TALANG ACCELERERANDE LEDARSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TALANG ACCELERERANDE LEDARSKAP"

Transkript

1 TALANG ACCELERERANDE LEDARSKAP En inspirationsbok om ledarskapet på andra sidan generationsskiftet Jan Blomström

2 Resan fram till idag I SAMBAND MED att vårt samhälle förändras, förändras också de sätt som anses vara smarta att använda sig av i olika situationer. Eller som vissa brukar säga, de kartor man har över vad som är rätt eller fel förändras. Det gäller såväl stora som små frågor, alltifrån om filmformatet skall vara super-8, VHS, DVD eller Blue-ray, till stora övergripande modeller för företags- och samhällsutveckling. Vad som är det rätta beror ofta på många faktorer. Sällan finns det ett enda svar på dessa frågor. Vad som är rätt är en färskvara utifrån den kunskap och de erfarenheter man har och de sammanhang man befinner sig i. En DVD var säkert helt rätt tidigare, den kan fungera även idag, men är med största sannolikhet inte helt rätt i morgon! Med ett neutralt och prestigelöst förhållningssätt till dessa frågor har man en rimlig chans att skapa goda förutsättningar både nu och framåt i tiden. På många arbetsplatser förbrukas det på tok för mycket energi åt att hålla på det gamla trots att det gamla inte är riktigt smart längre. Man går i försvar, man laddar massor med kraft för att bevara och ställer sig därmed utanför förändring utan att vara riktigt medveten om varför. Ambitionen med den här boken är att sprida förmåga att skapa innovativa resultat i världsklass inom arbetslivet utifrån var vi står RESAN FRAM TILL IDAG 21

3 idag och vad vi kan prognostisera framåt. Det kan låta förmätet men det är min övertygelse att de arbetssätt vi använt tidigare var rätt då, att de kanske kan vara rätt idag men att de antagligen inte är rätt imorgon. Det är ur det perspektivet jag hoppas att du som läsare kan ta till dig resonemangen i boken på ett prestigelöst och konstruktivt sätt. Storbonden Ett förhållande som säkert var rätt förr, var relationen mellan storbonden och drängarna. Storbonden var kanske den enda som var läskunnig och därmed allenarådande i att fatta alla beslut. Stalldrängarna ute i längan skulle lyda order och inte vara till besvär, vilket kanske var det samma som att inte ges förutsättningar att tänka själv. I detta scenario fyllde det en funktion att bonden var lärd och den som bestämde. Samtidigt fyllde det en lika stor funktion att drängarna inte var lärda. Bonden ville inte att de skulle komma med egna idéer och beslut och därmed äventyra balansen mellan honom och drängarna. Det var antagligen rätt då! Spåren från denna rollfördelning har fortplantat sig in i det industrisamhälle som vi sedan många år lever i. De har lett till många hierarkiska organisationsmodeller, ledarskapsteorier och strukturer kring medarbetarskap. Som jag ser det, är det nu dags att utmana modeller och givna sanningar som generationer har byggt upp. De har fyllt sin funktion under många år. Men frågan nu är vad kunskapssamhällets framgångsfaktorer i arbetslivet kan innebära. Hur kan vi skapa förutsättningar för prestation utöver förväntan? Informationssamhället Det är inte många år sedan vi fick beställa ett telefonabonnemang från Televerket, vänta länge innan installationen kunde göras och till slut slå första numret med fingerskivan på telefonen som 22 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

4 Att leda ATT VARA EN god chef och ledare handlar hela tiden om att utveckla sina relationer med andra. Man måste ha koll på sig själv, en vilja att ständigt ompröva sin roll och mod att förändras. Det handlar om att lyckas genom andra och därmed skapa förutsättningar för och uppmuntra till den företagsamhet som gör det möjligt för medarbetare att komma till sin fulla rätt. I takt med att den nya generationen kliver in på arbetsmarknaden ställs man som ledare inför flera utmaningar som smart hanterade ger riktigt god utdelning. Paradoxal blandning av chefsrollen och ledarrollen Att leda sin personal och sin verksamhet för varaktig framgång i världsklass genom ett talangaccelererande ledarskap, kräver en paradoxal blandning av personlig ödmjukhet och professionell vilja. Det kräver att du som chef lyfter fram förmågan att behålla och aldrig förlora övertygelsen om seger och framgång, oavsett svårigheterna som kommer upp. Samtidigt som du har modet att möta den bistra verkligheten i den nuvarande situationen, oavsett hur den ser ut kan du hantera den på ett rimligt sätt. Kom ihåg ATT LEDA 31

5 att man inte har misslyckats förrän den dagen man har slutat att försöka. Så man får gärna misslyckas medan man försöker. Man behöver också ta ställning till sin roll chef i förhållande till sin roll ledare. Det är vanligt att det anses mindre fint att vara tydlig chef än att vara tydlig ledare eftersom ledarrollen lätt ger en god känsla, man blir omtyckt och uppfattas kamratlig. I ett talangaccelererande ledarskap utgår man från en paradox, nämligen att man alltid är 100% chef samtidigt som man är 100% ledare och att bägge rollerna möts i det ledarskap eller det ledaragerande man väljer. Chefrollen är den strukturella sidan med position, mandat och beslut knutet till sig medan ledarrollen är den mjukare sidan som associerar till relationer, tillit, grupp, process och entusiasm. Med dessa sidor fusionerade i sitt ledarskap agerar man kraftfullt och prestigelöst tillsammans med sin personal vilket genererar en riktigt god tillväxtpotential. Utveckling i sitt ledarskap ur ett talangaccelererande perspektiv 32 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

6 innebär både att tänja sina ytterlägen, dvs. förmågan att agera både i den extremaste aspekten av chefrollen och i den extremaste aspekten av ledarrollen och att trimma upp smidigheten mellan dessa ytterlägen, dvs. att på sekunden röra sig från innerlig förståelse i en situation till tuffaste markering som chef i nästa situation. Ett sådant förhållningssätt genererar ofta en prestigelös vi-känsla utan att det tummar på ambitionsnivån för verksamheten, styrningen eller uppfattningen om vad som gäller. Chefen som rollkaraktär I många organisationer har man en mycket personcentrerad bild av chefen. Man låter rollen formas av den som för närvarande innehar tjänsten. När t.ex. Kajsa är chef, blir rollen som Kajsa är. Ledarstilen formas av hennes personlighet. Det är också mycket vanligt att chefer inte ändrar sin ledarstil nämnvärt under årens lopp trots att man leder nya grupperingar. Jag brukar se chefsrollen som en rollfigur som ska besättas i ett teaterstycke. Vad förväntas av den här rollkaraktären? Var befinner sig organisationen och hur ska jag gestalta min chefsroll för att bäst möta det behov verksamheten har just nu? Om man tänker så, är det lättare att skilja mellan person och funktion. Det underlättar för samtal som fler kan ha med att göra. Det blir naturligare att säga vad bör vi förvänta oss av en förstalinjechef i vår verksamhet istället för jag tycker nog att Kajsa borde Chef i världsklass hot eller möjlighet? Alla har vi våra olika referensramar när vi tänker oss en chefs- eller ledarroll. Vi kanske har haft dåliga chefer så att vi vet precis hur vi inte vill vara eller uppfattas. Eller så har vi haft tur och haft någon riktigt bra chef som vi gärna vill sträva efter att efterlikna. För många finns det också ett uttalat eller outtalat förväntanstryck från ATT LEDA 33

7 familj, vänner och kulturella grupperingar, att man bör vara si eller så som chef liksom att det finns motsvarande påtryckningar hur man minsann inte ska vara. Våra sociala resor påverkar oss många gånger mer än vi vill och vågar tro när det gäller hur vi ser på vår egen chefs- och ledarroll. Har du koll på vad som har färgat din syn och dina drivkrafter i ditt egna ledarskap? Många anser att chefer aktivt har valt sina jobb men ofta är det så att kollegor eller tillfälligheter gjort att man plötsligt sitter på sitt chefsjobb. Många är de förstalinjechefer som har blivit övertalade av sina arbetskollegor att våga söka tjänsten, ofta med bakomliggande drivkrafter som då får vi en av de våra bland cheferna eller med henne eller honom som chef får vi göra som vi vill. Min erfarenhet säger mig att om du ska våga vilja något med ditt ledarskap och om du vill bedriva ledarskap i världsklass tvingas du göra upp med dina drivkrafter och det motstånd som finns både hos dig själv och i den miljö du har omkring dig. Du behöver också medvetandegöra skillnaden mellan drivkrafter, förmåner, status, karriär och viljan att tillföra ett ledarskap som ger verksamheten de bästa förutsättningarna att blomma ut. Det intressanta är att egen karriär ofta kommer som ett brev på posten när man fokuserar på det som är smart för verksamheten. Så mitt råd är: Våga vilja skapa skillnad med ditt ledarskap våga verka för ett ledarskap i världsklass och våga spänna bågen inom verksamheten för att flytta fram positionerna! Lyft det i ledningsgruppen och för dialog med medarbetarna. Där kan ni formulera vad ett ledarskap i världsklass innebär på just er arbetsplats och vad som blir medarbetarnas aktiva bidrag. 34 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

8 Att bli ledd I ETT TALANGACCELERERANDE ledarskap är det viktigt att chef och medarbetare har en samsyn på vad som förväntas av medarbetarrollen under ditt ledarskap och det är din uppgift att göra denna samsyn möjlig. Under det traditionella ledarskap som generellt gäller på dagens arbetsmarknad förväntas chefen säga inte bara vad, utan också hur saker ska göras. En bra medarbetare förväntas verkställa det chefen bestämt på ett självständigt och väl genomfört sätt men utan större egna initiativ. I det talangaccelererande ledarskapet blir chefens budskap mer av karaktären: Utifrån de underlag ni medarbetare lyft fram, har jag slagit fast att vårt mål är detta. Håll mig informerad om hur ni, inom givna ramar, tar er dit på bästa sätt. Vad som är ett önskvärt agerande bland medarbetarna skiljer sig markant åt mellan det traditionella och det talangaccelererande ledarskapet. Med ett talangaccelererande ledarskap förväntas ett medarbetaragerande med företagsamhet, kritiskt ifrågasättande, kreativa lösningar, kommunikativa och disciplinerade initiativ i förhållande till gällande ramar och förutsättningar. I den bästa av världar med det traditionella ledarskapet får vi medarbetare som agerar som goda kopior av hur deras chef skulle ha gjort det om hon haft tid. Det intressanta är att medarbetaren aldrig blir annat än just en kopia. I den bästa av världar med det ATT BLI LEDD 57

9 talangaccelererade ledarskapet, får vi medarbetare där var och en är ett original som bottnar i sina val och blir trovärdiga i sina ageranden. I konstvärlden om inte annat, ser vi skillnaden i värde mellan kopior och original. Detsamma gäller i arbetslivet. Att vara anställningsbar Synen på att ha ett arbete har de senaste åren kraftigt förändrats. Medarbetarna idag har i stort sett ett arbete av en enda anledning. Det är att arbetsgivaren har åtagit sig att leverera varor eller tjänster till någon part och behöver personer som kan vara med och leverera beställningen. Självklart kan en sådan beställning se mycket olika ut mellan olika sektorer och olika nivåer i organisationerna, men genomgående bottnar det i att arbetsgivaren har ett behov av att något ska göras. För inte så länge sedan hade synen på arbete mer karaktären av att det var en rättighet att ha ett jobb och man stannade kvar länge på sin arbetsplats. I samband med signeringen av sitt anställningskontrakt har dagens medarbetare åtagit sig att ställa sig till sin arbetsgivares förfogande och leverera det agerande som är mest ändamålsenligt för arbetsgivaren. Egentligen har medarbetaren sålt sin tid för att vara arbetsgivarens verktyg för att kunna säkerställa leverans av den beställning arbetsgivaren åtagit sig. Medarbetaren har därmed också åtagit sig rollen att komma till arbetsplatsen i leveransklart skick och att aktivt verka för att bidra till att arbetsplatsen blir attraktiv och funktionell. En medarbetare av idag har inställningen jag är mina arbetskamraters arbetsmiljö och agerar ansvarsfullt utifrån det perspektivet. Man har gått från att prata i termer av att vara en attraktiv arbetsgivare till att i större grad prata i termer av att vara en attraktiv arbetsplats där bägge parter har ett ansvar. För många personer som blivit skolade i det av nyckelkompetenserna influerade utbildningssystemet är detta synsätt relativt självklart. Fler och fler arbetstagare är rustade för att kliva in och ställa sig frågan vad behöver göras? och sen köra. För många äldre och erfarna medarbetare på arbetsplatserna är inte detta lika 58 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

10 självklart eftersom de inte är vana att tänka på det sättet. Din uppgift som chef är att hantera den här frågeställningen, så att ni kan mötas i en samsyn på vad som ska råda på just er arbetsplats. Det här resonemanget leder också till att dagens medarbetare behöver utveckla ett agerande som arbetsgivaren efterfrågar, att göra sig anställningsbar helt enkelt. Det blir en förskjutning av ansvar till medarbetaren, jämfört med hur det var tidigare, då synsättet nästan var att arbetsgivaren hade ansvaret att anpassa arbetsuppgifterna så att man kunde anställa personen. Stor lönebudget Medarbetare är oftast en av de största investeringarna man gör inom verksamheten. Löner och personalkostnader utgör en stor del av en verksamhets budget vilket föranleder vikten av att chef och medarbetare har en samsyn på vad arbetsgivaren förväntar sig av den investeringen. Olika typer av investeringar Min erfarenhet är att när chefer gör stora investeringar som ex. inköp av ett nytt PA-system ofta reagerar kraftfullt om investeringarna inte genererar det som förväntats. Man agerar genom reklamationer, kostnadsavdrag, kompensationer osv. Samtidigt ser jag hur man många gånger ser på investering av personal där det kan det låta: Oj, blev det så här, det var kanske inte som jag hade tänkt mig, hoppas det går bättre nästa gång. Du och din medarbetare har gjort en affärsuppgörelse. Se till att medarbetaren levererar det du har beställt, att du får ut det du betalar för och var tydlig med det. Det här gäller självklart även om du har ärvt din personal. Kontraktet är mellan medarbetare och arbetsgivare och nu är det du som förvaltar arbetsgivarrollen. ATT BLI LEDD 59

11 Ny tapet Tänk dig scenariot att du vill ha en randig tapet i vardagsrummet. Du anlitar en tapetserare som du instruerar innan du åker till jobbet. Väl hemma igen är halva rummet tapetserat och på bordet ligger en faktura på ett helt tapetserat vardagsrum. Betalar du och bokar samma tapetserare en gång till nästa gång du vill ha ny tapet i ett rum? I arbetslivet betalas lönen ut en gång i månaden, oavsett om medarbetaren har gjort hela eller halva rummet, oavsett om medarbetaren har gjort vad som förväntats eller inte. I verkligheten är beställningen eller den förväntade leveransen ofta inte uttalad så tydligt från arbetsgivarens sida. Därmed är den inte heller medvetandegjord hos medarbetarna, så de flesta hemläxor landar kanske till en början hos dig som chef. Klargör för dig själv vilken leverans du förväntar dig från medarbetaren och för en dialog om den eftersom du redan betalar för den. Tänk på att en förväntad leverans omfattar allt från stora, övergripande ansvarsområden till detaljfrågor. Den omfattar också ageranden, förhållningssätt, attityder, roller och en lång rad andra processfrågor. Många chefer har lättare att prata om ett PA-system eller att det saknas tapet på två av väggarna, medan det så fort det handlar om beteenden, relationer och människor plötsligt blir omöjligt. Men det är som man brukar säga, inget svårt samtal är svårare än innan man tar samtalet! Om man sätter frågan på sin spets bör du även lyfta samtalet om löneavdrag ifall medarbetaren avviker från den förväntade leveransen. Rent fackligt fungerar det inte att genomföra ett faktiskt löneavdrag, men här handlar det om ledarskap och att vi tillsammans ska göra det som ger bra effekt för vår verksamhet. Strävansmål och viljeinriktning Att medarbetare och ledning har pratat ihop sig kring detaljer och 60 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

12 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP ÄR en inspirationsbok för dig som chef och ledare inom ett stort spektrum av områden och verksamheter. Den är vänligt inställd till dig som inte tycker att lagom duger, och som vill frigöra och förfina medarbetarnas och verksamhetens potential till innovativa resultat i världsklass. På ett rakt och jordnära sätt utmanas du i ditt ledarskap likväl som i ditt sätt att organisera och i din syn på medarbetarskapet. Vad som fungerar riktigt bra nu och framåt är med största sannolikhet inte det samma som har fungerat fram tills idag, och här ges du en reell reflektion som får dig att omvärdera ditt ledaragerande av idag. Genom ett talangaccelererande ledarskap rustar du organisationen för prestationer på andra sidan generationsskiftet långt utöver förväntningarna. För medarbetarna, cheferna och därmed för verksamheten, skapar du en hög grad av tillväxt och glädje samtidigt som du skapar rejäla utmaningar, värkande muskler och en känsla av triumf. Bokens ansats att skapa reflektion och eftertanke gör att resonemanget inom det talangaccelererande ledarskapet är lika användbart inom näringsliv som offentlig verksamhet. Men också inom idrott, föreningsliv, utbildning, politik eller som ett synnerligen angeläget inlägg i den allmänna debatten om ledarskap och utveckling. Detta är en bok du behöver läsa oavsett om du leder dig själv eller andra Camilla Littorin Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Boken är lättläst och rakt på sak. Matz Lenner Professor, Högskolan Gävle och Linköpings Universitet Ta del av 23 intressanta personers reflektioner i boken! ISBN Prolead förlag

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

HÖGTID FÖR LEDARSKAP. Om stöd till chefer

HÖGTID FÖR LEDARSKAP. Om stöd till chefer HÖGTID FÖR LEDARSKAP Om stöd till chefer HÖGTID FÖR LEDARSKAP FÖRORD Med denna femte skrift i SACO:s chefsprojekt tar Kerstin Hildingsson och Charlotta Krafft steget från analys till förslag. Hur ska cheferna

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

8-punkts strategi som ny arbetsledare

8-punkts strategi som ny arbetsledare 8-punkts strategi som ny arbetsledare HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions Din 8-punkts strategi som ny

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer