magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter"

Transkript

1 Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Kloka klicklösningar på frammarsch Tysta lösningar Bravida väljer Silentduct 360 Plexus natur-ligaste kylbaffeln Lindab i kvadrat multileveranser ger kundfördelar Banbrytande enkelt II ny byggregel inför lansering

2 vi förenklar byggandet

3 december 2007 Lindabdirect ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Lindab Direct är ett kund- och intressentmagasin från Lindab. Upplaga ca , fördelat på ett flertal språk. Ansvarig utgivare: Lars Dahlström. Produktion: Repetera AB. Innehållet får ej dupliceras eller mångfaldigas utan Lindabs skriftliga tillstånd. Lindab Omslaget visar Bravidas Silent Duct-installation på Monorama, Århus. notiser Koncernnotiser samt börsinformation Notiser från affärsområde Ventilation Notiser från affärsområde Profile artiklar 8 Natur-liga lösningar nya kylbaffeln Plexus sprider lugn rumskyla i Ny tidsbesparande klicklösning affärsområde Profile lanserar snart ny byggregel med produktivitetshöjande klickinfästning 10 Spännande rysk resa för UTS och Lindab samarbetet med svensk-ryska distributören av byggkomponenter rullar vidare 20 Building of the Year Astron-tävling sätter ljuset på stålets estetiska och byggnadstekniska möjligheter 12 Svalkande "vent" till glödhet tillverkning 3,7 km kanalsystem till värmeföretaget NIBE:s nya braskamintillverkning 22 Full gas Rainline Danmark Lindab Danmark lyfter fram möjligheterna med Stålmetallic-lösningar 14 Lindab 2 Astron-leveranser från båda affärsområdena ger kunder förenklad köp- och byggprocess 23 Lindab Safe Click övertygar M+M Technik schweizisk ventilationsinstallatör med krav, lovordar nya kanalsystemet från Lindab 16 Ljud en inneklimatparameter att ta på allvar Bravida i Århus tar hjälp av Lindabs akustikkompetens och nya produkten Silent Duct Lindabs annonskampanj "Vi förenklar byggandet" går nu vidare med annonser som lyfter fram fördelarna med Lindabs olika klicklösningar. För den del av kampanjen som hittills rullat erhöll nyligen Lindab och reklambyrån Ehrenstråhle BBDO 3:e pris (50W) för "Den bästa svenska producentreklamen" i reklamtävlingen 100-wattaren.

4 Välkommen till Lindab Direct Lindab i korthet Det sa bara klick. Ett välkänt citat som den minnesgode säkert kopplar samman med H.M. Konung Carl XVI Gustafs beskrivning av det ögonblick då kärleken slog till. Kärlek är kanske inte den känsla man i första hand förknippar med produktutveckling, men icke desto mindre är passion en viktig beståndsdel i allt innovativt arbete. På Lindab är vi stolta över just den passion och det engagemang som många av våra medarbetare ägnar det vi tagit som vår uppgift att förenkla byggandet. När man får en idé så är den visserligen resultatet av ibland mångåriga funderingar över hur problem skall kunna lösas och produkter förbättras. Men när lösningen väl kommer så säger det ofta bara klick, och så sitter den där! Ofta enkelt och smart, och givetvis i efterhand betraktat helt självklart. Många av våra goda idéer har inte bara kommit precis så blixtsnabbt som kungens klickupplevelse. De har i högsta grad också handlat om "klick" i sig. Lösningar baserade på förenklade montagemetoder och helt nya, ofta banbrytande, idéer som spar tid, spar ryggar och spar energi. Men förenklat byggande handlar om mer än enbart produkter. Det handlar om att förstå hela köp- och byggprocessen så att kundernas vardag i alla sammanhang kan förbättras. Det är detta vi hela tiden strävar efter. De ögonblick när allt faller på plats för kunden och valet av Lindab blir helt naturligt. "Det sa bara klick". Detta nummer av Lindab Direct handlar om intressanta "ögonblick" ur våra kunders och vår egen vardag. För dig med speciellt fokus på ventilation så finns en rad artiklar som sätter strålkastaren på betydelsen av täta, energisnåla och tysta inneklimatlösningar. Läs gärna vad den mycket välrenommerade schweiziska ventilationsinstallatören M+M Technik tycker om Lindabs nya kanalsystem Lindab Safe Click (ledtråd; det sa klick!). Historien bakom Lindabs nya kylbaffel Plexus förklarar varför den är så natur-ligt bra som den faktiskt är, och Lindab Danmark berättar sin historia om hur man hjälpte Bravida och Århus kommun till tyssssta ventilationslösningar. Affärsområde Profile och Astron berättar om hur man genom att utnyttja fler av de möjligheter som Lindab erbjuder skapat kundfördelar i kvadrat. Och hur man jobbar med tävlingen "Astron Building of the Year" för att lyfta fram estetiken i stålbyggnation. Artikeln om Lindabs nya byggregel RdBX, ännu ett exempel på klicklösning à la Lindab, lär alldeles säkert intressera många liksom utvecklingen för försäljning av byggkomponenter på den ryska marknaden. I det reportaget står Lindabs mångåriga kund UTS i tydligt fokus. Några axplock ur vad vi hoppas skall ge dig en stunds trevlig läsning. Välkommen till Lindab Direct. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och systemlösningar i tunnplåt inom affärsområdena Ventilation och Profile. Lindabs bärande idé är att i alla byggprocessens faser bidra till att förenkla byggandet. Lindabkoncernen har över medarbetare i 30 länder och omsatte år 2006 MSEK Huvudkontoret ligger i Grevie strax utanför Båstad, på den vackra Bjärehalvön. Lindab är noterat på Stockholmsbörsen, OMX, under kortnamnet "LIAB". Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med såväl ventilationskomponenter som kompletta inneklimatlösningar. Affärsområdet består av två divisioner: Air Duct Systems (ADS), vars centrala produkt är cirkulära kanalsystem med gummitätning för ventilationsanläggningar Comfort, som marknadsför och tillverkar utrustning för luftdistribution och inomhusklimatisering i rummet Affärsområde Profile förser byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter och kompletta byggnadssystem i stål för kommersiella fastigheter och bostäder. Affärsområdet består av två divisioner: Building Systems, som marknadsför och tillverkar kompletta byggnadssystem i stål Building Components, vars centrala produkter är kompletta system för takavvattning i stål, system för lättbyggnation i stål samt tak- och fasadlösningar i stålplåt.

5 Koncernnotiser Lindab Direct december 2007 Många nyheter på positiv kapitalmarknadsdag Under Lindabs första kapitalmarknadsdag, sedan återinträdet på börsen i slutet av 2006, kunde bolaget presentera en rad positiva nyheter. De ca 50 deltagarna, som samlats den 12 september på Lindabs anläggningar i Grevie, bestod av analytiker, förvaltare och större investorer samt ekonomijournalister och nyhetsbyråer. Lindabs VD och koncernchef Kjell Åkesson kunde bland annat informera om att Lindab valt att justera ett av de fyra finansiella mål som bolaget arbetar efter. "Justeringen gäller vår rörelsemarginal EBIT som vi höjt från 12% till 14%", förklarar Kjell Åkesson. "Denna förändring skall ses mot bakgrund av att vi redan lyckats infria de mål vi satte Vi ser en potential för lönsam tillväxt, dels beroende på vår egen verksamhetsutveckling, dels beroende på positiva makro-ekonomiska prognoser. Vårt interna målorienterade aktivitetsprogram 'Fill the Gap' rullar på med oförminskad styrka och omfattar för närvarande inte mindre än 450 planerade aktiviteter som skall bidra till att vi når våra mål." Bland andra större nyheter som presenterades kan nämnas den smått revolutionerande byggregeln med klickinfästning (se sidan 18) och en ny rysk stororder värd ca 50 MSEK till Building Systems, gällande ett idrottscenter ca 40 mil öster om Moskva. Ett särskilt fokus lades på tillväxtmarknaderna i CEE/CIS, där också Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström bidrog med sin analys av utvecklingen och hur detta påverkar efterfrågan av produkter inom byggsektorn. Vidare genomfördes mer detaljerade presentationer kring de båda affärsområdenas utveckling. Positiva rapporter kunde t.ex. ges rörande utvecklingen av affärsområde Ventilations nya produktionsenhet i S:t Petersburg. Information lämnades också om Profiles pågående investering i ny produktionsenhet utanför Moskva som Lindab Direct tidigare berättat om. Viss försening har uppstått på grund av en omlokalisering inom centralorten Yaroslavl, något som ledningen dock ej bedömer skall påverka de uppsatta målen för investeringen. Irländska Aerventförvärvet klart Den 1 oktober 2007 förvärvade Lindab den ledande ventilationsdistributören på Irland, Aervent Group. Företaget riktar sig mot den kommersiella byggmarknaden och omsatte 12 MEUR under den 12-månadersperiod som avslutades 30 juni Aervent Group, som har enheter i Dublin och Cork, har ca 30 anställda. Irland är den snabbast växande ekonomin i Västeuropa med en prognosticerad årlig tillväxt inom den kommersiella byggmarknaden på runt 10%. "Vi är mycket glada över att nu för första gången vara positionerade på den irländska marknaden", säger Kjell Åkesson, Lindabs VD och koncernchef. "Detta förvärv är ännu ett steg i vår strategi att intensifiera tillväxten inom cirkulära kanalsystem i marknaderna utanför Norden och på så sätt stärka våra positioner i Västeuropa." Aervent Group riktar sig mot såväl konsulter som direkt mot ventilationsinstallatörer och erbjuder ett omfattande program av produkter och systemlösningar inom hela HVAC-området (HeatingVentilationAirConditioning). Lindab ser goda möjligheter att utnyttja uppkomna synergieffekter. "Aervent har ett utomordentligt gott rykte för såväl sitt kunnande som sin goda service. Vi planerar att bygga vidare på detta och komplettera med Lindabs program av ledande produktlösningar", säger Hannu Paitula, affärsområdeschef Ventilation. Kapitalmarknadsdagen den 12 september fylldes av information och trivsam samvaro. Förutom Lindabs egna representanter närvarade ett 50-tal analytiker, investerare och ekonomimedia i det arrangemang som hölls i Lindab-salen i Grevie. Hannu Paitula, affärsområdeschef Ventilation och John Kennedy, VD på Aervent ser båda mycket positivt på Lindabs förvärv av den irländska ventilationsdistributören. Lindab stärker varumärket i Storbritannien Integrationen med CCL-Veloduct, den ledande brittiska ventilationsdistributör som Lindab förvärvade under slutet 2006, har visat sig gå både fortare och smidigare än planerat. Sedan detta förvärv har Lindabs ventilationsverksamhet i Storbritannien gått under namnet CCL-Veloduct. Från och med den 1 oktober har detta emellertid ändrats, så att verksamheten nu marknadsförs helt under varumärket Lindab. "Den framgångsrika integration som genomförts har inneburit att vi kunnat göra denna förändring tidigare än planerat", säger Kjell Åkesson, Lindabs VD och koncernchef. "Kunderna har reagerat positivt på det senaste årets händelser och vi gläds åt att nu ha en tillräckligt stark brittisk plattform, från vilken vi kan vidareutveckla varumärket Lindab. Vi är idag det ledande brittiska ventilationsföretaget. Nu följer vi upp dessa framgångar också inom affärsområde Profile genom ökade insatser inom produktområde takavvattning. Där kan vi genom Rainline erbjuda ett attraktivt stålalternativ till de traditionella brittiska PVC-lösningarna."

6 Börs- och aktieinformation Fortsatt god utveckling under tredje kvartalet Positiva analytiker Lindabs kvartalsrapport för tredje kvartalet släpptes den 25 oktober och kunde visa på en fortsatt positiv utveckling. "Efter vår föregående kvartalsrapport (Q2) uppstod vissa frågeställningar kring utvecklingstakten inom Building Systems. Vi förklarade detta med hänvisning till normala förseningar som ibland uppstår vid byggprojekt och deklarerade också att den då uppkomna situationen skulle normaliseras under Q3/Q4", säger Nils-Johan Andersson, CFO på Lindab. "Vår kvartalsrapport för Q3 bekräftar att så också blivit fallet och vi kan konstatera en försäljningsökning i CEE/CIS på 21% under detta kvartal jämfört med motsvarande period 2006." Den senaste kvartalsrapporten presenterar en stark organisk tillväxt för hela verksamheten. "Vi ökar vår nettoomsättning med 22%", fortsätter Nils-Johan Andersson. "Exkluderar vi förvärven CCL-Veloduct i Storbritannien och Airbat i Frankrike så ger detta en organisk tillväxt på 13%. En siffra som vi är väldigt nöjda med. Vi ser vidare en bra tillväxt i både Central- och Östeuropa, Västeuropa och i Norden." Den fortsatt positiva utvecklingen i CEE/CIS har också inneburit att beslut fattats om investering i en ny produktionsanläggning för Building Components i Ukraina. "Tillsammans med Ventilations nya anläggning i S:t Petersburg samt den nu pågående investeringen i en ny Building Systems-anläggning utanför Moskva så stärker det koncernens positioner i dessa tillväxtregioner", säger Nils-Johan Andersson. "För den nya Ukraina-fabriken räknar vi med produktionsstart under andra kvartalet Denna investering ligger i storleksordningen 50 MSEK och görs på en byggmarknad som av externa bedömare växer med över 14-15% årligen." Affärsområde Profile fortsätter att förbättra sina marginaler samtidigt som tillväxten är god, men också affärsområde Ventilation uppvisar en god utveckling och bra volymtillväxt. "Vissa produktionsstörningar har dock uppstått under kvartalet, dels till följd av produktionsomställningar till det nya Lindab Safe Click-systemet, dels beroende på en allt starkare satsning på kärnprodukten ADS. Detta har resulterat i smärre leveransförseningar, något vi sedan medio oktober dock kommit helt till rätta med. Det har emellertid inneburit ökade kostnader genom övertidsarbete, vilket påverkat resultatet för Ventilation och försämrat marginalen med ca 1 procentenhet." I Storbritannien har utvecklingen för båda affärsområdena, men kanske i synnerhet för Ventilation, varit mycket god. "De förlustavdrag som uppkommit i Lindabs tidigare verksamhet på denna marknad har under kvartalet kunnat aktiveras, vilket sänkt koncernens skattekostnader med ca 30 MSEK", fortsätter Nils-Johan Andersson. "Det innebär att vår skattesats går från 26% till 18% under kvartalet." Kassaflödet har förbättrats sedan föregående år, men lagernivåerna är fortsatt något höga. Genom en rad åtgärder som skall reducera lagernivåerna förväntas kassaflödet förbättras ytterligare under fjärde kvartalet. "Uppdateringen av ett av koncernens finansiella mål marginalmålet EBIT ändrades från 12% till 14% kommunicerades under kapitalmarknadsdagen", avslutar Nils-Johan Andersson. "Större fokus på våra kärnprodukter, våra attraktiva geografiska positioner samt fortsatt goda marknadsbedömningar kommer att positivt påverka lönsamheten under de kommande åren. Av detta skäl har vi redan efter ett knappt första år på börsen valt att justera upp koncernens marginalmål." I detta nummer av Lindab Direct har ABG Sundal Collier och Swedbank valt att ge några kommentarer till Lindabs utveckling under hösten. "Det absolut viktigaste beskedet som Q3- rapporten innehöll var beskedet om att tillväxten inom Östeuropa nu normaliserats", säger Tobias Ottosson, analytiker på ABG Sundal Collier. "Det känns skönt att detta orosmoment var temporärt. De marginaler som levererades var något sämre än vad vi förväntat oss, men förklaras av de extrakostnader som uppkommit i samband med nya produktlanseringar. Tar man hänsyn till detta så ser vi dock att marginalerna ligger i linje med våra förväntningar. De nya produkterna Lindab Safe Click och RdBX stödjer vår bild av ett mycket välskött bolag med produkter i den absoluta framkanten. Vi tror att Lindab med sin Östeuropaexponering kommer att ha en bra tillväxt under ganska lång tid framöver. Den presentation som Lindab lämnade under kapitalmarknadsdagen om den stora potential som finns för affärsområde Ventilation på den ryska marknaden både överraskade och gladde oss." Jon Hyltner, analytiker på Swedbank ser de grundläggande faktorerna som mycket positiva. "Lindabs exponering i Östeuropa skapar goda förutsättningar för en stabil strukturell tillväxt", säger han. "Bolagets produktutbud ser vi i många stycken som överlägset konkurrenternas. Vi tror att de nya Click-produkterna kommer att ge Lindab ökade marknadsandelar. Dessutom ger den fortsatta marknadstillväxten av cirkulära kanaler Lindab goda möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar genom bolagets starka position inom ADS. Vi ser nu hur man bygger ut kapaciteten i Ryssland och Ukraina och det gör att man ännu bättre kan svara upp mot den starka efterfrågan som finns på dessa tillväxtmarknader. Det möjliggör en god kapitalisering av dessa marknader." Lindabaktien 157,00 197,00 183,00 Nyckeltal 2007 Delårsrapport jan-sep 2007 (motsv. period föregående år inom parentes) Omsättning MSEK (5 457) + 25% Rörelseresultat (EBIT) MSEK 939 (653) + 44% Rörelsemarginal (EBIT) 13,8% (12,0%) Rörelseresultat efter skatt MSEK 654 (460) Cash flow MSEK 264 (243) 110,00 1/ Introduktion 1/ index=100 Lindabaktien 2/ / / OMX Börsvärde per 31/ MSEK Kalendarium 2008 Bokslutsrapport (jan-dec 07) Februari 12, 2008 Delårsrapport (jan-mar) Maj 7, 2008 Årsstämma Maj 7, 2008 Delårsrapport (jan-jun) Juli 17, 2008

7 Notiser Lindab Direct december 2007 Rekordorder till kroatisk dagligvarukedja Med ett ordervärde på motsvarande drygt 70 miljoner SEK har Lindab Rumänien inte enbart tagit hem en order som kraftigt ökar den lokala omsättningen. Man har också lyckats ta hem Lindabs största enskilda order någonsin. "Ordern gäller leveranser av Lindab Systemline-produkter till en av Kroatiens ledande dagligvarukedjor, Plodine, som idag har 35 supermarkets spridda över landet", förklarar Sasa Kolaric som tillsammans med Dubravko Domacinoivic ansvarar för affären. "Leveransen sker som en systemleverans och består förenklat av LVP2 byggplåt till fasader, LTP85 högprofil till tak, RFLEX distansläkt samt isolering, fästmaterial m.m." Bygginstallatören Izokoms uppdrag omfattar renovering av 11 befintliga supermarkets på vilka bl.a. tak och fasader kommer att bytas. Dessutom skall drygt 50 nya supermarkets uppföras åt Plodine, 26 under 2008 och resterande under "Vi genomförde den första leveransen under sommaren", förklarar Sasa Kolaric. "Det gällde renovering och tillbyggnad av ett befintligt supermarket på m 2. Det som gjorde både Izokom och Plodine mer än välvilligt inställda till vår lösning var att montagetiden kunde kortas med drygt 10 dagar. Dessutom lovordade man våra snabba och exakta leveranser samt kvaliteten och finishen på våra produkter. Några dagar efter färdigställandet fick vi ett telefonsamtal från Dozi Heberling, direktör på Plodine, som undrade om vi ville ansvara för leveranserna till de kvarvarande drygt 60 butikskomplexen." Idag är renoveringen av de 11 befintliga butikerna genomförda. Plodine har ca 8% av den kroatiska dagligvarumarknaden och befinner sig i en kraftig expansion. Dagens 35 supermarkets kommer inom två år att ha vuxit till över 100 stycken. "Vi satsar starkt på hög kvalitet, ett fräscht och brett sortiment inom våra paradgrenar kött, frukt och grönt samt bröd", förklarar Dozi Heberling. "Vår kvalitetsinriktning sträcker sig givetvis också till valet av leverantörer och när Izokom föreslog Lindab så framstod deras produktsortiment, kvalitet och kompetens som mycket konkurrenskraftig. Vi är mycket nöjda med de leveranser som Lindab hittills genomfört både vad gäller produktkvalitet, leveranssäkerhet och inte minst den kortade byggtid som Lindabs lösning innebär. Allt detta ger oss den kostnadseffektivitet som vi hela tiden eftersträvar." "Att arbeta med Lindab innebär att reklamationer i princip är helt eliminerade", säger Mario Koic och Sandra Bogdanovic Koic som representerar såväl ledning som ägare till Izokom. "Deras logistik är dessutom hundraprocentig och underlättar det tidspressade montaget på ett utomordentligt sätt. Lindabs system erbjuder också den flexibilitet och enkelhet som krävs för de många uppdrag som nu ligger framför oss." Bilden ovan visar Mario Koic och Sandra Bogdanovic Koic från Izokom tillsammans med Sasa Kolaric, Lindab framför Plodines supermarket i Marinici, den första leveransen i den omfattande ordern. Bilden till vänster visar hur de kommande Plodine-butikerna skall se ut med fasader, tak och entrétak i Lindab byggplåt, infästa på fasadrenoveringsläkten RFLEX. Miljömässigt fokus gynnar Astron-försäljning I Europa har hittills inte mindre än ca företag valt byggnader från Lindab-Astron. "En fördelaktig kostnadsbild samt snabbt, effektivt montage som reducerar kapitalbindningen är givetvis viktiga fördelar hos de stålbyggnadslösningar vi levererar", förklarar David Brodetsky, divisionschef på Building Systems. "De miljöfördelar som stålet därutöver erbjuder är emellertid en aspekt som kommit allt mer i fokus då företag i ökad utsträckning värderar sina investeringar ur ett miljöperspektiv. Den utvecklingen lär definitivt fortsätta." Stål är inte enbart ett utmärkt konstruktionsmaterial som ger stora möjligheter såväl byggtekniskt som arkitektoniskt. Det kan också återvinnas till fullo och avger inga skadliga emissioner under sin brukstid. "Detta, tillsammans med att Lindab-Astrons stålstommar så gott som uteslutande målas med vattenbaserade färger samt den goda transportekonomi genom låg volym som stål möjliggör, medför en reducerad miljöpåverkan jämfört med många andra traditionella byggsystem", fortsätter David Brodetsky. "Genom att ge stålytan ett fullgott ytskydd får man en mycket lång livslängd, vilket i sin tur reducerar energiförbrukningen genom längre ombyggnads- och renoveringsintervall. Att vi genom vår produkt Astron kan bidra till miljömässigt goda alternativ som svarar mot marknadens ökade miljökrav känns naturligtvis glädjande." Ytterligare en aspekt som kommer att gynna Astron är den uppgradering av mjukvaran Cyprion som släpps tidigt "Då kommer våra Builders att kunna räkna på energieffekterna genom att variera saker som t.ex. isoleringstjocklek, fönstertyper, ventilations- och värmesystem", avslutar David Brodetsky. "Det ger Buildern möjligheter att enkelt stämma av mot rådande standards och ett verktyg som ytterligare ökar konkurrenskraften."

8 Cirkeln är en form som naturen gärna "använder" i sitt geniala konstruktionsarbete. När Lindab Comfort ville komma till rätta med några av de problem som kylbafflar kan skapa, utgick man från cirkeln. Resultatet blev Plexus, en helt ny kylbaffel som med rätta kan beskrivas som natur-lig. Natur-liga FOKUS VAR VEM Lindab lanserar Plexus, 3:e generationens kylbafflar Sverige först, Skandinavien därefter Lindab Comfort Lindabs senaste produktlansering från Lindab Comfort, kylbaffeln Plexus, har väl inget direkt dramatiskt yttre som skvallrar om nytänkande och smått revolutionerande funktion. Men det är precis vad som döljs bakom det rena och strama skalet. Plexus är, som vi kort berättade om i förra numret av Lindab Direct, den första representanten för 3:e generationens kylbaffel och ensam på marknaden om att erbjuda en spridningsbild på 360 det mest naturliga och optimala spridningsmönstret för ventilation, kyla och värme. "Det vi kan kalla för moderna induktionsbafflar fick sitt genombrott i mitten av talet", säger Göran Hultmark, ansvarig för R&D på Lindab Comfort och utvecklingen av Plexus. "Genom denna teknik kunde man använda ventilationsluften i rummet för att recirkulera luften i ett rum och därigenom tillföra kyla eller värme på ett betydligt effektivare och energisnålare sätt än tidigare." Tekniken bygger på att kylt eller värmt vatten tillförs det batteri som sitter inne i baffeln. Genom detta batteri förs luft från rummet och genom induktionen mångfaldigas kyleller värmeeffekten så att t.ex. en tillförd luftvolym på 20 l/s (från kanalsystemet) blir till motsvarande 100 l/s (från kanalsystemet och rummet). Då luften blåses ut genom batteriets små dysor så inducerar den, eller suger med sig, rumsluften vilken då bringas att cirkulera i rummet. Det är samma grundläggande princip som gör att en segelbåt kan segla mot vinden. System kräver ingen strömtillförsel utan endast en luftkanal samt själva vattenslingan. "Detta gör att man kan ventilera med 20 l/s men kyla, eller värma, med 100 l/s", förklarar Göran Hultmark. "Självklart en stor kostnadsbesparing mot tidigare system där man behövde tillföra 100 l/s i kyld eller värmd luft. Det förde med sig större luftschakt och kanalsystem samt gav en högre energiförbrukning." Portula, som lanserades runt 1995, var Lindabs första induktionsbaffel och hade ett långsmalt batteri med raka dysor på båda sidor. "Det gav förvisso induktionens fördelar, men medförde också långa kastlängder för den luft som inducerades ut i rummet", säger Göran Hultmark vidare. Problemet med långa kastlängder, d.v.s. luftspridningen från själva kylbaffeln, är att det medför högre lufthastigheter. Högre lufthastigheter är det som vi i mer dagligt tal kallar "drag" och även om det "drag" Portulan skapade var minimalt, vid dåtidens låga kyleffekter, så är det trots allt en effekt man vill undvika. Komfortabelt inneklimat syftar ju till att vara just komfortabelt. "Därpå följde Professor i slutet av 1990-talet och då började vi sprida luften på ett solfjäderformat sätt. Det skedde genom att vi vred dysorna i olika vinklar och skapade därigenom en bredare spridningsbild som reducerade draget med ca 50%", fortsätter Göran Hultmark. "Genom omfattande tester i våra luftlaboratorier kunde vi finna den, som vi tyckte då, optimala spridningsbilden. Detta innebar att man kunde ha mer kyleffekt utan 'drag'. Därefter lanserade vi 2004 kylbaffeln Pilot som medgav en varierad luftmängd längs det fortfarande långsmala batteriets båda sidor. Därefter kunde installatören eller injusteringsmontören anpassa spridningsbilden på plats till rummets behov."

9 360 De tidiga kylbafflarna utmärktes av en begränsad spridningsbild som gav upphov till långa kastlängder och därmed drag. Den fortsatta utvecklingen förbättrade spridningsbilden, men först genom Lindabs nya kylbaffel Plexus blev spridningsmönstret det naturliga, och mest optimala, 360. Plexus kylbaffel ger ett optimalt spridningsmönster på 360 och möjliggör därigenom ett dragfritt, perfekt tempererat inneklimat i kombination med enkelt montage, snabbt igångsättande och problemfri rengöring. lösningar Ingen av dessa tre produkter lyckades dock med konststycket att sprida luften på den bredast möjliga fronten. "Ju bredare spridningsbild man kan åstadkomma, desto lugnare, stillsammare och mer uppblandat faller den kylda, friska luften ned i rummet", förklarar Göran Hultmark. "Med Plexus är vi nu ensamma om att ha en kylbaffel som de facto skapar den absolut bredaste och naturliga spridningsbilden av alla, nämligen 360. Denna helt cirkulära spridning, med korta kastlängder som följd, ger en mycket bra uppblandning av rumsluften. Resultatet blir ett optimalt rumsklimat utan drag." Plexus sprider den tempererade luften i ett solrosformat mönster genom dysor som sitter ovanför dess batteri. Beroende på modell kan Plexus släppa ut mellan l/s. Den avsevärt kortade kastlängd som Plexus ger reducerar inte enbart draget till knappt mätbara nivåer, det medför också att man kan tillföra högre kyleffekt i ett rum genom att placera ut fler bafflar. Tidigare innebar det att draget ökade märkbart, vilket inte är fallet med ett tätare Plexus-montage. Plexus levereras med förinställt luftflöde och tryck, vilket ger en snabb driftsättning, men genom att strypa vissa av baffelns dysor så kan spridningsbilden anpassas om behov skulle finnas. Ingen konkurrent har idag kylbafflar med motsvarande egenskaper. Så är t.ex. den minsta kastlängden nära dubbelt så lång som för Plexus. Hygien kommer allt mer i fokus när det gäller ventilationssystem, luftdon och kylbafflar. Lindabs nya kanalsystem Lindab Safe Click har ju som en av sina fördelar en helt slät invändig kanalyta, något som avsevärt förenklar underhåll och rengöring. "När vi utvecklade Plexus hade vi i högsta grad med hygienen på dagordningen", fortsätter Göran Hultmark. "Att enkelt kunna rensa varje del av produkten är också något vi genom Plexus är ensamma om. Det är ju dessutom ett myndighetskrav i Sverige genom den s.k. Obligatoriska ventilationskontrollen. Om man inte regelbundet kan genomföra snabb och smidig rengöring kan detta få ödesdigra konsekvenser för baffelns funktion. Damm eller andra partiklar som sätter igen dysorna äventyrar nämligen hela funktionen och i värsta fall måste hela baffeln bytas. Ett problem mindre genom Plexus enkla rengöring!" Lanseringen av Plexus skedde den 15 oktober i Sverige och därpå följer successivt övriga Europa med början i januari Plexus passar i sitt standardutförande till mer än 90% av marknadens undertak och styrs lämpligen med Lindabs rumsregulator Regula. Plexus finns i två modulstorlekar 600x600 mm och 600x1200 mm och är vid leverans färdig för både kyla och värme. Läs mer på

10 Spännande rysk resa för UTS VAD KUND VEM Distribution av Lindabs byggkomponenter till Ryssland United Trading Systems Scandinavia Lindab Sverige och Lindab Lindab lägger ett allt större fokus på marknaderna i Central- och Östeuropa. Denna utveckling tog sin början redan under tidigt 90-tal, intensifierades successivt under slutet av årtiondet och har verkligen blommat ut under de senaste åren. Inom affärsområde Profile, och det som numera blivit division Building Components, så har tyngdpunkten för den egna marknadsutvecklingen legat mer på de centraleuropeiska marknaderna som t.ex. Polen, Ungern, Tjeckien och Rumänien. Men också i Ryssland har allt fler kunder fått tillgång till Lindabs lösningar. Här har istället ett fåtal viktiga distributörer spelat en mycket stor roll. En av dessa är det svensk-ryska företaget UTS. UTS, United Trading Systems, eller ETC som det skrivs på kyrilliska, har hela sin marknadsföring på ryska, ett tydligt uttryck för företagets fokusering på just Ryssland. UTS grundades redan 1994 och står på två ben, bygg och kemi. "När det gäller våra byggprodukter så har Lindab redan sedan starten spelat en central roll i vårt produktutbud och är vår enskilt viktigaste leverantör inom denna del av verksamheten", förklarar Lars Hjorth, kommersiell direktör på United Trading Systems Scandinavia, som är bolagets kompletta namn. "Idag hittar man hela Lindabs program av byggkomponenter på vårt program, så när som på garageportar." 1994 kanske inte låter speciellt ålderstiget med västerländska mått mätt, men ur ett ryskt perspektiv är ett bolag med över 13 år på nacken ett gammalt bolag. I UTS fall också ett mycket välrenommerat och välkänt bolag. "När vi bildade detta svensk-ryska distributionsbolag så såg marknaden där helt annorlunda ut", fortsätter Lars Hjorth. "Ryssland saknade distributörer för utländska varumärken och vi såg möjligheterna att bygga upp en ny verksamhet som skulle fylla detta tomrum. Vi hade haft ögonen på Lindabs aktiviteter i andra delar av Öst och insåg tidigt att när väl den ryska marknaden var mogen att ta till sig nya västerländska produktlösningar och metoder så skulle sannolikt efterfrågan bli stor." Lindabs produkter blev de första västerländska som UTS i mitten av 90-talet började sälja på den ryska marknaden. "De allra flesta västerländska företagen var rädda för att ta klivet in i Ryssland, och den stora rädslan kretsade kring risken att inte få betalt", säger Lars Hjorth vidare. "Vi valde att gå en annan väg. Vi berättade om våra planer, vår kännedom om och våra kontakter på den ryska marknaden, men framför allt deklarerade vi att vi ville betala för leveranserna i svenska kronor i Sverige. Lindabs produkter, och i synnerhet Lindab Rainline, lagerhålls och säljs idag på ca 50 ryska byggmarknadskedjor. Det gjorde givetvis fler leverantörer intresserade av samarbete, men skälet till att det blev Lindab som kom att att stå för merparten av vårt byggsortiment var en annan. Lindab gav oss nämligen direkt från start ett stöd och en uppbackning som fällde avgörandet." Lars Hjorth och hans ryska kompanjon Andrey Shkola såg sig då som framför allt handelsmän som upptäckt en god affärsmöjlighet. "Från dag ett så var vår helt övergripande målsättning att sälja dessa produkter. Och då menar jag sälja med stort S. Problemet var bara att vår kunskap om hur moderna byggprodukter skulle användas hade en och annan lucka", säger Lars Hjort vidare och ler. "Och eftersom kunskapen på den ryska byggmarknaden i det närmaste var obefintlig om hur man skulle använda, montera och utnyttja dessa system så fattade UTS beslut om den strategi som senare skulle visa sig vara en fullträff. "Vi satte upp en egen arkitekt- och designavdelning på plats i S:t Petersburg och försökte dra till oss så mycket kunskap och kompetens som det bara gick", fortsätter Lars Hjorth. "Genom vårt nya samarbete med Lindab så kunde vi komma till Lindab i Förslöv för att lära oss hur man utnyttjar den nya lättbyggnadstekniken. Och hur Lindabs takavvattningssystem, byggplåt och andra produktsystem skulle kunna effektivisera och förenkla det ryska byggandet. Därefter lät vi bygga en demohall i stål, uppbyggd på Lindabs och övriga leverantörers produkter, alldeles intill S:t Petersburgs flygplats. I samband med en rysk byggkonferens kort därefter, så gjorde den ryske byggnadsministern ett oväntat och överraskande besök hos oss och deklarerade frankt att 'detta var det enda nya han sett inom rysk byggindustri på länge'. Det lät naturligtvis tala om sig i den inhemska byggindustrin." Detta viktiga arbete resulterade i ett antal 10

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Vi förenklar byggandet

Vi förenklar byggandet lindab koncernpresentation Vi förenklar byggandet Kanalsystem samt inneklimatlösningar för ventilation, byggkomponenter i tunnplåt och kompletta stålbyggnadssystem Vi på Lindab gillar utmaningar. Därför

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

MBB. - När prestanda är avgörande...

MBB. - När prestanda är avgörande... lindab comfort MBB - När prestanda är avgörande... MBB - När prestanda är avgörande I och med lanseringen av marknadens första riktiga donlåda för korrekt injustering, MBB så sätter vi en ny standard för

Läs mer

Välkommen till Årsstämman 2009

Välkommen till Årsstämman 2009 Välkommen till Årsstämman 2009 Försiktig optimism... Nyckeltal 2008/09 Viktiga händelser Viktiga order Offensiva satsningar Kostnadsanpassningar Våra produkter Delårsrapport Q1 Väl rustade Nyckeltal 2008/09

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2007

Lindab Årsredovisning 2007 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2007 Vi förenklar byggandet 1 2 Det sa bara Klick! Innovationer som förenklar byggandet Klick! Innerväggar på halva tiden Världens första justerbara byggregel för inner

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

lindab Lindab Vi förenklar byggandet

lindab Lindab Vi förenklar byggandet lindab lindab Vi vi förenklar förenklar byggandet byggandet Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter

Läs mer

Kvartalsrapport för första kvartalet 2004

Kvartalsrapport för första kvartalet 2004 lindab kvartalsrapport 24 Kvartalsrapport för första kvartalet 24 LINDABKONCERNEN FORTSATT POSITIV TREND STARK TILLVÄXT I CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA KRAFTIGT STIGANDE STÅLPRISER FÖRSÄLJNING, MKR 14 5 12 1

Läs mer

lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt

lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt Lindab RdBX Dubbelt så mycket tid över varje dag Lindab har gjort det enklare att bygga väggar.

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Plexus 360º naturligt-vis

Plexus 360º naturligt-vis lindab comfort Plexus 360º naturligt-vis Plexus Comfortenheten Plexus kombinerar klimatbafflarnas kyl-, och värme-funktion med tilluftsdonens inblåsningsteknik. Genom att dessutom tillföra luften i ett

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Lindab. A good thinking company

Lindab. A good thinking company lindab we vi simplify förenklar construction byggandet Lindab A good thinking company 1 Följ mig på LinkedIn 2 lindab we vi simplify förenklar construction byggandet Lindabkoncernen i korthet Lindab är

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Lindab Construline Ytterväggsreglar. Lindab Construline TM. Lindab ytterväggsreglar. En lösning som tål att ställas mot väggen

Lindab Construline Ytterväggsreglar. Lindab Construline TM. Lindab ytterväggsreglar. En lösning som tål att ställas mot väggen Lindab Construline TM Lindab ytterväggsreglar En lösning som tål att ställas mot väggen 2 För en stark profil Stål är ett byggnadsmaterial du kan lita på. Det påverkas inte av fukt och angrips inte av

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar,

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, lindab rainline lindab rainline www.ehrenstrahle.se Vi har lösningen Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och estetiska lösningar i stål och

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen LindabUltraLink Ny teknologi för mätning av luftflöde och temperatur utan ökat tryckfall i ventilationssystem 2 Vi förenklar byggandet

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Lindab Akustik Där ljud är en vetenskap och tystnad ligger på lager

Lindab Akustik Där ljud är en vetenskap och tystnad ligger på lager lindab vi förenklar byggandet Lindab Akustik Där ljud är en vetenskap och tystnad ligger på lager Alla har rätt till ett tyst och behagligt inneklimat Årtionden av forskning och utveckling, i bland annat

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2004

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2004 kvartalsrapport Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN ORGANISK TILLVÄXT PÅ 5,5 PROCENT EBITA MARGINALEN FÖRSTÄRKT MED 2 PROCENT- ENHETER TILL 11,1 PROCENT DE KRAFTIGT STIGANDE STÅLPRISERNA

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal - Förenklad VAV lösning med full potential... Enkel projektering... Enkel driftsättning... Låg energiförbrukning... Nästa generations VAV-system Efterfrågan

Läs mer

Lindab Rainline Takavvattning. Lindab Rainline TM. Lindab takavvattning. En lösning som håller i vått och torrt

Lindab Rainline Takavvattning. Lindab Rainline TM. Lindab takavvattning. En lösning som håller i vått och torrt Lindab Rainline TM Lindab takavvattning En lösning som håller i vått och torrt 2 Ett färgstarkt system Lindabs takavvattningssystem finns i tio olika kulörer, som du kan blanda och matcha hur du vill.

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Lindab Doorline Industriportar. Lindab Doorline TM. Lindab industriportar. Förenkla din vardag

Lindab Doorline Industriportar. Lindab Doorline TM. Lindab industriportar. Förenkla din vardag Lindab Doorline TM Lindab industriportar Förenkla din vardag 2 Öppna dörren till funktion och finish Det krävs mycket mer av en industriport idag än tidigare. Den måste uppfylla myndigheternas och försäkringsbolagens

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Lindab JANUARI MARS 2001

Lindab JANUARI MARS 2001 Lindab JANUARI MARS 21 Lindabkoncernen januari mars 21 Försäljningen ökade med 3 procent till 1 159 MSEK (891) Kostnader av engångskaraktär i Storbritannien belastar resultatet med 3 MSEK Resultat efter

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Gerald Engström VD och koncernchef

Gerald Engström VD och koncernchef Gerald Engström VD och koncernchef Systemair en global koncern Systemairbolag i 39 länder 2 300 anställda 14 fabriker ca 190 000 kvm produktionsyta Första året utan tillväxt 3 500 Nettoomsättning 3 000

Läs mer

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige.

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. Vi är kända under namnet Kanalfläkt. Vi omsätter i år 1 850 Mkr och har 35 dotterbolag i 21 länder med totalt 1200 anställda. Huvudkontor

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs...

lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs... lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs... Nå era mål med full flexibilitet Vill ni säkerställa möjligheten till funktion även vid förändring av byggnaden? Behöver ni

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Sollentuna Centrum 2011-05-05 NCC AB 1 Agenda Resultat och avkastning Orderingång och

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Pocketguide för S-ning

lindab vi förenklar byggandet Pocketguide för S-ning lindab vi förenklar byggandet Pocketguide för S-ning Produkter Ventilation Produktområdet ventilation består av ett komplett sortiment av till-, och frånluftsprodukter från aggregatet och ut till rummet.

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

koncernpresentation Ventilationskomponenter Byggkomponenter Inneklimatsystem Byggnadssystem Vi har lösningen Koncernpresentation Lindab

koncernpresentation Ventilationskomponenter Byggkomponenter Inneklimatsystem Byggnadssystem Vi har lösningen Koncernpresentation Lindab lindab koncernpresentation Ventilationskomponenter Byggkomponenter Inneklimatsystem Byggnadssystem Vi har lösningen Koncernpresentation Lindab lindab koncernpresentation 2 Lindab i ett nötskal Lindab är

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande april 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter

magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande april 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Lindabdirect Koncernnotiser Direct april 2007 magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande april 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter www.lindab.com Snabbare

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer