TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)"

Transkript

1 TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) Varje fråga består av ett antal delfrågor och en lista med bokstavsmärkta förslag. Markera för varje delfråga mest sannolika förslag ur listan. Varje förslag ur listan kan väljas en, flera eller ingen gång. Om inget annat anges ska endast ett förslag anges för varje delfråga. 1p/delfråga. UF1) Tema: Klinisk mikrobiologi virologi Välj ett (1) virus eller en (1) virusgrupp ur listan nedan för varje delfråga. (6p) 1 Detta lilla DNA-virus kan bara replikera i delande celler. Infekterar erytrocyternas förstadier. Infektion kan i sällsynta fall ge en övergående anemi. 2 Denna virusgrupp replikerar fr a i tarmepitel. Orsakar kräkningar och diarré i alla åldersgrupper. Pga genetisk variation förekommer utbrott varje år. 3 Detta virus replikerar fr a i tarmepitel och är den vanligaste orsaken till svår akut diarré hos spädbarn. 4 Detta retrovirus är ovanligt i Sverige. Det anses kunna ge upphov till s.k. adult T-cells-leukemi samt tropisk spastisk parapares. 5 Det finns ett 50-tal serotyper av detta höljefria DNA-virus. Kan typiskt orsaka ögoninflammation, men även luftvägssymtom, halsont och diarré. 6 Denna virusgrupp sprids bl a via fekal-oral smitta och är den vanligaste orsaken till virusmeningit i Sverige. A. Adenovirus B. BK-virus C. Calicivirus (Noro- och sapovirus) D. Cytomegalovirus (CMV) E. Epstein-Barr-virus (EBV) F. Enterovirus (Coxsackie, ECHO m.fl.) G. Herpes simplex-virus (HSV) H. Hepatit A-virus I. Hepatit B-virus J. Hepatit C-virus K. HIV L. HTLV M. Humant herpesvirus typ 6 N. Humant papillomvirus (HPV) O. Influensa A-virus P. Morbillivirus Q. Parainfluensavirus R. Parotitvirus S. Parvovirus B19 T. Rotavirus U. RS-virus V. Rubellavirus W. Varicella-zoster-virus (VZV) Tentamen i Patobiologi 1 HT

2 UF2) Tema: Klinisk mikrobiologi - bakteriologi. Välj mest sannolika orsakande bakterie för var och en av följande fallbeskrivningar ur nedanstående lista. (8p) 1 30-årig man med ful sårinfektion. Sårodling visar växt av betahämolytiska koagulasnegativa grampositiva kocker. 2 Analys av cerebrospinalvätska från ett misstänkt fall av meningit visar riklig förekomst av vita blodkroppar, varav >90% polynukleära granulocyter, ökad albuminhalt och sänkt glukoshalt. Odlingen visar växt av grampositiva diplokocker. 3 Bakterie med potent exotoxin som inhiberar frisättning av acetylkolin. 4 En dryg timme efter att ha varit på konditori och ätit en bit gräddtårta insjuknar en ung kvinna med illamående och våldsamma kräkningar. Vilken bakterie är den mest sannolika orsaken? 5 En 22-man som under de senaste morgnarna observerat en sparsam klar flytning från uretra. För övrigt inga symptom. Mikroskopi och odling av uretrasekret är negativa. 6 Pojke, snart 4 år. Upprepade öroninflammationer. Nu ont och rodnad trumhinna på hö sida. Odling visar växt av gramnegativa stavar. 7 Sven, 6 år, är sedan några veckor på familjens sommarställe i Stockholms skärgård, när föräldrarna vid frukosten en morgon ser att Sven dreglar från vänster mungipa som är hängande. Sven ler åt all uppmärksamhet med ett snett leende. Vilken bakterie kan ha orsakat Svens symptom? 8 En bukabscess diagnostiseras hos en patient. Vilken anaerob bakterie är en sannolik orsak till abscessen? A. Bacteroides fragilis B. Bordetella pertussis C. Borrelia burgdorferi D. Campylobacter jejuni E. Chlamydia trachomatis F. Clostridium botulinum G. Clostridium difficile H. Clostridium perfringens I. Clostridium tetani J. Corynebacterium diphtheriae K. Escherichia coli L. Fusobacterium necrophorum M. Haemophilus influenzae N. Helicobacter pylori O. Legionella pneumophila P. Mycobacterium tuberculosis Q. Mycoplasma pneumoniae R. Neisseria gonorrhoeae S. Neisseria meningitidis T. Salmonella enteritidis U. Staphylococcus aureus V. Staphylococcus epidermidis W. Staphylococcus saprophyticus X. Streptococcus agalactiae (GBS) Y. Streptococcus pneumoniae Z. Streptococcus pyogenes (GAS) AA. Treponema pallidum BB. Yersinia enterocolitica Tentamen i Patobiologi 1 HT

3 UF3) Tema: Parasitologi och Mykologi. Välj mest sannolika orsakande svamp/parasit för var och en av följande fallbeskrivningar ur nedanstående lista. (6p) 1 Du har påvisat knoppande jästceller i direktmikroskopi av en munslemhinneinfektion hos en HIV-patient. Vilken svamp är det frågan om? 2 54-årig kvinna med vattniga illaluktande diarréer sedan 4 dagar. Hon har inte varit utomlands under de senaste 2 åren. Passar sitt barnbarn några eftermiddagar i veckan. På barnbarnets dagis har man under de senaste veckorna haft barn som insjuknat med diarréer. Mikroskopi av faecesprover från kvinnan och dagisbarn visar förekomst av både trofozoit- och cystfomer. 3 Rundmask med en komplicerad livscykel som kan autoinfektera sin värd i många decennier. 4 En 17-årig pojke söker på vårdcentralen. När han var ute och sprang i skogen för 3 dagar sedan rispade en gren hans högra öga. Eftersom det kändes som lite skräp fanns kvar i ögat sköljde han ordentligt med kranvatten när han kom hem. Nu värker det i ögat som är rött och inflammerat. Kornealskrap tas för odling och mikroskop. Bakterieodling är negativ. Vid mikroskopi påvisas trofozoitformer. 5 Pojke med cirkelformade kliande utslag i hårbotten. Vid belysning med Woods lampa (UV-ljus) lyser hårstråna i de infekterade områdena med gulgrön fluorescens. Direktmikroskopi av hudskrap och hår visar svamphyfer. 6 Två dagar efter hemkomst från en 3-månaders resa i Östafrika, som bl a innefattat safari och bad i Indiska Oceanen, insjuknar en kvinna med 40 C feber och allmänpåverkan. Inför resan tog hon inga vaccinationer och under, samt efter resan har hon inte tagit några läkemedel. I blodutstryk påvisas former av en flagellat. A. Acanthamoeba castellani B. Ancylostoma duodenale C. Ascaris lumbricoides D. Aspergillus fumigatus E. Candida albicans F. Cryptococcus neoformans G. Cryptosporidium H. Entamoeba coli I. Entamoeba histolytica J. Enterobius vermicularis K. Epidermiphyton floccosum L. Giardia lamblia M. Microsporum canis N. Plasmodium falciparum O. Plasmodium vivax P. Pneumocystis jiroveci Q. Schistosoma haematobium R. Strongyloides stercoralis S. Toxoplasma gondii T. Trichophyton rubrum U. Trypanosoma brucei V. Wuchereria bancrofti Tentamen i Patobiologi 1 HT

4 UF4) Tema: Neoplasi. Välj mest sannolika och bäst överensstämmande alternativ för var och en följande påståenden ur nedanstående lista. (6p). 1 t(9;22) (Bcr/abl) finns nästan alltid vid denna sjukdom 2 Den vanligaste formen av leukemi hos barn 3 Cancer utgående från huden (epidermis) 4 Behandlas med retinsyra (ATRA) 5 Tumörcellerna bildar immunoglobuliner 6 En malign tumör utgående från kondrocyter tillhör denna grupp A. Adenocarcinom B. Skivepitelcancer C. Sarkom D. Akut myeloisk leukemi E. Kronisk myeloisk leukemi F. Akut lymfatisk leukemi G. Kronisk lymfatisk leukemi H. Myelodysplastiskt syndrom I. Hodgkin lymfom J. Non-Hodgkin lymfom K. Myelom L. Polycytemia vera M. Akut promyelocytleukemi N. Metaplasi O. Dysplasi P. Anaplasi Tentamen i Patobiologi 1 HT

5 UF5) Tema: Immunologi. Välj mest sannolika och bäst överensstämmande alternativ för var och en följande påståenden ur nedanstående lista. (6p) 1 Fungerar som nervsystemets makrofager 2 Är högspecialiserad på antigenpresentation 3 Mängden i blodet korrelerar till erytropoesens hastighet 4 Mängden av dessa celler kan användas för att följa progressen av HIV-infektion 5 Är förstadium till vävnadsspecifika makrofager 6 Bildas från megakaryocyter A. Neutrofil granulocyt B. CD4+ T-lymfocyt C. CD8+ T-lymfocyt D. Plasmacell E. Makrofag F. Mastcell G. Monocyt H. Eosinofil granulocyt I. Retikulocyt J. Trombocyt K. B-lymfocyt L. Endotelcell M. Vaskulär muskelcell N. Basofil O. Megakaryocyt P. Fibroblast Q. Erytrocyt R. Epiteloid cell S. Flerkärnig giantcell T. NK cell U. Dendritisk cell V. Mikroglia cell W. Kupffercell X. Stamcell Tentamen i Patobiologi 1 HT

6 FLERVALSFRÅGOR F1-F57 (max 57 poäng) Ringa in det bästa alternativet. Endast ett alternativ ska ringas in om inget annat anges i frågan (1 poäng per fråga). F1) En ung man har fått lunginflammation orsakad av Mycoplasma pneumoniae som kräver antibiotikabehandling. Vilken egenskap hos bakterien måste man ta hänsyn till vid val av antibiotikum? a) Mycoplasma pneumoniae producerar betalaktamas b) Mycoplasma pneumoniae saknar ATP syntes c) Mycoplasma pneumoniae saknar cellvägg d) Mycoplasma pneumoniae har kapsel e) Mycoplasma pneumoniae är intracellulär F2) Vilken metod är bäst för att bedöma en tuberkulos-patients smittsamhet? a) PCR för TB på sputum b) PCR för HIV c) Tuberkulintest (PPD; Mantoux text) d) Direktmikroskopi av sputum e) Lungröntgen F3) Chlamydia trachomatis är en viktig patogen. Vilken unik egenskap skiljer Chlamydia från andra bakterier? a) Har steroler i cellväggen b) Saknar förmåga att syntetisera proteiner c) Förekommer i en infektiös och en metabolt aktiv form d) Har en lipidrik cellvägg e) Saknar cellmembran F4) Vilken av följande mikrober uppmärksammas som sk opportunist i samband med AIDS? a) Calicivirus b) Cryptosporidium c) Ascaris lumbricoides d) Enterotoxigen Escherichia coli e) Staphylococcus aureus f) Clostridium difficile g) Giardia lamblia h) Rotavirus Tentamen i Patobiologi 1 HT

7 F5) Infektioner orsakade av Candida albicans ökar i antal hos sjukhusvårdade patienter. Vilken av följande egenskaper kännetecknar Candida albicans? a) Är känslig för trimetoprimsulfa b) Ger upphov till ytliga men ej djupa (system) infektioner c) Infektion uppkommer vanligen genom endogen smitta d) Räknas till gruppen dermatofyter e) Går inte att odla i laboratoriet F6) Penicillin började användas under 2:a världskriget. Därefter dröjde det inte många år förrän Staphylococcus aureus började bli resistent mot penicillin. Vad var det som hände? a) Bakterierna muterade sina penicillin-bindande proteiner b) Inbindningsstället på ribosomerna ändrades c) Cellväggen blev ogenomtränglig för penicillin d) Bakterierna började producera ett penicillinas e) En mutation skedde så att DNA-gyraset blev mer okänsligt F7) Ciprofloxacin tillhör antibiotikagruppen kinoloner och är speciellt aktivt mot gramnegativa bakterier. Hur verkar kinoloner? a) Skadar bakteriens cytoplasmamembran b) Inhiberar bakteriens cellväggssyntes c) Inhiberar bakteriens DNA gyras d) Inhiberar bakteriens proteinsyntes e) Interfererar med bakteriens folsyrametabolism F8) Desensibilisering för att förhindra ett allergiskt svar kan åstadkommas genom upprepade injektioner med a) IgE-antikroppar b) antigenet (allergenet) c) histamin d) IgG-antikroppar e) antihistmin F9) Infektion med hepatitvirus kan predisponera för utveckling av levercellscancer. För vilka av de hepatitvirus som förekommer i Sverige ser man en association mellan infektion och utveckling av levercellscancer? a) Hepatit A och B b) Hepatit A och C c) Hepatit B och C d) Hepatit A, B och C Tentamen i Patobiologi 1 HT

8 F10) Vissa HPV-typer kan ge upphov till cancerutveckling i livmoderhalsen. Man tror idag att detta delvis beror på att virusproteinerna påverkar effekterna av vissa proteiner centrala för cellerna. Vilket av nedanstående anger en sådan mekanism för HPVproteiner? a) Binder till och motverkar effekten av prb b) Binder till och minskar transkriptionen av genen som kodar för prb c) Binder till och motverkar effekten av Bax d) Binder till och minskar transkriptionen av genen som kodar för Bax F11) Tillgängliga antivirala medel mot influensavirus verkar genom att a) hämma viralt DNA-beroende DNA-polymeras b) hämma viralt omvänt transkriptas c) hämma viralt neuraminidas d) hämma viralt proteas F12) Opsonisering av en bakterie innebär vanligen att a) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och förhindrar fagocytos b) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och stimulerar fagocytos c) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och orsakar direkt avdödning d) komplement och/eller IgG binder till bakterieytan och förhindrar adhesion F13) Vilket av följande är exempel på passiv immunisering? a) Profylax mot hepatit A med humant immunglobulin b) Användning av attenuerat virus för att vaccinera mot polio c) Användning av tetanustoxoid för att vaccinera mot tetanus d) Den långvariga immunitet som uppstår efter genomgången morbilliinfektion F14) Mikrober använder olika mekanismer för att orsaka diarré. Vilken av följande mikroorganismer använder sig av invasion av tarmepitelet? a) Vibrio cholerae b) Giardia lamblia c) Shigella dysenteriae d) Enterotoxigen E. coli e) Staphylococcus aureus Tentamen i Patobiologi 1 HT

9 F15) Paracetamol kan vid överdosering ge upphov till livshotande skador på a) bukspottkörteln b) levern c) benmärg d) tunntarmen F16) Folsyra är ett vitamin som vi måste få i oss via födan. Brist på folsyra påverkar kroppen på många sätt och detta beror på att folsyra är nödvändigt för en viktig metabol reaktion som inte kan utföras i våra celler utan folsyra. För vilken sådan modifiering krävs folsyra? a) Metylering (överföring av metylgrupp till metabolit) b) Katalys av peptidbindning c) Transaminering (överföring av aminogrupp mellan två metaboliter) d) Glykosylering (överföring av glykosylgrupp till metabolit) F17) Frisättning av prostaglandiner är en viktig komponent bakom en inflammatorisk process. Med hjälp av vissa läkemedel kan vi idag bromsa en inflammatorisk process genom att hämma prostaglandinproduktionen. Vilket av nedanstående läkemedel/läkemedelsgrupp utövar sin effekt genom att direkt hämma ett enzym som är viktigt för prostaglandinsyntes? a) Paracetamol b) NSAID c) Glukokortikoid d) Leukotrienreceptorantagonist F18) I ett nyhetsbrev från klinisk kemi står det att man infört en ny analys av ett protein i blodet. Med denna analys ska man tidigt kunna upptäcka en viss cancersjukdom. Specificiteten för analysen uppges vara 90%. Vad betyder det? a) En av 10 personer som testas positivt har inte cancersjukdomen b) En av 10 personer som har cancersjukdomen testas negativt c) En av 10 personer som testas negativt har cancersjukdomen d) En av 10 personer som inte har cancersjukdomen testas positivt F19) Antimetaboliter utgör en klass av cytostatika. Ett vanligt sådant preparat, som ibland även används för autoimmuna sjukdomar, karakteriseras även som en folsyraanalog. Vilket av nedanstående preparat är detta? a) Etoposid b) Taxol c) Cisplatin d) Metotrexat Tentamen i Patobiologi 1 HT

10 F20) Om man följer en HIV-infekterad patient som inte erhåller antiviral behandling kan man, efter primärinfektionen, ofta se en mångårig period med s.k. klinisk latens, innan patienten börjar utveckla AIDS. Denna period kännetecknas av a) latent virusinfektion, dvs inga påvisbara viruspartiklar, samt normal nivå av CD4- positiva T-lymfocyter b) latent virusinfektion, dvs inga påvisbara viruspartiklar, men långsamt fallande nivå av CD4-positiva T-lymfocyter c) tydligt påvisbara virusnivåer i blodet, men normal nivå av CD4-positiva T- lymfocyter d) tydligt påvisbara virusnivåer i blodet, och långsamt fallande nivå av CD4-positiva T- lymfocyter F21) Vilken typ av antikropp är involverad i medieringen av ett atopiskt astmaanfall? a) IgG b) IgM c) IgD d) IgE F22) Vid behandling av vissa autoimmuna sjukdomar (t ex RA) används idag läkemedel som slår ut effekten av en viss cytokin. Vilken cytokin? a) IFN-β b) TNF-α c) IFN-γ d) IL-2 e) IL-6 F23) Immunsupprimerade individer, t ex transplanterade patienter, kan drabbas av svåra virusinfektioner. Vilket av följande virus är mest vanligt som orsak till sådana svåra infektioner? a) Rubellavirus b) Humant papillomvirus (HPV) c) Enterovirus d) Cytomegalovirus (CMV) F24) Vid en ultraljudsundersökning av en gravid kvinna upptäcker du tecken på att fostret har svåra missbildningar. Under diskussionen om orsaken till missbildningarna börjar ni misstänka en virusinfektion. Patienten har precis kommit till Sverige och har aldrig blivit vaccinerad. Vilket av nedanstående virus är i så fall mest troligt som orsak till missbildningen? a) Rubellavirus b) Calicivirus c) Enterovirus d) BK-virus Tentamen i Patobiologi 1 HT

11 Fråga F25) ströks F26) En patient söker för andningsbesvär. En spirometri visar följande värden: FEV 1 3,0 L (89 % av förväntat); VC 4,0 L (91 % av förväntat); FEV 1 /VC 0,75 (97 % av förväntat). Efter bronkdilatation: FEV 1 3,3 L; VC 4,0 L; FEV 1 /VC 0,75. Vad visar spirometriresultatet? a) Resultatet konfirmerar diagnosen KOL b) Resultatet konfirmerar diagnosen astma c) Resultatet utesluter diagnosen astma d) Resultatet ger misstanke på restriktiv lungfunktionsinskränkning e) Resultatet är normalt F27) Familjär hyperkolesterolemi beror på a) brist på lipoproteinlipas b) brist på HDL c) överproduktion av VLDL d) brist på LDL receptorn F28) Analysen PK-INR används för att a) följa effekten av heparinterapi b) följa effekten av waranterapi c) hitta patienter med hemofili B d) hitta patienter med ökad risk för trombos F29) Du har Lena 62 år som patient på vårdcentralen. Lena är 167 cm lång och har ett BMI på 29,8. Du funderar på om hon lider av metabolt syndrom. Vilket av nedanstående avvikande provsvar skulle mest stödja en sådan hypotes? a) Lågt LDL b) Högt LDL c) Lågt HDL d) Högt HDL Tentamen i Patobiologi 1 HT

12 F30) Du funderar på några olika alternativa läkemedelsbehandlingar för en patient. Du vill gärna ha ett läkemedel där effekten sitter i under lång tid. Vilken av nedanstående termer anger hur länge effekten av ett läkemedel sitter i? a) Halveringstid b) Tolerans c) Duration d) Clearance F31) Bertil, 67 år, söker på vårdcentralen för tilltagande trötthet. Han berättar också att han gått ner några kilo i vikt de senaste månaderna. De första proverna visar B-Hb 115 g/l ( g/l) och P-CRP 27 mg/l (<3.0 mg/l). Vidare anemiutredning ger följande analyssvar: Erc-MCV 86 fl (82-98 fl), P-transferrinmättnad 0.18 (0,15-0,50), B- retikulocyter 103x10 9 /L (28-120x10 9 /L), P-haptoglobin 0,64 g/l (0,24-1,90 g/l). Vilken typ av nedanstående anemiformer lider Bertil mest sannolikt av? a) Megaloblastisk anemi b) Järnbristanemi c) Sekundär anemi d) Hemolytisk anemi F32) På vårdcentralen träffar du Anders, 35 år, som under den senaste veckan känt sig väldigt trött och som har upptäckt ett flertal blåmärken på sina ben och armar. Provtagning visar 63x10 9 vita blodkroppar per liter blod (normalvärde: 4-10x10 9 /liter) och han har inga palpabla lymfkörtlar. Vilken av nedanstående sjukdomar är mest sannolik? a) SLE b) Akut leukemi c) Hodgkin s sjukdom d) Primär HIV-infektion F33) Du håller på att utreda Muhammed 42 år för anemi. Enligt de senaste provsvaren tyder allt på att han har en megaloblastisk anemi. Du misstänker att detta skulle kunna bero på brist på vitamin B12. Vilken av nedanstående analyser kan mest entydigt visa på brist av vitamin B12? a) S-Homocystein b) S-Metylamonsyra c) S-Kobalamin d) S-Folat Tentamen i Patobiologi 1 HT

13 F34) Gunnel (67 år) har KOL, osteoporos och hypertoni. Den senaste månaden har hon varit tröttare än vanligt och haft perioder då maken upplevt henne som förvirrad. Inga bröstsmärtor eller hosta. Hon har känt sig varm men kollade inte om hon hade feber. Igår fick hon krampanfall i hemmet och ambulansen tillkallades. På akuten noterade man högt CRP, lågt Hb. Diskret blåsljud vid hjärtauskultation. CT skalle visade 2 abscesser. Blododling visade växt av Staphylococcus aureus. Vilken sjukdom har Gunnel? a) Endokardit b) Encephalit c) Lunginflammation d) Meningit e) Perikardit F35) Vilket lipoprotein är viktigast för återtransporten av kolesterol till levern? a) VLDL b) Chylomikroner c) HDL d) LDL F36) Eva, 33 år, söker för att hon den senaste tiden känt sig alltmer trött och ofta haft huvudvärk. Ett första blodprov på vårdcentralen visar B-Hb 105 g/l ( g/l) och P-CRP 1,7 mg/l (<3,0 mg/l). Vidare provtagning ger bland annat följande svar: Erc- MCV 72 fl (82-98 fl), P-transferrinmättnad 0,072 (0,10-0,50), B-retikulocyter 67x10 9 /L (28-120x10 9 /L), P-haptoglobin 1,03 g/l (0,24-1,90 g/l). Vilket av nedanstående är mest sannolikt bakomliggande orsak till anemin? a) Kronisk inflammation b) Brist på vitamin B12 c) Autoimmun hemolys d) Blödning F37) Vid en granulomatös inflammation är det karakteristiska fyndet förekomst av a) antikroppsproducerande plasmaceller b) neutrofila leukocyter c) makrofager och jätteceller d) mastceller F38) I sjukvården är det viktigt att ha metoder för att avdöda mikroorganismer. Vad gäller för virus? a) Vissa virus kräver temperaturer över 100 o C (autoklavering) för att avdödas b) Virus som saknar hölje inaktiveras i lägre grad av fettlösande desinfektionsmedel (tex handsprit) än höljeförsedda virus c) De flesta virus kan behålla sin infektionsförmåga flera veckor i rumstemperatur d) Virushepatit sprids inte på sjukhus, eftersom hepatitvirus mycket snabbt förlorar sin infektiositet utanför kroppen Tentamen i Patobiologi 1 HT

14 F39) Vilken är den största riskfaktorn för att utveckla malignt mesoteliom? a) Rökning b) Asbestexponering c) Legionellapneumoni d) Mutation av p53-gen F40) Vilket lipas är viktigast för att tömma chylomikroner och VLDL på triglycerider? a) Hepatiskt lipas b) Lipoprotein lipas c) Hormonkänsligt lipas d) Pancreatiskt lipas F41) Eva (70 år) kommer in till akuten med bröstsmärtor ut i käken. Evas EKG visas nedan. Vad håller på att hända i hennes kranskärl? a) Ett plack i LAD har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet helt b) Ett plack i LAD har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet delvis c) Ett plack i RCA har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet helt d) Ett plack i RCA har spruckit och tromben som har bildats där ockluderar kärlet delvis F42) Lennart (65 år) är inlagd efter en hjärtinfarkt för 4 dagar sedan. Du noterar ett nytt blåsljud som inte hördes förut. Vilken diagnos tänker Du på? a) Hjärtsvikt b) Förmaksflimmer c) Emboli d) Chordae ruptur Tentamen i Patobiologi 1 HT

15 F43) Vilken är den vanligaste typen av lungcancer? a) Småcellig lungcancer b) Adenocarcinom c) Skivepitelcancer d) Carcinoid F44) I vilken av nedanstående kategorier skall man placera ett kolorektalt adenocarcinom? a) Hypertrofi b) Hyperplasi c) Atrofi d) Neoplasi F45) Vilken av följande riskfaktorer för venös trombos är vanligast i Sverige? a) Protein C-brist b) Antitrombin-brist c) APC resistens (FV Leiden mutation) d) Protrombinmutation F46) Cancerutveckling beror på olika genetiska förändringar i de celler som utvecklas till cancerceller. En sådan förändring är amplifiering. För vilken av nedanstående gener ser man oftast en amplifiering i cancerceller? a) TP53 (p53) b) BCL2 (bcl-2) c) APC d) CASP8 (kaspas 8) F47) Under de senaste åren har en fruktad epidemisk stam av C. difficile - benämnd typ 027/NAP1 - fått stor uppmärksamhet i västvärlden. Vilken egenskap hos denna stam anses vara en anledning till att den orsakar svårare sjukdom jämfört med en vanlig C. difficile? a) Den producerar stora mängder toxin redan i tidig log fas b) Den producerar endast toxin B c) Den saknar sporer d) Den drabbar endast antibiotikabehandlade patienter e) Den är resistent mot alla typer av antibiotika Tentamen i Patobiologi 1 HT

16 F48) Vilket är en bidragande orsak till att det är Plasmodium falciparum som orsakar flest dödsfall i malaria? a) Plasmodium falciparum är resistent mot samtliga antimalariamedel b) Plasmodium falciparum kräver ingen utvecklingsfas i levern vilket ger ett snabbare sjukdomsförlopp c) Plasmodium falciparum-infektion ger aldrig, ens på lång sikt, upphov till sk klinisk immunitet d) Plasmodium falciparum inducerar kraftig frisättning av TNF-alfa från bl a makrofager e) Plasmodium falciparum inducerar minskad blodcirkulation i hjärnan F49) Vad innebär det om myokardiets flödesreserv är reducerad? a) Hjärt-minutvolymen ökar för lite vid fysisk ansträngning b) Dålig utveckling av kollateraler c) Blodflödet i kranskärlen ökar inte tillräckligt vid ökat syrgasbehov d) Att det finns stenos i mitralis- eller aortaklaffen e) Lågt venöst återflöde F50) Du medverkar vid obduktion av en kvinna som avlidit via akut hjärtstopp på en släktfest. Hon trillade ihop och blev helt livlös inom loppet av en minut. HLR hade ingen effekt. Enligt anhöriga och övriga vittnen var hon pigg under föregående timmar och hon hade inte heller varit sjuk de senaste dagarna. Hon har inte haft någon anamnes på bröstsmärtor. Frånsett typ 2-diabetes har hon varit frisk. Med tanke på tidsperspektivet, vilket är det mest sannolika makroskopiska obduktionsfyndet? a) Focal gulröd färgförändring i myokardet b) Focalt gråvit färgförändring i myokardet c) Focal blödning i mykokardet d) Inga focala förändringar i myokardet F51) Vilket cytokin används i kliniken för att driva på bildningen av neutrofiler? a) Trombopoietin b) Alfa-interferon c) TNF-alfa d) Erytopoietin e) G-CSF F52) Ärrvävnad bildas ofta efter svåra inflammationer och efter läkning av sår. Vilken är den huvudsakliga celltypen som finns i ärrvävnad? a) Mastceller b) Makrofager c) Fibroblaster d) Adipocyter e) Neutrofiler Tentamen i Patobiologi 1 HT

17 F53) Indvider med en genetisk brist på komplementfaktor C6 har a) ökade överkänslighetsreaktioner b) ökad cancerfrekvens c) minskad motståndskraft mot virala infektioner d) minskad motståndskraft mot Neisseria infektioner e) minskad motståndskraft mot Chlamydia infektioner F54) Peptider som genererats från intracellulära proteiner stimulerar ett immunsvar genom att presenteras på cellytan i komplex med a) MHC klass I molekyler b) MHC klass II molekyler c) CD8 molekyler d) CD3 molekyler F55) Antalet fall av kikhosta ökar kraftigt i Sverige, varav många är små barn. I november rapporterades 51 nya fall varav 44 små barn, drygt hälften yngre än 3 månader. Kikhosta är särskilt farligt för små barn och kan bli livshotande för spädbarn. Vilka patogenetiska mekanismer hos Bordetella pertussis kan förklara varför sjukdomen fått beteckningen kikhosta. a) Bordetella pertussis har ett potent endotoxin b) Bordetella pertussis är invasiv och har ett potent endotoxin c) Bordetella pertussis är invasiv och utsöndrar ett A-B toxin som inhiberar proteinsyntes d) Bordetella pertussis utsöndrar ett potent neurotoxin och ett A-B toxin som inhiberar frisättning av glycin e) Bordetella pertussis har ett potent cytotoxin och utsöndrar ett A-B toxin som ADP-ribosylerar ett G protein F56) Ett nyfött barn bedöms ha meningit. Vilka organismer bör misstänkas i första hand? a) Listeria monocytogenes och Neisseria meningitidis b) E. coli och Streptococcus agalactiae c) E. coli och Staphylococcus epidermidis d) Haemophilus influenzae och Streptococcus pneumoniae e) Streptococcus pneumoniae och Streptococcus agalactiae F57) Anafylatoxiner kan genereras vid komplementaktivering. Vilken av nedanstående celltyp anses vara det mest direkta målet för anafylatoxiner? a) Neutrofil b) Dendritisk cell c) Mastcell d) NK-cell Tentamen i Patobiologi 1 HT

18 KORTSVARSFRÅGOR K1-K17 (max 51 poäng) OBS! Kortfattade svar! K1) Under 2012 diagnostiserades ovanligt många fall av meningokockmeningit, sk epidemisk meningit. Förklara med utgångspunkt i Dina kunskaper om patogenes vid meningit - varför meningit orsakad av Neisseria meningitidis kan smitta direkt från människa till människa medan meningit orsakad av Borrelia burgdorferi inte gör det. (2p) K2) Vi har många fördelar av vår normalflora. En stor nackdel är dock att normalfloremikrober är vanliga orsaker till infektioner. Ge två exempel på bakterier i normalfloran som kan ge upphov till sjukdom och beskriv patogenetiskt förlopp vid de båda sjukdomarna. (4p) Tentamen i Patobiologi 1 HT

19 K3) Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem; en sådan är MRSA. (3p) a) Vad står beteckningen MRSA för? b) Vilken grupp av antibiotika är alltid verkningslösa mot MRSA? c) Vilken är resistensmekanismen? K4) TNF-alfa är en central mediator av sepsissyndromet. Vilka celler producerar TNF-alfa? Nämn även tre bakteriella faktorer som stimulerar cellerna till att producera TNF-alfa. (2p) Tentamen i Patobiologi 1 HT

20 K5) Para ihop typ av överkänslighet med nedanstående exempel. 1p/rätt svar. (Max 4p) Typ I överkänslighet Typ II överkänslighet Typ III överkänslighet Typ IV överkänslighet A. Lokaliserad anafylaxi B. Allergisk kontakt dermatit C. Immunkomplexorsakad D. Reaktion på en inkompatibel blodtransfusion K6) Para ihop diagnos med EKG-utseende. 1p/rätt svar. (Max 6p) 1 Vänsterkammarhypertrofi 2 Genomgången inferior infarkt 3 Perikardit 4 Akut inferior infarkt 5 Högerkammarhypertrofi 6 Akut anterior infarkt A. Höga R-vågor och ST-T-förändringar i V1-V2 B. Generella uppåt konkava ST-höjningar C. ST-höjningar i II, avf, III D. Höga R-vågor och ST-T-förändringar i V5-V6 E. ST-höjningar i V1-V4 F. Q-vågor i II, avf, III Tentamen i Patobiologi 1 HT

21 K7) Immunsystemets förmåga att reagera på främmande men ej kroppsegen substans är anmärkningsvärd. Paul Ehrlich (Nobelpristagare 1909) skapade termen horror autotoxicus, dvs organismen vill inte skada sig själv. Trots allt uppträder sjukdomar som vi betraktar som autoimmuna sjukdomar. Hur kan man förklara att en autoimmun reaktion uppkommer? Beskriv tre olika mekanismer som leder till ett immunsvar mot kroppsegna strukturer. (3p) Tentamen i Patobiologi 1 HT

22 K8) Obduktionsfall 1 En 63-årig kvinna med tidigare konstaterad aortastenos och hjärtsvikt inkommer till akutmottagningen. När du undersöker patienten upptäcker du att hon har svår dyspné, uttalade pittingödem på underbenen och rassel över lungfälten. Efter ytterligare undersökningar tas beslut om akut operation med tanke på hennes tillstånd och den uttalade aortastenosen. I samband med operationen får hon dock hjärtstillestånd och hennes liv går ej att rädda trots HLR. Vid obduktion finner man bland annat vänsterkammarhypertrofi, lungödem, en uttalat sklerotisk aortaklaff, multipla revbensfrakturer samt en misstänkt hjärtinfarkt. a) Vilken är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt? (1p) a) Ischemisk hjärtsjukdom b) Diabetes c) Klaffel d) Hypertoni e) Kardiomyopati b) Vid hjärtsvikt tas med fördel ett labprov som kan stärka misstanken om diagnosen. Vilket? (1p) a) CRP b) Troponin-T c) p-leukocyter d) Nt-proBNP e) C-ANCA c) Aortastenos ger vanligtvis (1p) a) systoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 b) systoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 c) diastoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 d) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 e) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 2 d) Mitralisinsufficiens ger vanligtvis (1p) a) systoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 b) systoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 c) diastoliskt blåsljud starkast över höger intercostalrum 2 d) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 4 e) diastoliskt blåsljud starkast över vänster intercostalrum 2 Tentamen i Patobiologi 1 HT

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Bakteriella gastroenteriter Dominerande världshälsoproblem

Läs mer

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75 TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP Kurskod: MC1401 Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Datum: 2013-10-02 Skrivtid: 4 tim. Totalpoäng: 75 Poängfördelning: Nikolaos Venizelos

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5 Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2013-09-02 Sidan 1 av 6 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901).

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 06 07 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 98,5 p Neurologi, fråga 1-5, 15p Mikrobiologi,

Läs mer

Objudna gäster i tarmen vilka är vi?

Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Pia Karlsson, EQUALIS Hur kom vi hit? Förorenade livsmedel Förorenat vatten Akut insjuknande Buksmärtor Illamående Feber Symtom Diarré, blodiga, vattniga, slemmiga,

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Ett liv med hiv. Basfakta om hiv och aids VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Basfakta om hiv och aids VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 1 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Basfakta om hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm.

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

a) Redogör översiktligt för mekanismerna för denna typ av koagulation. (3p)

a) Redogör översiktligt för mekanismerna för denna typ av koagulation. (3p) Tentamen 1 i Resp/Cirk, T3, 7 juni 2013. Maxpoäng: 66,5 Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 43 Inga hjälpmedel. Lycka till! I. Hemostas 1) Du ska göra ett projekt hos en forskargrupp som studerar mekanismerna

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Patogenes & virulens. SK-kurs i mikrobiell patogenes 12 16 mars, 2012 Ingvar Eliasson

Patogenes & virulens. SK-kurs i mikrobiell patogenes 12 16 mars, 2012 Ingvar Eliasson Patogenes & virulens SK-kurs i mikrobiell patogenes 12 16 mars, 2012 Ingvar Eliasson Patogenes Uppkomst och utveckling av en sjukdom Förhållandet mellan sjukdomsorsak och - verkan Infektionspatogenes Beskriver

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Bakteriologisk diagnostik Allmän Bakteriologi Artbestämning Bakterier, svamp Matrix-Assisted VITEK MS Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Bakterier Autoklavprov Odling Växt/Ingen växt Bakterier

Läs mer

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer.

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer. Bakterier (mikroorganism) Bakterie (Bacill) - efter grekiskans ord "bakterion" som betyder "liten stav". En encellig organism som delas in efter sin form (bacillerna är avlånga, kockerna är runda, spiriller

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Beskrivning - Colostrum

Beskrivning - Colostrum Beskrivning - Colostrum Råmjölk är en tjock gul vätska, rik på protein, tillväxtfaktorer, och immun faktorer. Det utsöndras från mjölkkörtlar hos alla kvinnliga däggdjur under de första dagarna av laktationen.

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni.

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni. Omtentamen 1 i Resp/Cirk, T3, mars 2013. Maxpoäng: 60,5. Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 39p Lycka till! 1. Elin utreds på vårdcentralen för primär hypertoni. a. Vilken ålderskategori brukar drabbas

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner?

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Förhandsgodkänd av IGM pre20130118pse07 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 52 000 www.pfizer.se

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson.

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson. Tentamen Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp Kurskod: MC1703 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 120427 Skrivtid 4 tim Totalpoäng: 72 p Godkänd 60 % av totala poängen (43p) Väl

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Smittsamt på förskolan Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Förskola eller hemma Trött, orkar ej hela dagen Feber Smittar ned omgivningen Kräver mer skötsel än personalen

Läs mer

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos?

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Essentiell trombocytos 5 Bakgrund Vad betyder essentiell trombocytos (ET)? Hur vanlig är essentiell trombocytos? I vilka andra situationer kan trombocytantalet vara förhöjt?

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Anemi. Anemi. Blodkroppskonstanterna Storlek. Blodkroppskonstanterna Mängd hb. Fariborz Mobarrez. Ställ diagnos före terapi

Anemi. Anemi. Blodkroppskonstanterna Storlek. Blodkroppskonstanterna Mängd hb. Fariborz Mobarrez. Ställ diagnos före terapi Anemi Fariborz Mobarrez Anemi Ställ diagnos före terapi Tre utredningssteg: 1. Anemi?! B-Hb män B-Hb kvinnor B-Hb gravida

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Fakta om virus, hiv och aids

Fakta om virus, hiv och aids Fakta om virus, hiv och aids Vad är ett virus? Virus är enkla organismer som bara består av arvsmassa omgiven av ett skyddande hölje. Virus kan endast föröka sig inuti levande celler. Virus fäster sig

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne Tuberkulos Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 2 Tuberkulosincidensen bland svenskfödda i Sverige 1920-2008 700 600 Antal fall per 100,000 500 400 300 200 BCG 100

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Invasiva svampinfektioner. Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus

Invasiva svampinfektioner. Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus Invasiva svampinfektioner Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus Predisponerande faktorer! Immunsuppression! Neutropeni! Cystisk

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Många kommer från låginkomstländer. Socialt belastat område. Cirka 8 000 invånare är inskrivna på vc. 50% arbetslöshet hos invandrare. Enbart 38% klarat grundskolan. 60

Läs mer

Tentamen Tema Försvar T4 HT2012

Tentamen Tema Försvar T4 HT2012 Tentamen Tema Försvar T4 HT2012 Läkarprogrammet termin 4 MC5400-83003HT12 Kurskod: MC5400 Temaansvariga: Magnus Lindberg, Bo Söderquist Datum: 2012-11-23 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 80 poäng OBS! Svaren

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination.

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Mikroskopisk bild av Streptococcus pneumoniae (pneumokock). Pneumokocker är den vanligaste orsaken

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Ordinarie tentamen Tema försvar T4 VT 2013. Totalt antal poäng: 72 p Godkänt nedre gräns: 46 p

Ordinarie tentamen Tema försvar T4 VT 2013. Totalt antal poäng: 72 p Godkänt nedre gräns: 46 p 1 Ordinarie tentamen Tema försvar T4 VT 2013 Totalt antal poäng: 72 p Godkänt nedre gräns: 46 p 1. Anna är en 45årig kvinna som efter ett mindre skavsår på hö stortå har fått en rodnad på fotryggen upp

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Aid nr: Sidan 1 av 36 Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT12 MSTA20/8LAG20 STA2 2013-01-08

Aid nr: Sidan 1 av 36 Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT12 MSTA20/8LAG20 STA2 2013-01-08 Aid nr: Sidan 1 av 36 Fall A (26 p) Per Du jobbar på en vårdcentral som vikarierande underläkare. Av distriktssköterskan får du i förbifarten veta att hon bokat in en patient på din mottagningslista under

Läs mer

Tillvarataganderapport för avliden donator, RMV

Tillvarataganderapport för avliden donator, RMV Tillvarataganderapport för avliden donator, RMV I. Underlag för beslut om tillvaratagande BAKGRUND Den avlidnes identitet är styrkt av polisen. Polisdistrikt Kontaktad polis Bevittnad död Sågs senast i

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer