magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter"

Transkript

1 Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Kloka klicklösningar på frammarsch Tysta lösningar Bravida väljer Silentduct 360 Plexus natur-ligaste kylbaffeln Lindab i kvadrat multileveranser ger kundfördelar Banbrytande enkelt II ny byggregel inför lansering

2 vi förenklar byggandet

3 december 2007 Lindabdirect ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Lindab Direct är ett kund- och intressentmagasin från Lindab. Upplaga ca , fördelat på ett flertal språk. Ansvarig utgivare: Lars Dahlström. Produktion: Repetera AB. Innehållet får ej dupliceras eller mångfaldigas utan Lindabs skriftliga tillstånd. Lindab Omslaget visar Bravidas Silent Duct-installation på Monorama, Århus. notiser Koncernnotiser samt börsinformation Notiser från affärsområde Ventilation Notiser från affärsområde Profile artiklar 8 Natur-liga lösningar nya kylbaffeln Plexus sprider lugn rumskyla i Ny tidsbesparande klicklösning affärsområde Profile lanserar snart ny byggregel med produktivitetshöjande klickinfästning 10 Spännande rysk resa för UTS och Lindab samarbetet med svensk-ryska distributören av byggkomponenter rullar vidare 20 Building of the Year Astron-tävling sätter ljuset på stålets estetiska och byggnadstekniska möjligheter 12 Svalkande "vent" till glödhet tillverkning 3,7 km kanalsystem till värmeföretaget NIBE:s nya braskamintillverkning 22 Full gas Rainline Danmark Lindab Danmark lyfter fram möjligheterna med Stålmetallic-lösningar 14 Lindab 2 Astron-leveranser från båda affärsområdena ger kunder förenklad köp- och byggprocess 23 Lindab Safe Click övertygar M+M Technik schweizisk ventilationsinstallatör med krav, lovordar nya kanalsystemet från Lindab 16 Ljud en inneklimatparameter att ta på allvar Bravida i Århus tar hjälp av Lindabs akustikkompetens och nya produkten Silent Duct Lindabs annonskampanj "Vi förenklar byggandet" går nu vidare med annonser som lyfter fram fördelarna med Lindabs olika klicklösningar. För den del av kampanjen som hittills rullat erhöll nyligen Lindab och reklambyrån Ehrenstråhle BBDO 3:e pris (50W) för "Den bästa svenska producentreklamen" i reklamtävlingen 100-wattaren.

4 Välkommen till Lindab Direct Lindab i korthet Det sa bara klick. Ett välkänt citat som den minnesgode säkert kopplar samman med H.M. Konung Carl XVI Gustafs beskrivning av det ögonblick då kärleken slog till. Kärlek är kanske inte den känsla man i första hand förknippar med produktutveckling, men icke desto mindre är passion en viktig beståndsdel i allt innovativt arbete. På Lindab är vi stolta över just den passion och det engagemang som många av våra medarbetare ägnar det vi tagit som vår uppgift att förenkla byggandet. När man får en idé så är den visserligen resultatet av ibland mångåriga funderingar över hur problem skall kunna lösas och produkter förbättras. Men när lösningen väl kommer så säger det ofta bara klick, och så sitter den där! Ofta enkelt och smart, och givetvis i efterhand betraktat helt självklart. Många av våra goda idéer har inte bara kommit precis så blixtsnabbt som kungens klickupplevelse. De har i högsta grad också handlat om "klick" i sig. Lösningar baserade på förenklade montagemetoder och helt nya, ofta banbrytande, idéer som spar tid, spar ryggar och spar energi. Men förenklat byggande handlar om mer än enbart produkter. Det handlar om att förstå hela köp- och byggprocessen så att kundernas vardag i alla sammanhang kan förbättras. Det är detta vi hela tiden strävar efter. De ögonblick när allt faller på plats för kunden och valet av Lindab blir helt naturligt. "Det sa bara klick". Detta nummer av Lindab Direct handlar om intressanta "ögonblick" ur våra kunders och vår egen vardag. För dig med speciellt fokus på ventilation så finns en rad artiklar som sätter strålkastaren på betydelsen av täta, energisnåla och tysta inneklimatlösningar. Läs gärna vad den mycket välrenommerade schweiziska ventilationsinstallatören M+M Technik tycker om Lindabs nya kanalsystem Lindab Safe Click (ledtråd; det sa klick!). Historien bakom Lindabs nya kylbaffel Plexus förklarar varför den är så natur-ligt bra som den faktiskt är, och Lindab Danmark berättar sin historia om hur man hjälpte Bravida och Århus kommun till tyssssta ventilationslösningar. Affärsområde Profile och Astron berättar om hur man genom att utnyttja fler av de möjligheter som Lindab erbjuder skapat kundfördelar i kvadrat. Och hur man jobbar med tävlingen "Astron Building of the Year" för att lyfta fram estetiken i stålbyggnation. Artikeln om Lindabs nya byggregel RdBX, ännu ett exempel på klicklösning à la Lindab, lär alldeles säkert intressera många liksom utvecklingen för försäljning av byggkomponenter på den ryska marknaden. I det reportaget står Lindabs mångåriga kund UTS i tydligt fokus. Några axplock ur vad vi hoppas skall ge dig en stunds trevlig läsning. Välkommen till Lindab Direct. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och systemlösningar i tunnplåt inom affärsområdena Ventilation och Profile. Lindabs bärande idé är att i alla byggprocessens faser bidra till att förenkla byggandet. Lindabkoncernen har över medarbetare i 30 länder och omsatte år 2006 MSEK Huvudkontoret ligger i Grevie strax utanför Båstad, på den vackra Bjärehalvön. Lindab är noterat på Stockholmsbörsen, OMX, under kortnamnet "LIAB". Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med såväl ventilationskomponenter som kompletta inneklimatlösningar. Affärsområdet består av två divisioner: Air Duct Systems (ADS), vars centrala produkt är cirkulära kanalsystem med gummitätning för ventilationsanläggningar Comfort, som marknadsför och tillverkar utrustning för luftdistribution och inomhusklimatisering i rummet Affärsområde Profile förser byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter och kompletta byggnadssystem i stål för kommersiella fastigheter och bostäder. Affärsområdet består av två divisioner: Building Systems, som marknadsför och tillverkar kompletta byggnadssystem i stål Building Components, vars centrala produkter är kompletta system för takavvattning i stål, system för lättbyggnation i stål samt tak- och fasadlösningar i stålplåt.

5 Koncernnotiser Lindab Direct december 2007 Många nyheter på positiv kapitalmarknadsdag Under Lindabs första kapitalmarknadsdag, sedan återinträdet på börsen i slutet av 2006, kunde bolaget presentera en rad positiva nyheter. De ca 50 deltagarna, som samlats den 12 september på Lindabs anläggningar i Grevie, bestod av analytiker, förvaltare och större investorer samt ekonomijournalister och nyhetsbyråer. Lindabs VD och koncernchef Kjell Åkesson kunde bland annat informera om att Lindab valt att justera ett av de fyra finansiella mål som bolaget arbetar efter. "Justeringen gäller vår rörelsemarginal EBIT som vi höjt från 12% till 14%", förklarar Kjell Åkesson. "Denna förändring skall ses mot bakgrund av att vi redan lyckats infria de mål vi satte Vi ser en potential för lönsam tillväxt, dels beroende på vår egen verksamhetsutveckling, dels beroende på positiva makro-ekonomiska prognoser. Vårt interna målorienterade aktivitetsprogram 'Fill the Gap' rullar på med oförminskad styrka och omfattar för närvarande inte mindre än 450 planerade aktiviteter som skall bidra till att vi når våra mål." Bland andra större nyheter som presenterades kan nämnas den smått revolutionerande byggregeln med klickinfästning (se sidan 18) och en ny rysk stororder värd ca 50 MSEK till Building Systems, gällande ett idrottscenter ca 40 mil öster om Moskva. Ett särskilt fokus lades på tillväxtmarknaderna i CEE/CIS, där också Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström bidrog med sin analys av utvecklingen och hur detta påverkar efterfrågan av produkter inom byggsektorn. Vidare genomfördes mer detaljerade presentationer kring de båda affärsområdenas utveckling. Positiva rapporter kunde t.ex. ges rörande utvecklingen av affärsområde Ventilations nya produktionsenhet i S:t Petersburg. Information lämnades också om Profiles pågående investering i ny produktionsenhet utanför Moskva som Lindab Direct tidigare berättat om. Viss försening har uppstått på grund av en omlokalisering inom centralorten Yaroslavl, något som ledningen dock ej bedömer skall påverka de uppsatta målen för investeringen. Irländska Aerventförvärvet klart Den 1 oktober 2007 förvärvade Lindab den ledande ventilationsdistributören på Irland, Aervent Group. Företaget riktar sig mot den kommersiella byggmarknaden och omsatte 12 MEUR under den 12-månadersperiod som avslutades 30 juni Aervent Group, som har enheter i Dublin och Cork, har ca 30 anställda. Irland är den snabbast växande ekonomin i Västeuropa med en prognosticerad årlig tillväxt inom den kommersiella byggmarknaden på runt 10%. "Vi är mycket glada över att nu för första gången vara positionerade på den irländska marknaden", säger Kjell Åkesson, Lindabs VD och koncernchef. "Detta förvärv är ännu ett steg i vår strategi att intensifiera tillväxten inom cirkulära kanalsystem i marknaderna utanför Norden och på så sätt stärka våra positioner i Västeuropa." Aervent Group riktar sig mot såväl konsulter som direkt mot ventilationsinstallatörer och erbjuder ett omfattande program av produkter och systemlösningar inom hela HVAC-området (HeatingVentilationAirConditioning). Lindab ser goda möjligheter att utnyttja uppkomna synergieffekter. "Aervent har ett utomordentligt gott rykte för såväl sitt kunnande som sin goda service. Vi planerar att bygga vidare på detta och komplettera med Lindabs program av ledande produktlösningar", säger Hannu Paitula, affärsområdeschef Ventilation. Kapitalmarknadsdagen den 12 september fylldes av information och trivsam samvaro. Förutom Lindabs egna representanter närvarade ett 50-tal analytiker, investerare och ekonomimedia i det arrangemang som hölls i Lindab-salen i Grevie. Hannu Paitula, affärsområdeschef Ventilation och John Kennedy, VD på Aervent ser båda mycket positivt på Lindabs förvärv av den irländska ventilationsdistributören. Lindab stärker varumärket i Storbritannien Integrationen med CCL-Veloduct, den ledande brittiska ventilationsdistributör som Lindab förvärvade under slutet 2006, har visat sig gå både fortare och smidigare än planerat. Sedan detta förvärv har Lindabs ventilationsverksamhet i Storbritannien gått under namnet CCL-Veloduct. Från och med den 1 oktober har detta emellertid ändrats, så att verksamheten nu marknadsförs helt under varumärket Lindab. "Den framgångsrika integration som genomförts har inneburit att vi kunnat göra denna förändring tidigare än planerat", säger Kjell Åkesson, Lindabs VD och koncernchef. "Kunderna har reagerat positivt på det senaste årets händelser och vi gläds åt att nu ha en tillräckligt stark brittisk plattform, från vilken vi kan vidareutveckla varumärket Lindab. Vi är idag det ledande brittiska ventilationsföretaget. Nu följer vi upp dessa framgångar också inom affärsområde Profile genom ökade insatser inom produktområde takavvattning. Där kan vi genom Rainline erbjuda ett attraktivt stålalternativ till de traditionella brittiska PVC-lösningarna."

6 Börs- och aktieinformation Fortsatt god utveckling under tredje kvartalet Positiva analytiker Lindabs kvartalsrapport för tredje kvartalet släpptes den 25 oktober och kunde visa på en fortsatt positiv utveckling. "Efter vår föregående kvartalsrapport (Q2) uppstod vissa frågeställningar kring utvecklingstakten inom Building Systems. Vi förklarade detta med hänvisning till normala förseningar som ibland uppstår vid byggprojekt och deklarerade också att den då uppkomna situationen skulle normaliseras under Q3/Q4", säger Nils-Johan Andersson, CFO på Lindab. "Vår kvartalsrapport för Q3 bekräftar att så också blivit fallet och vi kan konstatera en försäljningsökning i CEE/CIS på 21% under detta kvartal jämfört med motsvarande period 2006." Den senaste kvartalsrapporten presenterar en stark organisk tillväxt för hela verksamheten. "Vi ökar vår nettoomsättning med 22%", fortsätter Nils-Johan Andersson. "Exkluderar vi förvärven CCL-Veloduct i Storbritannien och Airbat i Frankrike så ger detta en organisk tillväxt på 13%. En siffra som vi är väldigt nöjda med. Vi ser vidare en bra tillväxt i både Central- och Östeuropa, Västeuropa och i Norden." Den fortsatt positiva utvecklingen i CEE/CIS har också inneburit att beslut fattats om investering i en ny produktionsanläggning för Building Components i Ukraina. "Tillsammans med Ventilations nya anläggning i S:t Petersburg samt den nu pågående investeringen i en ny Building Systems-anläggning utanför Moskva så stärker det koncernens positioner i dessa tillväxtregioner", säger Nils-Johan Andersson. "För den nya Ukraina-fabriken räknar vi med produktionsstart under andra kvartalet Denna investering ligger i storleksordningen 50 MSEK och görs på en byggmarknad som av externa bedömare växer med över 14-15% årligen." Affärsområde Profile fortsätter att förbättra sina marginaler samtidigt som tillväxten är god, men också affärsområde Ventilation uppvisar en god utveckling och bra volymtillväxt. "Vissa produktionsstörningar har dock uppstått under kvartalet, dels till följd av produktionsomställningar till det nya Lindab Safe Click-systemet, dels beroende på en allt starkare satsning på kärnprodukten ADS. Detta har resulterat i smärre leveransförseningar, något vi sedan medio oktober dock kommit helt till rätta med. Det har emellertid inneburit ökade kostnader genom övertidsarbete, vilket påverkat resultatet för Ventilation och försämrat marginalen med ca 1 procentenhet." I Storbritannien har utvecklingen för båda affärsområdena, men kanske i synnerhet för Ventilation, varit mycket god. "De förlustavdrag som uppkommit i Lindabs tidigare verksamhet på denna marknad har under kvartalet kunnat aktiveras, vilket sänkt koncernens skattekostnader med ca 30 MSEK", fortsätter Nils-Johan Andersson. "Det innebär att vår skattesats går från 26% till 18% under kvartalet." Kassaflödet har förbättrats sedan föregående år, men lagernivåerna är fortsatt något höga. Genom en rad åtgärder som skall reducera lagernivåerna förväntas kassaflödet förbättras ytterligare under fjärde kvartalet. "Uppdateringen av ett av koncernens finansiella mål marginalmålet EBIT ändrades från 12% till 14% kommunicerades under kapitalmarknadsdagen", avslutar Nils-Johan Andersson. "Större fokus på våra kärnprodukter, våra attraktiva geografiska positioner samt fortsatt goda marknadsbedömningar kommer att positivt påverka lönsamheten under de kommande åren. Av detta skäl har vi redan efter ett knappt första år på börsen valt att justera upp koncernens marginalmål." I detta nummer av Lindab Direct har ABG Sundal Collier och Swedbank valt att ge några kommentarer till Lindabs utveckling under hösten. "Det absolut viktigaste beskedet som Q3- rapporten innehöll var beskedet om att tillväxten inom Östeuropa nu normaliserats", säger Tobias Ottosson, analytiker på ABG Sundal Collier. "Det känns skönt att detta orosmoment var temporärt. De marginaler som levererades var något sämre än vad vi förväntat oss, men förklaras av de extrakostnader som uppkommit i samband med nya produktlanseringar. Tar man hänsyn till detta så ser vi dock att marginalerna ligger i linje med våra förväntningar. De nya produkterna Lindab Safe Click och RdBX stödjer vår bild av ett mycket välskött bolag med produkter i den absoluta framkanten. Vi tror att Lindab med sin Östeuropaexponering kommer att ha en bra tillväxt under ganska lång tid framöver. Den presentation som Lindab lämnade under kapitalmarknadsdagen om den stora potential som finns för affärsområde Ventilation på den ryska marknaden både överraskade och gladde oss." Jon Hyltner, analytiker på Swedbank ser de grundläggande faktorerna som mycket positiva. "Lindabs exponering i Östeuropa skapar goda förutsättningar för en stabil strukturell tillväxt", säger han. "Bolagets produktutbud ser vi i många stycken som överlägset konkurrenternas. Vi tror att de nya Click-produkterna kommer att ge Lindab ökade marknadsandelar. Dessutom ger den fortsatta marknadstillväxten av cirkulära kanaler Lindab goda möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar genom bolagets starka position inom ADS. Vi ser nu hur man bygger ut kapaciteten i Ryssland och Ukraina och det gör att man ännu bättre kan svara upp mot den starka efterfrågan som finns på dessa tillväxtmarknader. Det möjliggör en god kapitalisering av dessa marknader." Lindabaktien 157,00 197,00 183,00 Nyckeltal 2007 Delårsrapport jan-sep 2007 (motsv. period föregående år inom parentes) Omsättning MSEK (5 457) + 25% Rörelseresultat (EBIT) MSEK 939 (653) + 44% Rörelsemarginal (EBIT) 13,8% (12,0%) Rörelseresultat efter skatt MSEK 654 (460) Cash flow MSEK 264 (243) 110,00 1/ Introduktion 1/ index=100 Lindabaktien 2/ / / OMX Börsvärde per 31/ MSEK Kalendarium 2008 Bokslutsrapport (jan-dec 07) Februari 12, 2008 Delårsrapport (jan-mar) Maj 7, 2008 Årsstämma Maj 7, 2008 Delårsrapport (jan-jun) Juli 17, 2008

7 Notiser Lindab Direct december 2007 Rekordorder till kroatisk dagligvarukedja Med ett ordervärde på motsvarande drygt 70 miljoner SEK har Lindab Rumänien inte enbart tagit hem en order som kraftigt ökar den lokala omsättningen. Man har också lyckats ta hem Lindabs största enskilda order någonsin. "Ordern gäller leveranser av Lindab Systemline-produkter till en av Kroatiens ledande dagligvarukedjor, Plodine, som idag har 35 supermarkets spridda över landet", förklarar Sasa Kolaric som tillsammans med Dubravko Domacinoivic ansvarar för affären. "Leveransen sker som en systemleverans och består förenklat av LVP2 byggplåt till fasader, LTP85 högprofil till tak, RFLEX distansläkt samt isolering, fästmaterial m.m." Bygginstallatören Izokoms uppdrag omfattar renovering av 11 befintliga supermarkets på vilka bl.a. tak och fasader kommer att bytas. Dessutom skall drygt 50 nya supermarkets uppföras åt Plodine, 26 under 2008 och resterande under "Vi genomförde den första leveransen under sommaren", förklarar Sasa Kolaric. "Det gällde renovering och tillbyggnad av ett befintligt supermarket på m 2. Det som gjorde både Izokom och Plodine mer än välvilligt inställda till vår lösning var att montagetiden kunde kortas med drygt 10 dagar. Dessutom lovordade man våra snabba och exakta leveranser samt kvaliteten och finishen på våra produkter. Några dagar efter färdigställandet fick vi ett telefonsamtal från Dozi Heberling, direktör på Plodine, som undrade om vi ville ansvara för leveranserna till de kvarvarande drygt 60 butikskomplexen." Idag är renoveringen av de 11 befintliga butikerna genomförda. Plodine har ca 8% av den kroatiska dagligvarumarknaden och befinner sig i en kraftig expansion. Dagens 35 supermarkets kommer inom två år att ha vuxit till över 100 stycken. "Vi satsar starkt på hög kvalitet, ett fräscht och brett sortiment inom våra paradgrenar kött, frukt och grönt samt bröd", förklarar Dozi Heberling. "Vår kvalitetsinriktning sträcker sig givetvis också till valet av leverantörer och när Izokom föreslog Lindab så framstod deras produktsortiment, kvalitet och kompetens som mycket konkurrenskraftig. Vi är mycket nöjda med de leveranser som Lindab hittills genomfört både vad gäller produktkvalitet, leveranssäkerhet och inte minst den kortade byggtid som Lindabs lösning innebär. Allt detta ger oss den kostnadseffektivitet som vi hela tiden eftersträvar." "Att arbeta med Lindab innebär att reklamationer i princip är helt eliminerade", säger Mario Koic och Sandra Bogdanovic Koic som representerar såväl ledning som ägare till Izokom. "Deras logistik är dessutom hundraprocentig och underlättar det tidspressade montaget på ett utomordentligt sätt. Lindabs system erbjuder också den flexibilitet och enkelhet som krävs för de många uppdrag som nu ligger framför oss." Bilden ovan visar Mario Koic och Sandra Bogdanovic Koic från Izokom tillsammans med Sasa Kolaric, Lindab framför Plodines supermarket i Marinici, den första leveransen i den omfattande ordern. Bilden till vänster visar hur de kommande Plodine-butikerna skall se ut med fasader, tak och entrétak i Lindab byggplåt, infästa på fasadrenoveringsläkten RFLEX. Miljömässigt fokus gynnar Astron-försäljning I Europa har hittills inte mindre än ca företag valt byggnader från Lindab-Astron. "En fördelaktig kostnadsbild samt snabbt, effektivt montage som reducerar kapitalbindningen är givetvis viktiga fördelar hos de stålbyggnadslösningar vi levererar", förklarar David Brodetsky, divisionschef på Building Systems. "De miljöfördelar som stålet därutöver erbjuder är emellertid en aspekt som kommit allt mer i fokus då företag i ökad utsträckning värderar sina investeringar ur ett miljöperspektiv. Den utvecklingen lär definitivt fortsätta." Stål är inte enbart ett utmärkt konstruktionsmaterial som ger stora möjligheter såväl byggtekniskt som arkitektoniskt. Det kan också återvinnas till fullo och avger inga skadliga emissioner under sin brukstid. "Detta, tillsammans med att Lindab-Astrons stålstommar så gott som uteslutande målas med vattenbaserade färger samt den goda transportekonomi genom låg volym som stål möjliggör, medför en reducerad miljöpåverkan jämfört med många andra traditionella byggsystem", fortsätter David Brodetsky. "Genom att ge stålytan ett fullgott ytskydd får man en mycket lång livslängd, vilket i sin tur reducerar energiförbrukningen genom längre ombyggnads- och renoveringsintervall. Att vi genom vår produkt Astron kan bidra till miljömässigt goda alternativ som svarar mot marknadens ökade miljökrav känns naturligtvis glädjande." Ytterligare en aspekt som kommer att gynna Astron är den uppgradering av mjukvaran Cyprion som släpps tidigt "Då kommer våra Builders att kunna räkna på energieffekterna genom att variera saker som t.ex. isoleringstjocklek, fönstertyper, ventilations- och värmesystem", avslutar David Brodetsky. "Det ger Buildern möjligheter att enkelt stämma av mot rådande standards och ett verktyg som ytterligare ökar konkurrenskraften."

8 Cirkeln är en form som naturen gärna "använder" i sitt geniala konstruktionsarbete. När Lindab Comfort ville komma till rätta med några av de problem som kylbafflar kan skapa, utgick man från cirkeln. Resultatet blev Plexus, en helt ny kylbaffel som med rätta kan beskrivas som natur-lig. Natur-liga FOKUS VAR VEM Lindab lanserar Plexus, 3:e generationens kylbafflar Sverige först, Skandinavien därefter Lindab Comfort Lindabs senaste produktlansering från Lindab Comfort, kylbaffeln Plexus, har väl inget direkt dramatiskt yttre som skvallrar om nytänkande och smått revolutionerande funktion. Men det är precis vad som döljs bakom det rena och strama skalet. Plexus är, som vi kort berättade om i förra numret av Lindab Direct, den första representanten för 3:e generationens kylbaffel och ensam på marknaden om att erbjuda en spridningsbild på 360 det mest naturliga och optimala spridningsmönstret för ventilation, kyla och värme. "Det vi kan kalla för moderna induktionsbafflar fick sitt genombrott i mitten av talet", säger Göran Hultmark, ansvarig för R&D på Lindab Comfort och utvecklingen av Plexus. "Genom denna teknik kunde man använda ventilationsluften i rummet för att recirkulera luften i ett rum och därigenom tillföra kyla eller värme på ett betydligt effektivare och energisnålare sätt än tidigare." Tekniken bygger på att kylt eller värmt vatten tillförs det batteri som sitter inne i baffeln. Genom detta batteri förs luft från rummet och genom induktionen mångfaldigas kyleller värmeeffekten så att t.ex. en tillförd luftvolym på 20 l/s (från kanalsystemet) blir till motsvarande 100 l/s (från kanalsystemet och rummet). Då luften blåses ut genom batteriets små dysor så inducerar den, eller suger med sig, rumsluften vilken då bringas att cirkulera i rummet. Det är samma grundläggande princip som gör att en segelbåt kan segla mot vinden. System kräver ingen strömtillförsel utan endast en luftkanal samt själva vattenslingan. "Detta gör att man kan ventilera med 20 l/s men kyla, eller värma, med 100 l/s", förklarar Göran Hultmark. "Självklart en stor kostnadsbesparing mot tidigare system där man behövde tillföra 100 l/s i kyld eller värmd luft. Det förde med sig större luftschakt och kanalsystem samt gav en högre energiförbrukning." Portula, som lanserades runt 1995, var Lindabs första induktionsbaffel och hade ett långsmalt batteri med raka dysor på båda sidor. "Det gav förvisso induktionens fördelar, men medförde också långa kastlängder för den luft som inducerades ut i rummet", säger Göran Hultmark vidare. Problemet med långa kastlängder, d.v.s. luftspridningen från själva kylbaffeln, är att det medför högre lufthastigheter. Högre lufthastigheter är det som vi i mer dagligt tal kallar "drag" och även om det "drag" Portulan skapade var minimalt, vid dåtidens låga kyleffekter, så är det trots allt en effekt man vill undvika. Komfortabelt inneklimat syftar ju till att vara just komfortabelt. "Därpå följde Professor i slutet av 1990-talet och då började vi sprida luften på ett solfjäderformat sätt. Det skedde genom att vi vred dysorna i olika vinklar och skapade därigenom en bredare spridningsbild som reducerade draget med ca 50%", fortsätter Göran Hultmark. "Genom omfattande tester i våra luftlaboratorier kunde vi finna den, som vi tyckte då, optimala spridningsbilden. Detta innebar att man kunde ha mer kyleffekt utan 'drag'. Därefter lanserade vi 2004 kylbaffeln Pilot som medgav en varierad luftmängd längs det fortfarande långsmala batteriets båda sidor. Därefter kunde installatören eller injusteringsmontören anpassa spridningsbilden på plats till rummets behov."

9 360 De tidiga kylbafflarna utmärktes av en begränsad spridningsbild som gav upphov till långa kastlängder och därmed drag. Den fortsatta utvecklingen förbättrade spridningsbilden, men först genom Lindabs nya kylbaffel Plexus blev spridningsmönstret det naturliga, och mest optimala, 360. Plexus kylbaffel ger ett optimalt spridningsmönster på 360 och möjliggör därigenom ett dragfritt, perfekt tempererat inneklimat i kombination med enkelt montage, snabbt igångsättande och problemfri rengöring. lösningar Ingen av dessa tre produkter lyckades dock med konststycket att sprida luften på den bredast möjliga fronten. "Ju bredare spridningsbild man kan åstadkomma, desto lugnare, stillsammare och mer uppblandat faller den kylda, friska luften ned i rummet", förklarar Göran Hultmark. "Med Plexus är vi nu ensamma om att ha en kylbaffel som de facto skapar den absolut bredaste och naturliga spridningsbilden av alla, nämligen 360. Denna helt cirkulära spridning, med korta kastlängder som följd, ger en mycket bra uppblandning av rumsluften. Resultatet blir ett optimalt rumsklimat utan drag." Plexus sprider den tempererade luften i ett solrosformat mönster genom dysor som sitter ovanför dess batteri. Beroende på modell kan Plexus släppa ut mellan l/s. Den avsevärt kortade kastlängd som Plexus ger reducerar inte enbart draget till knappt mätbara nivåer, det medför också att man kan tillföra högre kyleffekt i ett rum genom att placera ut fler bafflar. Tidigare innebar det att draget ökade märkbart, vilket inte är fallet med ett tätare Plexus-montage. Plexus levereras med förinställt luftflöde och tryck, vilket ger en snabb driftsättning, men genom att strypa vissa av baffelns dysor så kan spridningsbilden anpassas om behov skulle finnas. Ingen konkurrent har idag kylbafflar med motsvarande egenskaper. Så är t.ex. den minsta kastlängden nära dubbelt så lång som för Plexus. Hygien kommer allt mer i fokus när det gäller ventilationssystem, luftdon och kylbafflar. Lindabs nya kanalsystem Lindab Safe Click har ju som en av sina fördelar en helt slät invändig kanalyta, något som avsevärt förenklar underhåll och rengöring. "När vi utvecklade Plexus hade vi i högsta grad med hygienen på dagordningen", fortsätter Göran Hultmark. "Att enkelt kunna rensa varje del av produkten är också något vi genom Plexus är ensamma om. Det är ju dessutom ett myndighetskrav i Sverige genom den s.k. Obligatoriska ventilationskontrollen. Om man inte regelbundet kan genomföra snabb och smidig rengöring kan detta få ödesdigra konsekvenser för baffelns funktion. Damm eller andra partiklar som sätter igen dysorna äventyrar nämligen hela funktionen och i värsta fall måste hela baffeln bytas. Ett problem mindre genom Plexus enkla rengöring!" Lanseringen av Plexus skedde den 15 oktober i Sverige och därpå följer successivt övriga Europa med början i januari Plexus passar i sitt standardutförande till mer än 90% av marknadens undertak och styrs lämpligen med Lindabs rumsregulator Regula. Plexus finns i två modulstorlekar 600x600 mm och 600x1200 mm och är vid leverans färdig för både kyla och värme. Läs mer på

10 Spännande rysk resa för UTS VAD KUND VEM Distribution av Lindabs byggkomponenter till Ryssland United Trading Systems Scandinavia Lindab Sverige och Lindab Lindab lägger ett allt större fokus på marknaderna i Central- och Östeuropa. Denna utveckling tog sin början redan under tidigt 90-tal, intensifierades successivt under slutet av årtiondet och har verkligen blommat ut under de senaste åren. Inom affärsområde Profile, och det som numera blivit division Building Components, så har tyngdpunkten för den egna marknadsutvecklingen legat mer på de centraleuropeiska marknaderna som t.ex. Polen, Ungern, Tjeckien och Rumänien. Men också i Ryssland har allt fler kunder fått tillgång till Lindabs lösningar. Här har istället ett fåtal viktiga distributörer spelat en mycket stor roll. En av dessa är det svensk-ryska företaget UTS. UTS, United Trading Systems, eller ETC som det skrivs på kyrilliska, har hela sin marknadsföring på ryska, ett tydligt uttryck för företagets fokusering på just Ryssland. UTS grundades redan 1994 och står på två ben, bygg och kemi. "När det gäller våra byggprodukter så har Lindab redan sedan starten spelat en central roll i vårt produktutbud och är vår enskilt viktigaste leverantör inom denna del av verksamheten", förklarar Lars Hjorth, kommersiell direktör på United Trading Systems Scandinavia, som är bolagets kompletta namn. "Idag hittar man hela Lindabs program av byggkomponenter på vårt program, så när som på garageportar." 1994 kanske inte låter speciellt ålderstiget med västerländska mått mätt, men ur ett ryskt perspektiv är ett bolag med över 13 år på nacken ett gammalt bolag. I UTS fall också ett mycket välrenommerat och välkänt bolag. "När vi bildade detta svensk-ryska distributionsbolag så såg marknaden där helt annorlunda ut", fortsätter Lars Hjorth. "Ryssland saknade distributörer för utländska varumärken och vi såg möjligheterna att bygga upp en ny verksamhet som skulle fylla detta tomrum. Vi hade haft ögonen på Lindabs aktiviteter i andra delar av Öst och insåg tidigt att när väl den ryska marknaden var mogen att ta till sig nya västerländska produktlösningar och metoder så skulle sannolikt efterfrågan bli stor." Lindabs produkter blev de första västerländska som UTS i mitten av 90-talet började sälja på den ryska marknaden. "De allra flesta västerländska företagen var rädda för att ta klivet in i Ryssland, och den stora rädslan kretsade kring risken att inte få betalt", säger Lars Hjorth vidare. "Vi valde att gå en annan väg. Vi berättade om våra planer, vår kännedom om och våra kontakter på den ryska marknaden, men framför allt deklarerade vi att vi ville betala för leveranserna i svenska kronor i Sverige. Lindabs produkter, och i synnerhet Lindab Rainline, lagerhålls och säljs idag på ca 50 ryska byggmarknadskedjor. Det gjorde givetvis fler leverantörer intresserade av samarbete, men skälet till att det blev Lindab som kom att att stå för merparten av vårt byggsortiment var en annan. Lindab gav oss nämligen direkt från start ett stöd och en uppbackning som fällde avgörandet." Lars Hjorth och hans ryska kompanjon Andrey Shkola såg sig då som framför allt handelsmän som upptäckt en god affärsmöjlighet. "Från dag ett så var vår helt övergripande målsättning att sälja dessa produkter. Och då menar jag sälja med stort S. Problemet var bara att vår kunskap om hur moderna byggprodukter skulle användas hade en och annan lucka", säger Lars Hjort vidare och ler. "Och eftersom kunskapen på den ryska byggmarknaden i det närmaste var obefintlig om hur man skulle använda, montera och utnyttja dessa system så fattade UTS beslut om den strategi som senare skulle visa sig vara en fullträff. "Vi satte upp en egen arkitekt- och designavdelning på plats i S:t Petersburg och försökte dra till oss så mycket kunskap och kompetens som det bara gick", fortsätter Lars Hjorth. "Genom vårt nya samarbete med Lindab så kunde vi komma till Lindab i Förslöv för att lära oss hur man utnyttjar den nya lättbyggnadstekniken. Och hur Lindabs takavvattningssystem, byggplåt och andra produktsystem skulle kunna effektivisera och förenkla det ryska byggandet. Därefter lät vi bygga en demohall i stål, uppbyggd på Lindabs och övriga leverantörers produkter, alldeles intill S:t Petersburgs flygplats. I samband med en rysk byggkonferens kort därefter, så gjorde den ryske byggnadsministern ett oväntat och överraskande besök hos oss och deklarerade frankt att 'detta var det enda nya han sett inom rysk byggindustri på länge'. Det lät naturligtvis tala om sig i den inhemska byggindustrin." Detta viktiga arbete resulterade i ett antal 10

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter april 2008 www.lindab.com Lindabs innovationer når allt fler Full

Läs mer

lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport

lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande www.lindab.com Rock, rythm and tap med Jeerk på Melodifestivalen Fokus kundsupport Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab

Läs mer

Innovation. lindab. tema. december 2011. nytt tänkande, nya fördelar

Innovation. lindab. tema. december 2011. nytt tänkande, nya fördelar lindab december 2011 nyheter tema reportage notiser tema Innovation nytt tänkande, nya fördelar Hälsosamma hus Innovativt inneklimat Nytt tak på nolltid Nya Inside Gutter Räddat inneklimat på DR Byen Enhetligt

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Fördel stål. torrt, effektivt och lätt byggande. Thomas Sandell förenar form och funktion. Snabb, effektiv byggnadskonstruktion med IT

Fördel stål. torrt, effektivt och lätt byggande. Thomas Sandell förenar form och funktion. Snabb, effektiv byggnadskonstruktion med IT magasinet från Lindab med fokus på dagens och morgondagens inneklimat- och byggsystem www.lindab.se Fördel stål torrt, effektivt och lätt byggande Thomas Sandell förenar form och funktion Snabb, effektiv

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

Årsredovisning 2009/10

Årsredovisning 2009/10 Årsredovisning 2009/10 www.systemair.com Välkommen till Systemair Välkommen till Systemairs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2009 30 april 2010. Året inleddes svagt och vi fi ck ingen försäljningstillväxt,

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning 2007/08 www.systemair.se Välkommen till Systemair Välkommen till Systemairs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2007-30 april 2008. Vi har bakom oss ett händelserikt år med Exportrådets

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma

Innehållsförteckning. Årsstämma ÅRSREDOVISNING 27 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Verksamhetsöversikt 4 VD har ordet 6 NIBE-aktien 8 NIBE skapar värme dygnet runt 1 Ledningsfilosofi 12 Affärskoncept 14 Tillväxtmodell 16 Personal

Läs mer

y Förvärv genomfördes av Sol & Energiteknik SE AB, specialiserat inom solenergi, med en årsomsättning på cirka 20 Mkr

y Förvärv genomfördes av Sol & Energiteknik SE AB, specialiserat inom solenergi, med en årsomsättning på cirka 20 Mkr ÅRSREDOVISNING 2009 2009 i korthet 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Nettoomsättning senaste fem åren (Mkr) 3 819 4 958 5 402 5 811 5 751 0 2005 2006 2007 2008 2009 Nettoomsättningen minskade med 1,0% under

Läs mer

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8 Magazine #6 2011 en stor triumf för implementationsteamet "Vi kör i princip allt i Lawson M3, inköp, planering, produktion, lager, försäljning, distribution och ekonomi. Ja de flesta områden man kan tänka

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life 13 1 Årsredovisning 2013 HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life Innehåll VD har ordet...4 Marknad...6 Affärsområde Tvätt...8 Affärsområde Tork...11 Affärsområde Lyft...15 Produktutveckling

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer