-tjänst samt möjliggöra informationsinhämtande från potentiella

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala.

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. Sakkunnigteamets veckobrev Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. RÅM en förkortning av ordet tillika tangentbordsmisshandlaren Riksårsmöte är som bekant Ungdomsförbundets högsta beslutande organ.

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Yttrande Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Dalagatan 76 113 24 Stockholm

Yttrande Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Dalagatan 76 113 24 Stockholm Avdelningen för regler och tillstånd Socialstyrelsen Dnr 30868/2011 Yttrande Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Dalagatan 76 113 24 Stockholm Remiss om estetiska behandlingar - förslag till rättslig

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

o Ja o Nej o Jag vet inte/minns inte o Datum: Rapporteringsenkäten (veckovis)

o Ja o Nej o Jag vet inte/minns inte o Datum: Rapporteringsenkäten (veckovis) Rapporteringsenkäten (veckovis) 1. Har du haft ett eller flera av följande symptom sedan du senast fyllde i enkäten (eller under de senaste veckorna om det här är din första rapportering)? (Fyll i alla

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA

FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA DATUM: MITTEN AV OKTOBER 2005 FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA Efter omkring tre år har den nu aktuella stammen av fågelinfluensa (=influensa typ A, stam H5NI), slutligen nått Europa från Asien.

Läs mer