Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer"

Transkript

1 Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer här upptäcker du holmen i sommar Röj väg för tillväxt Röjning/ Åtgärd i rätt tid kan vara avgörande för din skog

2 Ledare Innehåll nyheter sören petersson Tillsammans skapar vi värden Holmen är både en av Sveriges största skogsägare och en stor industriaktör. För oss är länken mellan skog och industri viktig och därmed även samverkan med våra virkesleverantörer. Vi arbetar tillsammans för att skapa både värdefull skog och hållbara produkter till samhället. Industrin är helt beroende av att det finns tillräcklig tillgång till råvara för att tillverka sina produkter. Utan råvara stannar såväl bruk som sågverk. Men beroendet är ömsesidigt. Utan en lönsam industri saknas förmåga att betala för råvara från skogen. På kort sikt innebär det mindre pengar i handen vid avverkning, på längre sikt påverkas marknadspriset på skogsfastigheter. En stabil marknad är bra både för råvarutillgång och för skogens långsiktiga utveckling. Viktigast för att maximera lönsamheten i sitt skogsbruk är att sköta skogen rätt. Omsorgsfull återväxt samt röjning och gallring vid rätt tid ökar både tillväxten och kvalitén på skogen. Här sker det spännande utveckling som leder till växande värde på skogen. Till exempel levererar Holmen i år de första vaxade plantorna från vår moderna skogsplantskola i Friggesund. Värden i skogen kan vara så mycket. Skogen erbjuder också både upplevelse- och hälsovärden. Personligen uppskattar jag orientering, men vad man gillar är förstås individuellt. Våren är en härlig tid i skogen. Välkommen ut i skogen och känn hur både du och den växer. Sören Petersson, affärsområdeschef för Holmen Skog Holmen är en skogsindustrikoncern som driver och utvecklar hållbar verksamhet inom dels två råvaruinriktade affärsområden för skog och energi, dels tre produktinriktade affärsområden för tryckpapper, kartong och trävaror. Genom det stora innehavet av skog, och egenproducerad energi, står Holmen starkt med goda utvecklingsmöjligheter. Holmen Skog är Sveriges fjärde största skogsägare och sköter koncernens skogar, som omfattar drygt en miljon hektar produktiv skogsmark, och virkesförsörjning till koncernens produktionsenheter i Sverige. Holmen Energi ansvarar för koncernens vatten- och vindkrafttillgångar och för elförsörjningen till Holmens svenska enheter. Holmen Energi utvecklar också nya energikällor och bedriver utvecklingsprojekt kopplade till energiområdet. Holmen Paper tillverkar tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker, dagstidningar och telefonkataloger i pappersbruken i Hallstavik och Braviken samt i Madrid och är en av Europas ledande producenter inom sitt område Intresset 24 3 / Ökad tillgänglighet för digitalt tryck 4 / Skärpt kontroll av skogsvårdsentreprenörer 5 / Hallå där, Anna Mårtensson 7 / Så blev det rosa tidningspapperet en succé 8 / Röj upp och höj upp värdet i din skog 11 / Så kommunicerar du med gäster i skogen 12 / Gäller att vara ute i god tid 14 / EU:s regler sätter spår i svenska naturen 18 / Upptäck Holmen i Sommarsverige 20 / Så ska skogen öppnas för besökare 22 / Geni på energi 23 / Vi har kommit långt 24 / Transkådare holmen magasin är Holmen-koncernens tidning för aktieägare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Utkommer fyra gånger per år. Hemsida: E-post: Telefon: Adress: Box 5407, Stockholm Ansvarig utgivare: Ingela Carlsson Redaktör: Nina Schmieder Formgivare: Dan Nilsson Produktion: Spoon AB, Omslagsfoto: Magnus Liam Karlsson Tryck: Norrköpings Tryckeri Papper: Inlaga Holmen TRND, 80 gram. Omslag Invercote G, 220 gram. Iggesund Paperboard är världsledande inom tillverkning av kartong för konsumentförpackningar och grafisk produktion. Tillverkningen sker i Iggesund i Sverige och i Workington i England. Produktutbudet består av de två starka varumärkena Invercote och Incada. Holmen Timber tillverkar snickerivirke i furu vid sågverket i Iggesund och konstruktionsvirke i gran vid sågverket i Braviken. Sågverkens närhet till bruken, tillsammans med egen virkesförsörjning, ger positiva fördelar för ekonomi och klimat. Läs mer på Webbförsäljning / Ökad tillgänglighet för digitaltryck via e-handel för digitaltryck växer lavinartat. För att möta den ökade efterfrågan lanserar Iggesund Paperboard nu webbförsäljning, för den amerikanska marknaden, där det går att beställa Iggesund Paperboards kartong för digitaltryck. På senare år har både kvalitet och färgåtervinning på digitaltryck förbättrats avsevärt, och metoden kompletterar nu det traditionella offsettrycket. För att underlätta för kunder i USA som vill beställa mindre volymer lanserar Iggesund Paperboard inom kort därför en e-handelslösning för direkt försäljning och med kreditkortsbetalning. Det handlar om digitalt tryck på Iggesund Paperboards kartong Invercote, och för oss är det helt nytt att sälja direkt till kunden via webben. Hur stor USA-marknaden kan bli återstår därför att se. Vi vill testa om det fungerar, säger PM 51 stängs i höst. Marie Westh, projektledare på marknadskommunikation. Det är säljkontoret i USA som ligger bakom projektet och har drivit det. All distribution och konvertering sköts i USA med etablerade kontakter. Kunderna kommer kunna beställa ett begränsat antal ark, allt för att klara viktgränser då allt skeppas med Marie Westh. UPS. Större volymer kommer som tidigare att skötas av Iggesund Paperboards pappersgrossister. Med digital teknik är möjligheterna större att trycka små upplagor eller kundunika trycksaker, Pappersmaskin stoppas vid Braviken Holmen Paper planerar att stoppa en av pappersmaskinerna på Bravikens Pappersbruk i höst. I samband med detta minskas personalstyrkan med 168 personer. Andelen tidningspapper som bruket tar fram minskar därmed med ton. Det är verkligen beklagligt att detta drabbar våra medarbetare. Men det är en ofrånkomlig utveckling eftersom efterfrågan på tidningspapper minskar. trycksaker som man helt enkelt inte kunde trycka tidigare. Tryckkostnaden per ark är oftast högre vid digitaltryck än vid traditionellt tryck, men startkostnaden är i stället avsevärt lägre. den Totala kostnaden för digitaltryck är alltså betydligt lägre än traditionell offset. Men det är inte jämförbart, det är som att jämföra äpplen och päron. Landet är stort och vi vill säkerställa tillgänglighet av Invercote. Tyvärr lagerför inte alla grossister vår produkt. Då är detta ett sätt att expandera till platser vi inte når på traditionellt sätt, säger Rickard Österlindh, USA-chef och Vi kommer i stället i Braviken, liksom vi gör i Hallsta, inrikta oss mer på specialpapper, säger Henrik Sjölund, affärsområdeschef vid Holmen Paper. Invercote är en helblekt kartong som tillverkas av kemisk massa. Kartongen är uppbyggd i flera skikt, med varierad fibersammansättning i varje lager vilket ger styrka och flexibilitet som i sin tur borgar för god funktion i slutprodukten. Invercote återfinns ofta i vykort, broschyrer och bokomslag samt i förpackningar för exempelvis smink, alkoholdrycker, choklad, mediciner och tobaksvaror. Alla delar som används vid tillverkningen av Invercote är godkända för kontakt med mat enligt gällande regler. global digital projektledare inom Iggesund Paperboard. Förutom fördelen att kunna beställa små volymer går det också mycket snabbare med digitaltryck. Kunder som exempelvis vill beställa inbjudningskort till en mässa slipper att klistra på adressetiketter. Namnen kan i stället importeras direkt i trycket. För mindre upplagor och utgåvor med individuell anpassning innebär det här korta produktions- och ledtider och gör digitaltryck till ett prisvärt alternativ, säger Marie Westh. Andra produkter som lämpar sig för digitaltryck är exempelvis menyer, bokomslag och cd-fodral. De specialpapper som ska göras är såväl bokpapper som obestruket magasinpapper. Andelen returfiber, som används mest till tidningspapper i Braviken, minskas i och med stängningen av maskinen PM 51. Det är naturligt för oss att använda högre andel färsk fiber i stället för returpapper, när vi ställer om till andra produkter än tidningspapper. Den färska fiberns egenskaper kommer bäst till sin rätt i våra specialprodukter, fortsätter Henrik Sjölund. Tillgången till färska fibrer har dessutom förbättrats genom synergier med Bravikens Sågverk. Efter omstruktureringarna beräknas Bravikens Pappersbruk ha cirka 370 medarbetare och två pappersmaskiner med en årskapacitet på knappt ton tryckpapper. Den totala personalstyrkan inom affärsområdet beräknas efter förändringarna uppgå till cirka personer. 2 holmen magasin 2 / 2013 holmen magasin 2 /

3 1 Nyheter / I korthet Ny teknisk direktör Staffan Jonsson tillträder den 1 maj som ny teknisk direktör och chef för koncernstab Teknik i Holmen. Han har tidigare haft ledande positioner Staffan Jonsson. både i och utanför Holmen. Vi är inne i en intressant period med stora utmaningar där vägval framåt är mycket viktigt. Jag hoppas att min bakgrund både inom Holmen Paper och Iggesund Paperboard kan tillföra något i detta arbete. Staffan Jonsson efterträder Sven Wird som går i pension efter 18 år i Holmen. och ny platschef Den 1 april tog Hannele Arvonen över posten som platschef för Iggesunds Bruk. Hon kommer närmast från en tjänst som supply chain direktör inom Hannele Arvonen. Iggesund Paperboard och var innan dess platschef på Hallsta Pappersbruk. Jag kom till Iggesunds Bruk, industrins Rolls-Royce, för sex år sedan, och nu är jag tillbaka och får förtroendet och ansvaret att utveckla verksamheten vidare. Det är jätteroligt! 100 procent Holmen! Från och med detta nummer görs omslaget till Holmen Magasin på en av koncernens egna produkter; Invercote G 220 gram från Iggesund Paperboard. Tidigare i år introducerades Holmen TRND i inlagan. Därmed görs nu hela tidningen på papper och kartong från Holmen. EU inför ny timmerförordning EU:s nya timmerförordning har börjat gälla. Syftet med den nya förordningen är att komma åt problemet med illegal avverkning. Timmerförordningen har två delar. Dels förbjuder den skogsägare och köpare att släppa ut virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s marknad. Dels kräver den att den som handlar med timmer och trävaror ska kunna lämna information om virkets ursprung. Holmen Skog har skärpt kontrollen av skogsvårdsentreprenörer. Företaget har aktivt bidragit till att underlätta situationen för de drabbade plantörerna som under sommaren 2012 arbetade för entreprenören Skogsnicke. Holmen Skog är ett av de företag som förra året anlitade entreprenören Skogsnicke för plantering i Västerbotten. Plantörerna från Kamerun kände sig lurade och debatten om vilseledande dokument från Migrationsverket, svårbegripliga kontrakt, dåliga löner och arbetsförhållanden har varit intensiv. Jeanette Tretten, kommunikationschef Holmen Skog, beklagar vad som hänt och menar att alla som jobbar för Holmen 3 nyheter/ digitalt #Jobbiskogen 1 För att visa det stora utbudet av utbildningar och yrken inom skogssektorn drar Holmen, tillsammans med en rad andra organisationer, företag och myndigheter, i gång en digital informationskampanj. Satsningen pågår främst under mars, april och maj, då ansökningar pågår till både gymnasium och högskola. Läs mer på Twitter: #Jobbiskogen eller Holmens entreprenörer ska ha lön enligt avtal, bra arbetsmiljö och skäliga villkor i övrigt, oavsett om de är Jeanette Tretten. svenskar eller kommer från andra länder. Holmen menar att det är viktigt att de personer som kommer från andra länder för att arbeta i Sverige får en korrekt bild av villkor och regelverk och att brister i regelverket måste lösas av ansvariga politiker. Holmen Skog kommer att bidra till Migrationsverkets arbete för att förbättra informationen till dem som söker arbete i Sverige. De plantörer som GS-facket har förhandlat för har nu fått lön enligt kollektivavtal för sitt arbete Rapportera skräp med app 2 Stiftelsen Håll Sverige Rent lanserar en app där du lätt kan rapportera om nedskräpade områden. Dessutom drar de igång flera projekt med syfte att öka kunskapen om allemansrätten. Först ut är Det stora Örnäventyret, ett pedagogiskt material där barn i årskurs 1 6 får kunskap om allemansrätten genom olika värderingsövningar. Läs mer: Det stora Örnäventyret - Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Riktlinjer inför avtal med nya entreprenörer Nya kontroller och rutiner vid avtalsupphandling. I de fall de anställda kommer från ett land utanför EU krävs uppvisande av arbetstillstånd. Samtliga medarbetare på Holmen Skog som arbetar med upphandling av entreprenörstjänster kommer att genomgå en utbildning om bland annat skogsavtalet. I samarbete med GS-facket ska Holmen genomföra kontroller i fält av samtliga skogsvårdsentreprenörer. Entreprenörer och dess anställda ska genomgå en webbutbildning. Holmen skärper kontrollen av skogsvårdsentreprenörer hos Skogsnicke. Holmen och SCA har bidragit genom att betala deras hemresa och är beredda att göra det även för övriga plantörer så snart deras individuella situation utretts av SLA. Holmen har även skänkt en gåva till Palmecentrets insamling för kamerunierna. Holmen avbröt samarbetet med Skogsnicke i höstas och skärper nu sina kontroller av samtliga skogsvårdsentreprenörer. Vi skärper nu våra rutiner vid upphandlingar. Vi kommer bland annat att begära in namn och arbetstillstånd för samtliga anställda som kommer från länder utanför EU. Vi ska öka våra kontroller ute i fält med fokus på personalens sociala förhållanden. Det här får inte hända igen, säger Jeanette Tretten. Snickra enklare 3 En ny app från Svenskt Trä ska göra det enklare för dig att bygga i trä. Appen heter Lathunden och kan räkna ut allt ifrån virkesåtgången till rätt dimension på konstruktionsvirke och limträ. Perfekt för dig som är hantverkare, arkitekt eller händig privatperson. Läs mer och ladda ner på: publikationer/lathunden Hallå där / Anna Mårtensson Bruket är renare än någonsin Rekordhög produktion, men ändå rekordlåga miljöutsläpp. Det blev miljöfacit för Iggesunds Bruk Hur kunde ni lyckas med det? Till stor del beror det på att företaget investerat en kvarts miljard kronor i en ny reningsanläggning. Vi har nu en unik kombination av kemisk och biologisk rening. Men det beror också på ett idogt arbete med våra processer, säger Anna Mårtensson, miljöchef på Iggesunds Bruk. Vad betyder resultaten för brukets närmiljö? Fjärden utanför bruket mår mycket bättre nu än förr. Det finns gott om syre och det marina livet har återhämtat sig. Fisk som fångas direkt utanför bruket är lika frisk som den som fångas på andra ställen. Och i ett större perspektiv? Att minska utsläpp av kväve och fosfor är nödvändigt för att komma tillrätta med övergödningsproblemen i Östersjön som helhet. Vi har på bara något år lyckats halvera utsläppen av sådana närsalter. Ni har också en vision om att bli oberoende av olja. Hur går det? Efter miljardinvesteringen i den nya sodapannan är vi nu nära det målet. I den investeringen ingick också en ny turbinanläggning, som innebär att vi stundom faktiskt producerar mer el än vi använder och då kan leverera el ut på nätet. Hur klimat- och miljövänligt är Iggesunds Bruk jämfört med liknande bruk? Det är svårt att göra rättvisa jämförelser, men jag vågar påstå att vi hör till de främsta. Det beror till stor del på att bruket är helintegrerat. Att massa och kartong Holmen samlar sina resurser för affärsutveckling genom att inrätta en ny stabsenhet, Holmen New Business Development. Syftet är att förstärka vårt framtagande av nya produkter och att hitta nya affärsmöjligheter. Hittills har vi haft fokus på tryckpapper, kartong och sågade trävaror i vårt bolag, men tanken är att vi ska växa inom helt nya produktområden, säger Magnus Hall, VD och koncernchef. tillverkas på samma ställe samt att Holmens sågverk också ligger i anslutning bildar ett mycket resurseffektivt kombinat. Råvaran, restprodukterna och energin kan därmed tas tillvara på ett sätt som ger låg miljö- och klimatpåverkan, säger Anna Mårtensson. Den nya stabsenheten lyder under koncernledningen. Avsikten är att på så vis kunna fokusera på detta viktiga arbete i koncernledningen. Jag kommer ägna en hel del tid åt området, säger Magnus Hall. anna mårtensson Ålder: 35 år. Yrke: Miljöchef på Iggesunds Bruk. Bakgrund: Uppvuxen i Iggesund. Tog ekoingenjörsexamen vid Mittuniversitetet Har arbetat på Iggesunds Bruk sedan 2007, bland annat som miljöingenjör. Blev miljöchef i maj Fritid: Älskar skogen, inte minst jakten. Holmen inrättar stab för affärsutveckling Ola Schultz-Eklund blir chef för den nya enheten Holmen New Business Development. Vi har nu en unik kombination av kemisk och biologisk rening, säger Anna Mårtensson, miljöchef på Iggesunds Bruk. Tanken är inte att bygga upp en stor organisation eller en egen forskningsavdelning. Planen är snarare att med små egna resurser kunna ta aktiv del i olika utvecklings- och affärsmöjligheter, exempelvis som vi tidigare gjort i bioraffinaderier där vi tittar på möjligheterna att utvinna energi ur trädavfall. Ola Schultz-Eklund, för närvarande platschef för Holmens kartongbruk i Workington i England, blir chef för den nya enheten och kommer att ingå i koncernledningen. Han börjar den 1 september. Ola Schultz-Eklund har en bakgrund som civilingenjör och lång erfarenhet av flera av Holmens affärsområden. Rekrytering av ny platschef till bruket i Workington pågår. FOTO per trané 4 holmen magasin 2 / 2013 holmen magasin 2 /

4 Nyheter / Produkten / Fakta / Så blev det rosa tidningspapperet en världssuccé för Holmen Paper Det europeiska kretsloppet Trenden för byggande i Nordamerika ser ljus ut och priserna stiger. Därför ökar Holmen Timber och Bravikens Sågverk takten i sitt försäljningsarbete till den amerikanska kontinenten. Efter en fördjupad marknadsundersökning i regionen under hösten har nödvändiga kvalitetscertifikat tagits fram och det första provlasset levererades i mars. I vår marknadsstrategi fokuserar vi på Europa men ser USA som ett intressant komplement, säger Johan Hedin, marknadschef vid Holmen Timber. Samarbete om referenshägn Holmen Skog och SLU, Institutionen för vilt, fisk & miljö, i Umeå, har påbörjat ett samarbete för att studera hur ungskog påverkas av klövviltbetning. Enligt avtalet ska SLU för Holmens räkning under fem år med hjälp av referenshägn studera hur vegetationen påverkas av klövvilt. Tre hägn har byggts per distrikt över hela Holmens skogsinnehav. Totalt är det 30 stycken som alla är sju gånger sju meter stora, där klövviltet inte kan komma in. Där kan vi studera hur ungskogen växer om den inte betas av klövvilt, och jämföra det med referensytor som inte är inhägnade, säger Peter Christoffersson, verksamhetsutvecklare vid Holmen Skog. Under stort hemlighetsmakeri tog Holmen fram det rosa papperet till Aftonbladets sportsatsning. Valet var inspirerat från Italien, där kulören redan var synonym med sport. Tillverkning (huvudsakligen av färska fiber) Massa, papper och kartong Källa: Skogs industrierna Tillverkning (med returfiber) illustration holmen paper Holmen Timber börjar sälja i USA Sverige och de nordiska grannländerna som har gott om skog och tillverkar massa, papper och kartong, huvudsakligen av färska fibrer, spelar en viktig roll i det europeiska kretsloppet. I resten av Europa är tillgången till skog inte lika stor och därför baseras papperstillverkningen där i högre grad på returpapper. Av tekniska skäl kan dock inte papper återvinnas hur många gånger som helst. Efter sex sju gånger är fibrerna utslitna och därför måste kretsloppet hela tiden fyllas på med färska fibrer från skogen. Tillskottet av skandinavisk pappersmassa och pappersprodukter av färska fibrer är därför en förutsättning för ett Returpapper fungerande euro(returfiber) peiskt kretslopp. Förra året exporterade Sverige totalt ton papper och importerade 763 ton. Återvinning Första vaxade plantorna i marken h o l m e n m a g as i n 2 / Holmen Skog på Elmia Wood 5 8 juni Inspire även på japanska När årets Elmia Wood-mässa kickar igång den 5-8 juni finns Holmen på plats i monter 736. Där blir det föreläsningar kring skogsbruksplan, vaxade plantor och Bravikens Sågverk. Vi bjuder på kaffe, kokat över öppen eld, och en trevlig pratstund med någon av våra anställda. Dessutom kan man prova på älgskytte, säger Lotta Gunnarsson, kommunikatör inom Holmen Skog. Iggesund Paperboards uppskattade magasin Inspire expanderar. Nu kan även japaner inspireras av kartong, kartongförpackningar och design. Inspire ges redan ut på fem andra språk. Enligt våra analyser är en stark närvaro i Japan ett brohuvud till andra delar av Asien, säger Carlo Einarsson, direktör för Iggesund Paperboards marknadskommunikation. Årsredovisningen Under förra året startades den nya sodapannan och turbinen vid Iggesunds Bruk, nya tryckpapper lanserades och Holmen 2012 topprankades för sitt Årsredovisning med hållbarhetsredovisning klimatarbete. Om detta och mycket mer går att läsa i Holmens årsredovisning. Årsredovisning 2012 inklusive hållbarhetsredovisning finns i svensk respektive engelsk version på Där går det även att beställa den tryckta versionen. hållbarhetsredovisning 6 gillar just nu Årsredovisning 2012 med I april planterades en halv miljon vaxade gran- och tallplantor från Friggesunds skogsplantskola i Norrköpingstrakten. Planteringen försenades ett par veckor på grund av den långa vintern. Plantorna vaxades under hösten och frystes ned under vintern. Vaxningen fungerar som ett barriärskydd mot snytbaggen och då slipper vi använda kemiska bekämpningsmedel, säger Roger Larm, skogsplantskolechef. Till nästa säsong är 13 miljoner vaxade plantor målet. Då kommer vi även vaxa plantor för skogsplantskolan i Gideå, säger Roger Larm. Holmen AB (publ) Box 5407, STOCKHOLM Tel Fax E-post Orgnr Säte Stockholm Det var i februari år 2000 som Henrik Sjölund, dåvarande marknadschef på Holmen Paper och nu affärsområdeschef, blev kontaktad av Aftonbladet. Han minns än i dag hur han tog samtalet i bilen. De hade en förfrågan om ett hemligt tidningsprojekt. Vi började prata om olika färger, då jag föreslog att de skulle köra på rosa, precis som den italienska sporttidningen Henrik Sjölund. La Gazzetta dello Sport, säger han. För Holmen var färgat papper inget nytt. På den här tiden gjorde företaget redan en laxrosa färg till Dagens Industri och Financial Times, en kulör som var vedertagen när det gällde finansnyheter. Fler rosa tidningar I dag är allt sportrosa papper man kan hitta i Norden producerat av Holmen Paper. De stora köparna är Aftonbladet i Sverige, Verdens Gang i Norge och La Gazzetta dello Sport i Italien. foto aftonbladet bild I korthet Henrik Sjölund hade under en tid haft ögonen på Italien, där La Gazzetta dello Sport använde sig av en annan, starkare rosa. Samma ton fanns på cykelloppet Giro d Italias ledartröja. Aftonbladet nappade på idén, förhandlade och sedan var det mycket hysch-hysch om affären. Ingen skulle känna till färgen och utformningen av Sportbladet innan den lanserades, säger Henrik Sjölund. Han menar att det var lite trixigt att ta fram kulören, men resultatet blev bra. När produktionen av det rosa papperet var igång kontaktade Holmen även La Gazetta dello Sport. Vi kom överens om att även göra deras papper. Och det har vi fortsatt med, säger Henrik Sjölund. Vi Har betytt jättemycket för Aftonbladet Det rosa papperet gjorde Aftonbladets sportsatsning framgångsrik. Det var en av de snabbaste tidningssuccéerna i svensk modern historia, säger Lars Östling, tidigare redaktör på Sportbladet. Det första Sportbladet kom ut den 8 mars år Den rosa tidningen stack ut och precis så ville Aftonbladet ha det. Vi skulle starta en ny sportbilaga och tyckte det var tråkigt att ge denna samma färg som huvudtidningen. Med en annan färg kunde bilagan få en extra marknadsföringspuff, bli som en egen tidning, förklarar Lars Östling. Det rosa papperet har betytt jättemycket för Aftonbladet. Sportbladet lockade en stor grupp av yngre manliga läsare. Det gjorde att vi kunde behålla vår position som en av Sveriges ledande tidningar, säger han. Framgången lät inte vänta på sig. Den rosa tonen gjorde att tidningen blev synbar. Sportintresserade svenskar kände igen tonen från seriösa La Gazzetta dello Sport, som var något av en sportbibel i Italien. Aftonbladet använde färgen i annonskampanjer vid sportevenemang. Vid landskamper i hockey gick rinkarna i rosa. Färgen blev synonym med sport i Sverige. Det hade den inte varit innan, säger Lars Östling. ida måwe h o l m e n m a g as i n 2 /

5 Skogsbruk /.. roj.. upp hoj upp värdet i din framtida skog text / gunilla schönning foto / magnus liam karlsson och peder sundström & Det är röjningen som avgör hur den uppvuxna skogen kommer att se ut. Tidig röjning är en av de viktigaste och mest lönsamma åtgärderna för en skogsägare. Men skogen kan ha andra värden än de ekonomiska och röjningen blir därför allt viktigare som metod för att skapa olika skogliga rum. P recis som ogräset i grönsakslandet behöver rensas för att morötterna ska bli stora, behöver unga träd ljus och luft för att växa och bli livskraftiga. Slipper de konkurrens växer de bättre, snabbare och ökar värdet på den växande skogen. När och hur röjningen ska göras beror på vad skogsägaren vill uppnå med sin skog. Grundregeln är att röja så tidigt som möjligt, när barrträden är mellan två och tre meter höga och innan björk, asp och annat löv tagit över. Det är ofta lönsamt att röja, menar Urban Nilsson, professor i skogsproduktion på SLU i Alnarp. Röj konkurrerande träd av fel trädslag eller av dålig kvalitet och spara de fina och härskande träden som då får större möjlighet att utvecklas. Med genomtänkt röjning går det att förena höga naturvärden och hög virkesproduktion. Urban Nilsson, professor i skogsproduktion Niclas Eriksson jobbar med röjning för Holmen och är som mest aktiv i skogen under våren. Målet för de flesta skogsägare är att röja vid ett tillfälle före gallring. På näringsrika marker med hög tillväxt kan det behövas två röjningar eller kanske en extra brunnsröjning, vilket innebär att man röjer en halvmetersradie runt plantan för att den ska få mindre konkurrens. Tidig röjning är nästan alltid att föredra eftersom det är billigare att röja smala stammar än grova. Tidig röjning ger också hög tillväxt under lång tid för de träd man vill satsa på. Men ingen regel utan undantag. Alltför tidig röjning medför risk för stubbskott, som då ger ännu mer lövsly. Forskare på SLU undersöker just nu vilken röjningsstrategi som är bäst för att minska risken för stubbskott och ändå få hög tillväxt och låg röjningskostnad och många lär vara intresserade av svaret. För den som har stora problem med älgbete kan röjningen anpassas för att förebygga fortsatta beteskador. 8 holmen magasin 2 / 2013 holmen magasin 2 /

6 Skogsbruk / Röjning Skogsbruk / Driva eget Text / Anders Thorén Foto/Colourbox Bra röjning är en förutsättning för hög virkesproduktion av massaved och timmer, men det finns också andra värden som kan utvecklas genom röjning. Skogsägare med stora natur- eller kulturvärden i ett bestånd kan exempelvis vilja spara mer eller kanske en viss typ av löv. Andra vill genom röjning skapa mat för viltet. Och det ena utesluter inte det andra för den som har kunskap och erfarenhet. Med genomtänkt röjning går det att förena höga naturvärden och hög virkesproduktion. I dag vill skogsägare ofta skapa en rumslig känsla i skogen genom variation av olika trädslag, säger Urban Nilsson. Han berättar att SLU även forskar om biodiversitet i ungskog. Skogsdebatten i media har satt fokus på blandskogar, något Urban Nilsson tror att vi kommer att få se mer av framöver. Genom röjningen bestämmer vi vilka skogar vi vill ha i framtiden, säger han. Jag tror att skogsbruket på så sätt blir mer diversifierat och skogarna blir roligare för både skogsägare och andra som rör sig i skogarna. Behovet av röjning är stort på vissa håll i landet. Föryngringen är en investering och den ökar i värde om du röjer i tid och tillräckligt mycket, säger Mats Nilsson, skötselchef på Holmen Skog, region Norrköping. Men röjning tar tid. En professionell röjare från Holmen kan i snitt röja en hektar på en åttatimmarsdag, en ovan röjare kanske klarar hälften. Många skogsägare vill själva röja sin skog. För den som har tid, kunskap och utrustning är röjningen ett bra sätt att vårda sin investering. Men många skjuter röjningen framför Det här behöver du Var aktiv, all föryngring behöver röjas, 1 ibland flera gånger. MERA RÖJNING Här hittar du som skogsägare mycket information om röjning, hur det går till och vad du ska tänka på: Här finns också beräkningsmodeller som hjälper dig räkna ut när och hur det är mest ekonomiskt lönsamt att röja. BEHÖVER DU HJÄLP MED RÖJNING? På hittar du mer information om röjning och kontaktuppgifter till din närmaste virkesköpare. Här kan du även ladda ner eller beställa Holmens Riktlinjer för uthålligt skogsbruk med fördjupad information om röjning. Experten / Mats Nilsson Röj i tid och röj inte för lite Röjsåg. Skor eller stövlar med sågskydd. Väl synliga kläder på överkroppen. Hjälm med hörselkåpor och visir eller glasögon som skyddar ögonen. Arbetshandskar. Första förband och helst mobiltelefon Riktlinjer för uthålligt skogsbruk sig. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser genom sämre utveckling av träden, risk för stameller snöbrott och att blivande huvudstammar konkurreras ut. Då är det mycket bättre att leja ut röjningen. Holmen erbjuder professionella röjare över hela landet. Alla föryngringar måste röjas, ibland flera gånger. Följ din skogsbruksplan, röj i tid och röj inte för lite. Glesa ut och lämna kvar de finaste och bästa träden så att de får möjlighet att växa bättre. Samma princip som i morots- Tänk på det här inför röjningen Röjning bör ske när 2 barrträden är två tre meter. Ju högre träd, ju mer arbetskrävande och dyrt. Holmens leverantör Håkan Bennmarker och virkesköpare Henric Tennberg diskuterar röjning. Målet för många är att skapa en rumslig känsla i skogen. landet. Ibland är skogsägare lite för försiktiga vid röjningen. En tumregel är att du ska ha ungefär två meter mellan träden eller kunna gå med båda armarna utsträckta efter röjningen, förklarar Mats Nilsson. Natur- och kulturvård är viktigt vid röjning. Nu finns möjlighet att till exempel gynna löv i kantzoner och främja blivande framtidsträd. Fornlämningar och kulturminnen kan röjas fram, säger Mats Nilsson. Bra information om hur och när och vad man bör röja finns på nätet (se även faktaruta ovan). Röj inte för lite. Grundregeln är två meter 3 mellan stammarna efter röjning eller att du kan gå med armarna utsträckta genom beståndet. Rena lövbestånd ska röjas ännu glesare. 4 Håll koll på natur- och kulturmiljöer, tänk mångfald och var rädd om bärande buskar. Allemansrätten gör det möjligt för oss alla att njuta av skogen. Den rätten vill vi värna, men ibland leder ovarsamhet och övertramp till problem för markägaren. Maria Hedqvist, fastighetschef på Holmen Skog, ger dig tips om vad du då kan göra. Så kommunicerar du med gäster i skogen 1/Tala om saken Ett första gott råd är att alltid försöka tala om saken. Ofta är det okunskap och obetänksamhet som leder till att människor gör fel. Om du förklarar vad som gäller och varför rättar sig de flesta efter det och är välkomna tillbaka. 2/Nedskräpning Nedskräpning är tyvärr alltför vanligt. Om det handlar om stora mängder skräp, och alltid när det gäller miljöfarligt avfall, bör du anmäla nedskräpning till kommunen och till polisen. All nedskräpning i naturen är förbjuden enligt Miljöbalken. 3/Skoter- och motorcykelkörning Kör grannen sönder dina tallplantor? Terrängkörningslagen säger att det är okej att köra skoter på snöklädd mark, men lagen förbjuder all körning i plantskog och ungskog om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skogen. Oftast beror sådant på okunskap och förhoppningsvis räcker det med ett samtal. Fungerar inte samtal är polisanmälan nästa steg och därefter kan du begära skadestånd för skadan som uppstått på din skog. Du behöver inte heller acceptera att någon olovandes kör enduro i din skog. Terrängkörningslagen förbjuder all privat körning med motorcykel, fyrhjulingar och andra motordrivna fordon på barmark. Om tillsägelser inte hjälper kan alltså polisanmälan och skadestånd komma ifråga. Om campare stannar alltför länge finns det åtgärder att ta till. Men kör inte bort dem på egen hand. 4/Camping Enligt allemansrätten får man tälta enstaka nätter på privat mark, men inte så nära boningshus att man stör. Har du tröttnat på campare som stör eller har funnits på din mark alltför länge har du möjlighet att agera. Om de trots uppmaning inte flyttar kan du begära särskild handräckning hos kronofogden för att avhysa dem. Försök inte själv köra bort campare för då kan du bli dömd för olaga tvång. 5/Ridning Ridning anses i viss utsträckning ingå i allemansrätten, men lagen (Brottsbalken 12:4) säger att man aldrig får nyttja någons fastighet så att marken riskerar att förstöras. Har skada uppstått kan du begära skadestånd. Om problemen med ridning i ditt område är stora kan du begära att kommunen eller länsstyrelsen utfärdar lokala föreskrifter. 6/Eldning Allemansrätten innebär att man på eget ansvar får gör upp en mindre eld för till exempel korvgrillning förutsatt att det inte är torrt i markerna och att det inte råder eldningsförbud. Leder eldningen till skogsbrand kan den som startade elden åtalas för allmänfarlig vårdslöshet och även tvingas att betala skadestånd till dig som markägare. 10 holmen magasin 2 / 2013 holmen magasin 2 /

7 Skogsbruk /Porträttet text / gunilla schönning foto / magnus liam karlsson I Sörmland finns många vackra ekbackar. På skogsfastigheten Lagmansö mellan Katrineholm och Flen är det dock granen som växer bäst. Gabriel och hans pappa Henric Falkenberg vill genom tidig röjning spara kostnader som kan påverka slutnettot. Gäller att vara ute i god tid Jag vill se vilken ekonomi vi får om vi röjer tidigt eller sent, förklarar Gabriel Falkenberg. I Henrics barndom hade gården egen förvaltare och egna skogsarbetare. I dag har de samarbetsavtal med Holmen Skog och har precis tagit fram en ny skogsbruksplan där röjningen är en viktig del av skogsskötseln. Fastigheten består mest av gran, en hel del löv, lite mindre tall. Henric Falkenberg medger gärna att han gillar ek och har ansträngt sig för att röja fram ekbackar längs vägarna. Sonen Gabriel ser gärna mer tall och vill hägna in kommande tallplanteringar för att undvika viltskador. Eftersom fastigheten är mest lämpad för gran kommer de inte att plantera några stora arealer av tall, men de kommer att lägga dem nära vägar för att lättare kunna underhålla hägnen. När tallen växt till sig kan vi stamkvista, på längre sikt ger en kvistfri stam mer betalt. Det är bra för gården även om det inte är något jag kommer att få glädjas åt, säger Henric Falkenberg och fortsätter: Tillväxten har ökat på senare år, granplantorna har blivit bättre och växtbetingelserna har också förändrats. Men tillväxten på löv är lika god så det gäller att vara ute i god tid med röjsågen. Gabriel Falkenberg är ekonom och studerar just nu hållbart familjeskogsbruk på Linnéuniversitetet i Växjö. Hans skogsintresse har ökat med åren och han har själv röjt ett antal olika test-ytor på fastigheten för att om några år kunna se vad som är mest lönsamt. Jag vill se vilken ekonomi vi får om vi röjer tidigt eller sent, förklarar han. Vår egen erfarenhet är att arbetet blir tyngre om vi börjar för sent och det speglas även i priset. Den goda tillväxten innebär att de behöver röja mer och Gabriel påpekar att om det tidigare röjningsbidraget återinförs skulle också fler skogsägare röja i tid eller fler gånger. Det är nog tyvärr vanligt att skogsägare väntar för länge med röjningen, påpekar Henric. Men den måste göras även om den kostar. Samtidigt är det en balansgång med viltet, säger Gabriel. Det finns metoder, bland annat att kapa björk i beteshöjd, för att viltet ska låta tallarna vara ifred. Skogen på Lagmansö har en ganska jämn åldersfördelning och tillväxten är högre än uttaget. Henrics och Gabriels strategi framåt ligger fast med den gröna skogsbruksplanen som en självklarhet, med ekbackar, oxlar och slingrande lindalléer och givetvis fortsatt skogsbruk med så god ekonomi som möjligt. De vill vara aktiva och följa sin skogsbruksplan, med bra dataprogram kan de hålla sin skogsbruksplan uppdaterad. Vi ska göra det som är ekonomiskt bäst för gården, säger Gabriel. Avtalet med Holmen Skog är ganska nytt, men Holmen är ett stabilt och tryggt företag, med en storägare bakom sig. En annan anledning till att de låter Holmen röja är att Henric Falkenberg tidigare jobbat med Holmen Skogs kontaktperson i området. Det känns bra att han känner till fastigheten, avslutar Henrik Falkenberg. Lagmansö Fastigheten är på drygt hektar, varav cirka är produktiv skogsmark. Åker och betesmark är utarrenderad. Trädslagsfördelning: 65 procent gran, procent tall och resten löv. 12 holmen magasin 2 / 2013 holmen magasin 2 /

8 Tema / text / mats wigardt FOTO /fredrik schlyter/naturbild, kilian munch, scanpix och holmen EU:s regler sätter spår i svenska naturen Sverige har nu varit medlem i EU i arton år. Detta har haft stor betydelse för den svenska skogsindustrin, trots att EU inte har någon gemensam skogspolitik. Skogssektorn påverkas dessutom av EU:s regelverk inom flera andra områden, som energi, transporter och miljö. S kogen är viktig för EU. Närmare 40 procent av EU:s landyta är täckt av skog, 3,4 miljoner människor arbetar med skogsbruk och skogsbaserad industri. Här produceras en stor del av världens rundvirke. Dessutom är skogen av stor betydelse för de möjligheter till förnybar energi som den innebär och som källa till avkoppling och friskvård. Men om man jämför med till exempel EU:s jordbrukspolitik med dess regleringar och kostsamma subventioner finns inte någon EU-gemensam skogspolitik. EU har därmed inte något skogligt regelverk eller egentligt mandat att agera på skogens område. De skogrika länderna där skogssektorn spelar en viktig roll är länder med en mindre befolkningsstorlek och färre röster än länder med lite skog och ett relativt blygsamt skogsbruk. Men även en liten spelare kan spela en stor roll om man sköter sina kort på rätt sätt. Tatu Liimatainen är de nordiska skogsägarnas förlängda arm in i EU-korridorerna. Han är sedan årsskiftet lobbyist med uppdrag av de nordiska skogsägarorganisationerna att skapa kontaktytor och att öppna dörrar till EU:s beslutsfattare. Att veta vilka beslut som har återverkning på skogen och att framföra sina synpunkter till rätt personer i parlamentet och i god tid innan beslutet tas kan göra stor skillnad, säger Tatu Liimatainen. Och han fortsätter: Men processerna i skogen måste förklaras mycket grundligt. De allra flesta i Bryssel har ingen aning om hur ett träd förvandlas till papper eller sågat virke. OBS. Bilden är manipulerad. Att skogspolitiken inom EU sköts på nationell nivå beror sannolikt på att skogen i många av länderna i södra Europa inte utgör den viktiga naturresurs, som är fallet längre norrut. Men i samband med att Sverige, Finland och Österrike 1995 blev medlemmar i EU fördubblades skogsarealen och därmed även förutsättningarna för olika åtgärder på skogsområdet. Tre år senare antog därför EU en skogsbruksstrategi som är tänkt att fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå. Man betonar där bland annat 14 holmen magasin 2 / 2013 holmen magasin 2 /

9 Tema / EU och skogen Förhandlingar om skogskonventionen pågår och ett beslut ska tas till sommaren. Ett av mötena hölls i Oslo. FOTO rolf andersson/bildbolaget År 2007 tillkom EU:s handlingsplan för skog, och i vår är det dags för en uppdatering av skogsstrategin. Den nya timmerförordningen kommer att påverka bland annat transporter av timmer från de svenska skogarna. Experten / Sven Wird Makten över skogen finns i Bryssel Såväl Holmens skogsskötsel som dess industrier påverkas på många olika sätt av EU:s regelverk. Det gäller därför att lära sig spelets regler och bli mer hemtam ute i Europa, säger Sven Wird, teknisk direktör på Holmen. skogarnas multifunktionella roll för samhällets utveckling och vikten av ett hållbart skogsbruk. Efter ytterligare nio år, 2007, tillkom EU:s handlingsplan för skog. Den omfattas av fyra mål: långsiktig förbättring av skogsbrukets konkurrenskraft, miljöskydd, ökad livskvalitet och bättre samordning mellan olika sektorer. Handlingsplanen avser att vara ett samordningsverktyg för medlemsländernas interna skogspolitik. Målen ska uppnås genom arton planerade nyckelåtgärder, som till exempel forskning, utbildning och främjande av skogsbränsleanvändning. I vår är det dags för en uppdatering av EU:s skogsstrategi och ett nytt förslag från kommissionen. Mest intressant i nuläget är emellertid de pågående förhandlingarna kring en europeisk skogskonvention där även Ryssland, Turkiet och Norge finns med, säger Gerben Janse på Skogsstyrelsen. Beslut om formuleringar i konventionen fattas i juni. Även om avsaknaden av en EU-gemensam skogspolitik fört med sig att kärnan De allra flesta i Bryssel har ingen aning om hur ett träd förvandlas till papper eller sågat virke. Tatu Liimatainen, lobbyist för de nordiska skogsägarorganisationerna. i den svenska modellen inte förändrats nämnvärt, har det svenska EU-medlemskapet ändå inneburit ett antal stora utmaningar för svensk skogsnäring. Till exempel att regelverk som berör miljö, transporter, energi och klimat och som har stor betydelse för den svenska skogsindustrin numera till stor del beslutas inom EU. Det finns bland annat hållbarhetskriterier för biodrivmedel som reglerar vilken biomassa man får använda och var den ska hämtas. Ett annat exempel är det så kallade svaveldirektivet. FN och EU har beslutat om skärpta regler för svavelinnehållet i fartygsbränsle i Östersjön från den 1 juli Syftet är att skydda miljön, vilket naturligtvis är lovvärt. Men eftersom kraven för Östersjön blir avsevärt högre än för sjöfarten i andra delar av världen slår beslutet hårt mot industrin i norra Sverige, där stora delar av svensk skogsindustri finns. Det blir billigare att skeppa massa till Rotterdam från Sao Pãolo än från Sundsvall. EU:s svaveldirektiv kan därmed få till Samarbeten Sverige och svensk skogsindustri samarbetar med en rad organisationer i Europa för att öka medvetenheten om skogliga frågor. CEPI, Confederation of European Paper Industries, representerar massa- och pappers-industri i 19 länder. CEI-Bois, Conféderation Européenne des Industries de Bois, paraplyorganisation för europeiska sågverk. Forest Europe, en frivillig process för samarbete i syfte att diskutera frågor relaterade till skog och skogsbruk. UNECE Timber Committee, FN:s regionala organ för skogssektorns handelsekonomiska frågor i Europa och USA. FAO European Forestry Commission, är FAO:s regionala samarbetsorgan för Europa som bl a tillhandahåller analys om skogarnas tillstånd. följd att svavelutsläppen ökar, snarare än motsatsen. Nyligen infördes även en timmerförordning som förbjuder handel med olagligt avverkat virke och som därför kräver ett spårbarhetssystem på råvaran. Det här är inslag i EU:s regelverk som Sverige varit kritiskt mot, men som medlem i EU får man gilla läget och vara beredd att kompromissa, konstaterar Gerben Janse på Skogsstyrelsen. Andra exempel på EU-lagar som påverkar skogsbruket är ett antal olika miljölagar, till exempel det vattenramverksdirektiv som stadgar en stärkt hänsyn till vattenkvalitet och kvalitet när man bedriver skogsbruk. Medlemskapet i EU har å andra sidan även bidragit med lagstiftning som uppskattats av Sverige och svensk skogsnäring, som gemensamma åtgärder för att bekämpa och förebygga spridning av olika skadegörare. Sverige får också tillgång till EU:s landsbygdsprogram som utbildar skogsägare och entreprenörer kring olika miljöåtgärder. Som medlem i EU får man gilla läget och vara beredd att kompromissa. Gerben Janse på Skogsstyrelsen. Sven Wird kom till Holmen 1995, samma år som Sverige gick med i EU. Innan dess hade han bland annat arbetat på SCA och Norske Skog. På båda dessa arbetsplatser pågick under hans tid intensiva spekulationer om hur ett eventuellt medlemskap i EU skulle påverka respektive företag. Med facit i hand kan man definitivt konstatera att anslutningen till EU inneburit en stor förändring, säger han. Även om EU-länderna inte har någon gemensam skogspolitik konstaterar Sven Wird att makten över svensk skogspolitik indirekt förflyttats till Bryssel. Många viktiga beslut inom andra sektorer berör även skogens område. Och eftersom vi svenskar gärna vill följa regler till punkt och pricka drabbas vi hårdare än våra konkurrenter ute i Europa, säger han. Mer skulle kunna göras för att se till svenska intressen i Bryssel. Mer skulle kunna göras för att se till svenska intressen i Bryssel. Sven Wird menar därför att det är viktigt för den exporttunga svenska skogsnäringen tillika viktig basindustri att hitta vänner med gemensamma intressen att liera sig med för att kunna påverka besluten. Spelreglerna, hävdar han, ser annorlunda ut i Europa, och det skulle Sverige kunna bli bättre på att hantera. Ett sätt att vara med i EU-matchen är att ingå i de olika nätverk där skogsindustrins aktörer samarbetar om att utveckla ny teknologi för mindre utsläpp och nya produkter. Det pågår flera gemensamma initiativ med inriktning på forskning och lobbyverksamhet, berättar Sven Wird. Att samarbeta och lära av varandra gör det lättare att komma vidare. 16 holmen magasin 2 / 2013 holmen magasin 2 /

10 I fokus / Semestertips Upptäck Holmen i Sommarsverige Spana efter björn eller göra eget papper Holmen har många sevärdheter som är öppna för besökare i sommar. text / malin gunnarsson Foto / rolf andersson, roland waax I ngen besökare är den andra lik. Det vet Karl-Gunnar Karlsson, som är Holmens besöksguide vid Iggesunds bruksmuseum och som dessutom jobbat länge i företaget. Jag har guidat alla typer av människor: pensionärsgrupper, kunder och förskolor. Den mest prominenta som jag visat runt var kungen, det var skojigt. Ibland kommer det folk som har jobbat här, och det är väldigt roligt, säger Karl-Gunnar Karlsson. En del kommer för att se tre industrihistoriska pärlor inom några mil: Iggesund, Moviken och Strömbacka. Andra vill hellre se vad Holmen gör i dag. Sommartid kör vi rundturen Från ved till kartong varje dag och den brukar locka många besökare, från utländska turister till anställdas familjer, berättar Sten Allan Östby, som jobbat länge som Iggesunds Bruks guide. Den som helst är aktiv själv kan ta sig till Holmens Museum i Norrköping, där besökarna får prova på att tillverka eget papper av bomull. Därifrån är det sedan inte alltför långt till Hällestad, där man kan kombinera kultur med naturupplevelser. Kring en bevarad gruvstuga från 1600-talet finns ett friluftsmuseum med lätta vandringsstigar i skogen och varje sommar spelas bygdeteater här. Ett annat tätortsnära naturområde lockar med spännande biologiska värden. Länna eklandskap ligger strax utanför Uppsala och här finns minst gamla, grova träd, mest ek men också lind. För den som kopplar av bäst i tysthet är Ströms Vattudal det givna resmålet. Det är ett sjösystem med fiske och vandring i fjällnära natur, hänförande vacker, men inte utan spänning, för detta är norra Europas brunbjörntätaste område. 9 2 Strömbacka Stångjärnssmedja och museum öppna dagligen kl , 20 juni-15 augusti. Guide: Information: Gruvstugan i Hällestad Friluftsmuseum, leder, teater. Information: Holmens Museum Handpapperstillverkning från bomull. Öppet tisdag och torsdag kl året om. Information: , 1 Ströms Vattudal Fjällnära fiske i björnrik mark, enklare stugor. Information: se/turism Movikens masugn Museum öppet dagligen kl , 20 juni- 15 augusti. Konstutställningar, konserter och ångbåt. Guide: Information: 4 6Länna eklandskap 2000 gamla ekar och lindar. Information: naturvard, se/almunge-lanna Iggesunds Bruk Guidade turer kl. 10 alla vardagar, 24 juni 3 augusti. Anmälan: , Barn under 15 år i målsmans sällskap, barn under 10 år kan inte tas emot. Information: 8 5 Hallsta Pappersbruk Guidade turer tisdag/torsdag kl. 13 från midsommar till mitten av augusti. Anmälan senast kl. 12 samma dag på Barn under 15 år i målsmans sällskap, barn under 8 år kan inte tas emot. Information: Järnbruksmuseet i Iggesund Öppet dagligen kl , 16 juni 25 augusti. Guide: Information: 7 Rödvillan Hembygsmuseum i q-märkt arbetarkvarter, öppet tisdagar i juli kl Övrig tid: Information: Experten/ Johan Hedin Holmen har mycket spännande att visa upp För Johan Hedin, marknadschef på Holmen Timber, är det lätt att välja utflyktsmål på listan över Holmens sevärdheter. Jag är en sådan trädnörd så den fina ekskogen i Länna skulle jag åkt till, säger han. Ströms Vattudal är ett av utflyktsmålen han redan besökt. Där fiskar man öring, röding och harr och kan också vandra. Snickra på sommarhuset, vandra, fiska och studera blommor och träd hör till det han gör helst på sin fritid. Men han uppskattar också de bruksmuseer och historiska miljöer som finns på Holmens marker, och lyfter gärna fram ett ståtligt byggnadsverk som finns i hans hemtrakter, i Iggesund: Grillska gården är ett fantastiskt hus i original, en herrgård som återuppbyggdes av den andra ägaren av Iggesunds Bruk, familjen Grill. Det har stått i snart 300 år och är fortfarande i väldigt fint skick, ett alldeles strålande exempel på ett gammalt, fint trähus. Det är inte många andra material som är så vackra efter så lång tid. Gården byggdes på 1720-talet av virke från bolagets kringliggande skogar. I dag används den för Holmen-koncernens representation, men exteriören står det besökare fritt att beundra. Holmen har mycket spännande att visa upp, konstaterar Johan Hedin. FOTO Philippe Rendu 18 holmen magasin 2 / 2013 holmen magasin 2 /

11 Naturvård /Sociala värden Så ska skogen öppnas för besökare Ska skogsägare kunna avverka i skog nära tätorter? Frågan har stötts och blötts under ett och ett halvt år i en arbetsgrupp som Skogsstyrelsen tillsatt för att nå ökad samsyn kring skogens sociala värden. text / annika danielson foto / pär eriksson T ill hösten väntas nya råd för vilka hänsyn skogsägare bör ta för att kunna tillmötesgå allmänhetens behov av friluftsliv och rekreation i skogen. Sex arbetsgrupper har på uppdrag av Skogsstyrelsens försökt komma fram till vad god miljöhänsyn i skogen innebär här ingår skogens sociala värden som en del och vilken hänsyn skogsbruket tar till detta. I grupperna har representanter för olika intressen i skogen deltagit, till exempel skogsbolag, ideella organisationer och myndigheter. Göran Andersson på Friluftsfrämjandet har ingått i gruppen Friluftsliv och rekreation där man fört en dialog kring närskogen, eller vardagsskogen, som ligger nära bebyggda områden och där människor vistas. Variationer i skogen är av stor betydelse för friluftslivet. För att människor ska få en upplevelse av naturen och skogen bör man eftersträva en blandning av träslag och olika åldrar på träden. Där ska finnas en hög andel äldre skog, anser han. I gruppen har man diskuterat vilka Göran Andersson. hänsyn som bör tas i närskogen. Åsikterna har gått isär, inte minst vad det gäller slutavverkning, som kan innebära en markant förändring av skogsupplevelsen. Friluftsfrämjandet anser att om man ska avverka ska man göra det aktsamt och använda den hyggesfria metoden där man tar upp luckor och låter träd stå kvar i grupper, framför allt vid vattendrag. Man vill också att spårskador ska fyllas igen om körskador uppstår. Vi som deltagit har olika intressen i skogen vilket kan innebära en konflikt. Men ett av målen 5fakta om sociala värden Människors relation till 1 skogen är individuell. Holmen och Upplandsstiftelsen har tillsammans restaurerat gamla ekhagar för att göra området mer tillgängligt för besökare. Området, som ägs av Holmen, ligger längs väg 282 mellan Länna och Almunge, två mil öster om Uppsala. med dialogen har varit att träffas och prata om de här frågorna. Det har varit jättebra att se varandra i ögonen och lyssna, säger Göran Andersson. Gruppen har träffats sex gånger under ett och ett halvt år. Däremellan har man arbetat med det dokument som tillsammans med de andra gruppernas dokument ska sammanställas och skickas ut på remiss under våren. Avsikten är att det sedan ska ingå i Skogsstyrelsens rådgivningsmaterial i höst. 2 De flesta skogsbesöken sker inom 2 mil från hemmet. 3 Variationer i skogen är av stor betydelse för friluftslivet. En majoritet av svenska folket föredrar äldre planerad och skött skog för sina skogsupplevelser. Den största frågan i vår grupp har varit om markägare ska kunna avverka i närskog. Vi har pratat om vad man kan begära av en skogsägare. Många som äger skog vistas också i skogen och har en förståelse för att skogen även har ett rekreationsvärde. Stora skogsbolag har inte samma närhet och förhållningssätt, men alla stora skogsbolag jobbar med de här frågorna, framhåller Göran Andersson. 4 Skogsbesök motverkar stress och ger välmående. 5 Gammal ek frihuggen i hagmark som restaurerats av Holmen och Upplandsstiftelsen. Skolan spelar en viktig roll för barns relation till skogen och det finns 1025 registrerade skolskogar i Sverige. Källa: och Future Forest Experten / Hanna Triumf Sociala värden upplevs i alla typer av skogar För Holmen är sociala värden i skogen lika med värden som påverkar människors livskvalitet. Det kan handla om stadsnära skogar som man rastar hunden i eller ett bad i en skogssjö långt från närmsta väg, säger Hanna Triumf, kommunikatör inom Holmen Skog. Holmen har valt en bred definition för sociala värden i skogen eftersom begreppet innebär så olika saker för olika människor. Sociala värden kan upplevas i alla typer av skogar. De som tycker om att plocka svamp kan hitta kantareller i granskogar där kantareller växer flitigt. Bärrika hallonsnår växer ofta på hyggen och i lövrik skog kan man höra fågelkvitter och fågelsång längs stigarna, påpekar Hanna Triumf. För att förbättra de sociala värdena och göra skogen mer tillgänglig för allmänheten har Holmen genomfört en rad åtgärder över hela sitt skogsinnehav. Det kan handla om att estetiskt utforma och anpassa skogsbruksåtgärderna till landskapet. Till exempel har man restaurerat och skapat våtmarker på flera håll, som i Uppland och utanför Norrköping, dit fågelintresserade kan åka och skåda fågellivet. Där har man också byggt fågeltorn och parkeringsplatser. I Länna utanför Uppsala har Holmen i ett samarbete med bland annat Upplandsstiftelsen och Friluftsfrämjandet restaurerat en vandringsled där man huggit bort granar och andra träd för att frigöra gamla ekar. Där finns nu ett vackert eklandskap att vandra i. I Örnsköldsvik har vi planerat skogsområdet kring ett av skidspåren tillsammans med den lokala skidklubben så att skidåkarna ska kunna njuta av naturen i skidspåren, säger Hanna Triumf. FOTO lars klingström 20 holmen magasin 2 / 2013 holmen magasin 2 /

12 Trend / Batteri från pappersmassa Text / Lotta Ringdahl Foto/ Oskar Lüren 5 frågor till Text /Anders Thorén Foto / Linda Gren Geni på energi Olle Inganäs har utvecklat ett sätt att använda rester från pappersmassa i batterier. I en ask har han förvarat prover från sin forskning. Restprodukter från pappersmassafabriker kan bli framtidens energiräddare. Professor Olle Inganäs har kommit på ett sätt att använda svartlut i batterier. Inspirationen fann han i naturen i växternas fotosyntes. Billig och hållbar el är ett måste för vår framtida överlevnad, och här har utvecklingen kommit långt. Det satsas rejält på vindkraftverk, och även solenergi är ett stort framtidshopp. Men ett problem kvarstår: hur vi ska lyckas lagra sol- och vindkraftenergi på ett klokt sätt det vill säga miljövänligt och billigt. En som kommit en bra bit på väg mot en möjlig lösning är fysikern Olle Inganäs, professor i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet. De senaste 15 åren har han bland annat ägnat sig åt solcellsforskning och även klurat en hel del på energilagringsfrågan. När han för några år sedan fick fria forskningsmiljoner från Wallenberg scholars, gav han sig ut på havet för att grubbla. Han förklarar hur vinden under seglingen blåste bort hans invanda föreställningar och hur han fann svaret. Egentligen har naturen löst problemet för länge sedan, säger han och syftar på fotosyntesen den process där växter omvandlar ljus till kemiskt bunden energi. Det här handlar om extrem grön kemi. I naturen är det så kallade kinoner som flyttar solenergiladdade elektroner och protoner. Den tekniken har Olle Inganäs, och hans polske kollega Grzegorz Milczarek, imiterat. Råvaran de använder sig av är svartlut, en restprodukt från pappersmassafabrikerna. Ur svartluten har de sedan skapat en tunn film som används som katod i batteriet. I framtiden kan nyheten, med hjälp av sol- och vindkraftverk, försörja hela jorden med energi. Med andra ord ett revolutionerande framsteg. Det här handlar om extrem grön kemi, säger Olle Inganäs, som dock tror att det kommer att dröja minst 20 år innan de nya batterierna kan kommersialiseras och komma i produktion. Det finns inget stort ekonomiskt tryck just nu. Hade det handlat om högpresterande fordonsbatterier hade det varit ett enormt sug. Men för det kommer energitätheten att vara för låg och batteriet för tungt, säger han. Det har gått ett år sedan Olle Inganäs skrev sin artikel om forskningen, som publicerades i den anrika tidskriften Science. Där påpekade han att en av nackdelarna med batteriet var den begränsade energitätheten. När det gäller prestanda är det egentligen för tidigt att dra några slutsatser. Men jämfört med de siffrorna som publicerades i Science har vi i dag 2,5 gånger mer laddning. Det går framåt, säger han. Miljövänliga batteriet så funkar det I växternas fotosyntes, det vill säga den process genom vilken växter omvandlar ljus till kemiskt bunden energi, transporteras solenergiladdade elektroner av kinonmolekyler som samtidigt transporterar protoner. Olle Inganäs och hans kollega har imiterat den tekniken och tar hjälp av råvaran svartlut, en restprodukt från pappersmassafabriker. Svartlut består till stora delar av lignin som i sin tur är en biologisk polymer som finns i växters cellväggar. Lignin har kemiska delar som påminner om dem som används i växternas fotosyntes. För att kunna utnyttja kinoner som laddningsbärare i batterier har Inganäs och Milczarek skapat en tunn film, ur en blandning av pyrrol och ligninderivat från svartluten. Filmen, som är 0,5 mikrometer tunn, används sedan som katod i batteriet. Liten ordlista Svartlut är förbrukad kokvätska från sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa. Lignin är ett samlingsnamn på en serie polymera föreningar som förekommer tillsammans med cellulosa i alla högre växter. Katod är den elektrod vilken är förbunden med strömkällans negativa pol. Källa: Olle Inganäs och NE Catharina Ottestam, affärsområdeschef på forskningsinstitutet Innventia. Nya klimatsmarta produkter ska ge svensk skogsindustri en tätposition i en hållbar bioekonomi. För att klara den omställningen behövs framgångsrik forskning i världsklass. Vi har kommit långt Hur väl rustade är ni för att klara den 1 utmaningen? Internationellt sett har Innventia en ledande position och vi har kommit långt inom många av de områden där framtidens produkter tas fram. Vi har också byggt upp särskild kompetens för att utveckla nya produktområden. Flera av de produkterna riktar sig nämligen till branscher som vi behöver skaffa oss mer kunskap om. 2 Vilka utvecklingsspår är hetast? Det finns många, men som exempel kan vi ta nanocellulosa, som är den allra minsta komponenten som går att ta fram ur träfibern. Dessa komponenter är extremt starka men har också andra unika egenskaper. Bland annat skulle nanocellulosa kunna användas som barriärmaterial i livsmedelsförpackningar istället för aluminium. Nya metoder att ta tillvara det lignin som finns i vedråvaran är också högintressanta. Till exempel kan det användas för att framställa kolfibrer, som används i till exempel bilar och sportprodukter. Många talar om att bygga ut massabruk till bioraffinaderier. Kom- 3 mentar? Målet är att skapa högre värde av alla delar av vedråvaran, även av det som förr varit restprodukter som hemicellulosa och lignin. Slutprodukterna kan vara allt från biokompositer till gröna kemikalier och nya högvärdiga bränslen och drivmedel som ersätter oljebaserade alternativ. Sedan länge finns bioraffinaderier vid ett antal massabruk som tillverkar textilfibrer, dispergeringsmedel med mera, men i framtidens bioraffinaderier kan vi även få se helt nya typer av material och produkter. 4 Förpackningsmaterial är din specialitet. Vad är på gång? Bland mycket annat jobbar våra forskare med formbara fibermaterial, som kan gjutas eller formpressas. Därmed kan förpackningsmaterial från skogen ta steget in på nya områden. Vi jobbar också med nya barriärmaterial, som är skikt som förhindrar att fukt, fett, arom, syre eller andra gaser tränger igenom förpackningen, och biokompositer, blandmaterial där cellulosafiber eller andra biobaserade material ingår. Kommer skogsindustrin att klara 5 omställningen och rädda sin konkurrenskraft? De globala samhällsutmaningarna, som klimatproblem och resursknapphet, talar innventia Innventia är ett forskningsinstitut med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Inom Innventia arbetar ca 225 personer. Huvudkontor starkt till fördel för skogens produkter. Jag är optimist och tror att svensk skogsindustri kommer att hitta de nya produkter och processer som blir en del av lösningen och samtidigt öppnar lönsamma affärsmöjligheter. Inte minst kommer kraven på klimatsmart träbyggande att öppna nya möjligheter för sågverken. Lyckas vår industri på olika sätt skapa högre värden av skogsråvaran här uppe i norr är det förstås också positivt för skogsbruket. Hemicellulosa är organiska ämnen (polysackarider) som ingår i cellväggen. Nanocellulosa framställs genom delaminering av cellulosafibrer. Innventia har byggt världens första pilotanläggning som gör det möjligt att tillverka nanocellulosa på ett energieffektivt sätt. och de flesta laboratorier och pilotanläggningar finns på KTH Campus i Stockholm. 22 holmen magasin 2 / 2013 holmen magasin 2 /

13 Avsändare: Holmen AB Box Stockholm hornborgasjön KL 14:16 FOTO mikael ljungström Fritid / Transkådning Namn: Niklas Fällström. Ålder: 49. Yrke: Landsbygdsföretagare, mjölkbonde. Bor: Hornborga. Gör jag i naturen: Jag gillar naturen, fåglar och att visa och guida andra människor.jag guidar bland annat vid Hornborgasjön. Fågelskådning är ett stort intresse.

Ekopark med god utsikt

Ekopark med god utsikt 3 2013 Läs mer på www.sveaskog.se I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009 Nr 1 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 5 sidor tips Dags att deklarera Gallra rätt och tjäna mer Per pluggar det digitala skogsbruket lastbil lastbil Rekordlång

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

leila hämtar ny kraft i naturen

leila hämtar ny kraft i naturen 3 2011 Läs mer på www.sveaskog.se leila hämtar ny kraft i naturen Stjärnkocken Leila Lindholm älskar New York och London. Men det är i den svenska naturen som hon får ny energi. porträttet, sidorna 21

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 5 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Christina Karlsson Göran Persson John Deeres nya uppgraderade E-skördare: Så mycket mer än renare avgaser! 1270E och 1470E

Läs mer

Tjäna pengar på jakten

Tjäna pengar på jakten Nr 4 2005 Pris 55 kronor inkl moms Tjäna pengar på jakten Teknikföretag på högvarv nya maskiner på gång Kraftsamling i norra Sverige Möte med björn För oss är effektivitet, ergonomi och funktion självklarheter.vi

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012 Rosor av trä Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen 1 Ledaren Positiv utveckling är bra också som diskussionsunderlag Skogen är, ekonomiskt sett, Sveriges mot

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

framtid GLESBYGDENS Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SKOGSBRUK KUND FORSKNING

framtid GLESBYGDENS Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SKOGSBRUK KUND FORSKNING 1 2015 Läs mer på www.sveaskog.se GLESBYGDENS framtid Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SID 6 8 SKOGSBRUK KUND FORSKNING Industridagar boostar relationer Att skapa goda relationer

Läs mer

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering.

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering. 3 2010 Läs mer på www.sveaskog.se satsning med flyt Daniel Hellström är fiskeentreprenör med en framgångsrik turistverksamhet. För ett år sedan tog han steget och arrenderade sex sjöar i Malingsbo-Kloten

Läs mer

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin Nr 2 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Starka bokslut i skogen Odla tryffel Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar med ett nytt träprogram. Hot mot skogen RÄTT FILAT I SKOGEN

Läs mer

vindkraft i medvind teknik Kamp mot sprickor Sveaskog arbetar målmedvetet med att förebygga sprickor som kan uppstå i virket vid kapning.

vindkraft i medvind teknik Kamp mot sprickor Sveaskog arbetar målmedvetet med att förebygga sprickor som kan uppstå i virket vid kapning. 4 2010 Läs mer på www.sveaskog.se vindkraft i medvind Intresset för förnyelsebar energi fortsätter att öka. För svenska skogsägare som vill upplåta sin mark till vindkraftprojekt finns pengar att hämta.

Läs mer

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008 Nr 2 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Ung på cirkel Dansk dröm UNGA FÖRETAGARE De startade eget redan i skolan Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007 PLUS värde för dig Obbola investerar för framtiden Dags för förädling av contorta Hög efterfrågan på virke Ledaren Med PLUS vill vi vinna förtroendet att få komma tillbaka

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

SKOGENS VÄRDEN Peter Sylwan

SKOGENS VÄRDEN Peter Sylwan SKOGENS VÄRDEN Peter Sylwan Inledning Den här texten bygger (nästan) helt på en utredning och analys av professor Sten Nilsson gjord åt Miljömålsberedningen. Utredningen skulle bland annat svara på tre

Läs mer

Ut och röj i snårskogen

Ut och röj i snårskogen Nr 4 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Ut och röj i snårskogen I lilla Sjögetorp är skogen en turistmagnet Teknik med drag Friare jakt gav fler stortjurar JONSERED CS 2159 59,0

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt Medlemstidning från Norrskog nummer 2 2015 så blir din sommar Myggfri Norrskog on time Förening i takt med sin tid Pärlugglor hjälper dig med sorken Inkomst från skogen Visst är det viktigt Från skog till

Läs mer

drabbar skogsindustrin

drabbar skogsindustrin EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2015 Upp till kamp mot granbarkborrar ILLA SKÖTT JÄRNVÄG drabbar skogsindustrin Skogsvinge nu ännu bättre Bland tropiska smådjur i Umeå LEDAREN Satsa på låghastighetsbanorna!

Läs mer

Sikens Glittrande guld

Sikens Glittrande guld EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2011 Skogens hjältar Sikens Glittrande guld Djungelns lag råder för sågverken Flerträdshantering vinner terräng 1 Ledaren Gör skogen till en bättre miljö för gaseller! Vårt

Läs mer