Appendix #04/ en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Appendix #04/2014 - en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund"

Transkript

1 appendix #04/2014

2 LEDARE Det sägs att hoppet är det sista som överger en- och mitt hopp om en remissrunda lever i allra högsta grad. Foto: Sofia Furberg Emma Furberg, ordförande MSF, När novembermörkret sänker sig över Sverige och ett 21 månader långt verksamhetsår lider mot sitt slut, då sitter undertecknad och snabbspolar igenom fackliga minnen med stolthet. Vi lyckades hålla nere studenternas medlemsavgifter på läkarförbundets fullmäktige 2013, vi har framhärdat studenternas perspektiv inom moderförbundet, vi har anordnat två välbesökta seminarier i Almedalen, och tillsammans med ordföranden från andra studentorganisationer inom Saco har vi påverkat regeringens budget till studenternas fördel. MSF har dessutom firat femtio år som organisation, vi har haft möten med olika makthavare, vi har träffat våra lokalt fackligt engagerade och debatterat i tidningar, paneler och i TV. Dessutom har vi för första gången passerat 7000 medlemmar! Det finns så mycket att vara stolt över. Det finns samtidigt något som jag är väldigt förvånad över. När jag tillträdde posten som ordförande för MSF förutspådde jag att året till stor del skulle komma att handla om läkarutbildningsutredningen. Stefan Lindgren hade precis redovisat sitt förslag om en läkarutbildning med legitimation vid examenstillfället. En sexårig läkarutbildning, i fas med utbildningarna i Europa, kändes mycket angelägen och det var för mig näst intill självklart att den svenska läkarutbildningen skulle omstöpas. Döm min och många andras förvåning när läkarutbildningsutredningen fastnade på finansdepartementet och aldrig gick ut på remiss. Med en ny regering höjs återigen förväntningarna på ett remissförfarande så att en viktig reform kan komma till stånd -läkarutbildningen behöver bli tidsenlig. Svårigheterna att prognosticera framtida läkarbehov skulle delvis avhjälpas med en ny läkarutbildning då åtminstone en stor flaskhals, väntan på AT, skulle försvinna. Vi skulle få ett system bättre lämpat för att ta emot våra kollegor som studerar utomlands, och en utbildning med ett huvudmannaskap skulle ge förutsättningar för ett helhetsperspektiv. Det sägs att hoppet är det sista som överger en- och mitt hopp om en remissrunda lever i allra högsta grad. Jag hoppas verkligen att den styrelse som efterträder oss kommer att få möjlighet att grotta ned sig i Stefan Lindgrens läkarutbildningsutredning och därigenom påverka den framtida läkarutbildningen. Jag hoppas därtill att MSF ska kunna fortsätta att utgöra läkarstudenternas samlade röst och vet att min stolthet över läkarstudenternas driv och engagemang kommer att kvarstå i många år. Tack MSF! Appendix #04/ en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund MSF är en MSF är en partipolitiskt obunden organisation för läkarstudenter och är en del av Läkarförbundet. Hör av dig om du vill bidra till Appendix! Layout och ansvarig utgivare: Victoria Jansson, Redaktör Omslagsbild: Johan Wallin MSF Kansli: Martina Bergström, Box 5610, Stockholm, Efter att denna tidning trycktes hölls MSF s fullmäktige och en ny styrelse valdes

3 STUDIELINJEN -Om att skapa lika bra socialförsäkringar för studenter som för arbetstagare Under studietiden kan mycket hända, särskilt under en så lång utbildning som läkarstudenter faktiskt går. Men hur ser det ut om man till exempel får barn eller blir sjuk under utbildningen? De trygghetssystem som finns för studenter idag har flera brister och detta uppmärksammas av Saco studentråd genom kampanjen Studielinjen som pågått sedan Studielinjen anspelar på den socialpolitiska arbetslinjen, där tanken är att alla som kan arbeta ska arbeta. De socialförsäkringar Sverige har gör det möjligt för personer som hamnat utan arbete, av olika anledningar, att komma tillbaka igen. Men riktigt samma system finns inte för studenter, brister finns. Sjuk- och föräldrapenningen baseras på sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och den beräknas utifrån den årliga arbetsinkomsten. För att man ska få ersättning baserad på en SGI innan studierna kräver det att man har tagit studiemedel under hela utbildningen. Föräldrapenningen för en förälder som inte har SGI och som studerar blir ungefär 4000 kr/månad efter skatt. En annan brist att en student inte kan vara deltidssjukskriven. Är man heltidssjukskriven kan man få studiemedel för hela tiden, men är man deltidssjukskriven får man bara CSN för den tid man studerar och ingen ersättning för den tid man är sjuk. Läsa mer? Följer man denna länk till Saco Studentråds hemsida, hittar man både Studielinjen och rapporten Fortfarande utbildning straffbart? saco-studentrad/vi-tycker/ studielinjen/ 3FRÅGOR TILL Kristin Öster Tf. Ordförande Saco Studentråd Vilka förbättringar har skett sedan starten av kampanjen? Det slutliga resultatet av utredningen kommer i början av nästa år. Vår uppfattning är att de beslutsfattare vi haft kontakt med har tagit till sig av våra förslag. Hur arbetar Saco Studentråd aktivt för att bristerna ska åtgärdas? Saco Studentråd har aktivt bevakat den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sedan den tillsattes. Vi har haft en dialog med beslutsfattare i frågorna och förmedlat våra åsikter. Två av våra viktigaste förslag är att möjliggöra deltidssjukskrivning och att studier, inte studiemedel, ska vara sjukpenninggrundande. Dessutom har vi med kampanjen studielinjen och vår rapportserie utbildning straffbart uppmärksammat studenters situation i nuläget. På vilket sätt kan man som student verka för en förbättring av trygghetssystemen? Vi studenter måste visa att vi inte är en homogen grupp. Det är lätt att tro att studenter är unga, friska och ekonomiskt tryggade genom sina föräldrar. I verkligheten ser det helt annorlunda ut, en av fem studenter har till exempel egna barn. Genom att engagera sig, exempelvis inom studentfacket, kan vi bidra till att politiken utformas efter studenters verkliga situation. Foto: Kalle Assbring Text: Victoria Jansson appendix 04/2014 3

4 TEMA: EBOLA Ebola har fått ett uppsving i media den senaste tiden, även om viruset upptäcktes redan på 70-talet. Just detta utbrott är det största hittills. Hur ser en operationssjuksköterska på utbrottet? Och vad svarar rekryteringsansvarig för Läkare Utan Gränser på Appendix frågor? Appendix skribent Kristin Kähäri Malmqvist reder ut frågetecknen man kan ha om ebola. Ebolaviruset orsakar som bekant en blödarfeber med hög mortalitet; den har varierat mellan 25-90% under tidigare utbrott, med en medelletalitet på 50%. Viruset tillhör familjen Filoviridae, och utgör ett av ca 30 kända RNA-virus som kan orsaka blödarfebersyndrom. Ebolaviruset kan i sin tur delas in i fem olika undergrupper; Zaire, Sudan, Cote-d`Ivore/Tai Forest, Reston och Bundibugyo. Ebolaviruset dök första gången upp 1976 i två samtidiga utbrott; ett i Sudan och ett i Demokratiska republiken Kongo (dåvarande Zaire). Man tror att virusets naturliga värd är fladdermöss, och att det sedan sprids som en zoonos från framför allt infekterade apor till människor. Viruset sprids därefter från människa till människa genom direktkontakt med kroppsvätskor, sekretioner eller organ från infekterade personer. Viruset sprids inte förrän patienten har blivit symptomatisk. Det är inte luftburet och det kan inte penetrera intakt hud. Viruset angriper framför allt endotelceller och makrofager. Tidiga symptom på infektion innefattar trötthet, muskelsmärta, huvudvärk och halsont ganska diffusa symptom med andra ord. Dessa följs av diarré, kräkningar, hemorragiska hudutslag, nedsatt lever-och njurfunktion samt utbredda interna och externa blödningar. Typiska labbfynd innefattar lågt LPK och TPK, samt förhöjda levervärden. Definitiv diagnos kan ställas med t.ex. ELISA, PCR eller virusisolering. Det finns i dagsläget ingen licensierad behandling eller vaccin. För att förbättra överlevnad ger man istället stödjande behandling; rehydrering och symptomatisk behandling som syrgas och antibiotika vid samtidig bakteriell infektion. Immunitet utvecklas hos överlevare, men det är i dagsläget oklart om den är livslång. Visste du att Inkubationstiden är 2-21 dagar? Ebolaviruset har fått sitt namn från floden Ebola i Demokratiska republiken Kongo? Ett land förklaras Ebolafritt då inga nya fall har rapporterats på 42 dagar? Män kan utsöndra viruset i sperma upp till 7 veckor efter att de har blivit friskförklarade? Studentengagemang Kick Ebola Out är namnet på en kampanj för att öka medvetenheten kring Ebola. Den drivs av Medical Students Association i Guinea och Sierra Leone, vilka är medlemmar av IFMSA (International Federation of Medical Students Association). Vill man veta mer om kampanjen så kan man surfa in på: Det nuvarande utbrottet Den nuvarande Ebolaepidemin utgör en av ett 20-tal utbrott sedan upptäckten Det identifierades först längs med gränsen mellan Guinea och Sierra Leone i mars Fall har även rapporterats i Nigeria, Senegal, Liberia och nu även i Mali de två förstnämnda har dock förklarats fria från virustransmission. Skillnaden den här gången i förhållande till tidigare utbrott, är att stora städer har drabbats hårdare nu. Detta dessutom i några av Afrikas fattigaste länder, några med otillräcklig infrastruktur, och sjukhus utan adekvat utrustning och ibland utan toaletter. Många behandlas hemma av familjemedlemmar, och på så sätt exponeras fler personer för smittan. Över 9000 fall har rapporterats, vilket innebär att detta är det största Ebolautbrottet som har dokumenterats. Dödlighet under detta utbrott ligger på ungefär 55%. Källor Ebola, epidemics, and ethics what we have learned. Donovan GK. Text: Kristin Kähäri Malmqvist 4

5 Mamadi Jarju, operationssjuksköterska i Banjul, Gambia. Hur är situationen I Banjul just nu? Är den påverkad av Ebolaepidemin? Situationen här är väldigt lugn just nu, vi har inte haft några registrerade fall av Ebola sedan utbrottet. Inte än iallfall. Vidtar ni några speciella försiktighetsåtgärder på sjukhuset? Vi vidtar många försiktighetsåtgärder, inte bara på sjukhuset. Innan en patient tillåts komma in på ett större centralsjukhus förs han eller hon till en närliggande poliklinik, där patienten screenas och blir frågad avseende tecken och symptom på viruset. Detta gäller oavsett om patienten är stabil eller ej. Det har även upprättats isoleringscenter för alla misstänka eller bekräftade fall. Så regeln är alltså att alla patienter måste screenas, oavsett om det är akutfall eller inte. I det fall en patient med Ebola skulle anlända till sjukhuset, vet du vad du skulle göra? Har du genomgått någon utbildning avseende Ebola och hur du ska skydda dig själv från att få det? Ja det vet vi. Så fort vi får in en patient med Ebola, oavsett om det är ett misstänkt fall eller ett bekräftat fall, så finns det olika steg och protokoll att följa enligt vägledning från den nationella arbetsgruppen. Fast endast ett par sjuksköterskor valdes ut för utbildningen, så jag har själv inte fått någon utbildning i det här. Hur känner du inför att jobba som sjuksköterska just nu? Är du rädd? Jag är inte rädd, eftersom vi har lärt oss vilka säkerhetsåtgärder vi ska vidta när vi ska ta hand om en infekterad person. Dessutom måste man för alla fall som når sjukhuset gå igenom en checklista, där man antecknar vad man har observerat. Språkförbistring kan ha påverkat översättningen av denna intervju. I Gambia, lokaliserat mitt i Västafrika, har inga fall av Ebola rapporterats, då denna artikel skrevs. I landet pågår just nu kampanjen #EbolaFreeGambia, vilken syftar till att sprida information till allmänheten om spridningsvägar och hur smittan kan förhindras. Foto: Mamadi Jarul Frågor till Ulrika Loinder, 6 Head of Field Human Resources/ rekryteringsansvarig fältpersonal Läkare Utan Gränser i Sverige Hur ser läget ut i Västafrika på personalfronten? Det är fortfarande och löpande stort behov av personal i Västafrika. Hur jobbar ni för att värva personal till Västafrika? Eftersom det enkom är personer med tidigare erfarenhet av arbete med Läkare Utan Gränser som engageras i våra projekt i det här läget (för att kunna hit the ground running ), så rekryterar vi enkom inom våra egna pooler av medarbetare. Däremot finns andra organisationer som värvar personal utan erfarenhet av tidigare fältarbete med Läkare Utan Gränser. Är det många som är intresserade av att åka? Det beror på vad man menar med många, men t ex inom Läkare Utan Gränsers pooler med erfaren personal är intresset stort. Vi får också många samtal varje dag till vår växel från intresserade. Dock tar vi bara emot ansökningar från personer med tidigare erfarenhet från arbete i fält med oss på Läkare Utan Gränser (för att kunna hit the ground running ). Vad ska man tänka på som sjukvårdspersonal innan man väljer att åka iväg? Man ska tänka på att förbereda sig väl, att informera nära och kära, arbetsgivare m fl (stigmatisering m m i samband med hemkomsten). Man ska tänka på att vara mentalt rustad för att möta mycket död, lidande och stigmatisering; man ska tänka på att vara mentalt rustad att möta mycket hårt arbete, stress, värme och mycket enkla förhållanden och att man med största sannolikhet - kommer att behöva stanna hemma från jobbet i de 21 dagar som utgör inkubationstiden (dock inte karantän). Att man kommer att vara mycket hårt ansatt av media samt få förfrågningar om att hålla föredrag m m (vilket ingår i uppdraget för Läkare Utan Gränser, att bära vittnesmål ). Men också att läsa all förberedelseinformation noggrant; man måste vara medveten om riskerna. Man behöver även tänka på att be om tjänstledigt i 4-6 veckor plus inkubationstiden på 21 dagar. Hur fungerar det med försäkringar för utresande? Det är samma försäkringar som för alla som reser i fält med Läkare Utan Gränser, särskilda Ebolaförsäkringar finns inte. Försäkingarna omfattar: Sjukvård Tjänsteresa Permanent medicinsk invaliditet (sjukdom som lämnat bestående men, inkl HIV) Patientförsäkring (medical malpractice) Hur fördelas resurserna i Västafrika? Det är inte Läkare Utan Gränser i Sverige som avgör hur resurserna i Västafrika fördelas, utan det görs inom Läkare Utan Gränser centralt. Som det sett ut hittills så har vår operativa enhet i Bryssel drivit alla Läkare Utan Gränsers projekt i Västafrika. Nu börjar andra operativa enheter ta över. Vi förser dem alla med resurser i den omfattning de efterfrågar. D v s det är behovet i Läkare Utan Gränsers projekt som styr hur Läkare Utan Gränser i Sverige fördelar resurserna. appendix 04/2014 5

6 TYCK TILL! skriv till Viktigt att läkarstudenter får utbildning i kostvetenskap Idag är kunskapsläget gällande kostens betydelse för hälsa rekordlågt bland läkare. Under hela grundutbildningen inskränker sig nutritionsundervisning till ett par timmar. Detta gör att en genomsnittlig läkare i bästa fall har kunskaper om kost och hälsa som en genomsnittlig gymnasieelev. Detta är mycket allvarligt och får många negativa konsekvenser som vi kan vittna om idag. Många patienter som efterfrågar hur de kan ändra sin kost för att förbättra sin hälsa möts ofta av en axelryckning eller i värsta fall kostråd som går rakt emot nationella och internationella näringsrekommendationer. De kan då få höra att de kan äta obegränsat med animalier eller att de ska minska intaget av frukt, baljväxter, fullkorn, bär och stärkelserika grönsaker därför att de innehåller socker. Sådana råd har även förts fram upprepat i våra riksmedier av en liten men högljudd grupp kollegor vilket skapat förvirring i befolkningen. Läget hade varit helt annat om läkare hade fått en gedigen utbildning i kostens betydelse för hälsa. Där det bör ingå information om hur olika livsmedel påverkar vår hälsa samt hur man tolkar koststudier, så kallad nutritionsepidemiologi. Bristfälliga kostråd från läkare och andra vårdgivare i kombination med skräpmatsreklam och skev prissättning på livsmedel driver våra matvanor i en allt mer ohälsosam riktning. Endast 16 procent av vårt kaloriintag upptas idag av säkert hälsobringande livsmedel såsom frukt, grönsaker, fullkorn, baljväxter, nötter, frön och bär. Summan av detta är att vi för varje år äter oss sjukare vilket skapar ett mycket stort lidande och hela tiden ökar behovet av läkemedel, vård och kirurgiska ingrepp. Det är av största vikt att vården med läkare i spetsen motverkar denna utveckling. Varaktig hälsa kan bäst komma till genom en hälsosam livsstil och där bör kostens betydelse stå i förgrunden. Läkare för Framtiden har påbörjat ett arbete för att läkarstudenter ska få möjlighet till god utbildning i kostens betydelse för hälsa. Vi ber härmed er läkarstudenter att ställa krav på era lärosäten att tillgodose god nutritionsutbildning för att varaktigt bota och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Hör gärna av er till oss för samarbete i frågan! David Stenholtz Specialistläkare onkologi, ordf. Läkare för Framtiden 6

7 Interprofessionella samarbeten på väg Vad är viktigare i vården än en hög patientsäkerhet? Att inte skada är en essentiell etisk princip och grundpelare vad gäller förtroendet för hälsosjukvården vilket också gör den till en förutsättning att kunna göra gott. Under Patientsäkerhetsdagarna september i Älvsjö uppmärksammades frågan särskilt utifrån olika professioners perspektiv på nuläget och framtiden. Det var 2200 deltagare totalt och Medicine Studerandes Förbund var där för att ge sitt läkarstudentperspektiv. Text: Teodor Svedung Wettervik Sveriges kommuner och landsting, SKL, var en av huvudarrangörerna av denna konferens och det var just deras Michael Bergström som bjöd in studentrepresentanter från flera olika fackliga vårdförbund. Vårdförbundets Studentorganisation, Tandläkarförbundets Studerandeförening, Svenska Läkarsällskapetss Kandidatförening, Farmaceutförbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och även MSF var där. Vi studenter fick mycket tid att själva diskutera vårt perspektiv och de problem vi idag upplever att det finns vad beträffar patientsäkerhet. Det kom direkt upp frågor kring hierarkier, normer och dysfunktionella strukturer som gör att informationsöverföring inte alltid sker tillräckligt och adekvat samt att det övergripande patientansvaret ibland kan falla mellan stolarna och göra det patientosäkert. Att arbeta mer interprofessionellt och att göra det tidigt i utbildningen är något som alla var rörande överens om. Kanske berodde det på gruppens sammansättning med en så stor bredd av vårdrelaterade fackförbund som fick oss att prata om samarbeten, men det ligger helt säkert mycket i det interprofessionella arbetet som kan ge ökad patientsäkerhet. På min utbildningsort Göteborg studerar alla vi som ska jobba med vården på samma Medicinareberg, men vi har hemskt dåligt utbyte mellan våra utbildningar. Jag skulle säga nästan ingen alls. I vårt professionella utövande är det viktigt med en välfungerande interaktion mellan vårdens olika yrkeskategorier. Det handlar om att bryta imaginära väggar för samarbeten och det bästa sättet att göra just det är att finna gemensamma nämnare redan i utbildningen där man får lära sig interagera med andra vårdprofessioner utifrån sin roll, i vårt fall läkarrollen. Universitetskanslerämbetet har som bekant uppgiften att utvärdera Sveriges universitet. Nyligen fick läkarprogrammet på många lärosäten underkänt just på det interprofessionella området. Jag kan själv vittna om att mitt universitet påbörjat åtgärdsplaner med multidisciplinära, interprofessionella examinationsformer som alltså redan nu är i rullning och ska implementeras, vilket är roligt. Ytterligare intressanta aspekter som kom att diskuteras var att som student få arbeta med förbättringsarbete redan under sin utbildning. Att interprofessionellt få utvärdera patientsäkerheten på olika kliniker och ge förbättringsförslag är viktigt och öppnar förhoppningsvis studentens ögon under sin fortsatta karriär att göra detta. Det är väldigt viktigt att observera, utvärdera och förbättra sin klinik, hela tiden, både för patienterna och arbetstagarnas skull. Sammanfattningsvis var det en mycket intressant konferens om patientsäkerhet som öppnade för interprofessionellt kontaktknytande och framtida samarbeten. Det var en utmärkt arena för oss studenter att fundera över hur vi bättre kan förbereda oss inte bara för de medicinska eller omvårdnadskunskaperna vi förväntas ha, utan även allt annat däromkring som har så stor betydelse för vad hälsosjukvården kan skapa tillsammans. Från Patientsäkerhetsdagarna. Foto: Michael Bergström appendix 04/2014 7

8 Preklinenkäten 2014 är sammanställd Nu finns preklinenkäten att ta del av för medlemmar, programledning och allmänhet som är intresserad av att veta mer om hur de första utbildningsåren fungerar vid de svenska lärosäten som bedriver läkarutbildning. Text: Tora Borén MSF (Medicine studerandes förbund) har skickat ut en är dock att det på vissa orter saknas föreläsningssalar och att enkät; preklinenkäten till alla läkarstudenter på termin sex tillgången på kurslitteratur är eftersatt. I storstäderna Stockholm och Göteborg arbetar studenpå landets alla lärosäten. Enkäten ska vara underlag för lokaloch nationell studiepolitik och för förbättringsförslag i diskus- terna extra i högre utsträckning. I Stockholm är studiebördan sioner med ledningen på studieorterna. Enkäten skickades högre än för genomsnittet i landet; stressnivån är högre och via mail till alla studenter oavsett medlemskap i MSF. Svars- antalet timmar i veckan som studenterna lägger på studier är fler. Motsatt mönster ses hos studenterna i Skåne. Jämfört med frekvensen var 54 %. Överlag är studenterna som svarat på enkäten nöjda med snittet lägger de ner mindre tid på studier, arbetar extra i lägre den prekliniska delen av utbildningen. Skillnaderna är gener- utsträckning, är mindre stressade och upplever en mindre kräellt sett små om vi jämför årets resultat med den förra mätnin- vande studiebörda. För ytterligare kommentarer på rapporten finns på MSF:s gen från Det är ändå viktigt att poängtera att det finns utrymme för förbättring, framförallt när det gäller de praktis- hemsida ett dokument som är skrivet av förbundsstyrelsen. I ka delarna av utbildningen på vissa orter. Utbildningen i Öre- dokumentet kommenteras att studenter beroende på lärosäte bro får högsta betyg både på de praktiska och på de teoretiska i olika grad önskar byta lärosäte under sin utbildningsgång. delarna medan Skåne får ett betydligt lägre betyg på frågorna Även skillnaden i teoretiska och praktiska moment kommensom gäller de praktiska delarna. En tråkig tendens är även att teras. allt fler kvinnliga studenter upplevt negativ särbehandling på grund av kön. Om undersökningen Studenterna är nöjdast med sin praktik på vårdcentral och genkäten skickas via en länk i ett mejl till studenter den patientbundna undervisningen. Samtidigt finns det tysom går termin 6 på Sveriges lärosäten. dliga skillnader i hur stor andel som fått utföra praktiska mogden skickas till alla studenter i målgruppen oavsment vid patientkontakt. I Örebro har nästan alla fått göra det, ett medlemskap i MSF. medan motsvarande andel för Linköpings studenter är cirka gde svarande läser antingen sin sista preklintermin hälften. eller har just påbörjat nästa utbildningsdel. Överlag tycker drygt en fjärdedel av studenterna att antalet gsvarsfrekvensen totalt är 54 % men varierar melstudenter påverkar utbildningskvaliteten negativt. Denna anlan % på respektive lärosäte. del är högre, nästan hälften, i Umeå och Göteborg. Tillgång på För mer information om undersökningen kontakta föreläsare är sett över landets totala siffror god. Utmärkande Foto: Johan Wallin 8

9 MSF sedan sist En ny sorts årsmöte För att skapa större delaktighet i beslutsfattande valde MSF Umeå i år att ha ett annorlunda upplägg på sitt årsmöte. Mötesformen kallas påverkanstorg och under några timmar på lunchen fick medlemmarna möjlighet att tycka till om verksamhetsåret under lättsammare förhållanden än traditionella plenumförhandlingar. Alla medlemmar hade möjlighet att lägga yrkanden och dessutom fick gröna och röda klisterlappar för att markera förslag eller punkter de tyckte var bra respektive dåliga. Det märktes tydligt att bokbytardagen och föreläsningsserien inför underläkarvikariat är mycket uppskattade, vilket sände en tydlig signal till styrelsen att detta är arrangemang vi borde fortsätta med. Parallellt med påverkanstorget i Umeå fanns det även möjlighet för de regionaliserade läkarutbildningsorterna att ha sitt egna påverkanstorg och inkomma med åsikter och förslag till årsmötet. Över 100 personer besökte påverkanstorget under dagen och delade med sig av sina åsikter kring MSF Umeås verksamhet och vad vi ska syssla med kommande året. Den nyvalda styrelsen tycker att det är jätteroligt att så många kom och tyckte till. Hoppas att vi ses snart igen! Vi nås på Elin Kalén, Ordförande MSF Umeå ÖREBRO Kontakt: Ordförande: Julia Grahn SKÅNE Kontakt: Ordförande: Karin Lind STOCKHOLM Kontakt: Facebook: MSF Stockholm Ordförande: Alexander Fletcher Sandersjöö LINKÖPING Kontakt: Ordförande: Maria Einarsson UPPSALA Kontakt: Ordförande: Lisa Blixt UMEÅ Kontakt: Ordförande: Elin Kalén GÖTEBORG Kontakt: Ordförande: Teodor Svedung Wettervik UTLAND MSF Utland Kontakt: Ordförande: Maria Forssén Delar av styrelsen. Från vänster till höger: Stina Alm, Andreas Abrahamsson och Johanna Ingemarsson. Foto: Elin Kalén. Vill du skriva något om vad din lokalförening gör? Mejla appendix 04/2014 9

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Introduktion Under mitten av 2000-talet fattades beslut om att kraftigt utöka antalet platser på den svenska läkarutbildningen. Utbyggnaden beräknas

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund!

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Vad roligt att du vill vara med och jobba för att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sin studietid och sitt framtida arbetsliv!

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Ebola. Olle Wik. Smittskyddsläkare. Smittskydd Värmland 2014-10-14

Ebola. Olle Wik. Smittskyddsläkare. Smittskydd Värmland 2014-10-14 Ebola Olle Wik Smittskyddsläkare Historik Första tillfället viruset kategoriserades var 1976. Södra Sudan/Norra Zaire (nuvarande Kongo Kinshasa). Namnet taget efter floden Ebola som finns i ovanstående

Läs mer

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 1 Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 Närvarande: Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, vice Tora Borén, Örebro Alexander Lundin, Uppsala Ulrika Berglund, Utland Filip Löfgren, Umeå Teodor Svedung

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer

Hur väl fungerar de första utbildningsåren för Sveriges framtida läkare? - en analys av prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar.

Hur väl fungerar de första utbildningsåren för Sveriges framtida läkare? - en analys av prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar. Hösten 2014 Hur väl fungerar de första utbildningsåren för Sveriges framtida läkare? - en analys av prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar. Text: Tora Borén tora.boren@slf.se Milla Järvelin

Läs mer

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Maria Forssén,

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare.

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare. Verksamhetsplan 2017 Utbildningsbevakning Utbildningskvaliteten rör alla våra medlemmar och är därför viktigt för oss att arbeta med på nationell såväl som lokal nivå. Den organisation som har bäst möjlighet

Läs mer

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne MSF Protokoll FS 12-140914S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor

Läs mer

MSF Protokoll FS 13, söndagen

MSF Protokoll FS 13, söndagen MSF Protokoll FS 13, söndagen 261014 Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne (Skype 10, 14 och 16) Maria Forssén, Utland (Skype 13 och 16) Tora Borén, Örebro

Läs mer

Ebola och sjukvårdsarbete

Ebola och sjukvårdsarbete Ebola och sjukvårdsarbete Anneli Eriksson, RN, MiH Projekt-koordinator Kunskapscenter för katastrofmedicin (KcKM) Health Systems and Policy research group Folkhälsovetenskapliga Institutionen Ebola Ebola

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Bakgrunden till förslaget Nuvarande struktur utformades på 1960-talet Återkommande signaler om att utbildningen inte motsvarar vårdens

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 MSF Umeå för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 Introduktion MSF Umeås verksamhetsår 2014-2015 har varit händelserikt. Styrelsen har under detta verksamhetsår haft en god representation från såväl prekliniska

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation

Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening, ett projekt i två delar om levnadsvanor i samband med ett

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, Vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Eddie

Läs mer

Zikavirusepidemin. Ett flavivirus släkt med gula febern, dengue, japansk encefalit och TBE Isolerades hos apor i Zikaskogen i Uganda 1947

Zikavirusepidemin. Ett flavivirus släkt med gula febern, dengue, japansk encefalit och TBE Isolerades hos apor i Zikaskogen i Uganda 1947 Zikavirusepidemin Ett flavivirus släkt med gula febern, dengue, japansk encefalit och TBE Isolerades hos apor i Zikaskogen i Uganda 1947 Sprids med aedesmyggor, ffa Aedes aegypti som sprider gula febern

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 6 2016-05-21 10.00 16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot ordf. Vilgot Lagergren vice ordf. Ebba Asplund Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Victoria Jansson Alice

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Ebolautbrottet i Västafrika 2014 Smittvägar Kontaktsmitta (droppsmitta) Ebolavirus överlever flera dagar både i vätska och intorkat tillstånd Hög risk för smitta

Läs mer

Om prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar. Preklinenkät 2015

Om prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar. Preklinenkät 2015 Om prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar Preklinenkät 2015 Martina Bergström, studenthandläggare martina.bergstrom@slf.se Victoria Jansson, ledamot i förbundsstyrelsen victoria.jansson@slf.se

Läs mer

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs.

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs. Utbildningsutvärdering en översyn - Studerandeföreningens utvärdering av tandläkarutbildningen, jämförelse av studenternas upplevelser och utbildningsvariabler. I samband med studerandeföreningens kick-

Läs mer

MSF:s handledningsenkät 2008

MSF:s handledningsenkät 2008 MSF:s handledningsenkät 28 Läkarstudenter skall tillgodogöra sig en mängd teoretiska och praktiska kunskaper inför det kommande yrkeslivet som läkare. En stor och viktig del av dessa förmedlas genom den

Läs mer

2015-11-13 www.smittskyddstockholm.se. Ebola Viral hemorragisk feber (VHF)

2015-11-13 www.smittskyddstockholm.se. Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Finns risk för fall av ebola i Sverige? Sverige har få kontakter med de nu drabbade länderna Folkhälsomyndigheten bedömer risken att någon ebolasmittad person skulle

Läs mer

Öppet brev Hepatit C! Vad politiker och beslutsfattare behöver veta!

Öppet brev Hepatit C! Vad politiker och beslutsfattare behöver veta! Öppet brev Hepatit C! Vad politiker och beslutsfattare behöver veta! TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslut hepatit C läkemedel, svensk lagstiftning och hepatitresolution WHA67.6. Är inte rädd

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelsen är uppbyggd som så att det först kommer en kort introduktion med kommentarer om det verksamhetsår som nu har varit

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Protokoll MSF Uppsala

Protokoll MSF Uppsala 1 Ordförande Bjellerup öppnade mötet. 2 Formalia Protokoll MSF Uppsala Styrelsemöte 2012-12-17 Medicinarcentrum Frans Bjellerup valdes till mötesordförande, Johan Skogö valdes till mötessekreterare. Frans

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling!

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling! C HEPATIT Behöver du testa dig? Det finns behandling! Denna broschyr är framtagen av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting 2017 Tryckt på tryckeriet Landstingsstyrelsens förvaltning C HEPATIT

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 8 2016-09-25 10.00-16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot, ordförande Vilgot Lagergren, vice ordförande Anders Green Karin Stenvall Victoria Jansson Nils Karlsson Alexander Tejera

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare.

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare. Innehåll Introduktion... 2 Verksamhetsplanens struktur... 2 Förbundspolitisk verksamhet... 4 Fokusfråga 2012... 4 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad...

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFU-ansvarig läkare)/primärvård, Region Östergötland, avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet Uppdragsbeskrivningen för

Läs mer

Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14

Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14 Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14 Närvarande: Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm Alexander Lundin, Uppsala Maria Forssén, MSF Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Emma Furberg, ordförande,

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Landstingsdirektörens stab. Regionaliserad läkarutbildning Sunderby sjukhus

Landstingsdirektörens stab. Regionaliserad läkarutbildning Sunderby sjukhus Regionaliserad läkarutbildning Sunderby sjukhus Bakgrund 2007 Beslut fattas av riksdagen om utökade platser på läkarprogrammen p g a läkarbrist i Sverige Umeå universitet tilldelas 37 extra platser med

Läs mer

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan?

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan? Den nya influensan - frågor och svar Vilka symtom får man av den nya influensan? De symtom man får av den nya influensan, som också kallas svininfluensa och har fått beteckningen A(H Hur vet man att man

Läs mer

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Studielinjen - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Omslag: Studielinjen är en kampanj för att uppmärksamma studenters bristande inkludering i de traditionella trygghetssystemen. I Sverige

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFUansvarig läkare) inom Landstinget i Östergötland avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. Uppdragsbeskrivningen för VFU-ansvarig

Läs mer

appendix #3 2010 Untitled-1.indd 1 5/28/10 1:56 PM

appendix #3 2010 Untitled-1.indd 1 5/28/10 1:56 PM appendix #3 2010 Untitled-1.indd 1 ledare Samtidigt som terminerna börjar gå mot sitt slut med sol som lockar bort en från tentaplugget börjar MSF:s nya verksamhetsår ta fart. I mitten av mars hölls fullmäktigemötet

Läs mer

Läkarprogrammet Umeå Universitet

Läkarprogrammet Umeå Universitet LÄKARPROGRAMMET 11 Terminer 330 Högskolepoäng Leder till LÄKAREXAMEN Cellen Organen A Organen B Sjukdomslära Kliniska Undersökningsmetoder, Farmakologi mm Termin 1 Umeå Termin 2 Umeå Termin 3 Umeå Termin

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Utvärderingsrapport av Prekliniska Studier vid Sveriges Läkarutbildningar

Utvärderingsrapport av Prekliniska Studier vid Sveriges Läkarutbildningar Utvärderingsrapport av Prekliniska Studier vid Sveriges Läkarutbildningar Eleonor Samuelson för Medicine Studerandes Förbund eleonor.samuelson@slf.se Våren 2012 Innehåll 1 Inledning 4 2 Metod 5 3 Resultat

Läs mer

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 MSF Utlands halvårsrapport för styrelse året 2014/2015 sammanfattar kort vad vi arbetat med samt uppnått under varje del ur vår verksamhetsplan. Den innehåller: Organisation

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Interprofessionellt lärande (IPL) i primärvård klinisk utbildning för framtidens personal

Interprofessionellt lärande (IPL) i primärvård klinisk utbildning för framtidens personal Interprofessionellt lärande (IPL) i primärvård klinisk utbildning för framtidens personal Hässelby Akalla AVC, Liljeholmens AVC, Mörby AVC och S:t Eriks AVC Akademiska vårdcentraler i Stockholms Läns Landsting

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Ch e fer Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

2006-03-13 LS-LED05-409. 25 Handledarstipendier 2006. Landstingsstyrelsens beslut

2006-03-13 LS-LED05-409. 25 Handledarstipendier 2006. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED05-409 25 Handledarstipendier 2006 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen utser följande handledarstipendiater 2006: - Överläkare Bernd Ritter, medicinkliniken,

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Trädvård LK0196, 20078.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Johan Östberg Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-12-2016-01-22 Antal svar 30 Studentantal 36 Svarsfrekvens

Läs mer

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek ! Tisdag 28 mars 2017 Av Alexandra Andersson 8 tecken på att du har en osund relation till kärlek Hamnar du alltid i destruktiva förhållanden? Känner du att du alltid förändrar dig själv för att accepteras

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet?

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON UNIV.ADJUNKT, SJUKSKÖTERSKA, DOKTORAND Operationsborr kvar i fot i två år För knappt två år sedan opererades en 75-årig kvinna i foten för artros, men blev aldrig bra. Härom

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7 Lärarfackligt NR 6 för dig som är ombud i Lärarförbundet AUGUSTI 2013 tema sid 2-7 Värva nya medlemmar Ny termin. Nya kollegor. Passa på att presentera dig själv och Lärarförbundet redan första dagen.

Läs mer