eneroi Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eneroi Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt!"

Transkript

1 - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Trots ett brutet nyckelben, räknar Björn Ferry med att komma till skott i Världscuppremiären i Östersund. Den 2 6 december smäller det! Bergvärme är både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt! Även transportfrågor står nu på energi- och klimatrådgivarnas agenda. Energipoolen undersöker hur effektiv logistik skonar miljön.

2 14 Vi hjälper er med åtgärdspaket gällande ENERGIEFFEKTIVISERING Helautomatisk biobränslepanna kw Österrikisk konstruktion, Tjeckiska priser! Pannor som klarar: flis, spån, briketter, pellets, träavfall och spannmål. Aröds Industriväg Hisings Backa Vi hjälper dig att se över och minska dina energikostnader. Askutmatning, automatisk sotning, eltändning, rörlig roster och rökgasfläkt som standard. Kan levereras inbyggda i pannrumsmodul. Tel: MINSKA ENERGIKOSTNADERNA För mer information kontakta: Magnus Tyrberg WSP Systems, energigruppen Tel: WSP är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster inom hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vi utför FÖRSTUDIE KOSTNADSFÖRSLAG UTFÖRANDE UPPFÖLJNING Vi är även certifierad energiexpert Box 49, Mönsterås Nu finns vi även i Oskarshamn Together we can do it Förmånsvärde för Insight endast 784:-/mån Beräknat vid 52 % marginalskatt INSIGHT

3 13 Energisnåla grannar Familjen Ahlgren i Karlskrona sänkte förbrukningen av sin hushållsel med nästan 50 procent. Tillsammans med sina grannar blev de energisnålast i Europa. I Kättilsmåla i Karlskrona har invånarna tänkt till rejält. Ingen onödig hushållsel skulle leda till en bra placering i tävlingen Energismarta grannar. Tävlingen pågick i sex månader. Vi var sammanlagt sex hushåll som ihop fick ner vår elförbrukning med 37,6 procent, berättar Madeleine Ahlgren. Hon och maken Fredrik var lagledare. Och de föregick med gott exempel. Vi fick ner vår förbrukning med nästan 50 procent. Då hade vi ändå ganska låg förbrukning från början. Vissa fick ner elen mer och andra mindre. Tillsammans blev det väldigt bra. Eftersom familjen Ahlgren eldar med ved kunde de inte delta vad gäller uppvärmningen av huset, det gjorde andra i laget. Vad är hemligheten bakom er fantastiska sänkning av elförbrukningen? Rent generellt är det många bäckar små som gäller. Det gäller att se både det stora och det lilla. Till exempel om man ska koka upp te på kvällen, så kokar man inte upp stora mängder vatten utan just den mängd som går åt, säger Ahlgren. Belysningen viktig Den större förändringen familjen gjorde var att gå över belysningen noga. Det gäller att se över hela huset och källaren och se vilken belysning man har och hur den används. Naturligtvis plockar man bort alla glödlampor. Fredrik och jag har hoppat över lågenergilamporna och gått på led-belysning. Det är en ganska stor investering, men det är en belysning som man kan ha tänd nästan jämt eftersom den drar så lite ström. En annan viktig detalj är att se över all onödig standby-el. Det kan vara den klassiska delen med tv, modem och skrivare som man måste stänga av. Men även transforma - torer som man kanske inte tänker på. Vi hade exempelvis en golvlampa som hade en transformator. Den drar ju ström hela tiden även om man kanske inte använder lampan så ofta, säger Madeleine Ahlgren. Blev du förvånad? Ja, det måste jag säga. Målet var så klart att vinna, men att det skulle gå så här bra kunde jag inte ana. Är ni nitiska när ni är hos kompisar om de slösar med elen? Jo, så är det nog faktiskt. Ibland kanske man säger det till kompisar som man känner lite bättre, men de tror redan att de har gjort så mycket de kan. Prisutdelning i Bryssel Familjen Ahlgren och de andra grannarna i laget är faktiskt energisnålast i hela Europa. Priset fick de hämta vid en gala i Bryssel. Främst var det äran vi vann. Sen har vi sparat en massa pengar så klart och slipper betala en massa pengar till elbolagen. Dessutom åkte vi alla sex familjer ner till Bryssel, det var väldigt trevligt, säger Madeleine Ahlgren. text: tobias sandblom Klädsamt samarbete för miljön Scanias etanoldrivna distributionsbil P 270 4x2 är en viktig länk i samarbetet tillsammans med KappAhl, Green Cargo och Volvo. Lastbilstransporter från KappAhls centrallager i Mölndal till kedjans butiker i Stockholmsområdet skulle medföra koldioxidutsläpp på 157 ton årligen. Genom miljövänliga lastbilstransport - er i Göteborg och Stockholm, tillsammans med järnvägstransport mellan de två städerna, minskar koldioxidbelastningen till sex ton årligen. Green Cargo, som sköter alla transporter till KappAhls 150 butiker i Sverige, samarbetar med både Scania och Volvo i logistiklösningen. Det innebär en enorm minskning och vi är nästan CO 2 -neutrala, konstaterar Mårten Kosh ko, konfektions - logistikchef på Green Cargo. I Göteborg transporteras plaggen fram till järnvägen med Volvos distributionsbil som drivs med DME, dimetyleter det biobränsle som tillverkaren valt att satsa på. Väl framme i Västberga omlastas plaggen till Scanias etanoldrivna distributionsbil P 270 4x2. Där väntar Stefan Rodebäck, chaufför på Green Cargo, på att göra sin dagliga runda till butikerna vid Drottninggatan, Hötorget, Gallerian, Skärholmen och Haninge. 20 års erfarenhet Vi tror inte på att vänta in det absolut ideal iska alternativa bränslet, förklarar Scanias R&D-chef Hasse Johansson. Om det nu finns ett sådant kommer den alldeles för sent. Vi har 20 års erfarenhet av etanol som är ett hållbart bränsle som kan produceras till konkurrenskraftigt pris. Samtidigt vet vi att etanol är olika miljövänligt beroende på hur det produceras och anser därför att det måste certifieras. Ett steg framåt KappAhls logistiklösning presenterades vid den internationella ITS-kongressen i september, inte bara som ett nytt exempel på att flera transportslag kan medverka till miljövänliga transporter, utan även ett exempel på svensk samverkan mellan konkurrenter. Det finns inte en transportlösning som är gångbar i alla situationer, menar Pia Jinhage, projektledare på Kapp - Ahls distributionscenter. Men denna lösning innebär definitivt ett stort steg framåt.

4 12 Prioriterar miljöarbetet Den främsta anledningen till att småföretagare engagerar sig i miljö arbetet är det egna intresset. Lagstiftningens krav är av underordnad betydelse. Miljösatsningar är ofta bra både för miljön och för företagens lönsamhet. Småföretagarna drar sitt strå till stacken, säger Företagarnas regionchef i Kronoberg, Olle Termén, som själv jobbat som konsult tidigare och hjälpt många företag till miljöcertifiering. Det som från början av många kunde uppfattas som ett påtvingat extraarbete, har efter hand vuxit in i medvetandet som självklara och nyttiga åtgärder, menar han. Det är stor skillnad i dag, jämfört med i mitten av 90-talet då certifieringar enligt EMAS och sedermera ISO satte igång. Majoriteten miljöanpassar I en undersökning som Företagarna låtit utföra uppger 54 procent av företagen med 1 49 anställda och 87 procent av de med över 50 anställda att de på något sätt miljöanpassat verksamheten. De vanlig - aste åtgärderna är källsortering av avfall, återvinning samt energibesparingar. Troligen under skattar de mindre företag en sina åtgärder, för på konkret fråga säger två av tre företag att de sparat energi och nio av tio att de ägnat sig åt avfallshantering och återvinning. I dag är den globala uppvärmningen det tema som tilldrar sig det största intresset. 38 procent av de mindre företagen och över hälften av de större säger sig ha minskat utsläppen av koldioxid. De småföretag som har miljöanpassat sin verksamhet upplever affärsmässiga fördelar man har fått nya kunder, stärkt sin konkurrenskraft och sitt varu - märke, men också sänkt sina kostnader. Det man skulle önska sig, säger Olle Termén, är en bättre anpassning av lag stiftning och myndighetsföreskrifter till de små företagens verklighet. De administrativa kraven på miljörapportering av olika slag är ganska stelbenta och slår blint, till exempel när det gäller sanktionsavgifter på grund av utebliven rapportering till myndigheter. EU:s ambition om think small first borde ingjutas hos lagstiftaren i högre grad. Företagarna juridisk hjälp Företagarnas jurister svarar dagligen på frågor från medlemmarna om tolkningar av miljöbalken och olika myndighetsbestämmelser. Vi har bland annat fått många samtal om miljösanktionsavgiften, för att man missat sin rapporteringsskyldighet enligt producentansvaret för elektroniska och elektriska produkter. Mot bakgrund av detta och andra omständig heter drev våra jurister ett fall vilket överklagades och resulterade i att helt undanröja den höga avgiften, berättar Olle Rosén, som handlägger miljöfrågor på Företagarna. Vi gör Sverige företagsammare JURIDIK RÅDGIVNING FÖRSÄKRING Vi representerar de personer som har tagit steget. De företagsamma. De som har gått från ord till handling. De som har realiserat en dröm. Bli en av oss! Som medlem i Företagarna har du tillgång till en rad viktiga tjänster, bland annat kostnadsfri juridisk telefonrådgivning, anpassade försäkringar och förmånliga priser på annat, som du behöver i din verksamhet. Och inte minst företräder vi dina intressen i maktens korridorer. Läs mer på eller ring ditt regionkontor: Region Jönköping Tel E-post Region Kalmar Tel Region Kronoberg Tel Region Syd (Skåne Blekinge) Tel Sveriges största företagarorganisation

5 11 Uthålliga kommuner Kommunala lokaler i Kalmar län ska bli energieffektivare. Målet är hela länet ska bli fossilbränslefritt till år Bland annat tittar vi på möjligheten att få fram mer biogas och att kunna utnyttja solenergi oftare, säger Stefan Svenaeus, länssamord nare för Uthållig kommun. Energimyndigheten driver tillsammans med 66 kommuner i Sverige projektet Uthållig kommun. Det handlar om att samverka och sprida kunskap så att kommunerna kan arbeta effektivt med energi- och klimatfrågor. Tanken är att man ska kunna skapa hållbara kommuner. Även näringslivet ska kunna dra nytta av det här. Energi- och klimatarbetet ska användas som en språngbräda för utveckling. Gemensamma projekt Energimyndigheten har ordnat ett antal teman att jobba efter till exempel biogas, transporter eller vindkraft. I Kalmar län finns ett antal gemensamma projekt: biogas, energieffektivisering i fastigheter och en klimatlöfteskampanj. Dessutom har vi haft en del temadagar där vi belyst de här frågorna, berättar Stefan Svenaeus. Projektet Uthållig kommun i Kalmar län har som mål att få bort all olja från kommunens lokaler och vara fossilbränslefria år Det är ett viktigt mål. Främst handlar det om kommunernas egna lokaler, men vi vänder oss även till industrier och samhället i övrigt. Ska minska oljeförbrukning Målet är att lokalerna ska bli energieffektivare och minska oljeförbrukningen successivt. Redan i dag används i länet förnybara bränslen till 65 procent, men vi ska gå vidare till 100 procent senast Vi ska hitta förnybara bränslen. För att ytterligare bli energieffektiv - are har vi haft en temadag om solenergi, som ju är en viktig förnyelsebar energikälla. Kalmar län får beröm Landstinget har redan en stor solenergianläggning på sjukhuset i Kalmar och Mönsterås kommun har en anläggning på kommunhuset. Det är två bra exempel på hur man kan använda solenergin, säger Stefan Svenaeus. Är kommunerna bra eller dåliga på att energieffektivisera? De är bra. Alla tycker det är viktigt och jobbar med detta på olika sätt. Det finns en god känsla för att gemensamt jobba med de här fråg orna. Vi har dessutom gemensamma mål som alla ställer upp och arbetar efter. Viktiga frågor Kalmar är enda länet i Sverige där alla kommuner är med och dessutom deltar även Länsstyrelsen, Regionförbundet, Landstinget och Linnéuniversitetet. Det tycker jag är ett tecken på att kommun - erna och de regionala part erna anser det är viktiga frågor, säger Svenaeus. Projektet Uthållig kommun pågår till och med Men tanken är naturligtvis att arbets sättet ska fortsätta även efter det att projektet är slut. text: tobias sandblom Lokalt, rikstäckande & nordiskt supersnabbt Ronneby-Karlshamn Karlskrona Växjö Vimmerby-Hultsfred Oskarshamn Kalmar

6 OM VI KAN SPARA STORA PENGAR ÅT SMÅ HUS. TÄNK DÅ VAD VI KAN GÖRA FÖR STORA. Värmepumpar har varit de svenska hushållens kanske allra största sparbössa under de senaste åren. När folk i Sverige pratar med vänner utomlands om hur mycket de sparar så blir de knappt trodda. Nu börjar man höra samma tongångar på fastighetssidan. Allt fler fastighetsägare inser att värmepumpar ger riktigt stora besparingar. Både när det gäller pengar, miljö och tid. Och dessutom utan att binda upp sig till någon leverantör. Vi pratar inte om kronor och ören. Det rör sig ofta om flera hundra tusen kronor. På bara några år! Pengar som tickar in oavsett ränte- och konjunkturläge. Idag har vi driftsatta bergvärmeinstallationer på upp till 540 kw. Från Trelleborg till Jukkasjärvi. Vi har industrier som återvinner värme från maskiner och processer. Fabriker som värms upp av slangar på havets botten. Det finns renoveringsplaner för miljonprogrammet där man ska leda frånluften via värmepumpar. Kreativa tankar i hela landet. Vi är helt säkra på att det finns spännande lösningar även för din fastighet. Hör av dig och berätta vad du har, så berättar vi vad du kan få. Läs mer på NIBE F1330 BERGVÄRMEPUMP Mindre än 3 kg köldmedium per enhetsaggregat. Detta innebär uteblivna besiktningskrav. De två scrollkompressorerna klarar av att leverera upp till 65 C till värmesystemet. Styrning med kommunikationsmöjligheter Se status och gör inställningar över Internet och SMS med tillbehöret RCU. Styr värmepumpen externt med t ex DUC. Flera storlekar: 22, 30, 40 kw. KOM TILL OSS, VI ÄR EXPERTER PÅ NIBE VÄRMEPUMPAR Blekinge län: Kalmar län: Björkanders Rör AB, Rödeby Jonssons Rörfirma, Mörlunda , Glimmans Värmeinstallationer, Hasslö Rör-Karlsson AB, Mönsterås J. Mattsons VVS, Karlshamn Rör-Karlsson AB, Oskarshamn Thermofix, Asarum , Stensö VVS AB, Kalmar , Kronobergs län: YIT Sverige AB, Kalmar Moheda Rör AB, Växjö YIT Sverige AB, Oskarshamn YIT Sverige AB, Växjö

7 9 Effektivare transporter gav mer vårdtid För bara några år sedan var situationen ohållbar. Men med hjälp av en datorbaserad logistikmetod för tjänste - resor, lyckades Karlshamns kommun åter få hemtjänsten att blomstra. Vi har verkligen vind i seglen just nu, säger omsorgsförvaltningens chef Christel Jönsson. Karlshamns kommun stod i fokus när Energi - kontor Sydost, tillsammans med Vägverket, samlade ett 70-tal seminariedeltagare i Nybro för att tala om Bättre kommunala tjänsteresor. Ett pilotprojekt på Orust mellan har nämligen visat att ett hemtjänstdistrikt nästan kunnat halvera sin transporttid och samtidigt öka den så kallade brukartiden (den faktiska arbetstiden i vårdtagarens hem) med över 40 procent. Samtidigt minskade körsträckan med 27 procent, tack vare bättre reseplanering. Karlshamns kommun, som enligt omsorgsförvaltningens chef Christel Jönsson enligt en före detta ekonomichef länge hade svenskt rekord i uthållighet med budgetunderskott, valde att ännu gå ett steg längre och organiserade om hela hemtjänstverksamheten. Vi såg över hela vår organisationsstruktur och byggde upp allting från början, med utgångspunkten att resursfördelningen hela tiden ska utgå från brukarens behov och inte personalsituationen, berättar Christel Jönsson. Pall med tre stadiga ben Den största boven i dramat var planeringen av dagens insatser och transporttid för förflyttning mellan olika vårdtagare. Det är som att ha en pall med tre ben som alla måste stå lika stadigt. Vi måste se till att ge brukarna så hög vårdkvalité som möjligt, samtidigt som vi ser till personalens arbetsmiljö och samtidigt har en god ekonomi. För att få denna svåra ekvation att gå ihop, inrättades dels en central planeringsfunktion, dels ritades kartan om genom att hela hemtjänsten delades in i sex nya distrikt så lika varandra som möjligt storleksmässigt. Ruttoptimering nyckeln Ruttoptimering är nyckelordet. Det innebär att en central planerare, med hjälp av ett dator - baserat logistikprogram, varje dag optimerar hemtjänstbesöken genom att räkna ut den kortaste och effektivaste vägen för personal och fordon. Tack vare ruttoptimering har vi ökat insats - tiden från 52 till 64 procent. Systemet är i skarp drift sedan hösten 2008 och vår utmaning 2010 är att öka brukartiden till 68 procent. Vi ska samtidigt spara tre miljoner genom att effektivisera verksamheten och tittar också på hur vi kan förnya vår bilpark, sammanfattar Christel Jönsson. Hemtjänsten i Karlshamns kommun Resultat mot budget kr kr Kostnadsförändring + 6 procent 0,9 procent Antal årsanställda 189 ca 163 Brukartimmar ca ca Brukartid ca 52 procent ca 64 procent Ruttoptimering ger inte automatiskt bättre vård. Men den frigör mer vårdtid och personal - resurser, genom att minska transporttiden. Liknande logistikprojekt ligger i dag i startgroparna i ett 20-tal svenska kommuner. Bara i sydostregionen tittar Kalmar, Älmhult, Sölvesborg, Ronneby, Karlskrona, Alvesta, Tingsryd, Växjö och Olofström på möjligheten att införa smartare hemtjänstresor. text: andreas hult Christel Jönsson Energijakten fortsätter! Vår energigrupp i Kalmar arbetar framgångsrikt vidare inom industri och fastigheter med: Energieffektivisering Energideklarationer Termografering av byggnader Provtryckning av byggnaders täthet Mätning av elkvalité Energisamordning Projektledning energiuppdrag Vi hjälper dig gärna också! Ring Glenn på Stående: P-G Petersson, Nils Lundberg, Henrik Håkansson. Sittande: Glenn Andersson, Erik Flodström SWECO SYSTEMS Kalmar

8 8

9 7 Energisnål upplysning Successivt ska glödlamporna bort från vårt samhälle. Bra för miljön. Och bra för plånboken. En win-win-situation, konstaterar Peter Bennich på Energimyndigheten. Utfasningen av glödlampor ingår som en del av EU-direktivet Eko-design, vilket är ett av de sätt EU använder för att lyckas lösa klimatfrågan och begränsa utsläppen. Ekodesign syftar till att öka energi - effektiviteten hos produkter som inte är energieffektiva. Glödlampan är den första produkten som fasas ut och där finns en stor bespar ingspotential, berättar Peter Bennich. Ett annat beslut inom Ekodesign är att standby-lampor inte får dra mer än 1 Watt från och med nästa år. Glödlamporna kommer att fasas ut stegvis genom importförbud. De lampor som fortfarande finns i lager får fortsätta att säljas. Hittills har alla matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor förbjudits. Sedan rullar det vidare enligt schemat (se separat faktaruta). Lågenergilampan mer hållbar En glödlampa kostar ungefär 50 kronor mer per år i drift jämfört med en lågenergilampa, som dessutom håller mycket längre. Folk betalar väldigt mycket i onödan på sin elräkning för det ljus man får. Genom att dra ner på elanvändningen, så minskar kostnaderna och samtidigt även koldioxidutsläppen. Skillnad i driftskostnad mellan en vanlig 60Watts glödlampa och en 11Watt lågenergilampa är 49 kronor per år, om varje kilowattimme kostar en krona och man låter lamp orna lysa timmar per år. Det är en dålig affär att använda glödlampor helt enkelt. Lågenergilampor håller dessutom åtta till sexton gånger längre, säger Peter Bennich. Arga konsumenter Hur mottar folk växlingen från en traditionell glödlampa? Många är förstås arga för att de tycker det är sämre ljus och det har vi natur - ligtvis respekt för, man ska inte byta till det sämre. Men nu har det kommit lågenergilampor som håller samma kvalitet som en glödlampa och ibland till och med bättre. Glödlampan är ganska röd i sitt sken och det är inte alltid som man vill ha det. Då kanske det passar bättre med ett lite blåare ljus, säger Bennich. LED kan ge mys-pys På stark frammarsch är halogenlamp - orna och LED-lamporna. Även om LED-lamporna inte är mogna än, så är det den typen av lamp - or som kommer på sikt. Det kommer att bli ett nytt sätt att ljussätta sitt rum. Man kan gå från rött till blått och labo rera lite som man vill. Ljuset har en viss biologisk påverkan och man kan till exempel använda ett mer röd - are ljus om man vill ha mys-pys och softa ner belysningen. Det kan man styra. Kunskap saknas Peter Bennich menar att problemet är att folk har dålig kunskap om just detta för tillfället. Både återförsäljare och folk som håller på med ljusdesign har en hel del att lära ut till oss vad man kan göra med ljuset. Folk tänker ofta på lågenergilampor för tio år sedan. Då var de inte så bra, men det är de nu. Dessutom kommer en ny belysning som utvecklas. Snabb utveckling Och utvecklingen går snabbt nu. Tidi - gare har glödlamporna till viss del kvävt utvecklingen av alternativa ljuskällor. Eftersom folk hela tiden fortsatt att köpa glödlampor, så bromsades utvecklingen av alternativen till glödlampor. Men nu går det mycket fort - are. Led-lampor är inte alltid bra, där är tekniken mer omogen, men den utvecklas också. Det gäller att man fråg - ar sig fram och ber återförsäljarna att visa hur belysningen ser ut, säger Peter Bennich. text: tobias sandblom foto: peter jansson Så utfasas glödlamporna September 2010: Klara 75 W. September 2011: Klara 60 W. September 2012: Klara 15, 25 och 40 W. September 2013: Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor. September 2016: Skärpta krav på klara halogenglödlampor. Mer information finns på och Peter Bennich, Energimyndigheten.

10 6 IT ger åkeri grönare vägval En ny metod gör att chaufför - erna på EB logistik AB lättar på gasen. Med programmet Greater Than kan företaget stödja bästa körstil för de anställda. Det är mycket positivt för miljön, säger styrelseordföranden Per Nordén. Gasen i botten och mullrande V8-motorer som dånar över hela kvarter. Den tiden är förbi sedan länge i transportbranschen. Nu gäller det att tänka miljövänligt. Att utnyttja lastutrymmet på fordonet är nummer ett. Om man nyttjar det till max, så använder man minst energi per kilometer. Det handlar främst om planering, att minska tomkörning så långt det går, jobba effektivt med försäljning, kundkontakter och premiera kunder som ställer upp på bra lösningar, säger Per Nordén. Är det fler och fler kunder som ställer upp på bra lösningar? Ja. Framförallt är det många kunder som har höga krav själva. Dagligvaru handeln har ju ytterst detaljerade krav över vilka fordon som man får använda, vilken typ av drivmedel, smörjmedel och däck man ska ha. Datoriserat förarstöd EB logistik AB, där Per Nordén är verksam, arbetar med ett förarstöd som heter Greater Than. Det monteras in en fordonsdator i varje bil och varje chaufför har sedan ett eget ID och oavsett vilken bil man har så registreras chaufförens körsätt. Då mäter man ett antal parametrar. Bland annat utrullning, det vill säga hur man kör igång. Vidare följer man upp inbromsning, att det rullar i backarna, att fartbegränsningen hålls och att man jobbar med rätt varvtal. Allt det här får man in i datorn, berättar Nordén. Exakt uppföljning Varje anställd person har sedan ett kort och tillgång till ett datorprogram via internet där han eller hon sedan kan följa exakt hur den har kört. Där kan sedan chauffören jämföra med hur den har kört jämfört med bästa kollega i Europa. Det är ett stort antal företag som är anslutna till det här systemet. Om en förare kör en treaxlad lastbil med ett fyraxlat släp och en viss lastkapacitet, så jämför han med ett exakt likadant ekipage i Sverige eller utomlands som har uppnått bästa effekt. Ökad medvetenhet Dessutom har de anställda inom EB delats upp i olika grupper. Då kan de anställda tävla inbördes sinsemellan att skapa bästa resultat. Det här har hjälpt oss väldigt mycket. Vi har fått igång en medvetenhet att köra förnuftigt och kunna få en återkopp ling. Vår vd träffar de här kill arna regelbundet och går igenom alla kördiagram och vi jobbar hela tiden med att förbättra hur vi kör, säger Per Nordén. Han tror att utvecklingen för transportindustrin kommer att kännetecknas av olika stödprogram för att förbättra körstilen i miljömässigt syfte. Fordonstillverkarna arbetar ju med alternativa bränslen. Där får vi se hur snabbt den utvecklingen går. Men sen ser man över vilka kombinerade lösningar det finns mellan järnväg och bil. Tyvärr är infrastrukturen vad gäller järnväg sämre för oss här på ostkusten. Men utmed de stora trafikstråken är det ju så att man nyttjar kombinationen mellan järnväg och lastbil. Utveckling en vad gäller lastbilar är natur - ligtvis viktig. Förbrukningen för en ny lastbil jämfört med en riktigt gammal är ju flera liter lägre per mil och de är oerhört effektiva. Lastbilen kommer alltid att ha en given roll i logistikarbetet även framöver, säger Per Nordén. Ny generation chaufförer Nordén anser att den nya generation ens chaufförer tänker och kör mer miljö medvetet. De är ju datorkunniga och intresserade av det här. Dessutom är de engagerade och tänker på sina egna barn och även efterkommande. Logistikkedjan utvecklas ständigt. Det blir allt lättare för kunder att spåra paket. Vi arbetar en hel del med DHL och där kan vi följa transporten från det att den lastats på en paketbil till dess att den nått sin destination i Sverige eller vart i världen det ska. Det kan vi följa i realtid i datorn. Den här möjlig heten ger givetvis en högre leveranssäkerhet. Kund - ens förväntningar är att leverans sker enligt tidplan vilket i inrikessammanhang oftast avser påföljande dag. Precisionen i transportsystemet är så hög att minsta avvikelse noteras omedel - bart, säger Per Nordén. text: tobias sandblom Med programmet Greater Than kan EB Logistik AB stödja bästa körstil för de anställda. Det är mycket positivt för miljön, säger styrelseordföranden Per Nordén.

11 5 Mitt i prick med naturen i sikte Björn Ferry susar fram snabbt i den vackra naturen. Själv gör han allt han kan för att bevara den. Hemma både källsorterar och komposterar vi, berättar skidskytten. Världscupen i skidskytte inleds den 2 6 december. Den långa resan i jakt - en på guld startar i Östersund. Det är hemmaplan för Björn Ferry, som trots en nyckelbensskada ska försöka hitta tavlans mittpunkt. Givetvis känns det tungt just nu, men målet är att stå på startlinjen i Östersund. Jag har försökt att hitta något positivt och det skulle väl i så fall vara att jag mest troligt sinkar den globala uppvärmningen. Europas koldioxidutsläpp borde minska en hel del då jag bara går på halvfart! Grymt bra arrangemang Att få inleda guldjakten just i Östersund ser Björn Ferry som extra inspirerande. Det blev succé förra året och det lär bli ännu bättre i år. Världscupspremiären kommer att vara i Östersund de kommande fyra, fem åren och det känns väldigt bra. Arrangemanget är grymt bra, mycket folk och bra business för förbundet. Givetvis är det kul för oss aktiva att få köra på hemmaplan, säger Ferry. Miljömedvetet par Han bor tillsammans med Heidi Andersson, Armbryterskan från Ensamheten. Tillsammans är paret väldigt miljömedvetna. Ferry anser bland annat att priset på bensin borde vara dyrare. Vi källsorterar. Dessutom har vi en kompost faktiskt. Dit går vi med överbliven mat och liknande. Vi bor i bostadsrätt, så komposten är inte så stor. Det är en liten plätt på gräsmattan utanför lägenheten. Vi har komposterat i två år ungefär. Är skidskytte en miljövänlig sport? Nej, absolut inte. Men så är det nog i alla sporter där man har en världscup. Det blir mycket flyg mellan tävlingarna, även om vi har ett ganska effektivt program. Och för att fixa till skidutrustningen behövs en del kemi - kalier. Konstsnön är inte lika farlig, tycker jag. Det är mest vatten även om det går åt en del energi för att framställa snön. Gammal snö som ny Men i Östersund har man börjat med att spara snö. Så uttrycket vem minns den snö som föll ifjol stämmer inte så bra. Snön läggs i en stor hög där man har sågspån och frigolit ovanpå. Ungefär 30 procent försvinner, men merparten av snön vi åker på kommer alltså från förra säsongen. Det är smart, för då behöver man inte spruta all snö utan kanske bara på vissa punkter, säger Ferry. Hinner du njuta av miljön du åker i? Ja. Det finns väldigt fina miljöer i alperna bland annat. Men svenska fjällen på våren är ändå min favorit. Populär idrott Förra säsongen hade Helena Jonsson fantastiska framgångar i skidspåret. Otroligt roligt. Inte bara för henne utan för skidskyttet i stort. Det ser jag bara på antalet besökare på min blogg. Man kan även se det på antalet tv-titt - are, det ökar ju hela tiden varje år. Vi är populära nu. Det känns som om det är få idrotter som är så populära som skidskytte just nu. Den galne tysken En stor del bakom Björn Ferrys och de andra svenskarnas framgångar i skidspåren är Wolfgang Pichlers förtjänst Den galne tysken. Han är bra och engagerad som trän - are, han brinner för det här. Wolfgang har en förmåga att motivera folk, det är hans största förmåga egentligen. Och att bygga ett lag. Det är hemligheterna bakom framgångarna. Han är vansinnigt intresserad och engagerad, det kanske kan gå till överdrift ibland. Men utan Wolfgang skulle nog åkarna vara lite mindre intresserade. Jag har rätt höga krav på mig själv, så han passar bra för min del. Utviket en storsäljare Björn Ferry hamnar ofta i media av olika anledningar. Han är öppen och pratglad och nyligen satsade han på en kalender där han poserade lättklädd. Försäljningen går rätt bra faktiskt. Jag skickade iväg sju stycken i dag faktiskt. Från Stockholm till Boden. Även till Österrike faktiskt, så det har varit bra internationell spridning på det utviket, säger Björn Ferry och skrattar. text: tobias sandblom Fotnot: Energikontoren och energi- och klimatrådgivarna har förstås också siktet inställt och kommer likt Björn Ferry att vara högst närvarande under världscuppremiären i Östersund 2 6 december. Hedra oss gärna med ett besök! Björn Ferry Ålder: 31 år Längd: 194 cm Vikt: 81 kg Skostorlek: 46 Titel: Världsmästare, designer Hobby: Fiske och världsekonomi Dricker: Te Äter: Ekologiskt Kontroversiell åsikt: Bensinen är för billig! Kör: Gammal Saab 900 Medlem i: Humanisterna, Epilepsiföreningen, Aktiespararna och ambassadör för Ren Idrott Hemsida:

12 Liljedal Communication AB. Foto: Christer Pöhner. Thermia Diplomat Optimum G2 Nyhet för dig som inte vill spara på varmvattnet Återförsäljare Blekinge län: Karlskrona: Thörnqvist Rör AB Listerby: Johannishus Värmeinstallation Sölvesborg: LEJ s Rörmontage Jönköpings län: Anderstorp: A-VVS i Anderstorp Bankeryd: Bankeryds Rör AB Forserum: Forserums Rör AB Den förra generationen Thermia Diplomat Optimum fick bäst betyg i kategorin mest och varmast vatten i Konsumentverkets test av bergvärmepumpar. Nu kommer nästa generation med samma goda egenskaper i kombination med en helt ny, patentsökt teknik som ger ytterligare tio procent högre verkningsgrad. Under den del av året huset värms upp, producerar Thermia Diplomat Optimum G2 mycket mer och varmare varmvatten än någon annan värmepump på marknaden. Men energiåtgången är mindre. Mer information för dig som vill spara energi och pengar men inte på varmvattnet, finns på Nässjö: Knutsson El, Kyla och Värme AB Rydaholm: Peter Blomqvist VVS AB Smålandsstenar: Rörbolaget i Smålandsstenar AB Sävsjö: Sävsjö Rörtjänst AB Taberg: R.A.s Rör AB Tenhult: Tenhults Rör Vaggeryd: Vaggeryds Rörinstallationer AB Vetlanda: Vetlanda Rör AB Visingsö: Värnamo: Kalmar län: Berga: Borgholm: Emmaboda: Färjestaden: Gamleby: Kalmar: L Forsberg Installatör AB Bravida-Franssons Rör Boris Värme & sanitet AB BP Rör i Borgholm AB Vatten och Värme Kalmar VVS & Elmontag Gamleby Mek Verkstad AB Hammarstedts VVS Mönsterås: Rör-Karlsson AB Nybro: Hammarstedts VVS Oskarshamn: YIT Sverige AB Rockneby: Rockneby VVS Service AB Kronobergs län: Lessebo: Vatten och Värme i Emmaboda Rottne: Söders Olja & Rör Urshult: Sandbergs Rör Vislanda: Vislanda Rörtjänst AB Åseda: Åseda Värme & sanitet

13 3 Energitips som ger dig ess på hand Vad kan få dig att ändra beteende? De flesta av oss ändrar beteende om vi tjänar på det, inte sant? Saker vi tjänar på kan till exempel vara att spara pengar, att rädda miljön eller helt enkelt att må bättre. Att tjäna eller spara pengar och må bättre är oftast kanske de starkaste drivkrafterna av dessa tre, men allt fler av oss tycker att miljöfrågan är viktig. Inom reklam och media ser vi allt oftare att företag vill profilera sig inom miljöområdet. Att ladda sitt varumärke med en miljöprofil har blivit inne helt enkelt. Dessa företag vill att vi ska köpa just deras produkt eller tjänst för att bli miljövänligare. Vi som konsumenter ska givetvis köpa den mest miljöriktiga produkten om vi står i valet mellan två alternativ. En självklarhet, eller hur? Men ofta är den miljöriktiga produkten lite dyr are än alternativet är då valet lika lätt? Denna prisskillnad får självklart många av oss att tveka. Låt mig ta ett vardagligt exempel: Du är i affären för att köpa en ny lampa till din bordsbelysning. Varför ska du då köpa en lågenergilampa för 50 kronor, när alternativet är en glödlampa för fem kronor? Jo, för om du köper glödlampan så förlorar du drygt 100 kronor per år i energikostnad, jämfört med lågenergilampan. (Om du har lampan tänd cirka fem timmar per dygn.) Alternativet med lågenergilampan blir ännu bättre, om man också betänker att den har fem gånger längre hållbarhetstid än glödlampan Men nya produkter löser endast en liten del av det övergripande problemet. Jag återknyter till exemplet ovan måste du ha lampan tänd fem timmar varje dygn? Den billigaste kilowattimmen är alltid den du inte utnyttjar! Så den största besparing som finns, ligger i att förändra vårt beteende och vårt tankesätt. En sanning såväl hemma, som på arbetsplatsen! Vi på Energikontor Sydost har genomfört flera hundra energianalyser på företag runt om i regionen. Vi vet också att många av företagen satsar mycket pengar och energi på att köpa in energieffektivare utrustning och andra miljövänliga åtgårder. Men nästan ingen av dem arbetar med beteendefrågor runt energibesparingar. Detta vill vi förstås försöka ändra på, när man nu inom alla branscher pratar om att ta sitt ansvar för att hitta lösningar som är långsiktigt hållbara för miljön. I denna tidning vill vi ge dig som läsare inspiration, som gör att du sparar både pengar och miljö samt kanske även mår lite bättre. Du finner energi- och pengasparande exempel, som du kanske kan ha nytta av framöver. Det behöver faktiskt inte kosta pengar att spara energi! Roger Gunnarsson, projektledare, Energikontor Sydost Växjö: Framtidsvägen 10 A Växjö Tel: Oskarshamn: Hantverksgatan Oskarshamn Tel: Karlskrona: Ronnebygatan Karlskrona Tel: Kalmar: Esplanaden Kalmar Tel: Ansvarig utgivare: Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost. Redaktion: Andreas Hult, KrePart AB och Roger Gunnarsson. Redaktör: Andreas Hult. Produktion: Box 4010, Oskarshamn Oskarshamn: Tel , Fax , Växjö: Tel , Fax Projektledare: Hans Ericson. Mediekommunikatörer: Alexander Carlsson, Christoffer Liljegren, Lars Lindblom och Yvonne Forsberg. Layout: Petra Hagelin. Annonsproduktion: KrePart Ateljé. Upplaga: ex. Distribution: Företag i Småland och Blekinge. Tidningen delas ut vid aktiviteter arrangerade av Energikontor Sydost. Den finns också att få hos regionens samtliga energirådgivare och på Energikontor Sydost i Växjö och Oskarshamn. Nov 2009 Energipoolen i samarbete med: Energiambassadörerna

14 En skönare plats med MSZ-GE Luftvärmepump

15 15 Översättningar ger reda pengar Nu kan äntligen hela Sverige dryga ut hushållskassan. Broschyren med smarta energitips som sparar pengar och miljö har redan getts ut på tolv olika språk! Bo guhertina hews odê rê bidin kû bayekî bi hêz bo dekemî kin bikeve nava odê. Alltså: Vädra effektivt med snabbt tvärdrag en kortare tid! Miljön är en global angelägenhet och naturens gröna språk är något som hela världen förstår och tilltalas av. Av den anledningen är det också närmast något av en mänsklig rättighet, att så många som möjligt nås av lätttillgänglig samhällsinformation på sitt modersmål. Det säger Roger Gunnarsson, projekt - ledare på Energikontor Sydost, som är en av initiativtagarna till den matnyttiga broschyren Spara energi. Omedelbar succé Energimyndigheten, Energikontor Sydost, kommuner, bostadsföretag och organisationer har med hjälp av mediebyrån KrePart AB sammanställt broschyren. Den fyller ett stort behov som länge har funnits och medför samtidigt en stor besparingspotential, så jag är överraskad av att detta inte har gjorts tidigare. Vilket bevisas av det varma mottag - ande broschyren fått. Mängder av beställningar från bostadsföretag över hela landet, som på ett enkelt sätt vill kunna erbjuda viktig information till samtliga hyresgäster, har strömmat in till Roger Gunnarsson. Efter tryckningen av den första upplagan på elva olika språk har ytterligare ett kommit till, nämligen en fransk version. Tack vare att broschyren även finns i en digital version, som pdf, är den också ett levande dokument som i framtiden enkelt kan utvecklas med nya tips och översättas till ytterligare språk. Vanesaker i vardagen Som du också läser i Roger Gunnars - sons ledare på sidan 3 i denna tidning, handlar en stor del av den lilla människans miljöarbete om beteende- och attitydförändringar i vardagen. Det är alltid svårt att förändra gamla vanor, eller snarare ovanor. Men det är samtidigt fantastiskt hur mycket energi man faktiskt kan spara med väldigt enkla medel, menar han. Som att till exempel spara en tusenlapp om året genom att byta ut tio gamla glödlampor mot lågenergilampor. Eller att göra det till en vana att alltid ta ur batteriladdare och transformatorer ur eluttaget när de inte används. Som sagt, det finns en hel del lättförtjänta pengar att spara i en ansträngd hushållsbudget. Att man samtidigt är proaktiv och gör en insats för miljön är också en riktigt fin bonus helt på köpet! text: andreas hult foto: curt-robert lindqvist illustration: anna östlund Det ljusnar Ett nätanslutet solcellssystem från Naps är en emissionsfri, ljudlös och hållbar investering för en miljövänlig energilösning till er fastighet. Systemen fungerar tillsammans med det befintliga elnätet och producerar energi på plats, vilket gör att elräkningen minskar. Vi har standardlösningar för mindre villasystem och större kundanpassade system till kontor, bostadsfastigheter, skolor och kommersiella fastigheter. Högklassig solel med över 25 års erfarenhet! Vänligen kontakta oss på så gör vi en lösning som passar er

16 16 Smarta energitips! Sovrum/vardagsrum/allmänt Byt alla lampor till energieffektiv belysning och släck dem när du lämnar rummet eller huset. En LED-lampa är mycket energisnål och använder en tiondel så mycket energi som en vanlig glödlampa, och livslängden är upp till 25 gånger längre. Ett billigare alternativ är lågenergilampan vars energianvändning motsvarar en femtedel av en vanlig glödlampas och livslängden är tio gånger längre. Uppvärmning av hus kostar mycket energi så tänk på att inte placera möbler framför elementen. Ställ en bokhylla mot ytterväggen och det ger extra isolering. Om du reser bort behöver inte temperaturen vara mer än 15 inomhus. Vid vädring är ett snabbt tvärdrag bättre än små öppna springor en längre tid. Använd timer till julgransbelysning, växtbelysning, akvarier och sådant som inte behöver vara på dygnet runt. Täta fönster och ytterdörrar med gummilister samt dra för fönstren med gardiner eller persienner under natten, så behåller du värmen längre. Sänk inomhustemperaturen till 20, gärna lägre i sovrum. Kök KYL/FRYS Kylskåpet ska ha t mer eller mindre. Frosta av frysen m Byter du en 15 år A+ sparar du cirka Dammsug baksid kan öka energianv Tina fryst mat i ky Se till att kylen oc Byt gummilisterna SPIS Använd kastruller passar till plattans Tvättstuga Tvätta i lägre temperaturer och fyll tvättmaskinen. Centrifugera mer och torktumla mindre. Får tvätten lufttorka drar det ingen energi alls! Använd sparprogrammet vid tvättning utan förtvätt. Badrum Duscha snabbt (max 12 min) och effektivt i stället för att bada i badkaret. Duscha tillsammans. Byt till snålspolande munstycken och byt packning när kranen börjar droppa. Ska du byta kranar? Välj en sort med energieffektiv blandare och munstycke som sparar vatten och energi. Har du en elektrisk handdukstork i badrummet? Glöm inte att stänga av den. Om den står på året runt kan den dra så mycket som 600 kwh per år. Vardagsrum Grendosan är stand-by funktionens motståndare. Samla alla kontakter från all elektrisk utrustning som tv, dator, stereo och skrivare till en grendosa med brytare så du kan slå av allt när det inte används. Stäng av allt ordentligt det sparar energi och minskar brandrisken. Se också till att kringutrustningen till din elektronik stängs av. Låt batteriladdare, transformatorer och omformare vila när den inte används. Ju större tv-skärm, desto mer energi slukar den. Om du ska köpa en ny tv, välj en med "auto power off" och kolla upp hur mycket el den drar. Oftast drar LCD och plasmatv mer energi än äldre tv-apparater. Utvecklingen går framåt även här och energisnåla LED-tv-apparater börjar komma ut på marknaden. Utomhus Cykla och res kollektivt i stället för att ta bilen. Inte bilen under milen! Samåk med grannen och ni är fler som sparar tillsammans. Om motorredskap behövs, använd el- eller batteridrivna trädgårdsredskap. Sparar både pengar och miljön! Om barnens leksaker är batteridrivna, byt till uppladdningsbara batterier. Använd motorvärmare rätt. Vid kallare än -15 C cirka 1,5 h, +- 0 C max 1 h och vid högre temperatur än 10 C behövs inte motorvärmaren alls.

17 17 emperaturen +5 och frysen -18 varken inst en gång per år. gammal kyl mot en ny med energimärkning 270 kwh/år. an av kyl och frys då damm på kondensatorn ändningen med 25 procent. len i stället för i varmvatten eller mikron. h frysen har täta dörrar eller luckor. om de går sönder. och stekpannor med plana bottnar och som storlek. Sätt lock på kastrullen. Använd inte spisfläkten i onödan under vintertid, den suger åt sig massor med varmluft. Använd ugnen till bakning i samband med matlagning. Stäng av ugnen om den står tom i mer än 30 minuter. Tevatten värmer du energisnålast i vattenkokare eller mikro. DISK Skölj disken i en balja eller i diskhon med propp för att minska förbrukningen av varmvatten. Diska bara fulla diskmaskiner och stäng av torkfunktionen om det är möjligt. Om diskmaskinen är kopplad till kallvatten så värmer bara maskinen upp vattnet till diskmonentet och i sista sköljningen. En lägre disktemperatur räcker ofta för ett lika bra resultat. Skrapa i stället för att skölja av matresterna, diskmaskinen diskar din disk. Intelligent värme Devilink trådlös värmestyrning Marknadens mest användarvänliga värmestyrning. Sparar energi och höjer boendekomforten. Trådlös kommunikation i hela huset. Värmen i hela huset styrs från en centralt placerad enhet. Snabb och enkel installation utan kabeldragning. Modern tidlös design. DEVI AB Box 2, Sorterargatan 12 SE Vällingby Tel: Fax: Välkommen till din lokala maskinuthyrare Smålandsbyrån med kunder över hela Sverige illustration: anna östlund MARKNAD. MEDIA. REKLAM Arkitektvägen 20, Oskarshamn Tel: Fax:

18 18 Solen värmer Euro Växjö kallas Europas grönaste stad. Här är ett bevis för att det faktiskt stämmer: Solenergianläggningen på Kungsmadsskolan. Det kommunala fastighetsbolaget VöFAB ligger i framkant vad gäller miljöarbete och miljöutveckling. Bland annat har en stor solenergianläggning installerats på Kungsmadsskolans tak. Den är på kvadratmeter och tillgodoser sex procent av den stora skolans energibehov. Solenergianläggningen sitter på ett typiskt gammalt industritak med snedställda fönster som ska släppa in ljus från norr. Lutningen på taket är perfekt för solceller, säger Bruno Birgersson, energioptimerare på VöFAB. VöFAB VöFAB är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter med lokaler i Växjö. VöFAB bildades 1990 och är tillsammans med tre bostadsbolag, ett förvaltningsbolag och ett energibolag dotterbolag åt Växjö Kommunföretag AB. VKAB ägs av Växjö kommun. Bolaget har två enheter: administration och förvaltning med totalt 67 anställda. Vöfabs affärsidé är att utan vinstsyfte, i första hand tillgodose Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisbilliga lokaler. VöFAB installerade redan 1998 tolv plana solfångare med en sammanlagd yta på 144 kvadratmeter på Växjö simhalls tak. Miljödiplomerad allmännytta Solcellerna är inte bara miljömässiga. Jag måste säga att installationen blev riktigt snygg också. Detta är den första anläggningen vi har gjort. Kostnaden för anläggningen är 7,2 miljoner kronor och 5 av dessa är bidragspengar. Hur duktiga är ni på miljömedvetenheten? Vi är duktiga på VöFAB skulle jag vilja säga. Bolaget är miljödiplomerat, det motsvarar miljöcertifiering på ett privat bolag. Vi följer de regler och Clipperton Scientific Expedition IBG Photo credits:xavier Desmier/7è Continent, Corbis, Northern Lighthouse Board, Saft, StudioInge. Saft Sunica.plus Ni-Cd batterier är installerade på många platser världen över, även runt Sveriges kust. Från fyrar och bojar till olika solcells lösningar som tillsammans med Sunica.plus garanterar strömförsörjningen. Saft AB är ett världsledande svenskt batteriföretag med export till över 100 länder. Vi levererar batterier för avbrotts fri elkraft till verksamheter som inte tål ett driftstopp; sjukhus, flygplatser, eldistribution, telekommunikation, olja-, gas- och processindustrin samt energilagring med solceller etc. Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Sverige på ett kostnadseffektivt sätt samt tar vårt miljöansvar från konstruktion till återvinning. Vi har en egen återvinningsanläggning sedan 20 år. Saft AB Oskarshamn Tel: Fax:

19 19 as grönaste stad krav som finns för miljödiplomering och var det första offentliga företaget i regionen som blev miljödiplomerat, säger Birgersson. Vad gör ni mer för miljön? Det vi jobbat med länge är det gamla vanliga: se till att vi har miljöbilar, sorterar sopor, inte använder några miljö - farliga färger och är väldigt noga med de kemikalier vi arbetar med. Grön framtidsvision Dessutom har många skolor försetts med matavfallskvarnar, vilka maler ner resterna från skolköken. Avfallet körs sedan till kommunens biogasanläggning. Där rötas slutligen matavfallet och blir till biogas. Sedan gör vi små grejer på kontor et, scannar fakturor och försöker minska på pappersanvändandet så mycket det bara går. Strävan är att avfall i första hand inte ska uppkomma, i andra hand återanvändas och i tredje materialåtervinnas, i fjärde hand energiutvinnas och i allra sista hand deponeras. Vad har ni för framtidsvisioner vad gäller miljöarbetet? Vi ska hela tiden försöka att minska vår miljö påverkan så mycket som möjligt. Det innebär bland annat att vi ska minska vår elförbrukning i våra fastigheter med 20 procent till år 2017, säger Bruno Birgersson. Två displayer visar produktionen - en inne i cafeterian och en ute på fasaden mot Sandsbrovägen. Miljövänlig fjärrvärme Ett av systerföretagen i kommunen är fjärrvärmeföretaget VEAB. De framställer i stort sett all sin värme av biomassa genom att elda med flis. Vi har väldigt miljövänlig fjärrvärme här i Växjö. VöFAB ligger som en stor värmedumper i deras linje. I och med att VEEAB även producerar el, så blir det värme över i den här processen och vi tar tillvara på spillvärmen som blir. Det är mycket tack vare detta som Växjö kallas Europas grönaste stad. Miljödiplomering VöFAB blev miljödiplomerat för första gången 2007 och i maj 2009 miljödiplomerades företaget för tredje gången. För diplomeringen har följande krav uppfyllts: Identifierat och dokumenterat sin miljöpåverkan. Prioriterat åtta mål att arbeta mest aktivt med: energi, transporter, avfall, miljöskadliga ämnen, sunt innemiljöklimat, inköp, vatten/avlopp och sina arbetsplatser. Har en miljöpolicy. Antagit ett antal miljömål och upprättat en miljöplan för arbetet med dessa. Upprättat kemikalieförteckningar med klassificering av farokoder. samband med detta har VöFAB städat och gallrat bland kemikalier. Dokumenterat avfallshantering och sortering. Gått igenom inköpsrutiner. Begärt in miljödeklarationer och bedömt viktigaste leveratörer och entreprenörer angående deras miljöarbete. Energideklarerat sina fastigheter. Minst vart tredje år genomföra uppföljande vidareutbildning för personalen och/eller studiebesök med miljöinriktning.

20 20 Bergsäker konvertering Allt fler lägenheter konverterar från fjärrvärme till bergvärme. I Lund installeras den nya värmekällan i 15 nya hyreshus. Det finns pengar att spara, säger Fredrik Snygg, distriktschef på Nibe. Hela ledordet i en sådan här omgörning är ekonomi. I Lund planeras att koppla bort 15 bostadshus på Thulehem från det kommunala fjärrvärmenätet och byta till bergvärme. Går man från olja till fjärrvärme, så är det ju en fråga om miljön. Men i det här fallet är det en ren ekonomifråga. Det finns pengar att spara i en sådan här konvertering, säger Fredrik Snygg. Det finns även en chans att vara självständig om man som hyresvärd väljer bergvärme. Om man har fjärrvärme, så kan man ju inte byta leverantör, då är man låst till en och samma. Har man exempel - vis bergvärme, så väljer man fritt själv vilken elleverantör man vill ha. En tredjedel av priset Ramböll projekterar konverteringen, HP Borr AB I Klippan är totalentreprenör och Nibe levererar värmepumpar och stöttar tekniskt. För ungefär fem år sedan var det här väldigt ovanligt. Men i dag vill jag inte kalla det så ovanligt och jag tror att det kommer att öka mer och mer. På många håll har fjärrvärmepriset stigit en del vad gäller avgifter och liknande. Bergvärmen kan ibland vara en tredje - del av priset. Vad kan det betyda för hyresgäster? Om hyresvärden byter till bergvärme så sparar han in pengar. I slutändan så skulle det kunna leda till att han slipper höja hyran, säger Fredrik Snygg. Större lokaler framtidens marknad Fortfarande är det främst villaägare som väljer att byta till bergvärme. Däremot har den marknaden mattats lite grand. Toppåren var Men vad gäller hyreshus, kyrkor, industrier och skolor, kommersiella fastigheter alltså, det är det som ökar. Det är nästa generation med bergvärme. Men det är fortfarande små volymer jämfört med villor, säger Fredrik Snygg. Kostnadsbesparing för hyresgvärden Gunilla Wachtmeister är vd för stiftel - sen Thulehem, seniorboendet som står inför omgörningen. Hyresgästen kommer inte att märka något när bergvärmen är i drift. Sannolikt ger det en kostnadsbesparing som utökar utrymmen för investeringar och underhåll, säger Wachtmeister. Varför byter ni till bergvärme? Vi stod i begrepp att renovera befintlig kulvertanläggning och såg bergvärme som ett kostnadseffektivare alternativ, säger Gunilla Wachtmeister. Hur mycket sparar ni in? Det är för tidigt att sätta exakta siffror. Efter slutbesiktningen av första byggnaden ska vi göra en utvärdering och simulera modeller för att beräkna effekterna av en total utbyggnad. Är det mer miljövänligt än fjärrvärme? Allmänt om fjärrvärme kan sägas att graden av miljövänligheten är ju direkt kopplad till vad respektive anläggning eldar med för bränsle; bio, fossila med mera. Som konsument kan jag inte styra det. Vi kommer förvisso att få en högre elförbrukning, jag bedömer dock konverteringen som miljömässigt gynnsam, säger Gunilla Wachtmeister. Djupborrning till kokpunkten I just Lund och Malmö satsar man på storskalig bergvärme och borrar tre kilometer ner i marken. Där är vattnet i berggrunden 100 grader varmt. Lite som att jämföra med Islands alla gejsrar. Den djupborrningen ska täcka en stor del av båda städernas behov. Anledningen till att man borrar så långt ner är att det finns en speciell ström, Alnarpströmmen, en underjordisk ström. Den kan man få ut mycket energi av, men det är ganska dyrt att borra så djupt. Lund har två sådana projekt på gång. Det är inget man ska göra för en mindre konsument, det lönar sig inte, menar Fredrik Snygg. Om man ska värma ett hus är det betydligt vanligare att borra meter ner i marken, det räcker gott för att fylla behovet för en vanlig villa. Vid beslut om full utbyggnad ska 80 stycken 200-metershål borras. Det är mer ekonomsikt försvarbart än att vi skulle borra ett par trekilometershål. Anledningen att det borras så många är att varje meter borrhål endast kan ge oss en viss mängd solenergi. Vi kan inte ta upp mer än vad solen kan ge oss tillbaka, man kan aldrig ta upp för mycket energi, säger Fredrik Snygg. text: tobias sandblom Bergvärme eller fjärrvärme? Både fjärrvärme och bergvärme kan vara bra uppvärmningsalternativ ur ett klimatperspektiv. Fjärrvärmen ska då baseras på förnybara energikällor och värmepumpen ska ha en hög verkningsgrad med produktionsspecificerad el med låga koldioxidutsläpp. En värmepump med hög verkningsgrad och produktionsspecificerad el kan vara bättre än fjärrvärme om värmen från fjärrvärmeverket delvis kommer från fossila bränslen. På samma sätt kan fjärrvärme med produktionsspecificerad värme vara bättre än en värmepump med låg verkningsgrad och utan specificerad el. Snabba säkra transporter med minimal miljöpåverkan. Vi skräddarsyr din transport. Kontakta oss på: Tel E-post

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914 ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY SWECO Systems AB Helen Blomgren Sammanfattning Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om: 101 kwh/m² år, referensvärdet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22 Energideklaration Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Slutsats... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit

Läs mer

Spara pengar och gör gott för miljön

Spara pengar och gör gott för miljön Spara pengar och gör gott för miljön Avgiften för vårt boende här i BRF Kanngjutaren står i direkt förhållande till den enskilda lägenhetens yta och de kostnader föreningen har. Den allra största delen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Många vill vara med och spara energi men få vet hur de ska göra. I den här trycksaken har vi samlat enkla, konkreta energispartips rum för rum.

Många vill vara med och spara energi men få vet hur de ska göra. I den här trycksaken har vi samlat enkla, konkreta energispartips rum för rum. Många vill vara med och spara energi men få vet hur de ska göra. I den här trycksaken har vi samlat enkla, konkreta energispartips rum för rum. Testa ett, två eller alla och läs mer på: HANDDISKA INTE

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-27 Adress/ort: Lärksångsvägen 9 / Linghem Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-24 Adress/ort: Öringevägen 36 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Energideklaration Trädgårdsmästaren 11 Vaxholm. Linus Söderman 2014-01-27

Energideklaration Trädgårdsmästaren 11 Vaxholm. Linus Söderman 2014-01-27 Energideklaration Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Övrigt... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit i uppdrag att upprätta en

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-03-01 Fastighetsbeteckning: Ås 1:73 Adress/ort: Dalhemsgatan 9 / Finspång Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om julgranar och andra ljuskällor Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-28 Fastighetsbeteckning: Hilda 5 Adress/ort: Östanväg 58, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-02-05 Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53 Adress/ort: Skärkhult 11 / Sjömarken Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30 Energideklaration Asprundan 7 Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Allmänt... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit i uppdrag att

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/9-2015 Fastighetsbeteckning: Givagård 1:94 Adress/ort: Rörsångarvägen 9, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Valler 1:15 Adress/ort: Valler 290, Romelanda Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-12-15 Fastighetsbeteckning: Yxan 3 Adress/ort: Mantalsgatan 12, Ytterby Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-02 Fastighetsbeteckning: Säbylund 3 Adress/ort: Ugglev 5, Hörby Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-27 Fastighetsbeteckning: Tofta 1:11 Adress/ort: Österfäladsvägen 154, Asmundtorp Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer