Enzymatica. Förkylning ett minne blott? EPaccess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enzymatica. Förkylning ett minne blott? EPaccess"

Transkript

1 EPaccess Hälsovård Sverige 25 februari 214 Analysavdelningen Enzymatica Förkylning ett minne blott? Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 14.8 Högsta/Lägsta (12M) 32.3/14.55 Antal aktier (m) 23.5 Börsvärde (SEKm) 347 Nettoskuld (SEKm) -4 Enterprise Value (SEKm) 343 Reuters/Bloomberg Listning Estimat och värdering (SEK) ENZY.ST/ENZY SS Aktietorget E 215E 216E Försäljning EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning.... V/A Tillv. NM NM NM NM EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA NM NM NM NM EV/EBIT NM NM NM NM P/E, just. NM NM NM NM P/EK Direktavk..... Kursutveckling, 12 månader F M A M J J A S O N D J F Källa: FactSet Enzymatica OMXS Datum Händelse Plats 2/5/214 Q1-rapport Se sista sidan för disclaimer. Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Förebygger förkylning Enzymatica utvecklar medicintekniska produkter för en av de vanligaste folksjukdomarna, förkylning, baserat på ett patenterat enzym med unika egenskaper. Bolagets munspray (ColdZyme) som innehåller det unika enzymet har i en klinisk studie visat signifikanta resultat på att kunna reducera antalet förkylningsdagar med 54% genom att skapa en skyddande barriär. Produkten lanserades på den svenska marknaden under 213. Ett unikt enzym från djuphavstorsk Enzymatica använder sig av ett köldanpassat trypsin som bildas i torskens bukspottkörtel. Enzymet är superaktivt vid mänsklig kroppstemperatur vilket gör det extremt effektiv på att skapa barriärer mot virus, bakterier svampar och därmed dämpa inflammationer samt stimulera läkningsprocesser. Stor marknad Vi uppskattar att förkylningsmarknaden för de preparat som säljs i butiker (OTC) i Sverige uppgår till ca SEKbn 1,2 per år. Adderar vi de receptbelagdapreparaten inom samma kategori uppgår marknaden till det dubbla. Från lanseringen av ColdZyme i september 213 har ColdZyme sålt motsvarande nästan 1% av marknaden mätt i volym. Detta indikerar en god potential på den svenska marknaden. Genomför en nyemission Bolaget planerar att genomföra en nyemission om SEKm 63. Vi räknar med att emissionen kommer att fulltecknas mot bakgrund av att den är garanterat till 85% samt att börsklimatet för småbolaget på Stockholmsbörsen är attraktivt för närvarande. Likviden kommer att användas för att lansera ColdZyme i Skandinavien, ta produkten ut i Europa samt utveckla och lansera fler unika och innovativa produkter på marknaden. Svag aktieutveckling under 213 Enzymaticas aktiekurs har under de senaste 12 månaderna sjunkit med 46% jämfört med amerikanska biotechaktier (AMEX Biotech) generellt som har stigit med 54% under samma period. Dock tillhörde Enzymatica en av börsvinnarna under 212 då bolaget steg hela 131%. Vår värdering av bolaget indikerar en värdering runt SEKbn 3. Detta bygger dock på att bolaget lyckas lansera ColdZyme i Skandinavien själva samt hittar en samarbetspartner för de övriga europeiska länderna.

2 Nettoskuld, SEKm Nettoskuld/EK EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Enzymatica Försäljning per segment Enzymatica Försäljning per marknad ColdZyme; 1% Ospecificerat; 1% Enzymatica Resultatutveckling, helår Enzymatica Resultatutveckling, kvartal E 15E 16E , , -6, -8, , -45-1, -6-12, EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal Enzymatica Finansiell ställning Enzymatica Aktiestruktur, ledning E 15E 16E Nettoskuld Nettoskuld / EK Notera att negativa siffror indikerar nettokassa Börsvärde (SEKm) 347 Antal utestående aktier (m) 23.5 Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 22 Fritt handlade aktier 65.8% Största aktieägare Röster Aktier Humea AB 9.6% 9.6% Medzyme AB 9.5% 9.5% Royal Skandia Life 7.7% 7.7% Cove Neck Invest AB 7.5% 7.5% Övriga 65.8% 65.8% Ordförande Christian W Jansson Verkställande direktör Michael Edelborg Christensen Finansdirektör Johan Wennerholm (börjar den 1/4) Investerarkontakt Tina Dackemark Lawesson (börjar den 1/4) Telefon / Internet +46 () / Nästa rapport 2 May 214 Enzymatica 25 februari 214 Erik Penser Bankaktiebolag 2

3 Investment case Unika produkter för att förebygga förkylning Enzymatica utvecklar medicintekniska produkter för en av de vanligaste folksjukdomarna, förkylning, baserat på ett patenterat enzym med unika egenskaper. Bolagets munspray (ColdZyme) som innehåller det unika enzymet har i en klinisk studie visat signifikanta resultat på att kunna reducera antalet förkylningsdagar med 54% genom att skapa en skyddande barriär. Marknaden finns där det idag saknas botemedel och inga produkter som fungerar tillfredställande. Bolagsledningen känner inte till någon annan produkt på marknaden som är lika effektiv på att förkorta antalet sjukdagar inom förkylning. Patenterad enzymteknologi Enzymatica använder sig av ett köldanpassat trypsin som bildas i torskens bukspottkörtel. Enzymet är utvunnet som en biprodukt vid fiskberedning (från fiskrens) och lämnar ett neutralt ekologiskt avtryck. Enzymet har unika egenskaper som gör det mycket aktivt runt 37 C. Jämfört med trypsiner från däggdjur uppvisar det köldanpassade trypsinet ca 4x högre katalytisk effekt. Detta gör att det mycket effektivt kan skapa en skyddande barriär mot sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier, dämpa inflammationer samt stimulera läkningsprocesser. Diagram nedan illustrerar enzymets katalytiska effekt jämfört med ett jämnfört med vanligt bovint trypsin. Enzymatica Köldanpassat trypsins katalytiska effektivitet Source: Erik Penser Bankaktiebolag, Asgeirsson B, etal. Eur J Biochem. 1989;18: Stärker den finansiella ställningen Bolaget planerar att genomföra en företrädesemission om SEKm 63 före emissionskostnader. Därtill föreslår bolaget att en övertilldelningsoption om ca SEKm 2 kan utnyttjas om i den mån företrädesemissionen blir övertecknad. Detta betyder att bolaget har potential att få in totalt SEKm 83. Kapitalet kommer att användas för att lansera ColdZyme på den skandinaviska marknaden, något som vi räknar med kommer kosta ca SEKm 25 under 214. Det är även planerat att kapitalet ska räcka till att nå ut med Coldzyme på den Europeiska marknaden (troligtvis med en partner), fortsätta finansiera utvecklingsprojekten samt vidare forskning. Företrädesemissionen om SEKm 63 är till 85% garanterad. Mot bakgrund av det attraktiva Erik Penser Bankaktiebolag Enzymatica 25 februari 214 3

4 börsklimatet för småbolag på Stockholmsbörsen räknar vi med att bolaget lyckas ta in SEKm 63. Bakgrund Jon Bragi Bjarnason, en isländsk forskare, besökte under 197-talet fisknäringen på Island och hamnade på ett stort fiskrenseri. Där blev han vittne till den karga och kyliga miljön som personalen jobbade i. Mestadels kvinnor satt på rad och rensade enorma mängder fisk utan handskar i en lokal som bara var fem grader varm. Deras händer borde vara helt förstörda. Till Jons förvåning uppvisade den fiskrensande personalen inga tecken på självsprickor eller sår på händerna utan huden var len och mjuk. Jon blev fascinerad av det han såg och började ta reda på vad i fisken som skyddade personalens händer. Han lyckades senare identifiera ett köldanpassat enzym (trypsin) i nordatlantisk torsk och som han framgångsrikt patenterade. År 27 grundades Enzymatica och förvärvade globala rättigheter att utveckla och sälja produkter som innehåller det patenterade enzymet. Enzymatica har utvecklat produkter mot attraktiva indikationer, bland annat lindring av förkylning. Enzymatica lanserade sin produktserie ColdZyme under 211 i Sverige och under samma år noterades bolaget på Aktietorget. Vad är ett enzym? Enzym är ett protein, ett äggviteämne, som fungerar som en katalysator, dvs kan öka hastigheten i kemiska reaktioner. De finns hos alla djur, men enzym från arktisk djuphavstorsk har evolutionärt anpassat sig till att vara aktivt runt fyra grader, dvs köldanpassat. Köldanpassningen medför att denna typ av enzymer blir extremt effektiva vid högre temperaturer som kroppstemperatur. Affärsmodell Enzymatica har byggt upp en distributionsmodell för den skandinaviska marknaden. Genom att dela in den operativa organisationen i affärsområden baserade på regulatorisk kategori snarare än varumärken, kan personal med rätt kompetens och nätverk optimera arbetet med att skapa snabb tillväxt. Bolagets strategi för Europa är att i första hand distribuera via partners (comarketing/distribution). Ett potentiellt partnersamarbete kan se ut på olika sätt beroende på vilken produkt och marknad avtalet gäller och hur mycket risk Enzymatica är villig att ta. Nedan beskriver vi kortfattat tre tänkbara samarbetsscenarion med ColdZyme som exempel: 1. Bygga värde med ColdZyme: Enzymatica säljer den färdiga ColdZyme produkten till en partner för en enskild marknad och kan behålla namnet ColdZyme på produkten men behöver bära ca 5% av marknadsföringskostnaden. Detta alternativ är aktuellt om bolaget vill bygga värde kring varumärket ColdZyme men är tämligen dyrt. 2. Prisförhandling: Enzymatica säljer den registrerade produkten till en distributör som kan marknadsföra och sälja den under eget varumärke givet ett överenskommet slutkundspris och reglerade minimivolymer. Fördelen är att Enzymatica inte behöver stå för några marknadsföringskostnader medan nackdelen är lägre intäkter. 3. Open books: hög transparens mellan Enzymatica och partnern för att i detalj kunna avgöra hur den eventuella vinsten ska fördelas mellan parterna beroende på hur mycket bolagen har investerat i produkten. Fördelen är flexibilitet att kunna skräddarsy lanseringskampanjer för respektive marknad. Enzymatica 25 februari Erik Penser Bankaktiebolag

5 Vilket alternativ som Enzymatica väljer beror på den risk och förhandlingsförmåga bolaget har mot potentiella partners. Med en förestående kapitalanskaffning känner vi att bolaget har möjlighet att välja den strategi som passar bäst i varje enskilt fall. Enzymaticas strategi för produktportföljen och pipeline är att identifiera medicinska behov för vilket det inte finns någon behandling eller behandlingar som inte har bra effekt. Målet är att registrera medicinteknik produkter som kan möta dessa behov. Enzymatica Affärsmodell Source: Erik Penser Bankaktiebolag, Bolagsrapport Vad är förkylning? Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den orsakas av virus som tar sig in i slemhinnans celler i framför allt näsa, munhåla och svalg. Det vanligaste förkylningsviruset är rhinovirus. Inom rhinovirusfamiljen finns det cirka 2 olika rhinovirus som står för uppskattningsvis 5% av alla förkylningar hos vuxna människor. Symptomen är snuva, täppt näsa och halsont. Lätt hosta och huvudvärk med feber kan också höra till bilden och en vanlig förkylning varar normalt färre än tio dagar. Det som gör att man känner sig sjuk är den inflammation som viruset orsakar när kroppens immunförsvar aktiveras. I genomsnitt får en person i Sverige mellan två till fyra förkylningar per år. Barn är den grupp som får flest förkylningar, 5-1 förkylningar per år, och frekvensen sjunker med åldern med andledning av att immuniteten byggs upp. Förkylning orsakar även samhällsekonomiska kostnader på grund av att den korta sjukfrånvaron ökar, samtidigt är förkylningar den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro och representerar drygt 3 % av alla sjukskrivningar enligt hälsobolaget Previa. Erik Penser Bankaktiebolag Enzymatica 25 februari 214 5

6 Förkylningsinfektion Förkylningsvirus (rhinovirus) kommer normalt in i kroppen genom framsidan av näsgångarna primärt av förorenade fingrar eller från någon som hostar eller nyser. Viruspartiklarna från en nysning kan sprida sig upp till två meter. Viruspartiklarna landar på dörrhandtag, stolar, bord och andra ytor där de kan leva i upp till sju timmar. Viruset fastnar enkelt på händerna och kan överföras till ögat eller munnen om man tar sig i ansiktet. Även små doser av virus är tillräckliga för att åstadkomma infektion. Viruset transporteras sedan till adenoidområdet och orofarynx (baksidan av näsan och övre delen av svalget), vilket tar normalt mellan 6 till 2 minuter hos friska individer. Rhinoviruset binder sedan till en receptor (ICAM-1) på epitelcellerna som finns i stora mängder i adenoidområdet och i närheten av svalget. Efter bindning till receptorn tas viruset in i värdcellen och infektionen startar. Nya viruspartiklar produceras och till slut dör cellen och frisläpper nyproducerat virus som kan infektera nya celler. Denna process, från första infektion tills första frisläppandet av nyproducerat virus tar ca 1 timmar och benämns inkubationstid. Efter ytterligare ca 1 timmar börjar förkylningssymptom märkas och infektionen når sitt maximum normalt efter timmar efter den första infektionen. Sammanfattningsvis består förkylningsprocessen av två steg: 1. Virusinfektion av celler. 2. Aktivering av inflammatoriska mediatorer som manifesterar förkylningssymptomen. Bolagsledningen känner inte till några läkemedel i dagsläget mot steg 1 utan bara mot steg 2, dvs läkemedel som kan mildra symptom (tex alvedon mot huvudvärk) Produktportfölj Enzymaticas produktportfölj omfattar två medicintekniska produkter ColdZyme Munspray och Perizyme (både Tuggummi och Munskölj). Den medicintekniska registreringen av Perizyme Tuggummi blev klar under maj 212 och ColdZyme Munspray under augusti 212. ColdZyme Munspray har lanserats från februari 213 hos apotek runt om i Sverige. ColdZyme Munspray mot förkylning ColdZyme är en unik medicinteknisk produkt som har bevisat kunna förhindra att viruset tas sig in i celler och begränsar därmed virusinfektionen. Detta sker genom att enzymet skapar en skyddande barriär över epitelcellerna som skyddar mot förkylningsvirus. Den skyddande effekten avtar med tiden då den sköljs bort av saliv, mat och dryck. För att upprätthålla skyddet bör användaren sprayen flera gånger varje dag. Den skyddande barriären minskar mängden virus och därmed symptom och sjukdomsbild (om förkylningen överhuvud taget bryter ut). Då enzymet i barriären endast verkar lokalt i munhåla och svalg och tas inte upp systemiskt (via blodomloppet) har därmed ingen systemisk påverkan. Därför kan produkten användas av alla vuxna och barn över 4 år. Enzymatica 25 februari Erik Penser Bankaktiebolag

7 Nedan visas hela händelseförloppen från att förkylningsvirus (rhinovirus) kommer in i kroppen (fig. 1) och hur ColdZyme fungerar (fig. 2). Enzymatica Förkylningsinfektion fig. 1 Enzymatica ColdZyme verkningsmekanism Fig. 2 PeriZyme Tuggummi mot tandlossning Tandlossning (parodontit) är en dold folksjukdom och drabbar i någon grad ca 4% av den vuxna befolkningen, men de allvarligaste formerna av sjukdomen är mindre vanliga (under 1% av befolkningen). Sjukdomen är ofta svår att upptäcka och har ett långsamt, smygande förlopp. Sjukdomen orsakas av en bakterieinflammation i tandens fäste. Tänder som inte rengörs tillräckligt kan drabbas av att tandköttskanten (gingivan) luckras upp och ger fäste för fler bakterier. Bakterier som växer till sig utsöndrar adhesiva ämnen som bildar en biofilm (plack) på tandens yta och i kanten mot tandköttet. Detta leder till att koloniseringen av bakterier blir allt mer omfattande och aggressivare samt att bakteriernas inflammatoriska aktivitet kan orsaka djup tandköttsinflammation (gingivit) som slutligen kan utvecklas till tandlossning (parodontit). Den här typen infektionssjukdomar kan behandlas och förebyggas med hjälp av Enzymaticas tuggummi PeriZyme. PeriZyme innehåller enzym som frisätts vid tuggning och som då blandas med saliv och bildar en skyddande barriär som försvårar för bakterier att binda sig till tandytan. Det blir således svårare för bakterierna att återuppbygga plack. Samtidigt motverkar också enzymet redan etablerad plack genom att luckra upp den bakteriella biofilmen. Bolaget har även lanserat en munsköljprodukt (PeriZyme munskölj), som är andra generationens produkt mot tandköttsinflammation och är en vidareutveckling av företagets tuggummi PeriZyme. Enzymatica planerar att lansera PeriZyme Munskölj på den svenska marknaden under andra halvåret 214. Erik Penser Bankaktiebolag Enzymatica 25 februari 214 7

8 Marknadspotential terapiområde munhygien Dentalt plack (biofilmsbeläggning i mun, på tunga och på tänderna) är ett vanligt förekommande problem. I Sverige utgör andelen som lider av plack cirka 2 3 procent av befolkningen, och det är ökande med ålder. Bolaget bedömer potentialen i Sverige till cirka 2 miljoner patienter med svårare plack motsvarande en uppskattad årlig behandlingskostnad på 15 miljoner kronor. Veterinärmedicinska produkter - etablerar dotterbolag i USA Enzymatica kommer starta ett nytt produktområde, veterinärmedicinska produkter, under 214 på den nordamerikanska marknaden. Bolaget planerar att lansera de första produkterna under Q2-Q3 214 och beräknar att försäljning kommer kunna genereras under slutet av året. Resultatet från utveckling och studier av veterinärmedicinska produkter har varit positivt och nyligen avslutades en pilotstudie med mycket goda resultat där hundar behandlades för plack och tandköttsinflammation på en veterinärklinik i Washington. I studien deltog 33 hundar som under åtta veckor behandlades med Enzymaticas produkt. Målgruppen för produkterna är primärt veterinärer. Enbart i USA finns det totalt ca 44 veterinärkliniker. Den totala marknaden för husdjur i USA beräknar bolaget uppgå till ca USDbn 55,5 under 213 och har en årlig tillväxttakt på ca 5%. Värdet av veterinärmedicinska produkter beräknas för den amerikanska marknaden 213 uppgå till USDbn 13,2. Distributörer Enzymatica har avtal med samtliga spelarna på den svenska apotekmarknaden. Totalt får Enzymaticas ColdZyme exponering i 142 butiker runt om i Sverige. Värt att poängtera är att Kronans droghandel som ägs av finska Oriola KD under 213 har förvärvat samtliga apotek av Medstop. Nedan sammanfattas de distributörsbolag som har ingått avtal med Enzymatica. I början av 214 har Enzymatica tecknat avtal med Pharmaxium om försäljning av munsprayprodukten Coldzyme på svenska flygplatser. Avtalet är det första som tecknas utanför apoteks- och hälsofackhandeln för Enzymaticas del. Enzymatica Distributörer Apotekbolag som har avtal med Enzymatica År då avtalet Antal egna slöts butiker Apoteket AB Kronans Droghandel + Medstop Apoteket hjärtat Tamro Totalt 142 Source: Erik Penser Bankaktiebolag Omsättning SEKbn (212) Enzymatica 25 februari Erik Penser Bankaktiebolag

9 Långt gångna samtal med internationella bolaget Actavis Actavis är ett internationellt läkemedelsbolag som fokuserar på utveckling, tillverkning och distribution av generiska läkemedel over the counter (OTC) och biologiska likartade produkter. Företaget omsatte SEKbn 52 under 213 och har sitt huvudkontor i Dublin Irland. Actavis tecknade under H1 213 ett letter of intent (avsiktsförklaring) med Enzymatica avseende försäljning av ColdZyme i Norden exklusive Sverige. Dock har inte parterna kommit överens än och Enzymatica har kommunicerat att de själva kommer sköta lansering och försäljning av ColdZyme i Norden. Varför Actavis ännu inte har skrivit på ett avtal är oklart. Ledningen i Enzymatica beskriver att det fortfarande pågår förhandlingar mellan de båda parterna men avtalet har blivit förskjutet på grund av strategidiskussioner som har initierats av Actavis nya amerikanska koncernledning. Enzymatica för även diskussioner med andra potentiella distributörer om att distribuera ColdZyme i länder utanför Skandinavien. Oavsett utgång av denna strategidiskussion med Actvis ligger strategin fast för Enzymatica att själva lansera ColdZyme på den skandinaviska marknaden under 214. Förskylningsmarknad Förkylning eller akut nasofaryngit tillhör de vanligaste sjukdomarna på jorden. Inom Europa är incidensen över 1,5 miljarder förkylningar per år (EU-27, befolkning 55,7 miljoner invånare). I Sverige är antalet förkylningar beräknat till över 3 miljoner förkylningar per år. Bolaget uppskattar potentialen i Sverige till ca 33% av antalet förkylningar som behandlas receptfritt idag, dvs ca 1 miljoner förkylningar. Egenvårdsförsäljningen (OTC) i Sverige 211 inom terapiområde förkylning omsatte SEKm 253. Till denna kategori räknas bland annat avsvällande näsdroppar (näsa) slemlösande läkemedel (svalg) smärtstillande medel (hals, svalg, huvudvärk). Enligt bolaget uppgår den siffran nu till SEKbn 1,2 eller försäljning av ca 12,5 miljoner enheter (tex nässprayprodukter). Om vi tittar på den Svenska receptmarknaden (RX, övreluftvägsinfektioner/förkylning) omsätter den ca SEKbn 2,4 per år. Detta ger en grov uppskattning om hur stor den Svenska förkylnings- och övreluftvägsinfektioner marknaden är. Om vi blickar på övriga Skandinavien och antar att ungefär samma andel (33%) behandlar sin förkylning borde den skandinaviska OTC-marknaden uppgå till ca SEKbn 2,2, vilket är i linje med vad den Londonbaserade analysfirman Euromonitor uppskattar att den till (ca SEKbn 2,1 per år). Samtidigt räknar de med att marknaden har en årlig tillväxt på 5 %. Om vi applicerar samma behandlingsandel (33%) på populationen i EU och USA vittar detta om en enorm potential. Forskning och Utveckling De områden som bolaget fokuserar sin forskning och utveckling inom är primärt övre luftvägsinfektioner, orala infektioner/inflammationer och dermatologiska indikationer. Det troligt att fler produkter inom dessa områden kommer att lanseras under de kommande åren. Avtalet mellan isländska patenträttsinnehavaren, Zymetech och Enzymatica är fördelaktigt för Enzymatica. Enzymatica kan bedriva tester och utveckla/sälja nya produkter från enzymet utan att behöva teckna nya avtal med Zymetech. Avtalet förlängs automatiskt var tionde år, dock gäller bara Zymetech patent till 221. Erik Penser Bankaktiebolag Enzymatica 25 februari 214 9

10 Studien Coldprev Under våren 213 genomföreds en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk pilotstudie för ColdZyme Munspray på Öron- Näsa-Hals-kliniken vid Skånes Universitetssjukhus. Syftet med studien var att fördjupa kunskapen kring prevention och förkortande av sjukdomsförlopp vid rhinovirus-inducerad förkylning. I studien inokulerades (infekterades) 46 försökspersoner, både män och kvinnor mellan åldrarna 2 till 46 år, med förkylningsvirus via näsan. En statistiskt signifikant skillnad mellan ColdZyme och Placebo avseende reduktion av virusmängden i halsen och reduktion av antalet förkylningsdagar uppmättes. Nedan visas resultaten från studien. Enzymatica Virusmängd Enzymatica Antal Förskylningsdagar Virusmängden i halsen reducerades med 99% i ColdZyme-gruppen, ett resultat som var statistiskt signifikant över placebo (p =,23). Antalet förskylningsdagar reducerades med 54% i ColdZyme-gruppen, ett resultat som var statistiskt signifikant över placebo (p =,14). Enzymatica 25 februari Erik Penser Bankaktiebolag

11 Värdering Vi räknar med att den skandinaviska förkylningsmarknaden uppgår till SEKm 21 och växer med 5% per år mot bakgrund av både allmän tillväxt i regionen och ökad efterfråga för en produkt som kan förkorta en förkylning. Vidare, räknar vi med att Enzymaticas ColdZyme kan ta en marknadsandel om 2,4% på den skandinaviska marknaden till 215, vilket motsvarar ett teckningsbidrag om ca SEKm 37. Detta kan jämföras med Otrivin som äger 4 av de 1 mest säljande OTC produkterna (Otrivin mentol, comp, utan konsv, standard) var och en av dessa säljer för ca SEKm 25 per år enbart i Sverige. Vidare räknar vi med att ColdZyme kommer öka sin marknadsandel till 1,2% under 221 (peak sales). För att därefter tappa marknadsandelar på grund av fler konkurrenter. Detta ger ett årligt täckningsbidrag om SEKm 192 under 221. Om vi antar att Enzymatica finner en lämplig distributionspartner för övriga Europa under 215 vilket resulterar i en 2% vinstandel till Enzymatica samt att ColdZyme tar en 2% andel av den europeiska marknaden tills 22, skulle det ge ett uppskattad täckningsbidrag om SEKm 23 till Enzymatica. Summerar vi de båda intäktsströmmarna ger detta ett nuvärde på Enzymatica om SEKbn 3,. Enzymatica Intjänings scenario Tillväxt Skandinavien 5.% 5.% 5.% 4.% 4.% 3.% 3.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Förkyldningmarknaden i Skandinavien SEKm 2,1 2,25 2,315 2,48 2,54 2,579 2,657 2,683 2,71 2,737 2,765 2,792 2,82 2,848 2,877 2,96 2,935 Tillväxt övriga EUR-27 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.% Förkyldningmarknaden i EUR-27 SEKm 51,3 52,51 53,92 54,153 55,237 56,341 57,468 58,617 59,79 6,986 62,25 63,449 64,718 66,13 67,333 68,68 7,53 ENZY andel i Skandinavien 1.67% 2.39% 2.73% 4.91% 8.83% 9.72% 1.1% 1.2% 9.% 8.% 7.% 7.% 6.% 6.% 6.% 6.% 6.% Intäkt från Skandinavien SEKm Täckningsbidrag Skandinavien ENZY andel i EUR.%.%.%.5% 1.% 1.8% 2.% 2.8% 3.% 3.5% 4.% 4.% 3.5% 3.% 3.% 3.% 3.% Intäkt från Europa SEKm ,14 1,149 1,641 1,794 2,134 2,488 2,538 2,265 1,98 2,2 2,6 2,12 Enzymaticas andel från Europa Total intäkt NVP Sum NVP 3,31 Till detta ska läggas de kostnader som Enzymatica kommer behöva betala för att finansiera marknadsföringen och produktionen i Skandinavien, vilka vi räknar med kommer att uppgå till ca SEKm 25 under 214E samt ca SEKm 2 under 215E och framåt. Därutöver tillkommer kostnader för nya studier och utveckling av nya produkter för ca SEKm 4 under 214E och ca SEK 3 under 215 och framåt. Enzymatica Kostnads scenario Kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Total kostnadsbas NVP Sum NPV kost -654 Erik Penser Bankaktiebolag Enzymatica 25 februari

12 Summerar vi nuvärdet av alla potentiella intäkter och kostnader uppgår värdet av Enzymatica till ca SEKbn 3,, vilket vittnar om en stor potential jämfört med det aktuellt börsvärde på SEKm 32. Dock bygger detta scenario på att bolaget lyckas genomföra nyemissionen om SEKm 63 vilket är nödvändigt för att lansera ColdZyme i Skandinavien under 214 och eventuellt Europa senare. Enzymatica Värdering Värdering SEKm ColdZyme (Europa + skandinavien) 3,31 Kostnader -654 Nettoskuld -67 Total EV 2,39 Antal aktier Värde per aktie 98 Enzymatica 25 februari Erik Penser Bankaktiebolag

13 Appendix Scientific Advisory Board Enzymatica inrättade under 213 ett vetenskapligt råd. Rådet består av fyra etablerade och välkända forskare inom framförallt enzymteknologi och terapiområde infektion. Syftet med det vetenskapliga rådet är att bistå Enzymaticas ledning i forskningsrelaterade frågor samt utvärdera och ge råd till framtida forsknings- och produktmöjligheter. Ledningsgrupp MICHAEL EDELBORG CHRISTENSEN VD Michael har lång erfarenhet av chefspositioner i olika globala koncerner och tillväxtbolag. Michael har en Executive MBA examen vid Lunds universitet. JÖRGEN REXÖ EVP Legal, Partners & Relations Jörgen har det övergripande juridiska ansvaret i bolaget. Jörgen är advokat och har lång erfarenhet av att arbeta med utvecklingsbolag bland annat på Ideon i Lund. Hans kompetens och erfarenhet i att bygga bolag på ett strukturerat och strategiskt sätt är ovärderliga för Enzymatica. ULF BLOM EVP Marketing & Operations Ulf är civilekonom har varit med att bygga upp bolaget och har ansvar för marknad, drift och distribution. Ulf har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning inom läkemedelsindustrin, samt en omfattande erfarenhetsbas och resultat från alla strategiska faser i kommersialiseringen av läkemedel på ett globalt plan. Mats Clarsund EVP Research & Development Johan Wennerholm CFO Erik Penser Bankaktiebolag Enzymatica 25 februari

14 Enzymatica Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (SEKm) Resultaträkning E 215E 216E Nettoomsättning Övriga intäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Goodwill-avskrivningar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Kassaflödesanalys E 215E 216E Resultat före avskrivningar Förändring av rörelsekapital Övriga kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från löpande verksamheten Finansiella nettokostnader Betald skatt Investeringar Fritt kassaflöde Utdelningar Förvärv Avyttringar Nyemission/återköp av egna aktier Övriga justeringar Kassaflöde Icke kassaflödespåverkande justeringar Nettoskuld, rapporterad Balansräkning E 215E 216E TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag och andelar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen Summa eget kapital Långfristiga finansiella skulder Pensionsavsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Enzymatica 25 februari Erik Penser Bankaktiebolag

15 Enzymatica Värdering och nyckeltal (SEK) Aktiedata E 215E 216E Vinst per aktie, rapporterad Vinst per aktie, justerad Rörelsens kassaflöde/aktie Fritt kassaflöde per aktie Utdelning per aktie Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie, ex goodwill Substansvärde per aktie Nettoskuld per aktie EV per aktie Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) Värdering E 215E 216E P/E-tal, rapporterat NM NM NM NM NM NM P/E-tal, justerat NM NM NM NM NM NM Kurs/rörelsens kassaflöde NM NM NM NM NM 97.1 Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie NM NM NM NM NM NM Fritt kassaflöde/börsvärde Direktavkastning Utdelningsandel, justerad NM NM NM NM NM NM Kurs/eget kapital Kurs/eget kapital, ex goodwill Kurs/substansvärde EV/omsättning EV/EBITDA NM NM NM NM NM NM EV/rörelseresultat NM NM NM NM NM NM Aktiekurs, årsslut Aktiekurs, årshögsta Aktiekurs, årslägsta Aktiekurs, årssnitt Börsvärde, årsslut och nuvarande Enterprise Value, årsslut och nuvarande Tillväxt och marginaler E 215E 216E Omsättningstillväxt, årsförändring , Rörelseresultat, årsförändring NM NM NM NM NM Vinst per aktie, årsförändring NM NM NM NM NM EBITDA marginal EBITA marginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, justerad Nettomarginal, justerad Skattesats NM NM NM NM NM NM Lönsamhet E 215E 216E Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital, 5-års snitt Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital, 5-års snitt Investeringar och kapitaleffektivitet E 215E 216E Investeringar Investeringar/omsättning Investeringar/avskrivningar Varulager/omsättning Kundfordringar/omsättning Leverantörsskulder/omsättning Rörelsekapital/omsättning Kapitalomsättningshastighet Finansiell ställning E 215E 216E Nettoskuld, rapporterad Soliditet Skuldsättningsgrad Nettoskuld/börsvärde Nettoskuld/EBITDA Notera att nyckeltalen är baserade på antalet aktier efter full utspädning. Aktiekursen vid årets slut har använts för beräkningen av historiska nyckeltal. Erik Penser Bankaktiebolag Enzymatica 25 februari

16 EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) Försäljning, SEKm Årsförändring, (%) EBITDA, SEKm EBITDA marginal, (%) Enzymatica Resultatutveckling per kvartal (SEKm) Resultaträkning Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Nettoomsättning Övriga intäkter - - Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar och amorteringar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Resultat före skatt, justerat Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Tillväxt och marginaler Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Nettoomsättning , ,549.2 Rörelseresultat NM NM NM NM NM NM NM NM EBITDA marginal , , ,2.6-9, Rörelsemarginal , , , , Vinstmarginal, justerad , , , , Skattesats NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM Enzymatica Försäljning, 12-mån rullande medelvärde Enzymatica EBITDA, 12-mån rullande medelvärde , 1,8 1,6 1,4 1,2 1, , -1, Försäljning, 12-mån rullande medelvärde Årsförändring EBITDA EBITDA marginal -1,4 Enzymatica Rörelseresultat, 12-mån rullande medelvärde Enzymatica Resultat f. skatt, 12-mån rullande medelvärde , , -1, , , , ,6 EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat Enzymatica 25 februari 214 Erik Penser Bankaktiebolag 16

17 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 2 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Har mer att ge under 215 Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

Enzymatica. Hemmamarknaden fortsätter att leverera. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 augusti 2015

Enzymatica. Hemmamarknaden fortsätter att leverera. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 augusti 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 4 augusti 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Hemmamarknaden fortsätter att leverera Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige mars 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Stökigt fjolår, men grunden nu lagd Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3.11 Högsta/Lägsta

Läs mer

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess EPaccess IT Sverige februari Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Marknaden förbättras Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m),

Läs mer

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014 EPaccess Hälsovård Sverige 23 oktober 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma PLIANT-studien fullrekryterad Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014 EPaccess Hälsovård Sverige 22 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Probi Hårt arbete börjar bära frukt Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess EPaccess IT Sverige juni Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Lägger bud på Connecta Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m), Börsvärde

Läs mer

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess EPaccess Teleoperatörer Sverige 18 november 1 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se AllTele Förbättringar underliggande intjäning Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical EPaccess Hälsovård Sverige 26 november 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se NeuroVive Pharmaceutical Utlicensieringsaffär i hamn! Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess EPaccess Hälsovård Sverige 17 februari 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se CellaVision Valuta leder till ytterligare uppjusteringar Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög

Läs mer

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013 EPaccess Hälsovård Sverige 29 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Orexo Försäljningen av Zubsolv har börjat Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 5 augusti 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs

Läs mer

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige december Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nya intäkter förskjuts framåt Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs. Högsta/Lägsta (M)./.

Läs mer

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014 EPaccess Media Sverige 2 maj 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015 EPaccess Verkstad Sverige november 15 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Opus uppvisar styrka och stabilitet Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 5,95 Högsta/Lägsta

Läs mer

Consilium. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort. EPaccess. Starkt slut på året resultatmässigt. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort

Consilium. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort. EPaccess. Starkt slut på året resultatmässigt. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort EPaccess Verkstad Sverige februari 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Consilium Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort

Läs mer

PledPharma. Substanspatent säkrat i USA. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2015

PledPharma. Substanspatent säkrat i USA. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 23 oktober 25 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Substanspatent säkrat i USA Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 29.5 Högsta/Lägsta

Läs mer

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 21 augusti 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Estimat och

Läs mer

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård EPaccess Verkstad Sverige 18 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Redo att fånga den ljusnande marknaden

Läs mer

East Capital Explorer

East Capital Explorer EPaccess Financials Sverige 24 februari 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se East Capital Explorer Nya investeringar hägrar Risk och avkastningspotential Substansvärde (31/1 214) 87 Kurspotential

Läs mer

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen EPaccess Energi Sverige 13 juni 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Medel Kurs

Läs mer

Probi. Expansionen fortsätter. EPaccess. Hälsovård Sverige 17 juli 2015

Probi. Expansionen fortsätter. EPaccess. Hälsovård Sverige 17 juli 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 17 juli 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Probi Expansionen fortsätter Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk och avkastningspotential

Läs mer

Arise Windpower. Hämmad!utbyggnad!i!väntan!på!ny!kvotplikt!! EPaccess. Full!kostnadspåverkan!från!Jädraås!! Bohult!något!försenat!!

Arise Windpower. Hämmad!utbyggnad!i!väntan!på!ny!kvotplikt!! EPaccess. Full!kostnadspåverkan!från!Jädraås!! Bohult!något!försenat!! EPaccess Energi Sverige 15 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Windpower Hämmadutbyggnadiväntanpånykvotplikt Riskochavkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Medel Kurs

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 3 oktober 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Expansion av varumärkesportföljen

Läs mer

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren EPaccess Energi Sverige 9 juli 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Eolus Vind Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil

Läs mer

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens EPaccess Sällanköpsvaror Sverige augusti 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Händelsedriven expansion i korten Risk

Läs mer

Arise. Goda utsikter för återhämtning 2015. EPaccess. Omstöpningen av affärsmodellen levererar. Än starkare utsikter för ökad totalintäkt framöver

Arise. Goda utsikter för återhämtning 2015. EPaccess. Omstöpningen av affärsmodellen levererar. Än starkare utsikter för ökad totalintäkt framöver EPaccess Energi Sverige 16 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Goda utsikter för återhämtning 215 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Hög Kurs 17.6 Högsta/Lägsta

Läs mer

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin EPaccess Energi Sverige 13 oktober 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg

Läs mer

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion EPaccess Energi Sverige 6 maj 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Tethys Oil Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Bra produktionssvar på ökade investeringar

Läs mer

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta

Läs mer

Kvartalsrapport för Enzymatica AB

Kvartalsrapport för Enzymatica AB Kvartalsrapport för Enzymatica AB 2012-04-01 till 2012-06-30 Q2-rapporten för Enzymatica i korthet: Nettoomsättningen uppgick till SEK 27 082 (22 786) Resultatet uppgick till SEK -3 761 167 (-1 477 893).

Läs mer

C-RAD. Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1. EPaccess. C-RAD visar på potential till högre försäljning i H2

C-RAD. Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1. EPaccess. C-RAD visar på potential till högre försäljning i H2 EPaccess Hälsovård Sverige 5 september 212 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se C-RAD Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1 Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 16,1 Högsta/Lägsta

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Tethys Oil. God lönsamhet även efter halvering av oljepriset. EPaccess

Tethys Oil. God lönsamhet även efter halvering av oljepriset. EPaccess EPaccess Energi Sverige 12 december 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Tethys Oil God lönsamhet även efter halvering av oljepriset Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög

Läs mer

Consilium. Stigande orderingång efter fyra års lågkonjunktur. EPaccess

Consilium. Stigande orderingång efter fyra års lågkonjunktur. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 3 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Consilium Stigande orderingång efter fyra års lågkonjunktur Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

ZetaDisplay. Stark tillväxt under Q1. EPaccess. Stark tillväxt under Q1. Licensintäkter fortsätter att växa kraftigt. Resultatet svagare än förväntat

ZetaDisplay. Stark tillväxt under Q1. EPaccess. Stark tillväxt under Q1. Licensintäkter fortsätter att växa kraftigt. Resultatet svagare än förväntat EPaccess Media Sverige 24 maj 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Stark tillväxt under Q1 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 5.6 Högsta/Lägsta

Läs mer

ZetaDisplay. Fortsatt tillväxt men högre kostnader tyngde under Q2. EPaccess

ZetaDisplay. Fortsatt tillväxt men högre kostnader tyngde under Q2. EPaccess EPaccess Media Sverige 2 september 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Fortsatt tillväxt men högre kostnader tyngde under Q2 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess EPaccess Energi Sverige 31 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Eolus Vind Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

AllTele. Fiberexponerad turn-around inom telekom. EPaccess. Teleoperatörer Sverige 29 augusti 2014

AllTele. Fiberexponerad turn-around inom telekom. EPaccess. Teleoperatörer Sverige 29 augusti 2014 EPaccess Teleoperatörer Sverige 29 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se AllTele Fiberexponerad turn-around inom telekom Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Acando. Tillväxten på frammarsch. EPaccess

Acando. Tillväxten på frammarsch. EPaccess EPaccess IT Sverige 19 mars 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Acando Tillväxten på frammarsch Risk och avkastningspotential Kurspotential Hög Risknivå Medel Kurs 16. Högsta/Lägsta (12M)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Consilium. Stark orderingång slår igenom under året. EPaccess

Consilium. Stark orderingång slår igenom under året. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige maj 13 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se Consilium Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Stark orderingång slår igenom under året Risk

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol Medical

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENZYMATICA AB (PUBL) 17 MARS 2 APRIL 2014

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENZYMATICA AB (PUBL) 17 MARS 2 APRIL 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 17 MARS 2 APRIL 2014 Besök våra investerarträffar MARS 20 MARS 24 MARS 25 Stockholm Klockan 18 20 Malmö Klockan 18 20 Göteborg Klockan 18 20 Erik Penser Bankaktiebolag

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015 Lund den 21 april 2015 Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma 2015 VD:S ANFÖRANDE Vem är jag? Fredrik Lindberg VD för Enzymatica sedan den 16 februari 2015.

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer