TALANG ACCELERERANDE LEDARSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TALANG ACCELERERANDE LEDARSKAP"

Transkript

1 TALANG ACCELERERANDE LEDARSKAP En inspirationsbok om ledarskapet på andra sidan generationsskiftet Jan Blomström

2 Resan fram till idag I SAMBAND MED att vårt samhälle förändras, förändras också de sätt som anses vara smarta att använda sig av i olika situationer. Eller som vissa brukar säga, de kartor man har över vad som är rätt eller fel förändras. Det gäller såväl stora som små frågor, alltifrån om filmformatet skall vara super-8, VHS, DVD eller Blue-ray, till stora övergripande modeller för företags- och samhällsutveckling. Vad som är det rätta beror ofta på många faktorer. Sällan finns det ett enda svar på dessa frågor. Vad som är rätt är en färskvara utifrån den kunskap och de erfarenheter man har och de sammanhang man befinner sig i. En DVD var säkert helt rätt tidigare, den kan fungera även idag, men är med största sannolikhet inte helt rätt i morgon! Med ett neutralt och prestigelöst förhållningssätt till dessa frågor har man en rimlig chans att skapa goda förutsättningar både nu och framåt i tiden. På många arbetsplatser förbrukas det på tok för mycket energi åt att hålla på det gamla trots att det gamla inte är riktigt smart längre. Man går i försvar, man laddar massor med kraft för att bevara och ställer sig därmed utanför förändring utan att vara riktigt medveten om varför. Ambitionen med den här boken är att sprida förmåga att skapa innovativa resultat i världsklass inom arbetslivet utifrån var vi står RESAN FRAM TILL IDAG 21

3 idag och vad vi kan prognostisera framåt. Det kan låta förmätet men det är min övertygelse att de arbetssätt vi använt tidigare var rätt då, att de kanske kan vara rätt idag men att de antagligen inte är rätt imorgon. Det är ur det perspektivet jag hoppas att du som läsare kan ta till dig resonemangen i boken på ett prestigelöst och konstruktivt sätt. Storbonden Ett förhållande som säkert var rätt förr, var relationen mellan storbonden och drängarna. Storbonden var kanske den enda som var läskunnig och därmed allenarådande i att fatta alla beslut. Stalldrängarna ute i längan skulle lyda order och inte vara till besvär, vilket kanske var det samma som att inte ges förutsättningar att tänka själv. I detta scenario fyllde det en funktion att bonden var lärd och den som bestämde. Samtidigt fyllde det en lika stor funktion att drängarna inte var lärda. Bonden ville inte att de skulle komma med egna idéer och beslut och därmed äventyra balansen mellan honom och drängarna. Det var antagligen rätt då! Spåren från denna rollfördelning har fortplantat sig in i det industrisamhälle som vi sedan många år lever i. De har lett till många hierarkiska organisationsmodeller, ledarskapsteorier och strukturer kring medarbetarskap. Som jag ser det, är det nu dags att utmana modeller och givna sanningar som generationer har byggt upp. De har fyllt sin funktion under många år. Men frågan nu är vad kunskapssamhällets framgångsfaktorer i arbetslivet kan innebära. Hur kan vi skapa förutsättningar för prestation utöver förväntan? Informationssamhället Det är inte många år sedan vi fick beställa ett telefonabonnemang från Televerket, vänta länge innan installationen kunde göras och till slut slå första numret med fingerskivan på telefonen som 22 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

4 Att leda ATT VARA EN god chef och ledare handlar hela tiden om att utveckla sina relationer med andra. Man måste ha koll på sig själv, en vilja att ständigt ompröva sin roll och mod att förändras. Det handlar om att lyckas genom andra och därmed skapa förutsättningar för och uppmuntra till den företagsamhet som gör det möjligt för medarbetare att komma till sin fulla rätt. I takt med att den nya generationen kliver in på arbetsmarknaden ställs man som ledare inför flera utmaningar som smart hanterade ger riktigt god utdelning. Paradoxal blandning av chefsrollen och ledarrollen Att leda sin personal och sin verksamhet för varaktig framgång i världsklass genom ett talangaccelererande ledarskap, kräver en paradoxal blandning av personlig ödmjukhet och professionell vilja. Det kräver att du som chef lyfter fram förmågan att behålla och aldrig förlora övertygelsen om seger och framgång, oavsett svårigheterna som kommer upp. Samtidigt som du har modet att möta den bistra verkligheten i den nuvarande situationen, oavsett hur den ser ut kan du hantera den på ett rimligt sätt. Kom ihåg ATT LEDA 31

5 att man inte har misslyckats förrän den dagen man har slutat att försöka. Så man får gärna misslyckas medan man försöker. Man behöver också ta ställning till sin roll chef i förhållande till sin roll ledare. Det är vanligt att det anses mindre fint att vara tydlig chef än att vara tydlig ledare eftersom ledarrollen lätt ger en god känsla, man blir omtyckt och uppfattas kamratlig. I ett talangaccelererande ledarskap utgår man från en paradox, nämligen att man alltid är 100% chef samtidigt som man är 100% ledare och att bägge rollerna möts i det ledarskap eller det ledaragerande man väljer. Chefrollen är den strukturella sidan med position, mandat och beslut knutet till sig medan ledarrollen är den mjukare sidan som associerar till relationer, tillit, grupp, process och entusiasm. Med dessa sidor fusionerade i sitt ledarskap agerar man kraftfullt och prestigelöst tillsammans med sin personal vilket genererar en riktigt god tillväxtpotential. Utveckling i sitt ledarskap ur ett talangaccelererande perspektiv 32 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

6 innebär både att tänja sina ytterlägen, dvs. förmågan att agera både i den extremaste aspekten av chefrollen och i den extremaste aspekten av ledarrollen och att trimma upp smidigheten mellan dessa ytterlägen, dvs. att på sekunden röra sig från innerlig förståelse i en situation till tuffaste markering som chef i nästa situation. Ett sådant förhållningssätt genererar ofta en prestigelös vi-känsla utan att det tummar på ambitionsnivån för verksamheten, styrningen eller uppfattningen om vad som gäller. Chefen som rollkaraktär I många organisationer har man en mycket personcentrerad bild av chefen. Man låter rollen formas av den som för närvarande innehar tjänsten. När t.ex. Kajsa är chef, blir rollen som Kajsa är. Ledarstilen formas av hennes personlighet. Det är också mycket vanligt att chefer inte ändrar sin ledarstil nämnvärt under årens lopp trots att man leder nya grupperingar. Jag brukar se chefsrollen som en rollfigur som ska besättas i ett teaterstycke. Vad förväntas av den här rollkaraktären? Var befinner sig organisationen och hur ska jag gestalta min chefsroll för att bäst möta det behov verksamheten har just nu? Om man tänker så, är det lättare att skilja mellan person och funktion. Det underlättar för samtal som fler kan ha med att göra. Det blir naturligare att säga vad bör vi förvänta oss av en förstalinjechef i vår verksamhet istället för jag tycker nog att Kajsa borde Chef i världsklass hot eller möjlighet? Alla har vi våra olika referensramar när vi tänker oss en chefs- eller ledarroll. Vi kanske har haft dåliga chefer så att vi vet precis hur vi inte vill vara eller uppfattas. Eller så har vi haft tur och haft någon riktigt bra chef som vi gärna vill sträva efter att efterlikna. För många finns det också ett uttalat eller outtalat förväntanstryck från ATT LEDA 33

7 familj, vänner och kulturella grupperingar, att man bör vara si eller så som chef liksom att det finns motsvarande påtryckningar hur man minsann inte ska vara. Våra sociala resor påverkar oss många gånger mer än vi vill och vågar tro när det gäller hur vi ser på vår egen chefs- och ledarroll. Har du koll på vad som har färgat din syn och dina drivkrafter i ditt egna ledarskap? Många anser att chefer aktivt har valt sina jobb men ofta är det så att kollegor eller tillfälligheter gjort att man plötsligt sitter på sitt chefsjobb. Många är de förstalinjechefer som har blivit övertalade av sina arbetskollegor att våga söka tjänsten, ofta med bakomliggande drivkrafter som då får vi en av de våra bland cheferna eller med henne eller honom som chef får vi göra som vi vill. Min erfarenhet säger mig att om du ska våga vilja något med ditt ledarskap och om du vill bedriva ledarskap i världsklass tvingas du göra upp med dina drivkrafter och det motstånd som finns både hos dig själv och i den miljö du har omkring dig. Du behöver också medvetandegöra skillnaden mellan drivkrafter, förmåner, status, karriär och viljan att tillföra ett ledarskap som ger verksamheten de bästa förutsättningarna att blomma ut. Det intressanta är att egen karriär ofta kommer som ett brev på posten när man fokuserar på det som är smart för verksamheten. Så mitt råd är: Våga vilja skapa skillnad med ditt ledarskap våga verka för ett ledarskap i världsklass och våga spänna bågen inom verksamheten för att flytta fram positionerna! Lyft det i ledningsgruppen och för dialog med medarbetarna. Där kan ni formulera vad ett ledarskap i världsklass innebär på just er arbetsplats och vad som blir medarbetarnas aktiva bidrag. 34 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

8 Att bli ledd I ETT TALANGACCELERERANDE ledarskap är det viktigt att chef och medarbetare har en samsyn på vad som förväntas av medarbetarrollen under ditt ledarskap och det är din uppgift att göra denna samsyn möjlig. Under det traditionella ledarskap som generellt gäller på dagens arbetsmarknad förväntas chefen säga inte bara vad, utan också hur saker ska göras. En bra medarbetare förväntas verkställa det chefen bestämt på ett självständigt och väl genomfört sätt men utan större egna initiativ. I det talangaccelererande ledarskapet blir chefens budskap mer av karaktären: Utifrån de underlag ni medarbetare lyft fram, har jag slagit fast att vårt mål är detta. Håll mig informerad om hur ni, inom givna ramar, tar er dit på bästa sätt. Vad som är ett önskvärt agerande bland medarbetarna skiljer sig markant åt mellan det traditionella och det talangaccelererande ledarskapet. Med ett talangaccelererande ledarskap förväntas ett medarbetaragerande med företagsamhet, kritiskt ifrågasättande, kreativa lösningar, kommunikativa och disciplinerade initiativ i förhållande till gällande ramar och förutsättningar. I den bästa av världar med det traditionella ledarskapet får vi medarbetare som agerar som goda kopior av hur deras chef skulle ha gjort det om hon haft tid. Det intressanta är att medarbetaren aldrig blir annat än just en kopia. I den bästa av världar med det ATT BLI LEDD 57

9 talangaccelererade ledarskapet, får vi medarbetare där var och en är ett original som bottnar i sina val och blir trovärdiga i sina ageranden. I konstvärlden om inte annat, ser vi skillnaden i värde mellan kopior och original. Detsamma gäller i arbetslivet. Att vara anställningsbar Synen på att ha ett arbete har de senaste åren kraftigt förändrats. Medarbetarna idag har i stort sett ett arbete av en enda anledning. Det är att arbetsgivaren har åtagit sig att leverera varor eller tjänster till någon part och behöver personer som kan vara med och leverera beställningen. Självklart kan en sådan beställning se mycket olika ut mellan olika sektorer och olika nivåer i organisationerna, men genomgående bottnar det i att arbetsgivaren har ett behov av att något ska göras. För inte så länge sedan hade synen på arbete mer karaktären av att det var en rättighet att ha ett jobb och man stannade kvar länge på sin arbetsplats. I samband med signeringen av sitt anställningskontrakt har dagens medarbetare åtagit sig att ställa sig till sin arbetsgivares förfogande och leverera det agerande som är mest ändamålsenligt för arbetsgivaren. Egentligen har medarbetaren sålt sin tid för att vara arbetsgivarens verktyg för att kunna säkerställa leverans av den beställning arbetsgivaren åtagit sig. Medarbetaren har därmed också åtagit sig rollen att komma till arbetsplatsen i leveransklart skick och att aktivt verka för att bidra till att arbetsplatsen blir attraktiv och funktionell. En medarbetare av idag har inställningen jag är mina arbetskamraters arbetsmiljö och agerar ansvarsfullt utifrån det perspektivet. Man har gått från att prata i termer av att vara en attraktiv arbetsgivare till att i större grad prata i termer av att vara en attraktiv arbetsplats där bägge parter har ett ansvar. För många personer som blivit skolade i det av nyckelkompetenserna influerade utbildningssystemet är detta synsätt relativt självklart. Fler och fler arbetstagare är rustade för att kliva in och ställa sig frågan vad behöver göras? och sen köra. För många äldre och erfarna medarbetare på arbetsplatserna är inte detta lika 58 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

10 självklart eftersom de inte är vana att tänka på det sättet. Din uppgift som chef är att hantera den här frågeställningen, så att ni kan mötas i en samsyn på vad som ska råda på just er arbetsplats. Det här resonemanget leder också till att dagens medarbetare behöver utveckla ett agerande som arbetsgivaren efterfrågar, att göra sig anställningsbar helt enkelt. Det blir en förskjutning av ansvar till medarbetaren, jämfört med hur det var tidigare, då synsättet nästan var att arbetsgivaren hade ansvaret att anpassa arbetsuppgifterna så att man kunde anställa personen. Stor lönebudget Medarbetare är oftast en av de största investeringarna man gör inom verksamheten. Löner och personalkostnader utgör en stor del av en verksamhets budget vilket föranleder vikten av att chef och medarbetare har en samsyn på vad arbetsgivaren förväntar sig av den investeringen. Olika typer av investeringar Min erfarenhet är att när chefer gör stora investeringar som ex. inköp av ett nytt PA-system ofta reagerar kraftfullt om investeringarna inte genererar det som förväntats. Man agerar genom reklamationer, kostnadsavdrag, kompensationer osv. Samtidigt ser jag hur man många gånger ser på investering av personal där det kan det låta: Oj, blev det så här, det var kanske inte som jag hade tänkt mig, hoppas det går bättre nästa gång. Du och din medarbetare har gjort en affärsuppgörelse. Se till att medarbetaren levererar det du har beställt, att du får ut det du betalar för och var tydlig med det. Det här gäller självklart även om du har ärvt din personal. Kontraktet är mellan medarbetare och arbetsgivare och nu är det du som förvaltar arbetsgivarrollen. ATT BLI LEDD 59

11 Ny tapet Tänk dig scenariot att du vill ha en randig tapet i vardagsrummet. Du anlitar en tapetserare som du instruerar innan du åker till jobbet. Väl hemma igen är halva rummet tapetserat och på bordet ligger en faktura på ett helt tapetserat vardagsrum. Betalar du och bokar samma tapetserare en gång till nästa gång du vill ha ny tapet i ett rum? I arbetslivet betalas lönen ut en gång i månaden, oavsett om medarbetaren har gjort hela eller halva rummet, oavsett om medarbetaren har gjort vad som förväntats eller inte. I verkligheten är beställningen eller den förväntade leveransen ofta inte uttalad så tydligt från arbetsgivarens sida. Därmed är den inte heller medvetandegjord hos medarbetarna, så de flesta hemläxor landar kanske till en början hos dig som chef. Klargör för dig själv vilken leverans du förväntar dig från medarbetaren och för en dialog om den eftersom du redan betalar för den. Tänk på att en förväntad leverans omfattar allt från stora, övergripande ansvarsområden till detaljfrågor. Den omfattar också ageranden, förhållningssätt, attityder, roller och en lång rad andra processfrågor. Många chefer har lättare att prata om ett PA-system eller att det saknas tapet på två av väggarna, medan det så fort det handlar om beteenden, relationer och människor plötsligt blir omöjligt. Men det är som man brukar säga, inget svårt samtal är svårare än innan man tar samtalet! Om man sätter frågan på sin spets bör du även lyfta samtalet om löneavdrag ifall medarbetaren avviker från den förväntade leveransen. Rent fackligt fungerar det inte att genomföra ett faktiskt löneavdrag, men här handlar det om ledarskap och att vi tillsammans ska göra det som ger bra effekt för vår verksamhet. Strävansmål och viljeinriktning Att medarbetare och ledning har pratat ihop sig kring detaljer och 60 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

12 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP ÄR en inspirationsbok för dig som chef och ledare inom ett stort spektrum av områden och verksamheter. Den är vänligt inställd till dig som inte tycker att lagom duger, och som vill frigöra och förfina medarbetarnas och verksamhetens potential till innovativa resultat i världsklass. På ett rakt och jordnära sätt utmanas du i ditt ledarskap likväl som i ditt sätt att organisera och i din syn på medarbetarskapet. Vad som fungerar riktigt bra nu och framåt är med största sannolikhet inte det samma som har fungerat fram tills idag, och här ges du en reell reflektion som får dig att omvärdera ditt ledaragerande av idag. Genom ett talangaccelererande ledarskap rustar du organisationen för prestationer på andra sidan generationsskiftet långt utöver förväntningarna. För medarbetarna, cheferna och därmed för verksamheten, skapar du en hög grad av tillväxt och glädje samtidigt som du skapar rejäla utmaningar, värkande muskler och en känsla av triumf. Bokens ansats att skapa reflektion och eftertanke gör att resonemanget inom det talangaccelererande ledarskapet är lika användbart inom näringsliv som offentlig verksamhet. Men också inom idrott, föreningsliv, utbildning, politik eller som ett synnerligen angeläget inlägg i den allmänna debatten om ledarskap och utveckling. Detta är en bok du behöver läsa oavsett om du leder dig själv eller andra Camilla Littorin Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Boken är lättläst och rakt på sak. Matz Lenner Professor, Högskolan Gävle och Linköpings Universitet Ta del av 23 intressanta personers reflektioner i boken! ISBN Prolead förlag

TALANG- FABRIKEN. En inspirationsbok om den moderna arbetsplatsen. Jan Blomström

TALANG- FABRIKEN. En inspirationsbok om den moderna arbetsplatsen. Jan Blomström TALANG- FABRIKEN En inspirationsbok om den moderna arbetsplatsen Jan Blomström Innehållsförteckning Förord Inledning Alla önskar en arbetsplats att trivas på 1. Framtidssäkrade arbetsplatser 2. Jobbets

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Moderna organisationers struktur och kultur

Moderna organisationers struktur och kultur Salutogen kultur och ledarskap Den goda arbetsplatsen från lydnadskultur till ansvarskultur Anders Hanson Anders Hanson 1 Moderna organisationers struktur och kultur 2 www.halsopromotiongruppen.se 1 Salutogen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Socialförvaltningen Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Bakgrund Förvaltningsledningen har sett låga och försämrade värden i medarbetarundersökningen under de senaste åren på en del frågeområden och

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer