J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1"

Transkript

1 J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA * 110* * 6* BAS: SAMTLIGA OVÄGT Fr1a. Kön Man b Kvinna 52 57i Fr1b. Ålder år b år 19 23gk 22g g år år år abdf år d 11 18adk Medelålder df Fr1. På vilken slags ort bor du? Storstadsområde (Stockholm, 29cdghijk 82acdefghijk 7i 2 24cdghijk 36acdeghijk 3 12dgijk Göteborg, Malmö) Tätort med mer än bf 13 69abefj 62abef 51bf 40b 67abef 63abef 68abef 53b 69abef invånare Landsbygd eller tätort med 22b 5 23b 35abcefh 23b 24b 31b 24b 31b 42abcefh 28b mindre än 3000 invånare Ej svar Fr2. Hur bor du? I villa 53b 37 51b 63abcef 52b 52b 64abcef 54b 66abcef 63b 67abcefh I bostadsrättslägenhet 14 20adfgik g I hyresrätt 29ij 38adefhijk 32ij 22 28i 30ij Annat boende 4g 4g 2 5g 4g 6gk - 4 5g 3 1 Ej svar Fr3. Arbetar du inom den offentliga sektorn (stat, landsting, kommun o.d.), privat sektor, som egen företagare eller gör du något annat? Anställd (netto) eg i offentlig sektor b abef abefi - i privat sektor 32k 39aghjk 37k 33k 32k 34k Egen företagare/jordbrukare Annat (Studerar, pensionär, c 31 41bcd arbetslös, mm) Ej svar Fr4. Vad för slags inkomst hade du i din senaste självdeklaration? Arbetsinkomst (lön) (netto) från ett företag jag äger helt eller delvis - från annan arbetsgivare e 73e e Inkomst från handelsbolag f 2 5 eller enskild näringsverksamhet Realisationsvinst vid 5 8acf avyttring av värdepapper eller fastighet Annat slag av inkomst (ränta, cf 33 44abcf utdelning, pension, A-kassa, etc.) Summa svar Netto svar e Ej svar h Kolumner testade på 5% risknivå: abcdefghijk

2 J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 2 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA * 110* * 6* BAS: SAMTLIGA OVÄGT Fr5. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola, folkskola eller 27b b motsvarande Gymnasial utbildning t.ex j j 42j årigt eller 2-åring gymnasium, yrkesskola Eftergymnasial utbildning, d 12 kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, acefhi i år eller längre Ej svar Fr6. Vad har du i månadsinkomst (brutto, dvs före skatt)? Mindre än kr abcdhik 26bh kr 49b 42 57b b 59bf 56b kr 19e 23ce 15 21e e kr eller mer 7gj 14acdefghij 6j j 3-7j Ej svar Fr7_1. Har du under de senaste 12 månaderna haft kontakt med skattemyndigheten per telefon, e-post, fax eller personligt besök? Ja (netto) 31i 38acdei ci Ja, en gång 18i 22cei cei 17 19i i Ja, flera gånger Nej 65b 58 75abfhk 67 71b b Vet ej Ej svar e * 2 4e 4e 6acef 3 4e Fr7_2. Har du under de senaste 12 månaderna använt dig av Skattemyndighetens Servicetelefon ? Ja (netto) 13i 20acdfgijk i 12i 9 14i Ja, en gång 9d 14acdfijk di Ja, flera gånger 4gi 6agi 3 4gi 4gi 4gi - 4gi - 3 4gi Nej 83b 75 89bh 86b 83b 83b b 89b 87b Vet ej Ej svar 3e 3 1 3e * 2 6acef 4e 6acef 3 3 Fr7_3. Har du under de senaste 12 månaderna besökt Riksskatteverkets hemsida Ja (netto) 16j 23acdghj j 19dgj Ja, en gång j 10dj Ja, flera gånger 9g 15acdefghjk g Nej 80b 74 85b 84b b abfi 82 Vet ej 1 * Ej svar e 3 6aef 3 2 Kolumner testade på 5% risknivå: abcdefghijk

3 J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 13 KÖN ÅLDER ORT BOENDEFORM Kvin Stor Tät- Lands Bost. Hyres TOTAL Man na stad ort bygd Villa rätt rätt Annat (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) BAS: SAMTLIGA * * BAS: SAMTLIGA OVÄGT Fr19. Vad tycker du i stort om kronofogdemyndigheten, dvs. tjänstemännen vid dessa myndigheter och det sätt på vilket de utför sina arbetsuppgifter? Bra 19cd 23ac d 20d 20d (5) Mycket bra (4) Ganska bra 13c 17ac d 15d (3) Varken bra eller illa hi 31afghi (2) Ganska illa k (1) Mycket illa 3m 4c l 3l 1 2 4m 4m 8am Illa 7 9c m 8m 10 Vet ej/ej svar 51beo 47 55b 52e 41 50e 52e 56e 59ae o o Medelvärde d n Standardfel a. Om inte kronofogdemyndigheten fanns skulle många inte betala sina skulder Instämmer 70d dhi 74di 72d (5) Instämmer helt 51d d 50d 50d 54d 55d (4) 19hi hi 21hi 24hi 21hi (3) h p 9 3 (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 15e 13 16b 18e aefg 21aefg Medelvärde 4.32d d 4.43d j Standardfel b. Jag är beredd att betala mina skulder så länge alla eller nästan alla gör det Instämmer j 79j 77o (5) Instämmer helt j (4) 12 14c (3) 4l 4 4 7ah al (2) h k (1) Instämmer inte alls 7l 6 9b 4 9d 10di l 8l Instämmer inte i 13dhi l m 9 Vet ej/ej svar adfg Medelvärde 4.38j f 4.56ef ajk 4.43o Standardfel c. Jag är beredd att betala mina skulder oavsett om andra gör det eller inte Instämmer 81d 78 84b 74 83d 85dg 79 82d (5) Instämmer helt 69bd 65 74ab 60 70d 72dg 64 73dg 75dg (4) 12i 14c 10 14i 13i 14i 15hi (3) 6 8c 5 12aefh l (2) 2i 3 2 4i 2 3i 4hi (1) Instämmer inte alls ad j Instämmer inte 6 7c aefhi j Vet ej/ej svar g 10fg Medelvärde 4.51bg ab g 4.56g dg 4.66dg Standardfel Kolumner testade på 5% risknivå: abc, adefghi, ajkl, amnop

4 J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 14 KÖN ÅLDER ORT BOENDEFORM Kvin Stor Tät- Lands Bost. Hyres TOTAL Man na stad ort bygd Villa rätt rätt Annat (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) BAS: SAMTLIGA * * BAS: SAMTLIGA OVÄGT d. Jag känner någon/några som avsiktligen inte betalar sina skulder Instämmer 14d d 17d 15d anm 10 (5) Instämmer helt 10d d 12d 11d 10d n 9 (4) h (3) mo 3 4 (2) o (1) Instämmer inte alls 49il 46 52b 60aghi 54i 51i 47i 48i 30 53l 50l Instämmer inte 53i aghi 58i 56i 54i 51i 33 56l 55l Vet ej/ej svar 29e def 52adefgh Medelvärde 1.91d d 1.97d 1.97d 1.86d 2.08d k Standardfel e. Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder Instämmer adfghi amp 30 (5) Instämmer helt 17m m 23am 13 (4) 21hi 23c 18 22i 28ahi 22hi 22hi (3) 17 19c hi (2) adehi (1) Instämmer inte alls 6e e 5 8ae 7e Instämmer inte 11e e 14de 12e Vet ej/ej svar 35e 31 38b 43aeg eg 44aefg ajk 37no anmo Medelvärde afgh am 3.57 Standardfel SAMMANFATTANDE OMDÖME OM KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Fr21. Förtroendet för kronofogdemyndigheten Totalt sett har jag förtroende för kronofogdemyndigheten Instämmer 40d 43c adgh 42d d (5) Instämmer helt d adg (4) 23 26c di (3) h h (2) 4 6c 3 6i 4 6hi 6hi (1) Instämmer inte alls m 5 Instämmer inte 8 9c Vet ej/ej svar 30be 26 34ab 35e aefg 33e anmo Medelvärde d d 3.78d Standardfel Kolumner testade på 5% risknivå: abc, adefghi, ajkl, amnop

5 J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 13 ARBETE UTBILDNING MÅNADSINKOMST Efter Efter Anst. Anst. Egen Grund Gymna gymn. gymn TOTAL off. priv. ftg. Annat skola sium -3 år 3+ år (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) BAS: SAMTLIGA BAS: SAMTLIGA OVÄGT Fr19. Vad tycker du i stort om kronofogdemyndigheten, dvs. tjänstemännen vid dessa myndigheter och det sätt på vilket de utför sina arbetsuppgifter? Bra j (5) Mycket bra (4) Ganska bra 13m i jm 12 7 (3) Varken bra eller illa 23d 23d 25d f 27f (2) Ganska illa ac i 3 6l (1) Mycket illa 3b 1 3b 5b 4b 4i Illa abc 8 8 8i akl Vet ej/ej svar Medelvärde 3.29j j 3.43j 3.35 Standardfel a. Om inte kronofogdemyndigheten fanns skulle många inte betala sina skulder Instämmer 70j 71 74e afhi j 74j 71 (5) Instämmer helt 51i ahi 55hi (4) 19efj 21e 21e 24e f 19f 29afgh j 27j (3) k (2) afg (1) Instämmer inte alls fg Instämmer inte afg k Vet ej/ej svar 15g c 18gh klm Medelvärde 4.32him ahi 4.38hi jm Standardfel b. Jag är beredd att betala mina skulder så länge alla eller nästan alla gör det Instämmer 75j 79de afi j 77j 77 (5) Instämmer helt 63i i 66i 64i (4) 12f f 13 15f ajk 15 (3) f (2) c k (1) Instämmer inte alls Instämmer inte f Vet ej/ej svar 12bg b 14b 17agh klm Medelvärde 4.38i i 4.43i Standardfel c. Jag är beredd att betala mina skulder oavsett om andra gör det eller inte Instämmer 81 85e j (5) Instämmer helt (4) 12f 13 13e f 12 14f ajk 13 (3) 6f f 6 9f (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 7h b 10aghi aklm Medelvärde 4.51m m Standardfel Kolumner testade på 5% risknivå: abcde, afghi, ajklm

6 J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 14 ARBETE UTBILDNING MÅNADSINKOMST Efter Efter Anst. Anst. Egen Grund Gymna gymn. gymn TOTAL off. priv. ftg. Annat skola sium -3 år 3+ år (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) BAS: SAMTLIGA BAS: SAMTLIGA OVÄGT d. Jag känner någon/några som avsiktligen inte betalar sina skulder Instämmer f (5) Instämmer helt g (4) 4f f 7afi (3) (2) (1) Instämmer inte alls 49df 57acde 49d f 53f 54f jk Instämmer inte 53df 62acde 54d f 57f 60af j 64ajk Vet ej/ej svar 29bhilm 19 27b 40abc 34abc 39aghi 27i lm 30lm Medelvärde b Standardfel e. Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder Instämmer f 43f (5) Instämmer helt i (4) 21f 21 23e f 25f 24f jk 31ajk (3) e fh (2) 5 6e 6e afgi (1) Instämmer inte alls Instämmer inte ag Vet ej/ej svar 35hm abc 41aghi lm 35m Medelvärde Standardfel SAMMANFATTANDE OMDÖME OM KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Fr21. Förtroendet för kronofogdemyndigheten Totalt sett har jag förtroende för kronofogdemyndigheten Instämmer (5) Instämmer helt 17hi ahi 19hi (4) 23f 26e 24e f 26f 28af ajk 29j (3) e j (2) abce f (1) Instämmer inte alls abc Instämmer inte abc 9b Vet ej/ej svar Medelvärde h 3.70h Standardfel Kolumner testade på 5% risknivå: abcde, afghi, ajklm

7 J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 13 SLAG AV INKOMST Lön Lön Ink. Annan eget annan HB/ Rea- in- TOTAL ftg arbg. ensk. vinst komst (a) (b) (c) (d) (e) (f) BAS: SAMTLIGA * 101* * 5* 35 BAS: SAMTLIGA OVÄGT Fr19. Vad tycker du i stort om kronofogdemyndigheten, dvs. tjänstemännen vid dessa myndigheter och det sätt på vilket de utför sina arbetsuppgifter? Bra (5) Mycket bra (4) Ganska bra acf (3) Varken bra eller illa 23bdf 14 25bdf (2) Ganska illa 4 6e 4 7e 1 3 (1) Mycket illa c 3 3 Illa c 4 7 Vet ej/ej svar c 56c Medelvärde Standardfel a. Om inte kronofogdemyndigheten fanns skulle många inte betala sina skulder Instämmer (5) Instämmer helt (4) af 17 25f 16 (3) d 10 (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 15c Medelvärde Standardfel b. Jag är beredd att betala mina skulder så länge alla eller nästan alla gör det Instämmer b 74 79b 76b (5) Instämmer helt (4) (3) (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 12c 17c Medelvärde Standardfel c. Jag är beredd att betala mina skulder oavsett om andra gör det eller inte Instämmer (5) Instämmer helt (4) f (3) (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 7c Medelvärde Standardfel Kolumner testade på 5% risknivå: abcdef

8 J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 14 SLAG AV INKOMST Lön Lön Ink. Annan eget annan HB/ Rea- in- TOTAL ftg arbg. ensk. vinst komst (a) (b) (c) (d) (e) (f) BAS: SAMTLIGA * 101* * 5* 35 BAS: SAMTLIGA OVÄGT d. Jag känner någon/några som avsiktligen inte betalar sina skulder Instämmer (5) Instämmer helt (4) (3) (2) (1) Instämmer inte alls 49bd 39 54abdf Instämmer inte 53bd 43 59abdf Vet ej/ej svar 29c 37ac 23 43ac 30 32c Medelvärde Standardfel e. Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder Instämmer f (5) Instämmer helt (4) 21f 24f 23f (3) (2) (1) Instämmer inte alls abc 8c Instämmer inte abc 13 Vet ej/ej svar c Medelvärde Standardfel SAMMANFATTANDE OMDÖME OM KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Fr21. Förtroendet för kronofogdemyndigheten Totalt sett har jag förtroende för kronofogdemyndigheten Instämmer (5) Instämmer helt (4) f (3) (2) 4 8f (1) Instämmer inte alls b Instämmer inte Vet ej/ej svar Medelvärde Standardfel Kolumner testade på 5% risknivå: abcdef

9 J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 15 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA * 110* * 6* BAS: SAMTLIGA OVÄGT Fr19. Vad tycker du i stort om kronofogdemyndigheten, dvs. tjänstemännen vid dessa myndigheter och det sätt på vilket de utför sina arbetsuppgifter? Bra 19h 20h 27aehi 20h 15 20h 21h ehi 19 (5) Mycket bra 5 6j 8hj 6j 4 7hj 7j (4) Ganska bra 13h 14h 19ehi abdefghik 13 (3) Varken bra eller illa 23c 23c 14 23c 17 24ce 29ce 27ce 27ce (2) Ganska illa cgi 3 (1) Mycket illa 3 4g g g Illa 7g 9g 5 5 8g 8g 2 8g 6 11g 7 Vet ej/ej svar 51j 48 54j 52 61abfgj j Medelvärde abeh 3.41h h Standardfel a. Om inte kronofogdemyndigheten fanns skulle många inte betala sina skulder Instämmer (5) Instämmer helt b (4) (3) e (2) e - 5e (1) Instämmer inte alls Instämmer inte j Vet ej/ej svar ad Medelvärde bk Standardfel b. Jag är beredd att betala mina skulder så länge alla eller nästan alla gör det Instämmer b 77 83b 74 (5) Instämmer helt bgk 59 74bgik 58 (4) acefh 9 18cfh 9 16 (3) (2) 2 4ac (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 9 13ah Vet ej/ej svar Medelvärde 4.38b b 4.43b bg b 4.34 Standardfel c. Jag är beredd att betala mina skulder oavsett om andra gör det eller inte Instämmer (5) Instämmer helt (4) (3) 6 8e e 9 5 (2) c 3c 3c 3c 4c (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar b 7b 6 9b Medelvärde i Standardfel Kolumner testade på 5% risknivå: abcdefghijk

10 J RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 16 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA * 110* * 6* BAS: SAMTLIGA OVÄGT d. Jag känner någon/några som avsiktligen inte betalar sina skulder Instämmer (5) Instämmer helt (4) ck 1 (3) abde (2) bg (1) Instämmer inte alls eg Instämmer inte 53 55g 55 60eg g Vet ej/ej svar abdf Medelvärde Standardfel e. Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder Instämmer egh (5) Instämmer helt (4) g g g 19 (3) (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar cj 33 41c Medelvärde Standardfel SAMMANFATTANDE OMDÖME OM KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Fr21. Förtroendet för kronofogdemyndigheten Totalt sett har jag förtroende för kronofogdemyndigheten Instämmer e e (5) Instämmer helt aefhj ej (4) abcdegi 24 (3) 22 25e e (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar abcfijk Medelvärde abf Standardfel Kolumner testade på 5% risknivå: abcdefghijk

j RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1

j RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 j13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 49 50 47 52+ 51 49 61+ 58+ 47 44 46 52 65+ Kvinna 51 50 53 48-49 51 39-42- 53 56 54 48 35- Fr1b. Ålder 18-24 år 11 15+ 8-11 9 7-16+ 6-10 34+ 11

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - REGION 2002 Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - REGION 2002 Sida 1 J13289 - RIKSSKATTEVERKET - 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 47 45-49 51+ 47 48 47 45 49 49 50 Kvinna 53 55+ 51 49-53 52 53 55 51 51 50 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 9-11 11 12+ 11 11 11 9 9 10 25-34 år 17 20+ 17 16

Läs mer

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 J15687 - SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 BAS: HAFT KONTAKT OVÄGT 5542 5000 96 232 200 5000 528 Fr1a. Kön Man 51 51c 26 44c 64bcd 51 49 Kvinna 49 49e 74bde 56e 36 49 51 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11 3 5

Läs mer

J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1

J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 48 49 Kvinna 52 51 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11 25-34 år 19 17 35-44 år 20 19 45-54 år 20 19 55-64 år 19 21 65-74 år 12 14a Medelålder 45 46 Fr1.

Läs mer

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 J15687 - SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 Fr1a. Kön Man 49 49c 27 42c 59bcd 49 45 Kvinna 51 51e 73bde 58e 41 51 55 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11cd 3 4 9cd 11g 6 25-34 år 18 18c 10 16 15 18g 14 35-44 år 19

Läs mer

Grundtabell 3. Skatteregioner

Grundtabell 3. Skatteregioner Grundtabell 3 Skatteregioner J14355 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS FÖRETAG Sida 1 Fr1. Är du som svarar på enkäten anställd i eller ägare till företaget? Anställd 13 14 6 7 16 18cd 17 11 8 12 11 Både och -

Läs mer

Riksskatteverket. Riksskatteverkets undersökningar bland allmänheten år 2000 Teknisk rapport. j.7260/j.7261/j.7262.

Riksskatteverket. Riksskatteverkets undersökningar bland allmänheten år 2000 Teknisk rapport. j.7260/j.7261/j.7262. Riksskatteverket Riksskatteverkets undersökningar bland allmänheten år 2000 Teknisk rapport j.7260/j.7261/j.7262 Projektansvarig: Datakonsult: Jonas Persson Jan Lundmark Infratest Burke INFORMATION OM

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J13345 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 4085 887 388 305 336 579 674 265 264 183 206 4085 22 9 7 8 14 16 6 6 4 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 4195

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 842 358 285 313 542 633 247 248 174 195 3839 22 9 7 8 14 16 6 6 5 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 3949

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 2474 1364 56** 871 1192 993 524 202 1154 1717 893 949 377 2138 329 3839 64 36 1** 23 31 26 14

Läs mer

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Projekt nr 13345 Göteborg 2002-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket genomförde vintern 2001-2002

Läs mer

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Resultat från en riksomfattande undersökning vintern 2001 RSV Rapport 2002:16 2 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet

Läs mer

Skatteverket. Riksenkät Allmänheten Projekt nr Göteborg Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Riksenkät Allmänheten Projekt nr Göteborg Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Riksenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15688 Göteborg 2004-11-11 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Högsta avgift Du kan välja att inte lämna inkomstuppgift. Din avgift kan då inte beräknas och du godkänner därmed den högsta avgiften enligt maxtaxan.

Högsta avgift Du kan välja att inte lämna inkomstuppgift. Din avgift kan då inte beräknas och du godkänner därmed den högsta avgiften enligt maxtaxan. Anvisning till dig som fyller i inkomstförfrågan Personuppgifter Här fyller du i dina egna och eventuell make/makas/sambos personuppgifter. Som gifta samtaxeras ni och det är därför viktigt att ni fyller

Läs mer

MOBBNINGSENKÄT. XXX-skolan

MOBBNINGSENKÄT. XXX-skolan Agenda 1 Info www.agenda1info.com MOBBNINGSENKÄT XXX-skolan September år Förord Denna enkätstudie är utförd av Agenda 1 Info HB på uppdrag av skolan. Kostnaden är tillsammans med andra tjänster 1 - kr

Läs mer

Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern

Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern I nedanstående text listas de frågor och svarsalternativ som kommer att ställas i undersökningen. Tillväxtverket förbehåller sig rätten

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

FTK:s Motionsdubbel Våren 2017

FTK:s Motionsdubbel Våren 2017 Grupp A Hem Mobil E-post A Magnus Wenåker 202 29 0706-20 66 30 magnus@weneberg.se B Riku Horkamo 0760 60 82 19 r_horkamo@hotmail.com C Jan-Olof Eriksson 584 85 073-424 45 52 jan-olof.eriksson@getinge.com

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning

Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal

Läs mer

Pensioner! - En studie om!

Pensioner! - En studie om! Pensioner! - En studie om! Pensioner om undersökningen! Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av A7onbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Undersökningen

Läs mer

Opinionsundersökning NCC September 2014

Opinionsundersökning NCC September 2014 Opinionsundersökning NCC September 2014 Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden 6 till

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors. Bergvik skog 2012-04-11

Rapport. Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors. Bergvik skog 2012-04-11 Rapport Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors Bergvik skog 12-4-11 Om undersökningen 4 Antal intervjuer 62 intervjuer 4 Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval 4 Målgrupp Allmänheten

Läs mer

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren Sid 5 Hur kommer du att rösta i folkomröstningen om Trängselskatten? OBS Norska medborgare får rösta i KOMMUNALVALET om man är myndig och har varit folkboförd i Sverige i minst 3 år. Ja ------------------------------------------

Läs mer

Viol. Rel tal. Rel tal. st/m g/m

Viol. Rel tal. Rel tal. st/m g/m R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002 SIDA 1 Vallmo Vallmo Viol Viol Övriga örtog Övriga örtog Samtliga örtog Samtliga örtog A. Obehandlat 234.5 100 1717.5 100 35.5 100 34.5 100 1.5 100 101.5 100

Läs mer

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk Sid 3-1 3 Fackverk 3.1 Inledning En struktur som består av ett antal stänger eller balkar och som kopplats ihop med mer eller mindre ledade knutpunkter kallas för fackverk. Eempel på fackverkskonstruktioner

Läs mer

Ung ekonomi 2014 - boende, ekonomi och framtidsdrömmar

Ung ekonomi 2014 - boende, ekonomi och framtidsdrömmar Ung ekonomi 2014 - boende, ekonomi och framtidsdrömmar Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-10-06 Sammanfattning Föräldrarna spelar stor roll i ungas liv, både för ekonomiskt stöd, och för ekonomiska

Läs mer

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk 3 Fackverk 3.1 Inledning En struktur som består av ett antal stänger eller balkar och som kopplats ihop med mer eller mindre ledade knutpunkter kallas för fackverk. Exempel på fackverkskonstruktioner är

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

T-113514 Allmänheten om förslag till förändrad a-kassa (14-20/11 2006)

T-113514 Allmänheten om förslag till förändrad a-kassa (14-20/11 2006) Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

4. Hur ofta deltar du i föreningsaktiviteter? Ofta Ibland Aldrig 5. I vilken kommun bor du?

4. Hur ofta deltar du i föreningsaktiviteter? Ofta Ibland Aldrig 5. I vilken kommun bor du? Hej! Jag heter Miri Stryjan, och gör denna enkät för en uppsats i nationalekonomi på Stockholms Universitet. Uppsatsen handlar om globalisering, migration och att skicka pengar till sitt hemland. Enkäten

Läs mer

Sid 1 Procent vertikalt SIFO 2010. Boende i lägenhet

Sid 1 Procent vertikalt SIFO 2010. Boende i lägenhet Sid 1 Kön Ålder Ålder - Man Ålder - Kvinna ------ -------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 15-49 50-64 15-49 50-64 15-49 50-64 Total Man Kvinna år år 65- år år

Läs mer

Kongruens och likformighet

Kongruens och likformighet Kongruens och likformighet Torbjörn Tambour 23 mars 2015 I kompendiet har jag tagit kongruens- och likformighetsfallen mer eller mindre som axiom, vilket jag nu tycker är olyckligt, och de här sidorna

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand Datum: 20 maj, 2011 Novus: Jenny Franzén, Tel: +46 739 40 39 14, jenny.franzén@novusgroup.se

Läs mer

PROJEKT 1526145 SKPF - Tre webbfrågor oktober 2012 (MOFR)

PROJEKT 1526145 SKPF - Tre webbfrågor oktober 2012 (MOFR) Sid 1 Ålder ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-65 år ------------------ ------------------

Läs mer

J12231 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1

J12231 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 J12231 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 BAS: SAMTLIGA 965 705 264 26** 641 693 298 125* 174* 84** 327 726 239 965 73 27 3** 66 72 31 13* 18* 9** 34 75 25 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 931 700 227 21 691 737

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Examination: En skriftlig tentamen den 15 mars samt möjlighet till en omtentamen. Tider och lokaler meddelas senare.

Examination: En skriftlig tentamen den 15 mars samt möjlighet till en omtentamen. Tider och lokaler meddelas senare. Kursprogram till Linjär algebra II, SF1604, för D1, vt12. Kursledare och föreläsare: Olof Heden Lindstedtsvägen 25 rum 3641 Tel:790 62 96 (mobil: 0730 547 891) e-post: olohed@math.kth.se Övningar: grupp

Läs mer

Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 Telefonintervjuer allmänheten 18-89 år, 26 november - 3 december 2008 Copyright (c) 2008 Demoskop AB

Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 Telefonintervjuer allmänheten 18-89 år, 26 november - 3 december 2008 Copyright (c) 2008 Demoskop AB Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 ---Kön--- ------ Ålder ------ -------- Anställda ---------- -------- Övriga---------- Of- Ar- Tjän- Före- ALLA Kvin- 18-25- 50-66- Pri- fent- be- ste- To- Män nor 24år 49år

Läs mer

Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta. Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2002. RSV Rapport 2003:1

Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta. Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2002. RSV Rapport 2003:1 Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2002 RSV Rapport 2003:1 3 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet två omfattande

Läs mer

Vetenskap & Allmänhet undersökning bland allmänheten

Vetenskap & Allmänhet undersökning bland allmänheten Vetenskap & Allmänhet undersökning bland allmänheten 1) Jag kommer nu att läsa upp några påståenden om forskare och forskning. Kan du säga om du instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer något

Läs mer

Antal intervjuer (772) (393)(379) (33)(341)(236) (162) (253) (170) (176) (248) (424) (56) (32) (205) (53)

Antal intervjuer (772) (393)(379) (33)(341)(236) (162) (253) (170) (176) (248) (424) (56) (32) (205) (53) Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 ---Kön--- ------ Ålder ------ -------- Anställda ---------- -------- Övriga---------- Of- Ar- Tjän- Före- Kvin- 18-25- 50-66- Pri- fent- be- ste- To- tag- Pen- ALLA Män nor

Läs mer

REMISS till Resursrådet

REMISS till Resursrådet Skickas till: Liselotte Bertel, Försäkringskassan Box 44 136 21 Haninge Tel: 010-116 46 86 REMISS till Resursrådet PERSONNUMMER:.....-. Namn:... Adress:....... Tel hem:... Mobil:...... Planen upprättad:

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1: Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2001 2015 (procent) Hos föräldrar 24 24 26 23 26 26 29 28 Tabell 2:

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 FILTER - SKM INGIVARE

J RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 FILTER - SKM INGIVARE J13401 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 BAS: SAMTLIGA (EJ SKM 2002) BAS: SAMTLIGA OVÄGT (EJ SKM 2002) Fr1. Typ av fodringar E-mål A-mål Både E-mål och A-mål BAS: BGVAR 1 (EJ SKM 2002) BAS: BGVAR 1

Läs mer

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31 Delårsbokslut 211-8-31 1 S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 211-1- 1 211-8- 31 HANDLÄGGARTEAMEN VID AF ANGERED OCH AF GAMLESTADEN Deltagarflöde s start nya avslutade s slut

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Vad förväntar sig svenskarna av år 2004?

Vad förväntar sig svenskarna av år 2004? Vad förväntar sig svenskarna av år 2004? T-25099 TEMO AB: Arne Modig Datum: 2003-12 - 18 Sida 2 Undersökningens genomförande Dagens Nyheter har gett Temo i uppdrag att genomföra en undersökning av allmänhetens

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2003

Sifos Telefonbuss 2003 Sid 1 Förvärvsarbetande, 18 eller äldre Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------ -------------- ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ Man Kvinna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

114127 Kärnkraftsopinionen maj 2007 (2-10/5 2007) Bortfallsvikt. Vertikal procent 10 maj 2007

114127 Kärnkraftsopinionen maj 2007 (2-10/5 2007) Bortfallsvikt. Vertikal procent 10 maj 2007 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM VÄGEN TILL EN NY BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på

Läs mer

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på

Läs mer

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500 Total Kön Ålder Sysselsättning Utbildning Hushållets bruttoinkomst per månad Tillgång till InternetKvot i hemmet Man Kvinna 5-4 5-44 45-64 65 år + Heltids Egen ArbetslösStuder Annat Grund Gymna Univ. Ingen

Läs mer

Ögonfägnaden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden

Ögonfägnaden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Ögonfägnaden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm

Läs mer

ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3)

ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3) ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3) Country Specific Questionnaire Sweden Flash 288 FINANCIAL CRISIS D1. Kön [FRÅGA

Läs mer

Bas: Antal intervjuer

Bas: Antal intervjuer Kön Ålder Utbildning Kommungrupp Personlig inkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------------------- ---------------------- To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Storstad/ Större Övriga

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Södermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Det här formuläret avser Din situation vid starten, avslutningen samt uppföljningen av rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Socialkontoret INKOMSTFÖRFRÅGAN. 1. Personuppgifter. 2. Hemmavarande barn under 18 år. 3. Aktuella inkomster, brutto (inkomster före skatteavdrag)

Socialkontoret INKOMSTFÖRFRÅGAN. 1. Personuppgifter. 2. Hemmavarande barn under 18 år. 3. Aktuella inkomster, brutto (inkomster före skatteavdrag) INKOMSTFÖRFRÅGAN 1. Personuppgifter sökande Adress Postnummer Ort Telefon bostad Telefon mobil E-post Civilstånd Gift/registrerad partner Ensamboende Sammanboende maka/make, registrerad partner 2. Hemmavarande

Läs mer

LKT325/LMA521: Faktorförsök

LKT325/LMA521: Faktorförsök Föreläsning 3 Innehåll Reducerade försöksplaner Generatorer Denierande relationer Ord Upplösning Reducerade försöksplaner Varje mätning kommer med en kostnad. I många fall är den kostnaden så dyr att man

Läs mer

Allmänhetens förtroende för näringslivet

Allmänhetens förtroende för näringslivet Allmänhetens förtroende för näringslivet Februari 2004 T-110133 Temo: Arne Modig Datum: 2004-02 - 25 Undersökningens genomförande Svenskt Näringsliv har gett TEMO i uppdrag att ställa några frågor till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Vertikal procent 1 feb 2007

Vertikal procent 1 feb 2007 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 1 Inledning Bakgrund och syfte Brukarundersökning avseende korttidsvistelse har tidigare gjorts 2004 och 2007. Denna brukarundersökning är

Läs mer

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser) På Komvux i Burlöv har vi kontinuerligt intag så du kan ansöka till en kurs när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren och läraren bestämmer när du kan starta dina studier, oftast inom ett par

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2002

Sifos Telefonbuss 2002 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- Fråga 1 Tycker

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2009

Sifos Telefonbuss 2009 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Vertikal procent 8 nov 2007

Vertikal procent 8 nov 2007 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

Underlag för beräkning av avgift

Underlag för beräkning av avgift Underlag för beräkning av avgift När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Skatteverket Skuldsanering

Skatteverket Skuldsanering Skatteverket Skuldsanering Projektnummer 15100 Göteborg 2004-06-16 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark TNS Gallup is the trading name of NFO Infratest AB Org. No. 556115-6828 Information

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, Sverige 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet, 1997 2015 (procent) Hos föräldrar 15 17 18 21 19 19 21 22 23

Läs mer

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11

Läs mer

Statistik för Brandingenjörer. Laboration 1

Statistik för Brandingenjörer. Laboration 1 LUNDS UNIVERSITET 1(6) STATISTISKA INSTITUTIONEN Statistik för Brandingenjörer Laboration 1 Beskrivande statistik VT 2012 2 En marknadsundersökning Bakgrund Uppgiften kommer att omfatta en del av en marknadsundersökning

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2005

Sifos Telefonbuss 2005 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Mariehällsvägen 2 lgh 02301. Helsingborg tätort, Mariastaden, Helsingborg

Mariehällsvägen 2 lgh 02301. Helsingborg tätort, Mariastaden, Helsingborg Mariehällsvägen 2 lgh 02301 Helsingborg tätort, Mariastaden, Helsingborg Newsec Asset Management är Sveriges ledande förvaltare. Vi äger inte några egna fastigheter, utan har istället fått förvaltningsuppdraget

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

DOK Arbetsträning. För kartläggning, dokumentation och utvärdering. Mikael Dahlberg fil dr i socialt arbete

DOK Arbetsträning. För kartläggning, dokumentation och utvärdering. Mikael Dahlberg fil dr i socialt arbete DOK Arbetsträning För kartläggning, dokumentation och utvärdering Mikael Dahlberg fil dr i socialt arbete Disposition 1. Bakgrund 2. Formulärens innehåll 3. Datastöd 4. Uppgifter från DOK Arbetsträning

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer