Appendix #04/ en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Appendix #04/2014 - en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund"

Transkript

1 appendix #04/2014

2 LEDARE Det sägs att hoppet är det sista som överger en- och mitt hopp om en remissrunda lever i allra högsta grad. Foto: Sofia Furberg Emma Furberg, ordförande MSF, När novembermörkret sänker sig över Sverige och ett 21 månader långt verksamhetsår lider mot sitt slut, då sitter undertecknad och snabbspolar igenom fackliga minnen med stolthet. Vi lyckades hålla nere studenternas medlemsavgifter på läkarförbundets fullmäktige 2013, vi har framhärdat studenternas perspektiv inom moderförbundet, vi har anordnat två välbesökta seminarier i Almedalen, och tillsammans med ordföranden från andra studentorganisationer inom Saco har vi påverkat regeringens budget till studenternas fördel. MSF har dessutom firat femtio år som organisation, vi har haft möten med olika makthavare, vi har träffat våra lokalt fackligt engagerade och debatterat i tidningar, paneler och i TV. Dessutom har vi för första gången passerat 7000 medlemmar! Det finns så mycket att vara stolt över. Det finns samtidigt något som jag är väldigt förvånad över. När jag tillträdde posten som ordförande för MSF förutspådde jag att året till stor del skulle komma att handla om läkarutbildningsutredningen. Stefan Lindgren hade precis redovisat sitt förslag om en läkarutbildning med legitimation vid examenstillfället. En sexårig läkarutbildning, i fas med utbildningarna i Europa, kändes mycket angelägen och det var för mig näst intill självklart att den svenska läkarutbildningen skulle omstöpas. Döm min och många andras förvåning när läkarutbildningsutredningen fastnade på finansdepartementet och aldrig gick ut på remiss. Med en ny regering höjs återigen förväntningarna på ett remissförfarande så att en viktig reform kan komma till stånd -läkarutbildningen behöver bli tidsenlig. Svårigheterna att prognosticera framtida läkarbehov skulle delvis avhjälpas med en ny läkarutbildning då åtminstone en stor flaskhals, väntan på AT, skulle försvinna. Vi skulle få ett system bättre lämpat för att ta emot våra kollegor som studerar utomlands, och en utbildning med ett huvudmannaskap skulle ge förutsättningar för ett helhetsperspektiv. Det sägs att hoppet är det sista som överger en- och mitt hopp om en remissrunda lever i allra högsta grad. Jag hoppas verkligen att den styrelse som efterträder oss kommer att få möjlighet att grotta ned sig i Stefan Lindgrens läkarutbildningsutredning och därigenom påverka den framtida läkarutbildningen. Jag hoppas därtill att MSF ska kunna fortsätta att utgöra läkarstudenternas samlade röst och vet att min stolthet över läkarstudenternas driv och engagemang kommer att kvarstå i många år. Tack MSF! Appendix #04/ en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund MSF är en MSF är en partipolitiskt obunden organisation för läkarstudenter och är en del av Läkarförbundet. Hör av dig om du vill bidra till Appendix! Layout och ansvarig utgivare: Victoria Jansson, Redaktör Omslagsbild: Johan Wallin MSF Kansli: Martina Bergström, Box 5610, Stockholm, Efter att denna tidning trycktes hölls MSF s fullmäktige och en ny styrelse valdes

3 STUDIELINJEN -Om att skapa lika bra socialförsäkringar för studenter som för arbetstagare Under studietiden kan mycket hända, särskilt under en så lång utbildning som läkarstudenter faktiskt går. Men hur ser det ut om man till exempel får barn eller blir sjuk under utbildningen? De trygghetssystem som finns för studenter idag har flera brister och detta uppmärksammas av Saco studentråd genom kampanjen Studielinjen som pågått sedan Studielinjen anspelar på den socialpolitiska arbetslinjen, där tanken är att alla som kan arbeta ska arbeta. De socialförsäkringar Sverige har gör det möjligt för personer som hamnat utan arbete, av olika anledningar, att komma tillbaka igen. Men riktigt samma system finns inte för studenter, brister finns. Sjuk- och föräldrapenningen baseras på sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och den beräknas utifrån den årliga arbetsinkomsten. För att man ska få ersättning baserad på en SGI innan studierna kräver det att man har tagit studiemedel under hela utbildningen. Föräldrapenningen för en förälder som inte har SGI och som studerar blir ungefär 4000 kr/månad efter skatt. En annan brist att en student inte kan vara deltidssjukskriven. Är man heltidssjukskriven kan man få studiemedel för hela tiden, men är man deltidssjukskriven får man bara CSN för den tid man studerar och ingen ersättning för den tid man är sjuk. Läsa mer? Följer man denna länk till Saco Studentråds hemsida, hittar man både Studielinjen och rapporten Fortfarande utbildning straffbart? saco-studentrad/vi-tycker/ studielinjen/ 3FRÅGOR TILL Kristin Öster Tf. Ordförande Saco Studentråd Vilka förbättringar har skett sedan starten av kampanjen? Det slutliga resultatet av utredningen kommer i början av nästa år. Vår uppfattning är att de beslutsfattare vi haft kontakt med har tagit till sig av våra förslag. Hur arbetar Saco Studentråd aktivt för att bristerna ska åtgärdas? Saco Studentråd har aktivt bevakat den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sedan den tillsattes. Vi har haft en dialog med beslutsfattare i frågorna och förmedlat våra åsikter. Två av våra viktigaste förslag är att möjliggöra deltidssjukskrivning och att studier, inte studiemedel, ska vara sjukpenninggrundande. Dessutom har vi med kampanjen studielinjen och vår rapportserie utbildning straffbart uppmärksammat studenters situation i nuläget. På vilket sätt kan man som student verka för en förbättring av trygghetssystemen? Vi studenter måste visa att vi inte är en homogen grupp. Det är lätt att tro att studenter är unga, friska och ekonomiskt tryggade genom sina föräldrar. I verkligheten ser det helt annorlunda ut, en av fem studenter har till exempel egna barn. Genom att engagera sig, exempelvis inom studentfacket, kan vi bidra till att politiken utformas efter studenters verkliga situation. Foto: Kalle Assbring Text: Victoria Jansson appendix 04/2014 3

4 TEMA: EBOLA Ebola har fått ett uppsving i media den senaste tiden, även om viruset upptäcktes redan på 70-talet. Just detta utbrott är det största hittills. Hur ser en operationssjuksköterska på utbrottet? Och vad svarar rekryteringsansvarig för Läkare Utan Gränser på Appendix frågor? Appendix skribent Kristin Kähäri Malmqvist reder ut frågetecknen man kan ha om ebola. Ebolaviruset orsakar som bekant en blödarfeber med hög mortalitet; den har varierat mellan 25-90% under tidigare utbrott, med en medelletalitet på 50%. Viruset tillhör familjen Filoviridae, och utgör ett av ca 30 kända RNA-virus som kan orsaka blödarfebersyndrom. Ebolaviruset kan i sin tur delas in i fem olika undergrupper; Zaire, Sudan, Cote-d`Ivore/Tai Forest, Reston och Bundibugyo. Ebolaviruset dök första gången upp 1976 i två samtidiga utbrott; ett i Sudan och ett i Demokratiska republiken Kongo (dåvarande Zaire). Man tror att virusets naturliga värd är fladdermöss, och att det sedan sprids som en zoonos från framför allt infekterade apor till människor. Viruset sprids därefter från människa till människa genom direktkontakt med kroppsvätskor, sekretioner eller organ från infekterade personer. Viruset sprids inte förrän patienten har blivit symptomatisk. Det är inte luftburet och det kan inte penetrera intakt hud. Viruset angriper framför allt endotelceller och makrofager. Tidiga symptom på infektion innefattar trötthet, muskelsmärta, huvudvärk och halsont ganska diffusa symptom med andra ord. Dessa följs av diarré, kräkningar, hemorragiska hudutslag, nedsatt lever-och njurfunktion samt utbredda interna och externa blödningar. Typiska labbfynd innefattar lågt LPK och TPK, samt förhöjda levervärden. Definitiv diagnos kan ställas med t.ex. ELISA, PCR eller virusisolering. Det finns i dagsläget ingen licensierad behandling eller vaccin. För att förbättra överlevnad ger man istället stödjande behandling; rehydrering och symptomatisk behandling som syrgas och antibiotika vid samtidig bakteriell infektion. Immunitet utvecklas hos överlevare, men det är i dagsläget oklart om den är livslång. Visste du att Inkubationstiden är 2-21 dagar? Ebolaviruset har fått sitt namn från floden Ebola i Demokratiska republiken Kongo? Ett land förklaras Ebolafritt då inga nya fall har rapporterats på 42 dagar? Män kan utsöndra viruset i sperma upp till 7 veckor efter att de har blivit friskförklarade? Studentengagemang Kick Ebola Out är namnet på en kampanj för att öka medvetenheten kring Ebola. Den drivs av Medical Students Association i Guinea och Sierra Leone, vilka är medlemmar av IFMSA (International Federation of Medical Students Association). Vill man veta mer om kampanjen så kan man surfa in på: Det nuvarande utbrottet Den nuvarande Ebolaepidemin utgör en av ett 20-tal utbrott sedan upptäckten Det identifierades först längs med gränsen mellan Guinea och Sierra Leone i mars Fall har även rapporterats i Nigeria, Senegal, Liberia och nu även i Mali de två förstnämnda har dock förklarats fria från virustransmission. Skillnaden den här gången i förhållande till tidigare utbrott, är att stora städer har drabbats hårdare nu. Detta dessutom i några av Afrikas fattigaste länder, några med otillräcklig infrastruktur, och sjukhus utan adekvat utrustning och ibland utan toaletter. Många behandlas hemma av familjemedlemmar, och på så sätt exponeras fler personer för smittan. Över 9000 fall har rapporterats, vilket innebär att detta är det största Ebolautbrottet som har dokumenterats. Dödlighet under detta utbrott ligger på ungefär 55%. Källor Ebola, epidemics, and ethics what we have learned. Donovan GK. Text: Kristin Kähäri Malmqvist 4

5 Mamadi Jarju, operationssjuksköterska i Banjul, Gambia. Hur är situationen I Banjul just nu? Är den påverkad av Ebolaepidemin? Situationen här är väldigt lugn just nu, vi har inte haft några registrerade fall av Ebola sedan utbrottet. Inte än iallfall. Vidtar ni några speciella försiktighetsåtgärder på sjukhuset? Vi vidtar många försiktighetsåtgärder, inte bara på sjukhuset. Innan en patient tillåts komma in på ett större centralsjukhus förs han eller hon till en närliggande poliklinik, där patienten screenas och blir frågad avseende tecken och symptom på viruset. Detta gäller oavsett om patienten är stabil eller ej. Det har även upprättats isoleringscenter för alla misstänka eller bekräftade fall. Så regeln är alltså att alla patienter måste screenas, oavsett om det är akutfall eller inte. I det fall en patient med Ebola skulle anlända till sjukhuset, vet du vad du skulle göra? Har du genomgått någon utbildning avseende Ebola och hur du ska skydda dig själv från att få det? Ja det vet vi. Så fort vi får in en patient med Ebola, oavsett om det är ett misstänkt fall eller ett bekräftat fall, så finns det olika steg och protokoll att följa enligt vägledning från den nationella arbetsgruppen. Fast endast ett par sjuksköterskor valdes ut för utbildningen, så jag har själv inte fått någon utbildning i det här. Hur känner du inför att jobba som sjuksköterska just nu? Är du rädd? Jag är inte rädd, eftersom vi har lärt oss vilka säkerhetsåtgärder vi ska vidta när vi ska ta hand om en infekterad person. Dessutom måste man för alla fall som når sjukhuset gå igenom en checklista, där man antecknar vad man har observerat. Språkförbistring kan ha påverkat översättningen av denna intervju. I Gambia, lokaliserat mitt i Västafrika, har inga fall av Ebola rapporterats, då denna artikel skrevs. I landet pågår just nu kampanjen #EbolaFreeGambia, vilken syftar till att sprida information till allmänheten om spridningsvägar och hur smittan kan förhindras. Foto: Mamadi Jarul Frågor till Ulrika Loinder, 6 Head of Field Human Resources/ rekryteringsansvarig fältpersonal Läkare Utan Gränser i Sverige Hur ser läget ut i Västafrika på personalfronten? Det är fortfarande och löpande stort behov av personal i Västafrika. Hur jobbar ni för att värva personal till Västafrika? Eftersom det enkom är personer med tidigare erfarenhet av arbete med Läkare Utan Gränser som engageras i våra projekt i det här läget (för att kunna hit the ground running ), så rekryterar vi enkom inom våra egna pooler av medarbetare. Däremot finns andra organisationer som värvar personal utan erfarenhet av tidigare fältarbete med Läkare Utan Gränser. Är det många som är intresserade av att åka? Det beror på vad man menar med många, men t ex inom Läkare Utan Gränsers pooler med erfaren personal är intresset stort. Vi får också många samtal varje dag till vår växel från intresserade. Dock tar vi bara emot ansökningar från personer med tidigare erfarenhet från arbete i fält med oss på Läkare Utan Gränser (för att kunna hit the ground running ). Vad ska man tänka på som sjukvårdspersonal innan man väljer att åka iväg? Man ska tänka på att förbereda sig väl, att informera nära och kära, arbetsgivare m fl (stigmatisering m m i samband med hemkomsten). Man ska tänka på att vara mentalt rustad för att möta mycket död, lidande och stigmatisering; man ska tänka på att vara mentalt rustad att möta mycket hårt arbete, stress, värme och mycket enkla förhållanden och att man med största sannolikhet - kommer att behöva stanna hemma från jobbet i de 21 dagar som utgör inkubationstiden (dock inte karantän). Att man kommer att vara mycket hårt ansatt av media samt få förfrågningar om att hålla föredrag m m (vilket ingår i uppdraget för Läkare Utan Gränser, att bära vittnesmål ). Men också att läsa all förberedelseinformation noggrant; man måste vara medveten om riskerna. Man behöver även tänka på att be om tjänstledigt i 4-6 veckor plus inkubationstiden på 21 dagar. Hur fungerar det med försäkringar för utresande? Det är samma försäkringar som för alla som reser i fält med Läkare Utan Gränser, särskilda Ebolaförsäkringar finns inte. Försäkingarna omfattar: Sjukvård Tjänsteresa Permanent medicinsk invaliditet (sjukdom som lämnat bestående men, inkl HIV) Patientförsäkring (medical malpractice) Hur fördelas resurserna i Västafrika? Det är inte Läkare Utan Gränser i Sverige som avgör hur resurserna i Västafrika fördelas, utan det görs inom Läkare Utan Gränser centralt. Som det sett ut hittills så har vår operativa enhet i Bryssel drivit alla Läkare Utan Gränsers projekt i Västafrika. Nu börjar andra operativa enheter ta över. Vi förser dem alla med resurser i den omfattning de efterfrågar. D v s det är behovet i Läkare Utan Gränsers projekt som styr hur Läkare Utan Gränser i Sverige fördelar resurserna. appendix 04/2014 5

6 TYCK TILL! skriv till Viktigt att läkarstudenter får utbildning i kostvetenskap Idag är kunskapsläget gällande kostens betydelse för hälsa rekordlågt bland läkare. Under hela grundutbildningen inskränker sig nutritionsundervisning till ett par timmar. Detta gör att en genomsnittlig läkare i bästa fall har kunskaper om kost och hälsa som en genomsnittlig gymnasieelev. Detta är mycket allvarligt och får många negativa konsekvenser som vi kan vittna om idag. Många patienter som efterfrågar hur de kan ändra sin kost för att förbättra sin hälsa möts ofta av en axelryckning eller i värsta fall kostråd som går rakt emot nationella och internationella näringsrekommendationer. De kan då få höra att de kan äta obegränsat med animalier eller att de ska minska intaget av frukt, baljväxter, fullkorn, bär och stärkelserika grönsaker därför att de innehåller socker. Sådana råd har även förts fram upprepat i våra riksmedier av en liten men högljudd grupp kollegor vilket skapat förvirring i befolkningen. Läget hade varit helt annat om läkare hade fått en gedigen utbildning i kostens betydelse för hälsa. Där det bör ingå information om hur olika livsmedel påverkar vår hälsa samt hur man tolkar koststudier, så kallad nutritionsepidemiologi. Bristfälliga kostråd från läkare och andra vårdgivare i kombination med skräpmatsreklam och skev prissättning på livsmedel driver våra matvanor i en allt mer ohälsosam riktning. Endast 16 procent av vårt kaloriintag upptas idag av säkert hälsobringande livsmedel såsom frukt, grönsaker, fullkorn, baljväxter, nötter, frön och bär. Summan av detta är att vi för varje år äter oss sjukare vilket skapar ett mycket stort lidande och hela tiden ökar behovet av läkemedel, vård och kirurgiska ingrepp. Det är av största vikt att vården med läkare i spetsen motverkar denna utveckling. Varaktig hälsa kan bäst komma till genom en hälsosam livsstil och där bör kostens betydelse stå i förgrunden. Läkare för Framtiden har påbörjat ett arbete för att läkarstudenter ska få möjlighet till god utbildning i kostens betydelse för hälsa. Vi ber härmed er läkarstudenter att ställa krav på era lärosäten att tillgodose god nutritionsutbildning för att varaktigt bota och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Hör gärna av er till oss för samarbete i frågan! David Stenholtz Specialistläkare onkologi, ordf. Läkare för Framtiden 6

7 Interprofessionella samarbeten på väg Vad är viktigare i vården än en hög patientsäkerhet? Att inte skada är en essentiell etisk princip och grundpelare vad gäller förtroendet för hälsosjukvården vilket också gör den till en förutsättning att kunna göra gott. Under Patientsäkerhetsdagarna september i Älvsjö uppmärksammades frågan särskilt utifrån olika professioners perspektiv på nuläget och framtiden. Det var 2200 deltagare totalt och Medicine Studerandes Förbund var där för att ge sitt läkarstudentperspektiv. Text: Teodor Svedung Wettervik Sveriges kommuner och landsting, SKL, var en av huvudarrangörerna av denna konferens och det var just deras Michael Bergström som bjöd in studentrepresentanter från flera olika fackliga vårdförbund. Vårdförbundets Studentorganisation, Tandläkarförbundets Studerandeförening, Svenska Läkarsällskapetss Kandidatförening, Farmaceutförbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och även MSF var där. Vi studenter fick mycket tid att själva diskutera vårt perspektiv och de problem vi idag upplever att det finns vad beträffar patientsäkerhet. Det kom direkt upp frågor kring hierarkier, normer och dysfunktionella strukturer som gör att informationsöverföring inte alltid sker tillräckligt och adekvat samt att det övergripande patientansvaret ibland kan falla mellan stolarna och göra det patientosäkert. Att arbeta mer interprofessionellt och att göra det tidigt i utbildningen är något som alla var rörande överens om. Kanske berodde det på gruppens sammansättning med en så stor bredd av vårdrelaterade fackförbund som fick oss att prata om samarbeten, men det ligger helt säkert mycket i det interprofessionella arbetet som kan ge ökad patientsäkerhet. På min utbildningsort Göteborg studerar alla vi som ska jobba med vården på samma Medicinareberg, men vi har hemskt dåligt utbyte mellan våra utbildningar. Jag skulle säga nästan ingen alls. I vårt professionella utövande är det viktigt med en välfungerande interaktion mellan vårdens olika yrkeskategorier. Det handlar om att bryta imaginära väggar för samarbeten och det bästa sättet att göra just det är att finna gemensamma nämnare redan i utbildningen där man får lära sig interagera med andra vårdprofessioner utifrån sin roll, i vårt fall läkarrollen. Universitetskanslerämbetet har som bekant uppgiften att utvärdera Sveriges universitet. Nyligen fick läkarprogrammet på många lärosäten underkänt just på det interprofessionella området. Jag kan själv vittna om att mitt universitet påbörjat åtgärdsplaner med multidisciplinära, interprofessionella examinationsformer som alltså redan nu är i rullning och ska implementeras, vilket är roligt. Ytterligare intressanta aspekter som kom att diskuteras var att som student få arbeta med förbättringsarbete redan under sin utbildning. Att interprofessionellt få utvärdera patientsäkerheten på olika kliniker och ge förbättringsförslag är viktigt och öppnar förhoppningsvis studentens ögon under sin fortsatta karriär att göra detta. Det är väldigt viktigt att observera, utvärdera och förbättra sin klinik, hela tiden, både för patienterna och arbetstagarnas skull. Sammanfattningsvis var det en mycket intressant konferens om patientsäkerhet som öppnade för interprofessionellt kontaktknytande och framtida samarbeten. Det var en utmärkt arena för oss studenter att fundera över hur vi bättre kan förbereda oss inte bara för de medicinska eller omvårdnadskunskaperna vi förväntas ha, utan även allt annat däromkring som har så stor betydelse för vad hälsosjukvården kan skapa tillsammans. Från Patientsäkerhetsdagarna. Foto: Michael Bergström appendix 04/2014 7

8 Preklinenkäten 2014 är sammanställd Nu finns preklinenkäten att ta del av för medlemmar, programledning och allmänhet som är intresserad av att veta mer om hur de första utbildningsåren fungerar vid de svenska lärosäten som bedriver läkarutbildning. Text: Tora Borén MSF (Medicine studerandes förbund) har skickat ut en är dock att det på vissa orter saknas föreläsningssalar och att enkät; preklinenkäten till alla läkarstudenter på termin sex tillgången på kurslitteratur är eftersatt. I storstäderna Stockholm och Göteborg arbetar studenpå landets alla lärosäten. Enkäten ska vara underlag för lokaloch nationell studiepolitik och för förbättringsförslag i diskus- terna extra i högre utsträckning. I Stockholm är studiebördan sioner med ledningen på studieorterna. Enkäten skickades högre än för genomsnittet i landet; stressnivån är högre och via mail till alla studenter oavsett medlemskap i MSF. Svars- antalet timmar i veckan som studenterna lägger på studier är fler. Motsatt mönster ses hos studenterna i Skåne. Jämfört med frekvensen var 54 %. Överlag är studenterna som svarat på enkäten nöjda med snittet lägger de ner mindre tid på studier, arbetar extra i lägre den prekliniska delen av utbildningen. Skillnaderna är gener- utsträckning, är mindre stressade och upplever en mindre kräellt sett små om vi jämför årets resultat med den förra mätnin- vande studiebörda. För ytterligare kommentarer på rapporten finns på MSF:s gen från Det är ändå viktigt att poängtera att det finns utrymme för förbättring, framförallt när det gäller de praktis- hemsida ett dokument som är skrivet av förbundsstyrelsen. I ka delarna av utbildningen på vissa orter. Utbildningen i Öre- dokumentet kommenteras att studenter beroende på lärosäte bro får högsta betyg både på de praktiska och på de teoretiska i olika grad önskar byta lärosäte under sin utbildningsgång. delarna medan Skåne får ett betydligt lägre betyg på frågorna Även skillnaden i teoretiska och praktiska moment kommensom gäller de praktiska delarna. En tråkig tendens är även att teras. allt fler kvinnliga studenter upplevt negativ särbehandling på grund av kön. Om undersökningen Studenterna är nöjdast med sin praktik på vårdcentral och genkäten skickas via en länk i ett mejl till studenter den patientbundna undervisningen. Samtidigt finns det tysom går termin 6 på Sveriges lärosäten. dliga skillnader i hur stor andel som fått utföra praktiska mogden skickas till alla studenter i målgruppen oavsment vid patientkontakt. I Örebro har nästan alla fått göra det, ett medlemskap i MSF. medan motsvarande andel för Linköpings studenter är cirka gde svarande läser antingen sin sista preklintermin hälften. eller har just påbörjat nästa utbildningsdel. Överlag tycker drygt en fjärdedel av studenterna att antalet gsvarsfrekvensen totalt är 54 % men varierar melstudenter påverkar utbildningskvaliteten negativt. Denna anlan % på respektive lärosäte. del är högre, nästan hälften, i Umeå och Göteborg. Tillgång på För mer information om undersökningen kontakta föreläsare är sett över landets totala siffror god. Utmärkande Foto: Johan Wallin 8

9 MSF sedan sist En ny sorts årsmöte För att skapa större delaktighet i beslutsfattande valde MSF Umeå i år att ha ett annorlunda upplägg på sitt årsmöte. Mötesformen kallas påverkanstorg och under några timmar på lunchen fick medlemmarna möjlighet att tycka till om verksamhetsåret under lättsammare förhållanden än traditionella plenumförhandlingar. Alla medlemmar hade möjlighet att lägga yrkanden och dessutom fick gröna och röda klisterlappar för att markera förslag eller punkter de tyckte var bra respektive dåliga. Det märktes tydligt att bokbytardagen och föreläsningsserien inför underläkarvikariat är mycket uppskattade, vilket sände en tydlig signal till styrelsen att detta är arrangemang vi borde fortsätta med. Parallellt med påverkanstorget i Umeå fanns det även möjlighet för de regionaliserade läkarutbildningsorterna att ha sitt egna påverkanstorg och inkomma med åsikter och förslag till årsmötet. Över 100 personer besökte påverkanstorget under dagen och delade med sig av sina åsikter kring MSF Umeås verksamhet och vad vi ska syssla med kommande året. Den nyvalda styrelsen tycker att det är jätteroligt att så många kom och tyckte till. Hoppas att vi ses snart igen! Vi nås på Elin Kalén, Ordförande MSF Umeå ÖREBRO Kontakt: Ordförande: Julia Grahn SKÅNE Kontakt: Ordförande: Karin Lind STOCKHOLM Kontakt: Facebook: MSF Stockholm Ordförande: Alexander Fletcher Sandersjöö LINKÖPING Kontakt: Ordförande: Maria Einarsson UPPSALA Kontakt: Ordförande: Lisa Blixt UMEÅ Kontakt: Ordförande: Elin Kalén GÖTEBORG Kontakt: Ordförande: Teodor Svedung Wettervik UTLAND MSF Utland Kontakt: Ordförande: Maria Forssén Delar av styrelsen. Från vänster till höger: Stina Alm, Andreas Abrahamsson och Johanna Ingemarsson. Foto: Elin Kalén. Vill du skriva något om vad din lokalförening gör? Mejla appendix 04/2014 9

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tema utbildning. Ronden

Tema utbildning. Ronden Ronden Nummer 1 2011 Tema utbildning Klinikkurt förändrade handledningen Planer på kua i Uppsala Rundabordssamtal Pedagogiska insatser uppvärderas Storsatsning på at-utbildningen foto: staffan claesson

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare hade hon svarat. Jag blev så chockad, jag tror att det

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN ÄR UTBILDAD FÖR KLINISK VERKSAMHET? Henrietta Arwin Henrietta.arwin@vgregion.se ST-läkare allmänmedicin Lerums vårdcentral/ledarskaps-st VGR Handledare: Robert Eggertsen, distriktsläkare,

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer