TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)"

Transkript

1 TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) Varje fråga består av ett antal delfrågor och en lista med bokstavsmärkta förslag. Markera för varje delfråga mest sannolika förslag ur listan. Varje förslag ur listan kan väljas en, flera eller ingen gång. Om inget annat anges ska endast ett förslag anges för varje delfråga. 1p/delfråga. UF1) Tema: Klinisk mikrobiologi virologi Välj ett (1) virus eller en (1) virusgrupp ur listan nedan för varje delfråga. (6p) 1 Detta lilla DNA-virus kan bara replikera i delande celler. Infekterar erytrocyternas förstadier. Infektion kan i sällsynta fall ge en övergående anemi. 2 Denna virusgrupp replikerar fr a i tarmepitel. Orsakar kräkningar och diarré i alla åldersgrupper. Pga genetisk variation förekommer utbrott varje år. 3 Detta virus replikerar fr a i tarmepitel och är den vanligaste orsaken till svår akut diarré hos spädbarn. 4 Detta retrovirus är ovanligt i Sverige. Det anses kunna ge upphov till s.k. adult T-cells-leukemi samt tropisk spastisk parapares. 5 Det finns ett 50-tal serotyper av detta höljefria DNA-virus. Kan typiskt orsaka ögoninflammation, men även luftvägssymtom, halsont och diarré. 6 Denna virusgrupp sprids bl a via fekal-oral smitta och är den vanligaste orsaken till virusmeningit i Sverige. A. Adenovirus B. BK-virus C. Calicivirus (Noro- och sapovirus) D. Cytomegalovirus (CMV) E. Epstein-Barr-virus (EBV) F. Enterovirus (Coxsackie, ECHO m.fl.) G. Herpes simplex-virus (HSV) H. Hepatit A-virus I. Hepatit B-virus J. Hepatit C-virus K. HIV L. HTLV M. Humant herpesvirus typ 6 N. Humant papillomvirus (HPV) O. Influensa A-virus P. Morbillivirus Q. Parainfluensavirus R. Parotitvirus S. Parvovirus B19 T. Rotavirus U. RS-virus V. Rubellavirus W. Varicella-zoster-virus (VZV) Tentamen i Patobiologi 1 HT

2 UF2) Tema: Klinisk mikrobiologi - bakteriologi. Välj mest sannolika orsakande bakterie för var och en av följande fallbeskrivningar ur nedanstående lista. (8p) 1 30-årig man med ful sårinfektion. Sårodling visar växt av betahämolytiska koagulasnegativa grampositiva kocker. 2 Analys av cerebrospinalvätska från ett misstänkt fall av meningit visar riklig förekomst av vita blodkroppar, varav >90% polynukleära granulocyter, ökad albuminhalt och sänkt glukoshalt. Odlingen visar växt av grampositiva diplokocker. 3 Bakterie med potent exotoxin som inhiberar frisättning av acetylkolin. 4 En dryg timme efter att ha varit på konditori och ätit en bit gräddtårta insjuknar en ung kvinna med illamående och våldsamma kräkningar. Vilken bakterie är den mest sannolika orsaken? 5 En 22-man som under de senaste morgnarna observerat en sparsam klar flytning från uretra. För övrigt inga symptom. Mikroskopi och odling av uretrasekret är negativa. 6 Pojke, snart 4 år. Upprepade öroninflammationer. Nu ont och rodnad trumhinna på hö sida. Odling visar växt av gramnegativa stavar. 7 Sven, 6 år, är sedan några veckor på familjens sommarställe i Stockholms skärgård, när föräldrarna vid frukosten en morgon ser att Sven dreglar från vänster mungipa som är hängande. Sven ler åt all uppmärksamhet med ett snett leende. Vilken bakterie kan ha orsakat Svens symptom? 8 En bukabscess diagnostiseras hos en patient. Vilken anaerob bakterie är en sannolik orsak till abscessen? A. Bacteroides fragilis B. Bordetella pertussis C. Borrelia burgdorferi D. Campylobacter jejuni E. Chlamydia trachomatis F. Clostridium botulinum G. Clostridium difficile H. Clostridium perfringens I. Clostridium tetani J. Corynebacterium diphtheriae K. Escherichia coli L. Fusobacterium necrophorum M. Haemophilus influenzae N. Helicobacter pylori O. Legionella pneumophila P. Mycobacterium tuberculosis Q. Mycoplasma pneumoniae R. Neisseria gonorrhoeae S. Neisseria meningitidis T. Salmonella enteritidis U. Staphylococcus aureus V. Staphylococcus epidermidis W. Staphylococcus saprophyticus X. Streptococcus agalactiae (GBS) Y. Streptococcus pneumoniae Z. Streptococcus pyogenes (GAS) AA. Treponema pallidum BB. Yersinia enterocolitica Tentamen i Patobiologi 1 HT

3 UF3) Tema: Parasitologi och Mykologi. Välj mest sannolika orsakande svamp/parasit för var och en av följande fallbeskrivningar ur nedanstående lista. (6p) 1 Du har påvisat knoppande jästceller i direktmikroskopi av en munslemhinneinfektion hos en HIV-patient. Vilken svamp är det frågan om? 2 54-årig kvinna med vattniga illaluktande diarréer sedan 4 dagar. Hon har inte varit utomlands under de senaste 2 åren. Passar sitt barnbarn några eftermiddagar i veckan. På barnbarnets dagis har man under de senaste veckorna haft barn som insjuknat med diarréer. Mikroskopi av faecesprover från kvinnan och dagisbarn visar förekomst av både trofozoit- och cystfomer. 3 Rundmask med en komplicerad livscykel som kan autoinfektera sin värd i många decennier. 4 En 17-årig pojke söker på vårdcentralen. När han var ute och sprang i skogen för 3 dagar sedan rispade en gren hans högra öga. Eftersom det kändes som lite skräp fanns kvar i ögat sköljde han ordentligt med kranvatten när han kom hem. Nu värker det i ögat som är rött och inflammerat. Kornealskrap tas för odling och mikroskop. Bakterieodling är negativ. Vid mikroskopi påvisas trofozoitformer. 5 Pojke med cirkelformade kliande utslag i hårbotten. Vid belysning med Woods lampa (UV-ljus) lyser hårstråna i de infekterade områdena med gulgrön fluorescens. Direktmikroskopi av hudskrap och hår visar svamphyfer. 6 Två dagar efter hemkomst från en 3-månaders resa i Östafrika, som bl a innefattat safari och bad i Indiska Oceanen, insjuknar en kvinna med 40 C feber och allmänpåverkan. Inför resan tog hon inga vaccinationer och under, samt efter resan har hon inte tagit några läkemedel. I blodutstryk påvisas former av en flagellat. A. Acanthamoeba castellani B. Ancylostoma duodenale C. Ascaris lumbricoides D. Aspergillus fumigatus E. Candida albicans F. Cryptococcus neoformans G. Cryptosporidium H. Entamoeba coli I. Entamoeba histolytica J. Enterobius vermicularis K. Epidermiphyton floccosum L. Giardia lamblia M. Microsporum canis N. Plasmodium falciparum O. Plasmodium vivax P. Pneumocystis jiroveci Q. Schistosoma haematobium R. Strongyloides stercoralis S. Toxoplasma gondii T. Trichophyton rubrum U. Trypanosoma brucei V. Wuchereria bancrofti Tentamen i Patobiologi 1 HT

4 UF4) Tema: Neoplasi. Välj mest sannolika och bäst överensstämmande alternativ för var och en följande påståenden ur nedanstående lista. (6p). 1 t(9;22) (Bcr/abl) finns nästan alltid vid denna sjukdom 2 Den vanligaste formen av leukemi hos barn 3 Cancer utgående från huden (epidermis) 4 Behandlas med retinsyra (ATRA) 5 Tumörcellerna bildar immunoglobuliner 6 En malign tumör utgående från kondrocyter tillhör denna grupp A. Adenocarcinom B. Skivepitelcancer C. Sarkom D. Akut myeloisk leukemi E. Kronisk myeloisk leukemi F. Akut lymfatisk leukemi G. Kronisk lymfatisk leukemi H. Myelodysplastiskt syndrom I. Hodgkin lymfom J. Non-Hodgkin lymfom K. Myelom L. Polycytemia vera M. Akut promyelocytleukemi N. Metaplasi O. Dysplasi P. Anaplasi Tentamen i Patobiologi 1 HT

5 UF5) Tema: Immunologi. Välj mest sannolika och bäst överensstämmande alternativ för var och en följande påståenden ur nedanstående lista. (6p) 1 Fungerar som nervsystemets makrofager 2 Är högspecialiserad på antigenpresentation 3 Mängden i blodet korrelerar till erytropoesens hastighet 4 Mängden av dessa celler kan användas för att följa progressen av HIV-infektion 5 Är förstadium till vävnadsspecifika makrofager 6 Bildas från megakaryocyter A. Neutrofil granulocyt B. CD4+ T-lymfocyt C. CD8+ T-lymfocyt D. Plasmacell E. Makrofag F. Mastcell G. Monocyt H. Eosinofil granulocyt I. Retikulocyt J. Trombocyt K. B-lymfocyt L. Endotelcell M. Vaskulär muskelcell N. Basofil O. Megakaryocyt P. Fibroblast Q. Erytrocyt R. Epiteloid cell S. Flerkärnig giantcell T. NK cell U. Dendritisk cell V. Mikroglia cell W. Kupffercell X. Stamcell Tentamen i Patobiologi 1 HT

6 FLERVALSFRÅGOR F1-F57 (max 57 poäng) Ringa in det bästa alternativet. Endast ett alternativ ska ringas in om inget annat anges i frågan (1 poäng per fråga). F1) En ung man har fått lunginflammation orsakad av Mycoplasma pneumoniae som kräver antibiotikabehandling. Vilken egenskap hos bakterien måste man ta hänsyn till vid val av antibiotikum? a) Mycoplasma pneumoniae producerar betalaktamas b) Mycoplasma pneumoniae saknar ATP syntes c) Mycoplasma pneumoniae saknar cellvägg d) Mycoplasma pneumoniae har kapsel e) Mycoplasma pneumoniae är intracellulär F2) Vilken metod är bäst för att bedöma en tuberkulos-patients smittsamhet? a) PCR för TB på sputum b) PCR för HIV c) Tuberkulintest (PPD; Mantoux text) d) Direktmikroskopi av sputum e) Lungröntgen F3) Chlamydia trachomatis är en viktig patogen. Vilken unik egenskap skiljer Chlamydia från andra bakterier? a) Har steroler i cellväggen b) Saknar förmåga att syntetisera proteiner c) Förekommer i en infektiös och en metabolt aktiv form d) Har en lipidrik cellvägg e) Saknar cellmembran F4) Vilken av följande mikrober uppmärksammas som sk opportunist i samband med AIDS? a) Calicivirus b) Cryptosporidium c) Ascaris lumbricoides d) Enterotoxigen Escherichia coli e) Staphylococcus aureus f) Clostridium difficile g) Giardia lamblia h) Rotavirus Tentamen i Patobiologi 1 HT

7 F5) Infektioner orsakade av Candida albicans ökar i antal hos sjukhusvårdade patienter. Vilken av följande egenskaper kännetecknar Candida albicans? a) Är känslig för trimetoprimsulfa b) Ger upphov till ytliga men ej djupa (system) infektioner c) Infektion uppkommer vanligen genom endogen smitta d) Räknas till gruppen dermatofyter e) Går inte att odla i laboratoriet F6) Penicillin började användas under 2:a världskriget. Därefter dröjde det inte många år förrän Staphylococcus aureus började bli resistent mot penicillin. Vad var det som hände? a) Bakterierna muterade sina penicillin-bindande proteiner b) Inbindningsstället på ribosomerna ändrades c) Cellväggen blev ogenomtränglig för penicillin d) Bakterierna började producera ett penicillinas e) En mutation skedde så att DNA-gyraset blev mer okänsligt F7) Ciprofloxacin tillhör antibiotikagruppen kinoloner och är speciellt aktivt mot gramnegativa bakterier. Hur verkar kinoloner? a) Skadar bakteriens cytoplasmamembran b) Inhiberar bakteriens cellväggssyntes c) Inhiberar bakteriens DNA gyras d) Inhiberar bakteriens proteinsyntes e) Interfererar med bakteriens folsyrametabolism F8) Desensibilisering för att förhindra ett allergiskt svar kan åstadkommas genom upprepade injektioner med a) IgE-antikroppar b) antigenet (allergenet) c) histamin d) IgG-antikroppar e) antihistmin F9) Infektion med hepatitvirus kan predisponera för utveckling av levercellscancer. För vilka av de hepatitvirus som förekommer i Sverige ser man en association mellan infektion och utveckling av levercellscancer? a) Hepatit A och B b) Hepatit A och C c) Hepatit B och C d) Hepatit A, B och C Tentamen i Patobiologi 1 HT

8 F10) Vissa HPV-typer kan ge upphov till cancerutveckling i livmoderhalsen. Man tror idag att detta delvis beror på att virusproteinerna påverkar effekterna av vissa proteiner centrala för cellerna. Vilket av nedanstående anger en sådan mekanism för HPVproteiner? a) Binder till och motverkar effekten av prb b) Binder till och minskar transkriptionen av genen som kodar för prb c) Binder till och motverkar effekten av Bax d) Binder till och minskar transkriptionen av genen som kodar för Bax F11) Tillgängliga antivirala medel mot influensavirus verkar genom att a) hämma viralt DNA-beroende DNA-polymeras b) hämma viralt omvänt transkriptas c) hämma viralt neuraminidas d) hämma viralt proteas F12) Opsonisering av en bakterie innebär vanligen att a) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och förhindrar fagocytos b) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och stimulerar fagocytos c) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och orsakar direkt avdödning d) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och förhindrar adhesion F13) Vilket av följande är exempel på passiv immunisering? a) Profylax mot hepatit A med humant immunglobulin b) Användning av attenuerat virus för att vaccinera mot polio c) Användning av tetanustoxoid för att vaccinera mot tetanus d) Den långvariga immunitet som uppstår efter genomgången morbilliinfektion F14) Mikrober använder olika mekanismer för att orsaka diarré. Vilken av följande mikroorganismer använder sig av invasion av tarmepitelet? a) Vibrio cholerae b) Giardia lamblia c) Shigella dysenteriae d) Enterotoxigen E. coli e) Staphylococcus aureus Tentamen i Patobiologi 1 HT

9 F15) Paracetamol kan vid överdosering ge upphov till livshotande skador på a) bukspottkörteln b) levern c) benmärg d) tunntarmen F16) Folsyra är ett vitamin som vi måste få i oss via födan. Brist på folsyra påverkar kroppen på många sätt och detta beror på att folsyra är nödvändigt för en viktig metabol reaktion som inte kan utföras i våra celler utan folsyra. För vilken sådan modifiering krävs folsyra? a) Metylering (överföring av metylgrupp till metabolit) b) Katalys av peptidbindning c) Transaminering (överföring av aminogrupp mellan två metaboliter) d) Glykosylering (överföring av glykosylgrupp till metabolit) F17) Frisättning av prostaglandiner är en viktig komponent bakom en inflammatorisk process. Med hjälp av vissa läkemedel kan vi idag bromsa en inflammatorisk process genom att hämma prostaglandinproduktionen. Vilket av nedanstående läkemedel/läkemedelsgrupp utövar sin effekt genom att direkt hämma ett enzym som är viktigt för prostaglandinsyntes? a) Paracetamol b) NSAID c) Glukokortikoid d) Leukotrienreceptorantagonist F18) I ett nyhetsbrev från klinisk kemi står det att man infört en ny analys av ett protein i blodet. Med denna analys ska man tidigt kunna upptäcka en viss cancersjukdom. Specificiteten för analysen uppges vara 90%. Vad betyder det? a) En av 10 personer som testas positivt har inte cancersjukdomen b) En av 10 personer som har cancersjukdomen testas negativt c) En av 10 personer som testas negativt har cancersjukdomen d) En av 10 personer som inte har cancersjukdomen testas positivt F19) Antimetaboliter utgör en klass av cytostatika. Ett vanligt sådant preparat, som ibland även används för autoimmuna sjukdomar, karakteriseras även som en folsyraanalog. Vilket av nedanstående preparat är detta? a) Etoposid b) Taxol c) Cisplatin d) Metotrexat Tentamen i Patobiologi 1 HT

10 F20) Om man följer en HIV-infekterad patient som inte erhåller antiviral behandling kan man, efter primärinfektionen, ofta se en mångårig period med s.k. klinisk latens, innan patienten börjar utveckla AIDS. Denna period kännetecknas av a) latent virusinfektion, dvs inga påvisbara viruspartiklar, samt normal nivå av CD4- positiva T-lymfocyter b) latent virusinfektion, dvs inga påvisbara viruspartiklar, men långsamt fallande nivå av CD4-positiva T-lymfocyter c) tydligt påvisbara virusnivåer i blodet, men normal nivå av CD4-positiva T- lymfocyter d) tydligt påvisbara virusnivåer i blodet, och långsamt fallande nivå av CD4-positiva T- lymfocyter F21) Vilken typ av antikropp är involverad i medieringen av ett atopiskt astmaanfall? a) IgG b) IgM c) IgD d) IgE F22) Vid behandling av vissa autoimmuna sjukdomar (t ex RA) används idag läkemedel som slår ut effekten av en viss cytokin. Vilken cytokin? a) IFN-β b) TNF-α c) IFN-γ d) IL-2 e) IL-6 F23) Immunsupprimerade individer, t ex transplanterade patienter, kan drabbas av svåra virusinfektioner. Vilket av följande virus är mest vanligt som orsak till sådana svåra infektioner? a) Rubellavirus b) Humant papillomvirus (HPV) c) Enterovirus d) Cytomegalovirus (CMV) F24) Vid en ultraljudsundersökning av en gravid kvinna upptäcker du tecken på att fostret har svåra missbildningar. Under diskussionen om orsaken till missbildningarna börjar ni misstänka en virusinfektion. Patienten har precis kommit till Sverige och har aldrig blivit vaccinerad. Vilket av nedanstående virus är i så fall mest troligt som orsak till missbildningen? a) Rubellavirus b) Calicivirus c) Enterovirus d) BK-virus Tentamen i Patobiologi 1 HT

11 Fråga F25) ströks F26) En patient söker för andningsbesvär. En spirometri visar följande värden: FEV 1 3,0 L (89 % av förväntat); VC 4,0 L (91 % av förväntat); FEV 1 /VC 0,75 (97 % av förväntat). Efter bronkdilatation: FEV 1 3,3 L; VC 4,0 L; FEV 1 /VC 0,75. Vad visar spirometriresultatet? a) Resultatet konfirmerar diagnosen KOL b) Resultatet konfirmerar diagnosen astma c) Resultatet utesluter diagnosen astma d) Resultatet ger misstanke på restriktiv lungfunktionsinskränkning e) Resultatet är normalt F27) Familjär hyperkolesterolemi beror på a) brist på lipoproteinlipas b) brist på HDL c) överproduktion av VLDL d) brist på LDL receptorn F28) Analysen PK-INR används för att a) följa effekten av heparinterapi b) följa effekten av waranterapi c) hitta patienter med hemofili B d) hitta patienter med ökad risk för trombos F29) Du har Lena 62 år som patient på vårdcentralen. Lena är 167 cm lång och har ett BMI på 29,8. Du funderar på om hon lider av metabolt syndrom. Vilket av nedanstående avvikande provsvar skulle mest stödja en sådan hypotes? a) Lågt LDL b) Högt LDL c) Lågt HDL d) Högt HDL Tentamen i Patobiologi 1 HT

12 F30) Du funderar på några olika alternativa läkemedelsbehandlingar för en patient. Du vill gärna ha ett läkemedel där effekten sitter i under lång tid. Vilken av nedanstående termer anger hur länge effekten av ett läkemedel sitter i? a) Halveringstid b) Tolerans c) Duration d) Clearance F31) Bertil, 67 år, söker på vårdcentralen för tilltagande trötthet. Han berättar också att han gått ner några kilo i vikt de senaste månaderna. De första proverna visar B-Hb 115 g/l ( g/l) och P-CRP 27 mg/l (<3.0 mg/l). Vidare anemiutredning ger följande analyssvar: Erc-MCV 86 fl (82-98 fl), P-transferrinmättnad 0.18 (0,15-0,50), B- retikulocyter 103x10 9 /L (28-120x10 9 /L), P-haptoglobin 0,64 g/l (0,24-1,90 g/l). Vilken typ av nedanstående anemiformer lider Bertil mest sannolikt av? a) Megaloblastisk anemi b) Järnbristanemi c) Sekundär anemi d) Hemolytisk anemi F32) På vårdcentralen träffar du Anders, 35 år, som under den senaste veckan känt sig väldigt trött och som har upptäckt ett flertal blåmärken på sina ben och armar. Provtagning visar 63x10 9 vita blodkroppar per liter blod (normalvärde: 4-10x10 9 /liter) och han har inga palpabla lymfkörtlar. Vilken av nedanstående sjukdomar är mest sannolik? a) SLE b) Akut leukemi c) Hodgkin s sjukdom d) Primär HIV-infektion F33) Du håller på att utreda Muhammed 42 år för anemi. Enligt de senaste provsvaren tyder allt på att han har en megaloblastisk anemi. Du misstänker att detta skulle kunna bero på brist på vitamin B12. Vilken av nedanstående analyser kan mest entydigt visa på brist av vitamin B12? a) S-Homocystein b) S-Metylamonsyra c) S-Kobalamin d) S-Folat Tentamen i Patobiologi 1 HT

13 F34) Gunnel (67 år) har KOL, osteoporos och hypertoni. Den senaste månaden har hon varit tröttare än vanligt och haft perioder då maken upplevt henne som förvirrad. Inga bröstsmärtor eller hosta. Hon har känt sig varm men kollade inte om hon hade feber. Igår fick hon krampanfall i hemmet och ambulansen tillkallades. På akuten noterade man högt CRP, lågt Hb. Diskret blåsljud vid hjärtauskultation. CT skalle visade 2 abscesser. Blododling visade växt av Staphylococcus aureus. Vilken sjukdom har Gunnel? a) Endokardit b) Encephalit c) Lunginflammation d) Meningit e) Perikardit F35) Vilket lipoprotein är viktigast för återtransporten av kolesterol till levern? a) VLDL b) Chylomikroner c) HDL d) LDL F36) Eva, 33 år, söker för att hon den senaste tiden känt sig alltmer trött och ofta haft huvudvärk. Ett första blodprov på vårdcentralen visar B-Hb 105 g/l ( g/l) och P-CRP 1,7 mg/l (<3,0 mg/l). Vidare provtagning ger bland annat följande svar: Erc- MCV 72 fl (82-98 fl), P-transferrinmättnad 0,072 (0,10-0,50), B-retikulocyter 67x10 9 /L (28-120x10 9 /L), P-haptoglobin 1,03 g/l (0,24-1,90 g/l). Vilket av nedanstående är mest sannolikt bakomliggande orsak till anemin? a) Kronisk inflammation b) Brist på vitamin B12 c) Autoimmun hemolys d) Blödning F37) Vid en granulomatös inflammation är det karakteristiska fyndet förekomst av a) antikroppsproducerande plasmaceller b) neutrofila leukocyter c) makrofager och jätteceller d) mastceller F38) I sjukvården är det viktigt att ha metoder för att avdöda mikroorganismer. Vad gäller för virus? a) Vissa virus kräver temperaturer över 100 o C (autoklavering) för att avdödas b) Virus som saknar hölje inaktiveras i lägre grad av fettlösande desinfektionsmedel (tex handsprit) än höljeförsedda virus c) De flesta virus kan behålla sin infektionsförmåga flera veckor i rumstemperatur d) Virushepatit sprids inte på sjukhus, eftersom hepatitvirus mycket snabbt förlorar sin infektiositet utanför kroppen Tentamen i Patobiologi 1 HT

14 F39) Vilken är den största riskfaktorn för att utveckla malignt mesoteliom? a) Rökning b) Asbestexponering c) Legionellapneumoni d) Mutation av p53-gen F40) Vilket lipas är viktigast för att tömma chylomikroner och VLDL på triglycerider? a) Hepatiskt lipas b) Lipoprotein lipas c) Hormonkänsligt lipas d) Pancreatiskt lipas F41) Eva (70 år) kommer in till akuten med bröstsmärtor ut i käken. Evas EKG visas nedan. Vad håller på att hända i hennes kranskärl? a) Ett plack i LAD har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet helt b) Ett plack i LAD har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet delvis c) Ett plack i RCA har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet helt d) Ett plack i RCA har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet delvis F42) Lennart (65 år) är inlagd efter en hjärtinfarkt för 4 dagar sedan. Du noterar ett nytt blåsljud som inte hördes förut. Vilken diagnos tänker Du på? a) Hjärtsvikt b) Förmaksflimmer c) Emboli d) Chordae ruptur Tentamen i Patobiologi 1 HT

15 F43) Vilken är den vanligaste typen av lungcancer? a) Småcellig lungcancer b) Adenocarcinom c) Skivepitelcancer d) Carcinoid F44) I vilken av nedanstående kategorier skall man placera ett kolorektalt adenocarcinom? a) Hypertrofi b) Hyperplasi c) Atrofi d) Neoplasi F45) Vilken av följande riskfaktorer för venös trombos är vanligast i Sverige? a) Protein C-brist b) Antitrombin-brist c) APC resistens (FV Leiden mutation) d) Protrombinmutation F46) Cancerutveckling beror på olika genetiska förändringar i de celler som utvecklas till cancerceller. En sådan förändring är amplifiering. För vilken av nedanstående gener ser man oftast en amplifiering i cancerceller? a) TP53 (p53) b) BCL2 (bcl-2) c) APC d) CASP8 (kaspas 8) F47) Under de senaste åren har en fruktad epidemisk stam av C. difficile - benämnd typ 027/NAP1 - fått stor uppmärksamhet i västvärlden. Vilken egenskap hos denna stam anses vara en anledning till att den orsakar svårare sjukdom jämfört med en vanlig C. difficile? a) Den producerar stora mängder toxin redan i tidig log fas b) Den producerar endast toxin B c) Den saknar sporer d) Den drabbar endast antibiotikabehandlade patienter e) Den är resistent mot alla typer av antibiotika Tentamen i Patobiologi 1 HT

16 F48) Vilket är en bidragande orsak till att det är Plasmodium falciparum som orsakar flest dödsfall i malaria? a) Plasmodium falciparum är resistent mot samtliga antimalariamedel b) Plasmodium falciparum kräver ingen utvecklingsfas i levern vilket ger ett snabbare sjukdomsförlopp c) Plasmodium falciparum-infektion ger aldrig, ens på lång sikt, upphov till sk klinisk immunitet d) Plasmodium falciparum inducerar kraftig frisättning av TNF-alfa från bl a makrofager e) Plasmodium falciparum inducerar minskad blodcirkulation i hjärnan F49) Vad innebär det om myokardiets flödesreserv är reducerad? a) Hjärt-minutvolymen ökar för lite vid fysisk ansträngning b) Dålig utveckling av kollateraler c) Blodflödet i kranskärlen ökar inte tillräckligt vid ökat syrgasbehov d) Att det finns stenos i mitralis- eller aortaklaffen e) Lågt venöst återflöde F50) Du medverkar vid obduktion av en kvinna som avlidit via akut hjärtstopp på en släktfest. Hon trillade ihop och blev helt livlös inom loppet av en minut. HLR hade ingen effekt. Enligt anhöriga och övriga vittnen var hon pigg under föregående timmar och hon hade inte heller varit sjuk de senaste dagarna. Hon har inte haft någon anamnes på bröstsmärtor. Frånsett typ 2-diabetes har hon varit frisk. Med tanke på tidsperspektivet, vilket är det mest sannolika makroskopiska obduktionsfyndet? a) Focal gulröd färgförändring i myokardet b) Focalt gråvit färgförändring i myokardet c) Focal blödning i mykokardet d) Inga focala förändringar i myokardet F51) Vilket cytokin används i kliniken för att driva på bildningen av neutrofiler? a) Trombopoietin b) Alfa-interferon c) TNF-alfa d) Erytopoietin e) G-CSF F52) Ärrvävnad bildas ofta efter svåra inflammationer och efter läkning av sår. Vilken är den huvudsakliga celltypen som finns i ärrvävnad? a) Mastceller b) Makrofager c) Fibroblaster d) Adipocyter e) Neutrofiler Tentamen i Patobiologi 1 HT

17 F53) Indvider med en genetisk brist på komplementfaktor C6 har a) ökade överkänslighetsreaktioner b) ökad cancerfrekvens c) minskad motståndskraft mot virala infektioner d) minskad motståndskraft mot Neisseria infektioner e) minskad motståndskraft mot Chlamydia infektioner F54) Peptider som genererats från intracellulära proteiner stimulerar ett immunsvar genom att presenteras på cellytan i komplex med a) MHC klass I molekyler b) MHC klass II molekyler c) CD8 molekyler d) CD3 molekyler F55) Antalet fall av kikhosta ökar kraftigt i Sverige, varav många är små barn. I november rapporterades 51 nya fall varav 44 små barn, drygt hälften yngre än 3 månader. Kikhosta är särskilt farligt för små barn och kan bli livshotande för spädbarn. Vilka patogenetiska mekanismer hos Bordetella pertussis kan förklara varför sjukdomen fått beteckningen kikhosta. a) Bordetella pertussis har ett potent endotoxin b) Bordetella pertussis är invasiv och har ett potent endotoxin c) Bordetella pertussis är invasiv och utsöndrar ett A-B toxin som inhiberar proteinsyntes d) Bordetella pertussis utsöndrar ett potent neurotoxin och ett A-B toxin som inhiberar frisättning av glycin e) Bordetella pertussis har ett potent cytotoxin och utsöndrar ett A-B toxin som ADP-ribosylerar ett G protein F56) Ett nyfött barn bedöms ha meningit. Vilka organismer bör misstänkas i första hand? a) Listeria monocytogenes och Neisseria meningitidis b) E. coli och Streptococcus agalactiae c) E. coli och Staphylococcus epidermidis d) Haemophilus influenzae och Streptococcus pneumoniae e) Streptococcus pneumoniae och Streptococcus agalactiae F57) Anafylatoxiner kan genereras vid komplementaktivering. Vilken av nedanstående celltyp anses vara det mest direkta målet för anafylatoxiner? a) Neutrofil b) Dendritisk cell c) Mastcell d) NK-cell Tentamen i Patobiologi 1 HT

18 KORTSVARSFRÅGOR K1-K17 (max 51 poäng) OBS! Kortfattade svar! K1) Under 2012 diagnostiserades ovanligt många fall av meningokockmeningit, sk epidemisk meningit. Förklara med utgångspunkt i Dina kunskaper om patogenes vid meningit - varför meningit orsakad av Neisseria meningitidis kan smitta direkt från människa till människa medan meningit orsakad av Borrelia burgdorferi inte gör det. (2p) K2) Vi har många fördelar av vår normalflora. En stor nackdel är dock att normalfloremikrober är vanliga orsaker till infektioner. Ge två exempel på bakterier i normalfloran som kan ge upphov till sjukdom och beskriv patogenetiskt förlopp vid de båda sjukdomarna. (4p) Tentamen i Patobiologi 1 HT

19 K3) Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem; en sådan är MRSA. (3p) a) Vad står beteckningen MRSA för? b) Vilken grupp av antibiotika är alltid verkningslösa mot MRSA? c) Vilken är resistensmekanismen? K4) TNF-alfa är en central mediator av sepsissyndromet. Vilka celler producerar TNF-alfa? Nämn även tre bakteriella faktorer som stimulerar cellerna till att producera TNF-alfa. (2p) Tentamen i Patobiologi 1 HT

20 K5) Para ihop typ av överkänslighet med nedanstående exempel. 1p/rätt svar. (Max 4p) Typ I överkänslighet Typ II överkänslighet Typ III överkänslighet Typ IV överkänslighet A. Lokaliserad anafylaxi B. Allergisk kontakt dermatit C. Immunkomplexorsakad D. Reaktion på en inkompatibel blodtransfusion K6) Para ihop diagnos med EKG-utseende. 1p/rätt svar. (Max 6p) 1 Vänsterkammarhypertrofi 2 Genomgången inferior infarkt 3 Perikardit 4 Akut inferior infarkt 5 Högerkammarhypertrofi 6 Akut anterior infarkt A. Höga R-vågor och ST-T-förändringar i V1-V2 B. Generella uppåt konkava ST-höjningar C. ST-höjningar i II, avf, III D. Höga R-vågor och ST-T-förändringar i V5-V6 E. ST-höjningar i V1-V4 F. Q-vågor i II, avf, III Tentamen i Patobiologi 1 HT

21 K7) Immunsystemets förmåga att reagera på främmande men ej kroppsegen substans är anmärkningsvärd. Paul Ehrlich (Nobelpristagare 1909) skapade termen horror autotoxicus, dvs organismen vill inte skada sig själv. Trots allt uppträder sjukdomar som vi betraktar som autoimmuna sjukdomar. Hur kan man förklara att en autoimmun reaktion uppkommer? Beskriv tre olika mekanismer som leder till ett immunsvar mot kroppsegna strukturer. (3p) Tentamen i Patobiologi 1 HT

22 K8) Obduktionsfall 1 En 63-årig kvinna med tidigare konstaterad aortastenos och hjärtsvikt inkommer till akutmottagningen. När du undersöker patienten upptäcker du att hon har svår dyspné, uttalade pittingödem på underbenen och rassel över lungfälten. Efter ytterligare undersökningar tas beslut om akut operation med tanke på hennes tillstånd och den uttalade aortastenosen. I samband med operationen får hon dock hjärtstillestånd och hennes liv går ej att rädda trots HLR. Vid obduktion finner man bland annat vänsterkammarhypertrofi, lungödem, en uttalat sklerotisk aortaklaff, multipla revbensfrakturer samt en misstänkt hjärtinfarkt. a) Vilken är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt? (1p) a) Ischemisk hjärtsjukdom b) Diabetes c) Klaffel d) Hypertoni e) Kardiomyopati b) Vid hjärtsvikt tas med fördel ett labprov som kan stärka misstanken om diagnosen. Vilket? (1p) a) CRP b) Troponin-T c) p-leukocyter d) Nt-proBNP e) C-ANCA c) Aortastenos ger vanligtvis (1p) a) systoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 b) systoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 c) diastoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 d) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 e) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 2 d) Mitralisinsufficiens ger vanligtvis (1p) a) systoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 b) systoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 c) diastoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 d) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 e) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 2 Tentamen i Patobiologi 1 HT

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne juni 2013 antibiotika missbrukad mirakelmedicin 1 INNEHÅLL 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Hjärttransplanterade barn Nyhetsbrev 335

Hjärttransplanterade barn Nyhetsbrev 335 Nyhetsbrev 335 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Perspektiv på hiv. anna mia ekström Docent på Karolinska Institutet

Perspektiv på hiv. anna mia ekström Docent på Karolinska Institutet Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och stiftelsen Noaks Ark i samarbete. Adressen är Perspektiv på hiv Stiftelsen Noaks Ark Eriksbergsgatan 46 114 30 Stockholm. Telefon 08-700 46 00

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4

Innehåll. Förord 3. Inledning 4 Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut myeloisk leukemi 5 Blodkroppar och deras funktioner Hur uppstår leukemi Möjliga riskfaktorer Diagnos/Vanliga symtom 2 Symptom 9 Så ställs diagnosen AML 3 Behandling

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa

Läs mer

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER STRAMA-gruppen i Skaraborg Diagnostik och behandling av HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER Andra upplagan, januari 2009 Distribueras i samarbete med läkemedelskommittén i Skaraborg och Vårdsamverkan Skaraborg

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Kapitel 1: En översikt över MS

Kapitel 1: En översikt över MS Kapitel 1: En översikt över MS Inledning Multipel skleros (MS) är en vanlig neurologisk sjukdom och en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning hos vuxna i arbetsför ålder. Även om MS numera

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv Forskning för hälsa NUMMER 2/2013 OPERERAD FÖR AORTASTENOS Snälla tarmbakterier bra för hjärtat Hjärtstudie räddar liv TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Vältränade Jan trodde hjärtinfarkten var halsbränna DRABBAD

Läs mer

9. Infektioner och idrott

9. Infektioner och idrott 9. Infektioner och idrott Författare Göran Friman, professor, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lars Wesslén, medicine doktor, Infektionskliniken, Gävle sjukhus Ola Rønsen, medicine doktor,

Läs mer