TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)"

Transkript

1 TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) Varje fråga består av ett antal delfrågor och en lista med bokstavsmärkta förslag. Markera för varje delfråga mest sannolika förslag ur listan. Varje förslag ur listan kan väljas en, flera eller ingen gång. Om inget annat anges ska endast ett förslag anges för varje delfråga. 1p/delfråga. UF1) Tema: Klinisk mikrobiologi virologi Välj ett (1) virus eller en (1) virusgrupp ur listan nedan för varje delfråga. (6p) 1 Detta lilla DNA-virus kan bara replikera i delande celler. Infekterar erytrocyternas förstadier. Infektion kan i sällsynta fall ge en övergående anemi. 2 Denna virusgrupp replikerar fr a i tarmepitel. Orsakar kräkningar och diarré i alla åldersgrupper. Pga genetisk variation förekommer utbrott varje år. 3 Detta virus replikerar fr a i tarmepitel och är den vanligaste orsaken till svår akut diarré hos spädbarn. 4 Detta retrovirus är ovanligt i Sverige. Det anses kunna ge upphov till s.k. adult T-cells-leukemi samt tropisk spastisk parapares. 5 Det finns ett 50-tal serotyper av detta höljefria DNA-virus. Kan typiskt orsaka ögoninflammation, men även luftvägssymtom, halsont och diarré. 6 Denna virusgrupp sprids bl a via fekal-oral smitta och är den vanligaste orsaken till virusmeningit i Sverige. A. Adenovirus B. BK-virus C. Calicivirus (Noro- och sapovirus) D. Cytomegalovirus (CMV) E. Epstein-Barr-virus (EBV) F. Enterovirus (Coxsackie, ECHO m.fl.) G. Herpes simplex-virus (HSV) H. Hepatit A-virus I. Hepatit B-virus J. Hepatit C-virus K. HIV L. HTLV M. Humant herpesvirus typ 6 N. Humant papillomvirus (HPV) O. Influensa A-virus P. Morbillivirus Q. Parainfluensavirus R. Parotitvirus S. Parvovirus B19 T. Rotavirus U. RS-virus V. Rubellavirus W. Varicella-zoster-virus (VZV) Tentamen i Patobiologi 1 HT

2 UF2) Tema: Klinisk mikrobiologi - bakteriologi. Välj mest sannolika orsakande bakterie för var och en av följande fallbeskrivningar ur nedanstående lista. (8p) 1 30-årig man med ful sårinfektion. Sårodling visar växt av betahämolytiska koagulasnegativa grampositiva kocker. 2 Analys av cerebrospinalvätska från ett misstänkt fall av meningit visar riklig förekomst av vita blodkroppar, varav >90% polynukleära granulocyter, ökad albuminhalt och sänkt glukoshalt. Odlingen visar växt av grampositiva diplokocker. 3 Bakterie med potent exotoxin som inhiberar frisättning av acetylkolin. 4 En dryg timme efter att ha varit på konditori och ätit en bit gräddtårta insjuknar en ung kvinna med illamående och våldsamma kräkningar. Vilken bakterie är den mest sannolika orsaken? 5 En 22-man som under de senaste morgnarna observerat en sparsam klar flytning från uretra. För övrigt inga symptom. Mikroskopi och odling av uretrasekret är negativa. 6 Pojke, snart 4 år. Upprepade öroninflammationer. Nu ont och rodnad trumhinna på hö sida. Odling visar växt av gramnegativa stavar. 7 Sven, 6 år, är sedan några veckor på familjens sommarställe i Stockholms skärgård, när föräldrarna vid frukosten en morgon ser att Sven dreglar från vänster mungipa som är hängande. Sven ler åt all uppmärksamhet med ett snett leende. Vilken bakterie kan ha orsakat Svens symptom? 8 En bukabscess diagnostiseras hos en patient. Vilken anaerob bakterie är en sannolik orsak till abscessen? A. Bacteroides fragilis B. Bordetella pertussis C. Borrelia burgdorferi D. Campylobacter jejuni E. Chlamydia trachomatis F. Clostridium botulinum G. Clostridium difficile H. Clostridium perfringens I. Clostridium tetani J. Corynebacterium diphtheriae K. Escherichia coli L. Fusobacterium necrophorum M. Haemophilus influenzae N. Helicobacter pylori O. Legionella pneumophila P. Mycobacterium tuberculosis Q. Mycoplasma pneumoniae R. Neisseria gonorrhoeae S. Neisseria meningitidis T. Salmonella enteritidis U. Staphylococcus aureus V. Staphylococcus epidermidis W. Staphylococcus saprophyticus X. Streptococcus agalactiae (GBS) Y. Streptococcus pneumoniae Z. Streptococcus pyogenes (GAS) AA. Treponema pallidum BB. Yersinia enterocolitica Tentamen i Patobiologi 1 HT

3 UF3) Tema: Parasitologi och Mykologi. Välj mest sannolika orsakande svamp/parasit för var och en av följande fallbeskrivningar ur nedanstående lista. (6p) 1 Du har påvisat knoppande jästceller i direktmikroskopi av en munslemhinneinfektion hos en HIV-patient. Vilken svamp är det frågan om? 2 54-årig kvinna med vattniga illaluktande diarréer sedan 4 dagar. Hon har inte varit utomlands under de senaste 2 åren. Passar sitt barnbarn några eftermiddagar i veckan. På barnbarnets dagis har man under de senaste veckorna haft barn som insjuknat med diarréer. Mikroskopi av faecesprover från kvinnan och dagisbarn visar förekomst av både trofozoit- och cystfomer. 3 Rundmask med en komplicerad livscykel som kan autoinfektera sin värd i många decennier. 4 En 17-årig pojke söker på vårdcentralen. När han var ute och sprang i skogen för 3 dagar sedan rispade en gren hans högra öga. Eftersom det kändes som lite skräp fanns kvar i ögat sköljde han ordentligt med kranvatten när han kom hem. Nu värker det i ögat som är rött och inflammerat. Kornealskrap tas för odling och mikroskop. Bakterieodling är negativ. Vid mikroskopi påvisas trofozoitformer. 5 Pojke med cirkelformade kliande utslag i hårbotten. Vid belysning med Woods lampa (UV-ljus) lyser hårstråna i de infekterade områdena med gulgrön fluorescens. Direktmikroskopi av hudskrap och hår visar svamphyfer. 6 Två dagar efter hemkomst från en 3-månaders resa i Östafrika, som bl a innefattat safari och bad i Indiska Oceanen, insjuknar en kvinna med 40 C feber och allmänpåverkan. Inför resan tog hon inga vaccinationer och under, samt efter resan har hon inte tagit några läkemedel. I blodutstryk påvisas former av en flagellat. A. Acanthamoeba castellani B. Ancylostoma duodenale C. Ascaris lumbricoides D. Aspergillus fumigatus E. Candida albicans F. Cryptococcus neoformans G. Cryptosporidium H. Entamoeba coli I. Entamoeba histolytica J. Enterobius vermicularis K. Epidermiphyton floccosum L. Giardia lamblia M. Microsporum canis N. Plasmodium falciparum O. Plasmodium vivax P. Pneumocystis jiroveci Q. Schistosoma haematobium R. Strongyloides stercoralis S. Toxoplasma gondii T. Trichophyton rubrum U. Trypanosoma brucei V. Wuchereria bancrofti Tentamen i Patobiologi 1 HT

4 UF4) Tema: Neoplasi. Välj mest sannolika och bäst överensstämmande alternativ för var och en följande påståenden ur nedanstående lista. (6p). 1 t(9;22) (Bcr/abl) finns nästan alltid vid denna sjukdom 2 Den vanligaste formen av leukemi hos barn 3 Cancer utgående från huden (epidermis) 4 Behandlas med retinsyra (ATRA) 5 Tumörcellerna bildar immunoglobuliner 6 En malign tumör utgående från kondrocyter tillhör denna grupp A. Adenocarcinom B. Skivepitelcancer C. Sarkom D. Akut myeloisk leukemi E. Kronisk myeloisk leukemi F. Akut lymfatisk leukemi G. Kronisk lymfatisk leukemi H. Myelodysplastiskt syndrom I. Hodgkin lymfom J. Non-Hodgkin lymfom K. Myelom L. Polycytemia vera M. Akut promyelocytleukemi N. Metaplasi O. Dysplasi P. Anaplasi Tentamen i Patobiologi 1 HT

5 UF5) Tema: Immunologi. Välj mest sannolika och bäst överensstämmande alternativ för var och en följande påståenden ur nedanstående lista. (6p) 1 Fungerar som nervsystemets makrofager 2 Är högspecialiserad på antigenpresentation 3 Mängden i blodet korrelerar till erytropoesens hastighet 4 Mängden av dessa celler kan användas för att följa progressen av HIV-infektion 5 Är förstadium till vävnadsspecifika makrofager 6 Bildas från megakaryocyter A. Neutrofil granulocyt B. CD4+ T-lymfocyt C. CD8+ T-lymfocyt D. Plasmacell E. Makrofag F. Mastcell G. Monocyt H. Eosinofil granulocyt I. Retikulocyt J. Trombocyt K. B-lymfocyt L. Endotelcell M. Vaskulär muskelcell N. Basofil O. Megakaryocyt P. Fibroblast Q. Erytrocyt R. Epiteloid cell S. Flerkärnig giantcell T. NK cell U. Dendritisk cell V. Mikroglia cell W. Kupffercell X. Stamcell Tentamen i Patobiologi 1 HT

6 FLERVALSFRÅGOR F1-F57 (max 57 poäng) Ringa in det bästa alternativet. Endast ett alternativ ska ringas in om inget annat anges i frågan (1 poäng per fråga). F1) En ung man har fått lunginflammation orsakad av Mycoplasma pneumoniae som kräver antibiotikabehandling. Vilken egenskap hos bakterien måste man ta hänsyn till vid val av antibiotikum? a) Mycoplasma pneumoniae producerar betalaktamas b) Mycoplasma pneumoniae saknar ATP syntes c) Mycoplasma pneumoniae saknar cellvägg d) Mycoplasma pneumoniae har kapsel e) Mycoplasma pneumoniae är intracellulär F2) Vilken metod är bäst för att bedöma en tuberkulos-patients smittsamhet? a) PCR för TB på sputum b) PCR för HIV c) Tuberkulintest (PPD; Mantoux text) d) Direktmikroskopi av sputum e) Lungröntgen F3) Chlamydia trachomatis är en viktig patogen. Vilken unik egenskap skiljer Chlamydia från andra bakterier? a) Har steroler i cellväggen b) Saknar förmåga att syntetisera proteiner c) Förekommer i en infektiös och en metabolt aktiv form d) Har en lipidrik cellvägg e) Saknar cellmembran F4) Vilken av följande mikrober uppmärksammas som sk opportunist i samband med AIDS? a) Calicivirus b) Cryptosporidium c) Ascaris lumbricoides d) Enterotoxigen Escherichia coli e) Staphylococcus aureus f) Clostridium difficile g) Giardia lamblia h) Rotavirus Tentamen i Patobiologi 1 HT

7 F5) Infektioner orsakade av Candida albicans ökar i antal hos sjukhusvårdade patienter. Vilken av följande egenskaper kännetecknar Candida albicans? a) Är känslig för trimetoprimsulfa b) Ger upphov till ytliga men ej djupa (system) infektioner c) Infektion uppkommer vanligen genom endogen smitta d) Räknas till gruppen dermatofyter e) Går inte att odla i laboratoriet F6) Penicillin började användas under 2:a världskriget. Därefter dröjde det inte många år förrän Staphylococcus aureus började bli resistent mot penicillin. Vad var det som hände? a) Bakterierna muterade sina penicillin-bindande proteiner b) Inbindningsstället på ribosomerna ändrades c) Cellväggen blev ogenomtränglig för penicillin d) Bakterierna började producera ett penicillinas e) En mutation skedde så att DNA-gyraset blev mer okänsligt F7) Ciprofloxacin tillhör antibiotikagruppen kinoloner och är speciellt aktivt mot gramnegativa bakterier. Hur verkar kinoloner? a) Skadar bakteriens cytoplasmamembran b) Inhiberar bakteriens cellväggssyntes c) Inhiberar bakteriens DNA gyras d) Inhiberar bakteriens proteinsyntes e) Interfererar med bakteriens folsyrametabolism F8) Desensibilisering för att förhindra ett allergiskt svar kan åstadkommas genom upprepade injektioner med a) IgE-antikroppar b) antigenet (allergenet) c) histamin d) IgG-antikroppar e) antihistmin F9) Infektion med hepatitvirus kan predisponera för utveckling av levercellscancer. För vilka av de hepatitvirus som förekommer i Sverige ser man en association mellan infektion och utveckling av levercellscancer? a) Hepatit A och B b) Hepatit A och C c) Hepatit B och C d) Hepatit A, B och C Tentamen i Patobiologi 1 HT

8 F10) Vissa HPV-typer kan ge upphov till cancerutveckling i livmoderhalsen. Man tror idag att detta delvis beror på att virusproteinerna påverkar effekterna av vissa proteiner centrala för cellerna. Vilket av nedanstående anger en sådan mekanism för HPVproteiner? a) Binder till och motverkar effekten av prb b) Binder till och minskar transkriptionen av genen som kodar för prb c) Binder till och motverkar effekten av Bax d) Binder till och minskar transkriptionen av genen som kodar för Bax F11) Tillgängliga antivirala medel mot influensavirus verkar genom att a) hämma viralt DNA-beroende DNA-polymeras b) hämma viralt omvänt transkriptas c) hämma viralt neuraminidas d) hämma viralt proteas F12) Opsonisering av en bakterie innebär vanligen att a) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och förhindrar fagocytos b) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och stimulerar fagocytos c) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och orsakar direkt avdödning d) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och förhindrar adhesion F13) Vilket av följande är exempel på passiv immunisering? a) Profylax mot hepatit A med humant immunglobulin b) Användning av attenuerat virus för att vaccinera mot polio c) Användning av tetanustoxoid för att vaccinera mot tetanus d) Den långvariga immunitet som uppstår efter genomgången morbilliinfektion F14) Mikrober använder olika mekanismer för att orsaka diarré. Vilken av följande mikroorganismer använder sig av invasion av tarmepitelet? a) Vibrio cholerae b) Giardia lamblia c) Shigella dysenteriae d) Enterotoxigen E. coli e) Staphylococcus aureus Tentamen i Patobiologi 1 HT

9 F15) Paracetamol kan vid överdosering ge upphov till livshotande skador på a) bukspottkörteln b) levern c) benmärg d) tunntarmen F16) Folsyra är ett vitamin som vi måste få i oss via födan. Brist på folsyra påverkar kroppen på många sätt och detta beror på att folsyra är nödvändigt för en viktig metabol reaktion som inte kan utföras i våra celler utan folsyra. För vilken sådan modifiering krävs folsyra? a) Metylering (överföring av metylgrupp till metabolit) b) Katalys av peptidbindning c) Transaminering (överföring av aminogrupp mellan två metaboliter) d) Glykosylering (överföring av glykosylgrupp till metabolit) F17) Frisättning av prostaglandiner är en viktig komponent bakom en inflammatorisk process. Med hjälp av vissa läkemedel kan vi idag bromsa en inflammatorisk process genom att hämma prostaglandinproduktionen. Vilket av nedanstående läkemedel/läkemedelsgrupp utövar sin effekt genom att direkt hämma ett enzym som är viktigt för prostaglandinsyntes? a) Paracetamol b) NSAID c) Glukokortikoid d) Leukotrienreceptorantagonist F18) I ett nyhetsbrev från klinisk kemi står det att man infört en ny analys av ett protein i blodet. Med denna analys ska man tidigt kunna upptäcka en viss cancersjukdom. Specificiteten för analysen uppges vara 90%. Vad betyder det? a) En av 10 personer som testas positivt har inte cancersjukdomen b) En av 10 personer som har cancersjukdomen testas negativt c) En av 10 personer som testas negativt har cancersjukdomen d) En av 10 personer som inte har cancersjukdomen testas positivt F19) Antimetaboliter utgör en klass av cytostatika. Ett vanligt sådant preparat, som ibland även används för autoimmuna sjukdomar, karakteriseras även som en folsyraanalog. Vilket av nedanstående preparat är detta? a) Etoposid b) Taxol c) Cisplatin d) Metotrexat Tentamen i Patobiologi 1 HT

10 F20) Om man följer en HIV-infekterad patient som inte erhåller antiviral behandling kan man, efter primärinfektionen, ofta se en mångårig period med s.k. klinisk latens, innan patienten börjar utveckla AIDS. Denna period kännetecknas av a) latent virusinfektion, dvs inga påvisbara viruspartiklar, samt normal nivå av CD4- positiva T-lymfocyter b) latent virusinfektion, dvs inga påvisbara viruspartiklar, men långsamt fallande nivå av CD4-positiva T-lymfocyter c) tydligt påvisbara virusnivåer i blodet, men normal nivå av CD4-positiva T- lymfocyter d) tydligt påvisbara virusnivåer i blodet, och långsamt fallande nivå av CD4-positiva T- lymfocyter F21) Vilken typ av antikropp är involverad i medieringen av ett atopiskt astmaanfall? a) IgG b) IgM c) IgD d) IgE F22) Vid behandling av vissa autoimmuna sjukdomar (t ex RA) används idag läkemedel som slår ut effekten av en viss cytokin. Vilken cytokin? a) IFN-β b) TNF-α c) IFN-γ d) IL-2 e) IL-6 F23) Immunsupprimerade individer, t ex transplanterade patienter, kan drabbas av svåra virusinfektioner. Vilket av följande virus är mest vanligt som orsak till sådana svåra infektioner? a) Rubellavirus b) Humant papillomvirus (HPV) c) Enterovirus d) Cytomegalovirus (CMV) F24) Vid en ultraljudsundersökning av en gravid kvinna upptäcker du tecken på att fostret har svåra missbildningar. Under diskussionen om orsaken till missbildningarna börjar ni misstänka en virusinfektion. Patienten har precis kommit till Sverige och har aldrig blivit vaccinerad. Vilket av nedanstående virus är i så fall mest troligt som orsak till missbildningen? a) Rubellavirus b) Calicivirus c) Enterovirus d) BK-virus Tentamen i Patobiologi 1 HT

11 Fråga F25) ströks F26) En patient söker för andningsbesvär. En spirometri visar följande värden: FEV 1 3,0 L (89 % av förväntat); VC 4,0 L (91 % av förväntat); FEV 1 /VC 0,75 (97 % av förväntat). Efter bronkdilatation: FEV 1 3,3 L; VC 4,0 L; FEV 1 /VC 0,75. Vad visar spirometriresultatet? a) Resultatet konfirmerar diagnosen KOL b) Resultatet konfirmerar diagnosen astma c) Resultatet utesluter diagnosen astma d) Resultatet ger misstanke på restriktiv lungfunktionsinskränkning e) Resultatet är normalt F27) Familjär hyperkolesterolemi beror på a) brist på lipoproteinlipas b) brist på HDL c) överproduktion av VLDL d) brist på LDL receptorn F28) Analysen PK-INR används för att a) följa effekten av heparinterapi b) följa effekten av waranterapi c) hitta patienter med hemofili B d) hitta patienter med ökad risk för trombos F29) Du har Lena 62 år som patient på vårdcentralen. Lena är 167 cm lång och har ett BMI på 29,8. Du funderar på om hon lider av metabolt syndrom. Vilket av nedanstående avvikande provsvar skulle mest stödja en sådan hypotes? a) Lågt LDL b) Högt LDL c) Lågt HDL d) Högt HDL Tentamen i Patobiologi 1 HT

12 F30) Du funderar på några olika alternativa läkemedelsbehandlingar för en patient. Du vill gärna ha ett läkemedel där effekten sitter i under lång tid. Vilken av nedanstående termer anger hur länge effekten av ett läkemedel sitter i? a) Halveringstid b) Tolerans c) Duration d) Clearance F31) Bertil, 67 år, söker på vårdcentralen för tilltagande trötthet. Han berättar också att han gått ner några kilo i vikt de senaste månaderna. De första proverna visar B-Hb 115 g/l ( g/l) och P-CRP 27 mg/l (<3.0 mg/l). Vidare anemiutredning ger följande analyssvar: Erc-MCV 86 fl (82-98 fl), P-transferrinmättnad 0.18 (0,15-0,50), B- retikulocyter 103x10 9 /L (28-120x10 9 /L), P-haptoglobin 0,64 g/l (0,24-1,90 g/l). Vilken typ av nedanstående anemiformer lider Bertil mest sannolikt av? a) Megaloblastisk anemi b) Järnbristanemi c) Sekundär anemi d) Hemolytisk anemi F32) På vårdcentralen träffar du Anders, 35 år, som under den senaste veckan känt sig väldigt trött och som har upptäckt ett flertal blåmärken på sina ben och armar. Provtagning visar 63x10 9 vita blodkroppar per liter blod (normalvärde: 4-10x10 9 /liter) och han har inga palpabla lymfkörtlar. Vilken av nedanstående sjukdomar är mest sannolik? a) SLE b) Akut leukemi c) Hodgkin s sjukdom d) Primär HIV-infektion F33) Du håller på att utreda Muhammed 42 år för anemi. Enligt de senaste provsvaren tyder allt på att han har en megaloblastisk anemi. Du misstänker att detta skulle kunna bero på brist på vitamin B12. Vilken av nedanstående analyser kan mest entydigt visa på brist av vitamin B12? a) S-Homocystein b) S-Metylamonsyra c) S-Kobalamin d) S-Folat Tentamen i Patobiologi 1 HT

13 F34) Gunnel (67 år) har KOL, osteoporos och hypertoni. Den senaste månaden har hon varit tröttare än vanligt och haft perioder då maken upplevt henne som förvirrad. Inga bröstsmärtor eller hosta. Hon har känt sig varm men kollade inte om hon hade feber. Igår fick hon krampanfall i hemmet och ambulansen tillkallades. På akuten noterade man högt CRP, lågt Hb. Diskret blåsljud vid hjärtauskultation. CT skalle visade 2 abscesser. Blododling visade växt av Staphylococcus aureus. Vilken sjukdom har Gunnel? a) Endokardit b) Encephalit c) Lunginflammation d) Meningit e) Perikardit F35) Vilket lipoprotein är viktigast för återtransporten av kolesterol till levern? a) VLDL b) Chylomikroner c) HDL d) LDL F36) Eva, 33 år, söker för att hon den senaste tiden känt sig alltmer trött och ofta haft huvudvärk. Ett första blodprov på vårdcentralen visar B-Hb 105 g/l ( g/l) och P-CRP 1,7 mg/l (<3,0 mg/l). Vidare provtagning ger bland annat följande svar: Erc- MCV 72 fl (82-98 fl), P-transferrinmättnad 0,072 (0,10-0,50), B-retikulocyter 67x10 9 /L (28-120x10 9 /L), P-haptoglobin 1,03 g/l (0,24-1,90 g/l). Vilket av nedanstående är mest sannolikt bakomliggande orsak till anemin? a) Kronisk inflammation b) Brist på vitamin B12 c) Autoimmun hemolys d) Blödning F37) Vid en granulomatös inflammation är det karakteristiska fyndet förekomst av a) antikroppsproducerande plasmaceller b) neutrofila leukocyter c) makrofager och jätteceller d) mastceller F38) I sjukvården är det viktigt att ha metoder för att avdöda mikroorganismer. Vad gäller för virus? a) Vissa virus kräver temperaturer över 100 o C (autoklavering) för att avdödas b) Virus som saknar hölje inaktiveras i lägre grad av fettlösande desinfektionsmedel (tex handsprit) än höljeförsedda virus c) De flesta virus kan behålla sin infektionsförmåga flera veckor i rumstemperatur d) Virushepatit sprids inte på sjukhus, eftersom hepatitvirus mycket snabbt förlorar sin infektiositet utanför kroppen Tentamen i Patobiologi 1 HT

14 F39) Vilken är den största riskfaktorn för att utveckla malignt mesoteliom? a) Rökning b) Asbestexponering c) Legionellapneumoni d) Mutation av p53-gen F40) Vilket lipas är viktigast för att tömma chylomikroner och VLDL på triglycerider? a) Hepatiskt lipas b) Lipoprotein lipas c) Hormonkänsligt lipas d) Pancreatiskt lipas F41) Eva (70 år) kommer in till akuten med bröstsmärtor ut i käken. Evas EKG visas nedan. Vad håller på att hända i hennes kranskärl? a) Ett plack i LAD har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet helt b) Ett plack i LAD har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet delvis c) Ett plack i RCA har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet helt d) Ett plack i RCA har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet delvis F42) Lennart (65 år) är inlagd efter en hjärtinfarkt för 4 dagar sedan. Du noterar ett nytt blåsljud som inte hördes förut. Vilken diagnos tänker Du på? a) Hjärtsvikt b) Förmaksflimmer c) Emboli d) Chordae ruptur Tentamen i Patobiologi 1 HT

15 F43) Vilken är den vanligaste typen av lungcancer? a) Småcellig lungcancer b) Adenocarcinom c) Skivepitelcancer d) Carcinoid F44) I vilken av nedanstående kategorier skall man placera ett kolorektalt adenocarcinom? a) Hypertrofi b) Hyperplasi c) Atrofi d) Neoplasi F45) Vilken av följande riskfaktorer för venös trombos är vanligast i Sverige? a) Protein C-brist b) Antitrombin-brist c) APC resistens (FV Leiden mutation) d) Protrombinmutation F46) Cancerutveckling beror på olika genetiska förändringar i de celler som utvecklas till cancerceller. En sådan förändring är amplifiering. För vilken av nedanstående gener ser man oftast en amplifiering i cancerceller? a) TP53 (p53) b) BCL2 (bcl-2) c) APC d) CASP8 (kaspas 8) F47) Under de senaste åren har en fruktad epidemisk stam av C. difficile - benämnd typ 027/NAP1 - fått stor uppmärksamhet i västvärlden. Vilken egenskap hos denna stam anses vara en anledning till att den orsakar svårare sjukdom jämfört med en vanlig C. difficile? a) Den producerar stora mängder toxin redan i tidig log fas b) Den producerar endast toxin B c) Den saknar sporer d) Den drabbar endast antibiotikabehandlade patienter e) Den är resistent mot alla typer av antibiotika Tentamen i Patobiologi 1 HT

16 F48) Vilket är en bidragande orsak till att det är Plasmodium falciparum som orsakar flest dödsfall i malaria? a) Plasmodium falciparum är resistent mot samtliga antimalariamedel b) Plasmodium falciparum kräver ingen utvecklingsfas i levern vilket ger ett snabbare sjukdomsförlopp c) Plasmodium falciparum-infektion ger aldrig, ens på lång sikt, upphov till sk klinisk immunitet d) Plasmodium falciparum inducerar kraftig frisättning av TNF-alfa från bl a makrofager e) Plasmodium falciparum inducerar minskad blodcirkulation i hjärnan F49) Vad innebär det om myokardiets flödesreserv är reducerad? a) Hjärt-minutvolymen ökar för lite vid fysisk ansträngning b) Dålig utveckling av kollateraler c) Blodflödet i kranskärlen ökar inte tillräckligt vid ökat syrgasbehov d) Att det finns stenos i mitralis- eller aortaklaffen e) Lågt venöst återflöde F50) Du medverkar vid obduktion av en kvinna som avlidit via akut hjärtstopp på en släktfest. Hon trillade ihop och blev helt livlös inom loppet av en minut. HLR hade ingen effekt. Enligt anhöriga och övriga vittnen var hon pigg under föregående timmar och hon hade inte heller varit sjuk de senaste dagarna. Hon har inte haft någon anamnes på bröstsmärtor. Frånsett typ 2-diabetes har hon varit frisk. Med tanke på tidsperspektivet, vilket är det mest sannolika makroskopiska obduktionsfyndet? a) Focal gulröd färgförändring i myokardet b) Focalt gråvit färgförändring i myokardet c) Focal blödning i mykokardet d) Inga focala förändringar i myokardet F51) Vilket cytokin används i kliniken för att driva på bildningen av neutrofiler? a) Trombopoietin b) Alfa-interferon c) TNF-alfa d) Erytopoietin e) G-CSF F52) Ärrvävnad bildas ofta efter svåra inflammationer och efter läkning av sår. Vilken är den huvudsakliga celltypen som finns i ärrvävnad? a) Mastceller b) Makrofager c) Fibroblaster d) Adipocyter e) Neutrofiler Tentamen i Patobiologi 1 HT

17 F53) Indvider med en genetisk brist på komplementfaktor C6 har a) ökade överkänslighetsreaktioner b) ökad cancerfrekvens c) minskad motståndskraft mot virala infektioner d) minskad motståndskraft mot Neisseria infektioner e) minskad motståndskraft mot Chlamydia infektioner F54) Peptider som genererats från intracellulära proteiner stimulerar ett immunsvar genom att presenteras på cellytan i komplex med a) MHC klass I molekyler b) MHC klass II molekyler c) CD8 molekyler d) CD3 molekyler F55) Antalet fall av kikhosta ökar kraftigt i Sverige, varav många är små barn. I november rapporterades 51 nya fall varav 44 små barn, drygt hälften yngre än 3 månader. Kikhosta är särskilt farligt för små barn och kan bli livshotande för spädbarn. Vilka patogenetiska mekanismer hos Bordetella pertussis kan förklara varför sjukdomen fått beteckningen kikhosta. a) Bordetella pertussis har ett potent endotoxin b) Bordetella pertussis är invasiv och har ett potent endotoxin c) Bordetella pertussis är invasiv och utsöndrar ett A-B toxin som inhiberar proteinsyntes d) Bordetella pertussis utsöndrar ett potent neurotoxin och ett A-B toxin som inhiberar frisättning av glycin e) Bordetella pertussis har ett potent cytotoxin och utsöndrar ett A-B toxin som ADP-ribosylerar ett G protein F56) Ett nyfött barn bedöms ha meningit. Vilka organismer bör misstänkas i första hand? a) Listeria monocytogenes och Neisseria meningitidis b) E. coli och Streptococcus agalactiae c) E. coli och Staphylococcus epidermidis d) Haemophilus influenzae och Streptococcus pneumoniae e) Streptococcus pneumoniae och Streptococcus agalactiae F57) Anafylatoxiner kan genereras vid komplementaktivering. Vilken av nedanstående celltyp anses vara det mest direkta målet för anafylatoxiner? a) Neutrofil b) Dendritisk cell c) Mastcell d) NK-cell Tentamen i Patobiologi 1 HT

18 KORTSVARSFRÅGOR K1-K17 (max 51 poäng) OBS! Kortfattade svar! K1) Under 2012 diagnostiserades ovanligt många fall av meningokockmeningit, sk epidemisk meningit. Förklara med utgångspunkt i Dina kunskaper om patogenes vid meningit - varför meningit orsakad av Neisseria meningitidis kan smitta direkt från människa till människa medan meningit orsakad av Borrelia burgdorferi inte gör det. (2p) K2) Vi har många fördelar av vår normalflora. En stor nackdel är dock att normalfloremikrober är vanliga orsaker till infektioner. Ge två exempel på bakterier i normalfloran som kan ge upphov till sjukdom och beskriv patogenetiskt förlopp vid de båda sjukdomarna. (4p) Tentamen i Patobiologi 1 HT

19 K3) Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem; en sådan är MRSA. (3p) a) Vad står beteckningen MRSA för? b) Vilken grupp av antibiotika är alltid verkningslösa mot MRSA? c) Vilken är resistensmekanismen? K4) TNF-alfa är en central mediator av sepsissyndromet. Vilka celler producerar TNF-alfa? Nämn även tre bakteriella faktorer som stimulerar cellerna till att producera TNF-alfa. (2p) Tentamen i Patobiologi 1 HT

20 K5) Para ihop typ av överkänslighet med nedanstående exempel. 1p/rätt svar. (Max 4p) Typ I överkänslighet Typ II överkänslighet Typ III överkänslighet Typ IV överkänslighet A. Lokaliserad anafylaxi B. Allergisk kontakt dermatit C. Immunkomplexorsakad D. Reaktion på en inkompatibel blodtransfusion K6) Para ihop diagnos med EKG-utseende. 1p/rätt svar. (Max 6p) 1 Vänsterkammarhypertrofi 2 Genomgången inferior infarkt 3 Perikardit 4 Akut inferior infarkt 5 Högerkammarhypertrofi 6 Akut anterior infarkt A. Höga R-vågor och ST-T-förändringar i V1-V2 B. Generella uppåt konkava ST-höjningar C. ST-höjningar i II, avf, III D. Höga R-vågor och ST-T-förändringar i V5-V6 E. ST-höjningar i V1-V4 F. Q-vågor i II, avf, III Tentamen i Patobiologi 1 HT

21 K7) Immunsystemets förmåga att reagera på främmande men ej kroppsegen substans är anmärkningsvärd. Paul Ehrlich (Nobelpristagare 1909) skapade termen horror autotoxicus, dvs organismen vill inte skada sig själv. Trots allt uppträder sjukdomar som vi betraktar som autoimmuna sjukdomar. Hur kan man förklara att en autoimmun reaktion uppkommer? Beskriv tre olika mekanismer som leder till ett immunsvar mot kroppsegna strukturer. (3p) Tentamen i Patobiologi 1 HT

22 K8) Obduktionsfall 1 En 63-årig kvinna med tidigare konstaterad aortastenos och hjärtsvikt inkommer till akutmottagningen. När du undersöker patienten upptäcker du att hon har svår dyspné, uttalade pittingödem på underbenen och rassel över lungfälten. Efter ytterligare undersökningar tas beslut om akut operation med tanke på hennes tillstånd och den uttalade aortastenosen. I samband med operationen får hon dock hjärtstillestånd och hennes liv går ej att rädda trots HLR. Vid obduktion finner man bland annat vänsterkammarhypertrofi, lungödem, en uttalat sklerotisk aortaklaff, multipla revbensfrakturer samt en misstänkt hjärtinfarkt. a) Vilken är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt? (1p) a) Ischemisk hjärtsjukdom b) Diabetes c) Klaffel d) Hypertoni e) Kardiomyopati b) Vid hjärtsvikt tas med fördel ett labprov som kan stärka misstanken om diagnosen. Vilket? (1p) a) CRP b) Troponin-T c) p-leukocyter d) Nt-proBNP e) C-ANCA c) Aortastenos ger vanligtvis (1p) a) systoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 b) systoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 c) diastoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 d) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 e) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 2 d) Mitralisinsufficiens ger vanligtvis (1p) a) systoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 b) systoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 c) diastoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 d) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 e) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 2 Tentamen i Patobiologi 1 HT

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

Tentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0029H

Tentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0029H Institutionen för hälsovetenskap Röntgensjuksköterskeprogrammet Tentamen Medicinsk vetenskap Kurs: M0029H Lärare Delmoment Fråga Max G 70 % VG 90 % Anders Österlind Infektionssjukdomar 1-14 21p 14p 19p

Läs mer

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Diagnostik allmänt Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Utifrån sjukdomens symptom och förlopp finns ofta ett antal möjliga bakterier (och

Läs mer

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar)

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 2016-10-07 Sida 1 (5) Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 1. Vilken av följande mikrobiologiska analyser används INTE för att diagnostisera legionella? a. Blododling b. Sputumodling c. PCR på sputum

Läs mer

TENTAMEN. 1 augusti APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen

TENTAMEN. 1 augusti APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen TENTAMEN 1 augusti 2006 APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi och hematologi Kod: Maxpoäng: 59 Gränser

Läs mer

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2013

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2013 Namn: Person nr: Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2013 Fredag den 7 juni 2013 Skrivtid: 09.00-11.00 Vänligen skriv din tenta-kod på alla sidor och var vänlig att memorera den. Tentan består av 27st

Läs mer

Smittskydd Stockholm. Tarminfektioner. Maria Rotzén Östlund Biträdande smittskyddsläkare

Smittskydd Stockholm. Tarminfektioner. Maria Rotzén Östlund Biträdande smittskyddsläkare Tarminfektioner Maria Rotzén Östlund Biträdande smittskyddsläkare Smitta Sjukdom Agens Diagnostik Åtgärder Smitta Sjukdom Agens Diagnostik Åtgärder Avföring + Magtarmsystemet Fekal-oral smitta Direktkontakt

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

Kortsvarsfrågor (5)

Kortsvarsfrågor (5) Kortsvarsfrågor 16-11-25 1 (5) 1. 45 årig kvinna söker infektionsakuten efter att ha blivit biten av sin katt i höger hand. I status ses lätt rodnad och svullnad i anslutning till betten över handryggen.

Läs mer

a. Låg risk för smitta om fästingen avlägsnas från huden inom 24 timmar

a. Låg risk för smitta om fästingen avlägsnas från huden inom 24 timmar 1 (7) På fråga 1-8 finns 1-5 rätta svarsalternativ 1. Vilket/a av följande svarsalternativ är korrekt/a avseende malaria? a. Plasmodium falciparum förekommer hos andra däggdjur än människan b. Malaria

Läs mer

Lymfoida organ och immunsystemet. Innehåll. Leukocyter 11/14/2014. Människan: biologi och hälsa SJSE11. Ospecifika immunförsvaret

Lymfoida organ och immunsystemet. Innehåll. Leukocyter 11/14/2014. Människan: biologi och hälsa SJSE11. Ospecifika immunförsvaret Lymfoida organ och immunsystemet Människan: biologi och hälsa SJSE11 2014-11-18 Annelie Augustinsson Innehåll Ospecifika immunförsvaret Barriärer Kemiskt försvar Cellulärt försvar Specifika immunförsvaret

Läs mer

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt Bakteriologi och mykologi Allmän Bakterier och jästsvamp Bakterier och jästsvamp Prover tagna från olika lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Vävnadsbitar, benbitar

Läs mer

Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Tentamen: 4 hp Kurskod: MC016G Provkod: Kursansvarig: Birgitta Olsen

Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Tentamen: 4 hp Kurskod: MC016G Provkod: Kursansvarig: Birgitta Olsen Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Tentamen: 4 hp Kurskod: MC016G Provkod: 0101 Kursansvarig: Birgitta Olsen Datum: 2016 09 21 Totalpoäng: 59,5 p Parasitologi, 5 p Mykologi, 5 p Virologi, 23,5 p p Bakteriologi,

Läs mer

Årsstatistik för 2014

Årsstatistik för 2014 1(6) 2015-01-30 Årsstatistik för 2014 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2010 2011 2012 2013 2014 Klamydia 668 541 610 613 699 HIV 2 2 2 8 4 Gonorré

Läs mer

Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Kurskod: MC016G Kursansvarig: Birgitta Olsen

Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Kurskod: MC016G Kursansvarig: Birgitta Olsen Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Kurskod: MC016G Kursansvarig: Birgitta Olsen Datum: 2016 11 12 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 56,5 p Parasitologi,5 p Mykologi,6 p Virologi, 21,5 p p Bakteriologi,

Läs mer

MCQ Nr... Facit. (max 20p) (7) Flera rätta svar. 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa?

MCQ Nr... Facit. (max 20p) (7) Flera rätta svar. 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa? (max 20p) 2017-02-24 1 (7) Flera rätta svar 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa? a) cefotaxim b) piperacillin-tazobactam c) ceftazidim d) heracillin e) meropenem

Läs mer

LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF

LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF UTMANINGEN En utmaning för läkaren är att kunna utföra en klinisk bedömning, testa, diagnostisera och fatta beslut om behandling under en enda konsultation. Det vanliga är att

Läs mer

Tentamen 2008-04-25 VT08

Tentamen 2008-04-25 VT08 FALL 1 En 56-årig kvinna har varit med sin familj på semester vid kusten i Turkiet. Under den 3 veckor långa vistelsen fick kvinnan blåskatarr och sökte läkare på orten. Kvinnan fick antibiotikabehandling

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER För forskarutbildningskursen Aktuell klinisk forskning Referat av Susanne Lindgren från Göteborgs läkaresällskaps seminarium 09-05-06 Föredragshållare: Professor Agnes Wold BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER Sammanfattning

Läs mer

Rådgivningssjuksköterskor

Rådgivningssjuksköterskor Rådgivningssjuksköterskor Strama Signar Mäkitalo Webbsidan www./smittskydd www./strama Man, 23 år, från Somalia Söker för fjärde gången på HC. Smärtstillande har inte hjälpt. Ökande besvär sedan 3 månader.

Läs mer

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 63,5

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 63,5 TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP Kurskod: MC1401 Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Datum: 2012-08-14 Skrivtid: 4 tim. Totalpoäng: 63,5 Poängfördelning: Nikolaos Venizelos

Läs mer

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75 TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP Kurskod: MC1401 Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Datum: 2013-10-02 Skrivtid: 4 tim. Totalpoäng: 75 Poängfördelning: Nikolaos Venizelos

Läs mer

AMA + SMA AMASMA SST rör gul kork

AMA + SMA AMASMA SST rör gul kork 1(8) Medicinsk diagnostik Halland Provtyp Önskad undersökning Provkod Provtagningsmaterial Upplysningar Abcess Odling av bakterier Odling Plaströr gul kork, Odling av bakterier och svamp OdlSv Plaströr

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

2. Beskriv översiktligt HLA-systemets organisation på gen-nivå och strukturen på de molekylära produkterna MHC-I och MHC-II.

2. Beskriv översiktligt HLA-systemets organisation på gen-nivå och strukturen på de molekylära produkterna MHC-I och MHC-II. FALL 1 En person har njurtransplanterats. Patientens grundsjukdom var en autoimmun sjukdom med engagemang av njurarna vilket lett till upphävd njurfunktion. I förberedelserna för en transplantation genomgår

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT09 8 januari 2010 kl

OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT09 8 januari 2010 kl OMTENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR 20 hp HT09 8 januari 2010 kl. 13.00-19.00 Maximal poäng: 109 p (del 1: 57 p; del 2: 52 p) Godkäntgräns: 65 p (del 1+2; 60 %, samt över 50% på de enskilda delarna (1 och 2))

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping bildomtentamen 2011-08-26 KOD Läkarprogrammet stadiii 1(10)

Hälsouniversitetet i Linköping bildomtentamen 2011-08-26 KOD Läkarprogrammet stadiii 1(10) 1(10) Roland Esitance, 36 år, kommer till öronmottagningen för bedömning av en ordentligt besvärlig vänstersidig nästäppa. Hans kompis Mats Oideus från KTH Mätteknik har redan mätt upp nedanstående diagram

Läs mer

Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi

Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Klinisk bakteriologi Clostridium difficile ribotypning Corynebacterium diphtheriae typning

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför.

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför. MEQ 16-11-25 1(6) En lördagsmorgon träffar du en 53-årig kvinna på akutmottagningen som klagar över feber och allmän sjukdomskänsla. Ingen frossa. Smygande debut. Avföringen är något lös. Inga kräkningar.

Läs mer

Kortsvarsfrågor Sida 1 av (6) (max 45 poäng)

Kortsvarsfrågor Sida 1 av (6) (max 45 poäng) Kortsvarsfrågor 2016-10-07 Sida 1 av (6) 1. Vid septisk chock ses allvarlig hypotension. Förklara kortfattat fysiologiskt varför dessa patienter drabbas av hypotension. (3p) Svar: Vasodilatation, ökad

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

TENTAMEN. Kurs: Mikrobiologi och immunologi, Mikrobiologidelen. Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM007

TENTAMEN. Kurs: Mikrobiologi och immunologi, Mikrobiologidelen. Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM007 los&itutionen ror medicinsk biokemi och mikrobiologi Farmaceutisk Mikrobiologi Kodnummer:....... TENTAMEN Kurs: Mikrobiologi och immunologi, Mikrobiologidelen Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod:

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

31.10.1986/786. Förordning om smittsamma sjukdomar 31.10.1986/786. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

31.10.1986/786. Förordning om smittsamma sjukdomar 31.10.1986/786. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Page 1 of 15 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1986» 31.10.1986/786 31.10.1986/786 Beaktats t.o.m. FörfS 326/2010. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning om smittsamma

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 2: Karin, 45 år Du är jourhavande på infektionsakuten 090830. Du tar emot patient Karin 45 år. Patienten är tidigare frisk, ingen kronisk medicinering, inga allergier. Patienten insjuknade initialt

Läs mer

1. Vilka två klaffvitier är vanligast i Sverige idag? Beskriv vilka auskultationsfynd du förväntar dig vid dessa! 4p

1. Vilka två klaffvitier är vanligast i Sverige idag? Beskriv vilka auskultationsfynd du förväntar dig vid dessa! 4p Marianne 75 år kommer på remiss till din mottagning pga. att husläkaren har hört ett blåsljud. Hon har tidigare arbetat som ekonom på bank och är nu aktiv pensionär. Hon tar inga mediciner regelbundet.

Läs mer

1. Med vilken provtagning kan Du vid detta läkarbesök avgöra om pojken behöver specifik behandling för sin sjukdom? (1p, del 2)

1. Med vilken provtagning kan Du vid detta läkarbesök avgöra om pojken behöver specifik behandling för sin sjukdom? (1p, del 2) FALL 1 En 15-årig pojke insjuknar med ont i halsen och feber. Pojken söker på vårdcentralen där Du är läkare. Han undrar om han kan få någon behandling för att snabbt bli frisk eftersom han ska delta i

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

Pris Rikspris Klinisk mikrobiologi

Pris Rikspris Klinisk mikrobiologi Akutomhändertagande: 75% tillägg Akuttillägg utanför ordinarie arbetstid: Tillägg mån-fre 17.00-21.00 1 268 Tillägg lör, sön och helg 15.00-21.00 2 377 Tillägg natt 4 753 Bakteriologiska undersökningar

Läs mer

Innate ospecifik) Adaptive rvärvat, rvat, specifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner

Innate ospecifik) Adaptive rvärvat, rvat, specifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) Cytokiner interferoner,

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Bakteriella gastroenteriter Dominerande världshälsoproblem

Läs mer

Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 26/10, 2012. Skrivtid: 14:15-19:15 Lärare:

Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 26/10, 2012. Skrivtid: 14:15-19:15 Lärare: Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 26/10, 2012. Skrivtid: 14:15-19:15 Lärare: Torbjörn Noren, fråga 1-12, 21p. Birgitta Olsen, fråga 13-19, 11p. Christina Karlsson, fråga 20-21, 7p. Nils Nyhlin,

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi

Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi Ackrediteringens omfattning - klinisk mikrobiologi Intern riktlinje Komponent/Undersökning Klinisk bakteriologi Clostridium difficile ribotypning Corynebacterium diphtheriae typning och toxinbestämning

Läs mer

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR

Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Dugganummer 1 (5) Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 11 maj 2010, kl 09.00 11.30 För er som gör omdugga: Gick kursen år mån Skrivningen består av 10 kortsvarsfrågor.

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, bildtentamen 2012-05-28

Hälsouniversitetet i Linköping, bildtentamen 2012-05-28 Elsa Svensson, 67 år, inkommer till akutmottagningen efter att plötsligt fått mycket ont i ryggen. Hon är magerlagd och rökare och hennes menstruationer upphörde tidigt vid 40-års ålder. En uppföljande

Läs mer

Immunsystemet. Kursmål. Innehåll 4/25/2016. Människan: biologi och hälsa SJSF11

Immunsystemet. Kursmål. Innehåll 4/25/2016. Människan: biologi och hälsa SJSF11 Immunsystemet Människan: biologi och hälsa SJSF11 2016-04-29 Annelie Augustinsson Kursmål Kunna identifiera grundläggande anatomiska strukturer samt redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5 Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2013-09-02 Sidan 1 av 6 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t.

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t. Omtentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Torbjörn Noren 20p Katarina Palm 8p Peter Engfeldt 5p Tony Larsson 5p Magnus Johansson 5p Nils Nyhlin

Läs mer

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD David Nestor, Sara Thulin Hedberg, Paula Mölling & Martin Sundqvist Laboratoriemedicinska Länskliniken,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi. Metod/ Mätprincip. Komponent/Undersökning. Bilaga 2a /536

Ackrediteringens omfattning Klinisk mikrobiologi. Metod/ Mätprincip. Komponent/Undersökning. Bilaga 2a /536 Klinisk bakteriologi Clostridium difficile ribotypning Isolat från: feces PCR Sekvenator Ribotyp lika/olika Corynebacterium diphtheriae typning och toxinbestämning Isolat från: svalg, sår Biokemi Toxintest

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Immunologi en introduktion. Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Immunsystemet

Immunologi en introduktion. Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Immunsystemet Immunologi - en introduktion Annica Lindkvist Avd för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KI Annica.Lindkvist@ki.se 1 Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Skydda oss mot infektioner

Läs mer

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2014

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2014 Namn: Person nr: Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2014 Fredag den 5 juni 2014 Skrivtid: 09.00-11.00 Går kursen VT14 Gått kursen tidigare terminer Vänligen skriv din tenta-kod på alla sidor och var

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2007 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2006 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

Ny faecesdiagnostik med PCR

Ny faecesdiagnostik med PCR Ny faecesdiagnostik med PCR Arne Kötz Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Region Halland, 2013-03-15 2010-04-22 Prover Halland 2010 Allmän bakterieodling Odling-Pinnprov 6 000 prover/år Parasit Mikroskopi-Behandlad

Läs mer

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Humoral Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) B-lymfocyter

Läs mer

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016 Namn: Person nr: Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016 Fredag den 3 juni 2016 Skrivtid: 09.00-11.00 Går kursen VT16 Gått kursen tidigare terminer Vänligen skriv din tenta-kod på alla sidor och var

Läs mer

Är åderförkalkning en TWAR-infektion?

Är åderförkalkning en TWAR-infektion? Är åderförkalkning en TWAR-infektion? Jens Boman virusspecialist, smittskyddsläkare i Västerbottens län Erling Petersen enheten för kirurgi Anders Waldenström professor, enheten för medicin (kardiologi)

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - Växt/ Ingen växt - Kalmar

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - Växt/ Ingen växt - Kalmar Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2014-06-19 Sidan 1 av 7 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Objudna gäster i tarmen vilka är vi?

Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Pia Karlsson, EQUALIS Hur kom vi hit? Förorenade livsmedel Förorenat vatten Akut insjuknande Buksmärtor Illamående Feber Symtom Diarré, blodiga, vattniga, slemmiga,

Läs mer

Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM mars 2012, kl Polacksbacken, skrivsalen

Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM mars 2012, kl Polacksbacken, skrivsalen UPPSALA UNIVERSITET Inst för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi Sid l (16) KODAD TENTA Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM007 Tid: Plats: 30 mars 2012, kl 08.00-13.00

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Ackrediteringens omfattning Intern riktlinje Komponent/Undersökning Klinisk bakteriologi Clostridium difficile ribotypning Corynebacterium diphtheriae typning och toxinbestämning Enterokocker vana/vanb

Läs mer

Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ VITEK MS Biomerieux Växt av/ingen växt

Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ VITEK MS Biomerieux Växt av/ingen växt Klinisk bakteriologi Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ Blododling barn (B) Blod Allmän odling/ BacTAlert 3D Växt av/ingen växt Blododling + (B1) VITEK MS Biomerieux Borrelia (IgM och IgG) Serum

Läs mer

Tentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 08 17 Skrivtid 3 t.

Tentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 08 17 Skrivtid 3 t. Tentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Tony Larsson 8p Nils Nyhlin 9p Peter Engfeldt 6p Torbjörn Noren 17p Magnus Johansson 8p Katarina Palm 8p

Läs mer

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi

Ackrediterade analyser klinisk mikrobiologi Utrustning Enhet Lab/ort undersökning provmaterial mätprincip Sekret Allmän odling Np-sekret Allmän odling Sputum Allmän odling Urin Allmän odling CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik odling

Läs mer

HEMOLYS och ITP 2015, T5. Helene Hallböök

HEMOLYS och ITP 2015, T5. Helene Hallböök HEMOLYS och ITP 2015, T5 Helene Hallböök Vi börjar med hemolysen HEM - blod LYS - gå sönder Diagnostik: Normo - macrocytär anemi Reticulocyter HEM - blod LYS - gå sönder Diagnostik: Normo - macrocytär

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Antibiotikakoncentrationer. Bakteriologisk odling. Bilaga 2C 2015-09-21 2014/139

Ackrediteringens omfattning. Antibiotikakoncentrationer. Bakteriologisk odling. Bilaga 2C 2015-09-21 2014/139 Antibiotikakoncentrationer Amikacin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Gentamicin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Tobramycin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Vancomycin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E

Läs mer

Tentamen. Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson. Lärare: Magnus Johansson. Peter Engfeldt.

Tentamen. Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson. Lärare: Magnus Johansson. Peter Engfeldt. Tentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Magnus Johansson Eva rask Peter Engfeldt Ann Dalius Christina Karlsson Tony Larsson Nils Nyhlin Katarina

Läs mer

Kort beskrivning av analyterna i 42-plex

Kort beskrivning av analyterna i 42-plex 1 (6) 2014-11-17 Klinisk immunologi/transfusionsmedicin Kort beskrivning av analyterna i 42-plex EGF Epidermal growth factor är en tillväxtfaktor som reglerar proliferation och differentiering. EGF verkar

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag?

1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag? 1 (7) På fråga 1-8 finns 1-5 rätt(a) svarsalternativ 1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag? a. Urinodling b. PCR mykoplasma

Läs mer

Bilaga 2A 2015-06-15 2014/149. System Metod/mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Sekret, aspirat, vävnad, genitalia m.m.

Bilaga 2A 2015-06-15 2014/149. System Metod/mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Sekret, aspirat, vävnad, genitalia m.m. Beteckni Ackrediteriens omfattni Bakteriologi undersökni Actinomyces spp System Metod/mätprincip Utrustni Enhet Lab/Ort Sekret, aspirat, vävnad, genitalia m.m. Specifik odli Aeromonas Faeces Specifik odli

Läs mer

Patogen = sjukdomsframkallande (påv. av virulens) Apatogen = icke sjukdomsframkallande

Patogen = sjukdomsframkallande (påv. av virulens) Apatogen = icke sjukdomsframkallande Mekanismer för bakteriell patogenicitet och lite annat Först ett antal viktiga definitioner; Normalflora = bakterieflora som vi normalt har på oss Patogen = sjukdomsframkallande (påv. av virulens) Apatogen

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 1. Vilket är förstahandsvalet av empirisk antibiotikabehandling hos följande patienter: 1a. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB 0 PcV 1b. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Lyft på luren. Vissa diagnoser kräver lite extra Ring gärna oss redan vid misstanke!..eller om ni vill ha hjälp och stöd i smittspårningen

Lyft på luren. Vissa diagnoser kräver lite extra Ring gärna oss redan vid misstanke!..eller om ni vill ha hjälp och stöd i smittspårningen Lyft på luren Vissa diagnoser kräver lite extra Ring gärna oss redan vid misstanke!..eller om ni vill ha hjälp och stöd i smittspårningen Hepatit A Fekal-oral smitta person-person eller via mat/vatten

Läs mer

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Kursansvarig: Rolf Pettersson Examinator: Mikael Ivarsson Poängfördeini ng: Endokrinologi Palliativ

Läs mer

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901).

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 06 07 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 98,5 p Neurologi, fråga 1-5, 15p Mikrobiologi,

Läs mer

Medicin B, Medicinsk temakurs 4 Omtentamen Tema Försvar 130525

Medicin B, Medicinsk temakurs 4 Omtentamen Tema Försvar 130525 Medicin B, Medicinsk temakurs 4 Omtentamen Tema Försvar 130525 Totalt antal poäng: 63 p Godkänt nedre gräns: 41 p 1) Skriv din kod längst upp till höger på SAMTLIGA papper i detta häfte samt på eventuella

Läs mer

Komponent/Undersökning System/Provtyp Metod/Mätprincip Utrustning Enhet

Komponent/Undersökning System/Provtyp Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Sekret Allmän odling Np-sekret Allmän odling Sputum Allmän odling Urin Allmän odling CFU/ ml Beta-streptokocker Svalgsekret Specifik odling Blododling Blod Aerob+anaerob BacT/Alert odling i flytande medium

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer