PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006"

Transkript

1 PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Betydelsen av personalhantering Olika anställningsförhållanden Anställning av medarbetare Platsannonsering Rekryteringsintervju Introduktion till arbete Motivation och personalledning Motivering av personal Personalledning Säkerhet på arbetsplatsen Personalutveckling Lagstiftning och avtal Arbetsavtal Prövotid Uppsägning Arbetsintyg Att anmäla sig som arbetsgivare Bilagor 1. Exempel på intervjufrågor 2. Exempel på arbetsavtal startaeget.fi och Christian Mikander (2/20)

3 1. Betydelsen av personalhantering Om någon tror att det är dyrt att anställa kompetenta personer, försök med att anställa inkompetenta. Personalen ses ofta som ett företags viktigaste resurs. Fastän ett företag är fullt av maskiner och anordningar är det personalen som väljer maskiner och använder dem. Personalhantering handlar om att attrahera, rekrytera och hålla fast vid sakkunnig och lämplig personal. Till lika måste man komma ihåg att följa gällande lagstiftning i fråga om arbetstider, arbetsavtal, kollektivavtal, grunder för uppsägning och uppsägningstider. 1.1 Olika anställningsförhållanden Anställningsförhållandena kan indelas i fast anställning, visstidsanställning och hyrd arbetskraft där arbetaren inte har kontrakt med ens eget företag utan företaget som hyr ut personal Stadigvarande arbete (fast anställning) Stadigvarande eller fasta anställning är anställning tills vidare. Då någon anställs är prövotiden vanligtvis 4 månader. Uppsägningstiden för arbetsgivare och arbetstagare varierar på basen av anställningsförhållandets längd om ingenting annat avtalats Visstidsanställning Ett vikariat, en praktikant eller sommarvikarie är exempel på typiska visstidsanställningar. För en visstidsanställning krävs alltid en motiverad grund i enlighet med arbetsavtalslagen. Grunden skall nämnas i avtalet. Till exempel följande kan vara motiverad grund för visstidsanställning: Arbetets natur: säsongarbete, vikariat, praktik m.m. Arbete finns bara för en begränsad tid, till exempel på grund av orderstocken Arbetet karakteriseras som projekt Dessutom kan man med arbetstagaren komma överens om en visstidsanställning, om arbetstagaren själv söker jobb för en viss tid. Man kan avtala om flera visstidsanställningar efter varandra om det finns motiverade grunder för detta. En visstidsanställning upphör alltid utan uppsägning när tiden går ut eller det avtalade arbetet blir klart. Om bara arbetsgivaren får kännedom om den tidpunkt när arbetsavtalet kommer att gå ut skall han meddela arbetstagaren ofördröjligen efter att han själv fått kännedom om tidpunkten. Ett arbetsavtal som ingåtts för en tid som är längre än fem år kan sägas upp fem år efter att avtalet ingåtts på samma grunder och på samma sätt som ett arbetsavtal som är i kraft tillsvidare. startaeget.fi och Christian Mikander (3/20)

4 1.1.3 Hyrd arbetskraft Det har blivit allt vanligare för företag att hyra arbetskraft vid toppar i produktionen eller säsongvariationer. Personalen har då kontrakt med företaget som hyr ut personal och står inte i avtalsförhållande med företaget där arbetet utförs. Hyrd arbetskraft kan vanligtvis bytas ut eller sägas upp med omedelbar verkan. Fundera över hurdana anställningsförhållanden som skulle passa dig bäst om du anställde någon. startaeget.fi och Christian Mikander (4/20)

5 2. Anställning av medarbetare Anställning av medarbetare är en nyckeluppgift i företaget. Detta gäller speciellt mindre företag där en person kan utgöra en stor procentuell andel av personalen. Alltför ofta görs förhastade rekryteringsbeslut då behovet av personal ofta kan vara akut. Det lönar sig att lägga ner tid på rekrytering och överväga flera olika personligheter. De man rekryterar skall inte bara ha tillräcklig sakkunskap och yrkeserfarenhet utan även passa in i gänget, bli en del av företagskulturen. Kundbetjäningsegenskaper och utvecklingsmöjligheter för den som anställs är bra att fundera på redan i rekryteringsskedet. En stor del av rekryteringen sker i dagens läge via personliga kontakter och rekommendationer. Rekommendationer är bra vägledning, men det lönar sig att försäkra sig om att personen passar in också i ens eget företag. Att hyra personal via rekryteringsföretag har också blivit allt vanligare. Detta kan vara ett utmärkt alternativ om man inte är söker på att arbetet i längden räcker till för en heltidsanställd. Rekryteringsföretag kan också sköta om hela rekryteringen för ditt företags del. Det ända du behöver göra är att läsa personers CV och delta i intervjuer med personer som rekryteringsföretaget rekommenderar. Skriv ner karakteristiska drag hos personer du skulle vilja anställa och arbeta tillsammans med. startaeget.fi och Christian Mikander (5/20)

6 2.1 Platsannonsering Företag kan sätta in platsannonser i tidningar, Internetsidor eller via arbetskraftsbyrån. Annonsen ska vara säljande, företaget vill ju ha många svar för att urvalet ska bli bättre. Platsannonsen har även ett annat syfte. Att visa upp företaget och göra det synligt på marknaden, indirekt visa att företaget går bra och att man måste nyanställa för att klara av sina åtaganden. Tänk på att annonsen ska vara realistisk. Överdrivna krav och önskemål ger inget gott intryck av företaget. Informationen som ges ska kort beskriva företaget, berätta om den aktuella tjänsten och vilka krav och meriter som önskas. Den som läser är naturligtvis även intresserad av framtida möjligheter som tjänsten kan leda till. Ur en platsannons borde framgå följande: Arbetsgivarens namn och logo Kort beskrivning av företaget som erbjuder arbete Den ledigslagna platsen och beskrivning av arbetsuppgifter Kraven på utbildning, yrkeskunskap och arbetserfarenhet Personliga egenskaper för sökande Förmåner företaget erbjuder Vilket sätt ansökan skall vara utformad och vilka bilagor som krävs Eventuell begäran av referenser och löneanspråk Adress dit ansökan skickas och eventuella övriga anvisningar Ansökningstid Kontaktperson till företaget Det lönar sig att skriva platsannonser så detaljerat som möjligt. På så vis får man inte en mängd ansökningar som inte passar profilen och man sparar egen och arbetssökandes tid. Kolla arbetskraftsbyråns sidor och länkar för mer information (www.mol.fi). 1) Vilka vägar (tidningar, bekanta, rekryteringsbyråer) kunde du hitta ny arbetskraft? 2) Om du skulle få en stor order så att du tvingas anställa 2 personer omedelbart, vem skulle du kontakta? Hur skulle du gå till väga? startaeget.fi och Christian Mikander (6/20)

7 2.2 Rekryteringsintervju Det första steget i urvalsprocessen är att efter ansökningstidens utgång skicka ett brev till de som sökt tjänsten och bekräfta att deras ansökan kommit in till företaget. I detta brev bör även information om tidplanen för rekryteringsarbetet framgå. Därefter börjar grovgallringen av ansökningshandlingarna. Efter det en mer fördjupad genomgång av de som återstår, för att till slut leda till att några sökanden kallas till intervju. Antalet intervjuer kan variera, men rör sig ofta mellan 3-5. Om ingen som intervjuas passar in i ditt företag måste du inte anställa någon. Om inte behovet av arbetskraft är akut kan man skjuta upp rekryteringen, kalla ytterligare personer till intervju eller börja en ny rekryteringsomgång. Det är ytterst viktigt för små företag att rekrytera kompetent personal som passar in i företagskulturen. Förbered dig väl inför intervjuer av anställda. Skriv upp färdiga frågor du vill ha svar på och reservera tillräckligt med tid för varje arbetsintervju. Exempel på intervjufrågor i bilaga 1. Några tips för intervjusituationer: Ta gärna med någon annan som deltar i intervjun, t.ex. en som arbetsaspiranten kommer att jobba ihop med. Flera personers åsikter är ofta bättre än ens egna subjektiva syn. Reservera tillräckligt med tid i en lugn omgivning Inled med enkla frågor för att skapa en kommunikativ atmosfär Fundera noga på om personen passar in i arbetsmiljön Testa sociala kunskaper likväl som sakkunskap Behandla alla med respekt, en intervju är ditt företags ansikte utåt Iaktta kroppsspråk, klädsel och ställ frågor om värderingar i livet Låt den som blir intervjuad ställa frågor Kom ihåg att du inte borde rekrytera kopior på anställda du har. Nya kompetenser och åsikter är också viktiga Undvik frågor om religion, politiska åsikter och annat som kan vara stötande Upplys alltid i slutet av intervjun hur urvalsprocessen kommer att framskrida Avsluta alltid en intervju i en positiv anda utan att ge obefogade förhoppningar om anställning. Det är också vanligt att man kallar personer till en andra intervju om man har flera potentiella kandidater. Gör upp en lista på frågor du anser vara viktiga i en rekryteringsintervju. startaeget.fi och Christian Mikander (7/20)

8 2.4 Introduktion till arbete Efter det att anställningsavtalet är skrivet med den nyanställde, lönen överenskommen och tillträdesdagen bestämd, gäller det att planera för den anställdes första tid på den nya arbetsplatsen. Det finns en hel del som ska göras innan den första arbetsdagen. Arbetskamraterna ska informeras, närmaste chef ska ges möjlighet att planera introduktionen och de första arbetsuppgifterna, eventuell arbetsplats iordningställas, "lägga in" personen i lönesystemet mm. Syftet med introduktionen är att den nyanställda Får en positiv bild av sin nya arbetsplats Anpassar sig till företagets regler och rutiner Motiveras att utföra sina arbetsuppgifter Lära känna företaget och medarbetarna Få information om sitt arbete och arbetsprocesser för att snabbare kunna hantera sina arbetsuppgifter mer självständigt Att lära in ny personal tar tid och det lönar sig att i förväg planera vem som lär in den nya anställda och i vilken omfattning. Ofta får nyanställda en kontaktperson utsedd som hjälper till med att integrera den nyanställda i arbetsgruppen och arbetsuppgifterna. Tid för social samvaro med nyanställda är också viktigt. Gör upp en lista över saker du måste gå igenom då en ny anställd börjar arbeta vid ditt företag. startaeget.fi och Christian Mikander (8/20)

9 3. Motivation och personalledning Att motivera och leda personal är viktigt för att få personalen att trivas och hållas kvar i företaget. Motiverad personal arbetar också mer energiskt och effektivt. 3.1 Motivering av medarbetare Att motivera personal grundar sig få en helhet bestående av; kompensationer i lön och naturaförmåner, motivering och personalutveckling Lön och natura förmåner Lönen är en viktig motivationsfaktor och bör sättas upp korrekt och rättvist inom företaget. Fackföreningar och arbetarorganisationer har listor över medellöner för olika arbetsuppgifter. Till lönen kan läggas olika bonus eller provisioner. Bonus kan läggas upp i relation till den egna prestationen, företagets eller avdelningens prestation eller bägge. är en Internet-tjänst som upprätthålls av skatteförvaltningen. Via palkka.fi kan småföretagare enkelt räkna ut och betala löner samt lönebikostnader. Förutom lönen kan också natura förmåner ges åt anställda. Det kan vara frågan om: firmabil, mobiltelefon, privat sjukvård, lunchsedlar eller motionssedlar. Natura förmåner kan beskattas i vissa fall mildare än direkt lön, kolla även Också andra förmåner kan komma på fråga, t.ex. flexibel arbetstid eller möjlighet att arbeta hemma Trivsel på arbetsplatsen Trivsel på arbetsplatsen rankar konstant som den viktigaste motivationsfaktorn i olika undersökningar. Om atmosfären är bra och man trivs med arbetsuppgifterna är det den bästa motivationsfaktorn. Trivseln kan ökas t.ex. genom Bra arbetsutrymmen, ergonomiska, bra luftkonditionering och belysning Tid för socialt umgänge för att skapa vi-anda och bygga upp ett team Gemensamma skolningstillfällen Olika fester längsmed året Nolltolerans för interna konflikter och eventuell arbetsplatsmobbning Ledare bör behärska sig i alla situationer. Alla misslyckas någon gång och det gäller att hålla allting i sina rätta proportioner Mycket viktigt är kompetent och sporrande ledarskap startaeget.fi och Christian Mikander (9/20)

10 3.1.3 Utveckling och nya utmaningar De allra flesta människor vill utvecklas och ta itu med nya utmaningar. Skapa en atmosfär där nytänkande, innovationer och kontinuerliga förbättringar är välkomna. Personalskolningar lönar sig också i det långa loppet. Man kan t.ex. sätta upp en skolningsbudget för de anställda och diskutera igenom vilken sorts utbildning som både gynnar företaget och ligger i den anställdas eget intresse om personlig utveckling. Förutom direkta utbildningar och nya arbetsuppgifter kan man prenumerera på facktidskrifter, arrangera interna utvecklingsmöten eller premiera utvecklingsförslag som tas i bruk. 3.2 Personalledning Som ägare av ett mindre företag är man naturligtvis mån om att före taget ska gå bra och företaget skall göra vinst. Det är inte helt onaturligt att många företagsledare vill ha kontroll över allt, bestämma i alla frågor, både i stort och smått. Dessa personer är mer chef än ledare. För de företagare som vågar släppa en del av sin "makt" och låta medarbetares kunskap, kreativitet, ansvarstagande etc. få utlopp, väntar många gånger en god belöning. Hur bra företagets affärsidé än är krävs det en engagerad och motiverad personal för att företaget ska lyckas. I alla "lag" gäller det att skapa en så kallad vi-känsla. För ett fotbollslag, där spelarna inte arbetar för laget, är det svårt att uppnå något resultat. På samma sätt fungerar det i ett företag eller i en arbetsgrupp. Tänk på följande då du leder ett team Informera personalen om aktuella saker, alla vill veta vad som är på gång i företaget. T.ex. veckomöten är ett bra alternativ. Ha respekt för och lyssna på anställdas åsikter Delegera kontinuerligt jobb i lämpliga proportioner Ge feedback åt anställda. Såväl positiv som konstruktiv kritik Delta i personalens aktiviteter och visa intresse Var rättvis, ingen i personalen får gynnas framom någon annan Skapa ömsesidig pålitlighet inom företaget. Stå bakom dina ord och bete dig så som du vill att andra skall bete sig Skapa vi-anda och bygg upp ett vinnande team. Fira t.ex. saker som lyckats över förväntningar med hela personalen. Håll regelbundna utvecklingsdiskussioner med alla medarbetare. Planera de medarbetarnas karriär, utbildning och diskutera trivsel på arbetsplatsen Försäkra dig om att hela personalen förstår företagets strategier, visioner och mål. Alla i ett team är viktiga och måste känna sig viktiga. Om någon underpresterar tala igenom saken i enrum Döda alla rykten och allt onödigt skvaller direkt. I företag uppstår ofta olika rykten och skvaller som lönar sig att döda direkt eftersom de inverkar negativt på motivationen och produktiviteten. startaeget.fi och Christian Mikander (10/20)

11 På vilket sätt skulle du motivera din personal? 3.3 Säkerhet på arbetsplatsen Till personalledningens uppgifter hör också säkerheten på arbetsplatsen. En säkerhetsmanual med säkerhetsföreskrifter är bra att göra upp. För att undvika olyckor är det viktigt att arbetsledare ser till att säkerhetsbestämmelserna följs. Vilka säkerhetsrisker kan förekomma i din verksamhet? Hur kan de undvikas? startaeget.fi och Christian Mikander (11/20)

12 4. Personalutveckling Personalen på ett företag är en stor investering. En investering som ökar i värde då den samlade kompetensen ökar. En ökad kompetensnivå leder till bättre konkurrenskraft på flera olika plan. Företaget blir effektivare genom att kunskap och färdigheter tillförs, vilket leder till att arbetsuppgifter sköts på ett bättre sätt och att ny teknik och nya metoder kan utnyttjas eftersom personalen vet hur de ska hanteras. Många företag skulle inte kunna överleva särskilt länge om de inte satsat på att personalen hade den allra senaste kunskapen och färdigheten. Konsultföretag blir snabbt "föråldrade" och går en säker död till mötes om inte kompetens tillförs konstant. Tillverkningsföretag är beroende av ny teknik och nya processer vilket kräver ny kunskap av de som hanterar detta. Vad är kompetens? Kompetens är ett mångtydigt begrepp som har olika innehåll beroende på arbetsuppgift. Följande kompetenser är viktiga i dagens arbetsvärld. Yrkesskicklighet inom egna arbetsuppgifter Kvalitet på gjort arbete Branschkunskaper Kontaktnätverk inom branschen Sociala kompetenser; teamarbete och kundbetjäning ADB-kunskaper Språkkunskaper Kompetens är alltså ett helhetsbegrepp som innefattar en mängd egenskaper hos medarbetarna. Olika kompetenser har naturligtvis olika vikt beroende på arbetsuppgifter. Att utbilda personalen vid olika kurser är viktigt för att hållas ajour med nya tekniker och metoder inom sitt arbete. Lika viktigt är att skapa en lärande miljö på arbetsplatsen där medarbetare lär sig av varandra och för kunskapen vidare inom företaget. Vilka är de mest centrala kompetenser som medarbetare borde ha i ditt företag? startaeget.fi och Christian Mikander (12/20)

13 5. Lagstiftning och avtal 5.1 Arbetsavtal Då man anställer ny personal är arbetsavtalet den sista etappen innan arbetet kan börja. Arbetsavtalet bör alltid göras skriftligt för att undgå möjliga olägenheter i senare skeden. I ett arbetsavtal borde ingå följande: Parterna i avtalet Tidpunkt då anställningsförhållandet inleds Plats där arbetet utförs Prövotiden för arbetet Den anställdas huvudsakliga arbetsuppgifter Lön och löneperiod + eventuella bonus och övrig kompensation Arbetstid och semester Uppsägningstid och om det är frågan om en visstidsanställning avtalets giltighetstid Kollektivavtal som skall tillämpas på avtalet om sådant finns Tystnadsplikt och eventuella klausuler om affärshemligheter Avtalet skall göras upp i två liktydiga exemplar som dateras och undertecknas bägge parter. Kolla bilaga 2 för ett exempel på arbetsavtal. 5.2 Prövotid Prövotid tillämpas vid nästan alla nyanställningar. Under prövotiden kan arbetsgivaren och arbetstagaren häva arbetsavtalet med omedelbar verkan. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid på högst fyra månader från anställningens början. Om arbetsgivaren ordnar en speciell utbildning i anknytning till arbetet och denna varar utan avbrott i över fyra månader, kan man avtala om en prövotid på högst sex månader. I en visstidsanställning som varar mindre än åtta månader får prövotiden vara högst hälften av anställningens längd. Om det kollektivavtal som binder arbetsgivaren innehåller en bestämmelse om prövotid, skall arbetsgivaren meddela arbetstagaren om denna när arbetsavtalet ingås. startaeget.fi och Christian Mikander (13/20)

14 5.3 Uppsägning av arbetskontrakt Både den anställde och arbetsgivaren har rätt till uppsägning. För den anställde är det ganska okomplicerat medan det för en arbetsgivare finns en hel del regler som måste följas. Ett arbetsavtal som ingåtts tillsvidare eller som är i kraft tillsvidare upphör att gälla med en uppsägning som delges den andra parten. Man kan avtala om en uppsägningstid på högst sex månader. Om den avtalade uppsägningstiden är längre skall sex månaders uppsägningstid tillämpas i stället för den avtalade. Parterna kan komma överens om att arbetsgivarens uppsägningstid är längre än arbetstagarens uppsägningstid. Om arbetsavtalet får sägas upp utan uppsägningstid upphör anställningen när den arbetsdag eller det arbetsskift slutar, under vilken/vilket meddelande om uppsägning har avgetts till den andra parten Allmänna uppsägningstider Arbetsgivaren Om inget annat avtalas skall arbetsgivaren, om anställningen varat oavbrutet, iaktta följande uppsägningstider: 1) 14 dagar, om anställningen har varat högst ett år 2) En månad, om anställningen har varat över ett år men högst fyra år 3) Två månader, om anställningen har varat över fyra år men högst åtta år 4) Fyra månader, om anställningen har varat över åtta år men högst tolv å 5) Sex månader, om anställningen har varat över tolv år. Arbetstagaren Om inget annat avtalas, avtalas skall arbetstagaren, om anställningen varat oavbrutet, iaktta följande uppsägningstider: 1) 14 dagar, om anställningen har varat högst fem år 2) en månad, om anställningen har varat över fem år En arbetsgivare som har sagt upp ett arbetsavtal utan att iaktta uppsägningstiden skall som ersättning till arbetstagaren betala full lön för den tid som motsvarar uppsägningstiden. En arbetstagare som inte har iakttagit uppsägningstiden är skyldig att som engångsersättning till arbetsgivaren betala beloppet av den lön som motsvarar uppsägningstiden. Endast om en arbetstagare grovt åsidosatt sina åligganden kan han avskedas med omedelbar verkan. Avskedan på grund av att personer grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter sker oftast efter ett antal muntliga och/eller skriftliga varningar. startaeget.fi och Christian Mikander (14/20)

15 5.4 Arbetsintyg När anställningen upphör har arbetstagaren rätt att på begäran få ett skriftligt intyg över anställningens varaktighet och vilken typ av arbetsuppgifter han har utfört. Om arbetstagaren uttryckligen önskar skall intyget dessutom innehålla ett omnämnande om orsaken till varför anställningen uppför samt en bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppträdande. Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg om arbetstagaren begär ett sådant inom 10 år efter att anställningen upphört. Ett intyg som innehåller uppgifter om arbetstagarens arbetsskickligheten och uppträdande skall dock begäras inom fem år efter att anställningen upphört. Om det har gått mer än 10 år efter att anställningen upphörde skall ett intyg avges över anställningens varaktighet och typ av arbetsuppgifter bara om detta inte åsamkar arbetsgivaren oskäligt besvär. Kolla även arbetarskyddsdistriktens Internetsidor (www.tyosuojelu.fi/se). Gör upp ett arbetsavtal och arbetsintyg för ditt företag. startaeget.fi och Christian Mikander (15/20)

16 5.5 Att anmäla sig som arbetsgivare En arbetsgivare som börjar betala löner regelbundet skall anmäla sig som registrerad arbetsgivare. En arbetsgivare är anmälningspliktig om han Under kalenderåret sysselsätter minst två fast anställda löntagare Sysselsätter över fem löntagare, vars anställning inte räcker hela året. Även om ovannämnda kriterier inte skulle uppfyllas kan arbetsgivaren på ansökan registrera sig som en arbetsgivare som betalar löner regelbundet. Om lönebetalningen är tillfällig eller om lön bara betalas till en arbetstagare är arbetsgivaren inte anmälningspliktig. När arbetsgivaren har registrerats i arbetsgivarregistret skickar skatteförvaltningen ett meddelande om detta samt förhandsifyllda övervakningsanmälningar och betalningsinstruktioner till arbetsgivaren, som använder dessa vid betalningen och anmälningen av arbetsgivaravgifterna. Om arbetsgivaren betalar löner innan han registrerats, skall han redovisa beloppen för skattemyndigheterna med giroblanketten för betalning av skatter på eget initiativ. Blanketterna fås på postens verksamhetsställen och skattebyråerna. Tillfällig arbetsgivare En arbetsgivare som betalar löner tillfälligt behöver inte registrera sig. Då räcker det med att arbetsgivaren redovisar förskottsinnehållningarna och socialskyddsavgifterna på giroblanketten för betalning av skatter på eget initiativ. Blanketten fås på posten, skattebyrån och skatteförvaltningens webbplats (www.vero.fi). Kolla också för mer information. startaeget.fi och Christian Mikander (16/20)

17 Bilaga 1 Exempel på intervjufrågor (modifierad från: www. expowera.se) Vilka frågor som ska ställas i en intervju är mycket beroende på vilken typ av tjänst det är som ska tillsättas. En hel del frågor är dock generella och oberoende av vilket arbete det är som ska utföras. Håll intervjun i en positiv anda, låt det bli ett samtal och inte ett förhör, undvik frågor som bara ger svaret ja eller nej. En grov gruppering i frågor kan vara: Arbetslivserfarenhet, Utbildning, Personlighet och Övrigt. Arbetslivserfarenhet Berätta om ditt nuvarande arbete. Hur vill du beskriva det? Vad är det bästa med det arbetet? Vad är det sämsta med det arbetet? Finns det något som du skulle vilja ändra på i ditt nuvarande arbete? Tycker du att man utnyttjar din kapacitet, kompetens, på rätt sätt? Vilket ansvar har du haft för att saker och ting ska fungera? Anser du att du borde haft ett större ansvar? Tycker du att samarbetet med arbetskamraterna fungerat på ett bra sätt? Hur har samarbetet och kommunikationen fungerat mellan dig och din närmaste chef? Har dina arbetsuppgifter ändrats efter hand i ditt nuvarande arbete? På vilket sätt? Hur har du uppfattat förändringarna? Är du nöjd med resultatet av din arbetsinsats? Beskriv ditt tidigare arbete, bästa/sämsta med detta osv. Vad var orsaken till att du slutade? Utbildning Varför valde du just denna utbildning Funderade du på att satsa på något annat? Vilka ämnen/kurser tyckte du var mest intressanta? Tyckte du studietiden var arbetsam? Höll du den studietakt kursen var planerad för? Har du vidareutbildat dig inom ditt område efteråt? Vilka andra utbildningar, kurser, har du gått efter din grundexamen? Finns det något som du skulle vilja utbilda dig mer inom? Kan du tänka dig att göra det på din fritid? startaeget.fi och Christian Mikander (17/20)

18 Personlighet Hur skulle din nuvarande chef beskriva dig som person? Vad skulle han ta upp som dina starka respektive svaga sidor? Dina arbetskamrater - på vilket sätt skulle de beskriva dig? Vilka är dina starka sidor? Vilka sidor av dig själv skulle du vilja förbättra? Känner du dig själv som en energisk person? Kan du ge något konkret exempel på detta? Kan du beskriva om du utsatts för stress och hur du klarade av detta? Brukar du ta initiativ? Kan du ge något exempel? Vad blev resultatet? Får du andra att lyssna på vad du har att säga? Hur tycker du en bra chef ska vara? Hur ska en bra medarbetare vara? Har du lätt för att samarbeta med andra? I vilka situationer blir du arg, irriterad, upprörd? Hur brukar du hantera dessa situationer? På vilket sätt tycker du att du förändrats under de sista 5-10 åren? Övrigt Har du körkort? Certifikat av något slag? Hur många frånvarodagar har du haft det senaste året? Har du varit straffad för något? Vad brukar du göra på din fritid? Är du med i några förningar? Som aktiv? Som ledare? Hur är dina familjeförhållanden? Vad säger familjen om att du byter arbete? På vilket sätt ordnar du barnomsorgen? Varför sökte du arbetet hos oss? Varför anser du att vi ska anställa just dig till denna tjänst? Vilket är ditt löneanspråk? Vilka önskningar har du om framtiden i ditt arbetsliv? Vilka önskningar har du om framtiden i ditt privatliv? Är det något annat du vill berätta som du tycker är viktigt? Om du får arbetet - tar du då det? startaeget.fi och Christian Mikander (18/20)

19 Bilaga 2 Exempel på arbetsavtal (adapterad från Företagarna i Finland) ARBETSAVTAL Arbetsgivare Arbetstagare Personbeteckning Adress Telefon Arbetsavtalet gäller tillsvidare för viss tid, börjar slutar motiverat skäl Huvudsakliga arbetsuppgifter samt andra arbetsuppgifter anvisade av arbetsgivaren. Kollektivavtal som skall tillämpas Inget Prövotid 4 månader annan prövotid Arbetstid Ordinarie arbetstid timmar/dag timmar/vecka I medeltal timmar/vecka veckors ut jämningsperiod I periodarbete timmar i veckoperioder Annan arbetstid Avlöning Kollektivavtalsenlig lönegrupp / erfarenhetsgrupp Lön då anställningsförhållandet inleds Löneperiod 14 dagar 1 månad två gånger per månad Löneberäkningsperioden fastställs i enlighet med företagspraxis, dock minst 7 dygn efter löneperiodens utgång. Slutlönen betalas på den normala löneutbetalningsdag som följer anställningsförhållandets utgångsdag. Bank och kontonummer, till vilket lönen betalas Naturaförmåner Lön under sjuktid kollektivavtal arbetsavtalslag Uppsägningstid kollektivavtal arbetsavtalslag annan: arbetsgivare arbetstagare startaeget.fi och Christian Mikander (19/20)

20 Semester Semesterlön enligt Semesterpenning Semestern fastställs i enlighet med semesterlagen semesterlagen enligt kollektivavtal enligt kollektivavtal betalas ej Parterna har därtill avtalat om följande Anställningsförhållandets begynnelsedag Detta avtal har gjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten. Ort och datum Arbetsgivarens ombud Namnförtydligande Arbetstagare Namnförtydligande startaeget.fi och Christian Mikander (20/20)

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Intervjumall. Datum. Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation

Intervjumall. Datum. Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation Intervjumall Datum Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation Presentera de som deltar vid intervjun Förklara avsikten med intervjun och tidsplan för rekrytering Företaget

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. Servicefacket PAM är ditt fackförbund Om du arbetar eller studerar inom en privat servicebransch Handel, hotell- och restaurang, städ- och fastighetsservice, säkerhet,

Läs mer

CV, personligt brev och intervju

CV, personligt brev och intervju CV, personligt brev och intervju VÄLKOMNA! INTRODUKTION En jobbansökans två delar CV Personligt brev Anställningsintervjun ÖVNING CV och personligt brev Intervjuer och feedback ANSÖKAN BESTÅR AV CV OCH

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Ifylles av Lappträsk kommun: Enligt ansökan beviljar Lappträsk kommun sommararbetsunderstöd år 2016 för sysselsättande av ungdomar.

Ifylles av Lappträsk kommun: Enligt ansökan beviljar Lappträsk kommun sommararbetsunderstöd år 2016 för sysselsättande av ungdomar. ANSÖKAN OM SOMMARARBETSUNDERSTÖD Returnera ansökningsblanketten till Lappträsk kommunkansli genast efter att den är ifylld, dock senast t.o.m. 13.6.2016. Ansökningarna behandlas i den ordning som de riktas

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET

ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom byggbranschen DAGS ATT SÄTTA LÖN Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren och

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTOKOLL Tid: 14.2.2014 Plats: Servicefacket PAM:s centralbyrå, Paasivuorigatan 4-6 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM Ärende: AVTAL OM SOMMARPRAKTIKPROGRAM

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Career Center har sammanställt en guide som tar dig igenom intervjuprocessen. Allt ifrån att du blir kallad till en intervju till dess att du lämnar

Läs mer