Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad, CeSam Malmö stad Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör Strängnäs kommun Marie Jonsson Samhällsbyggnadschef Östra Göinge kommun Monika Ericsson Samhällsbyggnadschef Borlänge kommun Steve Johnson Plan- och markchef Faluns kommun Anna Perols Planchef Sundsvalls kommun Åsa Jadelius Projektledare RIGES Helsingborgs kommun Ann-Charlotte Wedelsbäck Bygglovschef Täby kommun Per Lagheim Stadsarkitekt Johanna Dillén Verksamhetsutvecklare Sveriges Arkitekter Tobias Olsson Arkitekturpolitisk chef Kairos Future AB Erik Herngren Framtidsstrateg Nya metoder för: Kortare ledtider Ökad servicenivå Kvalitet & hållbarhet Digital teknik för optimala processer WORKSHOP Janne Sandahl INTERN EXTERN DIALOG

2 Stockholm den oktober 2014 Effektivisera och kvalitetssäkra dina processer från översiktsplan till bygglov! Samhällsutveckling är ett komplext samspel mellan både offentliga och privata aktörer och din kompetens är otroligt viktig. Du möjliggör arenan för byggandet men oavsett om det gäller planering av nya områden eller förändringar i befintliga så ligger ett stort ansvar på dig att väga samman både allmänna och enskilda intressen samt att värna om stadens attraktivitet. Hur kortar du ledtider med bibehållen och utökad dialog? Allt detta är komplext och kräver optimerade arbetsprocesser som garanterar både kvalitet, rättsäkerhet och korta ledtider. För detta krävs strategiskt utvecklingsarbete, transparenta marktilldelningsprocesser och god dialog. Har du de rätta verktygen för att lyckas? PÅ KONFERENSEN FÅR DU TA DEL AV PRAKTISKA ERFARENHETER KRING: Relevanta nyckeltal så hittar du former för att jämföra mätbara effektiviseringar Effektivare bygglovshandläggning genom ny & innovativ organisationsstruktur Smarta e-tjänster så nyttjar du digital teknik till max Effektiv processkartläggning för helhetssyn DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Hur kommer förslagen i betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning att påverka dig? Susanne Bagge, särskild utredare, PBL-överklagandeutredningen Hur blir hållbarhet verklighet? Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad Stadsbyggnadsbenchen jämförelser som drivkraft för en effektiv samhällsbyggnadprocess Per Lagheim, stadsarkitekt, & Johanna Dillén, verksamhetsutvecklare, Täby kommun Hur ser en framtida digital samhällsbyggnadsprocess ut? Daniel Antonsson, programansvarig samhällsbyggnad, transport & miljö, Center för esamhället, Sveriges Kommuner och Landsting Ta del av framgångsrika kommuners olika sätt att genom samverkan och strategisk resursoptimering ta ett helhetsgrepp för att säkerställa effektiva samhällsbyggnadsprocesser som lever upp till framtida krav. Välkommen till årets mötesplats för dig som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor på kommun! Stina Åkerstedt Projektledare

3 TISDAG 14 OKTOBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Stina Åkerstedt, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Hur kommer förslagen i betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning att påverka dig? Så kan en effektivare prövningsordning för överklagade beslut enligt PBL skapas Hur kommer den föreslagna instansordningen att se ut för olika typer av överklaganden? Effektivare prövningsordning med bibehållen rättsäkerhet vilka avvägningar har utredningen gjort? Konsekvenserna av utredningens förslag vilka påverkas och hur? Susanne Bagge utsågs av regeringen som särskild utredare med uppdraget att se över möjligheten att effektivisera processen för prövning av kommunala beslut som överklagats enligt PBL. I mars 2014 lämnade utredningen betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14). Hör henne berätta om vilka förändringar som du kan räkna med och hur dessa kommer att påverka dig. 10:15 Bensträckare med frukt 10:30 Hur ser en framtida digital samhällsbyggnadsprocess ut? - från idé till beslut och genomförande Hur skapas ett sammanhållet, myndighetsövergripande, digitaliserat bygglov? Kundperspektiv hur gör vi det lätt att göra rätt? Så skapas en helhetssyn konkreta effektivitetsvinster av en bättre digital samverkan Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad, transport och miljö, Center för esamhället avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting 11:10 Bensträckare 11:20 Hur blir hållbarhet verklighet? Hur skapas drivkrafter för byggande och en fysisk struktur som bidrar till en mer socialt hållbart och jämlik stad? Så undviker du polariseringar mellan stat, byggindustrin och kommuner Praktiska metoder för att aktivt involvera fler i stadsutvecklingsprocessen Hållbar stadsutveckling i ett framtidsperspektiv Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad 12:00 Nätverkslunch med dina branschkollegor från hela Sverige 13:00 Strategisk, långsiktig och vägledande översiktsplanering i praktiken Så lyckas du med en tidig & effektiv medborgardialog för förankring & acceptans Hur skapas en bred politisk förankring för en långsiktighet som sträcker sig längre än en mandatperiod? Hur blir översiktplanen ett ständigt aktuellt styrdokument att forumlera tydliga och mätbara mål i praktiken Ständiga förbättringar praktiska metoder och processer som möjliggör en effektivare samhällsbyggnadsprocess Marie Jonsson Samhällsbyggnadschef, Strängnäs kommun 13:40 Bensträckare 13:50 Effektiv processkartläggning som skapar helhetsyn från översiktsplan till gatsten Hur skapas målfokus genom förvaltningsövergripande samarbete och processer för planering och bygg? Så kortas ledtider genom effektiva processer och arbetssätt som tar kvalitetssäkringen till nästa nivå Säkra kompetensförsörjningen, kompetensutveckling och ökad kreativitet Så möjliggör Lean en förbättrad kommunikation och en högre servicegrad både internt och externt Monika Ericsson Samhällsbyggnadschef,Östra Göinge kommun 14:30 Eftermiddagskaffe 14:50 Gränsöverskridande översiktsplanering som överlevnadsstrategi Strategisk samverkan för ökad tillväxt och en mer dynamisk stadsregion Hur tacklar du utmaningen med att skapa en gemensam vision och identitet? Effektiva gemensamma processer går det att uppnå i praktiken? Så har samarbetet bidragit med kompetensförsörjning, kostnadseffektivitet och attraktivitet Steve Johnson Anna Perols Plan- och markchef, Borlänge kommun Planchef, Faluns kommun 15:30 Bensträckare 15:40 Smarta e-tjänster så nyttjar du digital teknik till max för en effektiv samhällsbyggnadsprocess Kundperspektiv och nyttofokus hur kan du förbättra dialogen både internt och externt? Så förenklas bygglovsprocessen för sökande genom användarvänliga e-tjänster Vektoriserade detaljplaner enligt SIS-standard tillgänglig & begriplig info på rätt ställe Plattform tillgänglig i open source så tar du del av de nya digitala möjligheterna Åsa Jadelius Projektledare RIGES, Sundsvalls kommun 16:20 Nätverksmingel 17:00 Konferensens första dag avslutas

4 ONSDAG 15 OKTOBER :00 Effektivare bygglovshandläggning genom ny & innovativ organisationsstruktur Så identifieras specifika behov för att skapa rätt värden för kund Hur lyckas du implementera ett helt nytt tankesätt för effektivitet och service? Att skapa delaktighet och motivation för förändringen Våra främsta framgångsfaktorer med förbättringsarbetet Ann-Charlotte Wedelsbäck Bygglovschef, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs kommun 09:40 Bensträckare 09:50 Stadsbyggnadsbenchen jämförelser som drivkraft för en effektiv samhällsbyggnadprocess Effektiv stadsbyggnadsprocess vad menar vi med det och vilka är vinsterna med tydligare definitioner? Relevanta Nyckeltal så letar och identifierar stadsbyggnadsbenchen bra nyckeltal Hur kan stadsbyggnadsprocessen bli tydligare och mer transparent mot omvärlden? Kritiska framgångsfaktorer & vanliga fällor för en effektiv stadsbyggnadsprocess Per Lagheim Johanna Dillén Stadsarkitekt, Täby kommun Verksamhetsutvecklare, Täby kommun 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Arkitekturen som redskap för en effektiv samhällsbyggnad Är planering ett hinder för byggande? Så säkerställer du långsiktighet när behovet att bygga nya bostäder är akut Hur kan du arbeta och bygga smartare när urbaniseringen ställer helt nya krav och ärenden blir mer komplexa? Arkitekter & planerare så bidrar ditt professionella kunnande till rätt politiska avvägningar Tobias Olsson Arkitekturpolitisk chef, Sveriges Arkitekter 11:40 Bensträckare 11:50 Att jobba med planering mot en ny horisont Framtidens samhällsbyggnad så möter du helt nya krav och utmaningar Attraktiv och hållbar, men vem vinner kampen om framtidens medborgare? Att gjuta liv i samhällsplaneringen om konsten att driva och skapa en levande bygd Erik Herngren Framtidsstrateg, Kairos Future AB 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för workshopens deltagare 13:30-16:30 Separat bokningsbar workshop Under ledning av Janne Sandahl Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens oktober 2014 Workshop 15 oktober 2014 Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm Är ni fyra eller fler? Kontakta oss för grupprabatt! PRIS T.o.m. 23 maj T.o.m. 5 sep Fr.o.m. 6 sep Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Telefax Konferenskod Con661 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

5 Separat bokningsbar ONSDAG 15 OKTOBER 2014 I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop fördjupa dig i hur du utvecklar framtidens hållbara stadskärna för just din kommun. Hur ska processerna utformas för att bidra till lönsamhet och verklig funktion? På workshopen belyser vi framgångsfaktorer med konkreta exempel, och gärna dina egna, för ett effektivt planeringsarbete som leder till tillväxt och lönsamhet. Du får som deltagare med dig värdefulla insikter och verktyg med fokus på ekonomi, miljö, rumsliga kvaliteter, flöden och social kvalitet. Innehåll: ONSDAG 15 OKTOBER 13:30-16:30 Effektiva processer för framtidens stads- och stadskärneförnyelse Olika handels- och centrumformers för- och nackdelar Hur skapas en lyckad och verklighetsöverensstämmande marknads- och konsekvensanalys? Rättvisande svenska marknadsanalysmodeller för detaljhandel Praktiska arbetsverktyg för stadskärne-, parkerings- och köpcentrumanalys Riskanalys vad förlorar du på att ha tomma lokaler och obebyggda tomter? Kommunikation, samverkan & samarbete Därför bör du gå på workshopen Du får arbeta praktiskt och utbyta erfarenheter kring den svåra uppgiften att ta hänsyn till ekonomiska realiteter och många intressenter för att skapa verklighetsförankrade planer som är lönsamma ur många perspektiv. Dessutom får du möjlighet att i en mindre grupp arbeta med frågor som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Janne Sandahl Janne har unik kunskap och erfarenhet utifrån konsultuppdrag från otaliga uppdragsgivare inom stat, kommun, universitet, organisationer och företag. Han arbetar som seniorkonsult i JanneSandahlConsulting AB, som särskild rådgivare till konsultföretagen Niras och RSD och som forskningsledare på KTH. Janne är f.d. professor i trafikplanering och centrumfunktion vid KTH och IHH och grundare av föreningen Svenska Stadskärnor.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD inbjudan till konferens i Stockholm den oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Malmö stad Christer Larsson Strängnäs kommun Marie Jonsson Östra Göitnge kommun Monika Ericsson Borlänge kommun Steve Johnson Faluns kommun Anna Perols Sundsvalls kommun Åsa Jadelius Helsingborgs kommun Ann-Charlotte Wedelsbäck Täby kommun Per Lagheim Johanna Dillén Sveriges Arkitekter Tobias Olsson Kairos Future AB Erik Herngren FÖLJ OSS PÅ BENCHMARKA DIN VERKSAMHET OCH TA DEL AV: Strategisk, långsiktig och vägledande översiktsplanering i praktiken Gränsöverskridande översiktsplanering som överlevnadsstrategi Kundperspektiv och nyttofokus förbättra dialogen både internt och externt Så kortas ledtider genom effektiva processer och arbetssätt Skapa drivkrafter för hållbart byggande WORKSHOP Effektiva processer för framtidens stads- och stadskärne förnyelse Olika handels- och centrumformers för- och nackdelar Hur skapas en lyckad och verklighetsöverensstämmande marknads- och konsekvensanalys? Riskanalys vad förlorar du på att ha tomma lokaler och obebyggda tomter? Kommunikation, samverkan & samarbete Under ledning av Janne Sandahl AB Conductive conductives Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con661

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING I KOMMUN

HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING I KOMMUN inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 augusti 2014 NYCKELTALARE Regeringskansliet Lena Ek Miljödepartementet VÅRA TALARE Blekinge Tekniska Högskola Karl-Henrik Robèrt Professor i strategisk hållbar

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare,

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2014 SPECIELLT INBJUDEN Storo Storsenter Unni Merethe Aasgaard PRAKTIKFALL FRÅN Emporia Frederik Ekelund Erikslunds Shopping Center Jessica Alenbring

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 SPECIELLT INBJUDEN Valio Mika Koski Development Manager PRAKTIKFALL FRÅN Electrolux Hans Redtzer Supply Chain Management Specialist Autoliv Hans-Jörgen

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer