Öka takten. - på väg mot en jämställd förskola och skola. Seminarier/workshops. Presentation av medverkande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öka takten. - på väg mot en jämställd förskola och skola. Seminarier/workshops. Presentation av medverkande"

Transkript

1 Öka takten - på väg mot en jämställd förskola och skola Seminarier/workshops Presentation av medverkande I samarbete med länsstyrelsen och kommunerna i Norrbotten, RUC, Myndigheten för skolutveckling, Filmpool Nord, Rädda Barnen, Sensus och Teknikens Hus.

2 Seminarier/workshops Dag 1, kl Var fick du luft ifrån?, A1-B1, Aulan Hur tar sig härskartekniker uttryck i ungdomars vardag? Hur definierar vi diskriminering och framför allt hur utövas motstånd mot olika typer av vardagsförtryck? Konkreta redskap att använda i ungdomsgrupper presenteras Karin Kjellberg, ASTRIDdialogen, (OBS! kl ) Normal, eller?, A2, Västergård 5 Normal, eller? om att arbeta med killar ur ett könsmaktsperspektiv. Christian lotsar er genom en process som symboliseras av Resan, Rummet och Rörelsen, en öppen berättelse om tre vuxna mäns vilja att tillsammans med högstadiekillar belysa och bryta ner begränsande könsnormer. En berättelse som visar på mod, motstånd och misstag. Christian Fridh, RKUF och Sensus studieförbund MOD - mångfald och dialog, A3, Västergård 4 MOD är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster. Kom och låt Dig utmanas i dina egna fördomar! Inger Westerlund, Sensus studieförbund Att motverka sexualiserat våld, A4, Storgård 1 (vid Aulan) Tjejjouren i Luleå har sedan starten 1998 arbetat med jämställdhetsfrågor. Verksamheten består främst av förebyggande arbete, t.ex. flera projekt i skolor där de föreläst för både flick- och pojkgrupper. Tjejjouren kommer att delge oss erfarenheter från föreläsningarna och redovisa statistik från den senaste enkätundersökningen där över 1400 elever deltog. Undersökningen handlar om sexualiserat våld. Maria Sundvall & Veronica Männikkö från Tjejjouren Amanda Jämställdhet, kvalitet och resultat, A5, Västergård 7 Samtal kring olika perspektiv på jämställdhet som medel för ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Syftet är att bidra till ökad medvetenhet och tillämpning och stödja utvecklingsarbete med fokus på jämställdhet, samt informera om myndighetens olika former av processtöd. Mari Richardsson och Magnus Åkerlund, Myndigheten för skolutveckling Pedagogisk dokumentation med genusglasögon, A6, Klostret 1 Hur kan vi kvalitetsutveckla förskolan och skolan genom pedagogisk dokumentation med genusglasögon? Hur kan vi med pedagogisk dokumentation och reflektion synliggöra hur vi arbetar med flickor/pojkar i praktiken? Annika Persson-Åkeblom, Ledarskap och pedagogisk utveckling Att bryta malm och könsmönster, A7, Storgård 2 (vid Aulan) Vad är teknik? För vem är den till och vem är det som håller på med den? Erfarenheter från Teknikens Hus mångåriga arbete med genus och teknik. Maria Adlerborn, Teknikens Hus Likabehandlingsplaner - ett verktyg, A8, Klostret 2 Likabehandlingsplaner skall enligt en ny diskrimineringslagstiftning tas fram av de anställda på skolan i samverkan med elever och föräldrar. Vad kräver lagen och hur kan man arbeta förebyggande? Hur skall en bra plan se ut? Detta är några frågor som seminariet skall ge vägledning i. Christine Gilljam, HomO & Lena Sievers, JämO Digital storytelling synliggör rösten!, A9, Västergård 9 Låt den muntliga berättartraditionen ta steget in i den digitala världen och synliggör klassrummets alla individer i en berättarform som attraherar och behärskas av eleverna själva. Lars-Eric Larsson, Filmpool Nord

3 Seminarier/workshops, Dag 1, kl Normal, eller?, B2, Västergård 5 Normal, eller? om att arbeta med killar ur ett könsmaktsperspektiv. Christian lotsar er genom en process som symboliseras av Resan, Rummet och Rörelsen, en öppen berättelse om tre vuxna mäns vilja att tillsammans med högstadiekillar belysa och bryta ner begränsande könsnormer. En berättelse som visar på mod, motstånd och misstag. Välkomna att kliva ombord! Christian Fridh, RKUF och Sensus studieförbund MOD - mångfald och dialog, B3, Västergård 4 MOD är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster. Kom och låt Dig utmanas i dina egna fördomar! Inger Westerlund, Sensus studieförbund Jämställdhet - på vems villkor?, B4, Västergård 6 Unga utländska flickors jämställdhet på vems villkor? Sina egna, eller någon annans? Narges Moram, 18 år från Tjejkraft (Porsöns fritidsgård i Luleå), berättar om sina erfarenheter att som enskild person bli betraktad som en grupp, både när det gäller att vara invandrare samt flicka. Narges Moram och Lars Nilsson, Tjejkraft Jämställdhet, kvalitet och resultat, B5, Västergård 7 Samtal kring olika perspektiv på jämställdhet som medel för ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Syftet är att bidra till ökad medvetenhet och tillämpning och stödja utvecklingsarbete med fokus på jämställdhet, samt informera om myndighetens olika former av processtöd. Mari Richardsson och Magnus Åkerlund, Myndigheten för skolutveckling Pedagogisk dokumentation med genusglasögon, B6, Klostret 1 Hur kan man kvalitetsutveckla förskolan och skolan med genusglasögon? Hur kan vi med pedagogisk dokumentation och reflektion kan synliggöra hur vi arbetar med flickor/pojkar i praktiken? Annika Persson-Åkeblom, Ledarskap och pedagogisk utveckling Att bryta malm och könsmönster, B7, Storgård 2 (vid Aulan) Vad är teknik? För vem är den till och vem är det som håller på med den? Erfarenheter från Teknikens Hus mångåriga arbete med genus och teknik. Maria Adlerborn, Teknikens Hus Likabehandlingsplaner - ett verktyg, B8, Klostret 2 Likabehandlingsplaner skall enligt en ny diskrimineringslagstiftning tas fram av de anställda på skolan i samverkan med elever och föräldrar. Vad kräver lagen och hur kan man arbeta förebyggande? Hur skall en bra plan se ut? Detta är några frågor som seminariet skall ge vägledning i. Christine Gilljam, HomO & Lena Sievers, JämO Digital storytelling, B9, Västergård 8 Låt den muntliga berättartraditionen ta steget in i den digitala världen och synliggör klassrummets alla individer i en berättarform som attraherar och behärskas av eleverna själva. Lars-Eric Larsson, Filmpool Nord

4 Seminarier/workshops, Dag 2, kl Utväg - guider om kön, makt och dig som person, C1, Klostret 1 Här presenteras en studieguide vars syfte är att möjliggöra ökad medvetenhet om hur våra personliga erfarenheter hänger ihop med mönster av makt och kön. Materialet är uppdelat i 7 ämnesområden och berör frågor som om vi är världens mest jämställda land, krävs mustasch vid löneförhandling och om kvinnor och män kommer från olika planeter? Materialet är ett dialogmaterial och kan med fördel användas i personalgrupper, i skolan och i föräldrargrupper. Peter Söderström, Sensus Samtalsgrupper för jämställdhet, C2, Västergård 5 Tillsammans med sitt ungdomsförbund driver Rädda Barnen projektet Ellen, som syftar till att motverka könsdiskriminering och att stärka tjejer. Grunden för Ellens arbete är ett rättighetsperspektiv och ett genusperspektiv. Verksamheten bedrivs i samtalsgrupper för tjejer i år 8 på högstadiet. Varje grupp leds av två samtalsledare som själva är unga kvinnor. Kom och ta del av ett spännande projekt som kan bli verklighet på din skola! Helena Sandlund och Klara Nilsson, Rädda Barnen MOD - mångfald och dialog, C3, Västergård 4 MOD är ett pedagogiskt koncept som kan användas för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster. Inger Westerlund, Sensus studieförbund Att motverka sexualiserat våld, C4, Storgård 1 (vid Aulan) Sedan starten 1998 har Tjejjouren i Luleå arbetat med jämställdhetsfrågor och bl.a. föreläst om sexualiserat våld för flickoch pojkgrupper. Hur ser problemet ut och hur kan man arbeta förebyggande? Maria Sundvall & Veronica Männikkö från Tjejjouren i Luleå Jämställdhet i förskolan - erfarenheter och verktyg, C5, Aulan I juli 2006 överlämnade Delegationen för jämställdhet i förskolan sitt slutbetänkande: Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. Vad kom delegationen fram till och varför fick delegationen sitt uppdrag? Tomas Wetterberg, Näringsdepartement (tidigare Delegationen för jämställdhet i förskolan) Snacka om jämställdhet, C6, Västergård 6 Det går att ta upp frågor om genus, kön och jämställdhet på högstadiet och gymnasiet även i helklass och större grupper. Här lämnas förslag på övningar att använda i könsblandade grupper. Karin Kjellberg, Rädda Barnen Private property om ungas utsatthet på internet, C7, INSTÄLLT Det osynliga självklara, C8, Kloster 2 Vad betyder HBT och hur yttrar sig heteronormen i (för)skolan? Välkommen till ett möte med det till synes självklara! Vi arbetar med övningar kring normer, kön och sexuell läggning. Maria Rosén och Love Nordenmark, Lärarhögskolan i Stockholm Digital storytelling synliggör din röst!, C9, Västergård 7 Låt den muntliga berättartraditionen ta steget in i den digitala världen och synliggör klassrummets alla individer i en berättarform som attraherar och behärskas av eleverna själva. Lars-Eric Larsson, Filmpool Nord

5 Föreläsare Lena Abrahamsson är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. För närvarande bedriver hon projekt om genus, lärande och organisationsförändringar i industriföretag, tjänsteföretag och även offentlig sektor. Hon har en bakgrund som civilingenjör och har arbetat som konsult med arbetsmiljö-, produktions- och organisationsförändringar i industriföretag. Eva Amundsdotter är genusvetare och doktorand vid Luleå tekniska universitet. Hon har i många år arbetat med jämställdhetsfrågor, såväl i regeringskansliet som inom organisationsvärlden. Eva har också arbetat med ett flertal jämställdhetsprojekt kopplade till skola och förskola och håller bland annat i Forma framtiden:s processutbildning för skolledare. Hon är författare till böckerna Den jämställda arbetsplatsen och Strategier för förändring. Ingemar Gens är beteendevetare, föreläsare och samhällsdebattör. Han är också upphovsmannen till den mycket uppmärksammade pedagogiken vid förskolorna Björntomten och Tittmyran i Gävle och har skrivit boken Från vagga till identitet. Katarina Olsson är en socialt intresserad skådespelerska som tillsammans med Lena Wennersten driver företaget Scenkraft som inspirerar, underhåller och kompetensutvecklar arbetsgrupper särskilt inom jämställdhet. Hon har också varit projektledare för ett flertal arbetsmarknads och metodutvecklingsprojekt i Sollentuna kommun. Peter Söderström är sociolog och har sedan 2001 arbetat heltid med med ämnesområdet mäns våld mot kvinnor och barn på länsstyrelsen och landstinget i Västerbotten, samt på Näringsdepartementet. Fokus i arbetet har varit att arbeta med utveckling av myndighetssamarbete, kunskapsutveckling, opinionsbildning samt genomförande av olika utredningar. (Medverkar även i C1) Gunilla Zackari är ämnesråd på Utbildnings- och kulturdepartementet med ansvar för områdena värdegrund, jämställdhet och diskriminering. Workshop/seminarier Maria Adlerborn är pedagog, lärarutbildare och projektledare vid Teknikens Hus. (A7, B7) Christian Fridh är regionchef/föreläsare vid Stiftelsen Friends. Han har tidigare arbetat på Röda Korsets Ungdomsförbund och var då en av tre projektledarna som arbetade fram killgruppsmaterialet NORMal, eller? Vägledning att sätta killar i rörelse. (A2, B2) Christine Gilljam är verksam som utvecklingsdirektör hos Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). (A8, B8) Karin Kjellberg är lärare, logonom och jämställdhetsutbildare. Hon har bland annat skrivit böckerna Genusmaskineriet. Om tänkande kring kön och Snacka om jämställdhet. (A1-B1, C6) Narges Moram är studerande som varit deltagare i Tjejkraft sedan starten Tjejkraft startades för att möta unga utländska flickors behov vid deras flytt till Sverige. (B4)

6 Veronica Männikkö arbetar ideellt inom Tjejjouren i Luleå. Hon har varit med och föreläst på gymnasieskolor under delar av projekt MEOS och även hållt i feministisk självförsvarskurser för tjejer. (A4, C4) Lars-Eric Larsson är filmkonsulent vid Filmpool Nord. (A9, B9, C9). Klara Nilsson, Rädda Barnens ungdomsförbund, har verkat som både samtals- och projektledare i Ellenprojektet och ansvarat för lanseringen av projektets nationella rapport i Norrbotten. Hon är även aktiv i ungdomsförbundets Grupp 16 som driver frågan om att sänka rösträttsåldern till 16 år. (C2) Lars Nilsson är verksamhetsansvarig för Fritid i Norr ek. för samt fritidsgårdsföreståndare för Porsöns fritidsgård. Lars har mer än 20-års erfarenhet av arbete med tonårsungdomar. Hösten 2003 startade Rafat Nasiri Jamadi och Lars Nilsson Tjejkraft för att möta unga utländska flickors behov vid deras flytt till Sverige. (B4) Love Nordenmark är jämställdhetsexpert vid Lärarhögskolan i Stockholm och är knuten till projektet Under ytan. Detta projekt ingår i EU:s Equalprogram, vars syfte är att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet. (C8) Annika Persson-Åkeblom är pedagogisk konsult vid den egna firman Ledarskap och pedagogisk utveckling. Hon har mångårig pedagogisk erfarenhet från Luleå Kommun där hon bl.a arbetat som fritidspedagog, föreståndare, projektledare, kollegial handledare och kursledare för kurserna Pedagogisk dokumentation. Annika arbetar även som konstnär. (A6, B6) Mari Richardsson är verksam vid Jämrum som är ett jämställdhetscentrum för pedagoger i Gävleborgs län och leder ett projekt (Jämställdhet Resultat. Kvalitet, tolkningar och perspektiv) som Myndigheten för skolutveckling initierat. (A5, B5) Maria Rosén är koordinator vid Centrum för genus och utbildningsvetenskap vid Lärarhögskolan i Stockholm. Maria utbildar lärarstudenter och yrkesverksamma i frågor om makt, normer och sexuell läggning.(c8) Helena Sandlund är Programutvecklare vid Rädda Barnens regionkontor i Norr- och Västerbotten och arbetar bl.a. med diskrimineringsfrågor bland barn och unga. Hon är samordnare i regionen för tjejprojektet Ellen. Helena ingår även som referensperson i Forma framtiden - ett genuspedagogiskr skolprojekt för ett jämställt samhälle. (C2) Lena Sievers är handläggare/utbildare vid JämO och har särskilt skolan som ansvarsområde. (A8, B8) Maria Sundvall Taavo är utbildad pedagog och har sedan 1998 varit engagerad ideellt inom Tjejjouren i Luleå. Hon har under de senaste tre åren arbetat som projektledare för projekt MEOS där hon har föreläst om det sexualiserade våldet för omkring 1500 gymnasieelever. (A4, C4) Peter Söderström är sociolog och har sedan 2001 arbetat heltid med med ämnesområdet mäns våld mot kvinnor och barn på länsstyrelsen och landstinget i Västerbotten, samt på Näringsdepartementet. Fokus i arbetet har varit att arbeta med utveckling av myndighetssamarbete, kunskapsutveckling, opinionsbildning samt genomförande av olika utredningar. (C1) Inger Westerlund arbetar som församlingspedagog i Nederluleå församling och är MOD (Mångfald Och Dialog)-ledare i Sensus studieförbund. (A3, B3, C3)

7 Tomas Wetterberg är samhällsvetare och har precis avslutat sitt uppdrag som sekreterare vid Delegationen för jämställdhet i förskolan Han har länge arbetat med jämställdhetsfrågor med inriktning på män och har bland annat skrivit rapporten Vill man ha jämställdhet? Tomas arbetar numera på Jämställdhetsenheten vid Näringsdepartementet. (C5) Magnus Åkerlund är undervisningsråd vid Myndigheten för skolutvecklings enhet i Sundsvall (med placering i Luleå) och är ansvarig för ett projekt inom myndigheten som handlar om jämställdhet inom vuxenutbildning. I sitt arbete stödjer han även kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och resultat. Han ingår även i styrgruppen för projektet Forma framtiden - ett genuspedagogiskt skolprojekt för ett jämställt samhälle. (A5, B5) Konferenskommitté: Eva Berglund, Sensus Åsa Ejdemo, Sensus Carin Johansson, Rädda Barnen Josefin Rönnbäck, LTU Helena Sandlund, Rädda Barnen Magnus Åkerlund, Myndigheten för skolutveckling Konferensvärdar: Sara Berg, LTU Liz-Marie Edin, LTU Maria Groth, LTU Carin Johansson, Rädda Barnen Daniela Oddershede, Rädda Barnen Anna Nilsson, Rädda Barnen Tara Kadir, Rädda Barnen

8 Översiktskarta Västergård 1-8 Klostret Gammelgård Lillstugan Entré Storgård Aula Restaurang 1-2 Galleri Y Entré Konstlinjen Parkering Adress: Kråkbergsvägen Södra Sunderbyn Tel:

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

En konferens om musik, genus och jämställdhet. info och anmälan: Föreläsningar, paneldebatter, musikinslag!

En konferens om musik, genus och jämställdhet. info och anmälan: Föreläsningar, paneldebatter, musikinslag! En konferens om musik, genus och jämställdhet Föreläsningar, paneldebatter, musikinslag! Musik- och Teatermuseet, Sibyllegatan 2 i Stockholm. info och anmälan: www.statensmusikverk.se/jamstalldhetsprojektet

Läs mer

Janne Bromseth & Hanna Wildow

Janne Bromseth & Hanna Wildow Skolors förändringsarbeten med fokus på jämställdhet, genus och sexualitet Janne Bromseth & Hanna Wildow 1 2 man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok Janne Bromseth & Hanna Wildow 3 Ansvarig utgivare:

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

En utmaning för heteronormen. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi

En utmaning för heteronormen. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi En utmaning för heteronormen lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi En utmaning för heteronormen lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och

Läs mer

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer