DEMOKRATIDAG FÖR UNGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23"

Transkript

1 Jag vill göra det här nästa år igen! DEMOKRATIDAG FÖR UNGA

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RUBRIK SIDA Inledning 2 Om metoden 2 Utbildningsdag 2 Deltagare 3 Avslutning 3 Resultat, sammanfattning 4 Sammanställningar Skola 5 Skola fortsättning 6 Attraktiv arbetsgivare 7 Centrumutveckling 8 Demokrati/kommunikation 9 Fritid 10 Utvärderingar 11 Exempel på klasslistor 12 Det var vi som gjorde det! 13 Budget

3 2 Sedan 2001 har barn och ungdomar i Mora haft möjlighet att träffa beslutsfattare i olika forum för inflytande för att diskutera viktiga frågor. Ett av dessa forum kallar vi för demokratidag. Fram till 2012 användes framtidsverkstad som metod, men 2013 förändrades och utvecklades konceptet. Bland annat övergick vi till metoden dialogcafé. De allra flesta som deltog då var överens om att dialogcafé som metod, och allt vad det för med sig, var en lyckad förändring och många positiva reaktioner lämnades också efter årets upplaga. Som exempel kan nämnas att barn och unga har möjlighet att träffa beslutsfattare och samtala på ett mer konstruktivt sätt än tidigare, och intresset och engagemanget från vuxna är betydligt större tack vare det nya upplägget. under de olika samtalsomgångarna. Vid utbildningen fick de vuxna därför delta i ett rollspel där två personer agerade samtalsuppmuntrare medan resten fick vara deltagare. Under förmiddagen diskuterades också hur man som vuxen presenterar och diskuterar sin frågeställning med barn och ungdomar i olika åldrar. De åtta samtals-rubrikerna var: elevinflytande, arbetsmiljö i skolan, centrumutveckling, fritid, demokrati/kommunikation, attraktiv arbetsgivare, trygghet/psykisk hälsa. Det fanns även en öppen fråga där det gavs möjlighet att lämna synpunkter som inte rymdes i de andra grupperna. Om metoden Dialogcafé kan kortfattat beskrivas att i en avslappnad miljö (likt ett café) har bordsvärdarna till uppgift att ta tillvara på idéer och önskemål från deltagarna. Under demokratidagen fanns det åtta cafébord med egna specifika ämnen att samtala kring. Efter 25 minuter bytte deltagarna bord efter ett bestämt schema. Därmed fick alla möjlighet att diskutera alla frågeställningar under dagen. Utbildningsdag Funktionärerna utbildades för sina olika uppdrag den 20 oktober, de vuxna på förmiddagen och ungdomarna på eftermiddagen. 21 tjänstemän och förtroendevalda hade anmält sitt intresse att vara samtalsledare, eller samtalsuppmuntrare som blev deras benämning under utbildningen. Syftet är att de ska försöka skapa ett positivt samtalsklimat i grupperna så att alla deltagare känner sig uppmuntrade att ventilera så mycket som möjligt Eftermiddagen ägnades åt att utbilda tio ungdomar till gruppledare. Innehållet var cafédialog som metod, de olika frågeställningarna och en förenklad ledarskapsutbildning där vikten av att deltagarna ska ha roligt betonades. Därför fick de prova på en mängd olika icebreakers. De används även för att skapa gruppkänsla och energi i grupperna. Extra betoning lades på ungdomarnas nya oerhört viktiga roll att hålla tiderna i det späckade tidsschemat.

4 3 Deltagare En representant från varje klass från årskurs 4 i grundskolan till avgångsklasserna på gymnasiet var inbjudna. Totalt 105 elever var anmälda för att diskutera viktiga frågor på Moraparken. Av de 21 samtalsuppmuntrarna kom 19 från kommunal verksamhet och två från lokalsamhället. Den ena var centrumutvecklare från Mora Köpstad som gav barn och ungdomar möjlighet att direkt lämna sina synpunkter och önskemål om t.ex. vilka butiker som bör etablera sig i Mora och hur ett trivsamt centrum ser ut. Den andra var representant från tillverkningsindustrin i Mora som fick mycket värdefull information från deltagarna om hur en attraktiv arbetsgivare ser ut från ett ungdomligt perspektiv. Det var också väldigt många tjänstemän från olika förvaltningar som var nyfikna på arbetet som pågick. Några av de som vandrade runt i grupperna och lyssnade var ett flertal rektorer, tekniska chefen, fritidschefen och kulturchefen. Avslutning Efter en lång och intensiv dag var det återsamling i stora salen igen. Där lämnades en kort summering av de viktigaste frågorna och olika nyckelord från varje grupp. Deltagarna informerades om hur processen går vidare. Det vill säga att sammanställningen kommer att skickas till varje nämnd och förvaltning, som har i uppgift att lämna sina åsikter om resultatet till kommunstyrelsen. I år, liksom förra året, hade vi besök från grannkommunen Malung Sälen. Politikern Christin Löfstrand ville ta del av vår modell och få inspiration till den demokratidag de ska genomföra i början av december I april 2015 kommer det att arrangeras ett uppföljningsmöte, en Höring, där elevrådsrepresentanter får information av tjänstemän om vilka beslut som tagits och andra åtgärder utifrån de samtal som fördes under demokratidagen.

5 4 Resultat, sammanfattning Barn och ungdomar vill vara med och påverka, men det är inte alltid de vuxna lyssnar. Det är något som märks tydligt ur ett elevrådsperspektiv. Bland annat vill man påverka hur prov och hemläxor fördelas då det periodvis blir väldigt mycket att göra för eleverna. En annan fråga som det jobbats hårt med är neddragningen av skolbibliotekarierna. Unga har centrum som mötesplats. Man umgås med kompisar genom att gå i affärer. Här finns också utvecklingsmöjligheter. Ett bilfritt centrum och inga cyklar på gågatan, mer färgglatt med blommor och växter, fler offentliga toaletter och bättre öppettider. Både ute- och innemiljön finns det synpunkter på. Allt från trivselhöjande åtgärder som växter och varmare temperatur i klassrummen till skolgårdens utformning. Här finns också aspekter på säkerhet som att det saknas vuxna/lärare som rastvakter och att det ska finnas sand under klätterställningar istället för stenplattor. Hög ljudnivå och att det är stimmigt under lektioner är ett problem, men det är inte bara läraren det beror på. Eleverna kan och ska ta ansvar så att det blir lugnare. Det är också allas ansvar att se till att alla trivs och att ingen blir mobbad eller kränkt. Därför är trivseln på skolan viktigt att satsa på. Se till att miljöerna är trygga, och att skapa ett bra klimat i klassen med god sammanhållning. På fritiden saknas aktiviteter och mötesplatser. Kring Kajen finns enligt eleverna stora möjligheter att utveckla området till att bli en attraktiv mötesplats för alla generationer. Förslag som nämns är en scen för musik och bio, och små butiker. När det gäller aktiviteter finns förslag att skapa ett Moraborg, ett lekland inspirerat av Fångarna på fortet. Ett annat förslag är att bygga en multihall, förslagsvis på strandenområdet. Samtidigt kan området utvecklas till ett parkområde med växtlighet och restaurang. Eller som en deltagare uttryckte sig: Det är viktigt att det är fint när man kommer till Mora. Trafiksituationen kan förbättras. Gång- och cykelvägarna behöver en översyn då bland annat belysningen är bitvis bristfällig, asfalten dålig, och nya övergångsställen behövs. Det finns också behov av att utöka cykelnätet både i centrum och till byarna. En väl fungerande kollektivtrafik är viktig och det finns många synpunkter från deltagarna att se över. Bland annat är tidtabell, linjesträckningar och priser en grund för missnöje. Ungdomarna har ganska klara uppfattningar i olika arbetsmarknadsfrågor. En samtalsuppmuntrare beskriver det så här: Första intrycket man gör som arbetsgivare hos varje enskild medarbetare är avgörande för lojaliteten för arbetsgivaren ur såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv. Detta illustreras på ett tydligt sätt i vad ungdomarna säger är viktigt under avsnittet Introduktion. Där finns många värdefulla citat att ta vara på för en arbetsgivare som vill uppfattas som attraktiv! En utförligare sammanställning av gruppsamtalen finns här nedan. Politiker och tjänstemän får med detta underlag information och kunskap för att utveckla Mora till ett ännu bättre samhälle att bo och leva i.

6 5 SKOLA (elevinflytande - arbetsmiljö hälsa/trygghet) Elevråd Elever måste få prata om rättigheter och skyldigheter. Elevråd kan ha benchmarking med andra elevråd för att få idéer. Bra med bestämda platser där eleverna får vara med och bestämma. Till exempel demokratidagen, där kan man prata och påverka. Viktigt att elevråd består av olika utskott (LAN, filmkväll) för att få elever att umgås på fritiden. Man kan samarbeta mellan skolorna i ett gemensamt elevråd för att få fram information till politikerna. Alla politiker ska besöka minst en skola per år. Lärarna är bra på att lyssna men inte på att föra vidare. Betygsätta lärare. Två stjärnor och en önskan. Lärarutfrågning. Psykosocialt Man ska kunna gå till skolan utan att det ska kännas jobbigt! Viktigt med bemötande. De som står bredvid är de som kan påverka. Viktigt att lärare blir informerade. Trivseln är viktig. Kamratstödjare för att ingen ska vara ensam. Se till att miljöerna är trygga. Skapa bra klimat i klassen med god sammanhållning. Mobbning kan vara orsak till frånvaro. Fler aktiva rastvakter. Viktigt med kompisar och bra lärare. Fler aktiviteter och mötesplatser för att lära känna elever från andra klasser. Uppstartsvecka med olika upptåg/tävlingar. Vore mysigt att få göra något tillsammans med de äldre eleverna. Undervisning Bättre hjälp och genomgångar på lektionerna. Svårt när många elever med olika kunskapsnivåer är i samma klass. Uppdelning önskvärt. Man kan till exempel ha extrahjälp och läxhjälp. Det är tunga läxor över helger och lov, projekt i flera ämnen samtidigt. Bra balans vid schemaläggning, inlämningar och prov för att minska stressen. Lärarna måste prata ihop sig mer. Lärare har en avgörande betydelse för arbetsmiljön. Lugnare med flera lärare i klassrummet. Det är inte bara lärarens ansvar. Eleverna kan och ska ta ansvar så att det blir lugnare. Positivt om det finns möjlighet att jobba i grupprum eller bakom en skärm. Bra med 10 min bensträckare. Fler program på gymnasiet. Mer praktiskt arbete trots att man går högskoleförberedande program. För många inställda lektioner. Vikarier ordnas inte. Samhällsprogrammet har nästan ingen matte då de saknar en mattelärare. Lärare måste bli bättre på att informera till exempel att lektioner ställs in. Dåligt med information från lärarna om demokratidagen, och de har glömt att anmäla. Jobbigt att byta lärare ofta. Svårt att hitta lärare under dagen. Kul när det händer något utöver vanliga lektioner. Bra med externa föreläsare, unga föreläsare som kan engagera ungdomar. Fler studiebesök. Mer teater och skolbio. Personal Viktigt med ledarskap och respekt. Låt inte problem eskalera. Kvarsittning kan vara ett bra alternativ. Alla skolor ska ha en rektor som stannar och bra lärare. Elevhälsa Tillgång till elevhälsa, sköterska och kurator. Bra tider och bemötande. Tydlig, mer information om elevhälsan behövs. Mer samtal/information om droger och rökning. Rökning förekommer på vissa skolor och behöver åtgärdas. Elever röker utanför fönstret, luktar rök i klassrummet. Svårt att få tillräckligt med sömn, börja skolan lite senare. Egenskaper hos en bra lärare; våga vara vuxen, bestämd, engagerad, ha humor, bra utbildning, tydlig, rättvis, hjälper till och ger feedback, se och bry sig om eleverna och vara på deras sida. Tydliga regler så eleverna vet vad som gäller. Gymnasieelever tycker att de träffar handledaren för sällan. Eleverna vill ha den lärare de träffar mest som handledare. När läraren är sjuk är det bättre att få göra eget arbete.

7 6 Klassrum Regelbunden renovering av klassrummen är önskvärd. Ljuddämpare i taket. Persienner dämpar ljuset lagom, mörkläggningsgardiner blir för mörkt. Mer hemtrevligt, färger, växter, gardiner. Nya skönare stolar, inga hårda trästolar. Höga bänkar längst bak, låga framme så alla ser läraren. Dålig ventilation i klassrummen. Jämnare temperatur i klassrummen, oftast för kallt. Plattor/datorer i skolan. Varsin dator i grundskolan. Matsal Matsalen måste ljuddämpas. Bra med mindre matsal, fler mattider, salladsbord, och långbord i mitten. Maten ska lagas på skolan, den ska inte vara hopblandad. Mer ekologiskt, fler alternativ att välja på. Tillgång till en smörgås på andra tider. Matråd på skolorna. Utemiljö Barn ska få tycka till om hur lekpark och skolgård ska utformas. Mer gräs, bänkar, cykelväg och asfalt. Fler aktiviteter och nyare saker, t.ex. gungbräda, leksaker, fotbollar, innebandymål och bollar. Under klätterställningar ska det vara sand, inte plattor. Fler lärare/rastvakter ute så att det inte blir bråk. Skolbyggnaden utsätts för skadegörelse, man ristar in fula ord. Innemiljö Roligt och skönt med elevmålningar på väggar, men klotter ska tas bort. Graffittivägg eller vit duk att måla på och som man kan hänga upp. Innemiljön känns hård och tråkig, vill ha soffor och kuddar. En läshörna. Saknar sittplatser i B-C-D-husen utanför klassrummen. Fler bänkar i korridoren för egen studietid och för umgänge. Tillgång till cafeteria. Möjlighet att betala med kort i cafeterian. Tillgång till uppehållsrum för att kunna vila, ta en paus. Viktigt med god miljö, att det är rent. Renare toaletter, det luktar illa. Jobbigt med blöta på toagolv, och när det är klottrat. Billiga tvålar som inte luktar gott. Handspriten luktar starkt. Trånga skåp. Idrott Bättre omklädningsrum. Bås vid omklädningen och duschbås med draperi. För kort tid att duscha, det behövs min. Fräschare duschar, det luktar urin. I olika idrottshallar finns det myror, mögel, klotter, smuts, snus och det luktar illa. Det drar kallt, äckligt på golven, det ekar och fönsterisoleringen är trasig. Bibliotek Bibliotek i alla skolor, bibliotekarierna ska vara kvar. Behövs nya böcker. Få tillgång till böcker istället för papperskopior. Biblioteket är som ett uppehållsrum, men det kommer att försvinna. Ljudnivån i biblioteket måste sänkas så man kan koncentrera sig på eget jobb eller läsning. Arbetslivsvägledning Mer vägledning i skolan inför ett kommande arbetsliv, information om vilka utbildningar som krävs, få öva på hur en anställningsintervju går till. Företagsbesök på skolan. Mer studiebesök ute på företagen. Grundskolan måste förbereda eleverna att ta eget ansvar, vara förberedd för arbetslivet Trafik Behov av cykelvägar, trottoarer och farthinder nära skolan. Krångligt att gå till skolan från Rödmyren. Billigare/gratis busskort till elever, ska även fungera på julloven. 3 km gräns istället för 6 km. Väntar länge på bussen, ibland kommer den inte. Anpassa efter skoltiderna till byar och Orsa. Dåligt med parkeringar på skolan.

8 7 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Gallup Vad är viktigast på en framtida arbetsplats om du får välja mellan arbetskamrater, arbetstider eller lön? (Totalt 50 svar) Bra arbetskamrater Antal: 22 Andel: 44 % Bra arbetstider Antal: 3 Andel: 6 % Bra lön Antal: 25 Andel: 50 % Lön; 50% Arbetskamrater ; 44% Arbetstid ; 6% Arbetsmiljö Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv önskar man en arbetsplats som är ren, har bra belysning, har fikarum som möjliggör att man träffar sina kollegor, som inte är bullrig, som har bra ventilation, som innebär bra arbetsställning. Arbetstider Vill vara med och påverka arbetstiderna om det går, för att kunna kombinera aktivt fritidsliv med en anställning. Om man får välja så vill de flesta arbeta dagtid. Minst populärt att arbeta helger. Pauser är viktiga och att det då är kul stämning. Lön Får jag välja tar jag det jobb där jag får högst lön. Lönen är mycket viktig. Ett tråkigt arbete kan kompenseras med hög lön. Bra om chefen förklarar varför man får den lön man blir erbjuden. En bra lön kompenserar inte ett dåligt arbete. Arbetskamrater Trevliga, hjälpsamma och bra arbetskamrater är mycket viktiga för att man ska trivas på jobbet. Mellan arbetskamrater är det viktigt med en god stämning, att man lär känna varandra, att man tar hand om varandra och ser till att arbetet fungerar, att det är en skämtsam stämning. Chefer Alla som arbetar på en arbetsplats har ansvar för att ha sunt förnuft, ta hand om varandra och se till att det fungera. Det är chefens ansvar att säga till, att ta reda på vad som fungerar eller inte fungerar. En bra chef är tydlig, trevlig, engagerad, stöttar, är rättvis, ger feedback; följer upp hur det går, har pondus, har tid med alla, ser till att alla får säga vad de tycker, ser till att alla kan samarbeta, syns på arbetsplatsen, är delaktig för att skapa god sammanhållning. En dålig chef har inte koll på arbetsplatsen, ekonomin och verksamheten, ska man kunna rösta bort. Utveckling Viktigt med meningsfulla arbetsuppgifter. Om man får utvecklas kan man vara kvar länge. Viktigt att det man lär sig tillvaratas av arbetsgivaren. Med ökad kompetens vill man få mer ansvar. Introduktion Mötet med vuxenvärlden skrämmer lite. Som ny på en arbetsplats är det viktigt att man känner sig välkommen och uppskattad. Man vill fort kunna känna sig som en i gänget. Någon visar runt på arbetsplatsen så man blir presenterad för alla. Man får en vägledare som hjälper och visar den första tiden. Man får jobb att göra direkt. Någon visar om det finns några knep för att göra jobbet bättre. Att det är ok att göra fel någon gång i början. Man visar den nya respekt. Det är tråkigt med arbetskamrater som är osociala, tillslutna och som klagar på sitt jobb.

9 8 CENTRUMUTVECKLING Centrum - Utemiljö Fler offentliga toaletter, öppna på natten. Rökfritt i centrum. Mer bänkar och bord. Tak över gågatan. Fler soptunnor. Färgglatt så det blir mer livfullt, mer blommor och växter, mysigare gatubelysning. Gångbro från Köpmannagatan ner till Kajen. En spegel man kan ta selfies i. Ett ställe där man kan sitta och mysa utan att behöva köpa något. Få bort cyklar från gågatan. Bilfritt centrum. Stäng Köpmannagatan så man kan gå överallt. Park med jättemånga äppelträd. Allmänt internet. Behåll Mora litet. Närheten till skogen. Handel Dåligt utbud. Fler sportaffärer, klädbutiker, spelbutiker, skoaffärer, varuhus, snabbmat i centrum. Saknas liv i centrum. Sommartid är det bra. Dåliga öppettider. Öppna senare på dagen. Något kafé kan ha öppet sent. Fler matställen i Noret. Bättre julskyltning, hantverk, skridskor på Saxviken. Kajen Tingsnäs Kajenområdet är tråkigt, fult. Bättre sittmöjligheter. En scen vid Saxviken. Utebio, musik. Ett nytt Lisselby vid vattnet. Aktiviteter vid vattnet på vintern. Restaurang. Små butiker. Viktigt med mötesplatser, fler på kajen. Tingshusparken inte attraktiv, det är ett cykelstråk. Prästholmen En till mindre ishall. Bygga om badhuset till ett äventyrsbad. Förbättra campingen, stänger för tidigt, fiskdamm. Idrottgrejer borde vara nära varandra. Tak över fotbollsplan så man kan spela på vintern. Strandenområdet Det är viktigt att det är fint när man kommer till Mora. Lekpark i centrum, utanför Rosa Huset. Multiarena, bra i evenemangssyfte. Glasskiosk. Park med växtlighet och restaurang. Marknad på området. Gräsyta för allmän sport typ fotboll. Lokaler Konserthus. Multihall som på Lugnet. Tak på skateparken eller inomhushall. Ungdomsgård på stan. Aktiviteter Lekland som Bodaborg. Spelhall. Prova-påhockey. Sommarrodel. Snowcam, studsmattor. Spa för barn. Trafik Fel nyans på de gula husen vid resecentrum. Problem att hitta information om hur bussar går. För lite att göra när man väntar på byten. Pressbyrån och Internet. Busskortet ska gå till toaletterna. Dåliga busstider. Enklare att resa och billigare/gratis. Bussar och träningstider påverkas av trafiken. I valet mellan fler platser i byn eller bättre kommunikationer går kommunikationer före byn. Bussar passar inte till och från aktiviteter som i Rosa huset, t.ex. spela instrument. Skyttlar. Mycket dåliga cykelvägar. Övergångsställen. Övrigt Förslagslåda hos kommunen. Ett större bibliotek i centrum. Fler böcker, mer fantasy och fakta. Historiskt museum. Ett till Rosa Huset. Mindre ungdomsgård.

10 9 DEMOKRATI/KOMMUNIKATION Hur ska unga få inflytande? Försökt påverka men ingen lyssnar. Engagerad lärare tar tag i något. Tidning, tal, förslagsbrevlåda, snigelpost, demonstrationer, insändare. Anna Hed och kommunfullmäktige. Facebooksida, gilla förslag, hemsida, maila, sms. Chatta för dialog med politiker. Kommunen kan vända sig till ungdomar i enkäter LUPP. Bra om lärare också informerar och skickar ut enkäter. Information Info kommer ibland lite sent. Får inte reda på vad som händer inom skolan, inte ens om demokratidag. Kollar på Lilla Aktuellt i skolan. Telefoner och datorer för att kommunicera, läsa tidningen, kolla på nyheter. Svårt att ta del av offentliga handlingar. Berätta på hemsidan och i skolorna. Internet/ för information. Genom personer i sitt kontaktnät. mora.se Går in på hemsida för att göra skolarbete, för kontakter. Inte annars. Svårt hitta rätt kontaktperson, lättare hitta mailadresser. Nummer att sms:a till. Kalender på mora.se om allt som händer. Veckoblad till unga på hemsidan. Kunna lämna frågor och förslag. Flik om förslag på förbättringar, en flik om nyheter som vänder sig till barn. Sociala medier Dialog/kommunikationsportal används inom skolan. (Edmodo). Chatt, Facebook, Twitter, Instagram är bra. App, kunna få info från Rosa Huset, prenumerera på nyheter. Gruppsamtal på Skype. Frågor man vill påverka Kollektivtrafiken, gratis busskort, priser och tidtabeller, skolskjutsar. Rosa huset, riktiga band som spelar, typ Aviici. Cafeteria på skolan. Fler affärer, större shoppingutbud. Tillgång till i- pad/datorer. Farthinder utanför skolan. Arbetsmiljö i skolan. Första jobbet efter skolan. Fotbollshall inomhus. Nya uteställen. Möjlighet att plugga vidare. Det som är bra är idrott, det är bra som varumärke. Förslag: Alla politiker ska besöka minst en skola per år. Sida för barn och unga, enkelt formulerade nyheter. Evenemangskalender. Så funkar kommunen, enkelt förklarat. Kontaktuppgifter till politiker. Möten Träffa och prata med politiker, prata med dem på riktigt. Representanter från olika klasser samarbetar mellan skolorna. Gemensamt elevråd och politikerna är närvarande. Bra att få träffa politiker, få svar på frågor. Skolbesök av politiker varje år! Demokratidagar på skolan, påverka lokala saker.

11 10 FRITID Kultur De som har sport har det bra, de andra har inte så mycket. Konsertområde Kajen med scen och läktare vid vattnet. Utebio, även drive in. Stor konsertlokal, kan vara vid Rosa huset. Tänk användning ihop med t.ex. Vasaloppet. Mer kulturellt samlingsområde. Morafestival: kända artister, marknad, tävlingar, typ after summer party. Bättre filmutbud på bion. Bibliotek har för lite serietidningar, saknar fantasyavdelning, mer läskiga böcker. Bättre öppettider på Sollerön. Ett bibliotek i Noret. Idrott Multihall nära centrum, som lugnetområdet. Bygga ut Prästholmen, Bryggeriet eller Strandenområdet. Även finnas café. Borde drivas kommunalt. Bra kommunikationer skall finnas. Tak över existerande fotbollsplaner. Värmeplattor under fotbollsplan. Rullskidbanan behöver bättras. Fler träningstider hockey, hockeysport prova på. Fler sporter typ, badminton, tennis, basket. Unihocarena, fler läktare, fräschare duschar, större omklädningsrum. Spontanaktiviteter Ytor för spontanidrott. Spontandans. Kombinerad fotbolls- och basketplan med konstgräs vid Rosa huset. Aktiviteter Fräscha upp/utveckla badhuset, liknande Aquanova. Lekpark, lekland eller som Bodaborg där man har som Fångarna på fortet. Kalla det för Moraborg. Rosa Huset Mer och bättre info om aktiviteter. Fler typer av evenemang på Rosa Huset. Pilkastning, dart. Utveckla strandenområdet till en park med träd, bänkar med tak, arena för bollsporter mm utanför Rosa Huset. Mötesplatser Mötesplatser är busshållplats och bibliotek. En klubb för 16 år och uppåt. Saknar mötesplatser i byarna. Bättre kommunikationer för att komma in till Mora. Evenemang. Platser att hänga på. Skatepark mer ramper, använd betong som underlag. Lazerdome, Segways. Paintball ställe inomhus. Snöpark. livelokal. Gör lekparken på Kajen finare/roligare. Övrigt Mora bra för barnfamiljer men borde bli bättre för ungdomar. Marknadsför de aktiviteter som redan finns i Mora bättre. Prova på saker eller korta infomöten med flera aktörer i för att berätta om olika aktiviteter och annat.

12 11 Utvärdering - deltagare Vad har varit bra? En bra dag med god mat där man får sin röst hörd och kan påverka tillsammans med nya kompisar. De vuxna lyssnar och verkar ta det ungdomarna säger på allvar. Hela upplägget i sig var mycket bra, och vi borde ha sådana här dagar minst 4 gånger per år. Jag var med för 2 år sen och idag var det bättre. Det var väldigt kul med Demokratidagen, jag vill göra det här nästa år igen. Vad har varit mindre bra? Det mesta har varit bra, men det var för lite tid på stationerna. Rubrikerna i de olika samtalen var för lika varandra, man fick svara på samma frågor. En bättre återkoppling och information om resultat efter demokratidagen önskas. Det finns önskemål om större åldersspridning i grupperna för att få veta hur det blir när vi är äldre. Många tyckte också att dagen var för kort. Bättre förberedelser i klasserna efterfrågas; Att man inte var förberedd, ledde till att det blev långtråkigt. Utvärdering - ledare Vad har varit bra? En värdefull dag med bra metod, struktur och bra diskussionsämnen. Hela upplägget är bra och det inkluderar även miljön, platsen, maten och utbildningen som genomfördes dagarna innan. Bra uppslutning från tjänstemän, och framför allt förvaltningschefer, upplevdes mycket positivt. Ett syfte med dagen är Att få möta de som vårt arbete riktar sig till och via dem direkt få höra deras syn på viktiga frågor. Möjligheten att få så många olika perspektiv i olika frågor på komprimerad tid. Positivt att många elever kom väl förberedda. Insamlandet av klassynpunkterna i framför allt de yngre åldrarna, helt fantastiskt. En förhoppning från samtalsledarna är att eleverna inser och förstår att detta verkligen är en möjlighet att påverka. Angående engagemang skrev en samtalsledare: Det stora, ja enorma engagemang som finns, särskilt bland de yngre eleverna. Vad har varit mindre bra? Det vore bra om man kan se till att alla deltagare fått möjlighet till förberedelser i sina klasser. De yngre eleverna var mycket bättre pålästa än gymnasisterna. Grupperna kan kanske vara mindre, max 7-8 st. Ett stort antal kan vara en orsak att alla inte kommer till tals. Gruppledarnas roll känns otydlig, de kan vara bra föredömen och delta i diskussionerna. Personer som saknades var kommunalråd & kommunchef. De borde vara med i början och i slutet av dagen för att ta emot resultatet.

13 12 Exempel på klasslistor Årskurs 5 Vi tycker att det behöver byggas fler lägenheter i Mora. Vi vill att det ska finnas IKEA i Mora. Vi vill att det ska finnas en djurpark som kolmården med t.ex elefanter, tigrar och delfiner mm. Cykel och gångvägen igenom skogen i mellan Vattnäs och Buder ska förbättras. Vi tycker att finnas ett övergångställe mellan McDonald s och Willys igen. Vi vill att det ska finnas sittplatser som t.ex bänkar vid busshållsplatsen vid gumpasalen på Noretskolan. Vi vill ha nya bibliotekarier på Noretskolan och Molkarbyskolan IGEN! Vi vill att det ska finnas FLER linjer på gymnasiet i Mora. Vi vill ha kvar vår bibliotekarie på Noretskolan, vi kämpar och ger aldrig upp! Vi vill ha en park där det finns fågelbad, bänkar, buskar, träd, blommor och en liten glasskiosk. Vi vill ha mer roliga saker på badhuset, t.ex. trampoliner, ruschkanor och mer leksaker. Vi vill ha en galleria vid det nya köpcentrumet uppe i noret. Vi vill ha en spelhall som man kan spela massa roliga spel på. Vi vill ha en Ben och Jerry affär. Vi vill ha en Starbucks affär. Vi vill ha fler caféer eftersom att vi har fler resturanger. Vi tycker att de ska förbättra toaletterna på badhuset. Både i killarnas omklädningsrum och tjejernas omklädningsrum. Vi tycker att de borde göra något utanför rosahuset. 1. Vi vill ha en ny bibliotekarie för att våran bibliotekarie ska sluta. 2. Varför har vi inte mer grupprum till klassrummen och varför har vi inte fler lärare till lektionerna. 3. Vi vill ha mer trygghet i högstadiets område det är många stora bara som är bråkiga. 4. Varför finns det bara en ishall och jätte många fotbollsplaner. Och varför bygger dom aldrig om simhallen för den är så tråkig. Grundsärskolan 5-9 Vad kan DU som ung göra för att få ett ÄNNU bättre Mora? Vi kan säga vad vi tycker, komma med förslag. Vad saknas? Fler matställen uppe i Noret Mora, Maxhamburgertälle. Spelbutik borde ordnas i Mora. Det borde även vara så att man kan få träffa andra att spela tillsammans med. LIVE rollspel saknas tycker vi. Hockeyspel prova på. Pilkastning någonstans i Mora. Äventyrsbad saknas i Mora kommun. Vad kan utvecklas? På vilket sätt? Man skulle kunna bygga flera matställen i Noret. Mer utbud av spel till oss ungdomar som exempelvis spel till både tv-spel och datorspel. LAN, spela dator tillsammans i grupp borde ordnas lite oftare, och att man berättar i skolorna för oss elever när det blir av. LIVE rollspelsgrupper borde ordnas i Mora, det skulle vara möjligt för oss ungdomar att få prova på detta under en period, för att se om man tycker det är tillräckligt kul för att fortsätta. Det borde finnas prova på ishockey, som inte kostar pengar, det borde även vara möjligt att låna utrustning gratis. Möjlighet till pilkastning borde finnas i Rosahuset. Det borde ordnas ett äventyrs bad i kommunen, för då skulle vi ungdomar få en roligare fritid. Vi tycker att det borde vara gratis för oss skolungdomar att gå till badhuset. Årskurs 6

14 13 Det var vi som gjorde det! Samtalsuppmuntrare Ida Persson Maria Burtus Kristina Magnusson Emma Jidemyr Maria Vesterberg Nilsson Magnus Nordahl Inger Skoglund Hassis Magnus Drotz Carina Karlsson Albin Frandsen Elisabeth Bäckström Magnus Birkeholm Margareta Hallander Magnus Strömberg Johan Nilsson Inga-Lena Spansk Camilla Collet Malin Höglund David Örnberg Gruppledare Ninni Skön Mike Christensen Amanda Tällberg Marcus Wiberg Astrid Andersson Hanna Nilsson Sanna Tällberg Diyar Kizil Aun Photirat Sara Dahlin Anna Eriksson

15 Budget

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Perspektivinsamling - frågeställningar

Perspektivinsamling - frågeställningar Perspektivinsamling - frågeställningar Elever och före detta elever Vad är en bra skola för dig och dina kompisar? Vad är mindre bra? Hur ska skolan vara för att du ska få lust att lära? Personal Vad är

Läs mer

Ung i Väsby 2015 Elevernas åsikter kring skolan

Ung i Väsby 2015 Elevernas åsikter kring skolan Ung i Väsby 2015 Elevernas åsikter kring skolan Bakgrund Enligt barnkonventionen artikel 12 har alla barn har rätt att påverka, få göra sin röst hörd och organisera sig. Ett sätt för barn och ungdomar

Läs mer

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar kanaler för reellt inflytande. Ett av dessa forum för inflytande är den årligt återkommande

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Dialogmöten med skolungdomar på Falkbergskolan och Trädgårdsstadsskolan

Dialogmöten med skolungdomar på Falkbergskolan och Trädgårdsstadsskolan 1 [7] Referens Alexander Szögi Dialogmöten med skolungdomar på Falkbergskolan och Trädgårdsstadsskolan Dag och tid 22 februari och 25 februari Plats Närvarande Ej närvarande Falkbergskolan och Trädgårdstadsskolan

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

HÖRRING 12-05-28 Uppföljningsdag i Rosa Huset av resultaten från Demokratidagen 2011

HÖRRING 12-05-28 Uppföljningsdag i Rosa Huset av resultaten från Demokratidagen 2011 HÖRRING 12-05-28 Uppföljningsdag i Rosa Huset av resultaten från Demokratidagen 2011 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande. Kommunen genomför årligen en

Läs mer

Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen

Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen Demokratidag 24 oktober 2013 Tema LUPP 14:e Demokratidagen 1 9 gruppledare och 20 samtalsuppmuntrare. S edan 2001 har barn och ungdomar i Mora haft möjlighet att träffa beslutsfattare för att diskutera

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur!

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Innehållsförteckning Inledning...3 Information och marknadsföring... 4 Event... 5 Lokaler och mötesplatser för unga... 6 Utöka och

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola

Vad är viktigt i en bra skola Vad är viktigt i en bra skola Trivsel: Att alla är snälla Att barn lyssnar på vuxna Barn och vuxna ska vara snälla och lyssna på varandra Att barn får leka Bra miljö och stor bra skolgård Att ingen klottrar

Läs mer

1. Gillar du att vara på fritidshemmet? JA 167 NEJ 1 IBLAND 25 VET EJ 3

1. Gillar du att vara på fritidshemmet? JA 167 NEJ 1 IBLAND 25 VET EJ 3 Hej barn, Nu har vi några frågor till dig som är mellan 5-12 år för att se vad du tycker om fritidshemmet på Sandaredskolan (Rydet & Viken). Om du svarar hjälper du oss på fritidshemmet att bli ännu bättre

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Datum Rubrik Inlämnat forslag Svar

Datum Rubrik Inlämnat forslag Svar Datum Rubrik Inlämnat forslag Svar Mer grönt på skolgården Vi på Sövestads skola vill få mer grönt på skolgården Jättekul!!! Fundera ut ett förslag hur er skolgård kan göras grönare. Ta kontakt med er

Läs mer

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola?

Vad är viktigt i en bra skola? Vad är viktigt i en bra skola? För att barnen och eleverna ska trivas Man ska vara snäll mot varandra uppmärksam Fråga om någon vill vara med alla ska få vara med att ha någon att vara med Att man har

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd Behandlas

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Vi repeterar de regler som vi kom fram till skulle gälla under elevrådsmöten.

Vi repeterar de regler som vi kom fram till skulle gälla under elevrådsmöten. Elevråd 2016-12-13 Närvarande: Saga 1a, Agnes 1b, Isak 2a, Emelie 2b,Thea 3a, Therese 3b, Tyra 4a, Lowe 4b, Isabella 5a, Max 5b, Hampus 6, Alva 6, Cecilia Jones, Sofia Sundström. Vi börjar med att gå en

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER. Ett aktivt liv i Mora. Vad innebär det för dig? 2013-04-11

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER. Ett aktivt liv i Mora. Vad innebär det för dig? 2013-04-11 DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER Ett aktivt liv i Mora Vad innebär det för dig? 2013-04-11 Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Deltagare 3 Om modellen Framtidsverkstad 3 Demokratidagens upplägg Inledning 4 Kritikfas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Sammanfattning av Ung Dialog 2007

Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Kultur och Fritid Marknadsföring Ungdomskortet Musik Mötesplatser Busskort Hyra av olika lokaler Spontanidrott Lov aktiviteter Många av gruppdeltagarna upplevde att man

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Just nu arbetar Varbergs kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för det norra kustområdet som sträcker sig från kommungränsen i norr till och med

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huset,

Läs mer

Härrydaposten Ungdomsdialog

Härrydaposten Ungdomsdialog Härrydaposten 091021 Ungdomsdialog Ungdomsdialog i Härryda kommun Ungdomsforum Navet Samverkan mellan ungdomar och politiker Planera för inflytandearenor för unga i Härryda kommun. Öppen skola: Framtidsverkstad

Läs mer

...så här om Sofielunds fritidsgård

...så här om Sofielunds fritidsgård Sofielunds fritidsgård = stämmer bäst) Flicka:,9 Pojke: Genomsnitt:,7 Flicka:,8 Pojke:, Genomsnitt:, Flicka:, Pojke:, Genomsnitt:, Flicka:, Pojke:,7 Flicka:,8 Pojke:,7 Flicka:,8 Pojke:,8 Pojkar: Att gå

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Sammanställning av prioriteringar av förslag från Open Space ungdomsdialog, 9 maj

Sammanställning av prioriteringar av förslag från Open Space ungdomsdialog, 9 maj Sammanställning av prioriteringar av förslag från Open Space ungdomsdialog, 9 maj En stjärna (*) efter varje förslag visar hur många prioriteringar som varje förlag fått av eleverna. Evenemang/Event Kulturevenemang:

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet.

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. LUPP om Skolan LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Resultat Björksätraskolan åk 3, våren 2015

Resultat Björksätraskolan åk 3, våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Björksätraskolan åk 3, våren 2015 2013 36 svarande av 45 elever, 17 flickor och 18 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 80 % 2014 32 svarande

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014. 1. Mötet öppnades av ordförande David Ohlin

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014. 1. Mötet öppnades av ordförande David Ohlin Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014 1. Mötet öppnades av ordförande David Ohlin 2. Närvarorapportering genomfördes av sekreterare Sara Kristiansson 3. Caroline Axrud och Mohammad

Läs mer

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015 jag tycker om skolan det är jätte bra skolan också alla personalen är mycket bra och alla elever är jättebra - Elev högstadiet skolan är bra alla är snälla och det känns som en stor härlig familj ingen

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

Enkätsvar. Barnkonsekvensanalys Utsäljeskolan. Atkins

Enkätsvar. Barnkonsekvensanalys Utsäljeskolan. Atkins Enkätsvar Barnkonsekvensanalys Utsäljeskolan Atkins 2017-03-28 Platser på skolgården som ni har berättat om Fotbollsplanen Pulkabacken Klätterställning Utanför fritidsgården Centrala delen av skolgården

Läs mer

Sammanställning På Riktigt! En demokratidag

Sammanställning På Riktigt! En demokratidag På Riktigt! Sammanställning På Riktigt! En demokratidag 161005 Tema: Att tillsammans göra skillnad Sammanställningen är lämnad till: Ordförandegruppen Oppositionen Förvaltningschefsgruppen Kommunens intranät

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING HÖSTTERMINEN 2004 SAMT VT 2004, HT 2003, VT 2003, HT 2002, VT 2002, HT 2001 & VT 2001 Sammanlagt har 290 elever av 319 fyllt i skolutvärderingen hösten 2004. Det ger

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. Oktober 2010 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. Oktober 2010 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2010 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Ungdomsdialog på stadsbiblioteket

Ungdomsdialog på stadsbiblioteket Ungdomsdialog 2012.03.13 på stadsbiblioteket Ungdomsdialogmötet 2011.10.19 var en uppföljning av den träff som KSAU hade med ungdomar 2009.10.21 och ansvariga tjänstemän var Lars Persson (KoF samt Pia

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Nyarpsskolan Föräldrabarometer 2015

Nyarpsskolan Föräldrabarometer 2015 Nyarpsskolan Föräldrabarometer 2015 Nyarpsskolans föräldraråd 2015-05-21 Bakgrund Nyarpsskolans föräldraråd syftar till att representera föräldrarnas röst i förhållande till skolledning. Det består av

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 2010 29 svarande av 38 elever, 15 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 76 % 2011 34 svarande

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Elevutvärdering 2015. Created at 10.03.2015 08:51

Elevutvärdering 2015. Created at 10.03.2015 08:51 Elevutvärdering 2015 Created at 10.03.2015 08:51 GRUNDUPPGIFTER (Kaikki) GRUNDUPPGIFTER (Kaikki) UNDERVISNING (Kaikki) 1. Undervisningen håller hög kvalitet. 2. Lärarna är professionella och kunniga. 3.

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Feriepraktik Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun. Standardrapport

Feriepraktik Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun. Standardrapport Feriepraktik 2014 Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun Standardrapport Procent Antal Kille 48,1% 38 Tjej 51,9% 41 Svarande 79 Procent Antal 1996 43,8% 32 1997 56,2% 41 Svarande 73 Procent Antal Barn-

Läs mer

Möte Furulundsskolans brukarråd

Möte Furulundsskolans brukarråd Furulundsskolan Möte Furulundsskolans brukarråd Tid: Tisdagen den 22 september 2015, kl. 18:30-20:30 Plats: Furulundsskolan, sal D12 Deltagare: Tomas Erazim, rektor Furulundsskolan Carina Engqvist, förälder

Läs mer

Minnesanteckningar från skolrådsmötet 26/11, 2014.

Minnesanteckningar från skolrådsmötet 26/11, 2014. Minnesanteckningar från skolrådsmötet 26/11, 2014. Närvarande: Annika Ullemark 2A, Merethe Ingebrigtsen 5A, Annika Hedström Wahlberg 2C, Andreas Wahlberg 2C, Pernilla Carlgren 2A, Karolina Friggeråker

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer