KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad"

Transkript

1 KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad Bild 1 Produktöversikt och beskrivning King Vision videolaryngoskop är ett bärbart, batteridrivet, rigitt, digitalt videolaryngoskopsystem som omfattar en integrerad återanvändbar skärm och ett urval av engångsblad framtagna för att visualisera luftvägen samtidigt som de underlättar placering av luftvägsutrustning. Komponenter Detta King Vision videolaryngoskop består av två huvudkomponenter: 1. En tålig, integrerad och återanvändbar skärm (Bild. 1 nr 1). 2. Ett urval av engångsblad med eller utan kanal för vägledning med trakealrör (Bild 1, nr 2 och 3). En extra videoutgångskabel för anslutning till en extern monitor finns också. Inga av produktens komponenter är gjorda med naturlig gummilatex. OBS: alla komponenter levereras rena, icke-sterila och färdiga att användas. Återanvändbar skärm (Bild 1, nr 1) Den återanvändbara komponenten i King Vision videolaryngoskop är en tålig, bärbar och batteridriven skärm av hög kvalitet med en OLED-skärm (organisk lysdiod). Den använder digital teknologi för att ta emot bilder från engångsbladets distala spets och visar bilden helt i färg på den integrerade och avbländande skärmen. Den återanvändbara skärmen har en strömbrytare (bild 1 nr. 4), en batteriindikatorlampa (fig. 1 #5) och en videoutgång (bild 1 nr. 6). Den korrigerar automatiskt för vitbalans och har ett avancerat inbyggt system för strömhantering. Enheten drivs av tre AAA-batterier i batterifacket (bild 1, nr 7). 1

2 Engångsblad (bild 1, nr 2 och 3) King Vision Videolaryngoskops engångskomponent består av ett urval av engångsblad i olika utföranden: King Vision kanalblad (bild 1, nr. 2) King Vision standardblad (bild 1, nr. 3) "Kanalbladet" har en ledande kanal för att förenkla införandet av en endotrakealtub (ETT) till stämbanden. Kanalbladen är anpassade för ett specifikt antal ETT-storlekar. Sond krävs ej. "Standardbladet" har inte ledande kanal. Därför kräver dessa blad troligtvis användning av sond för att underlätta införandet av ETT till stämbanden. Båda bladversionerna ansluts till den återanvändbara skärmen vilken färdigställer King Visions videolaryngoskopsystem och överför bilden till skärmen när den startas. Dessa blad inkluderar en LEDljuskälla (bild 1 nr 8) och CMOS-kamera (bild 1 nr9) som sitter i den distala spetsen. Den distala spetsen har en beläggning som motverkar imma som förebygger att kondens förvränger bilden. Storlekarna har tagits fram för att överensstämma med gängse standard för rigida laryngoskop. Blad i storlek 3 (såväl kanal- som standarblad) bör vara lämpliga för vuxen normalpatient. Indikationer för användning: King Vision videolaryngoskop är ett rigitt laryngoskop, som används för att undersöka och visualisera patientens övre luftväg samt underlätta placering av trakealtub. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER King Vision videolaryngoskop bör endast användas av personal som är utbildad och godkänd att ge patientvård med denna utrustning (intubering). Varning: låt ej batterierna sitta i King Vision-skärmen under längre tid då dessa kan läcka och skada skärmen. King Vision-skärmen kan förlora en liten mängd ström om den förvaras med batterierna i, även när skärmen är avstängd. Det rekommenderas att användaren byter batterierna såsom anges av batteriindikatorn eller kvartalsvis om det inte används regelbundet. Varning: Inga ändringar får göras på denna utrustning. Varning: King Vision-bladet innehåller en ljuskälla som kan göra att temperaturen på bladets yta överstiger 41 C när det används nära den övre gränsen för det drifttemperaturområde som anges för denna produkt (dvs. att det under ett test uppmättes 42,1 C på bladets yta vid en drifttemperatur på 40 C). Patientens vävnad kan skadas vid direkt kontakt under en längre tid med ytor som är varmare än 41 C. Därför ska bladets kontakttid med patienten minimeras när det används i närheten av den övre gränsen för drifttemperaturområdet. 2

3 OBS: King Vision-skärmen är gjord för att endast användas tillsammans med King Vision-blad. Direkt visualisering av stämbanden (direkt siktlinje) utanför munnen kan inte förväntas med King Vision Videolaryngoskop. King Vision-skärmen får ej läggas i blöt då detta kan skada skärmen. Instruktionerna för rengöring och förberedelse för användning måste efterföljas för att systemet ska fungera optimalt samt för att garantin skall gälla. Låt ej King Vision Videolaryngoskop trycka mot tänderna. Använd ej överdriven kraft vid införande av King Vision-blad i munnen. Rapporterade komplikationer vid endotrakal intubering med videolaryngoskop inkluderar: slemhinneskador, perforering, revor, ödem, halsont, käkledsskador och nervskador. Bekräfta alltid placering av endotrakealtub med accepterade metoder. Ej lämplig för användning i närheten av lättantändlig anestetika. Före användning bör bladets yta kontrolleras för oavsiktligt skarpa eller utstickande kanter, synliga sprickor och grova ytor som kan skada; om sådana förekommer bör ett annat blad användas. Om ett opacketerat blad tappas före användning bör detta kasseras och ersättas med ett nytt, rent blad. VARNING: Federal lag (USA) begränsar försäljning av denna utrustning till eller på beställning av läkare eller annan licensierad medicinsk personal. Bildinställningar Viktigt: King Vision-skärmen måste vara avstängd före blad ansluts; annars kan videobilden bli förvrängd. Om detta händer bör skärmen stängas av och sedan sättas igång igen.om videoskärmen inte visar rörliga bilder efter att ha kontrollerats före användning och bladet har anslutits, bör följande steg vidtas: 1) Kontrollera att skärmen och bladet är korrekt anslutna genom att ta isär och återansluta dem. 2) Stäng av och sätt igång strömtillförseln. 3) Byt ut bladet. 4) Byt ut skärmen. Obs: Om King Vision Videolaryngoskopet befinner sig i patientens mun när detta problem uppstår bör det tas ut innan du felsöker bildförlusten. Allmänna rekommendationer Nya och förstagångsanvändare bör öva på att använda King Vision Videolaryngoskop på en docka före klinisk användning av produkten. Före användning på svåra luftvägar rekommenderas användare av King Vision Videolaryngoskop att använda detta på patienter med normal anatomi. 3

4 King Vision-skärmen ska kontrolleras före varje användning av användaren. Om synliga tecken på skada eller problem med skärmen upptäcks skall denna ersättas med en ny enhet. Batteri Isättning / Byte Tre (3) alkaliska batterier av storlek AAA för engångsbruk rekommenderas Öppna batterifacket på den återanvändbara King Vision-skärmen (Fig. 1, nr 7), som sitter på handtaget för anslutning till bladen. För undan luckan i pilens riktning. Avyttra använda batterier enligt gällande miljölag. Blanda ej nya och använda batterier i skärmen. Sätt i/byt ut de tre AAA-batterierna ovanpå utdragsbandet i enlighet med anvisningarna inuti batterifacket eller på insidan av batteriluckan för skärmen. För tillbaka batterilocket i riktning mot videoskärmen tills det klickar på plats. Kontroll av batteri före användning Tryck på strömbrytaren (fig. 1, nr. 4) på baksidan av King Vision-skärmen. Skärmen ska starta direkt. Obs! Skärmen visar ingen bild om inget blad har anslutits. o Det GRÖNA batteriindikatorn (fig. 1, nr. 5) anger att skärmen är redo att användas. Viktigt: Om batteriindikatorn BLINKAR RÖD måste batterierna bytas ut så snart som möjligt eftersom endast begränsad batteritid återstår. Skärmen kan stängas "AV" manuellt genom att trycka och hålla ned strömbrytaren. Om inget King Vision-blad är fäst vid skärmen så stängs den av automatiskt efter ca. 20 sekunder. Stegvisa instruktioner Viktigt: King Vision-skärmen måste vara avstängd när blad ska anslutas; annars blir videobilden förvrängd. Om detta händer bör skärmen stängas av och sedan sättas igång igen. Steg 1 Förberedelser för användning av King Vision Videolaryngoskop (skärm- och bladkombination) Välj den typ av blad (standard eller kanal) som ska användas. Anslut skärmen till bladet (passar endast ihop på ett håll). Ett klick anger att skärmen är korrekt ansluten till bladet. Observera att fram- och bakdelarna är färgkodade för att underlätta korrekt orientering. 4

5 Användning av King Vision Kanalblad Kanalblad av storlek 3 är framtagna för användning med ETT standardstorlekar 6,0-8,0. Sond krävs ej. Smörj ETT, den ledande kanalen på Kanalbladet samt bladets distala spets med ett vattenlösligt glidmedel. Undvik att smörja in bladets bildvisningsdel med glidmedlet. ETT kan sättas i den ledande kanalen i förväg med dess distala spets i linje med slutet av kanalen. Observera att ETT-spetsen inte skall synas på skärmen vid korrekt isättning. Alternativt kan ETT föras in i kanalen efter att bladet har förts in i munnen och stämbanden är synliga. Användning av King Vision Standardblad Standardblad av storlek 3 används när fullständig vägledning av ETT inte är indicerat. I ett sådant fall behövs troligtvis en sond. Smörj den distala spetsen av Standardbladet med ett vattenlösligt glidmedel. Undvik att smörja in bladets bildvisningsdel med glidmedlet. ETT och sonden bör smörjas in och sonden sättas i ETT i förväg på samma sätt som vid annan intubering med sond. Användartips: att forma ETT med en sond som matchar bladets krökning kan underlätta förfarandet. Steg 2 Strömtillförsel Tryck på strömbrytaren (Fig. 1, nr. 4) på baksidan av King Vision-skärmen. King Vision-skärmen bör starta omedelbart OCH visa rörlig bild. Bekräfta att bildvisningen hos King Vision fungerar som den ska. Om inte, sluta och se avsnittet "Få en bild". VIKTIGT: Om batteriindikatorlampan (Bild1, #5) i King Vision-skärmens övre vänstra hörn BLINKAR RÖD återstår endast begränsad batteritid och batterierna bör bytas ut så snart som möjligt. Steg 3 Införande av King Vision-bladet i munnen Öppna patientens mun med sedvanlig teknik. Vid förekomst av stora mängder sekret/blod bör patientens luftväg sugas före införande av bladet i munnen. För in bladet i munnen längs med mittlinjen. Undvik att trycka tungan mot struphuvudet. Då bladet förs in i svalget, använd en framåtrörelse mot tungans bas. Titta efter struplocket och rikta bladet mot fickan ovanför för att underlätta visualisering av glottis på videoskärmen. King Vision-bladets spets kan placeras i vallecula som ett Macintoshblad eller användas för att lyfta struplocket som ett Millerblad. För bästa resultat bör stämbanden centreras på videoskärmen. Om linsen skyms (t.ex. av blod/sekret) bör bladet avlägsnas ur patientens mun och torkas av. Undvik att låta King Vision Videolaryngoskop trycka mot tänderna. 5

6 Steg 4 Införande av ETT För fram ETT (Kanalblad) För långsamt fram ETT och se så att manschetten passerar genom stämbanden när du kan se dessa mitt på King Vision-skärmen. Observera att smärre justering av bladet kan vara nödvändigt för att ETTspetsen skall ligga i linje med stämbanden. För in ETT/Sond (Standardblad) När du kan se stämbanden på King Vision-skärmen för du in ETT med den förinstallerade sonden i munnen från sidan. När ETT-spetsen nått bakre delen av svalget bör ETT justeras för att rikta spetsen mot stämbanden. Avancera ETT-spetsen precis genom stämbanden och dra tillbaka sonden innan ETT förs på plats i luftstrupen med manschetten nedanför stämbanden. Avlägsna sonden helt. Användartips för införande av ETT i luftstrupen Det vanligaste problemet i samband med ETT-placering med videolaryngoskop är att bladspetsen förts in för långt; det kan vara en bra närbild av stämbanden men ETT kan inte föras fram eftersom bladet/kameran ligger i vägen för ETT-passage. För att lösa detta: a. Placera bladspetsen i fickan ovanför struplocket. b. Om bladet är för nära stämbanden bör det dras tillbaka något och lyftas lätt framåt innan du försöker avancera ETT. Andra tips: Om ETT-spetsen avletts åt höger av det högra aryepiglottiska vecket eller kannbrosken, vrid ETT moturs 90 för att svänga vänster mot vestibulum laryngis. Använd Parker ETT för att underlätta centrering av vinkeln för att komma in i övre struphuvudet. Med kanalbladet justeras handtaget för att rikta ETT-spetsen mot övre struphuvudet (oftast åt vänster), för att sedan återvända till mittlinjen och fortsätta genom stämbanden. Med standardblad justeras ETT/sond-kurvan för att matcha bladets krökning. För ett mer framskjutet struphuvud kan en skarpare vinkel vara lämplig. Med standardblad kan en retromolar inriktning med ETT underlätta intubering och reducera behovet att forma ETT/sond med en skarpare vinkel. Steg 5 Avlägsna bladet Att avlägsna King Vision Kanalblad Stabilisera/håll ETT lateralt och avlägsna King Vision Videolaryngoskop från munnen genom att rotera handtaget mot patientens bröst. När bladet kommer ut ur munnen bör ETT enkelt separeras från kanalens flexibla laterala öppning. Att avlägsna King Vision Standardblad Stabilisera/håll ETT lateralt och avlägsna King Vision Videolaryngoskop från munnen genom att rotera handtaget mot patientens bröst. Stäng av skärmen genom att trycka och hålla ned strömbrytaren (fig. 1, nr. 4). Obs: Bekräfta alltid placering av endotrakealtub även när visuell intubering har utförts. STEG 6 Separering och kassering av King Vision-komponenter efter användning 6

7 Efter att ingreppet har genomförts skall bladet avlägsnas från King Vision-skärmen. Kassera bladet i enlighet med lokalt protokoll och rengör/desinficera skärmen. Obs: Kassera ej King Vision-skärmen! RENGÖRING och DESINFICERING av den återanvändbara King Vision-skärmen VARNING: King Vision-skärmen får ej läggas i blöt då detta kan skada skärmen. Återanvänd ej enhet som misstänks ha utsatts för Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) eller varianter av denna. King Vision-skärmen är framtagen för enkel rengöring och desinficering. Ytorna på skärmen är speciellt framtagna för att tillåta ordentlig rengöring utan specialutrustning och tillbehör. King Vision-skärmen är avsedd för minimal direktkontakt med patient vid normal användning. STEG FÖR RENGÖRING Om skärmen är synligt smutsig eller misstänks vara kontaminerad följ stegen för rengöring nedan: För att förhindra att vätska läcker in i King Vision-skärmen bör enheten orienteras med videoskärmen ovanför batterifacket (upprätt/vertikal orientering). Förbered ett enzymatiskt rengöringsmedel såsom ENZOL (Cidezyme ) i enlighet med tillverkarens instruktioner. Rengör hela skärmens utsida med servetter eller gasväv som fuktats (ej genomblötts) med rengöringsmedel. Använd en bomullssudd för rengöring av springorna i den lila packningen och strömbrytaren. Denna rengöring bör ta minst 2 minuter. Byt ut servett eller gasväv efter 2 minuter och upprepa i ytterligare 2 minuter eller tills all synlig smuts har avlägsnats. Undvik att låta vätska läcka in i öppningen vid batterifackets nedre del där den elektriska anslutningen är placerad. o Om videoutgången (Fig. 1, nr 6) använts bör videoportsskyddet och kabeln rengöras. Avlägsna batteriluckan (Bild 1 #7) och rengör den yttre kanten på alla sidor av batterifacket med en bomullssudd, utan att vidröra batterierna eller kontakterna. Rengör batteriluckan. Avlägsna eventuella rester efter rengöring med fuktig servett eller gasväv. Använd torr servett/gasväv för att avlägsna vatten eller låt enheten lufttorka. Sätt tillbaka batteriluckan. DESINFICERINGSSTEG Följ stegen nedan vid desinficering: Obs: Rikta skärmen med videoskärmen ovanför batterifacket (upprätt/vertikal riktning) under desinficeringsprocessen. Doppa inte skärmen. Innan batteriluckan (Bild 1 #7) tas bort från skärmen, torka av utsidan av skärmen med en ny Super Sani-tygtrasa. Se till att alla svåråtkomliga områden blöts ordentligt med desinfektionsmedel under minst 10 minuter och byt ut trasan varannan minut. o Under den minst 10 minuter långa desinficeringen, torka de yttre ytorna på skärmen med en ny Super Sani-tygtrasa. Var noga med strömbrytarknappen och den lila packningen. o Under den minst 10 minuter långa desinficeringen, ta bort batteriluckan och torka skärmskaftet och batteriluckan med en Super Sani-tygtrasa. Se till att de yttre listerna på var sida om batterifacket desinficeras noga och var noga med att undvika batterierna och deras kontakter. Koncentrera dig på batterifackets insida och torka längs nedre delen på 7

8 den lila packningen. Obs: Undvik att låta vätska läcka in i öppningen vid batterifackets nedre kant. o Låt skärmen och batteriluckan lufttorka ordentligt. o Om videoutgången (Bild 1, #6) använts bör videoportskåpan och kabeln desinficeras. När delarna är torra, använd steril gasväv fuktad med sterilt vatten för att noga torka ren skärmskaftet, de yttre listerna på var sida om batterifacket, nedre delen av den lila packningen och batteriluckan tills inga tecken på desinfektionsmedel finns kvar. Låt delarna torka helt; sätt tillbaka batteriluckan för att stänga batterifacket. Förvara King Vision-skärmen i medföljande förvaringsbox eller liknande ren påse, väska eller fack för att skydda den från omgivningen tills den används igen. Obs: King Vision-skärmens material är även kompatibelt med Cidex, Cidex Plus eller Cidex OPA eller 75 % isopropylalkohol. Vid användning av dessa desinficeringsmedel skall tillverkarens instruktioner gällande kontaktförhållanden och exponeringstid efterföljas. Lägg ej i blöt. Använd servetter/gasväv för att applicera desinficeringsmedlet på King Vision-skärmens ytor under den tid som krävs. Använd servetter/gasväv som fuktats med sterilt vatten för att avlägsna rester och låt enheten lufttorka efter desinficering. Obs: Använd de rengörings- och desinficeringstekniker som beskrivs ovan. Denna enhet får ej autoklaveras, läggas i blöt eller exponeras för ETO eller annan steriliseringsmetod. Dessa metoder skadar King Visionskärmen och upphäver garantin. Produktidentifikation KOMPONENTNUMMER King Vision-skärm och kit komponentnummer: KVIS01 KVLKIT3 1 vardera King Vision-skärm 1 vardera Förvaringsbox för skärmen 3 vardera AAA-batterier 1 per styck King Vision-skärm 1 vardera Förvaringsbox för skärmen 3 vardera AAA-batterier 4 vardera King Vision-blad, Storlek 3, Vuxen (3 Kanalblad, 1 Standardblad) King Vision-blad komponentnummer: Standardblad: KVL03 Kanalblad KVL03C 10 per styck (en ask) King Vision-blad, standard, storlek 3, vuxen 10 per styck (1 ask) King Vision-blad, kanal, storlek 3, vuxen; för användning med ETT med en innerdiameter på 6,0 till 8,0 mm. Tillbehör till King Vision Videolaryngoskop: KVCABL 1 per styck Videoutgångskabel* 8

9 * Skärmens videoutdata kan anslutas till UL/IEC certifierade enheter med vanlig analog port (RCAtyp) samt NTSC-uttag för videosignal; inga ytterligare perifera enheter bör anslutas. Endast KVCABL bör användas. Andra kablar fungerar ej korrekt och kan skada utrustningen och upphäva garantin. BEGRÄNSAD GARANTI för King Vision-skärmen King Systems garanterar att King Vision-skärmen är fri från tillverkningsfel under ett (1) år från datum för mottagandet. King Systems kan ej hållas ansvarigt för reparations-/ersättningskostnader efter att garantiperioden löpt ut. Alla reklamationer kräver att ägaren: Håller reda på mottagningsdatum. Det är datum för mottagande, inte datum för första kliniska användning som påbörjar garantiperioden. Anger det ursprungliga beställningsnumret eller annat "inköpsbevis". Ring King Systems kundservice på för att erhålla nummer för returtillstånd (RGA).Internationella kunder ska ringa kundtjänst på Anger ovanstående information tillsammans med den defekta King Vision-skärmen för reklamation/garantianspråk. Med undantag för att öppna batterifacket för att byta batterier, finns det inga delar inuti skärmen som användaren kan utföra service på. Att öppna skärmhöljet gör all kvarvarande garanti ogiltig. Garantin täcker inte skador orsakade av missbruk eller felaktig användning. VIKTIGT: Denna enhet får ej autoklaveras, läggas i blöt eller exponeras för ETO eller annan steriliseringsmetod. Dessa metoder skadar King Vision-skärmen och upphäver garantin. King Vision-skärmen får ej läggas i blöt då detta kan skada skärmen. Instruktionerna för rengöring och förberedelse för användning måste efterföljas för att systemet ska fungera optimalt samt för att garantin skall gälla. KING VISION-SKÄRM: SPECIFIKATIONER Storlek: 2.9 X 5.8 X mm X 147 mm X 36 mm Vikt (utan batteri): Skärmens fönster: Intern strömförsörjning: 95 gram 2,4 tums (6,1cm) diagonal OLED färgskärm med antireflexbehandling; 320 X 240 (QVGA) pixlar per bildruta som uppdateras med 30 FPS med synbar vinkel på upp till 160. Använd tre (3) alkaliska AAA-batterier för bästa prestanda. King Vision-skärmen kan endast drivas med AAA-batterier, extern strömkälla finns ej tillgänglig. Strömhantering: Skärmen har ett avancerat inbyggt strömhanteringssystem som är framtaget för att bevara batterieffekten. Detta system stänger ner enheten 60 sekunder efter att den placerats på en icke-rörlig yta (ej handburen). 9

10 När blad ej är anslutet till skärmen stänger videoskärmen och indikatorljuset för batteri automatiskt av sig efter ca 20 sekunder. Batteriindikator: LED-indikatorljuset för batteri i skärmens övre vänstra hörn visar batteristatus. När indikatorljuset lyser GRÖNT har skärmen tillräckligt med ström för att slutföra en typisk laryngoskopi och intubering. När indikatorljuset BLINKAR RÖD bör batterierna bytas ut före nästa användning av skärmen. Indikatorljuset kommer att stängas av 20 sekunder efter att skärmen har startats om inte batterierna behöver bytas ut. Höljets material: Förpackning: Polykarbonat och ABS King Vision-skärmen levereras ren och icke-steril i en förvaringsbox, redo att användas efter att de medföljande batterierna satts i. SPECIFIKATIONER (FORTSÄTTNING) Transport- och förvaringsförhållande Driftförhållande 50 C, 122 F 40 C, 104 F -20 C, -4 F 10 C, 50 F 85 % 75 % 30 % 30 % 106 kpa, 31.3inHg 106 kpa, 31.3inHg 50 kpa, 14.77inHg 80 kpa, 23.62inHg Videoutdata: King Vision-skärmen har en unik videoutgångsport (bild 1 #6) som kan kopplas till monitorer, videoskärmar, datorer eller annan enhet som har en analog standard-vidoeingångsport av RCA-typ. Använd endast med King Visions videoutgångskabel (komponentnummer KVCABL). King Vision-skärmen får endast kopplas till en enkel UL/IEC certifierad enhet som har ett strömstöd som är begränsat till 300 ma. Att använda porten för videoutdata förkortar batteriets livslängd. Det förkortar även varningstiden för batteriindikatorn (mindre tid för batteribyte när LED-lampan börjar BLINKA RÖD). Video-ut kabellängd: 108 tum, 274 cm 10

11 Hållbarhet: Långvarig användning: King Vision-skärmen har ett års garanti från inköpsdatum. Batterierna som medföljer skärmen har en hållbarhet på 5 år från tillverkningsdatum. Enheten är framtagen för kortvarig användning vid placering av endotrakealtub eller för att undersöka den övre luftvägen. Dock är den enda praktiska begränsningen för användningstid batteriets livslängd. Elektroniska störningar: King Vision-systemet har testats för överensstämmelse med tillämpliga standarder: Andra elektroniska enheter kan orsaka störningar på King Vision-skärmen. King Vision-skärmen kan störa andra elektroniska enheter. Om störning upptäcks, öka det fysiska avståndet mellan enheterna. INFORMATION OM KING VISION-BLAD Storlek för endotrakealtub: Bladlängd: Minsta munöppning: Vikt: 6,0 till 8,0 mm I.D. (ENDAST för Storlek 3 Kanalblad) 17cm (exklusive handtag) 13 mm (Standardblad) 18 mm (Kanalblad) 49 gram (Standardblad) 58 gram (Kanalblad) Gemensamma funktioner för King Vision-blad Ljuskälla: Kamera: Anti-imningsfunktion: Material: Förpackning: LED (vit) Obs: Titta ej direkt in i det vita ljuset då detta kan orsaka temporär blixtblindhet. CMOS VGA Beläggning mot imma på distallinsen ingen uppvärmningstid krävs. Polykarbonat och ABS Levereras i låda med förseglat lock; rena, icke-sterila, endast för engångsbruk. King Vision-bladen får ej återanvändas eller steriliseras. Symboler för King Vision Videolaryngoskop: King Vision är CE-märkt. Utrustning av BF-typ enligt IEC

12 Får inte återanvändas" Varning Se bruks- och driftanvisningar Strömbrytare. Varning: Enligt lag får försäljning av denna enhet enbart erbjudas läkare eller licensierad vårdpersonal Laryngoskop. Endast med avseende på elektrisk stöt, brandrisk och mekaniska fel i överensstämmelse med UL , IEC , CAN/CSA C22.2 nr IEC , ANSI/AAMI ES , CAN/CSA C22.2 nr Serienummer Tillverkarens katalognummer. Tillverkarens satsnummer. Tillverkningsdatum. Tillverkare Symbolen för temperaturbegränsning anger övre och undre gräns för temperatur för enheten. Symbolen för luftfuktighetsgränser anger övre och undre gräns för luftfuktighet för enheten. Lufttryckssymbolen anger övre och undre gräns för lufttryck för enheten. FÖRESKRIFTER FÖR KING SYSTEMS VISION-SKÄRM King Vision Videolaryngoskops komponenter är CE-märkta för försäljning inom EU. King Vision-skärmen är framtagen för användning med flera patienter vid korrekt rengöring och desinficering mellan patienter. King Vision-bladen är framtagna för engångsbruk och kan ej återanvändas eller steriliseras. RISK VID ÅTERANVÄNDNING (som krävs för engångsutrustning): Lagar och bestämmelser i USA och internationellt kräver att enhetens tillverkare garanterar att den sålda produkten är lämplig för användning inom de områden som anges i bruksanvisningen och är möjlig att spåra tillbaka till den ursprungliga sammansättningen. Om problem uppstår vid användning, gör detta krav det möjligt att spåra produkten och agera i enlighet med gällande lagar. 12

13 Återanvändning av utrustning märkt för engångsbruk (SUD) ogiltigförklarar tillverkarens krav att spåra produkten tillbaka till ursprunglig sammansättning. Därför påtar sig institution som återanvänder SUD rollen som tillverkare och måste testa och verifiera lämpligheten hos denna (återanvända) utrustning. Detta inkluderar, men gäller inte endast, korrekt rengöring, desinficering och/eller sterilisering för att garantera att den återanvända utrustningen är lämplig att använda. I USA måste alla vårdenheter som återanvänder en SUD registrera sig hos Food and Drug Administration under Code of Federal Regulations Title 21 som tillverkare av enheten och följa alla gällande federala och delstatliga lagar som gäller för enhetstillverkare. Utanför USA kan andra lagar gälla. Tillverkad av: King Systems Corporation Herriman Blvd., Noblesville, IN Tillverkad i USA av inhemska samt importerade delar Europeisk representant MPS Medical Product Service GmbH Borgasses Braunfels, Tyskland Denna produkt är skyddad av de amerikanska patentnumren D och D Copyright 2013 King Systems, med ensamrätt. King Vision är ett varumärke som tillhör King Systems Corporation King Visions produktsortiment överensstämmer med kraven för det Europeiska direktivet 93/42/EEC för medicinsk utrustning och är CE-märkt. INFM-78 12/13 13

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Bruksanvisning för användning För användning med ablades

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Bruksanvisning för användning För användning med ablades KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Bruksanvisning för användning För användning med ablades Bild 1 1 Skärm 2 Videoadapter 3 Kanalblad 4 Standardblad 5 På-/Av-knapp 6 Batteriindikatorlampa 7 Videoutgång 8 Batterifack

Läs mer

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Bruksanvisning För användning med ablad

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Bruksanvisning För användning med ablad KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Bruksanvisning För användning med ablad Bild 1 1. Display 2. Videoadapter 3. Blad med kanal 4 Standardblad 5 På/Av-knapp 6 Batteriindikatorlampa 7 Videoutgång 8 Batterifack

Läs mer

McGRATH. Videolaryngoskop Serie 5. Operatörshandbok A I R C R A F T M E D I C AL. Dok nr: 100-026-008

McGRATH. Videolaryngoskop Serie 5. Operatörshandbok A I R C R A F T M E D I C AL. Dok nr: 100-026-008 McGRATH Videolaryngoskop Serie 5 Operatörshandbok A I R C R A F T M E D I C AL Dok nr: 100-026-008 Revision 4.2 21september 2007 Videolaryngoskop Operatörshandbok Revision 4.2 21september 2007 Dokumentnummer

Läs mer

Användarmanual. Video laryngoskop. ( Bruksanvisning ) Dok. nr: 100-105-000 Revidering 5.0 13 oktober 2011

Användarmanual. Video laryngoskop. ( Bruksanvisning ) Dok. nr: 100-105-000 Revidering 5.0 13 oktober 2011 Video laryngoskop Användarmanual ( Bruksanvisning ) Dok. nr: 100-105-000 Revidering 5.0 13 oktober 2011 Från serienummer 300.706 och framåt COPYRIGHT 2011 Aircraft Medical Limited www.aircraftmedical.com

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ 3 Point Headgear IQ Näsmask med bruksanvisning för IQ 3-punkts maskhållare Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

GLIDERITE STYV MANDRÄNG. Drift- och underhållshandbok

GLIDERITE STYV MANDRÄNG. Drift- och underhållshandbok GLIDERITE STYV MANDRÄNG Drift- och underhållshandbok 0900 4686 SVSE-00 60 GLIDERITE STYV MANDRÄNG Drift- och underhållshandbok Gäller från: 4 mars 2016 Försiktighet: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Nokia minihögtalare MD /1

Nokia minihögtalare MD /1 Nokia minihögtalare MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. SBA1610. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på.  SBA1610. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SBA1610 Användarhandbok a b c d 1 Viktigt! Säkerhet Varning Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att undvika att utsätta

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

XJ-860 ELEKTRONISK BÄRBAR JONISATOR I MINIFORMAT BRUKSANVISNING

XJ-860 ELEKTRONISK BÄRBAR JONISATOR I MINIFORMAT BRUKSANVISNING XJ-860 ELEKTRONISK BÄRBAR JONISATOR I MINIFORMAT BRUKSANVISNING 1. POWER: knapp för att sätta på och stänga av apparaten. 2. Indikator som visar om apparaten är påslagen eller ej. 3. Urladdningsnål (sitter

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Bruksanvisning CUH-ZWA1E 7028438 SV Före användning Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

3 Ranger Blod-/vätskeuppvärmningssystem. Modell 245 Användarhandbok. Svenska 109

3 Ranger Blod-/vätskeuppvärmningssystem. Modell 245 Användarhandbok. Svenska 109 3 Ranger Blod-/vätskeuppvärmningssystem Modell 245 Användarhandbok Svenska 109 110 Svenska 3M Ranger blod-/vätskeuppvärmningssystem 3M Ranger blod-/vätskeuppvärmningssystem Svenska 111 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Bruksanvisning 1 Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS 3 VIKTIGA

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACIAL SONIC CLEANSING Bruksanvisning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av elektriska apparater,

Läs mer

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover Avsedd användning Aptima multitest provtagningskit för pinnprover för användning med Aptima-assays. Aptima multitest provtagningskit för pinnprover används av kliniker och vid patientinsamling av vaginala

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten.

BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten. BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten. ELEKTRONISK VÄDERKLOCKA MED VÄDERPROGNOS OCH TERMOMETER. BRUKSANVISNING: INLEDNING: Tack för att Ni har köpt denna elektroniska väderklocka.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! ! Varning. Läs nogrannt igenom alla anvisningar. I annat

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 OBS! Utsätt inte Vibration Steering Wheel RS-100 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Vibration

Läs mer

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Innehållsförteckning Allmän information... 6 VARNINGAR...6 Underhåll och skötsel...9 Höger/vänster-identifiering...9 Standard ear-tips för RIC-modeller...10

Läs mer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER SE Bruksanvisning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models SVENSKA

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

JUMPSTARTER MED LED-LJUS

JUMPSTARTER MED LED-LJUS JUMPSTARTER MED LED-LJUS LADDA OMEDELBART EFTER KÖP I MINST 36 TIMMAR OCH EN GÅNG VARTREDJE MÅNAD Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer