NIBE Industrier AB Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb."

Transkript

1 NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.ST Estimat E 2007E 2008E Omsättning EBIT PTP Nettoresultat EPS 7,75 3,92 5,10 6,13 DPS 3 1,18 1,53 1,84 Omsättningstillväxt (%) 20,8% 27,7% 21,0% 10,2% PTP-tillväxt (%) -27,5% 91,8% 30,3% 20,2% EPS-tillväxt (%) -34,7% -49,5% 30,1% 20,2% Rörelsemarginal 8,2% 11,9% 12,6% 13,5% Re (före skatt) 26,5% 40,2% 40,4% 37,8% Rsys (före skatt) 12,6% 19,0% 20,8% 21,2% Multiplar P/E EV/EBITDA 15,5 15,6 12,6 11,0 Företagsdata Kursutveckling -1M -3M -12M Börsvärde Utestående aktier 94 Absolututveckling 4,4% 18,5% 90,6% Tot. nettoskulder (Q3) Soliditet 31,4% Relativt OMXSPI¹ 4,7% 9,3% 63,9% ¹Visar antal procentenheters skillnad mellan OMXSPI och NIBEs avkastning under respektive period Dagens kurs på NIBE har mycket höga tillväxtförväntningar diskonterade - bolaget kommer på medellång sikt att fortsätta att ha en kraftig tillväxt, dock inte i linje med förväntningarna. Fjärde kvartalet kommer att sätta en ny all time high-nivå i försäljning med stark tillväxt inom samtliga affärsområden. Rörelsemarginalerna hamnar i linje med förväntningarna och företaget kan därmed uppnå de förväntade utdelningsnivåerna. Företaget har ett uttalat tillväxtmål om 20 procent där hälften ska komma från organtisk tillväxt och hälften från förvärv. NIBE kommer få mycket svart att nå dessa mål på medellång sikt då penetrering av nya marknader tar tid och hemmamarknadens tillväxttakt avtar. Företagets P/E-tal är 28 vilket är betydligt högre än andra svenska industriföretag. NIBE bör handlas över snittet på Stockholmbörsen, som är 15, dock ej till dubbla multipeln. För att prognosen ska höjas till neutral/köp måste starka indikationer på att NIBE i högt tempo lyckas penetrera nya marknader.

2 Företagsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning År 1949 grundar Nils Bernerup och Christian Backer, Backer Elektro-Värme utanför Hässleholm. Tillverkningen baseras på ett patent om elektriska rörelseelement. Tre år senare grundar Nils Bernerup NIBE-Verken i Markaryd och några år efter det påbörjades tillverkningen av varmvattenberedare. Sedan dess har företaget utvecklats till NIBE Industrier som idag är ett expansivt företag inom värmebranschen. Företaget har växt både nationellt och internationellt genom flertalet företagsförvärv och genom ett starkt utvecklat produktsortiment. De senast tio åren har NIBE genomfört 35 förvärv i olika länder. En tillväxt som tillsammans med den organiska är av stor betydelse för NIBE. Företaget är en av de ledande tillverkarna i Europa av olika värmeprodukter. Produkterna som tillverkas är allt från kakelkaminer och skorstenar till olika typer av värmepumpar och element. Strategi och mål NIBEs vision är att vara ett värmeföretag i världsklass. Företaget erbjuder marknaden högkvalitativa och innovativa värmeprodukter inom sina tre affärsområden. Basen till detta menar de är koncernens breda kunnande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring. NIBEs målsättning är att kombinera en kraftig och långvarig tillväxt med god lönsamhet och där igenom att skapa värde för aktieägarna, kunderna och de anställda. Företagets mål är även att uppnå en tillväxt på 20 procent per år varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad tillväxt. Denna tillväxt ska uppnås genom ökade marknadsandelar på nuvarande marknader men också genom etablering på helt nya marknader. NIBE arbetar dessutom för att kostnadseffektivisera verksamheten, något som idag görs genom att förflytta produktion till lågkostnadsländer. Affärsområden NIBE koncernen består av tre affärsområden, NIBE Element, NIBE Villavärme och NIBE Brasvärme. Varje affärsområde har sin egen operativa ledning och arbetar under eget resultatansvar. NIBE Villavärme står för mer än hälften av NIBEs omsättning och är det affärsområde som genererar högst rörelseresultat. NIBE Element stod under 2005 för cirka 34 procent av omsättningen och är det affärsområde som visar upp sämst resultat. Till viss del beror det på den omstrukturering i form av förflyttning av verksamhet till lågkostnadsländer, som sker i detta segment. Under se sista två kvartalen 2005 presenterades negativa rörelseresultat. NIBE Brasvärme är det affärsområde som står för lägst del av omsättningen, men det visar på goda vinster. Figuren nedan illustrerar NIBEs omsättning fördelat på de olika affärsområdena. NIBE Brasvärme 15% NIBEs omsättning per affärsområde NIBE Element 34% NIBE Villavärme 51% Figur 1: NIBEs omsättning per affärsområde.

3 NIBE Element tillverkar komponenter och system för elektrisk uppvärmning och är marknadsledande i norra Europa inom området. NIBE Element omsätter mest i Norden och övriga Europa, vilket visas i figuren nedan. Affärsområdets marknad utgörs av industriella användare och komponentanvändare. Produkterna används dels som komponenter i kundens produkt och dels som element i kundens tillverkningsprocess. Affärsområdet strävar efter att successivt utökas genom förvärv och att erbjuda ett komplett sortiment. En stor del av affärsområdets tillverkning flyttas numera till lågkostnadsländer. NIBE Elements omsättning per geografiskt område Övriga marknader 9% Norden 40% Europa exkl Norden 51% Figur 2: NIBE Elements omsättning per geografiskt område NIBE Villavärme är största tillverkare i Norden och Polen av villavärmeprodukter och är dessutom marknadsledande i norra Europa för varmvattenberedare och värmepumpar. Norden är det geografiska område som står för störst del av NIBE Villavärmes omsättning, vilket illustreras i diagrammet nedan. NIBE Villavärme är inte aktiva på övriga marknader än inom Norden och Europa. Sortimentet har utvecklats från enkla produkter för uppvärmning till mer avancerade produkter för värme, ventilation och värmeåtervinning. Exempel på produkter är värmepumpar, villapannor, fjärrvärmepumpar och varmvattenberedare. Affärsområdets marknad utgörs av renovering, om- och tillbyggnadssektorn samt nyproduktion av småhus. Även inom NIBE Villavärme beräknas tillväxt av affärsområdet ske genom företagsförvärv. NIBE Villavärmes omsättning per geografisktområde Europa exkl Norden 17% Norden 83% Figur 3: NIBE Villavärmes omsättning per geografiskt område NIBE Brasvärme är marknadsledande i Sverige på brasvärmeprodukter. Även för NIBE Brasvärme omsätts det mesta inom Norden, som visas i figuren nedan. Affärsområdet strävar efter att förse marknaden med prisvärda brasvärmeprodukter och skorstenssystem anpassade till kunden och med hänsyn till miljön. NIBE Brasvärme strävar efter att erbjuda ett brett och komplett sortiment av brasvärmeprodukter samt att ständigt utveckla sin marknadsposition i Sverige. Marknaden utgörs av såväl befintliga som nyproducerade villa- och fritidshus. Precis som

4 i de andra affärsområdena ska även NIBE Brasvärme etablera sig på nya marknader genom företagsförvärv. NIBE Brasvärmes omsättning per geografisktområde Europa exkl Norden 22% Norden 78% Figur 4: NIBE Brasvärmes omsättning per geografiskt område Geografiska marknader NIBE är idag verksamma i 15 länder och finns därutöver representerade i 10 länder till genom importörer och återförsäljare. NIBE är marknadsledande inom värmeprodukter i Sverige och stora delar av Norden. Genom företagsförvärv har företaget dessutom skapat en stark position i stora delar av Europa och för att fortsatta denna tillväxt och för att utveckla marknadspositionen i Europa planeras fortsatta förvärv på dessa marknader samt etablering på helt nya marknader. Stora delar av NIBEs tillverkning flyttas idag till lågkostnadsländer för att uppnå kostnadsbesparingar. I figuren nedan illustreras NIBEs omsättning under 2005 i dess olika geografiska områden. NIBEs omsättning per geografisktområde Norden 67% Europa exkl Norden 29% Övriga marknader 4% Figur 5: NIBEs omsättning per geografiskt område Kortfakta om koncernen Grundades 1949 av Nils Bernerup och Christian Backer Huvudkontor: Markaryd Antal anställda: mer än 4600 anställda i 15 länder VD: Gereric Lindqvist Styrelseordförande: Arvid Gierow Tre segment NIBE Element, NIBE Villavärme och NIBE Brasvärme Marknader Norden, övriga Europa och övriga marknader Nettoomsättning ,1 Mkr

5 Makroanalys Det finns ett flertal makrofaktorer som påverkar den bransch som NIBE befinner sig i varpå en makroanalys har genomförts för att kunna avgöra hur dessa faktorer inverkar på NIBEs verksamhet i framtiden. Energipriser För den bransch som NIBE verkar i har energiprisläget, primärt olja och el, stor betydelse för företagen. Anledningen till att energipriserna är så viktiga är att de påverkar efterfrågan på de produkter som företagen i branschen tillverkar. Produkterna som företagen, däribland NIBE erbjuder, syftar till att minska olje- och energiåtgången. Detta innebär att i de fall då priserna på olja och el är höga kommer efterfrågan på produkterna att öka och vice versa. Konjunkturinstitutet menar att oljepriset stigit kraftigt under de senaste åren. Oljeprisets utveckling under de senaste fem åren illustreras i figuren nedan. Oljeprisets utveckling Oljepris per fat USD Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Figur 6: Illustrering av oljeprisets utveckling mellan 2001 och Priserna redovisas per fat i USD. Framöver menar konjunktionsinstitutet att en uppbromsning av oljepriset är att vänta. Denna prognos är mycket osäker på grund av oroligheterna i Mellanöstern. En förvärrning av läget där kan innebära att oljepriset stiger kraftigt på kort tid. Det är dock inte troligt att den prisökning vi har sett de senaste åren fortsätter utan en svag nedgång alternativt en stabilisering är att vänta. Även elpriserna har ökat kraftigt de senaste åren, något som har väckt en stark debatt. Prisutvecklingen på el mellan 2001 och idag illustreras i figur nedan. Elprisets utveckling Elprisindex Figur 7: Illustrering av elprisets utveckling i Sverige mellan 2001 och 2006.

6 De ökade priserna och den efterföljande debatten har skapat ett ökat intresset för energibesparingar på olika sätt. Debatten har också synliggjort svenska företags problem, som de stigande elpriserna har medfört. Detta har väckt regeringens intresse och näringsminister Maud Olofsson menar att något måste göras åt detta. En reglering av elmarknaden är inte aktuell under en borgerlig regering. Istället är lösningen en ökad konkurrens på elmarknaden som idag utgörs av ett fåtal aktörer. De politiska faktorerna kommer att motverka den uppåtgående trend som vi sett de senaste åren. Efterfrågan på NIBEs produkter har de senaste åren ökat kraftigt vilket till viss del beror på de rusande energipriserna. En stabilisering alternativt sänkning av energipriserna kan komma att slå hårt mot branschen då det, som tidigare sagts, medför en avtagande tillväxt i efterfrågan på företagets produkter. Det kommer främst att påverka marknaden för utbytesprodukter då varken företag eller enskild konsument kommer vara lika intresserade av att byta ut sina gamla produkter. Anledningen är att förtjänsten av att byta produkt inte blir lika omfattande som om energipriserna istället hade gått upp. Politiska beslut Politiska beslut som rör värmebranschen, så som konverteringsbidrag och räntebidrag för nybyggnation, kommer att påverka NIBE och övriga företag inom branschen på så vis att efterfrågan på produkterna påverkas. Anledningen till att politiska beslut är en viktig faktor är att konverteringsbidrag, nybyggnation etcetera kan vara av stor betydelse för om slutkonsument väljer att investera i hemmet eller inte. Konverteringsbidrag Den 1 januari 2006 infördes ett statligt konverteringsbidrag som syftar till att minska Sveriges beroende av olja samt främja miljön. Bidraget innebär att den som byter ut sin oljepanna mot en berg- sjö- eller jordvärmepump får statligt stöd på 30 procent av arbets- eller materialkostnaden dock max kronor. Alternativt om elektriska element byts ut mot vattenburna element eller golvvärme ges även här statligt stöd på 30 procent av arbets- eller materialkostnaden men max kronor. Om inte dessa bidrag ges innebär det att den enskilde konsumenten kan uppfatta den totala kostnaden, för att investera i nya uppvärmningsprodukter, alltför hög och därmed välja att inte utföra investeringen. Många skulle anse att nyttan av investeringen inte skulle överstiga den höga kostnad som bytet faktiskt innebär. Beslutet om konverteringsbidragen resulterade i att efterfrågan i branschen minskade kraftigt det sista kvartalet 2005, då många avvaktade med investeringen till dess att bidraget införts. Positiva effekter har dock visats under 2006 och väntas även på längre sikt, beroende på hur länge bidraget finns och hur länge avsatta pengar för detta räcker. I nuläget är tanken att konverteringsbidraget ska finnas i fem år. De företag i branschen som får en positiv effekt av konverteringsbidraget är de som tillverkar den typ av produkter som bidraget riktar sig mot. NIBE är ett av dessa företag.

7 Nybyggnation Ytterligare en faktor som påverkar branschen är hur omfattande nybyggnationen är på de marknader som NIBE och dess konkurrenter befinner sig på. Om nybyggnationen ökar resulterar det i en efterfrågeökning på NIBEs produkter. Det beror på att när nybygge sker idag skulle inte investeringar i villavärme göras i oljepannor och liknande utan snarare i energisnåla och mer miljövänliga produkter. Utvecklingen av nybyggnationen i Sverige samt i Storbritanien, Frankrije och Spanien illustreras i figurerna nedan. Nybyggnation i Sverige Nybyggnation i Storbritanien, Spanien & Frankrike Antal nybyggda hus :01: :04: :03: :02: :01: :04: :03: :02: :01: :04: :03: :02: :01: :04:00 Figur 8: Nybyggnation i Sverige 1996 till 2005 Antal nybyggda hus :02: :01: :04: :03: :02: :01: :04: :03: :02: :01: :04: :03: :02: :01:00 Figur 9: Aggregerad nybyggnation Storbritannien, Spanien,Frankrike 1996 till 2005 I nuläget ges ett räntebidrag till fastighetsbolag för nybyggnation av hyres- och bostadsrätter. Den borgerliga regeringen vill ta bort detta bidrag vilket får effekten att nybyggnationen blir mindre än vad som annars varit fallet. Fastighetsbolagen kommer få ökade kostnader och därmed kommer intresset av att bygga nytt inte vara i samma utsträckning som tidigare. För att fastighetsbolagen ska bibehålla sina tidigare marginaler kräva att hyrorna alternativt priserna höjs, vilket kommer att medföra minskad efterfrågan från kunderna. Miljö och klimat Miljö och klimatfrågor kommer alltmer i fokus. Vad gäller klimatet har de senaste månadernas höga temperaturer i hela Europa jämfört med tidigare år, medfört en debatt om den globala uppvärmningen. En debatt som gör att både företag och konsumenter blir mer medvetna om hur viktigt det är att anpassa sig till miljön för att inte försämra klimatet än mer. Att vara miljövänlig och ta sitt ansvar blir i allt större utsträckning ett konkurrensmedel för företagen. Det ligger i företagens intresse att både minska på utsläpp och avfall, men också att minska på energiåtgången. Miljöanpassning ger en positiv påverkan på efterfrågan på de produkter som tillverkas inom branschen. Många företag och däribland NIBE presenterar miljönyckeltal för att visa hur bra de lyckas med sitt miljöanpassningsarbete. Världskonjunktur Den bransch som NIBE befinner sig i påverkas i hög grad av konjunkturläget och olika länders BNP tillväxt. Det beror på att branschen erbjuder produkter som innebär stora investeringar vilka primärt görs i högkonjunktur och som det sparas på när konjunkturen vänder nedåt. De länder som har stark tillväxt i BNP, främst i Östeuropa och Asien, har efterfrågan i nuläget en mycket positiv utveckling i branschen. Då NIBE satsar mycket på dessa marknader har detta givetvis extra stor betydelse för företaget. Enligt konjunkturinstitutet befinner vi oss just nu i en högkonjunktur som väntas fortsätta något år till innan den vänder nedåt igen. Räntehöjningar i både USA och Sverige är tydliga tecken på att åtstramning är nödvändig för att undvika en överhettad ekonomi. Detta kommer att resultera i att konjunkturen vänder runt Enligt konjunkturcykelns mönster bör denna nedgång nå sin

8 botten runt 2012 för att sedan återigen vända uppåt. Runt 2014 bör världskonjunkturen vara på väg mot högkonjunktur igen, vilket visas i figuren nedan. Prognoserna för utvecklingen i BNP ser också positiva ut. En minskning av tillväxt i BNP är dock att vänta i Östeuropa och Asien, men tillväxten kommer fortsättningsvis ändå vara hög jämfört med övriga världen. Prognos för världskonjunktur Figur 10: Illustration av prognos för världskonjunktur 2006 till 2015 Ränteläget Det allmänna ränteläget har historiskt legat på en låg nivå, såväl i Sverige som i Europa. Vi befinner oss dock i en uppåtgående trend där högre nivåer är att vänta. Detta har en negativ effekt på hela branschen då kunderna får bära större kostnader för att renovera och investera i sina hem. Nedan visas en figur över den historiska ränteutvecklingen i Europa och USA Januari 2000 Maj 2000 September 2001 Januari 2001 Maj 2001 September 2002 Januari 2002 Maj 2002 September 2003 Januari 2003 Maj 2003 September Sverige USA Euro 2004 Januari 2004 Maj 2004 September 2005 Januari 2005 Maj 2005 September 2006 Januari 2006 Maj 2006 September Figur 11: Illustration av 3-månadersräntans utveckling i Sverige, USA och Euro-området. Råvarupriser De viktigaste råvarorna i de produkter som NIBE och dess konkurrenter tillverkar är metall och då primärt stål, nickel och koppar. Priset på råvarorna har stigit de senaste åren vilket har medfört att företagens kostnader har stigit. Då konkurrensen och prispressen inom branschen varit hård har det inte funnits möjlighet att höja priserna, vilket har gjort att marginalerna inom branschen har försämrats. De kommande åren väntas dock en höjning av priserna inom branschen, då dyrare råvaror minskat marginalerna i alltför stor omfattning. Nu finns det inte utrymme för

9 företagen att bibehålla tidigare priser utan prishöjningar mot kund är att vänta från flertalet företag inom branschen för att förbättra marginalerna igen. Valuta Många företag inom värmebranschen, däribland NIBE, verkar på en global marknad, vilket innebär att valutakursförändringar är en stor risk på grund av transaktions- och omräkningsfaktorer. Dessa uppkommer på grund av att inköp sker i en valuta och försäljning i en annan, samtidigt som redovisning sker i det lands valuta där moderbolaget har sitt säte. De valutor som de primära inköpen görs i är amerikanska dollar, euro och norska kronor. Företagen valutasäkrar sig på olika sätt men det är givetvis omöjligt att helt eliminera påverkan av valutakursförändringar. NIBE köper mycket i amerikanska dollar och säljer mest i lokalvaluta, vilket gör att det för NIBE blir en positiv effekt av att dollarn sjunker. NIBE påverkas också av valutorna DKK, GBP och CZK. Sett till omräkningsriskerna och räknat med alla valutors påverkan kommer NIBEs egna kapital att öka med 4,6 Mkr om svenska kronan försvagas 1 procent gentemot de andra valutorna. Det omvända gäller om svenska kronan förstärks med 1 procent. För att minimera valutariskerna finansieras nettotillgången i de fall det är möjligt i samma valuta.

10 Branschanalys Den bransch som NIBE befinner sig i, kännetecknas av hård konkurrens. För att förstå hur olika faktorer påverkar NIBE och dess branschs framtida möjligheter har en branschanalys gjorts. Konkurrens Värmebranschen är idag en bransch som får allt mer uppmärksamhet med tanke på energi- och miljödebatterna i Europa. Det förekommer många aktörer inom branschen, både inom Sverige och i övriga Europa. NIBE AB är ledande inom värmebranschen i Europa och har ständigt som mål att ta fler marknadsandelar. Stora svenska konkurrenter till NIBE är IVT Industrier AB, AB Kyl & Värmepumpar, CTC/Enertech AB och Stiebel Eltron AB. Förutom alla de företag som renodlat verkar inom branschen förekommer konkurrenter som Mitsubitshi Electric och Panasonic som har utökat sitt produktsortiment genom att börja tillverka värmepumpar. Konkurrensen i värmebranschen har under en längre tid varit mycket hård, vilket har bidragit till stor prispress. Prispressen har inom vissa områden i branschen, till exempel Element, bidragit till sjunkande marginaler. För att klara av denna prispress krävs minskade kostnaderna, vilket har gjort att många företag i branschen väljer att förflytta sin tillverkning till lågkostnadsländer. Strukturomvandlingen ger företagen nya möjligheter i östra Europa och Asien, framför allt på kort sikt. Då NIBE och dess konkurrenter väljer att flytta produktionen till lågkostnadsländer kan det däremot på långsikt leda till att den allmänna prisnivån sjunker. Ytterligare något som är typiskt för aktörerna inom värmebranschen är att många skapar tillväxt genom förvärv, något som är viktigt för företagen. NIBE har under de senaste åren förvärvat flertalet företag runt om i Europa och har därmed lyckats hålla en hög förvärvstillväxt. Förvärvsmöjligheterna inom branschen kan för framtiden förväntas avta, vilket kommer att påverka företagens tillväxtmöjligheter. Aktörer Inom villavärmesbranschen existerar ett stort antal aktörer med varierade storlek. Branschen för element går idag allt mer från mindre och medelstora företag mot mer större företagsgrupper, för att vara starka i konkurrensen. Anledningen till detta är att de mindre företagen inte har klarat av den minskade lönsamheten som konkurrensen och prispressen har inneburit. Läget för de mindre företagen har förvärrats ytterligare på grund av att kunderna mer och mer strävar efter ett färre antal leverantörer. Den starka konkurrensen har medfört att produktutveckling blivit allt viktigare för företagen inom branschen. Den mest tydliga trenden inom produktutveckling i branschen är att alla aktörerna satsar på allt mer energieffektiva produkter anpassade till miljön. Inom branschen för brasvärme har aktörerna gått från att vara många små till att idag vara få större aktörer. De flesta företagen inom branschen satsar på att vara en komplett leverantör med ett brett sortiment. I Mellaneuropa finns det idag ett stort antal tillverkare i varierande storlek. De flesta aktörerna inom branschen för brasvärme arbetar idag med egen produktutveckling. Dock förekommer det aktörer som väljer att kopiera framgångsrika produkter i låglöneländer för att säljas till lägre priser. Detta innebär att faktorer som företagens långsiktighet, stabilitet och miljömedvetenhet kommer att avgöra företagens framgång i framtiden.

11 SWOT-analys För att få en tydlig bild av NIBE som företag har styrkor, svagheter, hot och möjligheter kartlagts i en SWOT-analys. Denna ger sedan vägledning i hur NIBE kan komma att utvecklas i framtiden beroende på hur olika aspekter hanteras av företaget. Styrkor Visar på hög lönsamhet genom produktivitet och effektivitet Verkar i en bransch med goda förutsättningar rätt i tiden med avseende på miljön Tillväxt både organiskt och genom förvärv Produkterna, med avseende på utbud, kundanpassning och pris Ökar marknadsandelar globalt Ej starkt beroende av varken leverantörer eller kunder Kostnadsbesparingar genom förflyttning av tillverkning till lågkostnadsländer Starka varumärken Svagheter Osäkerhet i affärsområdet element då detta visar på negativa resultat pga. strukturprogram och hur väl det slår ut. Osäkerhet i framtida förvärv Måste alltid ha de bästa produkterna för att kunna växa som planerat Osäkerhet i vad som följer på hemmamarknader när produktion flyttas till låglöneländer Möjligheter Statliga bidrag vid byte av oljepanna och direktverkande el till värmepump respektive vattenburen värme Expansionsmöjligheter och förvärvsmöjligheter inom alla affärsområden Stigande energipriser till följd av fortsatt oro i mellanöstern Ökat intresse för investeringar i hemmet Ökad nybyggnation Mer fokus på miljö och klimat i Värdedrivare samhället Hot Vikande energipriser och oljepriser Lågkonjunktur Snabb utvecklig i omvärlden samt hård konkurrens Ökade råvarupriser och fortsatt prispress tvingar NIBE att höja priserna Mättad/mogen marknad Minskade förvärvsmöjligheter (organisk tillväxt ej tillräcklig för tillväxtmålet) Borttagande av räntebidrag kan ge minskad nybyggnation

12 Värdedrivare Det finns vissa faktorer som påverkar NIBE mer än andra. För att kunna avgöra vilka dessa värdedrivare är, har korrelationer genomförts mellan aktiekursen och faktorer som kan tänkas påverka denna. Det finns dock fler aspekter som påverkar NIBE men som inte är möjligt att göra korrelationer på. Dessa har tidigare kartlagts i makro-, bransch och SWOT-analysen men för att få en uppfattning om vilka faktorer som är av störst betydelse, har de faktorer som företagen, däribland NIBE, i branschen själva pekar på varit en vägledning Nedan presenteras de skattningar som har gjorts för tillväxt följt av en analys av de specifika värdedrivarna som lett fram till dessa. Marginalavsnittet följer på motsvarande sätt. Tillväxt Tillväxten för NIBE har under en lång tid varit väldigt god och under det sista kvartalet 2006 kommer denna trend att fortsätta. Detta betyder att år 2006 totalt visar på en stark försäljningstillväxt. Kommande år kommer tillväxten fortfarande vara hög men takten kommer att minska jämfört med tidigare år. Tillväxttakten kommer att minska även under 2008 och då bara vara totalt cirka 10 procent jämfört med 27 procent under Sammantaget är dessa förväntningar i linje med eller något bättre än consensus, se bilaga 3. För affärsområdena blir utfallet ungefär detsamma. NIBE Element är det element som utvecklas minst men visar ändock på en ökad försäljning under det sista kvartalet 2006 jämfört med tidigare kvartal under året kommer försäljningstillväxten att avta något men det största tappet förväntas komma under 2008 då tillväxten för året endast uppnår cirka 3 procent. NIBE Villavärme kommer under det sista kvartalet 2006 uppvisa den största försäljningen jämfört med tidigare kvartal under året. Totalt kommer affärsområdet under 2006 presentera en starkare tillväxt än tidigare år, en tillväxt som också kommer visa sig under Året därefter 2008 kommer tillväxten att avta och en betydligt lägre tillväxt kommer att visa sig under året. Trots en aning pessimistiska förväntningar är de cirka 2 procent högre än consensus. NIBE Brasvärme är det affärsområde som kommer visa bäst tillväxt under De kommande två åren kommer dock denna framgång i tillväxt att avta. Både för NIBE Brasvärme och NIBE Element är prognoserna i linje med consensus. Tiden efter 2008 kommer nivån på tillväxten att ligga betydligt lägre än De kommande åren därefter kommer tillväxten visa sig vara svagt stigande. Utvecklingen av NIBEs tillväxt under åren 2006 till 2015 illustreras i figuren nedan. Prognos för NIBEs tillväxt % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 12: Illustration av prognos för Nibes tillväxt 2006 till 2015

13 Utveckling av energipriserna NIBE påverkas som vi tidigare nämnt av prisutvecklingen på olja och el. När priserna är höga och har en stigande trend leder det till att efterfrågan på NIBEs produkter ökar. Anledningen till detta är att NIBE erbjuder ett billigare och mer miljövänligt val av uppvärmning, som blir mer intressant för kunden om priserna på deras nuvarande uppvärmning stiger. En tid tillbaka har oljepriserna stigit mycket för att den senaste tiden stabiliseras en del. Fortsättningsvis förväntas oljepriset ligga på dagens stabila nivå förutsatt att inget drastiskt händer i Mellanöstern. Elpriserna kan framöver förväntas fortsätta en stigande trend, men dock inte i samma utsträckning som tidigare. Med denna prisutveckling kan efterfrågan på NIBEs produkter komma att avta till viss del, vilket då också kommer att avspegla sig i NIBEs fortsatta tillväxt. Om utvecklingen sker samtidigt som lågkonjunkturen tar vid kan effekten på efterfrågeminskningen komma att bli större på grund av att konsumenten inte är lika villig att investera under lågkonjunkturer. Nytta med att byta ut de nuvarande produkterna kommer inte överstiga kostnaderna för att investera i alternativ uppvärmning. NIBE Element påverkas mycket av att priserna på olja stiger eftersom investeringstakten hos de företag som arbetar med att utvinna och förädla olja kommer att öka och därmed kommer komponenterna som NIBE Element tillverkar att vara av intresse för dessa företag. Andra företag, än NIBE, som arbetar med alternativuppvärmning i form av värmepumpar får ett ökat behov av värmeelement när efterfrågan ökar på deras produkter, vilket leder till att försäljningen inom Element ökar. NIBE Villavärme påverkas också starkt på så vis att kunden blir mer intresserad av att byta uppvärmningssätt när det nuvarande blir allt för dyrt. Detta leder till att om höga nivåer på priserna är att vänta kommer detta leda till att försäljningen kommer att öka inom NIBE Villavärme. Nybyggnation Nybyggnationen i Sverige och övriga Europa har under de senare åren visat på en uppåtgående trend. Ökad nybyggnation påverkar NIBE positivt då efterfrågan på dess produkter ökar i samband med byggnationen. Nivån på nybyggnationen är idag låg om man ser tillbaka på historien, men den visar sedan tio år på en svagt positivt stigande trend igen. Fortsättningsvis väntas denna trend att hålla i sig och för de närmsta åren kan nybyggnationen förväntas att fortsätta stiga i samma takt som den gjort de senaste åren. På den svenska marknaden kan tillväxt i nybyggnationen väntas minska på grund av borttagande av räntebidragen. Detta innebär för NIBE positiv påverkan på efterfrågan på dess produkter både i Sverige och i övriga Europa, dock kommer påverkan inte att ske i någon större utsträckning med tanke på att nybyggnationstillväxten är svagt stigande. Därmed kommer tillväxten att påverkas i relativt liten utsträckning då nybyggnationen inte ökar så kraftigt. Affärsområdet NIBE Villavärme är det affärsområde som påverkas mest av hur nybyggnationstillväxten ser ut i Sverige och Europa. Uppvärmningen av nybyggda villor kommer framöver att ske med hjälp av mer energisnåla produkter på grund av dagens höga energipriser. Därmed kommer efterfrågan av NIBEs värmepumpar att stiga i takt med att nybyggnationen ökar. Den närmsta tiden framöver kommer denna stegring dock att vara svag med anledning av vad som beskrevs tidigare i avsnittet.

14 Utveckling nya marknader Idag har NIBE ett mål på tillväxt om 20 procent, varav 10 procent organisk och 10 procent genom förvärv. De senaste 10 åren har NIBE gjort stora mängder förvärv och därmed kunnat hålla den höga nivån på tillväxt genom de gångna åren. För att se till den förvärvade tillväxten i framtiden kan det väntas att NIBE på sin hemmamarknad inte kommer att kunna hålla samma takt på förvärv som de tidigare gjort. Detta har redan visats i affärsområdet Element som sedan 2002 inte har lyckats uppnå målet om 20 procents tillväxt. Det totala målet för NIBE har ändock kunnat uppnås på grund av att de två andra affärsområdena har visat på betydligt högre tillväxt än målet. Framöver kan dock förväntas att även de andra två affärsområdena kommer att ha svårt att förvärva i den takt som de tidigare har gjort och därmed kommer målet bli svårt att uppnå framöver. Det är viktigt för NIBE att de förvärv som görs kan tillföra värde för företaget på lång sikt och att förvärven inte blir allt för kortsiktigt orienterade. Det gäller därmed att hitta de förvärvsmöjligheter som tillför mest, något som med tiden kan komma att bli mer och mer komplicerat med tanke på att marknaden blir mer och mer mogen och att många företag i branschen strävar efter att växa genom förvärv. Möjligheterna för NIBE att alltid kunna förvärva de bästa företagen kommer därmed att trappas ner och det högt uppsatta målet om 10 procent tillväxt genom förvärv på hemmamarknaderna kan komma att bli svåruppnåeligt. Tillväxten i NIBE kommer därmed inte kunna hålla samma takt som tidigare, utan den kommer till viss del stramas åt. Tillväxten genom förvärv är i dagens läge viktig för NIBEs totala tillväxtmål. Om förvärvstillväxten minska betyder det att den organiska tillväxten måste öka betydande för att NIBE ska klara uppnå sitt totala tillväxtmål. När marknaderna i Norden mognar allt mer och det blir svårare att växa på dessa marknader är det viktigt för NIBE att etablera sig på nya marknader. Målet är att öka marknadsandelarna runt om i Europa och även helt etablera sig på nya marknader och därigenom kunna uppnå sitt tillväxtmål om 20 procent. Problemet är att hemmamarknaderna kommer avta snabbare än de nya marknaderna kommer att växa, vilket gör att totalt sett kommer detta påverka NIBEs tillväxt negativt och den kommer att avmattas. Det kommer att ta tid innan NIBE och dess varumärke blivit känt på de nya marknaderna så att de kan dra fördel och växa på dessa. Efter några år när NIBE haft möjlighet att etablera sig ordentligt på de nya marknaderna kommer tillväxten kunna ta fart. Storbritannien är en marknad som kan komma att bli betydelsefull för NIBE om de lyckas sprida sitt varumärke på dessa marknader. Miljö och klimatdebatten Miljö och klimatfrågor blir allt viktigare i dagens samhälle och allt fler får upp ögonen för hur viktig miljön är för framtiden. Detta gör att företag mer och mer måste anpassa sina produkter och tillverkning efter detta för att fullt ut tillfredsställa kunden. För NIBEs del har denna debatt varit till fördel för dem eftersom de produkter som de tillverkar syftar till att förbättra miljön. NIBE strävar efter att inom alla sina affärsområden tillverka alltmer miljövänliga produkter. Efterfrågan på produkterna kan komma att öka i samband med att människor runt om i Europa blir mer och mer medvetna om miljön. För NIBE är det inte bara viktiga att produkterna är anpassade för att ge en bättre miljö de måste även själva sträva efter att dra ner på utsläpp, avfallsmängder och kemikalier. Genom miljönyckeltal i sin årsredovisning från 2005 visar NIBE att de minskat drastiskt på dessa ämnen under de senaste fem åren. NIBE strävar också själva efter att dra ner på sin energiförbrukning. Miljö och klimatdebatten kommer framöver att fortsätta vara viktig med tanke på hur klimatet den senaste tiden har förändrats. Genom NIBEs ständiga anpassning till miljön kommer

15 företaget att kunna skapa värde genom denna anpassning. Det är betydelsefullt för NIBE att ständigt strävar efter bättre och mer miljövänliga produkter än sina konkurrenter. Konverteringsbidrag Det konverteringsbidrag som regeringen införde i början på 2006 har skapat ett större intresse för hushållen att byta ut sina nuvarande pannor. För NIBE är det framför allt NIBE Villavärme som har påverkats av införandet av bidraget på så vis att efterfrågan på produkterna inom affärsområdet har ökat. Idag och den närmst kommande tiden är detta bidrag bara positivt för NIBE eftersom det ger dem möjlighet till en förbättrad försäljning. Problemet skulle uppstå om regeringen väljer att avskaffa bidraget. Detta skulle slå hårt mot NIBE och dess försäljning av produkter. Som det är sagt idag ska bidraget vara i fem år vilket betyder att 2011 kan företaget drabbas av problem om det då bestäms att bidraget inte ska fortsätta att gälla. Marginaler Marginalerna för NIBE kommer under 2006 att uppgå till 11,9 procent vilket är i nivå med consensus. NIBE Element kommer visa aningen bättre marginaler under sista kvartalet 2006 och ge totalt en positiv marginal jämfört med 2005 då affärsområdet visade på negativ marginal. Under 2007 och 2008 kommer marginalerna att fortsätta med en svag stegring. NIBE Villavärme kommer under sista kvartalet uppvisa liknande marginaler som kvartalet innan, vilket totalt under året ger aningen ökade marginaler jämfört med tidigare år. Under de kommande två åren kommer marginalerna att hållas relativt konstanta, men möjligen en svag ökning. NIBE Brasvärme har de senaste åren varit det affärsområde som visat bäst marginaler. Detta kommer även visa sig under sista kvartalet 2006, men totalt sett kommer marginalerna för 2006 att minska eftersom andra kvartalet under året visade på kraftigt sjunkande marginal. De kommande 2007 och 2008 kommer marginalerna inte att nå den nivå de varit på under 2004 och 2005, men den kommer att stiga med utgångspunkt från 2006 nivå. Efter kommer NIBE visa på relativt konstanta marginaler, vilket illustreras i figuren nedan. Sammantaget är prognoserna för marginalerna de kommande två åren något lägre än consensus även om skillnaden är liten. Prognos för NIBEs marginaler % 16% 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% Figur 13: Illustration av prognos för NIBEs marginaler 2006 till 2015 Råvarupriser NIBEs produkter består till störst del av koppar, nickel och stål, vilket gör att NIBE är känsliga för prisutvecklingen av dessa produkter. Råvarupriserna har under en lång tid stigit vilket gör att kostnaderna för NIBE stiger allt mer. Men tanke på den prispress som råder på marknaden har priserna ut mot kund inte kunnat höjas i den utsträckning som priserna på materialet har stigit. Detta har gjort att NIBEs marginaler påverkats. Alla affärsområdena påverkas av de pressade marginalerna, men framför allt har det märkts på NIBE Element som under en längre period inte klarat det mål på marginaler som är uppsatt. Övriga affärsområden har trots den höga prispressen kunnat visa på goda marginaler med den anledningen att NIBE ständigt arbetar med att minska

16 sina kostnader. För NIBE Element har påverkan blivit allt för stor på marginalerna vilket medfört att de inte klarat de uppsatta målen. Framöver kommer prispressen fortsätta att vara hård, men marginalerna har påverkats så hårt att det längre inte är möjligt att hålla kvar samma priser ut mot kund. Alla företag i branschen kommer framöver att vara tvungna att genomföra en pris höjning för att på sikt rädda sina marginaler. Råvarupriserna kan den närmsta tiden väntas fortsätta stiga eller stabiliseras. Totalt sett väntas ökade råvarupriser och höjda priser mot kund att ta ut varandra. Låglöneländer På grund av den straka prispress som råder har NIBE börjat flytta sin tillverkning till lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien. På kort sikt har dessa omflyttningar slagit hårt mot NIBEs marginaler då det innebär stora kostnader att förflytta produktion. På lång sikt kommer detta dock att leda till bättre marginaler eftersom tillverkningskostnaderna och lönekostnaderna kan hålas nere. För NIBEs del kan man därmed vänta sig att marginalerna på grund av detta kommer att öka i mindre takt än tidigare, de kommande åren för att därefter stiga igen. Prispressen kommer dock fortfarande finnas kvar inom branschen då de flesta av företagen inom branschen väljer att flytta sin produktion till låglöneländer. Många företag väljer också att göra inköp av material från låglöneländer för att dra ner på sina kostnader och därmed kunna uppvisa bättre marginaler. Fram till idag är det NIBE Element som har påverkats mest av att tillverkningen flyttats till låglöneländer. Under 2005 visade NIBE Element på negativ rörelsemarginal på grund av de höga kostnaderna som förflyttningen medfört. Framöver kan dock marginalerna komma att bli bättre då de nu får lägre kostnader i tillverkningen. För NIBE Villavärme och NIBE Brasvärme kommer tillverkning flyttas mer och mer till låglöneländer, vilket gör att marginalerna inom dessa affärsområden på kort sikt kommer påverkas hårt för att därefter blir bättre igen på grund av de låga tillverkningskostnaderna. Valuta Då NIBE är ett globalt företag påverkas marginalerna i mycket stor utsträckning av valutakurserna. Den största delen av inköpen ske i amerikanska dollar då komponenter köps in framförallt från USA men också från lågkostnadsländer i Asien och liknande. Försäljningen sker i sin tur främst i lokal valuta och i euro då NIBEs största marknader är Norden och Europa. Redovisningen ske sedan i svenska kronor och därmed påverkas företagets marginaler mycket av hur de tre olika valutorna utvecklas gentemot varandra. Den amerikanska dollarns tapp mot svenska kronan väntas fortsätt en tid framöver. Det betyder att inköpen blir billigare och därmed förbättras marginalerna. Förhållandet mellan euron och svenska kronan väntas vara mer stabilt. Hur valutorna förändras i framtiden är mycket svårt att uttala sig om men det som är viktigt att tydliggöra är dess betydelse för NIBEs marginaler.

17 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen genomförs i ett flertal olika steg. Till att börja med har en analys av NIBEs historiska data genomförts, detta fem år tillbaka i tiden. Analysen används för att se till hur företaget har utvecklats de senaste åren samt för att spåra avvikelser. Sedan har framtida kassaflöden prognostiserats, vilka diskonteras med hjälp av det vägda avkastningskravet, av såväl ägarnas som långivarnas avkastningskrav. Avslutningsvis beräknas aktieägarvärdet. Nedan motiveras hur skattningar av ingående variabler har gjorts. För utförliga beräkningar se bilaga 1. Riskfri ränta Den riskfria räntan har under en längre period visat på en negativ trend men under 2006 har räntan dock visat på en ökning, vilket illustreras i figur 14. Den riskfria räntan har estimerats genom att se till den nuvarande svenska 10-åriga statsobligationer vilket ger en nivå på 3,7 procent. Anledningen till varför en tioåring valdes som riskfriränta istället för tremånaders statsskuldväxel är att en långsiktig värdering av NIBE skall göras. Den nivå som erhålls är dock väldigt låg historiskt sett varpå en uppskrivning av denna till 4 procent har gjorts. En annan förklaring till varför denna uppskrivning görs är att ränteläget i Sverige väntas öka den närmaste tiden. Riskfri ränta Riskfriränta 4,0 % Beta 0,4 Riskpremie 4,5 % Företagsspecifikrisk 5,0 % Kostnad EK 10,8 % Kostnad räntebärande S. 4,2 % WACC 8,1 % Januari Maj 1997 Januari Maj 1999 Januari Maj 2001 Januari Maj 2003 Januari Maj 2005 Januari Maj 10 årig statsobligation % År Figur 14: Riskfri ränta utifrån 10 årig statsobligation Beta Beta skattas normalt med hjälp av historisk data över en 48-månadersperiod, alltså fyraårig månadsdata. Detta har också skett i fallet NIBE, dock var inte resultaten fullt optimala varför flera andra tidsserier likväl har testats. 48-månadsperioden jämfört med OMXSPI gav ett beta om 0,2 samtidigt som jämförelsen mot S&P 500 under samma tidsperiod gav ett beta om 0,4. För att ytterligare stärka sambanden mellan variationerna i kurs och index kördes likväl 2, 3 och 10 åriga data mot de båda indexen. Regressionen gav olika utfall i spannet mellan 0,2 och 0,5. I samtliga körningar gav regressionen en väldigt låg förklaringsgrad vilket bör betyda att NIBE besitter en låg marknadsrisk men däremot en desto högre systematisk risk. Då betavärdet som ingår i ägarnas

18 avkastningskrav är en proxy för den förväntade marknadsrisken i företaget sätts betat till 0,4 varpå merparten av skattningarna resulterade i ett beta kring denna nivå och dessa skattningar var även dem med högst förklaringsgrad. Grundregeln vid betaskattningar är att företaget självt skall ingå i det index som det jämförs mot, vilket inte är fallet med NIBE och S&P 500. Dock speglar detta index världskonjunkturen så pass väl att det kan vara värt att använda som en kompletterande regression av företaget till ett index som följer grundregeln. Skälet för användningen är enkelt att spegla det specifika företaget gentemot ett världsindex. Därav har NIBEs betaskattning både skett mot OMXSPI och S&P 500. I figur 15 illustreras svängningarna i NIBEs aktie samt hur OMXSPI- och S&P 500-indexen förändrades under perioden. 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% januari 2000 april 2000 juli 2000 oktober 2000 januari 2001 april 2001 juli 2001 oktober 2001 januari 2002 april 2002 juli 2002 oktober 2002 januari 2003 april 2003 juli 2003 oktober 2003 januari 2004 april 2004 juli 2004 oktober 2004 januari 2005 april 2005 juli 2005 oktober 2005 januari 2006 april 2006 juli 2006 oktober 2006 Figur 15: NIBEs aktiekurs jämfört med index Marknadens riskpremie Marknadens riskpremie grundar sig på historisk data i form av mätningar på den amerikanska marknaden under perioden 1928 till Det visar att det geometriska medelvärdet av riskpremien är 4,5 procent. Även en skattning av den framtida riskpremien har genomförts. Denna mätning bekräftar i stort sett värdet från den tidigare skattningen då denna hamnar på 4,6 procent (baserat på en riskfri ränta om 4 procent, kortsiktig förväntad tillväxt om 12 procent, långsiktig förväntad tillväxt om 8 procent och en direktavkastning om 3,5 procent). Skillnaderna mellan de olika skattningarna är mycket små varpå vi har valt att använda en riskpremie på 4,5 procent. NIBE OMXSPI S&P 500 Företagsspecifik risk I NIBEs årsredovisning för 2005 framkommer det att en stor del av företagets försäljning kommer i framtiden att ske på nya marknader främst inom Europa. Detta faktum, sammantaget med den osäkerhet som etablering på nya marknader medför ger upphov till en uppskrivning av avkastningskravet med 1,0 procent. I diskussionen kring betaskattningen framkom det att NIBEs relativt sätt har ett lågt betavärde vilket torde innebära att NIBE har en låg marknadsrisk och en hög systematisk risk. Då betaskattningen inte tar hänsyn till den systematiska risken hos företaget måste avkastningskravet kompenseras för att avspegla den totala risken som marknaden ser på företaget. I och med det låga betavärdet och den höga systematiska risken i NIBE har en kraftig justering om 4,0 procent gjorts på NIBEs avkastningskrav på grund av osystematiskt risk, vilket resulterade i ett vägt avkastningskrav om 8,1 procent.

19 Räntekostnader NIBE har under senare år pressat sin räntekostnad, vilket är naturligt i den räntetrend som konjunkturen har befunnit sig i. God tillväxt i en kraftigt expansiv marknad borde ge företaget en relativt god belåningsmöjlighet. Dock bör det tilläggas att NIBE är ett medelstort publikt företag vilket också skapa en viss osäkerhet till hur säkra dess kassaflöden är. Samtidigt skapar det skepsis hos långivarna om hur NIBE kommer klara en avtagande tillväxt till mer normala nivåer. I det hela sammantaget skapar detta dock en bra position för NIBE hos långivarna mycket tackvare dess höga soliditet. NIBEs räntesats ,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0, Figur 16: NIBEs räntesats under Ovan presenterade diagram är dock lite missvisande då beloppen som krävs för att räkna ut den exakta räntekostnaden inte är tillgängliga i årsredovisningarna. Bland annat innehåller täljaren andra liknande resultatposter vilket ger en viss missvisning av de presenterade siffrorna. Dock är denna effekt så pass liten att det inte varit av väsentlig karaktär. Däremot innehåller nämnaren räntebärande skulder i from av pensionsavsättningar. Dessa avsättningar är räntebärande men kostnaden hamnar inte under räntekostnader utan snarare personalkostnader vilket torde leda till en för låg procentuell räntekostnad av de totala räntebärande skulderna. Utifrån ovan förda resonemang samt de konjunkturella räntehöjningarna som förväntas har räntekostnaden justerats upp till 6 procent. Värden i residualperioden Tillväxttakten i residualperioden är satt till 2,5 procent. Denna nivå är något högre än tillväxttakten i en väldigt mogen bransch. Motiveringen till det är att NIBE befinner sig i en mogen bransch men dock en relativt ung nisch. Varför en ännu högre nivå inte sätts är att ett enskilt företags tillväxttakt inte kan vara högre än ekonomins tillväxttakt då företaget i så fall utgör ekonomin. Tillväxttakten 2,5% Bruttomarginal 14% RöK i % av oms. tillväxt 30% Betavärdet 0,8 Andelen lån 40% Lånekostnaden 8% AT i % av avskrivningarna 100% Bruttomarginalen är i dagsläget 15 procent och just nu befinner vi oss i en högkonjunktur. NIBE har dock ett långsiktigt uttalat mål om en rörelsemarginal på 15 procent och det finns anledning

20 att tro att detta inte är fullt gångbart. Varpå bruttomarginalen har skrivits ned något i residualperioden. Effekten av dagens högkonjunktur som normalt skulle avta och den framtida mognaden och utbyggnaden av marknaden som NIBE befinner sig på antas fortsatt ha relativt bibehållna marginaler. Eventuellt kommer marginalerna att sjunka något på grund av hårdnade konkurrens. Varför residualperiodens bruttomarginal förväntas hamna på 14 procent som är något under dagens värde. Rörelsekapitalet i procent av omsättningstillväxten sätts i residualperioden till 30 procent, ett värde som är lika med vad som tidigare uppvisats. NIBE har en stark tillväxt vilket delvis ger utslag på ett ökat rörelsekapital men i relation till omsättningen så kommer det att hållas konstant. Kortsiktigt skulle rörelsekapitalet kanske öka i något högre grad då tillväxten är så stark att företaget inte hinner med att stärka sina rutiner i samma nivå som tillväxten men på längre sikt så jämnas dessa skillnader ut. På längre sikt närmar sig ett enskilt företags beta 1. Då vi idag utgår från ett beta på 0,4 är det rimligt att anta att betavärdet i residualperioden hamnar på 0,8. En trend i NIBE är att växa via förvärv vilket också kräver kapital. Finansieringen av förvärven kommer i framtiden betyda att NIBE måste belåna sig i en något högre grad än vad som nu är fallet. Vidare kan antas att skuldsättningen höjs något för att på så vis effektivisera avkastningsmåtten. Det gör att andelen lån bör öka då lånat kapital är billigare än eget kapital. I residualperioden hamnar andelen lån på 40 procent. Baserat på NIBEs tillväxt och ökade mognadsgrad kan tänkas att de kommer att erhålla något bättre kreditvärdighet vilket också indikerar något lägre räntekostnader. Det faktum att NIBE belånar sig i högre grad kommer inte påverka räntesatsen då den totala belåningsgraden fortfarande är relativt sätt låg i jämförelse med det totala kapitalet. Dock är det allmänna ränteläget idag lågt varför en justering uppåt i residualperioden är nödvändig. Utifrån ovan resonemang har räntesatsen satts till 8 procent i residualperioden.

Electrolux AB Rekommendation BEHÅLL

Electrolux AB Rekommendation BEHÅLL Electrolux AB Rekommendation BEHÅLL Omstruktureringsprogrammen räddar Electrolux SEK 130 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: ELUXb.ST Estimat

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Tal Vattenfalls extrastämma

Tal Vattenfalls extrastämma Promemoria 2012-11-27 Finansdepartementet Tal Vattenfalls extrastämma Tack för ordet! Låt mig först säga att den här stämman är viktig; vi kommer idag bestämma de övergripande målen för bolaget samt få

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Försäljning fördelat över affärsområdena [%] Electrolux 2011. Analytiker: Daniel Berglund Jonas Olsson

Försäljning fördelat över affärsområdena [%] Electrolux 2011. Analytiker: Daniel Berglund Jonas Olsson 2012-09-30. Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsprodukter för privat och professionell användning. Företaget säljer varje år över 40 miljoner produkter på över 150 olika marknader. De

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Analytiker: Hedi Kurda Roy Ahl

Analytiker: Hedi Kurda Roy Ahl 2012-11-18 BE Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm inom segmentet Mid Cap. Företaget är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen, de tillverkar produkter i stål, rostfritt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer