eneroi Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eneroi Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt!"

Transkript

1 - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Trots ett brutet nyckelben, räknar Björn Ferry med att komma till skott i Världscuppremiären i Östersund. Den 2 6 december smäller det! Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt! Även transportfrågor står nu på energi- och klimatrådgivarnas agenda. Energipoolen undersöker hur effektiv logistik skonar miljön.

2 14 Vi hjälper er med åtgärdspaket gällande ENERGIEFFEKTIVISERING Helautomatisk biobränslepanna kw Österrikisk konstruktion, Tjeckiska priser! Pannor som klarar: flis, spån, briketter, pellets, träavfall och spannmål. Aröds Industriväg Hisings Backa Vi hjälper dig att se över och minska dina energikostnader. Askutmatning, automatisk sotning, eltändning, rörlig roster och rökgasfläkt som standard. Kan levereras inbyggda i pannrumsmodul. Tel: MINSKA ENERGIKOSTNADERNA För mer information kontakta: Magnus Tyrberg WSP Systems, energigruppen Tel: WSP är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster inom hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vi utför FÖRSTUDIE KOSTNADSFÖRSLAG UTFÖRANDE UPPFÖLJNING Vi är även certifierad energiexpert Box 49, Mönsterås Nu finns vi även i Oskarshamn Together we can do it Förmånsvärde för Insight endast 784:-/mån Beräknat vid 52 % marginalskatt INSIGHT

3 13 Energisnåla grannar Familjen Ahlgren i Karlskrona sänkte förbrukningen av sin hushållsel med nästan 50 procent. Tillsammans med sina grannar blev de energisnålast i Europa. I Kättilsmåla i Karlskrona har invånarna tänkt till rejält. Ingen onödig hushållsel skulle leda till en bra placering i tävlingen Energismarta grannar. Tävlingen pågick i sex månader. Vi var sammanlagt sex hushåll som ihop fick ner vår elförbrukning med 37,6 procent, berättar Madeleine Ahlgren. Hon och maken Fredrik var lagledare. Och de föregick med gott exempel. Vi fick ner vår förbrukning med nästan 50 procent. Då hade vi ändå ganska låg förbrukning från början. Vissa fick ner elen mer och andra mindre. Tillsammans blev det väldigt bra. Eftersom familjen Ahlgren eldar med ved kunde de inte delta vad gäller uppvärmningen av huset, det gjorde andra i laget. Vad är hemligheten bakom er fantastiska sänkning av elförbrukningen? Rent generellt är det många bäckar små som gäller. Det gäller att se både det stora och det lilla. Till exempel om man ska koka upp te på kvällen, så kokar man inte upp stora mängder vatten utan just den mängd som går åt, säger Ahlgren. Belysningen viktig Den större förändringen familjen gjorde var att gå över belysningen noga. Det gäller att se över hela huset och källaren och se vilken belysning man har och hur den används. Naturligtvis plockar man bort alla glödlampor. Fredrik och jag har hoppat över lågenergilamporna och gått på led-belysning. Det är en ganska stor investering, men det är en belysning som man kan ha tänd nästan jämt eftersom den drar så lite ström. En annan viktig detalj är att se över all onödig standby-el. Det kan vara den klassiska delen med tv, modem och skrivare som man måste stänga av. Men även transforma - torer som man kanske inte tänker på. Vi hade exempelvis en golvlampa som hade en transformator. Den drar ju ström hela tiden även om man kanske inte använder lampan så ofta, säger Madeleine Ahlgren. Blev du förvånad? Ja, det måste jag säga. Målet var så klart att vinna, men att det skulle gå så här bra kunde jag inte ana. Är ni nitiska när ni är hos kompisar om de slösar med elen? Jo, så är det nog faktiskt. Ibland kanske man säger det till kompisar som man känner lite bättre, men de tror redan att de har gjort så mycket de kan. Prisutdelning i Bryssel Familjen Ahlgren och de andra grannarna i laget är faktiskt energisnålast i hela Europa. Priset fick de hämta vid en gala i Bryssel. Främst var det äran vi vann. Sen har vi sparat en massa pengar så klart och slipper betala en massa pengar till elbolagen. Dessutom åkte vi alla sex familjer ner till Bryssel, det var väldigt trevligt, säger Madeleine Ahlgren. text: tobias sandblom Klädsamt samarbete för miljön Scanias etanoldrivna distributionsbil P 270 4x2 är en viktig länk i samarbetet tillsammans med KappAhl, Green Cargo och Volvo. Lastbilstransporter från KappAhls centrallager i Mölndal till kedjans butiker i Stockholmsområdet skulle medföra koldioxidutsläpp på 157 ton årligen. Genom miljövänliga lastbilstransport - er i Göteborg och Stockholm, tillsammans med järnvägstransport mellan de två städerna, minskar koldioxidbelastningen till sex ton årligen. Green Cargo, som sköter alla transporter till KappAhls 150 butiker i Sverige, samarbetar med både Scania och Volvo i logistiklösningen. Det innebär en enorm minskning och vi är nästan CO 2 -neutrala, konstaterar Mårten Kosh ko, konfektions - logistikchef på Green Cargo. I Göteborg transporteras plaggen fram till järnvägen med Volvos distributionsbil som drivs med DME, dimetyleter det biobränsle som tillverkaren valt att satsa på. Väl framme i Västberga omlastas plaggen till Scanias etanoldrivna distributionsbil P 270 4x2. Där väntar Stefan Rodebäck, chaufför på Green Cargo, på att göra sin dagliga runda till butikerna vid Drottninggatan, Hötorget, Gallerian, Skärholmen och Haninge. 20 års erfarenhet Vi tror inte på att vänta in det absolut ideal iska alternativa bränslet, förklarar Scanias R&D-chef Hasse Johansson. Om det nu finns ett sådant kommer den alldeles för sent. Vi har 20 års erfarenhet av etanol som är ett hållbart bränsle som kan produceras till konkurrenskraftigt pris. Samtidigt vet vi att etanol är olika miljövänligt beroende på hur det produceras och anser därför att det måste certifieras. Ett steg framåt KappAhls logistiklösning presenterades vid den internationella ITS-kongressen i september, inte bara som ett nytt exempel på att flera transportslag kan medverka till miljövänliga transporter, utan även ett exempel på svensk samverkan mellan konkurrenter. Det finns inte en transportlösning som är gångbar i alla situationer, menar Pia Jinhage, projektledare på Kapp - Ahls distributionscenter. Men denna lösning innebär definitivt ett stort steg framåt.

4 12 Prioriterar miljöarbetet Den främsta anledningen till att småföretagare engagerar sig i miljö arbetet är det egna intresset. Lagstiftningens krav är av underordnad betydelse. Miljösatsningar är ofta bra både för miljön och för företagens lönsamhet. Småföretagarna drar sitt strå till stacken, säger Företagarnas regionchef i Kronoberg, Olle Termén, som själv jobbat som konsult tidigare och hjälpt många företag till miljöcertifiering. Det som från början av många kunde uppfattas som ett påtvingat extraarbete, har efter hand vuxit in i medvetandet som självklara och nyttiga åtgärder, menar han. Det är stor skillnad i dag, jämfört med i mitten av 90-talet då certifieringar enligt EMAS och sedermera ISO satte igång. Majoriteten miljöanpassar I en undersökning som Företagarna låtit utföra uppger 54 procent av företagen med 1 49 anställda och 87 procent av de med över 50 anställda att de på något sätt miljöanpassat verksamheten. De vanlig - aste åtgärderna är källsortering av avfall, återvinning samt energibesparingar. Troligen under skattar de mindre företag en sina åtgärder, för på konkret fråga säger två av tre företag att de sparat energi och nio av tio att de ägnat sig åt avfallshantering och återvinning. I dag är den globala uppvärmningen det tema som tilldrar sig det största intresset. 38 procent av de mindre företagen och över hälften av de större säger sig ha minskat utsläppen av koldioxid. De småföretag som har miljöanpassat sin verksamhet upplever affärsmässiga fördelar man har fått nya kunder, stärkt sin konkurrenskraft och sitt varu - märke, men också sänkt sina kostnader. Det man skulle önska sig, säger Olle Termén, är en bättre anpassning av lag stiftning och myndighetsföreskrifter till de små företagens verklighet. De administrativa kraven på miljörapportering av olika slag är ganska stelbenta och slår blint, till exempel när det gäller sanktionsavgifter på grund av utebliven rapportering till myndigheter. EU:s ambition om think small first borde ingjutas hos lagstiftaren i högre grad. Företagarna juridisk hjälp Företagarnas jurister svarar dagligen på frågor från medlemmarna om tolkningar av miljöbalken och olika myndighetsbestämmelser. Vi har bland annat fått många samtal om miljösanktionsavgiften, för att man missat sin rapporteringsskyldighet enligt producentansvaret för elektroniska och elektriska produkter. Mot bakgrund av detta och andra omständig heter drev våra jurister ett fall vilket överklagades och resulterade i att helt undanröja den höga avgiften, berättar Olle Rosén, som handlägger miljöfrågor på Företagarna. Vi gör Sverige företagsammare JURIDIK RÅDGIVNING FÖRSÄKRING Vi representerar de personer som har tagit steget. De företagsamma. De som har gått från ord till handling. De som har realiserat en dröm. Bli en av oss! Som medlem i Företagarna har du tillgång till en rad viktiga tjänster, bland annat kostnadsfri juridisk telefonrådgivning, anpassade försäkringar och förmånliga priser på annat, som du behöver i din verksamhet. Och inte minst företräder vi dina intressen i maktens korridorer. Läs mer på eller ring ditt regionkontor: Region Jönköping Tel E-post Region Kalmar Tel Region Kronoberg Tel Region Syd (Skåne Blekinge) Tel Sveriges största företagarorganisation

5 11 Uthålliga kommuner Kommunala lokaler i Kalmar län ska bli energieffektivare. Målet är hela länet ska bli fossilbränslefritt till år Bland annat tittar vi på möjligheten att få fram mer biogas och att kunna utnyttja solenergi oftare, säger Stefan Svenaeus, länssamord nare för Uthållig kommun. Energimyndigheten driver tillsammans med 66 kommuner i Sverige projektet Uthållig kommun. Det handlar om att samverka och sprida kunskap så att kommunerna kan arbeta effektivt med energi- och klimatfrågor. Tanken är att man ska kunna skapa hållbara kommuner. Även näringslivet ska kunna dra nytta av det här. Energi- och klimatarbetet ska användas som en språngbräda för utveckling. Gemensamma projekt Energimyndigheten har ordnat ett antal teman att jobba efter till exempel biogas, transporter eller vindkraft. I Kalmar län finns ett antal gemensamma projekt: biogas, energieffektivisering i fastigheter och en klimatlöfteskampanj. Dessutom har vi haft en del temadagar där vi belyst de här frågorna, berättar Stefan Svenaeus. Projektet Uthållig kommun i Kalmar län har som mål att få bort all olja från kommunens lokaler och vara fossilbränslefria år Det är ett viktigt mål. Främst handlar det om kommunernas egna lokaler, men vi vänder oss även till industrier och samhället i övrigt. Ska minska oljeförbrukning Målet är att lokalerna ska bli energieffektivare och minska oljeförbrukningen successivt. Redan i dag används i länet förnybara bränslen till 65 procent, men vi ska gå vidare till 100 procent senast Vi ska hitta förnybara bränslen. För att ytterligare bli energieffektiv - are har vi haft en temadag om solenergi, som ju är en viktig förnyelsebar energikälla. Kalmar län får beröm Landstinget har redan en stor solenergianläggning på sjukhuset i Kalmar och Mönsterås kommun har en anläggning på kommunhuset. Det är två bra exempel på hur man kan använda solenergin, säger Stefan Svenaeus. Är kommunerna bra eller dåliga på att energieffektivisera? De är bra. Alla tycker det är viktigt och jobbar med detta på olika sätt. Det finns en god känsla för att gemensamt jobba med de här fråg orna. Vi har dessutom gemensamma mål som alla ställer upp och arbetar efter. Viktiga frågor Kalmar är enda länet i Sverige där alla kommuner är med och dessutom deltar även Länsstyrelsen, Regionförbundet, Landstinget och Linnéuniversitetet. Det tycker jag är ett tecken på att kommun - erna och de regionala part erna anser det är viktiga frågor, säger Svenaeus. Projektet Uthållig kommun pågår till och med Men tanken är naturligtvis att arbets sättet ska fortsätta även efter det att projektet är slut. text: tobias sandblom Lokalt, rikstäckande & nordiskt supersnabbt Ronneby-Karlshamn Karlskrona Växjö Vimmerby-Hultsfred Oskarshamn Kalmar

6 OM VI KAN SPARA STORA PENGAR ÅT SMÅ HUS. TÄNK DÅ VAD VI KAN GÖRA FÖR STORA. Värmepumpar har varit de svenska hushållens kanske allra största sparbössa under de senaste åren. När folk i Sverige pratar med vänner utomlands om hur mycket de sparar så blir de knappt trodda. Nu börjar man höra samma tongångar på fastighetssidan. Allt fler fastighetsägare inser att värmepumpar ger riktigt stora besparingar. Både när det gäller pengar, miljö och tid. Och dessutom utan att binda upp sig till någon leverantör. Vi pratar inte om kronor och ören. Det rör sig ofta om flera hundra tusen kronor. På bara några år! Pengar som tickar in oavsett ränte- och konjunkturläge. Idag har vi driftsatta bergvärmeinstallationer på upp till 540 kw. Från Trelleborg till Jukkasjärvi. Vi har industrier som återvinner värme från maskiner och processer. Fabriker som värms upp av slangar på havets botten. Det finns renoveringsplaner för miljonprogrammet där man ska leda frånluften via värmepumpar. Kreativa tankar i hela landet. Vi är helt säkra på att det finns spännande lösningar även för din fastighet. Hör av dig och berätta vad du har, så berättar vi vad du kan få. Läs mer på NIBE F1330 BERGVÄRMEPUMP Mindre än 3 kg köldmedium per enhetsaggregat. Detta innebär uteblivna besiktningskrav. De två scrollkompressorerna klarar av att leverera upp till 65 C till värmesystemet. Styrning med kommunikationsmöjligheter Se status och gör inställningar över Internet och SMS med tillbehöret RCU. Styr värmepumpen externt med t ex DUC. Flera storlekar: 22, 30, 40 kw. KOM TILL OSS, VI ÄR EXPERTER PÅ NIBE VÄRMEPUMPAR Blekinge län: Kalmar län: Björkanders Rör AB, Rödeby Jonssons Rörfirma, Mörlunda , Glimmans Värmeinstallationer, Hasslö Rör-Karlsson AB, Mönsterås J. Mattsons VVS, Karlshamn Rör-Karlsson AB, Oskarshamn Thermofix, Asarum , Stensö VVS AB, Kalmar , Kronobergs län: YIT Sverige AB, Kalmar Moheda Rör AB, Växjö YIT Sverige AB, Oskarshamn YIT Sverige AB, Växjö

7 9 Effektivare transporter gav mer vårdtid För bara några år sedan var situationen ohållbar. Men med hjälp av en datorbaserad logistikmetod för tjänste - resor, lyckades Karlshamns kommun åter få hemtjänsten att blomstra. Vi har verkligen vind i seglen just nu, säger omsorgsförvaltningens chef Christel Jönsson. Karlshamns kommun stod i fokus när Energi - kontor Sydost, tillsammans med Vägverket, samlade ett 70-tal seminariedeltagare i Nybro för att tala om Bättre kommunala tjänsteresor. Ett pilotprojekt på Orust mellan har nämligen visat att ett hemtjänstdistrikt nästan kunnat halvera sin transporttid och samtidigt öka den så kallade brukartiden (den faktiska arbetstiden i vårdtagarens hem) med över 40 procent. Samtidigt minskade körsträckan med 27 procent, tack vare bättre reseplanering. Karlshamns kommun, som enligt omsorgsförvaltningens chef Christel Jönsson enligt en före detta ekonomichef länge hade svenskt rekord i uthållighet med budgetunderskott, valde att ännu gå ett steg längre och organiserade om hela hemtjänstverksamheten. Vi såg över hela vår organisationsstruktur och byggde upp allting från början, med utgångspunkten att resursfördelningen hela tiden ska utgå från brukarens behov och inte personalsituationen, berättar Christel Jönsson. Pall med tre stadiga ben Den största boven i dramat var planeringen av dagens insatser och transporttid för förflyttning mellan olika vårdtagare. Det är som att ha en pall med tre ben som alla måste stå lika stadigt. Vi måste se till att ge brukarna så hög vårdkvalité som möjligt, samtidigt som vi ser till personalens arbetsmiljö och samtidigt har en god ekonomi. För att få denna svåra ekvation att gå ihop, inrättades dels en central planeringsfunktion, dels ritades kartan om genom att hela hemtjänsten delades in i sex nya distrikt så lika varandra som möjligt storleksmässigt. Ruttoptimering nyckeln Ruttoptimering är nyckelordet. Det innebär att en central planerare, med hjälp av ett dator - baserat logistikprogram, varje dag optimerar hemtjänstbesöken genom att räkna ut den kortaste och effektivaste vägen för personal och fordon. Tack vare ruttoptimering har vi ökat insats - tiden från 52 till 64 procent. Systemet är i skarp drift sedan hösten 2008 och vår utmaning 2010 är att öka brukartiden till 68 procent. Vi ska samtidigt spara tre miljoner genom att effektivisera verksamheten och tittar också på hur vi kan förnya vår bilpark, sammanfattar Christel Jönsson. Hemtjänsten i Karlshamns kommun Resultat mot budget kr kr Kostnadsförändring + 6 procent 0,9 procent Antal årsanställda 189 ca 163 Brukartimmar ca ca Brukartid ca 52 procent ca 64 procent Ruttoptimering ger inte automatiskt bättre vård. Men den frigör mer vårdtid och personal - resurser, genom att minska transporttiden. Liknande logistikprojekt ligger i dag i startgroparna i ett 20-tal svenska kommuner. Bara i sydostregionen tittar Kalmar, Älmhult, Sölvesborg, Ronneby, Karlskrona, Alvesta, Tingsryd, Växjö och Olofström på möjligheten att införa smartare hemtjänstresor. text: andreas hult Christel Jönsson Energijakten fortsätter! Vår energigrupp i Kalmar arbetar framgångsrikt vidare inom industri och fastigheter med: Energieffektivisering Energideklarationer Termografering av byggnader Provtryckning av byggnaders täthet Mätning av elkvalité Energisamordning Projektledning energiuppdrag Vi hjälper dig gärna också! Ring Glenn på Stående: P-G Petersson, Nils Lundberg, Henrik Håkansson. Sittande: Glenn Andersson, Erik Flodström SWECO SYSTEMS Kalmar

8 8

9 7 Energisnål upplysning Successivt ska glödlamporna bort från vårt samhälle. Bra för miljön. Och bra för plånboken. En win-win-situation, konstaterar Peter Bennich på Energimyndigheten. Utfasningen av glödlampor ingår som en del av EU-direktivet Eko-design, vilket är ett av de sätt EU använder för att lyckas lösa klimatfrågan och begränsa utsläppen. Ekodesign syftar till att öka energi - effektiviteten hos produkter som inte är energieffektiva. Glödlampan är den första produkten som fasas ut och där finns en stor bespar ingspotential, berättar Peter Bennich. Ett annat beslut inom Ekodesign är att standby-lampor inte får dra mer än 1 Watt från och med nästa år. Glödlamporna kommer att fasas ut stegvis genom importförbud. De lampor som fortfarande finns i lager får fortsätta att säljas. Hittills har alla matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor förbjudits. Sedan rullar det vidare enligt schemat (se separat faktaruta). Lågenergilampan mer hållbar En glödlampa kostar ungefär 50 kronor mer per år i drift jämfört med en lågenergilampa, som dessutom håller mycket längre. Folk betalar väldigt mycket i onödan på sin elräkning för det ljus man får. Genom att dra ner på elanvändningen, så minskar kostnaderna och samtidigt även koldioxidutsläppen. Skillnad i driftskostnad mellan en vanlig 60Watts glödlampa och en 11Watt lågenergilampa är 49 kronor per år, om varje kilowattimme kostar en krona och man låter lamp orna lysa timmar per år. Det är en dålig affär att använda glödlampor helt enkelt. Lågenergilampor håller dessutom åtta till sexton gånger längre, säger Peter Bennich. Arga konsumenter Hur mottar folk växlingen från en traditionell glödlampa? Många är förstås arga för att de tycker det är sämre ljus och det har vi natur - ligtvis respekt för, man ska inte byta till det sämre. Men nu har det kommit lågenergilampor som håller samma kvalitet som en glödlampa och ibland till och med bättre. Glödlampan är ganska röd i sitt sken och det är inte alltid som man vill ha det. Då kanske det passar bättre med ett lite blåare ljus, säger Bennich. LED kan ge mys-pys På stark frammarsch är halogenlamp - orna och LED-lamporna. Även om LED-lamporna inte är mogna än, så är det den typen av lamp - or som kommer på sikt. Det kommer att bli ett nytt sätt att ljussätta sitt rum. Man kan gå från rött till blått och labo rera lite som man vill. Ljuset har en viss biologisk påverkan och man kan till exempel använda ett mer röd - are ljus om man vill ha mys-pys och softa ner belysningen. Det kan man styra. Kunskap saknas Peter Bennich menar att problemet är att folk har dålig kunskap om just detta för tillfället. Både återförsäljare och folk som håller på med ljusdesign har en hel del att lära ut till oss vad man kan göra med ljuset. Folk tänker ofta på lågenergilampor för tio år sedan. Då var de inte så bra, men det är de nu. Dessutom kommer en ny belysning som utvecklas. Snabb utveckling Och utvecklingen går snabbt nu. Tidi - gare har glödlamporna till viss del kvävt utvecklingen av alternativa ljuskällor. Eftersom folk hela tiden fortsatt att köpa glödlampor, så bromsades utvecklingen av alternativen till glödlampor. Men nu går det mycket fort - are. Led-lampor är inte alltid bra, där är tekniken mer omogen, men den utvecklas också. Det gäller att man fråg - ar sig fram och ber återförsäljarna att visa hur belysningen ser ut, säger Peter Bennich. text: tobias sandblom foto: peter jansson Så utfasas glödlamporna September 2010: Klara 75 W. September 2011: Klara 60 W. September 2012: Klara 15, 25 och 40 W. September 2013: Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor. September 2016: Skärpta krav på klara halogenglödlampor. Mer information finns på och Peter Bennich, Energimyndigheten.

10 6 IT ger åkeri grönare vägval En ny metod gör att chaufför - erna på EB logistik AB lättar på gasen. Med programmet Greater Than kan företaget stödja bästa körstil för de anställda. Det är mycket positivt för miljön, säger styrelseordföranden Per Nordén. Gasen i botten och mullrande V8-motorer som dånar över hela kvarter. Den tiden är förbi sedan länge i transportbranschen. Nu gäller det att tänka miljövänligt. Att utnyttja lastutrymmet på fordonet är nummer ett. Om man nyttjar det till max, så använder man minst energi per kilometer. Det handlar främst om planering, att minska tomkörning så långt det går, jobba effektivt med försäljning, kundkontakter och premiera kunder som ställer upp på bra lösningar, säger Per Nordén. Är det fler och fler kunder som ställer upp på bra lösningar? Ja. Framförallt är det många kunder som har höga krav själva. Dagligvaru handeln har ju ytterst detaljerade krav över vilka fordon som man får använda, vilken typ av drivmedel, smörjmedel och däck man ska ha. Datoriserat förarstöd EB logistik AB, där Per Nordén är verksam, arbetar med ett förarstöd som heter Greater Than. Det monteras in en fordonsdator i varje bil och varje chaufför har sedan ett eget ID och oavsett vilken bil man har så registreras chaufförens körsätt. Då mäter man ett antal parametrar. Bland annat utrullning, det vill säga hur man kör igång. Vidare följer man upp inbromsning, att det rullar i backarna, att fartbegränsningen hålls och att man jobbar med rätt varvtal. Allt det här får man in i datorn, berättar Nordén. Exakt uppföljning Varje anställd person har sedan ett kort och tillgång till ett datorprogram via internet där han eller hon sedan kan följa exakt hur den har kört. Där kan sedan chauffören jämföra med hur den har kört jämfört med bästa kollega i Europa. Det är ett stort antal företag som är anslutna till det här systemet. Om en förare kör en treaxlad lastbil med ett fyraxlat släp och en viss lastkapacitet, så jämför han med ett exakt likadant ekipage i Sverige eller utomlands som har uppnått bästa effekt. Ökad medvetenhet Dessutom har de anställda inom EB delats upp i olika grupper. Då kan de anställda tävla inbördes sinsemellan att skapa bästa resultat. Det här har hjälpt oss väldigt mycket. Vi har fått igång en medvetenhet att köra förnuftigt och kunna få en återkopp ling. Vår vd träffar de här kill arna regelbundet och går igenom alla kördiagram och vi jobbar hela tiden med att förbättra hur vi kör, säger Per Nordén. Han tror att utvecklingen för transportindustrin kommer att kännetecknas av olika stödprogram för att förbättra körstilen i miljömässigt syfte. Fordonstillverkarna arbetar ju med alternativa bränslen. Där får vi se hur snabbt den utvecklingen går. Men sen ser man över vilka kombinerade lösningar det finns mellan järnväg och bil. Tyvärr är infrastrukturen vad gäller järnväg sämre för oss här på ostkusten. Men utmed de stora trafikstråken är det ju så att man nyttjar kombinationen mellan järnväg och lastbil. Utveckling en vad gäller lastbilar är natur - ligtvis viktig. Förbrukningen för en ny lastbil jämfört med en riktigt gammal är ju flera liter lägre per mil och de är oerhört effektiva. Lastbilen kommer alltid att ha en given roll i logistikarbetet även framöver, säger Per Nordén. Ny generation chaufförer Nordén anser att den nya generation ens chaufförer tänker och kör mer miljö medvetet. De är ju datorkunniga och intresserade av det här. Dessutom är de engagerade och tänker på sina egna barn och även efterkommande. Logistikkedjan utvecklas ständigt. Det blir allt lättare för kunder att spåra paket. Vi arbetar en hel del med DHL och där kan vi följa transporten från det att den lastats på en paketbil till dess att den nått sin destination i Sverige eller vart i världen det ska. Det kan vi följa i realtid i datorn. Den här möjlig heten ger givetvis en högre leveranssäkerhet. Kund - ens förväntningar är att leverans sker enligt tidplan vilket i inrikessammanhang oftast avser påföljande dag. Precisionen i transportsystemet är så hög att minsta avvikelse noteras omedel - bart, säger Per Nordén. text: tobias sandblom Med programmet Greater Than kan EB Logistik AB stödja bästa körstil för de anställda. Det är mycket positivt för miljön, säger styrelseordföranden Per Nordén.

11 5 Mitt i prick med naturen i sikte Björn Ferry susar fram snabbt i den vackra naturen. Själv gör han allt han kan för att bevara den. Hemma både källsorterar och komposterar vi, berättar skidskytten. Världscupen i skidskytte inleds den 2 6 december. Den långa resan i jakt - en på guld startar i Östersund. Det är hemmaplan för Björn Ferry, som trots en nyckelbensskada ska försöka hitta tavlans mittpunkt. Givetvis känns det tungt just nu, men målet är att stå på startlinjen i Östersund. Jag har försökt att hitta något positivt och det skulle väl i så fall vara att jag mest troligt sinkar den globala uppvärmningen. Europas koldioxidutsläpp borde minska en hel del då jag bara går på halvfart! Grymt bra arrangemang Att få inleda guldjakten just i Östersund ser Björn Ferry som extra inspirerande. Det blev succé förra året och det lär bli ännu bättre i år. Världscupspremiären kommer att vara i Östersund de kommande fyra, fem åren och det känns väldigt bra. Arrangemanget är grymt bra, mycket folk och bra business för förbundet. Givetvis är det kul för oss aktiva att få köra på hemmaplan, säger Ferry. Miljömedvetet par Han bor tillsammans med Heidi Andersson, Armbryterskan från Ensamheten. Tillsammans är paret väldigt miljömedvetna. Ferry anser bland annat att priset på bensin borde vara dyrare. Vi källsorterar. Dessutom har vi en kompost faktiskt. Dit går vi med överbliven mat och liknande. Vi bor i bostadsrätt, så komposten är inte så stor. Det är en liten plätt på gräsmattan utanför lägenheten. Vi har komposterat i två år ungefär. Är skidskytte en miljövänlig sport? Nej, absolut inte. Men så är det nog i alla sporter där man har en världscup. Det blir mycket flyg mellan tävlingarna, även om vi har ett ganska effektivt program. Och för att fixa till skidutrustningen behövs en del kemi - kalier. Konstsnön är inte lika farlig, tycker jag. Det är mest vatten även om det går åt en del energi för att framställa snön. Gammal snö som ny Men i Östersund har man börjat med att spara snö. Så uttrycket vem minns den snö som föll ifjol stämmer inte så bra. Snön läggs i en stor hög där man har sågspån och frigolit ovanpå. Ungefär 30 procent försvinner, men merparten av snön vi åker på kommer alltså från förra säsongen. Det är smart, för då behöver man inte spruta all snö utan kanske bara på vissa punkter, säger Ferry. Hinner du njuta av miljön du åker i? Ja. Det finns väldigt fina miljöer i alperna bland annat. Men svenska fjällen på våren är ändå min favorit. Populär idrott Förra säsongen hade Helena Jonsson fantastiska framgångar i skidspåret. Otroligt roligt. Inte bara för henne utan för skidskyttet i stort. Det ser jag bara på antalet besökare på min blogg. Man kan även se det på antalet tv-titt - are, det ökar ju hela tiden varje år. Vi är populära nu. Det känns som om det är få idrotter som är så populära som skidskytte just nu. Den galne tysken En stor del bakom Björn Ferrys och de andra svenskarnas framgångar i skidspåren är Wolfgang Pichlers förtjänst Den galne tysken. Han är bra och engagerad som trän - are, han brinner för det här. Wolfgang har en förmåga att motivera folk, det är hans största förmåga egentligen. Och att bygga ett lag. Det är hemligheterna bakom framgångarna. Han är vansinnigt intresserad och engagerad, det kanske kan gå till överdrift ibland. Men utan Wolfgang skulle nog åkarna vara lite mindre intresserade. Jag har rätt höga krav på mig själv, så han passar bra för min del. Utviket en storsäljare Björn Ferry hamnar ofta i media av olika anledningar. Han är öppen och pratglad och nyligen satsade han på en kalender där han poserade lättklädd. Försäljningen går rätt bra faktiskt. Jag skickade iväg sju stycken i dag faktiskt. Från Stockholm till Boden. Även till Österrike faktiskt, så det har varit bra internationell spridning på det utviket, säger Björn Ferry och skrattar. text: tobias sandblom Fotnot: Energikontoren och energi- och klimatrådgivarna har förstås också siktet inställt och kommer likt Björn Ferry att vara högst närvarande under världscuppremiären i Östersund 2 6 december. Hedra oss gärna med ett besök! Björn Ferry Ålder: 31 år Längd: 194 cm Vikt: 81 kg Skostorlek: 46 Titel: Världsmästare, designer Hobby: Fiske och världsekonomi Dricker: Te Äter: Ekologiskt Kontroversiell åsikt: Bensinen är för billig! Kör: Gammal Saab 900 Medlem i: Humanisterna, Epilepsiföreningen, Aktiespararna och ambassadör för Ren Idrott Hemsida:

12 Liljedal Communication AB. Foto: Christer Pöhner. Thermia Diplomat Optimum G2 Nyhet för dig som inte vill spara på varmvattnet Återförsäljare Blekinge län: Karlskrona: Thörnqvist Rör AB Listerby: Johannishus Värmeinstallation Sölvesborg: LEJ s Rörmontage Jönköpings län: Anderstorp: A-VVS i Anderstorp Bankeryd: Bankeryds Rör AB Forserum: Forserums Rör AB Den förra generationen Thermia Diplomat Optimum fick bäst betyg i kategorin mest och varmast vatten i Konsumentverkets test av bergvärmepumpar. Nu kommer nästa generation med samma goda egenskaper i kombination med en helt ny, patentsökt teknik som ger ytterligare tio procent högre verkningsgrad. Under den del av året huset värms upp, producerar Thermia Diplomat Optimum G2 mycket mer och varmare varmvatten än någon annan värmepump på marknaden. Men energiåtgången är mindre. Mer information för dig som vill spara energi och pengar men inte på varmvattnet, finns på Nässjö: Knutsson El, Kyla och Värme AB Rydaholm: Peter Blomqvist VVS AB Smålandsstenar: Rörbolaget i Smålandsstenar AB Sävsjö: Sävsjö Rörtjänst AB Taberg: R.A.s Rör AB Tenhult: Tenhults Rör Vaggeryd: Vaggeryds Rörinstallationer AB Vetlanda: Vetlanda Rör AB Visingsö: Värnamo: Kalmar län: Berga: Borgholm: Emmaboda: Färjestaden: Gamleby: Kalmar: L Forsberg Installatör AB Bravida-Franssons Rör Boris Värme & sanitet AB BP Rör i Borgholm AB Vatten och Värme Kalmar VVS & Elmontag Gamleby Mek Verkstad AB Hammarstedts VVS Mönsterås: Rör-Karlsson AB Nybro: Hammarstedts VVS Oskarshamn: YIT Sverige AB Rockneby: Rockneby VVS Service AB Kronobergs län: Lessebo: Vatten och Värme i Emmaboda Rottne: Söders Olja & Rör Urshult: Sandbergs Rör Vislanda: Vislanda Rörtjänst AB Åseda: Åseda Värme & sanitet

13 3 Energitips som ger dig ess på hand Vad kan få dig att ändra beteende? De flesta av oss ändrar beteende om vi tjänar på det, inte sant? Saker vi tjänar på kan till exempel vara att spara pengar, att rädda miljön eller helt enkelt att må bättre. Att tjäna eller spara pengar och må bättre är oftast kanske de starkaste drivkrafterna av dessa tre, men allt fler av oss tycker att miljöfrågan är viktig. Inom reklam och media ser vi allt oftare att företag vill profilera sig inom miljöområdet. Att ladda sitt varumärke med en miljöprofil har blivit inne helt enkelt. Dessa företag vill att vi ska köpa just deras produkt eller tjänst för att bli miljövänligare. Vi som konsumenter ska givetvis köpa den mest miljöriktiga produkten om vi står i valet mellan två alternativ. En självklarhet, eller hur? Men ofta är den miljöriktiga produkten lite dyr are än alternativet är då valet lika lätt? Denna prisskillnad får självklart många av oss att tveka. Låt mig ta ett vardagligt exempel: Du är i affären för att köpa en ny lampa till din bordsbelysning. Varför ska du då köpa en lågenergilampa för 50 kronor, när alternativet är en glödlampa för fem kronor? Jo, för om du köper glödlampan så förlorar du drygt 100 kronor per år i energikostnad, jämfört med lågenergilampan. (Om du har lampan tänd cirka fem timmar per dygn.) Alternativet med lågenergilampan blir ännu bättre, om man också betänker att den har fem gånger längre hållbarhetstid än glödlampan Men nya produkter löser endast en liten del av det övergripande problemet. Jag återknyter till exemplet ovan måste du ha lampan tänd fem timmar varje dygn? Den billigaste kilowattimmen är alltid den du inte utnyttjar! Så den största besparing som finns, ligger i att förändra vårt beteende och vårt tankesätt. En sanning såväl hemma, som på arbetsplatsen! Vi på Energikontor Sydost har genomfört flera hundra energianalyser på företag runt om i regionen. Vi vet också att många av företagen satsar mycket pengar och energi på att köpa in energieffektivare utrustning och andra miljövänliga åtgårder. Men nästan ingen av dem arbetar med beteendefrågor runt energibesparingar. Detta vill vi förstås försöka ändra på, när man nu inom alla branscher pratar om att ta sitt ansvar för att hitta lösningar som är långsiktigt hållbara för miljön. I denna tidning vill vi ge dig som läsare inspiration, som gör att du sparar både pengar och miljö samt kanske även mår lite bättre. Du finner energi- och pengasparande exempel, som du kanske kan ha nytta av framöver. Det behöver faktiskt inte kosta pengar att spara energi! Roger Gunnarsson, projektledare, Energikontor Sydost Växjö: Framtidsvägen 10 A Växjö Tel: Oskarshamn: Hantverksgatan Oskarshamn Tel: Karlskrona: Ronnebygatan Karlskrona Tel: Kalmar: Esplanaden Kalmar Tel: Ansvarig utgivare: Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost. Redaktion: Andreas Hult, KrePart AB och Roger Gunnarsson. Redaktör: Andreas Hult. Produktion: Box 4010, Oskarshamn Oskarshamn: Tel , Fax , Växjö: Tel , Fax Projektledare: Hans Ericson. Mediekommunikatörer: Alexander Carlsson, Christoffer Liljegren, Lars Lindblom och Yvonne Forsberg. Layout: Petra Hagelin. Annonsproduktion: KrePart Ateljé. Upplaga: ex. Distribution: Företag i Småland och Blekinge. Tidningen delas ut vid aktiviteter arrangerade av Energikontor Sydost. Den finns också att få hos regionens samtliga energirådgivare och på Energikontor Sydost i Växjö och Oskarshamn. Nov 2009 Energipoolen i samarbete med: Energiambassadörerna

14 En skönare plats med MSZ-GE Luftvärmepump

15 15 Översättningar ger reda pengar Nu kan äntligen hela Sverige dryga ut hushållskassan. Broschyren med smarta energitips som sparar pengar och miljö har redan getts ut på tolv olika språk! Bo guhertina hews odê rê bidin kû bayekî bi hêz bo dekemî kin bikeve nava odê. Alltså: Vädra effektivt med snabbt tvärdrag en kortare tid! Miljön är en global angelägenhet och naturens gröna språk är något som hela världen förstår och tilltalas av. Av den anledningen är det också närmast något av en mänsklig rättighet, att så många som möjligt nås av lätttillgänglig samhällsinformation på sitt modersmål. Det säger Roger Gunnarsson, projekt - ledare på Energikontor Sydost, som är en av initiativtagarna till den matnyttiga broschyren Spara energi. Omedelbar succé Energimyndigheten, Energikontor Sydost, kommuner, bostadsföretag och organisationer har med hjälp av mediebyrån KrePart AB sammanställt broschyren. Den fyller ett stort behov som länge har funnits och medför samtidigt en stor besparingspotential, så jag är överraskad av att detta inte har gjorts tidigare. Vilket bevisas av det varma mottag - ande broschyren fått. Mängder av beställningar från bostadsföretag över hela landet, som på ett enkelt sätt vill kunna erbjuda viktig information till samtliga hyresgäster, har strömmat in till Roger Gunnarsson. Efter tryckningen av den första upplagan på elva olika språk har ytterligare ett kommit till, nämligen en fransk version. Tack vare att broschyren även finns i en digital version, som pdf, är den också ett levande dokument som i framtiden enkelt kan utvecklas med nya tips och översättas till ytterligare språk. Vanesaker i vardagen Som du också läser i Roger Gunnars - sons ledare på sidan 3 i denna tidning, handlar en stor del av den lilla människans miljöarbete om beteende- och attitydförändringar i vardagen. Det är alltid svårt att förändra gamla vanor, eller snarare ovanor. Men det är samtidigt fantastiskt hur mycket energi man faktiskt kan spara med väldigt enkla medel, menar han. Som att till exempel spara en tusenlapp om året genom att byta ut tio gamla glödlampor mot lågenergilampor. Eller att göra det till en vana att alltid ta ur batteriladdare och transformatorer ur eluttaget när de inte används. Som sagt, det finns en hel del lättförtjänta pengar att spara i en ansträngd hushållsbudget. Att man samtidigt är proaktiv och gör en insats för miljön är också en riktigt fin bonus helt på köpet! text: andreas hult foto: curt-robert lindqvist illustration: anna östlund Det ljusnar Ett nätanslutet solcellssystem från Naps är en emissionsfri, ljudlös och hållbar investering för en miljövänlig energilösning till er fastighet. Systemen fungerar tillsammans med det befintliga elnätet och producerar energi på plats, vilket gör att elräkningen minskar. Vi har standardlösningar för mindre villasystem och större kundanpassade system till kontor, bostadsfastigheter, skolor och kommersiella fastigheter. Högklassig solel med över 25 års erfarenhet! Vänligen kontakta oss på så gör vi en lösning som passar er

16 16 Smarta energitips! Sovrum/vardagsrum/allmänt Byt alla lampor till energieffektiv belysning och släck dem när du lämnar rummet eller huset. En LED-lampa är mycket energisnål och använder en tiondel så mycket energi som en vanlig glödlampa, och livslängden är upp till 25 gånger längre. Ett billigare alternativ är lågenergilampan vars energianvändning motsvarar en femtedel av en vanlig glödlampas och livslängden är tio gånger längre. Uppvärmning av hus kostar mycket energi så tänk på att inte placera möbler framför elementen. Ställ en bokhylla mot ytterväggen och det ger extra isolering. Om du reser bort behöver inte temperaturen vara mer än 15 inomhus. Vid vädring är ett snabbt tvärdrag bättre än små öppna springor en längre tid. Använd timer till julgransbelysning, växtbelysning, akvarier och sådant som inte behöver vara på dygnet runt. Täta fönster och ytterdörrar med gummilister samt dra för fönstren med gardiner eller persienner under natten, så behåller du värmen längre. Sänk inomhustemperaturen till 20, gärna lägre i sovrum. Kök KYL/FRYS Kylskåpet ska ha t mer eller mindre. Frosta av frysen m Byter du en 15 år A+ sparar du cirka Dammsug baksid kan öka energianv Tina fryst mat i ky Se till att kylen oc Byt gummilisterna SPIS Använd kastruller passar till plattans Tvättstuga Tvätta i lägre temperaturer och fyll tvättmaskinen. Centrifugera mer och torktumla mindre. Får tvätten lufttorka drar det ingen energi alls! Använd sparprogrammet vid tvättning utan förtvätt. Badrum Duscha snabbt (max 12 min) och effektivt i stället för att bada i badkaret. Duscha tillsammans. Byt till snålspolande munstycken och byt packning när kranen börjar droppa. Ska du byta kranar? Välj en sort med energieffektiv blandare och munstycke som sparar vatten och energi. Har du en elektrisk handdukstork i badrummet? Glöm inte att stänga av den. Om den står på året runt kan den dra så mycket som 600 kwh per år. Vardagsrum Grendosan är stand-by funktionens motståndare. Samla alla kontakter från all elektrisk utrustning som tv, dator, stereo och skrivare till en grendosa med brytare så du kan slå av allt när det inte används. Stäng av allt ordentligt det sparar energi och minskar brandrisken. Se också till att kringutrustningen till din elektronik stängs av. Låt batteriladdare, transformatorer och omformare vila när den inte används. Ju större tv-skärm, desto mer energi slukar den. Om du ska köpa en ny tv, välj en med "auto power off" och kolla upp hur mycket el den drar. Oftast drar LCD och plasmatv mer energi än äldre tv-apparater. Utvecklingen går framåt även här och energisnåla LED-tv-apparater börjar komma ut på marknaden. Utomhus Cykla och res kollektivt i stället för att ta bilen. Inte bilen under milen! Samåk med grannen och ni är fler som sparar tillsammans. Om motorredskap behövs, använd el- eller batteridrivna trädgårdsredskap. Sparar både pengar och miljön! Om barnens leksaker är batteridrivna, byt till uppladdningsbara batterier. Använd motorvärmare rätt. Vid kallare än -15 C cirka 1,5 h, +- 0 C max 1 h och vid högre temperatur än 10 C behövs inte motorvärmaren alls.

17 17 emperaturen +5 och frysen -18 varken inst en gång per år. gammal kyl mot en ny med energimärkning 270 kwh/år. an av kyl och frys då damm på kondensatorn ändningen med 25 procent. len i stället för i varmvatten eller mikron. h frysen har täta dörrar eller luckor. om de går sönder. och stekpannor med plana bottnar och som storlek. Sätt lock på kastrullen. Använd inte spisfläkten i onödan under vintertid, den suger åt sig massor med varmluft. Använd ugnen till bakning i samband med matlagning. Stäng av ugnen om den står tom i mer än 30 minuter. Tevatten värmer du energisnålast i vattenkokare eller mikro. DISK Skölj disken i en balja eller i diskhon med propp för att minska förbrukningen av varmvatten. Diska bara fulla diskmaskiner och stäng av torkfunktionen om det är möjligt. Om diskmaskinen är kopplad till kallvatten så värmer bara maskinen upp vattnet till diskmonentet och i sista sköljningen. En lägre disktemperatur räcker ofta för ett lika bra resultat. Skrapa i stället för att skölja av matresterna, diskmaskinen diskar din disk. Intelligent värme Devilink trådlös värmestyrning Marknadens mest användarvänliga värmestyrning. Sparar energi och höjer boendekomforten. Trådlös kommunikation i hela huset. Värmen i hela huset styrs från en centralt placerad enhet. Snabb och enkel installation utan kabeldragning. Modern tidlös design. DEVI AB Box 2, Sorterargatan 12 SE Vällingby Tel: Fax: Välkommen till din lokala maskinuthyrare Smålandsbyrån med kunder över hela Sverige illustration: anna östlund MARKNAD. MEDIA. REKLAM Arkitektvägen 20, Oskarshamn Tel: Fax:

18 18 Solen värmer Euro Växjö kallas Europas grönaste stad. Här är ett bevis för att det faktiskt stämmer: Solenergianläggningen på Kungsmadsskolan. Det kommunala fastighetsbolaget VöFAB ligger i framkant vad gäller miljöarbete och miljöutveckling. Bland annat har en stor solenergianläggning installerats på Kungsmadsskolans tak. Den är på kvadratmeter och tillgodoser sex procent av den stora skolans energibehov. Solenergianläggningen sitter på ett typiskt gammalt industritak med snedställda fönster som ska släppa in ljus från norr. Lutningen på taket är perfekt för solceller, säger Bruno Birgersson, energioptimerare på VöFAB. VöFAB VöFAB är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter med lokaler i Växjö. VöFAB bildades 1990 och är tillsammans med tre bostadsbolag, ett förvaltningsbolag och ett energibolag dotterbolag åt Växjö Kommunföretag AB. VKAB ägs av Växjö kommun. Bolaget har två enheter: administration och förvaltning med totalt 67 anställda. Vöfabs affärsidé är att utan vinstsyfte, i första hand tillgodose Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisbilliga lokaler. VöFAB installerade redan 1998 tolv plana solfångare med en sammanlagd yta på 144 kvadratmeter på Växjö simhalls tak. Miljödiplomerad allmännytta Solcellerna är inte bara miljömässiga. Jag måste säga att installationen blev riktigt snygg också. Detta är den första anläggningen vi har gjort. Kostnaden för anläggningen är 7,2 miljoner kronor och 5 av dessa är bidragspengar. Hur duktiga är ni på miljömedvetenheten? Vi är duktiga på VöFAB skulle jag vilja säga. Bolaget är miljödiplomerat, det motsvarar miljöcertifiering på ett privat bolag. Vi följer de regler och Clipperton Scientific Expedition IBG Photo credits:xavier Desmier/7è Continent, Corbis, Northern Lighthouse Board, Saft, StudioInge. Saft Sunica.plus Ni-Cd batterier är installerade på många platser världen över, även runt Sveriges kust. Från fyrar och bojar till olika solcells lösningar som tillsammans med Sunica.plus garanterar strömförsörjningen. Saft AB är ett världsledande svenskt batteriföretag med export till över 100 länder. Vi levererar batterier för avbrotts fri elkraft till verksamheter som inte tål ett driftstopp; sjukhus, flygplatser, eldistribution, telekommunikation, olja-, gas- och processindustrin samt energilagring med solceller etc. Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Sverige på ett kostnadseffektivt sätt samt tar vårt miljöansvar från konstruktion till återvinning. Vi har en egen återvinningsanläggning sedan 20 år. Saft AB Oskarshamn Tel: Fax:

19 19 as grönaste stad krav som finns för miljödiplomering och var det första offentliga företaget i regionen som blev miljödiplomerat, säger Birgersson. Vad gör ni mer för miljön? Det vi jobbat med länge är det gamla vanliga: se till att vi har miljöbilar, sorterar sopor, inte använder några miljö - farliga färger och är väldigt noga med de kemikalier vi arbetar med. Grön framtidsvision Dessutom har många skolor försetts med matavfallskvarnar, vilka maler ner resterna från skolköken. Avfallet körs sedan till kommunens biogasanläggning. Där rötas slutligen matavfallet och blir till biogas. Sedan gör vi små grejer på kontor et, scannar fakturor och försöker minska på pappersanvändandet så mycket det bara går. Strävan är att avfall i första hand inte ska uppkomma, i andra hand återanvändas och i tredje materialåtervinnas, i fjärde hand energiutvinnas och i allra sista hand deponeras. Vad har ni för framtidsvisioner vad gäller miljöarbetet? Vi ska hela tiden försöka att minska vår miljö påverkan så mycket som möjligt. Det innebär bland annat att vi ska minska vår elförbrukning i våra fastigheter med 20 procent till år 2017, säger Bruno Birgersson. Två displayer visar produktionen - en inne i cafeterian och en ute på fasaden mot Sandsbrovägen. Miljövänlig fjärrvärme Ett av systerföretagen i kommunen är fjärrvärmeföretaget VEAB. De framställer i stort sett all sin värme av biomassa genom att elda med flis. Vi har väldigt miljövänlig fjärrvärme här i Växjö. VöFAB ligger som en stor värmedumper i deras linje. I och med att VEEAB även producerar el, så blir det värme över i den här processen och vi tar tillvara på spillvärmen som blir. Det är mycket tack vare detta som Växjö kallas Europas grönaste stad. Miljödiplomering VöFAB blev miljödiplomerat för första gången 2007 och i maj 2009 miljödiplomerades företaget för tredje gången. För diplomeringen har följande krav uppfyllts: Identifierat och dokumenterat sin miljöpåverkan. Prioriterat åtta mål att arbeta mest aktivt med: energi, transporter, avfall, miljöskadliga ämnen, sunt innemiljöklimat, inköp, vatten/avlopp och sina arbetsplatser. Har en miljöpolicy. Antagit ett antal miljömål och upprättat en miljöplan för arbetet med dessa. Upprättat kemikalieförteckningar med klassificering av farokoder. samband med detta har VöFAB städat och gallrat bland kemikalier. Dokumenterat avfallshantering och sortering. Gått igenom inköpsrutiner. Begärt in miljödeklarationer och bedömt viktigaste leveratörer och entreprenörer angående deras miljöarbete. Energideklarerat sina fastigheter. Minst vart tredje år genomföra uppföljande vidareutbildning för personalen och/eller studiebesök med miljöinriktning.

20 20 Bergsäker konvertering Allt fler lägenheter konverterar från fjärrvärme till bergvärme. I Lund installeras den nya värmekällan i 15 nya hyreshus. Det finns pengar att spara, säger Fredrik Snygg, distriktschef på Nibe. Hela ledordet i en sådan här omgörning är ekonomi. I Lund planeras att koppla bort 15 bostadshus på Thulehem från det kommunala fjärrvärmenätet och byta till bergvärme. Går man från olja till fjärrvärme, så är det ju en fråga om miljön. Men i det här fallet är det en ren ekonomifråga. Det finns pengar att spara i en sådan här konvertering, säger Fredrik Snygg. Det finns även en chans att vara självständig om man som hyresvärd väljer bergvärme. Om man har fjärrvärme, så kan man ju inte byta leverantör, då är man låst till en och samma. Har man exempel - vis bergvärme, så väljer man fritt själv vilken elleverantör man vill ha. En tredjedel av priset Ramböll projekterar konverteringen, HP Borr AB I Klippan är totalentreprenör och Nibe levererar värmepumpar och stöttar tekniskt. För ungefär fem år sedan var det här väldigt ovanligt. Men i dag vill jag inte kalla det så ovanligt och jag tror att det kommer att öka mer och mer. På många håll har fjärrvärmepriset stigit en del vad gäller avgifter och liknande. Bergvärmen kan ibland vara en tredje - del av priset. Vad kan det betyda för hyresgäster? Om hyresvärden byter till bergvärme så sparar han in pengar. I slutändan så skulle det kunna leda till att han slipper höja hyran, säger Fredrik Snygg. Större lokaler framtidens marknad Fortfarande är det främst villaägare som väljer att byta till bergvärme. Däremot har den marknaden mattats lite grand. Toppåren var Men vad gäller hyreshus, kyrkor, industrier och skolor, kommersiella fastigheter alltså, det är det som ökar. Det är nästa generation med bergvärme. Men det är fortfarande små volymer jämfört med villor, säger Fredrik Snygg. Kostnadsbesparing för hyresgvärden Gunilla Wachtmeister är vd för stiftel - sen Thulehem, seniorboendet som står inför omgörningen. Hyresgästen kommer inte att märka något när bergvärmen är i drift. Sannolikt ger det en kostnadsbesparing som utökar utrymmen för investeringar och underhåll, säger Wachtmeister. Varför byter ni till bergvärme? Vi stod i begrepp att renovera befintlig kulvertanläggning och såg bergvärme som ett kostnadseffektivare alternativ, säger Gunilla Wachtmeister. Hur mycket sparar ni in? Det är för tidigt att sätta exakta siffror. Efter slutbesiktningen av första byggnaden ska vi göra en utvärdering och simulera modeller för att beräkna effekterna av en total utbyggnad. Är det mer miljövänligt än fjärrvärme? Allmänt om fjärrvärme kan sägas att graden av miljövänligheten är ju direkt kopplad till vad respektive anläggning eldar med för bränsle; bio, fossila med mera. Som konsument kan jag inte styra det. Vi kommer förvisso att få en högre elförbrukning, jag bedömer dock konverteringen som miljömässigt gynnsam, säger Gunilla Wachtmeister. Djupborrning till kokpunkten I just Lund och Malmö satsar man på storskalig bergvärme och borrar tre kilometer ner i marken. Där är vattnet i berggrunden 100 grader varmt. Lite som att jämföra med Islands alla gejsrar. Den djupborrningen ska täcka en stor del av båda städernas behov. Anledningen till att man borrar så långt ner är att det finns en speciell ström, Alnarpströmmen, en underjordisk ström. Den kan man få ut mycket energi av, men det är ganska dyrt att borra så djupt. Lund har två sådana projekt på gång. Det är inget man ska göra för en mindre konsument, det lönar sig inte, menar Fredrik Snygg. Om man ska värma ett hus är det betydligt vanligare att borra meter ner i marken, det räcker gott för att fylla behovet för en vanlig villa. Vid beslut om full utbyggnad ska 80 stycken 200-metershål borras. Det är mer ekonomsikt försvarbart än att vi skulle borra ett par trekilometershål. Anledningen att det borras så många är att varje meter borrhål endast kan ge oss en viss mängd solenergi. Vi kan inte ta upp mer än vad solen kan ge oss tillbaka, man kan aldrig ta upp för mycket energi, säger Fredrik Snygg. text: tobias sandblom Bergvärme eller fjärrvärme? Både fjärrvärme och bergvärme kan vara bra uppvärmningsalternativ ur ett klimatperspektiv. Fjärrvärmen ska då baseras på förnybara energikällor och värmepumpen ska ha en hög verkningsgrad med produktionsspecificerad el med låga koldioxidutsläpp. En värmepump med hög verkningsgrad och produktionsspecificerad el kan vara bättre än fjärrvärme om värmen från fjärrvärmeverket delvis kommer från fossila bränslen. På samma sätt kan fjärrvärme med produktionsspecificerad värme vara bättre än en värmepump med låg verkningsgrad och utan specificerad el. Snabba säkra transporter med minimal miljöpåverkan. Vi skräddarsyr din transport. Kontakta oss på: Tel E-post

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost LÖSNING PÅ VÄG. Stefan Nilsson rapporterar direkt från bilmässan i Paris. Sid 10 11 LYSANDE LED. En del av lösningen och framtidens ljuskälla flyger högt igen. Sid 13 eneroi poolen 2.2012 LÖNSAM AFFÄR.

Läs mer

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 KLIMATAVTAL. Oskarshamn och Mörbylånga har redan skrivit på. Sävsjö står näst på tur. Sid 6 RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 eneroi poolen 2.2011 MAT BLIR

Läs mer

eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft.

eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Daniel Hedin byggde ett eget vindkraftverk i stället för att förbanna blåsten. Miljöfordon Syd har

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

energismart solenergi Äventyrsljus Checklista Nya krav Upplyst En tidning från

energismart solenergi Äventyrsljus Checklista Nya krav Upplyst En tidning från energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013 energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer ENERGI &miljö Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi Miljösmarta mobilapplikationer Sveriges bredaste sortiment av LED-lampor och LED-belysning, även dimbara. Besök vår monter A:512 på Hem &

Läs mer