TALANG ACCELERERANDE LEDARSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TALANG ACCELERERANDE LEDARSKAP"

Transkript

1 TALANG ACCELERERANDE LEDARSKAP En inspirationsbok om ledarskapet på andra sidan generationsskiftet Jan Blomström

2 Resan fram till idag I SAMBAND MED att vårt samhälle förändras, förändras också de sätt som anses vara smarta att använda sig av i olika situationer. Eller som vissa brukar säga, de kartor man har över vad som är rätt eller fel förändras. Det gäller såväl stora som små frågor, alltifrån om filmformatet skall vara super-8, VHS, DVD eller Blue-ray, till stora övergripande modeller för företags- och samhällsutveckling. Vad som är det rätta beror ofta på många faktorer. Sällan finns det ett enda svar på dessa frågor. Vad som är rätt är en färskvara utifrån den kunskap och de erfarenheter man har och de sammanhang man befinner sig i. En DVD var säkert helt rätt tidigare, den kan fungera även idag, men är med största sannolikhet inte helt rätt i morgon! Med ett neutralt och prestigelöst förhållningssätt till dessa frågor har man en rimlig chans att skapa goda förutsättningar både nu och framåt i tiden. På många arbetsplatser förbrukas det på tok för mycket energi åt att hålla på det gamla trots att det gamla inte är riktigt smart längre. Man går i försvar, man laddar massor med kraft för att bevara och ställer sig därmed utanför förändring utan att vara riktigt medveten om varför. Ambitionen med den här boken är att sprida förmåga att skapa innovativa resultat i världsklass inom arbetslivet utifrån var vi står RESAN FRAM TILL IDAG 21

3 idag och vad vi kan prognostisera framåt. Det kan låta förmätet men det är min övertygelse att de arbetssätt vi använt tidigare var rätt då, att de kanske kan vara rätt idag men att de antagligen inte är rätt imorgon. Det är ur det perspektivet jag hoppas att du som läsare kan ta till dig resonemangen i boken på ett prestigelöst och konstruktivt sätt. Storbonden Ett förhållande som säkert var rätt förr, var relationen mellan storbonden och drängarna. Storbonden var kanske den enda som var läskunnig och därmed allenarådande i att fatta alla beslut. Stalldrängarna ute i längan skulle lyda order och inte vara till besvär, vilket kanske var det samma som att inte ges förutsättningar att tänka själv. I detta scenario fyllde det en funktion att bonden var lärd och den som bestämde. Samtidigt fyllde det en lika stor funktion att drängarna inte var lärda. Bonden ville inte att de skulle komma med egna idéer och beslut och därmed äventyra balansen mellan honom och drängarna. Det var antagligen rätt då! Spåren från denna rollfördelning har fortplantat sig in i det industrisamhälle som vi sedan många år lever i. De har lett till många hierarkiska organisationsmodeller, ledarskapsteorier och strukturer kring medarbetarskap. Som jag ser det, är det nu dags att utmana modeller och givna sanningar som generationer har byggt upp. De har fyllt sin funktion under många år. Men frågan nu är vad kunskapssamhällets framgångsfaktorer i arbetslivet kan innebära. Hur kan vi skapa förutsättningar för prestation utöver förväntan? Informationssamhället Det är inte många år sedan vi fick beställa ett telefonabonnemang från Televerket, vänta länge innan installationen kunde göras och till slut slå första numret med fingerskivan på telefonen som 22 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

4 Att leda ATT VARA EN god chef och ledare handlar hela tiden om att utveckla sina relationer med andra. Man måste ha koll på sig själv, en vilja att ständigt ompröva sin roll och mod att förändras. Det handlar om att lyckas genom andra och därmed skapa förutsättningar för och uppmuntra till den företagsamhet som gör det möjligt för medarbetare att komma till sin fulla rätt. I takt med att den nya generationen kliver in på arbetsmarknaden ställs man som ledare inför flera utmaningar som smart hanterade ger riktigt god utdelning. Paradoxal blandning av chefsrollen och ledarrollen Att leda sin personal och sin verksamhet för varaktig framgång i världsklass genom ett talangaccelererande ledarskap, kräver en paradoxal blandning av personlig ödmjukhet och professionell vilja. Det kräver att du som chef lyfter fram förmågan att behålla och aldrig förlora övertygelsen om seger och framgång, oavsett svårigheterna som kommer upp. Samtidigt som du har modet att möta den bistra verkligheten i den nuvarande situationen, oavsett hur den ser ut kan du hantera den på ett rimligt sätt. Kom ihåg ATT LEDA 31

5 att man inte har misslyckats förrän den dagen man har slutat att försöka. Så man får gärna misslyckas medan man försöker. Man behöver också ta ställning till sin roll chef i förhållande till sin roll ledare. Det är vanligt att det anses mindre fint att vara tydlig chef än att vara tydlig ledare eftersom ledarrollen lätt ger en god känsla, man blir omtyckt och uppfattas kamratlig. I ett talangaccelererande ledarskap utgår man från en paradox, nämligen att man alltid är 100% chef samtidigt som man är 100% ledare och att bägge rollerna möts i det ledarskap eller det ledaragerande man väljer. Chefrollen är den strukturella sidan med position, mandat och beslut knutet till sig medan ledarrollen är den mjukare sidan som associerar till relationer, tillit, grupp, process och entusiasm. Med dessa sidor fusionerade i sitt ledarskap agerar man kraftfullt och prestigelöst tillsammans med sin personal vilket genererar en riktigt god tillväxtpotential. Utveckling i sitt ledarskap ur ett talangaccelererande perspektiv 32 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

6 innebär både att tänja sina ytterlägen, dvs. förmågan att agera både i den extremaste aspekten av chefrollen och i den extremaste aspekten av ledarrollen och att trimma upp smidigheten mellan dessa ytterlägen, dvs. att på sekunden röra sig från innerlig förståelse i en situation till tuffaste markering som chef i nästa situation. Ett sådant förhållningssätt genererar ofta en prestigelös vi-känsla utan att det tummar på ambitionsnivån för verksamheten, styrningen eller uppfattningen om vad som gäller. Chefen som rollkaraktär I många organisationer har man en mycket personcentrerad bild av chefen. Man låter rollen formas av den som för närvarande innehar tjänsten. När t.ex. Kajsa är chef, blir rollen som Kajsa är. Ledarstilen formas av hennes personlighet. Det är också mycket vanligt att chefer inte ändrar sin ledarstil nämnvärt under årens lopp trots att man leder nya grupperingar. Jag brukar se chefsrollen som en rollfigur som ska besättas i ett teaterstycke. Vad förväntas av den här rollkaraktären? Var befinner sig organisationen och hur ska jag gestalta min chefsroll för att bäst möta det behov verksamheten har just nu? Om man tänker så, är det lättare att skilja mellan person och funktion. Det underlättar för samtal som fler kan ha med att göra. Det blir naturligare att säga vad bör vi förvänta oss av en förstalinjechef i vår verksamhet istället för jag tycker nog att Kajsa borde Chef i världsklass hot eller möjlighet? Alla har vi våra olika referensramar när vi tänker oss en chefs- eller ledarroll. Vi kanske har haft dåliga chefer så att vi vet precis hur vi inte vill vara eller uppfattas. Eller så har vi haft tur och haft någon riktigt bra chef som vi gärna vill sträva efter att efterlikna. För många finns det också ett uttalat eller outtalat förväntanstryck från ATT LEDA 33

7 familj, vänner och kulturella grupperingar, att man bör vara si eller så som chef liksom att det finns motsvarande påtryckningar hur man minsann inte ska vara. Våra sociala resor påverkar oss många gånger mer än vi vill och vågar tro när det gäller hur vi ser på vår egen chefs- och ledarroll. Har du koll på vad som har färgat din syn och dina drivkrafter i ditt egna ledarskap? Många anser att chefer aktivt har valt sina jobb men ofta är det så att kollegor eller tillfälligheter gjort att man plötsligt sitter på sitt chefsjobb. Många är de förstalinjechefer som har blivit övertalade av sina arbetskollegor att våga söka tjänsten, ofta med bakomliggande drivkrafter som då får vi en av de våra bland cheferna eller med henne eller honom som chef får vi göra som vi vill. Min erfarenhet säger mig att om du ska våga vilja något med ditt ledarskap och om du vill bedriva ledarskap i världsklass tvingas du göra upp med dina drivkrafter och det motstånd som finns både hos dig själv och i den miljö du har omkring dig. Du behöver också medvetandegöra skillnaden mellan drivkrafter, förmåner, status, karriär och viljan att tillföra ett ledarskap som ger verksamheten de bästa förutsättningarna att blomma ut. Det intressanta är att egen karriär ofta kommer som ett brev på posten när man fokuserar på det som är smart för verksamheten. Så mitt råd är: Våga vilja skapa skillnad med ditt ledarskap våga verka för ett ledarskap i världsklass och våga spänna bågen inom verksamheten för att flytta fram positionerna! Lyft det i ledningsgruppen och för dialog med medarbetarna. Där kan ni formulera vad ett ledarskap i världsklass innebär på just er arbetsplats och vad som blir medarbetarnas aktiva bidrag. 34 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

8 Att bli ledd I ETT TALANGACCELERERANDE ledarskap är det viktigt att chef och medarbetare har en samsyn på vad som förväntas av medarbetarrollen under ditt ledarskap och det är din uppgift att göra denna samsyn möjlig. Under det traditionella ledarskap som generellt gäller på dagens arbetsmarknad förväntas chefen säga inte bara vad, utan också hur saker ska göras. En bra medarbetare förväntas verkställa det chefen bestämt på ett självständigt och väl genomfört sätt men utan större egna initiativ. I det talangaccelererande ledarskapet blir chefens budskap mer av karaktären: Utifrån de underlag ni medarbetare lyft fram, har jag slagit fast att vårt mål är detta. Håll mig informerad om hur ni, inom givna ramar, tar er dit på bästa sätt. Vad som är ett önskvärt agerande bland medarbetarna skiljer sig markant åt mellan det traditionella och det talangaccelererande ledarskapet. Med ett talangaccelererande ledarskap förväntas ett medarbetaragerande med företagsamhet, kritiskt ifrågasättande, kreativa lösningar, kommunikativa och disciplinerade initiativ i förhållande till gällande ramar och förutsättningar. I den bästa av världar med det traditionella ledarskapet får vi medarbetare som agerar som goda kopior av hur deras chef skulle ha gjort det om hon haft tid. Det intressanta är att medarbetaren aldrig blir annat än just en kopia. I den bästa av världar med det ATT BLI LEDD 57

9 talangaccelererade ledarskapet, får vi medarbetare där var och en är ett original som bottnar i sina val och blir trovärdiga i sina ageranden. I konstvärlden om inte annat, ser vi skillnaden i värde mellan kopior och original. Detsamma gäller i arbetslivet. Att vara anställningsbar Synen på att ha ett arbete har de senaste åren kraftigt förändrats. Medarbetarna idag har i stort sett ett arbete av en enda anledning. Det är att arbetsgivaren har åtagit sig att leverera varor eller tjänster till någon part och behöver personer som kan vara med och leverera beställningen. Självklart kan en sådan beställning se mycket olika ut mellan olika sektorer och olika nivåer i organisationerna, men genomgående bottnar det i att arbetsgivaren har ett behov av att något ska göras. För inte så länge sedan hade synen på arbete mer karaktären av att det var en rättighet att ha ett jobb och man stannade kvar länge på sin arbetsplats. I samband med signeringen av sitt anställningskontrakt har dagens medarbetare åtagit sig att ställa sig till sin arbetsgivares förfogande och leverera det agerande som är mest ändamålsenligt för arbetsgivaren. Egentligen har medarbetaren sålt sin tid för att vara arbetsgivarens verktyg för att kunna säkerställa leverans av den beställning arbetsgivaren åtagit sig. Medarbetaren har därmed också åtagit sig rollen att komma till arbetsplatsen i leveransklart skick och att aktivt verka för att bidra till att arbetsplatsen blir attraktiv och funktionell. En medarbetare av idag har inställningen jag är mina arbetskamraters arbetsmiljö och agerar ansvarsfullt utifrån det perspektivet. Man har gått från att prata i termer av att vara en attraktiv arbetsgivare till att i större grad prata i termer av att vara en attraktiv arbetsplats där bägge parter har ett ansvar. För många personer som blivit skolade i det av nyckelkompetenserna influerade utbildningssystemet är detta synsätt relativt självklart. Fler och fler arbetstagare är rustade för att kliva in och ställa sig frågan vad behöver göras? och sen köra. För många äldre och erfarna medarbetare på arbetsplatserna är inte detta lika 58 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

10 självklart eftersom de inte är vana att tänka på det sättet. Din uppgift som chef är att hantera den här frågeställningen, så att ni kan mötas i en samsyn på vad som ska råda på just er arbetsplats. Det här resonemanget leder också till att dagens medarbetare behöver utveckla ett agerande som arbetsgivaren efterfrågar, att göra sig anställningsbar helt enkelt. Det blir en förskjutning av ansvar till medarbetaren, jämfört med hur det var tidigare, då synsättet nästan var att arbetsgivaren hade ansvaret att anpassa arbetsuppgifterna så att man kunde anställa personen. Stor lönebudget Medarbetare är oftast en av de största investeringarna man gör inom verksamheten. Löner och personalkostnader utgör en stor del av en verksamhets budget vilket föranleder vikten av att chef och medarbetare har en samsyn på vad arbetsgivaren förväntar sig av den investeringen. Olika typer av investeringar Min erfarenhet är att när chefer gör stora investeringar som ex. inköp av ett nytt PA-system ofta reagerar kraftfullt om investeringarna inte genererar det som förväntats. Man agerar genom reklamationer, kostnadsavdrag, kompensationer osv. Samtidigt ser jag hur man många gånger ser på investering av personal där det kan det låta: Oj, blev det så här, det var kanske inte som jag hade tänkt mig, hoppas det går bättre nästa gång. Du och din medarbetare har gjort en affärsuppgörelse. Se till att medarbetaren levererar det du har beställt, att du får ut det du betalar för och var tydlig med det. Det här gäller självklart även om du har ärvt din personal. Kontraktet är mellan medarbetare och arbetsgivare och nu är det du som förvaltar arbetsgivarrollen. ATT BLI LEDD 59

11 Ny tapet Tänk dig scenariot att du vill ha en randig tapet i vardagsrummet. Du anlitar en tapetserare som du instruerar innan du åker till jobbet. Väl hemma igen är halva rummet tapetserat och på bordet ligger en faktura på ett helt tapetserat vardagsrum. Betalar du och bokar samma tapetserare en gång till nästa gång du vill ha ny tapet i ett rum? I arbetslivet betalas lönen ut en gång i månaden, oavsett om medarbetaren har gjort hela eller halva rummet, oavsett om medarbetaren har gjort vad som förväntats eller inte. I verkligheten är beställningen eller den förväntade leveransen ofta inte uttalad så tydligt från arbetsgivarens sida. Därmed är den inte heller medvetandegjord hos medarbetarna, så de flesta hemläxor landar kanske till en början hos dig som chef. Klargör för dig själv vilken leverans du förväntar dig från medarbetaren och för en dialog om den eftersom du redan betalar för den. Tänk på att en förväntad leverans omfattar allt från stora, övergripande ansvarsområden till detaljfrågor. Den omfattar också ageranden, förhållningssätt, attityder, roller och en lång rad andra processfrågor. Många chefer har lättare att prata om ett PA-system eller att det saknas tapet på två av väggarna, medan det så fort det handlar om beteenden, relationer och människor plötsligt blir omöjligt. Men det är som man brukar säga, inget svårt samtal är svårare än innan man tar samtalet! Om man sätter frågan på sin spets bör du även lyfta samtalet om löneavdrag ifall medarbetaren avviker från den förväntade leveransen. Rent fackligt fungerar det inte att genomföra ett faktiskt löneavdrag, men här handlar det om ledarskap och att vi tillsammans ska göra det som ger bra effekt för vår verksamhet. Strävansmål och viljeinriktning Att medarbetare och ledning har pratat ihop sig kring detaljer och 60 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP

12 TALANGACCELERERANDE LEDARSKAP ÄR en inspirationsbok för dig som chef och ledare inom ett stort spektrum av områden och verksamheter. Den är vänligt inställd till dig som inte tycker att lagom duger, och som vill frigöra och förfina medarbetarnas och verksamhetens potential till innovativa resultat i världsklass. På ett rakt och jordnära sätt utmanas du i ditt ledarskap likväl som i ditt sätt att organisera och i din syn på medarbetarskapet. Vad som fungerar riktigt bra nu och framåt är med största sannolikhet inte det samma som har fungerat fram tills idag, och här ges du en reell reflektion som får dig att omvärdera ditt ledaragerande av idag. Genom ett talangaccelererande ledarskap rustar du organisationen för prestationer på andra sidan generationsskiftet långt utöver förväntningarna. För medarbetarna, cheferna och därmed för verksamheten, skapar du en hög grad av tillväxt och glädje samtidigt som du skapar rejäla utmaningar, värkande muskler och en känsla av triumf. Bokens ansats att skapa reflektion och eftertanke gör att resonemanget inom det talangaccelererande ledarskapet är lika användbart inom näringsliv som offentlig verksamhet. Men också inom idrott, föreningsliv, utbildning, politik eller som ett synnerligen angeläget inlägg i den allmänna debatten om ledarskap och utveckling. Detta är en bok du behöver läsa oavsett om du leder dig själv eller andra Camilla Littorin Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Boken är lättläst och rakt på sak. Matz Lenner Professor, Högskolan Gävle och Linköpings Universitet Ta del av 23 intressanta personers reflektioner i boken! ISBN Prolead förlag

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Mi Ridell Ditt professionella rykte Mi Ridell En sann inspiratör som med sprudlande glädje och unik kompetens gör det svåra enkelt. Mi har ett totalt

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

10 lektioner i ledarskap är i första hand skriven till dig som. är chef och som i hög grad dvs 70-80% av din tid, ägnar dig åt

10 lektioner i ledarskap är i första hand skriven till dig som. är chef och som i hög grad dvs 70-80% av din tid, ägnar dig åt Tio lektioner i ledarskap. 10 lektioner i ledarskap är i första hand skriven till dig som är chef och som i hög grad dvs 70-80% av din tid, ägnar dig åt att leda och kommunicera i dialogform och i grupp,

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer