KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad"

Transkript

1 KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad Bild 1 Produktöversikt och beskrivning King Vision videolaryngoskop är ett bärbart, batteridrivet, rigitt, digitalt videolaryngoskopsystem som omfattar en integrerad återanvändbar skärm och ett urval av engångsblad framtagna för att visualisera luftvägen samtidigt som de underlättar placering av luftvägsutrustning. Komponenter Detta King Vision videolaryngoskop består av två huvudkomponenter: 1. En tålig, integrerad och återanvändbar skärm (Bild. 1 nr 1). 2. Ett urval av engångsblad med eller utan kanal för vägledning med trakealrör (Bild 1, nr 2 och 3). En extra videoutgångskabel för anslutning till en extern monitor finns också. Inga av produktens komponenter är gjorda med naturlig gummilatex. OBS: alla komponenter levereras rena, icke-sterila och färdiga att användas. Återanvändbar skärm (Bild 1, nr 1) Den återanvändbara komponenten i King Vision videolaryngoskop är en tålig, bärbar och batteridriven skärm av hög kvalitet med en OLED-skärm (organisk lysdiod). Den använder digital teknologi för att ta emot bilder från engångsbladets distala spets och visar bilden helt i färg på den integrerade och avbländande skärmen. Den återanvändbara skärmen har en strömbrytare (bild 1 nr. 4), en batteriindikatorlampa (fig. 1 #5) och en videoutgång (bild 1 nr. 6). Den korrigerar automatiskt för vitbalans och har ett avancerat inbyggt system för strömhantering. Enheten drivs av tre AAA-batterier i batterifacket (bild 1, nr 7). 1

2 Engångsblad (bild 1, nr 2 och 3) King Vision Videolaryngoskops engångskomponent består av ett urval av engångsblad i olika utföranden: King Vision kanalblad (bild 1, nr. 2) King Vision standardblad (bild 1, nr. 3) "Kanalbladet" har en ledande kanal för att förenkla införandet av en endotrakealtub (ETT) till stämbanden. Kanalbladen är anpassade för ett specifikt antal ETT-storlekar. Sond krävs ej. "Standardbladet" har inte ledande kanal. Därför kräver dessa blad troligtvis användning av sond för att underlätta införandet av ETT till stämbanden. Båda bladversionerna ansluts till den återanvändbara skärmen vilken färdigställer King Visions videolaryngoskopsystem och överför bilden till skärmen när den startas. Dessa blad inkluderar en LEDljuskälla (bild 1 nr 8) och CMOS-kamera (bild 1 nr9) som sitter i den distala spetsen. Den distala spetsen har en beläggning som motverkar imma som förebygger att kondens förvränger bilden. Storlekarna har tagits fram för att överensstämma med gängse standard för rigida laryngoskop. Blad i storlek 3 (såväl kanal- som standarblad) bör vara lämpliga för vuxen normalpatient. Indikationer för användning: King Vision videolaryngoskop är ett rigitt laryngoskop, som används för att undersöka och visualisera patientens övre luftväg samt underlätta placering av trakealtub. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER King Vision videolaryngoskop bör endast användas av personal som är utbildad och godkänd att ge patientvård med denna utrustning (intubering). Varning: låt ej batterierna sitta i King Vision-skärmen under längre tid då dessa kan läcka och skada skärmen. King Vision-skärmen kan förlora en liten mängd ström om den förvaras med batterierna i, även när skärmen är avstängd. Det rekommenderas att användaren byter batterierna såsom anges av batteriindikatorn eller kvartalsvis om det inte används regelbundet. Varning: Inga ändringar får göras på denna utrustning. Varning: King Vision-bladet innehåller en ljuskälla som kan göra att temperaturen på bladets yta överstiger 41 C när det används nära den övre gränsen för det drifttemperaturområde som anges för denna produkt (dvs. att det under ett test uppmättes 42,1 C på bladets yta vid en drifttemperatur på 40 C). Patientens vävnad kan skadas vid direkt kontakt under en längre tid med ytor som är varmare än 41 C. Därför ska bladets kontakttid med patienten minimeras när det används i närheten av den övre gränsen för drifttemperaturområdet. 2

3 OBS: King Vision-skärmen är gjord för att endast användas tillsammans med King Vision-blad. Direkt visualisering av stämbanden (direkt siktlinje) utanför munnen kan inte förväntas med King Vision Videolaryngoskop. King Vision-skärmen får ej läggas i blöt då detta kan skada skärmen. Instruktionerna för rengöring och förberedelse för användning måste efterföljas för att systemet ska fungera optimalt samt för att garantin skall gälla. Låt ej King Vision Videolaryngoskop trycka mot tänderna. Använd ej överdriven kraft vid införande av King Vision-blad i munnen. Rapporterade komplikationer vid endotrakal intubering med videolaryngoskop inkluderar: slemhinneskador, perforering, revor, ödem, halsont, käkledsskador och nervskador. Bekräfta alltid placering av endotrakealtub med accepterade metoder. Ej lämplig för användning i närheten av lättantändlig anestetika. Före användning bör bladets yta kontrolleras för oavsiktligt skarpa eller utstickande kanter, synliga sprickor och grova ytor som kan skada; om sådana förekommer bör ett annat blad användas. Om ett opacketerat blad tappas före användning bör detta kasseras och ersättas med ett nytt, rent blad. VARNING: Federal lag (USA) begränsar försäljning av denna utrustning till eller på beställning av läkare eller annan licensierad medicinsk personal. Bildinställningar Viktigt: King Vision-skärmen måste vara avstängd före blad ansluts; annars kan videobilden bli förvrängd. Om detta händer bör skärmen stängas av och sedan sättas igång igen.om videoskärmen inte visar rörliga bilder efter att ha kontrollerats före användning och bladet har anslutits, bör följande steg vidtas: 1) Kontrollera att skärmen och bladet är korrekt anslutna genom att ta isär och återansluta dem. 2) Stäng av och sätt igång strömtillförseln. 3) Byt ut bladet. 4) Byt ut skärmen. Obs: Om King Vision Videolaryngoskopet befinner sig i patientens mun när detta problem uppstår bör det tas ut innan du felsöker bildförlusten. Allmänna rekommendationer Nya och förstagångsanvändare bör öva på att använda King Vision Videolaryngoskop på en docka före klinisk användning av produkten. Före användning på svåra luftvägar rekommenderas användare av King Vision Videolaryngoskop att använda detta på patienter med normal anatomi. 3

4 King Vision-skärmen ska kontrolleras före varje användning av användaren. Om synliga tecken på skada eller problem med skärmen upptäcks skall denna ersättas med en ny enhet. Batteri Isättning / Byte Tre (3) alkaliska batterier av storlek AAA för engångsbruk rekommenderas Öppna batterifacket på den återanvändbara King Vision-skärmen (Fig. 1, nr 7), som sitter på handtaget för anslutning till bladen. För undan luckan i pilens riktning. Avyttra använda batterier enligt gällande miljölag. Blanda ej nya och använda batterier i skärmen. Sätt i/byt ut de tre AAA-batterierna ovanpå utdragsbandet i enlighet med anvisningarna inuti batterifacket eller på insidan av batteriluckan för skärmen. För tillbaka batterilocket i riktning mot videoskärmen tills det klickar på plats. Kontroll av batteri före användning Tryck på strömbrytaren (fig. 1, nr. 4) på baksidan av King Vision-skärmen. Skärmen ska starta direkt. Obs! Skärmen visar ingen bild om inget blad har anslutits. o Det GRÖNA batteriindikatorn (fig. 1, nr. 5) anger att skärmen är redo att användas. Viktigt: Om batteriindikatorn BLINKAR RÖD måste batterierna bytas ut så snart som möjligt eftersom endast begränsad batteritid återstår. Skärmen kan stängas "AV" manuellt genom att trycka och hålla ned strömbrytaren. Om inget King Vision-blad är fäst vid skärmen så stängs den av automatiskt efter ca. 20 sekunder. Stegvisa instruktioner Viktigt: King Vision-skärmen måste vara avstängd när blad ska anslutas; annars blir videobilden förvrängd. Om detta händer bör skärmen stängas av och sedan sättas igång igen. Steg 1 Förberedelser för användning av King Vision Videolaryngoskop (skärm- och bladkombination) Välj den typ av blad (standard eller kanal) som ska användas. Anslut skärmen till bladet (passar endast ihop på ett håll). Ett klick anger att skärmen är korrekt ansluten till bladet. Observera att fram- och bakdelarna är färgkodade för att underlätta korrekt orientering. 4

5 Användning av King Vision Kanalblad Kanalblad av storlek 3 är framtagna för användning med ETT standardstorlekar 6,0-8,0. Sond krävs ej. Smörj ETT, den ledande kanalen på Kanalbladet samt bladets distala spets med ett vattenlösligt glidmedel. Undvik att smörja in bladets bildvisningsdel med glidmedlet. ETT kan sättas i den ledande kanalen i förväg med dess distala spets i linje med slutet av kanalen. Observera att ETT-spetsen inte skall synas på skärmen vid korrekt isättning. Alternativt kan ETT föras in i kanalen efter att bladet har förts in i munnen och stämbanden är synliga. Användning av King Vision Standardblad Standardblad av storlek 3 används när fullständig vägledning av ETT inte är indicerat. I ett sådant fall behövs troligtvis en sond. Smörj den distala spetsen av Standardbladet med ett vattenlösligt glidmedel. Undvik att smörja in bladets bildvisningsdel med glidmedlet. ETT och sonden bör smörjas in och sonden sättas i ETT i förväg på samma sätt som vid annan intubering med sond. Användartips: att forma ETT med en sond som matchar bladets krökning kan underlätta förfarandet. Steg 2 Strömtillförsel Tryck på strömbrytaren (Fig. 1, nr. 4) på baksidan av King Vision-skärmen. King Vision-skärmen bör starta omedelbart OCH visa rörlig bild. Bekräfta att bildvisningen hos King Vision fungerar som den ska. Om inte, sluta och se avsnittet "Få en bild". VIKTIGT: Om batteriindikatorlampan (Bild1, #5) i King Vision-skärmens övre vänstra hörn BLINKAR RÖD återstår endast begränsad batteritid och batterierna bör bytas ut så snart som möjligt. Steg 3 Införande av King Vision-bladet i munnen Öppna patientens mun med sedvanlig teknik. Vid förekomst av stora mängder sekret/blod bör patientens luftväg sugas före införande av bladet i munnen. För in bladet i munnen längs med mittlinjen. Undvik att trycka tungan mot struphuvudet. Då bladet förs in i svalget, använd en framåtrörelse mot tungans bas. Titta efter struplocket och rikta bladet mot fickan ovanför för att underlätta visualisering av glottis på videoskärmen. King Vision-bladets spets kan placeras i vallecula som ett Macintoshblad eller användas för att lyfta struplocket som ett Millerblad. För bästa resultat bör stämbanden centreras på videoskärmen. Om linsen skyms (t.ex. av blod/sekret) bör bladet avlägsnas ur patientens mun och torkas av. Undvik att låta King Vision Videolaryngoskop trycka mot tänderna. 5

6 Steg 4 Införande av ETT För fram ETT (Kanalblad) För långsamt fram ETT och se så att manschetten passerar genom stämbanden när du kan se dessa mitt på King Vision-skärmen. Observera att smärre justering av bladet kan vara nödvändigt för att ETTspetsen skall ligga i linje med stämbanden. För in ETT/Sond (Standardblad) När du kan se stämbanden på King Vision-skärmen för du in ETT med den förinstallerade sonden i munnen från sidan. När ETT-spetsen nått bakre delen av svalget bör ETT justeras för att rikta spetsen mot stämbanden. Avancera ETT-spetsen precis genom stämbanden och dra tillbaka sonden innan ETT förs på plats i luftstrupen med manschetten nedanför stämbanden. Avlägsna sonden helt. Användartips för införande av ETT i luftstrupen Det vanligaste problemet i samband med ETT-placering med videolaryngoskop är att bladspetsen förts in för långt; det kan vara en bra närbild av stämbanden men ETT kan inte föras fram eftersom bladet/kameran ligger i vägen för ETT-passage. För att lösa detta: a. Placera bladspetsen i fickan ovanför struplocket. b. Om bladet är för nära stämbanden bör det dras tillbaka något och lyftas lätt framåt innan du försöker avancera ETT. Andra tips: Om ETT-spetsen avletts åt höger av det högra aryepiglottiska vecket eller kannbrosken, vrid ETT moturs 90 för att svänga vänster mot vestibulum laryngis. Använd Parker ETT för att underlätta centrering av vinkeln för att komma in i övre struphuvudet. Med kanalbladet justeras handtaget för att rikta ETT-spetsen mot övre struphuvudet (oftast åt vänster), för att sedan återvända till mittlinjen och fortsätta genom stämbanden. Med standardblad justeras ETT/sond-kurvan för att matcha bladets krökning. För ett mer framskjutet struphuvud kan en skarpare vinkel vara lämplig. Med standardblad kan en retromolar inriktning med ETT underlätta intubering och reducera behovet att forma ETT/sond med en skarpare vinkel. Steg 5 Avlägsna bladet Att avlägsna King Vision Kanalblad Stabilisera/håll ETT lateralt och avlägsna King Vision Videolaryngoskop från munnen genom att rotera handtaget mot patientens bröst. När bladet kommer ut ur munnen bör ETT enkelt separeras från kanalens flexibla laterala öppning. Att avlägsna King Vision Standardblad Stabilisera/håll ETT lateralt och avlägsna King Vision Videolaryngoskop från munnen genom att rotera handtaget mot patientens bröst. Stäng av skärmen genom att trycka och hålla ned strömbrytaren (fig. 1, nr. 4). Obs: Bekräfta alltid placering av endotrakealtub även när visuell intubering har utförts. STEG 6 Separering och kassering av King Vision-komponenter efter användning 6

7 Efter att ingreppet har genomförts skall bladet avlägsnas från King Vision-skärmen. Kassera bladet i enlighet med lokalt protokoll och rengör/desinficera skärmen. Obs: Kassera ej King Vision-skärmen! RENGÖRING och DESINFICERING av den återanvändbara King Vision-skärmen VARNING: King Vision-skärmen får ej läggas i blöt då detta kan skada skärmen. Återanvänd ej enhet som misstänks ha utsatts för Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) eller varianter av denna. King Vision-skärmen är framtagen för enkel rengöring och desinficering. Ytorna på skärmen är speciellt framtagna för att tillåta ordentlig rengöring utan specialutrustning och tillbehör. King Vision-skärmen är avsedd för minimal direktkontakt med patient vid normal användning. STEG FÖR RENGÖRING Om skärmen är synligt smutsig eller misstänks vara kontaminerad följ stegen för rengöring nedan: För att förhindra att vätska läcker in i King Vision-skärmen bör enheten orienteras med videoskärmen ovanför batterifacket (upprätt/vertikal orientering). Förbered ett enzymatiskt rengöringsmedel såsom ENZOL (Cidezyme ) i enlighet med tillverkarens instruktioner. Rengör hela skärmens utsida med servetter eller gasväv som fuktats (ej genomblötts) med rengöringsmedel. Använd en bomullssudd för rengöring av springorna i den lila packningen och strömbrytaren. Denna rengöring bör ta minst 2 minuter. Byt ut servett eller gasväv efter 2 minuter och upprepa i ytterligare 2 minuter eller tills all synlig smuts har avlägsnats. Undvik att låta vätska läcka in i öppningen vid batterifackets nedre del där den elektriska anslutningen är placerad. o Om videoutgången (Fig. 1, nr 6) använts bör videoportsskyddet och kabeln rengöras. Avlägsna batteriluckan (Bild 1 #7) och rengör den yttre kanten på alla sidor av batterifacket med en bomullssudd, utan att vidröra batterierna eller kontakterna. Rengör batteriluckan. Avlägsna eventuella rester efter rengöring med fuktig servett eller gasväv. Använd torr servett/gasväv för att avlägsna vatten eller låt enheten lufttorka. Sätt tillbaka batteriluckan. DESINFICERINGSSTEG Följ stegen nedan vid desinficering: Obs: Rikta skärmen med videoskärmen ovanför batterifacket (upprätt/vertikal riktning) under desinficeringsprocessen. Doppa inte skärmen. Innan batteriluckan (Bild 1 #7) tas bort från skärmen, torka av utsidan av skärmen med en ny Super Sani-tygtrasa. Se till att alla svåråtkomliga områden blöts ordentligt med desinfektionsmedel under minst 10 minuter och byt ut trasan varannan minut. o Under den minst 10 minuter långa desinficeringen, torka de yttre ytorna på skärmen med en ny Super Sani-tygtrasa. Var noga med strömbrytarknappen och den lila packningen. o Under den minst 10 minuter långa desinficeringen, ta bort batteriluckan och torka skärmskaftet och batteriluckan med en Super Sani-tygtrasa. Se till att de yttre listerna på var sida om batterifacket desinficeras noga och var noga med att undvika batterierna och deras kontakter. Koncentrera dig på batterifackets insida och torka längs nedre delen på 7

8 den lila packningen. Obs: Undvik att låta vätska läcka in i öppningen vid batterifackets nedre kant. o Låt skärmen och batteriluckan lufttorka ordentligt. o Om videoutgången (Bild 1, #6) använts bör videoportskåpan och kabeln desinficeras. När delarna är torra, använd steril gasväv fuktad med sterilt vatten för att noga torka ren skärmskaftet, de yttre listerna på var sida om batterifacket, nedre delen av den lila packningen och batteriluckan tills inga tecken på desinfektionsmedel finns kvar. Låt delarna torka helt; sätt tillbaka batteriluckan för att stänga batterifacket. Förvara King Vision-skärmen i medföljande förvaringsbox eller liknande ren påse, väska eller fack för att skydda den från omgivningen tills den används igen. Obs: King Vision-skärmens material är även kompatibelt med Cidex, Cidex Plus eller Cidex OPA eller 75 % isopropylalkohol. Vid användning av dessa desinficeringsmedel skall tillverkarens instruktioner gällande kontaktförhållanden och exponeringstid efterföljas. Lägg ej i blöt. Använd servetter/gasväv för att applicera desinficeringsmedlet på King Vision-skärmens ytor under den tid som krävs. Använd servetter/gasväv som fuktats med sterilt vatten för att avlägsna rester och låt enheten lufttorka efter desinficering. Obs: Använd de rengörings- och desinficeringstekniker som beskrivs ovan. Denna enhet får ej autoklaveras, läggas i blöt eller exponeras för ETO eller annan steriliseringsmetod. Dessa metoder skadar King Visionskärmen och upphäver garantin. Produktidentifikation KOMPONENTNUMMER King Vision-skärm och kit komponentnummer: KVIS01 KVLKIT3 1 vardera King Vision-skärm 1 vardera Förvaringsbox för skärmen 3 vardera AAA-batterier 1 per styck King Vision-skärm 1 vardera Förvaringsbox för skärmen 3 vardera AAA-batterier 4 vardera King Vision-blad, Storlek 3, Vuxen (3 Kanalblad, 1 Standardblad) King Vision-blad komponentnummer: Standardblad: KVL03 Kanalblad KVL03C 10 per styck (en ask) King Vision-blad, standard, storlek 3, vuxen 10 per styck (1 ask) King Vision-blad, kanal, storlek 3, vuxen; för användning med ETT med en innerdiameter på 6,0 till 8,0 mm. Tillbehör till King Vision Videolaryngoskop: KVCABL 1 per styck Videoutgångskabel* 8

9 * Skärmens videoutdata kan anslutas till UL/IEC certifierade enheter med vanlig analog port (RCAtyp) samt NTSC-uttag för videosignal; inga ytterligare perifera enheter bör anslutas. Endast KVCABL bör användas. Andra kablar fungerar ej korrekt och kan skada utrustningen och upphäva garantin. BEGRÄNSAD GARANTI för King Vision-skärmen King Systems garanterar att King Vision-skärmen är fri från tillverkningsfel under ett (1) år från datum för mottagandet. King Systems kan ej hållas ansvarigt för reparations-/ersättningskostnader efter att garantiperioden löpt ut. Alla reklamationer kräver att ägaren: Håller reda på mottagningsdatum. Det är datum för mottagande, inte datum för första kliniska användning som påbörjar garantiperioden. Anger det ursprungliga beställningsnumret eller annat "inköpsbevis". Ring King Systems kundservice på för att erhålla nummer för returtillstånd (RGA).Internationella kunder ska ringa kundtjänst på Anger ovanstående information tillsammans med den defekta King Vision-skärmen för reklamation/garantianspråk. Med undantag för att öppna batterifacket för att byta batterier, finns det inga delar inuti skärmen som användaren kan utföra service på. Att öppna skärmhöljet gör all kvarvarande garanti ogiltig. Garantin täcker inte skador orsakade av missbruk eller felaktig användning. VIKTIGT: Denna enhet får ej autoklaveras, läggas i blöt eller exponeras för ETO eller annan steriliseringsmetod. Dessa metoder skadar King Vision-skärmen och upphäver garantin. King Vision-skärmen får ej läggas i blöt då detta kan skada skärmen. Instruktionerna för rengöring och förberedelse för användning måste efterföljas för att systemet ska fungera optimalt samt för att garantin skall gälla. KING VISION-SKÄRM: SPECIFIKATIONER Storlek: 2.9 X 5.8 X mm X 147 mm X 36 mm Vikt (utan batteri): Skärmens fönster: Intern strömförsörjning: 95 gram 2,4 tums (6,1cm) diagonal OLED färgskärm med antireflexbehandling; 320 X 240 (QVGA) pixlar per bildruta som uppdateras med 30 FPS med synbar vinkel på upp till 160. Använd tre (3) alkaliska AAA-batterier för bästa prestanda. King Vision-skärmen kan endast drivas med AAA-batterier, extern strömkälla finns ej tillgänglig. Strömhantering: Skärmen har ett avancerat inbyggt strömhanteringssystem som är framtaget för att bevara batterieffekten. Detta system stänger ner enheten 60 sekunder efter att den placerats på en icke-rörlig yta (ej handburen). 9

10 När blad ej är anslutet till skärmen stänger videoskärmen och indikatorljuset för batteri automatiskt av sig efter ca 20 sekunder. Batteriindikator: LED-indikatorljuset för batteri i skärmens övre vänstra hörn visar batteristatus. När indikatorljuset lyser GRÖNT har skärmen tillräckligt med ström för att slutföra en typisk laryngoskopi och intubering. När indikatorljuset BLINKAR RÖD bör batterierna bytas ut före nästa användning av skärmen. Indikatorljuset kommer att stängas av 20 sekunder efter att skärmen har startats om inte batterierna behöver bytas ut. Höljets material: Förpackning: Polykarbonat och ABS King Vision-skärmen levereras ren och icke-steril i en förvaringsbox, redo att användas efter att de medföljande batterierna satts i. SPECIFIKATIONER (FORTSÄTTNING) Transport- och förvaringsförhållande Driftförhållande 50 C, 122 F 40 C, 104 F -20 C, -4 F 10 C, 50 F 85 % 75 % 30 % 30 % 106 kpa, 31.3inHg 106 kpa, 31.3inHg 50 kpa, 14.77inHg 80 kpa, 23.62inHg Videoutdata: King Vision-skärmen har en unik videoutgångsport (bild 1 #6) som kan kopplas till monitorer, videoskärmar, datorer eller annan enhet som har en analog standard-vidoeingångsport av RCA-typ. Använd endast med King Visions videoutgångskabel (komponentnummer KVCABL). King Vision-skärmen får endast kopplas till en enkel UL/IEC certifierad enhet som har ett strömstöd som är begränsat till 300 ma. Att använda porten för videoutdata förkortar batteriets livslängd. Det förkortar även varningstiden för batteriindikatorn (mindre tid för batteribyte när LED-lampan börjar BLINKA RÖD). Video-ut kabellängd: 108 tum, 274 cm 10

11 Hållbarhet: Långvarig användning: King Vision-skärmen har ett års garanti från inköpsdatum. Batterierna som medföljer skärmen har en hållbarhet på 5 år från tillverkningsdatum. Enheten är framtagen för kortvarig användning vid placering av endotrakealtub eller för att undersöka den övre luftvägen. Dock är den enda praktiska begränsningen för användningstid batteriets livslängd. Elektroniska störningar: King Vision-systemet har testats för överensstämmelse med tillämpliga standarder: Andra elektroniska enheter kan orsaka störningar på King Vision-skärmen. King Vision-skärmen kan störa andra elektroniska enheter. Om störning upptäcks, öka det fysiska avståndet mellan enheterna. INFORMATION OM KING VISION-BLAD Storlek för endotrakealtub: Bladlängd: Minsta munöppning: Vikt: 6,0 till 8,0 mm I.D. (ENDAST för Storlek 3 Kanalblad) 17cm (exklusive handtag) 13 mm (Standardblad) 18 mm (Kanalblad) 49 gram (Standardblad) 58 gram (Kanalblad) Gemensamma funktioner för King Vision-blad Ljuskälla: Kamera: Anti-imningsfunktion: Material: Förpackning: LED (vit) Obs: Titta ej direkt in i det vita ljuset då detta kan orsaka temporär blixtblindhet. CMOS VGA Beläggning mot imma på distallinsen ingen uppvärmningstid krävs. Polykarbonat och ABS Levereras i låda med förseglat lock; rena, icke-sterila, endast för engångsbruk. King Vision-bladen får ej återanvändas eller steriliseras. Symboler för King Vision Videolaryngoskop: King Vision är CE-märkt. Utrustning av BF-typ enligt IEC

12 Får inte återanvändas" Varning Se bruks- och driftanvisningar Strömbrytare. Varning: Enligt lag får försäljning av denna enhet enbart erbjudas läkare eller licensierad vårdpersonal Laryngoskop. Endast med avseende på elektrisk stöt, brandrisk och mekaniska fel i överensstämmelse med UL , IEC , CAN/CSA C22.2 nr IEC , ANSI/AAMI ES , CAN/CSA C22.2 nr Serienummer Tillverkarens katalognummer. Tillverkarens satsnummer. Tillverkningsdatum. Tillverkare Symbolen för temperaturbegränsning anger övre och undre gräns för temperatur för enheten. Symbolen för luftfuktighetsgränser anger övre och undre gräns för luftfuktighet för enheten. Lufttryckssymbolen anger övre och undre gräns för lufttryck för enheten. FÖRESKRIFTER FÖR KING SYSTEMS VISION-SKÄRM King Vision Videolaryngoskops komponenter är CE-märkta för försäljning inom EU. King Vision-skärmen är framtagen för användning med flera patienter vid korrekt rengöring och desinficering mellan patienter. King Vision-bladen är framtagna för engångsbruk och kan ej återanvändas eller steriliseras. RISK VID ÅTERANVÄNDNING (som krävs för engångsutrustning): Lagar och bestämmelser i USA och internationellt kräver att enhetens tillverkare garanterar att den sålda produkten är lämplig för användning inom de områden som anges i bruksanvisningen och är möjlig att spåra tillbaka till den ursprungliga sammansättningen. Om problem uppstår vid användning, gör detta krav det möjligt att spåra produkten och agera i enlighet med gällande lagar. 12

13 Återanvändning av utrustning märkt för engångsbruk (SUD) ogiltigförklarar tillverkarens krav att spåra produkten tillbaka till ursprunglig sammansättning. Därför påtar sig institution som återanvänder SUD rollen som tillverkare och måste testa och verifiera lämpligheten hos denna (återanvända) utrustning. Detta inkluderar, men gäller inte endast, korrekt rengöring, desinficering och/eller sterilisering för att garantera att den återanvända utrustningen är lämplig att använda. I USA måste alla vårdenheter som återanvänder en SUD registrera sig hos Food and Drug Administration under Code of Federal Regulations Title 21 som tillverkare av enheten och följa alla gällande federala och delstatliga lagar som gäller för enhetstillverkare. Utanför USA kan andra lagar gälla. Tillverkad av: King Systems Corporation Herriman Blvd., Noblesville, IN Tillverkad i USA av inhemska samt importerade delar Europeisk representant MPS Medical Product Service GmbH Borgasses Braunfels, Tyskland Denna produkt är skyddad av de amerikanska patentnumren D och D Copyright 2013 King Systems, med ensamrätt. King Vision är ett varumärke som tillhör King Systems Corporation King Visions produktsortiment överensstämmer med kraven för det Europeiska direktivet 93/42/EEC för medicinsk utrustning och är CE-märkt. INFM-78 12/13 13

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Bruksanvisning För användning med ablad

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Bruksanvisning För användning med ablad KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Bruksanvisning För användning med ablad Bild 1 1. Display 2. Videoadapter 3. Blad med kanal 4 Standardblad 5 På/Av-knapp 6 Batteriindikatorlampa 7 Videoutgång 8 Batterifack

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det see n speak eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Welch Allyn ProXenon pannlampa och fiberoptisk kabel. Bruksanvisning

Welch Allyn ProXenon pannlampa och fiberoptisk kabel. Bruksanvisning Welch Allyn ProXenon pannlampa och fiberoptisk kabel Bruksanvisning ii Information om Copyright Welch Allyn ProXenon pannlampa och fiberoptisk kabel Copyright 2008 Welch Allyn. Welch Allyn är ett registrerat

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

CORENTIUM CANARY. Bruksanvisning

CORENTIUM CANARY. Bruksanvisning CORENTIUM CANARY Bruksanvisning !! CANARY Bäste kund Vi vill tacka dig för att du har köpt ett CANARY-instrument. Läs följande instruktioner noggrant och behåll dem fram för framtida bruk. CANARY Corentium

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning 1 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) UTTALANDE Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden 1 19 juni 2015 Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Ämne: Viktig säkerhetsinformation för Verathon GlideScope GVL/AVL Flergångsblad för videolaryngoskop Till våra uppskattade GlideScope-kunder, Verathon,

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

ACTIVE Erection System NT

ACTIVE Erection System NT ACTIVE Erection System NT Medicinskt hjälpmedel Erektionshjälp Bruksanvisning Svenska Orsaker till erektionsstörningar Några av de vanligaste orsakerna till erektionsstörningar är diabetes hjärt- och

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 SV Bruksanvisning för användning på sjukhus och läkarmottagning SV PARI GmbH tackar er för det förtroende ni visar

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer